[Prethodna stranica: Međimurska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Medjimurje County - Cities][Slijedeća stranica: Međimurska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 3. listopada 2000.
Posljednja promjena: 5. srpnja 2018.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Međimurske županije.

Međimurska županija - gradovi


  1. Čakovec
  2. Mursko Središće
  3. Prelog

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim gradskim dokumentima.
Općine Mursko Središće i Prelog dobile su 1997. status grada.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Čakovec

[Čakovec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Čakovec]
[Čakovec]
Prihvaćena: 9. srpnja 2009.     Odobrena: 7. svibnja 1996. [P]
Dizajn: "Tabor" d.o.o. Čakovec (?)
Odobreni blazon grba: [Grb Grada Čakovca je povijesni grb u obliku štita. Na plavoj podlozi štita su srebrni bedemi nazubljenog vijenca s isto takvim tornjem. Na tornju se nalazi četvrtasti otvor. S obje strane tornja nalazi se jedna šesterokraka zvijezda.]*
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini.
Opisi grba: Grb Grada Čakovca je povijesni grb u obliku štita. Na plavoj podlozi štita su srebrni bedemi nazubljenog vijenca s isto takvim tornjem. Na tornju se nalazi četvrtasti otvor. S obje strane tornja nalazi se jedna šesterokraka zvijezda. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb Grada Čakovca je povijesni grb u obliku štita. Na plavoj podlozi štita su srebrni bedemi nazubljenog vijenca sa isto takvim tornjem. Na tornju se nalazi četvrtasti otvor. Sa obje strane tornja nalazi se jedna zlatna šesterokraka zvijezda. […] Likovni prikaz grba je pročišćeni povijesni grb, identičan grbu u zastavi Grada Čakovca. (Čl. 5 i 6, Odluka, 2009.)

Opisi zastave: Zastava Grada je pravokutnog oblika u razmjeri 1:2 plave boje. U sredini zastave smješten je grb Grada Čakovca visine 4/8 širine zastave, udaljen od rubova zastave za 2/8 širine zastave. Boje i širina grba definirane su Pravilnikom o standardizaciji grba Grada Čakovca. Grb je u zastavi obrubljen žuto-zlatnom obrisnom linijom. Svečana zastava izrađena je od dvostruko prošivenog visoko sjajnog materijala, obrubljena zlatnom vrpcom s pletenim resicama. (Čl. 1, Odluka o zastavi, 1996.)
Zastava Grada Čakovca plave je boje, sa grbom Grada Čakovca u sredini. (Čl. 5, Statut, 2009.)

Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Grada Čakovca, 13.04.1993, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 1/1993, 24.04.1993.
Odluka o grbu Grada Čakovca, 13.12.1993, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 3/1993, 31.12.1993.
Rješenje Ministarstva uprave (o odobrenju grba), KLASA: UP/I-017-02/93-01/18, URBROJ: 515-04-03/1-93-3, 29.12.1993.
Statut Grada Čakovca, 19.04.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 4/1994, 30.04.1994.
Pravilnik o grafičkoj standardizaciji grba Grada Čakovca, 08.07.1994.
Odluka o zastavi Grada Čakovca, 28.10.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 6/1994, 04.11.1994.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zastavi Grada Čakovca, 20.03.1996, Službeni glasnik Grada Čakovca, br. 1/1996, 21.03.1996.
Rješenje Ministarstva uprave (o odobrenju zastave), KLASA: UP/I-017-02/94-01/53, 515-04-03/1-96-2, 07.05.1996.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu Grada Čakovca, 08.07.1996, Službeni glasnik Grada Čakovca, br. 3/1996, 16.07.1996.
Statut Grada Čakovca, 01. i 04.03.1999, Službeni glasnik Grada Čakovca, br. 1/1999, 15.03.1999.
Statut Grada Čakovca, 27.09.2001, Službeni glasnik Grada Čakovca, br. 5/2001, 09.10.2001.
Statut Grada Čakovca (pročišćeni tekst), 22.09.2006, Službeni glasnik Grada Čakovca, br. 10/2006, 30.10.2006.
Odluka o grbu Grada Čakovca, 09.07.2009, Službeni glasnik Grada Čakovca, br. 9/2009, 10.07.2009.
Statut Grada Čakovca, 09.07.2009, Službeni glasnik Grada Čakovca, br. 9/2009, 10.07.2009.
Statut Grada Čakovca (pročišćeni tekst), 17.04.2013, Službeni glasnik Grada Čakovca, br. 3/2013, 18.04.2013.
Ivan Bojničić: "Grb bana Sigismunda Ernusta Čakovečkoga", Viestnik Hrvatskoga arkeologičkoa družtva, br. 3/1891, 65-68.
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 26-27.
Grad Čakovec http://www.cakovec.hr/ 25. 06. 1999.
Autorova opažanja, 1999.

Grb je u plavom srebrne zidine s tornjem između dvije šestokrake zlatne zvijezde. Grb slikovito prikazuje ime grada, prema najprihvaćenijem tumačenju Chaktornya je Čakov Toranj, prema grofu Dimitriju Csakyju, vrhovnom dvorskom sucu i palatinu na dvoru kralja Bele IV (XIV. st.). Grb se temelji na pečatu iz 1596. godine, a zapravo je obiteljski grb obitelji Ernusth de Csáktornya iz XV. stoljeća, a XVI. stoljeću obitelj Ernušt nasljeđuju Zrinski koji taj grb dodaju u svoj grb. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini, iako se koriste i zastave s bijelim obrubom oko grba.

* Napomena: službeni opis grba u rješenju Ministarstva jednostavno prepisuje odredbe iz gradskih odluka; rješenje je izrađeno prije uspostave Povjerenstva za odobravanje grbova i zastava i za razliku od kasnijih rješenja, ne sadrži stručno izrađen heraldički blazon. Također, Čakovec je do sada jedini poznati primjer da su rješenja izdana posebno za grb, a posebno za zastavu.


Čakovec, 1996. – 2009.

[Čakovec, 1996. – 2009.] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Čakovec, 1996. – 2009.]
[Čakovec, 1996. – 2009.]
Prihvaćena: grb: 8. srpnja 1996.; zastava: 20. ožujka 1996.     Odobrena: 7. svibnja 1996. [P]
Dizajn: "Tabor" d.o.o. Čakovec (?)
Odobreni blazon grba: [Grb Grada Čakovca je povijesni grb u obliku štita. Na plavoj podlozi štita su srebrni bedemi nazubljenog vijenca s isto takvim tornjem. Na tornju se nalazi četvrtasti otvor. S obje strane tornja nalazi se jedna šesterokraka zvijezda.]*
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini.
Opis grba: Likovni prikaz grba je pročišćeni povijesni grb, identičan grbu u zastavi Grada Čakovca. (Čl. 2, Odluka o grbu, 1996.)
Opis zastave: Zastava Grada je pravokutnog oblika u razmjeri 1:2 plave boje. U sredini zastave smješten je grb Grada Čakovca visine 4/8 širine zastave, udaljen od rubova zastave za 2/8 širine zastave. Boje i širina grba definirane su Pravilnikom o standardizaciji grba Grada Čakovca. Grb je u zastavi obrubljen žuto-zlatnom obrisnom linijom. Svečana zastava izrađena je od dvostruko prošivenog visoko sjajnog materijala, obrubljena zlatnom vrpcom s pletenim resicama. (Čl. 1, Odluka o zastavi, 1996.)
Napuštena: 9. srpnja 2009.
Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Grada Čakovca, 13.04.1993, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 1/1993, 24.04.1993.
Odluka o grbu Grada Čakovca, 13.12.1993, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 3/1993, 31.12.1993.
Rješenje Minsitarstva uprave (o odobrenju grba), KLASA: UP/I-017-02/93-01/18, URBROJ: 515-04-03/1-93-3, 29.12.1993.
Statut Grada Čakovca, 19.04.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 4/1994, 30.04.1994.
Pravilnik o grafičkoj standardizaciji grba Grada Čakovca, 08.07.1994.
Odluka o zastavi Grada Čakovca, 28.10.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 6/1994, 04.11.1994.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zastavi Grada Čakovca, 20.03.1996, Službeni glasnik Grada Čakovca, br. 1/1996, 21.03.1996.
Rješenje Ministarstva uprave (o odobrenju zastave), KLASA: UP/I-017-02/94-01/53, 515-04-03/1-96-2, 07.05.1996.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu Grada Čakovca, 08.07.1996, Službeni glasnik Grada Čakovca, br. 3/1996, 16.07.1996.
Autorovo opažanje u Čakovcu u navedenom vremenu

Plava je zastava usvojena 1996. s grbom u sredini u novom likovnom oblikovanju. Korištena je bila u vodoravnoj i okomitoj inačici, iako formalno sa žutim, obično s bijelim obrubom grba. Neznatno se razlikuje od sadašnjeg likovnog rješenja.
Odlukom iz 1996. propisana je i svečana zastava, po izgledu jednaka "službenoj", ali bogatije izrađena i sa zlatnim resama.


Čakovec, 1994. – 1996.

[Čakovec, 1994. – 1996.] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Čakovec, 1994. – 1996.]
Prihvaćena: 8. srpnja 1994.
Napuštena: 20. ožujka 1996.
Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Grada Čakovca, 13.04.1993, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 1/1993, 24.04.1993.
Odluka o grbu Grada Čakovca, 13.12.1993, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 3/1993, 31.12.1993.
Rješenje Minsitarstva uprave (o odobrenju grba), KLASA: UP/I-017-02/93-01/18, URBROJ: 515-04-03/1-93-3, 29.12.1993.
Statut Grada Čakovca, 19.04.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 4/1994, 30.04.1994.
Pravilnik o grafičkoj standardizaciji grba Grada Čakovca, 08.07.1994.
Službeni glasnik Grada Čakovca, br. 1/1995. (Naslovnica)

Grb usvojen 1993. godine grafički je standardiziran 1994.


Čakovec, 1993. – 1994.

[Čakovec, 1993. – 1994.] [Normal] 6:11 [Državna zastava na kopnu] [Čakovec, 1993. – 1994.]
Prihvaćena: grb: 13. prosinca 1993.; zastava: 28. listopada 1994.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opis grba: Grb Grada je povijesni grb u obliku štita. Na plavoj podlozi štita su srebmi bedemi nazubljenog vijenca sa isto takvim tornjem. Na tornju se nalazi četvrtasti otvor. Sa obje strane tornja nalazi se jedna zlatna šesterokraka zvijezda. (Čl. 6, Odluka 1993.)
Opis zastave: Zastava Grada je pravokutnog oblika u razmjeri 1650 x 900. Uz koplje je rub bijelo-srebrne boje širine 50, kojem slijede ploha modre s dvije pravilne šestokrake zvijezde žuto-zlatne boje, i ploha bijelo-srebrne boje, svaka širine 800. U plohi modre boje centar zvijezda je u sjecištu dijagonala polovica plohe, a vrhovi zvijezde su u polumjeru 125. Boje zastave identične su bojama utvrđenim Pravilnikom o standardizaciji grba Grada Čakovca. Svečana zastava izrađena je od dvostruko prošivenog visoko sjajnog materijala, obrubljena zlatnom vrpcom s pletenim resicama. (Čl. 4, Odluka, 1994.)
Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Grada Čakovca, 13.04.1993, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 1/1993, 24.04.1993.
Odluka o grbu Grada Čakovca, 13.12.1993, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 3/1993, 31.12.1993.
Rješenje Minsitarstva uprave (o odobrenju grba), KLASA: UP/I-017-02/93-01/18, URBROJ: 515-04-03/1-93-3, 29.12.1993.
Statut Grada Čakovca, 19.04.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 4/1994, 30.04.1994.
Odluka o zastavi Grada Čakovca, 28.10.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 6/1994, 04.11.1994.

Grb usvojen 1993. godine samo je u manjim grafičkim detaljima različit od današnjeg i povijesnog uzorka. Zastava usvojena ubrzo potom bila je okomito raskoljena u plavo i bijelo s tankom bijelom prugom uz koplje te s dvije zlatne šesterokrake zvijezde u plavom polju. Likovno rješenje zastave odbilo je Ministarstvo uprave i ona nije bila u upotrebi.


Csáktornya, 1941

Čakovec

[Csáktornya, 1941] [Normal] 2:3 [Državna zastava na kopnu]
Prihvaćena: 1941.
Napuštena: 1945.
Izvor: Dr. Széll Sándor: Városaink neve, címere és lobogója 1941

U travnju 1941. godine Mađarska je okupirala, a u prosincu i anektirala Čakovec. Godine 1941. Mađarska je usvojila zastave za sve svoje gradove - od kojih je samo Csáktornya danas u Hrvatskoj. Sve te zastave iz 1941. su relativno jednostavnih geometrijskih uzoraka u bojama tradicionalnih gradskih grbova. Zastava Csáktornya, tada u Zalskoj županiji, okomito je raskoljena plavo-bijela. Čak i u Mađarskoj ove zastave su danas gotovo zaboravljene i tek u izuzetnim slučajevima služe kao temelj zastava u suvremenoj upotrebi.
Ova zastava je de facto napuštena u travnju 1945. godine kada je Jugoslavenska Armija oslobodila Međimurje, koje je i formalno vraćeno Hrvatskoj Pariškim sporazumom 1947. godine.Mursko Središće

[Mursko Središće] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Mursko Središće]
[Mursko Središće]
[Mursko Središće] [Mursko Središće]
Prihvaćena: 30. siječnja 1996.     Odobrena: Da, datum nepoznat.
Opis grba: Grb Općine Mursko Središće ima slijedeći izgled: na zelenoj podlozi štita nalazi se u gornjem dijelu bijela ili srebrna vodoravna greda, koja simbolizira rijeku Muru. U donjem dijelu štita prikazana je rudarska svijetiljka žute ili zlatne boje, koja simbolizira rudarenje na ovim područjima. (Čl. 6, Odluka o grbu, 1996.)
Opis zastave: Zastava Općine je pravokutnog oblika u razmjeri 1:2. Zastava je položena vodoravno. Zastava je zelene boje, a grb Općine Mursko Središće smješten je na dio zastave uz koplje, a omeđen je pojasom žute boje. Svečana zastava izrađena je od visoko sjajnog materijala i obrubljena zlatnom vrpcom s pletenim resicama. Boje zastave identične su bojama utvrdenim Pravilnikom o standardizaciji grba i zastave. (Odluka o zastavi, 1996.)
Izvori: Statut Općine Mursko Središće, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 3/1994, 02.04.1994.
Odluka o grbu Općine Mursko Središće, 30.01.1996. Klasa: 021-05/96-1/83, Urbroj: 2109/11-96-01.
Odluka o zastavi Općine Mursko Središće, 30.01.1996. Klasa: 021-05/96-1/84, Urbroj: 2109/11-96-01.
Statut Grada Mursko Središće, 28.08.1997, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/1997, 22.09.1997.
Odluka o prihvaćanju postojećeg grba i zastave bivše Općine Mursko Središće, 28.08.1997, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 5/1997, 22.09.1997.
Statut Grada Mursko Središće, 08.07.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 9/2009, 15.07.2009.
Statutarna odluka o dopunama Statuta Grada Mursko Središće, 17.09.2014, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 12/2014, 25.09.2014.
Grad Mursko Središće http://www.geocities.com/Heartland/Flats/8088/ 25. 06. 1999.
HNS Međimurje, http://www.hns-medjimurje.net 10.11.2003
Grad Mursko Središće http://www.mursko-sredisce.hr 08.01.2006.
Međimurske novine, br. 984, 25.07.2014. str. 17.
S. Mesarić: "Mursko Središće: Gradska uprava u zgradi stare škole, odnosno dječjeg vrtića", 05.12.2015, eMeđimurje, emedjimurje.rtl.hr, 20.07.2016.

Grb Murskog Središća je u zelenom polju gore srebrna greda i dolje zlatna rudarska svjetiljka. Rudarska oprema podsjeća na intenzivno kopanje ugljena koje je unaprijedilo mjesto, a koje je odavno prekinuto, kao i na iskorištavanje naftnih ležišta u okolici koje je započelo krajem XIX. stoljeća.
Zastava je zelena sa zlatno obrubljenim grbom uz koplje. Propisana je i svečana zastava istog izgleda, ali izrađena od visoko sjajnog materijala i sa zlatnim resama (a izrađena je s nešto manjim grbom širokog zlatnog obruba). U okomitom isticanju zabilježena je zastava koja ima grb smješten u sredinu, no ipak zakrenut za 90 stupnjeva kao i cijela zastava. Rabe se stolne zastavice istog temeljnog izgleda s okomitim grbom u donjem dijelu nadvišenim imenom grada u dva reda.
Prema nekim ranijim izvješćima zastava je bila žuta, ali njezin status nije potvrđen - možda se radi o nekoj ranijoj varijanti koja je 1996. promijenjena u sadašnju zastavu.

Do 1997. Mursko je Središće bilo općina, kada je dobilo status grada.Prelog

[Prelog] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Prelog]
[Prelog]
[Prelog]
Prihvaćena: 6. rujna 1995.     Odobrena: 20. listopada 1995. (P)
Odobreni blazon grba: Na plavome bijela/srebrna kula s četiri prozora i otvorenim prolazom s dvije žute/zlatne šestokrake zvijezde.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto/zlatno obrubljenim grbom općine u gornjem uglu do koplja.
Opisi grba: Grb općine Prelog je povijesni grb Preloga, nekad trgovišta osnovanog 6. prosinca 1264. godine. Na plavoj podlozi štita nalazi se srebrna (bijela) cilindrična kula s kruništem od četiri zupca. Na kuli su četiri prozorska otvora i vrata bez praga. Sa svake strane kule nalazi se po jedna zlatna (žuta) šesterokraka zvijezda. (Čl. 6, Odluka o grbu, 1995.)
Grb Preloga je plavi štit u kojem iz dna izrasta srebrna kula između dvije zlatne šesterokrake zvijezde. (Čl. 4, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine je pravokutnog oblika u razmjeri 1:2. Zastava je položena vodoravno. Zastava je plave boje, a grb Općine Prelog smješten je u kut zastave uz koplje, a omeđen je pojasom žute boje. Svečana zastava izrađena je od visoko sjajnog materijala i obrubljena zlatnom vrpcom s pletenim resicama. Boje zastave identične su bojama utvrđenim Pravilnikom o standardizaciji grba i zastave. (Čl. 4, Odluka o zastavi, 1995.)
Zastava je tamnoplava sa zlatno obrubljenim grbom u gornjem dijelu uz koplje. (Čl. 4, Statut, 2013.)

Izvori: Grad Prelog, www.prelog.hr 20.12.2003.
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 50-51.
Statut Općine Prelog, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 3/1994, 02.04.1994.
Odluka o grbu Općine Prelog, 06.09.1995, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 4/1995, 03.11.1995.
Odluka o zastavi Općine Prelog, 06.09.1995, Službeni glasnik Županije Međimurske, br. 4/1995, 03.11.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/36, URBROJ: 515-04-03/1-95-2, 20.10.1995.
Statut Grada Preloga, 26.11.1997, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 8/1997, 15.12.1997.
Statut Grada Preloga, 09.10.2001, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 6/2001, 29.10.2001.
Statut Grada Preloga, 13.07.2009, Službeni glasnik Međimurske županije, br. 10/2009, 20.07.2009.

Grb Preloga je u plavom štitu iz dna izrasta srebrna kula između dvije zlatne šestokrake zvijezde. To je varijacija grba Čakovca, čiji su gospodari imali u vlasti i Prelog, a temelji se na preloškom pečatu iz 1690. Laszowski prikazuje grb istovjetan čakovečkom, ali s crvenom pozadinom umjesto plave. Zastava je tamno plava sa zlatno obrubljenim grbom u gornjem dijelu uz koplje. Svečana zastava je istog izgleda izrađena od kvalitetnijih materijala i obrubljena zlatnim resama. Stolne zastavice su okomite s grbom u sredini i imenom grada ispisanim zlatnim u dva reda, jedan iznad i drugi ispod grba.

Do 1997. Prelog je bio općina, kada je dobio status grada.


Prelog, oko 1981.

Bez zastave. [Prelog, oko 1981.]
U upotrebi: od oko 1981.
Izvor: Materijali povodom proslave 40. g. ustanka, Dana Mjesne zajednice Prelog i 60. g. NK "Mladost-Polet" Prelog, Skupština MZ Prelog, 04.04.1981.

Grb koji je koristila Mjesna zajednica Prelog u 80-im godinama XX. stiljeća ustvari je isti povijesni grb u polukružnom štitu s bijelim zidanim tornjem na zidinama između dvije žute šestokrake zvijezde. Crtež prema crno-bijelom prikazu, boje pretpostavljene.[Prethodna stranica: Međimurska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Medjimurje County - Cities][Slijedeća stranica: Međimurska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2018 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.