[Prethodna stranica: Austrougarska - jedriličarske položajne zastave][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Austria-Hungary - Maritime Flags][Slijedeća stranica: Austrougarska, krunske zemlje, I. dio: Cislajtanija]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 15. veljače 2004.
Posljednja promjena: 6. travnja 2018.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Austrougarska - pomorske zastave


Zastave korištene na nevojnim brodovima Monarhije su posebna i složena priča. Od XVIII. stoljeća austrijska se trotraka zastava ustalila kao vojna pomorska zastava, ali je sve do 1848. i usvajanja mađarske trobojnice bila korištena i kao jedina civilna i državna pomorska zastava. Mađari su od tada insistirali na upotrebi njihove trobojnice barem u njihovoj polovici Monarhije. Nagodbom iz 1869. uvedena je nova dvojna zastava kao trgovačka pomorska zastava, ali nesretno neprecizno izrečeni paragrafi tog ugovora ostavili su otvorenima pitanja upotrebe te zastave u unutrašnjim vodama i na državnim brodovima (kao što su brodovi carinskih i drugih vlasti). Mađarska je strana insistirala na upotrebi crveno-bijelo-zelene trobojnice, austrijska strana je više-manje ignorirala problem, a vojne su vlasti insistirale na jedinstvenoj praksi u trgovačkoj mornarici te su stalno radile na tome da se iz civilne upotrebe izbaci ratna pomorska zastava. No, pitanje je stalno ostajalo otvorenim sve do raspada zemlje krajem Prvog svjetskog rata.


Vidi još:

Narodna pomorska zastava, 1786. – 1869., ratna pomorska zastava, 1869. – 1915., ratna pramčana zastava, 1786. – 1915.

[Narodna pomorska zastava, 1786. – 1869., ratna pomorska zastava, 1869. – 1915., ratna pramčana zastava, 1786. – 1915.] [Normal] 2:3 [Narodna pomorska zastava, 1786. – 1869., ratna pomorska zastava, 1869. – 1915., ratna pramčana zastava, 1786. – 1915.]
Prihvaćena: 20. ožujka 1786.
Napuštena: 10. listopada 1915.
Izvori: P. Diem: Die Symbole Österreichs, Wien, 1995.
Lothar Baumgartner: “Zur Problematik der ungarischen Nationalflagge nach dem Ausgleich (1867-1915)”, Militaria Austriaca, VIII. Internationaler Kongress für Vexillologie Sonderdruck, Gesellschaft für Österreichische Heereskunde, Wien, 1979, pp. 5-12.

Austrijska crveno-bijelo-crvena trotraka zastava s okrunjenim austrijskim grbom uvedena je kao ratna pomorska zastava za brodove Monarhije 1786. godine. Ista je propisana i kao pramčana zastava (ratnih brodova). Korištena je i na svim trgovačkim brodovima sve do 1869. godine, kada je uvedena nova dvojna trgovačka pomorska zastava, pa je ova je zastava propisana kao isključiva zastava brodova ratne mornarice. Ipak, zastava se nije prestala koristiti - na austrougarskim brodovima na Dunavu ploveći kroz austrijski dio Monarhije i na državnim brodovima u austrijskom dijelu Jadrana, usprkos brojnim pokušajima Mornaričkog odjela Državnog ministarstva rata da se ta praksa prekine. Godine 1896. grafički izgled zastave je osuvremenjen propisima, da bi se potvrdila stilizacija koja je već bila prisutna u praksi. Nova je ratna pomorska zastava propisana 1915. godine, ali nije ušla u upotrebu zbog ratnih okolnosti sve do kraja Prvog svjetskog rata.Trgovačka pomorska zastava, 1869. – 1918.

Österreichisch-ungarische Handels-Flagge

[Trgovačka pomorska zastava, 1869. – 1918.] (1) [Inačica] 2:3 [Civilna i državna pomorska zastava]
[Trgovačka pomorska zastava, 1869. – 1918.] (2) [Inačica] 2:3 [Civilna i državna pomorska zastava]
[Trgovačka pomorska zastava, 1869. – 1918.] (3) [Inačica] 2:3 [Civilna i državna pomorska zastava]
Prihvaćena: 1. kolovoza 1869.
Napuštena: 1918.
Izvori: P. Diem: Die Symbole Österreichs, Wien, 1995.
Lothar Baumgartner: “Zur Problematik der ungarischen Nationalflagge nach dem Ausgleich (1867-1915)”, Militaria Austriaca, VIII. Internationaler Kongress für Vexillologie Sonderdruck, Gesellschaft für Österreichische Heereskunde, Wien, 1979, pp. 5-12.
No. 28. Kundmachung des Handelsministeriums vom 6. März 1869, über die Einführung einer neuen Flagge für die See-Handelsschiffe der österreichisch-ungarischen Monarchie. Reichsgesetzblatt für das Kaiserthum Oesterreich 1869 (13.3.1869), p. 111 (+ plate)
No. 233. Kundmachung des Finanzministeriums vom 9. December 1896, betreffend die Einführung der Flagge für die Seehandelsschiffe der österreichisch-ungarischen Monarchie bei den k. k. Finanzwachschiffen.Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder 1896 (19.12.1896), p. 751 (+ plate)
"Flags of Maritime Nations, from the Most Authentic Sources", U.S. Department of the Navy, Bureau of Navigation, Washington, 1862. pl. 5
"Flags of Maritime Nations", U.S. Department of the Navy, Bureau of Equipment, Washington, 1899. pl. 7
Friedrich Heyer von Rosenfeld: "Die See-Flaggen, National und Provincial-Fahnen sowie Cocarden aller Laender", Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, Wien, 1883 pl. 2
"Drawings of the Flags in Use at the Present Time by Various Nations", H. M. Stationery Office, Greenwich, 1907. pl. 53
Ottfried Neubecker: "Fahnen und Flaggen. Eine bunte Fibel", L. Staackmann Verlag, Leipzig, 1939. pl. 87

Ova zastava je također bila odobrena za upotrebu kao pomorska zastava članovima carskog i kraljevskog odreda jahti (k. u. k. Yachtgeschwader).Mađarska pomorska zastava, 1848. – 1918.

[Mađarska pomorska zastava, 1848. – 1918.] [Inačica] 2:3 [Civilna i državna pomorska zastava]
Prihvaćena: 1848.
Napuštena: 1918.
Izvor: Lothar Baumgartner: “Zur Problematik der ungarischen Nationalflagge nach dem Ausgleich (1867-1915)”, Militaria Austriaca, VIII. Internationaler Kongress für Vexillologie Sonderdruck, Gesellschaft für Österreichische Heereskunde, Wien, 1979, pp. 5-12.

Godine 1869. austrijsko-mađarskom Nagodbom uvedena je nova trgovačka pomorska zastava "za trgovačke brodove na moru i brodove unutrašnje (riječne) plovidbe u inozemstvu". Zastava je vodoravna trobojnica sastavljena od crveno-bijelo-crvene austrijske trotrake zastave i crveno-bijelo-zelene mađarske trobojnice, tj. tako da je donja pruga okomito podijeljena na crvenu polovicu uz koplje i zeleni slobodni kraj. Na sredini polovice uz koplje nalazi se okrunjeni austrijski grb, kao na ratnoj zastavi, a u sredini druge polovice mađarski grb okrunjen krunom Sv. Stjepana.Službeni znak – Kraljevska mađarska pomorska uprava, 1884.

[Službeni znak – Kraljevska mađarska pomorska uprava, 1884.] [Prijedlog] 10:11~
Prihvaćena: 1884.
Napuštena: 1884.
Izvor: Lothar Baumgartner: “Zur Problematik der ungarischen Nationalflagge nach dem Ausgleich (1867-1915)”, Militaria Austriaca, VIII. Internationaler Kongress für Vexillologie Sonderdruck, Gesellschaft für Österreichische Heereskunde, Wien, 1979, pp. 5-12.

Mađarska interpretacija teksta Nagodbe bila je takva da su insistirali da austrougarski brodovi na Dunavu u dijelu pod mađarskom nadležnošću ističu samo mađarsku narodnu trobojnicu, dok zastava za plovidbu u austrijskom dijelu rijeke nije odmah jednoznačno utvrđena, te je ratna zastava ostala u upotrebi, a dvojna je trgovačka zastava tu uvedena konačno tek 1894. godine. Uvođenje dvojne zastave na državne brodove na Jadranu također je išlo vrlo sporo.Službeni znak, 1883./1884.

Prihvaćena: 1893./1894.
Izvor: Lothar Baumgartner: “Zur Problematik der ungarischen Nationalflagge nach dem Ausgleich (1867-1915)”, Militaria Austriaca, VIII. Internationaler Kongress für Vexillologie Sonderdruck, Gesellschaft für Österreichische Heereskunde, Wien, 1979, pp. 5-12.

Nakon poduže rasprave između nadležnih ministarstava 1893/1894. godine konačno je postignut sporazum o izgledu administrativnih znakova četiri uprave s mjerodavnostima na Jadranu - kao što je večć 1869 određeno. Čak ih je i Car potpisao. Do uvođenja ovih znakova uprave nisu htjele koristiti dvojnu trgovačku zastavu, jer bi time njihova plovila bila neprepoznatljiva. Stoga su koristile bilo vojnopomorsku (austrijsku) zastavu bilo mađarsku trobojnicu. No tada dogovoreni dizajni nisu nikada uvedeni u uporabu, pa su dvije pomorske uprave nastavile svoju raniju praksu sve do raspada Monarhije, a dvije financijske uprave uvele su na poslijetku znakove, ali sasvim drugačijeg izgleda - 1897. u austrijskom i oko 1900. u mađarskom dijelu.
Baumgartner prikazuje ove znakove s "perspektivnim" izgledom grbova, prema originalnim crtežima u Akten des Österreichischen Staatsarchivs/Kriegsarchivs-Präsidialkanzlei/Marinesektion.
Pravokutne zastave jednakog izgleda usvojene su za ravnatelje uprava, kao položajne zastave kada se ovi nalaze na plovilima.


Carsko-kraljevska pomorska uprava (Trst i Zadar)

[Carsko-kraljevska pomorska uprava (Trst i Zadar)] [Prijedlog] 2:3 [Carsko-kraljevska pomorska uprava (Trst i Zadar)]

Austrijska pomorska uprava, koja je imala sjedišta u Trstu i u Zadru, dobila je trokutastu zastavu s crveno-bijelo-crvenim konvergentnim prugama, u redini koje je austrijski grb nadvišen heraldičkom krunom, a u uglu je bijelo sidro s upletenim užetom.


Carsko-kraljevska financijska uprava (Trst i Zadar)

[Carsko-kraljevska financijska uprava (Trst i Zadar)] [Prijedlog] 2:3 [Carsko-kraljevska financijska uprava (Trst i Zadar)]

Austrijska financijska uprava (koja je provodila carinske inspekcije), također u Trstu i u Zadru, dobila je zelenu trokutastu zastavu u sredini koje je austrijski grb nadvišen heraldičkom krunom.


Kraljevska mađarska pomorska uprava (Rijeka)

[Kraljevska mađarska pomorska uprava (Rijeka)] [Prijedlog] 2:3 [Kraljevska mađarska pomorska uprava (Rijeka)]

Mađarska pomorska uprava sa sjedištem u Rijeci dobila je trokutastu crveno-bijelo-zelenu trobojnicu konvergentnih pruga s mađarskim grbom u sredini nadvišenim krunom Sv. Stjepana i užetom upletenim bijelim sidrom u uglu.


Kraljevska mađarska financijska uprava (Rijeka)

[Kraljevska mađarska financijska uprava (Rijeka)] [Prijedlog] 2:3 [Kraljevska mađarska financijska uprava (Rijeka)]

Mađarska financijska uprava (koja je provodila carinski nadzor) sa sjedištem u Rijeci dobila je zeleni trokutasti plamenac s mađarskim grbom nadvišenim kunom Sv. Stjepana.Zastava unutrašnje plovidbe, prijedlog 1896

[Zastava unutrašnje plovidbe, prijedlog 1896] [Prijedlog] 2:3
Izvor: Lothar Baumgartner: “Zur Problematik der ungarischen Nationalflagge nach dem Ausgleich (1867-1915)”, Militaria Austriaca, VIII. Internationaler Kongress für Vexillologie Sonderdruck, Gesellschaft für Österreichische Heereskunde, Wien, 1979, pp. 5-12.

Austrijsko je Ministarstvo trgovine 1896. godine obavijestilo Mornarički odjel da je, prema njihoviom treženju, riješilo pomoću "interne upute" da DDSG od tada u austriskom dijelu Monarhije koristi samo dvojnu trgovačku pomorsku zastavu, a ne više vojnopomorsku zastavu. Istidobno su ponudili, kao cjelovito rješenje, dva prijedloga jedinstvene pomorske zastave za navigaciju unutrašnjim vodama. Baumgartner prikazuje jednog od njih. Ta zastava bila bi se koristila na svim brodovima u unutrašnjim vodama (rijekama) u oba dijela Monahrije. Uskoro je mađarski premijer očekivano isključio bilo kakvu mogućnost jedinstvene zastave jer je, prema njemu "stvar rješena nedvosmisleno u Mađarskoj još od 1848. godine" te je ponovio zahtijev da Ministarstvo vanjskih poslova pokrene proceduru za međunarodno priznavanje mađarske trobojnice.Službeni znak – Carsko-kraljevska financijska uprava, 1897. – 1918.

Dienstabzeichen (Wimpel) der K. k. Finanzwachschiffe

[Službeni znak – Carsko-kraljevska financijska uprava, 1897. – 1918.] 2:3 [Službeni znak – Carsko-kraljevska financijska uprava, 1897. – 1918.]
Prihvaćena: 1897.
Napuštena: 1918.
Izvori: Lothar Baumgartner: “Zur Problematik der ungarischen Nationalflagge nach dem Ausgleich (1867-1915)”, Militaria Austriaca, VIII. Internationaler Kongress für Vexillologie Sonderdruck, Gesellschaft für Österreichische Heereskunde, Wien, 1979, pp. 5-12. No. 233. Kundmachung des Finanzministeriums vom 9. December 1896, betreffend die Einführung der Flagge für die Seehandelsschiffe der österreichisch-ungarischen Monarchie bei den k. k. Finanzwachschiffen.Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder 1896 (19.12.1896), p. 751 (+ plate)
Moritz Ruhl: "Flaggenbuch", Reichs-Marine-Amt, Berlin, 1905. pl. II-49 pl. II-49, II-49-n
"Drawings of the Flags in Use at the Present Time by Various Nations", H. M. Stationery Office, Greenwich, 1907. pl. 56

U rujnu 1896. godine k. k. Ministarstvo financija i k. u. k. Ministarstvo vanjskih poslova (k. k. Ministarstvo trgovine u međuvremenu je ukinuto) objavili su da su se nadležna ministarstva usuglasila oko zastava Carske i kraljevske financijske uprave. Sve ranije odluke koje su dozvoljavale Upravi da koristi vojnopomorsku zastavu su poništeni i od 1. siječnja 1897. austrijski financijski brodovi vijore dvojnu trgovačku zastavu, a na vrhu glavnog jarbola ističču administrativni znak. Za taj znak nisu uzeti već usuglašeni dizajni iz 1893. godine s kojima su sve strane bile suglasne, nego je određena bijelo-crveno-bijela trkoutasta trobojnica s grbom i krunom.
Neki izvori prikazuju pak crveno-bijelo-crveni plamenac s vodoravnim prugama (gore desno), no vjerojatno se radi o pogrešci, te takav plamenac vjerojatno nije korišten.Službeni znak – Kraljevska mađarska financijska uprava, oko 1900. – 1918.

Dienstabzeichen (Wimpel) der königl. ungar. Finanzwachschiffe

[Službeni znak – Kraljevska mađarska financijska uprava, oko 1900. – 1918.] 2:3
Prihvaćena: između 1898. i 1908.
Napuštena: 1918.
Izvori: Lothar Baumgartner: “Zur Problematik der ungarischen Nationalflagge nach dem Ausgleich (1867-1915)”, Militaria Austriaca, VIII. Internationaler Kongress für Vexillologie Sonderdruck, Gesellschaft für Österreichische Heereskunde, Wien, 1979, pp. 5-12.
Moritz Ruhl: "Flaggenbuch", Reichs-Marine-Amt, Berlin, 1905. pl. II-49 II-49-n (nachtrag)
"Drawings of the Flags in Use at the Present Time by Various Nations", H. M. Stationery Office, Greenwich, 1907. pl. 56

Brodovi Kraljevske mađarske financijske uprave iz Rijeke i nadalje su na krmi isticali mađarsku trobojnici. Kao administrativni znak na jarbolu također nisu korišteni dizajni iz 1893. godine, nego mađarska zastava s lučnim natpisom “M.K.PENZÜGY ÖRSEG” (= Mađarska kraljevska financijska uprava). Točan datum uvođenja ovog znaka nije utvrđen, smatra se da je to bilo između 1898. i 1908. (Baumgartner). Knjiga H. M. Stationery Office pogrešno prikazuje natpisu u obliku “M.K.PÈENZÜGY ÖRSÉG”.[Prethodna stranica: Austrougarska - jedriličarske položajne zastave][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Austria-Hungary - Maritime Flags][Slijedeća stranica: Austrougarska, krunske zemlje, I. dio: Cislajtanija]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2018 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.