[Prethodna stranica: Primorsko-goranska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Coast and Gorski kotar County, the - communities][Slijedeća stranica: Ličko-senjska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 1. listopada 2000.
Posljednja promjena: 2. siječnja 2020.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Primorsko-goranske županije. Legenda: M.-D. = Malinska - Dubašnica

Primorsko-goranska županija - općine


 1. Baška
 2. Brod Moravice
 3. Čavle
 4. Dobrinj
 5. Fužine
 6. Jelenje
 7. Klana
 8. Kostrena
 9. Lokve
 10. Lopar
 11. Lovran
 12. Malinska – Dubašnica
 13. Matulji
 14. Mošćenička Draga
 15. Mrkopalj
 16. Omišalj
 17. Punat
 18. Ravna Gora
 19. Skrad
 20. Vinodolska općina
 21. Viškovo
 22. Vrbnik

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim općinskim dokumentima.
Dio grada Rijeke je 1994. izdvojen u novoustrojenu općinu Kostrena. Godine 1997. neke su općine promijenile imena (Malinska, Vinodol). Općina Lopar ustrojena je 2006. godine.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Baška

[Baška] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Baška]
[Baška]
Prihvaćena: 2. travnja 1997.     Odobrena: 21. veljače 1997. (P)
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: Na plavome sv. Ivan Krstitelj s poluuzdignutom desnom rukom, a u lijevoj drži zlatni/žuti križ s bijelim plamencem.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Baška je povijesni grb Općine Baška. Grb je u trokutastom-srcolikom štitu na plavom damasciranom polju, lik sveca - Svetog Ivana Krstitelja s poluuzdignutom desnom rukom s ispruženim kažiprstom, a u lijevoj ruci drži zlatni (žuti) križ s bijelim plamencem triput savijenim. (Čl. 1, Odluka, 1997; Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2009.)
Grb Općine je povijesni grb, koji je u trokutastom srcolikom štitu na plavom damasciranom polju, lik sveca-Svetog Ivana Krstitelja s poluuzdignutom desnom rukom s ispruženim kažiprstom, a u lijevoj ruci zlatni (žuti) križ s bijelim plamencem triput savijenim. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine je jednobojna tamno plave boje, a u sredini polja je umetnut grb Općine Baška, obrubljen zlatnim rubom. Svečana zastava je jednobojna, tamno plave boje, u sredini polja je umetnut grb Općine Baška, obrubljen zlatnim rubom. Na gornjem dijelu svečane zastave iznad grba zlatnim slovima ispisan je natpis "OPĆINA BAŠKA". Svečana zastava je u donjem dijelu troroga, s ukrasnim ornamentima u svakom. Veličina zastave Općine Baška ima omjer 2:1 (dužina - širina). (Čl. 9, Odluka, 1995.)
Zastava Općine Baška je jednobojna tamno plave boje, a na sredini polja je umetnut grb Općine Baška, obrubljen zlatnim rubom. Na gornjem dijelu svečane zastave, iznad grba, zlatnim slovima ispisan je natpis Općina Baška, a u donjem dijelu zastave je troroga [sic!] sa ukrasnim ornamentima u svakom dijelu. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2009.)
Zastava Općine je jednobojna tamno plave boje, a u sredini polja je umetnut grb Općine obrubljen zlatnim rubom. Na gornjem dijelu svečane zastave, iznad grba, zlatnim slovima ispisan je natpis Općina Baška, a u dodonjem [sic!] dijelu zastave je troroga s ukrasnim ornamentima u svakom dijelu. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Baška, 25.09.1995, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 20/1995, 09.10.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/27, URBROJ: 515-04-03/1-97-4, 21.02.1997.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Općine Baška, 02.04.1997, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 7/1997, 11.04.1997.
Statut Općine Baška, 07.09.2001, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 21/2001, 21.09.2001.
Statut Općine Baška, 15.01.2006, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 3/2006, 26.01.2006.
Statut Općine Baška, 15.07.2009, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 28/2009, 24.07.2009.
Statut Općine Baška, 20.03.2013, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 12/2013, 29.03.2013.
Turistička zajednica općine Baska, www.multilink.hr/baska, 1998.
Oštrić Goroslav: Monumenta heraldica, Izbor iz heraldičke baštine Primorsko-goranske županije, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, 2002.
Valentino vez d.o.o, www.valentino.hr 2000.
Korespondencija s Općinom, 22.08.2003., 10.03.2014.

Na povijesnom grbu Baške je prikazan sv. Ivan, zaštitnik općine, koji drži zlatni križ sa srebrnom trokutastom zastavom. Zastava općine je tamno plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Na svečanoj zastavi u repovima nalazi se cvjetni pleter preuzet s Baščanske ploče, prvog pisanog spomenika na hrvatskom jeziku, sačuvanom u crkvi kraj Baške na otoku Krku.
Kulturno društvo "Šoto" iz Baške koristi svečanu zastavu koja je slična svečanoj zastavi Baške, glavna razlika je središnji motiv (namjesto grba nalazi se Baščanska ploča i dva puhačka instrumenta) i natpis.


Baška, 1995. – 1997.

[Baška, 1995. – 1997.] [Rekonstrukcija] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Baška, 1995. – 1997.]
[Baška, 1995. – 1997.]
Prihvaćena: 25. rujna 1995.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Opis grba: Grb Općine Baška je povijesni grb Općine Baška. Grb je u trokutastom - srcolikom štitu na plavom damasciranom polju, lik sveca - sv. Ivan, u desnoj ruci drži zlatni križ - nosač srebrne trokutaste zastave triput savijene, lijeva je ruka poluuzdignuta s tri prsta u znak Svetog trojstva. Svetac stoji na zelenom brijegu. (Čl. 7, Odluka, 1995.)
Opis zastave: (ut supra Čl. 9, Odluka, 1995.)
Napuštena: 2. travnja 1997.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Baška, 25.09.1995, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 20/1995, 09.10.1995.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Općine Baška, 02.04.1997, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 7/1997, 11.04.1997.
Korespondencija s Općinom, kolovoz 2003.

Grb kakav je prvo usvojen vjerno je slijedio povijesni primjer pa je svetac imao ruku uzdignutu u znak blagoslova s tri ispružena prsta. Kako je sličan znak rukom apropijiran od strane ekstremnih Srba u agresiji na Hrvatsku 1990-ih godina, grb je promijenjen prikazujući neutralniju gestu. Pri doradi je uklonjen i zeleni brijeg, a učinjene su i druge sitnije likovne korekcije, koje se u ovoj rekonstrukciji prikaza ne vide.Brod Moravice

[Brod Moravice] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Brod Moravice]
Prihvaćena: 2. srpnja 2001.     Odobrena: 25. lipnja 2001.
Dizajn: Marko Tišljar, Zagreb
Odobreni blazon grba: U zelenome iz podnožja štita izrasta lik sv. Nikole, gore desno zlatna/žuta školjka, gore lijevo srebrni/bijeli andrijin križ.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s bijelo obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opisi grba: U zelenome iz podnožja štita izrasta lik Sv. Nikole, gore desno zlatna/žuta školjka, gore lijevo srebrni/bijeli Andrijin križ. (Čl. 6, Odluka, 2001.)
Grb Općine Brod Moravice je u obliku štita na zelenoj podlozi. U lijevom gornjem uglu je u žutoj boji znak školjke, a u desnom gornjem uglu u bijeloj boji znak Andrijinog križa. U sredini je lik biskupa Sv. Nikole. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb Općine je u obliku štita na zelenoj podlozi. U lijevom gornjem uglu je u žutoj boji znak školjke, a u desnom gornjem uglu u bijeloj boji znak Andrijinog križa. U sredini je lik biskupa Sv. Nikole. (Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava je omjera 1:2 plave boje s bijelo obrubljenim grbom Općine u sredini. […] Svečana zastava obrubljena je zlatnom bojom ili resama. Zastava je omjera 1:2. (Čl. 8 i 10, Odluka, 2001.)
Zastava Općine Brod Moravice je plave boje, sa grbom Općine Brod Moravice opisanog u članku 5. Statuta u gornjem dijelu zastave. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Svečana zastava Općine Brod Moravice je plave boje sa grbom Općine Brod Moravice i po rubnim dijelovima ukrašena žutim resama. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Općine je plave boje, sa grbom Općine opisnog u članku 5. Statuta u gornjem dijelu zastave. Svečana zastava Općine je plave boje sa grbom Općine i po rubnim dijelovima ukrašena žutim resama. Omjer širine i dužine zastave je 2:1. (Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: Odluka o uporabi grba i zastave Općine Brod Moravice, 13.02.1997, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 3/1997, 21.02.1997.
Statut Općine Brod Moravice, 23.05.1997, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 15/1998, 27.07.1998.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-02/97-01/8, URBROJ: 514-09-01-01-6, 25.06.2001.
Odluka o uporabi grba i zastave Općine Brod Moravice, 02.07.2001, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 16/2001, 13.07.2001.
Statut Općine Brod Moravice, 10.10.2001, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 28/2001, 15.11.2001.
Statut Općine Brod Moravice, 03.02.2006, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 5/2006, 10.02.2006.
Statut Općine Brod Moravice, 16.07.2009, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 30/2009, 31.07.2009.
Statut Općine Brod Moravice, 08.02.2018, Službene novine Općine Brod Moravice, br. 18/2018, 08.02.2018.
Oštrić Goroslav: Monumenta heraldica, Izbor iz heraldičke baštine Primorsko-goranske županije, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, 2002.
Informacija Robert Grubisa, Rijeka, 06.07.2003. prema članku u Novom listu.
Korespondencija s Općinom, 10.03.2014.

Grb Brod Moravice je u zelenom polju sv. Nikola i u zaglavlju zlatna školjka i srebrni Andrijin križ. Sv. Nikola zaštitnik je općine i župe. Kosi križ odnosi se na sv. Andriju, kojem je posvećena kapelica iz XVII. stoljeća na dominantnom vrhu iznad Gornjih Kuta, a školjka se odnosi na sv. Roka, kome je posvećena crkva na brodskom groblju. Zastava je plava s bijelo obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava opisana je da ima zlatni obrub ili rese.


Brod Moravice, 1997. – 2001.

[Brod Moravice, 1997. – 2001.] [Rekonstrukcija] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Brod Moravice, 1997. – 2001.]
[Brod Moravice, 1997. – 2001.]
Prihvaćena: 13. veljače 1997.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u (ograničenoj) uporabi.
Dizajn: Marko Tišljar, Zagreb
Opis grba: Grb Općine Brod Moravice ima španjolski oblik štita koso razdijeljen valovitom gredom koja je plave boje. Gornji, lijevi dio polja štita zelene je boje, preko čega je postavljen gornji dio tijela lika Sv. Nikole biskupa s atribucijama: Mitra na glavi, latinski križ ovješen na traci oko vrata, desna ruka u položaju dva uzdignuta prsta, lijeva ruka drži knjigu na kojoj su tri zlatne kugle te pridržava pastoral (biskupski pastirski štap) oslonjen na lijevo rame. Lik Sv. Nikole odjenut je u bijelu misnicu. Donji, desni dio polja štita bijele je boje, a preko njega je postavljen list lipe. Preko lista lipe postavljen je još i plod lipe. List je zelene boje, a plod je zlatno žuti. (Čl. 6, Odluka, 1997.)
Opis zastave: Na zastavi Općine nalazi se grb Općine u sredini polja, horizontalno postavljenih. Polje zastave podijeljeno je dijagonalno na dva dijela - zeleni s jedne strane i plavi dio s druge strane koplja. Između njih je uski bijeli dio širine kose grede iz grba. Područje dodira plave i zelene boje na zastavi produžena je kosa greda iz grba. Obrub stranice, osim stranice gdje se uvlači koplje, žute je boje. Odnos rubnih stranica zastave je 1:2. Općina ima i svečanu zastavu na kojoj se nalazi grb Općine u sredini polja, okomito postavljen. Gornji rub grba paralelan je s kopljem (nosačem) zastave. Polje zastave je koso raspolovljeno. Gornji dio je plave boje a donji zelene. Između njih je bijeli dio. Linija dodira boja na zastavi produžena je kosa greda iz grba. Duže stranice svečane zastave obrubljene su zlatnom bojom. Na donji rub zastave aplicirane su rese iste zlatne boje. Odnos rubnih stranica je 1:2. (Čl. 8 i 9, Odluka, 1997.)
Napuštena: 2. srpnja 2001.
Izvori: Materijali dizajnerovog prijedloga, 1997, korespondencija s Općinom, 10.03.2014.
Odluka o uporabi grba i zastave Općine Brod Moravice, 13.02.1997, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 3/1997, 21.02.1997.
Odluka o uporabi grba i zastave Općine Brod Moravice, 02.07.2001, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 16/2001, 13.07.2001.

Grb koji je usvojen 1997. godine bio je nešto složeniji: razdijeljen plavom kosom gredom urezne linije reza (opisane kao valovita kosa greda), u gornjem dijelu u zelenom polju sv. Nikola, slično kao i na današnjem grbu, odjeven u bijelu misnicu, a u donjem bijelom polju zeleni lipov list i preko njega zlatni lipov plod. Zastava je bila zeleno-plava koso razdijeljena uskom bijelom trakom koja se nastavlja na kosu gredu u grbu, s tri vanjska ruba zlatno obrubljena. Svečana zastava je bila okomita inačica sa zlatnim rubom uz duže stranice i zlatnim resama uz donji rub. Ovdje je prikazana rekonstrukcija prema opisu i crno-bijelom crtežu grba.
U uporabi je zabilježen i sličan grb crvenog gornjeg polja.Čavle

[Čavle] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Čavle]
[Čavle]
Prihvaćena: 27. veljače 1997.     Odobrena: 10. lipnja 1997.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: Na crvenome buzdovan prekrižen sabljom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: OPIS GRBA: Na trokutastom (srcolikom štitu) u crvenom polju ukršteni mač srebrne oštrice i zlatne drške i buzdovan srebrne kugle i zlatne drške. (Čl. II, Odluka o utvrđivanju, 1997.)
Grb Općine Čavle je srcoliki štit, u čijem je crvenom polju smješten ukršteni mač srebrne oštrice i zlatne drške i buzdovan srebrne kugle i zlatne drške. (Čl. 6, Odluka o grbu, 1997.)
Grb Općine Čavle je crveno polje na štitu, sa ukrštenom sabljom i buzdovanom srebrne boje sa drškama boje starog zlata. (Čl. 8, Statut, 2001; Čl. 9, Statut, 2009; Čl. 9, Statut., 2013.)
Grb Općine Čavle je crveno polje na štitu, s ukrštenom sabljom i buzdovanom srebrne boje s drškama boje starog zlata. (Čl. 9, Statut, 2014.)

Opisi zastave: OPIS ZASTAVE: Zastava jednobojna (staro zlato) omjera dužine i širine 2:1. (Čl. II; Odluka, 1997.)
Zastava Općine Čavle je boje starog zlata s grbom Općine Čavle, na sjecištu dijagonala obostrano. Omjer dužine i širine iznosi 2:1. (Čl. 9, Odluka o grbu, 1997.)
Zastava Općine Čavle: temeljna boja zastave je staro zlato sa grbom u sredini. Svečana zastava: boja staro zlato sa grbom u sredini, iznad grba natpis zelenim slovima "OPĆINA ČAVLE", ispod grba grane sa lišćem lipe i hrasta zelene boje. (Čl. 9, Statut, 2001; Čl. 10, Statut, 2009; Čl. 10, Statut, 2013.)
Zastava Općine Čavle: temeljna boja zastave je staro zlato s grbom u sredini. Svečana zastava: boja staro zlato s grbom u sredini, iznad grba natpis zelenim slovima "OPĆINA ČAVLE", ispod grba grane s lišćem lipe i hrasta zelene boje. (Čl. 10, Statut, 2014.)

Izvori: Statut Općine Čavle, 18.10.1993, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 14/1993, 19.11.1994.
Rješenje o imenovanju Komisije za izradu prijedloga izgleda, uporabe i čuvanja grba, zastave te odre đivanja svečane pjesme kao i načina uvjeta njenog izvođenja, 27.10.1994, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 32/1994, 09.12.1994.
(Odluka o utvrđivanju izgleda grba i zastave Općine Čavle, 29.12.1994.)
Odluka o utvrđivanju izgleda grba i zastave Općine Čavle, 27.02.1997, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 4/1997, 12.03.1997.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/9, URBROJ: 515-04-03/1-97-3, 10.06.1997.
Odluka o grbu i zastavi Općine Čavle, 17.07.1997, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 16/1997, 01.08.1997.
Statut Općine Čavle, 27.09.2001, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 22/2001, 28.09.2001.
Statut Općine Čavle, 09.07.2009, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 25/2009, 10.07.2009.
Statut Općine Čavle, 21.02.2013, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 6/2013, 25.02.2013.
Statut Općine Čavle, 03.07.2014, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 20/2014, 04.07.2014.
Čavle site, http://www.geocities.com/Baja/Trails/8020/baza.html, 1997.
Oštrić Goroslav: Monumenta heraldica, Izbor iz heraldičke baštine Primorsko-goranske županije, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, 2002.
Informacija Robert Grubisa, Rijeka, 06.07.2003. prema zastavama istaknutim u Čavlama.

Grb je u crvenom polju ukršteni srebrni topuz i sablja oboje sa zlatnim rukohvatima. Topuz i sablja pojavljuju se u povijesnom i današnjem županijskom grbu kao simboli riječkog planinskog zaleđa. Zastava je žuta ("boje starog zlata") s grbom u sredini. Svečana zastava žuti je gonfalon s tri repa koji završavaju trokutasto s kićankama, s grbom u sredini nadvišenim zelenim imenom općine u dva luka, a ispod s ukrštenim zelenim grančicama lipe i hrasta.
Odlukom iz 1994. usvojen je neki izgled simbola, ali nije nikada objavljena, te je stavljena van snage prvom odlukom iz 1997. kojom je usvojen današnji izgled.Dobrinj

[Dobrinj] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Dobrinj]
[Dobrinj]
[Dobrinj] [Dobrinj]
Prihvaćena: 2. kolovoza 1996.     Odobrena: Da, datum nepoznat.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Opisi grba: Grb Općine je povijesni grb Dobrinja, kao trokutasti - srcoliki štit, u plavom polju, obrubljen zlatnom trakom. Na zelenom brijegu stoji Justicija - božica pravde, zlatne kose, srebrnim povezom preko očiju, u srebrnoj haljini sa zlatnim pojasom. U desnoj ruci uspravno drži mač srebrne oštrice zlatne drške, te u lijevoj ruci zlatnu vagu. (Čl. 5, Odluka, 1996.)
Grb Općine Dobrinj je povijesni grb Dobrinja, kao trokutasti - srcoliki štit, u plavom polju, obrubljen zlatnom trakom. Na zelenom brijegu stoji Justicija - božica pravde, zlatne kose, sa srebrnim povezom preko očiju, u srebrnoj haljini sa zlatnim pojasom. U desnoj ruci uspravno drži mač srebrne oštrice zlatne drške, a u lijevoj zlatnu vagu. (Čl. 5, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava Općine Dobrinj je jednobojna, bijele boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 7, Odluka, 1996.)
Zastava Općine Dobrinj je jednobojna - bijele boje, a na sjecištu dijagonala nalazi se obostrano grb Općine Dobrinj obrubljen zlatnom rubnom trakom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009.)

Izvori: Statut Općine Dobrinj, 14.01.1994, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 2/1994, 25.01.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Dobrinj, 02.08.1996, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 20/2001, 10.09.2001.
Statut Općine Dobrinj, 21.11.2001, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 30/2001, 07.12.2001.
Statut Općine Dobrinj, 25.01.2006, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 3/2006, 26.01.2006.
Statut Općine Dobrinj, 30.07.2009, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 35/2009, 02.09.2009.
Oštrić Goroslav: Monumenta heraldica, Izbor iz heraldičke baštine Primorsko-goranske županije, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, 2002.
Information Robert Grubisa, Rijeka, 06.07.2003.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.
Općina Dobrinj, Službene web stranice, www.dobrinj.hr, 06.10.2013.

Grb Dobrinja je u plavom štitu na zelenom brijegu stoji Justicija (božica pravde), zlatne kose, sa srebrnim povezom preko očiju, u srebrnoj haljini sa zlatnim pojasom, u desnoj ruci uspravno drži mač srebrne oštrice zlatne drške, te u lijevoj ruci zlatnu vagu. Zastava je bijela sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Upotrebljava se u vodoravnoj i okomitoj inačici, a propisana je i svečana zastava. Vodoravna zastava s imenom općine ispisanim s obje strane grba također je zabilježena u uporabi, iako nije propisana. Stolna zastavica obrubljena je zlatno s grbom u sredini ukrašenim grančicama vinove loze i masline i zlatnom trakom s imenom općine.Fužine

[Fužine] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Fužine]
[Fužine] [Fužine]
Prihvaćena: 30. rujna 1996.     Odobrena: 11. srpnja 1996.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome srebrna/bijela greda; iznad srebrni/bijeli most; dolje srebrni/bijeli nakovanj.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Fužine je na trokutastom štitu, podijeljen je srebrnom gredom na dva visinski ista dijela crvenog polja. Crvena polja simboliziraju usijanost i toplinu željeza kod kovanja. U gornjem crvenom polju je srebrni bijeli most na potpornim kamenim stupovima. Most je simbol naše povezanosti. Srebrna greda simbolizira bogatstvo i obilje vode. U donjem crvenom polju je srebrni nakovanj. Ime Fužina vezano je uz taljenje željezne rudače, odnosno izradu željeznog alata na nakovnju. (Čl. 1, Odluka o izmjeni, 1996; Čl. 7, Statut, 2001; Čl. 7, Statut, 2005; Čl. 7, Statut, 2009.)
Grb Općine je na trokutastom štitu, podijeljen je srebrnom gredom na dva visinski ista dijela crvenog polja. Crvena polja simboliziraju usijanost i toplinu željeza kod kovanja. U gornjem crvenom polju je srebrni bijeli most na potpornim kamenim stupovima. Most je simbol naše povezanosti. Srebrna greda simbolizira bogatstvo i obilje vode. U donjem crvenom polju je srebrni nakovanj. Ime Fužina vezano je uz taljenje željezne rudače, odnosno izradu željeznog alata na nakovnju. (Čl. 7, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava Općine je tamno zelene boje sa općinskom grbom u sredini, tako da se središnja točka grba poklapa sa središnjom točkom u kojoj se sijeku, dijagonale zastave. Grb Općine obrubljen je zlatnom rubnom trakom. Omjer dužine i širine zastave je 2:1. […] Počasna zastava gonfalon ima iznad grba ispisan natpis: OPĆINA FUŽINE. Ispod grba su grančice bukve (lijevo) i jele (desno) gledano prema počasnoj zastavi. Zastava je obrubljena zlatnim bordurom. Dno počasne zastave ima tri repa koji završavaju resama. Špag za ovjes gonfalona je ukrasni zlatni "cordon" koji na obje strane završava zlatnim resama. (Čl. 9 i 13, Odluka, 1996; Čl. 8 i 9, Statut, 2005; Čl. 8 i 9, Statut, 2009; Čl. 8 i 9, Statut, 2018.)
Zastava Općine je tamnozelene boje sa općinskim grbom u sredini, tako da se središnja točka grba poklapa sa središnjom točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Grb Općine obrubljen je zlatnom rubnom trakom. Omjer dužine i širine zastave je 2:1. […] Počasna zastava gonfalon ima iznad grba ispisan natpis: OPĆINA FUŽINE. Ispod grba su grančice bukve (lijevo) i jele (desno) gledano prema počasnoj zastavi. Zastava je obrubljena zlatnim bordurom. Dno počasne zastave ima tri repa koji završavaju resama. Špag za ovjes gonfalona je ukrasni zlatni "cordon" koji na obje strane završava zlatnim resama. (Čl. 8 i 9, Statut, 2001.)

Izvori: Statut Općine Fužine, 12.03.1994, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 13/1994, 25.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Fužine, 29.04.1996, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 12/1996, 10.05.1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/34, URBROJ: 515-04-03/1-96-1, 11.07.1996.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Fužine, 30.09.1996, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 23/1996, 11.10.1996.
Nebojša Anić, stranice Fužina, 1997.
Statut Općine Fužine, 08.10.2001, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 28/2001, 15.11.2001.
Statut Općine Fužine, 20.12.2005, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 37/2005, 23.12.2005.
Statut Općine Fužine, 01.07.2009, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 23/2009, 01.07.2009.
Statut Općine Fužine, 20.12.2018, Službene novine Općine Fužine, br. 7/2018, 27.12.2018.

Grb Fužina je u crvenom srebrna greda, iznad srebrni kameni željeznički most, a ispod srebrni nakovanj. Crvena boja simbolizira usijanost i toplinu željeza kod kovanja, srebrna greda predstavlja vodenu snagu, most je simbol zajedništva građana Fužina, a nakovanj simbolizira opet željeznu industriju. Zastava je tamno zelena sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Počasna zastava je zeleni gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa s kićankama i s grbom u sredini. Iznad je ime općine, a ispod dvije grančice, lijevo bukve i desno jele. Stolne zastavice istog su izgleda u pravokutnom obliku.


Fužine, inačica

[Fužine, inačica] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Fužine, inačica]
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Izvori: Oštrić Goroslav: Monumenta heraldica, Izbor iz heraldičke baštine Primorsko-goranske županije, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, 2002.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.

Dok općina koristi inačicu s 5 redova kamenih blokova u potpornjima mosta, izvori koji prikazuju likovno rješenje koje im je kasnije pružio autor, prikazuju inačicu kod koje se stupovi sastoje od 6 redova blokova (uz druge sitnije razlike).


Fužine, 1996.

[Fužine, 1996.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Fužine, 1996.]
[Fužine, 1996.]
Prihvaćena: 29. travnja 1996.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Opis grba: Grb Općine Fužine je na trokutastom štitu, podijeljen je srebrnom gredom na dva visinski ista dijela zelenog i crvenog polja. Zelena boja polja simbolizira bogatstvo šuma i polja, a crvena boja polja usijanost i toplinu željeza kod kovanja. U zelenom polju je srebrni bijeli most na potpornim kamenim stupovima. Most je simbol naše povezanosti. Srebrna greda simbolizira bogatstvo i obilje vode. U crvenom polju je srebrni nakovanj. Ime Fužina vezano je uz taljenje željezne rudače, odnosno izradu željeznog alata na nakovanj. lme Fužina vezano je uz taljenje željezne rudače, odnosno izradu željeznog alata na nakovnju. (Čl. 6, Odluka, 1996.)
Opis zastave: (ut supra Čl. 9 i 13, Odluka, 1996.)
Napuštena: 30. rujna 1996.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Fužine, 29.04.1996, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 12/1996, 10.05.1996.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Fužine, 30.09.1996, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 23/1996, 11.10.1996.

Grb je najprije usvojen takav da je gornja polovica bila sa zelenom podlogom, a sve ostalo je bilo jednako današnjem dizajnu u upotrebi. Službena i svečana su zastava usvojeni istovremeno, a kasnije samo s izmijenjenim grbom. Promjena je vjerojatno napravljena na temelju mišljenja Ministarstva uprave.Jelenje

[Jelenje] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Jelenje]
Prihvaćena: 23. svibnja 1995.     Odobrena: 13. srpnja 1995.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zelenome zlatni/žuti jelen u skoku iznad valovite srebrne/bijele grede.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje sa zlatno obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Jelenje ima tri boje: zelena, zlatna i srebrna. Grb ima oblik poluokruglog štita. U zelenom polju zlatni jelen u skoku u desno i ispod njega valovita srebrna greda. (Čl. 7, Odluka, 1995.)
Opis zastave: Zastava Općine Jelenje je jednobojna (bijele - srebrne) boje dimenzija omjera dužine i širine 2:1 u skladu sa državnom zastavom. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine visine 2/3 širine zastave, obrubljen zlatnim rubom širine 1.5 cm. (Čl. 9, Odluka, 1995.)
Izvori: Statut Općine Jelenje, 18.10.1993, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 14/1993, 19.11.1993.
Odluka o grbu i zastavi Općine Jelenje, 23.05.1995, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 11/1995, 02.06.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/49, URBROJ: 515-04-03/1-95-1, 13.07.1995.
Statut Općine Jelenje, 24.10.2001, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 30/2001, 07.12.2001.
Statut Općine Jelenje, 13.07.2009, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 33/2009, 20.08.2009.
Izmjene i dopune Statuta Općine Jelenje, 20.02.2018, Službene novine Općine Jelenje, br. 5/2018, 23.02.2018.
Statut Općine Jelenje (pročićeni tekst), 18.06.2018, Službene novine Općine Jelenje, br. 11/2018, 23.07.2018.
Oštrić Goroslav: Monumenta heraldica, Izbor iz heraldičke baštine Primorsko-goranske županije, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, 2002.
Informacija Robert Grubisa, Rijeka, 06.07.2003. prema članku u Novom Listu.

Grb općine Jelenje je u zelenom polju zlatni jelen u skoku i u podnožju srebrna valovita greda. Jelen se, naravno, odnosi na ime općine. Zastava je bijela sa zlatno obrubljenim grbom općine u sredini.Klana

[Klana] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Klana]
[Klana]
Prihvaćena: 2005. ?     Odobrena: 24. travnja 2009.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome srebrno/bijelo sidro.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Klana sastoji se od četvrtastog štita s plavim poljem u kojemu se nalazi srebreno-bijelo sidro. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb Općine Klana sastoji se od četvrtastog štita s plavim poljem u kojem se nalazi srebrno - plavo [sic!] sidro. (Čl. 5, Statut, 2013.)
Grb Općine: sastoji se od četvrtastog štita s plavim poljem u kojem se nalazi srebrno - plavo [sic!] sidro. (Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava Općine Klana zelene je boje a središte zastave (na sjecištu dijagonala) resi grb Općine Klana obrubljen zlatno-žutom trakom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Općine Klana zelene je boje, a središte zastave resi grb Općine Klana obrubljen zlatno - žutom trakom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2013.)
Zastava Općine: zelene je boje, a središte zastave resi grb Općine Klana obrubljen zlatno - žutom trakom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: Statut Općine Klana, 29.10.1993, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 14/1993, 19.11.1993.
Ivan Šnajdar: "O »klanjskome grbu«", Zbornik Društva za povjesnicu Klana, 1, 1995:145-152, 193.
Nenad Labus, Mladen Stojić, Ivan Šnajdar: "Grbovi obitelji koje su bile u upravnim ili vlasničkim odnosima u Klani i Škalnici", Zbornik Društva za povjesnicu Klana, 2, 1996:171-192.
Ivan Šnajdar: "Pečatima kroz povijest klanjskog kraja (1)", Zbornik Društva za povjesnicu Klana, 4, 1998:119-138.
Ivan Šnajdar: "Pečatima kroz povijest klanjskog kraja (2)", Zbornik Društva za povjesnicu Klana, 6, 2001:215-286.
N. Botica Jukić: "Prihvaćeni prijedlozi općinskog znamenja", Novi list, 23.01.1996.
Maksim Gržinić: "Sidro u grbu - najveća besmislica", Novi list, 26.01.1996.
Obavijest Ministarstva uprave, KLASA: 017-01/97-01/9, URBROJ: 515-04-03/1-97-5, 04.03.1997.
Zahtjev Općine Klana Društvu za povjesnicu Klana za prijedlog grba i zastave, 10.07.1998.
Statut Općine Klana, 09.10.2001, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 26/2001, 26.10.2001.
Mišljenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/02-01/24, URBROJ: 514-09-01-02-2, 06.09.2002.
S. Radović: "Klanjski vijećnici sidru dodali helebardu", Novi list, 23.03.2005.
Zaključak Općinskog vijeća Općine Klana, 21.03.2005.
Zahtjev Općine Klana Ministarstvu uprave za odobrenjem grba i zastave, 22.03.2005.
Zaključak Općinskog vijeća Općine Klana, 30.06.2005.
K. Danilović Prijić: "Konačno usvojen klanjski grb", Novi list, 02.07.2005.
Mišljenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/02-01/24, URBROJ: 515-10/06-05-7, 14.08.2005.
(Odluka o grbu i zastavi Općine Klana, ? ca. 2005)
Statut Općine Klana, 19.01.2006, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 3/2006, 26.01.2006.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/09-01/19, URBROJ: 515-09-02-09-3, 24.04.2009.
Statut Općine Klana, 29.07.2009, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 33/2009, 20.08.2009.
Statut Općine Klana, 11.04.2013, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 18/2013, 17.04.2013.
Statut Općine Klana, 27.03.2018, Službene novine Općine Klana, br. 30/2018, 30.03.2018.
Korespondencija s općinom, 20.03.2013. i 21.04.2015.

Grb Klane je u plavom srebrno sidro. Zastava je zelena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je tamno zeleni gonfalon trokutastog kraja, obrubljen žuto i s resama duž donjeg ruba, s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i grančicama hrasta i jele ispod.
Općina je već u 19. stoljeću koristila pečat s grbom koji prikazuje uspravno sidro u okrunjenom štitu s čuvarima lavom i grifonom (orolavom). Iako je općina smještena u zaleđu daleko od obale, sidro je simbol nade i kao takvo se nalazi u mnogim grbovima hrvatskih velikaša kao i u nekim povijesnim županijskim grbovima. Zeleno polje zastave simbolizira šumovitost klanjskog kraja i stoljetnu okrenutost iskorištavanju šuma i obradi drva.


Klana, odbijen prijedlog 2005.

[Klana, odbijen prijedlog 2005.] [Prijedlog] 1:2 [Klana, odbijen prijedlog 2005.]
Prihvaćena: 1. srpnja 2005.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Napuštena: 2005. ?
Izvori: S. Radović: "Klanjski vijećnici sidru dodali helebardu", Novi list, 23.03.2005.
K. Danilović Prijić: "Konačno usvojen klanjski grb", Novi list, 02.07.2005.

Nakon što rješenje s helebardom nije odobreno, usvojen je dizajn sa sidrom s prečkom, no konačno je uvedeno sadašnje rješenje sa sidrom bez prečke.


Klana, odbijen prijedlog 2005.

[Klana, odbijen prijedlog 2005.] [Prijedlog] 1:2 [Klana, odbijen prijedlog 2005.]
Prihvaćena: 21. ožujka 2005.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Napuštena: 1. srpnja 2005.
Izvori: S. Radović: "Klanjski vijećnici sidru dodali helebardu", Novi list, 23.03.2005.
K. Danilović Prijić: "Konačno usvojen klanjski grb", Novi list, 02.07.2005.

Ponovo usvojeni povijesni grb nije naišao na veliku popularnost u općini s nezadovoljstvom zbog prikaza sidra u općini koja je udaljena od mora. Tražio se način kako uključiti u grb neke lokalne simbole. Konačno je 2005. usvojen 2005. grb u plavom srebrno sidro koje u gornjem dijelu ima helebardu, a zastava zelena s grbom u sredini. U Klani je stoljećima postojala organizirana stražarska služba koja je koristila neku vrstu helebarde koja se lokalno zvala rankun. Ministarstvo je i taj prijedlog odbilo jer mijenja suštinu grba.


Klana, 1996.

[Klana, 1996.] [Rekonstrukcija] [Inačica] 1:2 [Klana, 1996.]
Prihvaćena: 20. siječnja 1996.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u (ograničenoj) uporabi.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Napuštena: ?
Izvori: Ivan Šnajdar: "O »klanjskome grbu«", Zbornik Društva za povjesnicu Klana, 1, 1995:145-152, 193.
Nenad Labus, Mladen Stojić, Ivan Šnajdar: "Grbovi obitelji koje su bile u upravnim ili vlasničkim odnosima u Klani i Škalnici", Zbornik Društva za povjesnicu Klana, 2, 1996:171-192.
Ivan Šnajdar: "Pečatima kroz povijest klanjskog kraja (1)", Zbornik Društva za povjesnicu Klana, 4, 1998:119-138.
Ivan Šnajdar: "Pečatima kroz povijest klanjskog kraja (2)", Zbornik Društva za povjesnicu Klana, 6, 2001:215-286.
N. Botica Jukić: "Prihvaćeni prijedlozi općinskog znamenja", Novi list, 23.01.1996.
Maksim Gržinić: "Sidro u grbu - najveća besmislica", Novi list, 26.01.1996.

Početno usvojeni grb grafička je modernizacija grba s općinskih pečata iz sredine 19. stoljeća. Taj je grb bio formalno usvojen kao grb općinskog Vijeća 19. travnja 1910, a korišten je i u vijeme talijanske uprave. Ponovo je usvojen 1996. u plavom srebrno sidro a čuvarima desno lave i lijevo grifon and postamentu, a štit je nadvišen jednostavnom krunom s pet šiljaka. Usvojena je zelena zastava s grbom u sredini, razmjera 1:1. Svečana zastava je bila zeleni gonfalon s grbom u sredini, imenom iznad te ukrasima od grančica bukve u postranjskim te jele u središnjem repu.
Rješenje grba nije odobreno, jer je propisano da grb ne smije imati elemente izvan štita.Kostrena

[Kostrena] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kostrena]
[Kostrena] [Kostrena]
Prihvaćena: 28. svibnja 1996.     Odobrena: 10. srpnja 1996.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome zlatni/žuti brod s jednim jarbolom, bijelim jedrom i crvenim plamencem.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Na polukružnom štitu u plavom polju starohrvatski zlatni (žuti) brod (korablja), okrenut udesno, s jednim jarbolom i srebrnim (bijelim) četvrtastim jedrom, uzdignutim kaštelom i krmom, te bočnim kormilom. Na vrhu jarbola iznad košare dvostruko presavijena crvena trokutasta zastava. (Čl. 7, Odluka, 1996.)
Na polukružnom štitu u plavom polju starohrvatski (žuti) brod (korablja), okrenut udesno, s jednim jarbolom i srebrenim (bijelim) četvrtastim jedrom, uzdignutim kaštelom i krmom, te bočnim kormilom. Na vrhu jarbola iznad košare dvostruko presavijena crvena trokutasta zastava. (Čl. 5, Odluka, 2014.)
Grb Općine ima oblik: Na polukružnom štitu u plavom polju starohrvatski (žuti) brod (korablja), okrenut udesno, s jednim jarbolom i srebrenim (bijelim) četvrtastim jedrom, uzdignutim kaštelom i krmom, te bočnim kormilom. Na vrhu jarbola iznad košare dvostruko presavijena crvena trokutasta zastava./B> (Čl. 6, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava Općine Kostrena je jednobojna tamnoplave boje, s grbom Općine u sredini, na sjecištu dijagonala. Grb je obrubljen zlatnim (žutim) rubom. Dimenzija zastave je u skladu s državnom, omjera širine i dužine 1:2. (Čl. 9, Odluka, 1996; Čl. 6, Odluka, 2014.)
Zastava Općine Kostrena je jednobojna tamnoplave boje, s grbom Općine u sredini, na sjecištu dijagonala. Grb je obrubljen zlatnim (žutim) rubom. Omjer širine i dužine zastave 1:2. (Čl. 7, Statut, 2018.)

Izvori: Oštrić Goroslav: Monumenta heraldica, Izbor iz heraldičke baštine Primorsko-goranske županije, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, 2002.
Općina Kostrena, http://www.kostrena.hr 18.03.2003
Statut Općine Kostrena, 14.10.1993, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 14/1993, 19.11.1993.
Odluka o grbu i zastavi Općine Kostrena, 28.05.1996, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 25/1996, 04.11.1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/46, URBROJ: 515-04-03/1-96-1, 10.07.1995.[sc. 1996.]
Statut Općine Kostrena, 24.09.2001, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 22/2001, 28.09.2001.
Statut Općine Kostrena, 13.07.2009, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 26/2009, 15.07.2009.
Odluka o grbu i zastavi Općine Kostrena, 12.06.2014, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 17/2014, 16.06.2014.
Statut Općine Kostrena, 08.02.2018, Službene novine Općine kostrena, br. 2/2018, 09.02.2018.

Grb Kostrene je u plavom polju zlatna starohrvatska korablja s jednim jarbolom i srebrnim četvrtastim jedrom, uzdignutim kaštelom i krmom, te bočnim kormilom. Na vrhu jarbola iznad košare dvostruko presavijena crvena trokutasta zastava. Zastava je plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini.
Koristi se i svečana zastava, plavi gonfalon sa zlatno obrubljenim grbom u sredini, zlatno ispisanim imenom općine u dva luka iznad i ukrasnom zlatnom upletenom uzicom ispod grba te ukrasom od užeta u repovima. Stolna zastavica pojednostavljena je pravokutna inačica svečane zastave.

Općina Kostrena ustrojena je 1994. izdvajanjem iz Grada Rijeke.Lokve

[Lokve] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Lokve]
Prihvaćena: 10. kolovoza 2005.     Odobrena: 3. svibnja 2006.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: U plavome lik sv. Katarine u desnici drži mač okrenut prema dolje, u ljevici zlatni/žuti kotač s oštricama.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine nije povijesni grb Općine Lokve, jer povijesnog Grba Općine Lokve u Hrvatskom državnom arhivu nema. U poluokruglom štitu, u plavom polju, Sveta Katarina, okrunjena je zlatnom (žutom) krunom, crne kose, glave u zlatno (žutoj) aureoli, bijele (srebrne) halje, u crvenom plaštu, zlatno (žuto) obrubljenog, u zlatno (žutim) sandalama, desnicom drži mač, oštricom dolje, ljevicom drži zlatno (žuti) kotač sa oštricama. (Čl. 2, Odluka, 2005.)
Grb Općine je na poluokruglom štitu. U središtu plavog polja je Sveta Katarina, okrunjena zlatnom (žutom) krunom, crne kose, glave u zlatno (žutoj) aureoli, bijele (srebrne) halje u crvenom plaštu zlatno(žuto) obrubljenoj, u zlatnim (žutim) sandalama desnicom drži mač oštricom dolje a ljevicom drži zlatno (žuti) kotač sa oštricama. (Čl. 7, Statut, 2009.)
Grb Općine ima oblik poluokruglog štita. U središtu plavog polja je Sveta Katarina, okrunjena zlatnom (žutom) krunom, crne kose, glave u zlatno (žutoj) aureoli, bijele (srebrne) halje u crvenom plaštu zlatno (žuto) obrubljenoj, u zlatnim (žutim) sandalama desnicom drži mač oštricom dolje a ljevicom drži zlatno (žuti) kotač sa oštricama. (Čl. 5, Sttaut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine je jednobojne plave boje sa grbom na sredini zastave, u sjecištu dijagonala, grb je obrubljen zlatno (žutim) rubom. Omjer dužine i širine zastave 2:1. Visina grba je omjera 2/3 visine-širine zastave. (Čl. 3, Odluka, 2005.)
Zastava Općine je jednobojne plava sa grbom na sredini zastave, u sjecištu dijagonala. Grb je obrubljen zlatnim (žutim) rubom. Omjer dužine i širine zastave je 2:1. Visina grba je 2/3 visine-širine zastave. (Čl. 8, Statut, 2009.)
Zastava Općine je jednobojno plava sa grbom na središtu zastave, u sjecištu dijagonalna. Grb je obrubljen zlatnim (žutim) grbom. Omjer dužine i širine zastave je 2:1. Visina grba je 2/3 visine-širine zastave. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Statut Općine Lokve, 24.01.1994, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 15/1994, 16.05.1994.
Odluka o grbu Općine Lokve, 28.03.1996, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 8/1996, 05.04.1996.
Odluka o zastavi Općine Lokve, 07.03.1996, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 12/1996, 10.05.1996.
Statut Općine Lokve, 28.09.2001, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 30/2001, 07.12.2001.
Nada Glad, ed.: "Naše Lokve", Lokve, 1997. pp. 40-41
Marinko Krmpotić: "Sv. Katarina na općinskoj zastavi", Novi list, 04.09.2005.
Statut Općine Lokve, 23.12.2005, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 37/2005, 23.12.2005.
Odluka o grafičkom rješenju grba i zastave Općine Lokve, 10.08.2005, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 7/2006, 20.02.2006.
Odluka o uporabi grba i zastave Općine Lokve, 17.03.2006, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 11/2006, 17.03.2006.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/06-01/11, URBROJ: 515-10/06-06-5, 03.05.2006.
Statut Općine Lokve, 27.07.2009, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 33/2009, 20.08.2009.
Statut Općine Lokve, 16.04.2013, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 18/2013, 17.04.2013.

Grb Lokava je u plavom polju stoji sv. Katarina odjevena u bijelo s crvenim plaštem zlatno porubljenim, okrunjena i sa zlatnom aureolom, drži u desnoj ruci nadolje okrenut srebrni mač zlatnog rukohvata, a u lijevoj zlatni nazubljeni kotač. Zastava je plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Usvojena je i svečana zastava koja sadrži ornamenet od grančica hrasta i jele sa žirovima i češerima.


Lokve, 1996.

[Lokve, 1996.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Lokve, 1996.]
Prihvaćena: 7. ožujka 1996.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: Opis grba Općine Lokve: - španjolski oblik štita - gornje tri četvrtine štita-plava boja polja - donja četvrtina štita-polje tamno zelene boje - preko oba polja postavljen lik Sv. Katarine s atribucijama-palmin list u lijevoj ruci, mač u desnoj, kruna na glavi, obris aureole. Lik je u bijeloj odori i crvenom plaštu. - lik Sv. Katarine s lijeve strane prati, u trećoj i gornjem dijelu četvrte četvrtine, dio kotača s oštricama, S desne strane, u trećoj četvrtini, lik Sv. Katarine praćen je stabalcem crnogorice. (Čl. 6, Odluka o grbu, 1996.)
Opis zastave: Omjer dimenzije zastave, dužine visine je 2:1, na zastavi se nalazi grb Općine Lokve u sredini polja, horizbntalno postavljen. Lik Sv. Katarine okrenut je prema koplju zastave. Polje zastave je svijetlo sive boje. Obrub zastave je žuti (zeleno žuti kao i kruna i pojas Sv. Katarine u grbu). Odnos rubnih stranica je 2:1. Veličina zastave prilagođuje se veli čini ostalih zastava (države, županije i sl.). (Čl. 6, Odluka o zastavi, 1996.)
Napuštena: 10. kolovoza 2005.
Izvori: Odluka o grbu Općine Lokve, 28.03.1996, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 8/1996, 05.04.1996.
Odluka o zastavi Općine Lokve, 07.03.1996, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 12/1996, 10.05.1996.

Grb Lokava usvojen 1996. godine je bio u plavom polju na zelenom podnožju stoji sv. Katarina odjevena u bijelo s crvenim plaštem, okrunjena i s aureolom, drži u lijevoj ruci palmin list, a u desnoj mač, iza nje u dnu dijelovi nazubljenog kotača i s desna crnogorično drvce. To je zapravo modernizacija pečata župe i mjesta Lokve iz 1873. godine. Tada je usvojena svijetlo siva zastava s grbom u sredini, obrubljena žutim ("zeleno žutim") rubom sa sve četiri strane.Lopar

[Lopar] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Lopar]
[Lopar]
Prihvaćena: 8. rujna 2008.     Odobrena: 24. travnja 2009.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome zlatni/žuti torzo sv. Marina drži čekić i špicu, gore lijevo i desno dva srebrna/bijela cvijeta krumpira.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Lopar oblikovan je u obliku štita, tamno plave boje sa zlatno žutim torzom Sv. Marina-klesara koji u desnoj ruci drži čekić, a u ljevici špicu u pratnji gore lijevo i desno sa dva srebrna bijela cvijeta rajčice i krumpira. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 9, Statut, 2013; Čl. 9, Statut, 2018.)
Opis zastave: Zastava Općine Lopar je jednobojna - svijetloplave boje, a u središtu se nalazi grb Općine Lopar. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 10, Statut, 2013; Čl. 10, Statut, 2018.)
Izvori: Odluka o Privremenom Statutu Općine Lopar, 04.12.2006, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 53/2006, 23.12.2006.
Statut Općine Lopar, 03.12.2007, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 47/2007, 14.12.2007.
"Novi grb Općine", Novi list, Rijeka, 7. rujan 2008.
Općina Lopar, www.opcina-lopar.hr, 09.04.2009.
Manuela Matahnila: "Grb općine Lopar", Loparska beseda, br. 5, 2008, TZO Lopar, p. 32.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/08-01/61, URBROJ: 515-09-02-09-3, 24.04.2009.
Statut Općine Lopar, 14.07.2009, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 27/2009, 20.07.2009.
Statut Općine Lopar, 29.03.2013, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 13/2013, 30.03.2013.
Statut Općine Lopar, 26.03.2018, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 8/2018, 30.03.2018.

Grb Lopara je u plavom iz dna izlazi zlatni lik sv. Marina koji u desnici drži čekić, a u uzdignutoj ljevici dlijeto, a u zaglavlju je praćen s dva srebrna cvijeta zlatnih prašnika. Lopar je rodno mjesto sv. Marina, osnivača Republike San Marino. Za dva cvijeta se kaže da predstavljaju "nadaleko poznate loparske pomidore i krumpire". Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je svijetlo plavi gonfalon s tri trokutasro završavajuća repa sa zlatnim kićankama. U sredini je općinski grb, iznad njega žuti natpis imena općine u dva reda, a ispod njega bijela hobotnica s glavom nadolje.

Općina Lopar ustrojena je 2006. godine izdvajanjem iz grada Raba.Lovran

[Lovran] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Lovran]
Prihvaćena: 28. studenog 1996.     Odobrena: 21. veljače 1997. (P)
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: Na plavome srebrna/bijela kula i dvije ukrštene lovorove grane na zelenome tlu.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Lovran je ovalni štit, u čijem se plavom polju nalazi gradska kula u srebru na tri kata i prizemnom kosom podgradnjom, sa obrađenim rubovima ulaza i linearno označenim tokovima obrađenog kamenog zida (fuge), okruglim otvorom u vidu ploče na sredini prvog kata, dvjema puškarnicama u visini drugog kata, sa stupovima što podupiru crveni krov. Iz zelene osnove na kojoj se uzdiže kula propinju se uz oba boka, blago povijene, dvije grane lovora sa zelenim listovima i zlatnim bobicama. (Čl. 6, Odluka, 1996.)
Opis zastave: Zastava Općine Lovran je zelene boje sa grbom Općine Lovran obrubljenim zlatnom crtom u sredini, na sjecištu dijagonala. Omjer širine i dužine zastave iznosi 1:2. (Čl. 9, Odluka, 1996.)
Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu i načinu rada Općinskog vijeća i drugih tijela Općine Lovran, 10.04.1993, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 1/1993, 19.04.1993.
Statut Općine Lovran, 04.10.1993, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 11/1993, 19.10.1993.
Odluka o osnivanju i imenovanju članova Komisije za predlaganje izgleda grba i zastave Općine Lovran, 29.10.1993, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 13/1993, 08.11.1993.
(Odluka o grbu i zastavi Općine Lovran, 24.05.1994.)
Odluka o grbu i zastavi Općine Lovran, 28.11.1996, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 29/1996, 12.12.1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/5, URBROJ: 515-04-03/1-97-3, 21.02.1997.
Statut Općine Lovran, 11.10.2001, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 26/2001, 26.10.2001.
Oštrić Goroslav: Monumenta heraldica, Izbor iz heraldičke baštine Primorsko-goranske županije, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, 2002.
Informacija Robert Grubisa, Rijeka, 06.07.2003. prema zastavama koje se ističu u Lovranu.
Statut Općine Lovran, 01.02.2006, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 4/2006, 03.02.2006.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Općine Lovran, 9.02.2006, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 7/2006, 20.02.2006.
Statut Općine Lovran, 13.07.2009, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 30/2009, 31.07.2009.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Općine Lovran, 16.09.2010, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 37/2010, 24.09.2010.
Statut Općine Lovran (pročišćeni tekst), 16.10.201, Službene novine Općine Lovran, br. 8/2014, 27.10.2014.
(Decreto 1936-07-02 DCG [=Decreto del Capo del Governo], riconoscimento di stemma e titolo di città), quoted in Banca dati Fascicoli comunali (a cura di Giovanna Arcangeli), Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio araldico, Archivio Centrale dello Stato, Roma, http://dati.acs.beniculturali.it/comuni/, 03.04.2017.

Grb Lovrana je u ovalnom štitu na plavoj podlozi srebrna kula crvenog krova na zelenoj podlozi okružena dvjema grančicama lovora. Modernizacije je to lovranskog grba iz 1859. godine. Zastava je zelena sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Za svečanu zastavu određeno je da će biti detaljnije propisana "posebnom odlukom".
Uz propisane zelene zastave, u Lovranu su uočene istaknute na rasvjetnim stupovima i žute zastave s grbom. Moguće se radi o neobično izblijedjelim zastavama (iako se grb na njima čini netaknut vremenskim uvjetima)?
Tijekom talijanske uprave, općini Laurana priznat je grb 1936. Pojedinosti o priznatom grbu, načelno istovjetnom suvremenom grbu, nisu za sada poznate.


Lovran, prijedlog?

[Lovran, prijedlog?] [Alternacija] 1:2 [Lovran, prijedlog?]
Prihvaćena: oko 1995. ?
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Lovran, 24.05.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Lovran, 28.11.1996, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 29/1996, 12.12.1996.
Oštrić Goroslav: Monumenta heraldica, Izbor iz heraldičke baštine Primorsko-goranske županije, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, 2002.

U Oštrićevoj knjizi prikazan je ponešto drugačiji grb, s valovitim prugama u podnožju štita i lovorovom grančicama koje se ne križaju, a dopiru više prema zaglavlju. Općina ponekad također koristi takav grb. Status ovog likovnog rješenja nije poznat.


Lovran, 1994. – 1996.

[Lovran, 1994. – 1996.] [Rekonstrukcija] 1:2 [Lovran, 1994. – 1996.]
[Lovran, 1994. – 1996.]
Prihvaćena: 24. svibnja 1994.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opis grba: Grb Općine Lovran je ovalni štit, na plavoj podlozi sa gradskom kulom u srebru na tri kata, te prizemnom kosom podgradnjom, sa obrađenim rubovima ulaza i linearno označenim tokovima obrađenog kamenog zida (fuge), okruglim otvorom u vidu ploče na sredini prvog kata, dvijema puškarnicama u visini drugog kata, sa stupovima što podupiru crveni krov širokih istaka. Iz zelene osnove na kojoj se uzdiže kula propinju se uz oba boka, blago povijene, dvije grane lovora s zelenim listovima i zlatnim bobicama. (Čl. 6, Odluka, 1994.)
Opisi zastave: Zastava Općine Lovran je plave boje sa grbom Općine u sredini, okružen zlatnim rubom. Iznad grba u blagom luku zlatnim slovima nalazi se natpis: OPĆINA LOVRAN. Rub zastave izveden je zlatnom trakom i resicama. Središnja točka grba nalazi se ispod sjecišta dijagonala za 1/20 visine zastave. Dio zastave koji je vezan za jarbol naizmjence je ukrašen plavo zlatnim poljima (šest plavih i pet zlatnih). Omjer širine i dužine zastave iznosi 1:2. (Čl. 8, Odluka, 1994.)
Uz zastavu opisanu u članku 8. ove Odluke Općina Lovran ima i svečanu zastavu koja se ističe isključivo u svečanim prilikama. Svečana zastava obrubljena je tankim rubom u zlatnoj boji, s tim da je u donjem vodoravnom dijelu izrezana u obliku trostrukog lastinog repa. Zastava je izrađena od svjetlucavog materijala (svila) i vješa se okomito na posebno koplje. U sredini zastave nalazi se grb Općine, okružen zlatnim rubom, a iznad njega u luku nalazi se natpis: OPĆINA LOVRAN. (Čl. 11, Odluka, 1994.)

Napuštena: 28. studenog 1996.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Lovran, 24.05.1994.
Zahtjev za davanje suglasnosti Ministarstvu uprave, Općina Lovran, 27.05.1994.
Obrazloženje prijedloga odluke o grbu i zastavi Općine Lovran, b.d. (1994.)
Obrazloženje prijedloga odluke o grbu i zastavi Općine Lovran, 41. sjednica Općinskog vijeća Općine Lovran, 28.11.1996.
Odluka o grbu i zastavi Općine Lovran, 28.11.1996, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 29/1996, 12.12.1996.

Grb usvojen 1994. razlikovao se u pojedinostima od sadašnjeg, za koje je Ministarstvo tražilo izmjene. Boja pozadine grba bila je tamnije plava, zelena boja podnožja i grančica bila je u dvije nijanse, a stupovi ispod krovišta nisu imali ravne rubove. Izvorno usvojena zastava bila je plava s grbom u sredini mnlo pomaknutim prema dolje, okruženim zlatnim i nadvišenim imenom općine zlatnim u luku. Vanjski su rubovi obrubljeni zlatnim i sa zlatnim resama, a duž kopljenog ruba je raspoređeno pet zlatnih polja. Bila je propisana i svečana zastava u obliku okomitog gonfalona s tri torkutasta izreza duž donjeg ruba, plava sa zlatnim orbubom, sa zlatno obrubljenim grbom u sredini nedvišenim zlatnim natpisom imena općine.Malinska – Dubašnica

Sjedište: Malinska

[Malinska – Dubašnica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Malinska – Dubašnica]
[Malinska – Dubašnica]
Prihvaćena: 25. listopada 1997.     Odobrena: 25. svibnja 1998. (P)
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka, prema likovnon rješenju Branka Fučića, 1970.
Odobreni blazon grba: U plavome zlatni hrast.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Malinska-Dubašnica ima srcoliki štit, svijetlo plave boje u kojem je smješteno zlatno stablo hrasta s korijenjem i 12 žirova. (Čl. 5, Odluka, 1997.)
Grb Općine je povijesni grb Općine. Grb se sastoji od trokutastog - srcolikog štita u plavom polju u kojemu se nalazi zlatno stablo hrasta sa korijenjem i 12 žirova. (Čl. 4, Statut, 2002.)
Grb Općine je povijesni grb, koji se sastoji od trokutastog - srcolikog štita u plavom polju u kojemu se nalazi zlatno stablo hrasta sa korijenjem i 12 žirova. (Čl. 4, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava Općine Malinska-Dubašnica je jednobojna, plave boje, standardnih dimenzija, omjera dužine i širine 2:1. Na sjecištu dijagonala se nalazi grb Općine, obrubljen zlatnom rubnom trakom. (Čl. 9, Odluka, 1997.)
Zastava je jednobojna - plave boje, dimenzija omjera dužine i širine, 2:1. Na sjecištu dijagonala nalazi se obostrano grb općine, obrubljen zlatnom rubnom trakom. (Čl. 4, Statut, 2002; Čl. 4, Statut, 2009.)

Izvori: Statut Općine Malinska-Dubašnica, 30.12.1993, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 4/1994, 22.02.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Malinska-Dubašnica, 25.10.1997, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 24/1997, 28.11.1997.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/97-01/27, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 25.05.1998.
Statut Općine Malinska-Dubašnica, 15.07.2009, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 26/2009, 15.07.2009.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Općine Malinska-Dubašnica, 10.05.2010, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 19/2010, 21.05.2010.
Oštrić Goroslav: Monumenta heraldica, Izbor iz heraldičke baštine Primorsko-goranske županije, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, 2002.
Informacija Robert Grubisa, Rijeka, 06.07.2003. prema zastavama koje se ističu u Malinskoj.
Tomislav Galović: Grb i zastava Dubašnice na otoku Krku: heraldički prikazi i pozadina nastanka | The Coat of Arms and the Flag of Dubašnica on the Island of Krk: a Heraldic Review and Background, Grb i zastava, br. 15, 2014.

Grb općine Malinska - Dubašnica je u svjetloplavom zlatno drvo hrasta s korijenjem i dvanaest žirova. Zastava je svjetloplava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Grb je 70-ih godina XX. Stoljeća osmislio Branko Fučić, inspiriran prema srednjovjekovnom grbu obitelji Della Rovere (usp. grb pape Julija II.), uklesan u XVI. st. u Senju. Objavljen je 1971. u Istarskoj Danici 1972. i Vodiču Historijskog arhiva Rijeka, 1980.
Stolne zastavice su okomite svijetlo plave zlatno obrubljene s grbom u donjem dijelu i imenom općine ispisanim u tri luka iznad.

Do 1997. ime općine bilo je jednostavno Malinska.Matulji

[Matulji] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Matulji]
[Matulji] [Matulji]
Prihvaćena: 1. travnja 1997.     Odobrena: 1999.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Opisi grba: Grb Općine Matulji je likovno riješen na sljedeći način: na srcolikom (trokutastom) štitu plavo polje podjeljeno srebrnom rudom (veritkalno uspravni Y). U svakom od tri plava podjeljena polja po jedno zlatno zvončarsko zvono (3). (Čl. 6, Odluka, 1997.)
Grb Općine je likovno riješen na sljedeći način: na srcolikom (trokutastom) štitu plavo polje podijeljeno srebrnom rudom (vertikalno uspravni Y). U svakom od tri plava podijeljena polja po jedno zlatno zvončarsko zvono (3).(Čl. 8, Statut, 2001; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2015.)

Opisi zastave: Zastava Općine Matulji je jednobojna plave boje, dimenzija omjera i dužine i širine 2:1 u skladu s državnom zastavom. U sredini zastave na sjedištu dijagonala nalazi se grb Općine obrubljen zlatnim rubom. (Čl. 9, Odluka, 1997.)
Zastava Općine je jednobojna, plave boje, dimenzija omjera i dužine i širine 2:1, u skladu s državnom zastavom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obrubljen zlatnim rubom. (Čl. 9, Statut, 2001; Čl. 7, Statut, 2009.)
Zastava Općine je jednobojna, plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu s državnom zastavom. U sredini zastave, na sjedištu dijagonala nalazi se grb Općine obrubljen zlatnim rubom. (Čl. 7, Statut, 2015.)

Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu i načinu rada Općinskog vijeća i drugih tijela Općine Matulji, 10.04.1993, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 1/1993, 19.04.1993.
Statut Općine Matulji, 06.10.1993, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 10/1993, 15.10.1993.
Odluka o grbu i zastavi Općine Matulji, 01.04.1997, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 7/1997, 11.04.1997.
Statut Općine Matulji, 10.10.2001, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 24/2001, 10.10.2001.
Statut Općine Matulji, 09.07.2009, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 26/2009, 15.07.2009.
Statut Općine Matulji (pročišćeni tekst), 11.02.2015, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 4/2015, 18.02.2015.
Oštrić Goroslav: Monumenta heraldica, Izbor iz heraldičke baštine Primorsko-goranske županije, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, 2002.
Informacija Robert Grubisa, Rijeka, 06.07.2003. prema članku, Novi List.

Grb općine Matulji je u plavom srebrno rudo između tri zlatna zvončarska zvona. Zastava je plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Zvončarska zvona tradicionalno se koriste u karnevalskim svečanostima u ovom kraju. Za svečanu zastavu određeno je da će biti detaljnije propisana "posebnom odlukom" (Čl. 11, Odluka, 1997.), a zabilježena je u uporabi 2013. u obliku svjetloplavog gonfalona trokutastog kraja sa zlatnim resama, s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i grančicama bukve i hrasta ispod. Stolne zastavice su istog temeljnog izgleda pojedonstavljenog oblika.Mošćenička Draga

[Mošćenička Draga] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Mošćenička Draga]
Prihvaćena: 1. travnja 1997.     Odobrena: 18. srpnja 1997.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: Na plavome srebrno/bijelo sidro u gornjem dijelu prekriženo zlatnim/žutim veslima.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Mošćenička Draga je na srcolikom (trokutastom) štitu. Polje štita je plave boje preko kojega je srebrno (bijelo) sidro. Preko sidra, u njegovoj gornjoj trećini, u križ su dijagonalno prema dolje postavljena dva zlatna (žuta) vesla. (Čl. 9, Odluka, 1997.)
Grb Općine čini srcoliki (trokutasti) štit. Polje štita je plave boje preko kojega je srebrno (bijelo) sidro. Preko sidra, u njegovoj gornjoj trećini, u križ su dijagonalno prema dolje postavljena dva zlatna (žuta) vesla. (Čl. 10, Statut, 2001; Čl. 10, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb Općine Mošćenička Draga ima oblik srcolikog (trokutastog) štita. Polje štita je plave boje preko kojega je srebrno (bijelo) sidro. Preko sidra, u njegovoj gornjoj trećini, u križ su dijagonalno prema dolje postavljena dva zlatna (žuta) vesla. (Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava Općine Mošćenička Draga je tamnoplave boje s grbom Općine Mošćenička Draga u sredini, tako da se središnja točka grba poklapa sa središnjom točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Omjer širini i dužine zastave je 1:2. Svečana zastava Općine Mošćenička Draga je tamno-plave boje obrubljena zlatnim rubom i zlatnim resicama na repovima zastave, dužine sedam centimetara. Grb Općine Mošćenička Draga nalazi se u sredini zastave na sjecištu dijagonala. Iznat grba otisnut je u tri reda naziv Općine. U prvom redu s manjim slovima utisnuta je riječ "OPĆINA", u drugom redu većim slovima riječ "MOŠĆENIČKA", a u trećem redu jednakih veličina slova kao u drugom redu, riječ "DRAGA". Ispod grba na desnom bočnom repu zastave je zlatna maslinova grančica sa zlatnim plodovima, u srednjem repu zlatna grančica kadulje sa zlatnim cvjetovima i na lijevom repu je zlatna grančica lovora sa zlatnim plodovima. (Čl. 12 i 15, Odluka, 1997.)
Zastava Općine je tamnoplave boje s grbom Općine u sredini, tako da se središnja točka grba poklapa sa središnjom točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 11, Statut, 2001; Čl. 11, Statut, 2006; Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Općine Mošćenička Draga je tamnoplave boje s grbom Općine Mošćenička Draga u sredini, tako da se središnja točka grba poklapa sa središnjom točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: Oštrić Goroslav: Monumenta heraldica, Izbor iz heraldičke baštine Primorsko-goranske županije, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, 2002.
Odluka o privremenom ustrojstvu i načinu rada Općinskog vijeća i drugih tijela Općine Mošćenička Draga, 10.04.1993, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 1/1993, 19.04.1993.
Statut Općine Mošćenička Draga, 05.10.1993, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 11/1993, 19.10.1993.
Odluka o grbu i zastavi Općine Mošćenička Draga, 01.04.1997, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 7/1997, 11.04.1997.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/97-01/13, URBROJ: 515-04-03/1-97-1, 18.08.1997.
Statut Općine Mošćenička Draga, 19.12.2001, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 33/2001, 21.12.2001.
Statut Općine Mošćenička Draga, 13.02.2006, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 6/2006, 13.02.2006.
Statut Općine Mošćenička Draga, 13.07.2009, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 26/2009, 15.07.2009.
Statut Općine Mošćenička Draga, 08.02.2018, Službene novine Općine Mošćenička Draga, br. 3/2018, 09.02.2018.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.

Grb Mošćeničke Drage je u plavom polju dva koso ukrštena zlatna vesla preko uspravnog srebrnog sidra. Zastava je tamnoplava s grbom u sredini.
Usvojena je i svečana zastava koja je opisana u odluci: tamnoplave boje obrubljena zlatnim rubom i zlatnim resicama na repovima zastave s grbom u sredini. Iznad njega je u tri reda naziv "OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA", prva riječ nešto manjim slovima. U tri (pravokutna?) repa zastave nalaze se grančice karakterističnog raslinja, u desnom repu je maslinova grančica s plodovima, u lijevom je grančica lovora s plodovima i u srednjem repu grančica kadulje sa cvjetovima, sve zlatno-žuto.Mrkopalj

[Mrkopalj] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Mrkopalj]
Prihvaćena: 12. ožujka 1998.     Odobrena: 21. svibnja 1998. (P)
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: Štit razdjeljen a gore raskoljen. U prvom polju (1) crveno srebrne četvorine, u drugom polju (2) u plavome [sic!] na zelenom tlu srebrna ovca stupa ispred stabla jele, u trećem polju (3) u plavome srebrne krške vrleti.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Mrkopalj u poluokruglom štitu je, razdijeljen, gore rascjepan. U prvom polju crveno bijela šahovnica (hrvatski grb), u drugom polju u zlatnom na zelenom tlu stoji bijela ovca udesno, mimo jelovoga stabla-prirodno; treće polje-dolje u plavom bijele oštre stijene (pet vrhova). (Čl. 4, Odluka, 1998.)
Grb Općine Mrkopalj u poluokruglom je štitu, razdijeljen, gore rascijepan. U prvom polju je crveno-bijela šahovnica (hrvatski grb), u drugom polju u zlatnom na zelenom tlu stoji bijela ovca udesno, mimo jelovoga stabla - prirodno; treće polje - dolje u plavom bijele oštre stijene (pet vrhova). (Čl. 6, Statut, 2001.)

Opisi zastave: Službena zastava Općine Mrkopalj jednobojna je tamno plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1 u skladu sa propisom. Na sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obrubljen žutom tankom trakom-obostrano. (Čl. 6, Odluka, 1998.)
Zastava Općine Mrkopalj jednobojna je tamnoplave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1 i skladu s propisom. Na sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obrubljen žutom tankom trakom - obostrano. (Čl. 7, Statut, 2001.)

Izvori: Statut Općine Mrkopalj, 09.12.1993, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 18/1993, 14.12.1993.
Odluka o grbu i zastavi Općine Mrkopalj, 12.03.1998, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 11/1998, 29.05.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/97-01/3, URBROJ: 515-04-03/1-98-4, 21.05.1998.
Statut Općine Mrkopalj, 08.10.2001, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 30/2001, 07.12.2001.
Statut Općine Mrkopalj, 20.01.2006, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 4/2006, 03.02.2006.
Statut Općine Mrkopalj, 30.06.2009, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 24/2009, 03.07.2009.
Oštrić Goroslav: Monumenta heraldica, Izbor iz heraldičke baštine Primorsko-goranske županije, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, 2002.

Grb Mrkoplja modernizacija je povijesnog grba mjesta Mrkopalj kojeg je 1785. dodijelio car Josip II. vodoravno razdijeljen gornji dio raskoljen: 1. crveno-srebrno šahirano, 2. u zlatnom polju na zelenoj podlozi bijela ovca ispod jele u prirodnim bojama, 3. u plavom pet srebrnih vrhova oštrih stijena. Zastava je tamnoplava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.Omišalj

[Omišalj] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Omišalj]
[Omišalj]
Prihvaćena: 4. svibnja 1995.     Odobrena: 10. srpnja 1995. (P)
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: Na crvenome srebrna/bijela dvokatna kula s kruništem sa četiri zuba koja izrasta iz plavog mora. Iznad kule zlatna/žuta šestokraka zvijezda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 srebrne/bijele boje s grbom Općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine ima oblik trokutasto - srcolikog štita. U crvenom polju srebrna (bijela) dvokatna kula s košenom bazom i kruništem (četiri zuba) izlazi iz mora (plavo polje) u dnu štita. Gore iznad kruništa kule u sredini je zlatna šesterokraka (Frankopanska) zvijezda. (Čl. 6, Odluka, 1995.)
Grb Općine čini trokutasto srcoliki štit. U crvenom polju srebrna (bijela) dvokatna kula s košenom bazom i kruništem (četiri zuba) izlazi iz mora (plavo polje) u dnu štita. Gore iznad kruništa kule u sredini je zlatna šesterokraka (Frankopanska) zvijezda. (Čl. 8, Statut 2001; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine je jednobojna, srebrne (bijele) boje sa grbom u sredini na sjecištu dijagonala. Kontura grba je obrubljena zlatnim rubom. Zastava je dimenzija omjera dužine i širine 2:1. (Čl. 9, Odluka, 1995.)
Zastava Općine je jednobojna, srebrne (bijele) boje sa grbom u sredini na sjecištu dijagonala. Kontura grba je obrubljena zlatnim rubom. (Čl. 9, Statut, 2001; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Statut Općine Omišalj, 14.10.1993, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 10/1993, 15.10.1993.
Odluka o grbu i zastavi Općine Omišalj, 04.05.1995, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 9/1995, 08.05.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/94-01/26, URBROJ: 515-04-03/1-95-1, 10.07.1995.
Statut Općine Omišalj, 27.09.2001, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 23/2001, 02.10.2001.
Statut Općine Omišalj, 16.07.2009, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 30/2009, 31.07.2009.
Statut Općine Omišalj, 14.08.2013, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 29/2013, 17.08.2013.
Oštrić Goroslav: Monumenta heraldica, Izbor iz heraldičke baštine Primorsko-goranske županije, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, 2002.
Informacija Robert Grubisa, Rijeka, 06.07.2003. prema zastavama koje se ističu u Omišalj.

Grb Omišlja u crvenom je polju srebrna kula na plavom podnožju i u zaglavlju zlatna šestokraka zvijezda. Zastava je bijela sa zlatno obrubljenim grbom općine u sredini. Svečana zastava nije propisana, ali se koristi stolna zastavica koja ima grb na zlatnoj kartuši s vrpcom ispod na kojoj je ime općine i drugom vrpcom iznad na kojoj u glagoljicom ispisano Omišalj.Punat

[Punat] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Punat]
[Punat]
Prihvaćena: 2. studenog 1995.     Odobrena: 3. siječnja 1996. (P)
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: U plavome sveti Mihovil s mačem u desnoj i vagom u lijevoj ruci, s nogama na dvije zelene obale s jednojarbolnim bijelim jedrenjakom u sredini.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Punat im aoblik trokutastog štita. U plavom, lik sveca arhanđela Mihovila, mladolikog lica, golobrad (prirodno), oko glave zlatni oreol, u zlatnom oklopu prekrivenom bijelom kratkom tunikom na dnu ravno izrezanoj, oko pasa zlatni pojas, na prsima okrugla zlatna kopča povezuje crveni plašt zabačen iza ramena preko leđa do iznad koljena. Na leđima srebrna spuštena neraskriljena krila, u desnoj ruci drži mač zlatne drške i srebrne oštrice; u lijevoj ruci zlatna vaga, noge raširene sa stopalima oslonjenim na, iznad mora, dva uzdižujuća zelena brijega. Između, na plavom, plovi srebrni jedrenjak sa kvadratnim jerdrom. (Čl. 6, Odluka, 1995.)
Grb se sastoji od trokutastog - srcolikog štita s plavim poljem u kojem se nalazi anđeo koji u desnoj ruci drži mač, u lijevoj vagu, opkoračivši dvije obale između kojih je jedrenjak. (Čl. 4, Statut, 2006.)
Grb Općine Punat sastoji se od trokutastog - srcolikog štita s plavim poljem u kojem se nalazi anđeo koji u desnoj ruci drži mač, u lijevoj vagu, opkoračivši dvije obale između kojih je jedrenjak. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava je osnovne svijetloplave boje (jednobojna), dimenzija omjera širine i dužine 1:2 u skladu sa dimenzijama državne zastave. U sjecištu dijagonala u sredini zastave nalazi se grb Općine Punat obrubljen zlatnim rubom. Izuzetno se unikatna svečana zastava dodatno može ukrasiti i zlatnim resicama i rubom. (Čl. 9, Odluka, 1995. + Čl. 2, Odluka, 1996.)
Zastava je jednobojna - plave boje, dimenzija omjera dužine i širine, 2:1, a na sjecištu dijagonala nalazi se obostrano grb općine, obrubljen zlatnom rubnom trakom. (Čl. 4, Statut, 2006.)
Zastava Općine Punat je jednobojna - plave boje, a na sjecištu dijagonala nalazi se obostrano grb Općine Punat obrubljen zlatnom rubnom trakom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: Oštrić Goroslav: Monumenta heraldica, Izbor iz heraldičke baštine Primorsko-goranske županije, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, 2002.
Statut Općine Punat, 23.12.1993, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 12/1994, 15.04.1994.
Rješenje o osinvanju i imenovanju članova Komisije za davanje prijedloga izgleda grba i zastave Općine Punat, 06.06.1994, Službene novine Županije Primorsko-goranske, br. 18/1994, 23.06.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Punat, 02.11.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/85, URBROJ: 515-04-03/1-95-1, 03.01.1996.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Općine Punat, 28.03.1996, Službene novine Županije Primorsko-goranske, br. 9/1996, 17.04.1994.
Statut Općine Punat, 03.10.2001, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 24/2001, 10.10.2001.
Statut Općine Punat, 16.01.2006, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 2/2006, 17.01.2006.
Statut Općine Punat, 27.03.2018, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 8/2018, 30.03.2018.
Mlade snage u pohodu na vlast u Općini Punat, 22.02.2013, Novi list, www.novilist.hr

Grb Punta prikazuje u plavom polju arhanđela Mihovila u zlatnom oklopu s bijelom košuljom i crvenim plaštem, koji drži u desnoj ruci uzdignut mač, a u lijevoj zlatnu vagu, stoji na dva zelena poluotoka koja izlaze iz strana štita, a između njih prolazi srebrni jedrenjak. Kaže se da je to povijesni grb Punta. Zastava je plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini.
Izgleda da odluka o usvajanju ovih simbola nije objavljena u Službenim novinama, ali je objavljena odluka o njezinim izmjenama 1996. godine. Statut iz 2006. godine sadrži opis ovih simbola, ali ne i svečane zastave. Ova je svijetlo plavi gonflaon s tri pravokutna repa koji završavaju trokutasto, sa zlatnim resama duž donjeg ruba, s grbom u sredini, imenom općine iznad i ornamentima masline u repovima.


Punat, 1995. – 1996. pogrešna rekonstrukcija

[Punat, 1995. – 1996. pogrešna rekonstrukcija] [Rekonstrukcija] 1.2 [Državna zastava na kopnu]
Prihvaćena: 2. studenog 1995.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Opisi zastave: Zastava je osnovne svijetloplave boje (jednobojna), dimenzija omjera širine i dužine 1:2 u skladu sa dimenzijama državne zastave. U sjecištu dijagonala u sredini zastave nalazi se grb Općine Punat obrubljen zlatnim rubom. Zastava je obrubljena crnom rubnom linijom. Izuzetno se unikatna svečana zastava dodatno može ukrasiti i zlatnim resicama i rubom. (Čl. 9, Odluka, 1995.)
zastava je obrubljena crvenom rubnom linijom … (Čl. 2, Odluka, 1996.)

Napuštena: 28. ožujka 1996.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Punat, 2.11.1995.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Općine Punat, 28.03.1996, Službene novine Županije Primorsko-goranske, br. 9/1996, 17.04.1994.

Originalno usvojena zastava nije nikada imala crveni rub oko polja zastave. Izvorni je opis uključivao i spomen crne linije koja obrubljuje polje zastave, no to je bio samo opis obruba crteža. Ministartsvo je zahtijevalo brisanje te odredbe iz opisa, pri čeu je greškom navelo "crvenu liniju", te je takav izričaj zadržan i u Odluci iz 1996.Ravna Gora

[Ravna Gora] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ravna Gora]
[Ravna Gora]
Prihvaćena: 20. lipnja 1995.     Odobrena: 20. listopada 1995. (P)
Dizajn: Arbi d.o.o., Zagreb, likovno oblikovanje prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: Na plavome bijeli grad pred bijelim/srebrnim pećinastim trobrijegom na zelenome tlu presječenome zlatnom/žutom gredom. U desnom gornjem uglu zlatno/žuto sunce, u lijevome srebrni/bijeli rastući polumjesec.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plava s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine je na Hrvatskom štitu, dok je svečani grb na Ugarskom štitu. Unutar štita na zelenom tlu je grad s tornjem i crvenim krovovima ispred kojeg vodi cesta u žuto-zlatnoj boji. U pozadini grada su tri pećinasta brda bijelo-srebrne boje, time da je srednji viši. Desno je žuto-zlatno sunce, a lijevo bijeli-srebrni polumjesec na plavom nebu. (Čl. 6, Odluka, 1995.)
Grb Općine je modificirani povjesni grb Ravne Gore. Grb Općine je na hrvatskom štitu, dok je svečani grb na ugarskom štitu. Unutar štita na zelenom tlu je grad s tornjem i crvenim krovovima, ispred kojeg vodi cesta u žuto-zlatnoj boji. U pozadini grada su tri pećinasta brda bijelo-srebrne boje, time da je srednje više. Desno je žuto-zlatno sunce, a lijevo bijelo-srebrni rastući polumjesec na plavom nebu. (Čl. 9. Statut, 2001; Čl. 9, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava Općine je svijetlo-plave boje sa grbom u sredini. Svečana zastava ima grb u sredini na Ugarskom štitu. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 9, Odluka, 1995.)
Zastava Općine je svijetlo plave boje s grbom Općine u sredini, tako da se središnja točka grba poklapa sa središnjom točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Svečana zastava ima grb u sredini na ugarskom štitu. Omjer dužine i širine zastave je 2:1. (Čl. 10, Statut, 2001; Čl. 10, Statut, 2006; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: Oštrić Goroslav: Monumenta heraldica, Izbor iz heraldičke baštine Primorsko-goranske županije, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, 2002.
Statut Općine Ravna Gora, 08.10.1993, Službene novine Primorsko-goranske županije, 2/1994, 25.01.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Ravna Gora, 20.06.1995, Službene novine Primosko-goranske županije, br. 26/1999, 10.12.1999.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/70, URBROJ: 515-04-03/1-95-1, 20.10.1995.
Statut Općine Ravna Gora, 15.10.2001, Službene novine Primorsko-goranske županije, 26/2001, 26.10.2001.
Statut Općine Ravna Gora (pročišćeni tekst), 10.04.2006, Službene novine Primorsko-goranske županije, 16/2006, 14.04.2006.
Statut Općine Ravna Gora, 14.07.2009, Službene novine Primorsko-goranske županije, 27/2009, 20.07.2009.
Statut Općine Ravna Gora, 08.02.2018, Službene novine Općine Ravna Gora, 2/2018, 09.02.2018.
Općina Ravna Gora, www.ravnagora.hr, 20.12.2014.

Grb Ravne Gora je u plavom polju srebrno naselje s crvenim krovovima u dnu srebrne kamenite planine na zelenom podnožju na kojem se nalazi i zlatna greda, te u zaglavlju zlatno sunce s desna i srebrni mjesec s lijeva. Grb je osuvremenjena inačica grba koji je 1785. godine car Josip II. podijelio trgovištu Ravna Gora. Zlatna greda u dnu tumači se kao Jozefinska cesta koja je mjestu donijela napredak. Uobičajeni oblik štita ravnih linija kakav je prikazan ovdje naziva se u Odluci "hrvatski štit", do se razvedeniji oblik koji je propisan za svečani grb naziva "ugarskim štitom".
Zastava je svijetlo plava s grbom u sredini, njegova pozadina na njoj obojena tamno plavo. Svečana zastava ima svečani grb u sredini. Stolne zastavice su okomite s "hrvatskim štitom" i imenom općine u redu iznad i dva reda ispod njega.


Ravna Gora, svečana inačica

[Ravna Gora, svečana inačica] [Rekonstrukcija] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ravna Gora, svečana inačica]
Prihvaćena: 20. lipnja 1995.     Odobrena: Nepoznato.

Ravna Gora, 1993. – 1995.

[Ravna Gora, 1993. – 1995.] [Rekonstrukcija] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ravna Gora, 1993. – 1995.]
Prihvaćena: 8. listopada 1993.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opis grba: Grb Općine je povijesni grb Ravne Gore. Štit grba je zaobljeno iscrtan, plave boje na kome se nalaze tri šiljasta kamenita sivo – bijela brda. Srednje brdo je najveće – u podnožju se sva tri brda spajaju. Pred njima je grad s tornjem i crvenim krovovima. Zgrade grada imaju prozore i puškarnice što označuje upravno područje. Pred zgradom je pojas zelene boje, zatim pojas oker boje i dno polja opet ispunjava zelena boja. Na plavom nebu je između srednjeg i lijevog brda u liku ljudske glave zlatno sunce i opet između srednjeg i desnog brda srebrni polumjesec u porastu u liku ljudske glave. Nad grbom je kruna sa pet vršaka koji imaju u sredini svakog plave i crvene dragulje. Ponutrica krune je crvena, oko grba je natpis: "Sigill privileg. oppidi Regii Ravna Gora" (Pečat povlaštenog grada Ravna Gora). (Čl. 4, Statut, 1993.)
Opis zastave: Zastava Općine je svijetlo plave boje sa povijesnim grbom u sredini. (Čl. 4, Statut, 1993.)
Napuštena: 20. lipnja 1995.
Izvor: Statut Općine Ravna Gora, 08.10.1993, Službene novine Primorsko-goranske županije, 2/1994, 25.01.1994.

Statut iz 1993. propisuje grb jednakog izgleda kakav je dodijeljen 1785. na ukrasnoj baroknoj kartuši, okrunjen i okružen vrpcom s natpisom SIGILL. PRIVILEG. OPPIDI REGII RAVNA GORA (Pečat trgovišta Ravna Gora). Propisana je svijetlo plava zastava s tim grbom u sredini.Skrad

[Skrad] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Skrad]
[Skrad]
Prihvaćena: 29. lipnja 1998.     Odobrena: 21. listopada 1998.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: Crveno-srebrno kvadriran štit.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine ima oblik trokutasteg - srcolikog štita s rasčetvorenim poljima gdje su prvo i četvrto polje crvene, a drugo i treće polje bijele (srebrne) boje. (Čl. 6, Odluka, 1998; Čl. 4, Statut, 2001.)
Grb Općine ima oblik trokutastog - srcolikog štita s rasčetvorenim poljima gdje su prvo i četvrto polje crvene boje, a drugo i treće polje bijele (srebrnaste) boje. (Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava Općine je jednobojne tamno zelene boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa Zakonom. Na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, obostrano, obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 7, Odluka, 1998; Čl. 4, Statut, 2001.)
Zastava Općine je jednobojne tamno zelene boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa Zakonom. Na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, obostrano, obrubljen zlatnom trakom. Visina grba je 2/3 visine-širine zastave. (Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: Oštrić Goroslav: Monumenta heraldica, Izbor iz heraldičke baštine Primorsko-goranske županije, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, 2002.
Statut Općine Skrad, 14.10.1993, Službene novine Primorsko-goranske županije, 15/1993, 24.11.1993.
Odluka o grbu i zastavi Općine Skrad, 29.06.1998. Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 17/1998, 21.08.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/34, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 21.10.1998.
Statut Općine Skrad, 05.10.2001, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 24/2001, 10.10.2001.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Skrad, 28.07.2009, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 32/2009, 19.08.2009.
Statut Općine Skrad, 28.03.2013, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 18/2013, 17.04.2013.
Odluka o trećim izmjenama i dopunama Statuta Općine Skrad, 29.03.2018, Službene novine Općine Skrad, br. 3/2018, 30.03.2018.
Odluka o četvrtim izmjenama i dopunama Statuta Općine Skrad, 27.07.2018, Službene novine Općine Skrad, br. 5/2018, 30.07.2018.
Statut Općine Skrad (pročišćeni tekst), 03.12.2018, Službene novine Općine Skrad, br. 7/2018, 04.12.2018.
Emilij Laszowski: "Stari grbovi zemalja Nezavisne Države Hrvatske", Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva, nova serija 22-23, 1942-1943, 207-221.
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1932. str. 56-57.

Grb Skrada je crveno i srebrno raščetvoren. Laszowski spominje da je Skrad koristio od 1865. šahirani grb, kojeg prikazuje 1932. jedakog hrvatskom šahiranom grbu. Suvremeni grb njegova je inačica, sukladno suvremenim propisima, koje brane uporabu nacionalnog grba kao općinskog. Zastava je tamno zelena sa žuto obrubljenim grbom u sredini.
Koristi se stolna zastavica u obliku svečane zastave, sa žutim grančicama ispod i nazivom općine izna grba, ali nije jasno postoji li i prava svečana zastava.Vinodolska općina

Sjedište: Bribir

[Vinodolska općina] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Vinodolska općina]
[Vinodolska općina]
Prihvaćena: 27. studenog 2013.     Odobrena: 16. travnja 2014.
Odobreni blazon grba: U crvenome polju na zelenome brijegu isprepletena dva trsa vinove loze s dva zlatna/žuta grozda (1, 1) nadvisuje zlatna/žuta šesterokraka zvijezda; glava štita: u zlatnome/žutome polju iz ruba štita izrasta ruka u crvenom rukavu i drži crveni kist.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Vinodolske općine ima oblik trokutastog - srcolikog, razdijeljenog štita. U glavi štita zlatno-žute boje koji zauzima 1/4 širine (visine) štita nalazi se ruka s kistom, dok se ispod nje nalazi brdo crveno polje štita, a sredini štita u bordo crvenom polju - gore nalazi se zlatno-žuta Frankopanska zvijezda ispod koje su stilizirana isprepletena dva zlatno žuta grozda koji vise, na zelenoj grančici i listovima vinove loze. (Čl. 3, Odluka o grbu, 2013; Čl. 2, Izmjene i dopune, 2018.)
Opisi zastave: Zastava Općine je bordo crvene boje, dimenzija omjera dužine i širine je 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Vinodolske općine obostrano obrubljen zlatno-žutom trakom. Visina grba na zastavi je 2/3 širine (visine) zastave. Svečana zastava Vinodolske općine je vertikalno postavljen gonfalon bordo crvene boje koji pri dnu završava trokutasto sa zlatnim resama. U sredini gonfalona nalazi se zlatno obrubljen grb Vinodolske općine. Iznad grba zlatnim slovima u dva luka upisan je natpis "Vinodolska općina", a ispod grba nalaze se simetrično raspoređene dvije grančice vinove loze, s listovima i grozdovima zlatno-žute boje. Cijela zastava obrubljena je zlatnom vrpcom i ukrašena zlatnim čašicama pri vrhu i resicama u trokutastom dijelu zastave. Svečana zastava ima pribor za nošenje, ukrasno koplje i postolje. […] Unikatna svečana zastava (gonfalon) izrađuje se od atlasa ili svile u tehnici veza. (Čl. 4-6, Odluka, 2013.)
Zastava Općine je bordo crvene boje, dimenzija omjera dužine i širine je 2:1. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Vinodolske općine obostrano obrubljen zlatno-žutom trakom. Svečana zastava Vinodolske općine je vertikalno postavljen gonfalon bordo crvene boje koji pri dnu završava trokutasto sa zlatnim resama. U sredini gonfalona nalazi se zlatno obrubljen grb Vinodolske općine. Iznad grba zlatnim slovima u dva luka upisan je natpis "Vinodolska općina", a ispod grba nalaze se simetrično raspoređene dvije grančice vinove loze, s listovima i grozdovima zlatno-žute boje. Cijela zastava obrubljena je zlatnom vrpcom i ukrašena zlatnim čašicama pri vrhu i resicama u trokutastom dijelu zastave. (Čl. 2, Izmjene i dopune, 2018.)

Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu i načinu rada Općinskog vijeća Vinodolske općine, 15.04.1993, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 1/1993, 19.04.1993.
Statut Općine Vinodolske, 15.10.1993, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 11/1993, 19.10.1993.
Izmjene i dopune Statuta Općine Vinodolske, 09.03.1995, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 7/1995, 10.04.1995.
Statut Općine Vinodolske, 10.10.2001, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 26/2001, 26.10.2001.
Odluka o mjerilima i postupku za odobrenje uporabe grba i zastave Općine Vinodolske, 12.04.2003, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 17/2003, 26.06.2003.
Statut Općine Vinodolske (pročišćeni tekst), 15.03.2006, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 19/2006, 12.05.2006.
Statut Općine Vinodolske općine, 27.08.2009, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 40/2009, 30.09.2009.
Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Vinodolske općine, 25.03.2013, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 15/2013, 05.04.2013.
Statut Općine Vinodolska općina (pročišćeni tekst), 28.03.2013, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 30/2013, 06.09.2013.
Info Josip Kalafatić, Bribir, 17.10.2005.
Odluka o grbu i zastavi Vinodolske općine, 27.11.2013, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 46/2013, 16.12.2013.
Odluka o utvrđivanju mjerila ta upotrebu grba i zastave, 27.11.2013, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 46/2013, 16.12.2013.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/09-01/62, URBROJ: 515-02-02-01/1-14-05, 16.04.2014.
Izmjene i dopune Statuta Općine Vinodolska općina, 28,02.2018, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 7/2018, 15.03.2018.

Grb Vinodolske općine je u crvenom iz zelenog brijega izrasta zeleni trs s kojeg vise dva zlatna grozda nadvišen zlatnom šestokrakom zvijezdom i u zlatnom zaglavlju s lijeva izlazi ruka odjevena u crveno koja drži crveni kist. Grb se temelji na povijesnom grbu Frankopana (vodoravno razdijeljen u crveno sa zlatnom zvijezdom i zlatno). Vinski trs predstavlja ime općine. Ruka koja drži kist simbolizira odnosi se na Julija Klovića, rođenog u Grižanama u Vinodolskoj općini, čuvenog minijaturistu 16. stoljeća (među njegovim remek djelima je npr. povijesni grb grada Iloka). Zastava je bordo crvena sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastave crveni je gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama, s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i dvije zlatne grančice vinove loze ispod.


Vinodolska općina, 199x. – 2013.

[Vinodolska općina, 199x. – 2013.] [Povijesna] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Vinodolska općina, 199x. – 2013.]
[Vinodolska općina, 199x. – 2013.]
Prihvaćena: oko 1995. ?     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Dizajn: G. Blažević, Novi Vinodolski
Opis grba: Grb Općine - opis: U povijesnom Frankopanskom štitu odnosno 2/1,4 visine i širine, blago izvučenih krajeva, omeđenim žutom (zlatnom) bojom koja predstavlja bogatstvo kraja i povijesno bogatstvo, u plavom polju boje neba i mediteranskog podneblja, u sredini smještena je šesterokraka frankopanska zvijezda žute (zlatne) boje za koju se vezuje povijest Vinodola. Sa obje strane doline u kosoj projekciji nalaze se zelena brda koja simboliziraju zeleni Vinodol, zdravlje i šume ovoga kraja. U podnožju brda vodoravno se proteže krivudava plava crta koja je simbol vode u Vinodolu; Jezera i Ričine koja razdvaja zelenu dolinu Vinodola, simbol plodnosti Vinodola, u kojoj se sredini nalazi žuti (zlatni) grozd sa dva tamno zelena lista, simbol vinarske i poljoprivredne tradicije ovoga kraja. (Čl. 7, Statut, 2001.)
Opis zastave: Zastava Općine je jednobojna u tamno zelenoj - petrolej boji, omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine. (Čl. 8, Statut, 2001; Čl. 8, Statut, 2006.)
Napuštena: 26. travnja 2002.
Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu i načinu rada Općinskog vijeća Vinodolske općine, 15.04.1993, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 1/1993, 19.04.1993.
Statut Općine Vinodolske, 15.10.1993, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 11/1993, 19.10.1993.
Izmjene i dopune Statuta Općine Vinodolske, 09.03.1995, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 7/1995, 10.04.1995.
Statut Općine Vinodolske, 10.10.2001, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 26/2001, 26.10.2001.
Odluka o mjerilima i postupku za odobrenje uporabe grba i zastave Općine Vinodolske, 12.04.2003, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 17/2003, 26.06.2003.
Statut Općine Vinodolske (pročišćeni tekst), 15.03.2006, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 19/2006, 12.05.2006.
Statut Općine Vinodolske općine, 27.08.2009, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 40/2009, 30.09.2009.
Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Vinodolske općine, 25.03.2013, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 15/2013, 05.04.2013.
Statut Općine Vinodolska općina (pročišćeni tekst), 28.03.2013, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 30/2013, 06.09.2013.
Informacije Josip Kalafatić, Bribir, 17.10.2005.

Prethodni grb Vinodolske općine bio je oblika tradicionalnog za grb Bribira uz izmijenjeni sadržaj: u plavom zelena dolina oštrih rubnih planina, u njezinom podnožju plava valovita traka te u dnu zlatni grozd sa zelenom grančicom i dva lista, u zaglavlju zlatna šestokraka zvijezda. Zastava je bila zelena s grbom u sredini. Stolna zastavica je bila okomita, trokutastog kraja, obrubljena žuto, s grbom u sredini te iznad njega lučni dvoredni natpis imena općine, a ispod grba vodoravni dvoredni natpis imena sjedišta općine. Zvijezda se odnosi na knezove Krčke i Bribirske, Frankopane, dok su dolina i grozd referenca na ime općine.
Opis grba uklonjen je iz statuta 2002. (iako ne i zastave, čiji opis je uklonjen tek 2009.!) pa do usvajanja novih simbola, općina ih formalno nije imala.Viškovo

[Viškovo] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Viškovo]
[Viškovo] [Viškovo]
Prihvaćena: 29. srpnja 1999.     Odobrena: 23. srpnja 1999.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome zlatno/žuto "zvončarsko" zvono s bijelim konopom; u glavi štita bijelo pero.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba: U plavome polju zlatno/žuto "zvončarsko" zvono s bijelim konopom; u glavi štita bijelo pero. (Čl. 1, Odluka, 1999.)
Grb Općine Viškovo: u plavome polju zlatno/žuto "zvončarsko" zvono s bijelim konopom, u glavi štita bijelo pero. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)
Grb Općine: u plavome polju zlatno/žuto "zvončarsko" zvono s bijelim konopom, u glavi štita bijelo pero. (Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 2, Odluka, 1999.)
Zastava Općine Viškovo: zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Općine Viškovo u sredini. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)
Zastava Općine: zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Općine Viškovo u sredini. (Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: Oštrić Goroslav: Monumenta heraldica, Izbor iz heraldičke baštine Primorsko-goranske županije, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, 2002.
Službene stranice Općine Viškovo, http://www.opcina-viskovo.com 18.02.2003.
Korespondencija Goran Petrc, prof., načelnik Općine Viškovo, 19.03.2003.
Statut Općine Viškovo, 29.11.1993, Službene novine Primorsko-goranske županije, 16/1993, 01.12.1993.
Odluka o grbi i zastavi (Općine Viškovo), 22.10.1998, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 22/1998, 06.11.1998.
Rješenje Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, KLASA: UP/I-017-02/98-01/51, URBROJ: 515-02-01/1-99-6, 23.07.1999.
Odluka o izmjeni i odpuni Odluke o grbu i zastavi (Općine Viškovo), 29.07.1999. Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 18/1999, 06.08.1999.
Statut Općine Viškovo, 04.10.2001, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 24/2001, 10.10.2001.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjestima i prigodama za isticanje zastave Republike Hrvatske i zastave Općine Viškovo, 03.04.2003, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 10/2003, 14.04.2003.
Statut Općine Viškovo, 09.07.2009, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 25/2009, 10.07.2009.
Odluka o mjestima i prigodama za isticanje zastave, 30.10.2013, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 40/2013, 08.11.2013.
Statut Općine Viškovo (pročišćeni tekst), 28.10.2013, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 54/2013, 31.12.2013.
Statut Općine Viškovo, 31.01.2018, Službene novine Općine Viškovo, br. 3/2018, 01.02.2018.

Grb općine Viškovo u plavom je polju zlatno zvonce sa srebrnim užetom i u zaglavlju srebrno vodoravno pero. Zastava je crvena sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava crveni je gonfalon s grbom u sredini i imenom općine iznad. U repovima se nalazi ornament od vinove loze s grozdovima. Stolne zastavice su istog temeljnog dizajna, pravokutne s trokutastim krajem, i s ornamentima u obliku dvije ukrštene grančice.


Viškovo, 1998. – 1999.

Prihvaćena: 22. listopada 1998.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opis grba: Opis grba: U trokutastom - srcolikom štitu, na plavom polju, gore: otvorena srebrna knjiga, preko bijelo pero, udesno, dolje zlatno zvončarsko zvono. (Čl. 6, Odluka, 1998.)
Opis zastave: Opis zastave: Zastava je jednobojna, crvene boje, dimenzija omjera dužine i širine, 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, obostrano, obrubljen uskom zlatndm trakom. Visina grba je 2/3 (dvije trećine) širine zastave. (Čl. 7, Odluka, 1998.)
Napuštena: 29. srpnja 1999.
Izvori: Odluka o grbi i zastavi (Općine Viškovo), 22.10.1998, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 22/1998, 06.11.1998.
Odluka o izmjeni i odpuni Odluke o grbu i zastavi (Općine Viškovo), 29.07.1999. Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 18/1999, 06.08.1999.

Originalni dizajn iz 1998. uključivao je još u gornjem dijelu grba i bijelu otvorenu knjigu iza pera, ali je ona na kraju uklonjena.Vrbnik

[Vrbnik] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Vrbnik]
Prihvaćena: 23. ožujka 1998.     Odobrena: 9. lipnja 1998. (P)
Dizajn: prof. Zdravko Tišljar, akademski slikar i grafičar iz Zagreba, prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: U plavome srebrni lik sv. Ivana s janjetom i uskrsnom zastavom u lijevoj ruci između dva srebrna kapara koja kleče, gore desno zlatna šesterokraka zvijezda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Vrbnik je povijesni grb Općine Vrbnik. Grb je na plavom polju, lik sveca - Sv. Ivan, s janjetom i uskrsnom zastavom u lijevoj ruci u srebrnoj/bijeloj boji. Dolje s obje strane u srebrno/bijeloj boji klečeći kapari. Gore desno žuto/zlatna šesterokraka zvijezda. (Čl. 7, Odluka, 1998; Čl. 8, Statut, 2001.)
Grb Općine Vrbnik je povijesni grb Općine Vrbnik. Grb je na plavom polju, lik sveca - Sv. Ivan s janjetom i uskrsnom zastavom u lijevoj ruci u srebrnoj/bijeloj boji. Dolje s obje strane u srebrnoj/bijeloj boji klečeći kapari. Gore desno žuto-zlatna šestokraka zvijezda. (Čl. 5, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava Općine je jednobojna žute boje, a u sredini polja je umetnut grb Općine Vrbnik. Svečana zastava je jednobojna žute boje, a u sredini polja je umetnut grb Općine Vrbnik. Na gornjem dijelu svečane zastave iznad grba ispisan je natpis "Općina Vrbnik". Veličina zastave Općine Vrbnik ima omjer 2:1 (dužina-širina). (Čl. 9, Odluka, 1998.)
Zastava Općine Vrbnik je jednobojna - žute boje, a u sredini polja je umetnut grb Općine Vrbnik. Svečana zastava je jednobojna - žute boje, a u sredini polja je umetnut grb Općine Vrbnik. Na gornjem dijelu svečane zastave iznad grba ispisan je natpis "Općina Vrbnik". (Čl. 9, Statut, 2001; Čl. 6, Statut, 2009.)

Izvori: Oštrić Goroslav: Monumenta heraldica, Izbor iz heraldičke baštine Primorsko-goranske županije, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, 2002.
Statut Općine Vrbnik, 20.01.1994, Službene novine Primorsko-goranske županije, 4/1994, 14.02.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Vrbnik, 23.03.1998, Službene novine Promorsko-goranske županije, br. 14/1998, 10.07.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/10, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 09.06.1998.
"Donijeta Odluka o grbu i zastavi Općine Vrbnik", Vrbnički vidici, br. 16, god. VIII, lipanj 1998., p. 7.
Statut Općine Vrbnik, 29.09.2001, Službene novine Promorsko-goranske županije, br. 24/2001, 10.10.2001.
Statut Općine Vrbnik, 08.07.2009, Službene novine Promorsko-goranske županije, br. 31/2009, 07.08.2009.
IV. izmjene i dopune Statuta Općine Vrbnik, 29.01.2018, Službene novine Promorsko-goranske županije, br. 2/2018, 31.01.2018.
Općina Vrbnik, www.opcina-vrbnik.hr, 20.08.2007

Grb Vrbnika je: u plavom polju sv. Ivan s janjetom i uskrsnom zastavom u lijevoj ruci sve srebrno, dolje s obje strane srebrni klečeći "kapari" i gore desno zlatna šestokraka zvijezda. Kapari (nazvani po karakterističnoj kapuljači) su članovi karitativno-socijalne Bratovštine Sv. Ivana, osnovane 1323. godine, koja je imala i danas ima značajan utjecaj na razvoj Vrbnika. Grb je povijesni grb mjesta Vrbnik. Zastava je žuta s grbom općine u sredini. Službeni prikaz likova je bijeli, iako se mogu naći i inačice s crvenim križem na zastava i zlatnim nimbusima. Svečana zastava opisana je žuta s grbom u sredini i imenom općine iznad njega.[Prethodna stranica: Primorsko-goranska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Coast and Gorski kotar County, the - communities][Slijedeća stranica: Ličko-senjska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2020 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.