[Prethodna stranica: Hrvatska - sveučilištne zastave][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: University of Zagreb - Constituent Units][Slijedeća stranica: Sveučilište u Osijeku - Sastavnice]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 2. rujna 2014.
Posljednja promjena: 3. svibnja 2019.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Sveučilište u Zagrebu - Sastavnice


Sveučilište u Zagrebu osnovao je car Leopold I. dodjelom sveučilišnog statusa jezuitskoj akademiji u Zagrebu (Neoacademia Zagrabiensis) te je tako najstarije hrvatsko sveučilište neprekinutog djelovanja. Nakon raspuštanja jezuitskog reda, carica Marija Terezija osnovala je na njegovim tradicijama Kraljevsku akademiju znanosti (Regia scientiarum academia), koja 1874 postaje Sveučilište u Zagrebu. Danas se sastoji od 29 fakulteta, 3 akademije i većeg broja drugih organizacija.
Sve sastavnice Sveučilišta pored svojih simbola, ako ih imaju, koirste i znak i zastavu Sveučilišta.


Vidi još:

Agronomski fakultet

Facultas agronomica

[Agronomski fakultet] [Normal] 1:2 [Agronomski fakultet]
[Agronomski fakultet]
Prihvaćena: oko 1990.
Opis grba/znaka: Znak Fakulteta je okruglog oblika, u središtu znaka su s donje desne strane smještena stilizirana četiri crvena polja i dva bijela polja kao asocijacija na povijesni hrvatski grb, s lijeve strane prikazano je polje zelene boje koja simbolizira plod iz kojeg izlazi klica života, zlatne boje. U obodu znaka je natpis zlatnim velikim slovima AGRONOMSKI FAKULTET ZAGREB, te rimskim brojevima MCMXIX, s točkama ispred i iza. Ovakav znak pojavljuje se uvijek u zajedništvu sa znakom Sveučilišta u Zagrebu s tim da znak Agronomskog fakulteta preklapa 1/3 plohe znaka Sveučilišta i dolazi s desne strane. (Čl. 4, Statut, 2011.)
Opis zastave: Zastava Fakulteta plave je boje. U središtu vodoravno položene zastave čija je šira strana uz koplje zastave znak je Fakulteta. Odnos dužine i širine zastave je 2:1. (Čl. 4, Statut, 2011.)
Izvori: Statut Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet (pročišćeni tekst), 21.04.2011.
Agronomski fakultet 1919. - 2009. Monografija, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, 2009.

Zastava je plava sa znakom u sredini. Znak prikazuje dio hrvatskog šahiranog polja, zeleni plod iz kojeg izrasta zlatno "sjeme života", okruženo natpisom imena Fakulteta i godine 1919. rimskim brojkama. Propisano je da se znak prikazuje uvije uz znak Sveučilišta kojeg prekriva trećinu. U uporabi su zabilježene i zastave s takva oba znaka.

Agronomiski fakultet potiče od Gospodarsko-šumarskog fakulteta osnovanog 1919. kao petog fakulteta zagrebačkog Sveučilišta. Od njega se osamostalio kao Fakultet poljoprivrednih znanosti, prije uspostave današnjeg imena.Arhitektonski fakultet

Facultas architecturae

[Arhitektonski fakultet]
[Arhitektonski fakultet]
[Okomita] 3:5~


Prihvaćena: oko 2009.
Izvori: Statut Arhitektonskog fakulteta, 29.06.2005.
"90 godina Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu", 15.11.2009, Pogledaj.to

Fakultet nema simbole propisane statutom. Koristi jednostavni logo od inicijala Af slovima stila Helvetica. U vezi s obilježavanjem 90. godišnjice na više je arhitekturno značajnih lokacija u gradu postavljena zastava proslave -ć bijela, okomita s fakultetskim logoom iznad punog naziva i školskih godina godišnjice te kurzivnih brojki 90.

Fakultet se temelji na Visokoj tehničkoj školi osnovanoj 1919. nezavisno od Sveučilišta, a koja je postala njegovim dijelom 1926. kao Tehnički fakultet. On je 1956. podijeljen u više zasebnih fakulteta, među kojima i Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, koji je dalje podijeljen 1962.Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Facultas educationis et rehabilitationis

[Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet] [Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet]
Prihvaćena: oko 1998.
Opis grba/znaka: Znak Fakulteta sastoji se od stiliziranih početnih slova naziva (Edukacijsko-Rehabilitacijski Fakultet) u plavo-zelenoj boji. (Čl. 4, Statut, 2005.)
Izvor: Statut Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (pročišćeni tekst), 30.05.2005.

Znak se sastoji od plavim i zelenim stiliziranih inicijala imena Fakulteta. Zastava u uporabi je bijela s tim znakom iznad dvorednog naziva Sveučilišta i Fakulteta.

Osnovan 1962. kao Visoka defektološka škola, u sastavu Sveučilišta od 1965., od 1973. kao Fakultet za defektologiju, s današnjim nazivom od 1998.Ekonomski fakultet

Facultas oeconomicae

[Ekonomski fakultet] [Alternacija] 1:2 [Ekonomski fakultet]
[Ekonomski fakultet] [Ekonomski fakultet]
Prihvaćena: ?
Opis grba/znaka: Grb Fakulteta čine stilizirani obrisi triju otvorenih knjiga prikazanih iz tlocrtne perspektive, poredanih u okomici tako da čine slovo E okrenuto na lijevu stranu, naslonjeno na slovo F okrenuto na desnu stranu bez okomitih crta. […] Boja Fakulteta je tamnoljubičasta PANTONE 261. (Čl. 4, Statut, 2005.)
Opis zastave: Zastava Fakulteta je u boji Fakulteta ili srebrnosiva, odnosa dužine i širine 2 prema 1, s grbom Sveučilišta u gornjemu desnom kutu te u donjemu lijevom kutu s grbom Fakulteta iznad kojega je napisan skraćeni naziv Fakulteta. (Čl. 4, Statut, 2005.)
Izvor: Statut Ekonomskog fakulteta - Zagreb (pročišćeni tekst), 02.03.2010.

"Grb" se sastoji od stiliziranih likova tri otvorene knjige, koje oblikuju slova E (okrenuto) i F. Zastava je propisana u tamnoljubičastoj "službenoj boji Fakulteta" ili srebrno-siva s "grbom" Sveučilišta gore desno i "grbom" Fakulteta dolje lijevo navišenim kratkim imenom Fakulteta. No, osim ovih, u uporabi je i ljubičasta zastava sa znakom Fakulteta, punim imenom u dva reda i znakom Sveučilišta, raspoređeni u gornjem dijelu.

Osnovan 1920. kao Visoka škola za trgovinu i promet, postaje dio Sveučilišta kao Ekonomsko-komercijalna visoka škola, a od 1947. Ekonomski fakultet.Fakultet elektrotehnike i računarstva

Facultas electrotechnicae et rei computatoriae

[Fakultet elektrotehnike i računarstva]
[Fakultet elektrotehnike i računarstva]
[Okomita] 1:2


Prihvaćena: oko 1995.
Opis grba/znaka: Sadržaj i oblik logotipa, grba, zastave i drugih obilježja Fakulteta regulira se općim aktom. (Čl. 3, Statut, 2011.)
Izvor: Statut Fakulteta elektrotehnike i računarstva, 19.01.2011.

Logotip se sastoji od stiliziranih električnih i računarskih simbola u sivom i crvenom koji čine vrlo stilizirane inicijale, iznad sive kratice FER. Zastava je okomita srebrna s logotipom iznad punog imena Fakulteta u dnu. Simboli nisu detaljno specificirani u Statutu.

Fakultet se temelji na Visokoj tehničkoj školi osnovanoj 1919. nezavisno od Sveučilišta, a koja je postala njegovim dijelom 1926. kao Tehnički fakultet. On je 1956. podijeljen u više zasebnih fakulteta, među kojima i Elektrotehnički fakultet, koji od 1995. nosi današnji naziv.Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Facultas ingeniaria et tehnologiae chemica

[Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije] [Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije]
[Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije]
[Normal] 1:2~


Prihvaćena: 2013.
Izvori: Statut Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (pročišćeni tkest), 06.05.2010.
Izvješće dekana prof. dr. sc. Stanislava Kurajice, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 23.09.2013.

Logo se sastoji od pet kapljica tekučine koje tvore vrlo stilizirani lik "čovječuljka" ("homunculus"), gornja kapljica s vrhom nagore plava, dvije sa strane prema unutra zelene i dvije donje također s vrhom prema unutra narančaste. Ispod je u liniji natpis inicijala plavim "FKIT" i rimskim brojkama "MCMXIX" (1919.) Koristi se bijela zastava s logom u sredini.
Prije usvajanja današnjih simbola rabio se znak u obliku kružnog pečata s prikazom glavne zgrade Fakulteta i između kružnica ispisanim imenom.

Fakultet se temelji na Visokoj tehničkoj školi osnovanoj 1919. nezavisno od Sveučilišta, a koja je postala njegovim dijelom 1926. kao Tehnički fakultet. On je 1956. podijeljen u više zasebnih fakulteta, među kojima i Tehnološki fakultet, iz kojeg se vremenom razvilo više nezavisnih fakulteta, da bi 1991. bi podijeljen u FKIT i Tekstilo-tehnološki fakultet.Fakultet organizacije i informatike

Facultas organizationis et informaticae

: Varaždin

[Fakultet organizacije i informatike]
[Fakultet organizacije i informatike]
[De facto] 1:2~


Prihvaćena: 2008.
Izvori: Statut Fakulteta organizacije i informatike (pročišćeni tekst), 16.09.2008.
Knjiga vizualnih standarda FOI, 2008.

Logotip se sastoji od inicijala crvenih malih slova masnog tipa stila Helvetike s narančastim diskom u srednjem. Ispod je puno ime Fakulteta. Zastava je, čini se, modifikacija informacijskog panela, bijela s crvenom i narančastom prugom uz desni rub, s web adresom Fakulteta bijelim u posljednjoj. U bijelom polju je logo iznad crne linije ispod koje je znak Sveučilišta. Simboli nisu propisani statutom.

Ustrojen 1960. kao Centar za ekonomski studij. 1962. postaje Viša ekonomska škola i 1974. današnji Fakultet.


Fakultet organizacije i informatike, – 2008.

[Fakultet organizacije i informatike, – 2008.] [Fakultet organizacije i informatike, – 2008.]
[Fakultet organizacije i informatike, – 2008.]


Prihvaćena: ?
Napuštena: 2008.

Prije usvajanja današnjih simbola, Fakultet je koristio dva skupa simbola. Stariji prikazuje stilizirane inicijale FOI koji oblikuju ulazna vrata fakultetske zgrade. Korišten je na okomitim bijelim stolnim zastavicama, nadvišen četverorednim imenom fakulteta i sa znakom Sveučilišta ispod. Noviji (od oko 2000.) prikazuje detaljnici crtež ulaza okružen crvenim netpisom imena Fakulteta crnih inicijala i s imenom Sveučilišta u uglu.Fakultet političkih znanosti

Facultas scientiarum politicarum

Zastava nepoznata. [Fakultet političkih znanosti] [Fakultet političkih znanosti]
Prihvaćena: ?
Opis grba/znaka: Znak Fakulteta je u obliku triju stiliziranih slova "FPZ" plave boje, omeđenih bijelom bojom, na plavoj podlozi. (Čl. 8, Statut, 2006.)
Opis zastave: Zastava Fakulteta je plave boje s ucrtanim znakom Fakulteta iz stavka 2. ovog članka, dimenzija 150 x 300 mm. (Čl. 8, Statut, 2006.)
Izvor: Statut Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 30.03.2006.

Statut ne propisuje simbole. Koristi se znak koji oko znaka Sveučilišta dodaje kružni natpis slovima pisaćeg stoja imena Fakulteta i godine 1962. Koristi se i logo od dva zakrenuta kvadratna "oblačića dijaloga", crveni i crni, u prvom bijelim slovima inicijali u dva reda "FP/ZG" i u drugom ime Fakulteta u tri reda. Čini se da se zastave ne koristi.

Fakultet je osnovan 1962. nakon kratkotrajne prethodnice Više novinarske škole, koja je djelovala od 1950. do 1952.Fakultet prometnih znanosti

Facultas scientiarum transportationis et vecturae

[Fakultet prometnih znanosti]
[Fakultet prometnih znanosti]
[Okomita] 1:2


Prihvaćena: ?
Opis grba/znaka: Znak Fakulteta je u obliku triju stiliziranih slova "FPZ" plave boje, omeđenih bijelom bojom, na plavoj podlozi. (Čl. 8, Statut, 2006.)
Opis zastave: Zastava Fakulteta je plave boje s ucrtanim znakom Fakulteta iz stavka 2. ovog članka, dimenzija 150 x 300 mm. (Čl. 8, Statut, 2006.)
Izvor: Statut Fakulteta prometnih znanosti (pročišćen tekst), 05.12.2006.

Znak je propisan od plavih stiliziranih inicijala imena Fakulteta obrubljenih bijelim na plavoj podlozi, što, čini se, oključuje i bijele linije kao na zastavi. No, čini se da se u praksi koristi samo neobrubljeni znak od inicijala. Zastava je propisana plava s propisanim znakom u sredini, no u uporabi je zabilježena plava okomita zastava s bijelim inicijalima i s punim imenom Fakulteta uz donji rub u dva reda.

Studij poštansko-telefonsko-telegrafskog prometa osnovan je 1962. kao međufakultetski program. Viša škola za cestovni promet osnovana je 1970. te 1972 i Viša zrakoplovna škola). Centar prometnih znanosti osnovan je 1980. te je 1982. proširen i studijem željezničkog prometa.Fakultet strojarstva i brodogradnje

Facultas ars mechanica et naves construendi

[Fakultet strojarstva i brodogradnje]
[Fakultet strojarstva i brodogradnje]
[Okomita] 1:2


Prihvaćena: ?
Opisi grba/znaka: Pobliže odredbe o žigu, pečatu i znaku Fakulteta, njihova upotreba kao i grafička rješenja, određuju se Pravilnikom o korištenju žiga, pečata i znaka Fakulteta. (Čl. 5, Statut, 2005.)
Fakultet ima svoj stilizirani znak čiji je izgled i opis priložen ovom Pravilniku. (Čl. 26, Pravilnik, 2006.)
[Znak] Fakulteta, koji prikazuje pramac broda i kotač. (Čl. 6, Statut SNK FSB, 2004.)

Izvori: Statut Fakulteta strojarstva i brodogradnje, 20.09.2005.
Pravilnik o korištenju žiga, pečata i znaka Fakulteta, 21.11.2006.
Statut Sveučilišnog nautičkog kluba Fakulteta strojarstva i brodogradnje, 04.12.2004.

Znak se sastoji od stiliziranog brodskog pramca i kotača. U uporabi je bijela okomita zastava s dijelom tog znaka poprijeko, plavog pramca i sivog kotača i s plavim inicijalima ispod. Sveučilišni nautički klub koristi znak Fakulteta u svojoj jedriličarskoj zastavi (vidi ovdje).

Fakultet se temelji na Visokoj tehničkoj školi osnovanoj 1919. nezavisno od Sveučilišta, a koja je postala njegovim dijelom 1926. kao Tehnički fakultet. On je 1956. podijeljen u više zasebnih fakulteta, među kojima i Strojarsko-brodograđevni fakultet. Visoka tehnička škola za pogonske inženjere osnovana je 1958. a 1967. je ujedinjana sa SBF-om u današnji Fakultet.Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Facultas pharmaciae et biochemiae

[Farmaceutsko-biokemijski fakultet]
[Farmaceutsko-biokemijski fakultet][Farmaceutsko-biokemijski fakultet]
[Rekonstrukcija] [Inačica] 1:2


Prihvaćena: oko 1990. ?
Opis grba/znaka: Grb Fakulteta je okruglog oblika. Podloga grba je bijele boje, a u njegovu se središtu nalazi stilizirani crtež Sv. Kuzme i Sv. Damjana zaštitnika Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. S desne strane grba nalazi se Sv. Damjan izrađen u zelenoj boji, koji kao međunarodna boja farmacije, simbolizira studij farmacije. S lijeve strane grba nalazi se Sv. Kuzma izrađen u crvenoj boji, što simbolizira studij medicinske biokemije i inače je međunarodna boja medicine. Uz gornji obod grba je natpis u crnoj boji "Sveučilište u Zagrebu", a uz donji obod "Farmaceutsko-biokemijski fakultet". U podnožju, a između likova Sv. Kuzme i Sv. Damjana ispisana je crnom bojom godina "1882", što označava godinu početka sveučilišne nastave u farmaciji na Sveučilištu u Zagrebu. S lijeve strane lika Sv. Kuzme ispisana su slova crnom bojom u tri reda "SV/KUZ/MA", a pored lika Sv. Damjana, ispisana su slova sa strane crnom bojom u tri reda "SV/DAM/JAN". (Čl. 6, Statut, 2009.)
Opis zastave: Zastava Fakulteta je izrađena u dvije boje: plavoj - boji Sveučiliša u Zagrebu i zelenoj - boji farmacije. Odnos dužine i širine zastave je 2:1. U sredini zastave nalazi se zlatnom bojom obrubljena zelena podloga gornjeg ovalnog oblika. Unutar zelene podloge su likovi izrađeni u zlatnoj boji, s lijeve strane Sv. Kuzma, a s desne strane Sv. Damjan s ispisanim imenima u crvenoj boji. Iznad likova upisano je na plavoj podlozi "Sveučilište u Zagrebu", a na zlatnoj podlozi "Farmaceutsko-biokemijski fakultet"” i ispod natpisa Farmaceutsko-biokemijski fakultet, godina "1882", što označava godinu početka sveučilišne nastave u farmaciji na Sveučilištu u Zagrebu. Na vrhu zastave po širini je zelena podloga i na njoj izrađen hrvatski pleter u zlatnoj boji. Pri dnu zastave na plavoj podlozi također je hrvatski pleter u zlatnoj boji. (Čl. 7, Statut, 2009.)
Izvori: Statut Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 30.11.2009.
Karmela Barišić, Jelena Filipović-Grčić i Lidija Bach-Rojecky: "Godišnje izvješće za razdoblje od 1. listopada 2010. do 30. rujna 2011.", Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012.
Karmela Barišić, Jelena Filipović-Grčić i Lidija Bach-Rojecky: "Godišnje izvješće za razdoblje od 1. listopada 2011. do 30. rujna 2012.", Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013.
"Prilozi uz Godišnje izvješće o radu FBF-a za ak. god 2011.-2012. i kalendarsku 2012. god.", Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013.

Znak je crno obrubljeni bijeli disk s prikazima Sv. Kuzme odjevenog u crveno i Sv. Damjana odjevenog u zeleno, uz svakog u tri reda ispisano njegovo ime i ispod njih godina 1882. Uz gornji rub ime Sveučilišta, uz donji Fakulteta. Zastava je plava sa zlatno obrubljenom zelenim poljem ovalnog gornjeg kraja u donjem dijelu s prikazom svetaca uz koje su imena ispisana crvenim. Iznad zelenog polja na plavoj podlozi ime Sveučilišta, ispod obruba ovala ime Fakulteta, oba natpisa u luku koji slijedi oval i ispod njih, između glava svetaca godina 1882. Uz gornji rub zastave na zelenoj, a uz donji rub na plavoj pruzi je zlatni pleter.
Zelena odjeća predstavlja farmaciju, kaže se da je zelena međunarodna boja farmacije. Crvena je za medicinsku biokemiju, kao međunarodna boja medicine. Godina predstavlja početak studija farmacije na zagrebačkom Sveučilištu. Plava i zelena boja zastave predstavljaju Sveučilište i farmaciju.
Čini se da se rabi i pojednostavljena zastava plavo-zelena sa znakom Fakulteta.

Studij farmacije osnovan je na zagrebačkom Sveučilištu 1882., a od 1928. na Filozofskom fakultetu. Zaseban Farmaceutski fakultet osnovan je 1942., a današnje ime nosi od 1963.Filozofski fakultet

Facultas philosophica

Zastava nepoznata. [Filozofski fakultet]
Prihvaćena: oko 1990. ?
Izvor: Statut Filozofskog fakulteta (pročišćeni tekst), 28.02.2012.

Dok statut ne propisuje simbole, koristi se kao znak oblo glagoljičko slovo M (Ⰿ: myslite). Zastava nije zabilježena.

Studij filozofije postoji od stvaranja Sveučilišta 1669. Poseban Mudroslovni fakultet osnovan je 1776. godine (uz još teoloiški i pravni)., a reorganiziran u modernom Sveučilištu 1874. Iako se ponekad rabi doslovni prijevod imena Fakulteta, službeno su propisani prijevodi koji uzimaju u obzir različite tradicije termina, tako je na engleskom Faculty of Humanities and Social Sciences, na njemačkom Philosophische Fakultät i na francuskom Faculté de Philosophie et Lettres.Geodetski fakultet

Facultas geodesiae

Zastava nepoznata. [Geodetski fakultet]
Prihvaćena: ?
Izvor: Statut Geodetskog fakulteta (pročišćeni tekst), 10.04.2008.

Fakultet nema simbole propisane statutom. Koristi se logo sastavljen od ovalne geografske mreže meridijana i paralela okružene stiliziranim slovom G koje je u dnu prekinuto slovom F. Zastava nije zabilježena.

Fakultet se temelji na Visokoj tehničkoj školi osnovanoj 1919. nezavisno od Sveučilišta, a koja je postala njegovim dijelom 1926. kao Tehnički fakultet. On je 1956. podijeljen u više zasebnih fakulteta, među kojima i Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, koji je dalje podijeljen 1962.Geotehnički fakultet

Facultas geotechnicae

Zastava nepoznata. [Geotehnički fakultet]
Prihvaćena: oko 1990.
Izvor: Statut Geotehničkog fakulteta (Pročišćeni tekst), 16.09.2009.

Fakultet nema simbole propisane statutom. Koristi se logo sastavljen od crnih inicijala GFV kombiniranih sa smeđom točkom u dnu slova G, plavom u vrhu slova F i zelenim trokutom kao dio slova V. Zastava nije zabilježena.

Viša tehnička rudarska geoistraživačka škola osnovana je u Varaždinu 1969., postaje 1975. Viša geotehnička škola, koja djeluje kao dio zagrebačkog Fakulteta RNG do 1990., kada je osnovan današnji Fakultet.Građevinski fakultet

Facultas ingenaria civilis

Zastava nepoznata. [Građevinski fakultet]
Prihvaćena: oko 1990. ?
Izvor: Statut Sveučilišta u Zagrebu, Građevinskog fakulteta (Pročišćeni tekst), 20.07.2006.

Fakultet nema simbole propisane statutom. Koristi se logo sastavljen od crnih, sivih i narančastih linija, lukova i pravokutnika koji tvore stilizirane inicijale GF. Zastava nije zabilježena.

Fakultet se temelji na Visokoj tehničkoj školi osnovanoj 1919. nezavisno od Sveučilišta, a koja je postala njegovim dijelom 1926. kao Tehnički fakultet. On je 1956. podijeljen u više zasebnih fakulteta, među kojima i Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, koji je dalje podijeljen 1962.Grafički fakultet

Facultas artis graphicae

Zastava nepoznata. [Grafički fakultet]
Prihvaćena: oko 1990. ?
Izvori: Statut Grafičkog fakulteta, 24.02.2014.
Branka Lozo, Željka Barbarić-Mikočević i Jesenka Pibernik: "Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet : prvih pola stoljeća : 1959-2009 : monografija u povodu 50. obljetnice osnutka Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao sljednika Više grafike škole", Grafički fakultet, Zagreb, 2013.

Fakultet nema simbole propisane statutom. Koristi se logo sastavljen od crne točke u gornjem desnom uglu kvadrata zaobljenih rubova. Zastava nije zabilježena.

Prvi Grafički radnički tehnikum osnovan je u Zagrebu 1951., ali je ubrzo raspušten. Slijedilo je 1959. osnivanje Više grafičke škole, koja je postala dio Sveučilišta 1979., a od nje nastaje Fakultet 1990.Katolički bogoslovni fakultet

Facultas theologiae catholicae

Zastava nepoznata. [Katolički bogoslovni fakultet]
Prihvaćena: oko 1990. ?
Opis grba/znaka: Fakultetski grb kružnog je oblika s crtežom povijesne zagrebačke katedrale u središtu i natpisom uz obod: "Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet – Zagreb" - "Universitas studiorum Zagrabiensis, Facultas theologiae catholicae – Zagrabiae". (Čl. 4, Statut, 2014.)
Izvor: Statut Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 26.05.2008.

Fakultet ima "grb" koji se sastoji od kružnog znaka koji prikazuje staru zagrebačku katedralu (prije 1880.), okruženu natpisom "Universitas studiorum zagrabiensis - Facultas theologica catholica" (de facto, iako Statut propisuje ponešto drugačiji i druži natpis na hrvatskom i latinskom jeziku). Zastava nije zabilježena.

Isusovački kolegij osnovan je u Zagrebu 1633. i postaje Akademijom 1662., što je car Leopold I. potvrdio 1669. Nakon reformi, osnovan je 1784. Kraljevski teološki fakuzltet (Facultas regia theologica) a 1874. Rimokatolički Rimokatolički bogoslovni fakultet. Fakultet je 1952. ukinut kao dio Sveučilišta, ali ne nastavio djelovati kao crkvena ustavova visokog školstva. Ta je odluka 1990. proglašena ništavnom, i priznate su sve isprave Fakulteta jednakovrijednim kao i one iz građanskog Sveučilišta.Kineziološki fakultet

Facultas kineziologiae

Zastava nepoznata. [Kineziološki fakultet]
Prihvaćena: oko 2005.
Izvor: Statut Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, 24.01.2013.

Fakultet nema simbole propisane statutom. Koristi se kružni znak koji prikazuje preko rasčetvorenog kvadrata plavu stiliziranu figuru sportaša u pokretu. Sredošnji dio figure stilizirani je prikaz glagoljskog slova K (Ⰽ; kako) kao koneziologija. U obodu iznad ispisano ime Sveučilišta, ispod plavim ime Fakulteta. Zastava nije zabilježena.

U Zagrebu je 1959. osnovana Visoka škola za fizičku kulturu, koja je u sastavu Sveučilišta od 1967. Od 1973. djeluje kao Fakultet za fizičku kulturu, a od 2001. pod današnjim imenom.Medicinski fakultet

Facultas medica

[Medicinski fakultet] [Normal] [Okomita] 1:2 [Medicinski fakultet] [Medicinski fakultet]
[Medicinski fakultet]
Prihvaćena: oko 2005.
Opis grba/znaka: Grb Fakulteta okruglog je oblika. U njegovu je središtu crtež zgrade Dekanata Fakulteta, a uz obod natpis: "Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet 1917." ili "Universitas Studiorum Zagrabiensis, Facultas Medica MCMXVII". Riječi "Sveučilište u Zagrebu" ili "Universitas Studiorum Zagrabiensis" nalaze se uz gornji rub i odijeljene su od riječi "Medicinski fakultet 1917." ili "Facultas Medica MCMXVII" uz donji rub. (Čl. 5, Statut, 2011.)
Opis zastave: Fakultet ima zastavu bijele boje. Odnos dužine i širine zastave je 2:1. U središtu vodoravno položene zastave, čija je širina uz koplje, grb je Fakulteta. Promjer grba na zastavi je 1/2 širine zastave. (Čl. 5, Statut, 2011.)
Izvor: Statut Medicinskog fakulteta (pročišćeni tekst), 19.01.2011.

Fakultet ima "grb" koji se sastoji od kružnog znaka koji prikazuje Dekanat (glavnu zgradu) Fakulteta, okruženu natpisom na hrvatskom ili latinskom: gore ime Sveučilišta, dolje ime Fakulteta i godina 1917. U praksi je u hrvatskoj inačici godina ispuštena (dok latinska inačica nije potvrđena u praksi, ovdje je prikazana rekonstrukcija). Zastava je bijela s tim znakom u sredini (boja znaka nije definirana, vjerojatno bi bila plava). Uporaba zastava s novom inačicom znaka nije još zabilježena.

Iako je osuvremenjeno Sveučilište 1874. trebalo imati u sastavu i Lječnički fakultet, to se nije dogodilo da osnivanja Medicinskog fakulteta 1917. godine.


Medicinski fakultet, – oko 2005.

[Medicinski fakultet, – oko 2005.]
[Medicinski fakultet, – oko 2005.]
[Okomita] 1:2


Napuštena: oko 2005.

Znako koji se koristio do oko 2005. (a povremeno i duže, osobito se čini da su zadržane u uporabi ranije zastave) bio je sličnog temeljnog izgleda prikazujući Dekanat, ali uz siluete drveća ispred, okružen dvama prstenima između kojih je ime Sveučilišta i Fakulteta, no bez godine. Korišten je (i još se koristi) na okomitim bijelim zastavama s plavim znakom.Metalurški fakultet

Facultas metallurgica

: Sisak

[Metalurški fakultet] [Normal] [Okomita] 1:2 [Metalurški fakultet] [Metalurški fakultet]
[Metalurški fakultet]
Prihvaćena: ?
Opis grba/znaka: Grb Fakulteta kružnog je oblika. U njegovu je središtu crtež povijesne zgrade Sveučilišta a uz obod povrh crteža natpis "SVEUČILIŠTE U ZAGREBU" na hrvatskom ili "UNIVERSITAS STUDIORUM ZAGRABIENSIS" na latinskom jeziku. Ispod crteža uz obod ispisana je uz naziv godina osnutka Fakulteta "METALURŠKI FAKULTET - 1960" ispod hrvatskog, a "FACULTAS METALLURGICA - MCMLX" ispod latinskog natpisa. (Čl. 3, Statut, 2005.)
Opis zastave: Zastava Fakulteta sivo-modre je boje. Odnos duljine i širine zastave je 2:1. U središtu vodoravno položene zastave, čija je širina uz koplje, grb je Fakulteta zlatne boje. Promjer grba na zastavi je 1/2 širine zastave. (Čl. 3, Statut, 2005.)
Izvor: Statut Metalurškog fakulteta, 18.05.2005.

Fakultet ima "grb" koji se sastoji od kružnog znaka koji prikazuje Rektorat, kao i u znaku Sveučilišta, s natpisom uokolo, ime Sveučilišta iznad te ime Fakulteta i godina 1960 ispod, na hrvatskom ili na latinskom jeziku. Zastava je sivo-plava (zapravo metalno srebrno siva) sa zlatnim znakom Fakulteta u sredini.

U Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu su 1960. ustrojena dva odjela u Sisku. Od 1979. Metalurški fakultet djeluje kao dio Instituta za metelurgiju Sisak, a od 1991. kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.


Metalurški fakultet, inačice

Zastava nepoznata. [Metalurški fakultet, inačice] [Metalurški fakultet, inačice]
Prihvaćena: ?

Osim gornjih simbola, Fakultet koristi i znak u obliku pečata koji prikazuje fakultetsku zgradu unutar dvije koncentrične kružnice s ispisanim imenima Sveučilišta i Fakulteta između njih. Koristi se i znak koji prikazuje četiri bijelo-crvena kvadrata zaobljenih uglova, sa sivo ispisanim inicijalima M i F u bijelima te imenom grada ispod.Pravni fakultet

Facultas iuridica

[Pravni fakultet] [Normal] [Okomita] 1:2 [Pravni fakultet]
[Pravni fakultet]
Prihvaćena: ?
Opis grba/znaka: Grb Fakulteta kružnog je oblika. U njegovu je središtu crtež povijesne zgrade Sveučilišta, a uz obod natpis UNIVERSITAS ZAGRABIENSIS u gornjem dijelu, a FACULTAS IURIDICA u donjem dijelu. Na lijevom rubu oboda upisana je brojka 17 a na desnom 76. (Čl. 3, Statut, 2005.)
Opis zastave: Zastava Fakulteta je svjetlo plave boje s grbom Fakulteta u lijevoj trećini. (Čl. 3, Statut, 2005.)
Izvor: Statut Pravnog fakulteta, 20.06.2005.

Fakultet ima "grb" koji se sastoji od kružnog znaka koji prikazuje Rektorat, kao i u znaku Sveučilišta (koji je, usput, i sjedište Fakulteta), s natpisom uokolo, ime Sveučilišta iznad te ime Fakulteta ispod, na latinskom jeziku, te s godinom 17 - 76 na lijevoj i desnoj strani. Zastava je propisana svijetlo plava sa znakom Fakulteta uz koplje (boja znaka nije propisana). Zastava u uporabi je okomita tamno plava sa zlatnim znakom Fakulteta u sredini.

Pravni faklutet (Facultas iuridica) ustrojen je kao dio Kraljevske akademije znanosti (Regia scientiarum academia), tijekom reformi koje je provel.a carica Marija Terezija 1776. godine. Akademija je raspuštena 1850., kada Fakultet postaje Kraljevska pravoslovna akademija (Regia academia iuris), a reformama iz 1874. postaje Pravoslovni i državoslovni fakultet, koji današnje ime dobiva 1926.Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Facultas alimentaria et biotechnologiae

[Prehrambeno-biotehnološki fakultet] [Normal] 1:2~ [Prehrambeno-biotehnološki fakultet]
[Prehrambeno-biotehnološki fakultet]
Prihvaćena: 2016.
Opis grba/znaka: U pravnom prometu Fakultet upotrebljava […] i pečat okruglog oblika s PBF znakom (logom) u sredini, natpisom: Prehrambeno-biotehnološki fakultet i Sveučilište u Zagrebu u krugu oko znaka te broj pečata gore lijevo od znaka i godina 1956 ispod znaka. (Čl. 6, Statut, 2018.)
Izvori: Statut Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst), 18.01.2011.
Sanija Hasanić: "Nova tehnologija u službi konzerviranja povrća", Nacional, www.nacional.hr, 05.02.2009.
Statut Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst), 27.02.2018.
Info prof. dr. sc. Damir Ježek, dekan PBF-a, 2019.

Fakultet koristi znak od stiliziranih inicijala PBF. Zastava je plava s bijelim znakom u sredini te lijevo i desno ispisanimimenom Fakulteta na engleskom i hrvatskom jeziku. Okomita zastava istih elemenata koristi se kao stolna zastavica.

Visoka tehnička škola osnovana je 1919. nezavisno od Sveučilišta, a postala je njegova sastavnica 1926. kao Tehnički fakultet. Kemijsko-prehrambeno-rudarski fakultet osnovan je 1956. s tri odsjeka. Jedan od odsjeka bio je i Prehrambeno-tehnološki koji je imao tri smjera: Prehrambeno-tehnološki, Biotehnološki i Tehnološko-analitički. Prehrambeno-tehnološki odsjek tadašnjeg Tehnološkog fakulteta 1960. prerastao je u Biotehnološki odjel, koji 1979. prerasta u današnji Prehrambeno-biotehnološki fakultet.


Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 1996. – 2016.

[Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 1996. – 2016.] [Povijesna] 1:2~ [Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 1996. – 2016.]
Prihvaćena: 1995.
Opis grba/znaka: U pravnom prometu Fakultet upotrebljava […] i pečat okruglog oblika s natpisom Prehrambeno-biotehnološki fakultet, u sredini kojeg su stilizirana slova PBF te naziv Sveučilište u Zagrebu, te je naslikan pleter, a ispod pletera ispisana godina 1956. (Čl. 6, Statut, 2011.)
Izvori: Statut Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst), 18.01.2011.
Sanija Hasanić: "Nova tehnologija u službi konzerviranja povrća", Nacional, www.nacional.hr, 05.02.2009. Info prof. dr. sc. Frane Delaš, PBF, 2019.

U pripremiza obilježavanje 40. obljenice Fakulteta, usvojen je kružni pečat u kojem su stilizirani inicijali PBF iznad imena Sveučilišta u dva reda, ispod kojih je pleter i godina 1956., sve okruženo imenom Fakulteta. Zastava u uporabi je bila plava s bijelim tropletnim ornamentom uz rubove i s bijelim znakom Fakulteta crvenog tropleta u sredini. Koristila se i u obliku stolne zastavice.Prirodoslovno-matematički fakultet

Facultatis scientiarum naturalium et mathematicae

[Prirodoslovno-matematički fakultet] [Normal] [Okomita] 1:2 [Prirodoslovno-matematički fakultet]
[Prirodoslovno-matematički fakultet]
Prihvaćena: oko 1990. ?
Opis grba/znaka: Grb Fakulteta okruglog je oblika. U njegovom je središtu stiliziranim slovima ispisan skraćeni naziv Fakulteta: "PMF", a okružuje ga natpis: "Sveučilište u Zagrebu 1876 Prirodoslovno-matematički fakultet 1946". (Čl. 6, Statut, 2013.)
Opis zastave: Zastava Fakulteta je bordo boje. U središtu vodoravno položene zastave, čija je širina uz koplje, grb je Fakulteta zlatne boje. (Čl. 6, Statut, 2013.)
Izvori: Statut Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 20.06.2013.
Odluka o nazivu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na engleskom jeziku, 11.07.2014.
"Promocija magistra PMF-a", 25.11.2017, Biološki odsjek, www.pmf.unizg.hr, 01.12.2017.

Faklutet ima "grb" koji se sastoji od inicijala PMF okruženim natpisom s imenom Sveučilišta, Fakulteta i godinama 1876. i 1946. Zastava je tamo (bordo) crvena sa zlatnim znakom Fakulteta u sredini. Iako statut propisuje vodoravnu, u uporabi je zabilježena i okomita inačica.

Matematičko-prirodoslovni odjel ustrojen je 1876. unutar Mudroslovnog, kasnije Filozofskog fakluteta, i djelovao je tako sve od 1946. kada je od njega stvoren zaseban Fakultet.Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Facultas metalleutices geologica petrolei

[Rudarsko-geološko-naftni fakultet] [Normal] [Okomita] 1:2 [Rudarsko-geološko-naftni fakultet]
[Rudarsko-geološko-naftni fakultet]
Prihvaćena: ?
Opis grba/znaka: Znak Fakulteta sastoji se od unutarnjeg crnog koncentričnog kružnog vijenca i vanjskog zelenog koncentričnog kružnog vijenca čiji je gornji desni dio prekinut, pomaknut prema van i crn. (Čl. 5, Statut, 2013.)
Opis zastave: U svečanim prilikama, pored sveučilišne zastave, Fakultet ističe i rudarsku zastavu: zelene i crne boje, uspavnog jednakog razdjela prema stijegu s križno položenim čekićem i maljem zlatne ili žute boje u središtu zastave. (Čl. 5, Statut, 2013.)
Izvori: Statut Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Pročišćeni tekst), 25.01.2013.
"Potpisan ugovor između Vukovarsko-srijemske županije i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu - suradnja na provedbi projekta „RECALL – zajedno protiv lokalnih klizišta“", 05.07.2016, Vukovarsko-srijemska županija, www.vusz.hr, 23.10.2016.

Fakultet ima znak koji se sastoji opd dva koncentrična kružna vijenca, unutrašnji crni i vanjski zeleni, koji je prekinut u gornjem desnom dijelu i taj je segment obojen crno i pomaknut gore desno. Fakultet nema svoju zastavu, ali uz zastavu Sveučilišta (koju isto tako koriste i drugi fakulteti), u svečanim prilikama ističe i rudarsku zastavu - zeleno-crnu dvobojnicu sa zlatnim ukrštenim čekičem i maljem. U posljednje vrijeme zabilježena je u uporabi i bijela okomita zastava sa znakom Fakulteta u sredini iznad crnih inicijala RGN.

Fakultet se temelji na Visokoj tehničkoj školi osnovanoj 1919. nezavisno od Sveučilišta, a koja je postala njegovim dijelom 1926. kao Tehnički fakultet. On je 1956. podijeljen u više zasebnih fakulteta, među kojima i Kemijsko-prehrambeno-rudarski fakultet, iz kojeg se 1965. izdvojio današnji Fakultet.Stomatološki fakultet

Facultas stomatologica

[Stomatološki fakultet] [Normal] 1:2 [Stomatološki fakultet] [Stomatološki fakultet]
[Stomatološki fakultet]
Prihvaćena: ?
Opisi grba/znaka: Grb Fakulteta je okrugla oblika. U središtu je grba crtež zgrade Fakulteta, a uz rub je natpis: "Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 1948." ili "Universitas Studiorum Zagrabiensis, Facultas Stomatologica MCMX[V]LVIII". Riječi "Sveučilište u Zagrebu" ili "Universitas Studiorum Zagrabiensis" nalaze se uz gornji rub i odijeljene su od riječi "Stomatološki fakultet 1948" ili "Facultas Stomatologica MCMXLVIII" uz donji rub. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Znak (logotip) Fakulteta u središnjem dijelu ima crtež zgrade Fakulteta, ispod kojeg je upisana godina osnutka "1948". Na gornjoj strani unutar oboda polukružno je upisano "Sveučilište u Zagrebu" a na donjoj strani unutar oboda "Stomatološki fakultet". (Čl. 6, Statut, 2011.)

Opisi zastave: Zastava Fakulteta je bijele boje. Odnos dužine i širine zastave je 2:1. U središtu vodoravno položene zastave, čija je širina uz koplje, grb je Fakulteta. Promjer grba na zastavi je polovica širine zastave. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Fakulteta je bijele boje. Odnos dužine i širine zastave je 2:1. U središtu vodoravno položene zastave je grb Fakulteta. Promjer grba na zastavi jest 1/2 širine zastave. (Čl. 6, Statut, 2011.)

Izvori: Statut Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Pročišćeni tekst), 29.01.2009.
Statut Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Pročišćeni tekst), 20.03.2011.

Fakultet ima znak (logotip) koji se sastoji od kružnog pečata s prikazom zgrade Fakulteta iznad godine 1948. te u obodu natpis imena Sveučilišta gore i Fakulteta dolje. Zastava je bijela sa znakom Fakulteta u sredini. Boja znaka nije propisana, no rabi se plave boje. Dok Statut iz 2009. propisuje i latinsku inačicu natpisa, onaj iz 2011. propisuje samo znak s hrvatskim tekstom.

Korijeni fakulteta su katedra za odonotlogiju osnovana 1922. pri Medicinskom fakultetu, kasnije 1948. Odontološki odsjek, koji se smatra začetnikom fakulteta. Naziv je 1957. promijenjen u Stomatološki odsjek, iz kojeg se razvio zaseban Fakultet 1962.


Stomatološki fakultet, inačice

[Stomatološki fakultet, inačice] [Normal] 1:2 [Stomatološki fakultet, inačice]
Prihvaćena: ?
Izvor: Statut Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Pročišćeni tekst), 29.01.2009.

Osim navedenoga, koristi se, čini se, stariji znak, koji u kružnom pečatu prikazuje pravokutni lik zgrade, ispod nje natpis "HRVATSKA" i u sljedećem redu "1948", a iznad "U ZAGREBU", nadvišeno pleternim ornamentom, sve okruženo natpisom "STOMATOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA" unutar dvostrukog obruba. Zastava s tim znakom također je zabilježena.Šumarski fakultet

Facultas silvae culturae

[Šumarski fakultet] [Normal] 1:2 [Šumarski fakultet]
Prihvaćena: ?
Opis grba/znaka: Grb je Fakulteta okrugao, s crtežom povijesne zgrade Sveučilišta i tekstom Sveučilište u Zagrebu te godinom osnutka Sveučilišta 1669; uz obod s donje strane stoji tekst Šumarski fakultet Zagreb, godina osnutka Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima 1860. uz gornji rub te crtež jelove grančice s češerom desno od godine osnutka, a lijevo je od godine osnutka crtež lista hrasta lužnjaka s dva žira. Grb je Fakulteta izveden zelenom bojom na bijeloj podlozi. (Čl. 5, Statut, 2005.)
Opis zastave: Zastava je Fakulteta plave boje. U središtu vodoravno položene zastave, čija je širina uz koplje, grb je Fakulteta zlatne boje. (Čl. 5, Statut, 2005.)
Izvor: Statut Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 02.06.2005.

Fakultet ima "grb" u obliku kružnog pečata s prikazom rektorata Sveučlilišta okruženog natpisom imena Sveučilišta gore i godinom 1669. dolje. Oko pečata s donje strane ispisan je naziv Fakulteta, a gore godina 1860. između jelove grančice s češerom i graničce hrasta lužnjaka s dva žira. Zastava je plava sa zlatnim znakom Fakulteta u sredini.

Prvo Gospodarsko-šumarsko učilište osnovano je 1806. u Križevcina, iz kojeg se razvila 1898. Gospodarsko-šumarska akademija, koja je djelovala u sklopu Filizofskog fakulteta u Zagrebu. Ona 1908. postaje Šumarska akademija te je konačno 1919. osnovan Gospodarsko-šumarski fakultet, kao peti fakultet zagrebačkog Sveučilišta, kasnije nazivan Poljodjelsko-šumarski fakultet, a nakon 2. svjetskog rata Poljoprivredno-šumarski fakultet. Podijeljen je 1959. kada je stvoren današnji Fakultet.Tekstilno-tehnološki fakultet

Facultas technologiae textiliciae

[Tekstilno-tehnološki fakultet]
[Tekstilno-tehnološki fakultet]
[Okomita] 1:2


Prihvaćena: oko 1991. ?
Opis grba/znaka: Fakultet ima grb. Grb Fakulteta koristi se i kao logotip Fakulteta. Sastoji se od stiliziranih slova TTF. Prvo slovo T sastoji se od 8 okomitih linija, crvene boje. Drugo slovo T sastoji se od 13 okomitih linija crvene boje, na koje je položeno 16 linija sive boje. Sustav okomitih i vodoravnih linija tvore kvadratičnu strukturu koja simbolizira platno-vez (platneni vez). Slovo F je cjelovito ispunjeno u boji vodoravnih linija središnjeg znaka T i sive je boje. Odnos širine i visine logotipa, odnosno znaka TTF, je 2:1. (Čl. 6, Statut, 2008.)
Opis zastave: Fakultet ima zastavu. Zastava je bijele boje. Odnos duljine i širine zastave je 2:1. Na zastavi se nalazi grb Fakulteta bazne širine 50% od širine zastave, s pripadajućom visinom znaka od 50% širine znaka. (Čl. 6, Statut, 2008.)
Izvor: Statut Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta (Potpun tekst), 10.11.2008.

Fakultet ima "grb" koji je i njegov logotip, a sastoji se od stiliziranih inicijala TTF, prvo slovo sastavljeno od 8 okomitih crvenih linija, drugo od 12 okomitih crvenih i 16 vodoravnih sivih linija, a treće je sivo. Linije simbolizirajz tzv. platneni vez. Zastava je bijela sa znakom Fakulteta u sredini.

Fakultet se temelji na Visokoj tehničkoj školi osnovanoj 1919. nezavisno od Sveučilišta, a koja je postala njegovim dijelom 1926. kao Tehnički fakultet. On je 1956. podijeljen u više zasebnih fakulteta, među kojima i Tehnološki fakultet. U sklopu njega su šezdesetih godina započele s radom više škole tekstilne tehnologije u Dugoj Resi, Varaždinu i Zagrebu. One su 1983. ujedinjene s fakultetskim Institutom za tekstil i odjeću, iz koje je 1991. ustrojen današnji Fakultet.Učiteljski fakultet

Facultas magistrorum

[Učiteljski fakultet]
[Učiteljski fakultet]
[Okomita] 1:2~


Prihvaćena: ?
Opis grba/znaka: Fakultet se služi zastavom i grbom Sveučilišta kao svojom zastavom i svojim grbom. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Izvor: Statut Učiteljskog fakulteta (Pročišćeni tekst), 16.07.2009.

Statutom je propisano da se Fakultet služi sveučilišnim "grbom" i zastavom kao svojima. Ipak, koristi i znak u obliku plavih stiliziranih inicijala UF. Zastave koje Fakultet koristi slične su, ali ne potpuno iste onim Sveučilišta: plave okomite zastave s bijelim znakom iznad ispisanog imena Sveučilišta na hrvatskom u dva reda i na engleskom u jednom redu manjim slovima.

Prva je učiteljska škola osnovana u Zagrebu 1849., no visokoškoslka izborazba učitelja zaista je počela 1919. ustrojavanjem Više pedagoške škole, koja je 1961. postala Pedagoška akademija. Ona je 1981. uedinjena s akademijama u Čakovcu (osn. 1879) i Petrinji (osn. 1862) i pojedinim odjelima Filozofskog fakulteta u posebnu pedagošku cjelinu. Od nje je 1997. ustrojena zasebna Učiteljska akademija, koja na posljetku 2005. djeluje pod sadašnjim imenom.


Učiteljska akademija, 1997. – 2005.

[Učiteljska akademija, 1997. – 2005.]
[Učiteljska akademija, 1997. – 2005.]
[Okomita] 1:2~


Prihvaćena: ?
Izvor: Međunarodni simpozij "Transnacionalna suradnja i modernizacija obrazovanja učitelja i nastavnika u europskoj perspektivi", 08.03.2013, Centar za europsko obrazovanje, web.lecee.eu

Znak korišten dok je naziv bio Učiteljska akademija sastojao se od stiliziranih inicijala UA. Zastava je bila okomita, bijela s plavim znakom Sveučilišta i Akademije u donjem dijelu i punim imenom Sveučilišta i Akademije na hrvatskom i engleskom ispisanim okomito od znaka Sveučilišta. Zastava se ponekad upotrebljavala i nakon 2005.Veterinarski fakultet

Facultas veterinaria

[Veterinarski fakultet] [Veterinarski fakultet]
[Veterinarski fakultet]
[Normal] 1:2


Prihvaćena: ?
Opis grba/znaka: Grb Fakulteta je okrugla oblika. U sredini se nalaze velika slova "M" i "V". Donji dio slova "M" i vrh slova "V" čine zatvoren prostor u kojemu je okomito položen štap oko kojega je savijena zmija. Uz obod je natpis "SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET 1919" s jedne i "FACULTAS VETERINARIA UNIVERSITATIS STUDIORUM ZAGRABIENSIS MCMXIX" s druge strane. (Čl. 9, Statut, 2012.)
Opis zastave: Zastava Fakulteta plave je boje. Odnos dužine i širine zastave je 2:1. U središtu vodoravno položene zastave, čija je širina uz koplje, grb Fakulteta je srebrne boje. (Čl. 9, Statut, 2012.)
Izvor: Statut Veterinarskog fakulteta (pročišćeni tekst), 18.07.2012.

Fakultet ima "grb" koji je opisan kao dvostrani pečat, koji se razlikuje jedino po natpisima s jedne strane na hrvatskom, a s druge na latinskom. Znak je u obliku kružnog pečata s prikazom spojenih inicijala M i V jedan iznad drugog, i između njih Eskulapov štap s ovijenom zmijom. Između kružnica uokolo je ispisano ime Sveučilišta i Fakulteta te godina 1919. Zastava je plava sa srebrnim znakom Fakulteta u sredini.

U Zagrebu je 1919. osnovana Veterinarska visoka škola, koja postaje Fakultet 1924.Akademija dramske umjetnosti

Academia Artis Scaenicae

Zastava nepoznata. [Akademija dramske umjetnosti]
Prihvaćena: ?
Opis grba/znaka: Znak Akademije je crtež ulaznih vrata u povijesnu zgradu Kola, ispod kojega je brojka 1896, godina osnutka Akademije. (Čl. 3, Statut, 2011.)
Izvor: Statut Akademije dramskih umjetnosti (Pročišćeni tekst), 30.11.2011.

Akademija ima znak koji prikazuje ulazna vrata zgrade Kola, sjedišta Akademije, i godinu 1896. ispod. Zastava nije zabilježena.

Hrvatska dramatska škola osnovana je 1896. te slijedi niz promjena naziva u Državna glumačka škola 1920., Glumačka škola 1939., Zemaljska glumačka škola 1945., Akademija za kazališnu umjetnost 1950., Akademija kazališne i filmske umjetnosti 1967., Akademija za kazalište, film i televiziju 1977. do današnjeg naziva i uključivanje u sastav Sveučilišta 1979.Akademija likovnih umjetnosti

Academia Bellarum Artium

[Akademija likovnih umjetnosti]
[Akademija likovnih umjetnosti]
[Okomita] 1:3~


Prihvaćena: ?
Izvori: Statut Akademije likovnih umjetnosti, 21.10.2010.
Google Street View, Zagreb, Ilica 85, August 2011.

Akademija nema simbole propisane statutom. Koristi kao znak inicijale "aLu" u dva reda. Zastava istaknuta ispred Akademije prikazuje bijeli znak postavljen koso na plavu zastavu s bijelim okomito ispisanim punim nazivima Sveučilišta i Akademije iznad. Čini se da su se rabile i drugačije varijacije.

Osnovana 1907. kao Kraljevsko zemaljsko više obrazovalište za umjetnost i umjetni obrt, od 1918. Kraljevska škola za umjetnost i umjetni obrt, te slijedom Kraljevska akademija za umjetnost i obrt, Kraljevska akademija za umjetnost, Kraljevska umjetnička akademija, Državna umjetnička akademija te od 1941. pod današnjim imenom.Muzička akademija

Academia musicae

Zastava nepoznata. [Muzička akademija]
Prihvaćena: ?
Izvor: Statut Muzičke akademije, 12.10.2005.

Akademija nema simbole propisane statutom. Koristi kao znak kružni pečat koji prikazuje notni zapis okružen natpisom s imenom akademije i grada.

Najstarija je glazbena škola osnovana u Zagrebu 1829. kao Tonska škola zagrebačke muzičke (Tonschule des Agramer Musikvereines). Postaje Konzervatorij Hrvatskog zemaljskog glazbenog zavoda 1916. a 1921. Kraljevski konzervatorij te 1922. Kraljevska muzička akademija. Kao Muzička akademija u Zagrebu djeluje od 1951., a 1979. postaje sastavnica Sveučilišta.Hrvatski studiji

Sveučilišni centar Hrvatski studiji, Studia croatica

[Hrvatski studiji]
[Hrvatski studiji][Hrvatski studiji]
[U izradi]


Prihvaćena: oko 1996. ?
Opis grba/znaka: Hrvatski studiji imaju znak nepravilno okrugla oblika, stablo s devet razlistanih grana u sredini i natpis STUDIA CROATICA na obodu. (Čl. 5, Pravilnik, 2008.)
Izvori: Pravilnik o ustroju i djelovanju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst), 01.10.2008.
Znanstveni skup "Dies historiae", Društvo studenata povijesti "Ivan Lučić – Lucius", Hrvatski studiji, 2014.
Hrvatski studiji (promidžbeni spot), https://www.youtube.com/watch?v=LAeHAnowA88&feature=youtu.be&t=9s

Studiji imaju znak u obliku nepravilnog kružnog pečata s prikazom drveta s devet razlistanih grana i latinskim nazivom Studija uokolo. Zastava u uporabi je okomita, bijela sa srebrnim znakom Studija iznad punog imena Sveučilišta i Studija u dva reda ispod njega. I slična plava zastava je zabilježena u uporabi.

Studiji su osnovani 1992. isprva kao dvosemestralni studij, a u današnjem odliku 1996.Studentski centar u Varaždinu

Studentski centar Varaždin

Zastava nepoznata. [Studentski centar u Varaždinu]
Prihvaćena: ?
Izvor: Sveučilište u Zagrebu - Studentski centar u Varaždinu, www.scvz.unizg.hr

Centar koristi znak u obliku plavimn obrubljenog štita s inicijalima SCV. Zastava nije zabilježena.

Centar organizira smještaj, prehranu, privremeno i povremeno zapošljavanje studenata te njihove kulturne, športske i druge aktivnosti u Varaždinu, Koprivnici, Čakovcu i Križevcima.Studentski centar u Zagrebu

Centrum studiousorum Universitatis Zagreabiensis

Zastava nepoznata. [Studentski centar u Zagrebu]
Prihvaćena: oko 1960-ih ?
Opis grba/znaka: Zaštitni je znak Studentskoga centra kratica naziva - stilizirana slova SC, a izgleda ovako: [slika]. Znak se upotrebljava na memorandumu, pečatu, žigu, zastavi i obrascima Studentskoga centra. (Čl. 9, Statut, 2013.)
Izvor: Statut Studenstkog centra u Zagrebu, 19.12.2013.

Znak Centra su stilizirani inicijali SC. Boje znaka nisu propisane, ali kada je moguće, preferira se uporaba u plavoj boji. Znak se može koristiti na zastavi, ali detalji nisu propisani.

Centar je osnovala Studentska organizacija Sveučilišta 1957. kao Studentski centar Sveučilišta, a 1993. postaje jedna od sastavnica Sveučilišta. Brine se o četiri studentska doma u Zagrebu, 11 restorana studentske prehrane, studentski servis za privremeno zapošljavanje, pruža prostore za brojne profesionalne, kulture i amaterske grupe, tečajeve, kao i niz kulturnih, zabavnih, turističkih i sportskih aktivnosti.Sveučilišni računski centar

Srce

[Sveučilišni računski centar]
[Sveučilišni računski centar]
[Okomita] 2:5~


Prihvaćena: oko 2002.
Opis grba/znaka: Upravno vijeće, na prijedlog Ravnatelja, utvrđuje znak Srca. Znak se upotrebljava na memorandumu, zastavi i drugim službenim, stručnim i promotivnim materijalima. (Čl. 10, Statut, 2103.)
Izvori: Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, 24.09.2013.
Zastave istaknute ispred sjedišta SRCE-a, Zagreb, 28.04.2015. Foto ŽH.

Znak Srca sastoji se od crno iscrtanog lika srca koje okružuje "rep" slično simbolu @, a iza su malim slovima inicijali SRCE. Unutrašnji dio lika srca rućno je šrafiran crvenim. Propisano je da se može koristiti i na zastavi, no bez detalja izgleda. Bijele okomite zastave s okomito ispisanim znakom zabilježene su u uporabi 2015.

Centar je osnovan 1971. kao središnja ustanova za primjenu informacijskih tehnologija u akademskoj zajednici i širem društvu u Hrvatskoj.


Sveučilišni računski centar, oko 1995.

Zastava nepoznata. [Sveučilišni računski centar, oko 1995.]

Prije usvajanja današnjih simbola, Srce je koristilo niz prethodnih. U 90-im godinama XX. stoljeća znak se sastojao od inicijala "srce" sastavljenih od tamno sivo obrubljenih sivih kvadrata (piksela).Hrvatski akademski športski klubovi Mladost Sveučilišta u Zagrebu (HAŠK Mladost)

[Hrvatski akademski športski klubovi Mladost Sveučilišta u Zagrebu (HAŠK Mladost)] [Normal] 1:2 [Hrvatski akademski športski klubovi Mladost Sveučilišta u Zagrebu (HAŠK Mladost)]
[Hrvatski akademski športski klubovi Mladost Sveučilišta u Zagrebu (HAŠK Mladost)]
Prihvaćena: oko 1990. ?
Izvori: HAŠK Mladost, www.hask-mladost.hr, 2014.
Statut Hrvatskog akademskog plivačkog kluba "Mladost", 09.05.2011.
Statut Hrvatskog akademskog veslačkog kluba "Mladost", 28.03.2013.
Statut Hrvatskog akademskog teniskog kluba "Mladost", 2014.

Kaže se da su tradicionalne boje HAŠKA i AŠD bile crvena-bijela-zlatna vodoravna trobojnica. Prema tim bojama izrađen je i suvremeni znak. Pojedini klubovi članovi HAŠK Mladost koriste istu zastavu kao svoju, dok imaju različite znakove koji se ističu zajedno sa znakom HAŠK-a.

Osnovano 1903. kao Hrvatski akademski športski klub (HAŠK ili Akademičar). Iz njega 1945. nastaju Zagrebačko omladinsko i fiskulturno društvo Mladost i Studentsko fiskulturno društvo Akademičar, koji se spajaju se 1946. u Omladinsko studentsko sportsko društvo Mladost, a od 1952. kao Akademsko športsko društvo Mladost te slijedi niz manjih promjena naziva. Od 1990. postaje Hrvatsko akademsko športsko društvo Mladost, a 1994. mijenja naziv u Hrvatski akademski športski klubovi Mladost Sveučilišta u Zagrebu, skraćeno HAŠK Mladost, koji danas objedinjuje 22 sportska kluba.Filozofski fakultet Družbe Isusove

Facultas philosophica Societatis Jesu

[Filozofski fakultet Družbe Isusove]
[Filozofski fakultet Družbe Isusove][Filozofski fakultet Družbe Isusove]
[Okomita] [Povijesna] [Tehnički crtež] 1:2~ | 2:3~


Prihvaćena: oko 1990. ?
Opis grba/znaka: FFDI ima grb sljedećeg oblika: [slika] (Čl. 5, Pravilnik, 2010.)
Izvori: Statuti Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu | Statuta Facultatis philosophiae S.I. Zagrabiensis, n.d. (2005/2006.)
Pravilnik o ustroju i djelovanju Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu, 27.10.2010.

Fakultet ima grb razdijeljen, gore raskoljen: 1. crveno-srebrno šahirano (3×3), 2. u sivom u bijelom suncu ispisano crnim IHS, 3. u plavom u srebrnoj otvorenoj knjizi ispisano crnim desno AM/OR, lijevo VERI/TATIS. Zastava nije propisana. Zabilježena je plava okomita stolna zastavica s grbom u sredini i žutim imenom Fakulteta u dva reda ispod. Također i bijela okomita zastava s grbom u donjem dijelu i plavim imenom iznad.

Zagrebačko je Sveučilište prvobitno i osnovano kao institucija Družbe Isusove, no red je ukinut 1773. godine. S ponovnim osnivanjem reda, 1920. je osnovan novi studij filozofije u Zagrebu za članove reda. On postaje 1937 Filozofski institut kojeg priznaju drugi katolički fakulteti. Od 1953. kao Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, u potpunosti je odijeljen od svjetovnih studija u zemlji. Od 1983. formalno je afiliran Papinskom gregorijanskom sveučilištu u Rimu. Kongregacija za katolički odgoj osnovala je današnji Fakultet 1989., kao fakultet čiji je osnivač Sveta stolica i koji je ovisan o njoj, a pripada Hrvatskoj provinciji Družbe Isusove. Danas, fakultetski su programi uključeni u programe Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.[Prethodna stranica: Hrvatska - sveučilištne zastave][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: University of Zagreb - Constituent Units][Slijedeća stranica: Sveučilište u Osijeku - Sastavnice]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2019 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.