[Prethodna stranica: Zagrebačka županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Krapina and Zagorje County][Slijedeća stranica: Krapinsko-zagorska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 30. prosinca 2019.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Krapinsko-zagorske županije.

Krapinsko-zagorska županija


Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Županijske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim županijskim dokumentima.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Krapinsko-zagorska županija

Sjedište: Krapina

[Krapinsko-zagorska županija] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Krapinsko-zagorska županija]
[Krapinsko-zagorska županija]
Prihvaćena: 17. prosinca 1999.     Odobrena: 8. svibnja 2000.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: Okomita crveno zlatna/žuta inverzija; u crvenom ulatni/žuti zid s kruništem nadvisuju tri zlatne/žute šesterokrake zvijezde.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žutim trakama s gornje i donje strane, sa žuto obrubljenim grbom županije u sredini.
Opisi grba: Grb ima oblik polukružnog štita koji je vertikalno podjeljen. Horizontalno štit je podjeljen krunskim rezom tako da su unutar štita dobivena četri polja. Polja jedan i četri crvene su boje, a polja dva i tri su zlatne boje. U glavi se nalaze tri šestokrake zvijezde: prva zvijezda je zlatne boje, a desna crvene boje i treća zvijezda je crvene boje. (Čl. 1, Odluka o izmjenama, 1999.)
Grb ima oblik polukružnog štita koji je vertikalno podjeljen. Horizontalno štit je podjeljen krunskim rezom tako da su unutar štita dobivena četri polja. Polja jedan i četri crvene su boje, a polja dva i tri su zlatne boje. U glavi se nalaze tri šestokrake zvijezde: prva zvijezda je zlatne boje, druga zvijezda je vertikalno podijeljena te je lijeva polovica zlatne boje, a desna crvene boje i treća zvijezda je crvene boje. (Ispravak, 2000.) Opis grba: Grb ima oblik polukružnog štita koji je vertikalno podijeljen. Horizontalno štit je podijeljen krunskim rezom tako da su unutar štita dobivena četiri polja. Polja jedan i četiri crvene su boje, a polja dva i tri su zlatne boje. U glavi se nalaze tri šesterokrake zvijezde: prva zvijezda je zlatne boje, druga zvijezda je vertikalno podijeljena te je lijeva polovica zlatne boje, a desna crvene boje i treća zvijezda je crvene boje. (Čl. 8, Statutarna odluka, 2005.)

Opisi zastave: Zastava je dvobojna crveno-zlatne boje. Osnovno polje je zagasito crvene boje, a obrubljena je da dvjema zlatnim trakama s gornje i donje strane zastave debljine 1/10 širine zastave. Zastava je dimenzija omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Županije s obje strane zastave, obrubljen zlatnom trakom. Crvena boja u grbu na zastavi svjetlija je od osnovnog polja zastave. (Čl. 2, Odluka o izmjenama, 1999.)
Svečana zastava Krapinsko-zagorske županije je jednobojna, zagasito crveno boje, a obrubljena je zlatnim trakama. Zastava je dimenzija omjera dužine i širine 2:1, s time daje u zadnjoj četvrtini zastava koso rezana tako da završava šiljkom istostraničnog trokuta, čije su stranice obrubljene zlatnim resama. U sredini zastave u sjecištu dijagonala nalazi se grb Županije s obje strane zastave, obrubljen zlatnom trakom. Crvena boja u grbu svjetlija je od osnovnog polja zastave. Ispod grba u polukružnom obliku nalazi se pleter zlatne boje, a iznad grba je naziv Krapinsko-zagorska županija. (Odluka o izgledu, 1999.)
Opis zastave: Zastava je dvobojna crveno - zlatne boje. Osnovno polje je zagasito crvene boje, a obrubljena je sa dvjema zlatnim trakama s gornje i donje strane zastave debljine 1/10 širine zastave. Zastava je dimenzija omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Županije s obje strane zastave, obrubljen zlatnom trakom. Crvena boja u grbu na zastavi svjetlija je od osnovnog polja zastave. Županija ima i svečanu zastavu. Svečana zastava Krapinsko-zagorske županije je jednobojna, zagasito crvene boje, a obrubljena je zlatnim trakama. Zastava je dimenzija omjera dužine i širine 2:1, s time da je u zadnjoj četvrtini zastava koso rezana tako da završava šiljkom istostraničnog trokuta, čije su stranice obrubljene zlatnim resama. U sredini zastave u sjecištu dijagonala nalazi se grb Županije s obje strane zastave, obrubljen zlatnom trakom. Crvena boja u grbu svjetlija je od osnovnog polja zastave. Ispod grba u polukružnom obliku nalazi se pleter zlatne boje, a iznad grba je naziv Krapinsko-zagorska županija. (Čl. 9 i 10, Statutarna odluka, 2005.)

Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Županije Krapinsko-zagorske, 16.04.1993, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 1/1993, 01.09.1993.
Odluka o pristupu izradi prijedloga i utvrđivanju svečane pjesme, grba i zastave Županije, 14.05.1993, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 1/1993, 01.09.1993.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Županije Krapinsko-zagorske, 06.08.1993, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 8/1993, 30.10.1993.
Statut Županije Krapinsko-zagorske, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 4/1994, 31.03.1994.
Odluka o izmjeni Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Županije Krapinsko-zagorske, 03.06.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 14/1994, 04.06.1994.
Statut Županije Krapinsko-zagorske (pročišćeni tekst), 28.11.1996, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 1/1997, 25.03.1997.
Statut o izmjenama Statuta Županije Krapinsko-zagorske, 10.07.1997, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 6/1997, 11.07.1997.
Odluka o izmjeni Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Krapinsko-zagorske županije, 19.12.1997, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 14/1997, 22.12.1997.
Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga grba i zastave Krapinsko-zagorske županije, 27.03.1998, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 2/1998, 11.05.1998.
Odluka o utemeljenju Knjige instalacija Krapinsko-zagorske županije, 23.04.1998, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 6/1998, 10.08.1998.
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga grba i zastave Krapinsko-zagorske županije, 23.07.1998, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 6/1998, 10.08.1998.
Odluka o utemeljenju Knjige inštalacija Krapinsko-zagorske županije, 23.04.1998, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 7/1998, 10.09.1998.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Krapinsko-zagorske županije, 17.12.1999, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 17/1999, 29.12.1999.
Odluka o izgledu svečane zastave Krapinsko-zagorske županije, 17.12.1999, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 17/1999, 29.12.1999.
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Krapinsko-zagorske županije, 31.01.2000, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 1/2000, 31.01.2000.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-02/99-01/19, URBROJ: 514-09-01-00-2, 08.05.2000.
Statutarna odluka o opisu i uporabi grba i zastave Krapinsko-zagorske županije, 11.03.2005, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 2/2005, 14.03.2005.
Statut Krapinsko-zagorske županije, 19.10.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 12/2001, 19.10.2001.
Statut Krapinsko-zagorske županije, 19.10.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 13/2001, 25.10.2001.
Statut Krapinsko-zagorske županije - pročišćeni tekst, 08.06.2006, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 11/2006, 30.06.2006.
Odluku o izmjeni i dopuni Statutarne odluke o opisu i uporabi grba i zastave Krapinsko-zagorske županije, 17.12.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 30/2009, 18.12.2009.
Statut Krapinsko-zagorske županije - pročišćeni tekst, 18.10.2013, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 26/2013, 25.10.2013.

Grb je vertikalno raskoljen crveno-zlatni s nazubljenim zidom u dnu i tri šestokrake zvijezde u zaglavlju nasuprotno obojeni.
Zastava je zagasito crvena s tankim žutim prugama uz gornji i donji rub, svaka 1/10 širine zastave široka, te sa zlatno obrubljenim grbom u sredini.
Svečana zastava je propisana kao vertikalna crvena s grbom u sredini s imenom županije ispisanim u luku u tri reda iznad. Ispod grba je s troplet u luku. Stolne zastavice se, također, izrađuju prema tom uzorku.


Krapinsko-zagorska županija, projekt iz 1999.

[Krapinsko-zagorska županija, projekt iz 1999.]
[Prijedlog]

Izvori: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Krapinsko-zagorske županije, 17.12.1999, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 17/1999, 29.12.1999.
Korespondencija sa Županijom, 2000.

Svečana zastava je planirana da bude vertikalni crveni gonfalon s grbom u sredini između grančica lipe i vinove loze te s imenom županije ispisanim u luku u tri reda iznad. No, na kraju je izrađena drugačije.


Krapinsko-zagorska županija, 1997. – 1999.

[Krapinsko-zagorska županija, 1997. – 1999.]
[Krapinsko-zagorska županija, 1997. – 1999.]
[Okomita] [Povijesna] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 19. prosinca 1997.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: Opis grba: Središnji dio grba predstavlja Stari grad sa kulama u obliku štita iz grba Grada Krapine. Pozadina kule je tamno plave boje. Oko štita nalazi se plašt crvene boje po ugledu na stare uniforme hrvatskih vojnika, napose Iliraca. Postava plašta je nebesko plave boje koja simbolizira otvorenost i iskrenost kao i poštenje stanovnika Županije. S lijeve i desne strane preko plašta na zlatnim vrpcama vise ivančice kao simbol Županije i planine podno koje je velikim dijelom smještena Županija. Na vrhu štita i na plaštu nalazi se povijesni grb Republike Hrvatske iz 1495. godine. U pozadini grba iznad plašta stilizirani su pitomi zagorski bregovi. Ispod grba nalazi se zavojita traka tamno plave boje,na kojoj su s lijeva na desno ispisane riječi "ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA". (Čl. 1, Odluka, 1993.)
Opis zastave: Opis zastave: Zastava Županije Krapinsko-zagorske pravokutnog je oblika crvene boje, izrađena od svile. Na donjem rubu zastave nalaze se dva kvadratna izreza veličine 1/5 širine zastave svaki. Zastava je obrubljena pozlaćenim resama. U donjoj polovici zastave počevši od sredine prema dolje nalazi se grb Županije Krapinsko-zagorske. Grb se nalazi s obje strane zastave. Veličina grba je takova da zavojite trake gotovo dodiruju lijevi i desni rub zastave. (Čl. 9, Odluka, 1993.)
Napuštena: 17. prosinca 1999.
Izvori: Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Županije Krapinsko-zagorske, 06.08.1993, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 8/1993, 30.10.1993.
Odluka o izmjeni Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Županije Krapinsko-zagorske, 03.06.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 14/1994, 04.06.1994.
Statut o izmjenama Statuta Županije Krapinsko-zagorske, 10.07.1997, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 6/1997, 11.07.1997.
Odluka o izmjeni Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Krapinsko-zagorske županije, 19.12.1997, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 14/1997, 22.12.1997.

Odluka iz 1997. godine mijenja izgled grba, tako da se grb Republike Hrvatske u njemu zamjenjuje "povijesnim grbom Republike Hrvatske iz 1495. godine" [sic!]. Grb smješten u zaglavlje zapravo je glavni šahirani štit državnog grba u zamijenjenim bojama i bez štitova u kruni, odnosno povijesni hrvatski grb. Odluka ne spominje promjene na plavoj vrpci, ali je na njoj natpis u praksi svakako promijenjen s promijenom imena Županije 1997. godine. Grb se koristio i bez plave vrpce s natpisom.


Krapinsko-zagorska županija, 1993. – 1997.

[Krapinsko-zagorska županija, 1993. – 1997.] [Normal] [Okomita] [Povijesna] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Krapinsko-zagorska županija, 1993. – 1997.]
[Krapinsko-zagorska županija, 1993. – 1997.]
Prihvaćena: 6. kolovoza 1993.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: Opis grba: Središnji dio grba predstavlja Stari grad sa kulama u obliku štita iz grba Grada Krapine. Pozadina kule je tamno plave boje. Oko štita nalazi se plašt crvene boje po ugledu na stare uniforme hrvatskih vojnika, napose Iliraca. Postava plašta je nebesko plave boje koja simbolizira otvorenost i iskrenost kao i poštenje stanovnika Županije. S lijeve i desne strane preko plašta na zlatnim vrpcama vise ivančice kao simbol Županije i planine podno koje je velikim dijelom smještena Županija. Na vrhu štita i na plaštu nalazi se grb Republike Hrvatske. U pozadini grba iznad plašta stilizirani su pitomi zagorski bregovi. Ispod grba nalazi se zavojita traka tamno plave boje,na kojoj su s lijeva na desno ispisane riječi "ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA". (Čl. 8, Odluka, 1993.)
Opis zastave: (ut supra Čl. 9, Odluka, 1993.)
Napuštena: 19. prosinca 1997.
Izvori: Odluka o pristupu izradi prijedloga i utvrđivanju svečane pjesme, grba i zastave Županije, 14.05.1993, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, 01.09.1993.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Županije Krapinsko-zagorske, 06.08.1993, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 8/1993, 30.10.1993.
Odluka o izmjeni Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Županije Krapinsko-zagorske, 03.06.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 14/1994, 04.06.1994.
Odluka o izmjeni Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Krapinsko-zagorske županije, 19.12.1997, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 14/1997, 22.12.1997.
Šimić & Co. d. o. o., Krapina, promidžbeni katalog, bez datuma (oko 2001.)

Grb se sastoji od grba grada Krapine iznad kojega je hrvatski državni grb okružen heraldičkim plaštem. Cvijetovi ivančice u dnu podsjećaju na istoimenu goru koja dominira Županijom. Iako je Ministarstva uprave odbilo ovo rješenje, zastava je često korištena, službeno propisana u vertikalnoj inačici s kvadratnim izrezima i resama. Vodoravna je zastava, također, zabilježena u upotrebi. Vodoravna inačica izrađivana je i bez plave vrpce s natpisom. Sredinom 1997. natpis je teorijski promijenjen općim aktom tako da je riječ "županija" na kraju.[Prethodna stranica: Zagrebačka županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Krapina and Zagorje County][Slijedeća stranica: Krapinsko-zagorska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2019 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.