[Prethodna stranica: Istarska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Dubrovnik and Neretva County][Slijedeća stranica: Dubrovačko-neretvanska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 31. srpnja 2016.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Dubrovačko-neretvanske županije.

Dubrovačko-neretvanska županija


Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Županijske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim županijskim dokumentima.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Dubrovačko-neretvanska županija

Sjedište: Dubrovnik

[Dubrovačko-neretvanska županija] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Dubrovačko-neretvanska županija]
[Dubrovačko-neretvanska županija] [Dubrovačko-neretvanska županija]
Prihvaćena: 5. ožujka 1996.     Odobrena: 19. travnja 1996.
Dizajn: grb i zastava. Francesca Danese-Katić, dipl. ing. arh. iz Korčule; svečana zastava: Mladen Šlezak i prof. Siniša Reberski iz Zagreba
Odobreni blazon grba: U četvorenome štitu, u prvome i četvrtome polju četiri crveno srebrne/bijele grede u drugome, u plavome srebrna/bijela trupica s veslom, u trećemu plavom srebrne/bijele kule.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crveno bijele boje sa žuto obrubljenim grbom županije u sredini.
Opis grba: Grb Županije sastoji se od kvadriranog štita sa slijedećom razdiobom: - u 1. i 4. polju: naizmjenično poredane 4 crvene i srebrene/bijele grede, od kojih je prva crvena a daju cjelinu od osam naizmjenično crveno-srebrenih/bijelih greda i dijelovi su povijesnog dubrovačkog grba; - u 2. polju: u plavome srebrena/bijela trupica s veslom koja simbolizira neretvanski dio Županije; - u 3. polju: u plavome srebrene/bijele korčulanske kule (kompozicija kule ulaza u grad sa stubištem, kulama Kanavelić i Zakrjan). Crta koja omeđuje štit i graniči njegove boje i elemente kao i same dijelove je crne boje. (Čl. 5, Odluka, 1996.)
Opis zastave: Zastava Županije je dvobojna, podijeljena horizontalno u dva jednaka dijela: gornja polovina je crvene, a donja bijele boje. Položaj grba Županije je centralni a obrubljen je zlatnim rubom. Vodoravno kvadriranje grba preklapa se na vodoravni prijelaz crvene i bijele boje zastave. Grb je u dužini zastave u omjeru 1:5. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 7, Odluka, 1996.)
Izvori: Odluka o osnivanju i imenovanju Ocjenjivačke komisije za provedbu natječaja za grb i zastavu Županije Dubrovačko-Neretvanske, 19.10.1994, Službeni glasnik Županije Dubrovačko-Neretvanske, br. 3/1994, 02.12.1994.
Program rada Skupštine Županije Dubrovačko-Neretvanske u 1996., 05.03.1996, Službeni glasnik Županije Dubrovačko-Neretvanske, br. 1/1996, 08.03.1996.
“Grb i zastava Županije Dubrovačko-Neretvanske” (uz Odluku o grbu i zastavi Županije Dubrovačko-Neretvanske), Tajništvo Županije, Dubrovnik, prosinac 1995.
Odluka o grbu, zastavi i Danu Županije Dubrovačko-Neretvanske, 05.03.1996, Službeni glasnik Županije Dubrovačko-Neretvanske, br. 1/1996, 08.03.1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/15, URBROJ: 515-04-03/1-96-1, 19.04.1996.
Odluka o izmeni općih akata koji sadrže naziv županija, 15.07.1997, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 3/1997, 20.07.1997.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu, zastavi i danu Županije Dubrovačko-Neretvanske, 08.10.1998. Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 8/1998, 25.10.1998.
Statut Dubrovačko-neretvanske županije, 05.11.2001, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 6/2001, 22.11.2001.
Statut Dubrovačko-neretvanske županije, 07.07.2009, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 7/2009, 10.07.2009.
Statut Dubrovačko-neretvanske županije (pročišćeni tekst), 29.04.2015, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 4/2015, 13.05.2015.
Ceremonial flag spotted on TV in May 2002, correspondence the County secretary, 19.02.2004.

Grb Dubrovačko-neretvanske županije je raščetvoren, prvo i četvrto tri puta razdijeljeno crveno i srebrno, drugo u plavom srebrna trupica s veslom, treće u plavom ispred srebrne zidane kule s kruništem zidani toranj s kruništem sa stubištem koje vodi do vrata. Grb sadrži stari dubrovački grb (crveno-bijele grede) iz XI. stoljeća, razdijeljen u dva polja. Četiri bijele grede danas predstavljaju tri rijeke dubrovačkog područja te rijeku Neretvu. Dolina Neretve je predstavljena trupicom, tradicionalnim plovilom sa ušća Neretve. Grb grada Korčule u trećem polju predstavlja gradske zidine i kule Korčule, njihovu čvrstoću i snagu, odnosno otočki dio županije. Zastava je crveno-bijela dvobojnica sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Za zlatni obrub se kaže da predstavlja bogatu povijest područja Županije.
Svečana zastava izrađena je 1996. godine, gonfalon s tri repa, vodoravno razdijeljen na crveno i bijelo polje s grbom u sredini uokvirenim u heraldički srebrno-plavi floralni plašt. Godina utemeljena Županije 1992. ispisana je gore bijelim, a ime Županije dolje crvenim slovima, uokvirena zlatnim sa zlatnim resama i tri kićanke u dnu.
Godine 2002. utemeljena je i svečana crkvena zastava Županije, s likom županijskog zaštitnika sv. Leopolda Bogdana Mandića, koja se koristi u vjerskim svečanostima.
Stolne zastavice su okomite vodoravno radijeljene crveno-bijelo sa zlatno obrubljenim grbom u sredini iznad trorednog crveno ispisanog imena županije.[Prethodna stranica: Istarska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Dubrovnik and Neretva County][Slijedeća stranica: Dubrovačko-neretvanska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2016 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.