[Previous page: Slovenia - Communities, part 3 (Čre-Dol)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 4. dio (Dol-Gor)][Next page: Slovenia - Communities, part 5 (Gra-Idr)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

Page created: 18th November 1996
Last updated: 21st February 2017
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME is a site devoted to the systematic and scientific study of flags and coats of arms. Such symbols often bear strong political and other messages. Inclusion of those symbols here does not mean that the author supports or approves of the ideas they may stand for.
[NSK - Digital Archives] This site is harvested for the NSK digital archives.

Map of Slovenian communities with highighted communities presented on this page. The municipal communities are captioned with bold.

Slovenia - Communities, part 4 (Dol-Gor)


Legend:
° communities formed before 1990's
* communities formed in 1995
+ communities formed in 1998


See also:

Dol pri Ljubljani

[Dol pri Ljubljani] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Dol pri Ljubljani]
[Dol pri Ljubljani]
Adopted: 17th September 1996
Description of arms: Grb Občine Dol pri Ljubljani ima obliko ščita, razdeljenega po diagonali od leve proti desni z zlato pleteno kito. Zgornji del ščita je zelene barve. Spodnji del ščita je modre barve. Ščit je ob stranicah črno obrobljen. Barve: zelena pantone, procesno zelena C, zgornji del ščita, modra pantone, procesno modra C, spodnji del ščita, zlata pantone, gold C, kita, črna pantone process, black C, obroba ob stranicah. (Čl. 6, Odlok, 1996.)
Description of flag: Zastava Občine Dol pri Ljubljani je zeleno-rumeno-modra. Barve zastave se vrste po naslednjem vrstnem redu in v razmerju: zelena pantone, procesno zelena C, 40% zastavine dolžine, rumena pantone, procesno rumena C,20% zastavine dolžine, modra pantone, procesno modra C, 40% zastavine dolžine. Razmerje med višino in dolžino zastave je ena proti dve in pol. (Čl. 9, Odlok, 1996.)
Sources: Statut Občine Dol pri Ljubljani, 23.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 43/1995, 26.07.1995.
Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Dol pri Ljubljani, 17.09.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 56/1996, 11.10.1996.
Statut Občine Dol pri Ljubljani (prečiščeno besedilo), 27.02.2002, Uradni list Republike Slovenije, št. 36/2002, 23.04.2002.
Statut Občine Dol pri Ljubljani, 26.05.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 48/2010, 14.06.2010.
Statut Občine Dol pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), 20.01.2016, Uradni list Republike Slovenije, št. 6/2016, 29.01.2016.

The coat of arms of Dol is divided per bend by a golden wattle in green and blue. The flag is a simplification of the design of the coat of arms suitable for its application.Domžale

[Domžale] [Normal] 2:5 [State Flag] [Domžale]
[Domžale]
Adopted: 24th October 1996
Design: Boštjan Debelak, architect from Ljubljana and Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Descriptions of arms: Grb občine Domžale so trije žitni klasi v modrem grbovnem polju, med seboj prepleteni v slamnikarsko kito. Grb občine DOmžale je upodobljen na ščitu pozno gotskega obdobja sanitske oblike. Iz treh strani dna ščita restejo v slamnato kito vertikalno do glave ščita. Na tem mestu se razpletejo v šopek treh žitnih klasov, ki segajo s svojimi resami v desni kot do srdine zgornje stranice ščita in v levi kot ščita. Ves atribut je upodobljen v zlatu (rumena barva hKS 5K) na moderm ščitu (mora barva HKS 44K). Zlati znak na zunjanem robu ščita služi grbu le v okras. (Čl. 8-9, Odlok, 1996.)
Grb občine Domžale so trije žitni klasi v modrem grbovnem polju, med seboj prepleteni v slamnikarsko kito. (Čl. 7, Statut, 1999; Čl. 7, Statut, 2004; Čl. 7, Statut, 2011.)

Descriptions of flag: Zastava občine Domžale je modre barve (barva HKS 44K) z rumenimi žitnimi bilkami (barva HKS 5K), spletenimi v slamnato kito, ki se zgoraj razpletejo v tri žitne klase. Zastava občine Domžale je pravokotne oblike, razmerje višine proti dolžini je 1 : 2,5 (ena proti dve celi in pet desetin) s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela. Vsa zastava je v modri barvi (barva HKS 44K), njen prvi del ločen je z rumenim trakom (barva HKS 5K) vertikalno, katerega širina ne sme presegati dveh odstotkov celotne zastavine dolžine. V redini prvega kvadratnega dela zastavine rute lebdi v moderm polju (barva HKS 44K) atribut občinskega grba v rumeni barvi (barva HKS 5K), ke ne sme biti nižji od dveh tretjin (2/3) višine barvnega polja zastave in ne višji od osem desetin (8/19) uste zastavine višine. (Čl. 17, Odlok, 1996.)
Zastava občine Domžale je modre barve (barva HKS 44K) z rumenimi žitnimi bilkami (barva HKS 5K), spletenimi v slamnato kito, ki se zgoraj razpletejo v tri žitne klase. (Čl. 7, Statut, 1999; Čl. 7, Statut, 2004; Čl. 7, Statut, 2011.)

Sources: Občina Domžale http://www.domzale.si 24.11.2000.
(Statut občine Domžale, Uradni vestnik občine Domžale, št. 4/79.)
Splošni javni anonimni natečaj za izdelavo idejnih osnutkov grba občine Domžale (rok 10.06.1979), Občinski poročevalec, glasilo Socijalistične zvez delovnega ljudstva občine Domžale, št. 6/1979, 19.05.1979.
Splošni javni anonimni natečaj za izdelavo idejnih osnutkov grba občine Domžale (rok 15.10.1979), Občinski poročevalec, glasilo Socijalistične zvez delovnega ljudstva občine Domžale, št. 10/1979, 12.09.1979.
Odlok o grbu in zastavi občine Domžale, 13.05.1980, Uradni vestnik občine Domžale, št. 7/1980, 14.05.1980.
Spremembe in dopolnitve Statuta občine Domžale, 13.05.1980, Uradni vestnik občine Domžale, št. 7/1980, 14.05.1980.
(Statut Občine Domžale, Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/1995, 21/1995 in 4/1998.)
Sekretariat skupščine Občine Domžale: "Zaključen je natečaj za novo podobo grba in zastave Občine Domžale: Najbolj je ugajal precllog Boza Stupice iz Šentvida", Slamnik, Glasilo občine Domžale, št. 6-7/1991, 17.04.1991, str. 3.
"Predlog proračuna občine Domžale za leto 1995 umaknjen z dnevnega reda", Slamnik, Glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 6/1995, 22.06.1995, str. 3.
Tone Dragar: "Domžale končno do grba", Slamnik, Glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 8-9/1995, 22.09.1995, str. 3.
"O grbu tako in drugače" (D.B.), Slamnik, Glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 12/1995, 22.12.1995, str. 12.
Jurij Berlot: "Kratko o grbu!", Slamnik, Glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 12/1995, 22.12.1995, str. 12.
Bogdan Osolin: "Med političnim in strokovnim odločanjem", Slamnik, Glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 12/1995, 22.12.1995, str. 12.
Lovro Lončar: "Zadnja seja občinskega sveta v eltu 1995: Sprejeta druga sprememba proračuna občine", Slamnik, Glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 1/1996, 26.01.1996, str. 1.
Matjaž Vovk: "Še zadnjič o grbu (z moje strani)", Slamnik, Glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 1/1996, 26.01.1996, str. 23.
Cveta Zalokar Oražem: "Kratko o grbu", Slamnik, Glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 1/1996, 26.01.1996, str. 23.
France Cerar: "Razmišljanje o porajajočem se domžalskem grbu", Slamnik, Glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 1/1996, 26.01.1996, str. 25.
Lovro Lončar: "Čez poletje delovno v komisiji za celostno podoboOčine Domžale", Slamnik, glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 7-8/1996, 31.07.1996., str. 1.
Lovro Lončar: "Sprejeta nov grb in zastava občine Domžale", Slamnik, glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 11/1996, 06.11.1996., str. 1-2.
Lovro Lončar: "Prva obravnava predloga odloka o grbu in zastavi občine Domžale", Slamnik, glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 9/1996, 26.09.1996., str. 1-2.
France Cerar: "Ocena predloženega domžalskega grba", Slamnik, glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 10/1996, 24.10.1996., str. 9.
KS Ihan: Razpis javnega anonimnega natečaja za oblikovanje simbolov krajevne skupnosti Ihan. (razpoznavni znak, grb, zastava), Slamnik, glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 9/1996, 26.09.1996., str. 28.
Sklep o sprejemu predloga Odloka o grbu in zastavi občine Domžale v prvi obravnavi, 24.10.1996, Uradni vestnik Občine Domžale, št. 13/1996, 08.10.1996.
Odlok o grbu in zastavi občine Domžale, 24.10.1996, Uradni vestnik Občine Domžale, št. 14/1996, 12.11.1996.
Statut Občine Domžale, 26.03.1999, Uradni vestnik Občine Domžale, št. 7/1999, 02.06.1999.
Statut Občine Domžale (uradno prečiščeno besedilo), 10.10.2004, Uradni vestnik Občine Domžale, št. 16/2004, 22.11.2004.
Krajevna skupnost Ihan: Rezultati Natečaja za izbor simbolov, Slamnik, glasilo občine Domžale, št. 5/2005, 08.04.2005, str. 28.
Krajevna skupnost Ihan: Krajani, ki so bili pobudniki In nosilci kulturnega dogajanja - Tržnica - krajevni praznik, ki združuje, Slamnik, glasilo občine Domžale, št. 10/2005, 09.09.2005, str. 7.
Statut Občine Domžale (uradno prečiščeno besedilo 2(, 15.06.2011, Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/2011, 19.09.2011.
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990.

The coat of arms is blue with three interwoven golden corn ears. The flag is blue with the attributes from the coat of arms set in the hoist square divided from the fly by a yellow line.
The economic rising of the Community began in 19th century when the people started to produce goods made of interwoven straw (e.g. Panama hats). This manufacture is remembered now in the symbols of the community.
In 1989/90 the community adopted its first coat of arms, and afterwards it adopted four more entirely different coats of arms in succession before adopting the current one in 1996.


Domžale, proposal 1996

[Domžale, proposal 1996] [Proposal] 1:3 [Domžale, proposal 1996]
Design: Boštjan Debelak, architect from Ljubljana
Sources: Lovro Lončar: "Zadnja seja občinskega sveta v eltu 1995: Sprejeta druga sprememba proračuna občine", Slamnik, Glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 1/1996, 26.01.1996, str. 1.
Matjaž Vovk: "Še zadnjič o grbu (z moje strani)", Slamnik, Glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 1/1996, 26.01.1996, str. 23.
Cveta Zalokar Oražem: "Kratko o grbu", Slamnik, Glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 1/1996, 26.01.1996, str. 23.
France Cerar: "Razmišljanje o porajajočem se domžalskem grbu", Slamnik, Glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 1/1996, 26.01.1996, str. 25.
Lovro Lončar: "Čez poletje delovno v komisiji za celostno podoboOčine Domžale", Slamnik, glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 7-8/1996, 31.07.1996., str. 1.
Lovro Lončar: "Sprejeta nov grb in zastava občine Domžale", Slamnik, glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 11/1996, 06.11.1996., str. 1-2.
Lovro Lončar: "Prva obravnava predloga odloka o grbu in zastavi občine Domžale", Slamnik, glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 9/1996, 26.09.1996., str. 1-2.
France Cerar: "Ocena predloženega domžalskega grba", Slamnik, glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 10/1996, 24.10.1996., str. 9.

The new public competition yielded a design with three interwoven wheat stalks. This was, after minor modifications, eventually adopted.


Domžale, proposal 1995

[Domžale, proposal 1995] [Proposal] 1:2 [Domžale, proposal 1995]
Design: Kostja Gatnik
Sources: Tone Dragar: "Domžale končno do grba", Slamnik, Glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 8-9/1995, 22.09.1995, str. 3.
"O grbu tako in drugače" (D.B.), Slamnik, Glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 12/1995, 22.12.1995, str. 12.
Jurij Berlot: "Kratko o grbu!", Slamnik, Glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 12/1995, 22.12.1995, str. 12.
Bogdan Osolin: "Med političnim in strokovnim odločanjem", Slamnik, Glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 12/1995, 22.12.1995, str. 12.

The coat of arms at the flag chosen by the jury of the public competition for design of the municipal symbols in 1995 and discussed in the municipal assembly was azure a cornucopia or and the chief straw fret also or. The flag was dark blue with a yellow interwoven straw stripe along its centre. The design was not received well in the assembly and the public competition was repeated.


Domžale, 1980 – 1996

[Domžale, 1980 – 1996] [Historical] 1:2 [Domžale, 1980 – 1996]
Adopted: 13th May 1980
Description of arms: Grb občine Domžale ima polkrožno obliko modre barve z ravnim gornjim robom, razmerje širine proti višini je 3 : 4. Spodnji del grba je bel krog bele barve, ki je na desnem zgornjem delu grba podaljšan s pleteno slamnikarsko kito bele barve v črko „d”. V krogu črke „d” se nahaja manjši krog rdeče barve, katerega središče zavzema silhueta lika borca z osrednjega spomenika padlih borcev v Domžalah. Rdeči krog je obrobljen z belim robom, ki je v zgornjem delu ob slamnikarski kiti podaljšan v črko „d”. V zgornjem levem delu grba je napis „OBČINA DOMŽALE” v črkah bele barve. (Čl. 4, Odlok 1980.)
Description of flag: Zastava občine Domžale je rumene barve z grbom občine Domžale na sredi. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1 : 2. Grb občine zavzema 2/3 širine zastave. (Čl. 7, Odlok, 1980.)
Abandoned: 24th October 1996
Sources: (Statut občine Domžale, Uradni vestnik občine Domžale, št. 4/79.)
Splošni javni anonimni natečaj za izdelavo idejnih osnutkov grba občine Domžale (rok 10.06.1979), Občinski poročevalec, glasilo Socijalistične zvez delovnega ljudstva občine Domžale, št. 6/1979, 19.05.1979.
Splošni javni anonimni natečaj za izdelavo idejnih osnutkov grba občine Domžale (rok 15.10.1979), Občinski poročevalec, glasilo Socijalistične zvez delovnega ljudstva občine Domžale, št. 10/1979, 12.09.1979.
Odlok o grbu in zastavi občine Domžale, 13.05.1980, Uradni vestnik občine Domžale, št. 7/1980, 14.05.1980.
Spremembe in dopolnitve Statuta občine Domžale, 13.05.1980, Uradni vestnik občine Domžale, št. 7/1980, 14.05.1980.
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990.

The emblem adopted by the community after two public competitions pictures the figure of combatant from the central monument to the fallen soldiers in Domžale in a disk in the colours of Slovenian tricolour. The interwoven pattern of the traditional manufacture is also included, reminding in shape to the worker's hammers. The flag was red with the emblem in the centre.Dornava

[Dornava] [Normal] 9:19 [State Flag] [Dornava]
Adopted: 28th April 1999
Design: Milan Judež, graphical designer from Ptuj
Descriptions of arms: Zgornji del polja grba je svetlo modre barve (št. RAL 5012), na katerem delu je ponazorjen baročni grad Dornava, spodnji del polja pa je svetlo zelene barve (št. RAL 6018), kjer je v sredini slika štorklje ob vsaki strani pa v polkrožni obliki po en žitni klas. (Čl. 6, Statut, 1999.)
Zgornji del polja grba je svetlo modre barve (št. RAL – 5012), na katerem delu je ponazorjen baročni grad Dornava, spodnji del polja pa je svetlo zelene barve (št. RAL 6018), kjer je v sredini slika štorklje, ob vsaki strani pa v polkrožni obliki po en žitni klas. (Čl. 3, Odlok, 2008.)

Descriptions of flag: Zastava občine je pravokotne oblike v dimenziji 90 x 190 cm, svetlo rjave barve (št. RAL 1034). V zgornjem desnem delu zastave je vstavljen grb občine. (Čl. 6, Statut, 1999.)
Zastava Občine Dornava je pravokotne oblike v dimenziji 90 cm x 190 cm, svetlo rjave barve (št. RAL 1034). V zgornjem desnem delu zastave je vstavljen grb občine. (Čl. 7, Odlok, 2008.)

Sources: (Statut Občine Dornava, 20.04.1995, Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj (Gorišnica, Kidričevo, Majšperk, Videm, Dornava), št. 15/95.)
"Natečaj za simbole in občinski praznik" (MS), Tednik, 25.01.1996, str. 11.
"11. aplril – občinski praznik" (MS), Tednik, 07.03.1996, str. 13.
"Pred velikimi investicijami" (MS), Tednik, 04.04.1996, str. 2. "Dobili nove simbole – V nedeljo prvi občinski praznik" (MS), Tednik, 11.04.1996, str. 1.
(Odlok o grbu in zastavi Občine Dornava, 04.1996.?)
Statut Občine Dornava, 28.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 47/1999, 16.06.1999.
"Sprejeli odlok o sladkovodnem ribištvu" (ms), Tednik, 27.01.2000, str. 8.
(Odlok o grbu in zastavi Občine Dornava, štev. 070-03-65/2000, 01.2000?)
Statut Občine Dornava, 14.03.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 26/2007, 23.03.2007.
Odlok o grbu in zastavi Občine Dornava, 27.02.2008, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2008, 29.02.2008.
Statut Občine Dornava, 26.06.2014, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014, 04.07.2014.
Spletna stran Osnovne šole Dr. Franja Žgeča Dornava, http://www2.arnes.si/~ofzdornavamb/index.htm 20.04.2004

The upper part of the coat of arms is light blue, in which is pictured the baroque castle of Dornava, and the lower part if light green, in the middle of which is pictures a stork and along each side a corn ear.
The flag is rectangular with dimensions 90 x 190 cm, light brown. In the upper right part there is set the coat of arms of the community.Dravograd

[Dravograd]
[Dravograd]
[Vertical] 1:2 [State Flag]


Adopted: 1st February 1996
Description of arms: Grb občine ima obliko ščita. Nad zelenim poljem v dnu ščita je na modri podlagi belo velikonočno jagnje z rdečo zastavo in belim križem na njej. Osnova za oblikovanje grba je pečat trga Dravograd iz leta 1575. (Čl. 1, Odlok, 1992; Čl. 6, Statut, 1999; Čl. 6, Statut, 2003; Čl. 6, Statut, 2005; Čl. 6, Statut, 2008; Čl. 6, Statut, 2013.)
Description of flag: Zastava občine je rdeče barve z grbom v spodnjem delu. Razmerje dolžine in širine zastave je 1 : 2. (Čl. 6, Statut, 1999; Čl. 6, Statut, 2003; Čl. 6, Statut, 2005; Čl. 6, Statut, 2008; Čl. 6, Statut, 2013.)
Sources: (Statut občine Dravograd, Medobčinski uradni vestnik, št. 11/83, 16/85, 22/89 in 5/90)
Odlok o dopolnitvi Statuta občine Dravograd, 26.03.1992, Medobčinski uradni vestnik, št. 7/1992, 10.04.1992.
(Statut občine Dravograd, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 12/1995 in 11/1996.)
(Odlok o grbu in zastavi občine Dravograd, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 4/1996.)
Statut Občine Dravograd, 18.03.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 17/1999.
Statut Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo), 31.07.2003, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 22/2003, 17.10.2003.
Statut Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo), 07.11.2005, Uradni list Republike Slovenije, št. 106/2005, 25.11.2005.
Statut Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo), 01.12.2008, Uradni list Republike Slovenije, št. 117/2008, 12.12.2008.
Statut Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-3), 21.11.2013, Uradni list Republike Slovenije, št. 101/2013, 09.12.2013.

The coat of arms shows the Paschal lamb according to the marketplace seal of year 1575. The unusual flag ratio adopted in 1992 is amended to more usual one at least in 1999 (probably already in 1996, but this source was not available in details).
It seems that it is in (unofficial) use the horizontal flag in ratio 1:2 with the coat of arms offset towards the hoist.


Dravograd, 1992 – 1996

[Dravograd, 1992 – 1996]
[Vertical] 1: 5  (30:67~) [State Flag]

Adopted: 26th March 1992
Description of arms: ut supra (Čl. 1, Odlok, 1992; Čl. 6, Statut, 1999; Čl. 6, Statut, 2003; Čl. 6, Statut, 2005; Čl. 6, Statut, 2008; Čl. 6, Statut, 2013.)
Description of flag: Zastava občine je rdeče barve z grbom v spodnjem delu. Razmerje dolžine in širine zastave je 1: 5 . (Čl. 1, Odlok, 1992.)
Abandoned: 1996 ?
Source: Odlok o dopolnitvi Statuta občine Dravograd, 26.03.1992, Medobčinski uradni vestnik, št. 7/1992, 10.04.1992.

The unusual ratio of the flag of Dravograd is due the geometric construction based on the golden cut. The current coat of arms was also adopted in 1992, and was not changed.Duplek

[Duplek] [Normal] 1:2 [State Flag] [Duplek]
Adopted: 20th February 1997
Description of arms: Grb ima obliko ščita. Ščit je diagonalno razdeljen na dve polji. V prvem polju je na zlati osnovi črn zmaj s kačjim telesom. Zmaj je del grba vurberških graščakov in ponazarja legendo iz katere izvira ime Vurberk. V drugem polju je slika dravskega splava zlate barve. (Čl. 3, Odlok, 1997.)
Description of flag: Zastava občine Duplek je modre barve z zlatim poljem v sredini. V zlatem polju je grb občine. Razmerje med širino in višino zastave je ena proti dva. (Čl. 4, Odlok, 1997.)
Sources: Občina Duplek http://www.duplek.si 24. 11. 2000. and 30. 11. 2001.
Statutarni sklep Obcine Duplek, 17.02.1995, Medobcinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije št. 3/1995, 08.03.1995.
Statut občine Duplek, 16.05.1995, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije št. 13/1995, 02.06.1995.
Odlok o grbu, zastavi, občinskem prazniku ter priznanjih občine Duplek, 20.02.1997, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 2/1997, 28.02.1997.
Statut Občine Duplek, 22.03.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 8/1999, 10.04.1999.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o grbu, zastavi, občinskem prazniku ter priznanjih občine Duplek, 27.03.2002, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 7/2002, 20.04.2002.
Statut občine Duplek, 29.05.2007, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 17/2007, 15.06.2007.
Spremembe in dopolnitve Statuta občine Duplek, 26.05.2010, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2010, 31.05.2010.

The coat of arms of Duplek is divided per bend sinister Or a Dragon with body of a Snake Sable spitting Fire Gules and Azure a Raft bendwise Or. The flag is vertically divided in three: blue-yellow-blue, with the coat of arms in the middle stripe. The snake dragon is from the coat of arms of the rulers of Vurberk (presumably it is the old name of the town), and the raft is of a kind that is used traditionally on Drava river.Gorenja vas-Poljane

[Gorenja vas-Poljane] [Normal] 2:5 [State Flag] [Gorenja vas-Poljane]
Adopted: 10th April 1997
Description of arms: Grb občine je upodobljen na spodaj polkrožnem španskem ščitu. Predstavitev grba: Grb ima obliko ščita in je sestavljen iz treh barv: bele, zelene in modre. Pero in čopič predstavljata osrednji motiv. Osnova je kvadrat s stranico a, s tem, da je pravokotnik dimenzij a:3a/4, polkrožni del pa ima polmer a/2. zgornje polje je pravokoten enakokraki trikotnik. Figure v grbu so na osi, oddaljeni a/4 od navpičnih robov. Osnovna delitev ščita izhaja iz črke Y. (Čl. 6, Odlok, 1997.)
Description of flag: Zastava občine Gorenja vas – Poljane je pravokotne oblike in je sestavljena iz treh barv: bele, zelene in modre. Razmerje višine proti dolžini je 1 : 2,5. Zgornji beli pas predstavlja 1/4 širine zastave. Leva polovica spodnjega pasu zastave (3/4 širine) je v modri barvi, desna polovica pa v zeleni. V sredini zastave je grb občine, ki leži na navpični osi tako, da se z zgornjim robom dotika belega pasu zastave. Od modre oziroma zelene polovice spodnjega pasu ga loči ozek bel pas, katerega širina predstavlja 1/25 širine zastave. Grb je vmeščen v zastavo tako, da je vrh enakokrakega trikotnika na vodoravni osi, ki poteka v sredini zastave. (Čl. 10, Odlok, 1997.)
Sources: Občina Gorenja vas - Poljane http://www.sgn.net/ogorenjav-poljane/ 11.04.2000.
Roger Gogala: Tisočletna govorica zastav, Ljubljana, Forum 7, 2002.
(Statut Občine Gorenja vas - Poljane, 31.03.1995, Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/1995, 14.04.1995.)
(Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gorenja vas - Poljane, 20.11.1998, Uradni vestnik Gorenjske, št. 37/1998, 04.12.1998.)
Odlok o grbu in zastavi, 10.04.1997, Uradni vestnik Gorenjske, št. 25/1997, 29.04.1997.
Statut Občine Gorenja vas - Poljane, 04.06.1999, Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/1999, 15.06.1999.
Statut Občine Gorenja vas - Poljane, 26.09.2013, Uradni list Republike Slovenije, št. 85/2013, 18.10.2013.

The coat of arms is Per pall Argent, Vert and Azure, overall a paint-brush and a quill of the first. The flag has a white stripe along the top while the rest is vertically divided into blue at hoist and green at fly, with the coat of arms fimbriated white set in the middle.Gorišnica

[Gorišnica] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Gorišnica]
[Gorišnica]
Adopted: 30th May 1996
Design: Sandra Belšak, secondary school student from Gorišnica
Description of arms: Grb občine ima obliko ščita. Zelena podlaga ponazarja rodovitnost, modra barva v diagonali ponazarja reko Dravo, bela barva v sredini diagonale ponazarja most, v desnem zgornjem kotu je grozd modre barve, ki ponazarja vinorodno področje, v spodnjem levem delu je zlatorumen žitni klas, ki ponazarja poljedelstvo. (Čl. 5, Odlok, 1996.)
Description of flag: Zastava Občine Gorišnica je rumene barve. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Grb je v sredini zastave in po višini zavzema 1/2 širine zastave. (Čl. 9, Odlok, 1996.)
Sources: "Lepota oblike" (DS), Tednik, 08.06.1995, str. 12.
"Dobili nov občinski grb" (DS), Tednik, 22.06.1995, str. 10.
(Statut Občine Gorišnica, Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 12/1995 in 5/1996.)
T. Mohorko: "S seje občinskega sveta . V proračunu 357 milijonov", Tednik, 04.04.1996, str. 11.
Tatjana Mohorko: "Občinski praznik in simboli – V juliju občinska slovesnost", Tednik, 18.04.1996, str. 5.
T. Mohorko: "Komu v najem Borl?", Tednik, 09.05.1996, str. 2.
Odlok o grbu in zastavi Občine Gorišnica, 30.05.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 39/1996, 26.07.1996.
T. Mohorko: "Pred pričetkom prvega praznika občine – Ob koncu tedna že športne prireditve", Tednik, 18.07.1996, str. 2.
Statut občine Gorišnica, 08.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1999, 10.05.1999.
T. Mohorko: "Veseli Moškanjčani, znani po lüku", Tednik, 10.08.2000, str. 5.
Statut občine Gorišnica, 05.12.2006, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2006, 18.12.2006.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, p. 92.

The coat of arms is picturing the fertile fields and river Drava with white bridge, vine grape and corn ear. The flag is yellow with coat of arms in the centre. It might be interesting to note that article 11 of the Decision explicitly prohibits the use of the flag by political parties during election campaign.
The design is a 14 years old schoolgirl project with extensive research of archives and popular oppinions.

The village of Moškanjci uses the traditional humorous coat of arms depicting a fly.Gorje

[Gorje] [Normal] [Vertical] 1:2 | 1:3 [State Flag] [Gorje]
[Gorje]
Adopted: 24th April 2008
Description of arms: Grb Občine Gorje je oblikovan na ovalnem ščitu s heraldičnimi podobami v heraldičnih barvah. Rob ščita ja bele barve, Ščit je razdeljen po diagonali od leve prosti desni z valovito modro barvo. Zgornji del ščita je zlate barve. Spodnji del ščita je zelene barve. Valovita črta modre barve, poudarjena z belo barvo na spodnji strani simbolizira bogastvo reke Radovne, vodnih virov in čistost vode. Tri zelene smreke na zlati barvi simbolizirajo bogastvo gozda, lesa in rude. Število smrek predstavlja tri večje gozdnate površine v območju Triglavskega narodnega parka: Pokljuka, dolina Radovne in Mežakla. Zvonec zlate barve na zeleni barvi simbolizira razvoj lončarstva. Določitev barvnih odtenkov je definirana po CMYK skali: Modra: 100C 20M 0Y 0K Zelena: 100C 0M 100Y 20K Rumena: 0C 10M 100Y 0K. (Čl. 3, Odlok, 2008.)
Description of flag: Zastava Občine Gorje je modro zelene barve z grbom Občine Gorje. Zeleno in modro barvo ločuje bela barva. Po dolini je razdeljena na dve polovici. Vsaka barva zavzema po dolini polovice zastave. Grb je v spodnjem delu zastave. Določitev barvnih odtenkov je definirana po CMYK skali: Modra: 100C 20M 0Y 0K Zelena: 100C 0M 100Y 20K. (Čl. 8, Odlok, 2008.)
Sources: Statutarni sklep (Občine Gorje), 30.11.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 128/2006, 08.12.2006.
Statut Občine Gorje, 04.01.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 3/2007, 12.01.2007.
Javni natečaj za oblikovanje občinskega grba in zastave Občine Gorje, 22.08.2007, št. 679/2007-D, (str. 59 u http://obcina.bled.si/datoteke/HTML_teksti/2007G_6seja_celotno%20gradivo.pdf)
Sklep o imenovanju posebne komisije, 25.09.2007, št. 801/2007-D, (str. 60, idem)
Odlok o grbu in zastavi Občine Gorje, 24.04.2008, Uradni list Republike Slovenije, št. 42/2008, 30.04.2008.
Občina Gorje, www.gorje.si, 10.01.2009.

The coat of arms of Gorje is divided per bend wavy azure fimbriated in base argent, or three juniper trees vert and vert a bell or. The wavy line with its white fimbriation represents the richness and cleanness of the river Radovna. The trees represent the richness of forests, wood and ores, and the number three stands for the three large woodland areas of the Triglav national park: Pokljuka, Radovna valley and Mežakla. The bell represents the development of the bellmaking craft in the region. The flag is bicolour of blue and green fimbriated white and with the coat of arms in the centre. The vertical flag has the coat of arms off set to bottom.

The Community of Gorje was separated from the community of Bled in 2006.Gornja Radgona

[Gornja Radgona] [Normal] 1:2 [State Flag] [Gornja Radgona]
Adopted: coat of arms 28th September 1995; flag 20th March 1997
Descriptions of arms: Grb ima obliko ščita, ki je spodaj zaokrožen, zgoraj pa sta stranici spiralno zaviti. Grb Občine Gornja Radgona je razdeljen na tri polja: zgornje levo polje je rumene barve z vzhajajočim soncem in predstavlja sončno srečno deželo Slovenskih goric, zgornje desno polje je bele barve z grozdom, kar pomeni ekološko značilnost pokrajine, spodnje polje je modre barve s petimi valovitimi črtami in predstavlja mejno reko Muro. (Čl. 9, Statut, 1995; Čl. 6, Statut, 1999.)
Grb občine ima obliko ščita, ki je spodaj zaokrožene oblike, zgoraj pa sta stranici spiralno zaviti. Grb je razdeljen na tri polja: zgornje levo polje je rumene barve z vzhajajočim soncem in predstavlja sončno srečno deželo Slovenskih goric, zgornje desno polje je bele barve z grozdom, kar pomeni ekološko značilnost pokrajine, spodnje polje je modre barve s petimi valovitimi črtami in predstavlja mejno reko Muro. (Čl. 8, Statut, 2015.)

Descriptions of flag: Zastava občine Gornja Radgona je pravokotne oblike, v razmerju 1:2 glede na širino in dolžino. Sestavljena je iz dveh horizontalno ležečih, enako velikih barvnih ploskev, ki ju razmejuje bela črta. Slednja teče iz levega roba zastave, spremlja spodnji del grba in se nadaljuje v ravni črti, vse do desnega roba zastave. Ta bela črta je v razmerju 2:100 glede na širino zastave in je njena horizontalna sredina. Zgornja ploskev zastave je rumene, spodnja pa zelene barve, ki predstavljata sonce, zorenje grozdja ter griče, značilne za to pokrajino. Grb leži na sredini prve polovice zastave, to je na levi strani in to tako, da je polovica grba, v katerem je sonce in grozd, v zgornjem polju. V spodnjem polju je spodnji del grba.Horizontalna črna črta, ki razmejuje zgornji in spodnji del grba pa leži v višini, kjer se začne rumeno polje zastave. Modra notranjost grba se konča v isti višini, kot se konča zeleno polje zastave in prične mejna bela črta. Celoten grb je obrobljen s črno konturo, njegova višina pa je v razmerju glede na širino zastave. (Čl. 7, Odlok, 1997.)
Barve zastave občine Gornja Radgona so: a) rumena HKS 2K - zgornje polje zastave - grozd v grbu - ozadje grba v levem kotu zgoraj b) zelena HKS 54K - spodnje polje grba c) modra HKS 44K - valovnica v grbu d) rdeča HKS 13K - sonce v grbu e) bela - notranjost grba - sončni žarki v grbu - črta, ki deli rumeno in zeleno polje f) črna - notranji robovi grba. (Čl. 8, Odlok, 1997.)
Zastava občine je rumene in zelene barve z občinskim grbom na sredini prve polovice zastave Razmerje med širino in dolžino zastave je 1 : 2. Barvi zastave sta vodoravni. Vsaka barva zavzema po širini polovico zastave. Rumena barva je zgoraj. Grb sega z zgornjo polovico v rumeno, s spodnjo polovico pa v zeleno polje zastave. (Čl. 8, Statut, 2015.)

Sources: TV report from Gornja Radgona, RTS 1, 05.09.2002.
Roger Gogala: Tisočletna govorica zastav, Ljubljana, Forum 7, 2002.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 91-93.
Statutarni sklep občine Gornja Radgona, 23.12.1994, Uradni list Republike Slovenije, št. 3/1995, 20.01.1995.
Statut Občine Gornja Radgona, 28.09.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 60/1995, 20.10.1995.
Odlok o uporabi grba Občine Gornja Radgona, 01.08.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 51/1996, 13.09.1996
Odlok o zastavi Občine Gornja Radgona, 20.03.1997, Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 5/1997, 15.04.1997.
Statut Občine Gornja Radgona, 27.5.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 44/1999, 08.06.1999.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zastavi Občine Gornja Radgona, 01.06.2006, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 20/2006, 15.06.2006.
Statut Občine Gornja Radgona, 24.09.2015, Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015, 15.10.2015.

The coat of arms pictures rising sun, golden grape and waves representing the Mura river. The flag is yellow over green bicolour with narrow white line dividing the fields and with the coat of arms set near the hoist. The coat of arms in this form was adopted with the 1995 statutes modifying the previous design that included a red star.


Gornja Radgona, 198x – 1995

No flag. [Gornja Radgona, 198x – 1995]
Adopted: mid-1980's ?
Source: Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990

The coat of arms of Gornja Radgona was initially adopted with the red five-pointed star in the middle. This was dropped from the use in early 1990's.Gornji Grad

[Gornji Grad] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Gornji Grad]
[Gornji Grad]
Adopted: 7th April 1998
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Descriptions of arms: Splošno: Grb občine Gornji Grad predstavlja šestžarna zlata zvezda na rdečem ščitu v spremljavi šestih malih zlatih zvezd med posameznimi žarki. Blazon: Grb Občine Gornji Grad je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitne oblike. V sredini rdečega ščita plava šestžarna facetirana zlata zvezda tako, da njena daljša simetrala pokriva simetralo ščita; srednjo zvezdo spremlja v vsakem njenem kotu po ena štirikrat manjša zlata facetirana zvezda tako, da njena daljša simetrala leži na periferni krožnici, ki oklepa srednjo zvezdo. Zlati trak, ki nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služe le kot grbovni okras. […] Barve po sistemski barvni karti INTERCOLOR 87 (Cinkarna Celje) a) rumena – Y = 100, M = 10 b) rdeča – M = 90, Y = 100 Kode barv po PROCESS COLOR SYSTEM GUIDE – "PANTONE" a) rumena – C = 0, M = 20, Y = 100, K = 0 b) rdeča – C = 0, M = 90, Y = 100, K = 10 (Čl. 4, Odlok, 1998; Čl. 4, Odlok, 2016.)
[…] grb občine predstavlja šestžarna zlata zvezda na rdečem ščitu v spremljavi šestih malih zvezd med posameznimi žarki. Ščit je narejen v poznogotskem stilu. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, služi le kot grbovni okras. Velika zvezda predstavlja Gornji Grad, male zvezde pa predstavljajo zaselke okoli Gornjega Gradu. (Čl. 6, Statut, 2016.)

Descriptions of flag: Splošno: Zastava Občine Gornji Grad je rumena z rdečim osrednjim kvadratnim poljem, ki nosi šestžarno rumeno zvezdo, v katere vsakem kotu jo spremlja po ena mala šestžarna rumena zvezda. Opis: Zastava Občine Gornji Grad, ki se vodoravno izobeša, je pravokotne oblike. Razmerje med višino in dolžino zastave je 1:2,5. Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri, po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja, od katerih sta prvo in tretje (zadnje) polje v rumeni, srednje kvadratno polje pa v rdeči barvi. V sredini kvadrata stoji rumena šestžarna zvezda v spremstvu šestih rumenih zvezd, od katerih je vsaka štirikrat manjša od osrednje zvezde. Atribut ne sme biti nižji od dveh tretjin višine zastavine rute in ne višji od osem desetin imenovane višine. (Čl. 5, Odlok, 1998; Čl. 5, Odlok, 2016.)
[…] - zastava občine je rumena z rdečim osrednjim kvadratnim poljem, ki nosi šestžarno rumeno zvezdo, v katere vsakem kotu jo spremlja po ena mala šestžarna rumena zvezda. (Čl. 6, Statut, 2016.)

Sources: Heraldika d.o.o. http://www.heraldika.si 30. 11. 2001.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 94-96.
(Statutarni sklep Občine Gornji Grad, 27.01. 1995.)
Spremembe statutarnega sklepa, 13.03.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/1995, 14.04.1995.
Statut Občine Gornji Grad, 14.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 27/1995, 19.05.1995.
(Odlok o grbu, zastavi, pečatu in prazniku občine Gornji Grad, 14.07.1995, številka odloka 011-10/95.)
Odlok o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih Občine Gornji Grad, 07.04.1998, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 3/1998, 28.04.1998.
Statut Občine Gornji Grad, 16.04.1999, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 3/1999, 30.04.1999.
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornji Grad, 10.10.2002, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 6/2002, 08.11.2002.
Statut Občine Gornji Grad (uradno prečiščeno besedilo-UPB1), 14.06.2007, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 14/2007, 22.06.2007.
Statut Občine Gornji Grad (uradno prečiščeno besedilo), 20.01.2011, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 3/2011, 28.02.2011.
Statut Občine Gornji Grad, 11.02.2016, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2016, 19.02.2016.
Odlok o grbu, zastavi, žigih, občinskem prazniku in priznanjih Občine Gornji Grad, 21.04.2016, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2016, 06.05.2016.

The coat of arms is Gules a Mullet Or surrounded with six smaller Mullets of the same. The flag is yelow with square red field in the middle containing the stars from the coat of arms.
The small marketplace received the coat of arms from the bishop Tavčar of Ljubljana in 18th century. It contained golden six-pointed star in red shield, borrowed from his episcopal coat of arms. The new coat of arms is based on that, with additional six stars to better differentiate from the nearby community of Ljubno.Gornji Petrovci

[Gornji Petrovci] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Gornji Petrovci]
[Gornji Petrovci]
Adopted: 1st April 1998
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba, splošno: v deljenem ščitu zgoraj na srebrnem polju štirinajst (14, 7 + 7 ) modrih hišic z rdečimi strehami, spodaj na modrem polju srebrna vidra (mustelidae - lutra lutra) z zlato ribo. Predstavitev grba - blazon: grb Občine Gornji Petrovci je upodobljen na deljenem ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; na srebru prvega polja lebdi v dveh vrstah (sedem plus sedem = 7 + 7 ) štirinajst hišic z rdečimi trikotnimi strehami s polkrožnim vohodom v pritličju in po dvema linama v nadstropju. V modrini drugega polja lebdi srebrna vidra (mustelidae - lutra, lutra), opremljena z rdečimi kremplji ter z zlato ribo v gobcu. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Barvno pravilo za oblikovanje grba Občine Gornji Petrovci, Priloga Odloka, 1998.)
Description of flag: Splošno: zastava Občine Gornji Petrovci je modra z belo vidro (mustelidae - lutra, lutra) na sredini zastavine rute ter z belim pravokotnikom ( V/3 : 2 x V/3), položenim horizontalno v vsakega od štirih kotov. Opis: modro-bela ruta občinske zastave je krojena v razmerju, višine "V" proti dolžini "L" ena proti dve celi in pet desetin, oziroma "V" : "L" = 1 : 2,5. Zastava je krojena v kombinaciji horizontalnih in vertikalnih barvnih polj tako, da je njena ruta v zamisli deljena vertikalno na tri dele, od katerih sta prvo in tretje med seboj enaki, drugo oziroma srednje polje je kvadratno. Prvo in tretje (zadnje) barvno polje sta deljeni tretjinsko horizontalno na belo-modro-belo barvo s tem, da se modri progi zlivata v modrino drugega (srednjega) kvadrata; le-ta nosi glavni atribut občinskega grba, belo vidro (mustelidae - lutra, lutra) z rdečimi kremplji na nogah ter z rumeno ribo v gobcu. Podoba atributa ne sme biti daljša od 9/10 (devet desetin) osnovnice srednjega kvadrata ("V") in ne krajša od 7/10 (sedem desetin) iste stranice. (Geometrijsko, likovno ter barvno pravilo za oblikovanje zastave Občine Gornji Petrovci, Priloga Odloka, 1998.)
Sources: Statut občine Gornji Petrovci, 21.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1995, 07.06.1995.
Odlok o uporabi grba in zastave Občine Gornji Petrovci, 01.04.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1998, 18.04.1998.
Statut Občine Gornji Petrovci, 25.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 26/1999, 15.04.1999.
Statut Občine Gornji Petrovci, 08.09.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 101/2006, 03.10.2006.
Heraldika d.o.o. http://www.heraldika.si 30. 11. 2001.

The coat of arms is per fess Argent fourteen Houses Azure roofed Gules, seven and seven, and Azure an Otter [mustelidae-lutra, lutra] Argent passant regardant with claws Gules holding in jaws a Fish Or. The flag is of a pattern that is characteristic for Slovenian community flags and might be called 'Slovenian cross'. It is a cross gained by horizontal (lengthwise) division in three equal stripes and vertical crossbar that is a square set in the middle of the flag. In the square part is set the attribute from the coat of arms. The flag Gornji Petrovci is blue Slovenian cross on white field with the otter from the coat of arms in the middle. The vertical flag is, unusually, prescribed with the attribute set upwards.
The fourteen houses represent the fourteen villages in the community. In heraldry an otter is always represented with a fish - thus could be differentiated from other running four-legged animals as are dog, marten, fox etc. According to a legend, an otter may carry a much bigger fish by holding it partly on its back.[Previous page: Slovenia - Communities, part 3 (Čre-Dol)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 4. dio (Dol-Gor)][Next page: Slovenia - Communities, part 5 (Gra-Idr)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Zeljko Heimer. All rights reserved.