[Prethodna stranica: Brodsko-posavska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slavonski Brod and Posavina County - Cities][Slijedeća stranica: Brodsko-posavska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 1. listopada 2000.
Posljednja promjena: 21. siječnja 2020.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Brodsko-posavske županije.

Brodsko-posavska županija - gradovi


  1. Slavonski Brod
  2. Nova Gradiška

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim gradskim dokumentima.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Slavonski Brod

[Slavonski Brod] [Normal] [Okomita] 1:2 | 1:3 [Državna zastava na kopnu] [Slavonski Brod]
[Slavonski Brod]
Prihvaćena: 14. srpnja 1995.     Odobrena: 23. listopada 1995.
Dizajn: Zvonimir Lončarić, akademski kipar, na temelju povijesnog grba
Odobreni blazon grba: Na plavome preko srebrne/bijele grede zlatna/žuta čaplja s ribom u kljunu i rotulusom u podignutoj desnoj nozi. U gornjem desnom uglu srebrni/bijeli polumjesec, a u lijevom gornjem uglu pet šesterokrakih zlatnih/žutih zvijezda (3, 2).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje s grbom Grada u sredini.
Opisi grba: Oblik grba je polukružni štit. U plavom iznad srebrne valovite grede nalazi se zlatna čaplja okrenuta na desnu stranu s ribom u kljunu i rotulusom u podignutoj desnoj nozi. Čaplju nadvisuje srebrni polumjesec na desnoj strani, a pet zlatnih šesterokrakih zvijezda u dva reda (3,2) na lijevoj strani. Ukoliko se grb koristi s nazivom grada isti se nalazi polukružno ispod štita. (Čl. 2, Odluka o izmjeni i dopuni Statuta, 1995; Čl. 2, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke, 1995.)
Oblik grba je polukružni štit. Na plavome preko srebrne/bijele grede zlatna/žuta čaplja s ribom u kljunu i rotulusom u podignutoj desnoj nozi. U gornjem desnom kutu srebrni/bijeli polumjesec, a u lijevom kutu pet šesterokrakih zlatnih/žutih zvijezda (tri,dva). Ukoliko se grb koristi s nazivom grada isti se nalazi polukružno ispod štita. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2010.)

Opis zastave: Velličina zastave izrađuje se u omjeru 1:2, a za jarbol 2 : 6. Zastava je bijela, odnosno prirodne boje svile. Grb grada Slavonskog Broda nalazi se u sredini. Svečana zastava grada je omjera 1:2, izrađena na svili prirodne boje, dvostruka, ravnih rubova, bez obruba, s grbom izrađenim od svile kombinirane vezom ili u zlatovezu. (Čl. 2, Odluka o izmjeni i dopuni Statuta, 1995; Čl. 2, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke, 1995; Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2010.)
Izvori: (Odluka o opisu i načinu uporabe grba i zastave Slavonskoga Broda, Službeni vjesnik općine Slavonski Brod, br. 5/1992)
Odluka o privremenom ustrojstvu Grada Slavonskog Broda, 16.04.1993, Službeni vjesnik Županije Brodsko - Posavske, br.1/1993, 15.05.1993.
Odluka o opisu i načinu uporabe grba i zastave grada Slavonskoga Broda, 07.02.1994, Službeni vjesnik Županije brodsko-posavske, br. 1/1994, 25.02.1994.
Statut Grada Slavonskog Broda, 30.03.1994, Službeni vjesnik Županije brodsko-posavske, br. 2/1994, 15.04.1994.
Odluka o izmjeni i dopuni Statuta grada Slavonskog Broda, 14.07.1995, Službeni vjesnik Županije brodsko-posavske, br. 9/1995, 25.08.1995.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o opisu i načinu uporabe grba i zastave grada Slavonskoga Broda, 14.07.1995, Službeni vjesnik Županije brodsko-posavske, br. 9/1995, 25.08.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/73, URBROJ: 515-04-03/1-95-2, 23.10.1995.
Statut grada Slavonskog Broda, 05.12.2001, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 14/2001, 14.12.2001.
Statut Grada Slavonskog Broda, 19.06.2009, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br 6/2009, 23.06.2009.
Statut Grada Slavonskog Broda - pročišćeni tekst, 06.09.2010, Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 17/2010, 22.09.2010.
Slavonski Brod, Grb i zastava Grada, http://www.slavonski-brod.hr/grbgrada.htm, 07.05.2000, webmaster Željko Klindžić.
Informacija mr. oec. Biljana Lončarić, Turistička zajednica Grada Slavonskog Broda, 2000.

Slavonski Brod (do 1934. g. nazivan Brod na Savi) dobio je grb na prijelazu XVIII. u XIX. stoljeće, svakako prije 1820., u osnovi jednak sadašnjem. U plavom iznad srebrne valovite grede zlatna čaplja s ribom u kljunu i rotulusom (svitkom) u podignutoj desnoj nozi, gore desno srebrni polumjesec i lijevo pet zlatnih šestokrakih zvijezda (3:2). Naziv grada može se postaviti polukružno ispod grba. Zastava je bijela s grbom u sredini. Svečana zastava grada jednakog je izgleda, ali bogatije izrađena. U svrhu vertikalnog isticanja na jarbolu propisana je duža inačica zastave u omjeru 1:3.


Slavonski Brod, 1994. – 1995.

[Slavonski Brod, 1994. – 1995.]
[Slavonski Brod, 1994. – 1995.][Slavonski Brod, 1994. – 1995.]
[Okomita] [Povijesna] 1:2 | 1:3 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 7. veljače 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Dizajn: Zvonimir Lončarić, akademski kipar, na temelju povijesnog grba
Opis grba: Oblik grba je polukružni štit, a ukoliko se koristi s nazivom grada isti se nalazi polukružno ispod štita. U štitu je stilizirani lik čaplje okrenute prema lijevo s ribom u kljunu i smotuljkom u podignutoj lijevoj nozi. U gornjem dijelu grba raspoređeno je pet šestokrakih zvijezda s polumjesecom, a u donjem dijelu je stilizirano obilježje rijeke. Grb se može izvoditi u crno bijelom, odnosno bijelo crnom tisku i u bojama. Kad se koristi bojama pozadina grba je određeni ton tamno plave boje, rijeka je svjetlo plava, dok se lik čaplje, zvijezda i mjeseca izvodi u zlatnom tisku. Slova naziva grada su iste boje kao i pozadina grba. (Čl. 5, Odluka, 1994; Čl. 4, Statut, 1994.)
Opis zastave: Veličina zastave izrađuje se u omjeru 1:2, a za jarbol 2:6. Zastava je bijela, odnosno prirodne boje svile. Ispod gornjeg ruba zastave u razmaku od 40 cm nalazi se grb grada i okrenut je uspravno. Veličina grba za zastavu omjera 1:2 m je 65x75 cm, a za sve ostale veličine zastava širina se izrađuje u istom proporcionalnom omjeru. Svečana zastava grada je veličine 1x2 m, izrađena na svili prirodne boje, dupla, ravnih rubova, bez obruba, s grbom izrađenim od svile kombinirane s vezom ili u zlatovezu. (Čl. 9, Odluka, 1994; Čl. 4, Statut, 1994.)
Napuštena: 14. srpnja 1995.
Izvori: (Odluka o opisu i načinu uporabe grba i zastave Slavonskoga Broda, Službeni vjesnik općine Slavonski Brod, br. 5/1992)
Odluka o privremenom ustrojstvu Grada Slavonskog Broda, 16.04.1993, Službeni vjesnik Županije Brodsko - Posavske, br.1/1993, 15.05.1993.
Odluka o opisu i načinu uporabe grba i zastave grada Slavonskoga Broda, 07.02.1994, Službeni vjesnik Županije brodsko-posavske, br. 1/1994, 25.02.1994.
Statut Grada Slavonskog Broda, 30.03.1994, Službeni vjesnik Županije brodsko-posavske, br. 2/1994, 15.04.1994.
Odluka o izmjeni i dopuni Statuta grada Slavonskog Broda, 14.07.1995, Službeni vjesnik Županije brodsko-posavske, br. 9/1995, 25.08.1995.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o opisu i načinu uporabe grba i zastave grada Slavonskoga Broda, 14.07.1995, Službeni vjesnik Županije brodsko-posavske, br. 9/1995, 25.08.1995.

Likovno rješenje usvojeno 1994. razlikovalo se u sitnijim detaljima - valovita linija bila je svijetlo plava, mjesec je također bio zlatan, a zastave su bile dizajnirane za okomito isticanje, s grbom smještenim u gornjem dijelu.


Slavonski Brod, 1992. – 1994.

Zastava nepoznata. [Slavonski Brod, 1992. – 1994.]
Prihvaćena: 1992. ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Dizajn: Zvonimir Lončarić, akademski kipar, na temelju povijesnog grba
Napuštena: 7. veljače 1994.
Izvori: (Odluka o opisu i načinu uporabe grba i zastave Slavonskoga Broda, Službeni vjesnik općine Slavonski Brod, br. 5/1992)
Odluka o privremenom ustrojstvu Grada Slavonskog Broda, 16.04.1993, Službeni vjesnik Županije Brodsko - Posavske, br.1/1993, 15.05.1993.
Odluka o opisu i načinu uporabe grba i zastave grada Slavonskoga Broda, 07.02.1994, Službeni vjesnik Županije brodsko-posavske, br. 1/1994, 25.02.1994.
750 godina Slavonskog Broda: medalja (Inv. br. MUO-026585),Muzej za umjetnost i obrt - Athena Plus, athena.muo.hr, 2014.
Mile Miladinović i Josip Kljaić: "Slavonski Brod", Hrvatski zemljopis, broj 48, travanj 2000.: 34 - 47.

Rješenje korišteno tijekom 1993., a vjerojatno usvojeno Odlukom iz 1992. sadržavalo je iste elemente, temeljene na povijesnom grbu, no čaplja je bila okrenuta na drugu stranu, zvijezde i polumjesec nasumično su bili raspoređeni oko nje, a valovita greda u dnu sastojala se od četiri ili pet vrpca. Boje su ovdje pretpostavljene. Odgovarajuća zastava ostaje nepoznata.Nova Gradiška

[Nova Gradiška] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Nova Gradiška]
Prihvaćena: 25. listopada 1995.     Odobrena: 24. listopada 1995.
Odobreni blazon grba: Na plavome iznad srebrne/bijele grede zlatna/žuta crkva između dvije zlatne/žute zgrade.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa zlatno obrubljenim grbom grada u sredini.
Opis grba: Grb Grada ima oblik uspravnog štita. Gornji dio štita obrubljen je ravnom, a donji polukružnom crtom. Omjer širine i visine 1:1,25. Grb ima 4 boje: crnu, kobalt plavu, kadmij žutu i bijelu (u daljnjem tekstu: crna, plava, žuta i bijela). Štit je plave boje. Svi elementi unutar štita obrubljeni su tankim obrisnim crnim crtama, a polje štita uokvireno je naglašenom crnom crtam. U sredini gornjeg dijela štita je prikaz barokne crkve Sv. Terezije, žute boje. S lijeve i desne strane prikaza crkve je simetrično postavljen prikaz povijesne gradske arhitekture - dvije jednokatne građevine s lučnim otvorima (arkadama) u prizemlju, žute boje. Svi otvori na crkvi i na građevinama (vrata, prozori, lokovi (arkade) ispunjeni su crnom bojom. U donjem dijelu štita je vodoravna crebrna/bijela greda. (Čl. I, Ispravak, 1995; Čl. 7, Statut, 2001; Čl. 7, Statut, 2009; Čl. 7, Statut, 2013.)
Opisi zastave: Zastava Grada je plave boje sa zlatno/žuto obrubljenim grbom u sredini, čiji omjer širine i dužine iznosi 1:2. U sredini zastave, na okomitoj osi je grb Grada. Visina grba jednaka je 1/2 širine zastave. (Čl. II, Ispravak, 1995: Čl. 7, Statut, 2001; Čl. 7, Statut, 2009; Čl. 7, Statut, 2013.)
Rubovi svečane zastave ukrašavaju se zlatnim porubom odnosno resama. (Čl. 4, Odluka, 2003.)

Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Grada Nova Gradiška, 17.04.1993, Novogradiški glasnik, br. 1/1993, 11.08.1993.
Odluka o ustanovljenju potrebe za izradu grba Grada Nova Gradiška putem javnog natječaja, 06.08.1993, Novogradiški glasnik, br. 4/1993, 14.08.1993.
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Ocjenjivačkog suda za odabir grba Grada Nova Gradiška, 08.09.1993, Novogradiški glasnik, br. 5/1993, 22.09.1993.
Statut Grada Nova Gradiška, 31.03.1994, Novogradiški glasnik, br. 3/1994, 31.03.1994.
Odluka o postupku izradbe i pravilima za odabir grba Grada Nova Gradiška, 07.07.1994, Novogradiški glasnik, br. 5/1994, 08.07.1994.
Odluka o grbu i zastavi Grada Nova Gradiška, 29.05.1995, Novogradiški glasnik, br. 3/1995, 31.05.1995.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Grada Nova Gradiška, 14.09.1995, Novogradiški glasnik, br. 5/1995, 15.09.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/42, URBROJ: 515-04-03/1-95-2, 24.10.1995, Novogradiški glasnik, br. 9/1995, 25.10.1995.
Ispravak Odluke o grbu i zastavi Grada Nova Gradiška, 25.10.1995, Novogradiški glasnik, br. 9/1995, 15.10.1995.
Statut Grada Nova Gradiška, 05.10.2001, Novogradiški glasnik, br. 7/2001, 06.10.2001.
Odluka o mjerilima za odobravanje uporabe grba i zastave Grada Nova Gradiška, 26.11.2003, Novogradiški glasnik, br. 11/2003, 27.11.2003.
Statut Grada Nova Gradiška (Pročišćeni tekst), 16.07.2009, Novogradiški glasnik, br. 5/2009, 17.07.2009.
Statut Grada Nova Gradiška (pročišćeni tekst), 09.03.2013, Novogradiški glasnik, br. 4/2013, 10.07.2013.

Grb Nove Gradiške je u plavom iznad srebrne grede zlatna crkvu između dvije zgrade. Barokna crkva Sv. Terezije čija je gradnja započeta 1754. godine, bila je prva zidana građevina u mladom mjestu koje je do prije četiri godine ranije nosilo ime Friedrichsdorf (po pukovniku Friedrichu Schmidtu, zapovjedniku Gradiške pukovnije). Srebrna pruga predstavlja rijeku Savu. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.


Nova Gradiška, 1995. varijanta 2

[Nova Gradiška, 1995. varijanta 2] [Prijedlog] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Nova Gradiška, 1995. varijanta 2]
Prihvaćena: 14. rujna 1995.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opis grba: Grb Grada ima oblik uspravnog štita. Gornji dio štita obrubljen je ravnom, a donji polukružnom crtom. Omjer širine i visine 1:1,25. Grb ima 4 boje: crnu, kobalt plavu, kadmij žutu i bijelu (u daljnjem tekstu: crna, plava, žuta i bijela). Štit je plave boje. Svi elementi unutar štita obrubljeni su tankim obrisnim crnim crtama, a polje štita uokvireno je naglašenom crnom crtam. U sredini gornjeg dijela štita je prikaz barokne crkve Sv. Terezije, žute boje. S lijeve i desne strane prikaza crkve je simetrično postavljen prikaz povijesne gradske arhitekture - dvije jednokatne građevine s lučnim otvorima (arkadama) u prizemlju, žute boje. Svi otvori na crkvi i na građevinama (vrata, prozori, lokovi (arkade) ispunjeni su crnom bojom. U donjem dijelu štita je prikaz rječice - vijugava, vodoravna bijela crta. (Čl. 1, Odluka o izmjenama, 1995.)
Opis zastave: Zastava Grada je plave boje, čiji omjer širine i dužine iznosi 1:2. U sredini zastave, na okomitoj osi je grb Grada. Visina grba jednaka je 1/2 širine zastave. (Čl. 2, Odluka o izmjenama, 1995.)
Napuštena: 25. listopada 1995.
Izvor: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Grada Nova Gradiška, 14.09.1995, Novogradiški glasnik, br. 5/1995, 15.09.1995.

Oko mjesec dana prije konačnog usvajanja današnjih simbola, grad je usvojio izmjene ranije odluke iz 1995. godine, koje umnogome pojednostavljuju rješenje grba, izbacivši zelene brjegove i grozd, a zadržavajući valovitu liniju u dnu, sada bijele boje. Žuti rubovi zastave su ispušteni. Kada je Ministarstvo odobrilo verziju sa ravnom linijom, izdana je jednostavno ispravka odluke, uvodeći tako današnji grb.


Nova Gradiška, 1995. varijanta 1

[Nova Gradiška, 1995. varijanta 1] [Prijedlog] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Nova Gradiška, 1995. varijanta 1]
Prihvaćena: 29. svibnja 1995.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opis grba: Grb Grada ima oblik uspravnog štita. Gornji dio štita obrubljen je ravnom, a donji polukružnom crtom. Omjer širine i visine 1:1,25. Grb ima 4 boje: crnu, lisnato zelenu, kobalt plavu i kadmij žutu (u daljnjem tekstu: crna, zelena, plava i žuta). Svi elementi unutar štita obrubljeni su tankim obrisnim crnim crtama, a polje štita uokvireno je naglašenom crnom crtam. U sredini gornjeg dijela štita je prikaz barokne crkve Sv. Terezije, žute boje. S lijeve i desne strane prikaza crkve je simetrično postavljen prikaz povijesne gradske arhitekture - dvije jednokatne građevine s lučnim otvorima (arkadama) u prizemlju, žute boje. Iznad prikaza crkve i građevina nalazi se simetrično komponiran prikaz triju brežuljaka zelene boje. Pozadina gornjeg dijela štita je plave boje. U sredini donjeg dijela štita je prikaz rječice-vijugava, vodoravna, plava crta. Preko središnjeg njenog dijela postavljen je prikaz plavog grozda s dva žuta lista vinove loze. Pozadina donjeg dijela štita je zelene boje. (Čl. 7, Odluka, 1995.)
Opis zastave: Zastava Grada je plave boje obrubljena žutom vrpcom, a omjer širine i dužine zastave je 1:2. U sredini zastave, na okomitoj osi je grb Grada. Visina grba jednaka je 1/2 širine zastave. […] Rubovi svečane zastave ukrašavaju se zlatnim porubom odnosno resama. (Čl. 10, Odluka, 1995.)
Napuštena: 14. rujna 1995.
Izvor: Odluka o grbu i zastavi Grada Nova Gradiška, 29.05.1995, Novogradiški glasnik, br. 3/1995, 31.05.1995.

Nakon javnog natječaja za izradu grba provedenog u drugoj polovici 1993. godine, koji očito nije dao željene rezultate, grad je održao pozivni natječaj sredinom 1994. godine. Sredinom sljedeće godine usvojena je odluka o grbu i zastavi, koja uvodi likovno rješenje koje prikazuje crkvu Sv. Terezije između zgrada, ispred zelenih brjegova i s plavom valovitom linijom u donjem zelenom polju ispred koje je bio plavi grozd sa žutim listovima. Usvojena je zastava sa žuto obrubljenim grbom u sredini i sa tankim žutim obrubom uz vanjske rubove zastave.


Nova Gradiška, oko 1992.

Zastava nepoznata. [Nova Gradiška, oko 1992.]
Prihvaćena: ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Napuštena: 29. svibnja 1995.
Izvor: Razglednica "Ranjeni hrvatski gradovi 1991", Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalnih djelatnosti RH

Grb Nove Gradiške koji se koristio ranih 1990-ih je u zelenom polju crne vratnice u kojima je zlatni klas i u dnu odvojenom valovitom bijelom linijom u bijelom donja polovica crvenog zupčanika na kojoj zlatnim piše NOVA GRADIŠKA.[Prethodna stranica: Brodsko-posavska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slavonski Brod and Posavina County - Cities][Slijedeća stranica: Brodsko-posavska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2020 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.