[Prethodna stranica: Splitsko-dalmatinska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Split and Dalmatia County - Communities][Slijedeća stranica: Istarska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 1. listopada 2000.
Posljednja promjena: 26. prosinca 2023.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Splitsko-dalmatinske županije. Bilješke: BV = Baška Voda, DR = Dugi Rat, Du. = Dugopolje, Le. = Lećevica, Lo. = Lokvičići, Ma. = Makarska, Ne. = Nerežišća, PD = Primorski Dolac, Po. = Podbablje, Pr. = Positra, Ps. = Podstrana, Pu. = Pučišća, So. = Solin, Su. = Supetar, Še. = Šestanovac, Tr. = Trogir, Tu. = Tučepi, Za. = Zadvarje

Splitsko-dalmatinska županija - općine


 1. Baška Voda
 2. Bol
 3. Brela
  • Donja Brela, 1993. – 1997.
 4. Cista Provo
 5. Dicmo
 6. Dugi Rat
 7. Dugopolje
 8. Gradac
 9. Hrvace
 10. Jelsa
 11. Klis
 12. Lećevica
  • Kaštelska Zagora, 1993. – 1997.
 13. Lokvičići
 14. Lovreć
 15. Marina
 16. Milna
 17. Muć
 18. Nerežišća
 19. Okrug
 20. Otok
 21. Podbablje
 22. Podgora
 23. Podstrana
 24. Postira
 25. Prgomet
 26. Primorski Dolac
 27. Proložac
  • Donji Proložac, 1993. – 1997.
 28. Pučišća
 29. Runovići
 30. Seget
 31. Selca
 32. Sućuraj
 33. Sutivan
 34. Šestanovac
 35. Šolta
 36. Tučepi
 37. Zadvarje
 38. Zagvozd
 39. Zmijavci
  • Zmijava-Runović, 1993. – 1997.

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim općinskim dokumentima.
Godine 1994. općina Donja Brela preimenovana je u Brela, a 1997. općine Kastelška Zagora, Donji Proložac i Zmijava-Runović preimenovane su u Lećevica, Proložac i Zmijavci. Istodobno novoustrojene su općine Dugopolje, Lokvičići, Okrug, Progomet, Primorski Dolac, Runovići, Sutivan, Tučepi i Zadvarje.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Baška Voda

[Baška Voda] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Baška Voda]
Prihvaćena: around 1996 ?     Odobrena: 11. lipnja 1998.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome zlatni jednojarbolni brod sa bijelim trokutastim jedrom, na jarbolu crvena trokutasta zastava vijori udesno.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Izvori: Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/94-01/27, URBROJ: 515-04-03/1-98-7, 11.06.1998.
Općina Baška Voda www.baskavoda.hr 07.10.2003
Skup HDZ-a u Baškoj Vodi, Županijski odbor HDZ Splitsko-dalmatinske županije, http://dalmacija.hdz.hr 12.05.2009
Statut Općine Baška Voda, 13.08.2009, Glasnik Općine Baška Voda, br. 10/2009, www.opcinabaskavoda.com, 10.11.2010.

Grb Baške Vode je u plavom zlatni brod s jednim srebrnim jedrom i crvenim plamencem na vrhu jarbola. Ova vrsta plovila naziva se leut. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.
Rješenje Ministarstva referira se na Odluku iz 1994., kojom je usvojen drugačiji dizajn. Čini se da današnje rješenje nije formalno usvojeno u općini.


Baška Voda, 1994. - oko 1996.

Prihvaćena: 14. travnja 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u (ograničenoj) uporabi.
Opis grba: Opis grba ili blazoniranje počima izgledom starog pomorskog broda - štele, bijele boje - crnih kontura, na valovitome moru. Štela ima svoje povjesno jedro, trokutastog oblika s dvije ravne crte, koje iz lijeve strane grba iz zajedničke točke idu koso prema desnoj strani, gdje se spajaju polukružnom trečom stranicom. Na jedru su istaknuta crveno bijela polja što obilježava pripadnost Republici hrvatskoj. Konture jedra su crne boje. Valovito more, bijele boje, simboliziraju po tri vala u dva reda, na dnu grga, crne boje. U pozadini grba: - crkva s preslicom je bijele boje, s crnim konturama, i križem crne boje, što Općini daje vjersko obilježje. - planina s dva vrha, bijele boje - crnih kontura, (lijevo Sv. Ilija, desno Sv. Jure), dva najviša vrha planine Biokovo. - na gornjem dijelu grba, koji je odvojen vodoravnom crtom, crne boje, piše OPĆINA BASKA VODA crnom bojom. Povjesna obilježja grba temelejna su na osnovnim djelatnostima ondašnjih pomoraca i težaka ovog kraja. Baška Voda bila je poznata Srednjojadranska tranzitna luka, spojnica otoka, Zagore i Srednje Bosne, a ta transportna veza se održavala brojnim štelama na jedra, bez obzira na vremenske (ne) prilike, uz ufanje u vjeru i Sv. Nikolu, zaštitnika putnika i mornara, čija se crkva nalazi u pozadini grba. [sic!] (Čl. 7, Odluka, 1994.)
Opis zastave: Zastava Općine Baška Voda sastoji se od dva polja pravokutnog oblika, s odnosom 2 :1. Donje dvije trečine zastave su plave boje - boja mora, a gornja trečina je narančaste boje - boja zalaza sunca. Općinski grb se nalazi u plavom polu zastave , a odvojen je tankom niti boje stsrog zlata . Rubovi zastave su takodjer boje starog zlata. [sic!] (Čl. 10, Odluka, 1994.)
Napuštena: around 1996 ?
Izvor: Odluka o grbu i zastavi Općine Baška Voda, 14.04.1994, Glasnik, Službeno glasilo Općine Baška Voda, br. 1/1995.

Originalnop usvijen grb prikazuje štelu - tradicionalni brod s jednim trokutastim jedrom, obojanim crveno-bijelim kvadratima, na bijelom valovitom moru (tri vala u dva reda), te u pozadini crkvica s preslicom i bijela planina s dva vrha. The originally adopted coat of arms shows a štela - a traditional boat with a single triangular sail, red-white chequy patterned, upon wavy white sea (three waves in two rows), and in the backgournd a small church with distaff belfry, and a two tops mountain. The community name is inscribed above the shield. The flag is bicolour of orange and blue, the latter being double width of the former, with the coat of arms golden bordered in the blue field and a golden border all around the flag. It is unclear if this describes a horizontal or a vertical flag.Bol

[Bol] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Bol]
Prihvaćena: grb: 04.06.1997.; zastava: 22.12.1997.     Odobrena: Da, datum nepoznat.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Opisi grba: Prijedlog grba općine Bol je redizajnirani povijesni grb mjesta Bol. Grb se sastoji od štita u gornjem djelu pravokutnog, a u donjem dijelu polukružnog. Štit je vodoravno podjeljen u odnosu 6:1. Gornji veći dio je tirkizno plave boje. Donji manji dio je zelene boje. Na donjem zelenom polju stoji lav u poluprofilu, okrenute glave. Lav je obojen žuto ili zlatno (prema mogućnosti izvedbe). U gornjem tirkizno plavom djelu štita, iznad lava, nalazi se od ramena polusavinuta desna ruka težaka, sa zavrnutim rukavom košulje. Ruka drži zelenu lovorovu grančicu. Rukav je obojen žutom, odnosno zlatnom, a podlaktica ružičastom bojom. (Čl. 1, Odluka o prihvaćanju prijedloga za grb, 1997.)
Grb Općine Bol se sastoji od štita, u gornjem dijelu pravokutnog, a u donjem dijelu polukružnog. Štit je vodoravno podijeljen u odnosu 6:1. Gornji veći dio je tirkizno plave boje. Donji manji dio je zelene boje. Na donjem zelenom polju stoji lav u poluprofilu, okrenute glave. Lav je obojen žuto ili zlatno. U gornjem, tirkizno plavom dijelu štita, iznad lava, nalazi se od ramena polu savinuta desna ruka težaka, s zavrnutim rukavom košulje. Ruka drži zelenu lovorovu grančicu. Rukav je obojen žuto ili zlatno, a podlaktica ružičastom bojom. (Čl. 10, Statut, 2006; Čl. 7, Statut, 2009; Čl. 7, Statut, 2014; Čl. 7, Statut, 2015.)

Opisi zastave: Zastava općine Bol je modre boje sa apliciranim grbom općine Bol u sredini zastave. Grb općine Bol je obrubljen žutim okvirom. Odnos površine grba i površine zastave je 1:6. Odnos visine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 1, Odluka o prihvaćanju prijedloga za zastavu, 1997.)
Zastava Općine Bol je modre boje s apliciranim grbom Općine Bol u sredini zastave. Grb Općine Bol je obrubljen žutim okvirom. Odnos površine grba i zastave je 1:6. Odnos visine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 11, Statut, 2006; Čl. 8, Statut, 2009; Čl. 8, Statut, 2014; Čl. 8, Statut, 2015.)

Izvori: Općina Bol na Braču, www.bolnabracu.com 20.12.2003
(Statut Općine Bol, Službeni glasnik Općine Bol, br. 2/1994.)
(Odluka o prihvaćanju prijedloga za grb općine Bol, 19.11.1994.)
Odluka o prihvaćanju prijedloga za grb općine Bol, 04.06.1997, Službeni glasnik Općine Bol, br. 3/1997, 24.05.1997.
Odluka o prihvaćanju prijedloga za zastavu općine Bol, 22.12.1997, Službeni glasnik Općine Bol, br. 5/1997, 23.08[>12].1997.
Statut Općine Bol, 03.02.2006, Službeni glasnik Općine Bol, br. 1/2006, 04.02.2006.
Statut Općine Bol, 22.09.2009, Službeni glasnik Općine Bol, br. 5/2009, 23.09.2009.
Statut Općine Bol (pročišćeni tekst), 06.10.2014, Službeni glasnik Općine Bol, br. 11/2014, 07.10.2014.
Statut Općine Bol (pročišćeni tekst), 27.01.2015, Službeni glasnik Općine Bol, br. 1/2015, 23.02.2015.
Službene stranice općine Bol, www.opcinabol.hr, 20.08.2009.
"Strategija turističkog razvoja i akcijski plan Općine Bol - sažetak", Bol, 2007. www.bol.hr
Hugo Gerard Ströhl: "Städte-Wappen von Österreich-Ungarn", Wien, 1904 (2002 Archiv Verlag reprint), p. 83
Urkunde, Wien, 8. Oktober 1888. (dokument izložen u Općini Bol)

Grb Bola je u plavom polju na zelenom podnožju stoji zlatni lav okrenut na lijevo glave u poluprofilu te u zaglavlju savijena ruka težaka odjevena u zlatni zavrnuti rukav i drži zelenu lovorovu grančicu. To je u biti povijesni grb Bola iz 1888. Zastava je tamno plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.


Bol, 1888.

[Bol, 1888.] [Rekonstrukcija] [Bol, 1888.]
Opis grba: Im blauen Schilde ein auf erdigem Boden linkswärts stehender und vorwärts sehender goldener Löwe, übersliegern vor einer aus einem braunen roth gesütlerten Halbärmel links hervorgehenden überbogenen bloszen Hand, welche einen grünen Oliven-zweig emporhält. Der Schild umgicht eine goldene Arabeskeneinsassung. [U plavom štitu na zemljanom tlu stoji na lijevo okrenuti naprijed gledajući zlatni lav, iznad njega na lijevo savijena gola ruka odjevena do pola u smeđi crveno obrubljeni rukav, koja drži uzdignutu zelenu grančicu masline. Štit je obrubljen zlatnim arabesknim okvirom.] (Urkunde, 1888.)
Izvori: Hugo Gerard Ströhl: "Städte-Wappen von Österreich-Ungarn", Wien, 1904 (2002 Archiv Verlag reprint), p. 83
Urkunde, Wien, 8. Oktober 1888. (document on display in the Community of Bol)

bolu je grb dodijeljen 8. listopada 1888. godine. Iako je originalno podnožje grba opisano smeđe, navedena je boja lavljih očiju zelena, a ruka je odjevena u crveno porubljen smeđi rukav, držeći maslinovu grančicu, no tadašnji likovni prikaz je zapravo gotovo potpuno isti današnjem. Početkom XX. stoljeća Bol je koristio crveno-bijelo-plavu trobojnicu s općinskim grbom u sredini.Brela

[Brela] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Brela]
[Brela]
Prihvaćena: 2. studenog 1995.     Odobrena: 27. listopada 1997.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome na srebrnoj/bijeloj stijeni dva bora.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Brela je mladi grb, napravljen po heraldičkim pravilima. Opis grba ili blazoniranje počima izgledom štita. U polju štita predstavljena je bijela stijena s dva bora u naravnoj boji. (Čl. 7, Odluka, 1995.)
Grb Općine Brela je: u plavome na srebrnoj/bijeloj stijeni dva bora. (Čl. 5, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava općine Brela sastoji se od plavog polja, pravokutnog oblika sa odnosom stranica 2:1. Na prednjoj strani po sredini nalazi se grb općine Brela opisan u članku 7. ove Odluke. Grb je odijeljen od plavog polja bijelim rubom. (Čl. 10, Odluka, 1995.)
Zastava Općine Brela je plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009.)

Izvori: Odluka o grbu i zastavi općine Brela, 02.11.1995, Glasnik, Službeno glasilo Općine Brela, br. 3/1995, 02.11.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/90, URBROJ: 515-04-03/1-97-3, 27.10.1997.
Brolanenses, društvo prijatelja kulturne i prirodne baštine Breljana, brolanenses.hr, 15.12.2007.
Statut Općine Brela, 14.07.2009, Glasnik - službeno glasilo Općine Brela, br. 4/2009, www.opcina-brela.hr, 20.12.2010.

Grb Brela je u plavom dva drveta rastu iz srebrne stijene. Grb prikazuje tzv. Kamen Brela koji se uzdiže u moru ispred mjesta. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava (što treba još potvrditi) je plavi gonfalon s grbom u sredini, imenom općine iznad i dvije grančice bora.
Originalno je zastava usvojena s bijelim obrubom oko grba.

Do 1994. ime općine je bilo Donja Brela.Cista Provo

[Cista Provo] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Cista Provo]
Prihvaćena: 11. travnja 1997.     Odobrena: Nepoznato.
Dizajn: Boris Šitum, likovni umjetnik iz Splita
Opis grba: Štit grba Općine je crvene boje. Na štitu su križno ukomponirani ključevi. Desni ključ je žute boje, a lijevi ključ je bijele boje. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Opis zastave: Zastava Općine je plave boje, omjera i širine 1:2. Grb je smješten u gornji lijevi kut zastave. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Izvori: Općina Cista Provo - Službene stranice, www.opcina-cista-provo.hr 15.10.2007.
Boris Šitum: Obrazloženje novog prijedloga grba i zastave Općine Cista Provo, 01.02.1997.
Odluka o grbu i zastavi općine Cista Provo, 11.04.1997.
Statut Općine Cista Provo, 17.08.2009, Službeni glasnik Općine Cista Provo, br. 2/2009.

Grb Ciste Provo je u crvenom ukršteni zlatni i srebrni ključ dvostrukih oštrica čije su drške u zaglavlju. Odnosi se na sv. Petra, zaštitnika Ciste Provo. Zastava je plava s grbom u uglu.
Općina je ranije usvojila drugačiji dizajn istog umjetnika, 26. travnja 1996., koji je sadržavao ključeve, ali i druge elemente, no Ministarstvo ga je odbilo odobriti.Dicmo

Sjedište: Kraj

[Dicmo] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Dicmo]
Prihvaćena: 23. srpnja 2014.     Odobrena: 16. travnja 2014.
Dizajn: Božo Kokan, arhitekt i dizajner iz Zagreba
Odobreni blazon grba: Deset zlatnih/žutih i plavih greda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s bijelo obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Dicmo ima oblik stiliziranog štita. Štit je podjeljen po visini na deset vodoravnih zlatnih (žutih) i plavih greda. Prva greda je zlatne (žute) boje. Omjer visine i širine štita je 1,25:1,0. (7. sjednica, 2014.)
Grb općine Dicmo ima oblik štita koji sadrži deset zlatnih/žutih i plavih greda. (Čl. 2, Odluka, 2014.)

Opisi zastave: Zastava općine Dicmo omjera 1:2, plave je boje s bijelo obrubljenim grbom općine u sredini. Središnja točka grba poklapa se sa točkom u kojoj se sjeku dijagonale zastave. (7. sjednica, 2014.)
Zastava općine Dicmo plave je boje s bijelo obrubljenim grbom općine u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1 :2. (Čl. 3, Odluka, 2014.)

Izvori: Fotografije u Dicmu, Tomislav Šipek, 20.06.2012.
Svečana sjednica, 04.10.2013, www.dicmo.hr
Statut Općine Dicmo, 27.08.2009, Službeni glasnik općine Dicmo, br. 7/2009, www.dicmo.hr
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/14-01/1, URBROJ: 515-02-02-02/1-14-3, 16.04.2014.
Odluka o grbu i zastavi općine Dicmo, 23.07.2014, Službeni glasnik općine Dicmo, br. 3/2014, 23.07.2014.
“Grb i zastava općine Dicmo”, 19.08.2014, www.dicmo.hr, 21.08.2014.
“Grb Općine Dicmo”, materijal sa 7. sjednice općinskog vijeća, 23.07.2014, www.dicmo.hr, 21.08.2014.

Grb Dicma je devet puta razdijeljen zlatno i plavo. Deset pruga odnosi se na antičko imena mjesta Ad Decimum Miliarium (Na deset milja), gdje je stajao miljkaz na cesti prema zaleđu od glavnog grada provinije Salone (Solin) i koji je bio najvažnija raskrsnica u zaleđu Dalmacije. Kaže se da zlatne pruge simboliziraju cestu, a plave more od kojeg se mjerila udaljenost. Zastava je plava s bijelo obrubljenim grbom u sredini.


Dicmo, oko 2010. – 2014.

[Dicmo, oko 2010. – 2014.] [Normal] 1:2 [Dicmo, oko 2010. – 2014.]
[Dicmo, oko 2010. – 2014.]
Prihvaćena: ?
Napuštena: 23. srpnja 2014.
Izvori: Fotografije u Dicmu, Tomislav Šipek, 20.06.2012.
Svečana sjednica, 04.10.2013, www.dicmo.hr
Statut Općine Dicmo, 27.08.2009, Službeni glasnik općine Dicmo, br. 7/2009, www.dicmo.hr

Grb Dicma korišten do 2014. je bio u plavom zlatna crkva unutar zlatnog obruba sa srebrnim nitima. Prikazana je župna crkva Sv. Jakova Apostola u Dicmu. Zastava je bila plava s grbom u sredini. Grb se koristio sa i bez bijelih pruga u zlatnim obrubu, koje su simbolizirale istu ideju kao i današnji grb. Grb s nitima je bio prikazan i u stolnim zastavicma, gdje je još i u zaglavlju obruba ispisano DICMO.Dugi Rat

[Dugi Rat] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Dugi Rat]
Prihvaćena: 7. travnja 2000.     Odobrena: 12. svibnja 2000.
Dizajn: Dijana Nazor, umjetnica iz Zagreba, rodom iz Dugog Rata
Odobreni blazon grba: U crvenome na zlatnim/žutim jedriljama razapeto bijelo jedro skupljeno u dnu jarbola, a na vrhu jarbola viori plava trokutasta zastavica.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine čini: u poluokruglom štitu, u crvenom polju zlatno/žuto jedrilje, srebreno/bijelo jedro skupljeno u dnu jarbola, udesno valovito vijori plava trokutasta zastavica. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2009.)
Opis zastave: Zastava Općine je jednobojna, plave boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1 u skladu s zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb Općine obostrano obrubljen zelenom trakom. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2009.)
Izvori: Internet stranice Dugog Rata www.dugirat.com 26.02.2004
Službene stranice Općine Dugi Rat, www.dugirat.hr, 20.08.2009
Correspondence with the designer, 2010
Statut Općine Dugi Rat (pročišćeni tekst), 18.07.1994, "Službeni glasnik", službeno glasilo općine Dugi Rat, br. 2/1994, 18.07.1994.
Odluka o grbu i zastavi općine Dugi Rat, 21.11.1996, "Službeni glasnik", službeno glasilo općine Dugi Rat, br. 3/1996, 23.12.1996.
(Odluka o grbu i zastavi Općine Dugi Rat, 07.04.2000. [nije nađena u općinskom arhivu])
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP-I-017-02/99-01/70, URBROJ: 514-09-01-00-5, 12.05.2000.
Statut Općine Dugi Rat, 12.10.2001. "Službeni glasnik", službeno glasilo općine Dugi Rat, br. 2/2001, 22.10.2001.
Statut Općine Dugi Rat (pročišćeni tekst), 03.03.2006. "Službeni glasnik", službeno glasilo općine Dugi Rat, br. 4/2006, 14.04.2006.
Statut Općine Dugi Rat (drugi pročišćeni tekst), 12.04.2009. "Službeni glasnik", službeno glasilo općine Dugi Rat, br. 4/2009, 12.04.2009.
Izmjena i dopuna Statuta Općine Dugi Rat, 02.04.2013. "Službeni glasnik", službeno glasilo općine Dugi Rat, br. 3/2013, 03.04.2013.

Grb Dugog Rata je u crvenom polju iz dna izlazi jarbol sa srebrnim jedrom i plavim plamencem na vrhu. Zastava je tamnoplava sa žuto obrubljenim grbom u sredini (statuti redom ponavljaju tiskarsku grešku iz prvoga, gdje je grb u zastavi opisan obrubljen zelenim). Grb simbolizira braceru - tradicionalni tip jedrenjaka korišten na istočnom Jadranu, s jednim jarbolom s prečkom i jedrom latinskog tipa, a koja se mogla pokretati i veslanjem.


Dugi Rat, 1996.

[Dugi Rat, 1996.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Dugi Rat, 1996.]
Prihvaćena: 21. studenog 1996.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Dizajn: Dijana Nazor, umjetnica iz Zagreba, rodom iz Dugog Rata
Opis grba: Grb općine Dugi Rat je u obliku štita, a podjeljen je na dva jednaka dijela koje odvajaju valovi zlatne boje koji predstavljaju more. U gornjem dijelu grba u bijelom polju nalazi se lik Sv. Jure na konju koji predstavlja Poljičku republiku. U donjem dijelu grba u plavom polju nacrtana je bracera koja predstavlja jedan od najkarakterističnijih simbola donjih Poljica. Polja u grbu odvojena su sa dvije valovite crte zlatne boje jednake debljine te odvojene za debljinu jedne crte. Simboli u grbu predstavljaju Poljičku republiku kojoj je pripadalo područje općine Dugi Rat, i to lik Sv.Jure na konju koji predstavlja Poljica kao cijelinu, a lik bracere koji predstvlja primorska Poljica. (Čl. 1, Odluka, 1996.)
Opis zastave: Zastava općine Dugi Rat je pravokutnog oblika i bijele je boje u čijem gornjem lijevom kutu se nalazi grb općine Dugi Rat. (Čl. 2, Odluka, 1996.)
Napuštena: 7. travnja 2000.
Izvori: Internet stranice Dugog Rata www.dugirat.com 26.02.2004
Službene stranice Općine Dugi Rat, www.dugirat.hr, 20.08.2009
Correspondence with the designer, 2010
Statut Općine Dugi Rat (pročišćeni tekst), 18.07.1994, "Službeni glasnik", službeno glasilo općine Dugi Rat, br. 2/1994, 18.07.1994.
Odluka o grbu i zastavi općine Dugi Rat, 21.11.1996, "Službeni glasnik", službeno glasilo općine Dugi Rat, br. 3/1996, 23.12.1996.
Statut Općine Dugi Rat, 12.10.2001. "Službeni glasnik", službeno glasilo općine Dugi Rat, br. 2/2001, 22.10.2001.

Grb Dugog Rata usvojen 1996. bio je dvama zlatnim valovitim linijama razdijeljen grb na gornje bijelo polje sa sv. Jurjem na konju i donje plavo s bracerom. Tada je usvojena i bijela zastava s tim grbom u uglu. Grb je simbolizirao more (valovite linije), Poljičku Republiku (sv. Juraj) te primorska Donja Poljica (bracera). Ovaj dizajn nije dobi odobrenje Ministarstva uprave te je uskoro zamijenjen današnbjim.Dugopolje

[Dugopolje] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Dugopolje]
Prihvaćena: 24. rujna 2001.     Odobrena: 20. prosinca 2001.
Dizajn: Ivica Parčina, slikar i Stanko Balić, prof., ravnatelj knjižnice i načelnik Općine
Odobreni blazon grba: U plavome iz podnožja štita izrasta srebrna/bijela planina koju nadvisuje mač i zlatna/žuta vaga ispred njega.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Dugopolje sastoji se od obrubljenog štita: u plavome iz podnožja štita izrasta srebrena/bijela planina koju nadvisuje mač i zlatna/žuta vaga ispred njega. (Čl. 2, Odluka, 2001.)
Opis zastave: Zastava Općine Dugopolje plave je boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini u omjeru širine i dužine 1:2. (Čl. 3, Odluka, 2001.)
Izvori: Općina Dugopolje www.dugopolje.hr 07.10.2003.
Zaključak o usvajanju izvedbeno likovnog i grafičkog rješenja općinskog grba, službene zastave i počasne zastave Općine Dugopolje, 24.09.2001, Službeni vjesnik Općine Dugopolje, br. 2/2001, 29.10.2001.
Odluka o izgledu i uporabi grba i zastave Općine Dugopolje, 24.09.2001, Službeni vjesnik Općine Dugopolje, br. 2/2001, 29.10.2001.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/01-01/174, URBROJ: 514-09-01-01-2, 20.12.2001.
Gulin, A.: "O grbu i zastavi Općine Dugopolje", u: Ante Gulin (ur.): "Dugopolje - Zbornik radova općine Dugopolje, sv. 1", Općina Dugopolje, Zagreb - Dugopolje, 2001., 699-702.
Statut Općine Dugopolje, 28.12.2001, Službeni vjesnik Općine Dugopolje, br. 4/2001, www.dugopolje.hr
Statut Općine Dugopolje, 31.07.2009, Službeni vjesnik Općine Dugopolje, br. 2/2009, 31.07.2009.
Statut Općine Dugopolje (pročišćeni tekst), 10.10.2014, Službeni vjesnik Općine Dugopolje, br. 3/2014, 17.10.2014.

Grb općine Dugopolje je plavi štit sa srebrnom planinom s tri blago uzdignuta vrha i iznad nje mač srebrne nadolje okrenute oštrice i zlatnog drška te zlatna vaga. Planina predstavlja Mosor ispod kojeg se nalazi općina, a mač i vaga su simboli sv. Mihovila, zaštitnika općine. Zastava je modro plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Plava boja zastave izabrana je prema plavoj ženskoj narodnoj nošnji iz Dugopolja koja se naziva modrina.

Općina Dugopolje izdvojena je 1997. iz općine Klis.Gradac

Zastava nepoznata. [U izradi] [Gradac]
Prihvaćena: ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Izvori: Općina Gradac, opcinagradac.hr, 01.06.2012.
Statut Općine Gradac, 10.09.2009, Službeni glasnik Općine Gradac, br. 79/2009, opcinagradac.hr, 14.08.2014.
(Odluka o raspisivanju natječaja za idejno, likovno i grafičko rješenje grba u zastave Općine Gradac, 11.03.2014.)

Grb Gradca prikazuje kuće uz more između šahirane vrpce i grozda u dnu, nadvišen golubicom koja drži maslinovu grančicu. Nije formalno usvojen, ali se upotrebljava. Općinsko je vijeće donijelo odluku o raspisivanju natječaja za dizajn simbola, ali natječaj na koncu nije održan.Hrvace

[Hrvace] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Hrvace]
Prihvaćena: 6. studenog 2003.     Odobrena: 2. lipnja 2005.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome na zlatnoj/žutoj peki stoji slavuj sa zlatnim/žutim grozdom u kljunu.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Hrvace prikazan je u četvrtastom štitu u plavom polju. Na zlatnoj (žutoj) peki stoji zlatni (žuti) slavuj sa grozdom u kljunu. (Čl. 7, Odluka, 2005.)
Grb općine Hrvace je: U plavome na zlatno/žutoj peki stoji slavuj sa zlatnim/žutim grozdom u kljunu. (Čl. 6, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava općine Hrvace je jednobojne plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odrebrama. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatnom (žutom) trakom. (Čl. 9, Odluka, 2005.)
Zastava općine Hrvace je plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 7, Statut, 2009.)

Izvori: “Likovna rješenja službenih grbova odobrena od Ministarstva uprave a na temelju pozitivne ocjene od Povjerenstva za odobrenje grba i zastave”, poster, 4 str, Heraldic art d.o.o. Rijeka (2006.)
Dan Općine Hrvace, 2008, 2009, Zbor župe "Svih svetih" - Hrvace, Duško Mužić, http://web.vip.hr/dmuzic.vip/hrvace.htm
Odluka o grbu i zastavi Općine Hrvace, 06.11.2003.
Povijesni grb Općine Hrvace - podaci o postojanju, dopis Hrvatskog državnog arhiva, 17.12.2003.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/4, URBROJ: 515-10/06-05-5, 02.06.2005.
(Statut općine Hrvace, Službeni glasnik općine Hrvace, br. 2/01 i 4/05.)
Statut Općine Hrvace, 17.07.2009, Službeni glasnik Općine Hrvace, br. 4/2009.

Grb Hrvaca je u plavom na zlatnoj peki stoji zlatni slavoj koji u kljunu drži grančicu vinove loze s grozdom i listom. Peka je poseban pribor za pripremu jela koje se stavlja ispod nje te se prekriva žarom, što je temelj tradicionalne kuhinje u ovom području. Zastava je plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini.Jelsa

[Jelsa] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Jelsa]
Prihvaćena: 29. lipnja 1999.     Odobrena: 28. listopada 1999.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome plavi crkveni toranj i kaštel sa žutom zastavom koja se vi[j]ori udesno.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom Općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Jelsa se sastoji od poluokruglog štita u čijem srebrno-bijelom polju se nalazi plavi kaštel s kutnom dvokatnom kulom sa žutom dvostruko presavijenom zastavom na vrhu krovišta. Desno su zidine sa kosim krovom, a lijevo zidine s kruništem iznad kojih se uzdiže crkveni toranj. (Čl. 5, Odluka, 1999.)
Grb Općine Jelsa je povijesni grb Općine Jelsa. Grb Općine Jelsa se sastoji od poluokruglog štita u čijem srebrno-bijelom polju se nalazi plavi kaštel s kutnom dvokatnom kulom sa žutom dvostruko presavijenom zastavom na vrhu krovišta. Desno su zidine s kosim krovom, a lijevo zidine s kruništem iznad kojih se uzdiže crkveni toranj. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb Općine Jelsa je povijesni grb Općine Jelsa, sastavljen po pravilima heraldike. Grb Općine Jelsa se sastoji od poluokruglog štita u čijem srebrno-bijelom polju se nalazi plavi kaštel s kutnom dvokatnom kulom sa žutom dvostruko presavijenom zastavom na vrhu krovišta. Desno su zidine s kosim krovom, a lijevo zidine s kruništem iznad kojih se uzdiže crkveni toranj. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava je omjera 1:2 žute boje s grbom Općine u sredini. (Čl. 8, Odluka, 1999.)
Zastava Općine Jelsa je jednobojna – žute boje dimenzija i omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Jelsa. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 7, Statut, 2013.)

Izvori: Općina Jelsa http://jelsa-online.com 20.12.2003
Odluka o grbu i zastavi Općine Jelsa, 29.06.1999, Službeni glasnik Općine Jelsa, br. 2/1999, 06.07.1999.
Rješenje Državnog ravnateljstva za državnu upravu i loklanu samoupravu, KLASA: UP/I-017-02/99-01/246, URBROJ: 515-02-01/1-99-2, 28.10.1999.
Odluka izmjenama Odluke o grbu i zastavi Općine Jelsa, 27.09.2004, Službeni glasnik Općine Jelsa, br. 6/2004, 30.09.2004.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Jelsa, 23.06.2008, Službeni glasnik Općine Jelsa, br. 2/2008, 24.06.2008.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Općine Jelsa, 22.12.2008, Službeni glasnik Općine Jelsa, br. 7/2008, 23.12.2008.
Statut Općine Jelsa, 20.07.2009, Službeni glasnik Općine Jelsa, br. 7/2009, 10.08.2009.
Statut Općine Jelsa, 23.03.2013, Službeni glasnik Općine Jelsa, br. 5/2013, 25.03.2013.

Grb Jelse je u srebrnom plavi kaštel s kutnom dvokatnom kulom sa žutom dvostruko presavijenom zastavom na vrhu krovišta, desno su zidine s kosim krovom, a lijevo zidine s kruništem iznad kojih se uzdiže crkveni toranj. Zastava je žuta s grbom u sredini. Svečani oblik grba uključuje ime općine iznad štita i zelene grančice vinove loze i masline ispod.Klis

[Klis] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Klis]
[Klis]
Prihvaćena: 8. kolovoza 2014.     Odobrena: 10. travnja 2018.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka ?
Odobreni blazon grba: U crvenome polju na bijelim stijenama zlatna/žuta tvrđava s plavom zastavom koja se vijori ulijevo.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opis grba: U poluokruglom štitu u crvenom, dolje na srebrenom-bijelom stijenovitom brdu, zlatna-žuta utvrđena gradina, na središnjoj kuli plava zastava. (Čl. 10, Odluka, 2016.)
Opis zastave: Zastava je tamno plave boje, omjera dužine i širine 2:1, na sjecištu dijagonala nalazi se grb, obrubljen zlatnim-žutim rubom. Visina grba je 2/3 širine zastave. (Čl. 12, Odluka, 2016.)
Izvori: Statut Općine Klis, 30.10.2001, Službeni vjesnik Općine Klis, br. 4/2001, 30.10.2001.
Statut Općine Klis, 23.10.2009, Službeni vjesnik Općine Klis, br. 3/2009, 09.11.2009.
Statut Općine Klis, 19.03.2013, Službeni vjesnik Općine Klis, br. 2/2013, 02.04.2013.
Javni poziv za predlaganje idejnog, likovnog i grafickog rješenja grba i zastave Opcina Klis, 22.11.2013, Službeni vjesnik Općine Klis, br. 6/2013, 13.12.2013.
Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Općine Klis, Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis, 06.02.2014.
Izvješće o provedenom natječaju za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Općine Klis, Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Klis, 23.04.2014.
Odluka o prihvaćanju grba i zastave Općine Klis, 08.08.2014, Službeni vjesnik Općine Klis, br. 4/2014, 17.09.2014.
“Svečano otvoren prostor Poduzetničkog inkubatora Klis”, Općina Klis, www.klis.hr, 22.10.2014.
Odluka o uporabi grba i zastave Općine Klis, 18.02.2016.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/14-01/5, URBROJ: 515-05-02-01/1-18-6, 10.04.2018.

Grb Klisa je u crvenom na srebrnoj stijeni zlatna tvrđava s plavom zastavom. Prikazana je, naravno, tvrđava Klis. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava plavi je gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa s resama, gore u luku i u liniji ime općine, u sredini žuto obrubljeni grb i u repovima po jedan žuti tropleti ornament.Lećevica

[Lećevica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Lećevica]
[Lećevica]
Prihvaćena: 30. ožujka 2021.     Odobrena: 26. lipnja 2020.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome polju na zelenome trobrijegu srebrno/bijelo oklopljeno rame drži sablju, nadvisuje ga zlatni/žuti križ, gore lijevo srebrni/bijeli polumjesec.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine ima oblik : u crvenom polju na zelenome trobrijegu srebrno/bijelo oklopljeno rame drži sablju, nadvisuje ga zlatni/žuti križ, gore lijevo srebrni/bijeli polumjesec. (Čl. 5, Statut, 2021.)
Opis zastave: Zastava Općine je plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2021.)
Izvori: Statut Općine Lećevica, 28.03.2013, Službeni glasnik Općine Lećevica, br. 1/2013, www.lecevica.hr, 14.08.2014.
Odluka o izradi Idejnog i Izvedbenog likovnog rješenja grba i zastave Općine Lećevica, Službeni glasnik Općine Lećevica, br. 9/2014, 10.06.2014.
Statut Općine Lećevica, 31.01.2018, Službeni glasnik Općine Lećevica, br. 1/2018, www.lecevica.hr, 31.01.2018.
Statut Općine Lećevica, 30.03.2021, Službeni glasnik Općine Lećevica, br. 8/2021, www.lecevica.hr, 30.03.2021.
Korespondencija s Općinom, 13.08.2015.

Grb Lećevice je u crvenome na zelenom trobrijegu srebrno oklopljena povijena ruka koja drži sablju, nadvišena zlatnim križem i praćena srebrnim polumjesecom. Općina je od druge polovine 19. stoljeća (1865.) rabila ovalni pečat s prikazom povijene ruke sa sabljom nadvišene križem i praćene polumjesecom. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je svijetloplavi gonfalon s tri repa u kojima su ornamenti loze i masline, s grbom u sredini i imenom općine u dva reda iznad njega.

Do 1997. ime općine bilo je Kaštelska Zagora (pisano i Kaštelska zagora) sa sjedištem u Lećevici.Lokvičići

[Lokvičići] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Lokvičići]
Prihvaćena: 27. prosinca 2005.     Odobrena: 3. svibnja 2006.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome iznad tri plava jezera (lokve) (2, 1) raskriljeni crveni orao zlatno/žuto naoružan.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: U srcolikom-trokutastom štitu, na bijelom/srebrenom polju, gore crveni raskriljeni orao, žuto/zlatno naoružan, dolje tri (2:1) plava jezerca. (Čl. II, Odluka, 2005.)
Opis zastave: Zastava je jednobojna svjetlo-plave boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. III, Odluka, 2005.)
Izvori: Odluka o donošenju grba i zastave općine Lokvičići, 27.12.2005.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/06-01/19, URBROJ: 515-10/06-04-3, 03.05.2006.
“Likovna rješenja službenih grbova odobrena od Ministarstva uprave a na temelju pozitivne ocjene od Povjerenstva za odobrenje grba i zastave”, poster, 4 str, Heraldic art d.o.o. Rijeka (2006.)
“Dan općine Lokvičići”, Radio Imotski, 13.06.2013. radioimotski.hr

Grb Lokvičića je u srebrnom crveni orao raširenih krila sa zlatnim kljunom, nogama i kandžama te u dnu tri plave lokve, 2-1. Lokve se naravno odnose na ime općine. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.

Do 1997. područje Lokvičića bilo je eksklava (dio koji nije fizički povezan s ostatkom teritorija) grada Imotskog, kad je izdvojena i s dijelom dotadašnje općine Donji Proložac (danas Proložac) ustrojena kao zasebna općina.Lovreć

[Lovreć] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Lovreć]
[Lovreć] [Lovreć]
Prihvaćena: 29. lipnja 2007.     Odobrena: 28. rujna 2007.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenom zlatna/žuta biljka vrisak sa 7 pari cvjetića (1,3,2,1).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Lovreć je u polukružnom stilu u crvenom polju je zlalno žuta grančica vrijeska. (Čl. 3, Odluka, 2007.)
Opis zastave: Zastava Općine Lovreć je jednobojna, bijele boje. Promijera [sic!] dužine i širine 2x1 metar. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb obrubljen žuto-zlatnom bojom. (Čl. 4,odluka, 2007.)
Izvori: Općina Lovreć, www.lovrec.hr, 08.2008.
Statutarna odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općien Lovreć, 29.06.2007.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/07-01/51, URBROJ: 515-10/06-07-3, 28.09.2007.
Korespondencija s općinom, 08.2008.

Grb općine Lovreć je u crvenom zlatna biljka vrisak sa sedam pari cvjetića (1,3,2,1). Vrijesak odnosno vrisak (Saturea Illirica odnosno S. montana) raste u ovom kraju, a poznat je po svojim ljekovitim svojstvima. Ovo je heraldički ispravnija varijanta grba usvojenog 2004. godine. Zastava je bijela sa žuto obrubljenim grbom u sredini.
Izrađena je i svečana zastava, u obliku svijetlo žutog gonfalona koji završava trokutasto, obrubljenog zlatnim i sa zlatnim resama uz donji rub. U sredini je zlatno obrubljen grb općine, iznad njega zlatnim slovima ime općine u dva red, gornji red u luku, i u dnu zelene grančice masline i vinove loze. Stolne zastavice istog su izgleda pojednostavljenog oblika.


Lovreć, 2004. – 2007.

[Lovreć, 2004. – 2007.]
[Lovreć, 2004. – 2007.]
[Okomita] [Povijesna] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 2004.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Napuštena: 29. lipnja 2007.
Izvor: Informacije od posjetioca stranica the FAME, kolovoz 2004.

Prvotno usvojen grb općine Lovreć bio je u crvenom polju grančica vrijeska u prirodnoj boji postavljena ukoso. Zastava je bila okomita, crvena s bijelo obrubljenim grbom u sredini.Marina

[Marina] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Marina]
[Marina]
Prihvaćena: 16. listopada 1997.     Odobrena: 16. veljače 1997.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome iz valovitog mora izrasta srebrna kula s crvenim krovom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opis grba: U polukruglom štitu u plavom polju srebrna pravokutna kula, peterokatna, s crvenim krovištem, u dnu valovito more - naizmjenične valovite bijelo-plave trake. (Čl. 9, Odluka, 1997.)
Opis zastave: Zastava je jednobojna svjetloplave boje, dimenzija: omjera dužine i širine 2:1 sa grbom Općine u sredini na sjecištu dijagonala. Visina grba je 2/3 širine zastave. Grb je na zastavi obrubljen tankom žutom trakom. (Čl. 12, Odluka, 1997.)
Izvori: fotografija zastave istaknute u mjestu Marina, srpanj 2000.
Općina Marina, marina.hr, 26.01.2009.
(Statut Općine Marina, Službeni glasnik Općine Marina, br. 4/1994.)
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/93-01/15, URBROJ: 515-04-03/1-98-4, 16.02.1997.
Odluka o grbu i zastavi Općine Marina, 16.10.1997, Službeni glasnik Općine Marina, br. 1/1998, 25.03.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/93-01/15, URBROJ: 515-04-03/1-98-4, 16.02.1997, Službeni glasnik Općine Marina, br. 1/1998, 25.03.1998.
(Statut Općine Marina, Službeni glasnik Općine Marina, br. 7/2001.)
Statut Općine Marina, 16.07.2009, Službeni glasnik Općine Marina, br. 11/2009, 16.07.2009.
Statut Općine Marina, 09.04.2013, Službeni glasnik Općine Marina, br. 10/2013, 16.04.2013.
Statut Općine Marina (pročišćeni tekst), 22.05.2014, Službeni glasnik Općine Marina, br. 11/2014, 02.06.2014.
4. Festival ojkavice i narodnog kola, Marinski list, kronika Općine Marina, www.facebook.com/novitade, 30.06.2014.

Grb Marine je u plavom srebrna kula crvenog krova izrasta iz bijelih valova, prikazuje karakterističnu kulu koja se nalazi na ulazu u marinsku luku. Zastava je svjetloplava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je tamnije svijetlo plavi gonfalon koji završava trokutasto sa zlatnim resama, u sredini iznad grba je žuti naziv općine u dva luka, a ispod zlatne grančice masline i vinove loze.Milna

[Milna] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Milna]
Prihvaćena: 2021.?
Izvori: Statut Općine Milna, 03.08.2009, Službeni glasnik Općine Milna, br. 10/2009, opcinamilna.hr, 20.11.2013.
Statut Općine Milna (pročišćeni tekst), 01.07.2010, Službeni glasnik Općine Milna, br. 6/2010, 05.07.2010.
"Vizualni identitet Općine Milna", Općina Milna, www.opcinamilna.hr, 09.08.2021.

Znak u obliku plavog štita prikazuje braceru - vrstu broda koja potječe s Brača barem od 15. stoljeća; koju nadvisuje zvijzeda Sjevernjača, iznad slova "M" koje podsjeća na grede dokova u kojoj je izgrađena. Zastava je bijela sa znakom u gornjem uglu uz jarbol. Simboli ne slijede načela suvremene hrvatske heraldike i vjerojatno nemaju odobrenje središnjih tijela.Okrug

Sjedište: Okrug Gornji

[Okrug] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Okrug]
[Okrug] [Okrug]
Prihvaćena: 31. listopada 2007.     Odobrena: 28. rujna 2007.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome zlatni/žuti morski konjić, gore desno i lijevo cvijet biljke buvara.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba općine Okrug: "U plavome zlatni/žuti morski konjić, gore desno i lijevo cvijet biljke buvara". (Čl. 3, Statutarna odluka, 2007.)
Grb Općine Okrug je u plavome štitu zlatno/žuti morski konjić, gore desno i lijevo cvijet biljke buvara. (Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2014.)

Opisi zastave: Opis zastave Općine Okrug: "Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini." (Čl. 4, Statutarna odluka, 2007.)
Zastava Općine Okrug je jednobojna, svijetloplave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2014.)

Izvori: Povijesni grb Općine Okrug - podaci o postojanju, dopis Hrvatskog državnog arhiva, 07.03.2007.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/07-01/37, URBROJ: 515-10/06-07-3, 28.09.2007.
Statutarna odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Okrug, 31.10.2007, Službeni glasnik Općine Okrug, br. 5/2007, 31.10.2007.
Heraldic Art d.o.o. Rijeka, www.heraldic-art.hr, 20.10.2007
Ante Mandić: "Općina Okrug Škabrnji za razminiranje…", 5.12.2007, eZadar, www.ezadar.hr
Statut Općine Okrug, 30.07.2009, Službeni glasnik Općine Okrug, br. 9/2009, 31.07.2009.
Statut Općine Okrug (pročišćen tekst), 28.07.2014, Službeni glasnik Općine Okrug, br. 9/2014, 29.07.2014.
Okruška kartolina, informativno glasilo Općine Okrug, br. 2, prosinac 2010.

Grb Okruga je u plavom zlatni morski konjić u zaglavlju dva cvijeta buvara. Cvijet buvara (ili buhača; Lat. Tanacetum cinerarifolium) poznat je i kao piretrum odnosno dalmatinska krizantema, a prirodni je izvor insekticida koji se danas industrijski eksploatira. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je svijetlo žuti gonfalon trokutastog kraja sa žutim resama, grbom u sredini nadvišenim imenom općine i grančicama masline i loze u dnu. Koristi se i stolna zastavica u obliku svečane zastave, ali plave boje podloge i zlatnim ornamentima.

Općina Okrug ustrojena je 1997. godine izdvajanjem iz grada Trogira.Otok

[Otok]
[Otok]
[Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 18. listopada 2006.     Odobrena: Nepoznato.
Dizajn: Ivan Botica, asistent na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Ivan Grgat, akademski slikar iz Zagreba
Opis grba: Likovno rješenje grba i zastave Općine Otok temelji se na povijesno-geografskom naslijeđu potkamešničkoga dijela Cetinske krajine gdje je devedesetih godina 20. stoljeća ustrojena Općina Otok. Grb se sastoji od jednobojnoga crvenoga štita koji je oblikom identičan svome povijesnom naslijeđu – službenomu grbu Republike Hrvatske. Crvene je boje koja je u ikonografiji simbol Kristove žrtve i kršćanskog mučeništva, ali i hrvatskoga identiteta ovjekovječena na hrvatskoj zastavi i posebno u hrvatskom povijesnom grbu. U središnjem dijelu štita nalazi se krilati vol koji ikonografijski odgovara apokaliptičkom prikazu svetoga Luke Evanđelista. Vol je simbol žrtvovanja Isusa Krista i Crkve kroz njezinu povijest, a zbog tisućljetnog upisa hrvatskog naroda u kršćansku povijest i puka Cetinske krajine. Evanđelist Luka prisutan je u dokumentima hrvatskog srednjovjekovlja kao zaštitnik stanovništva do danas nepoznate „Crkve svetoga Luke u blizini Cetine“, koja je u kasnom srednjovjekovlju bila, uz sinjsku Crkvu sv. Marije, najznačajnija sakralna građevina Cetinske krajine. Budući da se u Cetinskoj krajini štuje jedino u Otoku, sva je prilika da je bio zaštitnik mjestâ na lijevoj obali rijeke Cetine koja su u tursko i u mletačko doba pripadala župi Otok: Grab do druge polovice 17. stoljeća, Gala do 18. stoljeća, Ruda do sredine 19. stoljeća te Udovičići, Korita i Otok do danas. Na mjestu starokršćanske crkve na otočkim Mirinama, koja je prema arheološkom mišljenju bila posvećena apostolu Luki, literatura je pretpostavila čak i sjedište do danas neubicirane biskupije Ludrum iz 6. stoljeća. Spomenuta je pretpostavka nerealna jer je ne prate drugi kasnoantički nalazi, osim samog imena svetoga Luke kojem su od kasnoantičkog razdoblja uz apostole kršćani redovito posvećivali crkve. Slijedom tradicije, sveti je Luka, čiji se blagdan u liturgijskom kalendaru slavi 18. listopada, izabran za zaštitnika Općine Otok. Krilati vol je u crnom obrubu, a po heraldičkom i astralnom pravilu bijele (srebrne) je boje. U njegovu se podnožju nalazi zlatni krug, zlatna nebeska „zvijezda“, od pet koncentričnih kružnica s križem u sredini. Te koncentrične kružnice s križem simboliziraju neraskidivost i jedinstvo pet naših općinskih mjesta: Gale, Otoka, Udovičića, Rude i Korita. Preuzeti su kao povijesno naslijeđe od pređa s kamenog pluteja do danas nepoznate starokršćanske crkve iz Gale (Gacko). Štit grba obrubljen je bijelom i crnom bojom. (Čl. 3, Odluka, 2006.)
Opis zastave: Zastava Općine Otok bijele je boje, boje koja je u hrvatskom povijesnom naslijeđu dio njegova identiteta, a u liturgiji simbol uskrsnuća i svečanosti. Omjer širine i dužine zastave je 2:1. Grb Općine nalazi se u gornjem dijelu zastave. Podno grba, koji se točno poklapa sa sredinom zastave, nalazi se plava lenta u koju je latiničnom majuskulom upisan naziv OPĆINA OTOK. Plava boja simbolizira Cetinu i vode njezina sliva – Rudu, Ovrlju, Jarugu-Krenicu, Kosinac – bez kojih ne bi bilo života u Cetinskoj krajini. Zastava je obrubljena starohrvatskim pleterom zlatne boje kakvim je friziran križ na pluteju nekadašnje starohrvatske crkve iz Udovičića (staro groblje). (Čl. 4, Odluka, 2006.)
Izvori: Odluka o prijedlogu rješenja grba i zastave Općine Otok, 12.10.2006.
"Opis grba i zastave Općine Otok", Općina Otok, www.opcina-otok.hr, 15.12.2007.
Životopis, Ivan Botica, www.ffzg.hr
(Statut Općine Otok, Službeni glasnik Općine otok, br. 2/2003.)
(Statut Općine Otok, Službeni glasnik Općine Otok, br. 9/2009.)
Statut Općine Otok (pročišćeni tekst), 19.09.2013, Službeni glasnik Općine Otok, br. 3/2013, www.opcina-otok.hr, 14.08.2014.
"Grb i zastava", Općina Otok, www.opcina-otok.hr, 15.12.2015.

Grb Otoka je u crvenom srebrni krilati vol drži knjigu i u dnu zlatni krug s pet koncentričnih kružnica i križem u sredini. Ispod štita je plava vrpca s bijelim natpisom imena općine. Krilati vol (zapravo bik) simbol je sv. Luke Evangelista, zaštitnika Otoka. Kružna ploča je "nebeska zvijezda", dio kamenog pluteja, jedinog ostatka starohrvatske crkve u Gali kraj Otoka. Danas se kružnice interpretiraju kao simbol pet naselja u općini i njihovog jedinstva. Plava boja vrpce predstavlja rijeku Cetinu i njezine pritoke. Zastava je bijela s grbom u gprnjoj polovici, a obrubljena je zlatnim pleterom, kao onom na križu pluteja iz nekadašnje starohrvatske crkve iz Udovičića.
Prema informacijama dobiveim od općinskih službenika, "autor ranijeg rješenja" je slikar Damir Jenjić, koji je navodno autorski zaštitio dizajn i sprječava njegovu slobodnu uporabu - no nije jasno radi li se o ovom rješenju predstvljenom ovdje ili nekom drugom.Podbablje

Sjedište: Kamenmost

[Podbablje] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Podbablje]
Prihvaćena: 2017.?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u (ograničenoj) uporabi.
Dizajn: Branimir Jonjić
Opis grba: Grb i zastava Općine Podbablje sadrži povijesni natpis na pročelju crkve Sv. Luke zaštitnika Općine Podbablje, grožđe kao simbol najvažnije agrokulture, brda i planine po kojima je Općina dobila ime, kameni most kao najznačajniji arhitektonski simbol Općine, rijeka Vrljika koja protječe kroz Općinu, te čovječja ribica endem koji obitava u podzemnim vodama. (Čl. II, Prijedlog, 2015.)
Izvori: Natječaj za grb i zastavu općine Podbablje, 12.12.2014, Općina Podbablje, Službene internet stranice općine Podbablje, www.podbablje.hr, 20.12.2014.
"Bez odluke o grbu i zastavi", Općina Podbablje, Službene internet stranice općine Podbablje, www.podbablje.hr, 25.03.2015.
Ponovljeni natječaj za grb i zastavu općine Podbablje, 15.06.2015, Općina Podbablje, Službene internet stranice općine Podbablje, www.podbablje.hr, 20.06.2015.
"Raspisan ponovljeni natječaj za grb i zastavu općine Podbablje", 18.06.2015, Podbablje Portal, www.podbablje-portal.com, 20.06.2015.
"Održana 22. sjednica Općinskog vijeća", 09.10.2015, Općina Podbablje, Službene internet stranice općine Podbablje, www.podbablje.hr, 13.10.2015.
"Odabrani grb i zastava općine Podbablje", 09.10.2015, Općina Podbablje, Službene internet stranice općine Podbablje, www.podbablje.hr, 13.10.2015.
Prijelog odluke o izboru grba i zastave Općine Podbablje, 09.10.2015, Općina Podbablje, Drum.
Općina Podbablje, www.podbablje.hr, 15.11.2018.
"Ribi", bojanka, Projekt "Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Podbablje", Ref.Br. KK.06.3.1.03.0151, Petrichor media, b.d. [2020.]

Nakon dostavljanja usvojenih rješenja na odobrenje izvedene su stilske korekcije, vjerojatno po uputama Povjerenstva za odobravanje grbova i zastava iz Ministarstva uprave, a zadržani su svi raniji elementi grba.Ovaj dizajn grba je u uporabi, zastave još nisu zabilježene, stoga vjerojatno još nije dovršen postupak ishodovanja odbrenja.

Općina Podbablje imala je sjedište u Drumu do 2006.


Podbablje, 2015.

[Podbablje, 2015.] [Povijesna] 1:2 [Podbablje, 2015.]
[Podbablje, 2015.]
Prihvaćena: 9. listopada 2015.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u (ograničenoj) uporabi.
Dizajn: Branimir Jonjić
Opis grba: Grb i zastava Općine Podbablje sadrži povijesni natpis na pročelju crkve Sv. Luke zaštitnika Općine Podbablje, grožđe kao simbol najvažnije agrokulture, brda i planine po kojima je Općina dobila ime, kameni most kao najznačajniji arhitektonski simbol Općine, rijeka Vrljika koja protječe kroz Općinu, te čovječja ribica endem koji obitava u podzemnim vodama. (Čl. II, Prijedlog, 2015.)
Izvori: "Održana 22. sjednica Općinskog vijeća", 09.10.2015, Općina Podbablje, Službene internet stranice općine Podbablje, www.podbablje.hr, 13.10.2015.
"Odabrani grb i zastava općine Podbablje", 09.10.2015, Općina Podbablje, Službene internet stranice općine Podbablje, www.podbablje.hr, 13.10.2015.
Prijelog odluke o izboru grba i zastave Općine Podbablje, 09.10.2015, Općina Podbablje, Drum.

Podbablje je objavilo javni natječaj za dizajn općinskog grba i zastave, s rokom 18. ožujka 2015. Već 24. ožujka 2015. odlučeno je da niti jedno od pristiglih 8 rješenja "ne simbolizira znamenitosti i posebnosti općine" te da se natječaj ponavlja s rokom 13. rujna. Usvojen je prijedlog s drugog natječaja koji prikazuje ispred bijelog neba zelene planine iznad tamnoplavog mosta s tri luka nad svijetloplavom vodom i u dnu tamnoplava čovječja ribica pliva ulijevo te u zaglavlju između dva žuta grozda plavi natpis "1705L" kakav se pojavljuje iznad vrata crkve sv. Luke u Kamenmostu. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava plavi je gonfalon trokutastog kraja sa žutim resama s grbom u sredini, imenom općine u red i u luku iznad te ornamentom grančica loze i grozdova ispod. Simboli su dostavljeni Ministarstvu na odobrenje.Podstrana

[Podstrana] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Podstrana]
[Podstrana] [Podstrana]
Prihvaćena: 12. prosinca 2002.     Odobrena: 5. prosinca 2003.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome u zlatnoj/žutoj kruni srebrni/bijeli stilizirani ljiljan.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Na četvrtastom štitu na plavom polju, kroz zlantnu krunu sa tri križna izdanka, srebreno/bijeli lijljan. [sic!] (Čl. 7, Statutarna odluka, 2002.)
Opis grba: u plavome u zlatno/žutoj kruni sredini srebrni/bijeli stilizirani ljiljan. [sic!] (Čl. 1, Izmjena, 2003.)
Opis grba: u plavome u zlatno/žutoj kruni u sredini/stilizirani ljiljan. [sic!] (Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb Općine ima oblik svijetloplavoga štita u kojem se nalazi zlatno-žuta kruna i u sredini iste stilizirani ljiljan sv. Ante. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava je jednobojna plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grbom općine, obrubljen zlatno/žuto trakom. [sic!] (Čl. 10, Statutarna odluka, 2002.)
Opis zastave: zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini (Čl. 2, Izmjena, 2003.)
Opis zastave: zastava je jednobojno plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2: 1, u sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine, obrubljen zlatno/žutom trakom, kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Općine Podstrana. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Zastava Općine je jednobojne plave boje, dimenzija omjera dužine i širine je 2:1. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine, obrubljen zlatno-žutom trakom, kojom se ističe tradicija i dostojanstvo općine Podstrana. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Općina Podstrana, www.podstrana.hr, 30.07.2006.
(Statut Općine Podstrana, Službeni glasnik Općine Podstrana, br. 6/2001.)
Statutarna odluka o grbu i zastavi Općine Podstrana, 12.12.2002, Službeni glasnik Općine Podstrana, br. 2/2003, 08.04.2003.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/03-01/1, URBROJ: 514-09-03-4, 05.12.2003.
Izmjena Statutarne odluke o grbu i zastavi Općine Podstrana, 29.12.2003, Službeni glasnik Općine Podstrana, br. 1/2004, 09.01.2004.
Statut Općine Podstrana, 16.09.2009, Službeni glasnik Općine Podstrana, br. 6/2009, 18.09.2009.
Statut Općine Podstrana, 13.03.2013, Službeni glasnik Općine Podstrana, br. 7/2013, 14.03.2013.

Grb Podstrane je u plavom srebrni ljiljan kojeg optače zlatna kruna. Kruna je prikazana u stilu starohrvatskih kruna i po svoj prilici predstavlja kneza Mislava (oko 835. - 845.). Godine 839. Mislav je potpisao mir s Mlečanima u Podstrani nakon neuspjelog mletačkog napada na istočnojadransku obalu. Pretpostavlja se da je Mislav imao svoj posjed u Podstrani. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je, neuobičajeno, tamno crveni gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa sa zlatnim resama uz donje rubove, s grbom u sredini, žutim imenom općine u dva luka iznad i ornamentima grančica smokve i loze ispod. (Ornamenti prikazani približno, jer nije nađen njihov oštar prikaz u izvorima.) Stolna zastavica je plava okomita zastavica trokutastog kraja obrubljena žuto, sa žuto obrubljenim grbom u sredini, imenom općine iznad i vijencem od grančica smokve i loze ispod.


Podstrana, 199x. – ca. 2002.

Zastava nepoznata. [Podstrana, 199x. – ca. 2002.]
Prihvaćena: ?

Grb Podstrane korišten prije usvajanja današnjeg prikazuje župnu crkvu Gospe od Začeća, općinskog zaštitnika sv. Antu Padovanskog i šahirani grb iznad valova, sve okruženo crvenom linijom i natpisom imena općine i godine ustrojavanja.Postira

[Postira] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Postira]
[Postira] [Postira]
Prihvaćena: 11. kolovoza 2006.     Odobrena: 2. travnja 2007.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome na moru dvojarbolni jedrenjak sa zlatnim/žutim jedrima, lijevo iz mora izrasta zelena stijena s bijelom/srebrnom gradskom utvrdom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis Grb Općine Postira: u poluokruglom štitu u plavom polju, na valovitom moru, u desno jedreći trojarbolni smeđi jedrenjak, zlatnih/žutih jedara, sa tri zlatno-žutim trokutastim zastavicama, lijevo na zelenoj hridi srebreno/bijeli utvrđeni grad sa kulama. (Čl. 5, Odluka, 2006.)
Grb Općine Postira je poluokrugli štit u plavom polju, na valovitom moru, u desno jedreći trojarbolni smeđi jedrenjak, zlatnih/žutih jedara, sa tri zlatno-žutim trokutastim zastavicama, lijevo na zelenoj hridi srebreno/bijeli utvrđeni grad sa kulama. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Opis zastave Općine Postira: zastava je jednobojna plave boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 8, Odluka, 2006.)
Zastava Općine Postira je jednobojna plave boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Turistička zajednica Općine Postira, www.postira.hr, 09.04.2009.
Otvorene nove prostorije Općine Postira, Županijski odbor HDZ Splitsko-dalmatinske županije, http://dalmacija.hdz.hr 04.05.2009
Statut Općine Postira, 31.03.1995, Službeni glasnik Općine Postira, br. 1/1995, 06.1995.
Statut Općine Postira, 04.12.2001, Službeni glasnik Općine Postira, br. 3/2001, 05.12.2001.
Odluka o grbu i zastavi Općine Postria, 11.08.2006, Službeni glasnik Općine Postira, br. 4/2006, 15.09.2006.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/06-01/50, URBROJ: 515-10/06-07-3, 02.04.2007.
Statut Općine Postira, 13.07.2009, Službeni glasnik Općine Postira, br. 3/2009, 17.07.2009.
Statut Općine Postira, 05.04.2013, Službeni glasnik Općine Postira, br. 3/2013, www.opcina-postira.hr, 01.08.2014.
Info Ivica Mihačić, načelnik Općine Postira, 11.04.2013.

Grb Postira je u plavom na plavo-srebrnom valovitom podnožju smeđi jedrenjak s tri jarbola i zlatnim jedrima i zastavicama ispred s lijeva izlazeće zelene hridi na kojoj je srebrni utvrđeni grad s kulama. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je plavi gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa s kićankama, u pokrajnjima zlatni ornamenti, u srednjem dvije srebrne ribe (sardine), u sredini grb nadvišen imenom općine. Originalni prijedlog svečane zastave sadržavao je svijetlo žute sardine i drugačije ornamente grančica masline i loze ukrštene ispod grba, no prvospomenuti dizajn je na kraju izrađen.Primorski Dolac

[Primorski Dolac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Primorski Dolac]
[Primorski Dolac]
Prihvaćena: 19. ožujka 2012.     Odobrena: 26. lipnja 2012.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome polju zlatna/žuta biljka smilje s pet cvati (3×2).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s bijelo obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb je izrađen u trokutastom, srcolikom štitu na plavom, žuto-zlatni grm smilja, korjen i 5 stabljika sa 5 cvjetova. (Čl. 7, Odluka, 2012.)
Opis zastave: Zastava je jednobojna žute boje, omjera dužine 1 s1nne; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen bijelim rubom, visina grba je 2/3 širine zastave. Počasna zastava - gonfalon - je dimenzije 80x150 cm, jednobojne žute boje, dvostruko skrojena i podstavljena. Materijal izrade svečane zastave je ATLAS-SVILA visokoga sjaja, boje u skladu sa likovnim rješenjem ili sa odabranim uzorkom materijala, na rubovima obrubljena zlatnom trakom a na dnu repa zlatnim resama. U sredini gonfalona nalazi se grb općine Primorski Dolac. Iznad grba zlatnim slovima ispisan je natpis: Općina PRIMORSKI DOLAC, ispod grba a iznad repova gonfalona nalazi se ukrasni ornament, zelene grančice sa cvjetovima kadulje. Ukrasni štap za ovjes gonfalona izrađen je od mesinga sa ukrasnim kuglama, opremljen priborom za ovjes, zlatnim cordonom, ukrasnim kuglicama, resama i alkom. Pribor za nošenje zastave je drveno ili mesingano ukrasno koplje, visine H=2,8 m zaštićeno odgovarajućim bezbojnim lakom. Pribor za postav kompleta zastave i koplja je kovana pozlaćene masivno postolje. (Čl. 8, Odluka, 2012.)
Izvori: Statut Općine Primorski Dolac, 23.10.2009, Službeni glasnik Općine Primorski Dolac, br. 13/2009, www.primorskidolac.hr, 01.06.2012.
(Odluka o prihvatu ponude tvrtke "Heraldic Art" d.o.o. za izradu idejnog i izvedbenog rješenja grba i zastave, Službeni glasnik Općine Primorski Dolac, br. 3/2012, 26.01.2012, www.primorskidolac.hr, 01.02.2013.)
(Prijedlog Odluke o grbu i zastavi Općine Primorski Dolac i upućivanje Općinskom vijeću na usvajanje, Službeni glasnik Općine Primorski Dolac, br. 6/2012, 12.03.2012, www.primorskidolac.hr, 01.02.2013.)
Odluka o grbu i zastavi Općine Primorski Dolac, 19.03.2012, Službeni glasnik Općine Primorski Dolac, br. 7/2012, 19.03.2012, www.primorskidolac.hr, 01.06.2012.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/12-01/8, URBROJ: 515-02-02-01/1-12-03, 26.06.2012.
Statut Općine Primorski Dolac, 18.03.2013, Službeni glasnik Općine Primorski Dolac, br. 6/2013, www.primorskidolac.hr, 14.08.2014.
Korespondecija s Općinom Primorski Dolac, Božo Vidić, načelnik, 03.08.2012.

Grb Primorskog Dolca je u plavom zlatni grm smilja s korijenom i pet stabljika, svaka sa cvijetom. Smilje (Helichrysum arenarium) je mediteranska biljka poznata po svojim ljekovitim svojstvima, ali i česta u narodnoj predaji zbog svojih cvjetova kao ideala mladenačke ljepote. Zastava je žuta s grbom u sredini obrubljenim bijelim rubom. Svečana zastava je žuti gonfalon s repovima i resama uz donji rub, s grbom u sredini, imenom općine iznad i zelenim grančicama kadulje (žalfija, Salvia officinalis) s cvjetovima ispod.

Općina Primorski Dolac ustrojena je 1997. godine izdvajanjem iz općine Kaštelanska Zagora (Lećevica).Proložac

Sjedište: Donji Proložac

[Proložac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Proložac]
Prihvaćena: oko 2000. ?     Odobrena: Nepoznato.
Izvor: Općina Proložac, www.prolozac.hr 04.08.2008., 20.12.2011.

Grb Prološca je u plavom prikazuje srebrni zidani most ispred ruševina tvrđave desno i stijene lijevo. Zabilježeno je nekoliko inačica umjetničkog rješenja grba. Zastava je svijetlo plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini.

Do 1997. ime općine bilo je Donji ProložacPučišća

[Pučišća] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Pučišća]
[Pučišća]
Prihvaćena: 30. studenog 2001.     Odobrena: 9. rujna 2002.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome 13 srebrnih/bijelih kula (3,2,3,2,3).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb se nalazi u četvrtastom štitu, na crvenom polju su 13 srebrnih (bijelih) kaštela (kula) 3-2-3-2-3 sa kruništem i otvorenim povišenim vratima. (Čl. 2, Odluka, 2001.)
Grb Općine Pučišća je likovno riješen tako da sadrži štit crvene boje u kojem se nalazi 13 srebrnih/bijelih kula (3,2,3,2,3) (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava je jednobojna bijele boje, dimenzije dužine i širine 2:1 u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagodala [sic!] nalazi se grb Općine obostrano obrubljen zlatno-žutom trakom. (Čl. 3, Odluka, 2001.)
Zastava Općine Pučišća je omjera duljine i širine 1:2, bijele boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Odluka o donošenju grba i zastave Općine Pučišća, 30.11.2001, Službeni glasnik Općine Pučišća, br. 6/2001, 30.11.2001.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/01-01/228, URBROJ: 514-09-01-02-3, 09.09.2002.
Statut Općine Pučišća, 17.08.2009, Službeni glasnik Općine Pučišća, br. 4/2009, 17.08.2009.
Statut Općine Pučišća (pročišćeni tekst), 09.04.2013, Službeni glasnik Općine Pučišća, br. 2/2013, 09.04.2013.
Statut Općine Pučišća (pročišćeni tekst), 20.12.2013, Službeni glasnik Općine Pučišća, br. 8/2013, 23.12.2013.
Info Nikša pl. Kuščić, Pučišća, 23.09.2004

Grb Pučišća na otoku Braču je u crvenom štitu trinaest srebrnih kula; 3, 2, 3, 2 i 3. Zastava je bijela sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je svjetlo žuti gonfalon s tri pravokutna repa i resama uz donje rubove, s grbom u sredini imenom općine u dva luka iznad i motom u luku ispod njega. U repovima su ornamenti od grančica vinove loze, masline i hrasta. Moto je "Česta kaplja kamen dube."Runovići

[Runovići] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Runovići]
Prihvaćena: 31. svibnja 1998.     Odobrena: 7. prosinca 1998.
Odobreni blazon grba: U crvenome srebrni plosnati križ između unakrst položene stabljike vinove loze sa zlatnim grozdom i stabljike kukuruza.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine je u crvenom štitu srebreni/bijeli plosnati križ između unakrst položene stabljike vinove loze sa zlatnim/žutim grozdom i stabljike kukuruza. (Čl. 10, Odluka, 1998; Čl. 5, Statut, 2009.)
Opis zastave: Zastava Općine je omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 12, Odluka, 19998; Čl. 6, Statut, 2009.)
Izvori: Općina Runovići www.runovici.hr 07.10.2003.
Povijesni grb Općine Runovići - podaci o postojanju, dopis Hrvatskog državnog arhiva, 30.04.1998.
Odluka o uporabi grba i zastave općine Runovići, 31.05.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/43, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 07.12.1998.
Mišljenje Ministarstva uprave, 09.12.1998.
Izmjena članka 16. Odluke o uporabi grba i zastave općine Runovići, 05.07.1999.
B. Ćosić: "Fešta uz Dan Općine i blagdan Gospe od Karmela - Runović: Sjajna i Mijo runovički laureati", Slobodna Dalmacija, www.slobodnadalmacija.hr, 15.07.2010.
Statut Općine Runovići, 18.09.2009, Službeni glasnik Općine Runovići, br. 1/2009. Općina Runovići, www.runovici.hr, 07.04.2013.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Runovići, 20.03.2013, Službeni glasnik Općine Runovići, br. 1/2013. Općina Runovići, www.runovici.hr, 07.04.2013.

Grb Runovića je u crvenom polju srebrni križ između vijenca od zelenih stabljika vinove loze i kukuruza sa zlatnim plodovima. Zastava je plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini.

Općina Runovići izdvojena je 1997. iz općine Zmijava-Runović.Seget

Sjedište: Seget Donji

[Seget] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Seget]
Prihvaćena: 22. studenog 1996.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Opis grba: Grb Općine Seget je nordijskog oblika. Razdijeljen je u tri dijela. U gornjem dijelu grba, na lijevoj strani (kada gledamo grb) je starohrvatski grb, a na desnoj Višeslavov križ na plavoj podlozi. U srednjem dijelu grba nalazi se stara jezgra Segeta Donjeg na zelenoj pozadini. Na gornjoj lijevoj strani ovog dijela je grančica hrasta sa plodovima žira, a na gornjoj desnoj strani je vinova loza sa grozdom grodža. U donjem dijelu grba je sidro na plavoj podlozi. (Čl. 1, Odluka, 1996.)
Opis zastave: Zastava Općine Seget je pravokutnog oblika. Razdijeljena je u dva dijela. Gornji dio je bijele boje, a donji dio se sastoji od šest jednakih svjetloplavih pruga na bijeloj podlozi. U sredini zastave se nalazi grb Općine Seget koji ulazi u jednu i drugu polovinu grba. (Čl. 2, Odluka, 1996.)
Izvori: Galerija - Seget: Predizborni skup HDZ Dalmacije, 23.11.2011., www.hdzst.com 20.06.2012.
Odluka o prihvaćanju grba i zastave općine Seget, 22.11.1996, Službeni glasnik Općine Seget, br. 2/1996, 31.12.1996.
Statut Općine Seget, 13.07.2009, Službeni glasnik Općine Seget, br. 4/2009, www.opcinaseget.hr, 20.06.2012.

Grb Segeta je razdijeljen i gore raskoljen, u prvom srebrno-crveno šahirano, u drugom u plavom srebrni starohrvatski križ, u trećem u plavom koso srebrno sidro i preko svega u zelenoj gredi srebrni grad crvenih krovova praćen grančicama hrasta i loze sa zelenim listovima i plodovima u prirodboj boji. Zastava je bijela sa šest plavih pruga u donjem dijelu i s grbom u sredini. Šest pruga simbolizira šest naselja općine.Selca

[Selca] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Selca]
[Selca]
Prihvaćena: 22. studenog 2004.     Odobrena: 2. lipnja 2005.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome preko srebrnog/bijelog sidra prekriženi zlatna/žuta motika i zlatni/žuti mlat (kamenoklesarski čekić).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba: u četvrtastom štitu, plavom polju, srebreno-bijelo sidro, preko ukoso ukrižene motike, srebreno bijele drške i zlatno žutog pera udesno i mlata srebrenobijele drške i zlatno-žute "petice" i "punte" mlata ulijevo. (Čl. 2, Odluka, 2004.)
Opis grba: u četvrtastom štitu, plavom polju, srebreno – bijelo sidro, preko ukoso ukrižene motike zlatno žute boje udesno i mlata zlatno – žute boje ulijevo. (Čl. 2, Ispravak, 2005.)

Opisi zastave: Opis zastave: zastava je jednobojna plave boje, dimenzije dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno-žutom trakom. (Čl. 3, Odluka, 2004.)
Zastava Općine je jednobojne plave boje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano obrubljen zlatno-žutom trakom. (Čl. 7, Statut, 2013.)

Izvori: Info Nikša pl. Kuščić, 23.20.2006.
Statut Općine Selca, 03.10.2001, Službeni glasnik Općine Selca, br. 6/2001, 12.11.2001.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/67, URBROJ: 515-10/06-05-4, 02.06.2005.
Odluka o donošenju grba i zastave Općine Selca, 22.11.2004. Službeni glasnik Općine Selca, br. 4/2004, 07.12.2004., str. 8-9.
Ispravak Odluke donošenja grba i zastave Općine Selca, Službeni glasnik Općine Selca, br. 1/2005, 08.03.2005. str. 3.
Statut Općine Selca, 24.01.2006, Službeni glasnik Općine Selca, br. 1/2006, 24.01.2006.
Statut Općine Selca, 28.09.2009, Službeni glasnik Općine Selca, br. 4/2009, 28.09.2009.
Statut Općine Selca, 03.04.2013, Službeni glasnik Općine Selca, br. 3/2013, 03.04.2013.

Grb Selca je u plavome preko srebrnog sidra prekriženi zlatna motika i mlat. Sidro je jasna referenca na pomorske tradicije, motika se odnosi na poljoprivredu koja je bila glavni način preživljavanja na otoku, dok kamenoklesarski čekić - mlat simbolizira vađenje svjetski poznatog kvalitetnog bračkog kamena.
Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava plavi je gonfalon koji završava trokutasto sa zlatnim resama, u sredini je žuto obrubljeni grb, iznad njega ispisan naziv općine, a ispod grančice masline i vinove loze.
Odlukom iz 2004. propisano je da su drške motike i mlata srebrne (bijele), no ispravkom iz 2005. to je promijenjeno u zlatno (žuto). Nije jasno radi li se zaista o promjeni namjeravanog likovnog rješenja ili o ispravku pogreške u slaganju originalnog teksta glasnika.Sućuraj

[Sućuraj] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sućuraj]
Prihvaćena: 2. ožujka 2003.     Odobrena: 11. veljače 2004.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome zlatni/žuti lik sv. Jurja na konju koji kopljem probada zmaja.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Opis grba: trokutastom, srcolikom štitu, u plavom polju zlatni/žuti vitez na konju kopljem probada zmaja /Sv. Juraj/. (Čl. I, Odluka, 2003.)
Opis zastave: Opis zastave: zastava je jednobojna plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. I, Odluka, 2003.)
Izvori: Odluka o grbu i službenoj zastavi Općine Sućuraj, 02.03.2003.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/03-01/19, URBROJ: 515-10/06-04-5, 11.02.2004.
M. Crnčević: "Odobrenjem ministarstva pravosuđa i lokalne uprave - Općini Sućuraj grb i zastava", Slobodna Dalmacija, Split, 16.12.2003.
Turistička zajednica općine Sućuraj www.sucuraj.com 22.01.2005

Grb općine Sućuraj je u plavom zlatni vitez na konju (sv. Juraj) kopljem probada zmaja. Zastava je plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Usvojen je i gonfalon kao svečana zastava. Iako u Hrvatskoj već postoje mnoge općine i gradovi koji u grbu imaju lik Sv. Jurja, ali je općina dobila odobrenje za ovaj dizajn u prvom redu zahvaljujući tome što se u njezinoj arhivi čuva suhi pečat s likom sveca, što datira još iz doba Napoleonove vladavine u Sućurju.Sutivan

[Sutivan] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sutivan]
[Sutivan] [Sutivan]
Prihvaćena: 10. listopada 2003.     Odobrena: 25. rujna 2003.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome desno sv. Ivan Krstitelj u crvenom devinom krznu s poluuzdignutom desnom rukom a u lijevoj ruci drži zlatni/žuti križ s bijelim plamencem; lijevo sv. Roko pokazuje ranu na nozi, u desnoj ruci drži zlatni/žuti štap.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba Općine Sutivan: u četvrtastom štitu, na bijelom/srebrnom polju, desno sv. Ivan Krstitelj, kose i brade prirodno-smeđe, sa zlatno/žutim oreolom, u crvenom devinom krznu, s poluuzdignutom desnom rukom, u lijevoj ruci drži zlatni/žuti križ s bijelim plamencem, lijevo sv. Roko, brade i kose prirodno-smeđe, sa zlatnim oreolom, lijevom rukom pokazuje ranu na nozi, u desnoj drži zlatni/žuti štap, na nogama zlatno/žute sandale. (Čl. 2, Odluka, 2003.)
Grb Općine Sutivan predstavlja četvrtasti štit u kojemu je na bijelom/srebrnom polju desno lik sv. Ivana Krstitelja, kose i brade prirodno-smeđe sa zlatnom/žutom aureolom i odjevenim u crveno devino krzno s poluuzdignutom desnom rukom i koji u lijevoj ruci drži zlatni/žuti križ s bijelim plamencem, a lijevo od njega se nalazi lik sv. Roka, brade i kose prirodno-smeđe sa zlatnom aureolom i koji lijevom rukom pokazuje ranu na nozi, a u desnoj drži zlatni/žuti štap te na nogama ima zlatno/žute sandale. (Čl. 7, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Opis zastave Općine Sutivan: zastava je omjera 1 : 2, plave boje s zlatno/žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 3, Odluka, 2003.)
Zastava Općine Sutivan je zastava omjera 1 : 2, plave boje s zlatno/žutim obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 8, Statut, 2013.)

Izvori: Statut Općine Sutivan, 20.09.2001, Službeni glasnik Općine Sutivan, br. 6/2001.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/01-01/0229, URBROJ: 514-09-01-03-4, 25.09.2003.
Odluka o izgledu i uporabi grba i zastave Općine Sutivan, 10.10.2003, Službeni glasnik Općine Sutivan
Statut Općine Sutivan - pročišćeni tekst, 25.01.2006, Službeni glasnik Općine Sutivan, br. 2/2006, 25.01.2006.
Statut Općine Sutivan, 17.07.2009, Službeni glasnik Općine Sutivan, br. 6/2009, 20.07.2009.
Statut Općine Sutivan, 30.07.2013, Službeni glasnik Općine Sutivan, br. 7/2013, 31.07.2013.
Službene stranice Općine Sutivan http://sutivan.hr 19.08.2004., 01.09.2008.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.

Grb Sutivana prikazuje svojeg imenjaka sv. Ivana i svojeg zaštitnika sv. Roka: na srebrnom polju, desno sv. Ivan Krstitelj, smeđe kose i brade, sa zlatnim oreolom, u crvenom devinom krznu, s polu-uzdignutom desnom rukom, u lijevoj ruci drži zlatni križ s bijelim plamencem, lijevo sv. Roko, smeđe brade i kose, sa zlatnim oreolom, lijevom rukom pokazuje ranu na nozi, u desnoj drži zlatni štap, na nogama zlatno/žute sandale. Iako službeni opis propisuje žute sandale, svi likovni prikazi u uporabi prikazuju Sv. Roka u smeđim čizmama. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je tamno plavi trokutasto završavajući zlatno obrubljeni gonfalon sa zlatnim resama uz donji rub, sa žuto obrubljenim grbom u sredini, žutim imenom općine u dva luka iznad i žutim grančicama smokve i masline te grozdom ispod njega. Izrađena zastava razlikuje se od dizajna (nacrta) u manjim detaljima odnosa elemenata, najočitije u manjem ornamentu ispod grba te nedostatku segmentiranog rukava gore.
Općina Sutivan prvotno je osnovana 1823. godine, a uključena u veću općinu Brač tek 1944. godine. U tom periodu koristila je pečat koji je već sadržavao likove dvaju svetaca u sličnom položaju kao i na suvremenom grbu.

Općina Sutivan na otoku Braču izdvojena je 1997. iz općine Milna.Šestanovac

[Šestanovac] [Šestanovac]
Prihvaćena: oko 2002. ?     Odobrena: Nepoznato.
Opis grba: Grb Općine Šestanovac je štitastog oblika na kojem je stilizirani zvonik na brežuljku ispod kojeg raskrižje na sivoj podlozi. Gornja polovica grba je svijetloplave boje i predstavlja vedro nebo. Gornji dio donje polovice grba je obojan sivom bojom – bojom kamena, a donji dio donje polovice je obojan plavom bojom i predstavlja rijeku Cetinu. (Čl. 4, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava Općine Šestanovac je pravokutna površina podijeljena na četiri jednaka dijela od kojih su gornji lijevi i donji desni crvene boje, a gornji desni i donji lijevi bijele boje. U sredini zastave nalazi se grb Općine Šestanovac. (Čl. 4, Statut, 2013.)
Izvori: Općina Šestanovac, www.sestanovac.hr, 30.09.2009.
Službeni glasnik Općine Šestanovac, br. 1/2012, 13.01.2012.
Statut Općine Šestanovac, 04.02.2013, Službeni glasnik Općine Šestanovac, br. 3/2013, 06.02.2013.

Grb Šestanovca je u plavom kapelica sa zvonom izrasta iz dvije valovite vrpce između kojih je kosi križ sve srebrno na sivom. Vjerojatno nije odobren i nije zabilježena zastava.Šolta

Sjedište: Grohote

[Šolta] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Šolta]
[Šolta]
Prihvaćena: 19. rujna 2022.     Odobrena: 11. srpnja 2022.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom zorku
Odobreni blazon grba: U plavome polju zlatni/žuti lik Sv. Stjepana s aureolom drži 3 kamena i palminu granu.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Šolta povijesni je grb u obliku poluokruglog štita. U plavom polju štita je zlatni lik Sv. Stjepana prvomučenika s zlatnom aureolom, u ljevici nosi palminu granu, a u desnici drži tri kamena (atributi mučeništva). (Čl. 5, Odluka, 2022.)
Opis zastave: Zastava Općine Šolta je crvene boje, omjera 1:2, sa grbom Općine u sredini na sijecištu dijagonala, grb je obrubljen zlatnim-žutim rubom, omjer visine grba je 2/3 širine zastave. (Čl. 7, Odluka, 2022.)
Izvori: Općina Šolta, www.solta.hr, 01.06.2012.
"Dani Općine Šolta", Općina Šolta, www.solta.hr, 03.08.2010.
"Promocija šoltanske monografije u Zagrebu", Šoltanske novitadi, br. 26, ožujak 2013.
Korespondencija s Općineom, 07.08.2015.
Odluka o grbu i zastavi Općine Šolta, 19.09.2022, Službeni glasnik Općine Šolta, br. 11/2022, 21.09.2022.
Rješenje Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: UP/I-017-02/20-01/9, URBROJ: 514-22/02-22-05, 11.07.2022.

Grb Šolte je u plavome zltani sv. Stjepan Prvomučenika koji drži tri kamena i palmovu grančicu. Zastava je crvena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je crveni gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa u kojima su zlatni ornamenti, maslinove grančice u srednjem i vinove loze u krajnjima, a u sredini je grb navišen imenom općine u dva luka.


Šolta, oko 2010. - 2022.

[Šolta, oko 2010. - 2022.]
[Šolta, oko 2010. - 2022.][Šolta, oko 2010. - 2022.]
[Okomita] 5:11~ | 1:2~


U upotrebi: od barem 2010.
Dizajn: ? prema povijesnom uzorku
Napuštena: 19. rujna 2022.
Izvori: Općina Šolta, www.solta.hr, 01.06.2012.
"Dani Općine Šolta", Općina Šolta, www.solta.hr, 03.08.2010.
"Promocija šoltanske monografije u Zagrebu", Šoltanske novitadi, br. 26, ožujak 2013.
Korespondencija s Općineom, 07.08.2015.

Grb Šolte prikazuje u svojem povijesnom obliku u ovalnom štitu u kartuši lik sv. Stjepana (Prvomučenika) koji stoji i drži palmovu grančicu. Koristi se u jednobojnom prikazu smeđom bojom. Zastava je crvena, okomita, s tim grbom u sredini i s pet žutih segmenata rukava uz gornji rub. U uporabi je i crvena okomita zastava bez žutih segmenata, kao i takva stolna zastavica. Ovi simboli nisu službeno usvojeni.
Koprivnička je trtka Pikant Marketing dobila zadaću pripreme moderniziranog rješenja 2011. godine, koje je poslano središnjim vlastima na odobrenje. Traženi su naeki popravci, ali je, čini se, postupak stao na tome. Konačno, čini se da je usvojeno rješenje riječke tvrtke Heraldic Art.Tučepi

[Tučepi] [Tučepi]
Prihvaćena: oko 2002. ?     Odobrena: Nepoznato.
Opis zastave: Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Izvori: Službene stranice Općine Tučepi tucepi.com 29.10.2004.
Općina Tučepi - Službene stranice, www.tucepi.hr, 20.07.2014.
(Statut Općine Tučepi, Glasnik Općine Tučepi, br. 05/2001.)
Statut Općine Tučepi, 10.07.2009, Glasnik Općine Tučepi, br. 4/2009, 14.07.2009.
Tučepi Kalendar 2014., Općina Tučepi i TZO Tučepi, 2014.

Grb Tučepa je u plavom polju srebrna kapelica i u dnu srebrna valovita greda. Prikazana je romanička crkva sv. Jure iz 14. stoljeća u Tučepima. Zastava je svijetlo plava s bijelo obrubljenim grbom u sredini.

Općina Tučepi osnovana je 1997. godine izdvajanjem iz grada Makarske.Zadvarje

[Zadvarje] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Zadvarje]
[Zadvarje]
Prihvaćena: 2. srpnja 2011.     Odobrena: 26. lipnja 2012.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zelenome srebrni/bijeli vodopad; glava štita: u plavome polju zlatna/žuta otvorena vrata.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Zadvarje - štit razdijeljen (trokutastog-srcolikog oblika), u glavi štita u plavom su zlatno-žuta otvorena vrata, dolje u zelenom srebrni bijeli vodopadi (Velika Gubavica) (Čl. 6, Odluka, 2011.)
Opis zastave: Zastava je jednobojna svjetlo plave boje, dimenzija omjera dužine i širine je; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine, obostrano, obrubljeno zlatnom/žutom trakom (Čl. 9, Odluka, 2011.)
Izvori: Službene stranice Općine Zadvarje, www.zadvarje.hr, 10.06.2012.
Odluka o grbu i zastavi Općine Zadvarje, 02.07.2011, Službeni glasnik Općine Zadvarje, br. 3/2011, 08.07.2011.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/11-01/29 , URBROJ: 515-02-02-01/1-12-03, 26.06.2012.

Grb Zadvarja je u zelenom srebrni vodopad i u plavom zaglavlju zlatna otvorena vrata. To je heraldizacija ranije korištenog znaka, prikazuje "dveri" i vodopad Veliku Gubavicu, 48 m viosok, najveći u ovom dijelu Europe. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je svijetlo plavi gonfalon trokutastog kraja s resama, u sredini grb nadvišen imenom općine, a ispod njega dvije grančice kostele. Ulice Zadvarja krase višestoljetni drvoredi stabla košćele crne (lokalno: kostela, drugdje također i koprivić, ladonja ili pelegrinka te mnogi drugi nazivi, Lat. Celtis australis L.)

Općina Zadvarje osnovana je 1997. godine izdvajanjem iz Općine Šestanovac.


Zadvarje, prijedlog 2009.

[Zadvarje, prijedlog 2009.] [Prijedlog] 1:2 [Zadvarje, prijedlog 2009.]
Opis grba: U sredini plavog polja nalaze se vrata (žuto-zlatna boja) i vanjski kameni prag (bijelo-srebrne boje) u donjem dijelu grba tanke bijelo-srebrne linije simboliziraju more. (Prijedlog, 2009.)
Izvor: Prijedlog Općine upućen na razmatranje Hrvatskom državnom arhivu, 03.07.2009.

Likovno rješenje koje se razmatralo nakon što je prethodni dizajn odbijen bilo je njegovo pojednostavljenje, koje se sastojalo od bijelo obrubljenih zlatnih zatvorenih vrata iznad niza bijelih linija u plavom polju. Zastava je bila svjetlo plana s bijelo obrubljenim grbom. To je na posljetku dovelo do današnjih simbola.


Zadvarje, oko 200x.

Zastava nepoznata. [Zadvarje, oko 200x.]
Prihvaćena: oko 2002. ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Napuštena: 2. srpnja 2011.
Izvor: Službene stranice Općine Zadvarje, www.zadvarje.hr, 29.12.2010.

Znak koji je Zadvarje koristilo ranije prikazuje bijele planine iznad mora prikazanog nejednakim plavim i bijelim nitima, između planina izvire potok u dolinu, a na vrhu je žuta kula, sve između dva crna trapezoida uz bokove štita. Prikazane su planine Mosor i Biokovo, potok Gubavica, a kula predstavlja srednjovjekovnu tvrđavu Duare (= dveri - vrata) koja je čuvala prolaz iz unutrašnjosti prema moru. Suvremeno ime općine može se interpretirati kao "iza vrata", crni bokovi stoga predočuju otvorena vrata.Zmijavci

[Zmijavci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Zmijavci]
[Zmijavci] [Zmijavci]
Prihvaćena: oko 2002. ?     Odobrena: 3. prosinca 2002.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome bijela golubica, desno gore [> gore lijevo] srebrni/bijeli križ.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine je u svjetloplavom štitu bijela golubica sa bijelim križem pored glave. (Čl. 7, Statut, 2009.)
Opis zastave: Zastava Općine je omjera 1:2 svjetloplave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 7, Statut, 2009.)
Izvori: Zmijavci, www.zmijavci.hr, 10.01.2008
(Odluka o uporabi grba i zastave Općine Zmijavci) prema:
Rješenje Ministartsva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/01-01/4, URBROJ: 514-09-01-01-5, 03.12.2002.
Statut Općine Zmijavci, 21.08.2009, Službeni glasnik općine Zmijavci, br. ?/2009, www.zmijavci.hr, 20.10.2010.
(Statut Općine Zmijavci, Službeni glasnik općine Zmijavci, br. 1/2013)
“Likovna rješenja službenih grbova odobrena od Ministarstva uprave a na temelju pozitivne ocjene od Povjerenstva za odobrenje grba i zastave”, poster, 4 str, Heraldic art d.o.o. Rijeka (2006.)

Grb Zmijavaca je u plavom stoji srebrni golub praćen na lijevo srebrnim latinskim križem. Motiv je preuzet s reljefa iz VI. stoljeća. Zastava je svijetlo plava s grbom u sredini. Svečana zastava je svijetlo plavi gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama, s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i ornamentom vinove loze ispod. Osim toga, u uporabi je i slična okomita pravokutna zastava istog sadržaja kao i svečana, uz manje razlike u prikazu (crni obrub elemenata, drugačiji font).
U službeno odobrenom blazonu položaj križa opisan je, čini se greškom, na neheraldički način "desno gore", iako se svuda prikazuje u heraldički lijevom kutu.

Do 1997. ime općine bilo je Zmijava-Runović (ili prema drugom izvoru Zmijavci-Runović).[Prethodna stranica: Splitsko-dalmatinska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Split and Dalmatia County - Communities][Slijedeća stranica: Istarska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2023 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.