[Previous page: Slovenia - Communities, part 18 (Trž-Vod)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 19. dio (Voj-Žet)][Next page: Slovenia - Communities, part 20 (Žir-Žuž)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

Page created: 18th November 1996
Last updated: 31st December 2017
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME is a site devoted to the systematic and scientific study of flags and coats of arms. Such symbols often bear strong political and other messages. Inclusion of those symbols here does not mean that the author supports or approves of the ideas they may stand for.
[NSK - Digital Archives] This site is harvested for the NSK digital archives.

Map of Slovenian communities with highighted communities presented on this page. The municipal communities are captioned with bold.

Slovenia - Communities, part 19 (Voj-Žet)


Legend:
° communities formed before 1990's
* communities formed in 1995
+ communities formed in 1998


See also:

Vojnik

[Vojnik]
[Vojnik][Vojnik]
[Vertical] 1:3 [State Flag]


Adopted: 17th April 1996
Descriptions of arms: Grb Občine Vojnik ima obliko ščita. Razdeljen je na tri barvna polja in sicer: levo zeleno polje v katerem je krona v rumeno črni kombinaciji in s črno obrobo, desno rdeče polje je prekinjeno s sivim pravokotnikom. (Čl. 2, Odlok, 1996.)
Grb občine ima obliko ščita. Razdeljen je na tri barvna polja: levo – zeleno polje, v katerem je krona v rumeno-črni kombinaciji s črno obrobo, desno – rdeče polje je prekinjeno s sivim pravokotnikom. (Čl. 6, Statut, 2016.)

Descriptions of flag: Kroj zastave je pravokotne oblike in ima tri različne velikosti. Razmerje med širino in dolžino zastave je v razmerjih 1:3. Na zastavi je občinski grb, ki je pozicioniran pravokotno na daljšo stranico zastave z zgornjo stranico grba. Višina grba je enaka polovici širine krajše stranice zastave. Grb je pozicioniran tako, da je njegova sredina točno na meji spodnje in srednje trejtine zastave. Osnovna barva zastave je svetlo zelena (15% zelene barve Pantone 361). (Čl. 3, Odlok, 1996.)
Na zastavi občine je občinski grb, ki je postavljen pravokotno na daljšo stranico zastave z zgornjo stranico grba. Višina grba je enaka polovici širine krajše stranice zastave. Grb je postavljen tako, da je njegova sredina točno na meji spodnje in srednje tretjine zastave. Osnovna barva zastave je svetlo zelena. (Čl. 6, Statut, 2016.)

Sources: Statut Občine Vojnik, 12.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 43/1995, 26.07.1995.
Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik, 17. 4. 1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 26/1996, 17.05.1996.
Statut Občine Vojnik, 17.11.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 82/1998, 04.12.1998.
Odlok o spremembah odloka o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik, 10.11.1999, Uradni list RS, št. 98/1999.
Odlok o spremembah odloka o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Vojnik, 26.11.2003, Uradni list RS, št. 131/2003.
Statut Občine Vojnik, 30.03.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 59/2006, 08.06.2006.
Statut Občine Vojnik, 24.03.2011, Uradni list Republike Slovenije, št. 38/2011, 24.05.2011.
Statut Občine Vojnik, 17.12.2015, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016, 22.01.2016.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 311-312
Ogledalo, Glasilo Občine Vojnik, št. 75, 30.04.2010.

The coat of arms of Vojnik is impalled Vert a Crown Or and Gules a Bar Argent. It is set in the lower part of a pale green vertical flag. A table flag and other flags of similar design with inscribed name of the community are also used.Vransko

[Vransko]
[Vransko][Vransko]
[Vertical] [Historical] 1:3 [State Flag]


Adopted: about 1995 ?
Description of arms: […] grb občine: na ščitu srebrno-bele barve stoji vrana, na zgoraj prikrajšanem smrekovem deblu, z arabesknim okvirjem. (Čl. I, Statutarni sklep, 1998.)
Sources: Statutarni sklep Občine Vransko, 29.12.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 2/1999, 15.01.1999.
Statut Općine Vransko, 25.02.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 24/1999, 10.04.1999.
Statut Općine Vransko, 23.02.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 17/2010, 05.03.2010.
Občina Vransko, http://www.vransko.si 10.10.2002.
Images thanks to Pacal Gross
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, p. 313

The coat of arms of Vransko is used since 1868 and is canting the name of the town developed from the name of the crow bird: Argent a crow stantant on top of a couped juniper tree issuant from base all proper and is set within an "arabesque" border. The legend says that the region was once a lake, that was dried up, and that on the dried area crows gathered. The community has not adopted a flag but uses a simple white vertical flag with the coat of arms set near the top. As table flags are also used green flags that gradually changes it background colour from light green in the top to dark green in the base, with an orle of gray and the coat of arms near the bottom above a yellow inscription VRANSKO with black shadow-drop.Vrhnika

[Vrhnika] [Vrhnika]
[Vrhnika]
[Vertical] 1:2 [State Flag]


Adopted: 14th February 2002
Descriptions of arms: Grb občine ima obliko ščita, ki se pojavi v 3 oblikah. Osrednji simbol je grška ladja z jamborom in sedmimi vesli. Osnovna barva je modra, ki ponazarja nebo in dve valovnici. Ščit je obrobljen z belo in oker. Barve: HKS 44 K – modra HKS 68K ali PANTONE 87I-A – oker Grb v obliki ščita s simboli grške ladje in valovnic je osnovan na pokončnem pravokotniku, katerega polovica določa stik jambora z ladjo. Razdelitev horizontale pravokotnika na šestine določa postavitev ladje v srednje štiri šestine. Valovnice so sestavljene iz lokov petih krogov. (Čl. 2, Odlok, 1992.)
Grb občine Vrhnika je Jazonova jadrnica na valovih Ljubljanice. (Čl. 5, Statut, 1995.)
Grb občine ima obliko ščita. Pojavi se v štirih oblikah: - za odtise na tkanino, - za registrske tablice, - za odtise na papir, - v elektronski obliki. Osrednji simbol je grška ladja z jamborom in sedmimi vesli. Osnovna barva je modra, ki ponazarja nebo in dve valovnici. Ščit je obrobljen z belo in oker barvo. Barve: HKS 44 K - modra HKS 68 K ali PANTONE 87 I-A - oker Za odtise na papir in tkanino se grb lahko uporablja tudi v enobarvnem tisku. Barvo določi tajnik/ca Občinske uprave obči ne Vrhnika. Grb v obliki ščita s simboli grške ladje in valovnicama je osnovan na pokončnem pravokotniku, katerega polovica do loča stik jambora z ladjo. Razdelitev horizontale pravokotnika na šestine do loča postavitev ladje v srednje štiri šestine. Valovnice so sestavljene iz lokav petih krogov. (Čl. 4, Odlok, 2002.)
Grb občine je Jazonova jadrnica na valovih Ljubljanice. (Čl. 9, Statut, 2009.)
Grb občine je Jazonova ladja z jamborom in sedmimi vesli na valovih Ljubljanice. (Čl. 9, Statut, 2015.)

Descriptions of flag: Zastava občine Vrhnika je modra z oker zaključkom na krajši stranici zastave. Krajša stranica zaključka zavzema 1/32 daljše stranice zastave. Grb je v zgornji polovici zastave, tako, da se zgornji del grba pokriva z linijo, ki predstavlja 1/4 zastave. Grb je na oker pravokotniku in je vanj središčno postavljen. Barve: HKS 44K – modra HKS 68K – oker (Čl. 3, Odlok, 1992.)
Zastava občine Vrhnika je svetlomodre barve z grbom v zgornji polovici zastave, tako, da se zgornji del grba pokriva z linijo, ki predstavlja 1/4 zastave. (Čl. 5, Statut, 1995.)
Zastava občine Vrhnika je modra z zaključkom oker barve na krajši stranici zastave. Krajša stranica zaključka zavzema 1/32 daljše stranice zastave. Grb je v zgornji polovici zastave, tako da se zgornji del grba pokriva z linijo, ki predstavlja 1/4 zastave. Grb je na oker pravokotniku in je vanj središč no postavljen. Barve: HKS 44 K - modra HKS 68 K - oker (Čl. 8, Odlok, 2002.)
Zastava občine je modre barve z grbom. Grb je v zgornji polovici zastave, tako da se zgornji del grba pokriva z lin?o, ki predstavlja 1/4 zastave. (Čl. 9, Statut, 2009; Čl. 9, Statut, 2015.)

Sources: Občinski statut - Predlog grba občine Vrhnika, Naš časopis, Glasilo Socijalistične zveze delovnega ljudstva občine Vrhnika, št. 9, 23.02.1974. str. 1-2.
(Statut občine Vrhnika, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 11/1974.)
(Statuta občine Vrhnika, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, 31/79 in 5/82)
Vrhniška grb in zastava; Praznik, grb in javni red, Naš časopis, Glasilo občine Vrhnika, št. 182, Maj 1992, str. 1-2.
Vsem, ki želijo uporabljati zastavo in grb Vrhnike, Naš časopis, Glasilo občine Vrhnika, št. 183, Junij 1992, str. 5.
Odlok o grbu in zastavi občine Vrhnika, 10.04.1992, Uradni list Republike Slovenije, št. 24/1992, 22.05.1992.
Statutarni sklep (Občine Vrhnika), 22.12.1994, Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 208, Januar 1995, str. 4.
Statut Občine Vrhnika (osnutek), marec 1995, Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 210, April 1995, str. 13.
Statut Občine Vrhnika, 11.05.1995, Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 211, Maj 1995, str. 4.
Statut Občine Vrhnika, 11.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1995, 22.06.1995.
"Snemanje sej občinskega sveta, da ali ne", Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 237, November 1997, str. 2.
Sklep (računalniški obdelani grb in zastava Občine Vrhnika), Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 239, Januar 1998, str. 2.
Statut Občine Vrhnika, 18.11.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 99/1999, 09.12.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Vrhnika, 14. 02. 2002, Naš časopis, št. 280/2002.
Statut Občine Vrhnika, 20.10.2009, Naš časopis, Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer, št. 365, 26.10.2009, str. 14.
Statut Občine Vrhnika, 24.09.2015, Naš časopis, Izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec in Log - Dragomer, št. 430, 28.09.2015, str. 14-18.
www.vrhnika.si 10.10.2002.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, p. 314-315
Info Milivoj Kalanj, Občina Vrhnika, 14.03.2013.

The community of Vrhnika uses her traditional coat of arms that probably originates from the coat of arms of Illyria, i.e. Illyrian Provinces of Napoleonic era. The modern graphical layout adds the wavy lines similar to those on the coat of arms of the Republic of Slovenia. Except this main shape of the coat of arms ("for print on textile") the decision prescribes two other acceptable designs, "for print on paper" (semicircular shield without the white border along top edge) and "for licence plates" (standard shape for licence plates, also without the white border on top, shown below), and the 2002 decisions add the fourth version "the electronic format" (unspecifiedly different from the others). The coat of arms is described in statutes as: Jason's sailboat Argo on the wavy of Ljubljanica river. The flag is for vertical hoisting, blue with clay coloured fly and the coat of arms in the upper part in clay coloured rectangle.
Stanič and Jakopič show also the fourth version for textile without the white outline (also below).


Vrhnika, 1992 – 2002

[Vrhnika, 1992 – 2002] [Vrhnika, 1992 – 2002]
[Vrhnika, 1992 – 2002]
[Vertical] 1:2 [State Flag]


Adopted: 9th April 1992
Descriptions of arms: ut supra (Čl. 2, Odlok, 1992.)
ut supra (Čl. 5, Statut, 1995.)

Descriptions of flag: ut supra (Čl. 3, Odlok, 1992.)
ut supra (Čl. 5, Statut, 1995.)

Abandoned: 14th February 2002
Sources: Odlok o grbu in zastavi občine Vrhnika, 10.04.1992, Uradni list Republike Slovenije, št. 24/1992, 22.05.1992.
Statut Občine Vrhnika, 11.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1995, 22.06.1995.
Statut Občine Vrhnika, 18.11.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 99/1999, 09.12.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Vrhnika, 14. 02. 2002, Naš časopis, št. 280/2002.

The same coat of arms was adopted alrready in 1992, as well as the same flag, only difference, according to the illustraion published with the decision was slightly smaller coat of arms in the flag. The three versions of the coat of arms were already prescribed (for textile, for print and for licence places).


Vrhnika, 198x – 1992

[Vrhnika, 198x – 1992] [Normal] 1:2 [State Flag] [Vrhnika, 198x – 1992]
Adopted: 1974
Description of arms: Grb občine Vrhnika je Jazonova jadrnica na valovih Ljubljanice, ki se odbijajo od skalovja Močilnika. (Čl. 13, Statut, 1974.)
Description of flag: Zastava občine Vrhnika je svetlomodre barve z grbom v zgornjem levem kotu. Razmerje med širino in dolžino je ena proti dve. (Čl. 13, Statut, 1974.)
Abandoned: 9th April 1992
Sources: Občinski statut - Predlog grba občine Vrhnika, Naš časopis, Glasilo Socijalistične zveze delovnega ljudstva občine Vrhnika, št. 9, 23.02.1974. str. 1-2.
Predlog statuta občine Vrhnika, Priloga, Naš časopis, Glasilo Socijalistične zveze delovnega ljudstva občine Vrhnika, št. 9, 23.02.1974.
(Statut občine Vrhnika, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 11/1974.)
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990.

The coat of arms adopted in 1974 shows the historical design in a Baroque cartouche. It was set in the canton of a light blue flag.Vuzenica

[Vuzenica]
[Vuzenica]
[Vertical] 1:2 [State Flag]


In use: since ca. 2000 (flag)
Adopted: coat of arms 1980's, confirmed 30 May 1995
Description of arms: Grbu občine Vuzenica je osnova rumena in črna barva. (Čl. 2, Odlok, 1995.)
Sources: Občina Vuzenica http://www.vuzenica.si/ 19. 05. 2000.
Statut Občine Vuzenica, 25.02.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 43/1999, Odlok o grbu občine Vuzenica, 30.05.1995, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 8/2002, 10.05.2002.
Statut Občine Vuzenica Uradno prečiščeno besedilo, 25.11.2010, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 31/2010, 08.12.2010.
Sklep o kriterijih in pogojih za posebno uporabo grba Občine Vuzenica, 06.09.2012, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 22/2012, 08.11.2012.
Božo Otorepec: "Grb trga Vuzenice", Kronika, Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 31 (1983): 18-21. Roger Gogala: Tisočletna govorica zastav, Ljubljana, Forum 7, 2002.
The Heraldry of the World, www.ngw.nl, 2012.

The coat of arms of Vuzenica is adopted in 1980's Or atop an embatteled city with doorway an embatteled tower toped with a small roofed tower from which is hoisted a flag all Argent. The oldest town seal pictured a tower in the 16th century, although without the small tower at the top with the flag. Such was shown in 1864 Widimsky book "Städtewappen des Österreichischen Kaiserstaates" that served as template for the modern depcition. The decision on the coat of arms confirmed the 1980's design in 1995, but was published (and became valid) only in 2002. The decision did not regulate the flag, which is thus unofficial. Several minor variations in colouring of the coat of arms details on the flag were recorded.Zagorje ob Savi

[Zagorje ob Savi]
[Zagorje ob Savi]
[Vertical] 1:2 [State Flag]


Adopted: 21st April 1992
Description of arms: Grb ima obliko ščita. V njegovem dnu je polje bele barve, nad njim pa se v obliki lokov dvigajo polja v črni, modri in zeleni barvi. Grb ima zeleno obrobo. Grbu je osnova grb fevdalne družine Gallenberg iz 13. stoletja. Spodnje najožje črno polje simbolizira več kot dvestoletno rudarjenje, modro polje simbolizira nebo in vodo, zeleno polje pa svežino, spoštovanje narave, čisto okolje, kmetijstvo in turizem. (www.zagorje.si < Odlok, 1992. ?)
Description of flag: Zastava Občine Zagorje ob Savi ima v desnem spodnjem robu belo polje, ki mu sledijo v obliki lokov polja v črni, modri in zeleni barvi. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1:2. Barve, ki se pojavljajo v obeh simbolih (grba in zastave), so naslednje: - zelena HKS 54, - modra HKS 47, - črna, - bela. (www.zagorje.si < Odlok, 1992. ?)
Sources: Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología
Občina Zagorje ob Savi www.zagorje.si
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, p. 317-318
(Statut Občine Zagorje ob Savi, Uradni vestnik Zasavja, št. 22/1990.)
(Odloka o simbolih Občine Zagorje ob Savi, 21.04.1992, Uradni vestnik Zasavja, št. 8/1992.)
(Statut občine Zagorje ob Savi, Uradni vestnik Zasavja, št. 6/1995.)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o simbolih občine Zagorje ob Savi, 26.03.1998, Uradni vestnik Zasavja, št. 4/1998, 31.03.1998.
(Statut Občine Zagorje ob Savi, Uradni vestnik Zasavja, št. 6/1999.)
(Statut Občine Zagorje ob Savi – uradno prečiščeno besedilo, Uradni vestnik Zasavja, št. 13/2003.)
Statut Občine Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo), 24.11.2005, Uradni list Republike Slovenije, št. 109/2005, 06.12.2005.
Statut Občine Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo), 05.11.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 98/2009, 04.12.2009.
Statut Občine Zagorje ob Savi, 20.04.2015, Uradni list Republike Slovenije, št. 30/2015, 30.04.2015.

It is said that the colour in the coat of arms and the flag of Zagorje represent the vegetation (green), the Sava river (blue), coal mines (black) and bright future (white). The flag is so called banner of arms, i.e. it consist of the same elements as the coat of arms adapted for the rectangular shape. The curved lines in the current coat of arms are inspired by the coat of arms of Gallenberg family who ruled the region in 13th century: gules a pile inverted embowed argent.


Zagorje ob Savi, 198x – 199x

Flag unknown. [Zagorje ob Savi, 198x – 199x]
Adopted: around 1980 ?
Source: Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990

The coat of arms adopted in second part of 20th century pictures the symbols of people's liberation struggle in the World War II (flames), the symbols of socialist revolution (star), industry (cog-wheel) and mining (hammers). The basic colour patter has provided the inspiration of the coat of arms and flag adopted in 1990's, apparently.Zavrč

[Zavrč] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Zavrč]
[Zavrč]
Adopted: 27th September 1997
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Descriptions of arms: Občina ima svoj simbol, ki ga predstavlja veja vinske trte z dvema listoma in grozdom. (Čl. 6, Statut, 1995.)
Opis grba Občine Zavrč: Splošno: grb Občine Zavrč ima v ščitu na modro srebrnem, rdeče krito graščino, ki stoji na zelenem griču, v katerem je spodaj zlata grozdna preša. Blazon: grb Občine Zavrč je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Ščit je ločno deljen v modro in zeleno polje tako, da slednje predstavlja grič, na katerem stoji enonadstropna srebrna graščina z rdečimi strehami; v sredini spredaj stoji s piramidasto, enkrat prekinjeno streho kriti stolpič; naslonjen je na osrednjo, s trapezno oblikovano streho krito steno poslopja; to je na obeh straneh simetrično naslonjeno na čela stranskih, v čop kritih traktov; vsa graščina ima dva enaka niza pravokotnih oken s tem, da je v stranskih čelih in v stolpiču po eno okno, v osrednji steni pa na vsaki strani po dve. Spodaj je v zelenem zlata grozdna preša na slemen, pod katerim je v srebrnem košu rdeč trtni grozd; nadesni je na sleme, po slemenskem vretenu obešen srebrni vrtilni kamen; pod prešno klado je rdeči vinski polič. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 1997.)

Description of flag: Splošno: zastava Občine Zavrč je zelene in rumene barve z atributom iz občinskega grba, zlato grozdno prešo na njenem prvem rumenem polju. Opis: zastavina ruta je pravokotne oblike, razmerje višine »H« proti dolžini »L« je 1:2,5 (ena proti dve celi in pet desetin) s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela. V sredinski horizontali prvega kvadratnega dela zastavine rute lebdi v zelenem atribut iz občinskega grba: zlata grozdna preša »na kamen«; celotni atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine zastavine rute in ne višji od 8/10 imenovane višine; njen drugi del je horizontalno deljen na tri enako široke barvne proge, od katerih sta prvo in tretje polje rumene barve, drugo oziroma srednje polje pa je zeleno. (Čl. 13, Odlok, 1997.)
Sources: Statut Občine Zavrč, 14.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 25/1995, 11.05.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Zavrč, 27.09.1997, Uradni list republike Slovenije, št. 1/1998, 09.01.1998.
Statut Občine Zavrč, 25.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 64/1999, 10.08.1999.
Statut Občine Zavrč, 30.06.2011, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2011, 01.9.2011.

The coat of arms is blazoned so: In a shield Azure a Castle Argent Roofed Gules issuant from a Mount Vert, in base a Grape Press Or. The flag is divided in two fields - square green field by hoist containing the attribute from the arms - the golden press, and the rest a triband of yellow over green over yellow.
Prior to adoption of these symbols, the community used a symbol depicting a vine branch with two leaves and a bunch of grapes, details unknown.Zreče

[Zreče]
[Zreče]
[Vertical] 1:2 [State Flag]


Adopted: 14th September 1995
Design: dr. Božo Otorepec
Descriptions of arms: Grb občine ima obliko ščita. V sredini ščita je na zlatorumenem grbovnem polju srce v zeleni barvi. V spodnjem delu srca sta dve valovnici, ki sta zlatorumene barve. Ščit je ob stranicah zeleno obrobljen. Podoba in barva grba je določena z grafično prilogo, ki je sestavni del tega odloka in ponazarja geslo “ Zreče, zeleno srce izpod Pohorja”. (Čl. 8, Odlok, 1995.)
Barve: Zlatorumena RAL 1023, podlaga Zelena, RAL 6029, srce, valovnice in obroba Barve so vzete iz kataloga barve RAL Bonn iz leta 1990 pod oznako RAL. (Priloga, Odlok, 1995.)
Grb Občine Zreče ima obliko ščita. V sredini ščita je na zlatorumenem grbovnem polju srce v zeleni barvi. V spodnjem delu srca sta dve valovnici, ki sta zlatorumene barve. Ščit je ob stranicah zeleno obrobljen. Podoba in barva grba Občine Zreče sta določeni z grafično prilogo, ki je sestavni del tega odloka in ponazarja geslo »Zreče, zeleno srce izpod Pohorja.«. (Čl. 8, Odlok, 2013.)
Grb Občine Zreče ima obliko ščita z zeleno obrobo. V sredini je v zlatem/rumenem grbovem polju upodobljeno zeleno srce z dvema zlato/rumenima valovnicama v spodnjem delu. Grb je simetričen na vertikalo simetralo. Barve: Zelena Pantone 347 C, srce, obroba CMYK 100 % C, 0 % M, 100 %Y, 0 % K RGB 40, 149, 72 Rumena Pantone Yellow C, podlaga, valovnice CMYK 0 % C, 0 % M, 100 %Y, 0 % K RGB 255, 237, 0 (Priloga, Odlok, 2013.)
Grb občine ima obliko ščita. V sredini ščita je na zlatorumenem grbovnem polju srce v zeleni barvi. V spodnjem delu srca sta dve valovnici, ki sta zlatorumene barve. Ščit je ob stranicah zeleno obrobljen. (Čl. 5, Statut, 2015.)

Descriptions of flag: Zastava občine je zeleno zlatorumena. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Vsaka barva zavzema po širini polovico prostora zastave od leve proti desni. V sredini zastave je grb občine. Širina grba je 2/3 širine zastave. Zastava je vedno obešena navpično. (Čl. 13, Odlok, 1996.) Zastava občine Zreče je zeleno zlatorumena, z grbom v sredini. Razmerje med širino in dolžino je ena proti dva. Vsaka barva na zastavi zavzama 1/2 širine zastave. Širina grba je 2/3 širine zastave. zastava je vedno obešena navpično. (Priloga, Odlok, 1995.)
Zastava Občine Zreče je zeleno zlato-rumena. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Vsaka barva zavzema po širini polovico prostora zastave od leve proti desni. V sredini zastave Občine Zreče je grb Občine Zreče. Širina grba je 2/3 širine zastave. (Čl. 12, Odlok, 2013.)
Zastava Občine Zreče je zeleno zlatorumena, z grbom v sredini. Razmerje med širino in dolžino je ena proti dve, Vsaka barva na zastavi zavzame 1/2 širine zastave. Širina grba je 2/3 širine zastave. Barve: Zelena Pantone 347 C, srce, obroba CMYK 100 % C, 0 % M, 100 %Y, 0 % K RGB 40, 149, 72 Rumena Pantone Yellow C, podlaga, valovnice CMYK 0 % C, 0 % M, 100 %Y, 0 % K RGB 255, 237, 0 (Priloga, Odlok, 2013.)
Zastava občine je zeleno zlato-rumena. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Vsaka barva zavzema po širini polovico prostora zastave. Barvi sta razporejeni po vrstnem redu od leve proti desni: zelena, rumena. V sredini zastave je grb občine. Širina grba je 2/3 širine zastave. (Čl. 5, Statut, 2015.)

Sources: Statut Občine Zreče, 25.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 30/1995, 02.06.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Zreče, 14.09.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 57/1995, 06.10.1995.
Statut Občine Zreče, 29.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 28/1999, 22.04.1999.
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o grbu in zastavi Občine Zreče, 09.07.2008, Uradni list Republike Slovenije, št. 73/2008, 18.07.2008.
Statut Občine Zreče (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-1), 25.09.2008, Uradni list Republike Slovenije, št. 95/2008, 06.10.2008.
Statut Občine Zreče, 17.10.2012, Uradni list Republike Slovenije, št. 87/2012, 16.11.2012.
Odlok o grbu, zastavi in himni Občine Zreče, 27.03.2013, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013, 29.03.2013.
Statut Občine Zreče, 16.12.20115, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/2016, 08.01.2016.
"Izbira novega grba mesta Zreče", Občina Zreče, 22.03.2017. "Bodo Zreče ob 30-letnici dobile nov mestni grb?", Novice, 13.04.2017, www.novice.si, 13.07.2017.

The coat of arms of Žreče is Or a Heart Vert voided by two Fillets wavy in base outlined in green. It is based on the 1377 seal of George of Freudenberg showing two leaves forming a heart shape. The flag is green and yellow vertical flag with the coat of arms in the centre of it, fimbrated yellow from the green stripe.Žalec

[Žalec]
[Žalec]
[Vertical] 1:2 [State Flag]


Adopted: coat of arms: 4.6.1976; flag: 30.3.2000.
Descriptions of arms: Grb občine Žalec je polje zelene barve, v spodnjem delu zaobljeno, v zgornjem delu pa zaključeno z ravno modro črto. V sredini ima zlatorumen znak hmeljeve kobule in lista. Zelena barva simbolizira Savinjsko dolino, modra barva Savinjo, hmeljeva kobula in list pa hmelj. (Odlok, 1976.)
Do sprejema statuta se uporabljata obstoječi grb Občine Žalec ter zastava Občine Žalec. (Čl. II, Statutarni sklep, 1995.)
Grb občine je polje zelene barve, v spodnjem delu zaobljeno, v zgornjem delu pa zaključeno z ravno modro črto. V sredini ima zlato rumen znak hmeljeve kobule in lista. Zelena barva simbolizira Savinjsko dolino, modra barva reko Savinjo, kobula in listi pa hmelj. (Čl. 6, Statut, 1995.)
Grb občine je polje zelene barve, v spodnjem delu zaobljen, v zgornjem delu pa zaključen za ravno modro črto. V sredini ima zlato rumen znak hmeljeve kobule in lista. Zelena barva simbolizira Savinjsko dolino, modra barva reko Savinjo, kobula in list pa hmelj. (Čl. 6, Statut, 1999.)
Grb občine je omejeno polje zelene barve, v spodnjem delu polkrožne oblike, v zgornjem pa zaključen z ravno modro črto. V polju ima stiliziran zlatorumen znak hmeljeve kobule in list, ki je obrobljen z zlato rumeno barvo. (Čl. 2, Spremenbe, 2000; Čl. 7, Statut, 2013.)

Description of flag: Zastava Občine Žalec je polje zelene barve pravokotne oblike, razmerje med širino in dolžino je 1:2. V zgornji tretjini je grb občine, katerega gornja modra črta je vzporedna s krajšo stranico zastave. (Čl. 2, Spremembe, 2000; Čl. 7, Statut, 2013.)
Sources: Odlok o grbu, zastavi, plaketi in znački Občine Žalec, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 15/1976, 04.06.1976.
(Statut občine Žalec, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št 46/1986.)
Statutarni sklep Občine Žalec, 17.02.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 12/1995, 28.02.1995.
Statut Občine Žalec, 20.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1995, 22.06.1995.
Statut Občine Žalec, 15.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/1999, 18.05.1999.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec, 30.03.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 43/2000, 24.05.2000.
Statut Občine Žalec, 21.03.2013, uradni list Republike Slovenije, št. 29/2013, 05.04.2013.
Občina Žalec http://www.zalec.si 01. 04. 2000.
Info Sandi Semprimožnik

The coat of arms of Žalec is a golden stylized hop fruit with a leaf in a green shield with blue chief. The emblem was already adopted in 1976. The original flag was amended in 200 to the current design: green with the coat of arms toward top.
The coat of arms depiction occasionally used with a yellow fimbriation between the blue and the green fields is errorneous.


Žalec, town arms

No flag. [Žalec, town arms]
In use: since 1992
Abandoned: 2006
Sources: Občina Žalec http://www.zalec.si 01. 04. 2000.
Pravilnik o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah - 6.člen (1992-2006), Uradni list Republike Slovenije, št. 5/1992, 31.01.1992.
Pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil – 2. člen (od 2006), Uradni list Republike Slovenije, št. 83/2006, 04.08.2006.
Car registration licence plates, KIG, Ig, www.kig.si

The community used only on car registration plates the traditional coat of arms of the town of Žalec: Gules a pair of Wings Sable in chief a Rose Argent barbed and seeded proper and in base a Fleur-de-lis Argent. This is a canting coat of arms, namely the wings stand for Sachen which is said to mean "eagle wing bones" in German heraldry while the rose and the fleur de lis cant the Feld - "field", i.e. together stands for Sachsenfeld, as was Žalec named in German. The coat of arms is is known at least from 14th century.


Žalec, 1976 – 2000

[Žalec, 1976 – 2000]
[Žalec, 1976 – 2000]
[Vertical] [Historical] 1:2


Adopted: 4th June 1976
Descriptions of arms: ut supra (Odlok, 1976.)
ut supra (Čl. II, Statutarni sklep, 1995.)

Descriptions of flag: Zastava občine Žalec je zelene barve, pravokotne oblike. Razmerje med širino in dolžino je 1:2. V desnem zgornjem kotu je zlatorumen znak hmeljeve kobule in lista. (Odlok, 1976.)
Zastava Občine Žalec je zelene barve pravokotne oblike, razmerje med širino in dolžino je 1:2. V desnem zgornjem kotu je zlato rumeni znak hmeljeve kobule in lista. (Čl. 6, Statut, 1995.)
Zastava Občine Žalec je zelene barve pravokotne oblike, razmerje med širino in dolžino je 1:2. V desnem zgornjem kotu je zlato rumen znak hmeljeve kobule in lista. (Čl. 6, Statut, 1999.)

Abandoned: 30th March 2000
Sources: Odlok o grbu, zastavi, plaketi in znački Občine Žalec, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 15/1976, 04.06.1976.
(Statut občine Žalec, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št 46/1986.)
Statutarni sklep Občine Žalec, 17.02.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 12/1995, 28.02.1995.
Statut Občine Žalec, 20.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1995, 22.06.1995.
Statut Občine Žalec, 15.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/1999, 18.05.1999.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec, 30.03.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 43/2000, 24.05.2000.

The design of the current arms was adopted in 1976, with the flag of green field with the yellow emblem in the top right corner.Železniki

[Železniki] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Železniki]
[Železniki]
Adopted: 1st February 1996
Descriptions of arms: Grb občine Železniki ima obliko poznogotskega ščita. Grb je razdeljen diagonalno na štiri polja in prikazuje geografsko značilnost občine. Plavž je osnovni motiv grba, ob straneh pa sta vkomponirana dva ročno kovana žeblja. V petih poljih, gledano od spredaj, je v desnem znak čipkarstva, "klekelj" v levem pa smrekova vejica, ki simbolizira gozdarstvo občine. Grb je izražen v sledečih barvah: modra:Pantone 355 (C), zelena: Pantone 2995 (C), rumena: Pantone 116(C), črna, siva: Pantone 428 (C), 429 (C), 431 (C), 432 (C). (Čl. 5, Odlok, 1996)
Grb Občine Železniki ima obliko poznogotskega ščita. Grb je razdeljen diagonalno na štiri polja in prikazuje geografsko značilnost občine. Plavž je osnovni motiv grba, ob straneh pa sta vkomponirana dva ročno kovana žeblja. V petih poljih, gledano od spredaj, je v desnem znak čipkarstva, »klekelj«, v levem pa smrekova vejica, ki simbolizira gozdarstvo občine. Grb je izražen v naslednjih barvah: modra: Pantone 355 (C), zelena: Pantone 2995 (C), rumena: Pantone 116 (C), črna, siva: Pantone 428 (C), 429 (C), 431 (C), 432 (C). (Čl. 5, Statut, 2004; Čl. 6, Statut, 2009.)
Grb občine ima obliko poznogotskega ščita. Grb je razdeljen diagonalno na štiri polja in prikazuje geografsko značilnost občine. Plavž je osnovni motiv grba, ob straneh pa sta vkomponirana dva ročno kovana žeblja. V petih poljih, gledano od spredaj, je v desnem znak čipkarstva, "klekelj", v levem pa smrekova vejica, ki simbolizira gozdarstvo občine. Grb je izražen v sledečih barvah: modra: Pantone 355 (C), zelena: Pantone 2995 (C), rumena: Pantone 116 (C), črna, siva: Pantone 428 (C), 429 (C), 431 (C), 432 (C). (Čl. 7, Statut, 2015.)

Descriptions of flag: Zastava občine Železniki je diagonalno razdeljena na tri polja, od katerih sta zunanji polji v zeleni Pantone 2995 (C) barvi in srednje polje v beli barvi. Grb je vkomponiran v belem polju in sicer v četrtinki gledano od vrha zastave. Obešanje zastave je podrejeno postavitvi grba v zastavi. (Čl. 9, Odlok, 1996.)
Zastava Občine Železniki je diagonalno razdeljena na tri polja, od katerih sta zunanji polji v zeleni Pantone 2995 (C) barvi in srednje polje v beli barvi. Grb je vkomponiran v belem polju, in sicer v četrtinki gledano od vrha zastave. Zastava Občine Železniki je diagonalno razdeljena na tri polja, od katerih sta zunanji polji v zeleni Pantone 2995 (C) barvi in srednje polje v beli barvi. Grb je vkomponiran v belem polju, in sicer v četrtinki gledano od vrha zastave. (Čl. 5, Statut, 2004; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 7, Statut, 2015.)

Sources: (Statut Občine Železniki, 12.04.1995, Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/1995, 25.04.1995.)
Odlok o simbolih Občine Železniki, 01.02.1996, Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/1996, 09.02.1996.
Statut Občine Železniki, 24.11.2004, Uradni list Republike Slovenije, št. 132/2004, 10.12.2004.
Statut Občine Železniki, 04.06.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 46/2009, 19.06.2009.
Statut Občine Železniki, 05.11.2015, Uradni list Republike Slovenije, št. 88/2015, 20.11.2015.

Already the name of the community (železo = iron) hints what is the most important economic branch in region - the iron industry. The central charge of the coat of arms, the melting furnace, pictures that, as well as the two hand-forged iron nails that edge the coat of arms. The shield is quartered in saltire, the chief blue, the base green and the sides white, together symbolizing the geographical characteristics of the community. In dexter there is a juniper branch symbolising the wood industry and in sinister three klekelj's as symbols of the lace-making trade. The flag is green with a white pile containing the coat of arms.Žetale

[Žetale] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Žetale]
[Žetale]
Adopted: 13th September 2000
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba, splošno: s cinastim rezom deljeni ščit – zgoraj zlata Mihaelova tehtnica na zelenem polju, spodaj zoreči sad pravega kostanja med dvema listoma v zeleni barvi na zlatem polju. Blazon: grb Občine Žetale je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Cinasti rez s petimi cinami deli ščit v zeleno in zlato polje: v prvo polje je na srednjo cino vertikalno postavljen zlati Mihaelov meč, ki nosi srebrno Mihaelovo tehtnico z zlatima skodelama. V dnu drugega polja je simetrično razprta dvojica dveh zelenih listov pravega kostanja (Castanea sativa), izmed katerih raste vertikalno zoreča zelena ježica z dvema rdečima sadoma pravega kostanja. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2000.)
Descriptions of flag: Opis zastave, splošno: zastava Občine Žetale Zastava Občine Žetale je zelena z rumenim srednjim kvadratnim poljem, ki nosi glavni atribut občinskega grba. Razprto ježico pravega kostanja med dvema zelenima kostanjevima listoma. Opis: zastava Občine Žetale je pravokotne oblike, razmerje višine zastavine rute »V« proti njeni dolžini »L« = 1 : 2,5. Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja, od katerih sta prvo in tretje (zadnje) polje v zeleni, srednje, kvadratno polje pa je v rumeni barvi; v sredini srednjega kvadratnega polja stoji glavni atribut iz občinskega grba: šopek iz dveh zelenih listov pravega kostanja (Castanea sativa) z napol razprto zeleno ježico v kateri sta vidna dva rdeča kostanja. Podoba atributa ne sme biti manjša od dveh tretjin (2/3) višine zastavine rute in ne večja od osem desetin (8/10) imenovane višine. (Čl. 13, Odlok, 2000.)
Horizontalno zastavino ruto izvešamo na vertikalni drog oziroma njegovo sidrno vrv. [...] Atribut je napram prejšnjemu zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem naravnem položaju. (Čl. 14, Odlok, 2000.)

Sources: Občina Žetale http://zetale.cjb.net/ 25. 11. 2000.
Statut Občine Žetale, 19.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 24/1999, 10.04.1999.
Odlok o istovetnostih simbolih Občine Žetale, 13.09.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 88/2000, 29.09.2000.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o istovetnostnih simbolih Občine Žetale, 14.09.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. 74/2001, 21.09.2001.
Statut Občine Žetale, 22.03.2010, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2010, 31.03.2010.
Statut Občine Žetale, 10.04.2017, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2017, 14.04.2017.
Valt Jurečič, Heraldika d.o.o.

The coat of arms of Žetale is divided per fess embattled, on the middle embattlement stands into the green filed St. Michael's flaming sword topped with scales and in base a chestnut proper with two leaves. The flag is green-yellow-green, the middle yellow field being square in the middle containing the chestnut from the coat of arms. The symbols were consecrated on the first municipal holiday by the parish priest Štefan Zver.[Previous page: Slovenia - Communities, part 18 (Trž-Vod)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 19. dio (Voj-Žet)][Next page: Slovenia - Communities, part 20 (Žir-Žuž)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Zeljko Heimer. All rights reserved.