[Prethodna stranica: Zadarska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Zadar County - Cities][Slijedeća stranica: Zadarska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 1. listopada 2000.
Posljednja promjena: 21. siječnja 2020.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Zadarske županije. Legenda: Bi. = Bibinje, FJ. = Sveti Filip i Jakov, Ga. = Galovac, Ka. = Kali, Ku. = Kukljica, Su. = Sukošan, Šk. = Škabrnja

Zadarska županija - gradovi


  1. Zadar
  2. Benkovac
  3. Biograd na Moru
  4. Nin
  5. Obrovac
  6. Pag

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim gradskim dokumentima.
Godine 1993. (ponovnim) uvođenjem županijskog sustava, ustrojeni su kotarevi kao posebna razina lokalne samouprave u područjima s većom gustoćom srpske populacije, kao način dodjeljivanja većih prava. No, zbog agresije i okupacije kotarevi nisu nikada zaživjeli i ukinuti su 1997. U Županiji Zadarsko-kninskoj uspostavljen je Kotar Knin, sa sjedištem u istoimenom mjestu, a uključivao je općine: Benkovac, Civljane, Donji Lapac, Ervenik, Gračac, Jasenice, Kijevo, Kistanje, Knin, Kruševo, Lisičić, Lišane Ostrovičke, Lovinac, Nadvoda, Obrovac, Orlić, Polača, Smilčić, Smoljanac, Stankovci, Titova Korenica i Udbina. U reformi 1997. neke od tih općina su uključene u susjedne županije, a neke su dobile status gradova. U svakom slučaju, kako kotarevi nisu zaživjeli niti su njihove općine funkcionirale, svakako nisu niti imale svoje simbole.
Osim toga, u reformi 1997. je općina Nin dobila status grada, kao i općina Pag koja je izdvojena iz Ličko-senjske županije. Općina Kolan ustrojena je 2003. godine izdvajanjem iz grada Paga, a općina Vrsi 2006. godine izdvajanjem iz grada Nina.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Zadar

[Zadar] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Zadar]
Prihvaćena: 16. studenog 1994.     Odobrena: Da, datum nepoznat.
Opis grba: Grb Grada Zadra temelji se na povijesnom gradskom grbu, ima oblik poluokruglog štita u kojem je na crvenoj pozadini na konju vitez u zlatnom oklopu, gologlav, mladolikog lica, crnokos sa zlatnom aureolom oko glave (Sv. Krševan), u lijevoj ruci poludesno okrenut trokutasti štit (na srebrnoj podlozi crveni križ), u desnoj uzdignutoj ruci zlatno koplje sa zastavom polukružno vijorećom iznad glave konjanika, zastava srebrna sa crvenim križem, na kraju izrezana u tri repa, srednji nastavak crvenog križa, o pojasu zlatni mač u koricama, iza remena plavi vijoreći plašt tri puta presavijen, crni konj u skoku, prednje noge u zraku presavijene, stražnje čvrsto oslonjene, oprema konja zlatna, sedlo konjanika crveno obrubljeno zlatom, iza konjanika srebrno obrubljene zidine sa kruništem, u dnu ispod zidina valovito plavo more. (Čl. 4, Odluka, 2010.)
Opisi zastave: Zastava je plave boje, omjer dimenzije dužine i širine je 2:1, ukrašena je zlatnim rubom (vrpcom ili resicama), u sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se gradski grb izrađen u tehnici veza ili crteža specijalnim bojama za tkaninu. Visina grba je 2/3 visine zastave. Grb je obrubljen zlatnim obrubom 2 cm. Unikatna svečana zastava (gonfalon) izrađuje se od atlasa ili svile u tehnici veza, rabi se u svečanim prigodama. Dimenzije svečane zastave su 1,30 x 2 m. Pri dnu je dvostruko zarezana do 1/3 visine zastave, tako da zastava ima tri repa na kojima su uslikani ukrasni motivi sa škrinje Sv. Šime u Zadru. Cijela zastava obrubljena je zlatnom vrpcom i ukrašena zlatnim čašicama pri vrhu i resicama pri dnu zastave. U sredini nezarezanog dijela zastave nalazi se gradski grb obrubljen zlatom, a iznad grba zlatnim slovima upisano Grad Zadar. Ukrasnim štapom i vrpcama svečana zastava postavlja se na vertikalni jarbol uglavljen u postolje od kovanog željeza. (Čl. 7, Odluka, 1994.)
Zastava je plave boje, omjer dimenzije dužine i širine je 2:1, u sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se gradski grb izrađen u tehnici veza ili crteža specijalnim bojama za tkaninu. Visina grba je 2/3 visine zastave. Grb je obrubljen zlatnim obrubom 2 cm. Unikatna svečana zastava (gonfalon) izrađuje se od atlasa ili svile u tehnici veza, rabi se u svečanim prigodama. Dimenzije svečane zastave su 1,30 x 2 m. Pri dnu je dvostruko zarezana do 1/3 visine zastave, tako da zastava ima tri repa na kojima su uslikani ukrasni motivi sa škrinje Sv. Šime u Zadru. Cijela zastava obrubljena je zlatnom vrpcom i ukrašena zlatnim čašicama pri vrhu i resicama pri dnu zastave. U sredini nezarezanog dijela zastave nalazi se gradski grb obrubljen zlatom, a iznad grba zlatnim slovima upisano Grad Zadar. Ukrasnim štapom i vrpcama svečana zastava postavlja se na vertikalni jarbol uglavljen u postolje od kovanog željeza. (Čl. 1, Odluka, 1995; Čl. 7, Odluka, 2010.)

Izvori: Odluka o grbu i zastavi Grada Zadra, 16.11.1994, Glasnik Grada Zadra, br. 9/1995, 05.01.1995.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Grada Zadra, 27.11.1995, Glasnik Grada Zadra, br. 16/1995
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Grada Zadra, 09.01.1996, Glasnik Grada Zadra, br. 1/1996
Statut Grada Zadra, 13.11.2001, Glasnik Grada Zadra, br. 7/2001
Statut Grada Zadra, 07.07.2009, Glasnik Grada Zadra, br. 9/2009, 16.07.2009.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Grada Zadra, 27.08.2009, Glasnik Grada Zadra, br. 11/2009, 03.09.2009.
Odluka o grbu i zastavi Grada Zadra (pročišćeni tekst), 11.03.2010, Glasnik Grada Zadra, br. 21/2010, 12.03.2010.
Statut Grada Zadra (pročišćeni tekst), 09.12.2014, Glasnik Grada Zadra, br. 2/2014, 30.01.2014.
"Grb Grada", Grad Zadar, Službebe stranice gradske uprave, www.grad-zadar.hr, 10.11.2009
"Zastava Grada", Grad Zadar, Službebe stranice gradske uprave, www.grad-zadar.hr, 10.11.2009
Hugo Gerard Ströhl: "Städte-Wappen von Österreich-Ungarn", Wien, 1904 (2002 Archiv Verlag reprint), p. 83

Grb je osuvremenjena inačica tradicionalnog grba grada Zadra (poznatog u svijetu i pod talijanskim imenom Zara). Grb prikazuje zaštitnika grada svetog Krševana (St. Grisogono) u oklopu na konju sa štitom i zastavom ispred gradskih zidina na obali kraj mora (vode). Likovni prikaz se kroz povijest mijenjao se prema ukusima razdoblja i vladara. Najstariji pečati prikazuju sam grad s tri kule, kasnije se u vrijeme mletačke vladavine taj grad javlja sa strane na brijegu, ispred kojeg se pojavljuje sv. Krševan kao konjanik na zlatno opremljenom crnom konju, a iznad štita se pojavljuje zidana kruna s pet grudobrana na kojoj stoji mletački krilati lav s knjigom. Nakon 1797. pod austrijskom vlašću Zadar s okolicom dobiva status vojvodstva, s grbom koji prikazuje u srebrnom konjanika na crnom konju, slično ranijem venecijanskom grbu, no sada konjanik drži koplje u desnoj ruci i ima crveno pero na kacigi. Nakon 1. svjetskog rata pod talijanskom upravom ponovo se uvodi grb sličan onom iz mletačkog doba. U vrijeme socijalističke Jugoslavije, konjanik je bio prikazivan bez svetačkih atributa i s jednobojnom crvenom zastavom.
Zastava usvojena 1994. je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.
Postoji i svečana vertikalna zastava u obliku gonfalona, plava s grbom, zlatnim imenom grada u dva reda u luku iznad i ornamentima sa škrinje sv. Šimuna u tri repa u dnu.


Zadar, 1990. – 1994.

Zastava nepoznata. [Zadar, 1990. – 1994.]
U upotrebi: od 1990.

Grb Zadra korišten prije usvajanja sadašnjeg rješenja bio je modifikacija grba korištenog u socijalističkom periodu, iz kojeg je izbačena zvijezda i uz manje stilske promjene - u nekoliko inačica.


Zadar, ca. 197x. ? – 1990.

Zastava nepoznata. [Zadar, ca. 197x. ? – 1990.]

Grb usvojen 70-ih godina XX. stoljeća varijacija je povijesnog grba, prikazuje sv. Krševana na konju sa zastavom i štitom (s kojeg je uklonjen križ), štit je grba obojan crveno-bijelo-plavo s bijelim tropletnim ornamentom u dnu.


Zadar, 1918. – 1943.

Citta' di Zara

[Zadar, 1918. – 1943.]
[Rekonstrukcija] [Inačica]

Prihvaćena: oko 1930-ih ?
Napuštena: 1943.
Izvori: "solenne cerimonia durante la festa dei decorati al valore - Lo Storico Gonfalone Di Zara Nel Museo Delle Medagle D'Oro", Il Dalmata, Maggio-Giugno 2002, p. 1. http://www.dalmazia.it/dalmazia/dalmata/news139.htm
(Decreto 1941-09-20 RD [=Regio Decreto], concessione di gonfalone), (Decreto 1941-11-28 DCG [=Decreto del Capo del Governo], riconoscimento di stemma), quoted in Banca dati Fascicoli comunali (a cura di Giovanna Arcangeli), Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio araldico, Archivio Centrale dello Stato, Roma, http://dati.acs.beniculturali.it/comuni/, 03.04.2017.

Crveni gonfalon s grbom grada, štitom koji prikazuje sv. Krševana na konju u galopu ispred gradskih zidina, nadvišen mletačkom zidanom krunom s krilatim lavom sv. Marka koji drži otvorenu knjigu i s crvenom vrpcom s motom u dnu. Ispod grba je ime grada a duž donjeg ruba zlatne rese. Zastava je 1944. godine odnesena u Italiju, a od 2002. godine čuva se u Muzeju zlatne medalje. Nije potvrđeno je li to isti gonfalon koji je potvrđen 1941. Nedugo potom potvrđen je i novi grb, koji prikazuje Sv. Krešvana na konju u alopu na zelenim poljima s dvostrukim zaglavljam, gore tzv. liktorsko zaglavlja (u crvenom fascije okružene zelenim vijencem povezanim trobojnom vrpcom) i ispod njega mletačko zaglavlje (u plavom zlatni krilati lav drži otvorenu knjigu).
Zadar je bio glavni grad Austrijske krunske zemlje Dalmacije sve do raspada Austrougarske, kada su ga okupirale talijanske trupe. Rapalskim ugovorom 1920. godine Zadar je predan Italiji. Odlukama II. zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu i kapitulacijom Italije Zadar je ponovo priključen Hrvatskoj.Benkovac

[Benkovac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Benkovac]
[Benkovac] [Benkovac] [Benkovac]
Prihvaćena: 23. ožujka 1999.     Odobrena: 26. svibnja 1999.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome iz podnožja štita izrasta zlatni grifon s ljiljanom u ruci.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini.
Opis grba: Grb Grada Benkovca ima oblik poluokruglog štita. U poluokruglom štitu na plavom polju iz dna štita uzdiže se zlatni grifon, u kandžama drži bijeli ljiljan, prirodno. (Čl. 5, Odluka, 1999.)
Opis zastave: Zastava Grada Benkovca je jednobojna, plave boje, dimenzija omjera dužine i širine: 2:1, u skladu sa zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Grada Benkovca, obostrano, obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 7, Odluka, 1999.)
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Grada Benkovca, 23.03.1999, Službeni glasnik Grada Benkovca, broj 1/1999.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/99-01/5, URBROJ: 515-02-01/1-99-3, 26.05.1999.
Statut Grada Benkovca, 29.11.2001, Službeni glasnik Grada Benkovca, br. 3/2001, 05.12.2001.
Odluka o davanju suglasnosti za uporabu grba Grada Benkovca, 19.12.2002., Službeni glasnik Zadarske županije, br. 1/2003, 05.01.2003.
Statut Grada Benkovca, 14.07.2009, Službeni glasnik Grada Benkovca, br. 5/2009, 15.07.2009.
Info Tomislav Zečević, 11. 06. 2004.
Grad Benkovac Online http://www.benkovac.com 07.03.2005.
Grad Benkovac Online http://www.benkovac.hr/grb_i_zastava/index.php 15.12.2007.
Benkovački list, br. 1, god. 1, prosinac 2008. Turistička zajednica Grada Benkovca, Benkovac

Grb Benkovca je u plavom polju izlazeći uspravni zlatni grifon u kandžama drži zelenu grančicu s tri lista i srebrnim cvijetom ljiljana. Cvijet ljiljana simbol je sv. Antuna Padovanskog, zaštitnika grada. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je plavi gonfalon koji završava trokutasto sa zlatnim resama, u sredini se nalazi grb, ime grada u dva luka iznad i grančice hrasta i vinove loze ispod. Izrađena svečana zastava ima tropletne pozamanterijske vrpce oko grba i duž rubova zastave te druge manje razlike od prihvaćenog crteža. Za razliku od toga, stolna zastavica pravokutna je inačica usvojene svečane zastave.

Do 1997. Benkovac je imao status općine.Biograd na Moru

[Biograd na Moru] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Biograd na Moru]
[Biograd na Moru]
Prihvaćena: 29. travnja 1999.     Odobrena: 14. srpnja 1999. (P)
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: Štit kvadriran, prvo i četvrto polje: na crveno srebrno šahiranom polju 5×5 zlatna kruna; drugo i treće polje: u plavome na zelenom tlu smeđa kula.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini.
Opisi grba: Grb Grada je u gornjoj polovici uglastog pravokutnog oblika, a u donjoj polovici je zaobljen do točke u kojoj se sijeku obje osnovice. U grbu su dijagonalno smještena dva šahovska polja sa konturnim crtežom koja počinju crvenim poljima, a svako od njih ima Tomislavovu krunu - krunu kralja Tomislava zlatno žute boje. Na ostalom, drugom dijelu grba su dvije gradske kule sa dvostrukim krovištem i sa otvorenim gradskim vratima do ispod prve polovice kule, sve sa podlogom u smeđoj boji. Kule čije kamenje je smeđe boje smještene su na tamno zelenom tlu od kojega su odjeljene ravnom konturnom crtom. Nebo je svijetlo-plave boje. (Čl. 2, Odluka o grbu, 1999.)
Grb Grada je u gornjoj polovici uglastog pravokutnog oblika, a u donjoj polovici je zaobljen do točke u kojoj se sijeku obje osnovice. U grbu su dijagonalno smještena dva šahovska polja sa konturnim crtežom koja počinju crvenim poljima, a svako od njih ima Tomislavovu krunu - krunu kralja Tomislava zlatno žute boje. Na ostalom, drugom dijelu grba su dvije gradske kule sa dvostrukim krovištem i s otvorenim gradskim vratima do ispod prve polovice kule, sve sa podlogom u smeđoj boji. Kule čije kamenje je smeđe boje smještene su na tamno zelenom tlu od kojega su odjeljene ravnom konturnom crtom. Nebo je svijetlo-plave boje. (Čl. 2, Odluka o grbu, 2012.)

Opis zastave: Zastava Grada Biograda na Moru je pravokutnog oblika s omjerom stranica širine i dužine zastave 1:2. Zastava Grada Biograda na Moru sastoji se od jedne boje, svijetlo-plave s grbom Grada položenim u sredini zastave, tako da zaobljeni donji dio grba bude okrenut prema dolje u odnosu na mjesto vješanja. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale. Zastava se može, pored vodoravnog načina, opisanog u članku 2. ove Odluke, isticati i uspravno. (Čl. 2 i 3, Odluka o zastavi, 1999; Čl. 2 i 3, Odluka o zastavi, 2012.)
Izvori: Autorovo opažanje u Biogradu, 2000.
Grad Biograd na moru http://www.biograd.org 18.05.2003.
Informacija Tomislav Šipek, 10.2003.
Odluka o utvrđivanju grba Grada Biograda na Moru, 24.09.1993, Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, br. 3/1994.
Odluka o grbu Grada Biograda na Moru, 10.11.1994, Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, br. 9/1994.
Odluka o opisu i uporabi zastave Grada Biograda na Moru, 22.01.1997, Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, br. 1/1997, 20.02.1997.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu Grada Biograda na Moru, 29.04.1999, Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, br. 2/1999.
Odluka o izmjeni Odluke o opisu i uporabi zastave Grada Biograda na Moru, 29.04.1999, Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, br. 2/1999.
Rješenje Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, KLASA: UP/I-017-02/99-01/21, URBROJ: 515-02-01/1-99-5, 14.07.1999.
Odluka o prekršajnim sankcijama, 27.06.2008, Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, br. 4/2008, 30.06.2008.
Statut Grada Biograda na Moru, 14.08.2009, Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, br. 5/2009, 17.08.2009.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu Grada Biograda na Moru, 21.06.2012, Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, br. 4/2012, 26.06.2012.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o opisu i uporabi zastave Grada Biograda na Moru, 21.06.2012, Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, br. 4/2012, 26.06.2012.
Zaključak o zaduženju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru u vezi s izradom pročišćenog teksta Odluke o grbu Grada Biograda na Moru, 26.07.2012, Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, br. 5/2012, 13.08.2012.
Zaključak o zaduženju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru u vezi s izradom pročišćenog teksta Odluke o opisu i uporabi zastave Grada Biograda na Moru, 26.07.2012, Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, br. 5/2012, 13.08.2012.
Odluka o grbu Grada Biograda na Moru (pročišćeni tekst), 05.11.2012, Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, br. 7/2012, 05.11.2012.
Odluka o opisu i uporabi zastave Grada Biograda na Moru (pročišćeni tekst), 05.11.2012, Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, br. 7/2012, 05.11.2012.

Grb je Biograda na Moru raščetvoren, prvo i četvrtio crveno-srebrno šahirano sa zlatnom Tomislavovom krunom, drugo i treće u plavom na zelenom podnožju smeđa dvostruka kula s kruništima i otvorenim vratima. Prvi, stari mletački grb Biograda zabilježen je 1574. godine. Novi grb izradio je neki Simičić iz Zadra po zamisli Šime Ljubića (1822-1896), poznatog historiografa. Ovaj je grb u temelju i danas u upotrebi kao simbol Biograda. Originalni dizajn imao je iznad štita kao znak nekadašnjeg kraljevskog i krunidbenog grada hrvatsku krunu s natpisom "Insigni civitatis Albae maris Biograd" ("Grb grada Bijelog na moru Biograda"). U vrijeme socijalizma iznad štita bila je postavljena crvena petokraka zvijezda.
Zastava je usvojena 1997., svijetlo plava s grbom u sredini. Iako nije izrijekom propisano, zlatnožuti obrub oko grba u zastavi redovito se, čini se, koristi. Propisana je vodoravna i okomita inačica zastave.


Biograd na Moru, inačica

[Biograd na Moru, inačica] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Biograd na Moru, inačica]
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku

Dok grad koristi prvu prikazanu inačicu, originalni crteži dizajnera prikazuju varijaciju u prikazu kruna, odnosno crni tjemeni dio u dnu svake krune. Je li dizajn promijenjen prije ili nakon usvajanja odluka u ovom trenutku nije poznato.


Biograd na Moru, 1994. – 1999.

[Biograd na Moru, 1994. – 1999.] [Povijesna] 1:2 [Biograd na Moru, 1994. – 1999.]
[Biograd na Moru, 1994. – 1999.]
Prihvaćena: rb 10.11.1994; zastava 22.01.1997.
Opis grba: Grb Grada je u gornjoj polovici uglastog pravokutnog oblika, a u donjoj polovici je zaobljen do točke u kojoj se sijeku obje osnovice. U grbu su dijagonalno smještena dva šahovska polja koja počinju crvenim poljem, a svako od njih ima Tomislavovu krunu - krunu kralja Tomislava zlatno-žute boje. Na ostalom, drugom dijelu grba su dvije gradske kule sa dvostrukim krovištem i sa otvorenim gradskim vratima do ispod prve polovice kula, sve sa podlogom u smeđoj boji. Kule čije kamenje je smeđe boje smještene su na tamno zelenom tlu. Nebo je svijetlo-plave boje. IZnad grba Grada smještena je kruna gradskih zidina u smeđoj boji. (Čl. 2, Odluka, 1994.)
Opis zastave: Zastava Grada Biograda na Moru je pravokutnog oblika s omjerom stranica širine i dužine zastave 1:2. Zastava Grada Biograda na Moru sastoji se od dvije boje: plave i bijele s grbom Grada položenim na štitu u sredini, s tim da je kruna grba okrenuta prema mjestu vješanja. Boje zastave su položene izmjenično po dužini i to u jedanaest pruga jednake širine, počevši i završivši s prugom plave boje. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale. Štit na komu je položen grb zlatno-žute je boje. Zastava se može, pored vodoravnog načina, opisanog u članku 2. ove Odluke, isticati i uspravno. (Čl. 2 i 3, Odluka, 1997.)
Izvori: Odluka o grbu Grada Biograda na Moru, 10.11.1994, Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, br. 9/1994.
Odluka o opisu i uporabi zastave Grada Biograda na Moru, 22.01.1997, Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, br. 1/1997, 20.02.1997.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu Grada Biograda na Moru, 29.04.1999, Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, br. 2/1999.
Odluka o izmjeni Odluke o opisu i uporabi zastave Grada Biograda na Moru, 29.04.1999, Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, br. 2/1999.
Zastava u zbirci Zavičajnog muzeja Biograd, ljubaznošću ravnatelja Draženka Samardžića, 2016.

Grb usvojen 1994. temeljno je jednak današnjem grbu, ali je zidana kruna iznad štita opisana smeđa. Zastava usvojena 1997. bila je od 11 plavo-bijelih pruga s grbom postavljenim unutar zlatno-žutog štita krunom okrenutom prema koplju. Takva zastava se mogla isticati vodoravno ili okomito.


Biograd na Moru, 1993. – 1994.

Prihvaćena: 24. rujna 1993.
Opis grba: Grb Grada je u gornjoj polovici uglastog pravokutnog oblika, a u donjoj polovici je zaobljen do točke u kojoj se sijeku obje osnovice. U grbu su dijagonalno smještena dva šahovska polja koja počinju crvenim poljem, a svako od njih ima Tomislavovu krunu - krunu kralja Tomislava zlatno-žute boje. Na ostalom, drugom dijelu grba su dvije gradske kule sa dvostrukim krovištem i sa otvorenim gradskim vratima do ispod prve polovice kula, sve sa podlogom u smeđoj boji. Kule čije kamenje je smeđe boje smještene su na tamno zelenom tlu. Nebo je svijetlo-plave boje. Iznad grba Grada smještena je kruna gradskih zidina u zlatno-žutoj boji, koja se sastoji od dva reda kamena te tri stilizirane kule. (Čl. 1, Odluka, 1993.)
Izvori: Odluka o utvrđivanju grba Grada Biograda na Moru, 24.09.1993, Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, br. 3/1994.
Odluka o grbu Grada Biograda na Moru, 10.11.1994, Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, br. 9/1994.

Grb usvojen 1993. bio je isti kao i kasniji grbovi, ali je kruna iznad grba bila zlatno-žuta s "dva reda kamena te tri stilizirane kule". Zastava nije usvojena.Nin

[Nin] [De facto] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Nin]
Prihvaćena: 17. travnja 1995.     Odobrena: 18. srpnja 1995. (P)
Dizajn: Josip Zanki, akademski slikar iz Zadra
Odobreni blazon grba: U plavome srebrna/bijela utvrda s tri kule i mostom te zlatnom/žutom šesterokrakom zvijezdom u gornjem lijevom uglu.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa zlatno obrubljenim grbom općine.
Opis grba: Grb Općine Nin je štit s modro-plavom pozadinom. U prvom planu je utvrda s tri kule i mostom. Utvrda je srebrne (bijele) boje. Na lijevoj strani nalazi se šesterokraka zvijezda zlatne (žute) boje. (Čl. 2, Odluka, 1995.)
Opis zastave: Zastava Općine Nin je plava s grbom u lijevom kutu. (Čl. 3, Odluka, 1995.)
Izvori: Turistička zajednica Grada Nina, www.nin.hr, 29.07.2006.
Odluka o grbu i zastavi Općine Nin, s opisom, Općinsko vijeće Općine Nin, 17.04.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/52, URBROJ: 515-04-03/1-95-1, 18.07.1995.
Statut Grada Nina, 09.07.2009, Službeni glasnik Grada Nina, br. 3/2009, 10.07.2009.
Statut Grada Nina, 14.02.2013, Službeni glasnik Grada Nina, br. 2/2013, 18.02.2013.
Grad Nin, službene stranice Gradske uprave, www.grad-nin.hr, 20.12.2014.
Branko Božić: “Ninsko vijeće odbilo prodati dionice Cromarisa”, Zadarski list, www.zadarskilist.hr, 12.08.2011.
Korespondencija s Gradom, 19.01.2015.

Grb Nina prikazuje u plavom srebrni grad optočen zidinama, s mostom i tri kule praćen zlatnom zvijezdom, a potječe iz preheraldičkih znakova grada. Suvremeni prikaz temelji se na prikazu s pečata na ispravi od 30. kolovoza 1775. koja se čuva u arhivu obitelj Petricioli u Zadru. Prema njemu je izrađene kameni reljef iznad ulaznih vrata u gradskim zidinama, korišten kao grb Mjesne zajednice Nin. Koristi se nekoliko inačica likovnog prikaza grba, jedna od njih je identična prikazanoj, ali s bijelo obojanom unutrašnjosti gradskih vrata. Zastava je plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini.

Do 1997. Nin je imao status općine.


Nin, de jure

[Nin, <I>de jure</I>] [Rekonstrukcija] 1:2 [Državna zastava na kopnu]
Prihvaćena: 17. travnja 1995.
Dizajn: Josip Zanki, akademski slikar iz Zadra
Izvor: Odluka o grbu i zastavi Općine Nin, s opisom, Općinsko vijeće Općine Nin, 17.04.1995.

Iako je odlukom propisana zastava s grbom u uglu, koriste se plave zastave sa zlatno obrubljenim grbom u sredini, sukladno odobrenju Ministarstva.


Nin, oko 199x.

Bez zastave. [Nin, oko 199x.]
Prihvaćena: oko 1990. ?
Izvor: Grad Nin, Povijest i kultura, www.grad-nin.de, 18.05.2003.

Tijekom 90-ih godina 20. stoljeća grad je koristio grb koji je prikazivao brod s razvijenim kvadratnim šahiranim jedrom ispred gradskih zidina. Štit je bio nadvišen starohrvatskom krunom, a ispod je na vrpci ispisano "Nin - najstariji hrvatski kraljevski grad".Obrovac

[Obrovac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Obrovac]
[Obrovac]
Prihvaćena: 17. travnja 2002.     Odobrena: 8. ožujka 2002.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome srebrni/bijeli propeti jarac dodiruje grb graba sa zlatnim/žutim plodovima.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini.
Opisi grba: Grb Grada Obrovca ima oblik četvrtastog štita. U četvrtastom štitu na cvenom polju uzdignut bijeli jarac - lijevo, nad grmom graba zelene stabljike, žutih plodova - desno. (Čl. 5, Odluka, 2002.)
Grb Grada Obrovca ima oblik četvrtastog štita u kojem je na crvenom polju uzdignut bijeli jarac - lijevo, nad grmom graba zelene stabljike, žutih plodova - desno. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opis zastave: Zastava Grada Obrovca je jednobojna, plave (indigo) boje, dimenzija omjera dužine i širine: 2:1, u skladu sa zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb Grada Obrovca, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 7, Odluka, 2002.) Zastava Grada Obrovca je jednobojna, plave (indigo) boje, omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb Grada Obrovca, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)
Izvori: Službene stranice Grada Obrovca, www.obrovac.hr, 2006.
Statut Grada Obrovca, 16.06.1997, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 3/1997, 07.1997.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/01-01/190, URBROJ: 514-09-01-02-5, 08.03.2002.
Odluka o grbu i zastavi Grada Obrovca, 17.04.2002, Službeni glasnik Grada Obrovca, br. 1/2002, 18.04.2002.
Statut Grada Obrovca, 13.07.2009, Službeni glasnik Grada Obrovca, br. 5/2009, 13.07.2009.
Statut Grada Obrovca, 07.02.2013, Službeni glasnik Grada Obrovca, br. 1/2013, 08.02.2013.

Grb Obrovca je u crvenom srebrni jarac propet nad zelenim grmom graba sa zlatnim plodovima. Koze se tradicionalno uzgajaju u ovom kraju s oskudnom vegetacijom, među kojom se izdvaja grab (Carpinus betulus). Zastava je plava (tekst Statuta zove je indigo plavom) s grbom obrubljenim žutim u sredini. Svečana zastava je plavi gonfalon s tri repa koji završavaju trokutasto s resama sa zlatnim ornamentima grančica smokve i loze u njima, s grbom u sredini i imenom grada iznad.

Do 1997. Obrovac je imao status općine.Pag

[Pag] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Pag]
[Pag]
Prihvaćena: 11. studenog 1997.     Odobrena: 2. lipnja 1998. (P)
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome sv. Juraj na propetom bijelom konju kopljem probada zmaja.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini.
Opis grba: Grb Grada Paga je povijesni paški grb s likom Sv. Jurja, zaštitnika Grada Paga. Grb ima oblik poluokruglog štita plave boje u čijem je središnjem polju prikazan lik Sv. Jurja na propetom bijelom (sredbnom) konju, bijelo (srebrno) oklopljen sa ovalnim štitom na lijevoj ruci. U ovalnom štitu je srebrni križ u crvenom polju, a u podignutoj desnoj ruci drži koplje zlatne drške i srebrnog šiljka. Spuštenom lijevom rukom pridržava središnji dio koplja kojim probada ležečeg zelenog zmaja, zlatnih krila, crveno naoružanog. (Čl. 6, Odluka, 1997.)
Opis zastave: Zastava Grada Paga je bordo boje u čijoj je sredini grb Grada Paga obrubljen tankim zlatnim rubom u skladu sa likovnim rješenjem opisanim u članku 6. ove Odluke. Omjer dužine i širine zastave je 2:1 m. Visina grba u zastavi iznosi 2/3 širine zastave. Izuzetno, za vrijeme svečanih prilika (Dan Grada, značajne obljetnice, svečane sjednice), može se koristiti zastava Grada izrađena na način srednjovjekovnih gonfalona (svečana zastava grada). Gonfalon je izrađen u skladu sa likovnim rješenjem. Gonfalon je dimenzija 160x80 cm, izrađen od atlasa bordo boje. Po rubovima je obrubljen zlatnom trakom. Na dnu izveden u 3 (tri) repa, a na gornjem dijelu sa 5 (pet) hvatišta za štap. Dno repova ukrašeno je zlatnim resama. U sredini gonfalona nalazi se grb Grada Paga obrubljen zlatnom trakom. Iznad grba nalazi se polukružno ispisan zlamim slovima natpis "GRAD PAG". U repovima gonfalona nalaze se zlatni ornamenti s motivima kadulje. Pribor za ovjes, nošenje i postavljanje gonfalona sastoji se od mesinganog štapa, zlatnog kordona sa ukrasnim cufićima i mesingane alke, mesinganog koplja za nošenje dužine 2,8 m i unikatnog kovanog masivnog željeznog postolja, zlatno obojenog. (Čl. 9 i 10, Odluka, 1997.)
Izvori: (Statut općine Paga, Službeni glasnik Županije Ličko-senjske, br. 3/1993.)
(Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/93-01/05, URBROJ: 515-04-03/1-93-3, 29.12.1993.)
Statut Grada Paga, 20.06.1997, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 3/1997, 07.1997.
Odluka o grbu i zastavi Grada Paga, 11.11.1997, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 5/1997, 12.1997.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/97-01/29, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 02.06.1998.
Statut Grada Paga, 27.09.2001, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 7/2001, 10.10.2001.
Statut Grada Paga, 28.07.2009, Službeni glasnik Grada Paga, br. 5/2009, 29.07.2009.
Info Ivan Šupraha, Grad Pag, 15.11.2006.
Grad Page, www.pag.hr, 20.12.2010.

Grb Paga prikazuje u svjetloplavom štitu sv. Juraja kako ubija zmaja. Zastava je crvena sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava tamno je crveni gonfalon s tri repa sa zlatnim resama. U sredini se nalazi grb grada, iznad njega zlatnim slovima natpis u dva luka "GRAD PAG", a ispod u repovima ornament s uzorkom kadulje (žalfija, Salvia officinalis).
Ministarstvo uprave odobrilo je ovaj dizajn rješenje iz 1998. kojim mijenja svoje ranije pravomoćno rješenje iz 1993.

Do 1997. Pag je imao status općine u Ličko-senjskoj županiji.


Pag, 2001. de jure

[Pag, 2001. <I>de jure</I>] [Rekonstrukcija] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Pag, 2001. <I>de jure</I>]
[Pag, 2001. <I>de jure</I>]
Prihvaćena: 27. rujna 2001.
Opis grba: Grb Grada čini povijesni grb s likom Sv. Jurja, zaštitinika grada Paga. Grb ima oblik poluokruglog štita plave boje u čijem je središnjem polju prikazan lik Sv. Jurja na bijelom konju okrenut licem, s podignutom desnom rukom drži gornji, a spuštenom lijevom rukom pridržava središnji dio crnog koplja s kojim probada zmaja. O lijevo rame prikačen mu je crveni štit s bijelim križem. Na glavi ima bijelu kacigu, a sjedi na crvenom sedlu. Konj se propinje iznad zelenog zmaja sa zlatnim krilima, a iz ždrijela mu sukljaju četiri crvena plamena. (Čl. 8, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2009.)
Opisi zastave: Zastava Grada je jednobojna, tamno crvene boje u čijoj je sredini prikazan grb Grada. Svečana zastava (gonfalon) je jednobojna, tamnocrvene boje, a u sredini polja je umetnut grb Grada. Na gornjem dijelu svečane zastave upisane su zlatnom bojom riječi "GRAD PAG". Svečana zastava u donjem dijelu završava sa tri repa na kojima se nalaze zlatni ornamenti s motivima kadulje čije je dno ukrašeno zlatnim resama. (Čl. 9, Statut, 2001.)
Zastava Grada je jednobojna, tamnocrvene boje u čijoj je sredini prikazan grb Grada. Omjer dužine i širine je 1:2. Svečana zastava (gonfalon) je jednobojna, tamnocrvene boje, a u sredini polja je umetnut grb Grada. Na gornjem dijelu svečane zastave upisane su zlatnom bojom riječi "GRAD PAG". Svečana zastava u donjem dijelu završava sa tri repa na kojima se nalaze zlatni ornamenti s motivima kadulje čije je dno ukrašeno zlatnim resama. (Čl. 6 i 7, Statut, 2009.)

Izvori: Centar za kulturu i informacije Page http://www.czkii-pag.htnet.hr/ 07.2004
Statut Grada Paga, 20.06.1997, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 3/1997, 07.1997.
Odluka o grbu i zastavi Grada Paga, 11.11.1997, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 5/1997, 12.1997.
Statut Grada Paga, 27.09.2001, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 7/2001, 10.10.2001.
Statut Grada Paga, 28.07.2009, Službeni glasnik Grada Paga, br. 5/2009, 29.07.2009.

Iako je 1997. već usvojen drugačiji dizajn, statut iz 2001. (i 2009.) opisuje kombinaciju jednog i drugog - propisujući prvotni izgled grba, ali bez krune, no opisujući i svečanu zastavu. Čini se da je ovaj dizajn samo "na papiru", i da se koristi gornji dizajn iz studenog 1997.


Pag, 1997.

[Pag, 1997.] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Pag, 1997.]
Prihvaćena: 1993. ?     Odobrena: 29. prosinca 1993.
Opis grba: Grb Grada je povijesni grb s likom Sv. Jurja, zaštitnika grada Paga. Grb ima oblik poluokruglog štita plave boje u čijem je središnjem polju prikazan lik Sv. Jurja na bijelom konju okrenut licem. S podignutom desnom rukom drži gornji, a spuštenom lijevom rukom pridržava središnji dio crnog koplja s kojima probada zmaja. O lijevo rame prikačen mu je crveni štit s bijelim križem. Na glavi ima bijelu kacigu, a sjedi na crvenom sedlu. Konj se propinje iznad zelenog zmaja sa zlatnim krilima, a iz ždrijela mu sukljaju četiri crvena plamena. Štit grba ukrašen je zidanom krunom u koju je umetnuta stilizirana lisnata kruna zlatne boje s nizom bisera. Obje krune zlatne su boje. (Čl. 5, Statut, 1997.)
Opis zastave: Zastava Grada tamno crvene je boje u čijoj je sredini prikazan grb Grada. (Čl. 5, Statut, 1997.)
Izvori: (Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/93-01/05, URBROJ: 515-04-03/1-93-3, 29.12.1993.)
Statut Grada Paga, 20.06.1997, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 3/1997, 07.1997.

Statut iz 1997. propisuje ponešto drugačiji izgled grba, najočitije razlike su crno koplje i četiri plamena jezika koja izlaze iz ralja zvijeri. Križ u štitu je, također, drugačije izrađen. Štit nadvisuju dvije krune - zidana gradska kruna okužena lisnom krunom s nizom perli. Ovaj grb bio je smješten u sredinu tamno crvene zastave.
Ovaj dizajn vjerojatno odgovara odobrenom sukladno rješenju Ministarstva iz 1993. godine.[Prethodna stranica: Zadarska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Zadar County - Cities][Slijedeća stranica: Zadarska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2020 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.