[Prethodna stranica: Hrvatska - položajne zastave i pomorski plamenci, III. dio][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Croatia - Ethnical Minorities][Slijedeća stranica: Hrvatska - povijesne zastave]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 15. prosinca 2007.
Posljednja promjena: 7. veljače 2018.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]
Ova stranica je u izradi! Linkovi i slike mogu nedostajati!
Podaci prikazani na ovoj stranici nisu nužno ispravni!

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Hrvatska - nacionalne manjine


Nacionalne manjine koje žive u Republici Hrvatskoj izrijekom su navedene u preambuli Ustava RH "Srbi, Česi, Slovaci, Talijani, Madžari, Židovi, Nijemaci, Austrijanaci, Ukrajinaci, Rusini i drugi". U izborima za Sabor sudjeluju predstavnici sljedećih manjina: Srba, Mađara, Talijana, Čeha, Slovaka, Austrijanaca, Bugara, Nijemaca, Poljaka, Roma, Rumunja, Rusina, Rusa, Turaka, Ukrajinaca, Vlaha, Židova, Albanaca, Bošnjaka, Crnogoraca, Makedonaca i Slovenaca. Na nižim razinama također se biraju predstavnici manjina prema zastupljenosti pojedine manjine u jedinici lokalne uprave i samouprave. Pitanje znamenja i simbola nacionalnih manjina sustavno je rješeno Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, 155/2002). Zakon osigurava pravo na slobodnu uporabu simbola - grba, zastave i himne, zajedno sa simbolima Republike Hrvatske (čl. 14). Simbole svake manjine usvajaju koordinacije vijeća nacionalne manjine dotične manjine (najviše tijelo manjinskih predstavnika pojedine manjine u Hrvatskoj), uz suglasnost Savjeta za nacionalne manjine, vladine institucije koja radi na pitanjima manjina (čl. 33). Do sada su svoje simbole na ovaj način oslužbenile samo neke manjine, dok neke svoje simbole tradicionalno koriste i bez provođenja ove procedure. Neke manjine za sada ne koriste nacionalne simbole.
U nekim slučajevina propisana manjinska zastava razlikuje se od matične nacionalne zastave samo u razmjeru (tipično 1:2 za zastave u Hrvatskoj prema 2:3 u domovini), ali tome nije namjera stvaranje razlike između tih dviju zastava, već se radi o tome da se veličina manjinske zastave prilagodi veličini hrvatske nacionalne zastave uz koju se redovito ističe.
Prema napisu u Vjesniku (21.08.2007, str. 4) jedine dvije manjine koje su do tada provele postupak odobrenja svojih simbola prema zakonu iz 2002. godine su Srbi i Česi, iako se i za ostale očekuje da će to učiniti u dogledno vrijeme.


Vidi još:

Bošnjaci u Hrvatskoj

[Bošnjaci u Hrvatskoj] [Normal] 1:2 [Bošnjaci u Hrvatskoj]
U upotrebi: od 1990-ih
Prihvaćena: 21. listopada 2017.     Odobrena: 25. siječnja 2018.
Opis grba: Grb bošnjačke nacionalne manjine je povijesni grb u obliku štita plave boje, podijeljen na dva polja dijagonalnom gredom bijele boje sa po tri ljiljana zlatnožute boje u svakom polju. (Čl. 7, Odluka, 2017)
Opis zastave: Zastava bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj je bijele boje pravougaonog oblika sa grbom bošnjačke nacionalne manjine u sredini koji je opisan u članku 7. ove odluke. Omjer širine i dužine zastave je 1 : 2. (Čl. 9, Odluka, 2017)
Izvori: Odluka o grbu i zastavi bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, 21.10.2017, Koordinacija županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, vbnmgz.hr
Likovno rješenje grba i zastave bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, [21.10.2017], vbnmgz.hr
"Grb i zastava bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj", 30.01.2018, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, vbnmgz.hr
Odluka Savjeta za nacionalne manjine, KLASA: 016-01/17-04/01, URBROJ: 50438-18-03, 25.01.2018.
Senad Tokić: "Bošnjaci dobili grb i zastavu u Republici Hrvatskoj!", 25.01.2018, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zadra, vijece-bnmgz.hr

Grb i zastava Bpošnjaka u hrvatskoj u temelju su jednaki grbu i zastavi Republike Bosne i Hercegovine, kakva se koristila od 1992. do 1998., a on onda se smatra zastavom Bošnjaka u Bosni i hercegovini i u inozemstvu. Grb je povijesni grb bosanskog kralja Tvrtka u plavome srebrna kosa greda između šest zlatnih ljiljana, a zastava je bijela s grbom u sredini.Česi u Hrvatskoj

[Česi u Hrvatskoj] [Normal] 2:3 [Česi u Hrvatskoj]
Prihvaćena: 10. veljače 2007.     Odobrena: 29. lipnja 2007.
Opis grba: Grb češke manjine čini štit sa tri polja: crvenim, bijelim i plavim. U donjem dijelu štita (bijelo polje) je dio šahovnice grba Republike Hrvatske. U sredini štita (bijelo polje) iznad dijela šahovnice se nalazi srebrni lav. Iznad štita se nalazi lenta sa natpisom ČESI U REPUBLICI HRVATSKOJ, odnosno ČEŠI V REPUBLICE CHORVATSKO. (Čl. 7, Odluka, 2007)
Opis zastave: Zastava češke manjine istovjetna je državnoj zastavi Češke republike a sastoji se od tri boje: bijele,crvene i plave.Omjer dužine i širine zastave je 3:2. Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redosljedom: s gornje strane je bijela,s donje strane je crvena. Između njih je plavi klin do polovice dužine zastave. (Čl. 7, Odluka, 2007)
Izvori: Bilješka sa sastanka Koordinacije vijeća i predstavnika Češke manjine RH, Antun-Toni Řehák, Rijeka, 11.02.2007.
Odluka Savjeta za nacionalne manjine, KLASA: 016-02/07-02/27, URBROJ: 50438-07-02, 29.06.2007.
Savez Čeha u Republici Hrvatskoj/Svaz Čechů v Republice Chorvatsko, http://www.savez-ceha-rh.t-com.hr/, 15.12.2007
Odluku o zastavi i grbu češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, Daruvar, 10.02.2007.

Zastava Čeha jednaka je zastavi Češke Republike: bijelo-crvena dvobojnica s plavim trokutom uz koplje koji doseže trećim vrhom do sredine zastave. Znak je štit sa tri polja: crvenim, bijelim i plavim, u dnu kojeg je dio crveno-bijele šahovnice. U sredini se nalazi srebrni lav. Iznad štita je u zlatnoj vrpci natpis "Češi v Republice Chorvatsko/Česi u Republici Hrvatskoj".Rusini u Hrvatskoj

[Rusini u Hrvatskoj] [Normal] 1:2 [Rusini u Hrvatskoj]
Prihvaćena: 2008.     Odobrena: 11. rujna 2009.
Izvori: [Odluka o znamenju i simbolu Rusina u Republici Hrvatskoj (zastava, i grb), 2008.]
Odluka Savjeta za nacionalne manjine, Kl. 022-02/09-02/03 Urbr. 50438-09-07, 11.09.2009.
"Rusini u Hrvatskoj dobili grb, zastavu i svečanu pjesmu", Savez Rusina i Ukrajinaca Republike Hrvatske, www.sriu.hr, 11.12.2009.

Grb Rusina u Hrvatskoj je raskoljen desno u plavom tri zlatne grede i lijevo u srebrnom uspravljeni smeđi medvjed i u zaglavlju crveno-srebrni kvadrati. Ovo je tadicionalni grb Rutenije (znane i kao Zakarpatska Ukrajina) kakav je ustanovljen 1920 za jedan od sastavnih dijelova Čehoslovačke, a danas ga koriste Rusini širom svieta; nadvišen crveno-bijelim kvadratima koji simboliziraju njihovu hrvatsku domovinu. Iako postoji opća rusinska zastava koja je plavo-bijelo-crvena trobojnica kod koje je plava pruga dvostruko šira, u mnogim zemljama (npr. Ukrajina, Srbija) Rusini koriste zastavu zemlje domaćina s rusinskim grbom u sredini. Tako je i zastava Rusina u Hrvatskoj crveno-bijelo-plava trobojnica s grbom u sredini.Srbi u Hrvatskoj

[Srbi u Hrvatskoj] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 9. travnja 2005.     Odobrena: 2005.
Opis zastave: Zastava srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj sastoji se od tri boje: crvene, plave i bijele. Omjer širine i dužine zastave je 1 : 2. Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redom s gornje strane: crvena, plava i bijela. Svaka boja čini jednu trećinu širine zastave. (Čl. 7, Odluka, 2005.)
Izvori: Večernji list, 10.04.2005
Odluka o zastavi srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, 9.4.2005, Srpsko narodno vijeće - nacionalna koordinacija vijeća srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

Zastava Srba u Hrvatskoj crveno-plavo-bijela je trobojnica bez ikakvih drugih simbola. Grb nije usvojen. Zastava je slična narodnoj zastavi Republike Srbije, no bez grba i u razmjeru 1:2 (u odnosu na onu Srbije koja je 2:3).Talijani u Hrvatskoj

[Talijani u Hrvatskoj] [De facto] 1:2~
U upotrebi: od 1990.
Prihvaćena: --     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Izvor: Statuto dell’Unione Italiana, Verteneglio, 16 febbraio 2002 – Rovigno, 28 settembre 2002. Comunita nazionale italiana, www.cipo.hr, 15.12.2007.

Zastava koju koriste Talijani, uglavnom u Istri, Kvarneru i Zadru, određena je Statutom Talijanske unije, organizacije Talijana u Hrvatskoj i Sloveniji, a jednaka je zastavi matične države, Republike Italije. U praksi, zastava se koristi u razmjeru 1:2, koji odgovara razmjerima ostalih zastava koje se itiču zajedno s njom, u pravilu, zastava Republike Hrvatske te lokalne zastave županija, gradova ili općina. Iako ova zastava nije )još?) službeno potvrđena u skladu sa zakonom iz 2002. godine, ona se koristi u gradovima i općinama sa značajnom talijanskom populacijom zajedno s nacionalnom zastavom i lokalnim zastavama po tradiciji već od osnivanja Republike Hrvatske. Praksa isticanja talijanske zastave zajedno s ostalim zastavama uvedena je nakon 2. svjetskog rata, iako je u tom periodu, do 1990. zastava uključivala u sredini i žuto obrubljenu crvenu peterokraku zvijezdu.[Prethodna stranica: Hrvatska - položajne zastave i pomorski plamenci, III. dio][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Croatia - Ethnical Minorities][Slijedeća stranica: Hrvatska - povijesne zastave]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2018 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.