[Previous page: Slovenia - Communities, part 12 (Osi-Pre)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 13. dio (Pre-Rav)][Next page: Slovenia - Communities, part 14 (Raz-Sev)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

Page created: 18th November 1996
Last updated: 8th July 2017
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME is a site devoted to the systematic and scientific study of flags and coats of arms. Such symbols often bear strong political and other messages. Inclusion of those symbols here does not mean that the author supports or approves of the ideas they may stand for.
[NSK - Digital Archives] This site is harvested for the NSK digital archives.

Map of Slovenian communities with highighted communities presented on this page. The municipal communities are captioned with bold.

Slovenia - Communities, part 13 (Pre-Rav)


Legend:
° communities formed before 1990's
* communities formed in 1995
+ communities formed in 1998
M civic communities since 1998


See also:

Preddvor

[Preddvor] [Normal] 1:2 [State Flag] [Preddvor]
Adopted: 21st August 2008
Descriptions of arms: Grb ima obliko zašiljenega ščita in je obrobljen s tanko črno črto. Razdeljen je na desno in levo polovico. Leva polovica je razdeljena na tri enaka polja. V zgornjem belem polju sta prekrižana črna ključa župnijskega svetnika Sv. Petra, v spodnjem polju pa diagonalno navzgor in navznoter obrnjena črna planinska kavka. Zgornje in spodnje belo poljeleve polovice ščita deli modro polje enake dimenzije. Desna polovica ščita ima v štirih vrstah skupaj dvanajst modro=belih pravokotnikov. Desna in leva polovica ščita sta ločeni s tanko črno črto. (Čl. 6, Odlok, 2004.)
Osnovna izvedba je tribarvna, bela, modra (Pantone Proces Blue) in črna. Enobarvna izvedba se uporablja le v miniaturni velikosti (za pečate, glave uradnih listin ipd.), in sicer tako, da se za modro barvo uporablja črno. (Čl. 7, Odlok, 2004.)

Description of flag: Zastava je pravokotne oblike, praviloma v razmerju stranic 1:2 (širina:dolžina). Zastava je dvobarvna, modro - bela, razdeljena po dolžini na tri enake dele. Srednja tretjina je modra (Pantone Proces Blue), ostali tretjini beli. V sredini srednje tretjine zastave, na modri podlagi, stoji grb Občine Preddvor z modro obrobo, pokončno glede na dolžino zastave. (Čl. 1, Odolok, 2008.)
Sources: Odlok o grbu in zastavi Občine Preddvor, 20.11.1995, Uradno glasilo občine Preddvor, št. 6/1995, 20.11.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Preddvor, 15.7.2004, Uradno glasilo občine Preddvor, št. 10/2004, 16.08.2004.
Odlok o spremembi odloka o grbu in zastavi Občine Preddvor, 21.08.2008, Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 7/2008, 30.10.2008.

The coat of arms of Preddvor is per fess argent a bar azure in chief two keys sable in saltire and in base an alpine chough volant sable and chequy azure and argent 4×3. The alpine chough (Pyrrhocorax graculus, in Slovenian planinska kavka) is a bird of the crow family living in the peaks of high mountains. The keys are attributes of St. Peter, the patron of the local parish. The flag is a vertical triband of white-blue-white with the coat of arms in the centre of the blue stripe.


Preddvor, 2004 – 2008

[Preddvor, 2004 – 2008] [Normal] [Vertical] 1:2 [Preddvor, 2004 – 2008]
Adopted: 15th July 2004
Description of arms: (ut supra Čl. 6-7, Odlok, 1996.)
Description of flag: Zastava je pravokotne oblike, praviloma v razmerju stranic 1:2 (širina:dolžina). Zastava je dvobarvna, modro = bela, razdeljena po dolžini na tri enake dele. Srednja tretjina je modra (Pantone Proces Blue), ostali tretjini beli, na zastavi ni grba. (Čl. 10, Odolok, 2004.)
Abandoned: 21st August 2008
Sources: Odlok o grbu in zastavi Občine Preddvor, 20.11.1995, Uradno glasilo občine Preddvor, št. 6/1995, 20.11.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Preddvor, 15.7.2004, Uradno glasilo občine Preddvor, št. 10/2004, 16.08.2004.
Odlok o spremembi odloka o grbu in zastavi Občine Preddvor, 21.08.2008, Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 7/2008, 30.10.2008.

The new symbols were adopted in 2004, the same as the current ones, but the flag was explicitly prescribed not to include the coat of arms.


Preddvor, 1995 – 2004

[Preddvor, 1995 – 2004] [Normal] [Vertical] 1:2 [Preddvor, 1995 – 2004]
[Preddvor, 1995 – 2004]
Adopted: 13th November 1995
Descriptions of arms: Grb ima obliko ščita in je obrobljen z močnejšo modro črto ter razcepljen na štiri polja s tanko modro črto. V prvem polju ščita na heraldični desni strani je v modrem polju na sredini bela pravokotna prečka, ki zavzema eno tretjino prvega polja. V drugem polju stoji na heraldični levi strani na beli podlagi rdeč pokončen lev z razcepljenim repom. V tretjem polju na destni strani poteka rdeče7bela poševna šahirana prečka na beli podlagi, ki se spušča od leve proti desni, oziroma proti dnu ščita. V četrtem polju na levi strani ščita so štirikrat po tri modro/bela šahirana polja. (Čl. 6, Odlok, 1995.)
Osnovna izvedba je tribarvna, bela, modra (pantone lestvica 2945 C) in rdeča (pantone lestvica 1797 C). Enobarvna izvedba se uporablja le v miniaturni velikosti (za pečate, glave uradnih listin ipd.). in sicer tako, da se za rdečo in modro barvo uporablja temno. (Čl. 7, Odlok, 1995.)

Description of flag: Zastava je pravokotne oblike, praviloma v razmerju stranic 1:2 (širina:dolžina). Zastava je belomodra, razdeljena diagonalno od levega spodnjega kota, do desnega zgornjega kota, tako da postavljena pokončno bela polovica predstavlja levi zgornji trikotnik, modra polovica pa desni spodnji trikotnik. V sredini zgornjega levega belega dela zastave stoji grb Občine Preddvor z modro obrobo, pokončno glede na dolžino zastave. (Čl. 10, odlok, 1995.)
Abandoned: 15th July 2004
Sources: Odlok o grbu in zastavi Občine Preddvor, 20.11.1995, Uradno glasilo občine Preddvor, št. 6/1995, 20.11.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Preddvor, 15.7.2004, Uradno glasilo občine Preddvor, št. 10/2004, 16.08.2004.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 224-225

The coat of arms of Preddvor adopted in 1995 is quartered: I. Azure a Fess Argent, II. Argent a Lion rampant Gules, III. Argent a Bend counter-compony Gules and Argent, IV. Chequy Azure and Argent. It is sad that this is based on the family arms of Eck-Brdski and the coat of arms of the monastery of Vetrinje. The flag is diagonal bicolour of white and blue, with the coat of arms in the white field. After almost decade of the use of this symbols they were replaced by the new ones in 2004.Prevalje

[Prevalje] [Normal] [Vertical] 100:241 [State Flag] [Prevalje]
[Prevalje]
Adopted: 7th May 2001
Design: Borut Bončina, architect
Descriptions of arms: Opis grba, splošno: Na modrem ščitu so vertikalno razmeščeni atributi: tri zlato-rumene peterolistne krone in srebrna valovnica s tremi polnimi vali, ki razmejujejo vrhnjo in srednjo krono. Predstavitev grba – blazon: Grb Občine Prevalje je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Na vrhu modrega ščita je zlato-rumena peterolistna krona. Srebrna valovnica s tremi polnimi vali razpolavlja prostor med vrhnjo in srednjo krono. Vrh srednjega vala sovpada z navidezno simetralo ščita in razpolovnice ščita po višini. Srednja krona je umeščena na navidezno razpolovnico ščita po višini. Vse tri krone so enake velikosti. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, služi le kot grbovni okras. V grbu se uporabljajo po barvni lestvici naslednje barve: modra, bela, zlata: modra – RAL 5023 (okensko modra) bela – RAL 9002 (bela) zlata – RAL 1024 (oker rumena). (Čl. 8, Odlok, 2001.)
Splošno: Ideogram Občine Prevalje je peterolistna zlato-rumena krona na modri podlagi, zasukan za kot devetdeset stopinj (90) glede na zastavo. Opis: Ideogram je pravokotne oblike, razmerje višine “V“ proti dolžini “L“ je 2,41: 1,00 oziroma dve celi in enainštirideset stotin proti ena (diagonala med kotoma 22,5° = 1/2 x 45° s tem, da je njena ploskev razdeljena vertikalno na devet (9) trikotnikov, od katerih sta spodnji in zgornji polovična glede na ostalih sedem (7) v obliki zadrge. Enakokraki trikotniki so sestavljeni v razmerju V: L = 6: 10. Ideogram je sestavljen iz dveh delov, od katerih je levi sestavljen iz štirih (4) modrih enakokrakih trikotnikov, ki se vpenjajo v desni del, katerega sestavljajo v sredini trije (3) celoviti enakokraki trikotniki zlato-rumene barve ter na vrhu in na dnu po ena polovica enakokrakega trikotnika. Za ideogram se uporabljata po barvni lestvici naslednji barvi: modra in zlata: modra – RAL 5023 (okensko modra) zlata – RAL 1024 (oker rumena). (Čl. 19, Odlok, 2001.)
Navpični ideogram je tisti, kjer ima na vodoravno položeni ploskvi ideograma atribut – krona vrhe svojih petih listov na levi strani nanizane navpično in izražajo nenaravni položaj simbola krone v grbu. Navpični položaj je naravni položaj ideograma in se ga uporablja skladno za napisom “Občina Prevalje“. Vodoravni ideogram je tisti, kjer ima na navpično položeni ploskvi ideograma atribut – krona vrhe svojih petih listov na zgornji strani nanizane vodoravno in izražajo naravni položaj simbola krone v grbu. (Čl. 21, Odlok, 2001.)

Descriptions of flag: Splošno: Zastava Občine Prevalje je zlato-rumene in modre barve. Peterolistna zlato-rumena krona je pripeta na vrh zastave po celotni širini le-te. Opis: Zastava Občine Prevalje je pravokotne oblike, razmerje višine “V“ proti dolžini “L“ je 1,00: 2,41 oziroma ena proti dve celi in enainštirideset stotin (diagonala pod kotom 22,5° = 1/2 x 45°) s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka, istobarvna dela. Spodnje polje je modre barve, katerega dolžina napram višini je v razmerju 100: 191. Višina polja je istovetna višini rute zastave. V zgornjem delu je proti vrhu zastave pripeta peterolistna zlato-rumena krona (atribut) na modri podlagi tako, da znaša razdalja vrha zastave do ležišča krone natanko eno polovico (V/2) višine rute zastave. Dno krone je umeščeno vzporedno z višino rute zastave. Modra podlaga je v obliki štirih enakokrakih trikotnikov v razmerju V: L = 6:10. Atribut izpolnjuje celotno višino zastave in je širok enainštirideset stotin (41/100) iste višine. Na zastavi se uporabita po barvni lestvici naslednji barvi: modra in zlata: modra – RAL 5023 (okensko modra) zlata – RAL 1024 (oker rumena). (Čl. 13, Odlok, 2001.)
Horizontalna zastava je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti vertikalni atribut na levi strani. [...] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, kjer je atribut – krona v naravnem položaju glede na grb. (Čl. 17, Odlok, 2001.)

Sources: Statut občine Prevalje, 09.02.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 15/1999, 15.03.1999.
Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Prevalje, 07.05.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. 43/2001, 31.05.2001.
Statut občine Prevalje, 29.06.2006, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006, 17.08.2006.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu, zastavi in prazniku Občine Prevalje, 28.03.2013, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013, 29.03.2013.
Spremembe in dopolnitve statuta I, 28.3.2013, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013, 29.03.2013.
Odlok o grbu, zastavi in prazniku mesta Prevalje in znakih, praporjih in praznikih krajevnih skupnosti Občine Prevalje, 28.03.2013, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2013, 12.04.2013.
Popravek Odloka o grbu, zastavi in prazniku mesta Prevalje in znakih, praporjih in praznikih krajevnih skupnosti Občine, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2013, 10.05.2013.
Statut Občine Prevalje, 17.12.2015, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015, 24.12.2015.
Občina Prevalje, www.prevalje.si 16.08.2007.

The coat of arms is azure three crowns or palewise and between the chief two a barrulet wavy argent. These symbolize a local legend of three warden's daugthers who drowned in the lake that once stood where the city is today. The flag is blue with the crown stylization near the hoist. The unusual ratio of the flag is the consequence of the requirement that the diagonal is making an angle equal to one quarter of the right angle. The community also uses an emblem consisting of a stripe of the blue and golden triangles as on the flag.
The town of Prevalje and three other local communities also have prescribed their own coats of arms and flags in 2013.Ptuj

[Ptuj]
[Ptuj][Ptuj]
[Vertical] 1:3 [State Flag]


Adopted: 24th April 1995
Description of arms: Mestna občina ima svoj grb. Grb ima obliko ščita s srebrnim poljem in rdečim križem. Grb mestne občine je grb mesta Ptuja iz leta 1576. (Čl. 2, Statut, 1999; Čl. 2, Statut, 2007.)
Descriptions of flag: Mestna občina ima zastavo. Zastava je bele barve z grbom Mestne občine Ptuj. (Čl. 2, Statut, 1999.)
Mestna občina ima zastavo. Zastava je bele barve z grbom mestne občine. (Čl. 2, Statut, 2007.)
Zastava Mestne občine Ptuj, ki je določena s statutom občine, meri v originalu 800 x 2400 mm. Za uporabo zastave ob posebnih priložnostih ali za posebne namene se lahko določijo večje mere in sicer za dvakratno ali trikratno višino in širino v originalu. Grb je nameščen v sredini zastave gledano po širini in višini. Grb je v enakih proporcih z zastavo tako, daje zgornja stranica grba enaka 1/2 širine zastave. (Čl. 12, Odlok, 2015.)

Sources: Nanta Kukec: "Kakšni naj bi bil nov grb mesta Ptuja", Tednik, 25.12.1964, str. 5.
"Razstava: Življenje in delo pomembnih mož Ptuja in okolice" (E.J.), Tednik, 08.05.1967, str. 7.
Kristina Šamperl: "Grb mesta Ptuja", Tednik, 19.01.1978, str. 4.
Feliks Bagar: "Krajevna skupnost Rogoznica poimenovana po heroju Lacku", Tednik, 07.12.1978, str. 6.
"Uporaba in zloraba podobe svetega Jurija" (NaV), Tednik, 06.06.1991, str. 12.
Milena Zupanič: "Zaradi znaka brez strategije?", Tednik, 02.04.1991, str. 2.
"Bomo padli pri grbu?" (MG), Tednik, 16.04.1992, str. 1.
J. Bračič: "Razpis referenduma, prometna ureditev Ptuja", Tednik, 28.05.1992, str. 3.
Silvester Vogrinec: "Kozmična ekologija (2): Zmajeve črte mesta Ptuja", Tednik, 05.11.1992, str. 11.
Silvester Vogrinec: "Kozmična ekologija (3): Arhetip mestnega grba", Tednik, 12.11.1992, str. 11.
"S 17 seje Mestnega sveta – Dražja voda in odpatki" (MG), Tednik, 18.04.1996, str. 10.
(Statut Mestne občine Ptuj, Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/95 in Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/96, 8/98, 9/98 - popravek, 12/98 in 2/99)
(Odlok o uporabi grba, zastave in pečata Mestne občine Ptuj, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/96 in 12/97)
Statut Mestne občine Ptuj (uradno prečiščeno besedilo), 28.06.1999, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/1999, 22.07.1999.
Statut Mestne občine Ptuj, 18.06.2007, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2007, 27.07.2007.
Ptujčan, Medij Mestne občine Ptuj, št. 6, 23.06.2010.
Odlok o uporabi grba, zastave in žiga Mestne občine Ptuj, 26.10.2015, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2015, 11.11.2015.
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990.
Roger Gogala: Tisočletna govorica zastav, Ljubljana, Forum 7, 2002.

The coat of arms of Ptuj is Argent a Cross Gules. It originates from the seals of 1273 picturing St. George, but its current simplified form obtains in 1576. The flag is white with the coat of arms in the middle. Also is used somewhat more fancy flag for ornamental purposes with coat of arms set in the lower end of a white flag that is wider then long, bordered with red and with square tails.


Ptuj, 1978 – 199x

No flag. [Ptuj, 1978 – 199x]
Adopted: 1978
Abandoned: around 1990 ?
Sources: Nanta Kukec: "Kakšni naj bi bil nov grb mesta Ptuja", Tednik, 25.12.1964, str. 5.
"Razstava: Življenje in delo pomembnih mož Ptuja in okolice" (E.J.), Tednik, 08.05.1967, str. 7.
Kristina Šamperl: "Grb mesta Ptuja", Tednik, 19.01.1978, str. 4.
Feliks Bagar: "Krajevna skupnost Rogoznica poimenovana po heroju Lacku", Tednik, 07.12.1978, str. 6.
"Uporaba in zloraba podobe svetega Jurija" (NaV), Tednik, 06.06.1991, str. 12.
Milena Zupanič: "Zaradi znaka brez strategije?", Tednik, 02.04.1991, str. 2.
"Bomo padli pri grbu?" (MG), Tednik, 16.04.1992, str. 1.
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990.

The coat of arms of the socialist period was according to the artistic taste of the period, picturing the Ptuj city landscape on a honeycomb background, the wreath of vine and maize, at base wavy lines and cog wheel and at top a five-pointed red star.

The Local Community in the Rogoznica suburb of Ptuj, named after the WWII revolutionary leader, national hero, Jože Lacko (1894-1942), adopted a new statutes in 1978 and with it also its "coat of arms". The emblem depicts the monument to the national liberation struggle in Kicarje, a five-pointed star, a hammer and seven wheat ears, as well as the inscription "NOB - April 1942".Puconci

[Puconci]
[Puconci]
[Vertical] 1:2 [State Flag]


Adopted: 16th February 1998
Description of arms: Grb Občine Puconci ima obliko ščita, ki se zaključi v polkrogu. Grb obroblja beli okvir s črnimi konturami. Vertikalno je sredinsko postavljen v zgornjem delu žitni klas na sredino obrisi gričev in sonce ter v spodnjem delu grba jabolko. Vsi ti simboli so obrobljeni s črno konturo. Grb vsebuje štiri barve. – zlato rumeno (nebo za žitnim klasom) HKS 4 K – oranžna (sonce in žitni klas) HKS 8 K – zelena (griči) HKS 57 K – rdeča (jabolko) HKS 15 K (Čl. 6, Odlok, 1998.)
Description of flag: Zastava Občine Puconci je rumeno zelene barve. Vsaka barva zavzema po dolžini polovico zastave. Razmerje višine proti dolžini je 1:2. Zastava je obešena vedno navpično, barvi zastave pa morata biti, gledano od spredaj, razporejeni tako, da je rumena na levi, zelena pa na desni strani zastave. Na zgornji polovici zastave se nahaja grb Občine Puconci, ki je postavljen vertikalno. (Čl. 9, Odlom, 1998.)
Sources: Statut Občine Puconci, 04.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1995, 22.06.1995.
Odlok o uporabi grba in zastave Občine Puconci, 16.02.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 22/1998, 20.03.1998.
Statut Občine Puconci, 15.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 35/1999, 13.05.1999.
Statut Občine Puconci (uradno prečiščeno besedilo – UPB-1), 05.07.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 66/2007, 24.07.2007.
Odlok o spremembah Odloka o uporabi grba in zastave Občine Puconci, 28.02.2013, Uradni list Republike Slovenije, št. 35/2013, 22.03.2013.
Statut Občine Puconci, 19.11.2013, Uradni list Republike Slovenije, št. 91/2015, 30.11.2015.

The coat of arms has in golden sky a corn ear, the orange sun disk above the green hills with an apple. The basic colours are repeated in the flag.


Puconci, wrong flag

[Puconci, wrong flag]
[Reconstruction] !

Source: Odlok o uporabi grba in zastave Občine Puconci, 16.02.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 22/1998, 20.03.1998.

The decision describes the flag without any mention of the thin white stripe in the middle. However, that stripe is clearly visible on the drawing accompanying the decision, as well as in other sources.Rače-Fram

[Rače-Fram] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Rače-Fram]
[Rače-Fram]
Adopted: 10th May 1998
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Splošen opis grba: V zelenem ščitu plava srebrna, enonadstropna graščina z zlatimi strehami, stranskima stolpoma in napuščnim stolpičem (erkererjm) nad obokanim prehodom, v katerem visi veliki zlati grozd. Natančna predstavitev grba: Grb Občine Rače - Fram je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. V zelenem polju ščita plava srebrna (renesančna), enonadstropna, simetrična graščina z zlatimi strehami, vogelnima stolpoma ob straneh ter z napuščnim stolpičem, ki ga nosi konzlni obok nad lokom odprtega prehoda v osrednjem traktu; stolpi imajo po eno pravokotno, pokončno okno modre barve v prtličju ter enako v nadstropov; enaka okna nosi srednji trakt v nadstropju. Ti z desne in leve spremljata napuščni stolpič, ki ima eno čelno, kvadratno, modro okno; strehe vseh stolpov so trikotne z vrhom v konico, ki raste v zlato kroglo. Na dvojni, v desno in levo simetrično, spiralno zaviti srebrni vitici pod lokom grajskega prehoda visi grozd z desetimi zlatimi jagodami. (Čl. 8, Odlok, 1998.) Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.
Description of flag: Zastava Občine Rače - Fram je bela z zelenim osrednjim kvadratnim poljem, v katarega sredini je atribut občinskega grba - bela graščina z zlato streho in zlatim grozdom v njenem vhodu. Opis zastave: Zastava Občine Rače - Fram je pravokotne oblike, razmerje višine "v" proti dolžini "l" je ena proti dve celi in pet desetin, oz. v:l = 1 : 2,5; Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja, od katerih sta prvo in tretje (zadnje) v beli, srednje kvadratno polje pa v zeleni barvi; v sredini kvadrata lebdi bela renesančna graščina z rumeno streho, modrimi okni in odprtim obokanim vhodom, v katerem visi na beli vitici rumen grozd. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 (dveh tretjin) višine zastavine rute in ne višji od 8/10 (osem desetin) imenovane višine. (Čl. 13, odlok, 1998.)
Sources: Občina Maribor, Vodnik po Občini http://maribor.uni-mb.si/vodnikpoobcini 06. 11. 1999.
(Statuta občine Rače - Fram, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 11/1995.)
Odlok o grbu in zastavi občine Rače-Fram, 15.05.1998, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 10/1998, 30.05.1998.
Statut občine Rače-Fram, 26.03.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije št. 12/1999, 17.04.1999.
Statut Občine Rače–Fram, 26.04.2007, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 12/2007, 11.05.2007.
Statut občine Rače–Fram, 12.12.2011, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 27/2011, 29.12.2011.

The coat of arms of Race-Fram is Vert a Castle Argent roofed Or and in base a grape of the last. The castle on the coat of arms is the castle of Rače (Kranichsfeld). The flag is vertical triband white-green-white, the central field being square and containing the castle and grape from the coat of arms.Radeče

[Radeče]
[Radeče]
[Vertical] 1:2 [State Flag]


In use: since 1995
Adopted: 23rd June 2004
Description of arms: Grb Občine Radeče je upodobljen na stiliziranem ščitu modre barve s petimi belimi kvadrati, postavljenimi dva, ena, dva centralno na ščit. Srednji kvadrat ima pet enakih črnih krogov postavljenih na kvadrat, zgornji levi štiri, zgornji desni enega, spodnji levi dva in spodnji desni tri enake kroge; z leve in desne je grb obdan z dekorativnima pletenicama zlate ali rumene barve, spodnji del grba obdaja vinjeta v istem stilu, nad ščitom je petroga krona. (Čl. 9, Odlok, 2004.)
Description of flag: Zasnova zastave je bela osnova v kateri je na sredini občinski grb. (Čl. 11, Odlok, 2004.)
Sources: Osnovna šola Radeče, http://mojaslo.pfmb.uni-mb.si/predstavitve/radece/radece/strani/grbobcine.htm 01.10.2002.
http://mojaslo.pfmb.uni-mb.si/predstavitve/predstavitve/radece/radece/strani/razgled%20radece.htm 20.04.2004.
Statutarni sklep občine Radeče, 14.01.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 8/1995, 10.02.1995.
Statut Občine Radeče, 12.07.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 51/1995, 07.09.1995.
Statut Občine Radeče, 24.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/1999, 18.05.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Radeče, 23.06.2004, Uradni list Republike Slovenije, št. 91/2004, 16.08.2004.
Statut Občine Radeče (uradno prečiščeno besedilo – UPB 1), 10.05.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 52/2006, 19.05.2006.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Radeče, 09.04.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/2009, 24.04.2009.

The community of Radeče uses the historical coat of arms of the town of Radeče: Azure five dices Argent dotted Sable, 4-1-5-2-3. This coat of arms appeared around 1900 on the community documents, but its origins were lost in a fire in the Ministry of Interior archives in Vienna in 1927.
It may be noted that Valvasor's collection (17th century) gives an other coat of arms for Radeče, Gules three lozenges Argent in bend.
The flags is vertical white flag with the coat of arms offset to the top.Radenci

[Radenci] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Radenci]
[Radenci]
Adopted: 10th May 1997
Description of arms: Grb občine je upodobljen na ščitu z dnom polkrožne oblike. Predstavitev grba: rob je srebrn, polje ščita je razpolovljeno po vertikali na zeleno in rumeno polje. V vertikalno os so postavljeni trije liki, ki simbolizirajo vrelce mineralne vode in griče. Liki imajo v spodnjem delu pravokotno obliko, ki pa se na vrhu zaključi s polkrožno konico obrnjeno k dnu in navzven. Spodnji (sprednji) lik je modre barve s konico na zeleno polje. Srednji lik je zelen s konico na rumeno polje. Zgornji (zadnji) je moder s konico na zelenem polju. Med zgornjo in spodnjo polkrožno konico so trije srebrni krogci – mehurčki. Pod lokom srednjega lika je šest tesno skupaj postavljenih krogcev, ki predstavljajo grozd. Nad istim lokom je stilizirana cerkvica v srebrni barvi. (Čl. 6, Odlok, 1997.)
Description of flag: Zastava Občine Radenci je rumena in zelena, grb je osno postavljen na obe polji. Razmerje višine “V” proti dolžini “L” (V:L) je 1:2 (ena proti dva) s tem, da je zastavina ruta razdeljena na zgornje rumeno in spodnje zeleno barvno polje, tako, da vsako polje zavzema 50% celotne širine rute. Grb je obrnjen pokončno, kadar se zastava obeša za njen prvi rob na vertikalni drog. Za primere horizontalnega pripenjanja se izdela zastava z grbom obrnjenim pravokotno na horizontalo. (Čl. 10, odlok, 1997.)
Sources: Statut Občine Radenci, 31.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 52/1995, 08.09.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Radenci, 10.05.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1997, 30.05.1997.
Statut občine Radenci, 15.03.2007, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2007, 27.03.2007.
Statut Občine Radenci, 24.01.2011, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011, 31.01.2011.
Roger Gogala: Tisočletna govorica zastav, Ljubljana, Forum 7, 2002.

The blue shapes in the coat of arms picture the mineral water sources after which are Radenci known, while the green one represents the hills. The white disks represent the bubbles of the mineral water and a bunch of grapes. On the green hill there is a white church. The flag is yellow-green, based on the colours from the coat of arms.Radlje ob Dravi

[Radlje ob Dravi]
[Radlje ob Dravi]
[Vertical] 1:2 [State Flag]


Adopted: 3rd March 2003
Description of arms: Grb Občine Radlje ob Dravi ima obliko ščita. Polje ščita je rdeče barve, obrobljeno s tanko črno črto. Na vrhu ščita je v črni barvi napis "RADELAH MERINBERCH RADLJE". Na rdečem polju ščita je s črno linijo v beli barvi upodobljen nadangel Sv. Mihael z razprtimi krili. V desni roki drži plameni meč, v levi roki tehtnico. Z desno nogo stoji na mrtvem ležečem zmaju, upodobljenem s črno risbo in zelene barve. Barvna skala grba po sistemu PANTONE: • rdeča 1795 C • zelena 377 C • črna (Čl. 9,Odlok, 2003.)
Description of flag: Zastava je pravokotnik pokončne oblike v razmerju 1:2 (širina je 1, višina je 2). Vertikalno potekajo pasovi v sledečem barvnem zaporedju: rdeča, modra, bela, modra in rdeča v razmerju 0,12:0,12:0,52:0,12:0,12. Na sredinskem belem pasu je v matematični sredini vertikale in horizontale vkopiran grb Občine Radlje ob Dravi v predpisanih barvah v obliki z napisom "RADELACH MERINBERCH RADLJE". Barvna skala zastave po sistemu PANTONE: • rdeča 1795 C • modra 2925 C • zelena 377 C • črna (Čl. 13, Odlok, 2003.)
Sources: (Statut Občine Radlje ob Dravi, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 9/1995.)
Statut Občine Radlje ob Dravi, 18.03.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 23/1999, 10.06.1999.
Odlok o grbu, zastavi in pečatniku Občine Radlje ob Dravi, 03.03.2003, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 4/2003, 15.3.2003.
Statut Občine Radlje ob Dravi (uradno prečiščeno besedilo), 12.12.2016, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 28/2016, 30.12.2016.
Občina Radlje ob Dravi, www.obcina-radlje.si 20.04.2004

The coat of arms of Radlje is based on 17th century seal, picturing in red field silver Archangel Michael standing with wings displayed holding in his dexter a flamy sword and in his sinister scales and with his sinister leg over a dead dragon vert. Along the chief is inscribed "RADELAH MERINBERCH RADLJE", the first being the oldest variation of the city name, the second the German version and the last the modern Slovenian name. The flag is vertical, red-blue-white-blue-red stripes in ratio 4:4:13:4:4 and with the coat of arms in the middle of the white stripe.


Radlje ob Dravi, 1991 – 2003

[Radlje ob Dravi, 1991 – 2003] [Normal] 1:2 ~ [State Flag]
Adopted: 7th March 1991
Abandoned: 3rd March 2003
Sources: Glasilo Krajevne Skupnosti 45/91-7-526, 07. 03. 1991. cited in:
Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología

The version of the coat of arms and the flag adopted in 1991 are basically the same as today, differing only in minor details. The coat of arms is without the inscription (as used on the licence plates) and the flag is with simpler stripes.Radovljica

[Radovljica] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Radovljica]
[Radovljica]
Adopted: coat of arms 12.05.1992, flag 26.05.1993
Design: Jure Sinobad, historian and Klemen Rodman, designer
Descriptions of arms: Kot grb občine Radovljica se uporablja grb mesta Radovljice. Grb občine in mesta Radovljica ima obliko zgodnjerenesančnega ščita iz začetka 16. stoletja. V belem polju stoji na zeleni podlagi mož, oblečen v rdečo suknjo, modre hlače, rdeče nogavice in črne čevlje. V desni roki drži zlato kolo s šestimi naperami, v levici pa stilizirano mesto zlate barve. Grbu občine in mesta Radovljice je osnova pečat mesta Radovljice iz leta 1514. Barve grba so povzete po Valvazorjevi knjigi grbov iz leta 1687/88. (Čl. 1, Statutarni sklep, 1992; Čl. 1-2, Odlok, 1992.)
Kot grb občine Radovljica se uporablja grb mesta Radovljica. Grb občine in mesta Radovljice ima obliko zgodnje renesančnega ščita iz začetka 16. stoletja, v belem polju stoji na zeleni podlagi mož, oblečen v rdečo suknjo, modre hlače, rdeče nogavice in črne čevlje. V desnici drži zlato kolo s šestimi naperami, v levici pa stilizirano mesto zlate barve. Grbu občine in mesta Radovljica je osnova pečat mesta Radovljica iz leta 1514. Barve grba so povzete po Valvazorjevi knjigi grbov iz leta 1687/88. (Čl. 1. Statutarni sklep, 1993.)
Kot grb Občine Radovljica se uporablja grb mesta Radovljica, ki ima obliko zgodnje renesančnega ščita iz začetka 16. stoletja. V belem polju stoji na zeleni podlagi mož, oblečen v zeleno suknjo, modre hlače, rdeče nogavice in črne čevlje. V desni roki drži zlato kolo s šestimi naperami, v levici pa stilizirano mesto zlate barve. Grbu je osnova pečat mesta Radovljica iz leta 1514. Barve grba so povzete po Valvasorjevi knjigi grbov iz leta 1687/88. (Čl. 5, Odlok, 1995.)

Descriptions of flag: Zastava mesta in občine Radovljica je rdeče bela zastava z grbom mesta in občine Radovljica. Grb leži v geometrijski sredini zastave tako, da sega z eno polovico v rdeče in z drugo polovico v belo polje. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1: 2. Barvi zastave se razvrstita po temle vrstnem redu: zgoraj rdeča in spodaj bela. Kadar visi zastava kot bandera, sta barvi, gledano z zornega kota opazovalca, razvrščeni po temle vrstnem redu: levo rdeče polje in desno belo polje. (Čl. 1. Statutarni sklep, 1993.)
Zastava mesta in občine Radovljica je rdeče-bela zastava z grbom mesta in občine Radovljica. Grb leži v geometrijski sredini zastave tako, da sega z eno polovico v rdeče in z drugo polovico v belo polje. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barvi zastave se razvrstita po temle vrstnem redu: zgoraj rdeča in spodaj bela. Kadar visi zastava kot bandera, sta barvi, gledano z zornega kota opazovalca, razvrščeni po temle vrstnem redu: levo rdeče polje in desno belo polje. (Čl. 3, Odlok, 1993.)
Zastava mesta in Občine Radovljica je rdeče-bela z grbom mesta in Občine Radovljica. Grb leži v geometrijski sredini zastave tako, da sega z eno polovico v belo polje. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barvi zastave se razvrstita po temle vrstnem redu: zgoraj rdeča in spodaj bela. Kadar visi zastava kot bandera, sta barvi, gledano z zornega kota opazovalca, razvrščeni po temle vrstnem redu: levo rdeče polje in desno belo polje tako, da grb stoji pokončno. (Čl. 9, Odlok, 1995.)

Sources: Odlok o redu in miru (Radovljica), 11.02.1970, Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/1970, 18.03.1970.
Statut občine Radovljica, 24.04.1974, Uradni vestnik Gorenjske, št. 16/1974, 22.05.1974.
Statut občine Radovljica, 08.11.1978, Uradni vestnik Gorenjske, št. 33/1978, 29.12.1978.
Statut občine Radovljica, 29.07.1983, Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/1983, 31.08.1983.
Odlok o javnem redu in miru v občini Radovljica, 27.07.1983, Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/1983, 11.10.1983.
C. Zaplotnik: "Novi stari radovljiški grb", Gorenjski glas, 29.04.1992.
Statutarni sklep (Radovljica), 12.05.1992, Uradni list Republike Slovenije, št. 25/1992, 27.05.1992.
Odlok o grbu občine Radovljica, 12.05.1992, Uradni list Republike Slovenije, št. 25/1992, 27.05.1992.
Statutarni sklep (Radovljica) , 26.05.1993, Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1993. 11.06.1993.
Odlok o spremembi odloka o grbu občine Radovljica, 26.05.1993, Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1993, 11.06.1993.
Odlok o simbolih Občine Radovljica, 18.10.1995, Uradni vestnik Gorenjske, št. 35/1995, 24.11.1995.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o simbolih Občine Radovljica, 27.10.1999, Uradni vestnik Gornjeske, št. 51/1999, 28.12.1999. Uporaba barv pri izdelavi grba in zastave mesta in občine Radovljica, Župan Občine Radovljica, [n. d. (1998-2010)], www.radovljica.si

The coat of arms of the community is the coat of arms of the city of Radovljica, based on civic seal of 1514. The colours are taken from the book of arms made by Valvasor of 1687/88. The shield is of early 16th century, late renaissance shape. Argent, on base Vert standing a Man wearing Jacket and Stockings Gules, Trousers Azure, Shoes Sable, holding in dexter a Wheel Or and in sinister a stylized city of the same. The flag, adopted a year latter, is red-white bicolour with the coat of arms in the centre. The coat of arms is canting: the German name of Radovljica was Radmandorf or Radmanstadt (wheel-man-town).Ravne na Koroškem

[Ravne na Koroškem] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Ravne na Koroškem]
[Ravne na Koroškem]
Adopted: 8th September 1989
Descriptions of arms: Grb občine Ravne na Koroškem ima obliko ščita. Ščit je razdeljen na dva dela, zgornji in spodnji del. Osnovna barva zgornjega dela ščita je svetlo modre barve, spodnji del ščita pa je zelene barve. Ščit ima na obodu obrobo v rjavi barvi. V sredini (jedru) ščita je drevo z bujno krošnjo. Drevo je naravne barve, krošnja zelena, deblo pa v naravni rjavi barvi. V podnožju ščita so trije griči. Drevo raste na srendjem griču. Griči so zelene barve. (Čl. 2, Odlok, 1989.)
Grb Občine Ravne-Prevalje ima obliko ščita. Ščit je razdeljen na dva dela, zgornji in spodnji del. Osnovna barva zgornjega dela ščita je svetlo modre barve, spodnji del ščita pa je zelene barve. Ščit ima na obodu obrobo v rjavi barvi. V sredini (jedru) ščita je drevo z bujno krošnjo. Drevo je naravne barve, krošnja zelena, deblo pa v naravni rjavi barvi. V podnožju ščita so trije griči. Drevo raste na srednjem griču. Griči so zelene barve. (Čl. 2, Odlok, 1995.)
Grb Občine Ravne na Koroškem ima obliko ščita. Ščit je razdeljen na dva dela, zgornji in spodnji del. Osnovna barva zgornjega dela ščita oziroma ozadje je svetlo modre barve Pantone 290 C; CMYK cyan 20%, magenta 0%, yellow 0%, K 0%; HKS 47 K, 80% svetlena; PVC 056 ice blue. Spodnji del ščita pa je svetlo zelene barve Pantone 361 C; CMYK cyan 60%, magenta 0%, yellow 100%, K 0%; HKS 65 K, PVC 064; RAL 6018. V sredini ščita je drevo z bujno krošnjo. Krošnja drevesa je temno zelene barve Pantone 3415 C; CMYK cyan 100%, magenta 0%, yellow 80%, K 0%; HKS 54 K; PVC 061; RAL 6029. Deblo drevesa je temno rjave barve Pantone 4625 C; CMYK cyan 70%, magenta 80%, yellow 90%, K 0%; HKS 76 K; PVC 080; RAL 8017, brez stranskih vej, ravno in ojačano. V podnožju ščita so trije griči. Drevo raste na srednjem griču. Obroba gričev je v temno rjavi barvi Pantone 4625 C; CMYK cyan 70%, magenta 80%, yellow 90%, K 0%; HKS 76 K; PVC 080; RAL 8017. Okvir grba in trije griči so svetlo zelene barve Pantone 361 C; CMYK cyan 60%, magenta 0%, yellow 100%, K 0%; HKS 65 K, PVC 064; RAL 6018. Obroba grba je temno rjave barve Pantone 4625 C; CMYK cyan 70%, magenta 80%, yellow 90%, K 0%; HKS 76 K; PVC 080; RAL 8017. (Čl. 4, Odlok, 1999.)

Descriptions of flag: Zastava je modro-zelene barve z grbom občine Ravne na Koroškem v sredini. Razmelje med širino in dol žino je 1 : 2. Barvi zastave se vrstita vodoravno: modra zgoraj, zelena spodaj. Središče grba je v presečišču diagonal zastave. Zgornji rob grba je v modrem delu zastave. (Čl. 2, Odlok, 1989.)
Zastava je modro-zelene barve z grbom Občine Ravne-Prevalje v sredini. Razmerje med širino in dolžino je 1:2. Barvi zastave se vrstita vodoravno: modra zgoraj, zelena spodaj. Središče grba je v presečišču diagonal zastave. Zgornji rob grba je v modrem delu zastave. (Čl. 2, Odlok, 1995.)
Zastava Občine Ravne na Koroškem je v barvni kombinaciji svetlo modre in svetlo zelene barve. Zgornja polovica zastave je svetlo modre barve Pantone 290 C; CMYK cyan 20%, magenta 0%, yellow 0%, K 0%; HKS 47 K, 80% svetlena; PVC 056 ice blue, spodnja polovica pa svetlo zelene barve Pantone 361 C; CMYK cyan 60%, magenta 0%, yellow 100%, K 0%; HKS 65 K, PVC 064; RAL 6018. Grb Občine Ravne na Koroškem leži na sredini zastave in sega zgornji rob grba do polovice svetlo modrega dela zastave, spodnji del grba pa do polovice svetlo zelenega dela zastave. Razmerje med višino proti dolžini je 1:2. (Čl. 8, Odlok, 1999.)
Pri navpičnem izobešanju zastave leži grb Občine Ravne na Koroškem v sredini zastave in je obrnjen navpično. Svetlo modra barva je na levi strani in svetlo zelena barva je na desni strani gledano proti zastavi. (Čl. 1, Odlok, 2001.)

Sources: Odlok o grbu in zastavi občine Ravne na Koroškem, 11.04.1990, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 5/1990, str. 129-130.
(Statut Občine Ravne na Koroškem, Medobčinski uradni vestnik, št. 12/92, 11/94.)
Statut Občine Ravne-Prevalje, 04.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 43/1995, 26.07.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Ravne-Prevalje, 06.07.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 51/1995, 07.09.1995.
Statut Občine Ravne na Koroškem, 22.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 39/1999, 25.05.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Ravne na Koroškem, 07.10.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 94/1999, 19.11.1999.
Odlok o spremembi odloka o grbu in zastavi Občine Ravne na Koroškem, 15.03.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. 28/2001, 19.04.2001.
Statut Občine Ravne na Koroškem, 22.05.2013, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2013, 24.05.2013.
Statut Občine Ravne na Koroškem, 06.04.2016, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016, 08.04.2016.

The Community of Ravne na Koroškem adopted in 1989 for her coat of arms the old coat of arms of the city of Ravne (when it was called Guštanj/Guttenstein, recorded in XVIth century), though in a modern artistic rendition Azure a Tree Vert trunked proper issuant from three Mounts of the second, the shield is bordered green, and the lines are made brown. Also, the flag was adopted to be bicolour based on the coat of arms, blue-green with coat of arms in the centre. When in 1995 the new, decreased, community was renamed to Ravne-Prevalje, the symbols were retained, as well as when in 1998 the community of Prevalje was excluded, and the old name was restored, now for a territorially much smaller community.
In 2001 the vertical variation of the flag was prescribed as well.


Ravne-Prevalje 1995 – 1998

The community continued to use the same symbols as presented above.[Previous page: Slovenia - Communities, part 12 (Osi-Pre)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 13. dio (Pre-Rav)][Next page: Slovenia - Communities, part 14 (Raz-Sev)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Zeljko Heimer. All rights reserved.