[Prethodna stranica: Splitsko-makarska metropolija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Ecclesiastical Province of Đakovo and Osijek][Slijedeća stranica: Madžarska]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 27. srpnja 2017.
Posljednja promjena: 31. prosinca 2017.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]
Ova stranica je u izradi! Linkovi i slike mogu nedostajati!
Podaci prikazani na ovoj stranici nisu nužno ispravni!

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Đakovačko-osječka metropolija

Provincia ecclesiastica Diacovensis-Osijekensis


Crkveni grbovi u Hrvatskoj slijede specifičnu crkvenu heraldičku tradiciju, koja se u pojedinostima razlikuje od svjetvone, plemičke i municipalne. Suvremena crvena heraldika poznaje grbove svećenika kao i raznih crkvenih institucija, a u 20. stoljeću primjećuje se manji ili veći odmak od tradicionalnih heraldičkih principa u sastavljanju sadržaja u štitu. Oznake časti za svećenike su galero - svećenički šešir širokog oboda iz kojeg vise uzice s kićankama. Ovisno o rangu razlikuje se boja galera i broj kićanki. Osim toga, iza štita biskupi imaju križ, nadbiskupi dvostruki križ, a mogu imati i druge oznake poput mitre ili pastirskog štapa. Metropoliti po tradiciji još imaju i palij ovješen o štit, iako se to danas često izostavlja.
Danas u pravilu svećenici biraju grb tek prilikom imenovanja za biskupa. Prilikom uzvišenja u više crkvene časti mogu zradžati isti grb s primjereno promijenjenim oznakama ranga, a mogu uvesti i promjene u samom sadržaju štita grba. Obično se pak jednom izabrano biskupsko geslo zadržava cijelog života.
Crkvene teritorijalne jedinice u Hrvatskoj danas samo ponekad imaju grbove, koji se često sastoje samo od štita i likova u njemu, a nerjetko su jednaki ili se temelje na grbu prvog nositelja pastirske službe u toj jedinici. Ponekad se umjesto grbova rabe (kružni) pečati.
Za razliku od municipalnih i državnih grbova, koji danas uglavnom imaju standardizirani likovni prikaz, crkveni grbovi iste osobe ili institucije razlikuju se, u skladu s heraldičkom tradicijom, ovisno o umjetniku i mediju prikaza u mnogim detaljima umjetničkog oblikovanja. Ovdje se prikazuju u umjetničkoj interpretaciji autora web stranica.
Zastave ovih pojedinaca i institucija, u pravilu, za sada nisu zabilježene u uporabi.


Srijemska biskupija postoji barem od 4. stoljeća, 395. postaje metropolitanska nadbiskupija, ukinuta 885. Ponovo uspostavljena 1229. sufraganska Kaločkoj nadbiskupiji. - Bosanska biskupija sa sjedištem u Vrhbosni sufraganska Splitskoj nadbiskupiji osnovana između 1060. i 1075. Kasnije nakratko slijedno sufraganska Dubrovačkoj, Kaločkoj i Barskoj nadbiskupiji. Oko 1250. sjedište prelazi u Đakovo. Bosanska i Srijemska biskupija ujedinjene su 1773. u Srijemsku biskupiju, koja se od 1963. naziva Đakovačka ili Bosanska i Srijemska biskupija, odnosno skraćeno Đakovačko-srijemska biskupija. Ponovo je 2008. izdvojena Srijemska biskupija na teritoriju Vojvodine/Srbije, a preostalo područje postaje metropolitanska Đakovačko-osiječka nadbiskupija, kojoj je Srijemska sufraganska, kao i Požeška biskupija koja je 1997. izdvojena iz Zagrebačke nadbiskupije.

Vidi još:

Đakovačko-osječka nadbiskupija

Archidioecesis Diacovensis-Osijekensis

Bosanski su biskupi premjestili sjedište iz Vrhbosne u Đakovo oko 1250. U Bosni je 1735. osnovan apostolski vikarijat, a preotalio dio biskupije koja je stoga obuhvaćala teritorij Slavonije ujedinjen je 1773. sa Srijemskom biskupijom sa sjedištem u Đakovu, koja je 1963. preimenovana u Đakovačku ili Bosansku i Srijemsku biskupija. Uzdignuta u nadbiskupiju Đakovačko-osječku 2008.Požeška biskupija

Dioecesis Poseganus

Područje je bio dio Zagrebčake biskupije osnovane 1094. kao sufraganske Ostrogonskoj nadbiskupiji, a od 1180. Kaločkoj nadbiskupiji. Biskupija je uzdignuta u metropolitansku Zagrebačku nadbiskupiju tek 1850, a dalje je podijeljena tek 1997., između ostalog izdvajanjem Požeške biskupije, koja je onda 2008. podređena Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji.Srijemska biskupija

Dioecesis Sirmiensis (Serbia)

Srijemska biskupija postoji u prvim stoljećima kršćanstva, uzdignutau metropolitansku nadbiskupiju 395., ukinuta 885. Ponovo uspostavljena 1229. podređena Kaločkoj nadbiskupiji. Ujedinjena 1773. preostalim dijelom Bosanske / Đakovačke biskupije, sa sjedištem u Đakovu. Preimenovana 1963. u Đakovačku ili Bosansku i Srijemsku biskupiju. Zasebna Srijemska biskupija ponovo osnovana 2008.[Prethodna stranica: Splitsko-makarska metropolija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Ecclesiastical Province of Đakovo and Osijek][Slijedeća stranica: Madžarska]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.