[Prethodna stranica: Sisačko-moslavačka županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Karlovac County][Slijedeća stranica: Karlovačka županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 14. prosinca 2018.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Karlovačke županije.

Karlovačka županija


Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Županijske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim županijskim dokumentima.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Karlovačka županija

Sjedište: Karlovac

[Karlovačka županija] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Karlovačka županija]
[Karlovačka županija]
Prihvaćena: 27. veljače 1995.     Odobrena: 7. srpnja 1995.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome polju četiri srebrne/bijele grede/rijeke, dolje u plavome šiljastom polju srebrna/bijela ruka sa sabljom i šesterokrakom zlatnom/žutom zvijezdom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crveno žute boje s grbom Županije u sredini.
Opisi grba: OPIS GRBA: Štit trokutasti u crvenom polju četiri srebrne grede, dolje u plavom sniženom šiljku oklopljeno rame okrenuto u desno drži srebrnu sablju sa zlatnom drškom, iznad zlatna šestokraka zvijezda. (Čl. 2, Odluka, 1995.)
Grb Županije - opis: štit trokutasti, u crvenom polju četiri srebrne grede, dolje u plavom sniženom šiljku oklopljeno rame okrenuto u desno drži srebrnu sablju sa zlatnom drškom, iznad zlatna šestokraka zvijezda. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Službena zastava Županije OPIS ZASTAVE: Zastava je dimenzija, omjera, visine i širine 2:1. Dvobojna po dužini: gore crvena (bordo), dolje zlatno žuta. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Županije dim 2/3 visine zastave. SVEČANA ZASTAVA ŽUPANIJE: Zastava je dimenzija 90 x 180 cm, osnovna boja je crvena (bordo). Rubovi su opšiveni zlatnim trakama na dnu repova ukrašeno zlatnim resicama. Na sredini zastave nalazi se grb Županije obrubljen zlatnim rubovima, iznad grba u polukrugu natpis "Županija Karlovačka" zlatnim slovima, ispod u repovima zlatni pleter u obliku hrastovog lišća (simbol snage i mudrosti). Pribor za ovjes, nošenje i postavljanje sastoji se od ukrasnog zlatnog špaga - "Cordon", alke i horizontalnog pozlađenog štapa sa kuglama na krajevima, zatim koplja za nošenje i stalka za postavljanje. (Čl. 5, Odluka, 1995.)
Službena zastava Županije OPIS ZASTAVE: Zastava je dimenzija, omjera, visine i širine 2:1. Dvobojna po dužini: gore crvena (bordo), dolje zlatno žuta. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Županije dim 2/3 visine zastave. SVEČANA ZASTAVA ŽUPANIJE: Zastava je dimenzija 90 x 180 cm, osnovna boja je crvena (bordo). Rubovi su opšiveni zlatnim trakama na dnu repova ukrašeno zlatnim resicama. Na sredini zastave nalazi se grb Županije obrubljen zlatnim rubovima, iznad grba u polukrugu natpis "Karlovačka županija" zlatnim slovima, ispod u repovima zlatni pleter u obliku hrastovog lišća (simbol snage i mudrosti). Pribor za ovjes, nošenje i postavljanje sastoji se od ukrasnog zlatnog špaga - "Cordon", alke i horizontalnog pozlađenog štapa sa kuglama na krajevima, zatim koplja za nošenje i stalka za postavljanje. (Čl. 1, Odluka, 2000.)
Zastava Županije - opis: zastava je dimenzija, omjera, visine i širine 2:1. Dvobojna po dužini: gore crvena (bordo), dolje zlatno žuta. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Županije dim 2/3 visine zastave. Svečana zastava Županije - opis: zastava je dimenzija 90 x 180 cm, osnovna boja je crvena (bordo). Rubovi su opšiveni zlatnim trakama, a na dnu repova ukrašeni zlatnim resicama. Na sredini zastave nalazi se grb Županije obrubljen zlatnim rubovima, a iznad grba u polukrugu natpis "Karlovačka županija" zlatnim slovima. Ispod grba, u repovima, je zlatni pleter u obliku hrastovog lišća. Pribor za ovjes, nošenje i postavljanje sastoji se od ukrasnog zlatnog špaga - "Cordon", alke i horizontalnog pozlađenog štapa sa kuglama na krajevima, zatim koplja za nošenje i stalka za postavljanje. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)
Zastava Županije - opis: zastava je dimenzija, omjera visine i širine 2:1. Dvobojna po dužini: gore crvena (bordo), dolje zlatno žuta. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Županije dimenzija 2/3 visine zastave. Svečana zastava Županije – opis: zastava je dimenzija 90 x 180 cm, osnovna boja je crvena (bordo). Rubovi su opšiveni zlatnim trakama, a na dnu repova ukrašeni zlatnim resicama. Na sredini zastave nalazi se grb Županije obrubljen zlatnim rubovima, a iznad grba u polukrugu natpis "Karlovačka županija" zlatnim slovima. Ispod grba, u repovima, je zlatni pleter u obliku hrastovog lišća. Pribor za ovjes, nošenje i postavljanje sastoji se od ukrasnog zlatnog špaga - "Cordon", alke i horizontalnog pozlaćenog štapa sa kuglama na krajevima, zatim koplja za nošenje i stalka za postavljanje. (Čl. 5, Statut, 2018.)

Izvori: Rješenje o provedbi natječaja za izradu idejnog rješenja znamenja Županije Karlovačke, 10.06.1994, Glasnik Županije Karlovačke, br. 5/1994, 30.06.1994.
Natječaj za izradu idejnog rješenja grba i zastave Županije karlovačke, Karlovački tjednik, br. 24/1994, 16.06.1994., str. 17.
Rješenje o visini nagrade za idejno rješenje znamenja Županije, 17.06.1994, Glasnik Županije Karlovačke, br. 6/1994, 30.06.1994.
Program rada Županijske skupštine Županije Karlovačke u 1994. godini, 11.07.1994, Glasnik Županije Karlovačke, br. 8/1994, 04.08.1994.
Obavijest o produženju roka za podnošenje prijedloga za izradu idejnog rješenja grba i zastave Županije karlovačke, Karlovački tjednik, br. 32/1994, 11.08.1994., str. 12.
Natječaj za izradu idejnog rješenja grba i zastave Županije karlovačke, Karlovački tjednik, br. 45/1994, 10.11.1994., str. 25.
Program rada Županijske Skupštine Županije Karlovačke u 1995. godini, 30.01.1995, Glasnik Županije Karlovačke, br. 2/1995, 23.02.1995.
Rješenje o imenovanju ocjenjivačkog suda za idejni projekt znamenja Županije, 06.07.1994, Glasnik Županije Karlovačke, br. 8/1994, 04.08.1994.
Zaključak o roku za podnošenje prijedloga za izradu idejnog rješenja znamenja Županije, 03.08.1994, Glasnik Županije Karlovačke, br. 8/1994, 04.08.1994.
Rješenje o provedbi natječaja za izradu idejnog rješenja znamenja Županije Karlovačke, 26.10.1994, Glasnik Županije Karlovačke, br. 10/1994, 01.12.1994.
Goran Gerovac: „Hrvatska djeca u hrvatske škole“, Karlovački tjednik, br. 5/1995, 02.02.1995, str. 4. Srebrenka Cernić-Horko: „Županijsko Poglavarstvo u Žakanju“, Karlovački tjednik, br. 6/1995, 09.02.1995, str. 7.
„Jedino će gospodarstvo puniti proračun“, Karlovački tjednik, br. 7, 16.02.1995., str. 3.
Goran Gerovac: „Proračun usvojen, na redu realizacija“, Karlovački tjednik, br. 9, 02.03.1995, str. 3.
Odluka o grbu i zastavi Županije Karlovačke, 27.02.1995, Glasnik Županije Karlovačke, br. 3/1995, 09.03.1995.
D. Štošić: „Novi županijski grb“, Karlovački tjednik, br. 19/1995, 11.05.1995, str. 32.
Rješenje o imenovanju Komisije za znamenja Županije, 23.06.1995, Glasnik Županije Karlovačke, br. 9/1995, 26.06.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/94-01/11, URBROJ: 515-04-03/1-95-1, 07.07.1995.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Županije Karlovačke, 18.07.1995, Glasnik Županije Karlovačke, br. 10/1995, 19.07.1995.
Rješenje o imenovanju Komisije za znamenja Županije, 08.07.1996, Glasnik Županije Karlovačke, br. 13/1996, 17.07.1996.
Rješenje o cijeni službenih zastava Županije, 08.07.1996, Glasnik Županije Karlovačke, br. 13/1996, 17.07.1996.
Statut Karlovačke županije (pročišćeni tekst), 28.02.1997, Glasnik Županije Karlovačke, br. 5/1997, 01.03.1997.
Rješenje o imenovanju Komisije za znamenje Županije, 09.12.1997, Glasnik Karlovačke županije, br. 22/1997, 10.12.1997.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Karlovačke županije, 19.07.2000, Glasnik Karlovačke županije, br. 17/2000, 20.07.2000.
Statut Karlovačke županije (pročišćeni tekst), 06.09.2000, Glasnik Karlovačke županije, br. 21/2000, 08.09.2000.
Statut Karlovačke županije, 03.10.2001, Glasnik Karlovačke županije, br. 26/2001, 04.10.2001.
Odluka o uporabi grba, službene zastave i svečane zastave Županije, 21.11.2001, Glasnik Karlovačke županije, br. 34/2001, 22.11.2001.
Odluka o izmjeni Odluke o uporabi grba, službene zastave i svečane zastave Županije, 26.11.2003, Glasnik Karlovačke županije, br. 38/2003, 27.11.2003.
Statut Karlovačke županije - pročišćeni tekst, 04.04.2006, Glasnik Karlovačke županije, br. 11/2006, 05.04.2006.
Odluka o izmjeni Odluke o uporabi grba, službene zastave i svečane zastave Županije, 12.02.2008, Glasnik Karlovačke županije, br. 4/2008, 13.02.2008.
Statut Karlovačke županije, 09.07.2009, Glasnik Karlovačke županije, br. 20/2009, 10.07.2009.
Odluka o uporabi grba, službene zastave i svečane zastave Županije, 22.02.2011, Glasnik Karlovačke županije, br. 6/2011, 24.02.2011.
Statut Karlovačke županije (potpuni tekst), 16.04.2013, Glasnik Karlovačke županije, br. 20/2013, 17.04.2013.
Statut Karlovačke županije (pročišćeni tekst), 10.04.2018, Glasnik Karlovačke županije, br. 14c/2018, 13.04.2018.

Grb je u crvenom četiri srebrne grede i na plavom šiljku oko zlatne zvijezde srebrno oklopljena ruka koja drži mač sa zlatnim drškom. Taj grb obrubljen zlatnim postavljen je u sredini crveno-zlatne županijske dvobojnice. Četiri grede u grbu predstavljaju četiri glavne rijeke županije - Kupu, Koranu, Mrežnicu i Dobru.
Svečana zastava formalno je izmijenjena 2000. godine sadržavajući novi službeni naziv županije. Ipak, čini se da se stara svečana zastava i dalje koristi te nije potvrđeno da je ova nova propisana zastava ikada zaista izrađena.


Karlovačka županija, 1995. – 2000.

[Karlovačka županija, 1995. – 2000.]
[Povijesna] 1:2 [Državna zastava na kopnu]

Prihvaćena: 27. veljače 1995.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Opis zastave: (ut supra Čl. 5, Odluka, 1995.)
Napuštena: 19. srpnja 2000.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Županije Karlovačke, 27.02.1995, Glasnik Županije Karlovačke, br. 3/1995, 09.03.1995.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Županije Karlovačke, 18.07.1995, Glasnik Županije Karlovačke, br. 10/1995, 19.07.1995.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Karlovačke županije, 19.07.2000, Glasnik Karlovačke županije, br. 17/2000, 20.07.2000.

Svečana zastava Županije je bordo-crveni gonfalon sa zlatnim obrubom i resama na krajevima pravokutnih repova. U sredini je grb i iznad njega zlatnim slovima naziv županije. U repovima se nalazi ornament od hrastovog lišća. Formalno je ova zastava 2000. zamijenjena sličnom, ali s izmijenjenim natpisom u skladu s novim oblikom koji je u službenoj uporabi od 1997.[Prethodna stranica: Sisačko-moslavačka županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Karlovac County][Slijedeća stranica: Karlovačka županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2018 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.