[Prethodna stranica: Hrvatska - separatističke srpske zastave tijekom 1990-ih][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Croatia - Political Flags][Slijedeća stranica: Hrvatska - sveučilištne zastave]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 30. lipnja 1996.
Posljednja promjena: 19. kolovoza 2021.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Hrvatska - političke zastave


Zastave političkih stranaka u suvremenom društvu vrlo se često mijenjaju i nerijetko su zasnovane na logoima i političkim kampanjama koje se provode u nekom trenutku. Same političke se stranke također mijenjaju, ulaze u koalicije i saveze, dijele se i frakcioniraju ili naprosto nestaju. Ovdje su prikazane neke stranačke zastave koje se koriste u Hrvatskoj ili su se koristile ranije. Zastave sindikalnih i drugih političkih organizacija također su ovdje prikazane. Stranke su prikazane abecednim redom njihovih kratica. Mnogi podaci prema godišnjoj publikaciji "Političke stranke u Republici Hrvatskoj", HIDRA, Zagreb, 1995. - .


Vidi još:

Abeceda: Abeceda demokracije

Sjedište: Zagreb

[Abeceda: Abeceda demokracije] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 2007.
Opis grba/znaka: Znak ABECEDA ima 4 vodoravno nanizana četverokuta, prvi je plave boje u kojem se nazire slovo H, drugi je crvene boje u kojem se nazire slovo G, treći je zelene boje u kojem se nazire slovo S i četvrti je žute boje u kojem se nazire slovo S, a iznad kojih je kratica ABECEDA. (Čl. 5, Statut, 2007.)
Opis zastave: Zastava ABECEDE je bijele boje na kojoj se nalazi znak ABECEDE i skraćeni naziv stranke ABECEDA. (Čl. 5, Statut, 2007.)
Izvor: Statut Abecede demokracije, 23.06.2007, www. abeceda.hr, 17.05.2008.

Zastava je bijela sa znakom u sredini. Znak se sastoji od četiri kvadrata u nizu, plavi, crveni, zeleni i žuiti, u svakom po jedno slovo kratice HGSS u odgovarajućoj blijedoj boji. Iznad njih ispisano je plavim skraćeno ime stranke od tamnijeg prema svjetlijem.

Stranka je osnovana 1995. kao Hrvatska građansko seljačka stranka (HGSS), promijenila je ime 2004. u Abeceda demokracije - Hrvatska građansko seljačka stranka, a 2007. u današnje ime.ABH: Akcija za bolju Hrvatsku

Sjedište: Zagreb

[ABH: Akcija za bolju Hrvatsku] [Normal] 4:7~
Prihvaćena: 2011.
Opis grba/znaka: Znak stranke kao cjelina čini oblik štita povijesnog hrvatskog grba. Štit je obojen bojama hrvatske zastave – crvena, bijela i plava boja – koje se spajaju u laganom prijelazu iz jedne u drugu. U središtu štita nalazi se logo stranke sastavljen od grafički izrađenih slova "ABH" koja čine oblik jedrenjaka. U gornjem dijelu štita nalazi se natpis "AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU" koji označava ime stranke, a ispisan je velikim tiskanim slovima bijele boje. Štit je obrubljen hrvatskim pleterom zlatne boje. (Čl. 4, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava stranke pravokutnog je oblika, ispunjena s 14 crvenih i 14 bijelih pravokutnika, naizmjenično postavljenim, s tim da je prvo polje u gornjem lijevom kutu crvene boje. U sredini zastave nalazi se znak stranke. U donjem dijelu zastave nalazi se natpis "AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU" ispisan plavom bojom velikim tiskanim slovima. Svečana zastava stranke je zastava stranke obrubljena resama žute boje. (Čl. 4, Statut, 2013.)
Izvor: Statut ABH, 23.03.2013, abh.com.hr, 19.03.2015.

Zastava je crveno-bijelo šahirana 4×7 sa znakom u sredini iznad plavo ispisanog imena stranke duž donji rub. Znak je zlatnim pleterom obrubljeni štit crveno-bijelo-plavi s crnim incijalima koji čine oblik stiliziranog jedrenjaka i u zaglavlju bijelo ime stranke.

Stranka je osnovana 2011. godine.A-HSP: Autohtona - Hrvatska stranka prava

Sjedište: Koprivnica

[A-HSP: Autohtona - Hrvatska stranka prava] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 2007. ?
Opis grba/znaka: Oblik znaka stranke je okrugli vijenac, ispunjen zlatnim pleterom, s dijelom hrvatskog grba u obliku štita u unutrašnjosti u koji je upisan plavim slovima skraćeni naziv stranke A-HSP. Glavni stožer utvrđuje oblik ostalog znakovlja stranke kao što su zastavice, bedževi, ćlanske iskaznice i dr. (Čl. 7, Statut, 2007.)
Izvori: Autohtona - Hrvatska stranka prava, www.hrvatskipravasi.hr, 08.03.2011.
Statut A-HSP, 2007.

Zastava je crveno-bijelo-plava trobojnica sa znakom stranke u sredini. Znak je štit raskoljen kosom bijelom gredom na kojoj je ispisano crnim 'A-HSP', gore bijelo-crveno šahirano, dolje plavo. Štit je nadvišen crno obrubljenim bijelim pleterom.
Dok statut ne opisuje zastavu, opisuje znak identičan ranijem znaku HP-HPP s izmijenjenim inicijalima.

Stranka je nastala kao Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret 2005. ujedinjenjem Hrvatskih pravaša (osn. 2003.) i Hrvatskog pravaškog pokreta, koji je pak nastao ujedinjenjem Hrvatske demokratske stranke prava, osn. 1992 i Hrvatskog narodnog pokreta - Slobodna Hrvatska, osn. 1994., a današnje ime uzima 2007.A-HSS: Autohtona - Hrvatska seljačka stranka

Sjedište: Zagreb

[A-HSS: Autohtona - Hrvatska seljačka stranka] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 1. ožujka 2007.
Opis grba/znaka: Znak Stranke ima oblik štita s povijesnim hrvatskim grbom (25 kvadratnih polja sa početnim crvenim) iznad kojeg je bijelo polje s crvenom kraticom ‘A – HSS’, a od vrha bijelog polja niz lijevi i desni rub grba padaju trake hrvatske zastave. (Čl. 3, Statut, 2007.)
Opis zastave: Zastava Stranke je Trobojnica od crvene, bijele i plave boje, sa znakom Stranke u donjoj trećini crvenog, bijelog i gornjoj trećini plavog polja. (Čl. 3, Statut, 2007.)
Izvor: Statut A-HSS, 01.03.2007.

Zastava je crveno-bijelo-plava trobojnica sa znakom stranke u sredini. Znak se sastoji od zlatnim pleterom obrubljenog šahiranog štita nadvišenog bijelim poljem s crvenim inicijalima dozgo obrubljeno zelenim i dvije trobojnice koje padaju duž štita.

Stranka je osnovana 2007. godine.ARS: Autonomna regionalna stranka Hrvatskog primorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke

Sjedište: Rijeka

[ARS: Autonomna regionalna stranka Hrvatskog primorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke] [De facto] 1:2~
Prihvaćena: 18. veljače 2003.
Opis grba/znaka: Znak Stranke predstavljaju tri slova latinice ispisana velikim tiskanim slovima A, R i S određena u bojama: slovo A u crvenoj, slovo R u bijeloj i slovo S u plavoj boji. U pozadini, povrh latiničnih slova ARS, nalaze se obrisi glagoljaških slova a, r i s, ispisana uglatom glagoljicom u svjetlosivoj boji. Latinična i glagoljaška slova ARS smještena su na pravokutnoj podlozi koja stilizira Bašćansku ploču, izvedenu u tamnosivoj boji. (Čl. 6, Statut, 2003.)
Izvor: Statut ARS, 18.03.2003, www.ars.com.hr, 10.03.2015.

Zastava je svijetlo plava sa znakom u sredini. Znak se sastoji od inicijala, svako slovo u jednoj boji - crveno, bijelo i plavo, i iznad i iza njih inicijali ispisani glagoljicom (ⰀⰓⰔ), sve ispred prikaza Bašćanske ploče (jedan od nastarijih spomenika s natpisom na hrvatskoj redakciji starocrkvenog slavenskog jezika s početka 12. stoljeća iz crkve sv. Lucije u Jurandvoru kod Baške na otoku Krku). Zastava nije propisana statutom.

Stranka je osnovana 2003. godine.ASBU: Akcija slavonsko baranjskih umirovljenika

Sjedište: Osijek

[ASBU: Akcija slavonsko baranjskih umirovljenika] [Normal] 1:2~
Izvor: Mirta Milas: "Akcija slavonsko baranjskih umirovljenika", 18.04.2013, HRT Radio Osijek, radio.hrt.hr, 10.03.2015.

Zastava je bijela sa znakom u sredini. Znak se sastoji od povijesnog grba Slavonije (u plavom između dvije valovite srebrne grede u crvenom kuna nadvišeno zlatnom šestokrakom zvijezdom) ispred pruge uzorka tradicionalnog Slavonskog veza, iznad u polukrugu ispisano crvenim ime stranke, ispod plavi srebrno obrubljeni pleter te između grba i pletera crvenim slovo A i plavim SDU s dva vrhovima dodirujuća crvena kvadrata.

Stranka je osnovana 2012. godine.ASH: Akcija socijaldemokrata Hrvatske

Sjedište: Zagreb

[ASH: Akcija socijaldemokrata Hrvatske] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 22. listopada 1994.
Opis grba/znaka: Znak je četverolisna djetelina čiji su listovi srcolikog oblika, zelene, plave, žute i crvene boje, a povrh koje je u polukrugu napis ‘Akcija socijaldemokrata’ u gornjem redu i ‘Hrvatske’ u donjem redu, a u sredini ‘ash’ (malim slovima). (Čl. 4, Statut, 1999.)
Opis zastave: Zastava ASH je pravougaonog oblika, vodoravno podijeljena na tri polja. U sredini je bijelo polje koje zauzima 2/4 prostora, gornje je crveno, donje plave boje. U bijelom polju nalazi se znak ASH iz stavka 3) ovog članka, bez četverolisne djeteline. (Čl. 4, Statut, 1999.)
Izvor: Statut ASH, 13.02.1999, www.hidra.hr, 20.04.2005.

Crveno-bijelo-plava trobojnica sa širokom bijelom prugom sa stranačkim znakom u sredini. Znak je ovalni pečat obrubljen crvenom i plavom s imenom stranke duž linija i vodoravno dolje te inicijalima ASH crvenim slovima.

Pravni sljednik Socijalističke stranke Hrvatske, SSH, 1992. – 1994. odnosno Socijalističkog saveza - Saveza socijalista Hrvatske, SS-SSH, 1990. – 1992., koji je pak slijednik Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske, SSSRNH, 1953. – 1990., ranije Narodnooslobodilačka fronta Hrvatske, 1945. – 1953. i Jedinstvena narodnooslobodilačka fronta, 1944. – 1945.
Parlamentarna stranka 1992. – 1997.AUZ: Akcija umirovljenici zajedno

Sjedište: Karlovac

[AUZ: Akcija umirovljenici zajedno] [Rekonstrukcija] 1:2~
Prihvaćena: 28. prosinca 2012.
Opis grba/znaka: Znak AUZ je okruglog oblika bijele boje, sa dva plava obruba i u sredini piše skraćeni naziv stranke AUZ. (Čl. 3, Statut, 2012.)
Opis zastave: Zastava AUZ je bijele boje, a u sredini zastave plavim slovima piše AUZ. (Čl. 3, Statut, 2012.)
Izvor: Statut AUZ, 28.12.2012, www.auz.hr, 19.03.2015.

Zastava je bijela sa znakom u sredini. Znak se sastoji od plavih inicijala okruženih dvostrukom kružnicom. Uporaba zastave nije potvrđena.

Stranka je osnovana 2012. godine.BDSH: Bošnjačka demokratska stranka Hrvatske

Sjedište: Kastav

[BDSH: Bošnjačka demokratska stranka Hrvatske]
[Okomita] 1:2~

Prihvaćena: 25. listopada 2008.
Opis grba/znaka: Znak stranke, odnosno njen logotip su četiri (4) kvadrata od kojih crveni i bijeli su raspoređeni po dijagonali s lijeva na desno od gore prema dole, a plavi i žuti po drugoj dijagonali s desna na lijevo i od gore prema dole. U bijelom kvadratu je ucrtan ljiljan zelene boje. (Čl. 7, Statut, 2008.)
Opis zastave: Zastava stranke je bijela sa logotipom odnosno znakom stranke u gornjem lijevom uglu i skraćenim nazivom BDSH ispisanim bijelom bojom u sredini zastave, unutar crvenog, žutog, plavog i zelenog kvadratića. (Čl. 8, Statut, 2008.)
Izvor: Statut BSDH, 25.10.2008.

Zastava je bijela sa stranačkim znakom iznad bijelih inicijala upisanih u četiri kvadrata u nizu: crveni, plavi, žuti i zeleni te iznad crnim ispisanog imena stranke u četiri reda. Znak je crno obrubljeni kvadrat raščetvoren u crveno, plavo, žuto i bijelo, sa zelenim ljiljanom u posljednjem.

Stranka je osnovana 2008. godine.BPH: Blok poljoprivrednika Hrvatske

Sjedište: Semeljci

[BPH: Blok poljoprivrednika Hrvatske] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 28. siječnja 2007.
Opis grba/znaka: Znak stranke je četvrtastog oblika čiji rub simbolizira hrvatski grb. Znak je omeđen hrvatskim pleterom. Unutar znaka nalazi se skraćeni naziv stranke ispisan velikim slovima BPH. Ispod skraćenoga naziva stranke BPH nalaze se dvije kockice koje simboliziraju hrvatski grb, a ispod toga nalazi se slika kruha, vina i ribe. Znak stranke je u boji zastave. (Čl. 3, Statut, 2007.)
Opis zastave: Zastava Stranke je plave i zelene boje u omjeru po 1/1 sa znakom Stranke u sredini a ispod znaka stranke upisan je puni naziv stranke. Rubni dijelovi zastave označeni su sa hrvatskim pleterom. Veličina zastave je u omjeri 100 cm × 200 cm. (Čl. 3, Statut, 2007.)
Izvor: Statut BPH, 28.01.2007.

Zastava je svijetlo plava i zelena dvobojnica sa znakom stranke u sredini iznad trorednog imena stranke. Znak je kvadratni štit u bojama zastave u kojem je zlatni pleter u obliku polukrućnog štita u kojem su ispisani inicijali BPH, dva crvena kvadrata te likovi kruha, vina i ribe.

Stranka je osnovana 2007. godine.BUZ: Blok umirovljenici zajedno

Sjedište: Zagreb

[BUZ: Blok umirovljenici zajedno]
[Okomita] 1:2~

Prihvaćena: 20. studenog 2010.
Opis grba/znaka: Znak BUZ-a je: Skraćeni naziv Stranke: BUZ ispisan velikim slovima crvene boje na bijeloj podlozi. Ispod slova BUZ nalaze se Pleter u plavoj boji. Ispod Pletera velikim štampanim slovima okomito u plavom okviru piše BLOK, a u nastavku velikim slovima crvene boje u dva reda piše UMIROVLJENICI ZAJEDNO, Sve skupa je omeđeno okvirom plave boje. (Čl. 2, Statut, 2010.)
Opis zastave: Zastava je standardnih dimenzija bijele boje, sa tekstom s velikim slovima BUZ crvene boje ispod čega je Pleter plave boje, Ispod Pletera velikim štampanim slovima okomito u plavom okviru piše BLOK, a u nastavku velikim slovima crvene boje u dva reda piše UMIROVLJENICI ZAJEDNO, Sve skupa je omeCeno okvirom plave boje. (Čl. 2, Statut, 2010.)
Izvor: Statut BUZ, 20.11.2010, www.buz.hr, 10.03.2015.

Zastava je plavo obrubljena bijela s crvenim inicijalima u sredini iznad tri plave linije iznad crvenim ispisanog imena stranke iznad plavog pleternog ornamenta.

Stranka je osnovana 2010. godine.DA: Dalmatinska akcija

Sjedište: Split

[DA: Dalmatinska akcija] (1) [Normal] 1:2~
[DA: Dalmatinska akcija] (2) [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 1990.
Izvori: Damir Petranović: "Mira Ljubić Lorger na 10. obljetnici Dalmatinske akcije: U Hrvatskoj je i nakon 3. siječnja ostala ista bahata autoritarna vlast", Slobodna Dalmacija, Split, 18.12.2000.
Damir Petranović: "Mira Ljubić Lorger na konferenciji za novinare DA: Ući ćemo u Sabor", Slobodna Dalmacija, Split, 09.12.1999.

Zastava je plava s tri žute okrunjene glave lava crvenih jezika. Povijesni grb Dalmacije korišten je na zastavama sa ili bez žutog obruba štita. Znak je žuto obrubljeni štit u plavom tri okrunjene leopardove glave crvenih jezika.

Stranka je osnovana 1990, a raspuštena 2003. Dio članstva pristupilo je tada osnovanoj Maslini - Dalmatinskoj autonomaškoj stranci.
Parlamentarna stranka 1992. – 1995.DAN: Demokratska akcija naroda Hrvatske, 2003. – 2005.

Sjedište: Marčana, Pula

[DAN: Demokratska akcija naroda Hrvatske, 2003. – 2005.] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 6. lipnja 2003.
Opis grba/znaka: DAN ima znak koji se sastoji od kruga žute boje u kojem je bijelim slovima, obrubljenim plavom bojom, ispisano DAN. U pozadini žutog kruga vidljiva je valovita plavo-zelena traka. (Čl. 5, Statut, 2003.)
Opis zastave: Zastava Stranke je u omjeru 1:2 sa znakom Stranke iz članka 5. Od lijevog ruba zastave po visini, od sredine plava boja se u radijusu spušta do žutog kruga, a od polovice visine ruba desne strane plava boja se u radijusu diže do ruba žutog kruga. Ispod plave boje i žutog kruga, zelena boja ispunjava zastavu. (Čl. 6, Statut, 2003.)
Napuštena: 2005.
Izvor: Statut DAN, 06.06.2003. www.hidra.hr, 20.04.2005.

Zastava je svijetlo plavo-zelena razdijeljena velikim valom i u sredini žuti disk s plavo obrubljenim bijelim inicijalima DAN.

Stranka je osnovana 2003. godine. Mijenja ime 2005. u Hrvatska stranka nezaposlenih.DC: Demokratski centar

Sjedište: Zagreb

[DC: Demokratski centar] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 2. travnja 2000.
Opis grba/znaka: Znak se sastoji od slova DC. (Čl. 5, Statut, 2003; Čl. 5, Statut, 2005.)
Opis zastave: Zastava je pravokutnog oblika u omjeru stranica 1:2, s oznakom DC u sredini zastave. (Čl. 5, Statut, 2003; Čl. 5, Statut, 2005.)
Izvor: Statut Demokratskog centra, 20.12.2003. www.demkoratski-centar.hr 07.05.2005.

Zastava je bijela sa znakom stranke - crvenim i plavim slovima DC i šahiranim dizajnom i ispod crni naziv stranke.
Stranka je 2005. promijenila svoje znakovlje u narančasto s bijelim stiliziranim inicijalima DC. Takve su zastave nakratko korištene, ali su prijašnje zastave ostale uglavnom u uporabi i danas.

Stranka je osnovana 2000. godine izlaskom dijela članova HDZ-a.
Parlamentarna stranka od 2000.DDS: Dubrovački demokratski sabor

Sjedište: Dubrovnik

[DDS: Dubrovački demokratski sabor] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 2015.
Opis grba/znaka: Znak DDS-a je pravokutnog oblika podijeljen u crveno i modro polje preko kojih su bijela slova DD, dok se crno slovo S nalazi izvan polja. (Čl. 6, Statut, 2012.)
Izvori: Press: Logo stranke, www.dubrovackidemokratskisabor.hr, 10.03.2015.
Statut DDS, 05.11.2012, www.dubrovackidemokratskisabor.hr, 10.03.2015.

Zastava je koso podijeljena u tamno i svijetlo plavo polje s bijelim inicijalima te uz donji rub bijelim ispisano ime stranke kod kojeg su prva dva inicijala svijetlo, a posljednji tamno plavi. Statut propisuje drugačiji znak, ali ne i zastavu. Stari je znak crveni i plavi pravokutni u kojem su bijeli inicijali DD, a crni inicijal S je izvan pravokutnika.

Stranka je osnovana 2000. godine izlaskom dijela članova HDZ-a.
Parlamentarna stranka od 2012.Demokršćani: Hrvatski demokršćani, 2000. – 2009.

Sjedište: Zagreb

[Demokršćani: Hrvatski demokršćani, 2000. – 2009.] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 7. prosinca 2000.
Opis grba/znaka: Znak Demokršćana čini grafičko likovni element iz glagoljičkog pisma, ravna ploha – crta na kojoj likovni element (slovo D) leži, te tipografski ispis Hrvatski demokršćani. Likovni element stiliziranog glagoljičkog slova D vrste Vatikanski misal (u glagoljici pod imenom "dobro") obojen je kardinalsko crvenom bojom, a pozicionirano u središtu tipografskog ispisa Hrvatski demokršćani. Po horizontali znak D zauzima jednu trećinu dužine ispisa imena stranke. Ravna ploha – crta, obojena je istom crvenom bojom, a od znaka D odvojena je praznim prostorom koji iznosi dvije trećine debljine donje nožice znaka D. Ravna ploha – crta, dignuta je iznad ispisa imena stranke polovicom svoje debljine. Ime – naziv stranke ispisano je vrstom pisma (fonta) Myriad Bold Italic, a obojeno kobaltno plavom bojom. (Čl. 8, Statut, 2002.)
Opis zastave: Zastava Demokršćana se sastoji od znaka Demokršćana na platnu pravokutnog oblika dvostruko dužem od širine. Oblik, način i upotrebu te boju platna će odrediti Veliko vijeće svojom odlukom. (Čl. 10, Statut, 2002.)
Napuštena: 2009.
Izvor: Statut Demokršćana, 29.06.2002, www.hrvatski-demokrscani.hr, 10.05.2005.

Bijela zastava sa znakom stranke u sredini. Znak se sastoji od crvenog glagoljkog slova "dobro" (Ⰴ) iznad crvene linije i plavog imena stranke.

Stranka je osnovana 2000. godine, a 2009. se ujedinila s nekoliko srodnih stranaka u Hrvatsko demokršćansku stranku.DKS: Demokratska kneginečka stranka

Sjedište: Gornji Kneginec

[DKS: Demokratska kneginečka stranka] [Alternacija] [Prijedlog] 1:2 [DKS: Demokratska kneginečka stranka]
[DKS: Demokratska kneginečka stranka]
Prihvaćena: 15. veljače 2002.
Opis grba/znaka: Znak DKS-a ima oblik štita sa kneginečkom kulom i crkvom u prvom planu, na podlozi velikog sunca narančaste boje, dijelom grba Republike Hrvatske u donjem lijevom uglu, zelenom podlogom u donjem desnom uglu, nebom iznad siluete sunca na kojem se u desnom gornjem uglu ističe bijeli grozd sa listom, a u lijevom gornjem uglu ispisan je skraćeni i puni naziv Stranke – DKS. Demokratska kneginečka stranka. (Čl. 6, Statut, 2002.)
Opis zastave: Zastava DKS-a narančaste je boje, ukupnih dimenzija 200×100 cm sa znakom DKS-a u sredini. (Čl. 6, Statut, 2002.)
Izvori: Statut DKS, 15.02.2002.
"Pet godina sudjelovanja u općinskoj vlasti", Varaždinske vijesti, broj 3252, 02.05.2007.
"Kandidatkinja za gradonačelnicu Varaždina", Radio Varaždin, www.radio-varazdin.hr, 15.04.2013.

Zastava je narančasta sa znakom stranke u sredini. Znak je u obliku štita u kojem su u plavom na zelenom tlu prikazani kneginečka kula i crkva ispred izlazećeg narančastog sunca i dijela šahiranog polja. Gore lijevo je bijeli grozd sa zelenim listom, a desno u štitiću koso ispisano ime stranke te iznad štitića inicijali.
Uz gore opisanu statutom propisanu zastavu, zabilježena je u uporabi i slična kod koje je ispod znaka ispisano crnim ime stranke. Stolne zastavice su bijele okomite sa znakom u sredini i trorednim crno ispisanim imenom stranke ispod, uz zabilježene manje varijacije.

Stranka je osnovana 2002. godine.DPS: Demokratska prigorsko-zagrebačka stranka

Sjedište: Sveti Ivan Zelina

[DPS: Demokratska prigorsko-zagrebačka stranka]
[Okomita] 1:2~

Prihvaćena: 1999.
Opis grba/znaka: Znak DPS ima oblik štita sa povijesnim hrvatskim grbom obrubljen znakom Grada Zagreba i prigorskim simbolima (zelenim i bijelim vodoravnim trakama), a ispod je kratica DPS. (Čl. 7, Statut, 2003.)
Opis zastave: Zastava DPS sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave s grbom stranke u bijelom polju. (Čl. 7, Statut, 2003.)
Izvor: Statut DPS, 12.07.2003, dps-hr.com, 10.03.2015.

Zastava je okomita poprečna trobojnica crveno-bijelo-plavo sa znakom u bijelom polju i crvenim inicijalima ispod u plavom polju. Znak je crveno obrubljeni pravokutni štit ljevokoso razdijeljen gore u plavom izrasta srebrni grad s tri kule praćen polumjesecom i zvijezdom, dolje u zelenom dvije srebrne grede i preko svega crveno-bijelo 5×5 šahirani kvadrat.

Stranka je osnovana 1999. godine.DSU: Demokratska stranka umirovljenika

Sjedište: Sisak

[DSU: Demokratska stranka umirovljenika] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 2001.
Opis grba/znaka: Znak strankeje četvrtastog oblika koji ima na plavoj podlozi u sredini skraćeni naziv stranke DSU ispisan bijelim slovima. (Čl. 2, Statut, 2010.)
Opis zastave: Stranka ima zastavu plave boje dva puta jedan metar, sa znakom stranke iz stavka 4. ovog članka. (Čl. 2, Statut, 2010.)
Izvor: Statut DSU, 05.03.2010, www.dsu.hr, 10.03.2015.

Zastava je tamno plava s bijelim kosim inicijalima.

Stranka je osnovana 2001. godine.DSŽ: Demokratska stranka žena

Sjedište: Zagreb

[DSŽ: Demokratska stranka žena] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 2004.
Izvor: Demokratska stranka žena, dsz.webstilus.net, 08.03.2011.

Zastava je bijela sa znakom stranke iznad crno ispisanog punog imena duž donjeg ruba. Znak je plava vrpca koja završava čvorom u obliku crvenog kosog križa bijelog središnjeg kvadratnog polja, a unutar petlje vrpce plavi inicijali.

Stranka je osnovana 2004. godine.GS: Gospodarska stranka

Sjedište: Zadar

[GS: Gospodarska stranka] [Normal] 1:3 | 1:2~
[GS: Gospodarska stranka]
Prihvaćena: 26. veljače 2006.
Opis grba/znaka: Znak Stranke su velika slova GS vrste slova Bremen Bd BT, pored kojih su tri kockice zarotirane na 90 stupnjeva boja crven, bijel, plav, ispod na narančastoj podlozi piše GOSPODARSKA STRANKA vrstom slova Zapffillipt BT. (Čl. 7, Statut, 2006.)
Opis zastave: Zastava Stranke je u obliku kvadrata. Širina je 3 puta veća od njene visine. Na svijetlo plavoj (boje neba) podlozi u sredini zastave nalazi se znak stranke. (Čl. 7, Statut, 2006.)
Izvor: Statut Gospodarske stranke, 26.02.2006, Narodne novine, br. 49/2006, 03.05.2006.

Zastava je svijetlo plava sa znakom stranke u sredini. Znak se sastoji od plavih inicijala GS, nakon svakog poput točke su po tri preklopljena zakrenuta kvadrata crveni, bijeli i plavi i preko svega duž donjeg dijela preko narančastog poteza kista crni natpis imena stranke. I dok je propisana neobično duga zastava, i zastave uobičajenijeg razmjera 1:2 na bijeloj podlozi zabilježene su u uporabi.

Stranka je osnovana 2006. godine.HČSP: Hrvatska čista stranka prava

Sjedište: Zagreb

[HČSP: Hrvatska čista stranka prava] (1) [Normal] 1:2
[HČSP: Hrvatska čista stranka prava] (2) [Normal] 1:2
Prihvaćena: oko 1992.
Opis grba/znaka: Oblik i sadržaj znaka i elemente za njegovo grafičko rješenje utvrđuje Glavni stan. Glavni stan utvrđuje oblik i sadržaj i ostaloga znakovlja Stranke (zastave, zastavice, bedževi, članske iskaznice i sl.). (Čl. 6, Ustav, 2006.)
Izvori: www.hcsp.hr, 09.05.2005.
Ustav HČSP-a, 02.12.2006.

Zastava je bijela sa znakom stranke u sredini. Znak se sastoji od ljevokoso razdijeljenog štita, gore hrvatski šah, dolje plavo, preko svega srebrna vitica. Štit je obrubljen zlatnim, gore crvenim i iznad svega su inicijali HČSP, kvačica na slovu Č sastoji se od zakrenutog crvenog kvadrata. Žuta zastava sa znakom iznad bijele vrpce s natpisom "Za dom spremni" koristi se na stranačkom glavnom stanu. Koriste se i srebrne te crne zastave sa srebrnim pleternim obrubom, sa znakom u sredini sa ili bez vrpce se natpisom. Takva srebrna zastava s pleternim rubom i znakom postavljenim iznad i iza jastreba u poletu koji drži vrpcu s natpisom "Mladež" je zastava Mladeži HČSP-a.

Stranka je osnovana 1992. godine.HDRS: Hrvatska demokratska regionalna stranka

Sjedište: Sisak

[HDRS: Hrvatska demokratska regionalna stranka] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 28. siječnja 2012.
Opis grba/znaka: Znak stranke čini skraćenica naziva Stranke slijedećeg izgleda: Pravokutnik uokviren plavom bojom ima temeljnu bijelu podlogu na kojoj je velikim slovima crvene boje ispisan skraćeni naziv Stranke HDRS. Ispod tako ispisanog skraćenog imena Stranke podvučena je žuta crta u obliku hrvatskog pletera. Ispod crte pletera ispisano je puno ime Stranke crvenim slovima - Hrvatska demokratska regionalna stranka. Svako slovo uokvireno je tankom plavom linijom. (Čl. 6, Statut, 2012.)
Opis zastave: Zastava Stranke je modre boje standardnih dimenzija u omjeru 2:1 sa znakom Stranke u središtu zastave. Znak Stranke okružen je s lijeve strane do polovice kružnice s naizmjenično poredanim crvenim i bijelim kvadratima. S desne strane zamišljene kružnice, znak Stranke okružuju žute zvjezdice. Kvadrati se odozdo pa do gore povećavaju, a zvjezdice smanjuju, zatvarajući puni krug. Na taj način simboliziraju Republiku Hrvatsku i Europsku uniju. Po čitavoj površini zastave, kao sjena, su imena dijelova Sisačko-moslavačke županije: Banovina, Posavina, Turopolje, Pokupsko, Moslavina, Slavonija. (Čl. 6, Statut, 2012.)
Izvor: Statut HDRS, 28.01.2012, www.hdrs.hr, 10.03.2015.

Zastava je plava sa stranačkim znakom bez njegovo obruba i pozadine, okruženim nizom od 11 žutih petokrakih zvjezdica na desno koje se povećavaju odozgo prema doljei nizom od 11 zakrenutih kvadrata naizmjenično crvenih i bijelih koji se povećavaju odozdo prema gore. Cijela površina pozadine zastave prekrivena je natpisom imena regija u kojima stranka djeluje u sedam redova: Banovina, Posavina, Turopolje, Pokupsko, Moslavina, Slavonija, u svakom sljedećem redu posljednja imenovana u prethodnom dolazi na prvo mjesto. Znak stranke sastoji se od crvenih inicijala iznad zlatne linije u obliku pletera iznad crvenog punog imena stranke, postavljeno na plavim obrubljenu bijelu podlogu.

Stranka je osnovana 2012. godine.HDS: Hrvatska demokratska stranka

Sjedište: Zagreb

[HDS: Hrvatska demokratska stranka]
[Okomita] 1:2~

Prihvaćena: oko 1990.

Zastava je bijela okomita zastava sa znakom u gornjoj polovini i plavim inicijalima uz donji rub. Znak se sastoji od stilizirane vijoreće trobojnice, čija je središnja bijela pruga uža i spojena s okomitom prugom čineći pomaknuti križ, a u kvadratnom uglu je bijelo-crvena šahovnica.

Stranka je osnovana 1989. kao Hrvatski demokratski savez no ubrzo mijenja ime, i na prvim višestranačkim izborima u sklopu Koalicije narodnog sporazuma osvojila je 11 mandata, koji uspjeh nije ponovila odonda. Veći broj stranačkih prvaka uskoro se odvojio osnovavši više manjih stranaka desnog usmjerenja, a mala jezgra nastavlja s radom usko surađujući s HKDS, od 1992. kao labavo su se ujedinili u HKDU, ali zadržava i pravnu osobnost. Praktično prestaje s djelovanje 2000. no na lokalnim izborima 2015. ponovo se pojavljuje.


HDS, rana inačica

[HDS, rana inačica] [Rekonstrukcija] 2:3~
Prihvaćena: oko 1989.

Zastava korištena u prvom periodu djelovanja stranke trobojnica je sa zlatnožutim elementom pletera u sredini.HDS: Hrvatska demokršćanska stranka

Sjedište: Zagreb

[HDS: Hrvatska demokršćanska stranka]
[Okomita] 2:5

Prihvaćena: 21. veljače 2009.
Opis grba/znaka: Grb stranke čini križ od 5 kvadrata. U sredini je bijeli kvadrat, gornji i lijevi kvadrat su crvene boje, a donji i desni plave boje. Ispod grba, a u širini tri kvadrata i visini jednog kvadrata, smještena je kratica stranke "HDS" u crvenoj boji. (Čl. 8, Statut, 2009; Čl. 8, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava je rumeno žute boje u raznim veličinama, s tim da je dužina 2,5 puta veća od širine. Grb stranke je smješten u donjoj trećini zastave. Zastava je okomito postavljena. (Čl. 10, Statut, 2009; Čl. 10, Statut, 2013.)
Izvori: Statut HDS, 21.02.2009.
Statut HDS, 07.12.2013.

Zastava je žuta okomita sa znakom stranke u donjoj trećini. Znak se sastoji od križa sastavljenog od pet kvadrata, gornji i lijevi crveni, središji bijeli i donji i desni plavi, te ispod njega crvenih inicijala.

Stranka je osnovana 2009. godine ujedinjenjem Hrvatske kršćanske demokratske stranke (osn. 1990.), Hrvatskih proljećara (osn. 2002. prvo pod nazivom Stranka hrvatskog proljeća) i Hrvatskih demokršćana (osn. 2000).HDSS: Hrvatska demokratska seljačka stranka

Sjedište: Čakovec

[HDSS: Hrvatska demokratska seljačka stranka] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 18. rujna 1994.
Opis grba/znaka: Znak HDSS-e je okruglog oblika sa likovima Stjepana Radića i Ante Starčevića u sredini i dijelom hrvatskog grba sa 25 crveno-bijelih polja, od kojih je prvo crveno, na donjem dijelu ispod likova. Uz vanjski rub je upisano: HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA. (Čl. 4, Statut, 1994.)
Opis zastave: Zastava ima tri polja: crveno, bijelo i plavo. Na crvenom polju upisano je: Hrvatska demokratska seljačka stranka. Na bijelom polju je lijevo lik Stjepana Radića, u sredini skraćeni naziv stranke HDSS, a s desne strane lik Ante Starčevića. Na plavom polju upisano je VJERA U BOGA I HRVATSKA SLOGA. (Čl. 4, Statut, 1994.)
Izvor: Statut HDSS, 18.09.1994.

Zastava je crveno-bijelo-plava trobojnica sa znakom u sredini između likova Stjepana Radića i Ante Starčevića, u crvenoj prugi ispisano je ime stranke, a u plavoj stranačko geslo "Vjera u Boga i seljačka sloga!" Znak stranke je hrvatski povijesni grb unutar vijenca od zelenih klasova pšenice, kao što je upotrebljavao Radić u 20. godinama XX. stoljeća.

Stranka je osnovana 1994. godine.
Parlamentarna stranka bez zastupnika 2003. – 2007.HDSSB: Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje

Sjedište: Osijek

[HDSSB: Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje] (1) [Normal] 1:2
[HDSSB: Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje] (2) [Normal] 1:2
Prihvaćena: 6. svibnja 2006.
Opis grba/znaka: Znak Stranke čini skraćenica naziva Stranke sljedećeg izgleda: Ispod zlatom uokvirenih crvenih slova HDSSB upisano je manjim crnim slovima Hrvatski Demokratski Savez Slavonije i Baranje. Preko slova HD u skraćenici pruža se u heraldički desnu stranu koso položeni zlatni klas žita. Ispod imena Stranke u središtu se nalaze tri o vrh oslonjena kvadrata koji se preklapaju i to s lijeva u desno plavi kvadrat s tri zvijezde kao simbol zastave Europske unije, romb sa četiri vidljiva crvena kvadrata u bijelom polju kao simbol grba Republike Hrvatske te bijelom valovitom linijom podijeljeni kvadrat u čijem je gornjem crvenom polju zlatna kuna u pokretu u heraldički desnu stranu, a u donjem plavom polju u heraldički desnu stranu koso položeni zlatni klas žita. S lijeve i desne strane skupine rombova pruža se zlatni hrvatski pleter. Slova su upisana helvetica pismom. (Čl. 3, Statut, 2006.)
Opis zastave: Zastava Stranke je crvene boje u omjeru 2:1 s znakom Stranke u središtu zastave. (Čl. 3, Statut, 2006.)
Izvori: Statut HDSSB, 06.05.2006.
HDSSB, hdssb.hr, 08.03.2011.

Zastava je crvena sa znakom u sredini. Znak se sastoji od zlatno obrubljenih inicijala, a preko prva dva slova savinut je zlatni klas. Ispod inicijala crnim je ispisano ime stranke i ispod njega tri zakrenuta kvadrata zaobljenih uglova, u desnom u plavom luk zlatnih zvjezdica, u srednjem zakrenuto 3×3 crveno-bijelo šahirano polje i u lijevo razdijeljenom bijelom valovitom linijom gore u crvenom kuna u trku, dolje u plavom klas žita. S obje strane kvadrata pruža se zlatni tropletni ornament.
Stranka koristi i zastave svoje građanske udruge Hrvatski demokratski sabor Slavonije i Baranje (također HDSSB): crvena s povijesnim grbom Slavonije - u plavom između dvije srebrne grede u crvenom kuna u trku i u zaglavlju zlatna šesterokraka.

Stranka je osnovana 2006. godine izlaskom dijela članova HDZ-a.
Parlamentarna stranka od 2007.HDSSD: Hrvatski demokratski slobodarski savez Dalmacije

Sjedište: Split

[HDSSD: Hrvatski demokratski slobodarski savez Dalmacije] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 2012.
Opis grba/znaka: Znak Stranke čini skraćenica naziva Stranke sljedećeg izgleda: Ispod zlatom uokvirenih crvenih slova HDSSD upisano je manjim crnim slovima Hrvatski Demokratski Slobodarski Savez Dalmacije. Preko slova HD u skraćenici pruža se u heraldički desnu stranu koso položena zlatno-zelenagrančica masline. Ispod imena Stranke u središtu se nalaze tri o vrh oslonjena kvadrata koji se preklapaju i to s lijeva u desno plavi kvadrat s tri žute (zlatne) zvijezde kao simbol zastave Europske unije, romb sa četiri vidljiva crvena kvadrata u bijelom polju kao simbol grba Republike Hrvatske te plavi kvadrat u čijem središtu su tri žute (zlatne) okrunjene leopardove glave povijesnog grba Dalmacije. S lijeve i desne strane skupine rombova pruža se zlatni hrvatski pleter. Slova su upisana helvetica pismom. (Čl. 3, Statut, 2014.)
Opis zastave: Zastava Stranke je crvene boje u omjeru 2:1, s povijesnim grbom Dalmacije: u zlatom uokvirenom štitu na plavom polju tri žute (zlatne) okrunjene leopardove glave, u središtu zastave. (Čl. 3, Statut, 2014.)
Izvor: Statut HDSSD, 26.04.2014, hdssd.hr, 10.03.2015.

Zastava je crvena sa zlatno obrubljenim grbom Dalmacije (u plavom tri okrunjene zlatne leopardove glave crvenog jezika). Stranka koristi znak sličan znaku HDSSB-a, s pormijenjenim inicijalima i natpisom te znakom u trećem zakrenutom kvadratu ispod natpisa, ovdje: u plavom tri zlatne okrunjene leopardove glave. Moguće je da se i taj koristi na crvenoj zastavi, iako to nije propisano statutom.

Stranka je osnovana 2012. godine, s očitom inspiracijkom od HDSSB-a, iako obje stranke tvrde da su nezavisne jedna od druge.HDZ : Hrvatska demokratska zajednica

Sjedište: Zagreb

[HDZ : Hrvatska demokratska zajednica]
[Okomita] 1:2~

Prihvaćena: 8. ožujka 2013.
Opis grba/znaka: Znak je HDZ-a u obliku velikoga latiničnog slova "H" obojena crvenom, bijelom i plavom bojom, na isti način kao i hrvatska trobojnica, poprečnicu mu čine slova "D" i "Z", izvedena u obličju hrvatskoga tropleta. (Čl. 4, Statut, 2000.)
Opis zastave: Zastava je HDZ-a svijetloplave boje sa znakom HDZ-a u sredini, ispod kojeg piše "HDZ". (Čl. 4, Statut, 2000.)
Izvor: Statut HDZ, 29. 04. 2000. www.hdz.hr 05.08.2002

Svijetlo plava zastava sa stranačkim znakom u sredini i ispod njega logo s kraticom. Znak se sastoji od slova H sačinjenog od crvenih i plavih kvadrata i bijelog tropleta kojim su visokostilizirana slova D i Z. Logo je od plavih kosih slova HDZ sa crvenim kvadratom u uglu.

Stranka je osnovana 1989. godine, pobjedila je na prvim višestranačkim izborima 1990. i odtada uvijek ima većinu u poziciji ili opoziciji u Saboru.


HDZ, mid-1990's

[HDZ, mid-1990's]
[Okomita] 1:2~

Prihvaćena: kasnih 1990-ih
Napuštena: 8. ožujka 2013.

Znak i logotip stranke dizajnirao je Miroslav Šutej. Kasnije je 2013. njegov dizajn zamijenjen novim "dinamičnijim" logotipom. Za novi dizajn se kaže da "osigurava i jasnu poveznicu sa starim, a popularnim logotipima, uz zadržavanje pozitivne asocijacije na bogato naslijeđe stranke".


HDZ, early 1990's

[HDZ, early 1990's]
[Okomita] 1:2~

Prihvaćena: oko 1990.
Napuštena: kasnih 1990-ih

U ranijim godinama, stranka je koristila istu zastavu sa srebrnom (sjajnom kovinskom) podlogom.


Youth of Croatian Democratic Union, MHDZ

[Youth of Croatian Democratic Union, MHDZ]
[Okomita] 1:2~

Prihvaćena: oko 1992.

Partijska organizacija mladeži ima svoj znak koji je zasnovan na modificiranom znaku stranke (trobojnom slovu H) i riječi mladež! u sredini zastave koje se polje sastoji od bijelih i sivih umjetnički oblikovanih kvadrata.HGS: Hrvatska građanska stranka

Sjedište: Split

[HGS: Hrvatska građanska stranka] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 25. rujna 2009.
Opis grba/znaka: Znak HGS-a je u obliku nepravilne trodimenzionalne kocke ovalnih stranica. Kocka se sastoji od crveno, bijelog i plavog isječka – na isti način kao i hrvatska trobojnica. U plavom isječku nalaze se bijela slova HGS. Slovo H umjesto crtice ima znak HGS-a u bijeloj boji. (Čl. 2, Statut, 2009.)
Opis zastave: Zastava: Znak HGS-a na bijeloj podlozi. (Čl. 2, Statut, 2009.)
Izvor: Statut HGS, 25.09.2009.

Zastava je bijela sa znakom stranke u sredini. Znak se sastoji od "nepravilne trodimenzionalne kocke ovalnih stranica … od crveno, bijelog i plavog isječka". U plavom su bijeli inicijali, a slovo H ima prečku u obliku znaka stranke.

Stranka je osnovana 2009. godine.
Parlamentarna stranka od 2011.HIP: Hrvatski istinski preporod, 2002. – 2011.

Sjedište: Zagreb

[HIP: Hrvatski istinski preporod, 2002. – 2011.]
[Okomita] 1:2~

Prihvaćena: 6. listopada 2001.
Opis grba/znaka: Znak je HIP-a u obliku dvaju pravilnih deltoida od kojih je gornji crvene boje, a donji sačinjavaju dva plava okvira s bijelom ispunom jednakih debljina. (Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2003.)
Opis zastave: Zastava je HIP-a pravokutnog oblika sa znakom HIP-a u sredini, ispod kojeg piše HIP. Podloge na zastavi su svijetlih boja. Širina znaka u odnosu na kraticu HIP je 4:3. (Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2003.)
Izvori: Statut HIP, 06.10.2001.
Statut HIP, 17.02.2003, www.hip.hr, 10.05.2005.

Zastava je bijela sa znakom u sredini iznad inicijala. Znak se sastoji od dva isprepletena zakrenuta kvadratna prstena ("deltoida"), gornji crveni i donji bijeli s pravim rubom.

Stranka je osnovana 2002. godine izlaskom dijela članova HDZ-a.HKDU: Hrvatska kršćansko-demokratska unija

Sjedište: Zagreb

[HKDU: Hrvatska kršćansko-demokratska unija]
[Okomita] 1:2~

Prihvaćena: 1992.
Opis grba/znaka: Znak Hrvatske kršćanske demokratske unije je stilizirani crveno-bijeli osmerokut dobiven rotacijom kvadrata za 90° oko sjecišta dijagonala kvadratne osnovice istih dimenzija. Na gornjem kvadratu, kombinacijom bijelih i crvenih polja stiliziran je križ čiji su krakovi bijela polja a središte crveno polje. (Čl. 7, Statut, 1996; Čl. 7, Statut, 2004.)
Opis zastave: Zastava Hrvatske kršćanske demokratske unije može biti različite veličine, ali dužina mora biti 1,5-2 puta veća od širine. Na argentinsko-plavoj podlozi, u sredini zastave nalazi se znak Unije ispod kojeg je tamnoplavim slovima ispisana kratica HKDU. Iznad donje kraće strane zastave velikim plavim slovima piše "HRVATSKI DEMOKRŠĆANI". (Čl. 7, Statut, 1996; Čl. 7, Statut, 2004.)
Izvori: Statut HKDU, 19.05.1996.
Statut HKDU, 26.06.2004., www.hkdu.hr, 10.05.2005.

Zastava je svijetlo pava sa znakom u sredini iznad tamnoplavih inicijala te skraćenog imena stranke "Hrvatski demokršćani" duž donjeg ruba. Znak se sastoji od kombinacije hrvatskog šahiranog grba i kršćanskog križa u osmeroktni oblik.

Stranka je osnovana 1992. godine ujedinjenjem Hrvatske demokratske stranke (osn. 1989. prvo kao Hrvatski demokratski savez) i Hrvatske kršćanske demokratske stranke, osn. 1990. Rad stranke je zamro 2004., ali je obnovljena 2007.
Parlamentarna stranka 2000. – 2003. (a kao HDS 1990. – 1992.)HN: Hrvatski narodnjaci, 2004. – 2012.

Sjedište: Sesvete

[HN: Hrvatski narodnjaci, 2004. – 2012.] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 11. svibnja 2004.
Opis grba/znaka: HN ima znak koji se sastoji od slova HN. (Čl. 7, Statut, 2004.)
Opis zastave: Zastava HN je plave boje u omjeru 2:1 sa znakom stranke iz stavka 2. ovoga članka. (Čl. 7, Statut, 2004.)
Izvor: Statut HN, 11.05.2004.

Zastava je svijetlo plava sa znakom u sredini: dva pravokutna polja, tamno plavo položeno ovoravno i crveno pred njega na lijevo zakrenuto 120°. Preko sredine pravikutnika upisani su bijeli inicijali kosom minuskulom; duž desnog kraja plavog polja u dva reda ispisano bijelim ime stranke, a na vrhu crvenog polja dio šahovnice.

Stranka je osnovana 2004. godine.HND: Hrvatski nezavisni demokrati, 1994. – 2011.

Sjedište: Zagreb

[HND: Hrvatski nezavisni demokrati, 1994. – 2011.] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 1994.

Bijela zastava sa spojenim crno obrubljenim inicijalima HND, prvo slovo crveno, drugo bijelo I treće plavo, trokuti koje tvori slovo N popunjena gore crvenim dolje plavim.

Stranka je osnovana 1994. godine izlaskom dijela članova HDZ-a.
Parlamentarna stranka 1994. – 2003.HNS: Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati

Sjedište: Zagreb

[HNS: Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati] [Normal] 1:2
Prihvaćena: oko 1996. ?
Opis grba/znaka: Znak HNS-a kvadratnog je oblika i sastoji se iz bijelih, rukom ispisanih i spojenih slova H, N i S, koja kvadrat dijele u gornje crveno i donje modro polje. (Čl. 6, Statut, 2000; Čl. 6, Statut, 2005.)
Opis zastave: Zastava HNS-a trobojna je, iz gornjega crvenog, srednjega bijelog, valovito oblikovanog, i donjega modrog polja, ukupnih dimenzija 200×100 cm. (Čl. 6, Statut, 2000; Čl. 6, Statut, 2005.)
Izvori: Statut HNS, 15.04.2000.
Statut HNS, 06.02.2005.
Statut HNS, 17.03.2012.

Zastava je hrvatska trobojnica čija je bijela pruga izrađena stilizirano ("valovito"). Slična zastava 1990. je bila prijedlog Borisa Ljubičića za zastavu Republike Hrvatske.

Stranka je osnovana 1990. godine. Godine 2005. ujedinila se s Strankom liberalnih demokrata (LIBRA) i promjenila ime, ali ne i inicijale ni simbole.HP-HPP: Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret, 2005. – 2007.

Sjedište: Zagreb

[HP-HPP: Hrvatski pravaši - Hrvatski pravaški pokret, 2005. – 2007.] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 5. ožujka 2005.
Opis grba/znaka: Oblik znaka stranke je okrugli vijenac, ispunjen zlatnim pleterom, s dijelom hrvatskog grba u obliku štita u unutrašnjosti u koji je upisan plavim slovima skraćeni naziv stranke HP. (Čl. 7, Statut, 2005.)
Izvori: Statut HP-HPP, 05.03.2005.
HP-HPP, www.hrvatskipravasi.hr, 10.06.2006.

Zastava ke crveno-bijelo-plava trobojnica sa šahiranim štitom koji počinje bijelim poljem, djelomično prekrivena bijelom dijagonalnom prugom u kojoj su upisani plavim incijali, te u zlatnom zaglavlju štita tropletni ornament. Duž kopljenog kraja zastave je pruga šahirana u 3×6 polja koja je odijeljena od trobojnice zlatnom linijom. U gornjem uglu slobodnog kraja su ispisani zlatnim inicijali. Statut ne opisuje zastavu.
Od 2003. do ujedinjenja u HP-HPP, Hrvatski pravaši, HP, su koristili istu zastavu s drugačijim inicijalima.

Stranka je nastala 2005. ujedinjenjem Hrvatskih pravaša (osn. 2003.) i Hrvatskog pravaškog pokreta, koji je pak nastao ujedinjenjem Hrvatske demokratske stranke prava, osn. 1992 i Hrvatskog narodnog pokreta - Slobodna Hrvatska, osn. 1994., a 2007. mijenja ime u Autohtona - Hrvatska stranka prava, A - HSP.HPS: Hrvatska pučka stranka

Sjedište: Zagreb

[HPS: Hrvatska pučka stranka]
[Okomita] 1:2

Prihvaćena: oko 1997.
Opis grba/znaka: Osnovni znak sačinjen je u dvije boje – plavoj i bijeloj. Gornje tri četvrtine znaka sačinjene su od kružnoga ispisa HRVATSKA PUČKA STRANKA u sredini kojega je ispis "HPS". Donja četvrtina znaka sačinjena je od pravilno raspoređenih plavih i bijelih polja. Početno i završno polje u prvom redu plave je boje. […] Znak sa simbolikom sastavljen je od osnovnog znaka ispod kojeg je stiliziran plamen. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Opis zastave: Barjak HPS je pravokutnoga oblika dužim dijelom podijeljena na dva polja (gornje polje čini 3, a donje polje 1 širine). Gornje polje je plave, a donje bijele boje. U sredini barjaka je osnovni znak HPS bez kružnog ispisa HRVATSKA PUČKA STRANKA. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Izvor: Statut HPS, 20.05.2001, www.hps.hr, 10.04.2005.

Zastava je svietloplava s bijelom donjom četvrtinom. U sredini je znak koji se sastoji od kružnog natpisa, inicijala u sredini iznad trobojnih plamenova i crvenih kvadratića u dnu. Iako Statut propisuje da znak na zastavi ne prikazuje plamenove ni kružni natpis, čini se da se ipak koristi potpuni znak. Statut također propisuje plavo-bijele kvadratiće u dnu znaka, iako se koriste crveni.

Stranka je osnovana 1997. godine.Hrast: Hrvatski rast

Sjedište: Zagreb

[Hrast: Hrvatski rast] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 2011.

Zastava je bijela sa znakom u sredini. Znak se sastoji od sivog slova H s tri crvena kvadrata u rastućoj dijagonali korz njega i crvenog nastavka teksta "rast" iznad sivog natpisa imena stranke od tanjih do masnijih slova.

Stranka je osnovana 2010. godine, kasnije se od nje odijelio Hrast - Pokret za uspješnu Hrvatsku, koji se međusobno smatraju ilegalnim, koriste gotovo identične simbole, i vode spor oko legalnog predstavljanja.Hrast - pokret za uspješnu Hrvatsku

Sjedište: Zagreb

[Hrast - pokret za uspješnu Hrvatsku] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 23. studenog 2012.
Opis grba/znaka: Znak Hrasta čine slova riječi: Hrast pri čemu je slovo H ispisano kvadratićima crveno-sivo - srebrne boje na način da se tri crvena kvadratića dijagonalno penju od lijevo dolje prema desno gore, a preostali kvadratići slova H sivo - srebrne boje. Završetak riječi – rast, ispisuje se crvenom bojom. Ispod i/ili u produžetku riječi Hrast sivim slovima piše: Pokret za uspješnu Hrvatsku. (Čl. 4, Statut, 2012.)
Izvor: Statut stranke Hrast – pokret za uspješnu Hrvatsku, 23.11.2012, www.h-rast.hr, 10.03.2015.

Zastava je bijela sa znakom u sredini. Znak se sastoji od sivog slova H s tri crvena kvadrata u rastućoj dijagonali korz njega i crvenog nastavka teksta "rast" iznad crnog rukopisnog natpisa "Pokret za uspješnu Hrvatsku".

Stranka je osnovana 2012. godine od članova stranke Hrvatski rast, koji smatraju njezino vodstvo ilegalnim. Nova stranka koristi gotovo identične simbole, a dvije stranke i dalje vode spor oko legalnog predstavljanja. Zastava nije propisana statutom.HRDS: Hrvatska romska demokratska stranka

Sjedište: Bistrinci (Belišće)

[HRDS: Hrvatska romska demokratska stranka] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 10. prosinca 2006.
Opis grba/znaka: Znak Stranke su slova HRDS ispisana preko međunarodnog romskog znaka (kotač) i šahovnicom u središtu Šahovnica je načinjena od 25 naizmjeničnih crvenih i bijelih kvadrata, 5 redova puta 5 stupaca. (Čl. 5, Statut, 2006.)
Opis zastave: Zastava Stranke je plave i zelene boje sa znakom u sredini. Odnos širine i dužine zastave je jedan prema dva. Boje zastave su položene vodoravno: plava i zelena. (Čl. 5, Statut, 2006.)
Izvor: Statut HRDS, 10.12.2006.

Zastava je plavo-zelena dvobojnica s crvenim kotačem u središtu kojega je hrvatski šahirani grb. To je nacionalna zastava Roma s dodatkom hrvatskog grba.

Stranka je osnovana 2006. godine.HRS: Hrvatska radnička stranka

Sjedište: Samobor

[HRS: Hrvatska radnička stranka] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 1999.
Opis grba/znaka: Znak hrvatske radničke stranke (u daljnjem tekstu skračeno: HRS) čini jednobojni lik hrasata obojen zagasito plavo iz čije krošnje izlaze, u pravcu gore desno, dva izdužena kružna isječka (zaobljena prema unutra na krajevima) od kojih je gornji crvene a doljnji crvene [sic!] boje. Između njih se nalazi bijeli međuprostor. S desne strane u krošnju hrasta ulazi prvo slovo logotipa (skračenog naziva Stranke tj. HRS) koji je u crvenoj boji. (Čl. 3, Statut, 2006.)
Opis zastave: Zastava HRS je bijele boje ukupnih dimenzija 200×100 cm a u njenom središnjem dijelu nalazi se znak i logotip Stranke. (Čl. 3, Statut, 2006.)
Izvori: Hrvatska Radnička Stranka, www.hrs.com.hr, 10.03.2015.
Statut HRS, 02.07.2006, www.hrs.com.hr, 10.03.2015.

Zastava je bijela sa znakom stranke u sredini. Znak se sastoji od plavog drva hrasta s hrvatskom zastavom koja zakrivljeno izlazi iz njega prem gore desno i crveni inicijali ispod nje. Od oko 2011. stranka koristi novi znak, narančasti inicijali s crnom figurom radnika ispred prvog slova, ali taj nije potvrđen na zastavama.

Stranka je osnovana 1999. godine.Hrvatski blok: Hrvatski blok - pokret za modernu Hrvatsku, 2002. – 2007.

Sjedište: Zagreb

[Hrvatski blok: Hrvatski blok - pokret za modernu Hrvatsku, 2002. – 2007.] [Normal] [Okomita] 1:2~
[Hrvatski blok: Hrvatski blok - pokret za modernu Hrvatsku, 2002. – 2007.]
Prihvaćena: 27. listopada 2002.
Opis grba/znaka: Znak Stranke predstavlja stilizirano slovo H sastavljeno od crvenih četvorina omeđenih bijelim poljima. (Čl. 4, Statut, 2002.)
Opis zastave: Zastava Stranke sastoji se od crvenog, bijelog i plavog polja, gledajući odozgor prema dolje. (Čl. 4, Statut, 2002.)
Izvori: Statut Hrvatskog bloka, 27.10.2002, www-hrvatski-blok.hr, 10.05.2004.
Željko Matić: "Osnovan temeljni ogranak Hrvatskog bloka Zapadna Švicarska", Dom i svijet - Informativni tjedni prilog za iseljenike, br. 411, 31.01.2003, www.hic.hr

Statut definira stranačku zastavu kao jednostavnu trobojnicu crveno-bijelo-plavo. U sredini je postaljan znak stanke iznad natpisa crnim "Hrvatski blok" u bijeloj pruzi. Umjesto te zastave u praksi je češće korištena svijetloplava zastava sa znakom i dvorednim bijelim napisom imena stranke u dnu. Znak se sastoji od bijelog kvadratnog polja u koje su pet crvenih kvadrata tako da oblikuju stilizirano slovo H i bije križ među njima.

Stranka je osnovana 2002. godine izlaskom dijela članova HDZ-a. Stranka se nakon izbora 2007. gasi, a dio članstva stvara 2008. stranku Jedino Hrvatska - Pokret za Hrvatsku.
Parlamentarna stranka 2002. - 2007.Hrvatsko zvono

Sjedište: Zagreb

[Hrvatsko zvono] [De facto] 1:2
Prihvaćena: 29. siječnja 2006.
Opis grba/znaka: Znak Hrvatskoga zvona sastoji se od četiri crvena kvadrata od kojih su tri donja manja po dimenzijama i s lijeve i s desne strane velikoga, glavnoga kvadrata. Preko glavnoga kvadrata nalazi se zlatno zvono, koje na površini ima ugravirane riječi OBITELJ, DOMOVINA, NAPREDAK i SAMOSTALNOST, a na donjemu dijelu još i riječi HRVATSKO ZVONO. Uz vijenac zvona proteže se ugraviran hrvatski pleter. (Čl. 4, Statut, 2006.)
Opis zastave: Zastava Hrvatskoga zvona pravokutnog je oblika, odnosa dimenzija 2 : 1, plave boje. U sredini je znak Hrvatskoga zvona, ispod kojega piše HRVATSKO ZVONO. Obrubljena je naizmjeničnim plavim i crvenim kockicama. (Čl. 4, Statut, 2006.)
Izvor: Statut stranke Hrvatsko zvono, 29.01.2006.

Zastava je svijetlo plava sa znakom u sredini: zlatno zvono ispred četiri crvena kvadrata, veći iznad tri manja u redu. Na zvonu je ispisan stranački moto u četiri reda: "Obitelj, Domovina, Napredak, Samostalnost", a uz donji rub zvona i ime stranke. Duž gornjeg obruba zvona tropleti je ornament. Zastava bi trebala biti obrubljena crvenim i plavim kvadratićima, ali to se, čini se, u praksi ne pojavljuje.

Stranka je osnovana 2004. kao Samostalnost i napredak (SIN) i preimenovana 2006. u današnji naziv.HSD: Hrvatski socijaldemokrati

Sjedište: Zagreb

[HSD: Hrvatski socijaldemokrati] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 29. svibnja 2004.
Opis grba/znaka: Znak (logotip) je crveni okomiti pravokutnik u čijem donjem dijelu bijelim slovima piše HSD. (Čl. 6, Statut, 2004.)
Opis zastave: Zastava je vodoravni pravokutnik crvene boje u čijem srednjem dijelu bijelim slovima piše HSD, a lijevo iznad - Hrvatski socijaldemokrati. (Čl. 6, Statut, 2004.)
Izvor: Statut HSD, 29.05.2004. www.hsd.hr 10.05.2005.

Zastava je crvena s cijelim inicijalima HSD u sredini i natpisom "hrvatski socijaldemokrati" u uglu.

Stranka je osnovana 2004. godine odvajanjem iz SDP-a.
Parlamentarna stranka od 2004.HSLS: Hrvatska socijalno-liberalna stranka

Sjedište: Zagreb

[HSLS: Hrvatska socijalno-liberalna stranka]
[Okomita] 1:2~

Prihvaćena: 2007.
Opis grba/znaka: Znak HSLS-a sastoji se od četiriju verzalnih slova H, S, L i S plave boje, crvenog kvadrata koji se nalazi desno od slova S, poravnat s donjim rubom slova L. Slova i crveni kvadrat su blago zakošeni prema naprijed (u desnu stranu). Ispod slova nalazi se žuti element koji se širi slijeva nadesno, iz jedne točke poravnate s lijevim rubom slova H, do prostora omeđenog desnim rubom slova S. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Opis zastave: Zastava HSLS-a pravokutnog je oblika na čijoj se površini nalazi znak HSLS-a iz stavka 4. ovog članka. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Izvori: Statut HSLS, 20.05.2000., www.hsls.hr, 09.05.2005.
Statut HSLS, 14.11.2009.

Zastava je žuta sa znakom u dnu i bijelo ispisanim imenom stranke okomito iz lijevi rub. Znak se sastoji od plavih inicijala iznad plavog luka koji završavaju crvenim kvadratom poput točke.

Stranka je osnovana 1989. godine kao prva nekomunistička stranka u suvremenoj Hrvatskoj, prvo pod imenom Hrvatski socialno-liberalni savez, koje mijenja već prije prvih izbora 1990.
Parlamentarna stranka 1990. – 2011.


HSLS, 1989 – 2007

[HSLS, 1989 – 2007]
[Okomita] 1:2~

Prihvaćena: 1989.
Opis grba/znaka: Znak HSLS-a sastoji se od slovâ ‘HSLS’ modre boje ispisanih na podlozi žute boje, tip slova: HELVETICA HEAVY. Pored znaka iz stavka 3. ovog članka, znakovima HSLS-a smatraju se i: 1. znak u obliku kvadrata, u kombinaciji crvene, bijele i modre boje, koji se, gledajući odozgo prema dolje, sastoji od: - manjeg kvadrata crvene boje koji čini vrh velikog kvadrata; - uže trake bijele boje koja se nastavlja na liniju crvenog kvadrata, a slijedi oblik vanjskog ruba velikog kvadrata u čijoj se sredini proporcionalno nalazi u obliku raširenog slova ‘V’; - šire trake modre boje u obliku raširenog slova ‘V’ koja slijedi vanjski rub i čini donji dio velikog kvadrata; 2. znak u obliku riječi ‘liberali’ ispisan pisanim slovima modre ili žute boje, tip slova: BRUSH SCRIPT. (Čl. 6, Statut, 2000.)
Opis zastave: Zastava HSLS-a pravokutnog je oblika žute boje, na čijoj se površini nalaze znaci HSLS-a iz stavka 3. i 4. ovog članka. (Čl. 6, Statut, 2000.)
Napuštena: 2007.
Izvor: Statut HSLS, 20.05.2000., www.hsls.hr, 09.05.2005.

Zastava korištena do 2007. je bila žuta sa stranačkim znakom u sredini iznad plavih inicijala HSLS. Znak se sastojao od tri kvadrata postavljena jedan na drugome, i u plavom bijela riječ liberali pisanim slovima.HSN: Hrvatska stranka nezaposlenih

Sjedište: Pula

[HSN: Hrvatska stranka nezaposlenih] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 5. listopada 2005.
Opis grba/znaka: … ispisano je HSN, gdje su sva tri slova međusobno spojena na način da je slovo H spojeno na donji krak slova S, a slovo N spojeno na gornji krak slova S i stepenasto su locirana … Stranka ima znak koji se sastoji od kruga žute boje u kojem je velikim slovima ispisano HSN na način opisan u prethodnom članku, s time što je slovo H crvene, S bijele, a N plave boje. Boje slova nisu strogo odijeljene, već se prelijevaju iz jednog slova u drugo. Iz crvene boje izlazi do polovine slova S crveno bijela 'šahovnica'. S lijeve i desne strane žutog kruga vidljiva je horizontalno valovita azurno plavo-travnato zelena traka. Azurno plava boja je u gornjoj, a travnato zelena u donjoj polovini trake. (Čl. 4 i 5, Statut, 2005.)
Opis zastave: Zastava stranke je vertikalni pravokutnik u omjeru 1:2, a u sredini se nalazi znak Stranke iz članka 5. Osnovu zastave, pozadi znaka, čine dvije boje: gornja polovina je azurno plava, a donja polovina je travnato zelena. (Čl. 6, Statut, 2005.)
Izvor: Statut HSN, 05.10.2005.

Zastava je plavo-zelena valovita dvobojnica sa žutim diskom u kojem su spojeni inicijali koji se prelijevaju iz crvenog u bijelo te u plavo, a u bijelom je dio šahovnice. Od oko 2011. stranka koristi plave inicijale čije se posljednje slovo produžuje u zatvorenu šaku i narančasto ime stranke, ali to nije potvrđeno na zastavama.

Stranka je osnovana 2005. godine kao slijednik DAN-a. Preimenovana je 2008. u Hrvatsku stranku radnika i nezaposlenih sa sjedištem u Čakovcu, ali se čini se ta promjena nije održala i stranka i dalje djeluje pod istim imenom.HSP: Hrvatska stranka prava

Sjedište: Zagreb

[HSP: Hrvatska stranka prava] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 1990.
Opis grba/znaka: Grb Hrvatske stranke prava je u obliku štita, podijeljenog bijelom dijagonalnom gredom u dva polja. Na gredi je crnim slovima ispisano HSP. Gornje lijevo polje grba HSP-a sadrži dio hrvatskog grba, počevši s bijelim kvadratom. Donje desno polje grba HSP-a je tamno plave boje. Iznad štita je trostruki hrvatski pleter. (Čl. 7, Statut, 2001;Čl. 7, Statut, 2004; Čl. 7, Statut, 2009.)
Izvori: Statut HSP, 24.02.2001.
Statut HSP, 28.02.2004, www.hsp.hr, 09.05.2005.
Statut HSP, 07.11.2009.

Zastava je hrvatska trobojnica sa stranačkim znakom u sredini. Znak se sastoji od štita razdijeljenog ljevokosom bijelom gredom na kojoj su crna slova HSP, gornji dio je bijelo-crveni šah, donji dio je plavi. Štit nadvisuje bijeli crno obrubljeni troplet.

Zastava se koristi u inačicama od 1861, napuštena je 1941. godine kada je stranka zapravo ugašena. Kada je 1990. stranaka ponovo osnovana, ponovo je prihvatila ovu zastavu. Godine 2000. stranka je izmijenila svoj vizualni identitet, ali zastava nije promijenjena.
Parlamentarna stranka 1990. – 2011.HSP 1861: Hrvatska stranka prava – 1861

Sjedište: Zagreb

[HSP 1861: Hrvatska stranka prava – 1861] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 1995.
Izvor: www.hsp1861.hr, 10.05.2005.

Zastava je gotovo istovjetna zastavi HSP-a s dodanom godinom 1861 u natpisu.

Stranka je nastala 1995. odvajanjem od HSP-a.
Parlamentarna stranka 1992. – 1995.HSP AS: Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević

Sjedište: Zagreb

[HSP AS: Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 2009.
Opisi grba/znaka: Grb HSP dr. Ante Starčević je u obliku štita, podijeljenog bijelom dijagonalnom gredom u dva polja. Na gredi je crnim slovima ispisano HSP dr. Ante Starčević. Gornje lijevo polje grba HSP-a dr. Ante Starčević sadrži dio hrvatskog grba, počevši s bijelim kvadratom. Donje desno polje grba HSP-a dr.Ante Starčević se sastoji od tamno plavih i bijelih kvadrata kao onih što se nalaze na Hrvatskom grbu, počevši sa prvim plavim poljem. Iznad štita je trostruki hrvatski pleter. (Čl. 6, Statut, 2010.)
Grb HSP AS je u obliku štita, podijeljenog bijelom dijagonalnom gredom u dva polja. Na gredi je crnim slovima ispisano HSP dr. Ante Starčević. Gornje lijevo polje grba HSP-a dr. Ante Starčević sadrži dio hrvatskog grba, počevši s bijelim kvadratom. Donje desno polje grba HSP-a dr. Ante Starčević se sastoji od tamno plavih i bijelih kvadrata kao onih što se nalaze na Hrvatskom grbu, počevši sa prvim plavim poljem. Iznad štita je trostruki hrvatski pleter. (Čl. 2, Statut, 2013.)

Izvori: Statut HSP AS, 23.10.2010, www.hsp-ante-starcevic.hr, 02.03.2011.
Statut HSP AS, 15.06.2013, www.hsp-ante-starcevic.hr, 17.03.2015.

Zastava je slična zastavi HSP-a s dodanim imenom u natpisu, a donje je plavo polje šahirano bijelim, zrcalno na bijelo-crveno polje gore. Oko grba na zastavi bijeli je obrub.

Stranka je nastala 2009. odvajanjem od HSP-a.
Parlamentarna stranka od 2011.HSPD: Hrvatska stranka pravne države

Sjedište: Virovitica

[HSPD: Hrvatska stranka pravne države] [Normal] 2:3~
Prihvaćena: 3. ožujka 2007.
Opis grba/znaka: Znak stranke je božica pravde Justicija sa povojem preko očiju koja drži vagu u lijevoj ruci, a u desnoj oštri mač. (Čl. 5, Statut, 2007.)
Opis zastave: Zastava je svijetlo plave boje sa otisnutim znakom stranke u sredini. (Čl. 5, Statut, 2007.)
Izvor: Statut HSPD, 03.03.2007.

Zastava je svijetlo plava s tamno plavo iscrtanim likom Justicije, rimske božice pravde, s povezom preko očiju, u desnici drži uzdignuti mač, u ljevici vagu. Uz gornji rub ispisani su tamno plavim inicijali, a uz donji rub puno ime stranke i mjesto sjedišta. Zabilježene su varijacije u umjetničkom prikazu božice.

Stranka je osnovana 2007. godine.HSS: Hrvatska seljačka stranka

Sjedište: Zagreb

[HSS: Hrvatska seljačka stranka] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: oko 1930.
Opis grba/znaka: Znak HSS-a ima oblik štita s povijesnim hrvatskim grbom (25 kvadratnih polja sa početnim crvenim), iznad kojeg je zeleno polje s kraticom HSS, a od vrha zelenog polja niz lijevi i desni rub grba padaju trake hrvatske zastave. Zeleno polje, povijesni grb, njegova polja i sam štit obrubljeni su zlatnom bojom. (Čl. 2, Statut, 2000;Čl. 2, Statut, 2005.)
Opis zastave: Zastava HSS-a sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave sa znakom HSS u donjoj trećini crvenog, bijelog i gornjoj trećini plavog polja. (Čl. 2, Statut, 2000;Čl. 2, Statut, 2005.)
Izvori: Statut HSS, 20.12.2000, www.hss.hr, 09.05.2005.
Statut HSS, 12.03.2005, www.hss.hr, 09.05.2005.

Zastava je hrvatska trobojnica sa stranačkim znakom u sredini. Znak se sastoji od hrvatskog šahiranog štita obrubljenog zlatnim, okružen s dvije trobojnice i sa zelenim poljem iznad, u kojem su inicijali HSS.

Stranka je osnovana početkom XX. stoljeća, mijenjajući ime nekoliko puta u prvoj četvrtini stoljeća. Početkom drugog svjetskog rata je raspuštena, iako je manji dio bio aktivan u partizanskom pokretu i nedugo nakon 1945. Bila je aktivna u izbjeglištvu. Stranka je u Hrvatskoj ponovo uspostavljena 1989.
Parlamentarna stranka od 1990.HSU: Hrvatska stranka umirovljenika

Sjedište: Zagreb

[HSU: Hrvatska stranka umirovljenika]
[Okomita] 1:2~

Prihvaćena: 2010.
Opis grba/znaka: Znak HSU se sastoji od slova plave boje HSU na bijeloj podlozi, crvenog kvadrata u slovu U i lika golubice u letu iznad slova HSU. (Čl. 3, Statut, 2010.)
Opis zastave: Zastava je standarnih dimenzija bijele boje, s tekstom crvene boje "HRVATSKA STRANKA" i ispod toga tekstom plave boje "UMIROVLJENIKA", u sredini zastave dominira golubica plave boje, a u donjem dijelu zastave znak HSU. (Čl. 3, Statut, 2010.)
Izvori: Statut HSU, 31.03.2001. www.hsu.hr, 09.05.2005.
Statut HSU, 16.04.2010.

Zastava je bijela s punim imenom stranke u dva reda pri vrhu, prvi red crvenim, drugi plavim, u sredini plavo ocrtana golubica u letu te u dnu plavi inicijali s crvenim kvadratom u slovu U. Golubica i inicijali čine znak stranke.

Stranka je osnovana 1996. godine.
Parlamentarna stranka od 2004.


HSU, 1996 – 2010

[HSU, 1996 – 2010] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 1996.
Opis grba/znaka: Znak HSU se sastoji od plave boje slova HSU na bijeloj podlozi, crvenog kvadrata u slovu U i lika golubice u letu iznad slova HSU. (Čl. 2, Statut, 2001.)
Napuštena: 2010.
Izvor: Statut HSU, 31.03.2001. www.hsu.hr, 09.05.2005.

Zastava u upotrebi prije 2010. je bila bijela sa znakom stranke iznad crvene linije i punim nazivom ispod nje. Znak stranke sastoji se od inicijala HSU i crvenog kvadrata u zadnjem slovu, te golubice u letu iznad njih.HZ: Hrvatska zora stranka naroda

Sjedište: Zagreb

[HZ: Hrvatska zora stranka naroda] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 20. srpnja 2013.
Opis grba/znaka: Znak HZ-a je izveden iz hrvatskog grba i hrvatske zastave kao njihova dizajn sinteza, izmjeničnih kvadrata i trobojnice koja se vijori. Riješenje slijedi i redoslijed hrvatskih boja: crvenu, bijelu i plavu. Znak ima u podlozi inicijale stranke: kvadrati formiraju slovo "H" a nabrana trobojnica slovo "Z" kao i kršćansku opciju u formi križa koji se proteže kroz cijeli znak. (Čl. 3, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava HZ-a ima znak stranke na podlozi omjera 1:2. (Čl. 3, Statut, 2013.)
Izvor: Statut HZ, 20.07.2013, www.hrvatska-zora.hr, 10.03.2015.

Zastava je bijela sa znakom u sredni. Znak se sastoji od pruga trobojnice šahirane uz koplje 3×2 te s valom na slobodnom kraju.

Stranka je osnovana 2013. godine.IDS-DDI: Istarski demokratski sabor-Dieta Democratica Istriana

Sjedište: Pula

[IDS-DDI: Istarski demokratski sabor-Dieta Democratica Istriana] [De facto] 1:2~
Prihvaćena: 1990.
Opis grba/znaka: IDS ima znak koji se sastoji od bijele kružnice na zelenoj podlozi; u kružnicu su pravilno raspoređene u kuteve zamišljenog ucrtanog jednakostraničnog trokuta i bijelom bojom profilno ucrtani likovi triju koza, okrenute ka lijevoj strani znaka.
Izvor: Statut IDS-DDI-IDZ, 31.10.1997.

Zelena zastava sa znakom: stri bijele koze, jedna iznad dvije, unutar bijelog prstena. Ime stranke na tri jezika može biti ispisano oko znaka. Stolne zastavice imaju znak iznad ispisanih inicijala i punih imena na dva jezika. Statut ne propisuje zastavu i stranka ih rijetko, ako i uopće, koristi.

Stranka je osnovana 1990. Aktivna je i u Sloveniji. Puno ime je na tri jezika: Istarski demokratski sabor-Dieta Democratica Istriana-Istrski demokratski zbor (IDS-DDI-IDZ), ali kombinacije bilo koja dva ili svaki zasebno se mogu koristiti prema potrebi. Općenito je u Hrvatskoj poznata jednostavno kao IDS.
Parlamentarna stranka od 1990.ISDF-FSDI: Istarski socijaldemokratski forum-Foro Social Democratico Istriano

Sjedište: Pula

[ISDF-FSDI: Istarski socijaldemokratski forum-Foro Social Democratico Istriano]
[Okomita] 1:2~

Prihvaćena: 2005.

Zastava je bijela s dijagonalno postavljenim crveno obrubljenim karanfilom, sivi inicijali ISDF i FSDI u dva reda preko njega i ispod crvenim puno ime stranke.

Stranka je osnovana 1996. godine kao Istarski demokratski forum-Foro Democratico Istriano (IDF-FDI), a od 2006. pod današnjim imenom.Jedino hrvatska: Jedino Hrvatska – Pokret za Hrvatsku

Sjedište: Zagreb

[Jedino hrvatska: Jedino Hrvatska – Pokret za Hrvatsku] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 21. ožujka 2007.
Opis grba/znaka: Znak Stranke sastavljen je od devet crvenih i bijelih polja. (Čl. 4, Statut, 2007.)
Opis zastave: Zastava Stranke istovjetna je znaku u omjeru dva puta jedan metar. (Čl. 4, Statut, 2007.)
Izvor: Statut stranke Jedino Hrvatska, 21.03.2007.

Zastava je 3×3 crveno-bijelo šahirana zastava.

Stranka je osnovana 2002. godine kao Hrvatski blok - Pokret za modernu Hrvatsku. izlaskom dijela članova HDZ-a. Ponovo ustrojena 2008. pod današnjim imenom.KPH: Komunistička partija Hrvatske

Sjedište: Umag

[KPH: Komunistička partija Hrvatske] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 25. svibnja 2013.
Izvor: "Osnovana Komunistička partija Hrvatske" (D.Š.), Denvno.hr, 19.10.2013.

Zastava je crvena sa znakom u uglu i imenom ispisanim žutim u nastavku. Znakl je žuto obrubljena crvena petokraka zvijezda sa srpom i čekićem u sredini iznad inicijala stranke.

Stranka je osnovana 2013. godine.Laburisti: Hrvatski laburisti - Stranka rada

Sjedište: Zagreb

[Laburisti: Hrvatski laburisti - Stranka rada]
[De facto] 3:4~

Prihvaćena: 27. veljače 2010.
Opis grba/znaka: Znak je tipografski u dvije boje: plavoj i narančastoj. Riječi "Hrvatski laburisti" u dva reda nalaze se iznad četverokuta i u plavoj su boji. Riječi "Stranka rada" smještene su u dva reda unutar četverokuta narančaste boje. Slova "A" u riječi "RADA" sadrže obrise strelice koja pokazuje smjer prema gore. (Čl. 3, Statut, 2010; Čl. 3, Statut, 2014.)
Izvori: Statut Hrvatski laburista - Stranke rada, 27.02.2010, www.laburisti.hr, 02.03.2011.
Statut Hrvatski laburista - Stranke rada, 05.10.2014, www.laburisti.hr, 17.03.2015.

Zastava je bijela sa znakom stranke koji se sastoji od četverorednog natpisa, gornja dva plava, a donja dva bijela u narančastom pravokutniku. Slova A posljednje riječi sadrže strelice prema gore. Statut ne propisuje zastavu.

Stranka je osnovana 2010. godine.
Parlamentarna stranka od 2011.LS: Liberalna stranka, 1998. – 2006.

Sjedište: Zagreb

[LS: Liberalna stranka, 1998. – 2006.]
[Okomita] 1:2~

Prihvaćena: 1998.
Opis grba/znaka: Znak LS-a sastoji se od kvadrata plave boje unutar kojega su ispisana slova LS žute boje. Iza plavog kvadrata pomaknut je žuti kvadrat iste veličine dijagonalno lijevo gore za 1/10 dijagonale. (Čl. 7, Statut, 2000.)
Napuštena: 2006.
Izvor: Statut LS, 28.10.2000.

Zastava je plava s žutom prugom koja oblikuje slovo L. Stranka je nastala odvajanjem iz HSLS, i zadržala je boje liberala plavu i žutu.

Stranka je osnovana 1998. godine izdvajanjem iz HSLS-a. Ponovo se ujedinila u HSLS 2006.
Parlamentarna stranka 1998. – 2006.LIBRA: LIBRA - Stranka liberalnih demokrata, 2002. – 2005.

Stranka liberalnih demokrata

Sjedište: Zagreb

[LIBRA: LIBRA - Stranka liberalnih demokrata, 2002. – 2005.]
[Okomita] 1:2

Prihvaćena: 21. rujna 2002.
Opis grba/znaka: LIBRA ima znak sljedećeg opisa: na kvadratnoj podlozi zaobljenih vrhova, žute boje tipa 100Y (0,0,100,0), nalazi se uglato glagoljsko slovo 'L' plave boje tipa 100C, 75M (100,75,0,0) te – ispod njega, u istoj širini – naziv 'LIBRA' iste boje i vrste slova 'square 721 bold extended bt'; podloga i slova obrubljeni su tankom bijelom linijom. (Čl. 6, Statut, 2002.)
Opis zastave: LIBRA ima zastavu sljedećeg opisa: na pravokutnoj podlozi plave boje žuti je znak LIBRE, a ispod njega je, u bijeloj boji, naziv 'STRANKA LIBERALNIH DEMOKRATA' vrste slova 'square 721 bold condensed bt'. (Čl. 6, Statut, 2002.)
Izvor: Statut LIBRE, 21.09.2002.

Zastava je plava s partijskim znakom u donjoj polovici. Znak se sastoji od žutog kvadrata zaobljenih uglova s plavim glogoljskim slovom "ljudije" (Ⰾ) i natpisom LIBRA ispod njega. Iako je puno ime stranke propisano duž donjeg ruba, čini se da se to uglavnom izostavljalo.

Stranka je nastala 2002. godine izdvajanjem iz HSLS-a, a 2005. ujedinila se s HNS-om.
Parlamentarna stranka 2002. – 2005.Liga za Brod: Liga za Brod - stranka za poticanje svekolikog razvoja Grada Slavonskog Broda

Sjedište: Slavonski Brod

[Liga za Brod: Liga za Brod - stranka za poticanje svekolikog razvoja Grada Slavonskog Broda]
[Okomita] 1:2~

Prihvaćena: 9. travnja 2008.
Opis grba/znaka: U sredini simbola udruge nalazi se stilizirani lik ptice čaplje plave boje, kojoj se sa lijeve strane nalazi crveni pravokutnik, a se desne strane plavi pravokutnik. Ispod grafičkog simbola nalazi se natpis ‘Liga za Brod’, u plavoj i crvenoj boji. (Čl. 6, Staut, 2008.)
Opis zastave: Zastava Lige za Brod se sastoji od simbola uduge na srebrno sivoj podlozi. (Čl. 6, Staut, 2008.)
Izvor: Statut Lige za Brod, 09.04.2008.

Zastava je srebrno siva sa znakom pri dnu: plava stilizirana čaplja između crvenog i plavog četverokuta i ispod u dva reda plavim LIGQA i crvenim ZA BROD.

Stranka je osnovana 2009. godine.LISTA-RI: Lista za Rijeku - Lista per Fiume

Sjedište: Rijeka

[LISTA-RI: Lista za Rijeku - Lista per Fiume]
[Okomita] [Povijesna] 1:2~

Prihvaćena: 26. rujna 2006.
Opis grba/znaka: Znak stranke čine tri ‘kvačice’ bordo-žuto-plave boje ispod kojih sivim slovima piše www.listazarijeku.com. (Čl. 7, Statut, 2006.)
Izvor: Statut LISTA-RI, 26.09.2006.

Znak se sastoji od tri kvačice (oznake) bordo crvene, žute i plave boje, a ispod njih sivim ispisano www.listazarijeku.com. Znak se koristi na bijelim okomitim zastavama. Stranka također koristi i povijesne riječke crveno-žuto-plave zastave s povijesnim gradskim grbom u sredini.

Stranka je osnovana 2006. godine.LJEVICA: Ljevica Hrvatske

Sjedište: Rijeka

[LJEVICA: Ljevica Hrvatske] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 2004.
Opis grba/znaka: Znak Ljevice Hrvatske je crveni kvadrat sa pet bijelih dlanova koji predstavljaju 5 hrvatskih povijesnih regija i međusobno tvore crvenu petokraku. (Čl. 4, Statut, 2007.)
Opis zastave: Zastava Ljevice je crvene boje 1:2 na čijoj lijevoj strani gore se nalazi pet bijelih dlanova (znak) koji međusobno tvore crvenu petokraku ispod čega piše velikim tiskanim slovima LJEVICA HRVATSKE. (Čl. 4, Statut, 2007.)
Izvor: Statut LJEVICE, 25.03.2007.

Zastava je crvena sa znakom u uglu i ispod bijelim ime stranke. Znak se sastoji od pet bijelih dlanova koji zajedno tvore crvenu petokraku zvijezdu.

Stranka je osnovana 2007. ujedinjenjem četiriju stranaka: Treći hrvatski blok (THB, Rijeka, osn. 2001., preimenovana 2003. u Bebić Vladimir - Treći hrvatski blok), Jadranski sabor (Zadar, osn. 2003.), Maslina - Dalmatinska autonomaška stranka (Split, osn. 2003, sljednica Dalmatinske akcije, DA, osn. 1990) i Socijaldemokratska unija (SDU, Zagreb, osn. 1992., preimonovana iz Udruženje za jugoslavensku demokratsku inicijativu, UJDI, osn. 1989).MDS: Međimurski demokratski savez

Sjedište: Čakovec

[MDS: Međimurski demokratski savez] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: ?

Zastava u uporabi je bijela sa znakom koji se sastoji od inicijala velikih kosih slova, svako je slovo druge boje: crvene, plave i zelene, a desno na vrhu slova D nalazi se zlatrna petokraka. Nije propisana statutom.

Stranka je osnovana 2005. godine.
Parlamentarna stranka 2005. – 2007.


MDS, 2005. – oko 2007

[MDS, 2005. – oko 2007] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 20. ožujka 2005.
Opis grba/znaka: MDS ima svoj znak koji se sastoji od tri mala pisana slova ‘mds’ tipa monotype corsina od kojih je slovo ‘m’ zelene boje, slovo ‘d’ plave boje, i slovo ‘s’ žute boje, a nalaze se na crvenoj podlozi. (Čl. 6, Statut, 2005.)
Izvor: Statut MDS, 20.03.2005.

Zastava korištena na početku djelovanja stranke bila je bijela sa znakom propisanim u Statutu: kurzivna mala slova inicijala, zelenim, plavim i žutim.MGI ZAJEDNO: Maksimirska građanska inicijativa - ZAJEDNO

Sjedište: Zagreb

[MGI ZAJEDNO: Maksimirska građanska inicijativa - ZAJEDNO] [Normal] 3:4
Prihvaćena: 9. ožujka 2013.
Opis grba/znaka: […] znak Stranke oko kojeg je 11 kvadratića a ispod se nalazi tekst: MAKSIMIRSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA - Z A J E D N O. U sredina znaka Stranke nalazi se stilizirana Maksimirska mogila sa zaglavnim kamenom - koji sadržava povijesni hrvatski grb. Na zaglavnom kamenu nalazi se silueta ptice Sokol. Mogilu okružuju 11 kvadratića u crvenoj boji koji simboliziraju 11 mjesnih odbora Gradske četvrti Maksimir. (Čl. 2, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava Stranke pravokutnog je oblika podijeljena na dva uzdužna polja plavo - zelene boje u čijoj sredini se nalazi znak Stranke s nazivom. Veličina zastave određuje se u omjeru 2:1,5. (Čl. 2, Statut, 2013.)
Izvor: Statut MGI ZAJEDNO, 09.03.2013, mgi-zajedno.hr, 10.03.2015.

Zastava je plavo-zelena dvobojnica sa znakom u sredini. Znak je na bijelom četverokutu prikaz Maksimirske mogile (zeleni brijeg sa stepeništem na vrhu kojeg je na postamenu sa šahiranim grbom crni sokol) okružen s 11 crvenih kvadrata unutar zelenog obruba gore, lijevo i desno i zelenog trorednog imena stranke dolje.

Stranka je osnovana 2013. godine.Most: Most nezavisnih lista

Sjedište: Metković

[Most: Most nezavisnih lista] [Rekonstrukcija] 1:2~
Prihvaćena: 17. studenog 2013.
Opis grba/znaka: Znak Mosta sastoji se od riječi "Most" izvedene tipografskim masnim slovima tamnonarančaste boje na bijeloj podlozi. Od početka do kraja znaka po njegovoj sredini proteže se luk koji vizualno ocrtava most. (Čl. 3, Statut, 2012.)
Opis zastave: Zastava Mosta sastoji se od dviju boja, narančaste i plave. Zastava je vertikalnom i horizontalnom bijelom linijom podijeljena na četiri kvadrata, od kojih su gorni lijevi i donji desni narančaste boje, a gornji desni i donji lijevi plave boje. Na gornjem lijevom kvadratu po sredini nalazi se bijelim slovima upisan znak stranke Most. (Čl. 3, Statut, 2012.)
Izvor: Statut Mosta nezavisnih lista, 17.11.2012, most-nl.com, 10.03.2015.

Zastava je raščetvorena u narančasto i plavo bijelim križem i u prvom polju bijeli znak stranke, riječ "most" ispisana masnim slovima kroz koju prolazi linija u luku.

Stranka je osnovana 2012. godine.MS: Međimurska stranka

Sjedište: Čakovec

[MS: Međimurska stranka] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 2001.
Opis grba/znaka: Znak je stilizirano polje štita okomito po sredini podijeljeno na dva dijela. Lijevo zeleno polje simbolizira briježni dio Međimurja sa zelenim vinogradima, a desno polje je zlatno žuto i simbolizira međimursku ravnicu sa zrelim pšeničnim poljima. Vodoravno preko znaka idu tri plave stilizirane rijeke – gornja i donja preko cijelog polja, a srednja samo preko zlatnožutog polja – što simbolizira Muru, Dravu i Trnavu. (Čl. 5, Statut, 2001.)
Opis zastave: Zastava je četverokutnog oblika u proporciji 2:1, podijeljena u dva polja: lijeva polovica je zlatnožuta boja sa znaka, a desna polovica je zelena boja sa znaka. U sredini je smješten znak stranke, koji sa zastavom čini asimetriju boja. Znak je u zastavi obrubljen crnom crtom. (Čl. 5, Statut, 2001.)
Izvor: Statut MS, www.hidra.hr, 20.04.2005.

Zastava je okomito zazdjeljena na žuto i zeleno i u sredini znak stranke. Znak se sastoji od štita okomito raskoljenog zeleno i zlatno i preko svega tri valovite grede (rijeke), srenja samo u zlatnom polju. Znak predstavlja međimurske gorice (zeleno) i nizine s pšenicom (zlatno) te tri glavne rijeke, Dravu, Muru i Trnavu između njih.

Stranka je osnovana 2001. godine.NS: Naša stranka

Sjedište: Brovo

[NS: Naša stranka] [Rekonstrukcija] 1:2
Prihvaćena: 8. siječnja 2011.
Opis grba/znaka: NS ima grb oblika dva spojena paralelograma, crvene i plave boje, između kojih su tri žute zvjezdice, sa čije desne strane je ispisan naziv NAŠA STRANKA na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, srpskom jeziku i ćiriličnom pismu i na engleskom jeziku. (Čl. 5, Statut, 2011.)
Opis zastave: Zastava NS je bijele boje, veličine 1m x 2m. Znak NS je u gornjem lijevom kutu zastave, ispod kojega je ispisan naziv „NAŠA STRANKA" na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, te na engleskom jeziku. (Čl. 5, Statut, 2011.)
Izvor: Statut Naše stranke, 08.01.2011, www.nasa-stranka.hr, 10.03.2015.

Zastava je bijela sa znakom stranke u uglu iznad trorednog imena stranke na hrvatskom (latinicom, crvenim), srpskom (ćirilicom, plavim) i engleskom (latinicom, crno obrubljenim bijelim). Znak se sastoji od dva paralelograma jedan pred drugog, crveni i plavi, s tri žute zvijezde duž njihove zajedničke stranice.

Stranka je osnovana 2011. godine.NSS: Nova srpska stranka

Нова српска странка

Sjedište: Vukovar

[NSS: Nova srpska stranka] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 1. veljače 2009.
Opis grba/znaka: NSS ima znak koji se sastoji od devet kvadrata raspoređenih u tri reda, u kojima je kratica imena stranke na latiničnom pismu, ćiriličnom pismu i na engleskom jeziku. U prvom redu prvi kvadrat je crvene boje, u drugom redu je drugi kvadrat plave boje, a svi ostali kvadrati su bijele boje. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Opis zastave: NSS ima zastavu plave boje u omjeru 2:1, sa znakom stranke iz prethodnog stavka. Pored znaka na zastavi se ispisuju nazivi: 'Nova srpska stranka' u prvom redu na latiničnom pismu, u drugom redu na ćiriličnom pismu 'Нова Српска Странка' i u trećem redu 'New Serbian Party'. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Izvor: Statut NSS, 01.02.2009.

Zastava je svijetlo plava sa znakom u uglu, koji se sastoji od devet (3×3) kvadrata, prvi crveni, srednji plavi, dok su ostali bijeli. Svaki kvadrat sadrži po jedno slovo inicijala, u prvom redu NSS, u drugom HCC i u trećem NSP. Desno od znaka ispisano je puno ime stranke na hrvatskom, srpskom (ćilirici) i engleskom, u tri reda, crvenim, plavim i bijelim.

Stranka je osnovana 2009. godine.PGS: Primorsko goranski savez

Sjedište: Rijeka

[PGS: Primorsko goranski savez] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 1996.
Opis grba/znaka: Znak Stranke sastoji se od tri velika slova PGS i grafičkog znaka koji simboliziraju dva vala. Gornji val simbolizira brijeg zelene boje, a donji val simbolizira morski val plave boje. Valovi se sastoje od pet traka koje simboliziraju ljudske ruke koje se isprepliću stvarajući povjerenje i dobru vjeru među ljudima. (Čl. 5, Statut, 2006.)
Izvor: Statut PGS, 17.03.2006, www.pgs.hr, 10.03.2011.

Zastava je bijela sa znakom stranke u sredini iznad crnog kurzivnog natpisa imena stranke. Znak se sastoji od plavih kurzivnih inicijala i dva "vala", gornji zeleni i donji plavi, koji se svaki sastoji od pet "prstiju". Zastava nije propisana statutom.
Iako je stranka 2010. usvojila novi vizualni identitet (logo), zastave u uporabi ostale su iste.

Stranka je osnovana 1990. godine kao Riječki demokratski savez (prvo RDS, ubrzo kasnije RiDS), a ime je promijenila 1996. godine.
Parlamentarna stranka 1992. – 2007.PPS: Partija podunavskih Srba

Sjedište: Vukovar

[PPS: Partija podunavskih Srba] [Rekonstrukcija] 1:2
Prihvaćena: 28. veljače 1998.
Opis grba/znaka: Žig PPS-a četverokutnog je oblika sa zaobljenim gornjim dijelom. Unutar zaobljenog dijela žute boje, raspoređeno je u kružnom poretku 12 (dvanaest) zvjezdica plave boje i ispisan tekst Partija podunavskih Srba. Slova su plave boje. U donjem dijelu znaka koji je crvene boje nalaze se dva slova ‘P’ u međusobno suprotnom položaju ispisana plavom bojom. (Čl. 3, Statut, 1998.)
Opis zastave: Zastava stranke plave je boje sa znakom na sredini. Zastava je pravokutnog oblika dimenzije 2 x 1 metar. (Čl. 3, Statut, 1998.)
Izvor: Statut PPS, Narodne novine, no. 1334, 96/1998. 15. srpnja 1998.

Zastava je plava sa znakom stranke u sredini. Znak je crveni pravokutnik sa dva plava slova P, iznad njega je žuti polukrug u kojem su dvanaest zvjezdica u krugu i ispod njih puni naziv stranke. Slika je konstruirana prema opisu u Statutu.

Stranka je osnovana 1998. godine.PS: Piratska stranka

Sjedište: Zagreb

[PS: Piratska stranka] [Normal] 3:5~
Prihvaćena: 2011
Opis grba/znaka: Znak stranke je sastavljen od stiliziranoga slova "P" u obliku razvijenog jedra, a površina jedra je popunjena šahovnicom s crvenim i bijelim poljima. Ispod slova P ispisano je "www.pirati.hr". (Čl. 3, Statut, 2013.)
Izvor: Statut Piratske stranke, 23.03.2013, pirati.hr, 10.03.2015.

Zastava je tamno žuta sa znakom u sredini iz kojeg se nastavlja ime stranke u dva red, bijelo na crnoj i crno na bijelo prugi. Znak je crno obrubljeni bijeli disk u kojem je jarbol s plamencem koji oblikuje stilizirano slovo P, crveno-bijelo šahirano 3×5. Zastava nije propisana statutom, a u uporabi su i inačice druge boje podloge - ljubičasta, blijedo crvena, narančasta itd.

Stranka je osnovana 2011. godine.PSS: Posavsko-slavonska stranka

Sjedište: Županja

[PSS: Posavsko-slavonska stranka]
[Okomita] 1:2~

Prihvaćena: 6. siječnja 2005.
Opis grba/znaka: Znak je stilizirano polje štita horizontalno podijeljeno na tri dijela. Donje smeđe polje simbolizira slavonsku ravnicu i rodna polja, srednje plavo polje simbolizira rijeku Savu, a gornje polje je šahovnica. Na gornjem polju ispisan je skraćeni naziv stranke. (Čl. 2, Statut, 2005.)
Izvor: Statut PSS, 06.01.2005, Narodne novine, br. 34/2005.

Zastava u uporabi je plavo-žuta dvobojnica okomitog oblika s imenom ispisanim uz gornji rub zlatno iznad znaka. Znak je u obliku štita šahirane pozadine s inicijalima PSS iznad izlomljene plave grede iznad smeđeg podnožja. Statut ne propisuje zastavu.

Stranka je osnovana 2005. godine.S-BHS: Slavonsko-baranjska hrvatska stranka

Sjedište: Osijek

[S-BHS: Slavonsko-baranjska hrvatska stranka] (1) [Normal] 1:2~
[S-BHS: Slavonsko-baranjska hrvatska stranka] (2) [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 1995.
Izvor: Zdenko Maurus: "Slavonsko baranjska hrvatska stranka, Arhiva o djelovanju SBHS - slavonsko baranjske hrvatske stranke od 12.12.1992.", www.freewebs.com/sbhs1/, 08.03.2011.

Zastava je bijelo-plava dvobojnica sa znakom stranke u sredini bijelog polja. Znak se sastoji od zakrenutog bijelog kvadrata s crvenim kvadratom u gonjem dijelu i plavim u donjem te kunom u trku u sredini. Uz znak su inicijali stranke masnim slovima, a crtica je izvedena kao zakrenuti crveni kvadrat. Zabilježene su u uporabi i bijele zastave sa znakom u sredini.

Stranka je osnovana 1992. godine. Ujedinila se 2008. s HDSSB.
Parlamentarna stranka 1995. – 2003.SDAH: Stranka demokratske akcije Hrvatske

Sjedište: Zagreb

[SDAH: Stranka demokratske akcije Hrvatske] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 1991.
Opis grba/znaka: Znak Stranke su stilizirana slova SDA ispisana preko obrisa zemljine kugle i polumjeseca. (Čl. 7, Statut, 2012.)
Opis zastave: Zastava Stranke je zelene i i bijele boje sa zelenim polumjesecom. Odnos širine i dužine zastave je jedan prema dva. Boje zastave su položene vodoravno: zelena, bijela i ponovo zelena, a odnos širina boja je jedan prema tri prema jedan. Polumjesec se nalazi na bijelom polju i njegov gornji krak počinje na trećini dužine zastave polazeći od njezina koplja. (Čl. 7, Statut, 2012.)
Izvor: Statut SDA Hrvatske, 18. 12. 1994. www.sdah.hr 05.08.2002.

Zastava je vodoravno podijeljena u zeleno-bijelo-zeleno, a bijela je traka trostruko šira od svake zelene, i u njoj se nalazi zeleni polumjesecom, čiji vrhovi su okrenuti prema slobodnom kraju.

Stranka je osnovana 1990. godine kao Stranka demokratske akcije - ogranak za Hrvatsku, od 1992. pod današnjim imenom.
Parlamentarna stranka 2004. – 2011.SDH: Socijaldemokratska stranka Hrvatske, 1989. – 1994.

Sjedište: Zagreb

[SDH: Socijaldemokratska stranka Hrvatske, 1989. – 1994.] [Normal] 1:2
U upotrebi: od 1989.
Napuštena: 30. travnja 1994.
Izvor: Dr. Zdenko Franić, SDP http://www.sdp.tel.hr/sdp/ 1996.

Zastava je hrvatska trobojnica sa stranačkim znakom u sredini. Znak se sastoji od inicijala stranke vodoravno podijeljenih u crveno, bijelo i plavo te crvene ruže. Povremeno je korištena i bijela zastava sa znakom stranke u sredini.

Stranka je osnovana 1989. godine i koristila je kraticu SDSH, kasnije samo SDH, a na kraju je i ime promijenjeno u Socijaldemokrati Hrvatske. Ujedinila se s Socijaldemoratskom partijom Hrvatske (SDP) 1994. godine.
Parlamentarna stranka 1990. – 1992.SDP: Socijaldemokratska partija Hrvatske

Sjedište: Zagreb

[SDP: Socijaldemokratska partija Hrvatske] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 10. svibnja 2008.
Opisi grba/znaka: Socijaldemokratska partija Hrvatske ima znak koji se sastoji od crvenog kvadrata, u kojem je kratica imena stranke upisana bijelim slovima u kosom potezu uvis. (Čl. 2, Odluka, 2004.)
SDP ima znak koji se sastoji od crvenog kvadrata, u kojem je kratica imena stranke upisana bijelim slovima u kosom potezu uvis. (Čl. 7, Statut, 2008; Čl. 7, Statut, 2012.)

Opis zastave: SDP ima zastavu crvene boje u omjeru 2:1 sa znakom Stranke iz prethodnog stavka. (Čl. 7, Statut, 2008; Čl. 7, Statut, 2012.)
Izvori: Statut SDP, 10.05.2008.
Statut SDP, 12.06.2012.

Zastava je crvena sa stranačkim znakom koji se sastoji od crvenog kvadrata s bijelim kosim inicijalima SDP. Znak je postavljen na gornjem dijelu slobodnog kraja. U kopljenom dijelu zastave uz donji rub ispisano je bijelim puno ime stranke u dva reda.

Stranka je osnovana 1989. godine kao slijednik Saveza komunista Hrvatske (SKH), prvo pod imenom Savez komunista Hrvatske - Stranka demokratskih promjena (SKH-SDP), zatim pod današnjim nazivom od 1990. Organizirala je prve višestranačke izbore. Ujedinila se 1994. sa Socijaldemokratima Hrvatske (SDH, osn. 1990 kao Socijaldemokratska stranka Hrvatske, SDSH). Na vlasti 2000. – 2003. u koaliciji i opet od 2011.


SDP, 2005. – 2008.

[SDP, 2005. – 2008.] [Normal] 1:2
U upotrebi: od 1. siječnja 2005.
Prihvaćena: 8. svibnja 2004.
Opis grba/znaka: ut supra
Opis zastave: Socijaldemokratska partija Hrvatske ima zastavu bijele boje u omjeru 2:1 sa znakom stranke iz čl. 2. ove odluke. (Čl. 3, Odluka, 2004.)
Izvor: Statutarna odluka o znaku, 08.05.2004. www.sdp.hr, 09.05.2005.

Zastava korištena od 2005. do 2008. (formalno, a gdjegdje i duže) je bila bijela sa stranačkim znakom, koji se sastoji od crvenog kvadrata s bijelim kosim inicijalima SDP. Znak je postavljen dva puta na slobodnom kraju čineći šahirani uzorak. U kopljenom dijelu zastave uz donji rub ispisano je crnim puno ime stranke u dva reda.


SDP, 1990. – 2004.

Ups, nema slike! [Normal] 1:2
Prihvaćena: 1993.
Opis grba/znaka: SDP ima znak koji se sastoji od crvenog, plavog i zelenog kvadrata spojenih po lijevoj dijagonali i slova SDP (tip pisma: verzal times bold). (Čl. 7, Statut, 2000; Čl. 7, Statut, 2004.)
Opis zastave: Zastava stranke je bijele boje u omjeru 2:1 sa znakom stranke iz stavka 2. ovoga članka. (Čl. 7, Statut, 2000; Čl. 7, Statut, 2004.)
Napuštena: 1. siječnja 2005.
Izvori: Statut SDP, 02.12.2000, www.sdp.hr, 09.05.2005.
Statut SDP, 08.05.2004, www.sdp.hr, 09.05.2005.
Dr. Zdenko Franić, SDP http://www.sdp.tel.hr/sdp/ 1996.

Zastava korištena od početka je bila bijela sa stranačkim znakom, koji se sastoji od tri kvadrata - crvenog, plavog i zelenog, i crnih inicijala SDP. Ispod inicijala ispisano je crnim puno ime stranke, što je ponekad i izostavljeno.


SDP, 1990. – 1993.

[SDP, 1990. – 1993.]
Prihvaćena: 1990.

Prva zastava koju je SDP rabio nakon demokratskih promjena 1990. bila je svijetloplava s tri petokrake zvijezde: žuta, crvena i zelena.SDSS: Samostalna demokratska srpska stranka

Самостална демократска српска странка

Sjedište: Vukovar

[SDSS: Samostalna demokratska srpska stranka] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 6. listopada 2001.
Opis grba/znaka: Znak Stranke je stilizirano osjenčeno slovo 'S' na kome je gornji dio crvene, a donji dio plave boje. Ispod stiliziranog slova 'S' ispisan je skraćeni naziv 'SDSS' crvenom bojom latiničnim slovima i 'СДСС' ćiriličnim slovima plavom bojom, tako da latinični tekst svojom donjom stranom prikriva gornju stranju ćiriličnih slova. Podloga znaka je bijele boje, uokvirena pravokutnikom crvene i plave boje. (Čl. 5, Statut, 2001.)
Opis zastave: Zastava je pravokutnog oblika, plave boje. Odnos širine i dužine zastave je 1:2. U gornjem lijevom kutu je znak Stranke, a na zadnjoj strani paralelno sa zadnjom bočnom stranom ispisan je puni naziv Stranke latiničnim slovima crvenom bojom i ćiriličnim slovima tamno plavom bojom. (Čl. 5, Statut, 2001.)
Izvori: Statut SDSS, 06.10.2001, www.sdss.hr, 09.05.2005.
Danko Nikolić, generalni sekretar SDSS, 23.05.2005.

Zastava je svijetlo plava s pravokutnim znakom stranke u uglu i punim nazivom stranke ispisanim duž slobodnog kraja latinicom crvenim slovima iznad ćiriličnog natpisa tamno plavim slovima. Znak stranke je bijele boje obrubljen crvenim i plavim, u kojem se nalazi kratica stranke ispisana latinicom crvenim i ćirilicom plavim slovima i znakom koji se sastoji od dva stilizirana ćirilična slova "С", crvenog i plavog, koji zajedno oblikuju stilizirano latinično slovo "S".

Stranka je osnovana 1995. ujedinjenjem raznih političkih opcija iz Istočne Slavonije sa Samostalnom srpskom strankom (SSS) sa sjedištem u Zagrebu. Ime je promijenjeno 1997. godine, kada je i sjedište izmješteno u Vukovar.
Parlamentarna stranka 1995. – 1999. i od 2004.


SDSS, 1995 – 2001

[SDSS, 1995 – 2001] [Normal] 1:2
Prihvaćena: oko 1995.
Napuštena: 2001.
Izvor: Danko Nikolić, generalni sekretar SDSS, 23.05.2005.

Zastava korištena do 2001. godine bila je srpska trobojnica sa zlatnim amblemom koji se sastoji od ćiriličnih inicijala. Stranka je osnovana na područjima pod srpskom kontrolom tijekom prijelazne međunarodne uprave 1995. od dijelova Srpske demokratske stranke (SDS) koji su prihvatili promjene, te je nastavila s radom u Republici Hrvatskoj nakon mirne reintegracije. Znak se zasniva na znaku SDS-a s dodatnim slovom "С" u dnu.SHB: Stranka hrvatskih branitelja

Sjedište: Zagreb

[SHB: Stranka hrvatskih branitelja] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 23. svibnja 2001.
Opis grba/znaka: Znak SHB-a je u obliku srca koje je pravilno podijeljeno kockastim crvenim i bijelim poljima. Na sredini srca nalazi se stisnuta desna šaka s dijelom ruke. Iznad srca nalazi se skraćeni oblik naziva stranke – SHB. (Čl. 3, Statut, 2001.)
Opis zastave: Zastava je pravokutna, oblika (trobojnica crven-bijeli-plavi). U središnjem dijelu bijelog polja zastave je znak SHB-a iznad kojeg je polukružno ispisano ime stranke, a ispod slogan: 'Domovini vjerni'. (Čl. 3, Statut, 2001.)
Izvor: Statut SHB, 23.05.2001.

Zastava je crveno-bijelo-plava trobojnica sa znakom u sredini: šaka desnice s dijelom ruke ispred šahiranog srca iznad kojeg su inicijali. Iznad znaka ispisano u luku ime stranke, ispod u luku poklič "Domovini vjerni".

Stranka je osnovana 2001. godine.SKH: Savez komunista Hrvatske, 1963. – 1990.

[SKH: Savez komunista Hrvatske, 1963. – 1990.] [Povijesna] 1:2
Prihvaćena: 1963. ?
Napuštena: 1990.

Vodeća (i jedina) stranka socijalističke u Hrvatskoj unutar Jugoslavije bila je dio jugoslavenskog Saveza komunista, pa je i izgled zastave slijedio - jedina razlika bili su sitni inicijali ispod zvijezde. U teoriji natpisi su mogli biti na bilo kojem jeziku naroda i narodnosti Hrvatske, ali je u praksi zapravo korištena samo inačica na hrvatskom.Slavonska ravnica: Demokratska stranka slavonske ravnice

Sjedište: Osijek

[Slavonska ravnica: Demokratska stranka slavonske ravnice] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 1998.
Izvor: Facebook stranice Slavonske ravnice, www.facebook.com/demokratskastranka.slavonskeravnice, 10.03.2015.

Zastava je bijelo-plava dvobojnica sa znakom stranke uz koplje, plavim ime u gornjem slobodnom dijelu, bijelim skraćeni naziv u donjem. Znak se sastoji od slavonskog grba čija zvijezda je zamijenjena pšeničnim klasom (u plavom izmešu dvije srebrne grede u crvenom kuna iznad pšenični klas) u peterokutnom obliku u kakvom se pojavljuje u državnom grbu republike Hrvatske.
Čini se da stranka koristi i kružni žuti znak s istim klasom, koj se izgleda pojavljuje i na tamno žutim zastavama.

Stranka je osnovana 1998. godine.SNS: Srpska narodna stranka

Српска народна странка

Sjedište: Zagreb

[SNS: Srpska narodna stranka] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 1991.
Opis grba/znaka: Amblem je izduženoga oblika na čijem vrhu se nalazi dio zastave Republike Hrvatske u izvijenom četverokutnom obliku na kojoj su, vodoravno položene, odozgo prema dolje, sljedeće boje: crvena, bijela i plava. U sredini na bijelom polju zastave je latiničnim pismom ispisano 'SNS', a ispod plavog polja ispisano je 'SRPSKA NARODNA STRANKA'. Na dnu amblema se nalaze, u uvijenom četverokutnom obliku, vodoravno položene, odozgo prema dolje, sljedeće boje: crvena, plava i bijela. U sredini na plavom polju ćiriličnim pismom ispisano je 'СНС', a iznad crvenog polja ispisano je 'СРПСКА НАРОДНА СТРАНКА'. U sredini amblema nalazi se portret Nikole Tesle. (Čl. 4, Statut, 2005.)
Izvor: Statut SNS, 06.08.2005

Zastava je crveno-plavo-bijela trobojnica sa znakom u sredini: u bijelom disku ispisano je uz rub gore ime stranke latinicom, dolje ćirilicom, a u sredini je portret nikole Tesle. S gornje strane diska je kružno hrvatska trobojnica na kojoj je ispisano SNS, a s donje srpska s natpisom СНС. Statut ne propisuje zastavu i ona se koristi vrlo rijetko
Oko 2012. stranka je počela koristiti novi znak, ali nije zabilježen na zastavama.

Stranka je osnovana 1991. godine.
Parlamentarna stranka 1992. – 2003.SRH: Stranka Roma Hrvatske, 1990. - 2012.

Sjedište: Bjelovar

[SRH: Stranka Roma Hrvatske, 1990. - 2012.] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 1991.
Izvor: Lj. T.: „Ravnopravnost“, Bjelovarski list, 26. 7. 1990., str. 1.

Zastava stranke je bijelo-zelena i u sredini ima kotač s osam prečaka, boja kojeg nije precizirana.

Stranka je osnovana 1990. djelovala je na širem području Bjelovara do 2012.SRP: Socijalistička radnička partija Hrvatske

Sjedište: Zagreb

[SRP: Socijalistička radnička partija Hrvatske] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 1997.
Opis grba/znaka: SRP kao svoj znak ima zlatno-žuti pentagram i tiskana slova SRP. (Čl. 9, Statut, [2002.])
Opis zastave: Zastava je crvene boje u omjeru 1:2 sa zlatno-žutim pentagramom na sredini zastave. Ispod pentagrama zlatno-žutim slovima ispisan je skraćeni naziv SRP. (Čl. 9, Statut, [2002.])
Izvori: Statut SRP, [n. d.] (25.10.1997, izmenjen i dopunjen 24.06.2000. i 05.04.2002.), www.srp.hr, 10.03.2011.
"Simboli partije", www.srp.hr, 10.03.2011.

Zastava je crvena sa znakom u sredini. Znak je zlatni pentagram iznad tiskanih inicijala stranke.

Stranka je osnovana 1997. godine.SSH: Socijalistička stranka Hrvatske, 1992. – 1994.

Sjedište: Zagreb

[SSH: Socijalistička stranka Hrvatske, 1992. – 1994.] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 1992.
Napuštena: 1994.

Crveno-bijelo-plava trobojnica, bijela pruga dvostruke širine sadrži znak u obliku četverolisne djeteline, pojedini listovi su obojani zeleno, plavo, žuto i crveno.

Stranka je osnovana 1992. – 1994. kao sljednik Socijalističkog saveza - Saveza socijalista Hrvatske, SS-SSH, 1990. – 1992., koji je pak slijednik Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske, SSSRNH, 1953. – 1990., ranije Narodnooslobodilačka fronta Hrvatske, 1945. – 1953. i Jedinstvena narodnooslobodilačka fronta, 1944. – 1945. Preustrojena je 1994. u Akciju socijaldemokrata Hrvatske, ASH).SSH: Savez sindikata Hrvatske, – 1990.

[SSH: Savez sindikata Hrvatske, – 1990.] [Povijesna] 1:2
Prihvaćena: 1960-ih ?
Napuštena: 1990.

Zastava je crvena sa zlatnim peterouglim znakom koji sadrži simbole - srp, čekić, baklju, zupčanik i klasje.SSSH: Savez samostalnih sindikata Hrvatske

[SSSH: Savez samostalnih sindikata Hrvatske] [Normal] 1:2
Prihvaćena: oko 1990.

Zastava je svijetlo zelena sa znakom u sredini. Znak je izvučen plavim bijelog ruba i zelenog polja s crvenim pijetlom. U bijelom zaglavlju su inicijali SSSH i šahirani ornament.SU: Stranka umirovljenika

Sjedište: Zagreb

[SU: Stranka umirovljenika]
[Okomita] 1:2~

Prihvaćena: 21. kolovoza 2010.
Opis grba/znaka: Znak SU-a je: Skraćeni naziv Stranke: SU ispisan velikim slovima crvene boje na bijeloj podlozi. Ispod slova SU nalaze se tri plave linije. Ispod tri linije velikim štampanim slovima crvene boje piše STRANKA UMIROVLJENIKA. Ispod teksta STRANKA UMlROVUENIKA se nalazi Pleter u plavoj boji. Sve skupa je omeđeno okvirom plave boje. (Čl. 1, Izmjene i dopune, 2010.)
Opis zastave: Zastava je standardnih dimenzija bijele boje, sa tekstom s velikim slovima SU crvene boje ispod čega su tri plave linije, a ispod njih velikim štampanim slovima crvene boje tekst STRANKA UMIROVLJENIKA, a ispod teksta STRANKA UMIROVLJENIKA nalazi se pleter u plavoj boji, sve skupa je omeđeno okvirom plave boje. (Čl. 1, Izmjene i dopune, 2010.)
Izvor: Odluka o izmjeni i dopuni Statuta, 21.08.2010, www.stranka-umirovljenika.hr, 10.03.2011.

Zastava je plavo obrubljena bijela s crvenim inicijalima u sredini iznad tri plave linije iznad crvenim ispisanog imena stranke iznad plavog pleternog ornamenta.

Stranka je osnovana 2000. godine.


SU, 2009. – 2010.

[SU, 2009. – 2010.]
[Okomita] 1:2~

Prihvaćena: 13. kolovoza 2009.
Opis grba/znaka: Znak SU se sastoji od crvene boje slova SU na bijeloj podlozi. (Čl. 2, Statut, 2009.)
Opis zastave: Zastava je standardnih dimenzija bijele boje, sa tekstom plave boje 'STRANKA UMIROVLJENIKA', a u donjem dijelu zastave znak SU. (Čl. 2, Statut, 2009.)
Napuštena: 21. kolovoza 2010.
Izvor: Statut SU, 13.08.2009.

Zastava korištena ranije je bila bijela s crvenim inicijalima i plavim imenom stranke iznad.


SU, 2000. – 2009.

[SU, 2000. – 2009.] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 2000.
Napuštena: 2009.

Zastava korištena u početku bila je crveno-bijelo-plava trobojnica, s bijelom prugom dvostruke širine, u kojoj su crveni inicijali i iznad nih u luku plavim ime stranke.ZDS: Zagorska demokratska stranka

Sjedište: Zabok

[ZDS: Zagorska demokratska stranka] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 1997.
Opis grba/znaka: Znak ZDS je sastavljen od međusobno povezanih velikih slova Z, D i S koja su obojena u nijansama tamno zelene boje, a unutar donje vodoravne linije velikog slova Z smještena su dva jednako velika kvadratića crvene boje međusobno spojena vrškovima. (Čl. 5, Statut, 2001.)
Opis zastave: Zastava ZDS-a je crvene, bijele i plave boje koje su međusobno odijeljene valovitim linijama koje simboliziraju pitome zagorske brežuljke. U sredini zastave, pretežno na bijelom polju, smješten je grb u obliku znaka ZDS-a. (Čl. 5, Statut, 2001.)
Izvor: Statut ZDS, 07.04.2001. ww.zds.hr, 09.05.2005.

Zastava je crveno-bijelo-plava trobojnica valovitog reza sa znakom stranke u sredini. Znak se sastoji od inicijala u različitim nijansama zelene i dva crvena kvadrata. Valovite linije predstavljaju zagorske brege.

Stranka je osnovana 1997. godine.
Parlamentarna stranka bez zastupnika 2003. – 2011.Zeleni: Hrvatska stranka zelenih - Eko savez

Sjedište: Zagreb

[Zeleni: Hrvatska stranka zelenih - Eko savez]
[Okomita] 1:2~

Prihvaćena: 1996.
Opisi grba/znaka: Znak HRVATSKOG EKOLOŠKOG SAVEZA se sastoji od stiliziranog grba Republike Hrvatske u obliku okrenutog trokuta tako da se grb sastoji od 9 polja, od kojih je prvo crvene boje. Na grbu je postavljen stiliziran hrast lužnjak. S lijeva između krošnje i grba je napisano HRVATSKI EKOLOŠKI SAVEZ, a s desna između krošnje i grba je napisana 1996., godina osnivanja stranke. (Čl. 5, Statut, 2001.)
Znak Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza se sastoji od stiliziranog grba Republike Hrvatske u obliku okrenutog trokuta tako da se grb sastoji od 9 polja, od kojih je prvo crvene boje. Na grbu je postavljen stiliziran hrast lužnjak. S lijeva između krošnje i grba je napisano Hrvatska stranka zelenih-Eko savez, a s desna između krošnje i grba je napisana 1996., godina osnivanja stranke. (Čl. 5, Statut, 2002.)

Opis zastave: Zastava Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza je oblika pravokutnika, zelene boje, a u sredini zastave nalazi se romb bijele boje u čijoj sredini je znak stranke. (Čl. 5, Statut, 2002.)
Izvori: Statut HES, 04.07.2001.
Statut Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza, 01.09.2002, www.nn.hr, NN 135/2002

Zastava je zelena s bijelim rombom u sredini u kojem je znak stranke. Znak se sastoji od nadlje okrenutog trokuta od devetodjelong šaha iz kojeg izrasta zeleno drvo hrasta. Njemu na desno je naziv stranke, a na lijevo godina 1996. Kako je stranka mijenjala imena, tako je, dakako, i mijenjan natpis u zastavi.

Stranka je osnovana 1996. godine kao Hrvatska stranka zelenih (HSZ), 2001. mijenja ime u Hrvatski ekološki savez (HES) te od 2002. pod današnjim imenom i skraćenim nazivom Zeleni. Prije 1996. isto je vodstvo djelovalo u Hrvatskoj stranci naravnog zakona te Demokratskom savezu zelenih.Zeleni: Zeleni savez

Sjedište: Pula

[Zeleni: Zeleni savez] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 19. svibnja 2012.
Opis grba/znaka: Znak Zeleni sastoji se od stiliziranog grba Republike Hrvatske tako da se polje znaka dijeli na četiri dijela od čega su gornji lijevi i desni kvadrati od bijele i crvene boje, što znaći lijevi je od bijele boje, a desni crvene boje. Donji lijevi je crvene boje, a donji desni od bijele boje. U gornjem lijevom kvadratu nalazi se hrastova grančica sa dva žira i jednim listom, a desno od nje maslinova grančica sa dvije masline i dva lista. U donjem desnom dijelu velikim tiskanim slovima ispisan je Z. (Čl. 7, Statut, 2012.)
Izvor: Statut Zelenog saveza, 19.05.2012.

Zastava je zelena sa zemljvidom Hrvtaske obojanim u prelijevajućim bojama vodoravno crveno-bijelo-plavo i globus koji visi na zelenoj grančici s listovima. Iznad zemljovida je u luku bijelim ispisano ime stranke, a ispod u liniji skraćeni naziv. Statut ne opisuje zastavu, a propisuje drugačiji znak.

Stranka je osnovana 2003. kao Zelena stranka - zelena alternativa, a 2012. mijenja ime u današnje.


Zeleni: Zelena stranka - zelena alternativa, 2003. – 2012.

[Zeleni: Zelena stranka - zelena alternativa, 2003. – 2012.] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 2003.
Napuštena: 2012.
Izvor: Izborni program za parlamentarne izbore 2011, 30.11.2011, Zeleni savez, www.zelenisavez.hr, 10.03.2015.

Istovjetna zastava s ranijim imenom stranke u gornjem luku korištena je prije 2012.ZS: Zagorska stranka

Sjedište: Zabok

[ZS: Zagorska stranka] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: 2004.
Opis grba/znaka: Znak ZS-a je sastavljen od međusobno povezanih velikih slova Z i S koja su tamno zelene boje. (Čl. 5, Statut, [n. d.])
Opis zastave: Zastava ZS-a je zelene i plave boje koje simboliziraju zagorske brežuljke te rijeke i jezera. U sredini zastave smješten je znak 'ZS' žute boje. (Čl. 5, Statut, [n. d.])
Izvor: Statut ZS, [n. d.], www.zagorskastranka.hr, 08.03.2011.

Zastava je plavo-zelena valovita dvobojnica sa znakom po sredini koji se sastoji od zlatnih inicijala.

Stranka je osnovana 2004. godine.Živi zid

Sjedište: Zagreb

[Živi zid] [Rekonstrukcija] 1:2
Prihvaćena: 31. kolovoza 2014.
Opis grba/znaka: Stranka ima svoj znak na kojem piše ŽIVI ZID. Znak je pravokutnog oblika, lijevi dio podloge je crne boje i na njemu žutom bojom piše ŽIVI, a desni dio podloge je žute boje i na njemu crnim slovima piše ZID. (Čl. 8, Statut, 2014.)
Opis zastave: Stranka ima zastavu. Zastava je pravokutnog oblika bijele boje, a u sredini se nalazi znak stranke. Odnos širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 8, Statut, 2014.)
Izvor: Statut Živi zid, 31.08.2014, www.zivizid.hr, 10.03.2015.

Zastava je bijela sa znakom u sredini. Znak je crno-žuti pravokutnik u kojem je ispisano ime stranke, žuto i crno. Uporaba zastave nije potvrđena.

Stranka je osnovana 2011 godine kao Savez za promjene (SP), a 2014. mijenja ime u današnje.[Prethodna stranica: Hrvatska - separatističke srpske zastave tijekom 1990-ih][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Croatia - Political Flags][Slijedeća stranica: Hrvatska - sveučilištne zastave]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2021 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.