[Prethodna stranica: Šibensko-kninska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Sibenik and Knin County - Cities][Slijedeća stranica: Šibensko-kninska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 1. listopada 2000.
Posljednja promjena: 31. kolovoza 2021.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Šibensko-kninske županije.

Šibensko-kninska županija - gradovi


  1. Šibenik
  2. Drniš
  3. Knin
  4. Skradin
  5. Vodice

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim gradskim dokumentima.
Godine 1997. su općine Skradin i Vodice dobile status grada, kao i Knin, koji je istodobno izdvojen iz Zadarsko-kninske županije.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Šibenik

[Šibenik] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Šibenik]
[Šibenik]
Prihvaćena: 24. srpnja 1998.     Odobrena: 21. listopada 1998. (P)
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: U srebrnome Sv. Mihovil gazi crnog vraga i probada ga zlatnim kopljem.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini.
Opisi grba: Grb Grada čini štit na kojemu je urisan lik sv. Mihovila, arhanđela, zaštitnika starog Šibenika. (Čl. 6, Statut, 1994.)
Grb Grada Šibenika čini štit na kojemu je urisan lik Sv. Mihovila, arhanđela, zaštitnika starog Šibenika. U poluokruglom štitu u srebrnom polju je lik arhanđela Sv. Mihovila; mladolik; crnokos, bijele tunike; crvenog plašta; bijelih uzdižućih krila; u lijevoj ruci drži zlatnu kuglu s križem; nogama, zlatnim čizmama gazi crnog vraga; desnom rukom i zlatnim kopljem probada njegovu glavu. (Čl. 2, Odluka, 1998; Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2010.)

Opis zastave: Zastava Grada Šibenika je jednobojna, plave boje; omjer dužine i širine je 2:1; u sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb Grada Šibenika - obostrano; grb je obrubljen zlatnom rubnom trakom; visina grba je 2/3 širine zastave. (Čl. 3, Odluka, 1998; Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 6, Statut, 2010.)
Izvori: Službene stranice Grada Šibenika, www.sibenik.hr, 01.07.2003, 10.07.2015.
Statut Grada Šibenika, 15.04.1994, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 4/1994, 05.05.1994.
Pregled izvršenih isplata iz tekuće rezerve Proračuna za 1993. godinu, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 10/1994, 01.09.1994. (koji referira na: "Duje Šilović - Priručnik grafičkih standarda za uporabu grba grada Šibenika")
Odluka o grbu i zastavi Grada Šibenika, 24.07.1998, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 14/1998, 10.11.1998.
Napomena uz Odluku o grbu i zastavi Grada Šibenika, 30.10.1998, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 14/1998, 10.11.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/35, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 21.10.1998.
Statut Grada Šibenika, 27.11.2001, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 18/2001, 20.12.2001.
Odluka o komunalnom redu, 23.07.2002, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 12/2002, 21.08.2002.
Statut Grada Šibenika (pročišćeni tekst), 12.04.2006, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 6/2006, 28.04.2006.
Statut Grada Šibenika, 08.07.2010, Službeni glasnik Grada Šibenika, br. 8/2010, 09.07.2010.

Grb grada Šibenika potječe iz XIII. stoljeća, a najčešće se očuvao u pečatima. Čini ga štit s likom sv. Mihovila Arhanđela: mladolik; crnokos; bijele tunike; crvenog plašta; bijelih uzdižućih krila; u lijevoj ruci drži zlatnu kuglu s križem; nogama obuvenim u zlatne čizme gazi crnog vraga s krilima i šiljatim repom; zlatnim kopljem u desnici probada mu glavu s crvenim rogovima. Statut iz 1994. i Priručnik iz 1993. vjerojatno opisuju drugačiji umjetnički dizajn grba (vidi ispod). Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Stolne zastavice plave su okomite sa žutim obrubom i grbom u sredini, imenom grada u dva luka iznad i grančicama smokve, masline i loze s plodovima ispod.


Šibenik, 1993. – 1998.

Zastava nepoznata. [Šibenik, 1993. – 1998.]
Izvor: Plan Grada Šibenika, Turistička zajednica Grada Šibenika, (bez datuma; oko 1993.)

Dok se današnji grb temelji na prikazima sv. Mihovila prema kamenim grbovima - pečatima koji su sačuvani u gradskim zidinama, inačica grba koja se koristila ranih 1990-ih temelji se na najstarijem sačuvanom šibenskom pečati iz 1255. godine, koji prikazuje sv. Mihovila koji stoji nadvijen nad gradskim zidinama. Likovno rješenje grba korištenog u 1990-ima vjerojatno je ono koje se spominje u proračunu iz 1993. godine autora Duje Šilovića, dizajnera iz Splita.
Čini se da se zastava s ovim grbom nije koristila.


Šibenik, oko 1980.

Bez zastave. [Šibenik, oko 1980.]
Izvor: Razglednica Šibenika, bez datuma, oko 1980.

U socijalističkom periodu povijesni grbovi koji su sadržavali prikaze svetaca nisu bili poželjni te su zamijenjeni novim simbolima. Šibenik je koristio grboliki znak koji je prikazivao panoramu stare gradske jezgre s tvrđavama, zidinama i katedralom iznad valova i s velikom crvenom petokrakom zvijezdom u lijevom dnu. Iznad štita ispisano je ime grada. Zastava iz ovog perioda nije zabilježena.Drniš

[Drniš] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Drniš]
[Drniš]
Prihvaćena: 14. kolovoza 2000.     Odobrena: 11. srpnja 2000.
Dizajn: Ante Filipović Grčić, grafički dizanjer iz Šibenika i Joško Zaninović, arheolog, ravnatelj Gradskog muzeja Drniš; Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome lik sv. Roka kako stoji i pokazuje ranu na nozi i drži zlatni/žuti štap sa zlatnom/žutom tikvicom, do njega stoji bijeli pas sa zlatnim/žutim kruhom u gubici.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje s grbom grada u sredini.
Opisi grba: Grb Grada Drniša sastoji se od štita čije polje je srebrne (bijele) boje, a u štitu okrenut u desno stoji lik sv. Roka i drži zlatni (žuti) štap sa zlatnom (žutom) tikvicom, do njega desno stoji bijeli pas sa zlatnim (žutim) kruhom u gubici. (Čl. 8, Statut, 2001.)
U srebrnom/bijelom polju štita okrenut udesno stoji lik sv. Roka i drži zlatni/žuti štap sa zlatnom/žutom tikvicom, do njega desno stoji bijeli pas sa zlatnim/žutim kruhom u gubici. (Čl. 10, Odluka o uporabi, 2003.)
Grb Grada Drniša sastoji se od štita čije polje je srebrne (bijele) boje, a u štitu okrenut u desno stoji lik Sv. Roka i drži zlatni (žuti) štap sa zlatnom (žutom) tikvicom, do njega desno stoji bijeli pas sa zlatnim (žutim) kruhom u gubici. (Čl. 5, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava Grada je crvene boje, s grbom Grada u sredini. (Čl. 8, Statut, 2001.)
Zastava je omjera 1: 2 crvene boje s grbom Grada u sredini. (Čl. 12, Odluka o uporabi, 2003.)
Zastava Grada Drniša je crvene boje, s grbom Grada u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009.)

Izvori: HRT, 30.11.2001
Statut Grada Drniša, 11.04.1994, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 7/1994, 10.06.1994.
Statut Grada Drniša (pročišćeni tekst), 23.12.1997, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 18/1997, 30.12.1997.
Statut Grada Drniša, 29.10.2001, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 16/2001, 30.11.2001.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/00-01/105, URBROJ: 514-09-01-00-3, 11.07.2000.
Odluka o uporabi grba i zastave Grada Drniša, 14.08.2000, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 4/2003, 20.05.2003.
Odluka o komunalnom redu, 29.09.2003, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 10/2003, 14.11.2003.
Statut Grada Drniša, 12.08.2009, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 15/2009, 18.12.2009.

Grb Drniša je u srebrnom polju štita okrenut udesno stoji sv. Rok koji ljevicom pokazuje ranu na nozi i desnicom pridažava zlatni štap s tikvicom, do njega desno stoji bijeli pas sa zlatnim kruhom u gubici. Ova slika referenca je na legendu o sv. Roku koji je hranio psa krvlju iz rane koju si je otvorio na nozi. Zastava je crvena s grbom u sredini. Svečana zastava je crvena s grbom u sredini, imenom grada iznad i ornamentima vinove loze u repovima.Knin

[Knin] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Knin]
[Knin] [Knin]
Prihvaćena: 13. travnja 2001.     Odobrena: 20. kolovoza 2001. (/P)
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka redizajn prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: U plavome srebrno/bijelo janje sa zlatnom/žutom aureolom, okrenuto glavom ulijevo pridržava desnom nogom zlatni/žuti križ, gore desno zlatna/žuta kruna hrvatskih kraljeva.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini.
Opisi grba: (ut supra Čl. 4, Statut, 2001.)
U štitu trokutastog (srcolikog) oblika, u plavom polju, bijeli (srebrni) Jaganjac Božji (AGNUS DEI) udesno, glave sa zlatnim (žutim) oreolom okrenute ulijevo, desnom nogom drži zlatni (žuti) križ, gore desno zlatna kruna hrvatskih kraljeva. (Čl. 4, Statutarna odluka, 2001.)
U štitu trokutastog (srcolikog) oblika u plavome srebreno/bijelo janje sa zlatnom/žutom aureolom, okrenuto glavom ulijevo pridržava desnom nogom zlatni/žuti križ, gore desno zlatna/žuta kruna hrvatskih kraljeva. (Čl. 5, Statutarna odluka, 2006.)
Grb Grada Knina je: u plavome srebrno/bijelo janje sa zlatnom/žutom aureolom, okrenuto glavom ulijevo pridržava desnom nogom zlatni/žuti križ, gore desno zlatna/žuta kruna hrvatskih kraljeva. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb Grada Knina je: u plavom srebrno/bijelo janje sa zlatnom/žutom aureolom, okrenuto glavom ulijevo pridržava desnom nogom zlatni/žuti križ, gore desno zlatno/žuta kruna hrvatskih kraljeva. (Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2018; Čl. 4, Statut, 2021.)

Opisi zastave: (ut supra Čl. 4, Statut, 2001.)
Zastava Grada je jednobojna, crvene boje, dimenzija omjera duljine i širine je 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Grada Knina, obostrano obrubljen zlatnim rubom. Svečana zastava je dimenzija 80 x 160 cm, jednobojna crvene boje, dvostruko skrojena i podstavljena. Materijal izrade je atlas-svila visokog sjaja, boje u skladu s likovnim rješenjem, ili s odabranim uzorkom materijala, na rubovima obrubljena zlatnim rubom a na dnu repa zlatnim resicama. U sredini gonfalona nalazi se grb Grada, iznad grba zlatnim slovima ispisan natpis: Grad Knin, a sva zlatna slova obrubljena su zlatnom konturnom bojom. Ispod grba kao i u repovima gonfalona ucrtane su grančice vinove loze i masline, zlatno obojane, obrubljene zlatnom konturnom bojom. Ukrasnim štapom za ovjes od drva ili mesinga, gonfalon se postavlja na masivno od željeza iskovano postolje obojano zlatnom bojom. Pribor za nošenje zastave je drveno ili mesingano ukrasno koplje visine H = 2,8 m. (Čl. 5, Statutarna odluka, 2001.)
Zastava Grada je jednobojna, crvene boje, dimenzija omjera duljine i širine je 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Grada Knina, obostrano obrubljen zlatnim rubom. Svečana zastava je dimenzija 80x160 jednobojna crvene boje, dvostruko skrojena i podstavljena. Materijal izrade je atlas svila, visokog sjaja, boje u skladu s likovnim rješenjem. Zastava je na dnu izrezana u četiri repa, obrubljena je trakama boje starog zlata, a na dnu repova ukrašena zlatnim resicama. U sredini gonfalona nalazi se grb Grada, a iznad grba zlatnim slovima ispisan je naziv Grad Knin, ispod grba naslikane su grančice, desno loze, lijevo masline. Slova i grančice obojane su zlatnom bojom i obrubljene zlatnom reljefnom konturom. Pribor za ovjes gonfalona sastoji se od mesinganog štapa s kuglama, zlatnog špaga (cordona) s prstenom i cufićima. Pribor za nošenje i postav gonfalona sastoji se od mesinganog koplja visine H = 2,8 m s kukicom za ovjes prstena i kovanog masivnog pozlaćenog postolja za postav kompleta. (Čl. 6, Statutarna odluka, 2006.)
Zastava Grada Knina je crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Grada Knina u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Svečana zastava (gonfalon) Grada Knina je dimenzija 80x160, jednobojna crvene boje, dvostruko skrojena i podstavljena. Materijal izrade je atlas svila, visokog sjaja, boje u skladu s likovnim rješenjem. Zastava je na dnu izrezana u četiri repa, obrubljena je trakama boje starog zlata, a na dnu repova ukrašena zlatnim resicama. U sredini gonfalona nalazi se grb Grada, a iznad grba zlatnim slovima ispisan je naziv Grad Knin, ispod grba naslikane su grančice, desno loze, lijevo masline. Slova i grančice obojane su zlatnom bojom i obrubljene zlatnom reljefnom konturom. Pribor za ovjes gonfalona sastoji se od mesinganog štapa s kuglama, zlatnog špaga (cordona) s prstenom i cufićima. Pribor za nošenje i postav gonfalona sastoji se od mesinganog koplja visine H=2,8 m s kukicom za ovjes prstena i kovanog masivnog pozlaćenog postolja za postav kompleta. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Zastava Grada Knina je crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Grada Knina u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Svečana zastava (gonfalon) Grada Knina je dimenzija 80x160, jednobojna crvene boje, dvostruko skrojena i podstavljena. Materijal izrade je atlas svila, visokog sjaja, boje u skladu s likovnim rješenjem. Zastava je na dnu izrezana u četiri repa, obrubljena je trakama boje starog zlata, a na dnu repova ukrašena zlatnim resicama. U sredini gonfalona nalazi se grb Grada, a iznad grba zlatnim slovima ispisan je naziv Grad Knin, ispod grba naslikane su grančice, desno loze, lijevo masline. Slova i grančice obojane su zlatnom bojom i obrubljene zlatnom reljefnom konturom. Pribor za ovjes gonfalona sastoji se od mesinganog štapa (cordona) s prstenom i cufićima. Pribor za nošenje i postav gonfalona sastoji se od mesinganog koplja visine H=2,8 m s kukicom za ovjes prstena i kovanog masivnog pozlaćenog postolja za postav kompleta. (Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2018; Čl. 4, Statut, 2021.)

Izvori: Grad Knin: službene stranice http://www.knin.hr 01.07.2003
Fotografija, Tomislav Šipek, 10.07.2003.
Statut Grada Knina, 27.06.1997, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 7/1997, 30.07.1997.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Grada Knina, 13.04.2001, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 4/2001, 18.04.2001.
Odluka o mjerilima i postupku za odobravanje uporabe grba i zastave Grada Knina, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 4/2001, 18.04.2001.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/98-01/54, ZRBROJ: 514-09-01-01-5, 28.03.2001, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 9/2001, 20.08.2001.
Statut Grada Knina, 31.10.2001, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 17/2001, 11.12.2001.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Grada Knina, 21.07.2006, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 12/2006, 30.08.2006.
Odluka o mjerilima za uporabu grba i zastave Grada Knina, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 12/2006, 30.08.2006.
Statut Grada Knina, 15.07.2009, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 7/2009, 28.07.2009.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statutarne odluke o grbu i zastavi Grada Knina, 21.12.2009, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 17/2009, 28.12.2009.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za uporabu grba i zastave Grada Knina, 21.12.2009, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 17/2009, 28.12.2009.
Statut Grada Knina (pročišćeni tekst), 02.10.2013, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 11/2013, 19.11.2013.
Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Knina, 29.01.2018, Službeno glasilo Grada Knina, br. 2/2018, 08.02.2018.
Statut Grada Knina (pročišćeni tekst), 29.05.2018, Službeno glasilo Grada Knina, br. 6/2018, 12.06.2018.
Statut Grada Knina, 10.02.2021, Službeno glasilo Grada Knina, br. 3/2021, 10.02.2021.
Heraldik-art d.o.o. Rijeka
Hugo Gerard Ströhl: "Städte-Wappen von Österreich-Ungarn", Wien, 1904 (2002 Archiv Verlag reprint), str. 84

Grb Knina je u plavom korača srebrno janje koje drži zlatni štap s križem na vrhu i u gornjem desnom uglu zlatna Zvonimirova kruna sa crvenim kamenovima. Grb koji prikazuje janje koje korača nalijevo u plavom polju na zelenoj travnatoj podlozi bilježi Stöhl (bez navođenja izvora). U suvremenoj izvedbi dodan je križ Jaganjca Božjeg (Agnus Dei) i kruna kralja Zvonimira. Zastava je crvena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava usvojena 2006. godine crveni je gonfalon obrubljen zlatno i sa zlatnim resama duž donjeg ruba. U sredini je grb iznad kojeg je zlatnim ispisano 'Grad Knin' obrubljen zlatnim konturama. U repovima su zlatne grančice loze i masline također sa zlatnim konturama. Slična zastava propisana je i je 2001. godine, različita jedino po obliku zastave, okomita pravokutna zastava s trokutastim krajem - vjerojatno nije izrađena.

Knin je bio općina u Županiji Zadarsko-kninskoj do 1997. kada je dobio status grada i uključen u (od tada nazvanu) Šibensko-kninsku županiju. Do 1997. Knin je također bio i sjedište kotara istog imena koji je uključivao i nekoliko susjednih općina, ali ta organizacija nikada nije zaživjela zbog toga što je to područje bilo okupirano, te je Knin de facto bio glavni grad srpske države stvorene od dijelova odcijepljenih od Hrvatske.


Knin, – 199x.

Zastava nepoznata. [Knin, – 199x.]
Prihvaćena: ?
Izvori: Isječak postera iz oko 1995. ?
Hugo Gerard Ströhl: "Städte-Wappen von Österreich-Ungarn", Wien, 1904 (2002 Archiv Verlag reprint), p. 83-84

Grb koji je koristio Knin u drugoj polovici XX. stoljeća prikazuje janje koje hoda u plavom štitu po zelenoj podlozi, slično prikazu kod Ströhla, 1904.Skradin

[Skradin] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Skradin]
Prihvaćena: 20. prosinca 2007.     Odobrena: 28. rujna 2007.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: U plavome na zelenome tlu lik sv. Jeronima kleči okrenut na lijevu heraldičku stranu i drži zlatni/žuti križ, iza, heraldički desno, na srebrnoj/bijeloj stijeni srebrna/bijela kula.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini.
Opisi grba: U plavome na zelenome tlu lik sv. Jeronima kleči okrenut na lijevu heraldičku stranu i drži zlatni/žuti križ, iza, heraldički desno, na srebrnoj/bijeloj stijeni srebrna/bijela kula. (Čl. 9, Odluka, 2007.)
Grb Grada Skradina je: u plavome na zelenome tlu lik sv. Jeronima kleči okrenut na lijevu heraldičku stranu i drži zlatni/žuti križ, iza, heraldički desno, na srebrnoj/bijeloj stijeni srebrna/bijela kula. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb Grada Skradina je: u plavom na zelenom tlu lik sv. Jeronima kleči okrenut na lijevu heraldičku stranu i drži zlatni/žuti križ, iza, heraldički desno, na srebrnoj/bijeloj stijeni srebrna/bijela kula. (Čl. 5, Statut, 2021.)

Opisi zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini. (Čl. 11, Odluka, 2007.)
Zastava Grada Skradina je crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Grada Skradina u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2021.)

Izvori: Statut Općine Skradin, 20.05.1994, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 5/1995, 05.06.1995.
Statut Grada Skradina, 31.07.1998, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 10/1998, 03.09.1998.
Statut Grada Skradina, 27.09.2001, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 12/2001, 24.10.2001.
Odluka o grbu i zastavi Grada Skradina, 20.12.2007, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 1/2008, 15.02.2008.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/07-01/66, URBROJ: 515-10/06-07-3, 28.09.2007.
Statut Grada Skradina, 30.07.2009, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 10/09, 04.09.2009.
Grad Skradin, Gradsko poglavarstvo, Hrvatski privredni vodič, www.tvrtke.com, 20.08.2009.
"Kolegij HCR-a u Skradinu", Hrvatski centar za razminiranje, www.hcr.hr, 20.08.2009.
Hugo Gerard Ströhl: "Städte-Wappen von Österreich-Ungarn", Wien, 1904 (2002 Archiv Verlag reprint), p. 84
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.
Statut Grada Skradina, 03.03.2021, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 3/2021, 10.03.2021.

Grb Skradina je u plavome na zelenom tlu lik sv. Jeronima kleči okenut na lijevo i drži zlatni križ ispred srebrne kule na stijeni koja izlazi s desna. Zastava je crvena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Sv. Jeronim (ili sv. Jere, kako se naziva lokalno) živio je u 4. stoljeću, a rođen je navodno u Skradinu (tj. Rimskoj Scardoni). Među mnogim zalugama za Crkvu, nejgov je prijevod Starog Zavjeta na latinski poznat kao Vulgata. Hrvatski institut u Vatikanu naziva se njegovim imenom. Prikaz Sv. Jere pojavljuje se na povijesnim gradskim pečatima, Ströhl prikazuje sveca koji kleči i drži križ, njemu s desna leži lav, na lijevo stijene, a u pozadini ograđena crkvica te sunce u zaglavlju.

Do 1997. godine Skradin je imalo status općine.


Skradin, – 199x.

Zastava nepoznata. [Skradin, – 199x.]
Prihvaćena: ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u (ograničenoj) uporabi.
Opisi grba: Grb općine čini lik Sv. Jeronima, crkvenog naučitelja. (Čl. 6, Statut, 1994.)
Grb Grada čini lik sv. Jeronima, crkvenog naučitelja. (Čl. 6, Statut, 1997; Čl. 9, Statut, 2001.)

Izvori: Statut Općine Skradin, 20.05.1994, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 5/1995, 05.06.1995.
Statut Grada Skradina, 31.07.1998, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 10/1998, 03.09.1998.
Statut Grada Skradina, 27.09.2001, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 12/2001, 24.10.2001.

Likovno rješenje grba koje odgovara blazonu u Statutu "Grb čini lik Sv. Jeronima, crkvenog naučitelja" korišteno je ponekad 1990-ih, a sadrži i natpis Skradin-Scardona (tj. hrvatsko i latinsko ime grada).Vodice

[Vodice] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Vodice]
[Vodice]
Prihvaćena: 9. prosinca 2015.     Odobrena: 13. studenog 2015.
Dizajn: Bojan Livaković, dipl.ing.arh. iz Zagreba
Odobreni blazon grba: U plavome polju srebrni/bijeli zdenac nadvisuje maslinova grančica sa šest zlatnih/žutih maslina.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini.
Opis grba: Grb Grada Vodica čini plavo polje u kojem srebrni/bijeli zdenac nadvisuje maslinova grančica sa šest zlatnih/žutih maslina. (Čl. 4, Odluka, 2015.)
Opis zastave: Zastava Grada Vodica je plave boje sa žutom [sic!] obrubljenim grbom grada u sredini. Omjer duljine i širine zastave je 1:2. (Čl. 8, Odluka, 2015.)
Izvori: Statut Općine Vodice, 29.04.1994, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 6/1994, 01.06.1994.
Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje grba i zastava Općine Vodice, 08.12.1995, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 9/1995, 27.12.1995.
Odluka o grbu i zastavi Općine Vodice, 15.07.1996, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 7/1996, 12.08.1996.
Odluka o uporabi grba i zastave Općine Vodice, 15.07.1996, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 7/1996, 12.08.1996.
Odluka o odobrenju umnožavanja i prodaje reljefa grba Općine kao suvenira, 04.10.1996, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 10/1996, 25.10.1996.
Izmjene i dopune Statuta Općine Vodice, 05.06.1997, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 6/1997, 18.07.1997.
Statut Grada Vodica, 19.10.2001, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 14/2001, 14.11.2001.
Statut Grada Vodica, 06.08.2009, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 9/2009, 26.08.2009.
Javni poziv za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Grada Vodica, 02.09.2010, Grad Vodice, www.grad-vodice.hr
Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga grba i zastave Grada Vodica, 21.03.2011, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 4/2011, 08.04.2011.
Statut Grada Vodica (pročišćeni tekst), 14.08.2013, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 9/2013, 09.10.2013.
"Prijedlozi koji su ušli u uži izbor za novi grb i zastavu Grada Vodica", 05.07.2011, Grad Vodice, www.grad-vodice.hr
"O novom grbu na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća", 18.08.2011, Grad Vodice, www.grad-vodice.hr
"Vijećnici odabrali favorita", 07.09.2011, Grad Vodice, www.grad-vodice.hr
"Nedavno otkriveni pečat Obćine Vodice", 05.01.2012, Grad Vodice, www.grad-vodice.hr
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/12-01/1, URBROJ: 515-02-02-01/1-15-06, 13.11.2015.
Odluka o grbu i zastavi Grada Vodica, 09.12.2015, Službeni glasnik Grada Vodica, br. 5/2015, 24.12.2015.
Poziv za 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vodica, 30.11.2015, Grad Vodice, www.grad-vodice.hr
Grad Vodice dobio novi grb i zastavu, 09.12.2015, Infovodice, www.infovodice.com, 10.12.2015.
Svi građani su mogli vidjeti prijedloge grba i utjecati na to da bude drugačiji ako su tako mislili, 10.12.2015, Infovodice, www.infovodice.com, 10.12.2015.
Prvi gradski službeni grb i zastava, 11.12.2015, Grad Vodice, www.grad-vodice.hr, 12.12.2015.
Statutarna odluka o izmjeni Statuta Grada Vodica, 10.08.2016, Službeni glasnik Grada Vodica, br. 4/2016, 25.08.2016.
Statut Grada Vodica, 14.02.2018, Službeni glasnik Grada Vodica, br. 2/2018, 16.02.2018.
Statut Grada Vodica, 10.03.2021, Službeni glasnik Grada Vodica, br. 2/2021, 11.03.2021.

Grb Vodica je u plavom srebrna kruna zdenca nadvišena zelenom maslinovog grančicom sa šest zlatnih plodova. Zdenac prikazan u obliku tipičnom za ovaj kraj, kao simbol vode predstavlja i naziv grada. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Stolne su zastavice njezine okomite inačice.

Do 1997. godine Vodice su imale status općine.


Vodice, 1996. – 2015.

[Vodice, 1996. – 2015.] [Povijesna] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Vodice, 1996. – 2015.]
Prihvaćena: 15. srpnja 1996.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opisi grba: Grb Općine Vodice čini štit uokviren ultramarin plave boje, što simbolizira Jadransko more. U grbu dominiraju dvije boje: zlatno žuta i plava. - zlatno žuta se nalazi u gornjem dijelu i simbolizira maslinovo ulje, - plava se nalazi u donjem dijelu i simbolizira more i vodu. U centru štita urisana je kruna bunara simbol vode po kojem su Vodice dobile ime. Iznad krune bunara su zaštitne zidine i kule minulog vremena. Ispod krune bunara je crvena greda simbol vina, ispod čega su dvije jedna ispod druge postavljene valovite bijele linije. U srcu štita, u središtu krune bunara urisana je crkvica sv. Križ iz 1421. godine simbol pripadanja vjeri i kršćanstvu. (Čl. 2, Odluka, 1996.)
Grb Grada Vodica ima oblik štita uokviren ultramarin plave boje što simbolizira Jadransko more. U grbu dominiraju dvije boje: zlatno žuta i plava. - zlatno žuta boja nalazi se u gornjem dijelu i simbolizira maslinovo ulje, - plava boja se nalazi u donjem dijelu i simbolizira vodu i more. U centru štita narisana je kruna bunara, simbol vode po kojem je Vodice dobilo ime. Iznad krune bunara su zaštitne zidine i kule minulog vremena. Ispod krune bunara je crvena greda, simbol vina, ispod čega su dvije jedna ispod druge postavljene valovite bijele linije. U srcu štita, u sredini bunara urisana je crkvica Sv. Križ iz 1421. godine, simbol pripadanja vjeri i kršćanstvu. (Čl. 3, Izmjene i dopune, 1997.)

Opisi zastave: Zastavu Općine Vodice čini jedna boja: - ultramarin plava (60%), simbol mora. U sredini zastave je grb Općine. Grb je smješten u strogom centru zastave, s tim da zauzima 2/3 širine zastave. Zastava je omjera 1:2. (Čl. 3, Odluka, 1996.)
Zastavu Grada Vodica čini jedna boja: - ultramarin plava (60%) simbol mora. U sredini zastave je grb Grada. Grb je smješten u strogom centru zastave, s tim da zauzima 2/3 širine zastave. Zastava je omjera 1:2. (Čl. 3, Izmjene i dopune, 1997.)

Napuštena: 9. prosinca 2015.
Izvori: Turistička zajednica grada Vodica http://www.vodice.hr 01.07.2003
Grad Vodice http://www.grad-vodice.hr 20.08.2006
Statut Općine Vodice, 29.04.1994, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 6/1994, 01.06.1994.
Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje grba i zastava Općine Vodice, 08.12.1995, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 9/1995, 27.12.1995.
Odluka o grbu i zastavi Općine Vodice, 15.07.1996, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 7/1996, 12.08.1996.
Odluka o uporabi grba i zastave Općine Vodice, 15.07.1996, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 7/1996, 12.08.1996.
Odluka o odobrenju umnožavanja i prodaje reljefa grba Općine kao suvenira, 04.10.1996, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 10/1996, 25.10.1996.
Izmjene i dopune Statuta Općine Vodice, 05.06.1997, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 6/1997, 18.07.1997.
Statut Grada Vodica, 19.10.2001, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 14/2001, 14.11.2001.
Statut Grada Vodica, 06.08.2009, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 9/2009, 26.08.2009.
Statut Grada Vodica (pročišćeni tekst), 14.08.2013, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 9/2013, 09.10.2013.
Odluka o grbu i zastavi Grada Vodica, 09.12.2015, Službeni glasnik Grada Vodica, br. 5/2015, 24.12.2015.

Grb Vodica korišten ranije bio je plavo obrubljeni štit vodoravno podijeljen u žuto i svijetlo plavo sa srebrnom krunom bunara na kojoj je iscrtana fasada crkve, iznad njega krunište zidina te u dnu crvena greda iznad dvije bijele valovite linije. Simbolika elemenata opisana je ovako: žuto polje - maslinovo ulje, plavo polje - more i voda, bunar je simbol vode po kojoj su Vodice dobile ime, zidine su za obranu i povijest, crvena greda za vino. Prikazana crkva je crkva Sv. Križa iz 1421. godine. Zastava je bila ultramarin plava s grbom u sredini. Iako žuti obrub nije bio propisan bio je nužan da odvoji plavi obrub grba od polja zastave, pa se redovito koristio.


Vodice, prijedlog 1 iz 2009.

[Vodice, prijedlog 1 iz 2009.] [Prijedlog] 5:8 [Vodice, prijedlog 1 iz 2009.]

Vodice, prijedlog 2 iz 2009.

[Vodice, prijedlog 2 iz 2009.] [Prijedlog] 5:8 [Vodice, prijedlog 2 iz 2009.]
Dizajn: Tonči Juričev-Grgin, Vodice
Izvor: "Službeni grb i zastava grada - pogledajte i ocijenite", 29.01.2009, http://www.grad-vodice.hr/1029.htm

Gradski oci postali su svjesni da su simboli usvojeni 1996. u suprotnosti s heraldičkom tradicijom i da ne udovoljavaju državnim propisima, te su počeli pripreme za usvajanje novih simbola. Nakon neusvajanja nekih prijedloga 2008., grad je objavio dva prijedloga, tražeći građane za mišljenje. Jedan prijedlog je plavo i srebrno koso razdijeljen puževim rezom, a drugi u plavom srebrni bunar. Uz svaki prijedlog grba dolazi i tzv. grbovna zastava, u razmjeru stranica 5:8.


Vodice, prijedlog iz 2011.

Zastava nepoznata. [Prijedlog] [Vodice, prijedlog iz 2011.]
Dizajn: Bojan Livaković, dipl.ing.arh. iz Zagreba
Izvori: Javni poziv za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Grada Vodica, 02.09.2010, Grad Vodice, www.grad-vodice.hr
Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga grba i zastave Grada Vodica, 21.03.2011, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 4/2011, 08.04.2011.
"Prijedlozi koji su ušli u uži izbor za novi grb i zastavu Grada Vodica", 05.07.2011, Grad Vodice, www.grad-vodice.hr
"O novom grbu na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća", 18.08.2011, Grad Vodice, www.grad-vodice.hr
"Vijećnici odabrali favorita", 07.09.2011, Grad Vodice, www.grad-vodice.hr
"Nedavno otkriveni pečat Obćine Vodice", 05.01.2012, Grad Vodice, www.grad-vodice.hr

Na natječaj je 2010. godine pristiglo 37 prijedloga od kojih je 6 izabrano u uži izbor. Među njima su izabrani nagrađeni radovi, a pobjednički dizajn je u plavom kamena kruna bunara iznad dvije valovite srebrne grede i u zaglavlju zelena maslinova grančica zlatnih plodova. U Državnom arhivu u Šibeniku 2012. pronađen je povijesni pečat općine iz 1912. koji prikazuje pokaznicu (monstrancu), štoje opet usporilo proces usvajanjna novih simbola.


Vodice, privremena zastava oko 2009. – 2015.

[Vodice, privremena zastava oko 2009. – 2015.][Vodice, privremena zastava oko 2009. – 2015.]
[Okomita] [Povijesna] 1:2~

U upotrebi: od oko 2009. do 2015.
Izvori: "Danas svečano otvorena Ispostava Vodice Područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Šibeniku", Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, www.mirovinsko.hr, 06.05.2009.
"U Vodicama otvorene prostorije upravnih poslova", Ministarstvo unutrašnjih poslova, www.mup.hr, 28.01.2011.
"FOTO Gradonačelnica Vodica primila prvakinje Hrvatske", Šibenik In, www.sibenik.in, 30.05.2014.
"FOTO: Primanje nogometaša MNK Heroji kod gradonačelnice Vodica", Šibenski Portal, sibenskiportal.rtl.hr, 08.04.2015.
"Gradonačelnica Vodica Branka Juričev Martinčev optužila Vrdoljaka da je lažirao natječaj za poticanje energetske učinkovitosti", InfoVodice, www.infovodice.com, 22.05.2015.
"EU s gotovo 85 milijuna kuna sufinancira projekt odvodnje i pročišćavanja u Vodicama i Tribunju", Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, razvoj.gov.hr, 21.09.2015.

Kada se intenzivirao proces usvajanja novih simbola stara je zastava uklonjena iz gradskog vijeća i drugih ceremonijalnih prostorija gradske uprave, iako se nastavila rabiti na određenim lokacijama vani. Na njezino je mjesto istaknuta zastava koja je vjerojatno imala privremenu funkciju: bijela okomita zastava s ispisanim imenom grada iznad valovite spiralne linije. U uporabi su bile dvije inačice, jedan s plavim natpisom i ukrasnom linijom i druga s crvenim dvorednim punim imenom grada i linijom. Ukrasna linija dočarava ime grada spiralama i valovima, no i lokalni folklor budući da je varijacija tradicionalnog ornamenta na kapama muršakraca (tzv. šibenska kapa).[Prethodna stranica: Šibensko-kninska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Sibenik and Knin County - Cities][Slijedeća stranica: Šibensko-kninska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2021 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.