[Prethodna stranica: Zagrebačka metropolija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Ecclesiastical Province of Rijeka][Slijedeća stranica: Splitsko-makarska metropolija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 3. travnja 2016.
Posljednja promjena: 6. lipnja 2016.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]
Ova stranica je u izradi! Linkovi i slike mogu nedostajati!
Podaci prikazani na ovoj stranici nisu nužno ispravni!

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Riječka metropolija

Provincia ecclesiastica Fluminensis


Crkveni grbovi u Hrvatskoj slijede specifičnu crkvenu heraldičku tradiciju, koja se u pojedinostima razlikuje od svjetvone, plemičke i municipalne. Suvremena crvena heraldika poznaje grbove svećenika kao i raznih crkvenih institucija, a u 20. stoljeću primjećuje se manji ili veći odmak od tradicionalnih heraldičkih principa u sastavljanju sadržaja u štitu. Oznake časti za svećenike su galero - svećenički šešir širokog oboda iz kojeg vise uzice s kićankama. Ovisno o rangu razlikuje se boja galera i broj kićanki. Osim toga, iza štita biskupi imaju križ, nadbiskupi dvostruki križ, a mogu imati i druge oznake poput mitre ili pastirskog štapa. Metropoliti po tradiciji još imaju i palij ovješen o štit, iako se to danas često izostavlja.
Danas u pravilu svećenici biraju grb tek prilikom imenovanja za biskupa. Prilikom uzvišenja u više crkvene časti mogu zradžati isti grb s primjereno promijenjenim oznakama ranga, a mogu uvesti i promjene u samom sadržaju štita grba. Obično se pak jednom izabrano biskupsko geslo zadržava cijelog života.
Crkvene teritorijalne jedinice u Hrvatskoj danas samo ponekad imaju grbove, koji se često sastoje samo od štita i likova u njemu, a nerjetko su jednaki ili se temelje na grbu prvog nositelja pastirske službe u toj jedinici. Ponekad se umjesto grbova rabe (kružni) pečati.
Za razliku od municipalnih i državnih grbova, koji danas uglavnom imaju standardizirani likovni prikaz, crkveni grbovi iste osobe ili institucije razlikuju se, u skladu s heraldičkom tradicijom, ovisno o umjetniku i mediju prikaza u mnogim detaljima umjetničkog oblikovanja. Ovdje se prikazuju u umjetničkoj interpretaciji autora web stranica.
Zastave ovih pojedinaca i institucija, u pravilu, za sada nisu zabilježene u uporabi.


Područje metropolije ima tradiciju iz prvih stoljeća kršćanstva, prije svega Porečka biskupija iz 3. stoljeća, te druge istarske te Senjska i Krčka biskupija iz 5. stoljeća, a bilo je podložno Akvilejskoj patrijaršiji. Dijelovi današnje metropolije pripadali su kroz povijest metropolijama u Saloni, Splitu, Akvileji, Zadru, Gradu, Veneciji i Gorici. Nakon 1. svjetskog rata u Rijeci je osnovana apostolska administracija, izdvajanjem iz Senjsko-modruške biskupije (od 1630.), te je osnovana Riječko-opatijska biskupija (Dioecesis Fluminensis-Sancti Iacobi de Abbatia) 1925. od dijelova koji su ranije pripadali Ljubljanskoj, Senjsko-modruškoj i Tršćanskoj biskupiji. Nakon 2. svjetskog rata talijansko svećenstvo napušta područje, a teritorij se dijeli na slovenski i hrvatski dio. Senjsko-modruška biskupija i hrvatski dio Riječke ujedinjeni su 1969. u Riječko-senjsku nadbiskupiju i metropoliju. Nakon izdvajanja Gospičko-senjske biskupije 2000., preimenovana je u Riječku nadbiskupiju i metropoliju, kojoj je sufraganska i Porečko-pulska i Krčka biskupija.

Vidi još:

Riječka nadbiskupija

Archidioecesis Fluminensis

U Rijeci je 1920. izdvajanjem iz Senjsko-modruške biskupije osnovana apostolska administracija, a 1925. Riječko-opatijska biskupija (Dioecesis Fluminensis-Sancti Iacobi de Abbatia) od hrvatskih i slovenskih područja izvan Istre pod talijanskom vlašću. Nakon 2. svjetskog rata talijansko svećenstvo napušta područje, a biskupija se dijeli na slovenski i hrvatski dio. Hrvatski je dio ujedinjen sa Senjsko-modruškom biskupijom 1969. u Riječko-senjsku nadbiskupiju. I njezinog je sastava 2000. izdvojena Gospičko-senjska biskupija te je preimenovana u Riječku nadbiskupiju.Ivan Devčić

Msgr. Dr. Ivan Devčić, nadbiskup i metropolit riječki

[Ivan Devčić]

U upotrebi: od 2000.
Izvor: "Grb novoimenovanoga riječkog nadbiskupa", IKA, 14.12.2000., www.ika.hr

U plavom zlatno slovo Α [Alfa] unutar srebrnog slova Ω [Omega], gore desno zlatna šestokraka zvijezda, lijevo zlatni četverolatični cvijet, u podnožju zlatna slova MM. Iza štita zlatni biskupski štap s dvostukim jabučastim križem, nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po deset zelenih kićanki. Ispod u plavoj vrpci zlatne pozadine zlatno geslo: „Krist naša nada“ ([Christ seps nostra/Christi spei nostra] 1Tim 1:1).

Imenovan 2000. Doktorirao 1980. na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu.Josip Bozanić

Msgr. Dr. Josip Bozanić, biskup krčki i apostolski administrator riječko-senjski

Kao krčki biskup imenovan je zbog bolesti biskupa Tamaruta 1996. apostolskim administratorom riječko-senjskim do 1997. kada postaje zagrebački nadbiskup i metropolit te kasnije kardinal.Anton Tamarut (1932. – 2000.)

Msgr. Dr. Anton Tamarut, nadbiskup i metropolit riječko-senjski

Imenovan 1990. Formalno je nakratko 2000. prvi nadbiskup i metrolpolit riječki. Riječko-senjskim nadbiskup koadjutor od 1987. Prije toga biskup šibenski od 1986. Doktorirao na Papinskome sveučilištu Gregoriani i Liturgijskom intstitutu na Papinskome Ateneju sv. Anzelma 1966.Josip Pavlišić (1914. – 2005.)

Msgr. Josip Pavlišić, nadbiskup i metropolit riječko-senjski

Imenovan 1974. Umirovljen 1990. Od 1973 apostolski administrator Ričkeo-senjske nadbiskupije. Od 1969. nadbiskup koadjutor riječko-senjski, naslovni nadbiskup pićanski. Od 1951. pomoćni biskup senjsko-modruški, naslovni biskup Bruza.Viktor Burić (1897. – 1983.)

Msgr. Viktor Burić, nadbiskup i metropolit riječko-senjski

Imenovan 1969. Umirovljan 1974. Apostolski administrator riječko-senjski od 1952. Biskup senjsko-modruški 1935. do 1969.Josip Srebrenić (1876. – 1966.)

Msgr. Josip Srebrenić (Srebrnič, Srebrnić), biskup krčki, apostolski administrator riječki

Apostolski administrator hrvatskog dijela Riječke biskupije 1949. - 1951., kao biskup krčki. Kasnije nadbiskup.Karlo Jamnik (1891. – 1949.)

Msgr. Karlo (Karel) Jamnik, apostolski administrator riječki

Izvor: Rafko Valenčić, Život mons. Karla Jamnika (1891.-1949.) apostolskog administratora Riječke biskupije (1947.-1949.), Riječki teološki časopis, 17 (2009) 2: 389-402

Imenovan apostolskim administratorom cijele Riječke biskupije 1947.Ugo Camozzo (1892. – 1977.)

Msgr. Ugo Camozzo, biskup riječki (riječko-opatijski)

Imenovan 1938. U egzilu od 1947. Od 1948. nadbiskup Pise. Umirovljen 1970. kao naslovni nadbiskup Hirine.Antonio Santin (1895. – 1981.)

Msgr. Antonio Santin, biskup riječki (riječko-opatijski)

[Antonio Santin (1895. – 1981.)]

U upotrebi: od 1933.
Izvori: Marko Medved: Riječki biskup Antonio Santin (1933.–1938.), Croatica Christiana Periodica 36 (2012) 70: 117–143.
Gianclaudio de Angelini: Raccolta Araldica Rovignese (Araldica delle famiglie di Rovigno), Arupinum, digilander.libero.it/arupinum, 2001.
Gianclaudio de Angelini: Istriani Illustri: Antonio Santin, IstriaNet, www.istrianet.org, 09.02.2000.

Četvoren, u prvom Sv. Vid (ili Sv. Eufemija), u drugom Rijeka (orao stoji na stijeni i izlijeva vodu oko nje iz vrča), u trećem pulska Arena, i u četvrtom nazubljeni kotač i palma Sv. Eufemije. Iza štita zlatni biskupski štap s trolisnim križem između ukrštene mitre i pastorala, nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u srebrnoj vrpci crno geslo: „Quaerite primum regnum Dei“ (Tražite najprije kraljevstvo Božje. Lk 12:31).

Imenovan 1933. Od 1938. do 1975. biskup tršćanski (tršćansko-koparski), od 1963. nadbiskup ad personam.
Kao tršćanski biskup koristi modificirani grb s jednim poljem s prikazom pulske Arene nadvišene trima ukrštenim palmovim grančicama, uz iste okolne elemente izvan štita. Nakon imenovanja za nadbiskupa, povećan je broj kićanki na deset.Carlo Mecchia

Msgr. Carlo Mecchia, apostolski administrator riječki

Apostolski administrator 1932. - 1933. Svećenik u Trstu.Isidoro Sain (1869. – 1932.)

Msgr. Fra Isidoro Sain (Izidor Šajin), O. S. B., biskup riječki (riječko-opatijski)

Imenovan apostolskim administratorom Rijeke 1922., biskupom rijčeko-opatijskim 1925.Celso Constantini (1876. – 1958.)

Msgr. Dr. Celso Benigno Luigi Constantini, apostolski administrator riječki

Apostolski administrator Rijeke 1920. do 1922., naslovni biskup Hierapolisa Frigijskog (1921. – 1922.). Kasnije apostolski delegat u Kini (1922. – 1933.), naslovni nadbiskup Teodoziopolisa Arkadijskog (1922. – 1953.), osnivač Družbe učenika Gospodnjig (Congregatio Discipulorum Domini, 1931.), apostolski administrator Harbina (1931. – 1933.), tajnike Svete kongregacija za širenje vjere (1935. – 1953.), kardinal prezbiter crkve Sv. Nereja i Ahila (1953. – 1958.), kancelar apostolske kancelarije (1954. – 1958.), kardinal prezbiter crkve Sv. Lovre u kući Damasovoj (1958.).
Kardinalski grb: u plavom na srebrnom trobrijegu (coupeaux) stoje dva srebrna goluba jedan prema drugom nadvišeni zlatnim križem s ugrađenim slovom Ρ (Ro) dolje između slova Α [Alfa] i Ω [Omega]. Iza štita zlatni biskupski štap s trolisnim križem, nadvišen crvenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po petnaest zelenih kićanki. Ispod u srebrnoj vrpci crno geslo: „In hoc signo“ (U ovom znaku).
Nije zabilježeno je li ovaj ili koji drugi grb koristio dok je bio u Rijeci.Krčka biskupija

Dioecesis Vegliensis

Krčka biskupija osnovana je u prvim stoljećima kršćanstvam kao i susjedne Osorska i Rapska, koje su joj pripojene 1828. Od 1830. do kraja 1. svjetskog rata sufraganska je biskupija Goričke nadbiskupije. Dijelovi koji su pripali Italiji pripojeni su Riječkoj, a od 1932. Zadarskoj biskupiji, a preostali dio Krčke biskupije izravno je podređen Vatikanu. Nakon 2. svjetskog rata dobiva na upravu svoja ranija područja, koja su i formalno pripojena Biskupiji 1963. Od 1969. sufraganska je biskupija Riječke-senjske, odnosno od 2000. Riječke nadbiskupije.Ivica Petanjak

Msgr. dr. fra Ivica Petanjak, O.F.M.Cap., biskup krčki

[Ivica Petanjak]

U upotrebi: od 2015.
Izvori: Biskupski grb i geslo mons. dr. Ivice Petanjka, Službeni vjesnik Biskupije Krk, br. 2/2015, 24.01.2015.
Biskupsko geslo i grb krčkog biskupa fra Ivice Petanjka, Biskupija Krk, biskupijakrk.hr, 08.02.2015.

Razdijeljen, gore raskoljen, prvo raščetvoreno, u crvenom srebrni mlinski kamen visi o konopcu, u srebrnom tri zlatna klasa pšenice, u srebrnom purpurni grozd s dva zelena lista, u crvenom iz zelenog izrasta srebrni grad s kulom s krovištem, drugo u plavom tri spojene srebrne okrugle kule s krovištem i gore lijevo zlatna osmokraka zvijezda, treće u srebrnom iz oblaka izrastaju ukrštene dvije ruke, lijeva u rukavu franjevačkog habita i crni križ. Iza štita zlatni biskupski štap s plosnatim križem s pet crvenih kamenova, nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u srebrnoj vrpci smeđe pozadine zeleno geslo: „Prepusti Gospodinu putove svoje“ ([volve super Dominum viam tuam], Ps 37:5).

Imenovan 2015. Doktorirao 2002. na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu.Valter Župan

Msgr. Valter Župan, biskup krčki u miru

[Valter Župan]

U upotrebi: od 1998.
Izvor: Biskup u miru Biskup Mons. Valter Župan, Biskupija Krk, biskupijakrk.hr, 2016.

U plavom zlatno srce dodiruje odozgo srebrni plosnati križ. Iza štita zlatni biskupski štap s trolisnim križem, nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u srebrnoj vrpci plavo geslo: „Orationi et ministerio“ (Moliti i služiti).

Imenovan 1998. Umirovljen 2015.Josip Bozanić

Msgr. Dr. Josip Bozanić, biskup krčki

Imenovan 1989, prvo biskupom koadjutorom, a onda i biskupom krčkim. Od 1996. i apostolski administrator riječko-senjski. 1997. imenovan nadbiskupom i metropolitom zagrebačkim te kasnije kardinalom.
Nije zabilježeno je li kao biskup koristio svoj današnji kardinalski grb (uz biskupske oznake časti).Karmelo Zazinović

Msgr. Dr. Karmelo Zazinović, biskup krčki

Izvori: Preminuo biskup Karmelo Zazinović, IKA, www.ika.hr, 06.03.1997.
Franjo Velčić: Krčki biskup dr. Karmelo Zazinović i osnivanje Riječke metropolije, Riječki teološki časopis, 17 (2009) 2: 355-370.

Imenovan 1968. Umirovljen 1989. Od 1961. pomoćni biskup krčki i naslovni biskup Lebesa, od 1966. biskup koadjutor krči. Doktorirao 1943. na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu.Josip Srebrnić (1876. – 1966.)

Msgr. Josip Srebrnić (Srebrnič, Srebrenić), biskup krčki

Ups, nema slike!

U upotrebi: od 1923.
Izvor: Franjo Velčić: Biskupski grb - Povodom 50. obljetnice smrti krčkoga biskupa mons. dr. Josipa Srebrnića (1966.-2016.). (1), Biskupija Krk, biskupijakrk.hr, 03.02.2016.

Ljevokoso razdijeljen zelenom valovitom kosom gredom, gore u podnožju planine crkvica, dolje iznad valovitog more zvijezda. Iznad štita latinski križ između mitre i pastirskog štapa, nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u vrpci geslo: „Fortis in fide“ ([Budite] čvrsti u vjeri).

Imenovan 1923. Apostolski administrator Rijeke i Opatije 1949. – 1952. Nadbiskup ad personam 1963. Doktorirao 1902. na Sveučilištu u Beču i 1903. na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu.Antun Mahnić (1850. – 1920.)

Msgr. Dr. Antun Mahnić (Anton Mahnič), biskup krčki

[Antun Mahnić (1850. – 1920.)]
[Rekonstrukcija]

U upotrebi: od 1896.
Izvori: Mateja Meglič, »Čuvar s Jadrana« – Škof Anton Mahnič med Prvo svetovno vojno, diplomsko delo, Mentor: izr. prof. dr. Walter Lukan, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, Ljubljana 2007.
Anton Bozanić: "Biskup Antun Mahnić: čovjek nepokolebljive vjere, jasnih vizija i smjelih djela", Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2013.

U štitu trolisni latinski križ (boje nepoznate). Iznad štita mitra i pastirski štap, nadvišeni zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u vrpci geslo: In cruce salus! (U križu je spas).

Imenovan 1896. Doktorirao 1881. na Sveučilištu u Beču. Postupak beatifikacije pokrenut 2013.Gospićko-senjska biskupija

Dioecesis Gospiciensis-Seniensis

[Gospićko-senjska biskupija]

U upotrebi: od 2000.
Izvor: "Grb Gospićko-senjske biskupije", Ordinarijat, Gospićko-senjska biskupija, www.gospicko-senjska-biskupija.hr, 06.03.2014.

U srebrnom kao križ stilizirano zlatno glagoljsko slovo Ⰰ [Az] iznad zlatnog glagoljskog slova Ⱎ [Ša] (brojevna vrijednost: 2000) između dvije zlatne šestokrake zvijezde, u podnožju preko dvostrukog roga razdijeljenog gore zlatno i dolje u plavom zlatni šiljak između srebrnih valova i vodopada.

Biskupija sa sjedištem u Senju postoji barem od 5. stoljeća, obnovljena je u 12. stoljeću. Od 1248. ima povlasticu uporabe narodnog jezika (hrvatski jezik i glagoljsko pismo) u bogoslužju. Uz nju nalazi se i Krbavska biskupija, koja od 1460. ima sjedište u Modrušu. Od 1630. ujedinjene su u Senjsko-modrušku biskupiju. Iz njezinih dijelova 1925. osnovana je Riječko-opatijska biskupija. Nakon 2. svjetskog rata njezini hrvatski dijelovi ujedinjeni su sa Senjsko-modruškom 1969. u Riječko-senjsku nadbiskupiju i metropoliju. Iz nje je 2000. izdvojena Gospićko-senjska biskupija. Grb koji se koristi modificiran je štit grba prvog biskupa Bogovića.Zdenko Križić

Msgr. o. Zdenko Križić, OCD, biskup gospićko-senjski

[Zdenko Križić]

U upotrebi: od 2016.
Izvori: "Geslo i tumačenje grba novoimenovanoga biskupa Gospićko-senjskog", Misija/IKA, Misija SD, misija.slobodnadalmacija.hr, 15.04.2016.
vlč. Marinko M.: "Uobličen grb biskupa Križića", Gospićko-senjska biskupija, www.gospicko-senjska-biskupija.hr, 26.04.2016.

Četvoren, prvo u srebrnom smeđi povijeni šiljak koji završava kružnim proširenim križem i preko svega tri zlatne šestokrake zvijezde (2, 1) (karmelski križ), drugo u plavom zlatna šestokraka zvijezda iznad tri srebrne valovite niti, treće u plavom zlatna velebitska degeinija (Degenia Velebitica), i četvrto crveno i srebrno šahirano (4×5). Iza štita zlatni biskupski štap s križem s pet crvenih kamenova (križ Mateja Maruta, krbavskog biskupa, 13. st.), nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u zlatnoj vrpci smeđe geslo: „Bog sam dostaje“ (Solo Dios basta, Sv. Tereza Avilska).

Imenovan 2016.Mile Bogović

Msgr. Dr. Mile Bogović, biskup gospićko-senjski

[Mile Bogović]

U upotrebi: od 1999.
Izvor: "Grb Gospićko-senjske biskupije", Ordinarijat, Gospićko-senjska biskupija, www.gospicko-senjska-biskupija.hr, 06.03.2014.

U srebrnom kao križ stilizirano zlatno glagoljsko slovo Ⰰ [Az] iznad preko dvostrukog roga razdijeljenog gore zlatno i dolje u plavom zlatni šiljak između srebrnih valova i vodopada. Štit nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u srebrnoj vrpci plavo geslo: „U ime Oca i Sina i Duha Svetoga“.

Imenovan 2000. Umirovljen 2016. i imenovan apostolskim administratorom gospićko-senjskim do ređenja novog biskupa. Naslovnim biskup Tamate i pomoćni biskup riječko-senjski 1999. Doktorirao 1971. na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu.Porečka i Pulska biskupija

Dioecesis Parentinus et Polensis

Najstarijom istarskom biskupijom smatra se Poreč, već od 3. stoljeća, dok su 524. zabilježene biskupije sa sjedištem u Poreču (Parenzo), Puli (Pola), Pićnu (Pedena), Novigradu (Cittanova), Kopru (Capodistria) i Trstu (Trieste), a vjerojatno i u Cissi kod Rovinja i Siparu kod Umaga. Kad je Cissa propala, njezin je teritorij propojen Porčekoj biskupiji 780. Od 18. stoljeća slijedi niz složenih prekrajanja granica crkvenih pokrajina koje su slijedile složene poltičke promjene, a ovdje su naznačene samo najvažnije. Porečka biskupija 1788. gubi Pazinski a dobiva Bueztski dekanat. Oba su joj ponovo vraćena 1978., kada dobiva i Pićanski i Umaško-oprtaljski dekanat. Pulska biskupija širi se 1029. na područje Labinskog i Rijčkog arhiđakonata ranije u Pićanskoj biskupiji. Usklađivanje s državnim granicama provodi se 1788., kada se njezini sjeverni dijelovi uključuju u Gradišku pa kasnije Tršćansku biskupiju. Teritorijalno mala Novigradska biskupija održala se do 1828. kada je pripojena Tršćanskoj. Porečka i Pulska biskupija ujedinjene su 1828. Nakon 2. svjetskog rata ustrojena je privremeno Pazinska apostolska adminstratura, koja je konačno 1977. pripojena Biskupiji.Dražen Kutleša

Msgr. Dr. Dražen Kutleša, biskup porečki i pulski

[Dražen Kutleša]

U upotrebi: od 2011.
Dizajn: Dr. Renato Poletti, Rim
Izvori: Stipan Bunjevac: "Poreč: Zaređen biskup koadjutor Porečke i pulske biskupije mons. Dražen Kutleša - Za doprinos duhovnom preporodu ove naše hrvatske grude", Glas Koncila 51 (1956), 18.12.2011.
"Biskup - Mons. Dr. Dražen Kutleša, Biskup Porečke i Pulske biskupije, Grb, Geslo", Porečka i Pulska biskupija, www.biskupija-porecko-pulska.hr, 2013.

Raskoljen zaobljenim šiljkom, prvo u plavom zlatna sedmokraka zvijezda, drugo u plavom zlatna kruna hrvatskih kraljeva, treće u srednom na dvije valovite plave grede lađa s razvijenim kvadratnim jedrom na kojem je crveni Kristov monogram. Iza štita zlatni biskupski štap s trolisnim grčkim križem s pet crvenih kamenova, nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u zlatnoj vrpci crno geslo: „U Tebe se Gospodine uzdam“ (In Te Domine, speravi, Ps 31, 15).

Imenovan 2012. Biskup koadjutor Porečki i pulski 2011. Doktorirao 2001. na Papinskom sveučilištu Urbanijana u Rimu.Ivan Milovan

Msgr. Ivan Milovan, biskup porečki i pulski

[Ivan Milovan]

U upotrebi: od 1997.
Izvor: "Biskup - Mons. Ivan Milovan, biskup porečki i pulski, Grb biskupa ordinarija, Geslo", Porečka i Pulska biskupija, www.biskupija-porecko-pulska.hr, 14.07.2008.

U plavom zlatna kula zlatne šestokrake zvijezde Danice i zlatnog križa s ugrađenim grčkim slovom Ρ [Ro] i u podnožju tri bijele valovite grede. Štit nadvišen plavim latinskim križem, nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u plavoj vrpci srebrne pozadine zlatno geslo: „Ædificare in caritate“ (Graditi u ljubavi).

Imenovan 1997. Umirovljen 2012.Antun Bogetić

Msgr. Antun Bogetić, biskup porečki i pulski

Imenovan 1984. Umirovljen 1998.Dragutin Nežić (1908. – 1995.)

Msgr. Dr. Dragutin Nežić, biskup porečki i pulski

Imenovan 1960. Umirovljen 1984. Od 1950. naslovni biskup Pomarije i apostolski administrator tršćansko-koparski te porečki i pulski. Doktorirao 1935. na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu.Mihael Toroš (1884. – 1963.)

Msgr. Mihael Toroš, apostolski administrator Porečke i Pulske biskupije i dijela Goričke nadbiskupije

Imenovan apostolski administrator Porečke i Pulske biskupije i jugoslavenskog dijela Goričke nadbiskupije 1947. Odstupio 1949. Kasnije administrator slovenskog dijela Tršćansko-koparske biskupije 1951. te područja bivše Zone B STT-a 1955. Umirovljen 1961.Rafael Mario Radossi (1887. – 1972.)

Msgr. Fra Raffaele Mario Radossi, O.F.M.Conv., biskup porečki i pulski

[Rafael Mario Radossi (1887. – 1972.)]

Izvor: Giorgio Aldrighetti: Stemma di S. E. R. Mons. Raffaele Radossi Vescovo di Pola e Parenzo (1942), Il Pastorale, Araldica Ecclesiastica, www.iagi.info, 2016.

Razdijeljen, dolje raskoljen, prvo u crvenom na zelenom brijegu zlatni krilati lav pridržava otvorenu knjihu u kojoj je ispisano "Pax tibi Marco Evangelista Mea", drugo u srebrnom dvije ukrštene ruke, desna u franjevačkom habitu, ispred crvenog latinskog križa, treće u plavom zlatni uspravljeni hipopanter. Iza štita zlatni biskupski štap s trolisnim križem s četiri crvena kamena između mitre i pastorala, nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u srebrnoj vrpci crno geslo: „In charitate Christi“.

Imenovan 1941. Kasnije od 1948. nadbiskup Spoleta, umirovljen 1967. i odtada naslovni nadbiskup Ekvilija.Trifun Pederzolli (1864. – 1941.)

Msgr. Trifun (Trifone) Pederzolli, biskup porečki i pulski

Imenovan 1913.Ivan Krstitelj Flapp (1845. – 1912.)

Msgr. Dr. Ivan Krstitelj (Giovanni Battista) Flapp, biskup porečki i pulski

Imenovan 1884. Doktorirao 1873. na Visokom znanstvenom zavodu Sv. Augustina za školovanje diocezanskih svećenika (Augustineum) u Beču.[Prethodna stranica: Zagrebačka metropolija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Ecclesiastical Province of Rijeka][Slijedeća stranica: Splitsko-makarska metropolija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2016 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.