[Prethodna stranica: Grad Rijeka, 1918. - 1924.][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Croatia - Bannate within Kingdom of Yugoslavia, 1939 - 1941][Slijedeća stranica: Hrvatska - Nezavisna Država, 1941. - 1945.]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 23. kolovoza 2004.
Posljednja promjena: 16. travnja 2016.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Hrvatska - Banovina u Kraljevini Jugoslaviji, 1939. - 1941.

Banovina Hrvatska


Krajem 1. svjetskog rata austrougarske južnoslavenske zemlje proglasile su nezavisnost 29. listopada 1918. godine kao Država Slovenaca, Hrvata i Srba. Nova je država uskoro apsorbirana u prisajedinjene kraljevine Srbije i Crne Gore formirajući Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca 1. prosinca 1918. godine. Kako se kraljevstvo polako organiziralo tradicionalne su zemlje napuštene kao jedinice, a nove administrativne jedinice su ustrojene pod imenom banovine temeljno isključivo na zemljopisnom principu, nazvane prema glavnim rijekama (i priobalju). Na taj je način hrvatski nacionalni korpus razbije, pa su minimalni ciljevi svih hrvatskih političkih snaga bile osnivanje jedinstvene hrvatske jedinice unutar Kraljevine. Na posljetku u sam sumrak 2. svjetskog rata ostvareno je kompromisno rješenje sporazumom Cvetković-Maček, i osnovana je jedinstvena Banovina Hrvatska na području ranijih banovina Savske i Promorske te uključujući još neke kotareve s hrvatskom većinom u današnjoj Bosni i Hecegovini. Banovina je trebala biti rješenje tzv. hrvatskog pitanja, no prije nego se to stiglo znatnije provesti u djelo Kraljevina je raskomadana napadom Sila osovine 6. travnja 1941. godine.


Vidi još:

Banovina Hrvatska

[Banovina Hrvatska] [Banovina Hrvatska]
[Banovina Hrvatska]
[De facto] 1:2~ [Civilna zastava]


U upotrebi: od 26. kolovoza 1939.
Napuštena: 10. travnja 1941.
Izvori: Jelena Borošak-Marjanović: “Zastave kroz stoljeća, zbirka zastava i zastavnih vrpca Hrvatskog povjesnog muzeja”, Hrvatski povjesni muzej, Zagreb, 1996.
Rhea Ivanuš: "Stoljeće promjena", Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, 2000.
Okružnica Kabineta bana Banovine Hrvatske, br. 64178-1940. od 10. rujna 1940. HPM/PMH 6387a, b

Nakon uspostave banovina hrvatska je trobojnica zabranjena, no ipak je korištena prilično često kao temelj zastava različitih lokalnih društava. Kada je osnovana Banovina Hrvatska trobojnica nije formalno propisana, ali je upotreba trobojnice sa "kockastim" grbom u sredini postala češća. Jednostavne trobojnice bez središnjeg amblema su se također upotrebljavale.
Za razliku od zastave, Banovina je dobila svoj grb, kao što je detaljno opisano i prikazano na slikama u prilogu okružnice banske kancelarije od 10. rujna 1940. Grb je propisan u dva stupnja. Manji grb je: u zlatno obrubljenom štitu šahirano crveno i srebrno. Štit je okrunjen jugoslavenskom kraljevskom krunom. Veliki grb je: srebrni dvoglavi orao s crvenim kljunom, jezikom i kandžama glava nadvišenih jugoslavenskom kraljevskom krunom, koji na prsima nosi zlatno obrubljeni štit crveno i srebrno šahiran. Okružnica određuje primarnu upotrebu velikog grba na većim natpisnim pločama, a malog grba primarno u sastavu administrativnih pečata.[Prethodna stranica: Grad Rijeka, 1918. - 1924.][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Croatia - Bannate within Kingdom of Yugoslavia, 1939 - 1941][Slijedeća stranica: Hrvatska - Nezavisna Država, 1941. - 1945.]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2016 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.