[Prethodna stranica: Šibensko-kninska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Vukovar and Srijem County][Slijedeća stranica: Vukovarsko-srijemska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 16. travnja 2016.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Vukovarsko-srijemske županije.

Vukovarsko-srijemska županija


Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Županijske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim županijskim dokumentima.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Vukovarsko-srijemska županija

Sjedište: Vukovar

[Vukovarsko-srijemska županija] [Normal] [Okomita] 1:2 | 21:43 [Državna zastava na kopnu] [Vukovarsko-srijemska županija]
[Vukovarsko-srijemska županija]
Prihvaćena: 6. kolovoza 1993.     Odobrena: 8. rujna 1993. [P]
Dizajn: Dubravko Mataković, akademski slikar; temeljeno na povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: [Grb je u obliku štita na modroj podlozi, na kojoj su tri rijeke predstavljene trima horizontalnim prugama jednake širine u srebnoj boji (Dunav, Bosut i Sava), u središnjem dijelu na zelenoj podlozi odmara se jelen sa zlatnim kolutom oko vrata (simbol bogatstva), a iza jelena lijevo raste slavonski hrast (ovo su simboli prirodnog bogatstva ovog kraja).]*
Odobreni opis zastave: [Zastava županije je dimenzija 200×105 cm. Zastavu čine uzdužne pruge širine 15 cm naizmjence zlatno-žute i bijele boje. Početne i završne pruge su zlatno-žute. Donji rub zastave je nazubljen (zlatno-žute pruge su duže 15 cm od bijelih i čine rese u obliku kvadrata dimenzije 15:15 cm). U sredini zastave je grb Županije Vukovarsko-Srijemske širine 41 cm, visine 46 cm. Grb je udaljen 32 cm od lijevog i od desnog ruba zastave, a od gornjeg ruba zastave je udaljen 70 cm.]*
Opisi grba: Grb Županije Vukovarsko-srijemske u osnovi je povijesni grb Srijemske županije iz 1748. godine. Grb je u obliku štiita na modroj podlozi, na kojoj su tri rijeke predstavljene trima horizontalnim prugama jednake širine u srebrnoj boji (Dunav, Bosut i Sava), u središnjem dijelu na zelenoj podlozi odmara jelen sa zlatnim kolutom oko vrata (simbol bogatstva) a iza jelena lijevo raste slavonski hrast (ovo su simboli prirodnog bogatstva ovog kraja). (Čl. 5, Odluka, 1993; Čl. 5; Statut, 1994.)
Grb Županije je u osnovi povijesni grb Srijemske županije iz 1748. godine. U oblikuje štita na modroj podlozi, na kojoj su tri rijeke predstavljene trima horizontalnim prugama jednake širine u srebrnoj boji (Dunav, Bosut i Sava) u središnjem dijelu na zelenoj podlozi odmara se jelen sa zlatnim kolutom oko vrata, a iza jelena lijevo raste slavonski hrast (simboli prirodnog bogatstva ovog kraja). (Čl. 3, Statut, 2001; Čl. 3, Statut, 2009; Čl. 3, Statut, 2010; Čl. 3, Statut, 2013.)

Opisi zastave: (ut supra Čl. 8, Odluka, 1993; Čl. 7, Statut, 1994.)
Zastava Županije je dimenzija 200x105 cm. Čine je uzdužne pruge širine 15 cm naizmjence zlatno-žute i bijele boje. Početne i završne prugesu zlatno-žute boje. Donji rub zastave je nazubljen (zlatno-žute pruge su duže -15 cm od bijelih i čine resu u obliku kvadrata dimenzije 15:15 cm). U sredini zastave je grb Županije širine 41 cm, visine 46 cm. Grb je udaljen 32 cm od lijevog i desnog ruba zastave, a od gornjeg ruba zastave je udaljen 70 cm. (Čl. 3, Statut, 2001; Čl. 3, Statut, 2009; Čl. 3, Statut, 2010; Čl. 3, Statut, 2013.)

Izvori: "Uhodavanje lokalne uprave", Vinkovački list, 25.06.1993.
"Povijesni grb iz 1748.", Vinkovački list, 30.03.1993.
"Odluka o grbu i zastavi", Vinkovački list, 06.08.1993.
Odluka o grbu i zastavi Županije Vukovarsko-srijemske, 06.08.1993, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 4/1993, 11.10.1993.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/93-01/12, URBROJ: 515-04-03/1-93-2, 08.09.1993.
Statut Županije Vukovarsko-srijemske, 06.04.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 4/1994, 23.04.1994.
Statut Vukovarsko-srijemske županije, 19.09.2001, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 10/2001, 21.09.2001.
Statut Vukovarsko-srijemske županije, 17.06.2009, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 9/2009, 17.06.2009.
Statut Vukovarsko-srijemske županije, 30.09.2010, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 19/2010, 01.10.2010.
Statut Vukovarsko-srijemske županije, 21.03.2013, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 4/2013, 21.03.2013.
Tomo Šalić: "Grbovi i zastave Vukovarsko-srijemske županije i njezinih gradova" in: Godišnjak ogranka Matice Hrvatske Vinkovci za 1995. godinu, br. 13, ISSN 0354-0979 UDK 908, pp. 185-208

Grb Županije u temelju je jednak grbu Srijemske županije iz 1748. godine (prema Odluci županije, drugi izvori navode datum dodjele grba 6. lipnja 1747. godine) kojeg je dodijelila Marija Terezija: u plavom polju tri srebrne grede i preko svega na zelenom otoku pored drveta sjedi jelen u prirodnoj boji sa zlatnom ogrlicom. Tri bijele grede predstavljaju tri srijemske rijeke - Dunav, Savu i Bosut. Zlatna ogrlica na jelenu znak je bogatstva, a slavonski hrast simbol prirodnog bogatstva kraja. U originalnom grbu iz XVIII. stoljeća na mjestu hrasta nalazilo se drvo čempresa (po drugim izvorima jablan), dok su rijeke bile predstavljene valovitim rezom. Osim toga grb je bio nadvišen zlatnom krunom.
Zastava se sastoji od sedam naizmjenično žutih (zlatnih) i bijelih pruga, s grbom u sredini. Neuobičajen, nepravokutan oblik zastave, te odmak od propisanog razmjera 1:2 prihvatilo je Ministarstvo uprave. Propisana veličina zastave je 105 × 200 cm s kvadratnim repovima veličine 15 × 15 cm. Najkasnije od oko 2000. godine uvedena je u upotrebu i klasična vodoravna pravokutna zastava.

Dok nije bilo moguće uspostaviti sjedište u Vukovaru, kad je bio okupiran, privremeno sjedište županije bilo je u Vinkovcima.
* Napomena: službeni opis grba u rješenju Ministarstva jednostavno prepisuje odredbe iz županijskih odluka; rješenje je izrađeno prije uspostave Povjerenstva za odobravanje grbova i zastava i za razliku od kasnijih rješenja, ne sadrži stručno izrađen heraldički blazon.[Prethodna stranica: Šibensko-kninska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Vukovar and Srijem County][Slijedeća stranica: Vukovarsko-srijemska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2016 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.