[Prethodna stranica: Koprivničko-križevačka županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Koprivnica and Krizevci County - Communities][Slijedeća stranica: Bjelovarsko-bilogorska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 16. rujna 2000.
Posljednja promjena: 31. prosinca 2019.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Koprivničko-križevačke županije.

Koprivničko-križevačka županija - općine


 1. Drnje
 2. Đelekovec
 3. Ferdinandovac
 4. Gola
 5. Gornja Rijeka
 6. Hlebine
 7. Kalinovac
 8. Kalnik
 9. Kloštar Podravski
 10. Koprivnički Bregi
 11. Koprivnički Ivanec
 12. Legrad
 13. Molve
 14. Novigrad Podravski
 15. Novo Virje
 16. Peteranec
 17. Podravske Sesvete
 18. Rasinja
 19. Sokolovac
 20. Sveti Ivan Žabno
 21. Sveti Petar Orehovec
 22. Virje

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim općinskim dokumentima.
Godine 1993. ustrojena je općina Koprivnički Bregi, a 1997. i općine Kalinovac, Kalnik, Podravske Sesvete i Novo Virje, te 1999. općina Gornja Rijeka.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Drnje

[Drnje] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Drnje]
[Drnje] [Drnje]
Prihvaćena: 19. rujna 2000.     Odobrena: 30. ožujka 2001.
Dizajn: Antonio Grgić
Odobreni blazon grba: U zelenome iz podnožja štita izrasta crna stabljika trnja s tri bijele heraldičke ruže, glava štita, u srebrnome/bijelome drveni čamac.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine sastoji se od štita. U zelenome iz podnožja štita izrasta crna stabljika trnja s tri bijele heraldičke ruže, glava štita, u srebrnome/bijelome drveni čamac. (Čl. 5, Odluka, 2001.)
Grb Općine sastoji se od štita. U zelenome iz podnožja štita izrasta crna stabljika trnja sa tri bijele heraldičke ruže, glava štita, u srebrnome/bijelome drveni čamac. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2014.)

Opisi zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 6, Odluka, 2001; Čl. 4, Statut, 2001.)
Zastava u omjeru 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2014.)

Izvori: Statut Općine Drnje, 11.03.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 5/1994, 12.04.1994.
Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje grba i zastave Općine Drnje, 21.04.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 3/1995, 24.04.1995.
Odluka o osnivanju Komisije za utvrđivanje uvjeta i raspisivanje natječaja za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Drnje, 21.04.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 5/1995, 19.05.1995.
Odluka o grbu i zastavi Općine Drnje, 19.09.2000, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 4/2001, 27.04.2001.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-02/00-01/187, URBROJ: 514-09-01-01-2, 30. 03. 2001.
Statut Općine Drnje, 21.09.2001, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 10/2001, 28.09.2001.
Dražen Ernečić: Grbovi i zastave Koprivničko-križevačke županije, Muzej Grada Koprivnice, 2003.
Statut Općine Drnje, 06.07.2009, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 9/2009, 15.07.2009.
Statut Općine Drnje, 14.03.2014, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 5/2014, 19.05.2014.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Drnje, 31.01.2018, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 3/2018, 29.03.2018.

Grb Drnja je u zelenome iz podnožja štita izrasta crna stabljika trnja s tri bijele heraldičke ruže, glava štita, u srebrnome/bijelome drveni čamac. Trnje aludira na naziv općine. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Koristi se i okomita inačica. Stolnu zastavicu u uporabi odluke ne spominju, plava je sazlatnim rubom, u sredini žuto obrubljeni grb, iznad njega naziv općine, a ispod četiri zlatna žitna klasa, te završava trokutastim slobodnim krajem sa zlatnim resama.


Drnje, 199x. – 2000.

Zastava nepoznata. [Drnje, 199x. – 2000.]
Napuštena: 19. rujna 2000.
Izvor: Čestitka Općine Drnje, Glas Podravine i Prigorja, 22.12.2000, str. 30.

Ranije korišteni grb Drnja prikazivao je među ostalim i sidro.Đelekovec

[Đelekovec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Đelekovec]
Prihvaćena: 25. srpnja 2006.     Odobrena: 3. svibnja 2006.
Dizajn: Antonio Grgić, likovno oblikovanje prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: U plavome na zelenome tlu vojnik u uzdignutoj desnici drži sablju, u ljevici tursku glavu.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine sastoji se od štita. U plavome štitu na zelenom tlu vojnik u uzdignutoj desnici drži sablju, a u ljevici tursku glavu. (Čl. 5, Odluka, 2006; Čl. 5, Statut, 2009.)
Opisi zastave: Zastava u omjeru 1:2 je plave boje, a u njezinoj sredini nalazi se grb Općine obrubljen žutom bojom. (Čl. 6, Odluka, 2006.)
Zastava Općine je plave boje, a u njezinoj sredini nalazi se grb Općine obrubljen žutom bojom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009.)

Izvori: Dražen Ernečić: Grbovi i zastave Koprivničko-križevačke županije, Muzej Grada Koprivnice, 2003.
"Novi grb i barjak Đelekovca", Glas Podravine i Prigorja, 27. kolovoza 2004. str. 12.
Statut Općine Đelekovec, 23.02.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 4/1994, 21.03.1994.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/28, URBROJ: 515-10/06-04-6, 03.05.2006.
Odluka o grbu i zastavi Općine Đelekovec, 25.07.2006, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 10/2006, 27.10.2006.
Statut Općine Đelekovec, 30.06.2009. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 9/2009, 15.07.2009.
Info Antonio Grgić, 09.2009.
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 30-31.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Delekovec, 30.01.2018, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 2/2018, 02.03.2018.

Đelekovec ima povijesni grb: u plavom polju štita na zelenom brijegu stoji vojnik obučen u crveni kaput i plave hlače sa smeđim čizmama, u uzdignutoj desnici drži srebrnu sablju sa zlatnom drškom, a u ljevici odsječenu tursku glavu. Pojavljuje se na pečatu iz oko 1820. godine, a Laszowski ga prikazuje u boji. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.Ferdinandovac

[Ferdinandovac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ferdinandovac]
Prihvaćena: 15. svibnja 1995.     Odobrena: 13. srpnja 1995.
Dizajn: Željko Moslavac i Spomenko Relić
Odobreni blazon grba: U zelenome zlatni/žuti lik sv. Ferdinanda iznad srebrne/bijele grede.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa zlatno/žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opisi grba: - opis grba: štit grba je poluokruglog oblika čije zaobljenje s donje strane završava blagim šiljkom. Štit je vodoravno razdjeljen širom srebrnom (bijelom) gredom koja predstavlja rijeku Dravu, jednu od najvažnijih karakteristika Općine Ferdinandovac. Greda srebrne (bijele) boje je pomaknuta prema donjem dijelu štita. U gornjem dijelu štita, zelene boje, smješten je uspravni lik sv. Ferdinandda, zaštitnika Općine, sela i župe Ferdinandovac. Lik svega [sic!] je u cijelosti zlatne (žute) boje sa zastavom, mačem i aurolom, također u zlatnoj (žutoj) boji. Lik Svetog Ferdinanda prikazan je s raširenim plaštem na leđima, blago ispruženom lijevom rukom do visine pojasa. Na lijevom boku, ispod visine pojasa prikazan je koso položeni mač. U desnoj ruci, podignutoj do visine ramena, svetački lik drži uspravno koplje sa zastavom koja je u donjem dijelu podjeljena na dva kraka (repa). Zeleno polje u gornjem dijelu kao i zeleno polje u podnožju štita simbolizira plodnu ravnicu, prirodu, livade, šume, floru i faunu ovog kraja. Zlatna boja simbolizira blagostanje, bogatstvo, te poljoprivredne kulture (žitarice) kojima također obiluje područje Općine Ferdinandovac. Zeleno polje u podnožju štita, nadalje, podsjeća na hrastove šume koje su krčene da bi se izgradile prve kuće u Ferdinandovcu. Ujedno upozorava sadašnja i buduća pokoljenja Ferdinandovca na obvezu očuvanja zdravog i zelenog okoliša. Odnosi veličina stranica grba su 4:3, a koriste se osnovne boje predviđene pravilima heraldike: zelena, zlatna (žuta), srebrna (bijela) i crna boja. (Čl. 1, Odluka, 1995.)
Grb Općine sastoji se od štita koji je vodoravno razdijeljen širom srebrnom (bijelom) gredom koja predstavlja rijeku Dravu, jednu od najvažnijih karakteristika Općine. Greda srebrne (bijele) boje je pomaknuta prema donjem dijelu štita. U gornjem dijelu štita, zelene boje, smješten je uspravni lik svetog Ferdinanda, zaštitanika Općine, naselja i župe Ferdinandovac. Lik sveca je u cijelosti zlatne (žute) boje sa zastavom, mačem i aureolom, također u zlatnoj (žutoj) boji. Lik svetog Ferdinanda prikazan je s raširenim plaštem na leđima, blago ispruženom lijevom rukom do visine pojasa. Na lijevom boku, ispod visine pojasa prikazan je koso položeni mač. U desnoj ruci podignutoj do visine ramena, svetački lik drži uspravno koplje sa zastavom koja je u donjem dijelu podijeljena na dva kraka (repa). Zeleno polje o gornjem dijelu kao i zeleno polje u podnožju štita simbolizira plodnu ravnicu, prirodu, livade, šume, floru i faunu ovog kraja. Zlatna boja simbolizira blagostanje, bogatstvo, te poljoprivredne kulture (žitarice) kojima također obiluje područje Općine. Zeleno polje u podnožju štita, nadalje, podsjeća na hrastove šume koje su krčene da bi se izgradile prve kuće u Ferdinandovcu. Ujedno upozorava sadašnja i buduća pokoljenja Ferdinandovca na obvezu očuvanja zdravog i zelenog okoliša. Odnos veličina stranica grba su 4:3, a koriste se osnovne boje predviđene pravilima heraldike: zelena, zlatna (žuta), srebrna (bijela) i crna boja. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 9, Statut, 2013.)

Opisi zastave: - opis zastave: Zastava Općine Ferdinandovac je zelene boje s grbom Općine u sredini. Omjer visine i širine zastave je 1:2, a visina grba je jednaka dvije trećine visine zastave time da je grb obrubljen užim zlatnim (žutim) rubom. Zastava se na koplje pričvršćuje tako da lik sv. Ferdinanda u grbu bude okrenut prema koplju. Zeleno polje zastave, kao i kod općinskog grba, simbolizira bogatstvo još uvijek zdrave prirode i šuma, livada i polja, ali i naše najveće bogatstvo - poljoprivrednike, te poljoprivredu kao dominantnu gospodarsku djelatnost Općine Ferdinandovac. (Čl. 1, Odluka, 1995.)
Zastava u omjeru 1:2 je zelene boje s grbom Općine u sredini čija je visina jednaka dvije trećine visine zastave s tim da je grb obrubljen užim zlatnim (žutim) rubom. Zastava se na koplje pričvršćuje tako da lik svetog Ferdinanda u grbu bude okrenut prema koplju. Zeleno polje zastave, kao i kod grba, simbolizira bogatstvo još uvijek zdrave prirode i šuma, livada i polja, ali i naše najveće bogatstvo - poljoprivrednike te poljoprivredu kao dominantnu gospodarsku djelatnost Općine. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Zastava u omjeru 1:2 je zelene boje s grbom Općine čija je visina jednaka dvije trećine visine zastave s tim da je grb obrubljen užim zlatnim (žutim) rubom. Zastava se na koplje pričvršćuje tako da lik svetog Ferdinanda u grbu bude okrenut prema koplju. Zeleno polje zastave, kao i kod grba, simbolizira bogatstvo još uvije[k] zdrave prirode i šuma, livada i polja, ali i naše najveae bogatstvo - poljoprivrednike te poljoprivredu kao dominantnu gospodarsku djelatnost Općine. (Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2009; ČL. 10, Statut, 2013.)

Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Ferdinandovac, 15.04.1993, Službene novine Općine Đurđevac, br. 3/1993, 20.04.1993.
Statut Općine Ferdinandovac, 30.03.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 6/1994, 12.04.1994.
Natječaj za izradu likovnog rješenja grba i zastave Općine Ferdinandovac, Glas Podravine i Prigorja, 02.12.1994., str. 22.
Natječaj za izradu likovnog rješenja grba i zastave Općine Ferdinandovac, Virovitički list, 2.12.1994., str. 7.
Odluka o grbu i zastavi Općine Ferdinandovac, 15.05.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 5/1995, 19.05.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/46, URBROJ: 515-04-03/1-95-1, 13.07.1995.
Odluka o dopuni Odluke o grbu i zastavi Općine Ferdinandovac, 03.08.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 10/1995, 14.09.1995.
Statut Općine Ferdinandovac, 28.09.2001. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 12/2001, 11.10.2001.
Rješenje Ministarstva uprave RH, 13. 07. 1995. prema: Dražen Ernečić: Grbovi i zastave Koprivničko-križevačke županije, Muzej Grada Koprivnice, 2003.
Statut Općine Ferdinandovac, 23.01.2006. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 1/2006, 26.01.2006.
Statut Općine Ferdinandovac, 13.07.2009. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 10/2009, 16.08.2009.
Statut Općine Ferdinandovac, 27.03.2013. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 6/2013, 29.05.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Ferdinandovac, 31.01.2018, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 1/2018, 31.01.2018.

Grb je u zelenom polju zlatni sv. Ferdinand sa zastavom, mačem i aureolom i u podnožju srebrna greda. Naravno, sv. Ferdinand je zaštitnik Ferdinandovca. Srebrna greda predstavlja rijeku Dravu, a zeleno polje plodne ravnice i bogate hrastove šume ferdinandovačkog kraja. Ferdinandovac je nazvan po kralju hrvatsko-ugarskom Ferdinandu V., odnosno caru Ferdinandu I. Austrijskom, koji ga je dao izgraditi prema tada najnaprednijim urbanističkim načelima.
Zastava je zelena sa žuto obrubljenim grbom u sredini.Gola

[Gola] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Gola]
Prihvaćena: 13. veljače 1996.     Odobrena: 18. siječnja 1996.
Dizajn: Mladen Večenaj
Odobreni blazon grba: U zelenome sa zlatnim/žutim obrubom srebrni/bijeli hrastov list.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje s grbom Općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Gola čini štit zelene boje obrubljen sa širokom žutom (zlatnom) bojom. U sredini štita smješten je, malo u koso, hrastov list bijele (srebrne) boje. Hrastov list simbolizira teritorij Općine Gola, omeđen državnom granicom i rijekom Dravom. Zelena boja štita i žuti obrub simboliziraju naše šume, livade i žitna polja. (Čl. 6, Odluka, 1995; Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2005.)
Grb Općine Gola sastoji se od štita zelene boje, obrubljenog sa širokom žutom zlatnom) bojom. U sredini štita smješten je, hrastov list bijele (srebrne) boje. Hrastov list simbolizira teritorij Općine Gola, omeđen državnom granicom i rijekom Dravom. Zelena boja štita i žuti obrub simboliziraju naše šume, livade i žitna polja. (Čl. 1, Odluka, 1996.)
Grb Općine sastoji se od štita zelene boje obrubljenog sa širokom žutom (zlatnom) bojom. U sredini štita nalazi se, malo ukoso, hrastov list bijele (srebrne) boje. Hrastov list simbolizira područje Općine omeđen državnom granicom i rijekom Dravom. Zelena boja štita i žuti obrub simboliziraju naše šume, livade i žitna polja. (Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb Općine sastoji se od štita zelene boje obrubljenog sa širokom žutom (zlatnom) bojom. Hrastov list simbolizira područje Općine omeđen državnom granicom i rijekom Dravom. Zelena boja štita i žuti obrub simboliziraju naše šume, livade i žitna polja. U sredini štita nalazi se, malo ukoso, hrastov list bijele (srebrne) boje. (Čl. 4, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Općina Gola ima svoju zastavu koja je zelene boje (omjer (1:2). Grb je smješten u sredini zastave. (Čl. 7, Odluka, 1995.)
Zastava Općine Gola je zelene boje (omjer 1:2). Grb je smješten u sredini zastave. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Zastava Općine je zelene boje u omjeru 1:2, a u njezinoj sredini nalazi se grb Općine. (Čl. 4, Statut, 2005.)
Zastava u omjeru 1:2 je zelene boje, a u njenoj sredini nalazi se grb Općine. (Čl. 4, Statut, 2006.)
Zastava je zelene boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave nalazi se grb Općine. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Općine je u omjeru 1:2, zelene boje. U sredini zastave nalazi se grb Općine. (Čl. 4, Statut, 2013.)

Izvori: Statut Općine Gola, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 7/1994, 12.04.1994.
Odluka o osnivanju Komisije za utvrđivanje uvjeta i raspisivanje natječaja za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Gola, 09.03.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 3/1995, 24.04.1995.
Odluka o grbu i zastavi Općine Gola, 28.09.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 11/1995, 16.10.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/87, URBROJ: 515-04-03/1-95-1, 18.01.1996.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Gola, 13.02.1996, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 1/1996, 14.03.1996.
Statut Općine Gola, 25.09.2001. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 10/2001, 28.09.2001.
Dražen Ernečić: Grbovi i zastave Koprivničko-križevačke županije, Muzej Grada Koprivnice, 2003.
Statut Općine Gola, 04.04.2005. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 5/2005, 12.05.2005.
Statut Općine Gola, 16.01.2006. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 1/2006, 26.01.2006.
Statut Općine Gola, 30.06.2009. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 9/2009, 15.07.2009.
Statut Općine Gola, 28.03.2013. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 6/2013, 29.05.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gola, 09.02.2018, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 3/2018, 29.03.2018.

Prema Statutu "Grb Općine Gola čini štit zelene boje obrubljen sa širokom žutom (zlatnom) bojom. U sredini štita smješten je, malo u koso, hrastov list bijele (srebrne) boje. Hrastov list simbolizira teritorij Općine Gola, omeđen državnom granicom i rijekom Dravom. Zelena boja štita i žuti obrub simboliziraju naše šume, livade i žitna polja." Izmjenama odluke 1996. uklonjene su u njoj riječi "malo koso" (slijedeći izostanak tih riječi u opisu u odobrenju Ministarstva) i propisana je inačica s okomito postavljenim listom, koja se i koristi, iako statuti i dalje sadrže raniji opis. Zastava je zelena s grbom Općine u sredini.


Gola, 1995.

[Gola, 1995.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Gola, 1995.]
Prihvaćena: 28. rujna 1995.     Odobrena: 18. siječnja 1996.
Dizajn: Mladen Večenaj
Opis grba: (ut supra Čl. 6, Odluka, 1995.)
Opis zastave: (ut supra Čl. 7, Odluka, 1995.)
Napuštena: 13. veljače 1996.
Izvori: Statut Općine Gola, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 7/1994, 12.04.1994.
Odluka o osnivanju Komisije za utvrđivanje uvjeta i raspisivanje natječaja za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Gola, 09.03.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 3/1995, 24.04.1995.
Odluka o grbu i zastavi Općine Gola, 28.09.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 11/1995, 16.10.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/87, URBROJ: 515-04-03/1-95-1, 18.01.1996.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Gola, 13.02.1996, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 1/1996, 14.03.1996.

Originalno usvojeni dizajn grba Gole sadrži "malo koso" postavljen list. Iako je Odluka o grbu i zastavi promijenjena tako da je te riječi izbačene, opis grba u statutima i dalje sadrži stari opis. Čini se da grbovi i zastave s koso postavljenim listom nisu ni bili korišteni.Hlebine

[Hlebine] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Hlebine]
[Hlebine] [Hlebine]
Prihvaćena: 24. lipnja 2009.     Odobrena: 24. travnja 2009.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zelenome zlatni/žuti crveno naoružani pijetao drži zlatni/žuti kist.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine sastoji se od zelenog trokutasto-srcolikog štita, sa zlatno-žutim pijetlom crveno naoružanog, koji stoji na lijevoj nozi, a u desnoj drži zlatni-žuti kist. (Čl. 5, Odluka, 2009; Čl. 5, Statut, 2009.)
Opis zastave: Zastava je jednobojna zelene boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno-žutom trakom. (Čl. 6, Odluka, 2009; Čl. 6, Statut, 2009.)
Izvori: Statut Općine Hlebine, 07.05.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 11/1994, 03.06.1994.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/08-01/ 30, URBROJ: 515-09-02-09-5, 24.04.2009.
Odluka o grbu i zastavi Općine Hlebine, 24.06.2009, Službeni glasnik Koprivnicko-križevacke županije, br. 10/2009, 16.08.2009.
Statut Općine Hlebine, 09.07.2009, Službeni glasnik Koprivnicko-križevacke županije, br. 10/2009, 16.08.2009.
Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Hlebine, 24.06.2009, Općina Hlebine, www.hlebine.hr, 10.09.2009.
Hlebine, Glasilo općine Hlebine, br. 6, rujan 2009.
"Općina Helbine slavila svoj dan uz novu grb i zastavu", Glas Podravine, 18. rujna 2009, str. 17.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Hlebine, 31.01.2018, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 3/2018, 29.03.2018.

Grb Hlebina je u zelenom zlatni pijetao crveno naoružan, stoji na lijevoj nozi, a u desnoj drži zlatni kist. Kist simbolizira naivno slikarstvo po kojem su Hlebine svjetski poznate. Pijetao nije samo simbol podravskog kraja nego i čest element slikara Hlebinske slikarske škole. Zeleno polje grba i zastave simbolizira plodnost kraja. Zastava je zelena sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava žuto je obrubljeni zeleni gonfalon s tri repa koji završavaju trokutasto sa zlatnim kićankama, u sredini je grb iznad kojeg je u dva reda ime općine, a ispod ukršena hrastova grančica i snop žita. Stolne su zastavice istog temeljnog izgleda s trokutastim donjim krajem.
Novi simboli su posvećeni na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, 11. rujna 2009.Kalinovac

[Kalinovac] [Alternacija] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kalinovac]
[Kalinovac] [Kalinovac]
Prihvaćena: 28. rujna 2005.     Odobrena: 13. prosinca 2004.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema idejnom rješenju Radovana Lista
Odobreni blazon grba: U zlatnome/žutome na zelenome brijegu biljka kalina s tri crna ploda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s bijelo obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine sastoji se od štita. U zlatnom (žutom) polju nalazi se zeleni brijeg iz kojeg izrasta zelena stabljika kaline (ligustrum vulgare) s tri grozda plodova. (Čl. 5, Odluka, 2005; Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)
Grb Općine sastoji se od sastoji se od štita. [sic!] U zlatnom (žutom) polju nalazi se zeleni brijeg iz kojeg izrasta zelena stabljika kaline (ligustrum vulgare) s tri grozda plodova. (Čl. 4, Statut, 2006.)

Opisi zastave: Zastava je u omjeru dimenzija dužine i širine 1:2, plave boje sa srebrno (bijelo) obrubljenim grbom Općine u sredini. Svečana zastava (gonfalon) je plave boje s trokutastim slobodnim krajem sa zlatnim (žutim) resama, obrubljena zlatnom (žutom) trakom sa zlatno (žuto) obrubljenim grbom u sredini, nazivom Općine iznad grba, a ispod grba tri zlatna klasa žita i zlatna grančica hrasta. Izrađena je od visoko sjajnog materijala a opremljena je priborom za ovjes, nošenje i postavljanje. (Čl. 6 i 7, Odluka, 2005.)
Zastava je u omjeru dimenzija dužine i širine 1:2, plave boje sa srebrno (bijelo) obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 4, Statut, 2006.)
Zastava Općine plave je boje s grbom u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 4, Statut, 2013.)

Izvori: Kalinovečki list, Periodično glasilo Općine Kalinovac, br. 2 (rujan), god. I, 2004.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Kalinovac, 15.05.1997, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 3/1997, 02.07.1997.
Statut Općine Kalinovac, 14.07.1997, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 5/1997, 31.07.1997.
Odluka o osnivanju Povjerenstva za utvrivanje uvjeta i raspisivanje natječaja za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Kalinovac, 25.03.1999, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 3/1999, 22.04.1999.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/57, URBROJ: 515-10/06-04-3, 13.12.2004.
Odluka o grbu i zastavi Općine Kalinovac, 30.08.2005, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 9/2005, 28.09.2005.
Statut Općine Kalinovac, 17.01.2006, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 1/2006, 26.01.2006.
Statut Općine Kalinovac, 01.07.2009. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 9/2009, 15.07.2009.
Statut Općine Kalinovac, 28.03.2013. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 6/2013, 29.05.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kalinovac, 09.02.2018, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 3/2018, 29.03.2018.

Grb Kalinovca je u zlatnom na zelenom brijegu zelena biljka kalina s crnim plodovima. Kalina (Ligustrum vulgare L.) sa svojim karakterističnim crnim bobicama dala je općini ime. Zastava je plava s bijelo obrubljenim grbom u sredini. Osim bijelog obruba, koriste se i zastave sa zlatno obrubljenim grbom. Zabilježena je upotreba i okomite inačice. Svečana zastava je plavi gonfalon sa zlatno obrubljenim grbom u sredini, imenom općine iznad te hrastovom grančicom i snopom žita ispod njega. Stolna zastavica je pravokutnog oblika svečane zastave s nešto većim grbom.
Prije usvajanja ovih simbola općina je neslužbeno koristila znak ("grb") koji prikazuje sv. Luku, bika i kuću iz koje izrasta kalin. Ovaj znak izradio je Ivan Lacković Croata, poznati naivni slikar iz Kalinovca, i iako znak nema heraldičkih karakteristika, spada među značajne radove ovog umjetnika, te je poslužio kao inspiracija za današnje simbole.

Općina Kalinovac ustrojena je 1997. godine izdvajanjem iz područja Grada Đurđevca.


Kalinovac, prijedlog

[Kalinovac, prijedlog] [Prijedlog] 1:2 [Kalinovac, prijedlog]
Izvor: Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.

Likovno rješenje koje prikazuje autor razlikuje se od kasnije usvojenog dizajna, a prikazuje biljku s korjenjem, a bez zelenog brijega u podnožju. Vjerojatno se radi o prijedlogu iz ranije faze procedure usvajanja simbola.Kalnik

[Kalnik] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kalnik]
[Kalnik] [Kalnik]
U upotrebi: od 2007.
Prihvaćena: 7. srpnja 2009.     Odobrena: 28. rujna 2007.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome u srebrni/bijeli kameni brijeg zaboden mač ispred kojeg su prekrižene dvije grane šljive sa po dva ploda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine sastoji se od poluokruglog štita. U crvenom štitu nalazi se srebrni/bijeli kameni brijeg u koji je zaboden mač ispred kojeg su prekrižene dvije grane šljive sa po dva ploda. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Odluka, 2016.)
Opis zastave: Zastava Općine je crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Odluka, 2016.)
Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Kalnik, 13.05.1997, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 3/1997, 02.07.1997.
Statut Općine Kalnik, 17.10.1997, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 10/1997, 31.12.1997.
Odluka o grbu i zastavi Općine Kalnik, 23.12.2004, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 12/2004, 31.12.2004.
Ispravak Odluke o grbu i zastavi Općine Kalnik, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 2/2005, 30.05.2005.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/05-01/15, URBROJ: 515-10/06-07-6, 28.09.2007.
Statut Općine Kalnik, 07.07.2009. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 10/2009, 16.08.2009.
Statut Općine Kalnik, 27.03.2013. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 5/2013, 20.05.2013.
Odluka o grbu i zastavi Općine Kalnik, 02.10.2016, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 15/2016, 15.11.2016.
Poziv na 4. sjednicu Općinskog vijeća, 26.09.2016, Općina Kalnik, www.kalnik.hr
Zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalnik, 02.10.2016, Općina Kalnik, www.kalnik.hr
Održana 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik, 11.10.2016, Općina Kalnik, www.kalnik.hr
Heraldic Art d.o.o. Rijeka www.heraldic-art.hr 20.10.2007.
Općina Kalnik, www.kalnik.hr, 04.01.2009.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kalnik, 25.02.2018, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 4/2018, 10.03.2018.

Grb Kalnika je u crvenom u srebrne stijene zaboden srebrni mač zlatnog drška oko kojeg se povijaju dvije zelene grane šljive svaka s po dva plava ploda. Zastava je crvena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je crveni gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa s resama, grb u sredini nadvišen je imenom općine, a ispod su dvije grančice vinove loze. Grb u zastavama svijetlije je crvene boje of polja zastave. Stolne zastavice sadrže iste elemente svečane zastave u pravokutnom obliku.

Općina je ustrojena 1997. izdvajanjem iz općine Sv. Petar Orehovec.


Kalnik, 2004. – 2007.

Prihvaćena: 23. prosinca 2004.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opis grba: Grb Općine sastoji se od štita. U štitu nalazi se kruna, utvrda, mač, dvije šljive i bregovi, polja i ravnice. (Čl. 5, Odluka, 2004.)
Opis zastave: Zastava u omjeru 1:2 podijeljena je dijagonalno na dva jednaka dijela gdje je gornja površina plave a donja sive boje, a u njezinoj sredini nalazi se grb Općine obrubljen bijelom bojom. (Čl. 6, Odluka, 2004.)
Napuštena: 30. svibnja 2005.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Kalnik, 23.12.2004, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 12/04, 31.12.2004.
Ispravak Odluke o grbu i zastavi Općine Kalnik, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 2/05, 30.05.2005.

Općina je 2004. godine objavila odluku o usvajanju simbola u službenom glasniku, ali je ona ubrzo povučena, jer je zapravo bio utvrđen "samo Prijedlog odluke" koji su podnijeli Središnjem državnom uredu na "radi dobivanja suglasnosti". Predloženi grb opisan je kao štit u kojem se nalazi kruna, utvrda, mač, dvije šljive i bregovi, polja i ravnice. Predložena je bila zastava u razmjeru 1:2 dijagonalno razdijeljena na plavo i sivo s bijelo obrubljenim grbom u sredini. Središnji državni ured za upravu odbio je odobriti ove simbole, a poslužili su kao inspiracija za kasnije usvojene.Kloštar Podravski

[Kloštar Podravski] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kloštar Podravski]
[Kloštar Podravski]
Prihvaćena: 21. ožujka 1996.     Odobrena: 18. travnja 1996.
Dizajn: Đuka Domović, prema originalnoj zamisli Draženke Jalšić Ernečić
Odobreni blazon grba: U plavome sveta obitelj srebrno/bijele boje.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Kloštar Podravski sastoji se od štita. Na plavom polju smještena je skupina "Sveta Obitelj na bijegu u Egipat" tj. Blažena Djevica noseći Isusa u naručju i sjedeći na magarcu, te Josip koji vodi magarca sa štapom u ruci, sve u bijeloj (srebrnoj) boji, sa žutim (zlatnim) zvijezdicama iznad njihovih glava. (Čl. 1, Odluka, 1996.)
Grb Općine Kloštar Podravski je povijesni grb Općine Kloštar Podravski. Grb Općine Kloštar Podravski sastoji se od štita. Na plavom polju na bijelom podnožju smještena je skupina "Sveta Obitelj na bijegu u Egipat" tj. Blažena Djevica noseći Isusa u naručju i sjedeći na magarcu te Josip koji vodi magarca sa štapom u ruci, sve u bijeloj (srebrnoj) boji, sa žutim (zlatnim) zvjezdicama iznad njihovih glava. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Grb Općine je povijesni grb Općine. Grb Općine sastoji se od štita. Na plavom polju na bijelom podno ju smještena je skupina "Sveta Obitelj na bijegu u Egipat" tj. Blažena Djevica noseći Isusa u naručju i sjedeći na magarcu te Josip koji vodi magarca sa štapom u ruci, sve u bijeloj (srebrnoj) boji, sa žutim (zlatnim) zvjezdicama iznad njihovih glava. (Čl. 4, Statut, 2009.)
Grb Općine sastoji se od štita. Na plavom polju na bijelom podnožju smještena je skupina "Sveta Obitelj na bijegu u Egipat" tj. Blažena Djevica noseći Isusa u naručju i sjedeći na magarcu te Josip koji vodi magarca sa štapom u ruci, sve u bijeloj (srebrnoj) boji sa žutim (zlatnim) zvjezdicama iznad njihovih glava. (Čl. 4, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Kloštar Podravski je plave boje s grbom na sredini. Visina grba čini dvije trećine širine zastave. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 10, Odluka, 1995.)
Zastava Općine Kloštar Podravski je plave bojes grbom na sredini. Visina grba čini 2/3 širine zastave. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Zastava Općine je plave boje s grbom na sredini. Visina grba čini 2/3 širine zastave. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Kloštar Podravski, 16.04.1993, Službene novine Općine Đurđevac, br. 3/1993, 20.04.1993.
Statut Općine Kloštar Podravski, 29.03.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 6/1994, 12.04.1994.
Natječaj za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Kloštar Podravski, Virovitički list, 17.03.1995., str. 7.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kloštar Podravski, 14.04.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 3/1995, 24.04.1995.
Odluka o grbu i zastavi Općine Kloštar Podravski, 19.06.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 6/1995, 27.06.1995.
Statut Općine Kloštar Podravski (pročišćeni tekst), 17.07.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 8/1995, 18.07.1995.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Kloštar Podravski, 13.09.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 10/1995, 14.09.1995.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Kloštar Podravski, 21.03.1996, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 2/1996, 28.03.1996.
Grafički izgled grba i zastave Općine Kloštar Podravski, (21.03.1996), Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 4/1996, 02.04.1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/17, URBROJ: 515-04-03/1-96-1, 18.04.1996.
Statut Općine Kloštar Podravski, 20.09.2001. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 11/2001, 05.10.2001.
Statut Općine Kloštar Podravski, 13.07.2009. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 10/2009, 16.08.2009.
Statut Općine Kloštar Podravski, 26.03.2013. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 6/2013, 29.05.2013.
Rješenje Ministarstva uprave RH, 18. 04. 1996. prema: Dražen Ernečić: Grbovi i zastave Koprivničko-križevačke županije, Muzej Grada Koprivnice, 2003.
Općina Kloštar Podravski, www.klostarpodravski.hr, 20.08.2014.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kloštar Podravski, 30.01.2018, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 3/2018, 29.03.2018.

Grb Općine Kloštar Podravski prikazuje na plavom polju u srebrnom Svetu Obitelj na bijegu u Egipat tj. Blažena Djevica noseći Isusa u naručju i sjedeći na magarcu te Josip koji vodi magarca sa štapom u ruci, sa zlatnim zvjezdicama iznad njihovih glava. Ovo je zapravo prikaz spomenika koji stoji u središtu mjesta, ali usprkos tvrdnji u Statut, nije povijesni grb (što je iz posljednjeg statuta i uklonjeno). Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom na sredini.
Barem od 2014. u uporabi je i svečana zastava, okomita od tamno plavog damasciranog platna, s nizom svijetlo plavih prema van usmjerenih trokuta duž okomitih rubova, s grbom u sredini pomaknutim prema gore i s trorednim zlatnim natpisom imena općine unutar okvira u donjem dijelu. Zastavno polje učvršćuje se za prečku s pet zlatnih segmenata, od koji se prvi i zadnji produžuju cijelom dužinom okomitih rubova zastave. Na dnu šest zlatnih kićanki.


Kloštar Podravski, 1995. – 1996.

[Kloštar Podravski, 1995. – 1996.] [Povijesna] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kloštar Podravski, 1995. – 1996.]
Prihvaćena: 19. lipnja 1995.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Dizajn: Draženka Jalšić Ernečić
Opis grba: Grb Općine Kloštar Podravski sastoji se od štita. Na plavom polju, na bijelom podnožju smještena je skupina "Sveta Obitelj na bijegu u Egipat" tj. Blažena Djevica noseći Isusa u naručju i sjedeći na magarcu, te Josip koji vodi magarca sa štapom u ruci, sve u bijeloj (srebrnoj) boji, sa žutim (zlatnim) zvijezdicama iznad njihovih glava. Grb je obrubljen žutom (zlatnom) bojom. (Čl. 6, Odluka, 1995.)
Opis zastave: (ut supra Čl. 10, Odluka, 1995.)
Napuštena: 21. ožujka 1996.
Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Kloštar Podravski, 16.04.1993, Službene novine Općine Đurđevac, br. 3/1993, 20.04.1993.
Statut Općine Kloštar Podravski, 29.03.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 6/1994, 12.04.1994.
Natječaj za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Kloštar Podravski, Virovitički list, 17.03.1995., str. 7.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kloštar Podravski, 14.04.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 3/1995, 24.04.1995.
Odluka o grbu i zastavi Općine Kloštar Podravski, 19.06.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 6/1995, 27.06.1995.
Statut Općine Kloštar Podravski (pročišćeni tekst), 17.07.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 8/1995, 18.07.1995.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Kloštar Podravski, 13.09.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 10/1995, 14.09.1995.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Kloštar Podravski, 21.03.1996, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 2/1996, 28.03.1996.
Grafički izgled grba i zastave Općine Kloštar Podravski, (21.03.1996), Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 4/1996, 02.04.1996.

Grb izvorno usvojen 1995. godine prikazuje iste elemente u ponešto drugačijoj umjetničkoj izvedbi, na srebrnom postamentu.Koprivnički Bregi

[Koprivnički Bregi] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Koprivnički Bregi]
Prihvaćena: 14. studenog 1995.     Odobrena: 25. veljače 1997.
Dizajn: Draženka Jalšić Ernečić
Odobreni blazon grba: Na plavome zlatna/žuta školjka nad zelenim trobrijegom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba Općine Koprivnički Bregi: Grb Općine Koprivnički Bregi, glede crtica iz povijesti, sadrži dva motiva koja svojom simbolikom predstavljaju Koprivničke Brege. U pravilnom polukružnom štitu na modroj osnovi nalazi se prvi motiv trobrdo, koje predstavlja slikoviti prikaz imena mjesta - anagram "Bregi". Drugi motiv je školjka zvana Petrovo uho, atribut (oznaka) Svetog Roka, zaštitnika mjesta i Općine Koprivnički Bregi. (Čl. 5, Odluka, 1995.)
Grb Općine sastoji se od štita. Na plavom štitu nalazi se zlatno/žuta školjka nad zelenim trobrijegom. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2006.)
Grb Općine sastoji se od štita. Na plavom štitu nalazi se zlatno - žuta školjka nad zelenim trobrijegom. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava je omjera 1:2 žute boje s grbom Općine u sredini. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Zastava u omjeru 1:2 žute boje s grbom Općine u sredini. (Čl. 4, Statut, 2006.)
Zastava u omjeru 1:2 je žute boje s grbom Općine u sredini. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Statut Općine Koprivnički Bregi, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 6/1994, 12.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Koprivnički Bregi, 14.11.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 14/1995, 29.12.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/42, URBROJ: 515-04-03/1-97-2, 25. 02. 1997.
Statut Općine Koprivnički Bregi, 04.10.2001. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 11/2001, 05.10.2001.
Dražen Ernečić: Grbovi i zastave Koprivničko-križevačke županije, Muzej Grada Koprivnice, 2003.
Statut Općine Koprivnicki Bregi, 26.01.2006, Službeni glasnik Koprivnicko-križevacke županije, br. 1/2006, 26.01.2006.
Statut Općine Koprivnički Bregi, 01.07.2009. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 9/2009, 15.07.2009.
Statut Općine Koprivnički Bregi, 27.03.2013. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 6/2013, 29.05.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Koprivnički Bregi, 14.02.2018, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 3/2018, 29.03.2018.

Grb Općine Koprivnički Bregi je u plavom štitu zlatna školjka nad zelenim trobrijegom. Školjka je Petrovo uho, simbol hodočasnika, kao atribut sv. Roka, zaštitnika mjesta i Općine. Tri brijega slikovito prikazuju ime Bregi. Od 2001. zastava je propisana u statutima žuta s grbom u sredini.

Općina Koprivnički Bregi ustanovljena je vrlo brzo nakon reforme 1993. od dijelova grada Koprivnice i općine Novigrad Podravski.


Koprivnički Bregi, 1995.

[Koprivnički Bregi, 1995.] (1) [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu]
[Koprivnički Bregi, 1995.] (2) [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu]
Prihvaćena: 14. studenog 1995.
Dizajn: Draženka Jalšić Ernečić
Opis grba: (ut supra Čl. 5, Odluka, 1995.)
Opis zastave: Opis zastave Općine Koprivnički Bregi: Zastava - na žutoj osnovi (boje žita) službene zastave omjera 1:2 u lijevom gornjem kutu nalazi se grb Općine. Svečana zastava zadržava omjere i elemente službene zastave ali joj krajevi završavaju u formi "lastavičinog repa" karakterističnog za stare zastave Panonske Hrvatske. Žuta boja (boja žita) simbolizira žitna polja kojih još uvijek ima mnogo u ovoj Općini, a isto tako predstavlja i jedno blagostanje i bogatstvo, budući da su Koprivnički Bregi još do početka drugog svjetskog rata slovili kao gospodarski najsnažnije selo u ovom dijelu Podravine pa i Hrvatske. (Čl. 6, Odluka, 1995.)
Izvori: Statut Općine Koprivnički Bregi, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 6/1994, 12.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Koprivnički Bregi, 14.11.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 14/1995, 29.12.1995.

Originalno usvojena zastava imala je grb u gornjem lijevom kutu (1). Propisana je bila i svečana zastava (2) istog dizajna, ali s raskoljenim slobodnim krajem. Ministarstvo je pak odobrilo zastavu s grbom u sredini.Koprivnički Ivanec

[Koprivnički Ivanec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Koprivnički Ivanec]
Prihvaćena: 5. veljače 2008.     Odobrena: 28. rujna 2007.
Dizajn: Antonio Grgić, Pikant Marketing, Koprivnica
Odobreni blazon grba: U plavome iz podnožja štita izrastaju srebrni/bijeli likovi sa zlatnim žutim aureolama Isusa i sv. Ivana Krstitelja koji krsti Isusa vodom iz posude.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine sastoji se od štita. U plavome polju iz podnožja štita izrastaju srebrni/bijeli likovi Isusa i Ivana Krstitelja koji krsti Isusa vodom iz posude. (Čl. 5, Odluka, 2008; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava je u omjeru dimenzija dužine i širine 1:2, plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 6, Odluka, 2008; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)
Izvori: Statut Općine Koprivnički Ivanec, 11.03.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 4/1994, 21.03.1994.
Statut Općine Koprivnički Ivanec, 10.10.2001. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 12/2001, 11.10.2001.
Statut Općine Koprivnički Ivanec, 20.01.2006. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 1/2009, 26.01.2006.
Odluka o grbu i zastavi Općine Koprivnički Ivanec, 05.02.2008, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 2/2008, 28.02.2008.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/07-01/46, URBROJ: 515-10/06-07-3, 28.09.2007.
Koprivnički Ivanec ima novi grb i zastavu, Radio Koprivnica, 30.06.2008, www.radio-koprivnica.hr
Statut Općine Koprivnički Ivenec, 10.07.2009. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 10/2009, 16.08.2009.
Statut Općine Koprivnički Ivanec, 20.03.2013. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 6/2013, 29.05.2013.
Crtež grba ljubazno pružio dizajner, 09.2009.
"Izvještaj načelnika Ivice Petričevića o aktivnostima u Općini Koprivnički Ivanec", Kresnica - list Općine Koprivnički Ivanec, br. 5, lipanj 2008.
Korespondencija s Općinom, 11.04.2014.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Koprivnički Ivanec, 08.02.2018, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 3/2018, 29.03.2018.

Grb Koprivničkog Ivanca je u plavom iz dna izrasta Ivan Krstitelj koji izlijeva vodu iz posude po Isusu sve srebrno. Prikazuje detalj freske iz barokne crkve Sv. Ivana Krstitelja u Ivancu. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Zastava je posvećena 24. lipnja 2008.


Koprivnički Ivanec, 2001. – 2008.

[Koprivnički Ivanec, 2001. – 2008.] [Povijesna] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Koprivnički Ivanec, 2001. – 2008.]
Prihvaćena: 10. listopada 2001.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Opis grba: Grb Općine ima oblik štita i sastoji se od pet crvenih plamenova na bijeloj podlozi koji su simbol pet sela unutar Općine i motiv Ivanečkih kresova. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Opis zastave: Zastava omjera 1:2 je plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Napuštena: 5. veljače 2008.
Izvori: Statut Općine Koprivnički Ivanec, 11.03.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 4/1994, 21.03.1994.
Statut Općine Koprivnički Ivanec, 10.10.2001. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 12/2001, 11.10.2001.
Statut Općine Koprivnički Ivanec, 20.01.2006. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 1/2006, 26.01.2006.
Odluka o grbu i zastavi Općine Koprivnički Ivanec, 05.02.2008, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 2/2008, 28.02.2008.
Korespondencija s Općinom, 11.04.2014.

Grb Općine Koprivnički Ivanec propisan u Statutu iz 2001. bio je u srebrnom pet crvenih plamenova. Zastava je bila plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Pet plamenova su simbol pet sela koji sačinjavaju Općinu i motiv Ivanečkih kresova.
Ovi opisi izostavljeni su iz Statuta 2006. godine te 2008. zamijenjeni novim dizajnom, koje je potom i dobilo odobrenje.Legrad

[Legrad] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Legrad]
[Legrad]
Prihvaćena: 12. srpnja 1995.     Odobrena: 23. veljače 1996. (P)
Dizajn: Antonio Grgić, likovno oblikovanje prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: U plavome srebrna/bijela greda; dolje čamac, gore zlatna/žuta šesterokraka zvijezda i srebrni/bijeli rastući mjesec.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba Općine Legrad: U modrom polju srebrna poprečna greda, dolje čamac, gore zlatna zvijezda i srebrni polumjesec. (Čl. 6, Odluka, 1995.)
Grb Općine je povijesni grb koji ima oblik štita, u modrom polju nalazi se srebrna poprečna greda, ispod nje je čamac, a iznad zlatna zvijezda i srebrni polumjesec. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Opis zastave Općine Legrad: Omjer duljine i širine 2:1, u sredini modrog polja zlatno obrubljen grb s poluokruglim završetkom. (Čl. 7, Odluka, 1995.)
Zastava Općine u omjeru 2:1 je modre boje, u sredini polja je zlatno obrubljen grb Općine s poluokruglim završetkom. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Zastava u omjeru 2:1 je modre boje, u sredini polja je zlatno obrubljen grb Općine s poluokruglim završetkom. (Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)

Izvori: Statut Općine Legrad, 24.03.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 7/1994, 12.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Legrad, 12.07.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 10/1995, 14.09.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/6, URBROJ: 515-04-03/1-96-1, 23.02.1996.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Legrad, 22.08.1996, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 11/1996, 06.09.1996.
Statut Općine Legrad, 01.10.2001, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 11/2001, 05.10.2001.
Statut Općine Legrad, 23.01.2006, Službeni glasnik Koprivnicko-križevacke županije, br. 1/2006, 26.01.2006.
Statut Općine Legrad, 02.07.2009. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 10/2009, 16.08.2009.
Statut Općine Legrad, 26.03.2013. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 5/2013, 20.05.2013.
Dražen Ernečić: Grbovi i zastave Koprivničko-križevačke županije, Muzej Grada Koprivnice, 2003.
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 40-41.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Legrad, 29.01.2018, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 2/2018, 02.03.2018.

Grb Općine je povijesni grb Legrada koji ima u modrom polju srebrnu poprečnu gredu, ispod nje je čamac, a iznad zlatna zvijezda i srebrni polumjesec. Takav prikaz daje i Laszowski prema pečatima iz 1862. i 1908. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Stolne zastavice su okomitog oblika, s bijelim natpisom imena općine u dva red, prvi iznad grba, a drugi ispod kružno prateći zakrivljenost grba.


Legrad, inačica

[Legrad, inačica] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Legrad, inačica]
Prihvaćena: 12. srpnja 1995.
Dizajn: Antonio Grgić, likovno oblikovanje prema povijesnom uzorku
Izvor: Dražen Ernečić: Grbovi i zastave Koprivničko-križevačke županije, Muzej Grada Koprivnice, 2003.

U uporabi je više manjih inačica grba, koje se uglavnom razlikuju u detaljima crta lica mjeseca. Zastava iste tamnije plave boje kao i grb korištena je tijekom 90-ih godina XX. stoljeća.


Legrad, 1994. – 1995.

[Legrad, 1994. – 1995.] [Povijesna] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Legrad, 1994. – 1995.]
Prihvaćena: 24. ožujka 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: Grb Općine Legrad je povijesni grb u obliku štita. Dijagonalno preko štita od gornjeg lijevog prema donjem desnom kutu proteže se traka s dvije deblje linije sa strane i četiri tanje u sredini, koja simbolizira put i putovanje, odnosno most preko rijeke (smeđe je boje). U donjoj lijevoj polovici grba u sredini nacrtana je osnovna kontrola dravskog čamca ili šajke, a usporedo s njim naznačene su crtice koje simboliziraju vodu - čamac je obojen smeđe, a površina oko njega plavo. Gornja (poludesna) polovica grba također je puna usporednih crtica koje simboliziraju vodu i obojena je plavo. U njoj se nalaze dva uobičajena heraldička znaka: polumjesec i šestokraka, što simboliziraju slogu i vječnost. Obojeni su crvanom bojom. U desnom kutu nalazi se godina 1610, kada je Legrad dobio svoj grb, a grb dobiva cjelinu i verzalnim natpisom "Legrad" na njegovom vrhu. (Čl. 5, Statut, 1994.)
Opis zastave: Zastava Općine Legrad je svijetlo plave boje (ton plave boje kao i u zastavi Hrvatske) s grbom Legrada u sredini. Odnos širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 1994.)
Napuštena: 12. srpnja 1995.
Izvori: Statut Općine Legrad, 24.03.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 7/1994, 12.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Legrad, 12.07.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 10/1995, 14.09.1995.
Petar Feletar: Proščenje kod Sv. Mihalja, Hrvatski zemljopis, broj 43, listopad 1999.: 42.-45.

Grb propisan Statutom 1994. varijacija je povijesnog grba s gredom postavljenom koso s nizom tankih pruga, okružena s nizom paralelnih pruga koje simboliziraju rijeku. Dolje čamac, gore crveni polumjesec i zvijezda te u uglu godina 1610. Štit je nadvišen imenom općine. Godine 1610. (navodno) je Legrad dobio grb. Zastava je svijetlo plava s grbom u sredini. (Crteži rekonstuirani.)


Legrad, 196x. - 1994.

Bez zastave. [Legrad, 196x. - 1994.]
U upotrebi: od 1960-ih
Izvori: „Mjesna zajednica pomaže omladinu“, Glas Podravine, 19.12.1969, str. 6.
Prof. Drago Felatar: „Legradski cehovi“, Glas Podravine, 04.06.1971, str. 13.
„Prošlost Legrada u omladinskom klubu“, Glas Podravine, 06.04.1973, str. 6.
Legrad oppidum - Slobodni kraljevski grad, legrad-oppidum.blogspot.com, 17.12.2010
Udruga žena Legrad, Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad, 12.11.2014, opcinalegrad.hr, 20.12.2014.
"Dobrovoljno vatrogasno društvo Legrad", Općina Legrad, opcinalegrad.hr, 20.12.2014.

Sačuvan je grb Legrada s ispisanom godinom 1610. bez označenih boja, a prikazuje štit s kosom gredom između čamca te polumjeseca i zvijezde. Štit nadvisuje okrunjena kaciga s plaštom iz koje izrasta vojnik s uzdignutom sabljom, između brojki 16-10. Prema izvješćima takav je korišten 1969., 1971. i 1973., a vjerojatno i u drugim prilikama. Obojane inačice tog grba i danas koriste razne legradske institucije. (Slika prema Glasu Podravine, 1971.)Molve

[Molve] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Molve]
Prihvaćena: 12. veljače 1996.     Odobrena: 3. siječnja 1996.
Dizajn: Vanja Garaj
Odobreni blazon grba: U plavome nad srebrnom/bijelome gredom srebrna/bijela vodenica.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s bijelo obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba: U plavome nad srebrnom (bijelom) gredom, srebrna (bijela) vodenica. (Čl. 1, Odluka, 1996.)
Grb Općine se sastoji od štita plave boje, u kojem je nad srebrnom (bijelom) gredom srebrna (bijela) vodenica. (Čl. 8, Statut, 2001.)
Grb Općine sastoji se od štita plave boje, u kojem je nad srebrnom (bijelom) gredom srebrna (bijela) vodenica. (Čl. 4, Statut, 2006; ČL. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Opis zastave: Zastava je omjera 1:2 plave boje s bijelo obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 2, Odluka, 1996.)
Zastava Općine je omjera 1:2, plave boje, s bijelo obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 9, Statut, 2001; Čl.4, Statut, 2006.)
Zastava Općine je u omjeru 1:2 plave boje, s bijelo obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 4, Statut, 2009.)
Zastava Općine je u omjeru 1:2, plave boje, s bijelo obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 4, Statut, 2013.)

Izvori: Općina Molve, http://www.molve.com 13. 02. 2003.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Molve, 15.04.1993, Službene novine Općine Đurđevac, br. 3/1993, 20.04.1993.
Statut Općine Molve, 30.03.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 8/1994, 12.04.1994.
Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje grba i zastave Općine Molve, 24.02.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 1/1995, 16.03.1995.
Program rada Općinskog poglavarstva Općine Molve za 1995. godinu, 11.04.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 3/1995, 24.04.1995.
Odluka o grbu i zastavi Općine Molve, 27.07.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 9/1995, 04.08.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/65, URBROJ: 515-04-03/1-95-1, 03.01.1996.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Općine Molve, 12.02.1996, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 1/1996, 14.03.1996.
Statut Općine Molve, 04.10.2001, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 11/2001, 06.10.2001.
(Rješenje Ministarstva uprave RH, 03. 01. 1996.) prema: Dražen Ernečić: Grbovi i zastave Koprivničko-križevačke županije, Muzej Grada Koprivnice, 2003.
Statut Općine Molve, 16.01.2006, Službeni glasnik Koprivnicko-križevacke županije, br. 1/2006, 26.01.2006.
Statut Općine Molve, 13.07.2009. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 9/2009, 15.07.2009.
Statut Općine Molve, 27.03.2013. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 5/2013, 20.05.2013.

Grb Općine Molve je u plavom štitu nad srebrnom gredom srebrna vodenica. Zastava je plava s bijelo obrubljenim grbom u sredini. Vodenica i greda predstavljaju rijeku Dravu i ekonomske aktivnosti vezane uz rijeku koje su bile važne za stvaranje naselja Molve.


Molve, inačica

[Molve, inačica] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Molve, inačica]
U upotrebi: od 1996.
Izvori: Dražen Ernečić: Grbovi i zastave Koprivničko-križevačke županije, Muzej Grada Koprivnice, 2003.
MIL - Molvarski informativni list, Općina Molve, br. 1/1999 - 39/2013

Iako je gore prikazani izgled propoisan i prikazan u Službenom glasniku, stvarni grbovi i zastave u uporabi najčešće se u detaljima razlikuju. Prozor milna je obično prikazan crno, a zastave se izrađuju bez bijelog obruba oko štita.


Molve, 1995. – 1996.

[Molve, 1995. – 1996.] [Povijesna] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Molve, 1995. – 1996.]
Prihvaćena: 27. srpnja 1995.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Dizajn: Vanja Garaj
Opis grba: Opis grba Općine Molve: U poluokruglom štitu plave boje nalazi se vodenica, ispod koje je tanki vijugavi pojas koji simbolizira rijeku Dravu. […] Vodenica i tanki vijugavi pojas koji simbolizira rijeku Dravu su srebrne (bijele) boje, a simboliziraju važne gospodarske aktivnosti koje su vezane uz rijeku Dravu i neposredno su utjecale na naseljavanje i formiranje naselja Molve. (Čl. 5 i 7, Odluka, 1995.)
Opis zastave: Opis zastave Općine Molve: Zastava je u obliku pravokutnika, dužine i širine 1:2 plave boje i na njoj je centralno smješten grb Općine Molve, uokviren tankim srebrnim okvirom. (Čl. 6, Odluka, 1995.)
Napuštena: 12. veljače 1996.
Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Molve, 15.04.1993, Službene novine Općine Đurđevac, br. 3/1993, 20.04.1993.
Statut Općine Molve, 30.03.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 8/1994, 12.04.1994.
Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje grba i zastave Općine Molve, 24.02.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 1/1995, 16.03.1995.
Program rada Općinskog poglavarstva Općine Molve za 1995. godinu, 11.04.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 3/1995, 24.04.1995.
Odluka o grbu i zastavi Općine Molve, 27.07.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 9/1995, 04.08.1995.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Općine Molve, 12.02.1996, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 1/1996, 14.03.1996.

Dizajn usvojen provotno 1995. godine sadržavao je ponešto drugačiji prikaz vodenice, a pruga ispod nje bila je tanja i valovita.Novigrad Podravski

[Novigrad Podravski] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Novigrad Podravski]
[Novigrad Podravski]
Prihvaćena: 27. travnja 1995.     Odobrena: 13. srpnja 1995.
Dizajn: Draženka Jalšić Ernečić
Odobreni blazon grba: U crvenome srebrna/bijela utvrda s kruništem, u zelenome podnožju srebrna/bijela valovita greda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje s grbom Općine do koplja.
Opisi grba: Opis grba Općine Novigrad Podravski: U crvenom kvadratu nalazi se bijela kula baruna Scholtena s kruništem, četiri kvadratna prozora i otvorenim šiljatolučnim vratima, a na čvrstom temelju zelene boje (ravnice Podravine) koju siječe vijugavi potok Komarnica. (Čl. 6, Odluka, 1995.)
Grb Općine ima oblik štita, u crvenom kvadratu nalazi se srebrna/bijela utvrda s kruništem (kula baruna Scholtena), a u zelenom podnožju srebrna/bijela valovita greda (potok Komarnica). (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Opis zastave Općine Novigrad Podravski: Na bijeloj osnovi (boja Templara) zastave Općine Novigrad Podravski, omjera 1:2, u lijevom gornjem kutu nalazi se grb Općine Novigrad Podravski. (Čl. 7, Odluka, 1995.)
Zastava Općine je omjera 1:2, bijele je boje s grbom Općine do koplja. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)

Izvori: Statut Općine Novigrad Podravski, 29.03.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 7/1994, 12.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Novigrad Podravski, 27.04.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 5/1995, 19.05.1995.
Statut Općine Novigrad Podravski, 24.09.2001, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 10/2001, 28.09.2001.
Općina Novigrad Podravski, http://www.novigrad-podravski.hr, 10.02.2003.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/45, URBROJ: 515-13-02/1-95-1, 13.07.1995.
Dražen Ernečić: Grbovi i zastave Koprivničko-križevačke županije, Muzej Grada Koprivnice, 2003.
Statut Općine Novigrad Podravski, 29.06.2009. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 10/2009, 16.08.2009.
Statut Općine Novigrad Podravski, 27.03.2013. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 5/2013, 20.05.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Novigrad Podravski, 30.01.2018, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 2/2018, 02.03.2018.

Grb je u crvenom polukružnom štitu srebrni dvorac s kulom s kruništem na zelenoj podlozi na kojoj je srebrna valovita linija. Dvorac je tzv. kula baruna Scholtena, a valovita linija predstavlja potok Komarnicu, zeleno polje podravsku ravnicu. Zastava je bijela s grbom uz koplje. Bijela boja zastave tumači se kao boja vitezova Templara. Stolna zastavica okomita je bijela s grbom u sredini i imenom općine iznad.


Novigrad Podravski, inačice

[Novigrad Podravski, inačice] (1) [Alternacija] 1:2 [Državna zastava na kopnu]
[Novigrad Podravski, inačice] (2) [Alternacija] 1:2 [Državna zastava na kopnu]
Dizajn: Draženka Jalšić Ernečić
Opis grba: ut supra
Opis zastave: ut supra
Izvori: Statut Općine Novigrad Podravski, 29.03.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 7/1994, 12.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Novigrad Podravski, 27.04.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 5/1995, 19.05.1995.
Statut Općine Novigrad Podravski, 24.09.2001, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 10/2001, 28.09.2001.

Originalno usvojena zastava imala je grb u gornjem lijevom kutu. Ministarstvo je odobrilo, a i u statutima od 2001. propisuju se zastava s grbom "do koplja", no koriste se i zastave s grbom u sredini.Novo Virje

[Novo Virje] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Novo Virje]
Prihvaćena: 1. kolovoza 1998.     Odobrena: 17. veljače 1999.
Dizajn: Vanja Garaj
Odobreni blazon grba: U plavome iz podnožja izrasta procvjetali štap sv. Josipa s tri bijela ljiljana.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa bijelo obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine sastoji se od štita. U plavom štitu nalazi se procvjetali smeđi štap svetog Josipa s tri bijela ljiljana. (Čl. 5, Odluka, 1998.)
Grb Općine sastoji se od štita. Na plavom štitu nalazi se procvjetali smeđi štap svetog Josipa s tri bijela ljiljana. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)

Opis zastave: Zastava u omjeru 1:2 je plave boje, a u njezinoj sredini nalazi se grb Općine obrubljen bijelom bojom. (Čl. 6, Odluka, 1998; Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)
Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Novo Virje, 15.05.1997, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 3/1997, 02.07.1997.
Statut Općine Novo Virje, 22.08.1997, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 6/1997, 18.09.1997.
Odluka o osnivanju Povjerenstva za utvrivanje uvjeta i raspisivanje natječaja za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Novo Virje, 17.02.1998, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 2/1998, 28.02.1998.
Odluka o grbu i zastavi Općine Novo Virje, 01.08.1998, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 2/1999, 31.03.1999.
Statut Općine Novo Virje, 30.09.2001. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 11/2001, 05.10.2001.
Općina Novo Virje, http://www.novo-virje.hr 17.02.2003
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/99-01/40, URBROJ: 515-02-01/1-99-2, 17.02.1999.
Dražen Ernečić: Grbovi i zastave Koprivničko-križevačke županije, Muzej Grada Koprivnice, 2003.
Statut Općine Novo Virje, 24.01.2006, Službeni glasnik Koprivnicko-križevacke županije, br. 1/2006, 26.01.2006.
Statut Općine Novo Virje, 03.07.2009. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 10/2009, 16.08.2009.
Statut Općine Novo Virje, 27.03.2013. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 6/2013, 29.05.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Novo Virje, 08.02.2018, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 3/2018, 29.03.2018.

Grb Općine Novo Virje u plavom štitu prikazuje procvjetali smeđi štap svetog Josipa s tri bijela ljiljana. Zastava je plava s bijelo obrubljenim grbom Općine u sredini.

Općina je ustrojena 1997. izdvajanjem iz općine Virje.Peteranec

[Peteranec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Peteranec]
[Peteranec]
Prihvaćena: 2. srpnja 2009.     Odobrena: 24. travnja 2009.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome u srebrnom/bijelom rogu rog obilja, gore desno zlatni/žuti ključ lijevo mač.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba: U crvenom u srebrnom/bijelom rogu rog obilja, gore desno zlatni/žuti ključ lijevo mač. (Čl. 5, Odluka, 2009.)
Grb Općine sastoji se od štita. U crvenom u srebrnom/bijelom rogu rog obilja, gore desno zlatni/žuti ključ lijevo mač. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 6, Odluka, 2009.)
Zastava je u omjeru dimenzija dužine i širine 1:2, bijele boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 6, Statut, 2009; ČL. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Statut Općine Peteranec, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 8/1994, 12.04.1994.
Statut Općine Peteranec, 19.09.2001, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 10/2001, 28.09.2001.
Statut Općine Peteranec, 26.01.2006, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 1/2006, 26.01.2006.
Odluka o grbu i zastavi Općine Peteranec, 02.07.2009, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 10/2009, 16.08.2009.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/08-01/85, URBROJ: 515-09-02-09-3, 24.04.2009.
Statut Općine Peteranec, 09.07.2009, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 10/2009, 16.08.2009.
Statut Općine Peteranec, 27.03.2013. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 6/2013, 29.05.2013.
"Općina Peteranec: Napreduju komunalije i skrb za mlade", Glas Podravine, 8. svibnja 2009, str. 15.
"Općina Peteranec proslavila svoj dan", Glas Podravine, 2. srpnja 2010., str. 28.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Peteranec, 31.01.2018, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 4/2018, 10.03.2018.

Grb Peteranca je u crvenom u srebrnom rogu rog obilja, gore desno zlatni ključ, lijevo mač. Zastava je bijela sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je bijeli gonfalon trokutastog završetka žuto obrubljen i sa zlatnim resama uz donji rub, s grbom u sredini, imenom općine zlatnim iznad i ispod bijela vrpca na kojoj je zlatno pero.
Simboli su posvećeni na misi za blagdan Sv. Petra i Pavla, 27. lipnja 2010.


Peteranec, 199x. – 2009.

[Peteranec, 199x. – 2009.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Peteranec, 199x. – 2009.]
Prihvaćena: 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Napuštena: 2. srpnja 2009.
Izvori: Čestitka Općine Peteranec, Glas Podravine i Prigorja, 27.12.1996, str. 27.
Na ulazu u Peteranec pano dobrodošlice, Glas Podravine i Prigorja, 01.11.1996, str. 6.

Prethodno korišten grb prikazuje u bijelom štitu žutu zgradu crvenog krova iznad plavog polja s tri valovite bijele linije između zelenog lisnatog vijenca i u zaglavlju ispred crvenih kvadrata zlatni ključ. Prikazana je zgrada kapetanije, satnijskog zapovjedništva iz XIX. stoljeća, danas sjedište općinske uprave. Korištena je plava zastava s grbom u sredini.Podravske Sesvete

[Podravske Sesvete] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Podravske Sesvete]
Prihvaćena: 30. svibnja 2018.     Odobrena: 10. travnja 2018.
Dizajn: Antonio Grgić, Koprivnica
Odobreni blazon grba: U plavome polju na zelenom brijegu zlatni/žuti kalež nadvisuje srebrna/bijela hostija, glava štita srebrno/bijelo polje.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: U plavom na zelenom brijegu, zlatni kalež sa srebrnom hostijom, glava štita srebrna. (Čl. 1, Statutarna odluka, 2018.)
Opis zastave: Zastava Općine Podravske Sesvete je omjera 1:2, plave boje sa žuto obrubljenim grbom boje u sredini. (Čl. 1, Statutarna odluka, 2018.)
Izvori: Statut Općinje Podravske Sesvete, 27.10.1999, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 9/1999, 19.11.1999.
Dvomjesečni program rada Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete, od konstituiranja do konca 1999. godine, 16.11.1999, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 9/1999, 19.11.1999.
Godišnji program rada Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete za 2000. godinu, 30.12.1999, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 13/1999, 31.12.1999.
Statut Općine Podravske Sesvete, 08.10.2001, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 12/2001, 11.10.2001.
Statut Općine Podravske Sesvete, 03.02.2006, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 2/2006, 14.02.2006.
Statut Općine Podravske Sesvete, 15.07.2009, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 10/2009, 16.08.2009.
Statut Općine Podravske Sesvete, 18.03.2013. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 5/2013, 20.05.2013.
Facebook profil Općina Podravske Sesvete, 21.06.2018.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/18-01/3, URBROJ: 515-05-02-01/1-18-4, 10.04.2018.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Podravske Sesvete, 08.02.2018, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 4/2018, 10.03.2018.
Statutarna odluka o izmjenama Statuta Općine Podravske Sesvete, 30.05.2018, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 12/2018, 26.07.2018.
Odluka o načinu uporabe i zaštiti grba i zastave Općine Podravske Sesvete, 02.10.2018, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 19/2018, 13.11.2018.

Grb Podravskih Sesveta je u plavome na zelenom brijegu zlatni kalež sa srebrnom hostijom i glava štita srebrno. Prema autoru likovnog rješenja: "Zeleni brijeg simbolizira uzvišenje na kojem se smjestila općina i poljoprivredu koja je jedna od glavnih djelatnosti stanovništva. Srebrna glava grb simbolizira rijeku Dravu, a zlatni kalež sa hostijom simbolizira svetost." Zastava je svjetlo plava sa zltno obrubljenim grbom u sredini.

Općina je ustrojena 1997. izdvajanjem iz općine Kloštar Podravski.Rasinja

[Rasinja] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Rasinja]
[Rasinja] [Rasinja]
Prihvaćena: 25. studenog 1993.     Odobrena: 18. travnja 1996. (P)
Dizajn: Arbi d.o.o., Zagreb, likovno oblikovanje prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: Štit razdijeljen, a gore raskoljen. U prvome polju (1) crveno srebrne/bijele četvorine, u drugome polju (2) na plavome tri snopa (2, 1); u trećem polju u crvenome srebrni/bijeli polumjesec nadvisuje zlatna/žuta šesterokraka zvijezda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Rasinja je povijesni grb. Grb je razdjeljen, gore rascjepan: 1. u crvenom crveno-bijeli šah, 2. u modrom tri zlatna pšenična klasa. Dolje u crvenom zlatna šestokraka zvijezda, ispod koje lebdi srebrni polumjesec. (Čl. 6, Odluka, 1993.)
Grb Općine Rasinja je povijesni grb u obliku štita. Grb je razdijeljen, gore rascijepan: 1. u crvenom crveno-bijeli šah, 2. u modrom tri zlatna pšenična klasa. Dolje u crvenom zlatna šesterokraka zvijezda, ispod koje lebdi srebrni polumjesec. (Čl. 6, Statut, 1994.)
Grb Općine Rasinja je povijesni grb Općine Rasinja u obliku štita. Grb je razdijeljen, gore rascijepan: 1. u crvenom crveno bijeli šah, 2. u modrom zlatna [sic!] pšenična klasa. Dolje u crvenom zlatna šesterokraka zvijezda, ispod koje lebdi srebrni polumjesec. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Grb Općine je povijesni grb Općine u obliku štita. Grb je razdijeljen, gore rascijepan: 1. u crvenom crveno bijeli šah, 2. u modrom tri zlatna pšenična klasa. Dolje u crvenom zlatna šesterokraka zvijezda, ispod koje lebdi srebrni polumjesec. (Čl. 4, Statut, 2006.)
Grb Općine je povijesni grb Općine u obliku štita. Grb je razdijeljen, gore rascijepan: 1. u crvenom crveno-bijeli šah, 2. u modrom tri zlatna pšenična klasa. Dolje u crvenom zlatna šesterokraka zvijezda, ispod koje lebdi srebrni polumjesec. (Čl. 4, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava,Općine Rasinja je bijele boje s grbom Općine Rasinja u sredini. Dimenzije su 200 x 100 centimetara. (Čl. 7, Odluka, 1993.)
Zastava Općine Rasinja je bijele boje s povijesnim grbom u sredini. Odnos širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 7, Statut, 1994; Čl. 4, Statut, 2001.)
Zastava u omjeru 1:2 bijele boje s povijesnim grbom u sredini. (Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2013.)

Izvori: Statut Općine Rasinja, 24.02.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 2/1994, 17.03.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Rasinja, 25.11.1993, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 7/1994, 12.04.1994.
Statut Općine Rasinja, 27.09.2001, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 11/2001, 05.10.2001.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/38, URBROJ: 515-04-03/1-96-3, 18.04.1996.
Dražen Ernečić: Grbovi i zastave Koprivničko-križevačke županije, Muzej Grada Koprivnice, 2003.
Statut Općine Rasinja, 31.10.2006. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 12/2006, 28.12.2006.
Statut Općine Rasinja, 15.07.2009. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 10/2009, 16.08.2009.
Statut Općine Rasinja, 28.03.2013. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 5/2013, 20.05.2013.
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 52-53.
"DVD Rasinja – Povelja o bratimljenju", 24.02.2010, Portal Podravskih Vatrogasaca, www.vatrogasac.net, 10.07.2015.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Rasinja, 27.03.2018, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 5/2018, 24.04.2018.

Grb Općine Rasinja je povijesni grb Rasinje, razdijeljen, gore raskoljen: 1. crveno bijeli šah, 2.u plavome tri zlatna pšenična snopa, dolje u crvenom zlatna šesterokraka zvijezda, ispod koje lebdi srebrni polumjesec. Pojavljuje se na pečatu iz 1865. godine. Zastava Općine Rasinja je bijele boje s grbom u sredini. U uporabi je bijela okomita stolna zastavica trokutastog kraja s grbom u sredini nadvišenim imenom općine. Osim toga rabi se i bijela okomita zastavica s grbom u sredini i crnim natpisom imena općine u redu iznad i u luku ispod njega.Sokolovac

[Sokolovac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sokolovac]
Prihvaćena: 20. travnja 1995.     Odobrena: 24. travnja 1996.
Dizajn: Marijan Špoljar, dr. Zorko Marković, Romano Baričević
Odobreni blazon grba: U plavome na zelenom trobrijegu bijeli sokol.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2, zelene boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Varijanta grba i zastave Općine Sokolovac polazi od doslovnog čitanja imena mjesta. Kako se u izboru elemenata i znakova ne može poći od nekog povijesnog znaka ili neke presudne povijesne činjenice koja bi se dala vizualizirati, izabrali smo znak sokola jedinim mogućim nositeljem značenja. Sokol je smiren, u sjedećem stavu, bez izrazitih lovačkih karakteristika i tek s naglašenim okom. Štit je podijeljen u dvije zone: 1. zelena donja završava stiliziranim krošnjama, što je posve jasno zna li se udjel šumarstva u privredi Općine, i 2. gornja plava predstavlja visinu, nebo. (Čl. 6, Odluka, 1995.)
Grb Općine sastoji se od plavog štita obrubljenog bijelom (srebrnom) bojom u kojem na zelenom trobrjegu stoji bijeli (srebrni) sokol. (Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2009; ČL. 4, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Sokolovac je zelene boje s grbom Općine u sredini, omjera 1:2. (Čl. 7, Odluka, 1995.)
Zastava u omjeru 1:2 zelene boje s grbom u sredini. (Čl. 4, Statut, 2006.)
Zastava Opaine u omjeru 1:2 je zelene boje s grbom u sredini. (Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)

Izvori: Statut Općine Sokolovac, 22.04.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 10/1994, 25.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Sokolovac, 20.04.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 9/1996, 17.07.1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-002/95-01-88, URBROJ: 515-04-03/1-96-1, 24.04.1996.
Statut Općine Sokolovac, 11.10.2001, Službeni glasnik Koprivnicko-križevacke županije, br. 12/2001, 11.10.2001.
Dražen Ernečić: Grbovi i zastave Koprivničko-križevačke županije, Muzej Grada Koprivnice, 2003.
Statut Općine Sokolovac, 09.02.2006, Službeni glasnik Koprivnicko-križevacke županije, br. 3/2006, 03.03.2006.
Statut Općine Sokolovac, 14.07.2009. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 10/2009, 16.08.2009.
Statut Općine Sokolovac, 26.03.2013. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 5/2013, 20.05.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sokolovac, 31.01.2018, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 3/2018, 29.03.2018.

Grb općine Sokolovac prikazuje sokola: u plavome štitu na zelenom trobrijegu bijeli sokol. Zastava je zelena s grbom u sredini. Statuti od 2006. propisuju i srebrni obrub štita, ali odobrenje Ministarstva to ne poznaje. Zastave s bijelim obruom oko grba nisu zabilježene u uporabi.


Sokolovac, 1995.

[Sokolovac, 1995.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sokolovac, 1995.]
Prihvaćena: 20. travnja 1995.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Dizajn: Marijan Špoljar, dr. Zorko Marković, Romano Baričević
Izvori: Statut Općine Sokolovac, 22.04.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 10/1994, 25.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Sokolovac, 20.04.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 9/1996, 17.07.1996.

Grb i zastava općine u originalnoj odluci o simbolima prikazuju ponešto drugačiji oblik štita od onog koji se kasnije ustalio u uporabi.Sveti Ivan Žabno

[Sveti Ivan Žabno] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sveti Ivan Žabno]
Prihvaćena: 4. rujna 2019.     Odobrena: 29. srpnja 2019.
Odobreni blazon grba: U zelenome polju zlatna/žuta puška između srebrne/bijele školjke i srebrne/bijele lopate bez drške.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine u sredini.
Opis grba: Opis grba: U zelenome polju zlatna/žuta puška između srebrne/bijele školjke i srebrne/bijele lopate bez drške. (Čl. 5, Odluka, 2019.)
Opis zastave: Opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom Općine u sredini. (Čl. 6, Odluka, 2019.)
Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu općine Sveti Ivan Žabno, 20.04.1993, Službeni vjesnik Križevci, br. 4/1993, 20.04.1993.
Statut Općine Sveti Ivan Žabno, 03.03.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 3/1994, 18.03.1994.
Statut Općine Svei Ivan Žabno, 27.09.2001, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 11/2001, 06.10.2001.
Statut Općine Sveti Ivan Žabno, 07.07.2009, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 9/2009, 15.07.2009.
Statut Općine Sveti Ivan Žabno, 19.07.2013. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 10/2013, 08.08.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sveti Ivan Žabno, 31.01.2018, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 2/2018, 02.03.2018.
Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Ivan Žabno, 04.09.2019, Službeni glasnik koprivničko-križevačke županije, br. 14/2019, 30.09.2019.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/17-01/4, URBROJ: 515-22/2-19-11, 29.07.2019.
Manuel Marković: "Grb i zastava", Općina Sveti Ivan Žabno, 30.12.2019, osiz.hr

Grb Svetog Ivana Žabnog je u zelenome zlatna puška uspravno između nasuprotno postavljene srebrne školjke i srebrne lopate bez drške. Za školjku se kaže da prestavlja sv. Ivana Krstitelja, koji ju je rabio prilikom krštenja Isusa. Motika i puška predstavljaju ljude ovog kraja, koji su radili na zemlji u miru, a kad je bila potreba postajali branitelji (povjesno: graničari). Zelena pozadina predstavlja bogatu prirodu, lojalnost, sreću i nadu. Zastava je žuta s grbom u sredini.
Iako službeni blazon i opis u odluci kojom je usvojeno rješenje grba opisuje alatku kao lopatu, likovno rješenje jasno prikazuje motiku, a o motici govori i članak kojim se simboli predstavljaju i objašnjavaju na općinskim stranicama.Sveti Petar Orehovec

[Sveti Petar Orehovec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sveti Petar Orehovec]
Prihvaćena: 22. prosinca 2011.     Odobrena: 5. rujna 2011.
Dizajn: Tamara Pap, dizajnerica iz Križevaca
Odobreni blazon grba: U crnome polju dva zlatna/žuta crveno naoružana lava pridržavaju zlatni/žuti stup na kojem je zlatni/žuti orah.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje sa crveno obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba: U crnom polju polukružnog štita nalaze se dva uspravljena lava zlatne boje, okrenuta jedan prema drugome. Lavovi prednjim šapama zajednički drže zlatni stup koji se nalazi u sredini štita, a oslanjaju se po jednom stražnjom šapom na bazu stupa. Na vrhu stupa nalazi se zlatni orah. (Čl. 5, Odluka, 2011.)
Grb Općine ima oblik polukružnog štita. U crnom polju polukružnog štita nalaze se dva uspravljena lava zlatne boje, okrenuta jedan prema drugome. Lavovi prednjim šapama zajednički drže zlatni stup koji se nalazi u sredini štita, a oslanjaju se po jednom stražnjom šapom na bazu stupa. Na vrhu stupa nalazi se zlatni orah. (Čl. 2, Statutarna odluka, 2013.)

Opisi zastave: Opis zastave: Zastava Općine je žute (zlatne) boje omjera dužine i širine 2:1. Grb se nalazi središnje pozicioniran unutar polja zastave, približno zauzimajući trećinu duže strane zastave. Grb je omeđen crvenim rubom. (Čl. 6, odluka, 2011.)
Zastava Općine je žute (zlatne) boje omjera dužine i širine 2:1. Grb se nalazi središnje pozicioniran unutar polja zastave, približno zauzimajući trećinu duže strane zastave. Grb je omeđen crvenim rubom.

Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu općine Sveti Petar Orehovec, 20.04.1993, Službeni vjesnik Križevci, br. 4/1993, 20.04.1993.
Statut Općine Sveti Petar Orehovec, 22.02.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 3/1994, 18.03.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Petar Orehovec, 22.12.2011, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 16/2011, 30.12.2011.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/10-01/0052, URBROJ: 515-02-03-02/1-11-3, 05.09.2011.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sveti Petar Orehovec, 27.03.2013, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 4/2013, 09.05.2013.
Općina Sveti Petar Orehovec, www.svetipetarorehovec.hr, 10.10.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sveti Petar Orehovec, 31.01.2018, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 3/2018, 29.03.2018.

Grb Svetog Petara Orehovca je u crnom dva uspravljena zlatna lava drže zlatni stup na vrhu kojeg je zlatni orah. Dva lava koja drže stup nalaze se u grbu na pečatu Gašpara Orahoczyja od Orehovice, vice-bana Hrvatske, iz 1670. Sličan grb potvrđen je 1690. njegovom sinu Stjepanu kada je dobio grofovstvo. Suvremena općina koja se razvila na području njihovih starih posjeda dodala je u grb i orah. Zastava je žuta sa crveno obrubljenim grbom u sredini.Virje

[Virje] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Virje]
Prihvaćena: 2. lipnja 1995.     Odobrena: 7. srpnja 1995.
Dizajn: Ivica Tišljar
Odobreni blazon grba: U zlatnome/žutom crveno obrubljenom štitu crveni presječeni plašt sv. Martina sa srebrnim/bijelim križem.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine smještenim do koplja.
Opisi grba: U zlatnom (žutom) trokutastom štitu sa crvenim ukrasnim rubom smješten je crveni plašt presječen s desna u lijevo. To je plašt zaštitnika Virja Sv. Martina. Na unutrašnjoj strani otvorena plašta je srebrni (bijeli) križ. Plašt ima okruglu kopču na desnom ramenu. (Čl. 1, Odluka, 1994.)
U zlatnom (žutom) trokutastom štitu sa crvenom bordurom smješten je crveni plašt presječen s desna u lijevo. To je plašt zaštitnika Virja Sv. Martina. Na unutrašnjoj strani otvorena plašta je srebrni (bijeli) križ. Plašt ima okruglu kopču na desnom ramenu. (Čl. 6, Odluka, 1995.)
U grbu u zlatnom (žutom) trokutastom štitu sa crvenom bordurom smješten je crveni plašt presječen s desna u lijevo. To je plašt zaštitnika Virja sv. Martina. Na unutrašnoj strani otvorena plašta je srebrni (bijeli) križ. Plašt ima kopču na desnom ramenu. (Čl. 4, Statut, 2001.)
U grbu u zlatnom (žutom) trokutastom štitu s crvenom bordurom smješten je crveni plašt presječen s desna u lijevo. To je plašt zaštitnika općine Virje svetog Martina. Na unutarnjoj strani otvorenog plašta je srebrni (bijeli) križ. Plašt ima kopču na desnom ramenu. (Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Općina Virje ima svoju zastavu koja je žute boje (omjer 1:2). Grb je smješten do koplja. (Čl. 7, Odluka, 1995.)
Zastava Općine je žute boje (omjer 1:2). Grb je smješten do koplja. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)

Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Virje, 19.04.1993, Službene novine Općine Đurđevac, br. 3/1993, 20.04.1993.
Statut Općine Virje, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 9/1994, 12.04.1994.
Odluka o izmjenama Statuta Općine Virje, 03.11.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 15/1994, 15.11.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Virje, 02.06.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 7/1995, 08.07.1995.
Statut Općine Virje, 04.10.2001, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 11/2001, 05.10.2001.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/94-01/21, URBROJ: 515-04-03/1-95-1, 07.07.1995.
Dražen Ernečić: Grbovi i zastave Koprivničko-križevačke županije, Muzej Grada Koprivnice, 2003.
Statut Općine Virje, 08.07.2009. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 9/2009, 15.07.2009.
Statut Općine Virje, 26.03.2013. Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 3/2013, 23.04.2013.
Božica Jelušić: "Dizajn prof. Zdravka Tišljara u objektima i izdanjima virovske sredine - Vježbe za odgoj oka", Glas Podravine, 6. ožujka 2009., str. 10.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Virje, 31.01.2018, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, br. 3/2018, 29.03.2018.

Grb Virja je opisan u odluci: U zlatnom žutom trokutastom štitu sa crvenom bordurom smješten je crveni plašt presječen s desna u lijevo. To je plašt zaštitnika Virja, sv. Martina. Na unutarnjoj strani otvorena plašta je srebrni bijeli križ. Plašt ima okruglu kopču na desnom ramenu. Zastava je žuta s grbom Općine uz koplje. Grb i zastava općine posvećeni su 11. studenoga 1994. na Dan općine. Zastava u razmjeru 1:2 propisana je 1995.
Dok Ernečić pripisuje dizajn Ivici, novinski članak kao autora navodi prof. Zdravka Tišljara, akademskog slikara iz Zagreba, obojica poznati kulturni djelatnici Virja.


Virje, 1994. – 1995.

[Virje, 1994. – 1995.] [Normal] 5:7 [Državna zastava na kopnu]
Prihvaćena: 3. studenog 1994.
Dizajn: Ivica Tišljar
Opis grba: (ut supra Čl. 1, Odluka, 1994.)
Opis zastave: Općina Virje ima svoju zastavu koja je žute boje (omjer 1:1,4) na kojoj je uz jarbol smješten grb Općine Virje koji svojom masom i smještajem pokriva gotovo 2/3 zastave. (Čl. 2, Odluka, 1994.)
Izvori: Statut Općine Virje, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 9/1994, 12.04.1994.
Odluka o izmjenama Statuta Općine Virje, 03.11.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 15/1994, 15.11.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Virje, 02.06.1995, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 7/1995, 08.07.1995.

Zastava usvojena 1994. bila je drugačijeg razmjera. Grb je bio isti kakav se koristi i kasnije.


Virje, 1994. – 1995.

Prihvaćena: 31. ožujka 1994.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opis grba: Grb Općine Virje je stari grb Prodavića u obliku normanskog štita zelene boje. U sredini grba je manji raskoljeni normanski štit crvene boje s tankim štapom iz kojeg izlaze dva kokotova pera smeđe boje. S lijeve i desne strane su orlova krila smeđe boje. Iznad grba piše crnim slovima Općina Virje. (Čl. 5, Statut, 1994.)
Opis zastave: Općina Virje ima svoju zastavu koja je bijele boje s grbom Općine Virje u sredini polja. S lijeve strane zastave je hrvatska pletenica, a s desne splet žitnog klasja. S donje strane zastave je 10 cm široki zlatni rub od resa. Zastava je veličine 120 x 80 cm. (Čl. 6, Statut, 1994.)
Napuštena: 3. studenog 1994.
Izvori: Statut Općine Virje, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 9/1994, 12.04.1994.
Odluka o izmjenama Statuta Općine Virje, 03.11.1994, Službeni glasnik Županije Koprivničko-Križevačke, br. 15/1994, 15.11.1994.

Grb usvojen prvotno 1994. bio je zeleno okruženo u crvenom polju izrasta smeđu štap s dva pjetlova pera između dva smeđa orlova krila. To je navodno povijesni grb Prodavića, kako se mjesto zvalo ranije. Zastava je bila okomita, bijela s grbom u sredini između pletera i žitnog klasja.[Prethodna stranica: Koprivničko-križevačka županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Koprivnica and Krizevci County - Communities][Slijedeća stranica: Bjelovarsko-bilogorska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2019 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.