[Prethodna stranica: Ličko-senjska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Virovitica and Podravina County][Slijedeća stranica: Virovitičko-podravska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 2. siječnja 2020.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Virovitičko-podravske županije.

Virovitičko-podravska županija


Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Županijske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim županijskim dokumentima.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Virovitičko-podravska županija

Sjedište: Virovitica

[Virovitičko-podravska županija] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Virovitičko-podravska županija]
[Virovitičko-podravska županija]
Prihvaćena: 29. kolovoza 1996.     Odobrena: 12. srpnja 1996. (P)
Dizajn: Krunoslav Kovač, Vinkovci i dr. Ivan Balta, Našice
Odobreni blazon grba: Na crvenome između dvije srebrne/bijele grede kuna u trku, gore zlatna/žuta šesterokraka zvijezda, dolje zlatno/žuto sidro.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plavo-bijelo-plave boje sa žuto obrubljenim grbom županije u sredini.
Opisi grba: Opis grba: na crvenome između dvije srebrno/bijele grede kuna u trku, gore zlatno/žuta šesterokraka zvijezda, dolje zlatno/žuto sidro. (Čl. 1, Odluka, 1996.)
Grb Županije sastoji se od crvenog štita na kome se između dvije srebrne/bijele grede nalazi kuna u trku, a iznad gornje grede zlatna/žuta šesterokraka zvijezda, a ispod donje grede zlatno/žuto sidro. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Grb Županije sastoji se od crvenog štita na kome se između dvije srebrne/bijele grede nalazi kuna u trku, a iznad gornje grede zlatna/žuta šestokraka zvijezda, a ispod donje grede zlatno/žuto sidro. (Čl. 4, Statut, 2010; Čl. 4, Statut, 2013; Čl. 4, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Opis zastave: Zastava omjera 1 : 2 plavo-bijelo-plave boje sa žuto obrubljenim grbom Županije u sredini. (Čl. 2, Odluka, 1996.)
Zastava Županije omjera 1:2 je plavo-bijelo plave boje sa žuto obrubljenim grbom županije u sredini. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Zastava Županije omjera 1:2 je plavo-bijelo-plave boje sa žuto obrubljenim grbom županije u sredini. (Čl. 4, Statut, 2010.)
Zastava Županije omjera 1:2 je plavobijelo-plave boje sa žuto obrubljenim grbom županije u sredini. (Čl. 4, Statut, 2013.)
Zastava Županije omjera 1:2 je plavobijeloplave boje sa žuto obrubljenim grbom županije u sredini (Čl. 4, Statut, 2018.)

Izvori: Statut Županije Virovitičko-Podravske, 07.04.1994, Službeni glasnik Županije virovitičko-podravske, br. 2/1994, 08.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Županije Virovitičko-Podravske, 27.05.1994, Službeni glasnik Županije virovitičko-podravske, br. 3/1994, 28.05.1994.
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za znamenja Županije, 22.09.1994, Službeni glasnik Županije virovitičko-podravske, br. 5/1994, 06.10.1994.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/23, URBROJ: 515-04-03/1-96-1, 12.07.1996.
Odluka o izmjenama Odluke grbu i zastavi Županije Virovitičko-Podravske, 29.08.1996, Službeni glasnik Županije virovitičko-podravske, br. 5/1996, 30.08.1996.
Statut Virovitičko-podravske županije, 21.12.2001, Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije, br. 8/2001, 22.12.2001.
Rješenje o razrješenju i imenovanju Komisije za znamenja Virovitičko-podravske županije, 14.02.2002, Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije, br. 1/2002, 13.03.2002.
Program rada Skupštine Virovitičko-podravske županije za 2003. godinu, 20.12.2002, Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije, br. 9/2002, 23.12.2002.
Odluka o uporabi grba i zastave Virovitičko-podravske županije, Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije, br. 1/2003, 28.03.2003.
Rješenje o razrješenju Komisije za znamenja Virovitičko-podravske županije, 04.07.2005, Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije, br. 6/2005, 15.07.2005.
Rješenje o imenovanju Komisije za znamenja Virovitičko-podravske županije, 04.07.2005, Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije, br. 6/2005, 15.07.2005.
Izmjene i dopune Statuta Virovitičko-podravske županije, 02.07.2009, Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije, br. 6/2009, 03.07.2009.
Odluka o izmjenama Odluke o uporabi grba i zastave Virovitičko-podravske županije, 24.08.2009, Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije, br. 8/2009, 25.08.2009.
Statut Virovitičko-podravske županije (pročišćeni tekst), 17.05.2010, Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije, br. 3/2010, 18.05.2010.
Statut Virovitičko-podravske županije, 04.03.2013, Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije, br. 2/2013, 05.03.2013.
Statut Virovitičko-podravske županije (pročišćeni tekst), 18.06.2010, Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije, br. 6/2018, 20.06.2018.

Grb Virovitičko-podravske županije je u crvenom između dvije srebrne grede kuna u trku, u zaglavlju zlatna šestokraka zvijezda, u podnožju koso zlatno sidro. Jednak je štitu grba Virovitičke županije koji je dodijelila Marija Terezija 16. svibnja 1746. godine. Suvremena županija, nakon što je kratkotrajno prihvatila grb koji je bio pojednostavljenje povijesnog modela, vratila se izvorniku. Povijesne županijske zastave bile su jednobojne crvene, sa žutim natpisima, ali je za suvremenu zastavu prihvaćena plavo-bijelo-plava zastava. Stolne zastavice su okomite inačice službene zastave s primjereno zakrenutim grbom u sredini.
Grb se zasniva na povijesnom grbu Kraljevine Slavonije - kuna u trku između dvije bijele grede - rijeke Drave i Save, ispod šestokrake zvijezde, dodajući sidro za razlikovanje - kao simbol nade i vjernosti i prvog suvremenog velikog župana Ljudevita Patačića.


Virovitičko-podravska županija, 1994. – 1996.

[Virovitičko-podravska županija, 1994. – 1996.] [Povijesna] 2:3 [Državna zastava na kopnu] [Virovitičko-podravska županija, 1994. – 1996.]
Prihvaćena: 27. svibnja 1994.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Dizajn: Krunoslav Kovač, Vinkovci i dr. Ivan Balta, Našice
Opis grba: Grb Županije sadrži temeljnu osnovu povijesnog grba Virovitičke Županije iz 18. stoljeća, verificiranog od Bečke carske i kraljevske komore 16. svibnja 1746. godine. Grb Županije je četverokutnog oblika čija je donja stranica zaobljena i na sredini završava šiljkom. Po visini grb je vodoravno podijeljen na četiri polja i to ovim redom: crveno, bijelo, zeleo i crveno. Prva dva polja su u obliku greda, a druga dva polja su nepravilnog oblika. U gornjem crvenom polju smještena je u sredini šesterokraka zvijezda bijele boje veličine 1/5 širine grba. a u zelenm polju kuna crne boje u trku prema lijevoj strani grba. Omjer visine crvenih i zelenog polja u odnosu na visinu grba je 1:3, dok je bijelo polje visine 1/10 širine grba. Grb, polja i zvijezda obrubljeni su crnom bojom. (Čl. 10, Odluka, 1994.)
Opis zastave: Zastava Županije je četverokutnog oblika plave boje. Omjer širine i dužine zastave je 2:3. U sredini zastave smješten je grb Županije. Visina zastave jednaka je zbroju visine i širine grba. (Čl. 12, Odluka, 1994.)
Napuštena: 29. kolovoza 1996.
Izvori: Statut Županije Virovitičko-Podravske, 07.04.1994, Službeni glasnik Županije virovitičko-podravske, br. 2/1994, 08.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Županije Virovitičko-Podravske, 27.05.1994, Službeni glasnik Županije virovitičko-podravske, br. 3/1994, 28.05.1994.
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za znamenja Županije, 22.09.1994, Službeni glasnik Županije virovitičko-podravske, br. 5/1994, 06.10.1994.
Odluka o izmjenama Odluke grbu i zastavi Županije Virovitičko-Podravske, 29.08.1996, Službeni glasnik Županije virovitičko-podravske, br. 5/1996, 30.08.1996.
"Za Dan državnosti novo znakovlje", Virovitički list, 20.5.1994., str. 3.

Virovitičko-podravska županija prihvatila je 1994. godine grb i zastavu zasnovanu na svojem povijesnom grbu iz 1746. godine, ali je novoprihvaćeni grb bio suviše pojednostavljen, ispuštajući sidro i jednu gredu, te mijenjajući boje. Tada prihvaćena zastava bila je jednobojna svjetloplava, suprotno pravilniku o simbolima lokalne uprave i samouprave koji traži da županijske zastave budu dvobojne. Osim toga, prihvaćena zastava nije bila u propisanom razmjeru 1:2, nego 2:3. Taj grb i zastava rijetko su viđeni u javnosti i već 1996. zamijenjeni su novim, primjerenijim simbolima, vjerojatno nakon smjernica od povjerenstva iz Ministarstva uprave.[Prethodna stranica: Ličko-senjska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Virovitica and Podravina County][Slijedeća stranica: Virovitičko-podravska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2020 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.