[Prethodna stranica: Hrvatska - političke zastave][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Croatia - University Flags][Slijedeća stranica: Sveučilište u Zagrebu - Sastavnice]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 27. kolovoza 2014.
Posljednja promjena: 31. prosinca 2016.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Hrvatska - sveučilištne zastave


Hrvatska sveučilišta imaju svoje simbole. Kod većine su oznake u obliku kružnih pečata, no iako ih sama sveučilišta nazivaju grbovima, oni nemaju tradicionalnih heraldičkih obilježja te nisu grbovi u heraldičkom smislu. Većina tih sveučilišnih „grbova“ sadrži natpise na hrvatskom i/ili latinskom jeziku. U pravilu nemaju propisane boje, osim za uporabu na zastavama, koje su uglavnom jednobojne, često su u boji odgovarajuće gradske zastave. Sveučilišni simboli redovito su propisani u njihovim statutima.


Vidi još:

Sveučilište u Zagrebu

Universitas studiorum Zagrebiensis

[Sveučilište u Zagrebu] (1) [Alternacija] 1:2
[Sveučilište u Zagrebu] (2) [Alternacija] 1:2
Prihvaćena: oko 1970-ih ?
Opis grba/znaka: Grb Sveučilišta kružnog je oblika. U njegovu je središtu crtež povijesne zgrade Sveučilišta, a uz obod natpis "SVEUČILIŠTE U ZAGREBU" na hrvatskom ili "UNIVERSITAS STUDIORUM ZAGRABIENSIS" na latinskom jeziku. Ispod crteža ispisana je godina osnutka Sveučilišta: "1669" ispod hrvatskog, a "MDCLXIX" ispod latinskog natpisa. (Čl. 4, Statut, 2005.)
Opis zastave: Zastava Sveučilišta modre je boje. Odnos duljine i širine zastave je 2:1. U središtu vodoravno položene zastave, čija je širina uz koplje, grb je Sveučilišta zlatne boje. Promjer grba na zastavi je 1/2 širine zastave. (Čl. 4, Statut, 2005.)
Izvor: Statut Sveučilišta u Zagrebu, 25.02.2005.

Sveučilište u Zagrebu ima "grb" kružnog oblika s prikazom povijesne zgrade Sveučilišta. Uz obod ime i godina osnutka 1669. na hrvatskom i arapskim brojkama ili na latinskom jeziku i rimskim brojkama. Zastava je plave boje, razmjera 1:2, s grbom zlatne boje u sredini, promjera pola širine zastave. U praki se, čini se, podjednako často rabe zastave s latinskim i s hrvatskim tekstom.

Sveučilište u Zagrebu osnovao je car Leopold I. dodjelom sveučilišnog statusa jezuitskoj akademiji u Zagrebu (Neoacademia Zagrabiensis) te je tako najstarije hrvatsko sveučilište neprekinutog djelovanja. Nakon raspuštanja jezuitskog reda, carica Marija Terezija osnovala je na njegovim tradicijama Kraljevsku akademiju znanosti (Regia scientiarum academia), koja 1874 postaje Sveučilište u Zagrebu. Danas se sastoji od 29 fakulteta, 3 akademije i većeg broja drugih organizacija.Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Universitas studiorum Josephi Georgii Strossmayer Osijekensis

[Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku] [Normal] 1:2
Prihvaćena: oko 1990.
Opis grba/znaka: Grb Sveučilišta okrugla je oblika. U sredini kruga nalazi se grb grada Osijeka okružen kružnicom. Oko ove kružnice uz obod sadržan je naziv Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Naziv je okružen drugom kružnicom. (Čl. 6, Statut, 2010.)
Opis zastave: Zastava Sveučilišta je bijelo-plave boje. Odnos dužine i širine zastave je 2:1. U središtu vodoravno položene zastave nalazi se grb Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku plave boje. (Čl. 6, Statut, 2010.)
Izvor: Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (pročišćeni tekst), Osijek, rujan 2010.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku rabi "grb" kružnog oblika s grbom grada Osijeka u sredini, okružen natpisom imena Sveučilišta na hrvatskom jeziku. Zastava je bijelo-plava dvobojnica, 1:2, s plavim grbom u sredini.

Sveučilište u Osijeku osnovano je 1975. godine, a od 1990. nosi današnje ime. Danas se sastoji od 11 fakulteta, akademije i drugih organizacija.Sveučilište u Dubrovniku

Universitas studiorum Ragusina

[Sveučilište u Dubrovniku]
[Okomita] 1:2

Prihvaćena: oko 2003.
Opis grba/znaka: Grb Sveučilišta okrugla je oblika i prikazuje stilizirano barokno stubište Uz Jezuite, u središtu kojega je uklesan natpis Collegium Rhagusinum. Uokolo je upisano SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - UNIVERSITAS STUDIORUM RAGUSINA. (Čl. 18, Statut, 2012.)
Opis zastave: Zastava Sveučilišta pravokutna je oblika tamnocrvene boje i utisnutim usred nje grbom Sveučilišta srebrne boje. (Čl. 18, Statut, 2012.)
Izvor: Statut Sveučilišta u Dubrovniku, 09.03.2012.

Sveučilište u Dubrovniku koristi "grb" kružnog oblika s prikazom stiliziranog baroknog stubišta Uz Jezuite, u središtu kojega je uklesan natpis Collegium Rhagusinum. Zapravo bi taj natpis bio suviše sitan na prikazu, pa je predstavljen samo simbolično naznakom natpisne ploče. Uokolo je ime Sveučilišta na hrvatskom i latinskom jeziku. Zastava je tamnocrvena sa srebrnim grbom.

Sveučilište u Dubrovniku osnovano je 2003. godine, na akademskim tradicijama iz 17. stoljeća. Integrirano je sveučilište koje se sastoji od niza odjela.Sveučilište u Zadru

Universitas studiorum Jadertina

[Sveučilište u Zadru] [Dvostrana] [Naličje] 1:2
Prihvaćena: oko 2002.
Opis grba/znaka: Grb Sveučilišta okrugla je oblika. U njegovu središtu je crtež crkve nekadašnjeg liceja sv. Dimitrija s natpisom "Sveučilište u Zadru" i "Universitas studiorum Jadertina" te godinama 1396. i 2002. (Čl. 3, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava Sveučilišta modre je i bijele boje, pri čemu je na licu modre boje otisnut zlatovezom uvećan grb Sveučilišta u Zadru, a na bijelom naličju otisnut je grb staroga Sveučilišta s natpisom na latinskom jeziku. (Čl. 3, Statut, 2013.)
Izvor: Statut Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst), 01.03.2013.

Sveučilište u Zadru ima "grb" kružnog oblika s prikazom crkve nekadašnjeg liceja sv. Dimitrija, okružen natpisom imena na hrvatskom i latinskom i godinama 1396. i 2002. Propisana zastava je dvostrana, na licu plava sa zlatnim grbom, a na naličju bijela s grbom staroga Sveučilišta i natpisom na latinskom jeziku. U praksi se rabi isključivo jednostavna zastava plave boje sa zlatnim grbom na obje strane.

Sveučilište u Zadru osnovali su dominikanci 1396. godine, što ga čini najstarijim sveučilištem na hrvatskim prostorima, no ono je prekinulo s radom 1807. godine. Od 1955. Filozofski fakultet u Zadru djeluje kao dio zagrebačkog, a od 1975. splitskog sveučilišta- Integrirano sveučilište ponovo je ustanovljeno 2002. godine.Sveučilište u Rijeci

Universitas studiorum Fluminensis

[Sveučilište u Rijeci] (1) [Alternacija] 1:2
[Sveučilište u Rijeci] (2) [Alternacija] 1:2
Prihvaćena: oko 1973.
Opis grba/znaka: Grb Sveučilišta okrugla je oblika s crtežom u sredini koji predstavlja dvostruko stilizirano slovo "R" i ujedno lik sove koji je stiliziran u obliku glagoljskog slova "S". Cijeli crtež asocira na bitvu za privezivanje brodova i na nakovanj, a leži na podlozi koja simbolizira more. Uz obod je natpis "SVEUČILIŠTE U RIJECI". Grb je žuto-zlatne boje, a podloga je plave boje u dvjema nijansama. Sveučilište može rabiti grb Sveučilišta s natpisom na latinskom jeziku "Universitas studiorum Fluminensis". (Čl. 10, Statut, 2008.)
Opis zastave: Zastava Sveučilišta svijetlo-modre je boje. Odnos dužine i širine zastave jest 2:1. U sredini se vodoravno položene zastave, čija je širina uz koplje, nalazi grb Sveučilišta. Promjer grba iznosi 1/2 širine zastave. (Čl. 11, Statut, 2008.)
Izvor: Statut Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst), 10.12.2008.

Sveučilište u Rijeci ima "grb" kružnog oblika sa stiliziranim crtežom koji sintetizira više simbola: dvostruko stilizirano slovo R, lik sove, stilizirano glagoljsko slova S, a i asocira na bitvu (kolonu) za privezivanje brodova te na nakovanj, a ispod je stilizirano more. Oko znaka je ime na hrvatskom ili latinskom jeziku. Jedan je od malobrojnih sveučilišnih "grbova" koji ima propisane boje. Središnji simbol je žuto-zlatne boje, na tamno plavoj podlozi, a obrub i tekst su tamno plavi na svijetlo plavoj podlozi. Zastava je svijetlo plava, 1:2, s grbom promjera pola širine zastave. Čini se da se u praksi gotovo redovito rabe zastave s hrvatskim tekstom.

Sveučilište u Rijeci drugo je najstarije u Hrvatskoj s neprekinutim djelovanjem. Suvremeno sveučilište osnovano je 1973. nastavljajući tradicije isusovačkog kolegija iz 1632. Sveučilište se danas sastoji od 9 fakulteta, akademije i više drugih institucija.


Sveučilište u Rijeci, inačice

[Sveučilište u Rijeci, inačice] [Alternacija] 8:15~ [Sveučilište u Rijeci, inačice]
Prihvaćena: 9. veljače 2010.
Izvor: Priručnik grafičkih standarda, Sveučilište u Rijeci, 09.02.2010.

Knjigom grafičkih standarda preporuča se izbjegavanje prikaza koloriranog znaka, ali ne zabranjuje ga i svakako ne derogira statutarnu odluku o zastavi. No, propisuje i izgled stolnih zastavica, okomitih u dvije inačice: bijela s plavim elementima i plava (s preljevima boje) s bijelim elementima - znak iznad imena na hrvatskom i engleskom i ispod web adresa.Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Universitas studiorum Polensis Georgii Dobrila

[Sveučilište Jurja Dobrile u Puli] [Alternacija] 1:2 [Sveučilište Jurja Dobrile u Puli]
Prihvaćena: oko 2006.
Opis grba/znaka: Grb Sveučilišta je okruglog oblika s crtežom u obliku spirale u sredini oko kojeg je natpis "SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI". Spirala je boje starog zlata, slova su sive boje. Sveučilište može koristiti grb s latinskim natpisom "Universitas studiorum Polensis Georgii Dobrila". (Čl. 3, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava Sveučilišta je srebrne boje a u sredini se nalazi grb Sveučilišta zlatne boje. (Čl. 3, Statut, 2013.)
Izvor: Statut Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 06.02.2013.

Sveučilište Juraja Dobrile u Puli ima "grb" kao simbol u obliku spirale, oko kojeg je ime na hrvatskom ili latinskom jeziku. Spirala je boje starog zlata, slova su siva. Zastava je srebrna sa simbolom u sredini. Spirala simbolizira biskupski štap kao znak biskupa Jurja Dobrile, narodnog preporoditelja po kojem Sveučilište nosi naziv. Iako nije eksplicitno propisano Statutom, koristi se i znak s imenom na talijanskom, kao i znak s dvorednim kružnim natpisom imenâ na hrvatskom i talijanksom. Ove inačice nisu zabilježene u uporabi na zastavama.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli osnovano je 2006. godine. Pojedini fakulteti i visoke škole postoje u Puli od 1960-ih, a od 1970-ih dio su riječkog Sveučilišta. Sveučilište je integriranog tipa, s jednom posebnim fakultetom te nizom odjela i drugih cjelina.Sveučilište u Splitu

Universitas studiorum Spalatensis

[Sveučilište u Splitu] [Alternacija] 1:2
[Sveučilište u Splitu]
[Sveučilište u Splitu] [Sveučilište u Splitu]
Prihvaćena: oko 1974.
Opis grba/znaka: Grb Sveučilišta je okruglog oblika s crtežom skulpture Ivana Meštrovića "Povijest Hrvata" u sredini, a uz obod natpis "Sveucilište u Splitu". U pojedinim prigodama može se koristiti grb Sveučilišta s natpisom na latinskom jeziku "Universitas studiorum Spalatensis". (Čl. 5, Statut, 2009.)
Opis zastave: Zastava Sveučilišta je modre boje s grbom Sveučilišta. Grb Sveučilišta na zastavi je zlatne boje. (Čl. 7, Statut, 2009.)
Izvori: Statut Sveučilišta u Splitu (pročišćeni tekst), 27.02.2009.
"Održana promocija diplomiranih doktora dentalne medicine", 10.02.2014, Sveuličište u Splitu, www.unist.hr, 23.10.2016.
"Obilježena 55. godišnjica osnutka Kemijsko-tehnološkog fakulteta", 23.10.2015, Sveuličište u Splitu, www.unist.hr, 23.10.2016.

Sveučilište u Splitu ima "grb" kružnog oblika s prikazom skulpture Ivana Meštrovića Povijest Hrvata, okružen imenom na hrvatskom ili latinskom jeziku. U uporabi je više inačica prikaza skupture, na nekima je čitljiv, a ne drugima nije glagoljski natpis na ploči koju majka drži u krilu. Zastava je plava sa zlatnim grbom u sredini. Postojanje zastave s latinskim tekstom nije potvrđeno u praksi. Osim toga u uporabi su i okomite inačice te inačice s bijelim znakom te engleskim natpisom ispod njega.

Sveučilište u Splitu osnovano je 1974. i objedinilo je visokoškolske ustavnove koje su već postojale u Splitu od 1960-ih godina. Danas se sastoji od 11 fakulteta, akademije i niza ostalih institucija.Hrvatsko katoličko sveučilište

Universitas studiorum catholica croatica

: Zagreb

[Hrvatsko katoličko sveučilište]
[Okomita] 1:2

Prihvaćena: oko 2006.
Opis grba/znaka: Grb ima oblik poluovalnog štita sljedećeg heraldičkog opisa: iz podnožja crvenog štita izrasta srebrni stilizirani, tzv. Višeslavov križ, ispod čije su grede srebrna slova grčkog alfabeta: križu zdesna 'alfa', a slijeva 'omega'. Križ slijeva prati srebrna stilizirana osmokraka zvijezda. (Čl. 4, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava ima oblik četvorine odnosa širine prema visini 2:1. U gornjoj polovici smješten je znak Sveučilišta, a u gornjem desnom kutu latinicom piše: LUX VERA. Donju polovicu čini devet vodoravnih pruga iste širine. U svakoj pruzi, cijelom duljinom i širinom, ispisana je latinicom po jedna riječ naziva Hrvatskog katoličkog sveučilišta s naznakom sjedišta na hrvatskom i na latinskom jeziku: HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE ZAGREB UNIVERSITAS STUDIORUM CATHOLICA CROATICA ZAGRABIA. Prva, treća, peta, šesta i osma pruga su srebrne boje, a druga, četvrta, sedma i deveta pruga plave boje. Petu i šestu prugu razdvaja plava crta. Riječi na srebrnoj podlozi ispisane su plavo, a riječi na plavoj podlozi ispisane su srebrno. (Čl. 4, Statut, 2013.)
Izvor: Statut Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 05.06.2013.

Hrvatsko katoličko sveučilište jedino propisuje heraldički grb u obliku polukružnog crvenog štita iz čijeg podnožja izrasta srebrni stilizirani Višeslavov križ, sa slovima alfa i omega, a slijeva ih prati srebrna stilizirana osmokraka zvijezda. No, izgleda da se umjesto grba radije koristi znak, koji nije eksplicitno propisan Statutom - bijela stilizirana zvijezda u plavom kvadratu. Zastava je okomita, s tim znakom u gornjoj i imenom na hrvatskom i latinskom ispod u naizmjenično srebrnim i plavim prugama u donjoj polovici. Opis zastave u statutu prevdiđa i natpis "Lux vera" (istinsko svjetlo) u gornjem desnom kutu zastave, no čini se da se to u praksi na zastavama izostavlja.

Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb osnovano je 2006. godine. Organizirano je u tri odjela.Libertas međunarodno sveučilište

: Zagreb

[Libertas međunarodno sveučilište] [Normal] 1:2~
Prihvaćena: about 2014
Izvor: Libertas, www.libertas.hr, 20.10.2016.

Zastava je plavo-bijelo-plava sa proširenom središnjom prugom u kojoj je logo koji se sastoji od tri povezana prstena plavi, sivi i plavi, i masnim ispisanim imenom Sveučilišta.

Dubrovačko međunarodno sveučilište osnovano je 2008. u Dubrovniku i za sebe tvrdi da je prvo privatno sveučilište u Hrvatskoj (zanemarujući pri tome HKS, vidi gore). Uskoro potom intenzivira suradnju s Visokom poslovnom školom Libertas u Zagrebu, te mijenja ime u DIU Libertas i kasnije po potpunoj integraciji dvije institucije pod današnjim nazivom, kada i seli sjedište u Zagreb.


DIU LIBERTAS međunarodno sveučilište, 2008. – 2014.

[DIU LIBERTAS međunarodno sveučilište, 2008. – 2014.] [Okomita] 1:2 [DIU LIBERTAS međunarodno sveučilište, 2008. – 2014.]
Prihvaćena: oko 2008.
Izvor: DIU LIBERTAS, www.diu.hr, 20.08.2014.

Zabilježene su stolne zastavice s prvim logom, a vjerojatno je i drugi logo korišten na taj način. Nedavno je logo u potpunosti promijenjen, ali za sada nisu zabilježene nove zastave.Sveučilište Sjever

: Koprivnica, Varaždin

[Sveučilište Sjever][Sveučilište Sjever]
[Okomita] 1:3 | 1:2

Prihvaćena: oko 2013.
Opis grba/znaka: Grb Sveučilišta sastoji se od znaka i logotipa. Znak se sastoji od osnovnih elemenata identiteta Sveučilišta (četiri linije i plusa u sredini) te teksta: Sveučilište Sjever - University North, kratice gradova Varaždina i Koprivnice i godine osnivanja. Logotip se sastoji od teksta: Sveučilište Sjever i nalazi se ispod znaka. (Čl. 5, Statut, 2016.)
Opis zastave: Zastava Sveučilišta Sjever pravokutnog je oblika, širine 1 metar i visine 3 metra. Crvene je boje, sadrži elemente identiteta u bijeloj boji i tekst: Sveučilište Sjever - University North, kratice gradova Varaždina i Koprivnice i godinu osnivanja. (Čl. 5, Statut, 2016.)
Izvori: Statut Sveučilišta Sjever (pročišćeni tekst), prosinac 2013.
Studentski zbor Sveučilišta Sjever, sz.unin.hr, 20.08.2014.
Statut Sveučilišta Sjever, 21.07.2016., Sveučilište Sjever, www.unin.hr

Propisana je zastava u razmjeru 1:3, okomita, crvena, s bijelim elementima: križ u sredini i crte okomite na polovišta stranica, uz svaku natpis imena Sveučilišta na hrvatskom (dolje) i na engleskom (gore, naglavačke), kratice gradova sjedipšta VŽ (Varaždin) i KC (koprivnica) na lijevo te rimska brojak MMI na desno za godinu 2001., kada je pokrenut prvi visokoškolski nastavni program na Elektrostrojarskoj školi u Varaždinu, štoi se smatra pretečom Sveučilišta. U sredini gornje polovice ispisan je naziv Sveučilišta na hrvatskom, a u sredini donje na engleskom. Kada se ističe s drugim zastavama u razmjeru 1:2, onda je i ova izrađena u tom razmjeru.

Sveučilište je osnovano 2012. spajanjem prijašnjeg (privatnog) Medijskog sveučilišta u Splitu s nekoliko institucija u Koprivnici u Medijsko sveučilište Koprivnica i onda još s institucijama visokog obrazovanja u Varaždinu, postajući javna ustanova i mijenjajući ime u današnje.


Sveučilište Sjever, inačicež

[Sveučilište Sjever, inačicež]
[Okomita] 1:2

Prihvaćena: oko 2013.
Izvor: Studentski zbor Sveučilišta Sjever, sz.unin.hr, 20.08.2014.

Koristi se i crvena okomita zastava s bijelim natpisom imena Sveučilišta u dva reda u luku i u liniji te ispod znak u obliku raščetvorene kružnice (ruža kompasa), u kojoj su isipsana imena Sveučilišta na hrvatskom i na engleskom, inicijali VŽ i KC, za gradove Varaždin i Koprivnicu u kojima Sveučilište djeluje, te MMI za godinu 2001., kada je pokrenut prvi visokoškolski nastavni program na Elektrostrojarskoj školi u Varaždinu, štoi se smatra pretečom Sveučilišta.


Medijsko sveučilište

[Medijsko sveučilište]
[Okomita] 1:2

Prihvaćena: oko 2012.
Izvori: "Obilježavanje početka nastave prve generacije studenta Medijskog sveučilišta", 10.10.2012, Grad Koprivnica, koprivnica.hr, 26.10.2016.
"Ministar Jovanović dao punu podršku budućem sveučilištu", 09.05.2013, Sveučilište Sjever, www.unin.hr, 26.10.2016.

Ranije zastave medijskog sveučilišta bile su plave okomite s bijelim znakom u sredini. Znak je bio stilizirano slovo M okruženo imenom Sveučilišta na hrvatskom i na engleskom.


Veleučilište u Varaždinu

[Veleučilište u Varaždinu][Veleučilište u Varaždinu]
[Okomita] 1:2

Prihvaćena: oko 2010.
Opis grba/znaka: Grb Veleučilišta okruglog je oblika. U njegovu je središtu stilizirani crtež Vijećnice grada Varaždina iz šesnaestog stoljeća. Uz gornji obod je natpis Veleučilište u Varaždinu, a uz donji naziv Veleučilišta na engleskom jeziku. (Čl. 5, Statut, 2011.)

Rabile su se okomite zastave u plavom prelijevu boja s prikazom varaždinskog zamka u dnu, znakom Veleučilišta u sredini iznad ispisane internetske adrese. Ime Veleučilišta ispisano je uz desni ili gornji rub, u potonjem slučaju i s engleskim nazivom ispod. Znak Veleučilišta prikazuje staru varaždinsku gradsku vijećnicu unutar dvije koncentrične kružnice između kojih je ispisano ime Veleučilišta na hrvatskom i na engleskom. (Primijeti dva različia prijevoda na engleski.)[Prethodna stranica: Hrvatska - političke zastave][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Croatia - University Flags][Slijedeća stranica: Sveučilište u Zagrebu - Sastavnice]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2016 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.