[Prethodna stranica: Ličko-senjska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Lika and Senj County - Cities][Slijedeća stranica: Ličko-senjska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 1. listopada 2000.
Posljednja promjena: 2. siječnja 2020.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Ličko-senjske županije.

Ličko-senjska županija - gradovi


  1. Gospić
  2. Novalja
  3. Otočac
  4. Senj

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim gradskim dokumentima.
Novalja je dobila status grada 1997. godine.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Gospić

[Gospić] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Gospić]
[Gospić] [Gospić] [Gospić]
Prihvaćena: 30. travnja 1999.     Odobrena: 14. srpnja 1999.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome srebrni/bijeli stupajući vuk drži mač.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini.
Opis grba: Grb Grada Gospića ima oblik poluokruglog štita. U poluokruglom štitu, na crvenom polju, nalazi se srebrni vuk u borbenom polozaju. Vuk u desnoj šapi drži mač srebrne oštrice i zlatne drške. (Čl. 1, Odluka 1999; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava Grada Gospića je pravokutnog oblika. Odnos dužine i širine je 2:1. Zastava je plave boje. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se obostrano grb Grada Gospića. Visina grba je 2/3 širine zastave. (Čl. 2, Odluka, 1999; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)
Izvori: Gospić On-Line http://www.gospic.hr 19.02.2003
Odluka o grbu i zastavi Grada Gospića, 27.06.1994, Službeni vjesnik Grada Gospića, 4/1994.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Gospića, 30.04.1999, Službeni vjesnik Grada Gospića, 2/1999.
Rješenje Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, KLASA: UP/I-017-02/94-01/31, URBROJ: 515-02-01/1-99-5, 14.07.1999.
Statut Grada Gospića, 27.09.2001, Službeni vjesnik Grada Gospića, br. 7/2001.
Statut Grada Gospića, 14.07.2009, Službeni vjesnik Grada Gosipća, br. 7/2009, 14.07.2009.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Gospića, 25.03.2010, Službeni vjesnik Grada Gospića, 3/2010, 25.03.2010.
Statut Grada Gospića (pročišćeni tekst), 14.03.2013, Službeni vjesnik Grada Gosipća, br. 3/2013, 21.03.2013.
Internet portal Grada Gospića, http://www.gospic.hr, 15.03.2004.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.
"Sklopljeno prijateljstvo Gospića i Bihaća", 26.02.2018, Samo Lika, samolika.com

Grb Gospića je u crvenome srebrni uspravljeni vuk u desnici drži srebrni mač zlatne drške. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je tamnoplava s grbom u sredini, s imenom grada u dva luka iznad, i s lipovom i hrastovom grančicom ispod završavajući trokutasto s resama. Stolne zastave su slične, ali samo s imenom grada i grbom. Zabilježene su i stolne zastavice istog sadržaja kao i svečana.


Gospić, 1994. – 1999.

[Gospić, 1994. – 1999.] [Povijesna] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Gospić, 1994. – 1999.]
Prihvaćena: 27. lipnja 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: Grb Grada Gospića ima oblik štita srcolik u donjem dijelu koji ima tri polja. Gornje polje proteže se u gornjoj trećini štita i sadrži obrise Velebita sa vrhom Visočicom u sredini. Površina plohe Velebita je plave boje, a neba zlatne. Donji dio štita podijeljen je po sredini grba u dva polja. Lijevo polje sadrži dio povijesnog hrvatskog grba sa cetrnaest polja od kojih je prvo crvene boje. Desno polje je zelene boje koja simbolizira osnovne gospodarske djelatnosti Grada Gospića - poljodjelstvo i šumarstvo. U polju je stilizirani oblik gospićke župne crkve Navještenja Marijina u srebrnoj boji sa crnim detaljima, čiji se toranj proteže u gornje polje štita. Razdjelnice polja i obrub grba zlatne su boje. Odnos širine i visine grba je 1:1,33. (Čl. 6, Odluka, 1994.)
Opis zastave: Zastava Grada Gospića je pravokutnog obiika. Odnos dužine i visine je 2:1. Zastava je plave boje sa zlatnim obrubom u čijoj se sredini nalazi grb Grada Gospića. (Čl. 9, Odluka, 1994.)
Napuštena: 30. travnja 1999.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Grada Gospića, 27.06.1994, Službeni vjesnik Grada Gospića, 4/1994.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Gospića, 30.04.1999, Službeni vjesnik Grada Gospića, 2/1999.
Enver Ljubović: Grbovi plemstva Gacke i Like, Adamić, Rijeka, 2001.

Prije usvajanja današnjih simbola, grb Gosipća bio je ovakav: u srcolikom štitu u zaglavlju u zlatnom plavi obrisi planina, dolje raskoljen desno u zelenom srebrna crkva crnih detalja i krovišta zvonika koji ulazi u polje zaglavlja i lijevo šahirano crveno i srebrno. Prikazani su obrisi Velebita s vrhom Visočicom u sredini. Vidljivo je 14 polja povijesnog hrvatskog grba, a zeleno polje simbolizira osnovne gospodarske djelatnosti grada - poljodjelstvo i šumarstvo. Prikazana je fasada crkve Navještenja Marijina, tada gospičke župne crkve, danas je to katedrala. Zastava propisana uz taj grb bila je plava sa zlatnim obrubom (resama) s grbom u sredini.


Gospić, 1980. – 1990.

Bez zastave. [Gospić, 1980. – 1990.]
Prihvaćena: 1980.
Dizajn: Pero Čimbur, Zagreb
Napuštena: 27. lipnja 1994.
Izvor: Pero Čimbur: Natjecanje za grb, Školska knjiga, Zagreb, 1985.

Gospić je 1979. raspisao natječaj za grb općine. Usvojen je pobjednički dizajn 1980. godine: u zelenom tri plave vodoravne grede prekinute srebrnim rotacionim simbolom, iznad crvena petokraka zvijezda, ispod crveni japodski šljem. Pruge predstavljaju tri gospičke rijeke - Novčicu, Liku i Bogdanicu. Rotacioni simbol predstavlja rotaciono magentsko polje i turbine generatora, u čast izumitelja Nikole Tesle, koji je rođen u Smiljanu pored Gospića. Crvena zvijezda predstavlja socijalizam i narodno-oslobodilačku borbu. Brončani japodski šljem prikazuje prastaru naseljenost kraja. Navodno se iz ovakvih šljemova mnogo kasnije razvila suvremena tradicionalna lička kapa. Zastava nije usvojena. Od 1990. godine ovaj grb se više ne koristi, iako je de jure bio važeći do 1994. godine.Novalja

[Novalja] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Novalja]
[Novalja]
Prihvaćena: 26. svibnja 1995.     Odobrena: 13. srpnja 1995.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome zlatni/žuti ranokršćanski križ s ugrađenim slovom P.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje s grbom Općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Novalja ima srcoliki štit plave boje kome je na stedini ranokršćanski križ pronađen u Novalji koji u sebi sadrži i slovo P, koji križ označuje Krista, ali istodobno znači i PAX (MIR). Križ je zlatne, odnosno žute boje, ovisno o namijeni. Omjer visine i širine štita je 1:0,8. (Čl. 1, Odluka, 1995.)
Grb Grada u obliku je srcolikog štita plave boje kome je na sredini ranokršćanski križ pronađen u Novalji a u sebi sadrži slovo P. Križ označuje Krista, ali istodobno znači i PAX (mir). Križ je zlatne, odnosno žute boje, ovisno o namjeni. Omjer visine i širine štita je 1:0,8. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2014.)

Opisi zastave: Zastava općine Novalja bijele je boje u čijoj sredini je prikazan grb općine Novalja opisan u članku 6. ove Odluke. Veličina zastave je 2mx1m, odnosno umanjena u istom omjeru. (Čl. 3, Odluka, 1995.)
Zastava Grada bijele je boje u čijoj je sredini prikazan grb Grada opisan u članku 14. ovog Statuta. Veličina zastave je 2m x 1m, odnosno omjer širine i dužine zastave je 1:2. Svečana zastava Grada (gonfalon) je tamno plave boje a u sredini polja je umetnut grb Grada. Na gornjem dijelu svečane zastave upisne su zlatnom bojom riječi "GRAD NOVALJA". Svečana zastava u donjem dijelu završava sa tri urešena repa na kojima se nalaze zlatnom bojom uvezeni ornamenti s motivima vinove loze i masline. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2014.)

Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Novalja, 23.12.1993, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 3/1994, 28.06.1994.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Općine Novalja, 26.05.1995, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 6/1995, 12.06.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/39, URBROJ: 515-04-03/1-95-2, 13.07.1995.
Statut Grada Novalje, 31.03.1998, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 5/1998, 27.07.1998.
Statut Grada Novalje, 14.07.2009, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 12/2009, 30.07.2009.
Statut Grada Novalje (pročišćeni tekst), 03.03.2014, Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 5/2014, 14.03.2014.
Croatia - Tourist Guide, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2000.
Grad Novalja www.novalja.hr 21.07.2003

Grb Novalje je u plavom polju zlatni Kristov monogram. Križa kombiniran sa slovom P oblika je pronađenog u ranokršćanskim iskopinama u Novalji. P znači i PAX (mir). Zastava je bijela s grbom u sredini.
Svečana zastava nije bijela, već je tamno plava s grbom u sredini, imenom grada iznad, grančicama vinove loze i masline ispod i repovima u dnu (slika je rekonstrukcija prema opisu).

Do 1997. Novalja je imala status općine.


Novalja, 1993. – 1995.

[Novalja, 1993. – 1995.] [Rekonstrukcija] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Novalja, 1993. – 1995.]
[Novalja, 1993. – 1995.]
Prihvaćena: 23. prosinca 1993.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opis grba: Grb ima srcoliki oblik podijeljen pleternom gredom u dva polja. Gornje polje je modre boje koja predstavlja more, s bijelim (srebrnim) križem u sredini koji predstavlja bujan život Novalje u rano kršćanskom razdoblju (križ je kopija onoga iz zbirke Stomorica). Razdjelna greda je zlatno-žute boje s motivom "kuke" iz starohrvatskog razdoblja Novalje. Donje polje je bijele boje koja predstavlja kameni krajolik, a u sredini polja je grozd modre boje koji predstavlja bogatstvo novaljskog, barbatskog, lunjskog i staronovaljskog polja. Omjer visine i širine štita je 1:0,8. (Čl. 6, Odluka, 1993.)
Opis zastave: Zastava Općine Novalja vodoravno je podijeljena u dva polja. Gornje polje je bijele boje koja predstavlja kameni krajolik, a donje polje je modre boje koja predstavlja more. Na sredini zastave je grb smješten tako da njegova razdjelna greda stoji na granici dviju boja. Veličina zastave je 2 m : 1 m, odnosno umanjena u istom omjeru. Izuzetno iz članka 9. ove Odluke može se koristiti i zastava Općine Novalja izrađena na način srednjovjekovnih (starih) gonfalona: - zastava je dimenzije 2 m : 1 m s nazubljenjem u donjem dijelu i čvrstom osnovom u gornjem dijelu, - ukupno ima 5 (pet) uzubljenja, a na gornji pojačani dio pričvršćen je konopac za postavljanje, - rubovi zastave su obrubljeni zlatnom vrpcom, - zastava je bijelo-plave boje s grbom Općine Novalja prema opisu i bojama iz članka 1. [sic!] ove Odluke, - grb unutar zastave ne smije biti ni veći ni manji od 1/3 veličine podloge zastave. (Čl. 9 i 10, Odluka, 1993.)
Napuštena: 26. svibnja 1995.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Novalja, 23.12.1993, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 3/1994, 28.06.1994.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Općine Novalja, 26.05.1995, Županijski glasnik Županije ličko-senjske, br. 6/1995, 12.06.1995.

Grb usvojen 1993. bio je razdijeljen zlatnom gredom s ornamentom kuka, gore u plavom zlatni Kristov monogram, dolje u srebrnom plavi grozd. Plavo polje predstavlja more, bijelo kameni krajolik, križ je kopija takvog iz zbirke Stomorica, a za grozd se kaže da predstavlja bogatstvo novaljskog, barbatskog, lunjskog i staronovaljskog polja. Središnja greda prikazuje starohrvatski motiv "kuka".
Zastava je bila bijelo-plava dvobojnica s grbom u sredini. Svečana inačica, za okomito isticanje, imala je i zlatni rub te pet uzubljena na slobodnom kraju.
Prikazi rekonstruirani!Otočac

[Otočac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Otočac]
[Otočac] [Otočac]
Prihvaćena: 23. listopada 1995.     Odobrena: 3. siječnja 1996.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrno/bijelom crveni stupajući okrunjeni lav, nadvišen s tri crvena položena polumjeseca.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opis grba: Grb Grada Otočca je u obliku štita u dnu blago zašiljen. Grb je srebrne boje na kojoj je uspravljen crveni lav sa zlatnom krunom na glavi okrenut udesno. Iznad lava su u ravnini tri crvena polumjeseca zašiljena prema gore. (Čl. 7, Odluka, 1995; Čl. 7, Odluka, 2001.)
Opis zastave: Grad ima zastavu čiji omjer širine i dužine je jedan naprama dva. Zastava Grada Otočca je crvene boje. U sredini zastave smješten je grb Grada sa zlatnim rubom. Visina grba čini polovicu širine zastave. (Čl. 11, Odluka, 1995; ČL. 11, Odluka, 2001.)
Izvori: prema Enver Ljubović Grbovi plemstva Gacke i Like, Adamić, Rijeka, 2001. :
- Milan Kranjčević, Grb i zastava Grada Otočca, Časopis Otočac 2., Narodno sveučilište Otočac i Poglavarstvo Grada Otočca, Otočac, 1996, str. 5.-19.
Okomita svečana inačica prema autorovoj zabilješci zastave prikazane na HRT, 1998.
Odluka o grbu i zastavi Grada Otočca, 17.06.1994, Službeni vjesnik Grada Otočca, br. 4/1994, 21.06.1994.
Odluka o dopuni Odluke grbu i zastavi Grada Otočca, 22.02.1995, Službeni vjesnik Grada Otočca, br. 1/1995.
Odluka o grbu i zastavi Grada Otočca, 23.10.1995, Službeni vjesnik Grada Otočca, br. 4/1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/81, URBROJ: 515-04-03/1-95-1, 03.01.1996.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Otočca, 31.01.1996, Službeni vjesnik Grada Otočca, br. 1/1996.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Otočca, 21.10.1998, Službeni vjesnik Grada Otočca, br. 4/1998.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Otočca, 27.02.2001, Službeni vjesnik Grada Otočca, br. 1/2001.
Odluka o grbu i zastavi Grada Otočca (pročišćeni tekst), 18.09.2001, Službeni vjesnik Grada Otočca, br. 5/2001.
Statut Grada Otočca, 31.07.2009, Službeni vjesnik Grada Otočca, br. 3/2009, 29.07.2009.
Statut Grada Otočca, 27.03.2013, Službeni vjesnik Grada Otočca, br. 1/2013, 02.04.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Otočca, 28.02.2018, Službeni vjesnik Grada Otočca, br. 2/2018, 04.10.2018.
Statut Grada Otočca, 27.12.2018, Službeni vjesnik Grada Otočca, br. 1/2019, 08.01.2019.
Grad Otočac, www.otocac.hr, 29.10.2012.

Grb je u srebrnom štitu stoji zlatnom krunom okrunjen crveni lav, iznad tri crvena položena polumjeseca. Grb je postavljen u sredinu tamno crvene zastave. Svečana zastava je tamno crveni gonfalon s tri repa trokutastih krajeva s kićankama. U sredini grb, iznad zlatnožuti natpis s imenom grada u dva lika i ispod dvije zlatno-žute graničice hrasta i jele.
Grb koristi elemente obiteljskog grba knezova Frankopana iz 1430. (u srebrnom štitu stoje dva jedan prema drugom okrenuta uspravljena crvena lava sa zlatnim krunama iznad glava, između prednjih i zadnjih šapa drže zlatan kruh; Frankopani su inače puno poznatiji po svojem grbu iz 1330. vodoravno razdijeljen u crveno i zlatno polje, u crvenom polju zlatna šestokraka zvijezda), a polumjeseci su iz grba drugih vlasnika Gacke, obitelji Vilić (u zlatnom štitu ispod vodoravne grede s tri crvena polumjeseca crni okrunjeni orao raširenih krila, u grbovniku Korjenić-Neorića, 1595.) Dvije grančice kojima je ukrašen gonfalon predstavljaju dvije najzastupljenije vrste drveća koje se može naći u Gackoj. Stolna zastavica sadrži iste elemente u pravokutnoj formi obrubljena zlatnožutim.


Otočac, 1995.

[Otočac, 1995.]

Prihvaćena: 23. listopada 1995.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Izvori: prema Enver Ljubović Grbovi plemstva Gacke i Like, Adamić, Rijeka, 2001. :
- Milan Kranjčević, Grb i zastava Grada Otočca, Časopis Otočac 2., Narodno sveučilište Otočac i Poglavarstvo Grada Otočca, Otočac, 1996, str. 5.-19.
Okomita svečana inačica prema autorovoj zabilješci zastave prikazane na HRT, 1998.
Odluka o grbu i zastavi Grada Otočca, 17.06.1994, Službeni vjesnik Grada Otočca, br. 4/1994, 21.06.1994.
Odluka o dopuni Odluke grbu i zastavi Grada Otočca, 22.02.1995, Službeni vjesnik Grada Otočca, br. 1/1995.
Odluka o grbu i zastavi Grada Otočca, 23.10.1995, Službeni vjesnik Grada Otočca, br. 4/1995.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Otočca, 31.01.1996, Službeni vjesnik Grada Otočca, br. 1/1996.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Otočca, 21.10.1998, Službeni vjesnik Grada Otočca, br. 4/1998.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Otočca, 27.02.2001, Službeni vjesnik Grada Otočca, br. 1/2001.
Odluka o grbu i zastavi Grada Otočca (pročišćeni tekst), 18.09.2001, Službeni vjesnik Grada Otočca, br. 5/2001.
Statut Grada Otočca, 31.07.2009, Službeni vjesnik Grada Otočca, br. 3/2009, 29.07.2009.
Statut Grada Otočca, 27.03.2013, Službeni vjesnik Grada Otočca, br. 1/2013, 02.04.2013.
Grad Otočac, www.otocac.hr, 29.10.2012.

Svečana zastava korištena od usvajanja ovih simbola do polovine prvog desetljeća 21. stoljeća bila je različita: tamno crveni gonfalon s tri repa ravnih krajeva sa zlatnožutim resama. U sredini isti grb i grančice kao na današnjem gonfalonu, ali je natpis iznad bio "Otočac u Gackoj". Nije poznato kada je i zašto ova zastava zamijenjena novom.


Otočac, 1994. – 1995.

[Otočac, 1994. – 1995.] [Rekonstrukcija] 1:2 [Otočac, 1994. – 1995.]
Prihvaćena: 17. lipnja 1994.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Dizajn: inž. Tomica Marić, dizajner iz Otočca
Opis grba: Grb Grada Otočca je u obliku štita u dnu blago zašiljen. Omjer širine i visine je 1:1,3. Grb Grada je podijeljen u tri polja čije sastavnice se dodiruju u njegovom središtu. U središtu je grba srebrna utvrda sa okruglim tornjevima šiljatog crnog krovišta od čega je središnji toranj najveći. Utvrda je na vrhu zelenog brda čijim podnožjem teče plava vijugava rijeka. U dnu grba ispod rijeke je zelena površina. Gornje desno polje je srebrno na kojem je uspravljcn crveni lav srebrnih preljeva dlake okrenut ulijevo. Iznad lavlje glave je zlatna kruna. Gornje lijevo polje je dio starohrvatskog grba pravilno podijeljenog na dvanaest u tri reda naizmjenično poredanih crvenih i s rebrnih četvorina od kojih je prva crvena. Osnovni crtež grba je crne boje. Grb je obrubljen zlatnom crtom. (Čl. 7, Odluka, 1994.)
Opis zastave: Grad ima zastavu čiji omjer širine i dužine je 1:2. Zastava Grada Otočca sastoji se od dvije boje: bijele i crvene. Boje su položene vodoravno i to ovim redom s gornje strane: bijela i crvena. Svaka boja čini polovicu zastave. Grb Grada je smješten u sredini zastave. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Grb Grada zalazi u bijelo i crveno polje zastave do polovice širine polja. (Čl. 10, Odluka, 1994.)
Napuštena: 23. listopada 1995.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Grada Otočca, 17.06.1994, Službeni vjesnik Grada Otočca, br. 4/1994, 21.06.1994.
Odluka o dopuni Odluke grbu i zastavi Grada Otočca, 22.02.1995, Službeni vjesnik Grada Otočca, br. 1/1995.
Odluka o grbu i zastavi Grada Otočca, 23.10.1995, Službeni vjesnik Grada Otočca, br. 4/1995.

Prvotno usvojeni grb Otočca uključivao je već elemente koji su zadržani i u današnjim simbolima. Osim toga, prikazivao je Forticu, utvrdu s tri kružne kule izgrađenu 1819., devastiranu u XX. stoljeću, na zelenom brujegu koji simbolizira otok koji je gradu dao ime. Valovita greda u dnu predstavlja rijeku Gacku. Zastava je bila bijelo-crvena dvobojnica sa zlatno obrubljenim grbom u sredini.
Prikazi rekonstruirani!Senj

[Senj] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Senj]
Prihvaćena: 15. travnja 1992.     Odobrena: Da, datum nepoznat.
Dizajn: Ivan Blažević, akademski slikar iz Novog Vinodolskog
Opisi grba: Grb Grada Senj, je povijesni grb s likom Sv. Jurja, zaštitnika Grada Senja. Grb ima oblik štita s tri šiljka tupa krovasta oblika u gornjem dijelu i dva utora violinskog oblika sa strane. U štitu je na plavom polju lik sv. Jurja na konju u zlatnoj boji, kako kopljem ubija zmaja koji je zelene boje. Iza sv. Jurja je u crvenoj boji stilizacija tvrđave Nehaj i hrvatskog grba sa pet kvadratića. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)
Grb Grada Senj, je povijesni grb s likom Sv. Jurja, zaštitnika Grada Senja. Grb ima oblik štita s tri šiljka tupa krovasta oblika u gornjem dijelu i dva utora violinskog oblika sa strane. U štitu je na plavom polju lik sv. Jurja na konju u zlatnoj boji, kako kopljem ubija zmaja koji je zelene boje. Iza sv. Jurja je u crvenoj boji stilizacija tvrđave Nehaj i hrvatskog grba s pet kvadratića. (Čl. 6, Statut, 2018.)

Opis zastave: Zastava Grada Senja sastoji se od tri boje: crvene, plave i zelene. U sredini zastave na obje strane nalazi se grb Grada Senja. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2018.)
Izvori: Turistički propagandni letak, Turistička zajednica Grada Senja, bez datuma (oko 1996.)
Prigodna kovanica 5 kuna 1995, 500 g. Senjske tiskare
HRT, 1997
Grad Senj, www.senj.hr 19.02.2003
Ante Gulin: Pečati i grbovi grada Senja, Senjski zbornik, 20/1993, 55-78.
Enver Ljubović: Povijesni razvoj grba Grada Senja, Grb i zastava, br. 3, svibanj 2008.
Statut Grada Senja, 23.06.2009, Službeni glasnik Grada Senja, br. 6/2009, 29.06.2009.
Statut Grada Senja (pročišćeni tekst), 10.09.2013, Službeni glasnik Grada Senja, br. 10/2013, 10.09.2013.
Statut Grada Senja (pročišćeni tekst), 16.03.2018, Službeni glasnik Grada Senja, br. 3/2018, 19.03.2018.
"U Senju je odana počast Senjskim žrtvama", Gradski muzej Senj, 09.05.2015, www.senj.hr, 10.07.2015. Program proslave Dana Grada Senja i blagdna Svetog Jurja - zaštitnika Grada Senja 2015., Grad Senj, www.senj.hr, 10.07.2015.
Simboli Grada, Grad Senj, www.senj.hr, 10.07.2015.

Grb prikazuje zaštitnika grada svetog Juraja koji ubija zmaja. U pozadini vidi se silueta grada Nehaja, prikazana tako da podsjeća na hrvatski grb. Grb je okružen okvirom od floralnih i pomorskih motiva. Zastava je trobojnica u skladu sa srednjoevropskom tradicijom prema bojama iz grba, prema gradskoj trobojnici iz 17. stoljeća. Ni grb ni zastava nisu sasvim u skladu s općim pravilima o izgledu lokalnih simbola prema Ministarstvu uprave, ali zbog njihovog ranog usvajanja i povijesnog utemeljenja upotreba im je ipak dozvoljena.


Senj, 17. stoljeće

[Senj, 17. stoljeće]
[Rekonstrukcija]

Izvori: Ante Gulin: Pečati i grbovi grada Senja, Senjski zbornik, 20/1993, 55-78.
Enver Ljubović: Povijesni razvoj grba Grada Senja, Grb i zastava, br. 3, svibanj 2008.
Laszowski, Emilij: Prilog k hrvatskoj sfragistici II, Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva, Zagreb, NS 5 (1901) : 73 – 86.
Hugo Gerard Ströhl: "Städte-Wappen von Österreich-Ungarn", Wien, 1904 (2002 Archiv Verlag reprint), p. 98.

Grad Senj koristio je pečate s ikonografskim prikazom Sv. Jurja koji ubija zmaja barem od 1268., a to je heraldizirano u grb do 17. stoljeća. hrvatski kralj Rudolf I. (Rudolf II. car Svetog Rimskog Carstva) potvrdio je 1607. gradska prava i dodijelio ponešto modificirani grb, koji je od tada korišten naizmjenično s povijesnim grbom. Rudolfov se prikaz nalazio odtada na gradskoj zastavi sastavljenoj od crvene, zelene i pave pruge: sv. Juraj u oklopu stoji jednom nogom na zmaju koji izlazi iz vode, drugom na zmiji na kopnu, drži buzdovan u desnoj i u lijevoj ruci raskoljenu zlatnu zastavu s prikazom Bogorodice.
Ovdje prikazana rekonstrucija je upitne vjernosti, koristeći Ströhlov prikaz Rudolfovog grba, budući da nisu poznati drugi iole detaljniji opisi zasave, koja već do početka 20. stoljeća više nije sačuvana.[Prethodna stranica: Ličko-senjska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Lika and Senj County - Cities][Slijedeća stranica: Ličko-senjska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2020 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.