[Prethodna stranica: Požeško-slavonska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slavonski Brod and Posavina County][Slijedeća stranica: Brodsko-posavska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 14. listopada 2016.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Brodsko-posavske županije.

Brodsko-posavska županija


Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Županijske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim županijskim dokumentima.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Brodsko-posavska županija

Sjedište: Slavonski Brod

[Brodsko-posavska županija] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Brodsko-posavska županija]
Prihvaćena: 9. prosinca 1994.     Odobrena: 20. veljače 1996.
Dizajn: Nenad Jalšovec, Čakovec
Odobreni blazon grba: U plavome iznad srebrne/bijele valovite grede pet zlatnih/žutih šesterokrakih zvijezda (3, 2); u podnožju zlatna/žuta kuna u trku.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plavo bijele boje s s grbom županije u sredini, naizmjenično plave (3) i bijele (2) pruge koso postavljene.
Opisi grba: Heraldički opis grba: pravokutni štit. U plavom horizontalna blago valovita srebrna greda. Iznad nje pet zlatnih šestokrakih zvijezda, a ispod zlatna kuna trči na desno. (Čl. I, Zaključak, 1994.)
Grb Županije ima oblik pravokutnog štita. U plavom polju, horizontalno blago valovita srebrna greda. Iznad nje pet zlatnih šestokrakih zvijezda (3,2), a ispod zlatna kuna koja trči. Grb simbolizira povijesnu ulogu Brodskog Posavlja, koje je kao dio Vojne krajine predstavljao baš "štit" koji je branio (i obranio) Hrvatsku i Europu od turske najezde. Srebrna greda predstavlja rijeku Savu, koja je simbol plodnosti i bogatstva. Srebrna (bijela) boja ukazuje na moralnu čistoću i poštenje. Pet šestokrakih zvijezda stari su hrvatski simbol (još iz pretheraldičkog doba), simbol je čovjeka i svega što je ljudsko. Kuna označava teritorijalnu i kulturnu pripadnost Brodsko-posavske županije Slavoniji, a samim time i Hrvatskoj. (Čl. 5, Statut, 1997.)
Grb Županije ima oblik pravokutnog štita. U plavom polju, horizontalno blago valovita srebrna greda. Iznad nje pet zlatnih šestokrakih zvijezda (3,2) a ispod zlatna kuna koja trči. Grb simbolizira povijesnu ulogu Brodskog Posavlja, koje je kao dio Vojne krajine predstavljao baš "štit" koji je branio (i obranio) Hrvatsku i Europu od turske najezde. Srebrna greda predstavlja rijeku Savu, koja je simbol plodnosti i bogatstva. Srebrna (bijela) boja ukazuje na moralnu čistoću i poštenje. Pet šestokrakih zvijezda stari su hrvatski simbol (još iz pretheraldičkog doba), simbol je čovjeka i svega što je ljudsko. Kuna označava teritorijalnu i kulturnu pripadnost Brodsko-posavske županije Slavoniji, a samim time i Hrvatskoj. (Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Županije je plavo-bijela, s grbom u sredini. Zastava je podijeljena na kose grede, tako da započinju s plavom bojom i završavaju s plavom bojom. Odnos širine i dužine zastave je 1:2. Oko grba, čija je visina 1/2 visine zastave je bijela kontura, debljine 1/40 visine zastave. Svečanoj zastavi dodaje se još i obrub od zlatnih resa. (Čl. I, Zaključak, 1994.)
Zastava Županije je plavo-bijelo-plave boje i slijedi boje grba. Središnje plava koso položena greda predstavlja rijeku Savu. Kosa podjela zastave zrači svečanošću i dinamikom. Odnos dužine i širine zastave je 2:1. Na sredini zastave smješten je grb, a visina mu iznosi 1/2 visine zastave. Svečanoj zastavi dodaje se još i obrub od zlatnih resa. (Čl. 5, Statut, 1997; Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2009.)
Zastava Županije je plavo-bijelo-plave boje i slijedi boje grba. Središnje plava koso položena greda predstavlja rijeku Savu. Kosa podjela zastave zrači svečanošću i dinamikom. Odnos dužine i širine zastave je 2:1. Na sredini zastave smješten je grb, a visina mu iznosi ˝ [sic!] visine zastave. Svečanoj zastavi dodaje se još i obrub od zlatnih resa. (Čl. 5, Statut, 2006.)
Zastava Županije je plavo-bijelo-plave boje i slijedi boje grba. Središnje plava koso položena greda predstavlja rijeku Savu. Kosa podjela zastave zrači svečanošću i dinamikom. Odnos dužine i širine zastave je 2:1. Na sredini zastave smješten je grb, a visina mu iznosi 1 [sic!] visine zastave. Svečanoj zastavi dodaje se još i obrub od zlatnih resa. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Županijske skupštine i drugih tijela, 15.04.1993, Službeni vjesnik Županije Brodsko - Posavske, br.1/1993, 15.05.1993.
"Brodsko-posavska županija", Hrvatska encikopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1999. -, sv. 2 Be-Da.
Nenad Jalšovec: Prijedlog grba Brodsko-posavske županije, materijali poslani na Natječaj objavljen u Večernjem listu, 1994, arhiv Brodsko-posavske županije
Statut Županije Brodsko-posavske, 05.05.1994, Službeni vjesnik Županije Brodsko-posavske, br. 5/1994, 02.06.1994.
Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu natječaja za izradu i izbor najuspješnijeg rješenja znamenja Županije Brodsko-posavske, 03.06.1994, Službeni vjesnik Županije Brodsko-posavske, br. 5/1994, 02.06.1994.
Zaključak o izboru najuspješnijeg idejnog rješenja znamenja Županije i o dodjeli nagrada autorima rješenja, 03.09.1994, Klasa 023-01/94-01/159, Urbroj 2178-11-01-94-1, 08.09.1994.
(Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Županije Brodsko-posavske?, Odluka o grbu i zastavi Županije Brodsko-posavske?, Službeni vjesnik Županije Brodsko-posavske, br. 13/1994.)
Odluka o uporabi grba, zastave i imena županije, 09.12.1994, Službeni vjesnik Županije Brodsko-posavske, br. 13(14?)/1994.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02-95-01/51, URBROJ: 515-04-03/1-95-2, 20.02.1996.
Statut Županije Brodsko-posavske (pročišćeni tekst), 23.04.1997, Službeni vjesnik Županije Brodsko-posavske, br. 2/1997, 28.04.1997.
Odluka o izmjenama općih akata koji sadrže naziv Županije, 18.07.1997, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 6/1997, 28.07.1997.
Statut Brodsko-posavske županije (pročišćeni tekst), 30.10.2001, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 11/2001, 15.11.2001.
Statut Brodsko-posavske županije (pročišćeni tekst), 23.05.2006, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 9/2006, 21.06.2006.
Statut Brodsko-posavske županije, 16.07.2009, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 10/2009, 29.07.2009.
Dnevni red 4. sjednice Županijske skupštine, 19.11.2009, Službene internet stranice Brodsko-posavske županije, www.bpz.hr, 10.12.2009.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uporabi grba, zastave i imena županije, 23.11.2009, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 17/2009, 27.11.2009.
Statut Brodsko-posavske županije (pročišćeni tekst), 06.09.2013, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 15/2013, 13.09.2013.

Grb je u plavom polju štita srebrna valovita greda, iznad koje je pet zlatnih šestokrakih zvijezda, 3-2, a ispod nje zlatna kuna u trku. Prikazujući kunu u trku, grb se zasniva na povijesnom grbu Slavonije. Dok su u slavonskom grbu dvije, ovdje samo jedna valovita greda predstavlja rijeku Savu. Za pet šestokrakih zvijezdi kaže se da su pred-heraldički hrvatski simbol "čovjeka i svega što je ljudsko", a uzete su iz grba Slavonskog Broda. Zastava je plava s dvije bijele dijagonalne pruge i s grbom u sredini.
Svečana zastava jednakog je izgleda, ali su dodane i zlatne rese uz njezin rub.[Prethodna stranica: Požeško-slavonska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slavonski Brod and Posavina County][Slijedeća stranica: Brodsko-posavska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2016 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.