[Prethodna stranica: Sveučilište u Osijeku - Sastavnice][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: University of Rijeka - Constituent Units][Slijedeća stranica: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Sastavnice]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 21. listopada 2014.
Posljednja promjena: 27. prosinca 2020.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Sveučilište u Rijeci - Sastavnice


Sveučilište u Rijeci osnovano je 1973. nastavljajući tradicije isusovačkog kolegija iz 1632. Sveučilište se danas sastoji od 9 fakulteta, akademije i više drugih institucija.


Vidi još:

Ekonomski fakultet

Zastava nepoznata. [Ekonomski fakultet] [Ekonomski fakultet]
Prihvaćena: ?
Izvori: Statut Ekonomskog fakulteta u Rijeci (pročišćeni tekst), 16.04.2014.
Odluka o izmjenama i dopunama statuta Ekonomskog fakulteta, 14.04.2014.

Fakultet koristi znak koji se sastoji od stiliziranih inicijala EF u obliku četiri plave kose pruge sa žutim elementom. Prije uvođenja ovog znaka korišten je znak od inicijala EFRI malih slova otvorenog pisma tipa Century unitar kružnog luka. Zastava nije zabilježena.

Fakultet je osnovan 1961. 1969 pripaja mu se Viša ekonomska škola ugostiteljskog smjera u Opatiji, a 1972. i Ekonomski institut u Rijeci. Od 1973. postaje Sveučilišni centar za ekonomske i organizacijske znanosti (SCEOZ) sa šest cjelina: Ekonomski fakultet, Fakultet za pomorstvo i promet, Fakultet za hotelijerstvo i Studij prava te Institut za ekonomske i organizacijske znanosti i Studij za strane poslovne jezike. Iz SCEOZ-a se 1976. izdvaja Pravni fakultet, 1978. Fakultet za pomorstvo, 1985. Studij ekonomije i turizma i 1990. Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" u Puli, te preostaje samostalni Ekonomski fakultet.Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

: Opatija

Zastava nepoznata. [Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu] [Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu]
Prihvaćena: 2008. ?
Opis grba/znaka: Grb Fakulteta sastoji se od dva duplo obrubljena kruga, unutarnjeg i vanjskog. U sredini unutarnjeg kruga nalazi se crtež koji predstavlja izvor znanja i početak djelatnosti Fakulteta od 1960. godine. lzvor se postepeno širi u otvorenu knjigu plave boje, čiji odraz se ogleda u izvoru. Otvorena knjiga ima pet listova koji predstavljaju pet godina sveučilišnog studija (četiri godine preddiplomskog i jedna godina diplomskog studija). lznad crteža nalazi se latinski natpis "Fontis scientia" što u prijevodu znaći izvor znanja. U vanjskom krugu na gornjoj polutki, upisan je naziv Fakulteta "Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu", na donjoj polutki uz rub unutarnjeg kruga stoji naziv sveučilista "Sveučilište u Rijeci", a uz donji rub vanjskog kruga natpis sjedišta Fakulteta "Opatija" i naziv države "Hrvatska". (Čl. 5, Statut, 2011.)
Izvori: Statut Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst), 01.07.2011.
Brošura "FMTU Opatija, Vodeća institucija za obrazovanje kadrova u turizmu", Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, 2014.

Fakultet ima "grb" u obliku kružnog štita s dvije dvostruke koncentriučne kružnice u središtu kojih je prikaz "izvora znanja". Izvor se širi u plavu otvorenu knjigu koja se zrcali na površini vode, s pet listova, koji predstavljaju petodogišnji sveučilišni studij. Iznad lijevo oko crteža kružno je ispisano "Fontis sciencia" (izvor znanja) te desno godina osnivanja "1960". Izveđu dvostrukih kružnica ispisano je gore ime Fakulteta i ispod u dva reda ima Sveučilišta te lokacija (grad i država) Fakulteta.
Iako je prethodno propisano statutom, u posljednje se vrijeme koristi izvedeni znak koji se sastoji od zrcaljene knjige "izvora znanja" s tri "stranice". Zastava nije zabilježena.

Viša ekonomska škola ugostiteljskoga smjera u Opatiji osniva se 1960. i 1969. godine prerasta u Odjel za ugostiteljstvo i turizam Ekonomskoga fakulteta u Rijeci. Odjel 1974. postaje Hotelijerski fakultet Opatija. 1999. mijenja naziv u Fakultet za turistički i hotelski menadžment i 2008. u današnji naziv.Filozofski fakultet

Zastava nepoznata. [Filozofski fakultet]
Prihvaćena: 1998. ?
Izvor: Statut Filozofskog fakulteta u Rijeci (pročišćeni tekst), 07.11.2013.

Fakultet koristi znak koji se sastoji od ligature kaligrafskih kurzivnih minuskulnih inicijala FFR. Zastava nije zabilježena.

Viša stručna pedagoška škola u Rijeci osnovana je 1953. a pedagoške akadenije u Rijeci 1960., Puli 1961. i Gospiću 1963. Viša stručna pedagoška škola postaje 1962. Visoka industrijsko-pedagoška škola te 1972. Fakultet industrijske pedagogije. Fakultet se spaja s pedagoškim akademijama u Rijeci, Puli i Gospiću 1977. te tako nastaje Pedagoški fakultet u sklopu riječkog Sveučilišta. Pod današnjim imenom djeluje od 1998.Građevinski fakultet

Zastava nepoznata. [Građevinski fakultet]
Prihvaćena: 1991. ?
Izvor: Statut Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst), 31.03.2014.

Fakultet koristi znak koji prikazuje inicijale GF rimskom kapitalom unutar kvadrata. Zastava nije zabilježena.

Viša tehnička građevinska škola u Rijeci osnovana je 1969. 1974. integrirala se s Tehničkim fakultetom, a 1976. odvaja se kao Fakultet graditeljskih znanosti. Od 1982. kao dio riječkog Sveučilišta, sastavnica je i Građevinskog instituta Zagreb, a od 1991. samostalan fakultet pod današnjim nazivom u sastavu Sveučilišta.Medicinski fakultet

[Medicinski fakultet] [Medicinski fakultet]
Prihvaćena: ?
Opis grba/znaka: pečat ovalnog oblika, promjera elipsoida 45 i 25 mm, u središtu koga je crtež glavne zgrade Fakulteta, u gornjem dijelu oboda je natpis "Republika Hrvatska Sveučilište u Rijeci", a u donjem dijelu oboda "Medicinski fakultet" i broj pečata. (Čl. 8, Statut, 2010.)
Izvor: Statut Medicinskog fakulteta u Rijeci (pročišćeni tekst), 28.09.2010.
"60 godina Medicinskog fakulteta", 16.12.2015, Riječnanin - Regionalni news portal, rijecanin.rtl.hr, 23.10.2016.

Fakultet koristi znak koji prikazuje glavnu fakultetsku zgradu. Zastava u uporabi je plava s bijelo prikazanim znakom nadvišenim dvama kvadratima kojima se uglovi dodiruju dijagonalno te s ispisanim imenom Sveučilišta i Fakulteta ispod i pod time još i godina 1955.

Fakultet je osnovan 1955. u sastavu zagrebačkog Sveučilišta, od 1957. prvi savomstalni fakultet u hrvatskoj izvan Zagreba. Od 1973. i osnivanja riječkog Sveučilišta, postaje njegovom sastavnicom.Pomorski fakultet

[Pomorski fakultet] [Pomorski fakultet]
Prihvaćena: 2001. ?
Opis grba/znaka: Grb Fakulteta je okruglog oblika unutar kojeg su ucrtana slova PF sa stiliziranim globusom. Grb Fakulteta predstavlja presjek zemlje kao kugle sa ravninom koja prolazi kroz središte – velika kružnica unutar koje se nalazi stilizirana mreža meridijana i paralela. (Čl. 5, Statut, 2011; Čl. 5, Statut, 2014.)
Izvori: Statut Pomorskog fakulteta u Rijeci, 17.10.2011.
Statut Pomorskog fakulteta u Rijeci (pročišćeni tekst), 21.07.2014.

Fakultet ima "grb" koji prikazuje globus s merijdijanima i paralelama i stiliziranim inicijalima PF. Zastava zabilježena u uporabi je plava sa znakom ukruženim imenom Sveučilišta i Fakulteta u bijelom disku.

Austro-ugarska pomorska akademija u Rijeci osnovana je 1866., od 1889. Carsko-kraljevska vojno pomorska akademija (Marine Akademie). Djelovala je do 1918., a Viša pomorska škola ponovo je osnovana tek 1949. Ona postaje 1978. Fakultet za pomorstvo i saobraćaj. Dijeli se 1998. u Višu pomorsku školu i sveučilišni Odjel za pomorstvo, a oni se ponovo integriraju 2001. u današnji Fakultet.


Pomorski fakultet, oko 2010.

[Pomorski fakultet, oko 2010.]
Izvor: "43 tvrtke “u lovu” na studente Pomorskog fakulteta", 19.05.2016, Fiuman.hr, www.fiuman.hr, 23.10.2016.

Inačica s bijelim znakom i natpisima u drugačijem fontu, vjerojatno je korištena nekoliko godina ranije - moguće i s prvotnom najmerom za uproabu na brodu.


Pomorski fakultet, oko 2000.

[Pomorski fakultet, oko 2000.]

Izvor: "I bez diplome do najviših pomorskih zvanja", Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 14.10.2010.

Još oko 2010. zabilježena je uporaba okomite bijele zastave sa znakom fakulteta iznad natpisa imena.Pravni fakultet

Zastava nepoznata. [Pravni fakultet]
Prihvaćena: ?
Izvor: Statut Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst), 27.02.2014.

Fakultet koristi znak koji prikazuje glavnu fakultetsku zgradu. Zastava nije zabilježena.

Studij prava pokrenut je na Ekonomskom fakultetu 1973. Iz njega nastaje Pravni fakultet 1975. kao član riječkog Sveučilišta. Ime je promijenjeno 1985. u Pravni fakultet Sveučilišta "Vladimir Bakarić" u Rijeci. Današnje ime je vraćeno 1991.Tehnički fakultet

Zastava nepoznata. [Tehnički fakultet]
Prihvaćena: ?
Opis grba/znaka: Grb je Fakulteta okruglog oblika, u sredini kojeg je stilizirani presjek pramca broda i geometrijski okrugli oblik koji asocira na strojni element. Grb je obrubljen s dva koncentrična kruga unutar kojih je natpis: Sveučilište u Rijeci - TEHNIČKI FAKULTET. (Čl. 9, Statut, 2008.)
Izvor: Statut Tehničkog fakulteta Sveučilišta u u Rijeci, 25.07.2008.

Fakultet ima "grb" u obliku kružnog štita s dvije dvostruke koncentriučne kružnice u središtu kojih je prikaz stiliziranog presjeka brodskog pramca s diskom koji predstavlja strojni element. Izveđu dvostrukih kružnica ispisano je gore ime Sveučilišta i dolje Fakulteta. Zastava nije zabilježena.

Strojarski fakultet je osnovan u Rijeci 1960. Mijenja ime u Strojarsko-brodograđevni fakultet 1969. te 1973. u današnji naziv.Učiteljski fakultet

Zastava nepoznata. [Učiteljski fakultet] [Učiteljski fakultet]
Prihvaćena: 2011.
Izvori: Info Željko Ševerdija, tajnik UFRI, 2020.

Fakultet koristi znak u obliku pravokutnika obojanog u bordo crveno u koju su slova UFRI, prva dva bijela, druga dva blijedo crvena. Slova su iz fonta UNIRI Kampus kojeg je izradio izv. prof. art. Aljoša Brajdić s riječke Akademije primijenjenih umjetnosti za grafičke standard riječkog Sveučilišta. Znak se rabi i u drugim bojama, osobito u plavoj u vezi sa Sveučilišnim temama. Zastava nije zabilježena.

Učiteljski fakultet osnovan je 2006. spajanjem Visoke učiteljske škole u Rijeci i Gospiću.


Učiteljski fakultet, oko 2006.

Zastava nepoznata. [Učiteljski fakultet, oko 2006.]
Prihvaćena: 2006. ?
Izvor: Statut Učiteljskog fakulteta u Rijeci (pročišćeni tekst), 29.02.2012.

Fakultet je koristio znak u obliku kružnog pečata koji unutar dviju kružnica prikazuje stilizirane inicijale UFRI, s natpisom imena Sveučilišta i Fakulteta između kružnica. Zastava nije zabilježena.Akademija primijenjenih umjetnosti

Zastava nepoznata. [Akademija primijenjenih umjetnosti]
Prihvaćena: ?
Izvori: Statut Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci [pročišćeni tekst], 24.03.2014.
Maja Franković (ur): "Dinamički prostor Rijeke - 50. obljetnica obrazovanja u području likovnih umjetnosti u Rijeci - temelji nastanka Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci", Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2013.

Akademija koristi znak koji se sastoji od geometrijskih likova koji "ispunjavaju" inicijale APU cijan plave, magenta ljubičaste i žute boje. Zastava nije zabilježena.

Odsjek za likovne umjetnosti osnovan je na riječkoj Pedagoškoj akademiji 1963., koja postaje dio novoosnovanog Sveučilišta 1973. Akademija postaje 1977. Pedagoški fakultet, a 1998. Filozofski fakultet, s Odsjekom za likovni odgoj i likovne umjetnosti. Odsjek se 2003. dijeli, dio ostaje na Fakultetu kao Odsjek za povijest umjetnosti, a dio postaje današnja Akademija.Odjel za biotehnologiju

Zastava nepoznata. [Odjel za biotehnologiju]
Prihvaćena: ?
Izvor: Pravilnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, 28.05.2009.

Odjel koristi znak u obliku logotipa od stiliziranog natpisa BIOTECH, prva tri slova obojana maslinasto zeleno, preostala narančasto. Slovo O oblikovano je kao vrpca u obliku pentragrama, a slovo I kao epruveta. Zastava nije zabilježena.

Odjel je ustrojen 2008.Odjel za fiziku

Zastava nepoznata. [Odjel za fiziku]
Prihvaćena: ?
Izvor: Pravilnik Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, 22.05.2013.

Odjel koristi znak u obliku stilizirane školjke s biserom, koji je ujedno i stilizacija objekta u polju. Zastava nije zabilježena.

Na Višoj stručnoj pedagoškoj školi ustrojen je 1960. Odjel matematike i primijenjene fizike, a Odsjek za fiziku djeluje od 1964. na Pedagoškom i kasnije na Filozofskom fakultetu. Sveučilišni odjel ustrojen je 2008.Odjel za informatiku

Zastava nepoznata. [Odjel za informatiku]
Prihvaćena: ?
Izvor: Pravilnik Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci, 11.11.2008.

Odjel koristi znak koji se sastoji od stiliziranih simbola brojki nula i jedan, istodobno stilizirani inicijali OI, koji se sastoji od plave točke iznad crne podvlake i brojke 1. Zastava nije zabilježena.

Već 1962. se na Visoko industrijsko-pedagoškoj školi u Rijeci drže kolegiji vezani uz informatiku. Zavod za informatiku osnovan je 1987., od 1994. Odsjek za informatiku, u sklopu Pedagoškog fakulteta, a od 1998. Filozofskog fakulteta u Rijeci. Sveučilištni je Odjel osnovan 2008. godine.Odjel za matematiku

Zastava nepoznata. [Odjel za matematiku]
Prihvaćena: ?
Izvor: Pravilnik Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci, 08.07.2013.

Odjel koristi znak koji se sastoji od crnih pravokitnih osiju s bijelo-do-crno obojenom kružnicom i plavim sinusnim valom, koji stiliziraju inicijale OM. Zastava nije zabilježena.

Na Višoj stručnoj pedagoškoj školi ustrojen je 1960. Odjel matematike i primijenjene fizike, a Odsjek za matematiku djeluje od 1964. na Pedagoškom i kasnije na Filozofskom fakultetu. Sveučilišni odjel ustrojen je 2008.Centar za napredne studije jugoistočne Europe

Zastava nepoznata. [Centar za napredne studije jugoistočne Europe]
Prihvaćena: ?
Izvor: Center for Advanced Studies, www.cas.uniri.hr, 19.11.2014.

Centar koristi znak u obliku plavog kvadrata s bijelim natpison inicijala CAS i dvije bijele kružnice koje prolaze vrhovima slova C.[Prethodna stranica: Sveučilište u Osijeku - Sastavnice][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: University of Rijeka - Constituent Units][Slijedeća stranica: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Sastavnice]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2020 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.