[Prethodna stranica: Koprivničko-križevačka županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Bjelovar and Bilogora County][Slijedeća stranica: Bjelovarsko-bilogorska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 12. ožujka 2019.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Bjelovarsko-bilogorske županije.

Bjelovarsko-bilogorska županija


Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Županijske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim županijskim dokumentima.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Bjelovarsko-bilogorska županija

Sjedište: Bjelovar

[Bjelovarsko-bilogorska županija] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Bjelovarsko-bilogorska županija]
[Bjelovarsko-bilogorska županija]
Prihvaćena: 12. prosinca 1995.     Odobrena: 19. travnja 1996. (P)
Dizajn: Krešimir Ivanček, Bjelovar, prema povijesnom uzorku Josipa Hohnjeca, 1872.
Odobreni blazon grba: Štit gore raskoljen. U prvome plavom srebrni/bijeli sveti Juraj na konju koji probada zelenoga zmaja; u drugome u crvenome srebrni/bijeli Andrijin križ; u trećem crveno srebrne/bijele četvorine (5×3).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2, žuto zelene boje s grbom Županije u sredini.
Opisi grba: Grb Županije bjelovarsko-bilogorske povijesni je grb Bjelovarske županije iz 1872. godine, a sastoji se od pravilnog štita koji je vodoravno podijeljen na dva dijela. Gornji dio štita je podijeljen na dva ista polja. U prvom polju se na plavoj podlozi nalazi lik sv. Juraja na konju koji ubija zmaja. Lik sv. Juraja na konju je bijele boje s crvenim plastom dok je zmaj zelene boje. U drugom polju se na crvenoj podlozi nalazi bijeli Andrijin križ. Na donjoj polovici štita smješten dio povijesnog hrvatskog grba koji se sastoji od pet vodoravnih i tri okomita crveno bijela polja, tako da je prvo polje u gornjem lijevom kutu crvene boje. (Čl. 1, Odluka, 1995.)
Grb Županije bjelovarsko-bilogorske povijesni je grb Bjelovarske županije iz 1872. godine, a sastoji se od pravilnog štita koji je vodoravno podijeljen na dva dijela. Gornji dio štita je podijeljen na dva ista polja. U prvom polju se na plavoj podlozi nalazi lik sv. Juraja na konju koji ubija zmaja. Lik sv. Juraja na konju je bijele boje s crvenim plastom dok je zmaj zelene boje. U drugom polju se na crvenoj podlozi nalazi bijeli Andrijin križ. Na donjoj polovici štita smješten je povijesni hrvatski grb. (Čl. 5, Odluka, 1996.)

Opis zastave: Zastava Županije sastoji se od dvije boje, u gornjem dijelu oker žute i donjem dijelu zelene. Boje su položene vodoravno i jednakih su širina. U sredini zastave obostrano je smješten grb Županije. (Čl. 2, Odluka, 1995; Čl. 6, Odluka, 1996.)
Izvori: Statut Županije bjelovarsko-bilogorske, 30.03.1994, Županijski glasnik Županije bjelovarsko-bilogorske, br. 1/1994, 31.03.1994.
Program rada Skupštine Županije bjelovarsko-bilogorske za 1995. godinu, 30.03.1995, Županijski glasnik Županije bjelovarsko-bilogorske, br. 4/1995, 18.04.1995.
Odluka o grbu i zastavi Županije bjelovarsko-bilogorske, 12. prosinca 1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/28, URBROJ: 515-04-03/1-96-1, 19.04.1996.
Odluka o opisu grba i zastave, kao i uvjetima načina uporabe grba i zastave Županije bjelovarsko-bilogorske, 29.05.1996, Županijski glasnik Županije bjelovarsko-bilogorske, br. 5/1996, 28.06.1996.
Statut Bjelovarsko-bilogorske županije, 19.07.2001, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 6/2001, 20.07.2001.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Bjelovasko-bilogorske županije, 14.07.2009, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 14/2009, 15.07.2009.
Statut bjelovarsko-bilogorske županije, 13.10.2009, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 22/2009, 19.10.2009.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o opisu grba i zastave, kao i uvjetima načina uporabe grba i zastave Bjelovarsko-bilogorske županije, 21.12.2009, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 29/2009, 24.12.2009.
Statut Bjelovarsko-bilogorske županije (pročišćeni tekst), 22.10.2013, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 10/2013, 28.10.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije, 28.02.2018, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 1/2018, 01.03.2018.
Statut Bjelovarsko-bilogorske županije (pročišćeni tekst), 17.07.2018, Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 7/2018, 28.08.2018.
Colorsoft Ivanček, Bjelovar, www.colorsoft.hr 01.09.2008.
Emilij Laszowski: "Grbovnice hrvatskih županija", Starine JAZU, XXX, 1902:212-243.

Grb se sastoji od tri polja, u prvom Sveti Juraj ubija zmaja, u drugom Andrijin križ, i u trećem hrvatska šahovnica. To je isti grb kao onaj dodijeljen Bjelovarskoj županiji 17. studenog 1872., nakon što je uspostavljena 1871. od dijelova odvojenih od Vojne Krajine (tzv. Varaždinske Krajine).
Zastava je usvojena 1995. oker-žuta i zelena dvobojnica s grbom u sredini. Odluka iz 1996. ne mijenja grb ni zastavu, nego samo dodaje propise o njihovoj upotrebi.
Vjerojatno negdje oko 2005. godine izrađena je i svečana zastava u tvrtci Colorsoft, u obliku gonfalona vodoravno razdijeljenog na tamno žuto i zeleno, s grbom u sredini nadvišenim zlatnom krunom s plavim floralnim plaštem i s bijelim natpisom imena županije u tri reda ispod. Gonfalon je obrubljen žutim i završava s pet nejednakih polukružnih repova, na krajevima koji su žute rese i dvije žute kićanke.[Prethodna stranica: Koprivničko-križevačka županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Bjelovar and Bilogora County][Slijedeća stranica: Bjelovarsko-bilogorska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2019 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.