[Previous page: Slovenia - Communities, part 16 (Šal-Šma)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 17. dio (Šma-Trz)][Next page: Slovenia - Communities, part 18 (Trž-Vod)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

Page created: 18th November 1996
Last updated: 8th July 2017
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME is a site devoted to the systematic and scientific study of flags and coats of arms. Such symbols often bear strong political and other messages. Inclusion of those symbols here does not mean that the author supports or approves of the ideas they may stand for.
[NSK - Digital Archives] This site is harvested for the NSK digital archives.

Map of Slovenian communities with highighted communities presented on this page. The municipal communities are captioned with bold.

Slovenia - Communities, part 17 (Šma-Trz)


Legend:
° communities formed before 1990's
* communities formed in 1995
+ communities formed in 1998
++ communities formed in 2000


See also:

Šmarješke Toplice

[Šmarješke Toplice] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Šmarješke Toplice]
[Šmarješke Toplice]
Adopted: 26th June 2007
Description of arms: Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Površina ščita je v zeleni (zgoraj) in modri (spodaj) barvi. Zlati vrč lebdi v ospredju na sredini grba. Vertikalni srebrni pas določa mejo med barvama, horizontalni pa simetralo grba. Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Vodoravni srebrni pas deli polje ščita na zgornjo zeleno in spodnjo modro polje enakih ploščin. Navpični srebrni pas (bela barva) deli ščit na simetrični polovici. Navidezno sečišče vertikalnega in horizontalnega srebrnega pasu je tudi središče kroga glavnega in edinega atributa-stiliziranega vrča z dvema ročajema v zlatu (rumena barva), ki lebdi v ospredju. Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 3-4, Odlok, 2007.)
Description of flag: Zastava občine je zelene in modre barve z zlatim (rumenim) vrčem v sredini. Vertikalni in horizontalni pri atributu prekinjeni beli pas delujeta kot simetrali zastave. Modro-zelena zastava občine je pravokotne oblike, razmerje njene višine »h« proti dolžini »l« je ena proti dve celi pet desetin (h: l = 1: 2,5). Zastava je zgoraj zelena in spodaj modra. Vsaka barva zavzema polovico širine zastave. Barvi razmejuje vodoravni beli pas. Skupaj z navpičnim belim pasom ustvarita v sečišču težišče zastave, ki je hkrati središče kroga pokončno postavljenega glavnega atributa-vrča. Tudi pri vertikalni izvedbi je zelena barva zgoraj, modra spodaj in v sredini pokončno postavljen vrč. (Čl. 9-10, Odlok, 2007.)
Sources: Statut Občine Šmarješke Toplice, 27.02.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/2007, 09.03.2007.
Odlok o grbu in zastavi Občine Šmarješke Toplice, 26.06.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 60/2007, 06.07.2007.
Celostna grafična podoba, Občina Šmarješke Toplice, http://www.smarjeske-toplice.si, 20.06.2012.

The coat of arms of Šmarješke police is per fess vert and azure ovrall a cross argent ensigned with a jar or. The flag is a banner of arms, i.e. the same design in rectangular form. The vertical flag is also existent, with the design properly rotated. The jar is said to represent hospitality, its circular body also stand for the sun. The two handles represent the own steering in life. The green field with white ribbons represent vineyards with rivers, also two previous local communities. The two blue fields represent thermal and potable waters. Four fields stand for the four local fire brigades.

The Community of Šmarješke Toplice was separated from the community of Novo mesto in 2006.Šmartno ob Paki

[Šmartno ob Paki] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Šmartno ob Paki]
[Šmartno ob Paki]
Adopted: 28th October 1996
Design: Tone Ravnikar and Stane Hafner
Description of arms: Grb kraja in občine ima obliko ščita. Ščit je z leve zgoraj proti desno spodaj prečno predeljen na dve polji, tako da je desno polje modre barve, levo poije pa rdeče barve. Na sredini grba je podoba gosi v vzletu in je obrnjena navzgor proti desni strani grba. Krilo gosi je definirano tako, da predstavlja rob krila tudi mejo med levo in desno barvno ploskvijo. Gos je bele barve. (Čl. 3, Odlok, 1996.)
Description of flag: Zastava kraja in obči ne je razdeljena na tri enake dele, katerih levi in desni del sta modre barve, srednji del pa je bele barve. Razmerje stranic zastave je 2:1, višina grba je v razmerju 2:3 glede na višino zastave in je sredinsko postavljen na beio ploskev. Grb na zastavi je obrobljen s črto črne barve. Zastava visi vedno tako, da je na drog pripeta z modro ploskvijo, oziroma, da gos v grbu gleda navzgor. (Čl. 4, Odlok, 1996.)
Sources: Občina Šmartno ob Paki http://www.rr-vel.si/smartno/ 21. 03. 2000.
http://www.rr-vel.si/turista/owa/tzs_novice_podrobno_2000?idn=222&jez=1 10.12.2004
Občina Šmartno ob Paki http://www.smartnoobpaki.si/obcina/ 11.12.2004.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, p. 282
(Statut Občine Šmartno ob Paki, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 7/1995.)
"Za praznik grb in zastava" (tp), Naš čas, št. 42, 30.10.1996.
Odlok o grbu in zastavi Občine Šmartno ob Paki, 28.10.1996, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. ?/1996.
(Statut Občine Šmartno ob Paki, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/1/1999, 09.04.1999.)
Statut Občine Šmartno ob Paki, 20.03.2006, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2006, 31.03.2006.
Statut Občine Šmartno ob Paki (uradno prečiščeno besedilo), 20.04.2015, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 7/2015, 21.04.2015.

The coat of arms of Šmartno is per bend Azure and Gules overall a Goose Argent flying to sinister. The goose and the red half of the shield symbolize St. Martin, namesake of the community. The blue part represents the Paka river. The flag is blue-white-blue vertically divided triband with the coat of arms in the centre of it. Although the horizontal version is exclusivly prescribed, vertical versions were reported in use.Šmartno pri Litiji

[Šmartno pri Litiji] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Šmartno pri Litiji]
[Šmartno pri Litiji]
Adopted: 24th February 2005
Description of arms: Grb Občine Šmartno pri Litiji je upodobljen na ščitu poznogotskega sloga sanitske oblike in je v vseh primerih opredeljen z blasonom, ki se glasi: Osnova ščita je po sredini stebra prepolovljena tako, da sta desno čelo in desni temelj v črni barvi, levo čelo in levi temelj pa v rdeči barvi. Sredinsko na ščit se umešča celoten motiv s pročelja cerkve svetega Martina, kateri je v zrcalni upodobitvi obrnjen v heraldično desno ter predstavlja Martina iz Toursa (397. po Kr.) in je v srebrni barvi. Ščit na zunanjih robovih zaključuje srebrn trak, ki služi le kot grbovni okras. Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, heraldični šrafuri in barvni izvedenki skupaj z določitvijo barv po barvnih lestvicah CMYK in PANTONE so del teh označb oziroma odloka. Določitev barvnih valerjev po tonski lestvici CMYK: Črna: C 0%, M 0%, Y 0%, K 100% Rdeča: C 05, M 90%, Y 100%, K 10% Srebrna: BELA Določitev barvnih valerjev po tonski lestvici PANTONE: Črna: PANTONE BLACK 6 2X Rdeča: PANTONE RED 032 Srebrna: Bela (Čl. 3, Odlok, 2005.)
Description of flag: Zastava Občine Šmartno pri Litiji je opredeljena z blasonom, ki se glasi: Zastava Občine Šmartno pri Litiji je dvobarvnica v razmerju stranic 1:2,5. Ruta zastave v horizontalni obliki, se v prvem polju začenja s trakom katerega širina je 1/3 dolžine prvega polja in je v črni barvi. Preostali del 2/3 dolžine prvega polja sta v rdeči barvi kakor tudi drugo in tretje polje. V prvo in drugo polje je po višini rute zastave sredinsko umeščen grbovni atribut v srebrni barvi. Njegova višina obsega 5/6 višine zastavine rute in je od roba, kjer se zastava vpenja, odmaknjen za 2/3 dolžine prvega polja. Če zastavo izobešamo z vpenjanjem ob daljši stranici (vertikalna oblika) trak v črni barvi zaključuje tretje polje rute zastave. Grbovni atribut je z enakimi normativi pokončno umeščen v tretje oziroma drugo polje ter z odmikom od spodnjega roba zastave za 2/3 dolžine tretjega. Upodobitev zastave v barvah, skupaj z določitvijo odtenkov barv po lestvicah CMYK in PANTONE so del teh označb oziroma odloka. Določitev barv zastave po barvni skali CMYK: Črna: 0%, M 0%, Y 0%, K 100% Rdeča: C 0%, M 90%, Y 100%, K 10% Srebrna: BELA Določitev barv zastave po barvni skali PANTONE: Črna: PANTONE BLACK 6 2X Rdeča: PANTONE RED 032 Srebrna: BELA (Čl. 4, Odlok, 2005.)
Sources: Statut Občine Šmartno pri Litiji, 24.03.2003, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/2003, 04.04.2003.
Javni natečaj za oblikovanje občinskega grba in zastave Občine Šmartno pri Litiji, 02.05.2004, Občina Šmartno pri Litiji, www.smartno-litija.si, 02.05.2004.
Odlok o grbu in zastavi Občine Šmartno pri Litiji, 24.02.2005, Uradni list Republike Slovenije, št. 31/2005, 25.03.2005.

The coat of arms of Šmartno pri Litiji is per pale sable and gules and overall St. Martin giving his cloak to a beggar all argent. The picture in the coat of arms is taken from the portal of the local church. The flag is red with a black stripe at hoist and the icon near it. The vertical version of the flag has the black stripe in the base and the icon moved downwards, also. The black field in the symbols is a reference to historical coal mines in the region.Šoštanj

[Šoštanj] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Šoštanj]
[Šoštanj]
Adopted: 20th April 1995
Descriptions of arms: Grb občine Šoštanj ima obliko črno obrobljenega ščita. Razmerje velikosti je 4 enote v širino in 5 enot v višino. širina ob robe je 1/40 širine grba. Grb je navpično razdeljen na dve enako veliki polji. V levem polju, gledano od spredaj (heraldično desno), je na zlatem ozadju polovica črnega orla z rdečim orožjem. V desnem polju, gledano od spredaj (heraldično levo), je na srebrnem ozadju do polovice visok zelen hrib, na vrhu katerega so zloženi trije srceliki - "lepi kamni" - rdeče barve. Srceliki so približno enako veliki in postavljeni v trikotnik (v razmerju 1:2). (Barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba občine Šoštanj, Odlok, 1995.)
Grb občine Šoštanj ima obliko črno obrobljenega ščita. Razmerje velikosti je 4 enote v širino in 5 enot v višino. širina ob robe je 1/40 širine grba. Grb je navpično razdeljen na dve enako veliki polji. V levem polju, gledano od spredaj (heraldično desno), je na zlatem ozadju polovica črnega orla z rdečim orožjem. V desnem polju, gledano od spredaj (heraldično levo), je na belem ozadju do polovice visok zelen hrib, na vrhu katerega so zloženi trije srceliki - »lepi kamni« - rdeče barve. Srceliki so približno enako veliki in postavljeni v trikotnik (v razmerju 1 : 2). (Barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba občine Šoštanj, Odlok, 2001.)

Descriptions of flag: Zastava občine Šoštanj je rdeče-srebrna z grbom občine Šoštanj. Barvi zastave zavzmata vsaka po eno polovico zastave po višini prostora zastave. Barvi zastave sta levo rdeča in desno srebrna. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Zastava se praviloma obeša pokončno. Če se zastava obeša ali drugače uporablja vodoravno, je zgoraj srebrna in spodaj rdeča. Grb je postavljen na sredino spodnjega dela zgornje polovice zastave tako, da je njegova višina enaka eni četrtini višine zastave in se s spodnjim koncem grba dotika polovične meje zastave. Če se zastava uporablja vodoravno, je grb nameščen na sredini zastave v isti velikosti. (Barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje zastave občine Šoštanj, Odlok, 1995.)
Zastava Občine Šoštanj je rdeče - bela z grbom Občine Šoštanj. Barvi zastave zavzemata vsaka po eno polovico zastave po višini prostora zastave. Barvi zastave sta levo rdeča in desno bela. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Zastava se praviloma obeša pokončno. Če se zastava obeša ali drugače uporablja vodoravno, je zgoraj bela in spodaj rdeča. Grb je postavljen na sredino spodnjega dela zgornje polovice zastave tako, da je njegova višina enaka eni četrtini višine zastave in se s spodnjim koncem grba dotika polovične meje zastave. Če se zastava uporablja vodoravno, je grb nameščen na sredini zastave v isti velikosti. (Barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje zastave občine Šoštanj, Odlok, 2001.)

Sources: Odlok o grbu in zastavi Občine Šoštanj, 20.04.1995, Uradni list občine Šoštanj, št. 6/1995, 22.06.1995.
"Grb občine Šoštanj", List Občine Šoštanj, št. 3, 25.05.1995.
Statut Občine Šoštanj, 18.05.1995, Uradni list občine Šoštanj, št. 6/1995, 22.06.1995.
Statut Občine Šoštanj, 18.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 38/1995, 30.06.1995.
Statut Občine Šoštanj, 16.04.1998, Uradni list občine Šoštanj, št. 13/1998, 20.12.1998.
(Statut Občine Šoštanj UPB-1, Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/2000.)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Šoštanj, 19.03.2001, Uradni list Občine Šoštanj, št. 2/2001, 23.03.2001.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Šoštanj, 17.09.2001, Uradni list Občine Šoštanj, št. 6/2001, 19.09.2001.
Statut Občine Šoštanj 8uradno prečiščeno besedilo), 22.12.2008, Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008, 22.12.2008.
Občina Šoštanj http://www.sostanj.si 07. 02. 2001.

The coat of arms of Šoštanj is per pale Or an Eagle Sable displayed dimidiated beaked, langued and membered Gules and Argent on a Mount Vert three Heart-shaped stones Gules piled up one and two. The flag is defined primarly for verticasl use: vertically divided in red and white with the coat of arms set in the lower part of the upper half. On the horizontal flag the coat of arms is set in the middle.Štore

[Štore] [Vertical] 2:5~ [State Flag] [Štore]
[Štore]
Adopted: around 1995 ?
Description of arms: Grb občine Štore je v obliki ščita rumene barve, spodaj je polkrožno zaključen, oba vogala zgoraj pa sta izrezana v obliki četrtine kroga. Grb je obrobljen z modro barvo, v njem pa so v isti barvi odtisnjeni naslednji simboli: rimsko število šest (VI.), ki simbolizira poseljenost Štor že v šestem stoletju, pod njo pa s črto ločeni in prekrižani kladivi, ki sta simbol rudarstva in železarstva, ki ima tu že dolgo tradicijo. (Občinski simboli, Predstavitev, 2013.)
Description of flag: Zastava je pravokotne oblike in je vertikalno razdeljena v dve neenaki polji v razmerju 1/3 modrega polja, ki simbolizira barvo rudarstva in metalurgije in 2/3 zelenega polja, ki simbolizira zeleno pokrajino občine. Na sredini zelenega polja je grb. (Občinski simboli, Predstavitev, 2013.)
Sources: Občina Štore http://www.sigov.si/uecelje/store.htm 11.10.1999.
Author's photographs from Štore, 04.07.2002.
Predstavitev občine, Občina Štore, www.store.si, 2013.
Statut Občine Štore, 11.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 49/1995, 25.08.1995.
Statut Občine Štore, 30.06.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 66/1999, 13.08.1999.
Statut Občine Štore, 21.12.2012, Uradni list Republike Slovenije, št. 1/2013, 06.01.2013.

The coat of arms is Or an underlined Roman numeral 'VI.' above two hammers in saltire all Azure. The flag has a blue third at hoist and green two thirds at fly in the middle of which is the coat of arms. The number six reminds to the 6th century when the place was settled as the mining village.Tabor

[Tabor] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Tabor]
[Tabor]
Adopted: coat of arms 05.06.2000, flag 31.05.2005
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba – splošno: na zelenem dnu modrega ščita stoji srebrni zid tabora s cinami, nad katerim lebdi zlati zvon, nadkrit s trakom, ki ponazarja simbol sv. Jurija. Blazon: grb Občine Tabor je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Na zelenem dnu modrega ščita stoji iz klesancev zidan srebrni zid s sedmimi cinami na svojem zgornjem vencu; v modrini nad njim lebdi zlati, z ornamentalnima obročema okrašen zvon, nad katerim plava srebrni trak, s križem sv. Jurija po vsej širini; višina zvona dosega eno četrtino, višina traku pa eno trinajstino ščitove višine. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2000.)
Descriptions of flag: Opis zastave, splošno: zastava Občine Tabor je modre in bele barve, z glavnim atributom iz občinskega grba, na njenem srednjem modrem kvadratnem delu. Opis zastave: modro-bela zastava je krojena v razmerju višine "V" proti dolžini "L" ena proti dve, oziroma "V" : "L" = 1 : 2. Zastavina ruta je modra z dvema vertikalno postavljenima belima poljema, od katerih prvo belo polje pokriva drugo šestino zastavine rute, drugo belo polje pa pokriva peto šestino iste rute; sredino srednjega, kvadratnega polja krasi glavni atribut iz občinskega grba, rumeni zvon, nad katerim lebdi beli trak z Jurijevim križem po vsej njegovi širini. (Čl. 13, Odlok, 2000. > Čl. 1, Odlok, 2005.)
Horizontalna oblika zastave je tista, ki se na vodoravno položeni zastavini ruti začenja z ožjim, vertikalnim modrim poljem, ki mu sledi enako veliko belo polje, temu pa modri kvadrat, na katerem je upodobljen glavni atribut iz grba. Celotni atribut mora ležati v svojem naravnem položaju. Osrednjemu modremu kvadratu sledi spet belo ozko, vertikalno polje in njemu končno modro polje zastavine rute. [...] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno izvešeni zastavini ruti zgoraj modro barvno polje, navzdol mu sledi enako veliko belo, le-temu osrednji modri kvadrat z atributom, nakar si sledita spet belo in končno modro barvno polje. Atribut v sredini zastavine rute je napram prejšnjemu zaobrnjen za 90 kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem naravnem položaju. (Čl. 14, Odlok, 2000.)

Sources: Občina Tabor http://www.geocities.com/obcina_tabor 17.04.2001.
Statut Občine Tabor, 03.05.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 44/1999, 08.06.1999.
Sklep o sprejemu grba, 27.03.2000, Občina Tabor, Št. 001-04/2000-1, 28.03.2000.
Odlok o istovetnosti simbolih občine Tabor, 05.06.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 64/2000, 14.07.2000.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Tabor, 31.05.2005, Uradni list Republike Slovenije, št. 16/2005, 18.02.2005.
Statut Občine Tabor, 02.10.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 120/2006, 23.11.2006.

The coat of arms is Azure on a base Vert a massoned wall Argent and above a bell Or topped with a ribbon Argent crossed Gules throughout. The name of the main settlement after which the community is also named comes from the general term tabor meaning a fortified encircling wall. The wall after which it is named was built around the church of St. George as protection from Turkish raids. Therefore it is easy to read the symbols in the coat of arms - walls around the church of St. George - red cross on a white field is known as the cross of St. George. The flag is blue with two vertical stripes of white and the central blue field containing the bell and the ribbon from the coat of arms.

The community seceded from the community of Žalec, and is not the same as the community of Tabor that merged with surrounding community to form the (municipal) community of Maribor.


Tabor, 2000 – 2005

[Tabor, 2000 – 2005] [Normal] [Vertical] [Historical] 2:5 [State Flag] [Tabor, 2000 – 2005]
[Tabor, 2000 – 2005]
Adopted: 5th June 2000
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: ut supra (Čl. 8, Odlok, 2000.)
Descriptions of flag: Opis zastave, splošno: zastava Občine Tabor je modre in bele barve, z glavnim atributom iz občinskega grba, na njenem srednjem modrem kvadratnem delu. Opis zastave: modro-bela zastava je krojena v razmerju višine "V" proti dolžini "L" ena proti dve celi in pet desetin, oziroma "V" : "L" = 1 : 2,5. Zastavina ruta je modra z dvema vertikalno postavljenima belima poljema, od katerih prvo belo polje pokriva drugo šestino zastavine rute, drugo belo polje pa pokriva peto šestino iste rute; sredino srednjega, kvadratnega polja krasi glavni atribut iz občinskega grba, rumeni zvon, nad katerim lebdi beli trak z Jurijevim križem po vsej njegovi širini. (Čl. 13, Odlok, 2000.)
Horizontalna oblika zastave je tista, ki se na vodoravno položeni zastavini ruti začenja z ožjim, vertikalnim modrim poljem, ki mu sledi enako veliko belo polje, temu pa modri kvadrat, na katerem je upodobljen glavni atribut iz grba. Celotni atribut mora ležati v svojem naravnem položaju. Osrednjemu modremu kvadratu sledi spet belo ozko, vertikalno polje in njemu končno modro polje zastavine rute. [...] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno izvešeni zastavini ruti zgoraj modro barvno polje, navzdol mu sledi enako veliko belo, le-temu osrednji modri kvadrat z atributom, nakar si sledita spet belo in končno modro barvno polje. Atribut v sredini zastavine rute je napram prejšnjemu zaobrnjen za 90 kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem naravnem položaju. (Čl. 14, Odlok, 2000.)

Abandoned: 31st May 2005
Sources: Občina Tabor http://www.geocities.com/obcina_tabor 17.04.2001.
Sklep o sprejemu grba, 27.03.2000, Občina Tabor, Št. 001-04/2000-1, 28.03.2000.
Odlok o istovetnosti simbolih občine Tabor, 05.06.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 64/2000, 14.07.2000.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Tabor, 31.05.2005, Uradni list Republike Slovenije, št. 16/2005, 18.02.2005.

The original flag adopted when the arms were adopted in 2000 was in the ratio 2:5, otherwise equal to the currently prescribed. The coat of arms was not changed in 2005.Tišina

[Tišina] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Tišina]
[Tišina]
Adopted: 24th November 2000
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba, splošno: Grb Občine Tišina je upodobljen na ščitu pozno gotskega stila. Ščit je deljen z valovitim rezom na zlato in zeleno polje: zgoraj so trije zeleni listi divjega kostanja, spodaj sta dva zlata, med seboj prekrižana klasa. Predstavitev grba – BLAZON: Grb Občine Tišina je upodobljen na ščitu pozno gotskega stila, sanitske oblike s tem, da deli zlato in zeleno polje valovnica z dvema polovičnima in štirimi celimi vali; v zgornjem polju nastopajo vertikalno postavljeni trije zeleni listi (1 + 2) divjega kostanja (aesculus hippocastanum); v spodnjem zelenem polju dva zlata; kot dvojna palmeta prekrižana žitna klasa.* Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2000.)
Descriptions of flag: Opis zastave, splošno: zastava Občine Tišina je rumena z zeleno, v sredini zastavine rute prekinjeno progo, kjer stoji atribut z občinskega grba: trojica zelenih listov divjega kostanja. Opis zastave: rumeno-zelena zastava Občine Tišina je pravokotne oblike, razmerje njene višine "V" proti njeni dolžini "L" je ena proti dve celi in pet desetin, oziroma 1: 2,5. Kroj zastave tvorijo trije namišljeni deli zastavine rute, od katerih sta prvi in tretji (končni) del horizontalno, tretinjsko deljena od zgoraj navzdol na rumeno, zeleno in rumeno barvno progo in tako med seboj enaka; zgornje in spodnje rumene proge obeh stranskih polj, se v sredini zastavine rute barvno zlivajo v rumeno, kvadratno polje, ki nosi atribut občinskega grba,torej tri (1 + 2) zelene liste divjega kostanja (aesculus hippocastanum) tako, da so vertikalno postavljeni v presledku med notranjima koncema obeh zelenih prog. Velikost celotnega atributa mora dosegati dve tretjini (2/3) višine zastavine rute, ne sme pa presegati osem desetin (8/10) iste višine. (Čl. 13, Odlok, 2000.)
Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti tudi sredinsko zeleno progo vodoravno v njeni prekinitvi sredi zastavine rute pa je atribut, trojica zelenih listov divjega kostanja postavljen v heraldično obliko 1 + 2. [...] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno obešeni zastavini ruti tudi zeleno sredinsko progo vertikalno, v njeni prekinitvi sredi zastavine rute pa je atribut: trojica zelenih listov divjega kostanja postavljen v heraldično obliko 1 + 2. Atribut je napram prejšnjemu zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem heraldičnem položaju. (Čl. 14, Odlok, 2000.)

Sources: Statut Občine Tišina, 19.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 23/1999, 08.04.1999.
Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Tišina, 24.11.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 2/2001, 12.01.2001.
Statut Občine Tišina, 13.04.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 38/2007, 26.04.2007.
Statut Občine Tišina, 26.05.2015, Uradni list Republike Slovenije, št. 41/2015, 12.06.2015.

The coat of arms is per fess wavy or three chestnut leaves vert and of the last two corn ears in saltire embowed of the first. The flag is yellow with the green central stripe broken off in the middle forming a square yellow field containing three green chestnut leaves.
The asterisk in the description of the coat of arms in the official gazette indicate a footnote with some further explanation of the symbolic, but it is not available in the on-line issue.

The community was formed by division of the former community of Cankova - Tišina in 1998.Tolmin

[Tolmin] [Normal] 1:2 [State Flag] [Tolmin]
Adopted: September 2010
Design: Janez Trpin, acadmic painter - redseign Matic Leban, designer from Tolmin
Descriptions of arms: Grb občine Tolmin ima v vodoravni smeri lomljeno črto, ki ponazarja grajsko trdnjavo in deli grb na dve polovici. V sredini gornje polovice grba je na rdeči podlagi z rumeno barvo označen plamen, ki ponazarja upor, v levem gornjem kotu je vpisana letnica 1713. V spodnji polovici grba je od desne proti levi na črni podlagi s srebrno barvo narisana biriška helebarda, nad njo pa od leve proti desni z enako barvo puntarske vile. Zelenomodro polje ponazarja reko Sočo. (Čl. 6, Odlok, 1996.)
Grb ima v vodoravni smeri lomljeno črto, ki ponazarja grajsko trdnjavo in deli grb na dve polovici. - V sredini gornje polovice grba je na rdeči podlagi z rumeno barvo označen plamen, ki ponazarja upor, v levem gornjem kotu je vpisana letnica 1713, - v spodnji polovici grba je od desne proti levi na črni podlagi s srebrno barvo narisana biriška helebarda, nad njo pa od leve proti desni z enako barvo puntarske vile, - zelenomodro polje ponazarja reko Sočo. (Čl. 8, Statut, 1999.)
Grb ima v vodoravni smeri lomljeno črto, ki ponazarja grajsko trdnjavo in deli grb na dve polovici. V sredini gornje polovice grba je na rdeči podlagi z rumeno barvo označen plamen, ki ponazarja upor, v levem gornjem kotu je vpisana letnica 1713, v spodnji polovici grba je od desne proti levi na črni podlagi s srebrno barvo narisana biriška helebarda, nad njo pa od leve proti desni z enako barvo puntarske vile, zeleno-modro polje ponazarja reko Sočo. (Čl. 7, Statut, 2009.)

Descriptions of flag: Zastava občine Tolmin je zelenomodre barve, v zgornjem levem vogalu je odtisnjen grb občine. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. (Čl. 10, Odlok, 1996.)
Zastava je zelenomodre barve, v zgornjem levem vogalu je odtisnjen grb občine. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dva. (Čl. 8, Statut, 1999.)
Zastava je zeleno-modre barve, v zgornjem levem vogalu je odtisnjen grb občine. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dva. (Čl. 7, Statut, 2009.)

Sources: (Statut Občine Tolmin, 28. 01. 1982, 2/10.02.82, cited in: Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología)
(Statut občine Tolmin, Uradno glasilo občine Tolmin, št. 8/95.)
Odlok o grbu in zastavi Občine Tolmin, 19.11.1996, Uradno glasilo Občine Tolmin, št. 19/1996.
Statut Občine Tolmin, 10.03.1999, Uradno glasilo občine Tolmin, št. 2/1999, 10.03.1999. in Primorske Novice - Uradne objave, št. 38/2003.
Statut Občine Tolmin, 05.02.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 13/2009, 17.02.2009.
Priročnik o uporabi celostne grafične podobe občine Tolmin (Matic Leban, ur.), Občina Tolmin, Spetember 2010.
"Zgodovina grba Občine Tolmin", Občina Tolmin, www.tolmin.si, 10.10.2012.
Ivan Jermol: "Akademski slikar Janez Trpin – avtor osnutka grba tolminske občine", Tolminski zbornik 1975, Obična Tolmin, 1975. p. 481.
Ivan Jermol: "Grb tolminske občine",Tolminski zbornik 1975, Obična Tolmin, 1975. p. 482.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 290-291.

The coat of arms of Tolmin honours the serf uprising from 1713, the year inscribed in the shield of the, so called, Polish shape. The shield is per fess embattled Gules a Fire Or and Sable a curving river Azure and over it a peasant's pitchfork issuant from sinsiter over a contable's helebard issuant from dexter both argent. The cuved line represents the Soča (Isonzo) river. The coat of arms is set in canton of a light blue-greenish flag.
The community adopted these symbols in 1974 and is using them ever since, with very minor artistic modifications. The community used a seal since ca. 1885 until ca. 1918 depicting landscape of the ruins old city of Tolmin (Kozlov Rob) upon which a billy goat standing.
Among the natural features in the community is Tolminska korita or also called Dantejeva jama (Dante's Pit) that it is deemed that it was inspiration for the description of the hell for the famous poet. Incidentaly or not, the coat of arms does remind somewhat to depiction of the hell, as well…


Tolmin, 1996 – 2010

[Tolmin, 1996 – 2010] [Historical] 1:2 [Tolmin, 1996 – 2010]
Adopted: 19th November 1996
Description of arms: ut supra (Čl. 6, Odlok, 1996.)
Description of flag: ut supra (Čl. 10, Odlok, 1996.)
Abandoned: September 2010
Source: Odlok o grbu in zastavi Občine Tolmin, 19.11.1996, Uradno glasilo Občine Tolmin, št. 19/1996.

The depiction of the coat of arems and the flag in the 1996 Decision differs in minor details from previous and subsequent designs.


Tolmin, 1974 – 1996

[Tolmin, 1974 – 1996] [Historical] 1:2 [Tolmin, 1974 – 1996]
Adopted: 1st March 1974
Design: Janez Trpin, acadmic painter
Abandoned: 19th November 1996
Source: Tolminski zbornik 1975, Obična Tolmin, 1975.

The original design by Trpin was only in minor details different from the currently prescribed one.Trbovlje

[Trbovlje] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Trbovlje]
[Trbovlje]
Adopted: 27th May 1996
Descriptions of arms: Grb Občine Trbovlje ima obliko ščita, katerega spodnji rob je ovalen. Grb je oblikovan ter razdeljen na zgornji in spodnji del. V spodnjem delu ščita je na zeleni podlagi, ki ponazarja zeleno dolino, stiliziran rudarski voziček v črni barvi, ki ponazarja tradicijo rudarstva tega kraja. V zgornjo polovico ščita, ki je modre barve in ponazarja nebo nad dolino, pa se nad rudarskim vozičkom dvigujeta simetrično postavljena dimnika ter stiliziran kup premoga med njima. Vsi simboli so v črni barvi, kot tudi obroba ščita. BARVE: zelena RAL 6018, modra RAL 5015 in črna RAL 9004. (Barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba in zastave občine Trbovlje, Priloga, Odlok, 1996.)
Grb ima obliko ščita, katerega spodnji rob je ovalen. Grb je oblikovan simetrično ter razdeljen na zgornji in spodnji del. V spodnjem delu ščita je na zeleni podlagi, ki ponazarja zeleno dolino, stiliziran rudarski voziček v črni barvi, ki ponazarja tradicijo rudarstva. V zgornjo polovico ščita, ki je modre barve in ponazarja nebo nad dolino, se nad rudarskim vozičkom dvigujeta simetrično postavljena dimnika ter stiliziran kup premoga med njima. Vsi simboli so v črni barvi, kot tudi obroba ščita. Barve, ki se uporabljajo za grb so: zelena RAL 6018, modra RAL 5015 in črna RAL 9004. (Čl. 4, Odlok, 2015.)
· grb občine ima obliko ščita, katerega spodnji rob je ovalen; grb je oblikovan simetrično ter razdeljen na zgornji in spodnji del; v spodnjem delu ščita je na zeleni podlagi, ki ponazarja zeleno dolino, stiliziran rudarski voziček v črni barvi, ki ponazarja tradicijo rudarstva; v zgornjo polovico ščita, ki je modre barve in ponazarja nebo nad dolino, se nad rudarskim vozičkom dvigujejo simetrično postavljena dimnika ter stiliziran kup premoga med njima; vsi simboli so v črni barvi, tudi obroba ščita; (Čl. 6, Statut, 2016.)

Descriptions of flag: Zastava Občine Trbovlje je pravokotne oblike v razmerju stranic 1:2. Barve na zastavi se vrstijo po sledečem vrstnem redu: zgoraj je modra ter spodaj zelena, s tem, da sta barvi ločeni s črno črto. Po širini je zastava razedljena na šest polj, s tem da modra pokriva 3,5 polja, črna pol polja in zelena spodaj dva polja. Po dolžini je zastava razdeljena na dvanajst polj. Iz grba se povzame le stiliziran kup premoga, ki je položen na črno črto v 9 – 11 polju, vrh pa ima v sečišču 10,5 polja po dolžini in 2,5 polja po širini. BARVE: zelene RAL 6018, modra RAL 5015 in črna RAL 9004. (Barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba in zastave občine Trbovlje, Priloga, Odlok, 1996.)
Zastava je pravokotne oblike, v razmerju stranic 1 : 2. Barve na zastavi se vrstijo po sledečem vrstnem redu: zgoraj je modra, spodaj zelena, s tem, da sta barvi ločeni s črno črto. Po širini je zastava razdeljena na šest polj, s tem, da modra pokriva barva pokriva 3,5 olja, črna pol polja in zelena spodaj dva polja. Po dolžini je zastava razdeljena na dvanajst polj. Iz grba se povzame stiliziran kup premoga, ki je položen na črno črto v 9 - 11 polju, vrh ima v sečišču 10,5 polja po dolžini in 2,5 polja po širini. Barve, ki se uporabljajo za zastavo so: zelena RAL 6018, modra RAL 5015 in črna RAL 9004. (Čl. 8, Odlok, 2015.)
Če je zastava izobešena horizontalno, mora biti zelena barva spodaj. Če je zastava izobešena na drogu vertikalno, morajo biti barve zastave, gledano z leve, razporejene tako, da je zelena barva na levi. (Čl. 11, Odlok, 1996; Čl. 11, Odlok, 2015.)
· zastava občine je pravokotne oblike v razmerju stranic 1 : 2; barve na zastavi se vrstijo po naslednjem vrstnem redu: zgoraj je modra, spodaj zelena, s tem da sta barvi ločeni s črno črto; po širini je zastava razdeljena na šest polj, s tem da modra barva pokriva 3,5 polja, črna pol polja in zelena spodaj dve polji; po dolžini je zastava razdeljena na dvanajst polj. Iz grba se povzame stiliziran kup premoga, ki je položen na črno črto v 9–11 polju, vrh ima v sečišču 10,5 polja po dolžini in 2,5 polja po širini. (Čl. 6, Statut,2016.)

Sources: Post Card, Printed in: Delo - Tiskarna, Ljubljana, undated (1992?)
TV Slovenija 1, 17.05.2002.
Statut Občine Trbovlje, 15.05.1995, Uradni vestnik Zasavja, št. 8/1995, 15.05.1995.
Odlok o grbu in zastavi občine Trbovlje, 27.05.1996, Uradni vestnik Zasavja, št. 9/1996, 31.05.1996.
Statut Občine Trbovlje, 14.02.2000, Uradni vestnik Zasavja, št. 3/2000, 15.02.2000.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Trbovlje, 26.05.2003, Uradni vestnik Zasavja, št. 9/2003, 30.05.2003.
Statut Občine Trbovlje, (prečiščeno besedilo), 15.11.2004, Uradni vestnik Zasavja, št. 19/2004, 16.11.2004.
Statut Občine Trbovlje (prečiščeno besedilo), 05.11.2007, Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2007, 06.11.2007.
Statut Občine Trbovlje, 14.11.2011, Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2011, 15.11.2011.
Odlok o grbu in zastavi občine Trbovlje, 20.04.2015, Uradni vestnik Zasavja, št. 11/2015, 21.04.2015.
Statut občine Trbovlje, 19.12.2016, Uradni vestnik Zasavja 19/2016, 20.12.2016.
Kobel, L. and Pirchegger, H. Steirische Ortswappen einschliesslich jener der ehemaligen Untersteiermark. Graz, 1954.
Roger Gogala: Tisočletna govorica zastav, Ljubljana, Forum 7, 2002.

The coat of arms pictures symbols of mining industry, horizontally divided in upper light blue field with black industrial skyline and lower green field, and overall a black mining wagon. The flag is virtuously designed based on the coat of arms. The blue-black-green stripes are of widths seven, one and four, respectively, and the heap of coal is 6 units wide and 2 units high, as much as it is from the fly to the heap.
The community of Trbovlje (Greman Trifail) was formed in 1850 and it gained the marketplace status in 1926. The Styrian armorial of 1954 records the coat of arms as: argent two miner's hammers in saltire over a triple mount vert and in the base a mine shaft supported by wooden beams. It is currently unclear when this was used, as certainly it was not at the time of publishing of the armorial.


Trbovlje, 198x – 199x

No flag. [Trbovlje, 198x – 199x]
Adopted: around 1980 ?
Source: Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990

The originally adopted coat of arms symbolises the industry and the revolutionary past.Trebnje

[Trebnje] [Normal] [Vertical] [Historical] 2:5 | 1:2 [State Flag] [Trebnje]
[Trebnje] [Trebnje]
Adopted: 28th January 2009
Design: Nives Kropivšek, architect
Descriptions of arms: SPLOŠNI OPIS: Grb Občine Trebnje je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, katerega ščit je polje z leve in desne strani v modri barvi, po sredini je pas zelene barve, v spodnji tretjini ščita sta na prelomni horizontalni črti z leve in desne strani dva zelena polkroga, s spodnje strani črte v sredini zelenega sredinskega pasu enak polkrog z modro barvo. V zgornji tretjini ščita na sredinskem pasu zelene barve je ležeči zlatorumeni lev, obrnjen v desno smer. Grb je grbovno okrašen (obrobljen) z rumeno (zlato) barvo, z enako barvo so obrobljeni polkrogi in zeleno polje. BLAZON: Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila sanitske oblike. Modra barva predstavlja nebo, drevesa, potoke občine, zelena barva predstavlja polja, griče, vinograde občine, horizontalna črta in sredinsko polje označujeta črko T – Trebnje. Lev označuje simbol moči nekdanje rimske vojaške postojanke, kar predstavlja status mesta Trebnjega. (Čl. 3, Statutarni sklep, 2009.)
Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, katerega ščit je polje z leve in desne strani v modri barvi, po sredini je pas zelene barve, v spodnji tretjini ščita sta na prelomni horizontalni črti z leve in desne strani dva zelena polkroga, s spodnje strani črte v sredini zelenega sredinskega pasu enak polkrog z modro barvo. V zgornji tretjini ščita na sredinskem pasu zelene barve je ležeči zlatorumeni lev, obrnjen v desno smer. Grb je grbovno okrašen (obrobljen) z rumeno (zlato) barvo, z enako barvo so obrobljeni polkrogi in zeleno polje. (Čl. 7, Statut, 2014.)

Descriptions of flag: SPLOŠNI OPIS: Zastava Občine Trebnje je bele barve, v sredini z atributom občinskega grba. Robovi zastave so obrobljeni z rumeno (zlato) barvo. OPIS ZASTAVE: Bela zastava Občine Trebnje je pravokotne oblike, razmerje njene višine »v« proti njeni dolžini »l« je 1 : 2,5 oziroma 2 : 5. V sredini je atribut grba občine, zastava je obrobljena z zlato (rumeno) barvo. Atribut je visok do ene tretjine višine zastave. (Čl. 8, Statutarni sklep, 2009.)
Horizontalna oblika zastave je tista, na kateri je na vodoravno izobešeni (položeni) zastavini ruti, atribut predstavljen, horizontalno. [...] Vertikalna oblika zastave je tista, ki ima na vertikalno izobešeni zastavini ruti, atribut predstavljen horizontalno. Atribut na vertikalni zastavini ruti, je napram horizontalni ruti, zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem določenem položaju. (Čl. 9, Statutarni sklep, 2009.)
Zastava občine je bele barve, v sredini z atributom grba občine. Robovi zastave so obrobljeni z rumeno (zlato barvo). (Čl. 7, Statut, 2014.)

Sources: Statut občine Trebnje, 06.02.1979, Skupščinski Dolenjski list, št. 9/1979, 05.04.1979.
Post Card, Printed in: Delo - Tiskarna, Ljubljana, undated (1992?)
Občina Trebnje http://www.trebnje.si 24. 03. 2000.
Correspondence with Občina Trebnje, 20.04.2004
Photo of flags at 15E meridian monument, Občina Trebnje http://www.trebnje.si 04. 02. 2006.
"Glasilo občanov Občine Trebnje", Maj 2005.
Statut Občine Trebnje, 30.06.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 50/1995, 01.09.1995.
Statut Občine Trebnje, 09.05.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 45/2007, 25.05.2007.
Statutarni sklep o uporabi grba in zastave Občine Trebnje, 28.01.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 11/2009, 13.02.2009.
"Glasilo občanov Občine Trebnje", April 2012.
Statut Občine Trebnje, 09.04.2014, Uradni list Republike Slovenije, št. 29/2014, 25.04.2014.

The coat of arms is Counter-changed Azure and Vert per fess, per fess wavy and a pale and overall a Lion sejant sinister Or. This was adopted in 1992 as the arms of Local Committee (Krajevna skupnost) Trebnje, the municipal subdivision. In 2009 these were adopted as municipal arms (adding golden outlines around the elements). The flag was then prescribed to be white with golden edges and the coat of arms in its centre. Even though the 2:5 ratio is prescribed, flags in the 1:2 ratio are used. The lion is said to be symbol of power of the former Roman fortress, predcessor of the modern Trebnje. The blue elements represent sky, trees (sic!) and streams of the municipality, the green the fields, hills and vineyards. The green elements also for the latter T for Trebnje.


Trebnje, proposal 1997

[Trebnje, proposal 1997] [Proposal] 2:3 [Trebnje, proposal 1997]
Design: Bogdan Breznik
Source: Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 293-294

The original proposal for the coat of arms of Trebnje was cosidered in 1997, per fess vert a gryphon rampant or langued and armed gules and or semee of honeycomb sable. To this, it was soon added also a piramid per fess argent and vert to represent the anti-tenk block used in the War of Independence in 1991 and a feather gules to represent the local writers. The honeycomb should represent the long tradition of beekeeping in the region and the green field with gryphon is taken from the coat of arms of Lady Hema, a ruler of the region in 11th century. The proposed flag was green over yellow ith the coat of arms in the middle. These symbols were eventually not adopted.


Trebnje, 1992 – 2009

[Trebnje, 1992 – 2009]
[Trebnje, 1992 – 2009]
[Vertical] [Historical] 1:2~


Adopted: 2nd March 1992
Design: Nives Kropivšek, architect
Source: Vabilo in gradovo za 9. izredno sejo Občinskog sveta Obične Trebnje, 28.01.2009, Občina Trebnje, 20.01.2009.

The coat of arms was adopted winning a public competition, by the coat of arms of the Local Commeettee (municipal subdivision) of Trbovlje. It was, when necessary, used as the coat of arms of the Community, that had no arms adopted. The flag used was white vertical flag with the coat of arms in its centre. When the new design was adopted in 2009 for the Community, the Local Committee was allowed to retain its 1992 symbols and they are still used.Trnovska vas

[Trnovska vas] [Normal] 2:5 [State Flag] [Trnovska vas]
[Trnovska vas]
Adopted: 27th May 1999
Design: Danilo Muršec, Trnovska vas
Description of arms: 1. Predstavitev grba (blazon) Osnovno obliko grba predstavlja ščit. Zgornji rob ščita je izbočen. Spodnji del je vijoličen. Zgornji del grba je rumeno – zlat. Obroba, ki ni obvezna, je srebrne barve in široka 1/85 višine 2. Barve Vodilni barvi grba sta rumeno – zlata in vijolična barva. Barvni sestav ustvari močno barvno kombinacijo, ki je sveža, živahna in naravna. 3. Simboli Blazon je razdeljen na črti, ki ločuje grb na dve polji. V zgornjem – zlatem sta v sredini prekrižani močvirski logarici, v spodnjem – pa stiliziran grozd. (Opis grba Občine Trnovska vas, Priloga, Odlok, 1999.)
Description of flag: Oblika zastave je v znanem razmerju 1:2,5 Enotno polje je rumene barve. V sečišču diagonal je grb poravnan po vzdolžni simetrali, velik 1 petino dolžine. [...] OPREDELITEV PROCESNIH BARV rumena HKS 4 zelena HKS 65 vijolična HKS 29 (Opis grba Občine Trnovska vas, Priloga, Odlok, 1999.)
Sources: Statut občine Trnovska vas, 03.03.1999, Uradni vestnik Tednika, št. 1/1999, 11.03.1999.
"Seja občinskega sveta – Podžupana še ni …" (AK), Tednik, 29.04.1999, str. 2.
"5. seja občinskega sveta – Za politične funkcionarje 1,3 milijona tolarjev" (AK), Tednik, 03.07.1999, str. 2.
Odlok o uporabi grba in zastave občine Trnovska vas, 27. 05. 1999, Uradni vestnik Tednika, št. 6/1999, 10.06.1999.
"Ob prvem prazniku občine – Slovesno tudi zaradi novih pridobitev" (AK), Tednik, 16.12.1999, str. 9.
Franc Lačen: "Pred tretjim občinskim praznikom – Pokrajine bodo občine odrezale od neposrednega pristopa do države", Tednik, 18.10.2001, str. 8.
Občina Trnovska Vas, www.trnovska-vas.si 20.02.2002.
Statut občine Trnovska vas, 24.04.2007, Uradni vestnik občine Trnovska vas št. 5/2007, 09.05.2007.
Statut Občine Trnovska vas, 18.04.2017, Uradni vestnik občine Trnovska vas št. 4/2017, 19.04.2017.

The coat of arms is per fess or two fritillaries proper in saltire and purple a grape bunch of the first. The silver border around it is optional. The flag is yellow with the coat of arms set in the middle, appropriately for horizontal or vertical hoisting.

The community was formed in 1998 by division of the previous community of Destrnik-Trnovska vas.Trzin

[Trzin] [Normal] 1:2 [State Flag] [Trzin]
Adopted: 6th March 2000
Description of arms: Grb Občine Trzin je upodobljen na zlatem, črno obrobljenem ščitu gotske oblike. V sredini ščita je odprt cvet močvirske logarice (Fritillaria meleagris) ali žerjavčka s šestimi cvetnimi listi na katerih so stilizirane srebrne pike. Cvetni listi so obrobljeni s petimi zelenimi suličastimi listi. V sredini cveta je črn pestič in po trije črni prašniki na vsaki strani pestiča. (Čl. 8, Odlok, 2000.)
Description of flag: Zastava Občine Trzin je pravokotne oblike, dvobarvna in se deli na enaki polovici. Razmerje višine proti širini je 1: 2. Na vrhu je temno rdeče barve, spodaj je rumene barve. V središču diagonal je središče grba. Širina grba odgovarja polovici širine zastave. (Čl. 16, Odlok, 2000.)
Sources: Odlok o grbu in zastavi Občine Trzin, 06.03.2000, Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/2000, 20.03.2000.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin, 14.11.2005, Uradni vestnik Občine Trzin, št. 11/2005, 20.11.2005.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi v Občini Trzin, 21.11.2012, Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/2012, 28.11.2012.
Občina Trzin, www.trzin.si, 20.05.2010.

The flower in the coat of arms is called žerjavček or a fritillary (Fritillaria meleagris L., Slov. močvirska logavica/močvirski tulipan). It is shown on a golden shield with five dark red foils with silver dots and black petals and stamens and with five green leaves. This flower appears also on coats of arms and flags of Brezovica and Ig. The flag is dark red over golden yellow bicolour with the coat of arms in the middle.[Previous page: Slovenia - Communities, part 16 (Šal-Šma)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 17. dio (Šma-Trz)][Next page: Slovenia - Communities, part 18 (Trž-Vod)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Zeljko Heimer. All rights reserved.