[Prethodna stranica: Sveučilište u Zagrebu - Sastavnice][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: University of Osijek - Constituent Units][Slijedeća stranica: Sveučilište u Rijeci - Sastavnice]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 2. rujna 2014.
Posljednja promjena: 31. prosinca 2016.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Sveučilište u Osijeku - Sastavnice


Sveučilište u Osijeku osnovano je 1975. godine, a od 1990. nosi današnje ime. Danas se sastoji od 11 fakulteta, akademije i drugih organizacija.


Vidi još:

Ekonomski fakultet

Zastava nepoznata. [Ekonomski fakultet] [Ekonomski fakultet]
Prihvaćena: oko 2005.
Izvori: Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomskog fakulteta u Osijeku, 08.04.2014.
Ekonomski vjesnik, br. 2/2013.

Fakultet koristi znak koji prikazuje plavo stilizirano zaglavlje stupa i "strelicu rasta" te zelene inicijale malim slovima EFOS. Ranije korišten znak je u obliku kružnog pečata s prikazom zgrade Fakulteta i imenom Sveučilišta i Fakulteta iznad odnosno ispod nje te godinom 1961. Simboli nisu propisani statutom. Zastava nije zabilježena.

U Osijeku je osnovan Centar za ekonomski studij 1959. koji 1960. godine postaje Viša ekonomska škola, a 1961. Ekonomski fakultet, koji do 1975. godine djeluje u sastavu Sveučilišta u Zagrebu, a od 1975. godine u sastavu osječkog Sveučilišta.Elektrotehnički fakultet

[Elektrotehnički fakultet] [Elektrotehnički fakultet]
[Elektrotehnički fakultet]
[Okomita] 1:2~


Prihvaćena: ?
Izvori: Statut Elektrotehničkog fakulteta Osijek, 11.02.2014.
"Svečana promocija magistara znanosti - 16.04.2010.", Multimedijski sadržaj, ETFOS, www.etfos.unios.hr, 20.09.2014.

Fakultet koristi niz znakova koji se temelje na zajedničkom osnovnom obliku, koji se sastoji od četiri plavo obrubljena romba, gornji crveni, donji plavi, i po jedan bijeli sa svake strane. Ako su dovoljno veliki, u njima se smještaju inicijali ETFO. Koristi se i znak od inicijala ETFOS, prva tri slova plavim, posljednja dva plavo obrubljena bijela, sa znakom od rombova gore desno. Zastava u upotrebi je okomita, bijela, s temeljnim znakom od rombova s inicijalima u sredini i plavim ispisano ime Fakulteta u tri reda u dnu zastave.

Studij elektrostrojarstva započet je u Osijeku 1978. godine kao interfakultetski program. Današnji je Fakultet osnovan 1990.Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Zastava nepoznata. [Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti]
Prihvaćena: 2014.
Izvor: Statut Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, 11.06.2014.

Fakultet koristi znak koji se sastoji od kvadrata podijeljenog na devet zamišljenih polja, ona uz gornji i lijevi rub spojena u jednostveni sivi element, preostala četiri dolje desno obojena bijelo, žuto, ljubičasto i svijetlo sivo. Znak se djelomično temelji na ranijem znaku Učiteljskog fakulteta. Zastava nije zabilježena.

Izobrazba učitelja u osijeku počinje 1893. osnivanjem Kraljevske muške učiteljske škole. Učiteljska škola postaje 1961. Pedagoška akademija, a onda 1977. i Pedagoški fakultet te 1998. Visoka učiteljska škola. Od 1999. ima dislocirane studije u Slavonskom Brodu i od 2003. u Vukovaru. Prerasta 2005. u Učiteljski fakultet koji se preimenuje 2014. u današnji naziv.


Učiteljski fakultet, 2005. – 2014.

[Učiteljski fakultet, 2005. – 2014.] [Učiteljski fakultet, 2005. – 2014.] [Učiteljski fakultet, 2005. – 2014.] [Učiteljski fakultet, 2005. – 2014.]
Prihvaćena: oko 2005.
Napuštena: 2014.
Izvor: Statut Uciteljskoga fakulteta u Osijeku (pročišćeni tekst), 21.12.2010.

Fakultet je koristio znak u obliku kružnog pečata. Minuskulni inicijali UF dijele krug na sivo gornje, žuto donje i ljubičasto desno polje, okužena sivim imenom Fakulteta i vanjskom koncentričnom kružnicom. Znak je korišten i bez natpisa i vanjske kružnice. Prije usvajanja tog znakla, korišten je niz drugačijih. Jedan je bio u obliku kužnog pečata s prikazom fakultetske zgrade unutar dvije koncentrične kružnice s imenom Sveučilišta i Fakulteta između njih (usp. Filozofski fakultet). Korištena je i inačica tog znaka u pravokunom obliku . Naposljetku, stilizirani inicijali UFOS u obliku monograma možda su najstariji od njih.Filozofski fakultet

Zastava nepoznata. [Filozofski fakultet] [Filozofski fakultet]
Prihvaćena: oko 2011.
Izvor: Statut Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (pročišćeni tekst), 28.10.2010.

Fakultet koristi znak koji se sastoji od dva slova F, narančastog i obrnutog crvenog s narančastom pravokutnom točkom između njih. Naziv Sveučilišta ispisan je crno lijevo gore, a naziv Fakulteta desno dolje.
Ranije korišten znak je u obliku crvenog kružnog pečata s prikazom fakultetske zgrade unutar dvije kružnice između kojih je ispisan naziv Sveučilišta i Fakulteta narančastim.

Filozofski studij u Osijeku osnivaju franjevci 1707. (do 1780.), no suvremena akademska povijest počinje osnivanjem Pedagoške akademije 1961., koja 1977 postaje Pedagoški fakultet, koji 2003. prerasta u današnji Filozofski fakultet.Građevinski fakultet

[Građevinski fakultet]
[Građevinski fakultet]
[Okomita] 1:2~


Prihvaćena: ?
Izvor: Statut Građevinskog fakulteta Osijek, 11.03.2014.

Fakultet koristi znak koji se sastoji od zelenim obrubljenih bijelih inicijala GF. Zastava u uporabi je svijetlo zelena okomita zastava sa znakom u gornjem dijelu i dolje s plavo obrubljenom bijelom poprečnom prugom u kojoj je polavi znak Sveučilišta između iznad plavim ispisanog imena Sveučilišta i ispod naziva države te bijelo ispisanim nazivom Fakulteta između znaka i pruge.

U Osijeku je 1967. osnovan odjel Visoke tehničke škole Zagreb, koji 1976. postaje Visoka tehnička građevinska škola u sastavu osječkog Sveučilišta. Građevinski fakultet osnovan je 1983., kao zajendička sastavnica Sveučilišta i zagrebačkog Instituta građevinarstva do 1991. kada postaje samostalna sastavnica osječkog Sveučilišta.Katolički bogoslovni fakultet

Facultas theologiae catholicae Diacovensis

: Đakovo

Zastava nepoznata. [Katolički bogoslovni fakultet]
Prihvaćena: oko 2005. ?
Opis grba/znaka: Grb je kvadratnoga oblika. U sredini je knjiga, križ i simbol Duha Svetoga. U donjemu dijelu s desne strane upisana je godina 1806. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Izvor: Statut Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, 30.11.2009.

Fakultet ima "grb" koji prikazuje knjigu, križ i simboli Duha Svetog. Knjiga je ljubičasta sa sivim kvadratom u kojem je bijela okomita pruga sa sivim križem i bijeli visoko stilizirani lik golubice. U donjem desnom uglu sivog polja je ispisana crnim godina 1806. Zastava nije zabilježena.

Đakovačka je biskupija osnovala Biskupski licej (Lyceum episcopale) 1806., koji postaje gimnazija 1850. Od 1931. to je Visoka bogoslovna škola, koja je od 1987 afilirana Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Povratkom Fakulteta u sustav Sveučilišta, škola 1994. postaje Teologija u Đakovu. Teologija je 2004. dobila status Fakulteta, kao sastavnica osječkog Sveučilišta.Medicinski fakultet

[Medicinski fakultet] [Normal] 1:2 [Medicinski fakultet]
Prihvaćena: oko 1998.
Opis grba/znaka: Grb Fakulteta pravokutnog je oblika. U njegovu središtu nalaze se monogramska početna slova "MF" koja predstavljaju transformirani i stilizirani simbol liječništva iznad kojih se nalazi natpis: "Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku", a ispod natpis "Medicinski fakultet Osijek". (Čl. 6, Statut, 2014.)
Opis zastave: Fakultet ima zastavu bijele boje. Odnos dužine i širine zastave je 2:1. U središtu vodoravne položene zastave, čija je širina uz koplje, grb je Fakulteta iznad kojeg se nalazi natpis "Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku", a ispod natpis "Medicinski fakultet Osijek". (Čl. 6, Statut, 2014.)
Izvor: Statut Medicinskog fakulteta Osijek, 24.02.2014.

Fakultet ima "grb" koji se sastoji od plavih stiliziranih inicijala MF s crvenim elementom, koji djelomično oblikuju stilizirani simbol lječničke struke, Eskulapov štap sa zmijom. Propisano je da je na vrhu znaka ispisano ime Sveučilišta, a ispod ime Fakulteta, iako se koriste inačice s različito postavljenim natpisima. Zastava je bijela s "grbom", uključujući i natpise, u sredini.

Studij medicine odvija se u Osijeku od 1979. kao dislocirani studije zagrebačkog Medicinskog fakulteta. Fakultet je konačno osnovan 1998.Poljoprivredni fakultet

Zastava nepoznata. [Poljoprivredni fakultet]
Prihvaćena: 2014.
Izvori: Statut Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, 28.11.2014.
Statut Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku (pročišćeni tekst), 23.02.2012.

Fakultet ima znak koji prikazuje stiliziranu zelenu Erlenmeyerovu tikvicu (vrstu staklenog laboratorijskog posuđa) iz koje izrasta pšenični klas, no prikaz je moderniziran 2014. i opis se više ne nalazi u Statutu.

Poljoprivredni je fakultet u Osijeku osnovan 1960. kao Visoka poljoprivredna škola, koja 1970. postaje Poljoprivredno-prehrambeno tehnološki fakultet. Iz njega osnivanjem osječkog Sveučilišta 1975., nastaju dvije institucije, jedna od njih je današnji Fakultet. U njega je 1977. integrirana i Visoka poljoprivredna škola u Vinkovcima.


Poljoprivredni fakultet, oko 1985. – 2014.

Zastava nepoznata. Ups, nema slike!
Prihvaćena: prije 1985.
Opis grba/znaka: U sredini pečata je amblem simbolični znak Fakulteta. Amblemom Fakulteta simbolizirana je Erlenmayer tikvica. (Čl. 5, Statut, 2012.)
Napuštena: 2014.
Izvor: Statut Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku (pročišćeni tekst), 23.02.2012.

Fakultet ima znak koji prikazuje stiliziranu zelenu Erlenmeyerovu tikvicu (vrstu staklenog laboratorijskog posuđa) iz koje izrasta pšenični klas. Barem od 2000. znak se često koristi i s godinom osnutka Fakulteta ispisanom uz dno. Zastava nije zabilježena.Pravni fakultet

Zastava nepoznata. [Pravni fakultet] [Pravni fakultet]
Prihvaćena: ?
Izvor: Statut Pravnog fakulteta u Osijeku (pročišćeni tekst), 08.11.2011.

Fakultet koristi plave inicijale PFO kao svoj znak. Ranije je korišten znak u obliku kružnog pečata, s imenom Sveučilišta i Fakulteta između dvije kružnice i u sredini znak u obliku pravokutnika zaobljenih uglova sa stiliziranim inicijalima PF. Zastava nije zabilježena.

Studij prava u Osijeku započeo je najprije 1973. u okviru Eonomskog fakulteta, da bi ubrzo, 1975. bio osnovan i zaseban Fakultet.Prehrambeno-tehnološki fakultet

Zastava nepoznata. [Prehrambeno-tehnološki fakultet]
Prihvaćena: ?
Opis grba/znaka: U pravnom prometu Fakultet upotrebljava pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, u sredini kojeg su stilizirana slova PTFOS te kružni natpis slijedećeg sadržaja: Sveučilište u Osijeku, PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK. (Čl. 5, Statut, 2014.)
Izvor: Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, 27.02.2014.

Fakultet ima znak koji su "stilizirana slova PTFOS", propisana kao središnji dio svojeg pečata za opću uporabu. Prva tri su ispisana plavim, zadnja dva sivim pomaknuta dolje lijevo, ispod prvih, a sve preko dvije ukrštene tanke linije. Zastava nije zabilježena.

U Visokoj poljoprivrednoj školi u Osijeku osnovan je 1970. Prehrambeno-tehnološki odjel, te Škola postaje Poljoprivredno-prehrambeno tehnološki fakultet. Iz njega osnivanjem osječkog Sveučilišta 1975., nastaju dvije institucije, jedna od njih je današnji Fakultet.Strojarski fakultet

: Slavonski Brod

[Strojarski fakultet]
[Strojarski fakultet]
[Okomita] 1:3~


Prihvaćena: oko 1990. ?
Opis grba/znaka: Ostala pismena Fakulteta ovjeravaju se pečatima promjera 38 mm i 25 mm, u sredini kojih su stilizirana slova "SF" te kružni natpis sljedećeg sadržaja: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. (Čl. 5, Statut, 2014.)
Izvor: Statut Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 29.05.2014.

Fakultet ima znak koji su "stilizirana slova SF", propisana kao središnji dio svojeg pečata za opću uporabu. Stilizacija se sastoji od crvenih koso postavljenih pravokutnika. Zastava je okomita, bijelo iznad plavog odijeljeno kružnim lukom promjera širine zastave, u zamišljenom bijelom disku kojeg čini nalazi se znak Fakulteta okružen plavim natpisom imena Fakulteta, a ispod u plavom polju troredni bijeli natpis imena Sveučilišta.

Studij strojarstva započeo je 1962. kao Visoka škola u sastavu Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. S vremenom postaje Fakultet i sastavnica osječkog Sveučilišta 1979.Umjetnička akademija

Zastava nepoznata. [Umjetnička akademija]
Prihvaćena: ?
Izvor: Statut Umjetničke akademije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (pročišćeni tekst), rujan 2013.

Akademija koristi znak koji se sastoji od crvenog diska s bijelim slovom A rimske kapitale pomaknutim ulijevo. Zastava nije zabilježena.

Umjetnička akademija u Osijeku osnovana je 2004.Odjel za fiziku

Zastava nepoznata. [Odjel za fiziku]
Izvor: Pravilnik Odjela za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 01.07.2014.

Odjel koristi znak koji prikazuje različito obojene krugove (tijela) u interakciji. Zastava nije zabilježena.

Studij fizike započeo je u Osijeku 1958. kao dislocirani program zagrebačke Više pedagoške škole, obrazujući osnovnoškolske nastavnike matematike i fizike. Takav studij nastavio se na Pedagoškoj akademiji osnovanoj u Osijeku 1961., a od 1964. naziva se studij fizike i osnova tehnike i proizvodnje. Dalje se razvija kada je 1977. osnovan Pedagoški fakultet, a od 1989. postaje studij Fizike i politehnike. Studije od 2000. provodi tada novoosnovani Sveučilišni odjel matematike pod imenom studija Fizike i tehničke kulture s informatkom, a onda od 2004. u tada osnovanom Odjelu za fiziku.Odjel za biologiju

Zastava nepoznata. [Odjel za biologiju]
Izvor: Pravilnik Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 29.04.2014.

Odjel koristi znak koji se sastoji od kvadratnog blijedo zelenog polja zaboljenih uglova u kojem sa strane izlazi bijelo obrubljena vodoravno plavo-crno razdijeljena stilizirana ćelija. Zastava nije zabilježena.

Studij biologije u Osijeku započeo je 1974. na Pedagoškoj akademiji, od 1977. Pedagoškom fakultetu, gdje je osnovan Zavod za biologiju 1989. Sveučilištni Odjel za biologiju osnovan je 2005.Odjel za kemiju

Zastava nepoznata. [Odjel za kemiju]
Izvori: Pravilnik Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (pročišćeni tekst), 15.11.2012.
Pravilnik Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 29.04.2014.

Odjel koristi znak koji se sastoji od dva ljubičasta koncentrična kvadratna prstena, unutrašnji prekinut gore desno, vanjski dolje lijevo. Zastava nije zabilježena.

Osijek se ponosi da je obrazovao dva nobelovca, Lavoslava Ružičku (1887.-1976., Nobelova nagrada za kemiju 1939.) i Vladimira Preloga (1906.-1998., Nobelova nagrada za kemiju 1975.), koji su obojica polazili srednju školu u Osijeku, gdje su se počeli zanimati za kemiju. No, sustavni studij kemije počeo je 1961. ustrojavanjem Pedagoške akademije. Katedra za kemiju osnovana je s uspostavom Pedagoškog fakulteta 1977. Sadašnji je Odjel osnovan 2005.Odjel za matematiku

Zastava nepoznata. [Odjel za matematiku]
Izvor: Pravilnik Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 27.03.2014.

Odjel koristi znak u obliku plavog crteža koji prikazuje viseći most i stiliziranu solarnu spiralu nad njim. Zastava nije zabilježena.

Zaovd za primijenjenu matematiku osnovan je 1993., a današnji Odjel 1999. kao prvi sveučilištni odjel u Hrvatskoj.Odjel za kulturologiju

Zastava nepoznata. [Odjel za kulturologiju] [Odjel za kulturologiju]
Izvor: Pravilnik Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 29.04.2014.

Odjel koristi znak u obliku kružnog pečata koji prikazuju ptvorenu knjigu s dvije ljudske glave u profilu koje se međusobno gledaju unutar dvije koncentrične kružnice između kojih je ispisan naziv Odjela. Koristi se i znak koji prikazuje četiri crvena hrbta knjiga. Zastava nije zabilježena.

Odjel je osnovan 2010. za interdisciplinarne kulturološke studije.Studentski centar u Osijeku

Zastava nepoznata. [Studentski centar u Osijeku]

Centar koristi znak u obliku okomitog paralelograma razdijeljenog bijelom uvijenom vrpcom u obliku stiliziranog slova S u gornji crveni i donji plavi dio. Zastava nije zabilježena.

Centar je osnovan 1963., a od 1982. sastavnica je osječkog Sveučilišta.Studentski centar u Slavonskom Brodu

Zastava nepoznata. [Studentski centar u Slavonskom Brodu]
Opis grba/znaka: [...] znak Studentskog centra (logotip), u obliku skraćenice S.C.S.B. određenog grafičkog rješenja u crveno-bijelo-plavoj boji. […] Čl. 4, Statut, 2009.
Izvor: Statut Studentskog centra u Slavonskom Brodu, 19.02.2009.

Centar ima znak stiliziran od inicijala SCSB: koso razdijeljen crveno-plavi disk s bijelim stiliziranim monogramom. Zastava nije zabilježena.

Centar je osnovan 1995.Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Zastava nepoznata. [Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek]
Opis grba/znaka: Knjižnica ima znak kojim se služi u svom poslovanju. O sadržaju, obliku znaka i načinu njegova korištenja odlučuje ravnatelj Knjižnice. (Čl. 5, Statut, 2010.)
Izvor: Statut Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek (pročišćeni tekst), 15.12.2010.

Knjižnica ima znak koji se sastoji od podvučenih stiliziranih inicijala GISKO iznad punog imena Knjižnice. Zastava nije zabilježena.

Slijedeći građanske tradicije javni knjižnica i čitaonica u Osijeku, 1947. osnovana je Knjižnica Gradskog narodnog odbora Gornji grad, a 1948. i ona u Donjem gradu. Dvije ustanove su ujednjinene 1949. u Gradsku knjižnica Osijek. Od 1961. jedna je od knjižnica koje imaju pravo na obvezni primjerak u Hrvatskoj. Osnivanjem Sveučilišta 1975. dobiva današnji naziv i postaje njegovom sastavnicom.Tera Tehnopolis d.o.o.

Zastava nepoznata. [Tera Tehnopolis d.o.o.]

Tvrtka koristi znak koji prikazuje stiliziranog crnog leptira narančastih krila, unutar kružnog natpisa gesla: "od inovativne ideje do profitabilnog poduzeća" i adrese web stranice. Zastava nije zabilježena.

Tehnologijsko-razvojni centar u Osijeku d.o.o. osnovali su 2002. zajednički osječko Sveučilište, grad Osijek i Osječko-baranjska županija, kasnije je preimenovan u Tera Tehnopolis d.o.o. za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva[Prethodna stranica: Sveučilište u Zagrebu - Sastavnice][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: University of Osijek - Constituent Units][Slijedeća stranica: Sveučilište u Rijeci - Sastavnice]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2016 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.