[Prethodna stranica: Osječko-baranjska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Osijek and Baranya County - Communities][Slijedeća stranica: Šibensko-kninska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 1. listopada 2000.
Posljednja promjena: 9. kolovoza 2021.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Osječko-baranjske županije.

Osječko-baranjska županija - općine


 1. Antunovac
 2. Bilje
 3. Bizovac
 4. Čeminac
  • Novi Čeminac, 2003. – 2006.
 5. Čepin
 6. Darda
 7. Donja Motičina
 8. Draž
 9. Drenje
 10. Đurđenovac
 11. Erdut
 12. Ernestinovo
 13. Feričanci
 14. Gorjani
 15. Jagodnjak
 16. Kneževi Vinogradi
 17. Koška
 18. Levanjska Varoš
 19. Magadenovac
  • Šljivosevci, 1993. – 1997.
 20. Marijanci
 21. Petlovac
 22. Petrijevci
 23. Podgorač
 24. Podravska Moslavina
 25. Popovac
 26. Punitovci
 27. Satnica Đakovačka
 28. Semeljci
 29. Strizivojna
 30. Šodolovci
 31. Trnava
 32. Viljevo
 33. Viškovci
 34. Vladislavci
 35. Vuka

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim općinskim dokumentima.
Godine 1997. novoustrojene su općine Donja Motičina, Magadenovac i Vladislavci, dok su općine Đurđenovac, Feričanci i Podgorac izdvojene iz Požeško-slavonske županije i uključene u Osječko-baranjsku. Nekoliko je općina istodobno provelo manje izmjene u svojim nazivima. Godine 1998. ustrojene su općine Jagodnjak i Šodolovci, a 2003. Novi Čeminac, koji je već 2006. godine uključen u općinu Čeminac.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Antunovac

[Antunovac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Antunovac]
[Antunovac] [Antunovac]
Prihvaćena: 11. travnja 2006.     Odobrena: 3. svibnja 2006.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome lik Sv. Antuna u desnoj ruci drži malog Isusa a u lijevoj cvijet ljiljan.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Antunovac u poluokruglom štitu, na bijelom/srebrnom polju, Sv. Antun u franjevačkoj odori, glave obrijanog tjemena u žutoj/zlatnoj aureoli, desnom rukom nosi malog Isusa, raširenih ruku, odjeven u bijelu/srebrnu tuniku, glave u žutom/zlatnom aureolu, ljevicom uzdiže svijet [sic! > cvijet] ljiljana - prirodno. (Čl. 3, Odluka, 2006; Čl. 8, Statut, 2009; Čl. 8, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava Općine Antunovac je jednobojna, crvene boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 4, Odluka, 2006; Čl. 9, Statut, 2009; Čl. 9, Statut, 2013.)
Izvori: Općina Antunovac www.opcina-antunovac.hr 26.08.2006.
Korespondencija s Općinom, 30.08.2006., 16.04.2014.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Antunovac, 11.4.2004, Službeni glasnik Općine Antunovac, br. 1/2006, 30.05.2006.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/06-01-21, URBROJ: 515-10/06-04-4. 03.05.2006.
Statut Općine Antunovac, 07.07.2009, Službeni glasnik Općine Antunovac, br. 3/2009, 08.07.2009.
Odluka o izmjenama Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Općine Antunovac, 22.10.2009, Službeni glasnik Općine Antunovac, br. 5/2009, 23.10.2009.
Statut Općine Antunovac, 18.03.2013, Službeni glasnik Općine Antunovac, br. 2/2013, 20.03.2013.

Grb Antunovca je u srebrnom stoji sv. Antun Padovanski, crkveni naučitelj, odjeven kao franjevac u prirodnim bojama drži desnom rukom Malog Isusa odjevenog u bijelo, obojica sa zlatnim nimbusima, i u ispruženoj lijevoj ruci srebrni cvijet ljiljana sa zlatnim prašnicima i zelenom stabljikom. Sv. Antun zaštitnik je općine i po njemu je dobila ime. Zastava je crvena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava tamno je crveni gonfalon s tri trokutastu završavajuća repa u dnu, svaki sa zlatnom kićankom na kraju, cjela obrubljena zlatno, u sredini sa zlatno obrubljenim grbom, s imenom općine iznad i snopom pšenice i hrastovom granom ispod. Stolne su zastavice istog općeg izgleda, ali pojednostavljenog oblika.

Do 1994. ime općine je bilo Antunovac Tenjski.Bilje

[Bilje] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Bilje]
[Bilje] [Bilje]
Prihvaćena: 13. svibnja 2004.     Odobrena: 11. veljače 2004.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zelenome iznad lovačkoga roga zlatni/žuti snop trstike.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine predstavlja štit, zelena podloga, u zelenom iznad lovačkog roga zlatni/žuti snop trstike. (Čl. 3, Odluka, 2004; Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava Općine je žute boje s grbom Općine u sredini, omjera 1:2. (Čl. 4, Odluka, 2004; Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)
Izvori: Općina Bilje, www.bilje.hr 20.04.2004 & 22.08.2014.
Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Statut Općine Bilje, 19.02.2002, Službeni glasnik Općine Bilje, br. 1/2002, 19.02.2002.
Rješenje o razrješenju članova Povjerenstva za izradu projektnog zadatka za izradu grba i zastave Općine Bilje imenovanog 11.srpnja 2002, 11.06.2003, Službeni glasnik Općine Bilje, br. 4/2003, 11.07.2003.
Rješenje o imenovanju članova povjerenstva za izbor grba i zastave Općine Bilje, 11.06.2003, Službeni glasnik Općine Bilje, br. 4/2003, 11.07.2003.
Odluka o odabiru grba i zastave Općine Bilje, 11.06.2003, Službeni glasnik Općine Bilje, br. 4/2003, 11.07.2003.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/03-01/43, URBROJ: 515-10/06-04-3. 11.02.2004.
Odluka o grbu i zastavi Općine Bilje, 13.05.2004, Službeni glasnik Općine Bilje, br. 3/2004, 28.05.2004.
Statut Općine Bilje, 03.02.2006, Službeni glasnik Općine Bilje, br. 1/2006, 07.02.2006.
Statut Općine Bilje, 15.07.2009, Službeni glasnik Općine Bilje, br. 5/2009, 20.07.2009.
Odluka o uporabi grba i zastave Općine Bilje, 13.02.2013, Službeni glasnik Općine Bilje, br. 2/2012, 16.02.2012.
Statut Općine Bilje, 09.10.2013, Službeni glasnik Općine Bilje, br. 5/2013, 15.10.2013.

Grb Bilja je u zelenom iznad lovačkog roga položen zlatni snop trstike. Snop trstike simbolizira močvarna područja Kopačkog rita na ušću Drave u Dunav, lovački rog tradiciju lovstva u tim područjima. Zastava je žuta s grbom u sredini. Svečana zastava je žuti gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama, s grbom u sredini, zelenim slovima naziv općine u dva luka iznad i dvije zelene hrastove grančice ispod. Stolna zastavica je sličnog izgleda sa zelenim obrubom, a koristi se i pravokutna stolna zastavica s grbom nadvišenim smeđe ispisanim imenom općine u dva reda.


Bilje, oko 1998.

[Bilje, oko 1998.]
[Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu]

Prihvaćena: oko 1995. ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Napuštena: 13. svibnja 2004.
Izvor: Leo Rakovac: Općina Bilje http://www.bilje.hr 1998.

Grb korišten do usvajanja današnjih simbola je u zeleno-plavom polju iznad srebrne grede zlatna riba, a ispod grede tri ukrštena klasa ječma. Grb se je bio postavljen i u središtu crvene zastave. Važnost poljoprivrede, prvenstveno proizvodnje žita prikazana je trima stabljikama trorednog ječma. Park prirode Kopački rit, močvarno područje na ušću Drave u Dunav stoljećima je pružao stanovnicima hranu, a i danas je izuzetno atraktivno ribolovno područje.Bizovac

[Bizovac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Bizovac]
[Bizovac]
Prihvaćena: 17. prosinca 2007.     Odobrena: 16. lipnja 2008.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome na zelenom tlu između dvije biljke bazge srebrni/bijeli zdenac s vodoskokom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine sastoji se od dva polja. U gornjem crvenom polju nalazi se srebrno/bijeli kameni zdenac na zelenom tlu, iz kojega izbija srebrno/bijeli vodoskop [sic!] u četiri mlaza, koji simbolizira izvorište ljekovite vode u Bizovcu. Lijevo i desno od zdenca su stabljike i cvjetovi bazge, koji simboliziraju prepoznatljivu nošnju bizovačkog kraja. (Ad-10, Zapisnik, 2007.)
U crvenom polju na zelenom tlu, iz srebrno/bijelog kamenog zdenca izbija srebrno/bijeli vodoskop u četiri mlaza, lijevo i desno stabljike i cvjetovi bazge. (Čl. 10, Odluka, 2007.)
Grb Općine Bizovac ima oblik štita u kome u crvenom polju na zelenom tlu, iz srebrno/bijelog kamenog zdenca izbija srebrno/bijeli vodoskop u četiri mlaza, a lijevo i desno su stabljike i cvjetovi bazge. (Čl. 5, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava općine je plave boje s grbom općine u sredini. (Ad-10, Zapisnik, 2007.)
Zastava Općine je plave boje, dimenzija omjera dužine i širine je 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 11, Odluka, 2007.)
Zastava Općine Bizovac je plave boje, dimenzija omjera dužine i širine je 2:1. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 6, Statut, 2009.)

Izvori: Općina Bizovac, "Grb i zastava", www.opcina-bizovac.hr, 09.04.2009.
Povijesni grb Općine Bizovac - podaci o postojanju, Hrvatski državni arhiv, 12.02.1996.
Statut Općine Bizovac, 12.07.2001, Općinski Glasnik - Službeno glasilo Općine Bizovac, br. 2/2001.
Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog idejnog rješenja grba i zastave Općine Bizovac, 17.12.2007, Općinski glasnik Općine Bizovac, br. 5/2007, 20.12.2007.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/08-01/4, URBROJ: 515-10/06-08-3, 16.06.2008.
Odluka o uporabi grba i zastave Općine Bizovac, 17.12.2007, Općinski glasnik Općine Bizovac, br. 5/2007, 20.12.2007.
Statut Općine Bizovac, 03.07.2009, Općinski Glasnik - Službeno glasilo Općine Bizovac, br. 3/2009, 06.07.2009.

Grb Bizovca je u crvenom polju na zelenom tlu iz srebrnog kamenog zdenca izbija srebrni vodoskok u četiri mlaza, između dvije zelene stabljike bazge sa srebrnim cvjetovima. Zdenac i vodoskok simboliziraju lječilišne toplice, a bazga lokalnu prirodu. Kaže se za bazgu da simbolizira bizovačku narodnu nošnju. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava plavi je gonfalon koji završava trokutasto sa zlatnim resama, u sredini iznad grba u dva reda žutim ime općine, ispod grančica hrasta i snop žita.
Početkom 1996. općina je usvojila prijedlog koji je dostavljen Arhivu na mišljenje. Već je taj prijedlog uključivao cvjetove bazge, ali i niz drugih neimenovanih elemenata.Čeminac

[Čeminac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Čeminac]
[Čeminac]
Prihvaćena: oko 1995. ?     Odobrena: Nepoznato.
Opis grba: Grb Općine Čeminac predstavlja u plavome stupajući dvorepi lav koji drži srebrno ralo. (Čl. 4, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava Općina Čeminac omjera je 1:2, plave je boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 4, Statut, 2013.)
Izvori: Općina Čeminac, http://www.ceminac.hr/ 27.03.2009.
(Statut Općine Čeminac, Službeni glasnik Općine Čeminac, br. 5/2009.)
Statut Općine Čeminac, 26.03.2013, Službeni glasnik Općine Čeminac, br. 1/2013, 27.03.2013.

Grb Čeminca je u plavom polju uspravni zlatni lav s dvostrukim repom koji u prednjim nogama drži srebrni lemeš. Lemeš, ili raonik, čest je element grbova seoskih općina u Slavoniji (a i u Mađarskoj). Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. U uporabi su i zastave s još svjetlijom bojom polja zastave od boje grba te bez žutog obruba oko njega.Čepin

[Čepin] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Čepin]
[Čepin]
Prihvaćena: 28. svibnja 2008.     Odobrena: 24. travnja 2009.
Dizajn: Vinko Ivić, prof. povijesti i pedagogije, Osijek te ?, akademska slikarica i profesorica povijesti umjetnosti, Osijek , Studio Holeš.
Odobreni blazon grba: U plavome iznad srebrnog/bijelog polumjeseca zlatni/žuti cvijet suncokreta.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Čepin ima trokutasti oblik zašiljenog štita u donjem dijelu. Visina štita je 57,80 mm, a širina 47,10 mm. Boja štita je plava (2925 C). U središtu štita je stilizirani suncokret zlatno-žute boje (108 C). U središtu suncokreta je kružnica promjera 22,80 mm u kojoj je pravokutna mreža linija, koje su prema dolje pravilno zadebljane i simboliziraju plodove. Veličinu 16 latica određuje zamišljena kružnica promjera 32,30 mm. U dnu štita je položeni Mjesec srebrno-bijele boje. Štit i svi stilizirani elementi su obrubljeni linijama crne boje (Black C). (Čl. 3, Odluka, 2008; Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb Općine Čepin ima trokutasti oblik zašiljenog štita u donjem dijelu. Visina štita je 57.80 mm, a širina 47.10 mm. Boja štita je plava (2925 C). U središtu štita je stilizirani suncokret zlatno-žute boje (108C). U središtu suncokreta je kružnica promjera 22.80 mm u kojoj je pravokutna mreža linija koje su prema dolje pravilno zadebljane i simboliziraju plodove. Veličina 16 latica određuje zamišljena kružnica promjera 32.30 mm. U dnu štita je položeni Mjesec srebrno-bijele boje. Štit i svi stilizirani elementi su obrubljeni linijama crne boje (Black C). (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine je jednobojna svjetloplave boje (2915C), veličine 2:1 sukladno heraldičkim i zakonskim pravilima (200x100 cm) u naravnoj veličini. U sredini zastave na sjecištu dijagonala okomito u odnosu na njezinu širinu položen je grb koji je obrubljen zlatno-žutom linijom-bordurom (visine 60x49 cm širine) u naravnoj veličini. (Čl. 5, Odluka, 2008; Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Općine Čepin je jednobojna svijetloplave boje (2195 C), veličine 2:1 sukladno heraldičkim i zakonskim pravilima (200 x 100 cm) u naravnoj veličini. U sredini zastave na sjecištu dijagonala okomito u odnosu na njezinu širinu položen je grb koji je obrubljen zlatno-žutom linijom – bordurom (visine 6000 x 49.00 [sic!] širine) na naravnoj veličini. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: "Općina Čepin dobila zastavu i grb", Glas Slavonije, 18.04.2009.
(Odluka o pokretanju postupka statutarnog i idejnog rješenja i ustrojavanja grba i zastave općine Čepin, 4.12.2007.)
Odluka o grbu i zastavi Općine Čepin, 28.05.2008, Službeni glasnik Općine Čepin, br. 1/2008.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/08-01/39, URBROJ: 515-09-02-09-3, 24.04.2009.
Statut Općine Čepin, 14.07.2009, Službeni glasnik Općine Čepin, br. 1/2009.
Statut Općine Čepin (pročišćeni tekst), 23.08.2013, Službeni glasnik Općine Čepin, br. 5/2013, 26.08.2013.
Vinko Ivić, "Konačno - grb i zastava Čepina!", Čepin Online, www.cepinonline.com, 14.04.2009.
Čepin Online, nezavisni čepinski protal, 25.08.2008.

Grb Čepina je u plavom zlatni suncokret u dnu srebrni mlađak vrhovima nagore. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Suncokret simbolizira proizvodnju suncokreta i suncokretovog ulja, najvažnijeg čepinskog proizvoda. Mlađak i plava pozadina grba izvedeni su iz obiteljskog grba nekadašnjih vlasnika Čepina, obitelji Adamović Čepinski (Adamovich de Csepin): u plavom zlatni na lijevo uspravljeni lav stoji na srebrnom polumjesecu i naslanja se na srebrni stup koji izrasta iz tog polumjeseca praćen u lijevom uglu zlatnom šesterokrakom zvijezdom. Grb i zastava su svečano javno predstavljeni 17. travnja 2009. povodom 750. obljetnice prvog pisanog spomena mjesta Čepin.


Čepin, prijedlog 2008.

[Čepin, prijedlog 2008.] [Prijedlog] 1:2 [Čepin, prijedlog 2008.]
Izvor: Čepin Online, nezavisni čepinski protal, 25.08.2008.

Prijedlog grba Čepina bio je u plavom zlatni suncokret sa zelenim sjemenkama i u dnu srebrni mlađak vrhovima nagore. Njemu pripadajuća zastava bila je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Ovo je idejno prihvaćeno od strane središnjih vlasti, no za likovno rješenje tražilo se poboljšanje heraldičkog izričaja, stoga je zamijenjeno današnjim, zadržavajući isti blazon i opis.Darda

[Darda] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Darda]
[Darda]
Prihvaćena: oko 2002. ?     Odobrena: Nepoznato.
Dizajn: Marijan Sušac, akademski kipar iz Osijeka
Opis grba: Grb Općine ima oblik ovalnog štita. U plavom polju, na zlatnoj kruni od lišća nalazi se okrunjeni zlatni grifon okrenut na lijevo. U desnoj kandži drži zakrivljenu srebrnu sablju sa zlatnom drškom i križnicom, a u lijevoj ispružene tri crvene ruže zaodjenute u srebrno lišće. Rub štita je crn. (Čl. 5, Statut, 2007; Čl. 5, Statut, 2014.)
Opis zastave: Zastava Općine je žute boje. Grb Općine položen je u središtu zastave okomito u odnosu na njenu širinu. Odnos širine i dužine zastave je 1:2. Veličina grba srazmjerna je veličini zastave. (Čl. 5, Statut, 2007; Čl. 5, Statut, 2014.)
Izvori: Općina Darda, www.darda.hr 18.09.2005. & 06.07.2006.
Saša Alilović: "Općina Darda", Općina Darda, Darda, b. d. [2012.]
Statut Općine Darda, 12.07.2001, Službeni glasnik Općine Drada, br. 3/2001, 13.07.2001.
(Izmjene i dopune Statuta Općine Darda, ?.?.2002, Službeni glasnik, br. 2/2002, 5/2002)
Odluka o uporabi grba, zastave i imena Općine Darda, 22.11.2002, Službeni glasnik Općine Drada, br. ?/2002.
(Izmjene i dopune Statuta Općine Darda, ?.?.2006, Službeni glasnik, br. 1/2006, 2/2006)
Statut Općine Darda - pročišćeni tekst, 18.04.2007, www.darda.hr, 20.12.2010.
Statut Općine Darda (pročišćeni tekst), 25.03.2014, Glasnik Općine Darda, br. 2/2014, 03.04.2014.

Grb Darde je u plavom polju zlatni okrunjeni grifon crvenog jezika izrasta iz zlatne krune u desnici drži uzdignutu srebrnu sablju zlatnog drška, a u ljevici tri crvene ruže sa srebrnim sjemenkama i peteljkama te crnih stabljika. Grb se temelji na obiteljskom grbu Esterházyja von Galantha, jedne od najvažnijih hrvatskih plemićkih obitelji i vladara Darde u XIX. stoljeću. Stari grb Esterázyja bio je u osnovi isti, ali je prikazivao cjelog grifona koji stoji na kruni. Kazimir Esterhazi je izgradio dvorac u Dardi koji je danas kulturni spomenik. Pečat mjesta Darda iz 1830. prikazuje uspravljenog grifona koji drži tri ruže stojeći na postamentu. Zastava je žuta s grbom u sredini. Stolne zastavice su okomite inačice s imenom općine u dva reda iznad grba, zabilježene u uporabi u raznim razmjerima.
Opisi grba i zastave usvojeni su jednom od izmjena i dopuna Statuta 2002., najvjerojatnije u istom izričaju kao što se pojavljuju u pročišćenim tekstovima 2007. i 2014.Donja Motičina

[Donja Motičina] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Donja Motičina]
[Donja Motičina]
Prihvaćena: 18. studenog 2008.     Odobrena: 24. travnja 2009.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome zlatno/žuto srce, glava štita: valoviti rez, u srebrnome/bijelome riječni ugor.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine u srcolikom štitu, u glavi srebrnoj-bijeloj sa valovitom razdjelnom linijom, smeđi riječni ugor, dolje u plavom zlatno-žuto srce. Simbol srca simbolozira zavjetni dan Općine Donja Motičina. (Čl. 3, Odluka, 2008.)
Opis zastave: Zastava Općine je jednobojna plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno l žutom trakom. (Čl. 5, Odluka, 2008.)
Izvori: Općina Donja Motičina, http://www.donja-moticina.hr 06.06.2012.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.
Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu grba i zastave Općine Donja Motičina, 18.04.2008, Službeni glasnik Općine Donja Motičina, br. ?/2008.
Odluka o izboru izvođača radova na izradi grba i zastave Općine Donja Motičina, 30.04.2008, Službeni glasnik Općine Donja Motičina, br. ?/2008.
Povijesni grb Općine Donja Motičina - podaci o postojanju, Hrvatski državni arhiv, 03.06.2008.
Mladen Stojić: "Idejno likovno rješenje grba i zastave Općine Donja Motičina", 07.07.2008.
Odluka o grbu i zastavi Općine Donja Motičina, 18.11.2008.
Mladen Stojić: "Likovno rješenje grba i zastave Općine Donja Motičina", 16.12.2008.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/09-01/28, URBROJ: 515-09-02-09-3, 24.04.2009.

Grb Donje Motičine je u plavom zlatno srce i u valovitom srebrnom zaglavlju smeđa jegulja. Srce predstavlja Presveto Srce, na koji dan općina slavi svoj dan. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je plavi gonfalon s grbom u sredini, imenom općine iznad i zlatnim ornamentima u tri trokutasto završavajuća repa sa zlatnim kićankama: vinove loze, pletera i hrasta.

Općina Donja Motičina izdvojena je 1997. iz općine Feričanci.Draž

[Draž] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Draž]
[Draž]
Prihvaćena: 19. rujna 2001.     Odobrena: 20. prosinca 2001.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zlatnom/žutom plava riba-šaran između crvenih jelenjih rogova.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom općine u sredini.
Opis grba: GRB OPĆINE DRAŽ - u trokutastom srcolikom štitu, na žutom (zlatnom) polju crveni jelenji rogovi, u sredini plava riba - šaran. (Čl. I, Odluka, 2001; Čl. 8, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)
Opis zastave: ZASTAVA OPĆINE DRAŽ - Zastava je jednobojna plave boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2 : 1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. I, Odluka, 2001; Čl. 9, Statut, 2009; ČL. 4, Statut, 2013.)
Izvori: Općina Draž, www.draz.hr 20.06.2002.
Odluka o donošenju grba i zastave Općine Draž, 19.09.2001, Službeni glasnik Općine Draž, br. 3/2001, 31.12.2001.
Povijesni grb Općine Draž - podaci o postojanju, Hrvatski državni arhiv, 05.12.2001.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/01-01/218, URBROJ: 514-09-01-01-2, 20.12.2001.
Statut Općine Draž, 14.07.2009, Službeni glasnik Općine Draž, br. 3/2009, www.draz.hr, 01.06.2012.
Statut Općine Draž, 05.03.2013, Službeni glasnik Općine Draž, br. 1/2013, 14.03.2013.

Grb Draža prikazuje dva tradicionalna zanimanja u ovom području - lov i ribolov: u zlatnom polju između para crvenih jelenjih rogova plavi šaran. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. U svečanoj zastavi s tri trokutasto završavajuća repa s kićankama nalazi se grb ukrašen nazivom općine iznad i grančicom vinove loze s grozdom ispod.Drenje

[Drenje] [Rekonstrukcija] [Drenje]
[Drenje]
Prihvaćena: oko 2002. ?     Odobrena: Da, datum nepoznat.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Izvori: Heraldic Art, Rijeka, www.heraldic-art.hr 20.09.2007.
Korespondencija s Općinom, 06.10.2017.

Grb Drenja je u zelenom dvije srebrne grede reza koji čini po tri drvolika oblika. Motiv je vjerojatno izabran kao slikoviti prikaz imena općine, koje označava gustiš, šumarak. Dvanaest tako dobivenih likova simbolizira dvanaest naselja koje se nalaze na području općine. Zastava je, čini se, plava s a žuto obrubljenim grbom u sredini. Stolna zastavica je tamno plava, a završava trokutasto, s grbom u sredini, imenom općine iznad i ornamentom od četiri žitna klasa i grozdom ispod njega. Službena zastava vjerojatno je plava s grbom u sredini, ali njezino postojanje nije za sada potvrđeno ni u propisima ni u praksi. Općinski službenici tvrde da općina nema službenog grba ni zastave.Đurđenovac

[Đurđenovac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Đurđenovac]
[Đurđenovac]
Prihvaćena: 15. prosinca 2005.     Odobrena: 3. svibnja 2006.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome na zelenoj hrastovoj grančici s dva zlatna/žuta žira stoji smeđa sova.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Đurđenovac ima u četvrtastom štitu u bijelom/srebrnom polju na zelenoj hrastovoj grančici dva žira, tri lista, udesno stoji sova smeđeg perja, žuto zlatnog kljuna i kanđi. (Čl. 7, Odluka, 2005.)
Opis zastave: Zastava Općine Đurđenovac je jednobojna plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 9, Odluka, 2005.)
Izvori: Općina Đurđenovac, www.djurdjenovac.hr, 06.07.2006.
(Odluka o idejnom rješenju grba i zastave Općine Đurđenovac, Službeni glasnik Općine Đurđenovac, br.6/2004. )
Odluka o grbu i zastavi Općine Đurđenovac, 15.12.2005. Službeni glasnik Općine Đurđenovac, br. 6/2005.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/05-01/22, URBROJ: 515-10/06-04-5, 03.05.2006.
Heraldic Art, Rijeka, www.heraldic-art.hr 20.09.2007.

Grb Đurđenovca je u srebrnom sova u prirodnim bojama stoji na zelenoj hrastovoj grančici koja na desnom kraju ima tri zelena lista i dva zlatna žira. Zastava je plava s grbom u sredini obrubljenim žuto. Svečana zastava je plava sa trokutasto izvedenim donjim krajem, u sredini se nalazi grb, ime općine iznad njega, a klasje žita i hrastova grančica ispod. Đurđenovac je osnovan 1873. godine kao središte preradbe drva iskorištavanjem slavonskih šuma. Sova i grančica simboliziraju te hrastove šume. Svečana zastava je tamno plavi gonfalon trokutastog kraja s resama, s grbom u sredini, imenom općine u luku i liniji iznad te ukrštenim snopom žita i grančicom hrasta, a uz donji rub raspoređeno je devet rombova. Rombovi su vjerojatno referenca na obitelj Pejačević, koji su ih imali u obrubu obiteljskog grba, a koji su bili pokretači industrijskog razvoja mjesta.

Do 1997. godine Đurđenovac je bio sastavi dio Požeško-slavonske županije.Erdut

Erdőd/Ердут

Sjedište: Dalj/Dálya/Даљ

[Erdut] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Erdut]
[Erdut]
Prihvaćena: 22. studenog 2001.     Odobrena: Da, datum nepoznat.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Opis grba: Grb općine Erdut ima oblik četvrtastog štita, na zelenom polju gore zlatno-žute boje je bačva za vino, a horizontalno dolje srebrni-bijeli T isječak koji simbolizira ušće Drave u Dunav. (Čl. 1, Odluka, 2001.)
Opis zastave: Zastava općine Erdut je žute boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1, a u sredini zastave nalazi se obostrano grb Općine u dijagonalnom sjecištu, a obrubljen je zlatno-žutom trakom. (Čl. 2, Odluka, 2001.)
Izvori: Općina Erdut, http://erdut.hr/, 6.7.2006.
Statut Općine Erdut, 25.09.2001, Službeni glasnik općine Erdut, br. 14/2001.
Odluka o grbu i zastavi općine Erdut, 22.11.2001., Službeni glasnik općine Erdut
Odluka o uporabi grba, zastave i imena općine Erdut, 21.05.2002., Službeni glasnik općine Erdut
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.

Grb Erduta je u zelenom polju zlatna vinska bačva i ispod nje srebrna greda iz koje se odvaja kolac prema dnu štita. Bačva simbolizira čuvene erdutske podrume, a posebno bačvu iz Erdutskog podruma zapremine 75 000 litara za koju se kaže da je najveća vinska bačva u svijetu, a tau križ predstavlja ušće Drave u Dunav koje se nalazi kod mjesta Aljmaš na središnjem dijelu sjeverne granice općine. Zastava je žuta s grbom u sredini. Svečana zastava je žuti gonfalon s tri repa koji završavaju trokutasto sa kićankama i s grbom u sredini. Iznad grba zelenim je ispisan naziv općine, a ispod grba je isti natpis na srpskom i mađarskom, također službenim jezicima u općini. U postranjskim repovima ornament je zelena grana vinove loze sa zlatnim grozdovima, a u sredini je ornament od klasja koje oblikuje pleter.Ernestinovo

[Ernestinovo] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ernestinovo]
[Ernestinovo]
Prihvaćena: 6. kolovoza 2019.     Odobrena: 29. lipnja 2020.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zelenome polju srebrni/bijeli šiljak iz kojeg izrasta deblo hrasta na vrhu oblikovano u lik djevojke, desno i lijevo iz debla rastu 2 lista; gore desno zlatno/žuto dlijeto, lijevo zlatni/žuti bat (kiparski alat).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba: U srcolikom štitu u srebrno-bijelom isječku iz dna štita izrasta hrastov trupac istesan u formi glave mlade žene; prirodno, iz trupca desno i lijevo izrasta zelen hrastov list, gore u zelenom desno zlatno-žuto tesarsko dlijeto, lijevo zlatno-žuto tesarski bat. Mlada žena simbolizira Ernestinu, plemkinju i vlasnicu nekada velikaških posjeda na području Općine, zapamćenu po nesebičnom pomaganju svim žiteljima i seljacima u doba bolesti i zaraze. Po njoj je naselje u kojem je smješteno središte Općine Ernestinovo dobilo ime. Kiparski alat za obradu i oblikovanje drva simbolizira kiparsku koloniju naive koja egzistira od 1973. godine i po kojoj je ovaj kraj poznat širom kulturno-kiparskog svijeta. (Točka II., Zaključak, 2019.)
Opis grba Općine: U srcolikom štitu, u zelenom polju se nalazi srebrni šiljak, u šiljku iz dna izlazi deblo hrasta na vrhu oblikovano u lik mlade žene, prirodno. Iz debla lijevo i desno izlaze zeleni list hrasta. Gore u zelenom polju je zlatni kiparski alat, desno dlijeto, lijevo bat. Mlada žena simbolizira Ernestinu, plemkinju i vlasnicu nekada velikaških posjeda na području Općine Ernestinovo, zapamćenu po nesebičnom pomaganju svim žiteljima i seljacima u doba bolesti i zaraze. Po njoj je naselje u kojem je smješteno središte Općine Ernestinovo dobilo ime. Kiparski alat za obradu i oblikovanje drva simbolizira kiparsku koloniju naive koja egzistira od 1973. godine i po kojoj je ovaj kraj poznat širom kulturno-kiparskog svijeta. (Čl. 7, Statutarna odluka, 2020.)

Opisi zastave: Opis zastave: zastava je jednobojna bijele boje, omjera dužine i širine 2:1, u sredini zastave na sjecištu dijagonala je grb općine zlatno obrubljen, visina grba 2/3 širine zastave. Opis počasne zastave (gonfalona): zastava je boje slonovače, s natpisom „Općina Ernestinovo“ iznad grba koji se nalazi na sredini zastave. U repovima su ukrasni ornamenti klasja žita, zlatne boje. (Točka III./IV., Zaključak, 2019.)
Opis zastave: zastava Općine je jednobojna, bijele boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, zlatno obrubljen. Visina grba 2/3 širine zastave. Opis počasne zastave (gonfalona): zastava je boje slonovače, s natpisom „OPĆINA ERNESTINOVO“ iznad grba koji se nalazi na sredini zastave. U repovima su ukrasni ornamenti klasja žita, zlatne boje. (Čl. 8/9, Statutarna odluka, 2020.)

Izvori: 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Ernestivnovo, (2010.), www.opcina-ernestinovo.com
12. sjednica Općinskog vijeća Općine Ernestivnovo, (2010.), www.opcina-ernestinovo.com
(Statut Općine Ernestinovo, Službeni glasnik Općine Ernestinovo, br. 2/2009.)
Statut Općine Ernestinovo, 28.03.2013, Službeni glasnik Općine Ernestinovo, br. 1/2013.
Općina Ernestinovo, www.opcina-ernestinovo.com, 20.04.2014.
Zaključak o prihvaćanju idejnog rješenja grba i zastave Općine Ernestinovo, 06.08.2019, Službeni glasnik Općine Ernestinovo, br. 9/2019, 12.08.2019.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA:UP/I-017-02/20-01/6 URBROJ: 515-22/2-20-4, 29.06.2020.
Statutarna Odluka o grbu i zastavi Općine Ernestinovo, 15.07.2020, Službeni glasnik Općine Ernestinovo, br. 11/2020, 20.07.2020.

Grb Ernestinova je u zelenome između zlatnog dlijeta i bata u srebrnom šiljku izrasta deblo hrasta s po jednim zelenim listom s lijeva i desna u vrhu oblikovano u lik mlade žene. Lik djevojke predstavlja gospodaricu Ernestinu, nekadašnju vlasnicu posjeda, po kojoj je mjesto dobilo ime. Kiparski alat te njezin lik izrađen u drvetu simbolizira tradiciju kiparske kolonije koja djeluje u Ernestinovu. Zastava je bijela sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je bjelokosni gonfalon s grbom u sredini, imenom općine iznad i ornamentima klasja žita ispod u repovima.


Ernestinovo oko 2014.

Zastava nepoznata. [De facto] [Ernestinovo oko 2014.]
Izvori: 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Ernestivnovo, (2010.), www.opcina-ernestinovo.com
12. sjednica Općinskog vijeća Općine Ernestivnovo, (2010.), www.opcina-ernestinovo.com
(Statut Općine Ernestinovo, Službeni glasnik Općine Ernestinovo, br. 2/2009.)
Statut Općine Ernestinovo, 28.03.2013, Službeni glasnik Općine Ernestinovo, br. 1/2013.
Općina Ernestinovo, www.opcina-ernestinovo.com, 20.04.2014.

Općina Ernestinovo naručila je izradu svojih simbola putem pozivnog natječaja i raspravljala pristigle prijedloge 2010., no tada nisu usvojeni. Na općinskim stranicama je 2014. prikazan grb, koji je izgleda samo osobna inicijativa urednika stranica, koji prikazuje glave naivnih skulptura u zlatnom iznad plavo-bijele valovite grede iznad zelenog. Nesumljivo je poslužila kao inspiracija za kansije usvojeni grb.Feričanci

[Feričanci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Feričanci]
[Feričanci]
Prihvaćena: 12. travnja 2001.     Odobrena: 25. lipnja 2001.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zlatnome/žutome preša za grožđe, u preši plavi grozdovi.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom Općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Feričanci ima polukrugli štit, na žutom (zlatnom) polju preša za grožđe (prirodno); u preši plavi grozdovi i zeleno lišće vinove loze. Žuto (zlatno) polje odgovara Općini Feričanci kao poljoprivrednom kraju i simbolizira polja žita. Simbol preše za grožđe odgovara Općini Feričanci kao vinogradarskom kraju sa plavim grozdovima tradicionalne feričanačke frankovke. (Čl. 7, Odluka, 2001.)
Opis zastave: Zastava Općine Feričanci je jednobojna svjetlo plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom.
Izvori: Općina Feričanci http://homepage.hispeed.ch/fericanci/fericanci/opcina.php 28.10.2004
Općina Feričanci http://homepage.hispeed.ch/fericanci/galerija_v.php 12.07.2005
Općina Feričanci, www.opcina-fericanci.hr, 10.10.2009.
"Feričanci - Općina Feričanci potpisuje prijateljske sporazume sa zemljama iz Europskih zemalja. ", 20.01.2012, TV Našice, www.nasice.com
Odluka o grbu i zastavi Općine Feričanci, 12.04.2001, Službeni glasnik Općine Feričanci, br. 19/2001, 20.04.2001.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/01-01/85, URBROJ: 514-09-01-01-2, 25.06.2001.

Grb općine Feričanci je u zlatnom štitu vinska preša s dva plava grozda i zelenim listovima. Općina se nalazi na sjevernim obroncima Krndije s tradicionalno razvijenom proizvodnjom kvalitetnih vina. Zastava je svijetlo plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je plavi gonfalon s tri repa trokutastih krajeva s kićankama, u sredini grb općine, iznad ime, ispod ornament od žitnih klasova iznad ornamenata od hrastovog lišća i žirova u repovima.

Do 1997. godine Feričanci su bili dijelom Požeško-slavonske županije.Gorjani

[Gorjani] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Gorjani]
[Gorjani]
Prihvaćena: 12. veljače 2004.     Odobrena: 2. lipnja 2005.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome zlatna/žuta osam puta savijena okrunjena zmija s vladarskom jabukom u ustima.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: OPIS GRBA: u trokutastom srcolikom štitu, u crvenom polju zlatna-žuta zmija okruljena osam puta presavijena zmija sa carskom jabukom u ustima. (Čl. 1, Odluka o usvajanju, 2004; Čl. 4, Odluka o načinu, 2004.)
Opis zastave: OPIS ZASTAVE: zastava je jednobojna plave boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. OPIS POČASNE ZASTAVE-GONFALON: zastava je jednobojna bež bijele boje, dimenzija omjera dužine i širine 80x160. U sredini počasne zastave - gonfalona nalazi se grb općine obrubljen zlatno/žutom trakom. U gornjem dijelu gonfalona nalazi se natpis OPĆINA GORJANI zlatnim/žutim slovima. Ispod grba u gonfalonu se nalazi hrastova grana i snop žita koji se spajaju na sredini grba sve u zlatno/žutoj boji. (Čl. 1, Odluka o usvajanju, 2004; Čl. 4, Odluka o načinu, 2004.)
Izvori: Heraldic Art, Rijeka, www.heraldic-art.hr 20.09.2007.
(Statuta Općine Gorjani, Službeni glasnik Općine Gorjani, br. 18/2001.)
Odluka o usvajanju grba, zastave i počasne zastave Općine Gorjani, 12.02.2004, Službeni Glasnik Općine Gorjani
Odluka o načinu i zaštiti uporabe grba, zastave i počasne zastave Općine Gorjani, 12.02.2004, Službeni Glasnik Općine Gorjani
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/9, URBROJ: 515-10/06-05-6, 02.06.2005.
(Statut Općine Gorjani, Službeni glasnik Općine Gorjani, br. 47/2009.)

Grb Gorjana je u crvenom zlatna uspravljena osam puta presavijena okrunjena zmija s carskom jabukom u ustima. To je grb obitelji Gorjanski, vladara mjesta iz XIV. stoljeća (Gorjanski su bili i vladari Brinja, gdje je sačuvan njihov u kamenu uklesan grb iz tog vremena.) Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je netipično druge boje, bež gonfalon s grbom u sredini nadvišen zlatnim imenom općine i s ukrštenom hrastovom grančicom i snopom žita ispod - ovdje prikazan prema tekstualnom opisu.


Gorjani, 1995. – 199x.

[Gorjani, 1995. – 199x.] [Normal] 3:5 [Državna zastava na kopnu] [Gorjani, 1995. – 199x.]
Prihvaćena: 1994.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Dizajn: prof. dr. sc. Ivan Balta iz Našica
Napuštena: 12. veljače 2004.
Izvori: Osječko-baranjska županija on-line http://www.obz.hr/ 10.10.2007.
Info Ivan Pavić, načelnik Općine Gorjani (1993. - 1997.)
Pozivnica na proslavu 750. godišnjice prvog pisanog spomena Gorjana, 17.12.1994.

Grb Gorjana usvojen povodom proslave 750. godišnjice prvog pisanog spomena mjesta je raskoljen, desno u srebrnom crna crkva na crvenom brijegu preko kojeg trči crna kuna i u zaglavlju na crvenom srebrna šestokraka zvijezda i lijevo u plavom crna okrunjena uspravljena zmija koja proždire vladarsku jabuku. Osam puta savijena zmija s kraljevskom jabukom je iz grba obitelji Gorjanski. Zvijezda je Danica, simbol preporoda i nade, a njezini zaokruženi vrhovi podsjećaju na srednjovjekovni slavonski novac banovac. Prikazana je stara gorjanska Crkva Tri Kralja s dvama štitnicima koji simboliziraju otpor protiv neprijatelja. Kuna u dnu simbol je pripadnosti Slavoniji. Istodobno je izrađena i zastava: okomito raskoljena u plavo i bijelo polje, uz slobodni kraj sa šest u trokut, 1+2+3, raspoređena crvena kvadrata, te preko svega gorjanski grb. Simbolika boja se navodi: plava - jedinstvo i sloga, bijela - jednakost i ravnopravnost, crvena - sloboda i domoljublje. Središnji državni ured za upravu nije odobrio ove simbole, a od usvajanja novih općinskih simbola, ovi se dalje koriste kao simboli samog mjesta Gorjani.Kneževi Vinogradi

Hercegszőlős/Кнежеви Виногради

[Kneževi Vinogradi] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kneževi Vinogradi]
[Kneževi Vinogradi]
Prihvaćena: 30. svibnja 2007.     Odobrena: 24. travnja 2009.
Dizajn: Ivan Prgomet, ravnatelj i Ivan Žulec, profesor likovnog odgoja, Osnovna škola Kneževi Vinogradi
Odobreni blazon grba: U zelenome na frontalno polegnutoj bačvi tri zlatna/žuta grozda nadvisuje zlatna/žuta vlat pšenice.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine ima oblik ovalnog štita. U zelenom polju, u njegovom gornjem dijelu pri vrhu horizontalno leži klas pšenice, žute boje. U centralnom njegovom dijelu nalaz se tri grozda žute boje s smeđom stabljikom, koji stoje i zahvaćaju jednim dijelom smeđu, horizontalno okretnutu bačvu, okruglog oblika, s pipom u doljnjem dijelu. Rub štita je crne boje. (Čl. 2, Odluka, 2007.)
Grb Općine ima oblik ovalnog štita. U zelenom polju, u njegovom gornjem dijelu pri vrhu horizontalno leži klas pšenice žute boje. U centralnom njegovom dijelu nalazi se tri grozda žute boje s smeđom stabljikom, koji stoje i zahvaćaju jednim dijelom smeđu, horizontalno okrenutu bačvu, okruglog obila s pipom u donjem dijelu. Rub štita je crne boje. (Čl. 1, Odluka, 2008; Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb Općine ima oblik ovalnog štita. U zelenom polju, u njegovom gornjem dijelu pri vrhu horizontalno leži klas pšenice žute boje. U centralnom njegovom dijelu nalaze se tri grozda žute boje s smeđom stabljikom, koji stoje i zahvaćaju jednim dijelom smeđu, horizontalno okrenutu bačvu, okruglog oblika s pipom u donjem dijelu. Rub štita je crne boje. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine je žute boje, odnosno širina i dužina zastave je 1:2. Veličina grba srazmjerna je veličini zastave. (Čl. 2, Odluka, 2007.)
Zastava Općine je žute boje, odnos širine i dužine zastave je 1:2. Veličina grba razmjerna je veličini zastave. (Čl. 1, Odluka, 2008; Čl. 5, Statut, 2009.)
Zastava Općine je žute boje. Odnos širine i dužine zastave je 1:2. Veličina grba razmjerna je veličini zastave. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Izvori: Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kneževi Vinogradi, 21.12.2006., Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi, br. 9/2006, 22.12.2006.
Odluka o uporabi grba, zastave i imena Općine Kneževi Vinogradi, Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi, br. 9/2006, 22.12.2006.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kneževi Vinogradi, 30.05.2007., Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi, br. 2/2007, 01.06.2007.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uporabi grba, zastave i imena Općine Kneževi Vinogradi, Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi, br. 8/2008, 18.08.2008.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/07-01/85, URBROJ: 515-09-02-09-5, 24.04.2009.
Statut Općine Kneževi Vinogradi, 07.07.2009, Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi, br. 2/2009, 08.07.2009.
Rješenje o imenovanju Komisije za znamenje, 24.01.2011, Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi, br. 1/2011, 10.02.2011.
Statut Općine Kneževi Vinogradi, 25.03.2013, Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi, br. 3/2013, 26.03.2013.
Općina Kneževi Vinogradi, www.knezevi-vinogradi.hr, 25.08.2008.
“Riječ načelnika”, Općina Kneževi Vinogradi, www.knezevi-vinogradi.hr, 15.07.2015.

Grb Kneževih Vinograda je u zelenom polju tri zlatna grozda sa smeđom zajedničkom stabljikom na smeđoj bačvi prikazanoj s kružne strane s pipom te u zaglavlju zlatni klas pšenice. Grožđe i bačva odnose se na ime općine, a pšenica predstavlja drugi glavni proizvod ovog kraja. Zelena pozadina, kao i žuta boja zastave predstavljaju poljoprivredno bogatstvo općine. Zastava je žuta s grbom u sredini. Stolna zastavica je žuta okomita s grbom u sredini i imenom općine crnim u redu iznad i dva reda ispod.


Kneževi Vinogradi, inačica

[Kneževi Vinogradi, inačica] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kneževi Vinogradi, inačica]
U upotrebi: od 2007. – oko 2015.

Likovno rješenje korišteno od usvajanja do oko sredine 2015. razlikuje se u manjim detaljima prikaza, najočitije u prikazu žitnog klasa. Čini se da je 2015. likovno rješenje grafički osvježeno, no da o tome nije donesena posebna odluka.


Kneževi Vinogradi, 2006. – 2007.

[Kneževi Vinogradi, 2006. – 2007.] [Rekonstrukcija] [Kneževi Vinogradi, 2006. – 2007.]
Prihvaćena: 21. prosinca 2006.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Dizajn: Ivan Prgomet, ravnatelj i Ivan Žulec, profesor likovnog odgoja, Osnovna škola Kneževi Vinogradi
Opis grba: Grb Općine ima oblik ovalnog štita. U zelenom polju, u njegovom gornjem dijelu pri vrhu horizontalno leži klas pšenice, žute boje. U centralnom njegovom dijelu nalaz se tri grozda žute boje s smeđom stabljikom, koji stoje na smeđoj, vertikalno okrenutoj bačvi. Bačva završava rubom štita. Rub štita je crne boje. (Čl. 2, Odluka o izmjenama, 2006.)
Opis zastave: Zastava Općine je žute boje, odnosno širina i dužina zastave je 1:2. Veličina grba srazmjerna je veličini zastave. (Čl. 2, Odluka o izmjenama, 2006.)
Napuštena: 30. svibnja 2007.
Izvori: Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kneževi Vinogradi, 21.12.2006., Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi, br. 9/2006, 22.12.2006.
Odluka o uporabi grba, zastave i imena Općine Kneževi Vinogradi, Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi, br. 9/2006, 22.12.2006.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kneževi Vinogradi, 30.05.2007., Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi, br. 2/2007, 01.06.2007.

Izmjene Statuta iz 2007. godine samo u sitnijim pojedinostima mijenjaju opis grba, mijenjajući opis položaja bačve u grbu. Izvorno usvojeni grb prikazuje bačvu okomito, izrastajući iz ruba grba.Koška

[Koška] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Koška]
Prihvaćena: 11. svibnja 2000.     Odobrena: 12. srpnja 2000.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome na zelenome brijegu tri zlatna/žuta klasa pšenice.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Koška ima poluokrugli štit, u plavom polju na zelenom tlu nalaze se tri zlatna klasa žita. Simbol klasja žita preuzet je sa pečata mjesta Koške iz 1823. godine pronađenog u spisima Valpovačkog vlastelinstva (Izvornik - Državni arhiv u Osijeku). Simbol klasja odgovara Općini Koška kao izrazito poljoprivrednom kraju, za što su vezana i kulturna obilježja stanovništva Općine Koška. (Čl. 7, Odluka, 2000.)
Grb Općine Koška ima poluokrugli štit, u plavom polju a na zelenom tlu nalaze se tri zlatna klasa žita. Simbol klasja žita preuzet je sa pečata mjesta Koške iz 1823. godine pronađenog u spisima Valpovačkog vlastelinstva (Izvornik - Državni arhiv u Osijeku). (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Opis zastave: Zastava Općine Koška je pravokutnog oblika i plave je boje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno - žutom trakom. (Čl. 9, Odluka, 2000; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)
Izvori: Osječko-baranjska županija http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=36 10.09.2007
Koška web site, http://public.carnet.hr/~ibedek/index.htm 14.09.2007
Odluka o pokretanju aktivnosti na izradi grba i zastave Općine Koška, 27.06.1997, Službeni glasnik Općine Koška, br. 3/1997, 30.06.1997.
(Rješenje o osnivanju Komisije za naziv ulica i trgova na području Općine Koška, te sadržaj i oblik grba Općine Koška, 27.06.1997), Službeni glasnik Općine Koška, br. 3/1997, 30.06.1997.
Odluka o raspisivanju natječaja za izradu grba i zastave Općine Koška, 12.09.1997, Službeni glasnik Općine Koška, br. 4/1997, 15.09.1997.
Povijesni grb Općine Koška - podaci o postojanju, Hrvatski državni arhiv, 24.02.1998.
Povijesni grb Općine Koška, Hrvatski državni arhiv, 23.03.1998.
Odluka o grbu i zastavi Općine Koška, 11.05.2000, Službeni glasnik Općine Koška, br. 2/2000, 15.05.2000.
Povijesni grb Koške, Državni arhiv u Osijeku, 11.05.2000.
Povijesni grb Općine Koška - podaci o postojanju, Hrvatski državni arhiv, 06.06.2000.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/23, URBROJ: 514-09-01-00-4, 12.07.2000.
Statut Općine Koška, 23.06.2009, Službeni glasnik Općine Koška, br. 3/2009, 26.06.2009.
Statut Općine Koška, 20.03.2013, Službeni glasnik Općine Koška, br. 1/2013, 21.03.2013.
Općina Koška, www.koska.hr, 20.12.2010.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.

Grb Koške je u plavom iz zelenog brijega izrastaju tri zlatna klasa pšenice okružena dvama listovima. Temelji se na pečatu mjesta Koška iz 1823. (prema osječkom Arhivu, spisi Državnog arhiva govore o pečatu iz 1813., a drugi općinski dokumenti spominju i godinu 1811.) Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.Levanjska Varoš

[Levanjska Varoš] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Levanjska Varoš]
[Levanjska Varoš] [Levanjska Varoš]
Prihvaćena: 18. ožujka 2009.     Odobrena: 24. travnja 2009.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zelenom na zlatnoj/žutoj glavi jelena srebrni/bijeli zdenac s vodoskokom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb se nalazi u trokutastom srcolikom štitu u zelenom polju na zlatno/žutoj glavi jelena srebrni/bijeli zdenac s vodoskokom. (Čl. 2, Odluka, 2009.)
Grb Općine nalazi se u trokutastom srcolikom štitu u zelenom polju na zlatno/žutoj glavi jelena srebrni/bijeli zdenac s vodoskokom. (Čl. 1, Statutarna odluka, 2009.)
Grb se nalazi u trokutastom - srcolikom štitu, u zelenom zlatno-žuta jelenova glava, nosi izmedu rogova bijelu-srebrnu fontanu sa izvorom - vodoskokom. (Čl. 4, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava je omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 2, Odluka, 2009.)
Zastava Općine omjera je 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 1, Statutarna odluka, 2009.)
Zastava Općine je jednobojna zelene boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 4, Statut, 2009.)

Izvori: (Statut Općine Levanjska Varoš, Službeni glasnik Općine Levanjska Varoš, br. 1/1994.)
Statut Općine Levanjska Varoš, 27.10.2005, Službeni glasnik Općine Levanjska Varoš, br. 4/2005, 27.10.2005.
Odluka o grbu i zastave Općine Levanjska Varoš, 18.03.2009, Službeni glasnik Općine Levanjska Varoš, br. 1/2009, 31.03.2009.
Statutarna odluka izmjeni i dopuni Statuta Općine Levanjska Varoš, 18.03.2009, Službeni glasnik Općine Levanjska Varoš, br. 1/2009, 31.03.2009.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/09-01/25, URBROJ: 515-09-02-09-3, 24.04.2009.
Statut Općine Levanjska Varoš, 14.07.2009, Službeni glasnik Općine Levanjska Varoš, br. 4/2009, 10.08.2009.
Korespondencija s Općinom, 09.11.2009.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.

Grb Levanjske Varoši je u zelenom na zlatnoj glavi jelena srebrni zdenac s vodoskokom. Zastava je zelena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je svjetlo žuti gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa, grbom u sredini, zelenim natpisom u luku i dva reda iznad njega, i tri zelena ornamenta od hrastovih grančica sa žutim žirovima. Koristi se i stolna zastavica sličnog izgleda, zelene boje sa žutim rubom i natpisima, trokutastog kraja i žutim grančicama hrasta.Magadenovac

[Magadenovac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Magadenovac]
[Magadenovac] [Magadenovac]
Prihvaćena: 2. studenog 2008.     Odobrena: 24. travnja 2009.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome na zelenome tlu crni naftni toranj, desno iz tla izrasta zlatna/žuta hrastova grančica, lijevo zlatni/žuti klas žita.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Magadenovac: U plavome na zelenom tlu crni naftni toranj, desno iz tla izrasta zlatna/žuta hrastova grančica, lijevo zlatni/žuti klas žita. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb Općine ima oblik štita u plavome na zelenom tlu crni naftni toranj, desno iz tla izrasta zlatna/žuta hrastova grančica, lijevo zlatni/žuti klas žita. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Magadenovac je omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Općine Magadenovac je omjera 1:2, zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Općina Magadenovac, www.magadenovac.hr 10.09.2009.
Grb i zastava Općine Magadenovac - spis, Općina Magadenovac, 2008-2009.
Odluka o grbu, zastavi i počasnoj zastavi Općine Magadenovac, 02.11.2008.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/09-01/13, URBROJ: 515-09-02-09-3, 24.04.2009.
Likovno rješenje grba, zastave i počasne zastave Općine Magadenovac, Heraldic Art, b.d. [2009.]
Statut Općine Magadenovac, 26.06.2009, Službeni glasnik Općine Magadenovac, br. 8/2009, www.magadenovac.hr, 03.09.2009.
Statut Općine Magadenovac, 18.03.2013, Službeni glasnik Općine Magadenovac, br. 2/2013, www.magadenovac.hr, 13.08.2013.

Grb Magadenovca jer u plavome crni naftni toranj, desno zlatna hrastova grančica, lijevo zlatni klas žita, sve izrasta iz zelenog podnožja. Zastava je zelena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je zeleni gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa, u sredini grb, iznad ime općine, a ispod u repovima tri žuta jelenja roga. Stolne zastavice su zelene okomite trokutasto završavajuće zastavice obrubljene žuto s grbom u sredini nadvišenim imenom općine u dva luka.

Ustrojena 1993. kao općina Šljivoševci, sa sjedištem u istoimenom naselju, 1997. promijenjeno ime općine i sjedište u Magadenovac.Marijanci

[Marijanci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Marijanci]
[Marijanci] [Marijanci] [Marijanci]
Prihvaćena: 31. ožujka 2008.     Odobrena: 16. lipnja 2008.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome plava kugla izrasta iz podnožja i na njoj siva zmija s crvenom jabukom na leđima nosi srebrni/bijeli polumjesec na kojem stoji sv. Marija u bijeloj haljini s plavim plaštem.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: U poluokruglom štitu u bijelom/srebrnom polju Majka Božja, bijele/srebrne boje, plavog plašta, zlatne/žute aureole, stoji na bijelom/srebrnom polumjesecu i gazi sivu zmiju, s crvenom jabukom u zubima, sve na plavoj polukugli. (Čl. 1, Odluka, 2008.)
Grb Općine Marijanci ima slijedeći izgled: U poluokruglom štitu u bijelom/srebrnom polju Majka Božja, bijele/srebrne boje, plavog plašta, zlatne/žute aureole, stroji na bijelom/srebrnom polumjesecu i gazi sivu zmiju, s crvenom jabukom u zubima, sve na plavoj polukugli. (Čl. 8, Statut, 2009.)
Grb Općine ima oblik štita sljedećeg izgleda: u poluokruglom štitu u bijelo-srebrnom polju Majka Božja, bijelo-srebrne boje, plavog plašta, zlatno-žute aureole, stoji na bijelo-srebrnom polumjesecu i gazi sivu zmiju, u ustima zmije nalazi se crvena jabuka, sve na plavoj polukugli. (Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2014.)

Opisi zastave: Zastava je jednobojna plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno /žutom trakom. (Čl. 1, Odluka, 2008.)
Zastava Općine Marijanci je jednobojna, plave boje dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Marijanci obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 9, Statut, 2009.)
Zastava Općine je jednobojna, plave boje a u sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb Općine Marijanci obostrano, obrubljen zlatno-žutom trakom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2014.)

Izvori: Općina Marijanci, www.marijanci.hr, 01.06.2012.
Odluka o grbu, zastavi i počasnoj zastavi općine Marijanci, 31.03.2008, Službeni glasnik Općine Marijanci, br. ?/2008.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/08-01/22, URBROJ: 515-10/06-08-3, 16.06.2008.
Statut Općine Marijanci, 13.07.2009, Službeni glasnik Općine Marijanci, br. 2/2009, www.marijanci.hr, 2012.
Statut Općine Marijanci, 18.03.2013, Službeni glasnik Općine Marijanci, br. 1/2013, www.marijanci.hr, 2013.
Statut Općine Marijanci, 15.12.2014, Službeni glasnik Općine Marijanci, br. 3/2014, www.marijanci.hr, 2015.

Grb Marijanaca prikazuje tradicionalni ikonografski prikaz Majke Božje: u srebrnom Majka Božja odjevena u srebrno ogrnuta plavim plaštem i sa zlatnom aureolom stoji na srebrnom polumjesecu nad sivom zmijom sa crvenom jabukom u zubima, sve na plavoj polukugli. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je plavi gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa s resama uz donje rubove, u sredini grb, iznad ime općine, a u repovima zlatni ornamenti hrasta i žitnih klasova koji oblikuju pleterni ornament. Takva zastava zabilježena je u uporabi, dok službeni crteži prikazuju varijaciju u kojoj je u srednjem repu umjesto žita ornament od grančica oraha. Stolne zastave su u obliku ove prve, okomite pravokutne zastave s trokutastim završetko, obrubljene žuto, s grbom u sredini, imenom oopćine iznad i repnim ornamentima ispod.Petlovac

[Petlovac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Petlovac]
[Petlovac]
Prihvaćena: 14. prosinca 2004.     Odobrena: Da, datum nepoznat.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Opis grba: U trokutastom štitu, na plavom polju u sredini srebrno-bijelo crtalo, praćeno lijevo i desno sa zlatno žutim palminim granama u dnu prekriženim, gore kosir, zlatno žute drške i srebrno-bijele oštrice. (Čl. 7, Odluka, 2004.)
Opis zastave: Zastava je izrađene u omjeru 1:2 (visina prema dužini) jednobojna žute boje. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Petlovac obostrano obrubljen zlatno-žutom trakom. (Čl. 8, Odluka, 2004.)
Izvori: Općina Petlovac www.petlovac.hr 12.07.2005.
Općina Petlovac www.petlovac.hr 10.10.2009.
Odluka o grbu i zastavi Općine Petlovac, 14.12.2004.
Zapisnik sa 31. sjednice Općineskog vijeća Općine Petlovac, 14.12.2004.
Statut Općine Petlovac (pročišćeni tekst), 12.03.2009, Službeni glasnik Općine Petlovac, br. 14/2009, www.petlovac.hr, 2013.

Grb Petlovca je u plavome srebrno crtalo između dviju zlatnih ukrštenih palmovih grančica te u zaglavlju srebrni raskoljeni nož sa zlatnom drškom. Crtalo je dio pluga za okonito rezanje brazde, prikazani nož naziva se u opisu kosir, nož srpolike snažne oštrice, koji ima i značenje statusnog simbola u folkloru. Grb vjerojatno potječe s kraja XIX. stoljeća. Zastava je žuta s grbom u sredini. Svečana zastava je blijedo žuti gonfalon koji završava s tri trokutasto rezana repa, u sredini grb obrubljen zlatno, iznad zelenim u dva luka naziv općine, ispod ukrštene grančice hrasta i lipe.Petrijevci

[Petrijevci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Petrijevci]
[Petrijevci]
Prihvaćena: 12. ožujka 1999.     Odobrena: 19. siječnja 1999.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome prekriženi zlatni ključevi, u podnožju zlatna greda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Petrijevci je u poluokruglom štitu, na crvenom polju. U crvenome gore su dva zlatna u križ koso položena ključa, u podnožju zlatna greda. (Čl. 10, Odluka, 1999.)
Grb Općine Petrijevci je u polukružnom štitu na crvenom polju. Gore su dva zlatna u križ koso položena ključa, u podnožju zlatna greda. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Grb Općine je u polukružnom štitu na crvenom polju. Gore su dva zlatna u križ koso položena ključa, u podnožju zlatna greda. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Petrijevci je jednobojna, plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa Zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Petrijevci, obostrano, obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 12, Odluka, 1999.)
Zastava Općina je jednobojna, plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa Zakonom, a u sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb Općine obostrano obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Općine je jednobojna, plave boje, dimenzija omjera širine i dužine 1:2, u skladu sa Zakonom, a u sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb Općine obostrano obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Izvori: http://www.osjecko-baranjska-zupanija.hr/ 07. 08. 2000.
Puhački orkestar DVD Petrijevci, http://www.vzzob.hr/hr/vatrogasna_glazba_petrijevci.html, 2000
Odluka o uporabi grba i zastave Općine Petrijevci, 12.03.1999, Službeni glasnik Općine Petrijevci, ožujak 1999.
Rješenje Ministarstva uprave, Klasa: UP/I-017-02/96-01/74 Urbroj: 515-02-01/1-99-6, 19.01.1999.
Statut Općine Petrijevci, 30.06.2009, Službeni glasnik Općine Petrijevci, br. 4/2009, 01.07.2009.
Statut Općine Petrijevci, 14.03.2013, Službeni glasnik Općine Petrijevci, br. 1/2013, 19.03.2013.

Grb Petrijevaca je u crvenom polju dva ukrštena zlatna ključa s perima nadolje i prema van i u dnu zlatna greda. Ključevi su nesumnjivo simbol sv. Petra po kojemu su mjesto i općina dobili ime. Greda u dnu predstavlja rijeku Karašicu, i podsjeća na nekadašnji naziv mjesta Karaševo. Zastava je svijetlo plava s grbom u sredini. I svečana zastava je svjetloplava, u obliku visećeg gonfalona s tri repa trokutastih završetaka, koji svaki sadrži žuti ornament u obliku hrastove grančice. U sredini je grb, a iznad njega u dva luka naziv općine.


Petrijevci, inačica

[Petrijevci, inačica] [Petrijevci, inačica]
Prihvaćena: 12. ožujka 1999.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Izvor: Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.

U novijim materijalima dizajner prikazuje inačicu grba koja se uglavnom razlikuje u detaljima ključeva, najočitije u kuglicama koje se nalaze na vrhu rukohvata ključeva. Nije potvrđena uporaba ovog dizajna u praksi.Podgorač

[Podgorač] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Podgorač]
[Podgorač] [Podgorač]
Prihvaćena: 24. siječnja 2005.     Odobrena: 2. lipnja 2005.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome sa crnim obrubom s 18 zlatnih/žutih rombova, zlatni/žuti snop žita.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine [Podgorač, 2009] ima poluokrugli štit, u crnoj borduri 18 zlatnih/žutih rombova, u sredini u plavom zlatni/žuti snop klasja žita. Simbol snopa klasja žita odgovara Općini Podgorač kao izrazito poljoprivrednom kraju. Bordura štita je preuzeta iz povijesnog grba obitelji Pejačević, u čijem je posjedu bila i Općina Podgorač. (Čl. 3, Odluka, 2005; Čl. 8, Statut, 2009; Čl. 8, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava Općine [Podgorač, 2009] je jednobojna svijetloplave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine [Podgorač, 2009] obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 5, Odluka, 2005; Čl. 9, Statut, 2009; Čl. 9, Statut, 2013.)
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Podgorač, 24.01.2005. Službeni glasnik Općine Podgorač, br. 1/2005
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/05-01/8, URBROJ: 515-10/06-05-4, 02.06.2005.
Odluka o odobrenju uporabe grba Općine Podgorač, 10.07.2007, Službeni glasnik Općine Podgorač, br. 3/2007, 11.07.2007.
Statut Općine Podgorač, 02.07.2009, Službeni glasnik Općine Podgorač, br. 4/2009, 03.07.2009.
Odluka o izmjenama i dopnama Odluke o grbu i zastavi općine Podgorač, 14.09.2009, Službeni glasnik Općine Podgorač, br. 6/2009, 15.09.2009.
(Rješenje o osnivanju Komisije za nazive ulica i trgova na području Općone Podgorač, te sadržaj i oblik grba Općine Podgorač, Klasa: 021-01/93-01/21, 12.07.1993.) u: Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za određivanje imena ulica i trgova Općine Podgorač, 30.06.2010, Službeni glasnik Općine Podgorač, br. 4/2010, 01.07.2010.
Statut Općine Podgorač, 28.02.2013, Službeni glasnik Općine Podgorač, br. 1/2013, 01.03.2013.
Općina Podgorač, http://www.podgorac.hr 17.08.2006.

Grb Podgorača je u plavom zlatni snop žita i u crnom obrubu osamnaest zlatnih rombova. Žito označuje poljoprivredni kraj, a bordura s rombovima preuzeta je s grofovskog grba Pejačevića, u čijem je posjedu bila i općina Podgorač. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava plavi je gonfalon koji završava trokutasto sa zlatnim resama. U sredini je žuto obrubljeni grb, iznad njega je ispisano ime općine, a ispod dva zlatna klasa žita. Stolne su zastavice istog izgleda pojednostavljenog oblika.

Do 1997. godine Podgorač je bio dijelom Požeško-slavonske županije.Podravska Moslavina

[Podravska Moslavina] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Podravska Moslavina]
Prihvaćena: 14. ožujka 2014.     Odobrena: 16. travnja 2018.
Odobreni blazon grba: U plavome polju preko srebrne/bijele grede u podnožju zlatna/žuta biljka grah s dvije mahune.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 svjetlo plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opis grba: Trokutasto srcolik štit s valovitim plavim poljima koji predstavljaju rijeku Dravu, u sredini je srebrna podloga uz lijevi i desni rub stabljike graha. (Čl. 5, Odluka, 2014.)
Opis zastave: Zastava Općine je jednobojna svjetloplave boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano. Zastava je uspravna. (Čl. 5, Odluka, 2014.)
Izvori: "Prijedlog grba i zastave", 20.02.2014, Općina Podravska Moslavina, www.podravskamoslavina.hr, 04.05.2014.
"Otvoreni poziv na 8. sjednicu Općinskog vijeća", 07.03.2014, Općina Podravska Moslavina, www.podravskamoslavina.hr, 04.05.2014.
Statut Općine Podravska Moslavina, 11.04.2013, Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina, br. 1/2013.
Odluka o imenovanju Povjerenstva za grb i zastavu Općine Podravska Moslavina, 14.03.2014, Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina, br. 3/2014, 17.03.2014.
Odluka o grbu i zastavi Općine Podravska Moslavina, 14.03.2014, Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina, br. 3/2014, 17.03.2014.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/14-01/2, URBROJ: 515-05-02-01/1-18-6, 16.04.2018.

Grb Podravske Moslavine je u plavom srebrna valovita greda u podnožju preko zlatne stabljike graha s dvije mahune. Zastava je svijetlo plava s grbom u sredini.

Do 1997. ime se navodi kao Moslavina Podravska.


Podravska Moslavina, 2014. – 2018.

[Podravska Moslavina, 2014. – 2018.] [Povijesna] 1:2 [Podravska Moslavina, 2014. – 2018.]
[Podravska Moslavina, 2014. – 2018.]
Prihvaćena: 14. ožujka 2014.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u (ograničenoj) uporabi.
Izvori: "Prijedlog grba i zastave", 20.02.2014, Općina Podravska Moslavina, www.podravskamoslavina.hr, 04.05.2014.
"Otvoreni poziv na 8. sjednicu Općinskog vijeća", 07.03.2014, Općina Podravska Moslavina, www.podravskamoslavina.hr, 04.05.2014.
Odluka o imenovanju Povjerenstva za grb i zastavu Općine Podravska Moslavina, 14.03.2014, Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina, br. 3/2014, 17.03.2014.
Odluka o grbu i zastavi Općine Podravska Moslavina, 14.03.2014, Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina, br. 3/2014, 17.03.2014.
"Potpisan ugovor o cash poolingu", 10.01.2018, Radio Odnji Miholjac, rdm.hr

Grb Podravske Moslavine izvorno usvojen je u plavom na srebrnoj valovitoj gredi izrastaju dvije stabljike graška zelenih listova i zlatnih mahuna. Zastava je bila svijetlo plava s grbom u sredini. Zabilježene su u uporabi bijele stolne zastavice trokutastog kraja s grbom u sredin i trorednim natpisom imena općine iznad.Popovac

[Popovac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Popovac]
[Popovac] [Popovac]
Prihvaćena: 4. prosinca 2008.     Odobrena: 24. travnja 2009.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zelenome između dva zlatna/žuta volujska roga roda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine sastoji se od trokutastog- srcolikog štita. U sredini zelenog polja nalazi se bijela (srebrna) roda koja stoji na desnoj nozi. Lijeva noga rode je uzdignuta. Kljun i noge rode su crvene boje. S lijeve i desne strane rode nalaze se dva zlatna (žuta) roga. (Čl. 5, Odluka, 2008.)
Opis zastave: Zastava je žute (zlatne) boje, u omjeru dimenzija dužine i širine 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, obostrano obrubljen žutom (zlatnom) trakom. Svečana zastava (gonfalon) je svijetlo žute boje sa trokutastim slobodnim krajem sa zlatnim (žutim) resama, obrubljena zlatnom (žutom) trakom sa zlatno (žuto) obrubljenim grbom u sredini, nazivom Općine iznad grba, a ispod grba tri zlatna klasa žita s desne strane i jednom zelenom grančicom vinove loze s lijeve strane. Izrađena je od visoko sjajnog materijala a opremljena priborom za ovjes, nošenje i postavljanje. (Čl. 6 i 7, Odluka, 2008.)
Izvori: Popovac ONLINE, www.popovac.hr, 10.11.2009.
Odluka o grbu i zastavi Općine Popovac, 04.12.2008, Službeni glasnik Općine Popovac, br. 2/2009, 08.07.2009.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/09-01/14, URBROJ: 515-09-02-09-3, 24.04.2009.
Crteži grba i zastave, korespondencija s Općinom Popovac, 9.11.2009.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.

Grb Popovca je u zelenom roda stoji na jednoj nozi između dva zlatna volujska roga. Zastava je žuta s grbom u sredini. Svečana zastava svijetlo je žuti gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama, u sredini zlatno obrubljeni grb, iznad njega ime općine u luku i liniji, a ispod ukrštena grančica vinove lozi i snop od tri žitna klasa. Koristi se i slična stolna zastavica, žute podloge sa zelenim rubom.Punitovci

[Punitovci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Punitovci]
Prihvaćena: 28. prosinca 1995.     Odobrena: 18. travnja 1996.
Dizajn: prof. dr. sc. Ivan Balta iz Našica
Odobreni blazon grba: U crvenome na zelenom tlu zlatni/žuti đeram.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine je četvrtastog oblika s donjim dijelom blago zaobljenim prema vanjskoj strani. Grb je vodoravno podijeljen u dvije boje (polja). Podnožje grba je zelene boje u visini 1/3 grba, dok je glava grba u visini 2/3 grba crvene boje. U središtu grba je prepoznatljiv simbol Općine đeram sa bunarom u žuto-smeđoj boji (bunar je na lijevoj strani grba). (Čl. 4, Statut, 2009.)
Opis zastave: Zastava Općine je plave boje u čijem se središtu nalazi grb Općine. Zastava je pravokutnog oblika, širine 1, a dužine 2 (omjer). (Čl. 4, Statut, 2009.)
Izvori: Osječko-baranjska županija on-line http://www.osjecko-baranjska-zupanija.hr/ 15. 11. 2000.
(Odluka o grbu i zastavi općine Punitovci, 28.12.1995.) prema:
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/10, URBROJ: 515-04-03/1-96-2, 18.04.1996.
Statut Općine Punitovci, 07.08.2009, Službeni glasnik Općine Punitovci, br. 2/2009. www.punitovci.hr 01.06.2012.
Korespondencija s Općinom, 30.06.2015.

Grb Punitovaca je u crvenom na zelenom podnožju zlatni đeram s bunarom na lijevo od njega. Đeram, odnosno bunar s polugom, karakterističan je prizor slavonske ravnice.Satnica Đakovačka

[Satnica Đakovačka] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Satnica Đakovačka]
[Satnica Đakovačka]
Prihvaćena: 25. ožujka 2014.     Odobrena: 16. travnja 2014.
Dizajn: Andrija Lovrec, OZ Media d.o.o., agencija za promidžbu, Zagreb
Odobreni blazon grba: U zelenome polju u koso položenu zlatnu/žutu potkovu nadvisuje zlatna/žuta greda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje s grbom općine u sredini.
Opis grba: Opis grba: u zelenom polju žutu potkovu smještenu u koso nadvisuje žuta greda. (Čl. 2, Odluka, 2014.)
Opis zastave: Opis zastave: zastava omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom Općine Satnica Đakovačka u sredini. (Čl. 2, Odluka, 2014.)
Izvori: Povijesni grb Općine Satnica Đakovačka, podaci o postojanju, Hrvatski državni arhiv, 22.02.1995.
Statut Općine Satnica Đakovačka, 10.07.2009, Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka, br. 1/2009, 25.02.2009.
Odluka o grbu i zastavi Općine Satnica Đakovačka, 25.03.2014, Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka, br. 2/2014, 12.05.2014.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/14-01/3, URBROJ: 515-02-02-02/1-14-3, 16.04.2014.
Korspodndencija s Općinom, 14.08.2014.

Grb Satnice je u zelenom zlatnu potkovu u koso nadvisuje zlatna greda. Potkova simbolizira dugu tradiciju konjogojstva u ovom kraju, ali je i simbol sreće i blagostanja. Zastava je bijela sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Stolna zastavica je žuto obrubljena bijela trokutastog kraja, s grbom u sredini, iznad ime općine u dva luka i na žutoj vrpci ispisana godina 1422, a ispod vijenac od dvije hrastove grančice.


Satnica Đakovačka, prijedlog 1995.

Dizajn: prof. dr. sc. Ivan Balta iz Našica
Izvori: Grb i zastava Općine Satnica Đakovačka (očitovanje), Hrvatski državni arhiv, 11.12.1995.
(Ivan Balta): Idejni, studijski i tehnički projekt grba i zastave općine Satnica Đakovačka, b.d. (1995.)

Grb koji je predložen 1995. bio je u crvenom štitu bijela mitra s likom žute crkve sv. Roka u Satnici, iznad bijelog diska (hostija) sa žutim atributima sv. Roka - tikvicom, torbom i štapom. U uglovima su žir s listom i klas. Predložena je žuta zastava s grbom u sredini. Ove simbole nije prihvatilo središnje povjerestvo.Semeljci

[Semeljci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Semeljci]
Prihvaćena: 1. srpnja 2008.     Odobrena: 24. travnja 2009.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome zlatnu/žutu vreću brašna nadvisuje zlatna/žuta lipova grančica.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb se sastoji od poluokruglog štita čija je unutrašnjost plave boje. U glavi štita nalazi se lipova grana u zlatnoj/žutoj boji. U donjem dijelu štita nalazi se zlatna/žuta vreća, koja u sredini ima tri trake u crnoj boji, od kojih su gornja i donja traka uže, a središnja traka znatno širih dimenzija. Vreća je otvorena u gornjem dijelu i u njoj se nalazi bijelo/srebrno brašno. (Čl. 2, Prijedlog Odluke, 2008.)
Grb Općine Semeljci ima oblik štita sa plavim poljem u kome se nalazi zlatno/žuta vreća brašna koju nadvisuje zlatno/žuta lipova grančica. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Semeljci je jednobojna, odnosno svijetloplave boje, dimenzija omjera dužine i širine: 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Semeljci, obostrano obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 3, Prijedlog Odluke, 2008.)
Zastava Općine Semeljci je svjetlo plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 7, Statut, 2013.)

Izvori: Općina Semeljci page, Facebook, www.facebook.com/pages/Općina-Semeljci/156706744340631, 10.09.2010.
Mladen Stojić: "Likovno rješenje grba i zastave Općine Semeljci", 01.10.2007.
Grb općine Semeljci - spis, Općina Semeljci, 2006-2009.
Prijedlog Odluke o grbu i zastavi Općine Semeljci, 01.07.2008.
Zaključak o usvajanju izvješća u svezi Prijedloga Odluke o grbu i zastavi Općine Semeljci, 02.07.2008.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/08-01/58, URBROJ: 515-09-02-09-3, 24.04.2009.
Statut Općine Semeljci, 15.07.2009, Službeni glasnik Općine Semeljci, br. 6/2009. Općina Semeljci, www.semeljci.hr, 20.03.2013.
Statut Općine Semeljci, 14.03.2013, Službeni glasnik Općine Semeljci, br. 2/2013, 18.03.2013.

Grb Semeljaca je u plavom zlatna vreća srebrnog brašna i u zaglavlju zlatna lipova grančica. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.


Semeljci, prijedlog 2007.

[Semeljci, prijedlog 2007.] [Prijedlog] 1:2 [Semeljci, prijedlog 2007.]
[Semeljci, prijedlog 2007.]
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Opisi grba: U poluokruglom štitu, na plavom u glavi štita, žuta/zlatna drvena lopatica za žito, udesno, dolje žuto/zlatna vreža s brašnom - bijelo.
(Likovno rješenje, 2007.)

Izvor: Mladen Stojić: "Likovno rješenje grba i zastave Općine Semeljci", 01.10.2007.

Dizajn predložen 2007. sadržavao je umjesto lipove grančice drvenu lopaticu za brašno. Predložena je i svečana zastava, svijetlo plavi gonfalon trokutastog kraja s grbom u sredini, s imenom općine u luku i u redu iznad te s ukrštenim klasovima žita i hrastovom grančicom u dnu.Strizivojna

[Strizivojna] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Strizivojna]
[Strizivojna]
Prihvaćena: 25. lipnja 1997.     Odobrena: 29. svibnja 1998.
Odobreni blazon grba: U srebrnome glava bika (siva-prirodna boja), glava štita: u crvenome dvije zlatne šesterokrake zvijezde.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Strizivojna je oblik štita, u srebrno/bijelom polju siva glava bika, glava štita: u crvenom polju dvije zlatne/žute šesterokrake zvijezde. (Čl. 10, Odluka, 1997.)
Grb Općine ima oblik štita. Opis grba; U srebrnom glava bika (siva prirodna boja), glava štita; u crvenome dvije zlatne šesterokrake zvijezde, prema Rješenju Ministarstva Uprave Republike Hrvatske Klasa: UP/I -0127-02/97-01/7 Ur.broj: 515-04-03/1-98-3 od 29.05.1998. god. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava općine Strizivojna je pravokutnog oblika. Omjer širine i dužine je 1:2 metra. Zastava je plave boje u čijem središtu se nalazi grb. (Čl. 10, Odluka, 1997.)
Zastava Općine je plave boje sa grbom Općine u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Osječko-baranjska županija on-line http://www.osjecko-baranjska-zupanija.hr/ 15. 11. 2000.
Ustroj Općine, Službene stranice općine Strizivojna, www.strizivojna.hr, 10.07.2010.
Odluka o grbu, zastavi i danu Općine Strizivojna, 25.06.1997, Službeni glasnik Općine Strizivojna, br. ?/1997.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I -0127-02/97-01/7, URBROJ: 515-04-03/1-98-3, 29.05.1998.
(Statut Općine Strizivojna, Službeni glasnik Općine Strizivojna, br. 3/2009.)
Statut Općine Strizivojna, 14.03.2013, Službeni glasnik Općine Strizivojna, br. 2/2013, 25.03.2013.

Grb Strizivojne je u srebrnom polukružnom štitu bikova glava u prirodnoj boji te u crvenom zaglavlju dvije zlatne šestokrake zvijezde. Zastava je svijetlo plava s grbom u sredini. Okomita inačica zastave je zabilježena u uporabi.Šodolovci

Шодоловци

[Šodolovci] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Šodolovci]
[Šodolovci] [Šodolovci]
Prihvaćena: 12. travnja 2019.     Odobrena: 29. srpnja 2019.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome polju iz podnožja štita izrasta lik sv. Vasilija Ostroškog sa zlatnom/žutom aureolom, gore iz desnog kuta izrasta zlatno/žuto sunce.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba Općine Šodolovci: U trokutastom srcolikom štitu, u plavom polju, zlatni-žuti prsten, u prstenu u plavom zlatni-žuti križ, preko, u srebrnom-bijelom krugu, srebrno-bijeli lik Svetog Vasilija Ostroškog, zlatno-žute aureole, u arhijerejskoj odeždi s omoforom, desno podignute ruke u položaju blagoslova. (Čl. 3, Statutarna odluka, 2018.)
Opis grba Općine Šodolovci: U srcolikom štitu u plavom iz podnožja izrasta lik Sv. Vasilija Ostroškog, gore desno izrasta zlatno/žuto sunce. (Čl. 3, Statutarna odluka, 2019.)

Opisi zastave: Opis zastave: Zastava je jednobojna crvene boje, omjera dužine i širine 2:1 sa grbom općine u sredini na sjecištu dijagonala, grb je obrubljen zlatnim-žutim rubom, omjer visine grba je 2/3 širine zastave. (Čl. 4, Statutarna odluka, 2018.)
Opis zastave: Zastava je jednobojna bijele boje, omjera dužini i širine 2:1, u sredini zastave na sjecištu dijagonala grb općine zlatno obrubljen, visina grba 2/3 širine zastave. (Čl. 4, Statutarna odluka, 2019.)

Izvori: Statut Općine Šodolovci, 31.08.2009, Službeni glasnik Općine Šodolovci, br. 3/2009, www.sodolovci.hr, 20.11.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Šodolovci, 09.03.2018, Službeni glasnik Općine Šodolovci, br. 4/2018, 12.03.2018.
Statutarna Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Šodolovci, 09.03.2018, Službeni glasnik Općine Šodolovci, br. 4/2018, 12.03.2018.
Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Šodolovci za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine, 22.03.2018, Službeni glasnik Općine Šodolovci, br. 5/2018, 30.03.2018.
Statutarna Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Šodolovci, 12.04.2019, Službeni glasnik Općine Šodolovci, br. 2/2019, 15.04.2019.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/18-01/2, URBROJ: 515-22/2-19-8, 29.07.2019.

Grb je u plavome izrasta sv. Vasilije Ostroški zlatne aureole praćen suncem koje izrasta iz gornje desnog kuta. Zastava je bijela s grbom obrubljenim žutim u sredini. Svečana zastava bijeli je gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa, srednji duži, s ornamentom hrastovim grančica u svakome od njih. U sredinije grb općine obrubljen zlatno, iznad njega u dva luka ime općine latinicom i ćirilicom, a ispod grba u žutoj vrpce plavog naličja zlatnim ispisanoime sveca starim ćirilićnim slovima. U uporabi su stolne zastavice istog izgleda, ali pravokutnog oblika s trokutastim krajem.
Zastava je posvećena u pravoslavnoj crkvi sv. Vasilija u Petrovoj Slatini na Dan općine 12 svibnja 2019.
Rješenje grba koje je izvorno usvojila općinska skupština imalo je nešto složeniji prikaz sveca, a zastava je bila crvena.

Općina Šodolovci ustrojena je 1998. izdvajanjem iz općine Semeljci. Teritorijalno se sastoji od dva dijela odvojena područjem općine Ernestinovo.Trnava

[Trnava] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Trnava]
[Trnava]
Prihvaćena: 18. srpnja 2006.     Odobrena: 2. travnja 2007.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenom na zelenom brijegu srebrni/bijeli kalež u kojem je zlatni/žuti grozd s dva zelena lista.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb se nalazi u poluokruglom štitu na crvenom polju, na zelenom brijegu, srebrni/bijeli kalež, sa zlatnim/žutim grozdom zelenog lišća. (Čl. 2, Odluka, 2006; Čl. 2, Odluka, 2007; Čl. 4, Statut, 2009.)
Opis zastave: Zastava je jednobojna -žute boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano. (Čl. 2, Odluka, 2006; Čl. 2, Odluka, 2007; Čl. 4, Statut, 2009.)
Izvori: Općina Trnava, www.opcina-trnava.hr, 25.08.2008.
(Statut Općine Trnava, Službeni glasnik Općine Trnava, br. 1/1994.)
Odluka o grbu i zastavi Općine Trnava, 22.12.1994, Službeni glasnik Općine Trnava, br. 1/1995.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Trnava, 22.12.1994, Službeni glasnik Općine Trnava, br. 1/1995.
Statut Općine Trnava, 16.10.2001, Službeni glasnik Općine Trnava, br. 5/2001.
Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu odobrenja za uporabu grba i zastave Općine Trnava, 09.06.2005, Službeni glasnik Općine Trnava, br. 3/2005, 10.06.2005.
Zaključak o pokretanju inicijative za izradu grba i zastave Općine Trnava, 09.03.2006, Službeni glasnik Općine Trnava, br. 3/2006, 22.03.2006.
Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Trnava, 15.05.2006, Službeni glasnik Općine Trnava, br. 4/2006, 18.05.2006.
Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o grbu i zastavi Općine Trnava, 18.07.2006, Službeni glasnik Općine Trnava, br. 5/2006, 19.07.2006.
Odluka o grbu i zastavi Općine Trnava, 18.07.2006, Službeni glasnik Općine Trnava, br. 5/2006, 19.07.2006.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/06-01/54, URBROJ: 515-10/06-07-3, 02.04.2007.
Odluka o grbu i zastavi Općine Trnava, 13.07.2007, Službeni glasnik Općine Trnava, br. 3/2007, 14.07.2007.
Statut Općine Trnava, 14.07.2009, Službeni glasnik Općine Trnava, br. 3/2009, 15.07.2009.
Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu odobrenja za uporabu grba i zastave Općine Trnava, 14.07.2009, Službeni glasnik Općine Trnava, br. 3/2009, 15.07.2009.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.

Grb Trnave je u crvenom na zelenom brijegu srebrni kalež sa zlatnim grozdom zelenog lišća. Za kalež se kaže da je "simbol prisustva biskupije kako sada tako i kroz povijest", a grožđe simbolizira vinogradarstvo ovog kraja. Grb se djelomično temelji na ranije korištenom grbu, koji nije odobren. Zastava je žuta s grbom u sredini. Svečana zastava zlatno je obrubljen blijedo žuti gonfalon koji završava trokutasto sa zlatnim resama uz donji rub, sa zlatno obrubljenim grbom u sredini, zlatno ispisanim imenom općine u luku i liniji iznad grba te s dvije zelene grančice vinove loze sa žutim grozdovima ispod grba.


Trnava, 1995. – 2007.

[Trnava, 1995. – 2007.] [Normal] [Okomita] 2:3 | 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Trnava, 1995. – 2007.]
[Trnava, 1995. – 2007.]
Prihvaćena: 22. prosinca 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: Grb Općine Trnava ima oblik štita. Štit je četverokutnog oblika s donjim dijelom blago zaobljenim u šiljak, izbočen prema vanjskoj strani. U glavi štita se nalazi bijeli križ. Pozadina križa je crvene boje. U gornjem polju glave štita iznad križa nalazi se žuto okruglo sunce iz kojeg izlazi osam vitičastih zraka. Podnožje štita grba je zelene boje. Podnožje štita je u gornjem dijelu dvostruko ovalno. Donji dio podnožja završava u šiljak, tako da cjelokupno podnožje ima oblik srca. U zelenom podnožju štita grba nalaze se simboli Općine Trnava: - u središnjem dijelu grba nalazi se grozd vinove loze, - s lijeve strane nalazi se hrastov list sa žirom (žute boje), - s desne strane nalazi se žitno klasje (žute boje). (Čl. 2, Odluka, 1994; Čl. 4, Statut, 2001.)
Opisi zastave: Zastava Općine Trnava sastoji se od dva jednaka horizontalna polja žuro-zelene [sic!] boje s grbom Općine Trnava u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 2:3. Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redom: s gornje strane žuta i zelena. Svaka boja čini polovinu zastave. (Čl. 3, Odluka, 1994.)
Zastava Općine Trnava sastoji se od dva jednaka horizontalna polja žuto zelene boje s grbom Općine Trnava u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 2:3. Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redom: s gornje strane žuta i zelena. Svaka boja čini polovinu zastave. (Čl. 4, Statut, 2001.)

Napuštena: 18. srpnja 2006.
Izvori: (Statut Općine Trnava, Službeni glasnik Općine Trnava, br. 1/1994.)
Odluka o grbu i zastavi Općine Trnava, 22.12.1994, Službeni glasnik Općine Trnava, br. 1/1995.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Trnava, 22.12.1994, Službeni glasnik Općine Trnava, br. 1/1995.
Statut Općine Trnava, 16.10.2001, Službeni glasnik Općine Trnava, br. 5/2001.
"Dan općine 2006 - galerija", Općina Trnava, www.opcina-trnava.hr, 10.06.2012.

Grb Trnave koji je korišten od 1995. godine Središnji državni ured za upravu nije odobrio za upotrebu. U crvenom štitu imao je zeleni dvobrijeg koji je s donjim šiljkom štita tvorio zeleni oblik srca. Iz njega izrasta bijeli križ iz kojeg izlazi žuto sunce sa osam zraka. U podnožju zelenog srca crveni grozd u sredini, dva žuta žitna klasa desno i zlatni hrastov list s tri žira lijevo. S njim je bila propisana dvobojna žuto-zelena zastava s grbom u sredini. Iako je zastava propisana u razmjeru 2:3, zastave koje su de facto korištene izrađivane su u uobičajenijem razmjeru 1:2.Viljevo

[Viljevo] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Viljevo]
[Viljevo]
Prihvaćena: 2. travnja 1998.     Odobrena: 24. lipnja 1998.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome srebrni Andrijin križ i četiri zlatna klasa pšenice (1,2,1).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba: U trokutastom srcolikom štitu, u crvenom polju srebrni (bijeli) Andrijin križ i četiri zlatna klasa žita; (1-2-1). (Čl. 10, Odluka, 1998.)
Grb Općine Viljevo je povijesni grb Općine Viljevo. […, 2013] Opis grba: U trokutastom srcolikom štitu, u crvenom polju srebrni (bijeli) Andrijin križ i četiri zlatna klasa žita; (1-2-1). (Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Opis zastave: Zastava je crvene boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskom odredbom. U sredini zastave obostrano, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine, obrubljen tankom zlatno-žutom trakom. Visina grba je 2/3 visine - širine zastave. (Čl. 12, Odluka, 1998.)
Opis zastave: zastava je crveno - borde boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskom odredbom. U sredini zastave obostrano, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine, obrubljen tankom zlatno - žutom trakom. Visina grba je 2/3 visine/širine zastave. (Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)

Izvori: Osječko-baranjska županija on-line http://www.osjecko-baranjska-zupanija.hr/ 15. 11. 2000.
Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odluka o grbu i zastavi Općine Viljevo, 02.04.1998, Službeni glasnik Općine Viljevo, br. ?/1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/11, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 24.06.1998.
Statut Općine Viljevo, 06.02.2006, Službeni glasnik Općine Viljevo, br. 1/2006, www.viljevo.hr
(Odluka o grbu i zastavi Općine Viljevo, 06.02.2006, Službeni glasnik Općine Viljevo, br. ?/2006), quoted in:
Program ukupnog razvoja (PUR) Općine Viljevo, ožujak 2009, Viljevo
Statut Općine Viljevo, 08.07.2009, Službeni glasnik Općine Viljevo, br. 1/2009, www.viljevo.hr, 20.11.2013.
Statut Općine Viljevo, 12.04.2013, Službeni glasnik Općine Viljevo, br. 1/2013, www.viljevo.hr, 20.11.2013.

Grb Viljeva je u crvenom polju između srebrnog Andrijinog križa četiri zlatna žitna klasa. Zastava je crvena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je tamno bordo crvena s tri trokutasto izrezana repa, u sredini je grb iznad njega ime općine u dva luka zlatnim i ispod vijenac od žitnih klasova. Usprkos tvrdnji statuta o povjesnosti grba, radi se o grb stvorenom 1998.

Do 1997. općina je nosila ime Viljevo Donje.Viškovci

[Viškovci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Viškovci]
[Viškovci]
Prihvaćena: 15. srpnja 2019.     Odobrena: 29. lipnja 2020.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome polju iz podnožja štita izrasta crvena kula s krovištem; glava štita: u crvenome srebrni/bijeli kist.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Opis grba Općine: U srcolikom štitu u glavi štita;u crvenom koso udesno srebrni kist, dolje; u srebrnom iz dna izrasta crvena kula s podignutim crnim vratima, kosog krovišta, s četiri polokrugla osmatračka okna. (Čl. 6, Odluka, 2019.)
Opis zastave: Zastava Općine je jednobojne BIJELE boje, omjera dužine i širine 2:1, u sredini zastave na sjecištu dijagonala grb Općine zlatno obrubljen, visina grba 2/3 širine zastave. (Čl. 9, Odluka, 2019.)
Izvori: (Statut Općine Viškovci, Službeni glasnik Općine Viškovci, br. 01/2009)
Statut Općine Viškovci, 15.03.2013, Službeni glasnik Općine Viškovci, br. 1/2013, www.viskovci.hr
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Viškovci, 29.01.2018, Službeni glasnik Općine Viškovci, br. 1/2018, 30.01.2018.
Odluka o grbu i zastavi Općine Viškovci, 15.07.2019, Službeni glasnik Općine Viškovci, br. 6/2019, 16.07.2019.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/19-01/4, URBROJ: 515-22/2-20-4, 29.06.2020.

Grb Viškovaca je u srebrnome izrasta iz podnožja crvena kula s promatračnicama i kosim krovom te u glavi štita u crvenome srebrni kist ukoso. Prikazana je stražarska kula, a kist se odnosni na slikara Ivana Tišova (1870.-1928.), koji je rođenu u Viškovcima. Zastava je bijela sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je bijeli gonfalon trokutastog kraja s grbom us redini, imenom općine u dva luka iznad i ukrštenim snopovima žita ispod.Vladislavci

[Vladislavci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Vladislavci]
[Vladislavci]
Prihvaćena: 1. srpnja 2020.     Odobrena: 26. lipnja 2020.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome polju zlatni/žuti cvijet lana u podnožju položena 2 zlatna/žuta klasa žita.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Vladislavci je oblika polukružnog štita, u plavom, zlatni/žuti cvijet lana, u podnožju položena 2 zlatna /žuta klasa žita. (Čl. 7, Odluka, 2020.)
Opis zastave: Zastava Općine Vladislavci je jednobojna, plave boje, omjera 1:2 plave boje, sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 10, Odluka, 2020.)

Izvori: Statut Općine Vladislavci, 14.07.2009, Službeni glasnik Općine Vladislavci, 3/2009, www.vladislavci.com, 20.06.2012.
Statut Općine Vladislavci, 15.07.2013, Službeni glasnik Općine Vladislavci, 3/2013, www.vladislavci.com, 20.11.2013.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/20-01/5, URBROJ: 515-22/2-20-4, 26.06.2020.
Odluka o grbu i zastavi Općine Vladislavci, 1.07.2020, Službeni glasnik Općine Vladislavci, br. 7/2020, 02.07.2020.
Likovno rješenja grba, zastave i počasne zasrtave Općine Vladislavci, Heraldic Art d.o.o., n. d. [2020.]

Grb Viškovaca je u plavome zlatni cvijet lana nadvisuje dva zlatna pšenićna klasa, desni ukoso, lijevi ljevokoso. Prikazuje najznačajnije ratarske kulture u općini. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je plavi gonfalon s tri repa trokutastih krajeva s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i ukrštenim hrastovim grančicama ispod.

Općina Vladislavci ustrojena je 1997. od dijelova općina Vuka i Ernestinovo.Vuka

Zastava nepoznata. [Vuka]
Prihvaćena: oko 2012. ?     Odobrena: Nepoznato.
Izvori: Općina Vuka, opcina-vuka.hr, 20.11.2013.
(Statut Općine Vuka, Službeni glasnik Općine Vuka, br. 4/2009.)
Statut Općine Vuka, 22.02.2014, Službeni glasnik Općine Vuka, br. 1/2014, 23.01.2014.

Grb Vuke je u zelenom plavi odrezani šiljak. Čini se da nije formalno usvojen.[Prethodna stranica: Osječko-baranjska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Osijek and Baranya County - Communities][Slijedeća stranica: Šibensko-kninska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2021 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.