[Prethodna stranica: Osječko-baranjska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Osijek and Baranya County - Cities][Slijedeća stranica: Osječko-baranjska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 1. listopada 2000.
Posljednja promjena: 28. siječnja 2018.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Osječko-baranjske županije.

Osječko-baranjska županija - gradovi


  1. Osijek
  2. Beli Manastir
  3. Belišće
  4. Donji Miholjac
  5. Đakovo
  6. Našice
  7. Valpovo

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim gradskim dokumentima.
Godine 1997. su općine Belišće i Donji Miholjac dobile status grada, dok je grad Našice izdvojen iz Požeško-slavonske županije i uključen u Osječko-baranjsku.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Osijek

[Osijek] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Osijek]
[Osijek]
Prihvaćena: 2. srpnja 1985.     Odobrena: 8. rujna 1993. [P]
Odobreni blazon grba: [Grb Grada Osijeka ima oblik stiliziranog štita čija je visina u odnosu na širinu 5:4. U središnjem dijelu grba naglašen je most na tri luka prijeko rijeke Drave. Na sredini tog mosta uzdiže se pravokutna kula s tri kruništa, s dva pravokutna prozora i s jednim pravokutnim vratima. Na srednjem kruništu je štit na kojem je simbol ruke s isukanom sabljom. Četiri osnovne boje grba su: kobalt-modra, cinober-crvena, zlatna i srebrna. Površina iznad i ispod mosta i kule je kobalt-modre boje. Rubovi grba su boje zlata. Most, kula, rub štita u grbu i sablja su srebrne boje. Prototip grba je u tehnici višebojne keramoplastike visine 50 centimetara.]*
Odobreni opis zastave: [Boje zastave su bijela i kobalt-modra. Odnos dužine i širine zastave je 2:1, a koje su okomito položene u odnosu prema koplju, tako da bijela dolazi na vrh koplja, a ako se zastava stavlja bez koplja, tada bijela boja dolazi s lijeve strane gledajući zastavu. U sredini zastave nalazi se grb Grada Osijeka. Visina grba u odnosu prema visini zastave je 1:4.]*
Opisi grba: Grb Grada Osijeka ima oblik stiliziranog štita čija je visina u odnosu na širinu 5:4. U središnjem dijelu grba naglašen je most na tri luka preko rijeke Drave. Na sredini tog mosta uzdiže se pravokutna kula s tri kruništa, s dva pravokutna prozora i s jednim pravokutnim vratima. Na srednjem kruništu je štit na kojem je simbol ruke s isukanom sabljom. Četiri osnovne boje grba jesu: kobaltmodra, cinobercrvena, zlatna i srebrna. Površina iznad i ispod mosta i kule je kobaltmodre boje. Ruka u štitu na grbu i obris šake su cinobercrvene boje. Rubovi grba i šaka u štitu na grbu su boje zlata. Most, kula, rub štita u grbu i sablja su srebrne boje. Prototip grba je u tehnici višebojne keramo-plastike visine 50 centimetara. (Čl. 5, Statut, 1994; Čl. 4, Statut, 1996; Čl. 5, Statut, 1997)
Grb Grada Osijeka ima oblik stiliziranog štita čija je visina u odnosu na širinu 5:4. U središnjem dijelu grba naglašen je most na tri luka preko rijeke Drave. Na sredini tog mosta uzdiže se pravokutna kula s tri kruništa, s dva pravokutna prozora i s jednim pravokutnim vratima. Na srednjem kruništu je štit na kojem je simbol ruke s isukanom sabljom. Četiri osnovne boje grba jesu: kobalt-modra, cinober-crvena, zlatna i srebrna. Površina iznad i ispod mosta i kule je kobalt-modre boje. Ruka u štitu na grbu i obris šake su cinober-crvene boje. Rubovi grba i šaka u štitu na grbu su boje zlata. Most, kula, rub štita u grbu i sablja su srebrne boje. Prototip grba je u tehnici višebojne keramo-plastike visine 50 centimetara. (Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Grad Osijek ima svoju zastavu. Boje zastave su bijela i kobaltmodra. Odnos dužine i širine zastave je 2:1, a boje su okomito položene u odnosu na koplje, tako da bijela boja dolazi na vrh koplja, a ako se zastava stavlja bez koplja, tada bijela boja dolazi s lijeve strane, gledajući u zastavu. U sredini zastave nalazi se grb grada Osijeka. Visina grba u odnosu na visinu zastave je 1:4. Svečana zastava Grada Osijeka izrađena je od bijelekobaltmodre svile, a grb Grada Osijeka na zastavi u tehnici zlatoveza na obje strane zastave. (Čl. 5, Statut, 1994; Čl. 4, Statut, 1996.)
Grad Osijek ima svoju zastavu. Boje zastave su bijela i kobaltmodra. Odnos dužine i širine zastave je 2:1, a boje su okomito položene u odnosu na koplje, tako da bijela boja dolazi na vrh koplja, a ako se zastava stavlja bez koplja, tada bijela boja dolazi s lijeve strane, gledajući u zastavu. U sredini zastave nalazi se grb grada Osijeka. Visina grba u odnosu na visinu zastave je 1:4. Svečana zastava Grada Osijeka izrađena je od bijelekobaltmodre svile, a grb Grada Osijeka na zastavi u tehnici zlatoveza na obje strane zastavu. (Čl. 5, Statut, 1997)
Grad Osijek ima svoju zastavu. Boje zastave su bijela i kobalt-modra. Odnos dužine i širine zastave je 2:1, a boje su okomito položene u odnosu na koplje, tako da bijela boja dolazi na vrh koplja, a ako se zastava stavlja bez koplja, tada bijela boja dolazi s lijeve strane, gledajući u zastavu. U sredini zastave nalazi se grb grada Osijeka. Visina grba u odnosu na visinu zastave je 1:4. Svečana zastava Grada Osijeka izrađena je od bijelekobaltmodre svile, a grb Grada Osijeka na zastavi u tehnici zlatoveza na obje strane zastave. (Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2013.)

Izvori: (Odluka o upotrebi grba, pečata i zastave Grada Osijeka, 02.07.1985, br. 01/8-488/1-1985.)
(Privremeni statut Grada Osijeka, Službeni glasnik Općine Osijek, br. 3/1993.)
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/93-01/5, URBROJ: 515-04-03/1-93-2, 08.09.1993.
Statut Grada Osijeka, 25.01.1994, Službeni glasnik Grada Osijeka, br. 1/1994, 31.01.1994.
Odluka o uporabi grba, zastave, imena i svečane pjesme Grada Osijeka, 14.02.1995, Službeni glasnik Grada Osijeka, br. 1/1995.
Statut o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, 16.02.1996, Službeni glasnik Grada Osijeka, br. 1/1996.
Statut Grada Osijeka (pročišćeni test), 03.10.1997, Službeni glasnik Grada Osijeka, br. 5/1997.
Statut Grada Osijeka, 25.09.2001, Službeni glasnik Grada Osijeka, br. 6/2001, 26.09.2001.
Statut o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka, 22.04.2003, Službeni glasnik Grada Osijeka, br. 3/2003, 23.04.2003.
Odluka o izmjenama Odluke o uporabi grba, zastave, imena i svečane pjesme Grada Osijeka, 21.07.2009, Službeni glasnik Grada Osijeka, br. 9/2009, 22.07.2009.
Odluka o o uporabi grba, zastave, imena i svečane pjesme Grada Osijeka (pročišćeni tkest), 29.10.2012, Službeni glasnik Grada Osijeka, br. 10/2012, 30.10.2012.
Statut Grada Osijeka (pročišćeni tekst), 20.09.2013, Službeni glasnik Grada Osijeka, br. 11/2013, 20.09.2013.
Ante Grubišić: "Stare zastave u Muzeju Slavonije | Old Flags in the Musuem of Slavonia", Grb i zastava, 18 (2015), pp. 1, 10-12.

Grb se temelji na onome koji je gradu podijelio 1809. godine kralj Franjo I., danas u vrlo pojednostavljenom obliku: u plavom štitu srebrni most s kulom iznad koje je srebrni štitić sa crvenom savinutom rukom koja drži srebrnu sablju. Savinuta ruka sa sabljom je grb stare Bosne (Rame), ali je početkom XIX. st. taj grb nakratko korišten u habsburškoj heraldici kao simbol tada tek oslobođene Slavonije. Zlatno obrubljeni grb grada nalazi se u sredini bijelo-plave dvobojnice, u stilu landesfarben - gdje boje proizlaze iz temeljnih boja grba. Dvobojna plavo-bijela zastava s gradskim grbom ima tradiciju barem od početka XX. stoljeća, kada se pojavljuje na zastavama građanske garde. Koristi se i vrlo duga okomita inačica zastave, ponekad čak i bez grba.

* Napomena: službeni opis grba u rješenju Ministarstva jednostavno prepisuje odredbe iz gradskih odluka; rješenje je izrađeno prije uspostave Povjerenstva za odobravanje grbova i zastava i za razliku od kasnijih rješenja, ne sadrži stručno izrađen heraldički blazon.Beli Manastir

[Beli Manastir] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Beli Manastir]
[Beli Manastir]
Prihvaćena: 20. svibnja 2002.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Dizajn: 3DDesignStudio; Marijan Sušac i Mladen Radić
Opisi grba: sadržaj grba Grada Belog Manastira: Sveti Martin na plavoj pozadini stoji na kamenoj utvrdi u odori rimskog vojnika. U desnoj ruci drži zlatni križ, u lijevoj odrezani komad crvenog plašta. (Čl. 1, Statutarna odluka o utvrđivanju sadržaja grba, 2002.)
Grb Grada Belog Manastira sadrži lik Svetog Martina na plavoj pozadini kako stoji na kamenoj utvrdi u odori rimskog vojnika i u desnoj ruci drži zlatni križ, a u lijevoj odrezani komad crvenog plašta. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: izgled zastave Grada Belog Manastira: Podloga je plave boje, a grb Grada Belog Manastira nalazi se u sredini zastave. Omjer zastave je 1:2. (Čl. 1, Statutarna odluka o utvrđivanju izgleda zastave, 2002.)
Zastava Grada Belog Manastira omjera je 1:2 i ima podlogu plave boje s grbom Grada Belog Manastira u sredini. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Izvori: Grad Beli Manastir, www.beli-manastir.hr 20.06.2002.
Statut Grada Belog Manastira (pročišćeni tekst), 08.10.2001, Službeni glasnik Grada Belog Manastira, br. 3/2001, 12.10.2001.
Statutarna odluka o utvrđivanju sadžraja grba Grada Belog Manastira, 20.05.2002, Službeni glasnik Grada Belog Manastira, br. 4/2002, 20.05.2002.
Statutarna odluka o utvrđivanju izgleda zastave Grada Belog Manastira, 20.05.2002, Službeni glasnik Grada Belog Manastira, br. 4/2002, 20.05.2002.
Statut Grada Belog Manastira, 02.07.2009, Službeni glasnik Grada Belog Manastira, br. 4/2009, 03.07.2009.
Statut Grada Belog Manastira (pročišćeni tekst), 08.04.2013, Službeni glasnik Grada Belog Manastira, br. 3/2013, 10.04.2013.

Grb Belog Manastira je u plavom sv. Martin u odori rimskog vojnika stoji na srebrnoj kamenoj utvrdi, u desnici drži zlatni križ, a u ljevici odrezani dio svojeg crvenog ogrtača. Sveti Martin zaštitnik je grada. Zastava je plava s grbom u sredini. Postoji i okomita inačica zastave.Belišće

[Belišće] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Belišće]
[Belišće]
Prihvaćena: 29. ožujka 1995.     Odobrena: 25. travnja 1995.
Dizajn: Branka Hanich, Belišće
Odobreni blazon grba: Na crvenome dva bijela lista, u podnožju tri bijele grede (rijeke).
Odobreni opis zastave: Zastava je omjera 1:2, žute boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Na crvenom štitu nalaze se dva bijela lista, u podnožju se nalaze tri bijele grede (rijeke). (Čl. 9, Odluka, 1997.)
Grb grada Belišća čini crveni štit na kojem se nalaze dva bijela lista. U podnožju štita nalaze se tri bijele grede (rijeke). (Čl. 11, Statut, 2001.)
Grb Grada Belišća čini crveni štit na kojem se nalaze dva bijela lista. U podnožju štita nalaze se tri bijele linije koje označavaju tri rijeke Dravu, Karašicu i Vučicu koje prolaze preko područja Grada. (Čl. 5, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava je omjera 1:2, žute boje s grbom Grada u sredini. (Čl. 11, Odluka, 1997.)
Zastava grada Belišća je žute boje s grbom grada u sredini. Zastava je omjera 1:2. (Čl. 12, Statut, 2001.)
Zastava Grada Belišća je žute boje s grbom Grada u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009.)

Izvori: Osječko-baranjska županija, http://www.osjecko-baranjska-zupanija.hr/ 07. 08. 2000.
Grad Belišće, www.belisce.net, 20.12.2010.
Statut općine Belišće, 23.12.1993, Službeni glasnik općine Belišće, br. 2/1994, 05.01.1994.
Odluka o raspisivanju natječaja za izradu grba i zastave Općne Belišće, 20.02.1995, Službeni glasnik općine Belišće, br. 1/1995, 06.04.1995.
Rješenje o osnivanju i imenovanju Ocjenjivačkog suda za izradu grba i zastave Općine Belišće, 20.02.1995, Službeni glasnik općine Belišće, br. 1/1995, 06.04.1995.
Odluka o izboru likovnog rješenja grba i zastave Općine Belišće, 29.03.1995, Službeni glasnik općine Belišće, br. 1/1995, 06.04.1995.
Odluka o izboru idejnog rješenja grba i zastave Općne Belišće, 04.04.1995, Službeni glasnik općine Belišće, br. 1/1995, 06.04.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/14, URBROJ: 515-13-02/1-95-1, 25.04.1995.
Zaključak o dodjeli nagrade za najbolje idejno rješenje grba i zastave Općine Belišće, 19.05.1995, Službeni glasnik općine Belišće, br. 3/1995, 24.11.1995.
Statut Grada Belišća, 29.05.1997, Službeni glasnik Grada Belišća, br. 1/1997, 20.06.1997.
Odluka o uporabi grba i zastave grada Belišća, 10.10.1997, Službeni glasnik Grada Belišća, br. 4/1997, 30.10.1997.
Statut Grada Belišća, 12.11.2001, Službeni glasnik Grada Belišća, br. 8-II/2001, 23.11.2001.
Statut Grada Belišća, 15.07.2009, Službeni glasnik Grada Belišća, br. 5/2009, 21.10.2009.

Grb je u crvenom polju dva srebrna lista iznad tri srebrne grede. Grb dočarava ime grada prikazujući lišće topole, koje su nekad prevladavale u području, a koje karakterizira upravo njihovo bjelkasto lIšće. Simboliziraju također i industriju papira koja je osigurala napredak grada. Tri grede predstavljaju tri rijeke koje okružuju grad: Drava, Karašica i Vučica. Zastava je žuta s grbom u sredini. Iako je jasno opisana kao žuta, zastava se najčešće rabi u crvenkastoj nijansi, kao bi se lako mogla opisati i kao narančasta. Zabilježena je u uporabi i okomita inačica s nešto manjim grbom.

Do 1997. Belišće je imalo status općine.Donji Miholjac

[Donji Miholjac] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Donji Miholjac]
[Donji Miholjac] [Donji Miholjac]
Prihvaćena: 27. lipnja 1997.     Odobrena: 11. studenog 1997. (P)
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome sv. Mihovil sa štitom u lijevoj, a mačem u desnoj ruci probada zmaja.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini.
Opisi grba: U poluokruglom štitu na plavom polju sv. Mihovil u zlatnom oklopu, bijele kratke tunike i crvenog plašta, gazi i zlatnim mačem ubija zmaja, zelenog - crveno naoružanog. (Čl. 9, Odluka, 1997.)
Grb Grada Donjeg Miholjca je povijesni grb Grada Donjeg Miholjca: u plavom sveti Mihael sa štitom u lijevoj, a mačem u desnoj ruci probada zmaja. (Čl. 5, Statut, 1998; Čl. 5, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava je jednobojna, bijele boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa državnom zastavom i zadanim standardima. Na sredini zastave u sjecištu dijagonala nalazi se grb Grada, obostrano. Visina grba je 2/3 širine zastave. (Čl. 11, Odluka, 1997.)
Zastava je omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini. (Čl. 5, Statut, 1998; Čl. 5, Statut, 2009.)

Izvori: Heraldic Art, Rijeka, www.heraldic-art.hr 20.09.2007.
Privremeni Statut Grada Donjeg Miholjca, 28.05.1997, Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca, br. 1/1997.
Odluka o grbu i zastavi Grada Donjeg Miholjca, 27.06.1997, Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca, br. 5/1997.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/97-01/23, URBROJ: 515-04-03/1-97-3, 11.11.1997.
Statut Grada Donjeg Miholjca, 15.06.1998, Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca, br. 3/1998, 19.06.1998.
Odluka o izmjenama Odluke o grbu i zastavi Grada Donjeg Miholjca, 30.10.2001, Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca, br. 10/2001, 12.11.2001.
Statut Grada Donjeg Miholjca, 16.07.2009, Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca, br. 3/2009, 17.07.2009.
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 28-29.

Grb Donjeg Miholjca je u plavm arkanđel Mihovil sa srebrnim mačem zlatnog rukohvata u desnoj i s crvenim štitom sa srebrnim križem u lijevoj ruci, stoji na i probada zelenog zmaja crvenih kandži i jezika. Sv. Mihovil Arkanđel zaštitnik je grada. Današnji grb temelji se na pečatu trgovišta Donji Miholjac iz 1906. godine. Zastava je bijela sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Zabilježena je i uporaba okomite inačice. Svečana zastava je bijeli gonfalon koji završava trokutasto sa zlatnim resama, s grbom u sredini, zelenim natpisom u dva luka iznad i dvije zelene hrastove grančice sa zlatnim žirovima ispod. Stolne zastavice su istog temeljnog dizajna, okomite, pravokutne, sa žutim obrubom.

Do 1997. Donji Miholjac je imao status općine.Đakovo

[Đakovo] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Đakovo]
Prihvaćena: 22. prosinca 1992.     Odobrena: 16. studenog 1993. [P]
Dizajn: Ivan Tuna Jakić, akademski slikar iz Osijeka; prema povijesnom grbu
Odobreni blazon grba: [Grb Grada Đakova ima oblik stiliziranog štita koji s donje strane završava polukrugom, čija je visina prema širini 5:4. U središnjem dijelu grba je pročelje Župne crkve Svih svetih. S lijeva i desna od ulaznih vrata crkve nalaze se dva sveca. S desne heraldičke strane sv. Petar koji u desnici drži ključ, a u ljevici knjigu. S lijeve heraldičke strane je sv. Pavao koji u desnici drži mač, a u ljevici knjigu. Između svetaca nalazi se prozor oblika prekriženog kruha. S lijeve i desne strane krovišta tornja nalaze se dvije šestokrake zvijezde. Boje grba: opisna linija grba i štita je zlatna, krovište tornja crkve je crvena, žutom bojom obojene su zvijezde i aureole svetaca, crkva stoji na zelenoj tratini, pozadina grba je modra.]*
Odobreni opis zastave: [Zastava Grada Đakova sastoji se od dvije boje: bijele i karminlila s grbom Grada u sredini. Omjer širine i dužine je 1:2. Boje zastave su položene vodoravno i to, s gornje strane: bijela i karminlila. Svaka boja čini polovinu širine zastave. Grb Grada smješten je u sredini zastave, tako da je gornji dio grba u bijelom polju zastave, a donji dio u karminlila polju.]*
Opisi grba: […] U središnjem dijelu grba je crkva neoklasistickog sloga. S lijeva i desna od ulaznih vrata crkve nalaze se dva sveca. S desne heraldičke strane sv. Petar, koji u desnici drži mač, a u ljevici knjigu. S lijeve heraldičke strane je sv. Pavao koji u desnici drži knjigu, a u ljevici ključ. Između svetaca nalazi se prozor oblika prekriženog kruha. S Iijeve i desne strane krovišta tornja nalaze se dvije sestokrake zvijezde. […] (Čl. 1, Odluka, 1992. cit Bijelić, 2001.)
(ut supra Odluka, 1994 cit. Bijelić, 2001; Čl. 4, Statut, 2009.)

Opis zastave: (ut supra Čl. 4, Statut, 2009.)
Izvori: (Odluka o pristupanju radnjama za utvrđivanje grba grada Đakova, 27.12.1984, Službeni vjesnik općine Đakovo, 10/1984., Đakovo)
(Odluka o utvrđivanju grba Grada Đakova, 20.03.1986, Službeni vjesnik općine Đakovo, 3/1986., Đakovo)
(Odluka o utvrđivanju grba Grada Đakova, 22.12.1992, Službeni vjesnik općine Đakovo, 6/1992.)
(Ispravke odluke, ?)
(Odluka o uporabi grba Grada Đakova, Glužbeni glasnik Grada Đakova, 1a/1994.; 2/1994, 6/2002)
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/93-01/03, URBROJ: 515-04-03/1-93-2, 16.11.1993.
(Statut Grada Đakova, Službeni glasnik Grada Đakova, br. 11/2001.)
Statut Grada Đakova, 08.07.2009, Službeni glasnik Grada Đakova, br. 6/2009, 09.07.2009.
Odluka o načinu uporabe i zaštiti grba Grada Đakova, 21.09.2009, Službeni glasnik Grada Đakova, br. ?/2009, ?.?.2009.
Grad Đakovo, www.djakovo.hr, 2011.
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 28-29.
Borislav Bijelić: "Od povijesnog do suvremenog grba Grada Đakova", Osječki zbornik br. 24/25, Muzej Slavonije Osijek, 2001, pp. 101-108.
Borislav Bijelić: "Grb Grada Đakova | The Coat of Arms of the City of Đakovo", Grb i zastava, br. 6/2009, pp. 16-18.

Grb Đakova je u plavom na zelenom podnožju srebrni klasicistički portal crkve Svih Svetih crvenog krova ispred kojeg stoje desno sv. Petar koji drži knjigu u desnici i ključ u ljevici i lijevo sv. Pavao koji drži mač u desnici i knjigu u ljevici, obojica sa zlatnim nimbusima i u zaglavlju grba sa svake strane po jedna zlatna šestokraka zvijezda. Grb se temelji na pečatu s kraja 18. stoljeća. Korišten je u obliku grba već početkom 19. stoljeća. Zastava je bijelo-ljubičasta dvobojnica s grbom u sredini usvojena je 1992. Zastava je inspirirana vatikanskom dvobojnicom (inačicom), pri čemu ljubičasta ("karminlila") pruga simbolizira Đakovo kao sjedište biskupije.

* Napomena: službeni opis grba u rješenju Ministarstva jednostavno prepisuje odredbe iz gradskih odluka; rješenje je izrađeno prije uspostave Povjerenstva za odobravanje grbova i zastava i za razliku od kasnijih rješenja, ne sadrži stručno izrađen heraldički blazon.


Đakovo, inačica

[Đakovo, inačica] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Đakovo, inačica]
Prihvaćena: 22. prosinca 1992.     Odobrena: 16. studenog 1993.

Službeni opisi propisuju da su linije u grbu zlatne boje, no i inačice koje ih prikazuju crne su u širokoj upotrebi.


Đakovo, 1986. – 1992.

Bez zastave. [Đakovo, 1986. – 1992.]
Prihvaćena: 20. ožujka 1986.
Opis grba: Osnova grba je pravokutnog oblika na koji se nastavlja u donjem dijelu polukružni završetak i tako tvori štit, proporcionalno veći od starog, koji na njemu lezi. U lijevom međuprostoru smjestena je silueta katedrale romaničnog stila, dok se na desnoj strani nalaze obrisi suvremenih arhitektonskih zdanja. Nedaleko od njih obje strane povezuju dvije zakrivljeno-valovite trake, koje simboliziraju rijeke Vuku i Savu. Na gornjoj ivici velikog štita - obrambenog elementa - smjestena je dominantno petokraka zvijezda. Od zvijezde pruza se simetricno na obje strane presavijena traka sa nazivima i godinama na uvinutim krajevima. Na traci, lijevo od zvijezde, ispisan je srednjevjekovni naziv grada DYACO i 1239. godina brojkama. Taj povijesni datum odnosi se na povelju, kojom je odreden teritorijalni posjed Đakova. Na desnom dijelu iste trake latinicomje ispisan naziv ĐAKOVO, a na uvinutom dijelu godina oslobodenja Đakova 1945. Polukružno postavljen donji dio amblema čine simboli: poljoprivrede, industrije, šumarstva i vinogradarstva. Oni leze na površini koja je od trake malo ulegnuta, da bi se u produžetku ovalno proširila i u oštrici spojila s desnom stranom, što predstavlja napredak grada, zajednicki smjer i teežnju k uspjehu svih djelatnosti na području Đakova i okolice. Ispred godine 1239. nalazi se uski kraj klasa pšenice, koji se postupno širi prema klipovima kukuruza, gdje ga prihvaca zupčanik i povezuje s desnom stranom, odnosno s lišćem hrasta. Ispod godine 1945. u hrast-šumu uklapa se grančica lovora, simbol slave, pobjede. (Odluka, 1986. cit. Bijelić)
Napuštena: 22. prosinca 1992.
Izvori: (Odluka o pristupanju radnjama za utvrđivanje grba grada Đakova, 27.12.1984, Službeni vjesnik općine Đakovo, 10/1984., Đakovo)
(Odluka o utvrđivanju grba Grada Đakova, 20.03.1986, Službeni vjesnik općine Đakovo, 3/1986., Đakovo)
(Odluka o utvrđivanju grba Grada Đakova, 22.12.1992, Službeni vjesnik općine Đakovo, 6/1992.)
Borislav Bijelić: "Od povijesnog do suvremenog grba Grada Đakova", Osječki zbornik br. 24/25, Muzej Slavonije Osijek, 2001, str. 101-108.
Borislav Bijelić: "Grb Grada Đakova | The Coat of Arms of the City of Đakovo", Grb i zastava, br. 6/2009, str. 16-18.

Povijesni grb Đakova nakon 2. svjetskog rata nije više službeno korišten, da bi tek 1986. bio usvojen novi grb, koji sadrži taj povijesni grb, okružen elementima socijalističke izgradnje. U tom okviru prikazana je silueta katedrale i suvremenih zgrada, valovite trake simboliziraju rijeke Vuku i Savu. Na vrhu je petokraka zvijezda, od koje se pružaju dvije uvijene trake. Na desnoj je povijesni naziv DYAKO i godina 1239. kada je izdana povelja koja određuje teritorij grada, a na lijevoj suvremeni naziv i godina oslobođenja 1945. U dnu su simboli poljoprivrede, industrije, šumarstva i vinogradarstva. Boje grba nisu bile određene. Isti grb s godinom 1989. na lijevoj traci i dodatnom trakom s natpisom "750. obljetnica grada" korišten je te godine povodom te proslave.Našice

[Našice] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Našice]
[Našice]
Prihvaćena: 29. svibnja 1996.     Odobrena: 10. srpnja 1996. (P)
Dizajn: Dr. Krunoslav Nikšić
Odobreni blazon grba: U plavome na zelenome dvije crkve praćene zlatnim/žutim suncem.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini.
Opis grba: Grb Grada je povijesni grb Grada Našica. Grb Grada Našica ima poluokrugli štit zaobljen u donjem dijelu. U plavom na dva zelena brijega nalaze se dvije crkve s crvenim krovovima, jedna nasuprot drugoj, praćene suncem. (Čl. 7, Odluka, 1996.)
Opis zastave: Zastava Grada Našica je četverokutnog oblika plave boje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Grb Grada Našica smješten je u sredini zastave tako da se središnja točka grba poklapa s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Visina grba čini polovicu širine zastave. (Čl. 9, Odluka, 1996.)
Izvori: Osječko-baranjska županija, http://www.osjecko-baranjska-zupanija.hr/ 07. 08. 2000.
Grad Našice, www.nasice.hr, 20.12.2010.
Odluka o grbu i zastavi Grada Našica, 29.05.1996, Službeni glasnik Grada Našica, br. 4/1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/48, URBROJ: 515-04-03/1-96-1, 10.07.1996.
Statut Grada Našica, 07.07.2009, Službeni glasnik Grada Našica, br. 6/2009, 10.07.2009.
Odluka o isticanju crne zastave na zgradu Grada Našica, 18.11.2010, Službeni glasnik Grada Našica, br. 8/2010, 23.11.2010.
Statut Grada Našica (pročišćeni tekst), 25.03.2013, Službeni glasnik Grada Našica, br. 2/2013, 26.03.2013.
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 44-45.

Grb Našica je u plavom na dva zelena brijega dvije srebrne crkve sa crvenim krovima jedna prema drugoj. Temelji se na pečatu trgovišta Našice iz 1880. godine, koje Laszowski prikazuje u bojama. Uz manje umjetničke razlike u prikazu, pečat sadrži i prirodni crveni cvijet ljiljana na dugoj stabljici uz lijevi rub. Zastava je tamno plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Stolna zastavica je okomita plava s grbom u sredini i bijelim nazivom grada ispod.

Grad Našice su bili u sastavu Požeško-slavonske županije do 1997.Valpovo

[Valpovo] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Valpovo]
Prihvaćena: 14. srpnja 1995.     Odobrena: 17. srpnja 1995.
Dizajn: Pero Čimbur, Zagreb
Odobreni blazon grba: U zelenome zlatni/žuti most s tri luka sa zlatnom/žutom kulom i satnim tornjem.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini.
Opis grba: Grb Grada Valpova je novi grb i prepoznatljivo simbolizira Grad Valpovo. Opis grba Grada Valpova je slijedeći: "Na štitu zelene boje nalazi se žuti most sa tri luka. Okomito na most nalazi se žuta srednjovjekovna kula. Na spomenutu kulu postavljen je barokni satni toranj". (Čl. 4, Odluka, 1995.)
Opis zastave: Zastava je veličine 2:1 potpuno zelene boje, na čijoj sredini se nalazi grb Grada Valpova obrubljen žuto. (Čl. 7, Odluka, 1995.)
Izvori: (Odluka o grbu i zastavi Grada Valpova, Službeni glasnik Grada Valpova, br. 2/1994 i 5/1994.)
Odluka o grbu i zastavi Grada Valpova, 14.07.1995, Službeni glasnik Grada Valpova, br. 6/1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/34, URBROJ: 515-04-03/1-95-2, 17.07.1995.
Pero Čimbur: Materijali za natječaj, 1995.
Statut Grada Valpova, 28.12.2001, Službeni glasnik Grada Valpova, br. 8/2001, 31.12.2001.

Grb Valpova je u zelenom zlatna kružna kula sa satnim tornjem na mostu s tri luka. Kružna valpovačka kula iz XV. stoljeća u grbu je kombinirana sa baroknim satnim tornjem iz 1873. dvorca Prandau-Normann i predstavlja valpovačku povijest, a simbolična tri luka mosta Malta preko Karašice, tri rijeke - Dravu, Karašicu i Vučicu. Zelena boja grba i zastave predstavlja poljoprivredu i valpovački park. Zastava je zelena sa žuto ubrubljenim grbom u sredini. Zastave zelenog polja s takvim (ili vrlo sličnim) grbom korištene su barem od 1970-ih godina, nepoznatog statusa.


Valpovo, oko 199x.

Zastava nepoznata. [Valpovo, oko 199x.]
Prihvaćena: ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.

Grb koji je Valpovo koristilo prije usvajanja današnjeg, prikazivao je u bijelom polju između zelenog hrastovog lista i zlatnog žitnog klasa smeđi toranj s kruništem i hrvatskim šahiranim grbom koji izrasta iz mosta s četiri plava luka na kojem je ispisano VALPOVO.[Prethodna stranica: Osječko-baranjska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Osijek and Baranya County - Cities][Slijedeća stranica: Osječko-baranjska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2018 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.