[Prethodna stranica: Šibensko-kninska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Sibenik and Knin County - Communities][Slijedeća stranica: Vukovarsko-srijemska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 1. listopada 2000.
Posljednja promjena: 12. siječnja 2023.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Šibensko-kninske županije.

Šibensko-kninska županija - općine


 1. Bilice
 2. Biskupija
  • Orlić, 1993. – 1998.
 3. Civljane
 4. Ervenik
 5. Kijevo
 6. Kistanje
 7. Murter-Kornati
 8. Pirovac
 9. Primošten
 10. Promina
  • Oklaj, 1993. – 1997.
 11. Rogoznica
 12. Ružić
 13. Tisno
 14. Tribunj
 15. Unešić

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim općinskim dokumentima.
Godine 1997. su općine Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje i Orlić izdvojene iz Županije Zadarsko-kninske, općina Oklaj je preimenovana u Promina, te su ustrojene općine Pirovac i Rogoznica. Godine 1998. općina Orlić preimenovana je u Biskupiju, 1999. ustrojena je općina Muter (od 2006. godine ime je Murter-Kornati) i 2002. općina Bilice. Općina Tribunj ustrojena je 2006. godine.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Bilice

[Bilice] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Bilice]
[Bilice]
Prihvaćena: 29. svibnja 2007.     Odobrena: 28. rujna 2007.
Odobreni blazon grba: U plavome iz mora izrasta crvena bova na kojoj sjedi srebrni/bijeli labud i u kljunu drži srebrnu/bijelu jegulju.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: U poluokruglom štitu na plavom polju, dolje su valovite bijele grede, povrh crvena bova sa srebrnim (bijelim) labudom - sjedećim; uzdignutih krila, zlatnog (žutog) kljuna, sa srebrnom (bijelom) jeguljom. (Čl. 3, Statutarna odluka, 2007.)
Opis zastave: Jednobojna, plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatnom (žutom) trakom. (Čl. 4, Statutarna odluka, 2007.)
Izvori: Statut Općine Bilice, 15.01.2003, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 1/2003, 03.02.2003.
Statut Općine Bilice, 02.02.2006, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 3/2006, 24.02.2006.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Općine Bilice, 29.05.2007, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 7/2007, 28.06.2007.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/07-01/50, URBROJ: 515-10/06-07-3, 28.09.2007.
Statut Općine Bilice, 07.08.2009, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 10/2009, 04.09.2009.
Martina Japundžić, Perica Perčić: "Josip Ćaleta, načelnik općine Bilice. Intervju i fotografija za Facebook stranicu Bilice.", Chudofix photography, 09.01.2015.

Grb Bilica je u poluokruglom štitu na plavom polju, dolje valovite bijele grede iz kojih izranja crvena bova na kojoj sjedi srebrni labud uzdignutih krila, zlatnog kljuna sa srebrnom jeguljom. Valovite linije i bova simboliziraju Prokljansko jezero, a labud i jegulja njegovu faunu. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Stolna zastavica je u obliku svečane, okomita plava zastava trokutastog kraja, obrubljena žuto, s grbom u sredini, imenom općine iznad i grančicama masline i loze ispod.

Općina je 2002. godine ustrojena izdvajanjem iz grada Šibenika.Biskupija

Sjedište: Orlić

[Biskupija] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Biskupija]
Prihvaćena: 15. rujna 2005.     Odobrena: 3. svibnja 2006.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome iz podnožja štita izrasta srebrni/bijeli pastirski štap.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Biskupija u trokutasom-srcolikom pštitu s crnim obrubom, u crvenom polju, ima srebrni pastirski štap - vrh. (Čl. 4, Statutarna odluka, 2005.)
Opis zastave: Zastava Općine je jednobojna, svijetlo plave boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. Svečana zastava je dimenzija 80×160 cm. (Čl. 5, Statutarna odluka, 2005.)
Izvori: Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/05-01/59, URBORJ: 515-10/06-04-3, 03.05.2006.
Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Biskupija, 15.09.2005.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Općine Biskupija, 15.09.2005.
Statut Općine Biskupija, 28.07.2009, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 9/2009, 26.08.2009.
Izmjene i dopune Statuta Općine Biskupija, 30.01.2018, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 2/2018, 23.02.2018.

Grb Biskupije je u crvenom iz dna izrasta srebrni drveni pastirski štap. Štap s kukom jednostavan je oblik biskupskog pastorala, simbola biskupske časti, a odnosi se na naziv općine, koja se naziva prema sjedištu kninskih biskupa od 11. do 17. stoljeća, koji su do 14. stoljeća titulirani i biskupom Hrvatske. Zastava je svijetlo plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Propisana je i svečana zastava, ali bez navođenja detalja.

Općina je ustrojena 1992. u Županiji Zadarsko-kninskoj do 1997. pod imenom Orlić. Od 1998. ime općine je Biskupija.Ervenik

[Ervenik] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ervenik]
Prihvaćena: 30. studenog 2020.     Odobrena: Nepoznato.
Dizajn: općinska uprava sa suradnicima
Opis grba: Grb Općine ima oblik štita. Na bijeloj podlozi štita nalazi se simbolički prikaz utvrde – kule Keglevića pored koje protječe rijeka Zrmanja. (Čl. 3, Statutarna odluka, 2020.)
Opis zastave: Zastava Općine izrađena je u omjeru 1:2 i plave je boje. Na sredini zastave nalazi se žuto obrubljeni grb Općine Ervenik, izrađen prema heraldičkom opisu. (Čl. 4, Statutarna odluka, 2020.)
Izvori: (Statut Općine Ervenik, Klasa: 2182/14-0197/6, Ur.broj: 2182/14-01-97-1, od 09. srpnja 1997.)
Statut Općine Ervenik, 24.08.2001, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 13/2001, 341.10.2001.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama (V.) Statuta Općine Ervenik, 22.03.2018, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 5/2018, 16.05.2018.
Izmjene i dopune Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik“ Šibensko-kninske županije broj: 5/18), 21.06.2018, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 11/2018, 28.09.2018.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Općine Ervenik, 30.11.2020, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 16/2020, 14.12.2020.
Statut Općine Ervenik, 29.12.2020, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 1/2021, 29.01.2021.

Općina je usvojila grb srebrnoga štita s prikazom kule i rijeke, koji simboliziraju kulu Keglevića i rijeku Zrmanju. Velikaška plemićka obitelj Keglevića potjeće iz ovog kraja, a ime je dobila po Kegelu, sinu Petra iz Prklja, danas zaseoka Ervenika. Prikazana je kula iz 14. st. u Mokrom Polju. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Status ovih simbola nije poznat.

Do 1997. Ervenik je bio u Zadarsko-kninskoj županiji.Kijevo

[Kijevo] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kijevo]
[Kijevo]
Prihvaćena: 21. prosinca 1999.     Odobrena: Da, datum nepoznat.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Opisi grba: Grb Općine čini štit polukružnog oblika plave boje. Unutar štita nalazi se žuto-zlatna crkva Sv. Spasa. (Čl. 2, Odluka, 1999; Čl. 8, Statut, 2001.)
Grb Općine Kijevo povijesni je grb Općine Kijevo. Grb Općine čini štit polukružnog oblika plave boje. Unutar štita nalazi se žuto-zelena [sic! sc. zlatna?] crkva Sv. Spasa. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb Općine Kijevo povijesni je grb Općine Kijevo Grb Općine čini štit polukružnog oblika plave boje. Unutar štita nalazi se žuto – zelena [sic! sc. zlatna?] crkva Sv. Spasa (Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava Općine je jednobojna svjetlo plave boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonom, a u sredini zastave na sjecištu dijagonala, nalazi se grb općine, obostrano, obrubljen zlatnom trakom. Počasna zastava Općine je tamno plave boje. Dimenzija 80×160 cm na dnu skrojena u tri repa, po rubovima obrubljena zlatnom trakom, a na dnu zlatnim resama. U sredini zastave je grb općine i iznad grba zlatnim slovima nalazi se natpis Općina Kijevo, a u repovima zlatni ornamenti hrasta, loze i smokve. (Čl. 3 i 4, Odluka, 1999.)
Zastava Općine je jednobojna, svijetlo plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa Zakonom, a u sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, obostrano obrubljen zlatnom trakom. Počasna zastava Općine Kijevo je tamnoplave boje. U sredini zastave je grb Općine i iznad grba zlatnim slovima ispisan je naziv Općine Kijevo, a u repovima zlatni ornamenti hrasta, vinove loze i smokve. (Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2006.)
Zastava Općine je jednobojna, svijetlo plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa Zakonom, a u sredini zastave na sjecištu dijagonale nalazi se grb Općine, obostrano obrubljen zlatnom trakom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Svečana zastava Općine Kijevo je tamnoplave boje. U sredini zastave je grb Općine i iznad grba zlatnim slovima ispisan je naziv Općina Kijevo, a u repovima zlatni ornamenti hrasta, vinove loze i smokve. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: Iz života i rada Općine Kijevo - Grb i zastava, Naše Kijevo, br. 18, travanj 1998., str. 3.
Božićna čestitka načelnika općine, Naše Kijevo, br. 21, prosinac 1998, str. 3.
Kijevo - srce hrvatskog Podinarja http://www.geocities.com/kijevo01 01.07.2003
Statut Općine Kijevo, 25.07.1997, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 11/1997, 09.10.1997.
Odluka o grbu i zastavi Općine Kijevo, 21.12.1999.
Statut Općine Kijevo, 01.08.2001, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 10/2001, 14.08.2001.
Statut Općine Kijevo, 13.03.2006, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 5/2006, 05.04.2006.
Statut Općine Kijevo, 13.07.2009, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 8/2009, 18.08.2009.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kijevo, 13.03.2013, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 5/2013, 19.04.2013.
Statut Općine Kijevo, 04.05.2018, Službeno glasilo Općine Kijevo, br. 15, 07.05.2018.

Grb Kijeva je u plavom štitu zlatna ruševna crkva. Prikazana je crkva Sv. Spasa, iz IX. stoljeća, s najstarijim sačuvanim zvonikom u Hrvatskoj, koji svjedoči o franačkom utjecaju na pokrštavanje Hrvata. Gotovo jednak grb koji prikazuje istu crkvu (u crvenom štitu srebrna ruševna crkva) koristi i grad Vrlika (iako se ta crkva danas zapravo nalazi u općini Civljane između njih).
Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Postoji i svečana zastava o obliku visećeg tamno plavog gonfalona s tri trokutasto završavajuća repa od kojih je srednji duži. Sva tri sadrže žuti floralni ornament. U sredini zastave je grb i iznad njega u dva luka ime općine.
Ranije su na neslužbenoj web stranici zastava i svečana zastava bile prikazane crvene. Radi se ili o pogrešci ili o nekoj ranijoj varijanti simbola? Unatoč tvrdnji Statuta iz 2009. ne radi se o povijesnom grbu, budući je osmišljen tek 1998. godine.

Do 1997. Kijevo je bio u Zadarsko-kninskoj županiji.Kistanje

Izvori: Statut Općine Kistanje, 02.08.1997, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 10/1997, 30.09.1997.
Statut Općine Kistanje, 04.10.2001, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 8/2001, 24.10.2001.
Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izradu grba i zastave Općine Kistanje, 31.01.2006, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 4/2006, 20.03.2006.
Statut Općine Kistanje, 16.07.2009, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 8/2009, 18.08.2009.
Odluka o osnivanju Odbora za donošenje grba Općine Kistanje (Odluka osnivanje i imenovanje Odbora za donošenje grba Općine Kistanje), 17.10.2014, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 12/2014, 13.11.2014.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kistanje, 29.01.2018, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 2/2018, 23.02.2018.

Općina je 2006. godine pokrenula postupak za usvajanje simbola, 2014. imenovan je odbor, no grb i zastava još nisu usvojeni.

Do 1997. godine Kistanje je bilo u Zadarsko-kninskoj županiji.Murter-Kornati

[Murter-Kornati] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Murter-Kornati]
[Murter-Kornati]
Prihvaćena: 30. ožujka 2017.     Odobrena: 15. veljače 2017.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome polju sa srebrnim/bijelim obrubom s 10 plavih trokuta, srebrni/bijeli desno uvijeni trokut.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje s plavo obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Murter-Kornati čini trokutasti, srcoliki štit, u plavom polju, srebrno-bijeli u desno uvijeni trokut (latinsko jedro), u srebrnoj-bijeloj borduri 10 plavih trokuta. (Čl. 4, Odluka, 2017.)
Opis zastave: Zastava Općine Murter-Kornati je bijele boje, dimenzija omjera dužine i širine 2 : 1, sa grbom općine u sredini na sjedištu dijagonala. Grb je obrubljen plavim rubom. Omjer visine grba je 2/3 širine zastave. (Čl. 8, odluka, 2017.)
Izvori: Statut Općine Murter, 07.08.2000, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 10/2000, 27.12.2000.
Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje grba i zastava Općine Murter, 18.01.2001, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 6/2001, 12.06.2001.
Statut Općine Murter, 18.06.2001, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 15/2001, 21.11.2001.
Statut Općine Murter-Kornati (pročišćeni tekst), 26.05.2008, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 6/2008, 07.07.2008.
Statut Općine Murter-Kornati, 27.08.2009, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 11/2009, 10.09.2009.
Odluka o pokretanju inicijative za izradu grba i zastave - predloženi članovi Povjerenstva za izradu grba i zastave, 20.09.2011, Zapisnik Općinskog vijeća Općine Muter-Kornati, 13. sjednica, 20.09.2011.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/16-01/5, URBROJ: 515-02-02-01/1-17-4, 15.02.2017.
Statut Općine Murter-Kornati, 28.02.2013, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 4/2013, 12.04.2013.
Statut Općine Murter-Kornati, 30.03.2017, Službeni glasnik Općine Murter-Kornati, br. 1/2017, 25.04.2017.
Odluka o grbu i zastavi Općine Murter-Kornati, 30.03.2017, Službeni glasnik Općine Murter-Kornati, br. 1/2017, 25.04.2017.
"Likovno rješenje grba i zastave Općine Murter-Kornati", 01.09.2016, Oćina Murter-Kornati, www.murter.hr
"Likovno rješenje grba i zastave općine Murter-Kornati", 02.09.2016, Općina Murter-Kornati@Facebook, www.facebook.com/MurterKornati/posts/1363781810316155
"Općina Murter-Kornati dobit će svoj grb i svečanu zastavu", 05.09.2016, Šibenski portal, sibenskiportal.rtl.hr
Hrvoslav Pavić: "Konačno: Ministarstvo uprave odobrilo grb i zastavu Općine Murter-Kornati", 06.03.2017, Rudina press, www.rudinapress.hr
Mario Marotti: "Ministarstvo uprave odobrilo grb i zastavu Općine Murter-Kornati", 07.03.2017, Šibenski portal, sibenskiportal.rtl.hr
"Grb i Zastava općine Murter-Kornati", 23.10.2015 [sic! 30.03.2017?], www.murter.hr/grb-i-zastava, 22.05.2017.
Statut Općine Murter-Kornati (pročišćeni tekst), 22.01.2019, Službeni glasnik Općine Murter-Kornati, br. 1/2019, 31.01.2019.
Statut Općine Murter-Kornati, 11.03.2021, Službeni glasnik Općine Murter-Kornati, br. 2/2021, 12.03.2021.

Grb Murter-Kornata je u plavome sa srebrnim obrubom s deset plavih tokruta srebrni desno uvijeni trokut. Uvijeni trokut predstavlja latinsko jedro, koje svjedoči o pomorskoj tradiciji, a plavi trokuti simboliziraju mnoštvo otoka u općini, koja tvrdi da je najotočnija općina na Sredozemlju. Zastava je bijela s plavo obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava bijeli je gonfalon obrubljen zlatno s tri repa, od kojih je srednji duži, a koji svaki ima na kraju zlatnu kićanku, s grbom u sredini, plavo ispisanim imenom općine u tri reda iznad njega, i dvama zelenim grančicama masline ukrštenima izpod grba.

Murter je 1999. godine izdvojen iz općine Tisno, a 2006. ime je izmjenjeno u Murter-Kornati.Pirovac

[Pirovac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Pirovac]
[Pirovac]
Prihvaćena: 10. studenog 2003.     Odobrena: 25. rujna 2003.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome u srebrnome/bijelome portalu stoji zlatni/žuti lik sv. Jurja.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: U četvrtastom štitu, u plavom polju, zlatni (žuti) sv. Juraj s mačem i štitom stoji u srebrnom (bijelom) portalu. (Čl. 3, Statutarna odluka, 2003; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2021.)
Opisi zastave: Jednobojna, plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatnom (žutom) trakom. (Čl. 4, Statutarna odluka, 2003.)
Zastava Općine: Jednobojna, plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatnom (žutom) trakom. Svečana zastava Općine: Plavi gonfalon obrubljen žutim rubom s tri trokutasto završavajuća repa i žutim resama uz donji rub. U sredini se nalazi žuto obrubljeni grb, iznad njega dvoredni lučni natpis imena Općine, a u repovima su ornamenti od grančica masline, vinove loze i smokve. (Čl. 7 i 8, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2021.)

Izvori: Općina Pirovac www.pirovac.hr 14.10.2005.
Statut Općine Pirovac, 14.09.1997, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 12/1997, 22.10.1997.
Statut Općine Pirovac, 01.10.2001, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 12/2001, 24.10.2001.
Statutarna odluka o uporabi grbu i zastavi Općine Pirovac, 10.11.2003, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 11/2003, 15.12.2003.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/98-01/1157, URBROJ: 514-09-01-03-4, 25.09.2003, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 11/2003, 15.12.2003.
Odluka o mjerilima za odobravanje uporabe grba i zastave Općine Pirovac, 10.11.2003, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 11/2003, 15.12.2003.
Statut Općine Pirovac, 21.07.2009, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 9/2009, 26.08.2009.
Statut Općine Pirovac, 18.03.2013, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 5/2013, 19.04.2013.
Statut Općine Pirovac, 23.02.2021, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 3/2021, 10.03.2021.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.
"Ovogodišnji najuspješniji učenici OŠ Pirovac primljeni kod načelnika ", 10.06.2016, www.pirovac.hr

Grb Pirovca je u plavom zlatni sv. Juraj s mačem i štitom stoji u srebrnom portalu. Sv. Juraj zaštitnik je mjesta, a portal je onakav kakav još uvijek stoji na gradskim zidinama. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava plavi je gonfalon obrubljen žutim s tri trokutasto završavajuća repa i žutim resama uz donji rub. U sredini se nalazi žuto obrubljeni grb, iznad njega dvoredni lučni natpis imena općine, a u repovima su (gledatelju slijeva na desno) su ornamenti od grančica masline, vinove loze i smokve.
U 1990-ima prvotno usvojen grb sadržavao je još u dnu i zelenog zmaja, ali je to odbilo Ministarstvo uprave.
Ovdje prikazana i opisana zastava odgovara dokumentaciji, no stvarno izrađena zastava razlikuje se u nekim pojedinostima, a prije svega u prikazanim ornamentima, koji su s lijeva na desno: smokva, maslina? i loza.

Općina Pirovac 1997. godine izdvojena je iz općine Tisno.Primošten

[Primošten] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Primošten]
[Primošten] [Primošten]
Prihvaćena: 26. listopada 2000.     Odobrena: 30. ožujka 2001.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome lik Gospe od Loreta, a okolo sedam zlatnih/žutih osmerokrakih zvijezda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opisi grba: Štit je oivičen zlatnom crtom, ispunjen plavo/ boja mora/ simbolom opstojnosti i postojanosti života na ovim prostorima. U sredini štita je lik Gospe od Loreta koja se štuje na ovim prostorima od XVIII.stoljeća, a nalazi se u središnjoj crkvi Sv. Jurja u Primoštenu. (Čl. 8, Odluka, 2000.)
Grb Općine Primošten čini štit koji je obrubljem zlatnom crtom i ispunjen plavom bojom mora, simbolom opstojnosti i postojanosti života na ovim prostorima. U sredini štita je lik Gospe od Loreta koja se štuje na ovim prostorima od 18. stoljeća, a nalazi se u središnjoj crkvi sv. Jurja u Primoštenu. (Čl. 5, Statut, 2021.)

Opisi zastave: Zastava je jednobojna plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 8, Odluka, 2000.)
Zastava Primoštena je plava sa žutim obrubljenim grbom u sredini koji prikazuje kip Crne Madone (Gospe od Loreta) okružen sa sedam zlatnih osmerokutnih zvijezda. Gospa od Loreta poštuje se u primoštenskom kraju od XVIII stoljeća dok se njen kip čuva u središnjoj crkvi Sv. Jurja u starom dijelu poluotoka Primošten. Zvijezde predstavljaju sedam otočića na kojima je mjesto izgrađeno. (Čl. 3, Odluka, 2012.)
Obje svečane zastave simetrično, svojom sredinom, vise na koplju koje na vrhu završava kod crkvene zastave križem, sve u identičnom izvedbi križa i koplja kao onog koje čuva bratovština Sv. Jurja. Izrađene su na materijalu – svili, izrađenom zlatovezom sa centralnim likom zaštitnice Općine Primošten „Gospe od Loreta“, sa pripadajućim metalnim stalkom na kojem samostalno stoje kada se tijekom godine iste ne koriste . (Čl. 5, Odluka, 2012.)
Zastava Općine Primošten jednobojna je i plave je boje, omjera 1:2 u skladu sa zakonskim odredbama. U središtu zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obrubljen zlatnožutom trakom. (Čl. 6, Statut, 2021.)

Izvori: Statut Općine Primošten, 20.04.1994, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 9/1994, 08.07.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Primošten, KLASA: 017-01/95-02/01, URBROJ: 2182/02-02/95-01, 28.03.1995.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Primošten, 26.10.2000, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 9/2000, 14.11.2000.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-02/00-01/4, URBROJ: 514-09-01-01-3, 30.03.2001, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 5/2001, 21.05.2001.
Statut Općine Primošten, 11.12.2001, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 19/2001, 21.12.2001.
Statut Općine Primošten, 29.06.2009, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 7/2009, 28.07.2009.
Odluka o načinu uporabe zastave kao posebnog obilježja Općine Primošten, 16.03.2012, Službeni vjesnik Općine Primošten, br. 3/2012, 27.03.2012.
Statut Općine Primošten, 29.03.2013, Službeni vjesnik Općine Primošten, br. 3/2013, 09.10.2013.
"Petrina: 'Hrvatske institucije su leglo kriminala!'", 22.04.2014, www.dnevno.hr, 21.08.2014.
"Stipe Petrina pobijedio, ali nije platio okladu", 20.05.2013, www.tportal.hr, 21.08.2014.
"Nema Kontraverzi,Stipe Petrina najbolji i Gotovo…!!!", 06.05.2012, Red Carpet, Nova TV, 21.08.2014.

Grb Primoštena prikazuje u plavom polju kip Crne Madone (Gospa od Loreta) okružen sa sedam zlatnih osmokrakih zvijezda. Gospa od Loreta poštuje se u ovom kraju od XVIII. stoljeća, a kip se čuva u središnjoj crkvi Sv. Jurja u Primoštenu. Zvijezde predstavljaju sedam otočića na kojima je mjesto izgrađeno. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.
Svečana zastava gonfalon je s grbom ispod naziva općine. Ispod grba nalaze se grančice smokve i masline te grozd vinove loze. Njezina inačica koristi se kao stolna zastavica.
Svečana zastava izrađena je u dva primjerka: svjetovna se koristi u općinskoj upravi, a crkvena se čuva u crkvi Sv. Jurja i koristi u procesijama. Izrađene su identično, osim što je crkvena zastava opremljena križem na vrhu koplja. Izrađene svečane zastave ponešto se razlikuju od originalnog dizajna - svijetlo plave su boje s bogatijim ornamentima ispod grba, te u bogatije izrađenim detaljima grba, najočitije na nimbusima iza glava, osjenčanim zvijezdama te tri reda okrasa na haljini.
Odluka iz 1995. samo deklarativno prihvaća inicijativu da se izradi grb i zastava, a da će pojedinosti "biti utvrđene naknadno".Promina

Sjedište: Oklaj

[Promina] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Promina]
[Promina]
Prihvaćena: 15. travnja 2019.     Odobrena: 29. srpnja 2019.
Dizajn: Željko Heimer, Zagreb
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome polju crvenu prominsku kapu nadvisuje plavi grozd s dva zelena lista.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s bijelo obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Promina je u srebrnome polukružnom štitu crvena prominska kapa koju nadvisuje plavi grozd s dva zelena lista. (Čl. 8, Odluka, 2019.)
Opis zastave: Zastava Općine Promina je tamno plave boje s grbom Općine Promina u sredini, obostrano, obrubljenom bijelom vrpcom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Središnja točka grba nalazi se u sjecištu dijagonala zastave. Visina grba iznosi 2/3 širine zastave. Svečana zastava Općine Promina je zlatnim obrubljena plava viseća zastava oblika gonfalona s tri repa s kićankama te s grbom Općine Promina u sredini, ispisanim imenom Općine Promina iznad i zlatnim ornamentima u repovima zastave. (Č. 9, Odluka, 2019.)
Izvori: Statut Općine Oklaj, 13.04.1994, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 6/1995, 28.07.1995.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Oklaj, 25.06.1997, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 9/1997, 23.09.1997.
Statut Općine Promina (pročišćeni tekst), 25.06.1997, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 9/1997, 23.09.1997.
Statut Općine Promina, 29.10.2001, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 17/2001, 11.12.2001.
Statut Općine Promina, 27.01.2006, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 4/2006, 20.03.2006.
Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje grba i zastave Općine Promina, 29.05.2006, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 4/2007, 06.04.2007.
Statut Općine Promina, 29.07.2009, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 10/2009, 04.09.2009.
Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje grba i zastave Općine Promina, 09.11.2013, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 11/2013, 19.11.2013.
Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje idejnog likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Općine Promina, 08.03.2017, Web stranice Općine Promina, www.promina.hr, 2017.
Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje idejnog likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Općine Promina, 08.03.2017, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 4/2017, 03.04.2017.
Javni poziv za predlaganje idejnog likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Općine Promina, 28.006.2017, Web stranice Općine Promina, www.promina.hr, 2017.
Statuta Općine Promina, 29.01.2018, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 2/2018, 23.02.2018.
Odluka o grbu i zastavi Općine Promina, 29.03.2018, Web stranice Općine Promina, www.promina.hr, 2018.
Odluka o grbu i zastavi Općine Promina, 15.04.2019, Web stranice Općine Promina, www.promina.hr, 2019.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/18-01/2, URBROJ: 515-22/2-19-8, 29.07.2019.
Statuta Općine Promina, 10.02.2021, Službeno glasilo Općine promina, br. 1/2021, 11.02.2021.

Grb Promine je u srebrnome crvena prominska kapa nadvišen plavim grozdom s dva zelena lista. Srebrna pozadina grba simbolizira krški reljef, prominska kapa, lokalno zvana i turcizmom fes tradiciju i kulturu stanovnika, a grozd najvažniji poljoprivredni proizvod ovog kraja. Zastava je plava s bijelo obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je plavi gonfalon s grbom u sredini, zlatnim imenom općine u dva luka iznad i tri zlatna spiralna ornamenta slična onima kakvi se nalaze na kapi u tri repa u dnu.
Ovi simboli dostavljeni su Ministarstvu upravu na odobrenje.

Do 1997. općina je nosila naziv Oklaj.


Promina, 2018.

[Promina, 2018.] [Povijesna] 1:2 [Promina, 2018.]
Prihvaćena: 29. ožujka 2018.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u (ograničenoj) uporabi.
Dizajn: Željko Heimer, Zagreb
Opis grba: U polukružnom štitu na plavoj podlozi ukršteni srebrni/bijeli valoviti mač zlatnog/žutog rukohvata i zlatna/žuta vaga nadvisuju srebrnu kuglu označenu crvenim križem. (Čl. 8, Odluka, 2018.)
Opis zastave: Zastava Općine Promina je crvene boje, omjera 1:2, sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini, na sjecištu dijagonala. Visina grba iznosi 2/3 širine zastave. (Čl. 9, Odluka, 2018.)
Napuštena: 15. travnja 2019.
Izvori: Statut Općine Oklaj, 13.04.1994, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 6/1995, 28.07.1995.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Oklaj, 25.06.1997, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 9/1997, 23.09.1997.
Statut Općine Promina (pročišćeni tekst), 25.06.1997, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 9/1997, 23.09.1997.
Statut Općine Promina, 29.10.2001, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 17/2001, 11.12.2001.
Statut Općine Promina, 27.01.2006, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 4/2006, 20.03.2006.
Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje grba i zastave Općine Promina, 29.05.2006, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 4/2007, 06.04.2007.
Statut Općine Promina, 29.07.2009, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 10/2009, 04.09.2009.
Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje grba i zastave Općine Promina, 09.11.2013, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 11/2013, 19.11.2013.
Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje idejnog likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Općine Promina, 08.03.2017, Web stranice Općine Promina, www.promina.hr, 2017.
Javni poziv za predlaganje idejnog likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Općine Promina, 28.006.2017, Web stranice Općine Promina, www.promina.hr, 2017.
Statuta Općine Promina, 29.01.2018, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 2/2018, 23.02.2018.
Odluka o grbu i zastavi Općine Promina, 29.03.2018, Web stranice Općine Promina, www.promina.hr, 2018.
Odluka o grbu i zastavi Općine Promina, 15.04.2019, Web stranice Općine Promina, www.promina.hr, 2019.

Općina je usvojila grb 2018. u plavome ukršteni srebrni valoviti mač i zlatna nadvisuju srebrnu kuglu označenu crvenim križem. Valoviti mač, vaga i kugla simboli su sv. Mihovila, zaštitnika općine. Usvojena je crvena zastava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.
Ove simbol nije odobrilo Ministarstvo uprave, te je općina pokrenula postupak usvajanja novih simbola.Rogoznica

[Rogoznica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Rogoznica]
[Rogoznica]
Prihvaćena: 15. rujna 2022.     Odobrena: 12. srpnja 2022.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema idejnom rješenju Željke Lušić, restauratorice i konzervatorice iz Rogoznice
Odobreni blazon grba: U plavome polju na srebrnoj/bijeloj hridi srebrni/bijeli svjetionik s trostruko udesno omotanim zlatnim/žutim zmajem uzdignutih krila.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Rogoznica je u obliku srcolikog štita, s plavom podlogom, na srebrno-bijeloj morskoj hridi je srebrno-bijeli svjetionik trostruko udesno omotan zlatnim morskim zmajem, uzdignutih krila s crvenim jezikom. (Čl. 5, Odluka, 2022.)
Opis zastave: Zastava Općine Rogoznica je jednobojna, plave boje, omjera dužine i širine 2:1, sa grbom Općine Rogoznica u sredini na sjecištu dijagonala. Grb je obrubljen zlatno-žutim rubom, omjer visine grba je 2/3 širine zastave. (Čl. 7, Odluka, 2022.)
Izvori: Statut Općine Rogoznica, 26.10.1997, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 14/1997, 02.12.1997.
Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje grba i zastava Općine Rogoznica, 15.06.1999, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 7/1999, 23.07.1999.
Statut Općine Rogoznica, 09.10.2001, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 13/2001, 31.10.2001.
Statut Općine Rogoznica, 20.12.2005, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 16/2005, 29.12.2005.
Statut Općine Rogoznica, 17.07.2009, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 9/2009, 26.08.2009.
Statut Općine Rogoznica (pročišćeni tekst), 23.07.2013, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 13/2013, 27.12.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Rogoznica, 29.01.2018, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 2/2018, 23.02.2018.
Odluka o grbu i zastavi Općine Rogoznica, 15.09.2022, Službeni vjesnik Općine Rogoznica, br. 6/2022, 16.09.2022.
Rješenje Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: UP/I-017-02/21-01/04, URBROJ: 514-22/02-22-05, 12.07.2022.

Grb općine je u plavome zlatni zmaj koji se ovija oko srebrnog svjetionika na stijeni. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava plave je gonfalon s tri trokutasto ravršavajuća repa, od kojih je srednji duži, s grbom u sredini, imenom općine u dva luka izna i ukrštenim grančicama masline i loze ispod.
Prikazana je osmerokutna kula svjetionika Hrid Mulo, koji se nalazi na istoimenoj hridi na otvorenom moru oko 2 nautičke milje jugozapadno od Rogoznice, a sagrađen je 1873. godine, a lokalno se naziva i Biofanat. Zmaj se odnosi na malo slano jezero na poluotoku Gradini nazvano Zmajevo oko.

Općina Rogoznica izdvojena je 1997. godine iz općine Primošten.Ružić

Sjedište: Gradac

[Ružić] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ružić]
Prihvaćena: 24. kolovoza 2002.     Odobrena: 25. rujna 2003.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zelenome zlatni/žuti mauzolej.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Ružić čini četvrtasti štit u zelenom polju u sredini kojeg je zlatno-žuta grobnica obitelji Meštrović. Zelena boja simbolizira Petrovo Polje koje se proteže cijelim područjem općine, a zlatno žuta pšenicu kao osnovnu poljoprivrednu kulturu. (Čl. 2, Odluka, 2002; Čl. 2, Odluka o grbu i zastavi, 2004.)
Opis zastave: Zastava Općine Ružić je jednobojna zelene boje. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatnožutom trakom. Zastava je omjera 1:2. (Čl. 3, Odluka, 2002; Čl. 3, Odluka o grbu i zastavi, 2004.)
Izvori: Statut Općine Ružić, 28.03.1994, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 8/1996, 10.09.1996.
Statut Općine Ružić, 27.04.2002, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 8/2002, 12.06.2002.
Odluka o grbu i zastavi Općine Ružić, 24.08.2002, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 14/2002, 20.11.2002.
Odluka o grbu i zastavi Općine Ružić, 24.08.2002, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 6/2004, 02.07.2004.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, urpave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/02/01/0033, URBROJ: 514-09-01-03-3, 25.09.2003, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 6/2004, 02.07.2004.
Odluka o uporabi grba i zastave Općine Ružić, 24.08.2002, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 6/2004, 02.07.2004.
Statut Općine Ružić, 11.02.2006, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 4/2006, 20.03.2006.
Statut Općine Ružić, 14.07.2009, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 8/2009, 18.08.2009.
"Proslava dana Općine i Male gospe", 20.09.2013, Općina Ružić, www.opcina-ruzic.hr, 20.12.2014.
Statut Općine Ružić, 12.03.2021, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 7/2021, 26.04.2021.

Grb Ružića je u zelenom zlatni mauzolej. Prikazan je mauzolej obitelji Meštrović u Otavicama, koji je izgradio poznati umjetnik i koji dominira krajolikom cijele općine. Odluka objašnjava simboliku boja: zelena za Petrovo Polje koje se proteže cijelim teritorijem općine, a zlatno-žuta za pšenicu, glavni poljoprivredni proizvod. Zastava je zelena sa zlatno-žuto obrubljenim grbom u sredini.Tisno

[Tisno] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Tisno]
[Tisno]
Prihvaćena: 9. ožujka 2001.     Odobrena: 25. lipnja 2001.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome preko horizontalno ulijevo položenog mača crveni plašt sv. Martina.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Tisno čini poluokrugli štit plave boje na kojem je horizontalno, ulijevo položen mač zlatne drške i srebrne (bijele) oštrice, preko koje je presavijen crveni plašt, što predstavlja atribute sv. Martina. (Čl. 2, Odluka, 2001.)
Grb Općine čini poluokrugli štit plave boje na kojem je horizontalno, ulijevo položen mač zlatne drške i srebrne (bijele) oštrice preko koje je presavijen crveni plašt, što predstavlja atribute sv. Martina. (Čl. 8, Statut, 2001; Čl. 6, Statut, 2009.)
Grb Općine Tisno čini poluokrugli štit plave boje na kojem je horizontalno, ulijevo položen mač zlatne drške i srebrne (bijele) oštrice preko koje je presavijen crveni plašt, što predstavlja atribute Sv. Martina. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Tisno je jednobojne plave boje, omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Tisno, obostrano, obrubljen zlatnom žutom trakom. (Čl. 3, Odluka, 2001.)
Počasna zastava Općine Tisno ima dimenzije 80x160 cm, dvostruko skrojena i podstavljena, jednobojna tamno-plave boje. Izrađena je od materijala svečane zastave atlas-svila visokog sjaja, na rubovima obrubljena zlatnom trakom, a na dnu repova zlatnim resicama. U sredini gonfalona nalazi se grb Općine Tisno iscrtan specijalnim bojama za tekstil, završno sve konture obrađene specijalnim konturnim bojama s efektom reljefnosti. Ispod grba, u repovima gonfalona nacrtani su ukrasni ornamenti-grančice masline i vinove loze, zlatno obojani, obrubljeni zlatnom konturnom bojom. Iznad grba zlatnim slovima ispisan je natpis: OPĆINA TISNO, a sva zlatna slova obrubljena su zlatnom konturnom bojom. Ukrasni štap za ovjes gonfalona izrađen je od drva ili mesinga s ukrasnim kuglama, opremljen priborom za ovjes, zlatnim cordonom, ukrasnim kuglicama, cufićima i alkom. Pribor za nošenje zastave je drveno ili mesingano koplje visine H=2,8 m, zaštićeno odgovarajućim bezbojnim lakom. (Čl. 4, Odluka, 2001.)
Zastava Općine je plave boje, omjera 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano obrubljen zlatno-žutom trakom. (Čl. 8, Statut, 2001; Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Općine Tisno je plave boje, omjera 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Tisno obostrana obrubljen zlatno-žutom trakom. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Izvori: Fotografija znaka na ulazu u Tisno, ljubaznošću Željka Pavasovića, 11.02.2005.
Statut Općine Tisno, 23.06.1994, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 12/1994, 04.11.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Tisno, 09.03.2001, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 13/2001, 31.10.2001.
Rješenje Ministartsva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/01/69, UBROJ: 514-09-01-01-2, 25.06.2001, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 13/2001, 31.10.2001.
Statut Općine Tisno, 05.10.2001, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 15/2001, 21.11.2001.
Statut Općine Tisno, 07.08.2009, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 11/2009, 10.09.2009.
Statut Općine Tisno, 25.03.2013, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 5/2013, 19.04.2013.

Grb Tisnog je u plavom preko srebrnog mača sa zlatnom drškom vrhom okrenutim ulijevo prebačen je crveni ogrtač. Ove oznake odnose se na sv. Martina. Zastava je plava sa zlatno-žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava tamno je plavi gonfalon dimenzija 80×160 cm, obrubljen zlatno i sa zlatnim resama uz donji rub. U sredini se nalazi grb, ispod njega ornamenti od grančica masline i vinove loze. Iznad je natpis "OPĆINA TISNO" zlatnim slovima. Stolna zastavica je istog sadržaja, ali pravokutna.Tribunj

[Tribunj] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Tribunj]
[Tribunj] [Tribunj]
Prihvaćena: 16. listopada 2014.     Odobrena: 19. studenog 2015.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome polju drvenu kašetu sa pet srebrnih/bijelih riba nadvisuje maslinova grančica sa šest zlatnih/žutih maslina.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Tribunj čini poluokrugli štit u plavom, u glavi štita zelena maslinova grančica žutih-zlatnih plodova, dolje, u drvenoj kašeti bijele srebrne ribe (5). (Čl. 8, Statutarna odluka, 2014.)
Opis zastave: Zastava Općine je jednobojna, tamnoplave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. Svečana zastava - gonfalon Općine s kompletnim priborom za ovjes za nošenje i postavljanje izvedena je na sljedeći način: - zastava je dimenzija 80×160cm, zastava je jednobojna tamnoplave boje, dvostruko skrojena i podstavljena. Materijal izrade svečane zastave je ATLAS-SVILA visokog sjaja, boje u skladu sa likovnim rješenjem ili sa odabranim uzorkom materijala. Na rubovima je obrubljena zlatnom trakom a na dnu repa zlatnim resicama. U sredini gonfalona nalazi se grb Općine obrubljen trakama u boji starog zlata. Iznad grba zlatnim slovima ispisan je natpis Općina Tribunj, ispod grba, u repu gonfalona nalaze se žute-zlatne grančice, ukrasni ornamenti masline i vinove loze zlatno obojani. Ukrasni štap za ovjes gonfalona izrađen je od drva ili mesinga sa ukrasnim kuglama, opremljen priborom za ovjes, zlatnim cordonom, ukrasnim kuglicama, cufićima i alkom. Pribor za nošenje zastave je drveno ili mesingano ukrasno koplje, visine H=2,78 m zaštićeno odgovarajućim bezbojnim lakom. Pribor za postavljenje zastave je masivno, od željeza unikatno iskovano postolje, obojano zlatnom bojom. (Čl. 10, Statutarna odluka, 2014.)
Izvori: Statut Općine Tribunj, 14.12.2006, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 17/2006, 22.12.2006.
Natječaj za idejno, likovno i grafičko rješenje grba i zastave Općine Tribunj, 25.01.2008, Narodne novine, br. 18/2008, 13.02.2008.
Odluka o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje grba, zastave i loga Općine Tribunj, 11.08.2008, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 8/2008, 12.08.2008. str. 80
Odluka o poništenju natječaja za idejno, likovno i grafičko rješenje grba i zastave Općine Tribunj, 04.02.2009. Službena web stranica Općine Tribunj, www.tribunj.hr
Statut Općine Tribunj, 20.07.2009, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 9/2009, 26.08.2009.
Statut Općine Tribunj, 28.03.2013, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 5/2013, 19.04.2013.
“Općina Tribunj dobila vlastita obilježja”, 29.10.2014, Šibenski portal, sibenskiportal.hr, 20.11.2014.
Statutarna odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Tribunj, 16.10.2014, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 12/2014, 13.11.2014.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/14-01/6, URBROJ: 515-02-02-01/1-15-03, 19.11.2015.

Grb Tribunja je u plavom pet riba u drvenoj kašeti i u zaglavlju zelena maslinova grančica zlatnih plodova. Predstavlja tradicionalne tribunjske industrije - proizvodnju maslinovog ulja i organizirano ribarstvo. Pet riba mogu predstavljati i pet povijesnih sela u općini. Plava pozadina predstavlja more. Zastava je tamno plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava tamno je plavi gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama, sa zlatno obrubljenim grbom u sredini, imenom općine iznad i grančicama masline i loze ispod. Stolne su zastavice pojedostavljenog oblika svečane - okomite trokutastog kraja žuto obrubljene s grbom u sredini, imenom općine i grančicama.

Općina Tribunj 2006. godine izdvojena je iz grada Vodica.Unešić

Izvori: Statut Općine Unešić, Službeni vjesnik Županije Šibenske, br. 13/1994, 24.11.1994.
Statut Općine Unešić, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 1/2002, 12.02.2001.
Statut Općine Unešić, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 5/2006, 05.04.2006.
Statut Općine Unešić, 06.08.2009, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 10/2009, 04.09.2009.
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu grba i zastave Općine Unešić, 18.08.2017, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 12/2017, 27.11.2017.
Statut Općine Unešić, 16.04.2018, Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 5/2018, 16.05.2018.

Općina je 2017. osnovala povjerenostvo sa zadaćom pripreme prijedloga grba i zastave.[Prethodna stranica: Šibensko-kninska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Sibenik and Knin County - Communities][Slijedeća stranica: Vukovarsko-srijemska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2023 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.