[Prethodna stranica: Primorsko-goranska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Lika and Senj County][Slijedeća stranica: Ličko-senjska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 20. prosinca 2022.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Ličko-senjske županije.

Ličko-senjska županija


Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Županijske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim županijskim dokumentima.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Ličko-senjska županija

Sjedište: Gospić

[Ličko-senjska županija] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ličko-senjska županija]
[Ličko-senjska županija] [Ličko-senjska županija]
Prihvaćena: 22. prosinca 1995.     Odobrena: 19. travnja 1996.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome zlatna/žuta velebitska degenija.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje s plavim vodoravnim trakama na rubovima visine sedmine zastave [s grbom Županije u sredini].
Opisi grba: Stručni opis grba U trokutastom (srcolikom) štitu na plavom polju zlatni cvijet velebitske degenije. Grb Županije je u obliku štita. U plavom polju je cvijet velebitske degenije (degenija velebitica) koja se sastoji od 4 ovalne, na vrhu blago zaoštrene latice unutar kojih se nalaze četiri prašnika. Na stabljici se nalaze dva oštra duguljasta listića. (Čl. 5, Odluka, 1995; Čl. 5, Odluka 2009.)
Grb Županije je u obliku štita. U trokutastom (srcolikom) štitu na plavom polju je zlatni cvijet velebitske degenije (degenia velebitica) koji se sastoji od četiri ovalne, na vrhu blago zaoštrene latice, unutar kojih se nalaze četiri prašnika, a na stabljici se nalaze dva oštra duguljasta listića. (Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2010; Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2020; Čl. 5, Statut, 2021.)

Opisi zastave: Zastava Županije je bijelo-plave boje. Omjer širine i dužine je 1:2. U sredini zastave na sjecištu dijagonale nalazi se grb Županije. Grb je smješten na bijeloj podlozi, a rubovi štita su zlatne boje. Iznad i ispod grba, preko cijele dužine zastave protežu se dvije plave trake, jednako udaljene od grba. Svečana zastava Županije (gonfalon) je dimenzije 160x80 cm. Osnovna boja je tamnoplava. Rubovi zastave opšiveni su trakom zlatne boje, a na dnu zastave repovi su ukrašeni zlatnim resicama. Na sredini zastave nalazi se grb Županije obrubljen zlatnim rubom. Iznad grba nalazi se natpis: "Ličko-senjska županija", zlatnim slovima. U repovima zastave nalaze se zlatni pleteri grančica masline (simbol blagostanja i plodnosti), hrasta (simbol snage i mudrosti) i vinove loze (simbol - života i besmrtnosti). (Čl. 8 i 9, Odluka, 1995. corr. Čl. 1, Odluka, 2000; Čl. 8 i 9, Odluka, 2009.)
Zastava Županije je bijelo plave boje. Omjer širine i duljine je 1:2. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Županije. Grb je smješten na bijeloj podlozi, a rubovi štita su zlatne boje. Iznad i ispod grba preko cijele dužine zastave protežu se dvije plave trake, jednako udaljene od grba. Županija ima i svečanu zastavu. Svečana zastava je dimenzije 160x80 cm. Osnovna boja je tamno plava. Rubovi zastave opsiveni su trakom zlatne boje, a na dnu zastave repovi su ukrašeni zlatnim resicama. Na sredini zastave nalazi se grb Županije obrubljen zlatnim rubom. Iznad grba nalazi se natpis: "Ličko-senjska županija", zlatnim slovima. U repovima zastave nalaze se zlatni pleteri, grančica masline (simbol blagostanja i plodnosti), hrasta (simbol snage i mudrosti) i vinove loze (simbol života i besmrtnosti). (Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2010; Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2020; Čl. 6, Statut, 2021.)

Izvori: Statut Županije Ličko-senjske, 31.03.1994, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 2/1994, 31.03.1994.
Odluka o provedbi postupka utvrđivanja grba i zastave Ličko-senjske, 28.12.1994, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 6/1994, 28.12.1994.
Odluka o grbu i zastavi Županije Ličko-senjske, 22.12.1995, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, 11/1995, 28.12.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/11, URBROJ: 515-04-03/1-96-1, 19.04.1996.
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za znamenje Županije Ličko-senjske, 23.07.1996, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 6/1996, 12.08.1996.
Izmjene i dopune Statuta Ličko-senjske županije, 26.06.1997, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 5/1997, 01.07.1997.
Statut Ličko-senjske županije (pročišćeni tekst), 26.06.1997, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 5/1997, 01.07.1997.
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za znamenje Ličko-senjske županije, 24.06.1999, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 5/1999, 15.07.1999.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Ličko-senjske županije, 28.03.2000, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 3/2000, 03.04.2000.
Ispravak Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Ličko-senjske županije, 28.03.2000, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 5/2000, 17.06.2000.
Statut Ličko-senjske županije, 27.09.2001, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 16/2001, 27.09.2001.
Statut Ličko-senjske županije, 27.07.2009, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 11/2009, 27.07.2009.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Ličko-senjske županije, 25.09.2009, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 16/2009, 25.09.2009.
Odluka o grbu i zastavi Ličko-senjske županije (pročišćeni tekst), 11.11.2009, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 21/2009, 20.11.2009.
Statut Ličko-senjske županije (pročišćeni tekst), 13.12.2010, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 22/2010, 13.12.2010.
Statut Ličko-senjske županije (pročišćeni tekst), 22.03.2013, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 6/2013, 26.03.2013.
Statut Ličko-senjske županije (pročišćeni tekst), 25.05.2020, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 11/2020, 26.05.2020.
Statut Ličko-senjske županije (pročišćeni tekst), 18.03.2021, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 6/2021, 18.03.2021.

Grb je plavi sa zlatnim cvijetom degenije. Zastava je bijela s plavim trakama uzduž gornjeg i donjeg ruba svaka širine 1/7 širine zastave, i s grbom u sredini. Svečana zastava (gonfalon) je opisana u Odluci - tamnoplava, 160x80 cm s zlatim obrubom i resama, te s repovima u dnu. U sredini je grb, a u repovima pleter od grančica masline, hrasta i vinove loze. Nova svečana zastava izrađena je oko 2000.
Ličko-senjska županija izabrala je za svoj grb prikaz cvijete velebitske degenije, endemske biljke koja raste na Velebitu. To nije iznenađujuće, s obzirom da se u ovoj županiji nalazi osim Velebitskog parka prirode i nacionalni park Plitvice, te još nekoliko zaštićenih područja i prirodnih znamenitosti. Maslina, hrast i loza na gonfalonu simboli su blagostanja i plodnosti, snage i mudrosti i života i besmrtnosti. (Gonfalon je ovdje rekonstruiran prema opisu.)
Stolna zastavica u uporabi je okomita inačica zastave, trokutastog kraja s plavo-bijelo-plavim vodoravnim prugama i grbom u sredini te imenom župnaije u plavim poljima.


Ličko-senjska županija, 1995. – 2000.

[Ličko-senjska županija, 1995. – 2000.]
[Povijesna] 1:2 [Državna zastava na kopnu]

Prihvaćena: 22. prosinca 1995.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Opis zastave: Zastava Županije je bijelo-plave boje. Omjer širine i dužine je 1:2. U sredini zastave na sjecištu dijagonale nalazi se grb Županije. Grb je smješten na bijeloj podlozi, a rubovi štita su zlatne boje. Iznad i ispod grba, preko cijele dužine zastave protežu se dvije plave trake, jednako udaljene od grba. Svečana zastava Županije (gonfalon) je dimenzije 160x80 cm. Osnovna boja je tamnoplava. Rubovi zastave opšiveni su trakom zlatne boje, a na dnu zastave repovi su ukrašeni zlatnim resicama. Na sredini zastave nalazi se grb Županije obrubljen zlatnim rubom. Iznad grba nalazi se natpis: "Županija Ličko-senjska", zlatnim slovima. U repovima zastave nalaze se zlatni pleteri grančica masline (simbol blagostanja i plodnosti), hrasta (simbol snage i mudrosti) i vinove loze (simbol - života i besmrtnosti). (Čl. 8 i 9, Odluka, 1995.)
Izvori: Statut Županije Ličko-senjske, 31.03.1994, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 2/1994, 31.03.1994.
Odluka o provedbi postupka utvrđivanja grba i zastave Ličko-senjske, 28.12.1994, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 6/1994, 28.12.1994.
Odluka o grbu i zastavi Županije Ličko-senjske, 22.12.1995, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, 11/1995, 28.12.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/11, URBROJ: 515-04-03/1-96-1, 19.04.1996.
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za znamenje Županije Ličko-senjske, 23.07.1996, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 6/1996, 12.08.1996.
Izmjene i dopune Statuta Ličko-senjske županije, 26.06.1997, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 5/1997, 01.07.1997.
Statut Ličko-senjske županije (pročišćeni tekst), 26.06.1997, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 5/1997, 01.07.1997.
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za znamenje Ličko-senjske županije, 24.06.1999, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 5/1999, 15.07.1999.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Ličko-senjske županije, 28.03.2000, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 3/2000, 03.04.2000.
Ispravak Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Ličko-senjske županije, 28.03.2000, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 5/2000, 17.06.2000.

Do 2000. godine svečana zastava bila je formalno propisana sa starim imenom županije (koje je bilo službeno do 1997.)


Ličko-senjska županija – inačice zabilježene u upotrebi sredinom 1990-ih

[Ličko-senjska županija – inačice zabilježene u upotrebi sredinom 1990-ih] (1) [Prijedlog] 1:2
[Ličko-senjska županija – inačice zabilježene u upotrebi sredinom 1990-ih] (2) [Prijedlog] 1:2
Izvor: (1) HRT, 1996; (2) slika i informacija Janko Ehrlich Zdvorak, zasnovano na HRT, 1999.

Dva likovna rješenja zastave zabilježena su u upotrebi. Oba su vjerojatno prijedlozi koji su bili istaknuti u županijskoj skupštini.


Ličko-senjska županija – prijedlog 1995.

[Ličko-senjska županija – prijedlog 1995.] [Prijedlog] 1:2
Dizajn: Edita i Tomislav Goluban, Zagreb
Izvori: Tomislav Goluban, materijali za natječaj za izradu grba i zastave Županije ličko-senjske, ožujak 1995.
Korespondencija s autorom, 26.05.2000.

Rješenje prikazuje složene geografske značajke županija: Liku u zaleđu zelenom bojom vegetacije, obalni dio plavom bojom mora, a stjenovito bijelim koji se proteže cijelom dužinom Velebit. Otočni dio predstavljen je u dnu bijelom prugom prepletene čipke tipične za otok Pag.[Prethodna stranica: Primorsko-goranska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Lika and Senj County][Slijedeća stranica: Ličko-senjska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2022 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.