[Prethodna stranica: Splitsko-dalmatinska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Istria County][Slijedeća stranica: Istarska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 21. lipnja 2020.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Istarske županije. Legenda: Gr. = Gračišće, KL = Kaštelir - Labinci, SN = Sveta Nedelja, SP = Sveti Petar u Šumi, Sv. = Svetvinčenat, TV = Tar - Vabriga, Vi. = Vižinada

Istarska županija


Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Županijske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim županijskim dokumentima.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Istarska županija

Istarska županija - Regione Istriana

Sjedište: Pazin

[Istarska županija] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Istarska županija]
U upotrebi: od 31. ožujka 2003.
Prihvaćena: 1. srpnja 2002.     Odobrena: 28. travnja 2002. (P)
Odobreni blazon grba: U plavome na desno (heraldički) okrenuta zlatna/žuta koza sa crvenim papcima i rogovima.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plavo-zelene boje s grbom županije u sredini.
Opis grba: Opis grba Istarske županije: u plavome na desno (heraldički) okrenuta zlatna/žuta koza sa crvenim papcima i rogovima. (Čl. 4, Statutarna odluka, 2002.)
Opis zastave: Zastava Istarske županije: zastava omjera 1:2, plavo-zelene boje s grbom Županije u sredini. (Čl. 7, Statutarna odluka, 2002.)
Izvori: Statuta Županije Istarske, 30.03.1994, Službene novine Županije Istarske, br. 3/1995, 01.04.1995.
Odluka o grbu, zastavi i imenu Županije Istarske, 03.10.1994, Službene novine Županije Istarske, br. 5/1995, 07.08.1995.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu, zastavi i imenu Županije Istarske, 27.06.1996, Službene novine Županije Istarske, br. 3/1996, 22.07.1996.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu, zastavi i imenu Istarske županije, 17.11.1997, Službene novine Istarske županije, br. 8/1997, 31.12.1997.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu, zastavi i imenu Istarske županije, 23.02.1998, Službene novine Istarske županije, br. 3/1998, 20.05.1998.
Odluka o grbu, zastavi i imenu Istarske županije (pročišćeni tekst), Službene novine Istarske županije, br. 5/1998, 30.07.1998.
Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Istarske županije, 11.12.1998, Službene novine Istarske županije, br. 1/1999, 26.03.1999.
Službene novine Istarske županije, http://www.istra-1.com/novine 04.07.1999.
Statuta Istarske županije, 09.04.2001, Službene novine Istarske županije, br. 2/2001, 11.04.2001.
Izmjene i dopune Statuta Istarske županije, 19.11.2001, Službene novine Istarske županije, br. 12/2001, 03.12.2001.
Vjesnik, Zagreb, 19.12.2001
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/01-01/161, URBROJ: 514-09-01-02-7, 28.04.2002.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Istarske županije te načinu i zaštiti njihove uporabe, 01.07.2002, Službene novine Istarske županije, br. 10/2002, 29.07.2002.
"Sventoal la nouva bandiera istriana", La Voce del Popolo, Edit, Pola, 01.04.2003.
Odluka o mjerilima i postupku za davanje odobrenja u svrhu izrade, umnožavanja i komercijalne distribucije grba i zastave Istarske županije, 11.12.2002, Službene novine Istarske županije, br. 1/2003, 17.02.2003.
Statut Istarske županije (počišćeni tekst), 14.04.2003, Službene novine Istarske županije, br. 6/2003, 19.05.2003.
Izmejna i dopuna Statutarne odluke o grbu i zastavi Istarske županije te načinu i zaštiti njihove uporabe, 18.10.2004, Službene novine Istarske županije, br 12/2004, 25.10.2004.
Statut Istarske županije (drugi pročišćeni tekst), 03.07.2006, Službene novine Istarske županije, br. 9/2006, 20.07.2006.
Statut Istarske županije, 05.10.2009, Službene novine Istarske županije, br. 10/2009, 05.10.2009.
Izmjene i dopune Statutarne odluke o grbu i zastavi Istarske županije te načinu i zaštiti njihove uporabe, 22.02.2010, Službene novine Istarske županije, br. 1/2010, 01.03.2010.
Jagoda Vondraček-Mesar: "Koza u grbu Istre (prilog poznavanju povijesne pozadine grba i istarskog kozarstva)", Studia ethnologica Croatica (Zagreb) 10/11 (1998/1999[2002]), 7-28.

Koza odnosno jarac je zabilježen kao simbol Istre još u starorimsko doba, a tradicionalni grb Istre kao habsburške markgrofovije je u plavom na zelenom trobrijegu zlatna koza sa crvenim rogovima i papcima. Vondraček-Mesar zaključuje da se kao grb ne rabi prije 17. stoljeća. Suvremena Županija imala je dug put pri usvajanju grba, pri čemu je svaki i najmanji element pomno promišljen u svojem dubljem značenju. Na kraju je usvojeno umjetničko rješenje prema austrijskom heraldičaru K. Lindu iz 1885. u plavom zlatni jarac sa crvenim rogovima i papcima. Zastava je vodoravna plavo-zelena dvobojnica s grbom u sredini.


Istarska županija, 1994. – 2002.

[Istarska županija, 1994. – 2002.] [Rekonstrukcija] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Istarska županija, 1994. – 2002.]
[Istarska županija, 1994. – 2002.]
Prihvaćena: 3. listopada 1994.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opisi grba: Opis grba: 1. štit - sanitetski oblik. 2. heraldički simbol - koza, zlatna s crvenim rogovima i papcima, u prolazu na desno, s glavom blago okrenuto promatraču, na vrhovima tri zelena brežuljka, na plavoj podlozi. 3. kruna - zlatni obruč ukrašen dragim kamenjem sa glatkim obrubima na rubovima, obuhvaća dvije grančice, jednu maslinovu i jednu hrastovu, koje izlaze iz krune, i ukrašene padaju preko ruba. (Čl. 6, Odluka 1994.)
Opis grba Istarske županije: Kao osnova grba uzet je štit sunitskog oblika. Glavni motiv u štitu je koza, zlatna s plameno crvenim rogovima i papcima, koji su rogovi šiljati i blago savijeni pri vrhovima, u prolazu u lijevo, s glavom blago okrenutom promatraču koja stoji na tri srebrna brežuljka, na tamno plavoj pozadini. Vime koze je naglašeno. Štit nadsvođuje kruna sačinjena od zlatnog obruča ukrašenog dragim kamenjem, unutar koje se križaju dvije grane maslinova i hrastova i padaju preko rubova krune. (Čl. 1, Odluka, 1997; Čl. 6, Odluka, 1998.)

Opisi zastave: Opis zastave i stijega: Na zastavi [i] stijegu Županije Istarske stoji grb Županije Istarske na plavoj pozadini, sa pozlaćenim ru[b]om koji odvaja grb od pozadine zastave odnosno stijega. Na stijegu, iznad grba, s lijeve strane piše Županija Istarska, a s desne strane Regione Istriana. Na stijegu grb stoji vertikalno a na zastavi horizontalno. (Čl. 11, Odluka, 1994.)
Opis zastave i stijega Istarske županije: Na zastavi i stijegu Istarske županije stoji grb Istarske županije na poju plave boje, s pozlaćenim rubom koji odvaja grb od pozadine zastave odnosno stijega. Na stijegu grb stoji vertikalno a na zastavi horizontalno. (Čl. 2, Odluka, 1997; Čl. 11, Odluka, 1998.)

Napuštena: 1998.
Izvori: Odluka o grbu, zastavi i imenu Županije Istarske, 03.10.1994, Službene novine Županije Istarske, br. 5/1995, 07.08.1995.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu, zastavi i imenu Županije Istarske, 27.06.1996, Službene novine Županije Istarske, br. 3/1996, 22.07.1996.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu, zastavi i imenu Istarske županije, 17.11.1997, Službene novine Istarske županije, br. 8/1997, 31.12.1997.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu, zastavi i imenu Istarske županije, 23.02.1998, Službene novine Istarske županije, br. 3/1998, 20.05.1998.
Odluka o grbu, zastavi i imenu Istarske županije (pročišćeni tekst), Službene novine Istarske županije, br. 5/1998, 30.07.1998.
Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Istarske županije, 11.12.1998, Službene novine Istarske županije, br. 1/1999, 26.03.1999.
Službene novine Istarske županije, http://www.istra-1.com/novine 04.07.1999.

Likovno rješenje grba i zastave prvotno je uključivalo i krunu s hrastovom i maslinovom grančicom. Okomiti "stijeg" imao je na sebi ispisan i naziv županije na hrvatskom i talijanskom jeziku. U pregovorima između županije i ministarstva usvojeno je nekoliko različitih rješenja koja su objavljena u medijima, od kojih niti jedno nije bilo korišteno.[Prethodna stranica: Splitsko-dalmatinska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Istria County][Slijedeća stranica: Istarska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2020 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.