[Prethodna stranica: Koprivničko-križevačka županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Koprivnica and Krizevci County - Cities][Slijedeća stranica: Koprivničko-križevačka županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 16. rujna 2000.
Posljednja promjena: 19. kolovoza 2021.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Koprivničko-križevačke županije.

Koprivničko-križevačka županija - gradovi


  1. Koprivnica
  2. Đurđevac
  3. Križevci

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim gradskim dokumentima.
Administrativnom reformom 1997. općina Đurđevac je dobila status grada.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Koprivnica

[Koprivnica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Koprivnica]
[Koprivnica]
U upotrebi: od 1996.
Prihvaćena: 23. ožujka 2010.     Odobrena: 12. srpnja 1996. (P)
Dizajn: Draženka Jalšić Ernečić, likovno oblikovanje prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: U plavome srebrnu/bijelu kulu nadvisuje zlatna/žuta kruna, desno i lijevo zlatni/žuti dvostruki ljiljani.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini.
Opisi grba: Grb Grada Koprivnice je povijesni grb slobodnog kraljevskog grada Koprivnice. […] Na polukružnom štitu plave (modre) osnove nalazi se bijela (srebrna) kula bez vratiju, s kruništem i stupićima od tesanaca. Iznad kule je žuta (zlatna) kraljevska (anžuvinska) kruna, a lijevo i desno dvostruki žuti (zlatni) ljiljani koji također označavaju kraljevsku kuću anžuvinaca koja je Koprivnici dodijelila statua slobodnog kraljevskog grada. (Čl. 7, Odluka, 1996.)
Grb Grada Koprivnice je povijesni grb slobodnog kraljevskog grada Koprivnice. Na polukružnom štitu plave (modre) osnove nalazi se bijela (srebrna) kula bez vratiju s kruništem i stupićima od tesanaca. Iznad kule je žuta (zlatna) kraljevska (anžuvinska) kruna, a lijevo i desno dvostruki žuti (zlatni) ljiljani koji također označavaju kraljevsku kuću Anžuvinaca, koja je Koprivnici dodijelila status slobodnog kraljevskog grada. (Čl. 5, Statut, 2005; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 2, Odluka, 2010; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Na plavoj (modroj) osnovi službene zastave omjera 1:2 nalazi se grb grada Koprivnice, smješten u njenom središtu. Svečana zastava sadržava omjer i elemente službene zastave, ali joj krajevi završavaju u formi lastavičijeg repa, karakterističnog za stare povijesne zastave Panonske Hrvatske. (Čl. 7, Odluka, 1996.)
Na plavoj (modroj) osnovi službene zastave omjera 1:2 nalazi se grb Grada Koprivnice smješten u njenom središtu. Svečana zastava sadržava omjer i elemente službene zastave, ali joj krajevi završavaju u formi lastavičjeg repa karakterističnog za stare povijesne zastave Hrvatskog kraljevstva. (Čl. 6, Statut, 2005.)
Na plavoj (modroj) osnovi službene zastave omjera 1:2 nalazi se grb Grada Koprivnice smješten u njenom središtu i obrubljen žutom bojom. Svečana zastava sadržava omjer i elemente službene zastave, ali joj krajevi završavaju u formi lastavičjeg repa karakterističnog za stare povijesne zastave Hrvatskog kraljevstva. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 2, Odluka, 2010; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Grad Koprivnice, www.koprivnica.hr, 03. 10. 2000.
Odluka o grbu i zastavi Grada Koprivnice, Službeni glasnik Općine Koprivnice, br. 3/1991, 26.04.1991.
Statut Grada Koprivnice, 06.12.1993, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 5/1993, 14.12.1993.
Odluka o grbu i zastavi Grada Koprivnice, 28.03.1996, Glasnik Grada Koprivnice, br. 1/1996, 01.04.1996.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Grada Koprivnice, 24.04.1996, Glasnik Grada Koprivnice, br. 2/1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/39, URBROJ: 515-04-03/1-96-3, 12.07.1996.
Dražen Ernečić: Grbovi i zastave Koprivničko-križevačke županije, Muzej Grada Koprivnice, 2003.
(Statut Grada Koprivnice, Glasnik Grada Koprivnice, br. 6/2001)
Odluka o izmjenama Odluke o grbu i zastavi Grada Koprivnice, 26.9.2002, Glasnik Grada Koprivnice, br. 9/2002, 27.09.2002.
Statut Grada Koprivnice (pročišćeni tekst), 14.06.2005, Glasnik Grada Koprivnice, br. 4/2005, 14.06.2005.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Grada Koprivnice, 17.03.2008, Glasnik Grada Koprivnice, br. 1/2008, 18.03.2008.
Statut Grada Koprivnice, 03.07.2009, Glasnik Grada Koprivnice, br. 4/2009, 06.07.2009.
Odluka o utvrđivanju mjerila za uporabu grba i zastave Grada Koprivnice, 23.03.2010, Glasnik Grada Koprivnice, br. 2/2010, 24.03.2010.
Statut Grada Koprivnice (pročišćeni tekst), 07.10.2013, Glasnik Grada Koprivnice, br. 3/2013, 25.10.2013.
Franjo Horvatić: Grbovi i zastave Grada Koprivnice, Podravski zbornik, 1992, str. 65-70.
Jelena Borošak Marijanović: Zastava slob. i kr. grada Koprivnice iz 1718. godine, Podravski zbornik, 26/27 (2000/2001), 87-90.
Vlasta Bošnjak: Zastava Slobodnog i kraljevskog grada Koprivnice iz 1718. – od fragmenta do izvornog oblika | The 1718 Flag of the Free and Royal City of Koprivnica – From Fragments to the Original Shape, Grb i zastava, br 16 (2014.), str. 1, 10-11.

Grb Grada Koprivnice je povijesni grb slobodnog kraljevskog grada Koprivnice s prikazom srebrne kule iznad zidina nadvišene krunom između dva dvostruka zlatna ljiljana. Kruna i ljiljani simboliziraju dinastiju Anžuvinaca koji su Koprivnicu proglasili slobodnim kraljevskim gradom. Zastava je svjetloplava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava, kao i svečana stolna zastavica, vertikalna je inačica svjetloplave zastave sa raskoljenim krajem.
Povijesna gradska zastava iz 1718. je dvokraka, dvostrana i izrađena od jednog sloja tkanine svilenog damasta tamnocrvene boje, dimenzija 107×132 cm. Raport (ponavljajući floralni uzorak) tkanine je izduženog oblika, veličine 24×57 cm. U sredini prednje strane zastave nalazi se slikani prikaz austrijskog grba s vladarskim insignijama koji na prsima ima medaljon s ikonografskim prikazom Majke Božje s djetetom. Iznad ikonografskoheraldičkog prikaza je deviza: AVXILIUM CHRISTIANORUM (Pomoćnica Kršćana), a na dnu prikaza ispisana je godina 17-18. Na stražnjoj strani zastave je unutar vijenca prikazan grb grada Koprivnice iznad kojega je natpis CIVIT: CAPRON: (Civitas Capronitza, tj. Grad Koprivnica). Ispod vijenca je također ispisana godina 17-18. Na gornji rub zastave našivena je vunena tkanina kao prolaz za koplje. Zastava je obrubljena tamnocrvenim svilenim resama širine 2 cm. Nalazi se u zbirci Hrvatskog povijesnog muzeja, a restaurirana je u Hrvatskom restauratorskom zavodu 2013. godine.


Koprivnica, 1996. – 2010.

[Koprivnica, 1996. – 2010.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Koprivnica, 1996. – 2010.]
[Koprivnica, 1996. – 2010.]
Prihvaćena: 28. ožujka 1996.     Odobrena: 12. srpnja 1996.
Dizajn: Draženka Jalšić Ernečić, likovno oblikovanje prema povijesnom uzorku
Izvori: Grad Koprivnice, www.koprivnica.hr, 03. 10. 2000.
Odluka o grbu i zastavi Grada Koprivnice, Službeni glasnik Općine Koprivnice, br. 3/1991, 26.04.1991.
Statut Grada Koprivnice, 06.12.1993, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 5/1993, 14.12.1993.
Odluka o grbu i zastavi Grada Koprivnice, 28.03.1996, Glasnik Grada Koprivnice, br. 6/1996, 01.04.1996.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Grada Koprivnice, 24.04.1996, Glasnik Grada Koprivnice, br. 2/1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/39, URBROJ: 515-04-03/1-96-3, 12.07.1996.
Dražen Ernečić: Grbovi i zastave Koprivničko-križevačke županije, Muzej Grada Koprivnice, 2003.
Odluka o izmjenama Odluke o grbu i zastavi Grada Koprivnice, 26.9.2002, Glasnik Grada Koprivnice, br. 9/2002, 27.09.2002.
Statut Grada Koprivnice (pročišćeni tekst), 14.06.2005, Glasnik Grada Koprivnice, br. 4/2005, 14.06.2005.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Grada Koprivnice, 17.03.2008, Glasnik Grada Koprivnice, br. 1/2008, 18.03.2008.
Statut Grada Koprivnice, 03.07.2009, Glasnik Grada Koprivnice, br. 4/2009, 06.07.2009.
Odluka o utvrđivanju mjerila za uporabu grba i zastave Grada Koprivnice, 23.03.2010, Glasnik Grada Koprivnice, br. 2/2010, 24.03.2010.

Sadašnji izgled grba i zastave Koprivnice usvojen je 1996. uz manje razlike - detalji šrafure u donjem dijelu krune bili su suprotno postavljeni, grb na zastavi nije imao žuti obrub, a svečana zastava bila je obrubljena duž svih rubova žutom trakom. Čini se ipak, da je dizajn formaliziran 2010. (odnosno, već u Statutu, 2009.) korišten zapravo de facto od 1996.


Koprivnica, 1991. – 1996.

[Koprivnica, 1991. – 1996.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Koprivnica, 1991. – 1996.]
Prihvaćena: 9. travnja 1991.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Dizajn: Josip Gregurić
Opisi grba: Grb grada Koprivnice je povijesni grb u obliku štita koji je obrubljen zlatnom bojom (žutom). Podloga štita je svijetlo plave boje. U sredini štita je lik tvrđave tamno crvene boje, a ispod njega nizak zid sive boje. Dvojni ljiljani bijele boje smješteni su sa lijeve i desne strane tvrđave iznad donjeg zida. Iznad tvrđave se nalazi kruna s križom zlatne boje (žute). Ispod tvrđave i donjeg zida nalaze se dvije vitice s točkom u sredini zlatne boje (žute). (Čl. 6, Odluka, 1991.)
Grb Grada Koprivnice je povijesni grb u obliku štita koji je obrubljen zlatnom bojom (žutom). Podloga štita je svijetlo plave boje. U sredini je lik tvrđave tamno crvene boje, a ispod njega nizak zid sive boje. Dvojni ljiljani bijele boje smještenj su s lijeve i desne strane tvrđave iznad donjeg zida. Iznad tvrđave se nalazi kruna s križem zlatne boje (žute). Ispod tvrđave i donjeg zida nalaze se dvije vitice s točkom u sredini zlatne boje (žute). (Čl. 5, Statut, 1993.)

Opisi zastave: Zastava grada Koprivnice je svijetlo plave boje s grbom grada Koprivnice u sredini. Odnos širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 7, Odluka, 1991.)
Zastava Grada Koprivnice je svijetlo plave boje s grbom Grada Koprivnice u sredini. Odnos širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 1993.)

Napuštena: 28. ožujka 1996.
Izvori: (Odluka o amblemu općine Koprivnica, Službeni glasnik općine Koprivnica, br. 6/1966.)
Odluka o grbu i zastavi Grada Koprivnice, Službeni glasnik Općine Koprivnice, br. 3/1991, 26.04.1991.
Statut Grada Koprivnice, 06.12.1993, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 5/1993, 14.12.1993.
Odluka o grbu i zastavi Grada Koprivnice, 28.03.1996, Glasnik Grada Koprivnice, br. 6/1996, 01.04.1996.
Leander Brozović: "O desetoj godišnjici Muzeja grada Koprivnice", Muzej grada Koprivnice, Koprivnica, 1961.
Glas Podravine (i Prigorja), 19.01.1973, 15.03.1974, 30.12.1983, 12.04.1991, 24.05.1991, 03.05.1996, 22.06.2005, 11.11.2005.
Franjo Horvatić: Grbovi i zastave Grada Koprivnice, Podravski zbornik, 1992, str. 65-70.
Dražen Ernečić: Grbovi i zastave Koprivničko-križevačke županije, Muzej Grada Koprivnice, 2003.

Grb usvojen 1991. modernizacija je povijesnog pečata: u plavom crvena kula izlazi iz srebrnog zida s grudobranima između dva srebrna dvostruka ljiljana i u zaglavlju zlatna kruna s križem na vrhu te u podnožju zlatni vitičasti ornament. Zastava je bila svijetlo plava s tim grbom u sredini.
Grb Koprivnice potječe s pečata iz 1545. koji prikazuje i dvije odsječene turske glave na vrhu kule. Taj je grb korišten u varijacijama do 1948. Novi dizaj izrađen je 1996. u kojem su ljiljani zamijenjeni klasovima žita, a kruna zvijezdom. Grad je koristio crvenu zastavu s oslikanim grbom iz 1718.


Koprivnica, oko 1971.

Bez zastave. [Koprivnica, oko 1971.]
Izvor: Obveznica, Općinski zajam za izgradnju objekta školskog centra u Koprivnici, Skupština općine Koprivnica, 01.01.1971.

Općina je 1971. izdalča obveznice zajma za izgradnju škole, na kojima je prikazana inačica znaka propisanog 1966., no bez ispisanog datuma i u nešto tradicionalnijem obliku heraldičkog štita. Vjerojatno se ne radi o izoliranom slučaju takve uporabe. Znak je prikazan monokromatski u nijansama.


Koprivnica, 1966. – 1991.

Bez zastave. [Koprivnica, 1966. – 1991.]
Prihvaćena: 1966.
Napuštena: 9. travnja 1991.
Izvori: (Odluka o amblemu općine Koprivnica, Službeni glasnik općine Koprivnica, br. 6/1966.)
Franjo Horvatić: Grbovi i zastave Grada Koprivnice, Podravski zbornik, 1992, str. 65-70.

Općina je 1966. usvojila amblem, temeljen na povijesnom grbu, zamjenjujući kraljevsku krunu s petokrakom zvijezdom te s datumom ispisanim u dnu. Horvatić tvrdi da je ispisani datum bio 7. prosinca 1943., dan prvog oslobođenja Koprivnice, ali prikazuje ilustraciju s datumom 29. prosinca 1943. Je li amblem propisan i u bojama, za sada nije poznato.


Koprivnica, oko 1961.

Bez zastave. [Koprivnica, oko 1961.]
Izvor: Leander Brozović: "O desetoj godišnjici Muzeja grada Koprivnice", Muzej grada Koprivnice, Koprivnica, 1961.

Nakon 2. svjetskog rata Koprivnica je koristila ranije gradske biljege pretiskane novim vrijednostima, koji prikazuju povijesni gradski grb bez promjena. Ti su biljezi s vremenom potisnuti iz uporabe, a prva sljedeća prilika uporabe gradskog grba je spomenica gradskog muzjea 1961. godine, koja prikazuje pojednostavljeni grb, zidanu kulu u štitu nadvišenom simboličnom grafičkom gradskom krunom. Nije poznato je li ovaj grb ikada rabljen u bojama i je li službeno sankcioniran.


Koprivnica, 1718.

[Koprivnica, 1718.]
[Dvostrana] [Naličje]

Izvori: Brozović, Leander, Građa za povijest Koprivnice, Koprivnica, 1978: 36.
Borošak Marijanović, Jelena: Zastava slob. i kr. grada Koprivnice iz 1718. godine, Podravski zbornik, 26/27 (2000/2001) : 87-90.
Bošnjak, Vlasta: Zastava Slobodnog i kraljevskog grada Koprivnice iz 1718. – od fragmenta do izvornog oblika | The 1718 Flag of the Free and Royal City of Koprivnica – From Fragments to the Original Shape, Grb i zastava, 16 (2014) : 1, 10 – 11.

Gradska zastava iz 1718. čuva se u zbirci Hrvatskog povijesnog muzeja (inv. br. 34670). Dvokraka je dvostrana zastava izrađena od jednog komada damascirane svile tamno crvene boje, veličine 107×132 cm. U sredini aversa prikazan je austrijski grb u obliku okrunjenog crnog dvoglavog orla koji drži žezlo i mač , kojji nas prsdima oma ovalni medaljon s prikazom Majke Božje s djetetom. Iznad je ispisano “AVXILIUM CHRISTIANORUM” (Pomoćnica Kršćana), a ispod godina “17-18”. Na reversu je prikazan gradski grb unutar zelenog lisnatog kružnog vijenca, s natpisom iznad “CIVIT: CAPRON:” (Civitas Capronitza, tj. Grad Koprivnica) i također oznakom godine “17-18”. Uz gornji rub ušiveno je vuneno platno kao rukav za koplje. Zastava se obrubljena tamnocrvenim resama 2 cm širine. Restaurirana je u hrvatskom restauratorskom zavodu 2013.Đurđevac

[Đurđevac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Đurđevac]
Prihvaćena: 1. ožujka 1996.     Odobrena: 18. travnja 1996.
Dizajn: Marko Tišljar
Odobreni blazon grba: U zelenome zlatni/žuti raskriljeni pijetao na crnoj topovskoj kugli nadvisuju dvije zlatne/žute šesterokrake zvijezde.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Đurđevac je u obliku poluokruglog štita zelene boje na kojem se nalazi zlatni - žuti raskrtljeni pijetao sa crvenom krijestom i crvenim nogama, sjedi na crnoj kugli, nadvisuju ga dvije zlatne - žute šesterokrake zvijezde. (Čl. 6, Odluka, 1996.)
Grb Grada Đurđevca je u obliku poluokruglog štita zelene boje na kojem se nalazi zlatni/žuti raskriljeni pijetao s crvenom krijestom i crvenim nogama, sjedi na crnoj kugli, nadvisuju ga dvije zlatne/žute šesterokrake zvijezde. (Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2014; Čl. 5, Statut, 2018.)
Grb Grada Đurđevca je u obliku poluokruglog štita zelene boje na kojem se nalazi zlatni-žuti raskriljeni pijetao s crvenom krijestom i crvenim nogama, sjedi na crnoj kugli, nadvisuju ga dvije zlatne-žute šesterokrake zvijezde. (Čl. 6, Odluka, 2006.)
Grb Grada Đurđevca je u obliku poluokruglog štita zelene boje na kojem se nalazi zlatni – žuti raskriljeni pijetao sa crvenom krijestom i crvenim nogama, sjedi na crnoj kugli, nadvisuju ga dvije zlatne – žute šesterokrake zvijezde. (Čl. 6, Odluka, 2014.)

Opisi zastave: Zastava Općine Đurđevac je žute boje s grbom Općine Đurđevac. Omjer širine i dužine zastave je 1:2 . Grb se nalazi u sredini zastave i zaprema 3/5 širine zastave. (Čl. 7, Odluka, 1996.)
Zastava Grada Đurđevca je žute boje s grbom Grada Đurđevca. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Grb se nalazi u sredini zastave i zaprema 3/5 širine zastave. (Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 7, Odluka, 2006; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2014; Čl. 5, Statut, 2018.)
Zastava Grada Đurđevca je žute boje s grbom Grada Đurđevca. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Grb se nalazi u sredini zastave i zaprema ⅗ širine zastave. (Čl. 7, Odluka, 2014.)

Izvori: (Statut općine Đurđevac, Službene novine općine Đurđevac, br. 6/86.)
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Đurđevac, 19.04.1993, Službene novine Općine Đurđevac, br. 3/1993, 20.04.1993.
Statut Općine Đurđevac, 30.03.1994, Službene novine Općine Đurđevac, br. 2/1994, 31.03.1994.
Odluka o osnivanju Komisije za utvrđivanje uvjeta i raspisivanje natječaja za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Đurđevac, 01.03.1995, Službene novine Općine Đurđevac, br. 1/1995, 02.03.1995.
Odluka o grbu i zastavi Općine Đurđevac, 01.03.1996, Službene novine Općine Đurđevac, br. 1/1996, 02.03.1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/21, URBROJ: 515-04-03/1-96-1, 18.04.1996.
Glas Podravine i Prigorja, 07. 02. 1997.
Statut Grada Đurđevca, 17.06.1997, Službene novine Grada Đurđevca, br. 5/1997, 18.06.1997.
Statut Grada Đurđevca, 28.09.2001, Službene novine Grada Đurđevca, br. 8/2001, 28.09.2001.
Dražen Ernečić: Grbovi i zastave Koprivničko-križevačke županije, Muzej Grada Koprivnice, 2003.
Statut o izmjenama i dopunama Statuta Grada Đurđevca, 09.02.2006, Službene novine Grada Đurđevca, br. 1/2006, 10.02.2006.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Općine Đurđevac, 09.02.2006, Službene novine Grada Đurđevca, br. 1/2006, 10.02.2006.
Statut Grada Đurđevca (pročišćeni tekst), 09.06.2006, Službene novine Grada Đurđevca, br. 4/2006, 10.06.2006.
Odluka o grbu i zastavi Grada Đurđevca (pročišćeni tekst), 09.06.2006, Službene novine Grada Đurđevca, br. 4/2006, 10.06.2006.
Odluka o izmjeni Odluke grbu i zastavi Grada Đurđevca, 19.03.2008, Službene novine Grada Đurđevca, br. 1/2008, 20.03.2008.
Statut Grada Đurđevca, 09.07.2009, Službene novine Grada Đurđevca, br. 3/2009, 10.07.2009.
Odluka o izmjenama Odluke grbu i zastavi Grada Đurđevca, 23.07.2009, Službene novine Grada Đurđevca, br. 4/2009, 24.07.2009.
Statut Grada Đurđevca (pročišćeni tekst), 03.07.2014, Službene novine Grada Đurđevca, br. 5/2014, 09.07.2014.
Odluka o grbu i zastavi Grada Đurđevca (pročišćeni tekst), 03.07.2014, Službene novine Grada Đurđevca, br. 5/2014, 09.07.2014.
Statutarna odluka o izvmjenama i dopunama Statuta Grada Đurđevca, 29.01.2018, Službene novine Grada Đurđevca, br. 1/2018, 30.01.2018.
Statut Grada Đurđevca (pročišćeni tekst), 12.06.2018, Službene novine Grada Đurđevca, br. 5/2018, 13.06.2018.
Ivan Bojničić: "Grb bana Sigismunda Ernusta Čakovečkoga", Viestnik Hrvatskoga arkeologičkoa družtva, br. 3/1891, 65-68.

Grb Đurđevca je u zelenom zlatni raskriljeni pijetao crvene krijeste i kandži sjedi na crnoj kugli praćen u zaglavlju s dvjema zlatnim šestokrakim zvijezdama. Zastava je žuta s grbom u sredini.
U novom teritorijalnom ustroju Hrvatske Đurđevac je dobio status grada tek 1997. godine, kada je na svečanosti proglašenja u veljači 1997. predstavljen novi grb prihvaćen u ožujku prethodne godine, s u međuvremenu dobivenom suglasnosti od Ministarstva. Zlatni pijetao na topovskoj kugli podsjeća na legendu prema kojoj je grad spašen za vrijeme turske opsade tako da su ispaljivani pijetlovi umjesto kugli. Zvijezde su preuzete s obiteljskog grba Ernušta (iz kojeg je nastao današnji grb Čakovca). Sigismund Ernušt, ban Dalmacije, Hrvatske i Slavonije od 1494. godine nadogradio je Đurđevačku tvrđavu u današnji oblik.
Službene novine 4/06 sadrže sliku zastava koja je prikazana bijela s grbom u sredini, ali to jednostavno mora biti tiskarska pogreška, jer je svugdje drugdje zastava jasno opisana žutom. Odluke iz 2006. godine ne mijenjaju bit sadržaja grba i zastava.

Do 1997. Đurđevac je imao status općine.


Đurđevac, 1991. – 1996.

Zastava nepoznata. [Đurđevac, 1991. – 1996.]
Prihvaćena: 1991.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Napuštena: 1. ožujka 1996.
Izvori: (Statut općine Đurđevac, Službene novine općine Đurđevac, br. 6/86.)
Čestitka Općine Đurđevac, Glas Podravine i Prigorja, 27.12.1996, str. 33.
Zastava 105. brigade HV, oko 1991., Zbirka zastava Vojnog muzeja MORH
26. sjednica Izvršnog vijeća Skupštine Općine Đurđevac, Podravec, br. 15, 03.05.1991.

Prethodno korišten grb Đurđevca prikazuje u bijelom štitu dvorac crvenog krova (Stari Grad Đurđevac, kojeg je izgradio pečujski biskup Sigismund Ernušt) iznad zelenog polja preko kojeg prelazi bijelo obrubljena plava valovita nit, sve okruženo dvama klasovima žita i sa zlatnim imenom grad u luku iznad. Varijacije dizajna s povijesnim hrvatskim grbom i datumom 3.5.1945. u zelenom polju iznad valovite linije (Podravec) ili grbom Republike Hrvatske (zastava 105. brigade) su također korištene. Ovaj grb vjerojatno je usvojen prije 1990. godine sa crvenom petokrakom zvijezdom u sredini.Križevci

[Križevci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Križevci]
[Križevci] [Križevci]
Prihvaćena: 20. studenog 1997.     Odobrena: 21. veljače 1997. (P)
Dizajn: mr. Zdenko Balog prema povijesnom grbu
Odobreni blazon grba: Na plavome u sredini srebrni/bijeli križ s tri prekrižja drže dvije ruke/ramena, desna oklopljena viteza srebrne/bijele boje, lijeva u rukavu pučanina zlatne/žute boje - sa dvije šestokrake zlatne/žute zvijezde u uglovima.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa bijelo obrubljenim grbom grada do koplja.
Opisi grba: Grb Grada je njegov povijesni grb. (Čl. 4, Statut, 1997; Čl. 4, Statut, 2001.)
Grb Grada je u obliku štita sa plavim poljem. U sredini štita srebrni/bijeli križ s tri prekrižja drže dvije ruke/ramena, desna oklopljena viteza srebrne/bijele boje, lijeva u rukavu pučanina zlatne/žute boje - sa dvije šesterokrake zlatne/žute zvijezde u uglovima. (Čl. 5, Odluka, 1997.)
Grb Grada je povijesni grb slobodnog kraljevskog grada Križevaca. (Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava Grada sadrži grb Grada, a boja zastave je osnovna boja grba Grada. (Čl. 4, Statut, 1997; Čl. 4, Statut, 2001.)
Zastava Grada plave je boje sa bijelo obrubljenim grbom Grada do koplja. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Odluka, 1997.)
Zastava Grada sadrži grb Grada, a boja zastave je osnovna boja grba Grada. (Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2009.)

Izvori: Grad Križevci, http://www.krizevci.hr/grad/index.html, Novemeber 1999.
(Statut općine Križevci, Službeni vjesnik Općine Križevci, 11/84, 3/87, 1/90, 2/90.)
Statut općine Križevci, 19.09.1991, Službeni vjesnik Općine Križevci, br. 6/1991, 20.09.1991.
Odluka o grbu i zastavi općine Križevci, 23.12.1991, Službeni vjesnik općine Križevci, br. 8/1991, 28.12.1991.
Odluka o privremenom ustrojstvu Grada Križevci, 20.04.1993, Službeni vjesnik Križevci, br. 4/1993, 20.04.1993.
Statut Grada Križevaca, 24.02.1994, Službeni vjesnik Grada Križevaca, br. 5/1994, 28.02.1994.
Odluka o grbu i zastavi Grada Križevaca, 30.09.1994, Službeni vjesnik Grada Križevaca, br. 5/1994, 01.10.1994.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/59, URBORJ: 515-04-03/1-97-3, 21. 02. 1997.
Statut grada Križevaca (pročišćeni tekst), 02.10.1997, Službeni vjesnik grada Križevaca, br. 6/1007, 03.10.1997.
Odluka o grbu i zastavi Grada Križevaca, 20.11.1997, Službeni vjesnik grada Križevaca, br. 7/1997, 02.12.1997.
Statut Grada Križevaca, 19.11.2001, Službeni vjesnik Grada Križevaca, br. 6/2001, 20.11.2001.
Križevci Online Vijesti, Arhiva vijesti Listopad 2002, www.krizevci.com
Dražen Ernečić: Grbovi i zastave Koprivničko-križevačke županije, Muzej Grada Koprivnice, 2003.
Statut Grada Križevaca, 06.07.2009, Službeni vjesnik Grada Križevaca, br. 4/2009, 06.07.2009.
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o grbu i zastavi Grada Križevaca, 18.11.2009, Službeni vjesnik Grada Križevaca, br. 7/2009, 20.11.2009.
Statut Grada Križevaca (pročišćeni tekst), 20.03.2018, Službeni vjesnik Grada Križevaca, br. 3/2018, 23.03.2018.
"Križevačka kronika", Varaždinske vijesti, 13.03.1971, str. 7.
"Križevci u Institutu Regija Europe", 08.11.2010, Koprivničko-križevačka županija, kckzz.hr, 10.10.2015.
"Gradonačelnik potpisao ugovore sa studentima", 24.02.2015, www.krizevci.hr, 10.10.2015.
"U Križevcima potpisan Protokol o podršci djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima" (Martina Jurišić), 16.06.2015, www.hsucdp.hr, 10.10.2015.

Grb Križevaca potječe iz 1752. godine kada je carica Marija Terezija ujedinila Gornji i Donji Križevac. Križ na grbu je prema imenu grada (latinski Crux, njemački Kreutz, mađarski Kőrös), a grb se može opisati ovako: na plavom polju dvije povijene ruke koje se drže međusobno, desna u srebrnom oklopu lijeva u zlatnom rukavu, i zajedno drže trostruki srebrni križ između dvije zlatne zvijezde u uglovima. Oklopljena ruka predstavlja vojnu upravu Gornjeg Križevca, a ona u civilnoj odjeći trgovački Donji Križevac. Grb je korišten više-manje neprekidno, u različitom umjetničkom oblikovanju, osobito okvirnog ornamenta.
Gradsko poglavarstvo je navodno 1. listopada 2002. usvojilo odluku o promjeni grba i zastave, ali su pojedinosti ostale nepoznate. Promjena je trebala ići u smjeru približavanja povijesnom izgledu grba iz XVIII. stoljeća. No, odluka nije objavljena ni provedena, a sadašnji grb ostao je neizmjenjen.
Zabilježene su različite stolne zastavice u uporabi, neke su jednostavno jednake službenoj zastavi, ali okomito izvješene, druge su okomite trokutastog kraja s grbom i lučnim natpisom imena grada, do su neke plave pravokutne s pretnodnim grafičkim rješenjem grba u dnu iznad dvorednog imena grada. Vjerojatno ima i drugačijih.


Križevci, 1994. – 1997.

[Križevci, 1994. – 1997.]
[Križevci, 1994. – 1997.]
[Okomita] 1:2


Prihvaćena: 30. rujna 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opisi grba: Grb Grada je njegov povijesni grb. (Čl. 4, Statut, 1994.)
Grb Grada Križevaca je povijesni grb slobodnoga i kraljevskoga grada Križevaca (ustanovljen još po odluci carice Marije Terezije 1752. godine prilikom ujedinjenja Gornjeg i Donjeg grada). Grb je u obliku štita s modrim poljem. U sredini štita drže dvije ruke štit [sc. križ] srebrne boje sa tri prekrižja od kojih je srednje dulje od drugih dvaju, lijeva ruka viteza je srebrne boje, a desna je ruka pučanina zlatne boje. U gornjim uglovima štita nalaze se dvije šesterokrate zvijezde zlatne boje. Povrh štita nalazi se kraljevska kruna zlatne boje koja simbolizira povijesni kraljevski status grada. Grb je obrubljen srebrnom bojom. (Čl. 5, Odluka, 1994.)

Opisi zastave: Zastava Grada sadrži grb Grada, a boja zastave je osnovna boja grba Grada. (Čl. 4, Statut, 1994.)
Zastava Grada Križevaca sastoji se od tri boje položene okomito i to: plava s lijeva, a s desna srebrna koje su odjeljene užom bijelom usporednom prugom. U sjecištu dijagonale zastave okomito je smješten lik grba Grada Križevaca, izveden u srebrnoj boji. Štit grba sa krunom položen je tako da jednako ulazi u plavo i srebrno polje. Grb je obrubljen srebrnom bojom. Omjer dužine i širine zastave je 1:2. (Čl. 8, Odluka, 1994.)

Napuštena: 20. studenog 1997.
Izvori: Statut Grada Križevaca, 24.02.1994, Službeni vjesnik Grada Križevaca, br. 5/1994, 28.02.1994.
Odluka o grbu i zastavi Grada Križevaca, 30.09.1994, Službeni vjesnik Grada Križevaca, br. 5/1994, 01.10.1994.
Statut grada Križevaca (pročišćeni tekst), 02.10.1997, Službeni vjesnik grada Križevaca, br. 6/1007, 03.10.1997.
Odluka o grbu i zastavi Grada Križevaca, 20.11.1997, Službeni vjesnik grada Križevaca, br. 7/1997, 02.12.1997.
„Dominacija u srednjem vijeku“, Glas Podravine i Prigorja, 19.11.1993, str. 8.
„Županijske glazbene svečanosti“ (S. Penić), Glas Podravine i Prigorja, 03.05.1996, str. 1.

Likovno rješenje grba u uporabi ranije sadržavalo je iste elemente u srebrnim obrubljenom pravokutnom štitu nadvišenom zlatnom krunom. Za krunu je navedeno da predstavlja povijesni kraljevski status grada. Zastava je bila plavo-srebrna odvojeno uskom bijelom prugom, s grbom u sredini sa svin likovima prikazanim srebrno.


Križevci, 1991. – 1994.

[Križevci, 1991. – 1994.]
[Križevci, 1991. – 1994.]
[Okomita] 1:2


Prihvaćena: 23. prosinca 1991.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opisi grba: Grb općine ima oblik štita. Grb općine sadrži obvezatno dijelove povijesnoga grba slobodnoga kraljevskog grada Križevaca bez krune i ukrasa. (Čl. 5, Staut, 1991.)
Grb općine Križevci je povijesni grb slobodnoga i kraljevskoga grada Križevaca, bez ukrasa. Grb općine Križevci je u obliku štita sa modrim poljem. U sredini štita drže dvije ruke križ srebrne boje sa tri prekrižja od kojih je srednje dulje od drugih dvaju, lijeva ruka viteza je srebrne boje, a desna je ruka pućanina zlatne boje, povrh križa, lijevo i desno, na štitu nalaze se dvije šesterokrake zvijezde zlatne boje. Grb je obrubljen srebrnom bojom. (Čl. 5, Odluka, 1991.)

Opisi zastave: Zastava općine Križevci sadrži grb općine Križevci. (Čl. 5, Statut, 1991.)
Zastava općine Križevci sastoji se od tri boje položene okomito i to: plava s lijeva, a s desna srebrna koje su odjeljene užom bijelom usporednom prugom. U sjecištu dijagonale zastave okomito je smješten lik grba općine Križevci, izveden u srebrnoj boji, ruku križa i zvijezda. Štit grba je tako položen da jednako ulazi u plavo i srebrno polje. Grb je obrubljen srebrnom bojom. Omjer dužine i širine zastave je 1:2. (Čl. 8, Odluka, 1991.)

Napuštena: 30. rujna 1994.
Izvori: (Statut općine Križevci, Službeni vjesnik Općine Križevci, 11/84, 3/87, 1/90, 2/90.)
Statut općine Križevci, 19.09.1991, Službeni vjesnik Općine Križevci, br. 6/1991, 20.09.1991.
Odluka o grbu i zastavi općine Križevci, 23.12.1991, Službeni vjesnik općine Križevci, br. 8/1991, 28.12.1991.

Isti simboli kao oni usvojeni 1994. usvojeni su prvotno bez krune na štitu.


Križevci, 1965.

Prihvaćena: 7. svibnja 1965.
Dizajn: Prof. Stjepan Pomper
Napuštena: ?
Izvor: „Stari grad Kalnik – grb Križevaca“, Bjelovarski list, 10. 6. 1965., str. 4.

Novi grb Križevaca izrađen je 1965. u povodu 20. godišnjice oslobođenja. Izradio ga je prof. Stjepan Pomper. Prikazuje stari grad Kalnik nadvišen crvenom petrokrakom zvijezdom, i u dnu natpisom "7. maj" što je dan oslobođenja Križevaca 1945. godine. Pojedinosti prikaza nisu poznate.[Prethodna stranica: Koprivničko-križevačka županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Koprivnica and Krizevci County - Cities][Slijedeća stranica: Koprivničko-križevačka županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2021 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.