[Prethodna stranica: Hrvatska - Katolička crkva][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Ecclesiastical Province of Zagreb][Slijedeća stranica: Riječka metropolija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 3. travnja 2016.
Posljednja promjena: 11. rujna 2018.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]
Ova stranica je u izradi! Linkovi i slike mogu nedostajati!
Podaci prikazani na ovoj stranici nisu nužno ispravni!

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zagrebačka metropolija

Provincia ecclesiastica Zagrabiensis


Crkveni grbovi u Hrvatskoj slijede specifičnu crkvenu heraldičku tradiciju, koja se u pojedinostima razlikuje od svjetvone, plemičke i municipalne. Suvremena crvena heraldika poznaje grbove svećenika kao i raznih crkvenih institucija, a u 20. stoljeću primjećuje se manji ili veći odmak od tradicionalnih heraldičkih principa u sastavljanju sadržaja u štitu. Oznake časti za svećenike su galero - svećenički šešir širokog oboda iz kojeg vise uzice s kićankama. Ovisno o rangu razlikuje se boja galera i broj kićanki. Osim toga, iza štita biskupi imaju križ, nadbiskupi dvostruki križ, a mogu imati i druge oznake poput mitre ili pastirskog štapa. Metropoliti po tradiciji još imaju i palij ovješen o štit, iako se to danas često izostavlja.
Danas u pravilu svećenici biraju grb tek prilikom imenovanja za biskupa. Prilikom uzvišenja u više crkvene časti mogu zradžati isti grb s primjereno promijenjenim oznakama ranga, a mogu uvesti i promjene u samom sadržaju štita grba. Obično se pak jednom izabrano biskupsko geslo zadržava cijelog života.
Crkvene teritorijalne jedinice u Hrvatskoj danas samo ponekad imaju grbove, koji se često sastoje samo od štita i likova u njemu, a nerjetko su jednaki ili se temelje na grbu prvog nositelja pastirske službe u toj jedinici. Ponekad se umjesto grbova rabe (kružni) pečati.
Za razliku od municipalnih i državnih grbova, koji danas uglavnom imaju standardizirani likovni prikaz, crkveni grbovi iste osobe ili institucije razlikuju se, u skladu s heraldičkom tradicijom, ovisno o umjetniku i mediju prikaza u mnogim detaljima umjetničkog oblikovanja. Ovdje se prikazuju u umjetničkoj interpretaciji autora web stranica.
Zastave ovih pojedinaca i institucija, u pravilu, za sada nisu zabilježene u uporabi.


Zagrebačku biskupiju utemeljio je ugarski kralj Sv. Ladislav I. 1094. prvo podvrgnutu Ostrogonskoj nadbiskupiji, a od 1180. Kaločkoj nadbiskupiji pod čijom upravom ostaje sve do 1852. kada je podignuta na čast nadbiskupije i metropolije, kojoj su tad podređene bosansko-srijemska (đakovačka) biskupija, senjsko-modruška biskupija i križevačka (grkokatolička) eparhija. Krajem XX. stoljeća Zagrebačka nadbiskupija jedna je od najvećih jedinica Katoličke crkve s više od 2 milijuna vjernika, te se iz nje 1997. odvajaju Varaždinska i Požeška biskupija, a 2008. osniva se Đakovačka metropolija, uspostavom Đakovačko-osječke nadbiskupije i obnovom Srijemske biskupije. 2010. odvajaju se i Sisačka te Bjelovarsko-križevačka biskupija. Od XX. stoljeća uobičajeno je da zagrebački nadbiskup prima naslov kardinala.

Vidi još:

Zagrebačka nadbiskupija

Archidioecesis ZagrabiensisJosip Bozanić

Kardinal Josip Bozanić, nadbiskup i metropolit zagrebački

[Josip Bozanić]

U upotrebi: od 2003.
Izvor: "Grb", Zagrebačka nadbiskupija, www.zg-nadbiskupija.hr, 03.04.2016.

U plavom iznad srebrne osmokrake zvijezde srebrni raskriljeni golub u letu nadolje. Iza štita zlatni biskupski štap sa dvostrukim trolisnim križem s pet crvenih kamenova, nadvišen crvenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po petnaest crvenih kićanki. Ispod u zlatnoj vrpci crno geslo: „Da život imaju“ (Ut vitam habeant) [Iv 10:10].

Kardinalom prezbiterom hrvatske crkve sv. Jeronima u Rimu imenovan 2003. godine, od 1997. nadbiskup i metrolopit zagrebački. Od 1989. biskup koadjutor krčki, potom i dijecezanskim biskup krčki do 1997., tijekom toga 1996. apostolski administrator riječko-senjski.Valentin Pozaić

Msgr. Dr. Valentin Pozaić, S. J., pomoćni biskup zagrebački, naslovni biskup Pićna

[Valentin Pozaić]

U upotrebi: od 2005.
Izvor: "Mons. Valentin Pozaić", Zagrebačka nadbiskupija, www.zg-nadbiskupija.hr, 03.04.2016.

Razdijeljen sa srebrnim obrubom s tropletom, gore u crvenom izrasta srebrno sunce s monogramom IHS, dolje u plavom sa srebrnim valovima srebrna osmokraka zvijezda. Iza štita srebrni biskupski štap s tropletim križem nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u srebrnoj vrpci crno geslo: „Život biraj“ (Elige vitam) [Pnz 30:19].

Imenovan 2005. Doktorirao u Rimu na Papinskom sveučilištu Gregorijana 1984.Ivan Šaško

Msgr. Dr. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački, naslovni biskup Rotarije

[Ivan Šaško]

U upotrebi: od 2008.
Izvor: "Grb i opis biskupskog grba", Zagrebačka nadbiskupija, www.zg-nadbiskupija.hr, 03.04.2016.

Razdijeljen, gore u srebrnom crveni osmolatični cvijet, dolje u plavom srebrni Krstov monogram spojen sa štakastim križem. Iza štita srebrni biskupski štap s trolisnim križem nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u srebrnoj vrpci crveno geslo: „In novitate vitae“ (U novosti života) [Rim 6:4].

Imenovan 2008. Doktorirao u Rimu na Papinskom sveučilištu Gregorijana 1997.Mijo Gorski

Msgr. Mijo Gorski, pomoćni biskup zagrebački, naslovni biskup Cavtata

[Mijo Gorski]

U upotrebi: od 2010.
Dizajn: Davor Zovko, Eskilstuna, Švedska
Izvor: "Grb i opis grba", Zagrebačka nadbiskupija, www.zg-nadbiskupija.hr, 03.04.2016.

Raščetvoren srebrnim križem proširenih krajeva gore i bočno, prvo u plavom zlatni stilizirani ljiljan, drugo u plavom zlatna vaga, treće u zelenom zlatna maslinova grančica, četvrto u zelenom zlatna hrastova grančica. Iza štita zlatni biskupski štap sa križem nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u srebrnoj vrpci crno geslo: „Gospodin moj i Bog moj“ (Dominus meus et Deus meus ) [Iv 20:28].

Imenovan 2010.Franjo Kuharić (1919. – 2002.)

Kardinal Franjo Kuharić, nadbiskup i metropolit zagrebački

[Franjo Kuharić (1919. – 2002.)]

U upotrebi: od 1983.
Izvor: "Blažene uspomene - Kardinal Franjo Kuharić", prilog Glasa Koncila (n. d.)

Raščetvoren srebrnim križem proširenog kraja dolje, prvo u crvenom srebrni kalež s hostijom, drugo u plavom srebrno slovo M, treće i četvrto u zelenom srebrni stilizirani ljiljan. Iza štita zlatni biskupski štap nadvišen crvenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po petnaest crvenih kićanki. Ispod u srebrnoj vrpci crno geslo: „Deus caritas est“ (Bog je ljubav) [1Iv 4:16].

Od 1997. u miru. Kardinalom prezbiterom hrvatske crkve sv. Jeronima u Rimu imenovan 1983. godine, od 1970. nadbiskup zagrebački. Od 1969. apostolski administrator Zagrebačke nadbiskupije. Od 1964. pomoćni biskup zagrebački, naslovni biskup Mete.Đuro Kokša (1922. – 1998.)

Msgr. Dr. Đuro Kokša, pomoćni biskup zagrebački, naslovni biskup grumentski

Imenovan 1978.Mijo Škovrc (1919. – 1989.)

Msgr. Dr. Mijo Škovrc, S.J., pomoćni biskup zagrebački, naslovni biskup hadrumetski

Imenovan 1970. Doktorat Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu. Počasni doktorat Sveučilišta u Zagrebu 1970.Josip Lach (1899. – 1983.)

Msgr. Dr. Josip Lach, pomoćni biskup zagrebački, naslovni biskup dodonski

Imenovan 1939. Doktorat teologije 1925.Franjo Šeper (1905. – 1981.)

Kardinal Dr. Franjo Šeper, nadbiskup i metropolit zagrebački

[Franjo Šeper (1905. – 1981.)]

U upotrebi: od 1965.
Izvor: Cardinali deceduti 1867 - 2009, Studi di Hans van Heijningen, Araldica Vaticana, www.araldicavaticana.com, 05.02.2016.

Raskoljen, desno u crvenom srebrni Kristov monogram, lijevo u plavom srebrna šestokraka zvijezda. Iza štita zlatni biskupski štap sa dvostrukim trolisnim križem s četiri crvene i četiri plava kamena, nadvišen crvenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po petnaest crvenih kićanki. Ispod u srebrnoj vrpci crno geslo: „Veritatem facientes in caritate“ (Ispovijedajući istinu u ljubavi) [Ef 4:15].

Pročelnik rimskog zbora za nauk vjere 1968. Kardinalom prezbiterom bazilike Svetog Petra i Pavla na Ostijskoj cesti u Rimu imenovan 1965. godine, od 1960. do 1969. nadbiskup zagrebački. Od 1954. nadbiskup koadjutor zagrebački, naslovni nadbiskup Filipopolisa Tračkog.Josip Salač (1908. – 1975.)

Msgr. Dr. Josip Salač, pomoćni biskup zagrebački, naslovni biskup balijanski

Imenovan 1970. Doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu 1942.Franjo Salis-Seewis (1872. – 1967.)

Msgr. Franjo (Francesco) Salis-Seewis, pomoćni biskup zagrebački, naslovni biskup koriški

Imenovan 1926.Bl. Alozije Stepinac (1898. – 1960.)

Kardinal Dr. Alojzije Stepinac, nadbiskup i metropolit zagrebački

[Bl. Alozije Stepinac (1898. – 1960.)]

U upotrebi: od 1953.
Izvor: Blaženi Alojzije Stepinac, Glasnik Postulature, 9 (2002) 4:101, 11.01.2002.

U plavom izrasta srebrni križ između srebrnih grčkih slova Α (alfa) i Ω (omega). Iza štita zlatni biskupski štap sa dvostrukim trolisnim križem, nadvišen crvenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po petnaest crvenih kićanki. Ispod u srebrnoj vrpci crno geslo: „In te Domine speravi“ (U tebe se, Gospodine, uzdam) [Ps 31].

Kardinalom prezbiterom bez titulara imenovan 1953. godine, od 1937. nadbiskup zagrebački. Od 1934. nadbiskup koadjutor zagrebački, naslovni nadbiskup Nikopsisa. Doktorirao u Rimu na Papinskom sveučilištu Gregorijana 1931.


Dr. Alozije Stepinac, nadbiskup zagrebački

[Dr. Alozije Stepinac, nadbiskup zagrebački]

U upotrebi: od 1934. do 1953.

U plavom izrasta srebrni križ između srebrnih grčkih slova Α (alfa) i Ω (omega). Iza štita zlatni biskupski štap sa dvostrukim trolisnim križem, nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po deset crvenih kićanki. Ispod u srebrnoj vrpci crno geslo: „In te Domine speravi“ (U tebe se, Gospodine, uzdam) [Ps 31].

Prije proglašenja kardinalom Stepinac je koristio nadbiskupski grb istog sadržaja samo s primjerenom oznakom službe - zelenim šeširom s po deset kićanki. Moguće da je isto koristio i od 1934. kao naslovni nadbiskup Nikopsisa.Antun Bauer (1856. – 1937.)

Msgr. Dr. Antun (Anton) Bauer, nadbiskup i metropolit zagrebački

Naslijedio 1914. Prije toga od 1911. koadjutor nadbiskup zagrebački, naslovni nadbiskup pesinuntski.Dominik Premuš (1861. – 1934.)

Msgr. Dominik Premuš, pomoćni biskup zagrebački, naslovni biskup beogradski i smederevski

Imenovan 1915. Naslovna biskupija (Belogradum et Semendria) preimenovana u Beogradsku (Belogradum) 1928.Josip Lang (1857. – 1954.)

Msgr. Dr. Josip (Giuseppe) Lang, pomoćni biskup zagrebački, naslovni biskup alabandski

Imenovan 1915. Doktorirao na Papinskom sveučilištu Gregoriana.Ivan Krapac (1843. – 1916.)

Msgr. Dr. Ivan (Giovanni Battista) Krapac, pomoćni biskup zagrebački, naslovni biskup beogradski

Imenovan 1904. Kasnije od 1910. biskup bosansko-srijemski (đakovački).Juraj Posilović (1834. – 1914.)

Msgr. Dr. Juraj Posilović, nadbiskup i metropolit zagrebački

Imenovan 1894. Ranije od 1876 biskup senjsko-modruški.Varaždinska biskupija

Dioecesis Varasdinesis

[Varaždinska biskupija]
[Varaždinska biskupija]


U upotrebi: od 1997.
Dizajn: Krunoslav Čolo, na temelju prijedloga biskupa Culeja i grupe varaždinskih stručnjaka
Izvori: "Ustoličenje prvog vraždinskog biskupa", IKA, www.ika.hr 29.09.1997.
E. Fišer: "Ztvrđen grb biskupije", Varaždinske vijesti, br. 2744, 13.08.1997. str. 2.
Foto Marko Vitez, Ludbreg, 4.9.2016.

Razdijeljen, gore raskoljen, prvo u plavom srebrni latinski križ između srebrnih slova M i C, drugo u crvenom dva srebrna kolca, treće u zelenom srebrna valovita greda između tri stilizirana ljiljana (1, 2). Zastava je okomita, raščetvorena žutim latinskim križem u zagasito plavo, crveno i zelenom, sa žutim rubovima uz duže stranice i sa žuto obrubljenim grbom smještenim na središtu križa.

Varaždinska biskupija utemeljena je 1997. izdvajanjem iz Zagrebačke nadbiskupije. Grb koji se koristi istovjetan je štitu grba njezinog prvog biskupa Culeja.Josip Mrzljak

Msgr. Josip Mrzljak, biskup varaždinski

[Josip Mrzljak]

U upotrebi: od 2007.
Izvor: "Grb i geslo novog varaždinskog biskupa", Varaždinska biskupija, www.biskupija-varazdinska.hr, 2007.

U plavom izrasta srebrna katedrala, gore lijevo zlatna šestokraka zvijezda. Iza štita zlatni biskupski štap s trolisnim križem, nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u plavoj vrpci srebrno geslo: „Bonum facere“ (Činiti dobro).

Imenovan 2007. Od 1999. pomoćni biskup zagrebački, naslovni biskup Kaltadrije. Od tada koristi svoje sadašnje geslo, no čini se da je grb nije bio isti.Marko Culej (1938. – 2006.)

Msgr. Marko Culej, biskup varaždinski

[Marko Culej (1938. – 2006.)]

U upotrebi: od 1997.
Dizajn: Krunoslav Čolo, na temelju prijedloga biskupa Culeja i grupe varaždinskih stručnjaka
Izvori: E. Fišer: "Ztvrđen grb biskupije", Varaždinske vijesti, br. 2744, 13.08.1997. str. 2.
"Ustoličenje prvog vraždinskog biskupa", IKA, www.ika.hr 29.09.1997.

Razdijeljen, gore raskoljen, prvo u plavom srebrni latinski križ između srebrnih slova M i C, drugo u crvenom dva srebrna kolca, treće u zelenom srebrna valovita greda između tri stilizirana ljiljana (1, 2). Iza štita zlatni biskupski štap s trolisnim križem, nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u srebrnoj vrpci crno geslo: „Vita et pax“ (Život i mir).

Imenovan 1997. prvim biskupom Varaždinske biskupije. Od 1992. pomoćni biskup zagrebački, naslovni biskup Limate.Sisačka biskupija

Dioecesis Sisciensis

[Sisačka biskupija]

U upotrebi: od 2009.
Izvor: "Grb Sisačke biskupije", Sisačka biskupija, www.biskupija-sisak.hr, 07.04.2016.

Razdijeljen, gore u srebrnom zlatni Kristov monogram iznad zlatnog mosta s tri luka, dolje u plavom ispod zlatne valovite pruge srebrni mlinski kamen obješen o zlatni konopac spojen s monogramom.

Sisačka biskupija ponovo je utemeljena 2009. izdvajanjem iz Zagrebačke nadbiskupije. Povijesno biskupija je postojala od 3. do 7. stoljeća, a spominje se u dokumentima još i u 10. stoljeću, a od 1999. bila je naslovna nadbiskupija.Vlado Košić

Msgr. Dr. Vlado Košić, biskup sisački

[Vlado Košić]

U upotrebi: od 2009.
Izvor: "Grb i geslo", Sisačka biskupija, www.biskupija-sisak.hr, 07.04.2016.

Razdijeljen rogom, gore u plavom izrasta zlatni trostruki prsten, dolje u razdijeljenom obrnutim šiljkom u zlatno i zeleno u plavom šiljku srebrni Kristov monogram iznad dvije srebrne stisnute ruke. Iza štita zlatni biskupski štap s trolisnim križem, nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u plavoj vrpci srebrno geslo: „Ljubav svemu se nada“ (Caritas omnia sperat [1Kor 13:7]).

Imenovan 2009. Od 1998. pomoćni biskup zagrebački, naslovni biskup Ruspe. Doktorirao 1997. na Sveučilištu u Zagrebu.Nikola Eterović

Msgr. Dr. Nikola Eterović, naslovni nadbiskup sisački

[Nikola Eterović]

U upotrebi: od 1999.
Izvori: "Prva niskupska misa papinskog nuncija u Ukrajini nadbiskupa Nikole Eterovića", 19.07.1999, IKA, www.ika.hr, 03.04.2016.
"Nuntius - Der Apostolische Nuntius in der Bundesrepublik Deutschland Erzbischof Dr. Nikola Eterović ", Apostolische Nuntiatur in der Bundesrepublik Deutschland , www.nuntiatur.de, 07.04.2016.

U zlatnome iz mora izrasta crveno srebrno šahirana kula, glava štita u plavom tri zlatne osmokrake zvijezde. Iza štita zlatni biskupski štap s dvostrukim plosnatim križem, nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po deset zelenih kićanki. Ispod u zlatnoj vrpci crno geslo: „Caput anguli Christus“ (Krist je zaglavni kamen [Ef 2:20]).

Imenovan 1999. nosi naslov do 2009. kao apostolski nuncij u Ukrajini do 2004, nakon toga generalni tajnik Biskupske sinode. Od 2013. apostolski nuncij u Njemačkoj. Nakon ponovne uspostave Sisačke biskupije 2009. naslovni nadbiskup vinkovački (Cibala). Doktorirao 1980. na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu.Bjelovarsko-križevačka biskupija

Bjelovarsko-križevačka biskupija

[Bjelovarsko-križevačka biskupija] [Bjelovarsko-križevačka biskupija]
U upotrebi: od 2009.
Izvori: Bjelovarsko-križevačka biskupija, www.biskupija-bk.hr, 03.3.2016.
Osobno opažanje u Bjelovaru, 03.03.2017.

U crvenom srebrni Kristov monogram iznad dvije šestokrake zvijezde između kojih u srebrnom rogu crvena kula. Zastava je bijela s grbom u sredini ispred crveno obrubljenog bijelog biskupskog križa i crveno ispisanim imenom Biskupije ispod njega.

Bjelovarsko-križevačka biskupija utemeljena je 2009. izdvajanjem iz Zagrebačke nadbiskupije. Grb koji se koristi istovjetan je štitu grba njezinog prvog biskupa Huzjaka.Vjekoslav Huzjak

Msgr. Dr. Vjekoslav Huzjak, biskup bjelovarsko-križevački

[Vjekoslav Huzjak]

U upotrebi: od 2009.
Izvor: "Grb i geslo prvoga Bjelovarsko-križevačkog biskupa mons. Vjekoslava Huzjaka", Bjelovarsko-križevačka biskupija, www.biskupija-bk.hr, 03.3.2016.

U crvenom srebrni Kristov monogram iznad dvije šestokrake zvijezde između kojih u srebrnom rogu crvena kula. Iza štita srebrni biskupski štap s križem proširenih krajeva, nadvišen zelenim galerom iz kojeg vise sa svake strane po šest zelenih kićanki. Ispod u crvenoj vrpci srebrno geslo: „Ljubiti Boga i bližnjega“ (Amare Deum et proximum).

Imenovan 2009. Doktorirao 2002. na Papinskome orijentalnom institutu u Rimu. U uporabi su zabilježeni i grbovi s geslom na latinskom i na hrvatskom.Križevačka eparhija

Dioecesis Crisiensis Graeci ritus Catholicorum

Biskupija grkokatoličke crkve u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji, u liturgiji rabi bizantski istočni obred, a misa se služi na crkvenoslavenskom jeziku. Osnovana 1611. kao Marčanski apostolski vikarijat, uzvišena u Gornjotkalečku eparhiju 1777., preimenovana u Križevačku eparhiju 1801. Iz jurisdikcije je 2001. izdvojen Apostolski egzarhat za Makedoniju, od 2008. postaje zasebna sui iuris Makedonska katolička crkva. Također, 2003. iz jurisdikcije Križevačke eparhije izdvojen Apostolski egzarhat za Srbiju i Crnu Goru, s nadležnosti u Srbiji i na Kosovu.Nikola Kekić

Msgr. Nikola Kekić, vladika križevački

[Nikola Kekić]

U upotrebi: od 2009.
Izvor: "Križevački biskup (vladika) Nikola Kekić", Križevačka eparhija, www.krizevacka-eparhija.com, 30.03.2016.

U plavom srebrni trostruki križ proširenih krajeva, glava štita u crvenom tri šestokrake zvijezde (1, 2). Na štitu zlatna mitra istočnog stila i iza štita ukršteni zlatni žezal i štap s križem proširenih krajeva sve ukrašeno crvenim ornamentima. Ispod na plavoj vrpci srebrno geslo: „Bog je ljubav“.

Imenovan 2009.Slavomir Miklovš (1934. – 2011.)

Msgr. Slavomir Miklovš,vladika križevački

Imenovan 1983. Umirovljen 2009.Joakim Segedi (1904. – 2004.)

Msgr. Joakim Segedi, pomoćni biskup vladika križevački, naslovni biskup Gipsarije

Imenovan 1963. Naslovni nadbiskup Gipsarije od 2004.Gabrijel Bukatko (1912. – 1981.)

Msgr. Gabrijel Bukatko, vladika križevački

Imenovan 1960. Obnaša dužnost do 1961. Ranije apostolski administrator križevački od 1950. Kasnije apostolski administrator križevački do 1961. - 1981., nadbiskup koadjutor beogradski do 1961. - 1964, apostolski administrator banatski 1964. - 1971., nadbiskup beogradski 1964. - 1980. Umirovljen 1980. Doktorirao u Rimu 1940.Janko Šimrak (1883. – 1946.)

Msgr. Dr. Janko (Giovanni) Šimrak, vladika križevački

Imenovan 1942. Ranije apostolski administrator križevački od 1941. Doktorirao u Innsbrucku 1910.Dionizije Njaradi (1874. – 1940.)

Msgr. Dr. Dionizije Njaradi (Dionýz Njarady), vladika križevački

Imenovan 1920. Ranije apostolski administrator sede plena križevački 1914. - 1917., naslovni biskup abilski, pomoćni episkop križevački 1914. - 1920., apostolski administrator križevački 1917 - 1920, apostolski administrator prešovski (Slovačka) 1922. - 1927.[Prethodna stranica: Hrvatska - Katolička crkva][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Ecclesiastical Province of Zagreb][Slijedeća stranica: Riječka metropolija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2018 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.