[Prethodna stranica: Bosna i Hercegovina - bošnjačke zastave iz 1990-ih][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Bosnia and Herzegovina - Croat Flags of 1990's][Slijedeća stranica: Bosna i Hercegovina - srpske zastave iz 1990-ih]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 25. srpnja 1996.
Posljednja promjena: 23. srpnja 2016.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]
Ova stranica je u izradi! Linkovi i slike mogu nedostajati!
Podaci prikazani na ovoj stranici nisu nužno ispravni!

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Bosna i Hercegovina - hrvatske zastave iz 1990-ih
Vidi još:

Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna

Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna, 1992.

[Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna] [Inačica] 1:2 ~ [Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna]
[Hrvatska Zajednica Herceg-Bosna]
U upotrebi: od 1991.
Prihvaćena: 3. srpnja 1992.
Opisi zastave: Zastava oružanih snaga HZ H-B jest povijesna hrvatska zastava, odnosno trobojnica crven-bijel-plav, sa povijesnim grbom u sredini bijelog polja. Znak pripadnosti oružanim snagama HZ H-B je grb s crveno-bijelim poljima i tropleterom, te oznake HVO. (Čl. 43-44, Uredba, 1992.)
Zastava oružanih snaga HZ H-B jest zastava, HZ H-B. Znak pripadnosti oružanim snagama HZ H-B je grb HZ H-B, te oznake HVO. (Čl. 43-44, Uredba - pročišćeni tekst, 1992.)

Izvori: Odluka o uspostavi Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, 18.11.1991. i 03.07.1992, Narodni list Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne, 1/1992, rujan 1992.
Uredba o Oružanim snagama Hrvatske zajednice Herceg-Bosna, 03.07.1992, Narodni list Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne, 1/1992, rujan 1992.
Uredba o Oružanim snagama Hrvatske zajednice Herceg-Bosna (Pročišćeni tekst), 07.10.1992, Narodni list Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne, 6/1992, studeni 1992.

Zastave koje su na početku koristile hrvatske zajednice proglašene u Bosni i Hercegovini bile su povijesne trobojnice s jednostavnim šahiranim grbom u sredini bijele pruge - uz varijacije oblika štita i redoslijeda crveno-bijelih polja. Jedini propis o tome je Uredba o Oružanim snagama, koja takvim propisuje zastavu Oružanih snaga, dok je istodobno njihov znak propisan u načelu jednakog izgleda kakav je kasnije usvojen za grb Herceg-Bosne. Pročišćeni tekst objavljen tek mjesec dana kasnije naziva zastavu i znak Oružanih snaga zastavom i grbom Herceg-Bosne, iako su ovi formalno usvojeni tek nešto kasnije.
Grb koji je u početku u ostalim prilikama korišten gotovo isključivo je temeljnog oblika sličnog tada već usvojenom novom grbu Republike Hrvatske, bez grbovne krune.

Neposredno prije izbijanja otvorenih sukoba u Bosni i Hercegovini, kao odgovor na sve izraženije separatističke i argesivne politike stvaranja srpskih državnih tovrevina, krajem 1991. organiziraju se političke jedinice koje se pripremaju za obranu teritorija. U sjeveroistočnom dijelu BiH ustrojava se tako Hrvatska zajednica Bosanska Posavina 12. studenog 1991. obuhvativši osam općina sa sjedištem u Bosanskom Brodu, a 18. studenog 1991. u jugozapadnom dijelu države ustrojena je Hrvatska zajednica Herceg-Bosna na području 30 općina sa sjedištem u Mostaru. Ubrzo su osnovane i Hrvatska zajednica Usora 14. siječnja na području Usore i Teslića te Hrvatska zajednica Srednja Bosna sa sjedištem u Žepču 27. siječnja 1992. Četiri zajednice (te dvije koje nisu u potpunosti ostvarene - u Tuzli - Soli i Sarajevu - Vrhbosna) su objedinjene ustrojavanjem Hrvatskog vijeća obrane kao najvišeg izvršnog i upravnog tijela 8. travnja 1992. te su ujedinjene u jedinstvenu Hrvatsku Zajednicu Herceg-Bosnu. Hrvatska Republike Herceg-Bosna osnovana je 28. kolovoza 1993.Hrvatska Republika Herceg-Bosna

[Hrvatska Republika Herceg-Bosna] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Hrvatska Republika Herceg-Bosna]
U upotrebi: od grb sredinom 1992.
Prihvaćena: 18. studenog 1992.
Opis grba: Grb HZ H-B je povijesni hrvatski grb u obliku stiliziranog štita, podijeljen vodoravno i okomito u dvadeset pet crvenih i bijelih polja - kvadrata (kockica), tako da je prvo polje u gornrem lijevom kutu stiliziranog štita crvene boje. Iznad stiliziranog štita nalazi se tropleter vodoravno položen na štit iznad tri središnja polja. Omjer visine tropleta i visine kvadratnog polja je 1:1, a omjer dužine tropleta i dužine kvadratnog polja je 3:1. Grb je obrubljen zlatnom crtom. (Čl. 7, Uredba, 1992.)
Opis zastave: Zastava HZ H-B sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave, s grbom HZ H-B u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redom s gornje strane: crvena, bijela i plava. Svaka boja čini jednu trećinu širine zastave. Grb HZ H-B je smješten u sredini zastave tako da gornji dio grba (troplet) zalazi u crveno polje zastave, a donji dio grba (u visini jednog kvadratnog polja) zalazi u plavo polje zastave. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. (Čl. 10, Uredba, 1992.)
Izvori: Uredba o grbu i zastavi Hrvatske Zajednice Herceg-Bosna, 18.11.1992, Narodni list Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne, 7/1992, studeni 1992.
Pravilnik o registriranju motornih i priključnih vozila, obrascu prometne i vozačke dozvole, 11.01.1993, Narodni list Hrvatske Zajednice Herceg-Bosne, 1/1993, 12.01.1993.
Temeljna odluka o uspostavi i proglašenju Hrvatske Republike Herceg-Bosne, 28.08.1993, Narodni list Hrvatske Republike Herceg-Bosne, 1/1993, 11.10.1993.

Grb je zlatno obrubljen konkavni crveno-bijelo šahirani štit nadvišen zlatnim tropletnim ornamentom. Znak ima porijeklo u rano korištenom znaku na kapama hrvatske policije 1991. godine, koji je ubrzo zamijenjen tada novousvojenim grbom, a na ovaj je način "reciklian" kao lako dostupan znak za vojne postrojbe u Bosni i Hercegovini. Zastava je crveno-bijelo-plava trobojnica s grbom us redini, tako da ornamentom zahvaća u crvenu, a donjim redom "kockica" u štitu plavu prugu. Ta je zastava bila i porpisana za uporabu na moru i unutarnjim vodama, iako se to vjerojatno nije tako često dešavalo.
Herceg-Bosna je Washingtonskim sporazumom 18. ožujka 1994. uklopljena u Federacju BiH, iako je formalno raspuštena tek krajem 1996. Kasnije je ova zastava usvojena kao etnička zastava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Također, više kantona s hrvatskim većinskim stanovništvom usvojilo je tu zastavu kao svoju kantonalnu zastavu. Iako su to ustavni sudovi proglasili nelegalnim, zastava se nastavlja koristiti i kao kantonalna.Hrvatske obrambene snage, HOS

[Hrvatske obrambene snage, HOS] (1) [Normal] 1:2
[Hrvatske obrambene snage, HOS] (2) [Normal] 1:2
Prihvaćena: oko 1991.

Zastava (1) se koristila u nekim inačicama, najuočljivija je bila ona s većim simbolom i bez kružnog pletera. HOS je vojna organizacija Hrvatske stranke prava (HSP), čije su se zastave (2) također koristile (trobojnica sa trostruko ljevokoso razdijeljenim štitom u crveno-bijeli šah, bijelu traku sa zlatnim inicijalima HSP i plavo polje). Ova (para)vojna organizacija bila je aktivna kao u Hrvatskoj tako i u Bosni i Hercegovini na početku rata, da bi kasnije bila raspuštena, a neke su postrojbe uključene u regularnu vojsku.[Prethodna stranica: Bosna i Hercegovina - bošnjačke zastave iz 1990-ih][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Bosnia and Herzegovina - Croat Flags of 1990's][Slijedeća stranica: Bosna i Hercegovina - srpske zastave iz 1990-ih]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2016 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.