[Prethodna stranica: Brodsko-posavska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Zadar County][Slijedeća stranica: Zadarska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 31. svibnja 2017.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Zadarske županije. Legenda: Bi. = Bibinje, FJ. = Sveti Filip i Jakov, Ga. = Galovac, Ka. = Kali, Ku. = Kukljica, Su. = Sukošan, Šk. = Škabrnja

Zadarska županija


Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Županijske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim županijskim dokumentima.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Zadarska županija

Sjedište: Zadar

[Zadarska županija] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Zadarska županija]
[Zadarska županija]
Prihvaćena: 12. lipnja 1998.     Odobrena: 21. listopada 1998.
Dizajn: Bojan Livaković, dipl.ing.arh. iz Zagreba
Odobreni blazon grba: U plavome srebrna crkva (Sv. Križa); glava štita: u srebrnome maslinova grančica.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijelo-plave boje uzdužno podijeljena valovitim rezom sa žuto obrubljenim grbom županije u sredini.
Opis grba: Grb Županije ima oblik štita. Grbovni je štit podijeljen na dva polja. U plavom donjem polju štita je srebrna/bijela crkvica Sv. Križa, a gornjem dijelu, u glavi štita, u srebrnom/bijelom polju je zelena grančica masline sa zlatnim/žutim plodovima. Crta koja omeđuje štit i graniči njegove boje i elemente, kao i same djelove je crne boje. (Čl. 5, Odluka, 1998; Čl. 6, Statut, 2002; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2012.)
Opisi zastave: Zastava Zadarske županije je pravokutnog oblika s omjerom duljine stranica jedan prema dva i kopljem uz kraću stranicu. Zastava je dvobojna u jednakim omjerima boja, podjeljena valovitim rezom, gore bijele, a dolje plave boje. U sredini zastave nalazi se grb Županije obrubljen zlatnim/žutim rubom, visine jednake dvije trećine dužine kraće stranice. (Čl. 7, Odluka, 1998; Čl. 6, Statut, 2002.)
Zastava Županije je pravokutnog oblika s omjerom duljine stranica jedan prema dva i kopljem uz kraću stranicu. Zastava je dvobojna u jednakim omjerima boja, podijeljena valovitim rezom, gore bijele, a dolje plave boje. U sredini zastave nalazi se grb Županije obrubljen zlatnim/žutim rubom, visine jednake dvjema trećinama dužine kraće stranice. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2012.)

Izvori: Prepiska s B. Livakovićem, 1999.
Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za provedbu natječaja za izradu grba i zastave Županije Zadarsko-kninske, Klasa: 017-01/93-01/03, Urbroj: 2198-01-93-2, 22.10.1993.
Statut Županije zadarsko-kninske, 27.04.1994, Službeni glasnik Županije zadarsko-kninske, br. 1/1994, 28.09.1994.
Rješenje o osnivanju i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Komisije za provedbu natječaja za izradu grba i zatave Županije Zadarsko-kninske, 15.12.1995, Službeni glasnik Županije zadarsko-kninske, br. 3/1996, 04.1996.
Rješenje o razriješenju člana Komisije za provedbu natječaja za izradu grba i zastave Županije Zadarsko-kninske, 22.03.1996, Službeni glasnik Županije zadarsko-kninske, br. 4/1996, 06.1996.
Rješenje o razriješenju člana Komisije za provedbu natječaja za izradu grba i zastave Županije Zadarsko-kninske, 22.03.1996, Službeni glasnik Županije zadarsko-kninske, br. 4/1996, 06.1996.
Rješenje o imenovanju člana Komisije za provedbu natječaja za izradu grba i zastave Županije Zadarsko-kninske, 22.03.1996, Službeni glasnik Županije zadarsko-kninske, br. 4/1996, 06.1996.
Zaključak o prihvaćanju prijedloga Komisije za provedbu natječaja za izradu grba i zastave Županije Zadarsko-kninske, 22.03.1996, Službeni glasnik Županije zadarsko-kninske, br. 4/1996, 06.1996.
Zaključak o ovlašćivanju Komisije za provedbu natječaja za izradu grba i zastave Županije Zadarsko-kninske da raspiše natječaj za likovno rješenje grba i zastave Županije Zadarsko-kninske, 22.03.1996, Službeni glasnik Županije zadarsko-kninske, br. 4/1996, 06.1996.
Zaključak o određivanju nagrada za likovno rješenje grba i zastave Županije Zadarsko-kninske, 22.03.1996, Službeni glasnik Županije zadarsko-kninske, br. 4/1996, 06.1996.
Odluka kojom se po provedenom natječaju za izradu likovnog rješenja grba i zastave Zadarske županije bira likovno rješenje, 12.06.1998, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 3/1998, 30.06.1998.
Odluka kojom se po provedenom natječaju za izradu likovnog rješenja grba i zastave Zadarske županije dodjeljuju nagrade, 12.06.1998, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 3/1998, 30.06.1998.
Odluka o grbu i zastavi Zadarske županije, 12.06.1998, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 3/1998, 30.06.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/39, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 21.10.1998.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Zadarske županije, 22.12.1998, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 2/1999, 29.03.1999.
Statut Zadarske županije, 15.03.2002, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 3/2002, 18.03.2002.
Statut Zadarske županije, 17.07.2009, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 15/2009, 17.07.2009.
Statut Zadarske županije (pročišćeni tekst), 15.06.2012, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 10/2012, 11.07.2012.

Grb Zadarske županije je u plavom srebrna predromanička crkva i u srebrnom zaglavlju zelena maslinova grančica sa zlatnim plodovima. Prikazana je crkva Sv. Križa iz IX. stoljeća u starohrvatskom predromaničkom slogu, u Ninu, danas malom gradiću sjeverno od Zadra, gdje je 864. osnovana prva biskupija na području pod hrvatskim vladarima. Maslinova grančica ne prikazuje samo tradicionalni proizvod ovog kraja, već je i simbol mira. Zastava je vodoravno valovito razdijeljena bijelo-plava dvobojnica sa žuto obrubljenim grbom u sredini.
Svečana zastava je u obliku gonfalona s tri pravokutna repa, srednji duži, vodoravno valovito razdijeljenog bijelog i svijetlo plavog polja sa zlatno obrubljenim grbom u sredini i zlatno ispisanim imenom županije u dva luka iznad.

Zadarska županija ustrojena je 1993. godine kao Županija Zadarsko-kninska, te je uključivala i veći dio zaleđa koji je de jure bio dio Kotara Knin, a zapravo je bio okupiran i činio dio Republike Srpske Krajine. U reformi 1997. južni je dio zaleđa dodijeljen Šibenskoj županiji.


Zadarska županija, inačice

[Zadarska županija, inačice]
[Zadarska županija, inačice][Zadarska županija, inačice]
[Okomita] 1:2 ~ | 4:5~


U uporabije zabilježeno više inačica stolne zastavice. Postoji okomita za 90° rotirana inačica službene zastave koja ima zlatni obrub. Druga je okomita inačica svečane zastave.
Svečana zastava kakva je izvorno zamišljena (prema prikazu dizajnera) je kraća, koristi istu plavu boju za povlje zastave kao ona u grbu i ima ime županije ispisano u jednom luku. Čini se da takva zastava nije nikada izrađena.


Zadarsko-kninska županija, 1993. – 1997.

Izvori: Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za provedbu natječaja za izradu grba i zastave Županije Zadarsko-kninske, Klasa: 017-01/93-01/03, Urbroj: 2198-01-93-2, 22.10.1993.
Statut Županije zadarsko-kninske, 27.04.1994, Službeni glasnik Županije zadarsko-kninske, br. 1/1994, 28.09.1994.
Rješenje o osnivanju i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Komisije za provedbu natječaja za izradu grba i zatave Županije Zadarsko-kninske, 15.12.1995, Službeni glasnik Županije zadarsko-kninske, br. 3/1996, 04.1996.
Rješenje o razriješenju člana Komisije za provedbu natječaja za izradu grba i zastave Županije Zadarsko-kninske, 22.03.1996, Službeni glasnik Županije zadarsko-kninske, br. 4/1996, 06.1996.
Rješenje o razriješenju člana Komisije za provedbu natječaja za izradu grba i zastave Županije Zadarsko-kninske, 22.03.1996, Službeni glasnik Županije zadarsko-kninske, br. 4/1996, 06.1996.
Rješenje o imenovanju člana Komisije za provedbu natječaja za izradu grba i zastave Županije Zadarsko-kninske, 22.03.1996, Službeni glasnik Županije zadarsko-kninske, br. 4/1996, 06.1996.
Zaključak o prihvaćanju prijedloga Komisije za provedbu natječaja za izradu grba i zastave Županije Zadarsko-kninske, 22.03.1996, Službeni glasnik Županije zadarsko-kninske, br. 4/1996, 06.1996.
Zaključak o ovlašćivanju Komisije za provedbu natječaja za izradu grba i zastave Županije Zadarsko-kninske da raspiše natječaj za likovno rješenje grba i zastave Županije Zadarsko-kninske, 22.03.1996, Službeni glasnik Županije zadarsko-kninske, br. 4/1996, 06.1996.
Zaključak o određivanju nagrada za likovno rješenje grba i zastave Županije Zadarsko-kninske, 22.03.1996, Službeni glasnik Županije zadarsko-kninske, br. 4/1996, 06.1996.

Zadarsko-kninska županija nije usvojila grb ni zastavu.[Prethodna stranica: Brodsko-posavska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Zadar County][Slijedeća stranica: Zadarska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.