[Prethodna stranica: Krapinsko-zagorska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Sisak and Moslavina County][Slijedeća stranica: Sisačko-moslavačka županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 12. prosinca 2018.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Sisačko-moslavačke županije.

Sisačko-moslavačka županija


Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Županijske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim županijskim dokumentima.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Sisačko-moslavačka županija

Sjedište: Sisak

[Sisačko-moslavačka županija] [Normal] [Okomita] [Povijesna] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sisačko-moslavačka županija]
[Sisačko-moslavačka županija]
[Sisačko-moslavačka županija]
Prihvaćena: 15. rujna 1994.     Odobrena: Da, datum nepoznat.
Opis grba: Grb Županije Sisačko-moslavačke u obliku je štita i raskoljen je na dva polja i obrubljen zlatnom trakom. U lijevom dijelu, na zelenom polju je stojeći lik bijele rode, sa crnim repom i crvenim kljunom i nogama, od kojih je jedna podignuta. Roda je okrenuta na lijevo. U desnom dijelu, na modrom polju je mač okrenut oštricom prema dolje. Oštrica je bijele boje, balčak je crni, sa tankom bijelom središnjom linijom na štitniku i držaču koji završava crvenom jabučicom. Iznad štita se nalazi kruna sa sedam kula, koja se u blagom luku spaja s lijevim i desnim gornjim dijelom štita. Kule su zlatne boje, u donjem dijelu su otvorena vrata, a na vrhu svake kule su po četiri prsobrana. Središnja kula je najveća. (Čl. 6, Odluka, 1994.)
Opis zastave: Zastava Županije Sisačko-moslavačke sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave s grbom Županije u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Zastava započinje s lijeva crvenom okomitom trakom preko cijele širine zastave, a zauzima 1/10 ukupne dužine zastave, na nju se naslanja bijela traka istih dimenzija, a cijelo preostalo polje je plave boje. Na sredirii zastave nalazi se grb Županije Sisačko-moslavačke, a središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. (Čl. 9, Odluka, 1994.)
Izvori: Statut Županije Sisačko-Moslavčke, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Sisačko-Moslavačke (Sisak), br. 6/1994, 21.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Županije Sisačko-moslavačke, 15.09.1994, Službeni glasnik Županije Sisačko-Moslavačke (Sisak), br. 13/1994, 29.09.1994.
Statut Sisačko-moslavačke županije, 14.11.2001, Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije (Petrinja), br. 10/2001, 21.11.2001.
Statut Sisačko-moslavačke županije, 31.07.2009, Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije (Petrinja), br. 11/2009, 03.08.2009.
"Zastava i grb: Informacije o Županiji", Sisačko-moslavačka županija, https://www.smz.hr/grb, 2018.

Grb je raskoljen, desno u zelenom na jednoj nozi stoji bijela roda crnog repa, crvenog kljuna i nogu, lijevo u plavom mač vrhom nadolje, sve okruženo zlatnim rubom i okrunjen krunom od sedam kula. Kruna je izvedena iz slične krune u grbu grada Siska. Roda je česta ptica u području, a uz rijeku Savu u Županiji je i rezervat prirode čuven po rodama. Mač je simbol odlučnosti pučanstva županije da se brane, a okrenut nadolje simbolizira spremnost za mir. Zastava je plava s crvenom i bijelom prugom uz koplje te s grbom u sredini, pravilno rotiran za vodoravno ili okomito isticanje. Osim toga rabi se i vodoravna inačica s crvenom i bijelom prugom uz gornji rub, iako se ona nerijetko zapravo ističe okomito.


Sisačko-moslavačka županija, inačica

Bez zastave. [Sisačko-moslavačka županija, inačica]
Izvor: Povijest saborske palače, Hrvatski sabor, www.sabor.hr, 2007.

Inačica koja je prikazana je među prikazom grbova županija u skupštinskoj dvorani nekadašnjeg Županijskog doma Hrvatskog sabora (danas Dvorana Josipa Šokčevića), je grb raskoljen u zlatnom roda i u plavom nadolje okrenut srebrni mač zlatnog rukohvata. Za sada je to jedino poznato mjesto gdje se takav grb koristi. Moguće je da je to inačica koju je Ministarstvo odobrilo.[Prethodna stranica: Krapinsko-zagorska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Sisak and Moslavina County][Slijedeća stranica: Sisačko-moslavačka županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2018 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.