[Prethodna stranica: Republika Srpska - gradovi i općine, VI. dio (R-Š)][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Republic of Srpska - Cities and Communities, part VII (T-Z)][Slijedeća stranica: Brčko Distrikt]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 13. listopada 2000.
Posljednja promjena: 21. siječnja 2014.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Republika Srpska - gradovi i općine, VII. dio (T-Z)

Republika Srpska - gradovi i opštine
Vidi još:

Teslić

Zastava nepoznata. [Teslić]
Prihvaćena: 2005. ?
Izvori: Opština Teslić - zvanična prezentacija opštine Teslić, www.teslic.ba, 20.12.2012.
Statut opštine Teslić, 15.06.2005, Službeni glasnik opštine Teslić, br. 6/2005, 15.06.2005.
"Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.

Grb Teslića je srebrni štit s crvenim zaglavljem spojenim s kolcem koji izlazi iz plave posude u dnu između dva tvornička dimnjaka. Štit je postavljen na prsima bijelog dvoglavog orla raširenih krila i okrunjen zlatnom krunom koji se uzdiže iznad dvije snijegom pokrivene zelene planine iznad svijetlo plavog podnožja, sve okruženo vijencem od dvije hrastove grančice s trobojnom vrpcom i imenom općine ispod nje. Dizajn se temelji na ranije korištenom grbu. Zastava nije propisana ni zabilježena u uporabi.


Teslić, 198x. - 1992.

Zastava nepoznata. [Teslić, 198x. - 1992.]
Prihvaćena: ?
Izvor: "Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.

Grb Teslića korišten prije 90-ih godina sadrži inicijal T između dva dimnjaka koja se izdižu iza planina i zdjela (fontana) koja predstavlja mineralne izvore, uz petokraku zvijezdu i vrpcu s imenom općine. Boje simbola su nepoznate.Trebinje

Grad Trebinje

[Trebinje] [Normal] 1:2 ? [Državna zastava na kopnu] [Trebinje]
Prihvaćena: 2005. ?
Izvori: Grad Trebinje, www.trebinje.rs.ba, 20.12.2012.
Statut Opštine Trebinje, 04.07.2005, Službeni glasnik Opštine Trebinje, br. 8/2005.
Statut Grada Trebinje (nacrt), januar 2013. www.trebinje.rs.ba
"Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.

Grb Trebinja je u crvenom srebrni križ praćen u zaglavlju dvama srebrnim plavo ukrašenim pricama te iz plavog podnožja s tri srebrne grede izrasta srebrna plavo iscrtana kula. Štit je nadvišen zlatnom jednostavnom gradskom krunom s tri grudobrana, ispod zlatna grančica vinove loze iznad crvene vrpce s bijelim imenom općine. Čuvari su dva bijela lava, desni iscrtan plavo, lijevi crveno. Zastava je svijetlo plava s okrunjenim štitom iz grba (tj. malim grbom) u sredini.Trnovo

Bez zastave. [Trnovo]
Prihvaćena: ?
Izvori: Statut Opštine Trnovo (Prečišćeni tekst), 14.05.2010, Opština Trnovo, www.trnovo-rs.com, 20.12.2013.
"Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.

Grb Trnova (RS) je u zlatno obrubljenom štitu okrunjenom liljanovom krunom raščetvorenom crvenim križem zlatnog obruba: u provm ispod snijegom pokrivenih plavin planina plavi bor i zelena bukva i čempres, u drugom stoji žena u tradicionalnoj crnoj nošnji na zelenom podnožju, u trećem u srebrnom plavi vodopad i u četvrom u plavom srebrna ugljenokopka (?) izlazi iz gornjeg desnog ugla. Ispod štita na crvnoj vrpci ispisano ime općine.Ugljevik

[Ugljevik] [Normal] 1:1 [Državna zastava na kopnu] [Ugljevik] [Ugljevik] [Ugljevik]
Prihvaćena: 27. lipnja 2001.
Izvori: "Usvojen grb opštine Ugljevik", Glasnik SHD Gazette, br. 7, 2001.
Opština Ugljevik, www.opstinaugljevik.net, 30.08.2008.
(Odluka o obliku, sadržaju i opotrebi simbola Opštine Ugljevik, 27.07.2001, Službeni bilten Opštine Ugljevik, br. 6/2001.)
Statut Opštine Uglejvik, 31.05.2005, Službeni bilten Opštine Ugljevik, br. 6/2005, 31.05.2005.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obliku, sadržaju i opotrebi simbola Opštine Ugljevik, 30.03.2009, Službeni bilten Opštine Ugljevik, br. 3/2009, 03.04.2009.
D. Acović: Usvojen grb opštine Ugljevik | Approved Arms of the County of Ugljevik, Glasnik SHD Gazette, Juli 2001, Vol V. br. 7.
Dragomir M. Acović: Heraldika i Srbi, Zavod za udžbenike, Beograd, 2008.
Dizajn: Srpsko heraldičko društvo

Mali grb Ugljevika je koso raščetvoren u prvom u zlatnom crveni krilati bik, u drugom u zelenom grana hrasta, u trećem u zelenom grana šljive i u četvrom u crnom dva ukrštena srebrna rudarska čekića. Srednji grb ima štit između grana hrasta i šljive u prirodnim bojama, nadvišen srebrnom zidanom krunom bez grudobrana i s imenom općine u podnožju. Veliki grb im aštit nadvišen istom krunom i čuvare, desno Filip Višnjić u narodnoj nošnji drži uz nogu gusle i zastavu Srpske i lijevo rudar u svečanoj odori drži uz nogu malj i zastavu Ugljevika, stoje na travnatom podnožju sa stjenovitom planinom u sredini na kojoj je zidani ulaz u rudnik.
Zastava prikazuje plavu valovitu gredu između tri crna dijamanta. Dijamanti predstavljaju ugljen, koji je dao ime mjestu i čije iskorištavanje je glavna industrijska grana regije.


Ugljevik, inačica

[Ugljevik, inačica] [De facto] 1:2 [Državna zastava na kopnu]

Zastava je popisana u kvadratnom obliku, ali se koristi i kao 1:2 pravokutna zastava.


Ugljevik, 198x. - 2001.

Bez zastave. [Ugljevik, 198x. - 2001.]
Prihvaćena: 1980-te ?
Napuštena: 27. lipnja 2001.
Izvori: "Usvojen grb opštine Ugljevik", Glasnik SHD Gazette, br. 7, 2001.
D. Acović: Usvojen grb opštine Ugljevik | Approved Arms of the County of Ugljevik, Glasnik SHD Gazette, Juli 2001, Vol V. br. 7.
Dragomir M. Acović: Heraldika i Srbi, Zavod za udžbenike, Beograd, 2008.

Grb Ugljevika korišten prije usvajanja današnjeg prikaziovao je prugu, rijeku Janju, "listvoe hrastav", brda, električni stup, radnu omladinu (omladinka i omladinac) i spomenika Borcima Srijema i Istočne Bosne u Donjoj Trnovi.Višegrad

[Višegrad]
[Višegrad][Višegrad]
[De facto] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 1997.
Izvori: Opština Višegrad - zvanična stranica Opštine Višegrad, www.opstinavisegrad.com, 20.12.2012.
Statut Opštine Višegrad (Prečišćeni tekst), 26.09.2008, Službeni glasnik Opštine Višegrad, br. 10/2008, 27.09.2008.
"Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.

Grb Višegrada je svijetlo plavi štit s mostom Mehmed-paše Sokolovića boje svijetlog okera iz kojeg izrasta portal manastira Dobrun između dvije plave planine i u podnožju dvije valovite grede, gornja šira od donje, preko kojih je crveni štitić s četiri žuta ocila. Gornji rub štita oblikuje tri kule s grudobranima. Kule predstavljaju srednjovjekovni grad Pavlovića, kao simbol utemeljenja grada. Planine čine stilizirani kanjon premošten poznatim mostom (iz 1571.). Dvije grede predstavljaju rijeke Rzav (manja) i Drinu (veća). Za štit s četiri ocila kaže se da je simbol sabornosti (katoličnost, sveopćenitost, jedan od četiri principa Crkve, prema Nicejskom vjerovanju). U uporabi je zabilježena okomita bijela zastava s grbom u sredini, iako nije formalno propisana. Više inačica stolne zastavice je zabilježeno, s vrpcom ispod grba s ispisanim imenom općine, s varijaciama u boji elemenata grba.Vlasenica

[Vlasenica]
[Vlasenica]
[De facto] 1:3~ [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 2006. ?
Izvori: Statut Opštine Vlasenica, 17.11.2006, Službeni glasnik Opštine Vlasenica, 4/2007.
Opština Vlasenica, www.opstina-vlasenica.org, 20.12.2012.
"Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.

Grb Vlasenice prikazuje planinu Birač iznad dvije zastave Srpske, kružnu pilu s plavim diskom iz kojeg izrasta manastir Sv. Apostola Petra i Pavla, između plavo obrubljenog lista i omorike (Lat. Picea omorika, Srp. Pančićeva omorika), ispod toga na bijeloj prugi ispisano ime općine i u dnu u crvenom izrasta bijeli trolisni križ. Zastava u uporabi je bijela okomita zastava s grbom u donjem dijelu.
Grb je gotovo identičan grbu Sokolca.Vukosavlje

[Vukosavlje]
[Vukosavlje]
[Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 20. travnja 2006.
Izvori: Odluka o određivanju oblika, sadržaja grba, boje i veličine zastave i upotrebe istih, 20.04.2006, Službeni glasnik Opštine Vukosavlje, br. ?/2006.
"Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.

Grb Vukosavlja prikazuje planinu Vučjak, polja, slapove i Dobor-kulu. Zastava je crvena s grbom u sredini. U uporabi je zabilježena i stolna zastavica istog oblika.

Općina Vukosavlje ustrojena je iz dijelova koji su ranije pripadali općini Odžak, kojima su dodani dijelovi ranije u sastavu općine Modriča. Sjedište općine koje se ranije nazivalo Jakeš (u općini Modriča) preimenovano je u Vukosavlje.Zvornik

[Zvornik] [Normal] [Okomita] [Povijesna] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Zvornik]
[Zvornik]
Prihvaćena: grb: 1996., zastava: 29.12.2009.
Izvori: Opština Zvornik - Zvanična Internet prezentacija Opštine Zvornik, www.opstina-zvornik.org, 20.12.2012.
Statut opštine Zvornik, Službeni glasnik opštine Zvornik, br. 4/2005.
Odluka o izmjeni i dopuni Statuta opštine Zvornik, 29.12.2009, Službeni glasnik opštine Zvornik, br. 17/2009, 31.12.2009.
Odluka o upotrebi simbola i imena Opštine Zvornik, 29.12.2009, Službeni glasnik opštine Zvornik, br. 17/2009, 31.12.2009.
Statut opštine Zvornik - prečišćeni tekst, 22.03.2010, Službeni glasnik opštine Zvornik, br. 3/2010, 31.03.2010.

Grb Zvornika je bijelo obrubljeni bijelim križem raščetvoreni grb, u prvom plavom srebrno zvono označeno križem sa četiri slova S, u drugom u crvenom srebrna zidana kula s krovom, u trećen u crvenom srebrna glava vuka i u četvrtom u plavom srebrne urezane niti. Iznad štita je ime općine iznad godine 1410. Godina označava prvi spomen mjesta u dokumentima, zvono označava prvotno ime Zvonik. Kula predstavlja tvrđavu Đurđev grad. Za vučju glavu se kaže da predstavlja vjekovnu težnju naroda za slobodom. Valovite linije predstavljaju rijeku Drinu.
Zastava je bijela s grbom u sredini i plavim ispisanim puno ime općine ispod njega. Propisana je vodoravna zastava, ali je i okomita dopuštena u određenim okolnostima.[Prethodna stranica: Republika Srpska - gradovi i općine, VI. dio (R-Š)][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Republic of Srpska - Cities and Communities, part VII (T-Z)][Slijedeća stranica: Brčko Distrikt]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2014 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.