[Previous page: Slovenia - Communities, part 4 (Dol-Gor)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 5. dio (Gra-Idr)][Next page: Slovenia - Communities, part 6 (Ig-Kid)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

Page created: 18th November 1996
Last updated: 8th July 2017
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME is a site devoted to the systematic and scientific study of flags and coats of arms. Such symbols often bear strong political and other messages. Inclusion of those symbols here does not mean that the author supports or approves of the ideas they may stand for.
[NSK - Digital Archives] This site is harvested for the NSK digital archives.

Map of Slovenian communities with highighted communities presented on this page. The municipal communities are captioned with bold.

Slovenia - Communities, part 5 (Gra-Idr)


Legend:
° communities formed before 1990's
* communities formed in 1995
+ communities formed in 1998


See also:

Grad

[Grad] [Normal] 1:2 [State Flag] [Grad]
Adopted: 6th July 2016
Description of arms: Grb občine vsebuje obod gradu, ki je simbol največjega grajskega poslopja v Sloveniji. Nad gradom je simbol krone, ki predstavlja plemiške rodbine, ki so bile nekdanje lastnice gradu in posesti. Pod gradom se razprostira gričevnata gorička pokrajina, ki je simbolizirana z zeleno barvo in obliko griča. Na griču je simbol križa, ki predstavlja večstoletno tradicijo krščanstva v občini. (Čl. 4, Odlok, 2016.)
Description of flag: Zastava Občine Grad (v nadaljevanju: zastava) je rumene in zelene barve in grbom v sredini. Razmerje med širino in dolžino je 1:2. Barve zastave se vrstijo vodoravno od zgoraj navzdol po naslednjem vrstnem redu: zelena, rumena, zelena, v razmerju 1:2:1. Rumeno polje je grafično ločeno od zelenega polja zastave z belo črto. Dovoljena je samo vodoravna oblika zastave. Zastava se uporablja samo v barvni obliki. (Čl. 9, Odlok, 2016.)
Sources: Mihaela Žökš: “16. občinski praznik”, Občina Grad, Informativno glasilo Občine Grad, leto XVII, št. 47, avgust 2016. pp. 3-4.
“FOTO: Občina Grad ob 16. občinskem prazniku z novim grbom in zastavo”, Pomurec.com, 08.08.2016.
Mihaela Žökš: “Oblina Grad začenja s praznovanjem svojega občinskega praznika“, Občina Grad, www.obcina-grad.si, 14.07.2016.
Mihaela Žökš: “Nova celostna grafična podoba Občine Grad”, Občina Grad, www.obcina-grad.si, 14.07.2016.
Statutarni sklep Občine Grad, 16.01.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 55/1999, 09.07.1999.
Statut Občine Grad, 23.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 56/1999, 13.07.1999.
Odlok o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Grad, 21.09.2016, Uradni list Republike Slovenije, št. 62/2016, 30.09.2016.

The coat of arms of Grad is azure issuant from a bar embowed a fort with two towers roofed argent ensigned with a crown or and in the base vert a Latin cross or. The fort is canting the community name and depict the largest fortified city in Slovenia, the crown stand for the noble family of Szechy that raised and owned the city. The cross is for the faith. The flag is green-yelow-green triband with the centra stripe of larger width and fimbriated white with the coat of arms in the centre of it. The first public hoisting was on the municipal day on 7 August 2016.


Grad, 2011 – 2016

No flag. [Under Construction] [Grad, 2011 – 2016]
In use: since 2011
Abandoned: 6th July 2016
Sources: Občina Grad, www.obcina-grad.si, 2012.
Informativno glasilo Občine Grad, Občina grad, št. 35, avgust 2012.

Prior to that the community did not formally adopted any symbols but used instead the historical coat of arms of Széchy family, who ruled the city since the 14th century.


Grad, 199x – 2011

No flag. [Under Construction] [Grad, 199x – 2011]
Sources: Krajinski park Goričko, http://www.park-goricko.org 18.10.2003
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 97-98.

The design more closely following the stone carving above the entrance into the old city was used prior to 2011, when the more correct heraldic interpretation was introduced.Grosuplje

[Grosuplje] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Grosuplje]
[Grosuplje]
Adopted: ca. 1992
Design: Robert Kuhar
Sources: Občina Grosuplje http://www.grosuplje.si 09.04.2000. & 10.06.2002.
"Znaka občine še nismo izabrali", Naša skupnost (Grosuplje), December 1985, št. 12, str. 3.
"Izbor znaka občine Grosuplje", Naša skupnost (Grosuplje), September 1986, št. 8/9, str. 6.
(Odlok o znaku in zastavi občine Grosuplje, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 46/1987.)
"Znak občine Grosuplje", Naša skupnost (Grosuplje), Maj 1989, št. 3, str. 1.
"Pravilnik o uporabi znaka in zastave občine Grosuplje", 10.01.1989, Naša skupnost (Grosuplje), Maj 1989, št. 3, str. 4.
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 99-100.
(Statut občine Grosuplje, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 32/86, 1/88, 23/88 in 40/90.)
Statut občine Grosuplje, 31.03.1993, Uradni list Republike Slovenije, št. 20/1993, 23.04.1993.
Statutarni sklep (Občine Grosuplje), 23.12.1994, Uradni list Republike Slovenije, št. 18/1995, 24.03.1995.
Statut Občine Grosuplje, 29.03.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 26/1995, 12.05.1995.
Statut Občine Grosuplje, 21.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 42/1999, 03.06.1999.
Statut Občine Grosuplje, 23.12.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 1/2010, 08.01.2010.

The coat of arms of modern design divided per fess chief Azure base par pale Vert and Gules overall a Horse Head Sable. The flag is white-green-white triband with the coat of arms in the middle. In the vertical varsion it is set in the lower part of it. The horse head motive is based on a beautiful lead swastika ornament with horse heads of the late Hallstatt culture (5th century BCE). The metal ornament was found near Grosuplje (on Magdalenska gora). The design was chosen as it also represents Grosuplje as important transport station (once carriage station, today also important stop for road transport). The horse head also simulates the letter G. The colours used in the coat of arms represent: green - Dolenjska region (lower Slovenia), red - activity and development.
The previously reported flag that had yellow stripe instead of green and the coat of arms in the centre of the flag seems to have been misreported.


Grosuplje, 1987 – ca. 1992

Flag unknown. [Grosuplje, 1987 – ca. 1992]
Adopted: 1987
Design: Janez Koželj
Abandoned: ca. 1992
Sources: "Znaka občine še nismo izabrali", Naša skupnost (Grosuplje), December 1985, št. 12, str. 3.
"Izbor znaka občine Grosuplje", Naša skupnost (Grosuplje), September 1986, št. 8/9, str. 6.
(Odlok o znaku in zastavi občine Grosuplje, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 46/1987.)
"Znak občine Grosuplje", Naša skupnost (Grosuplje), Maj 1989, št. 3, str. 1.
"Pravilnik o uporabi znaka in zastave občine Grosuplje", 10.01.1989, Naša skupnost (Grosuplje), Maj 1989, št. 3, str. 4.
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990.

The coat-of-arms-like emblem used by Grosuplje pictured a green bordered white shield with a ruined tower on a green hill made of rings. Around the shield was inscribed the name of the community. The set of logotypes adopted after a public competition held in mid-1980's, included various emblems and inscriptions derived more or less from these arms. There was also a flag prescribed, of unkown design so far.Hajdina

[Hajdina] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Hajdina]
[Hajdina]
Adopted: 30th June 1999
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba, splošno: grb Občine Hajdina je upodobljen na ščitu poznogotskega stila; ščit deli zlati tram v zeleno in modro polje v katerem je pet srebrnih valovnic. Na zelenem polju je upodobljen v zlato oblačilo odet in z zlato kapuco pokriti korakajoči mož, ki na svojih plečih tovori srebrnega bika, držeč ga za zadnji dve nogi. Predstavitev grba - BLAZON: grb Občine Hajdina je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike s tem, da ga zlati, pod sredino ščita spuščeni tram deli v zeleno in modro polje; na zlatem tramu korači v črnih sandalih, v zlato oblačilo z zlatimi hlačnicami odeti, črnolasi, z zlato kapuco pokriti mož, ki na svojih plečih tovori srebrnega rogatega bika z nazaj zavihanim repom tako, da ga na svojih ramenih drži za zadnje noge, prvi nogi bika pa tik za možem dosegata tla. Modrino drugega polja preprega pet srebrnih valovnic, od katerih ima zgornja dva polovična in dva cela vala. Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Prikaz grba in zastave, Priloga Odloka, 1999.)
Description of flag: Opis zastave, splošno: zastava Občine Hajdina je rumena z zelenim križem, ki ima vertikalni steber trikrat širši od horizontalnega ramena tako,da z njim tvori kvadratno polje; to polje nosi atribut iz občinskega grba: rimljanskega boga mitro z belim bikom na svojih plečih. Opis zastave: zeleno-rumena zastava Občine Hajdina je krojena v razmerju višine "V" proti njeni dolžini "L", je ena proti dve celi in pet desetin, oziroma "V":"L" = 1: 2,5. Rumeno zastavino ruto krasi sredinski zeleni križ tako, da ima njegovo rame tretjinsko širino (V/3) višine zastavine rute "V", steber križa pa ima širino enako višini zastavine rute, s čimer tvori zeleni kvadrat, v katerega se iz desne in leve barvno izlivata oba kraka križevega ramena; sredinski kvadrat nosi atribut iz občinskega grba tako, da v zelenem polju korači v črnih sandalih, v rumenem oblačilu z rumenimi hlačnicami odeti, črnolasi, z rumeno kapuco pokriti mož; le-ta na svojih plečih tovori belega, rogatega bika tako, da ga na svojih ramenih drži za zadnje noge,pri čemer naj bi njegovi prvi nogi tik za možem dosegali tla. Velikost celotnega atributa ne sme biti višja od 9/10 višine zastavine rute in ne nižja od 7/10 imenovane višine. [...] Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti sredinsko zeleni križ v vodoravni legi, atribut na njegovem sredinskem kvadratu (Mitra) pa stoji v svojem naravnem pokončnem položaju. [...] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno obešani zastavini ruti, tudi zeleni sredinski križ postavljen vertikalno, atribut na njegovem sredinskem kvadratu (Mitra) pa stoji v svojem naravnem pokončnem položaju. Torej je atribut napram prejšnjemu zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj. (Prikaz grba in zastave, Priloga Odloka, 1999.)
Sources: (Statut Občine Hajdina, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/1999.)
"S seje občinskega sveta – Sprejeli vrsto odlokov" (MG), Tednik, 30.03.2000, str. 18.
"Prvi občinski davek za Hajdinčane" (MG), Tednik, 10.06.2000, str. 14.
"S 15. seje sveta občine – Hajdinčani niso za konzorcij" (MG), Tednik, 13.07.2000, str. 2.
"S seje sveta občine – Več za komunalno infrastrukuro" (MG), Tednik, 14.09.2000, str. 10.
"Danes izredna seja občine Hajdina", Tednik, 12.10.2000, str. 3.
"Delitvena bilanca, grb in zastava" (MG), Tednik, 19.10.2000, str. 6.
"Hajdinčani so 'dihali' s praznikom" (MG), Tednik, 16.11.2000.
"V sliki in besedi skozi leto 2000 – Uspešno na vseh področjih" (MG), Tednik, 28.12.2000, str. 9.
Odlok o uporabi grba in zastave Občine Hajdina, 30.06.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 101/2000, 06.11.2000.
Statut Občine Hajdina, 21.06.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 63/2007, 13.07.2007.
Valt Jurečič, Heraldika d.o.o

The coat of arms pictures Indo-Iranian (latter Roman) deity Mithras wearing black sandals clad in yellow and with yellow hood holding on his back a white ox by the back legs. The area of the community is considered one of the most important provincial centres of Mithraism in the classical period, and no less then five mithraeums (temples) are found in Hajdina. The flag is yellow with green Slovenian cross - the cross design typical for the Slovenian municipal flags. In the square field of the cross is the attribute from the coat of arms - Mithras carrying an oxen.
The Mithraic cult was much spread in the margins of Roman Empire and held for long when the centers took over Christianity, the two religions having much ethic concepts in common.Hoče-Slivnica

[Hoče-Slivnica] [Vertical] 1:3 | 5:12 [State Flag] [Hoče-Slivnica]
[Hoče-Slivnica] [Hoče-Slivnica]
Adopted: coat of arms 26th June 2000; flag 25th May 2016
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o and Birobiro d.o.o., Maribor
Descriptions of arms: Opis grba, splošno: V dno zelenega hriba na srebrnem ščitu je potopljeno zlato kolo voza; nad njim je stilizirano v zlatu rastoče drevesce pravega kostanja s petimi listi, rastočimi v piramido. Predstavitev grba - BLAZON: - Grb Občine Hoče-Slivnica je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. - Konveksni lok razdeljuje ščit na polje ščitove glave v srebru in polje ščita v zeleni barvi. - Iz ščitovega dna raste zlato vodno kolo tako, da je vidna polovica njegove peste in približna tretjina kolesa s petimi naperami; nad platiščem kolesa poganja vertikalno v zeleno polje ščita, zlato stebelce pravega kostanja (castanea sativa) s petimi zlatimi listi, razporejenimi v stoščasto krošnjo.* - Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2000.)
* Idejna zasnova: zgoraj oblo zeleno polje simbolizira (zeleno) Pohorsko hribovje, pod katerim sta locirana oba osrednja občinska kraja Hoče in Slivnica. Področje, ki ga danes poseljujeta obe glavni naselji občine, je imelo že v davnini prehodni pomen. Obe naselji imata še danes pomen prehodnih naselij, ker preko njiju vodi glavna, celo mednarodno pomembna smer zahod - vzhod. Tudi koridor zračnega prometa vodi nad področjem občine. Ker promet v heraldiki simboliziramo s preprostim vozovnim kolesom (tu v zlati-rumeni barvi), ga v tej enačici grba vmeščamo v njegovo dno, da nam preostaja prostor v ščitu še za zlato (rumeno) listje pravega kostanja. Le-ta je v preteklosti pomenil naravni vir prehrane in surovino za obrt ter indrustrijo, kar vse je tvorilo temelje razvoja obeh središč današnje občine Hoče-Slivnica. (Obrazložitev simbolike grba, Priloga Odloka, 2000.)

Descriptions of flag: Opis zastave, splošno: osnovno polje zastave Občine Hoče-Slivnica je belo. Glavna atributa sta dva: občinski grb z napisom »Občina Hoče-Slivnica, ki ga objema drugi atribut – znak Občine Hoče-Slivnica. OPIS ZASTAVE: Zastava Občine je pravokotne oblike, razmerje njene višine »V« proti dolžini« L je tri proti ena oziroma: V:L=3:1. (Čl. 1 [13], Odlok, 2016.)
Zastava ima le vertikalno obliko, zato se je ne sme izobesiti v horizontalni obliki, saj je v takem primeru grb obrnjen nepravilno. Na vertikalno izvešeni zastavini ruti je rumeni del znaka zmeraj zgoraj, zeleni del pa spodaj. Grb z napisom je pozicioniran v vmesnem prostoru. (Čl. 2 [14], Odlok, 2016.)

Sources: Statut Občine Hoče-Slivnica, 29.03.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije št. 14/1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Hoče-Slivnica, 26.06.2000, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 12/2000, 30.06.2000.
Statut občine Hoče-Slivnica, 22.04.2003, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 8/2003, 09.05.2003.
Pravilnik o uporabi zastav v občini Hoče-Slivnica, 02.03.2009, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 8/2009, 23.03.2009.
Priloga k Pravilniku o uporabi zastav v občini Hoče-Slivnica, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 8/2009, 23.03.2009.
Statut Občine Hoče-Slivnica, 17.03.2010, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 6/2010, 31.03.2010.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Hoče-Slivnica, 30.05.2011, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 11/2011, 03.06.2011.
Celostna grafična podoba občine, Februar 2016, Birobiro d.o.o., Maribor.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Hoče-Slivnica, 25.05.2016, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št.10/2016, 30.05.2016.
Občina Hoče-Slivnica http://www.hoce-slivnica.si/ 20.05.2001.
"CGP in simboli občine", Občina Hoče-Slivnica, www.hoce-slivnica.si, 20.11.2016.
Heraldika d.o.o. http://www.heraldika.si 30. 11. 2001.

The coat of arms is Argent in base of a Mount Vert a Wheel issuant from which is rising a chestnut sapling leaved all Or. The community also uses an emblem, consisting of yellow falling diagonal and a green raising diagonal stripe each with a copy of itself as a semitransparent stripe, forming a voided square at the crossing point. The flag is vertical, the ratio 1:3, white with the coat of arms in the centre and part of the emblem around it. Table flags are also used in two varianst, in the ratio 5:12, white with the emlem only, and white with the coat of arms and logotype - black inscription of the community name.


Hoče-Slivnica, 2000 – 2016

[Hoče-Slivnica, 2000 – 2016] [Normal] [Vertical] 2:5 [Hoče-Slivnica, 2000 – 2016]
[Hoče-Slivnica, 2000 – 2016]
Adopted: 26th June 2000
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: (ut supra, Čl. 8, Odlok, 2000; Obrazložitev simbolike grba, Priloga Odloka, 2000.)
Descriptions of flag: Opis zastave, splošno: zastava Občine Hoče-Slivnica je zelene in rumene barve, z glavnim atributom iz občinskega grba, zgornja polovica rumenega kolesa od voza, nad katerim je rumeno drevesce pravega kostanja, na njenem srednjem zelenem kvadratnem delu. OPIS ZASTAVE: Zastava Občine Hoče-Slivnica je pravokotne oblike, razmerje njene višine "V" proti dolžini "L" je ena proti dve celi in pet desetin, oziroma "V" : "L" = 1 : 2,5. Zastavina ruta je deljena vertikalno na tri po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja. Na sredini srednjega, kvadratnega, zelenega polja, je pokončno predstavljen atribut iz občinskega grba, torej zgornja polovica vozovnega kolesa, na katerem stoji drevesce pravega kostanja s petimi listi vse v rumeni barvi. Preostali, rumeni del zastavine rute je polovično razdeljen na prvo in tretje, oziroma zadnje zastavino polje. Velikost atributa ne sme biti manjša od osmih desetin (8/10) višine zastavine rute in ne višje od devet desetin (9/10) imenovane višine. (Čl. 13, Odlok, 2000.)
Horizontalna oblika zastave je tista, ki se na vodoravno položeni zastavini ruti začenja z vertikalnim rumenim poljem, ki mu sledi kvadratno zeleno polje, na katerem je upodobljen glavni atribut iz grba. Celotni atribut rumeno kolo z drevescem pravega kostanja mora stati v svojem vertikalnem položaju. Srednjemu, zelenemu kvadratu sledi tretje rumeno, končno vertikalno polje zastavine rute. [...] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno izvešeni zastavini ruti zgoraj rumeno barvno polje, navzdol mu sledi zeleno kvadratno polje z atributom, temu sledi spodnje, končno rumeno polje; Atribut v sredini zastavine rute je napram prejšnjemu zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem naravnem položaju. (Čl. 14, Odlok, 2000.)

Sources: Odlok o grbu in zastavi Občine Hoče-Slivnica, 26.06.2000, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 12/2000, 30.06.2000.
Pravilnik o uporabi zastav v občini Hoče-Slivnica, 02.03.2009, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 8/2009, 23.03.2009.
Priloga k Pravilniku o uporabi zastav v občini Hoče-Slivnica, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 8/2009, 23.03.2009.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Hoče-Slivnica, 30.05.2011, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 11/2011, 03.06.2011.
Občina Hoče-Slivnica http://www.hoce-slivnica.si/ 20.05.2001.
Heraldika d.o.o. http://www.heraldika.si 30. 11. 2001.

The flag adopted original was yellow with a green square field in the cntre with the semi-wheel and branch from the coat of arms. The symbols represent the Pohorje mountains (green hill), importance of the region as a road-crossing (railroad wheel) and nature and tradition (chestnut tree).Hodoš

Hodoš – Hodos

[Hodoš] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Hodoš]
[Hodoš]
Adopted: 21st June 2001
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba, splošno: Grb Občine Hodoš ima modro, zeleno in rdeče barvno polje, ki so zložena v sestavu trnastega reza; sestav pokriva srebrna heraldična roža, ki ima v sredini rdeče srce s črnim latinskim križem; zgornji polji razdeljuje srebrna helebarda, spodnje pa krasijo trije zlati hrastovi listi. Blazon: ščitno ploščo razdeljuje na tri barvna polja rez talnega trna s svojo konico v sredini ščita, torej na stičišču modrega, zelenega in rdečega polja; stičišče pokriva srebrna heraldična roža z zlato obrobo in rdečim srcem namesto prašnika ter črnim latinskim križem namesto plodnice; izza heraldične rože vertikalno rastoči drog srebrne helebarde, je s sulično konico podaljšan do zgornjega roba ščita in razdeljuje modro ter zeleno polje tako, da je helebardina sekira v modrem, kavelj pa v zelenem polju ščita; spodnje polje nosi tri zlate hrastove (quercus robur) liste, katerih peclji segajo v kot ščitovega dna. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2001.)
Descriptions of flag: Opis zastave: zastavina ruta občinske zastave je pravokotne oblike, razmerje višine “H“ proti njeni dolžini “L“ je 1: 2,5 s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela. V sredini prvega kvadrata zastavine rute, lebdi v zelenem polju vertikalno glavni atribut iz občinskega grba, bela helebarda; celotni atribut ne sme biti nižji od dveh tretjin višine zastavine rute in ne višji od osem desetin imenovane višine. Drugi, preostali del zastavine rute je horizontalno deljen na pet enako visokih barvnih prog, od katerih so prvo (zgornje), srednje in spodnje v beli barvi, drugo in četrto pa v zeleni barvi, ki se barvno zlivata s prvim, zelenim barvnim poljem zastavine rute. [...] Višina atributa ne sme biti nižja od sedemdeset odstotkov višine zastavine rute in ne sme presegati devetdeset odstotkov imenovane višine. (Čl. 13, Odok, 2001.)
Horizontalna zastava je tista, ki ima vodoravno položeni zastavni ruti tudi vse zelene in bele barvne proge horizontalne, na prvem zelenem kvadratu pa je atribut iz občinskega grba (bela helebarda) postavljen v vetikalnem položaju tako, da je sekira helebarde obrnjena proti drogu zastave. Horizontalno zastavo izvešamo na vetikalni drog oziroma na njegovo sidrno vrv. [...] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno obešeni zastavini ruti (torej da visi navzdol), tudi bele in zelene barvne proge vertikalne, na zgornjem zelenem kvadratu pa je atribur postavljen vertiklano tako, da je sekira helebarde obrnjena proti levi. (Čl. 17, Odlok, 2001.)

Sources: Statut Občine Hodoš-Šalovci, 28.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 39/1995, 07.07.1995.
Statut Občine Hodoš, 15.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 47/1999, 16.06.1999.
Odlok o istovestnostih simbolih Občine Hodoš, 21.06.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. 59/2001, 19.07.2001.
Statut Občine Hodoš, 14.12.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 136/2006, 22.12.2006.
Statut Občine Hodoš, 30.09.2011, Uradni list Republike Slovenije, št. 84/2011, 21.10.2011.
Valt Jurečič, Heraldika d.o.o http://www.heraldika.si 30. 11. 2001.

The coat of arms is per pale azure and vert by a halberd argent and in base per chevron embowed gules fimbriated of the third three oak leaves or and overall a rose silver bordered golden with a emanating heart gules ensigned a cross sable. The flag is green square at hoist bearing the white halberd and five lengthwise white and green stripes in the fly.

Hodoš is one of the few communities in Slovenia that has considerable Hungarian population, and Hungarian language (and flag) is official in use in the community.


Hodoš-Šalovci, 1995 – 1998

Hodoš-Šalovci – Hodos-Šalovci

The community did not adopt any symbols in its brief existence.Horjul

[Horjul] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Horjul]
[Horjul]
Adopted: 10th February 2000
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o. after an idea by Ivanka Jurček, Zakalnec
Description of arms: Opis grba, splošno: Na zelenem hribu modrega ščita stoji srebrn tabor (vogal obzidja z rondelo izza katerega stoji cerkev) z rdečimi strehami. Blazon: Grb Občine Horjul je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Na zelenem hribu v dnu modrega ščita stoji srebrn tabor z zlatimi linami in rdečimi strehami. Na vrhu hriba stoji rondel s koničasto streho, z desne in leve ga obdaja stopničasto zaključeni del obzidja, ki ima na levi vhod z mostovžem. Izza rondela stoji stolpasta cerkev z zvonikom na desni, ki ima kapelično koničasto streho, v steni zvonika pa polkrožno zlato lino. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2000.)
Descriptions of flag: Splošno: Zastava Občine Horjul je modra z belo sredinsko, v sredini zastavine rute prekinjeno progo, kjer stoji atribut iz občinskega grba: beli tabor s cerkvijo in rondelom v vogalu obzidja, vse pod rdečo kritino. Opis: Modro-bela zastava Občine Horjul je pravokotne oblike, razmerje njene višine “V“ proti dolžini “L“ je ena proti dve celi in pet desetin oziroma V : L = 1 : 2,5. Kroj zastave tvorijo trije namišljeni deli zastavine rute, od katerih sta prvi in tretji (končni) del tretjinsko deljena na modro-belo vodoravno progo in torej enaka; modre proge prvega in končnega dela se zlivajo v sredinski, barvno enaki modri kvadrat rute, da tako tvorijo celoto zastave; med zgornjo in spodnjo modro progo prvega in tretjega dela rute leži po en vložek bele proge; v njunem presledku v sredinskem kvadratu rute stoji atribut iz občinskega grba; beli tabor, ki ga tvori vogal obzidja z rondelom in s cerkvijo izza njega, kar vse nosi rdečo kritino. Velikost atributa mora dosegati dve tretjini zastavine rute, ne sme pa presegati sedem desetin iste višine. (Čl. 13, Odlok, 2000.)
Horizontalna zastava je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti modra in bela polja vodoravna, podoba njenega atributa beli tabor na srednjem modrem polju pa izraža naravni položaj zidanega poslopja. [...] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno izvešeni ali položeni zastavini ruti modro-bela polja vertikalna, podoba njenega atributa pa mora izražati naravni položaj zidanega poslopja. (Čl. 17, Odlok, 2000.)

Sources: Statut občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, 25.04.1995, Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 211, Maj 1995, str. 21.
Statut Občine Horjul, 25.02.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 18/1999, 25.03.1999.
Javni natečaj za zasnovo in oblikovanje istovetnostnega simbola v občini Horjul, Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec in Brezovica, št. 257, Oktober 1999, str. 24.
Osnutek grba Občine Horjul, Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec in Brezovica, št. 259, December 1999, str. 19.
Odlok o istovestnostih simbolih Občine Horjul, 10.02.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 36/2000, 26.04.2000.
Statut Občine Horjul, 15.07.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 63/2010, 03.08.2010.
Valt Jurečič, Heraldika d.o.o http://www.heraldika.si 30. 11. 2001.

The coat of arms is azure on a mount vert a church argent behind fortified walls roofed gules. It depicts the fort Tabor with the church of St. Urg (Urh, Ulrich of Augsburg) in Podolnica near Horjul. The same attribute appears in the central square of a blue flag with white broken stripe.Hrastnik

[Hrastnik] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Hrastnik]
[Hrastnik]
Adopted: 7th May 1998
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Descriptions of arms: Splošen opis grba: Grb občine Hrastnik predstavi ta na srebrnem šč itu hrastovo drevo z zeleno krošnjo, rdečim deblom ter koreninami v črnih tleh. Natančna predstavitev grba: Grb Občine Hrastnik je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Iz rdečih korenin v črnem dnu srebrnega ščita raste hrastovo drevo v rdeče deblo do sredine ščita , kjer iz njega rastejo trije zeleni hrastovi listi z rdečo žilo: srednji dosega sredino zgornjega roba glave ščita, spremljajoča lista, sicer enaka srednjemu, pa raste ta iz vrha debla v desni, oziroma levi kot ščita. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 1998.)
Grb Občine Hrastnik predstavlja na srebrnem ščitu hrastovo drevo z zeleno krošnjo, rdečim deblom ter koreninami v črnih tleh. Grb Občine Hrastnik je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Iz rdecih korenin v č rn em dnu srebrnega ščita raste hrastovo drevo v rdeče deblo do sredine ščita, kjer iz njega rastejo trije zeleni hrastovi listi z rdečo žilo: srednji dosega sredino zgornjega roba glave ščita, spremljajoča lista, sicer enaka srednjemu, pa rasteta iz vrha debla v desni, oziroma levi kot ščita. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 5, Statut, 1999.; Čl. 5, Čistopis, 2010.)

Descriptions of flag: Splošno: Zastava Občine Hrastnik je zelena z belim osrednjim kvadratnim poljem, ki nosi atribut občinskega grba: hrastovo drevo z rdečimi koreninami in deblom ter s tremi zelenimi hrastovimi listi v krošnji. Opis: Zastava Občine Hrastnik je pravokotne oblike, razmerje višine zastavine rute "V" proti njeni dolžini "L" je ena proti dve celi in pet desetin, oz.: V : L = 1 : 2,5; Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja, od katerih sta prvo in tretje (zadnje) polje v zeleni, srednje, kvadratna polje pa v beli barvi; v sredini kvadrata stoji atribut iz obcinskega grba, torej hrastovo drevo z rdečimi koreninami in deblom, iz katerega rastejo trije hrastovi listi v zeleno krošnjo. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 (dveh tretjin) višine zastavine rute in ne višji od 8/10 (osem desetin) imenovane višine; (Čl. 13, Odlok, 1998.)
Zastava Občine Hrastnik je zelena z belim osrednjim kvadratnim poljem, ki nosi atribut občinskega grba: hrastovo drevo z rdeči mi koreninami in deblom ter s tremi zelenimi hrastovimi listi v krošnji. Zastava Občine Hrastnik je pravokotne oblike, razmerje višine zastavine rute 'V" proti njeni dolžini "L" je ena proti dve celi in pet desetin, oz.: V: L = 1 : 2,5; Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja, od katerih sta prvo in tretje (zadnje) polje v zeleni, srednje, kvadratna polje pa v beli barvi; v sredini kvadrata stoji atribut iz obcinskega grba, torej hrastovo drevo z rdečimi koreninami in deblom, iz katerega rastejo trije hrastovi listi v zeleno krošnjo. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 (dveh tretjin) višine zastavine rute in ne višji od 8/10 (osem desetin) imenovane višine; (Čl. 5, Statut, 1999; Čl. 5, Čistopis, 2010.)

Sources: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Božo Otorepec: "Krajevna heraldika na Slovenskem", Kronika, 49(1/2), 2001, 157-170.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 105-107.
Statut Občine Hrastnik, 30.03.1995, Uradni vestnik Zasavja, št. 5/1995, 31.03.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Hrastnik, 07.05.1998, Uradni vestnik Zasavja, št. 7/1998, 15.05.1998.
Statut Občine Hrastnik, 04.03.1999, Uradni vestnik Zasavja, št. 3/1999, 10.03.1999.
Čistopis Statuta Občine Hrastnik, 26.05.2010, Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2010, 27.05.2010.
Popravek Čistopisa Statuta Občine Hrastnik, 11.06.2010, Uradni vestnik Zasavja, št. 19/2010, 11.06.2010.

The coat of arms is Argent, from a base Sable growing an Oak tree Gules with three leaves Vert. The flag is divided vertically in green-white-green, and in the white square field containing the leaved eradicated oak tree from the coat of arms in the middle.
The symbols are canting Slovenian word for Oak hrast, the rich mineral wealth of the region is shown with the black ground, and the revolutionary past is remembered with the red tree trunk.


Hrastnik, 198x – 199x

Flag unknown. [Hrastnik, 198x – 199x] [Hrastnik, 198x – 199x]
Adopted: 1987
Sources: Post Card, Printed in: Delo - Tiskarna, Ljubljana, undated (1992?)
KIG www.kig.si 26.12.2001.
Božo Otorepec: "Krajevna heraldika na Slovenskem", Kronika, 49(1/2), 2001, 157-170.
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990

The coat of arms of Hrastnik was adopted in the style of the time, showing emblems of the main industries of the region - mining and glasswork. The yellow field reminds on the letter H. The chief includes a red five-pointed star and the name of the community. With the independance the chief was deleted, and in 1992 the emblem was adapted for use on the licence plates, but was then soon replaced with the current more heraldic design.Hrpelje-Kozina

[Hrpelje-Kozina] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Hrpelje-Kozina]
[Hrpelje-Kozina]
Adopted: 14th March 2002
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba, splošno Srebrn Andrejev križ s črnim kolesom od voza v križišču, predstavljenim na zelenem ščitu. Predstavitev grba Blazon: Grb Občine Hrpelje-Kozina je upodobljen na ščitu pozno gotskega stila, sanitske oblike. Na zelenem polju je srebrn Andrejev križ, katerega širine posameznih krakov znašajo po eno tretjino širine ščita. V sečišču krakov je črno kolo od voza z desetimi naperami. Njegov premer znaša eno polovico širine ščita. Zlata obroba, ki jo nosi ščit na svojih zunanjih robovih lahko služi le kot grbovni okras. [...] Simbolika grba Grb simbolizira prehodnost območja občine in križišče pomembnih prometnih povezav. Kolo predstavlja prometne tokove, Andrejev križ pa geografsko umeščenost med tri severnojadranska pristanišča ter železniške in cestne povezave. Bela barva simbolizira kraško krajino (Mali Kras), zelena barva pa neokrnjenost narave ter Brkine in Čičarijo. (Čl. 8, Odlok, 2002.)
Description of flag: Opis Zastava Občine Hrpelje-Kozina je pravokotne oblike, razmerje višine “v” proti dolžini “l” je ena proti dve celi in pet desetin oziroma 1:2,5. Ruta občinske zastave je zelene barve z belim Andrejevim križem, postavljenim na diagonali njenega lika. Širina posameznega kraka znaša 25% širine zastavine rute. Na sečišču njenih diagonal je atribut iz občinskega grba - črno kolo od voza z desetimi naperami, katerega premer dosega 45% rutine širine. (Čl. 13, Odlok, 2002.)
Sources: Statutarni Sklep občine Hrpelje-Kozina, 18.01.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 7/1995, 04.02.1995.
Statut Občine Hrpelje-Kozina, 21.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/1995, 16.06.1995.
Statut Občine Hrpelje-Kozina, 26.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1999, 10.05.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Hrpelje-Kozina, 14.03.2002, Uradni list Republike Slovenije, št. 30/2002, 05.04.2002.
Statut Občine Hrpelje-Kozina, 17.03.2011, Uradni list Republike Slovenije, št. 29/2011, 18.04.2011.
Statut Občine Hrpelje-Kozina, 01.07.2015, Uradni list Republike Slovenije, št. 51/2015, 14.07.2015.
Heraldika d.o.o. http://www.heraldika.si 30. 11. 2001.

The coat of arms is Vert over a Saltire Argent a Railway Wheel Sable. The flag is virtually a banner of arms being green with white saltire and a wheel in the middle. The flag for vertical and horizontal hoisting exactly the same in design, which is somewhat unusual among Slovenian communal flags. The symbolic of the emblems is described in the Decision as standing for the prosperity of the areas of the community and the crossings of the important transport routes. The wheel stands for the routes, Andrew's cross for geographic position of the community between three important Northern Adriatic ports and railway and roads connecting them. The white is for the karst region (Mali Kras), the green for nature and mountains of Brkini and Ćićarija.Idrija

[Idrija] [Normal] [Vertical] 1:2 | ~ [State Flag] [Idrija]
[Idrija]
In use: since prior 1970
Adopted: 13th July 1979
Descriptions of arms: Grb predstavlja srebrn ščit, na katerem je antična podoba Merkurja. (Čl. 7, Statut, 1995; Čl. 8, Statut, 2000.)
Grb občine Idrija je v 16. st. podeljeni IDRIJSKI KRAJEVNI GRB (natančna letnica podelitve ni znana). Sestavljen je iz polkrožnega ščita nad katerim je postavljena trostolpicasta zidna krona. Na polkrožnem ščitu srebrne barve je lik starorimskega boga MERKURJA, ki je obrnjen v levo. Merkur je v starorimski mitologiji predstavljal glasnika bogov in zašcitnika retorike, potov in trgovine. V prenesenem pomenu pa njegov lik simbolizira soncu najbližji veliki planet Merkur in živo srebro. Grbovni lik Merkur je predstavljen kot mladenic oblečen v hiton (kratko haljo) zelene barve, ogrnjen v rdeč ihimation (kratko ogrinjalo), obut v krilate čevlje in pokrit s popotnim klobukom s perutmi (petesosom). V roki nosi caduceus - to je z dvema kačama ovita palica. V našem primeru ta govoreči grb predstavlja naselje katerega pomembna ekonomska krajevna posebnost je pridobivanje živega srebra in cinobra ter ukvarjanje s trgovino. (Grb Občine Idrija, Vsebinska predstavitev grba in zastave Občine Idrija, Priloga Oldoka, 2012.)

Descriptions of flag: Zastava je deljena v grbovnih barvah cinober rdeča, pod njo zlatorumena in spodaj živosrebrno bela. (Čl. 7, Statut, 1995; Čl. 8, Statut, 2000.)
Zastava Občine Idrija je rdeče-zlato-srebrna zastava. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave si sledijo po naslednjem vrstnem redu: rdeča, zlata, srebrna. Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave. (Čl. 3, Odlok, 2012.)
Zastava občine IDRIJA je pravokotne oblike, razmerje višine »V« proti dolžini »L«je 1:2 s tem, da je njena ruta horizontalno razdeljena na tri po dimenzijah enake barvneproge. Razmerje med višino in dolžino veljajo za položno zastavo. Dimenzije zunanjih zastav na drogovih so prilagojene na ustrezno dolžino, ohranja pa serazmerje prog in vrstni red barv. Barve so določene: Pantone 116C ali CMYK : C-0, M-15, Y-94, K-0 Pantone 185C ali CMYK: C-0, M-91, Y-76, K-0 Pantone 877C - srebrna (Zastava Občine Idrija, Vsebinska predstavitev grba in zastave Občine Idrija, Priloga Oldoka, 2012.)

Sources: Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología
Car registration licence plates, KIG, Ig, www.kig.si
(Uradni list SRS, 22/1979. Str. 1227, 13. 07. 1979.)
Statut Občine Idrija, 21.06.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 50/1995, 01.09.1995.
Statut Občine Idrija, 14.12.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 1/2001, 08.01.2001.
Statut Občine Idrija (uradno prečiščeno besedilo), 09.09.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 75/2010, 24.09.2010.
Odlok o grbu in zastavi Občine Idrija, 03.04.2012, Uradni list Republike SLovenije, št. 28/2012, 16.04.2012. Roger Gogala: Tisočletna govorica zastav, Ljubljana, Forum 7, 2002.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 108-110. Ferdinand Tancik: "Grbi v idrijski župni cerkvi sv. Barbare", Idrijski razgledi, 4/XV, 1970. str. 201-209.
Ivica Kavčič: "Razgovor z direktorji Mestnega muzeja Idrija ob 50-letnici delovanja", Idrijski razgledi, 2/2003, Kolo časa - 50 let Mestnega muzeja Idrija, Idrija, 2003. str. 96.

The coat of arms pictures on a white shield the Roman god Mercury shown as a messenger with wings on legs and holding caduceus. It is topped with a mural crown. The coat of arms depicting Mercury is recorded already by Valvasor in the 17th cenutry. The flag is derived from the colours used on the coat of arms, red over yellow over grey that are called cinnabar red, golden yellow and quicksilver white. The last one refers to mercury mined in Idria since middle ages. The ratio of the flag is determined to 1:2 for horizontal and indoor use and it is allowed to be different for vertical and outdoor flags.[Previous page: Slovenia - Communities, part 4 (Dol-Gor)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 5. dio (Gra-Idr)][Next page: Slovenia - Communities, part 6 (Ig-Kid)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Zeljko Heimer. All rights reserved.