[Prethodna stranica: Dubrovačko-neretvanska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Medjimurje County][Slijedeća stranica: Međimurska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 16. travnja 2016.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Međimurske županije.

Međimurska županija


Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Županijske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim županijskim dokumentima.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Međimurska županija

Sjedište: Čakovec

[Međimurska županija] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Međimurska županija]
[Međimurska županija]
Prihvaćena: 19. rujna 1996.     Odobrena: 10. srpnja 1996.
Dizajn: Boris Ljubičić, grafički dizajner iz Zagreba
Odobreni blazon grba: Štit razdijeljen, a gore raskoljen. Prvo polje (1) crveno, drugo polje (2) srebrno/bijelo, u trećem polju (3) u plavome zlatna/žuta šesterokraka zvijezda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crveno bijele boje sa žuto obrubljenim grbom županije u sredini.
Opisi grba: Grb je oblika polukružnog štita koji je razdijelen, a gornje polje je raskoljeno. Gornji lijevi dio polja crvene je boje, a gornji desni dio polja bijele (srebrne) boje. Donje polje grba plave je boje u kojem se nalazi žuta (zlatna) šestokraka zvijezda. (Čl. 1, Odluka, 1996.; Čl. 7, Odluka, 2002.)
Grb je oblika polukružnog štita u donjem dijelu i kvadratni u gornjem dijelu. Podijeljen je jednom vodoravnom i jednom okomitom podjelom na tri dijela. Gornji lijevi dio je crvene boje, a gornji desni dio bijele boje. Donji dio grba je plave boje u kojem se nalazi žuta šestokraka zvijezda. (Čl. 4, Izmjene, 2001; Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2007; Čl. 4, Statut, 2009.)
Grb Međimurske županije je oblika polukružnog štita koji je razdijeljen, a gornje polje je raskoljeno. Gornji lijevi dio polja crvene je boje, a gornji desni dio polja bijele (srebrne) boje. Donje polje grba plave je boje u kojem se nalazi žuta (zlatna) šesterokraka zvijezda. (Čl. 7, Odluka, 2010.)
Grb Županije je oblika polukružnog štita koji je razdijeljen, a gornje polje je raskoljeno. Gornji lijevi dio polja crvene je boje, a gornji desni dio polja bijele (srebrne) boje. Donje polje grba plave je boje u kojem se nalazi žuta (zlatna) šesterokraka zvijezda. (Čl. 4, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Županije je bijelo crvena, raskoljena tako da je lijevo polje bijele, a desno polje crvene boje. U sredini zastave nalazi se grb Županije međimurske, položen tako da se njegovo crveno polje nalazi u bijelom polju zastave, a njegovo bijelo polje u crvenom polju zastave. Omjer dužine i širine zastave je 2:1. (Čl. 2, Odluka, 1996.)
Zastava Županije sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave sa žutom šestokrakom zvijezdom u sredini plavog polja. [sic!] (Čl. 4, Izmjene, 2001; Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2007; Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)
Zastava Županije je bijelo crvena, raskoljena tako da je lijevo polje bijele, a desno polje crvene boje. U sredini zastave nalazi se grb Međimurske županije, položen tako da se njegovo crveno polje nalazi u bijelom polju zastave, a njegovo bijelo polje u crvenom polju zastave. Omjer dužine i širine zastave je 2:1. (Čl. 10, Odluka, 2002.)
Zastava Međimurske županije je bijelo-crvene boje, raskoljena tako da je lijevo polje bijele, a desno polje crvene boje. U sredini zastave nalazi se grb Međimurske županije, položen tako da se njegovo crveno polje nalazi u bijelom polju zastave, a njegovo bijelo polje u crvenom polju zastave. Omjer dužine i širine zastave je 2:1. (Čl. 10, Odluka, 2010.)

Izvori: Privremeni statut Županije Međimurske, 05.10.1993, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 2/1993, 06.10.1993.
Zaključak o osnutku i imenovanju Odbora za raspisivanje i provođenje natječaja za idejno rješenje zastave i grba Županije međimurske, 02.02.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 1/1994, 01.03.1994.
Statut Županije Međimurske, 22.03.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 2/1994, 23.03.1994.
"Županijski grb i zastava", Varaždinske vijesti, 27.07.1994, str. 7.
"Financiranje predškolskog programa", Varaždinske vijesti, 19.10.1994, str. 8.
"Prihvaćeni županijski grb i zastava", Varaždinske vijesti, 16.11.1994, str. 8.
Odluka o grbu i zastavi Županije međimurske, 03.11.1994, Službeni glasnik Županije međimurske, str 204-205, br. 4/1996.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Županije međimurske, 19.09.1996, Službeni glasnik Županije međimurske, str. 205-206, br. 4/1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/94-01/55, URBROJ: 515-04-03/1-96-2, 10.07.1996.
Statut Međimurske županije (pročišćeni tekst), 28.05.1998, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/1998, 29.06.1998.
Izmjene i dopune Statuta Međimurske županije, 28.09.2001, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/2001, 11.10.2001.
Statut Međimurske županije (pročišćeni tekst), 24.10.2001, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 6/2001, 29.10.2001.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Međimurske županije, 03.06.2002, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/2002, 09.07.2002.
Odluka o grbu i zastavi Međimurske županije (pročiščeni tekst), 25.09.2002, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 6/2002, 03.10.2002.
Statut Međimurske županije (pročišćeni tekst), 20.03.2006, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 2/2006, 20.03.2006.
Statut Međimurske županije (pročišćeni tekst), 24.01.2007, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 1/2007, 27.01.2007.
Statut Međimurske županije (pročišćeni tekst), 15.09.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 15/2009, 25.09.2009.
Odluka o grbu i zastavi Međimurske županije, 28.10.2010, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 23/2010, 29.10.2010.
Statut Međimurske županije (pročišćeni tekst), 15.04.2013, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 6/2013, 17.04.2013.

Grb je razdijeljen, gore raskoljen crveno i srebrno, dolje u plavom zlatna šestokraka zvijezda. Crveno i bijelo polje podsjećaju na hrvatsku šahovnicu, a šestokraka zvijezda je čest element povijesnih grbova ovoga kraja. Grb je usvojen 1994., ali je njegova upotreba odgođena do 1996. kada je usvojen i novi dizajn zastave. Zastava je okomito raskoljena u bijelo i crveno polje, s grbom postavljenim u sredini tako da se njegovo crveno polje nalazi u bijelom polju zastave, a njegovo bijelo polje u crvenom polju zastave. Izgleda da se opis zastave u Odluci prvotno odnosio samo na okomitu zastavu, jer su se vodoravne zastave okomito raskoljene u upotrebi pojavile tek oko 2008.


Međimurska županija, 1994. – 1996.

[Međimurska županija, 1994. – 1996.] [Rekonstrukcija] 1:2 [Međimurska županija, 1994. – 1996.]
Prihvaćena: 3. studenog 1994.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Dizajn: Boris Ljubičić, grafički dizajner iz Zagreba
Opis grba: Grb je oblika polukružnog štita u donjem dijelu i kvadratni u gornjem dijelu. Podijeljen je sa jednom okomitom i jednom vodoravnom podjelom na tri djela. Gornji lijevi dio crvene je boje, a gornji desni dio bijele boje. Donji dio grba plave je boje u kojem se nalazi žuta šestokraka zvijezda. (Čl. 7, Odluka, 1994.)
Opis zastave: Zastava Županije sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave s žutom šestokrakom zvijezdom u sredini plavog polja. Plava boja čini jednu polovinu dužine zastave, a drugu polovinu čine dva polja crvene i dva polja bijele boje na način da svaka od njih neizmjenično čini jednu osminu dužine zastave. Omjer dužine i širine zastave je 2:1. (Čl. 10, Odluka, 1994.)
Napuštena: 19. rujna 1996.
Izvori: Privremeni statut Županije Međimurske, 05.10.1993, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 2/1993, 06.10.1993.
Zaključak o osnutku i imenovanju Odbora za raspisivanje i provođenje natječaja za idejno rješenje zastave i grba Županije međimurske, 02.02.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 1/1994, 01.03.1994.
Statut Županije Međimurske, 22.03.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 2/1994, 23.03.1994.
"Županijski grb i zastava", Varaždinske vijesti, 27.07.1994, str. 7.
"Financiranje predškolskog programa", Varaždinske vijesti, 19.10.1994, str. 8.
"Prihvaćeni županijski grb i zastava", Varaždinske vijesti, 16.11.1994, str. 8.
Odluka o grbu i zastavi Županije međimurske, 03.11.1994, Službeni glasnik Županije međimurske, str 204-205, br. 4/1996.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Županije međimurske, 19.09.1996, Službeni glasnik Županije međimurske, str. 205-206, br. 4/1996.
Rješenje Ministarstva uprave Kl. UP/I-017-02/94-01/55, Ur. br. 515-04-03/1-96-2, Zagreb, 10.07.1996.

Zastava koja je usvojena istovremeno kada je usvojen i županijski grb (koji nije promijenjen od 1994.) svojim izgledom zasniva se na grbu. Zastava je podijeljena u dva kvadratna polja, ono uz koplje raščetvoreno crveno i bijelo, te drugo plavo sa žutom zvijezdom šestokrakom u sredini. Zastava je vrlo dobro dizajnirana u odnosu na suvremene veksilološke trendove, ali njezin izgled nije odobrilo Ministarstvo uprave jer zastava nije u skladu sa smjernicama za županijske zastave koje provodi Ministarstvo, a koje zahtijevaju od županijskih zastava da su sačinjene od dvije boje i imaju županijski grb u sredini (ili uz koplje). Nakon dvogodišnje procedure, usvojene su izmjene i dopune odluke koje uvode današnju zastavu. Odluka iz 1994. nije u međuvremenu nikada objavljena u službenom glasniku, pa ova zastava nikada nije postala važeća, ni bez odobrenja Ministarstva. Kada je konačno Odluka objavljena, u istom broju glasnika objavljena je i Odluka o izmjenama i dopunama stavljajući u upotrebu današnju zastavu, koju je Ministarstvo odobrilo u srpnju 1996. Ipak, zastava je u više navrata neslužbeno korištena u te dvije godine.[Prethodna stranica: Dubrovačko-neretvanska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Medjimurje County][Slijedeća stranica: Međimurska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2016 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.