[Prethodna stranica: Zadarska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Zadar County - Communities][Slijedeća stranica: Osječko-baranjska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 1. listopada 2000.
Posljednja promjena: 23. siječnja 2020.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Zadarske županije. Legenda: Bi. = Bibinje, FJ. = Sveti Filip i Jakov, Ga. = Galovac, Ka. = Kali, Ku. = Kukljica, Su. = Sukošan, Šk. = Škabrnja

Zadarska županija - općine


 1. Bibinje
 2. Galovac
 3. Gračac
 4. Jasenice
 5. Kali
 6. Kolan
 7. Kukljica
 8. Lišane Ostrovičke
 9. Novigrad
 10. Pakoštane
 11. Pašman
 12. Polača
 13. Poličnik
 14. Posedarje
 15. Povljana
 16. Preko
 17. Privlaka
 18. Ražanac
 19. Sali
 20. Stankovci
 21. Starigrad
 22. Sukošan
 23. Sveti Filip i Jakov
 24. Škabrnja
 25. Tkon
 26. Vir
 27. Vrsi
 28. Zemunik Donji

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim općinskim dokumentima.
Godine 1993. (ponovnim) uvođenjem županijskog sustava, ustrojeni su kotarevi kao posebna razina lokalne samouprave u područjima s većom gustoćom srpske populacije, kao način dodjeljivanja većih prava. No, zbog agresije i okupacije kotarevi nisu nikada zaživjeli i ukinuti su 1997. U Županiji Zadarsko-kninskoj uspostavljen je Kotar Knin, sa sjedištem u istoimenom mjestu, a uključivao je općine: Benkovac, Civljane, Donji Lapac, Ervenik, Gračac, Jasenice, Kijevo, Kistanje, Knin, Kruševo, Lisičić, Lišane Ostrovičke, Lovinac, Nadvoda, Obrovac, Orlić, Polača, Smilčić, Smoljanac, Stankovci, Titova Korenica i Udbina. U reformi 1997. neke od tih općina su uključene u susjedne županije, a neke su dobile status gradova. U svakom slučaju, kako kotarevi nisu zaživjeli niti su njihove općine funkcionirale, svakako nisu niti imale svoje simbole.
Osim toga, u reformi 1997. je općina Nin dobila status grada, kao i općina Pag koja je izdvojena iz Ličko-senjske županije. Općina Kolan ustrojena je 2003. godine izdvajanjem iz grada Paga, a općina Vrsi 2006. godine izdvajanjem iz grada Nina.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Bibinje

[Bibinje] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Bibinje]
[Bibinje]
Prihvaćena: 9. studenog 2001.     Odobrena: 16. srpnja 2002.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome zlatni/žuti štap oko kojeg je obavijena srebma/bijela torbica sa zlatnom/žtom školjkom, desno sablja a lijevo zlatni/žuti križ.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Bibinje je u poluokruglom štitu na plavom polju, u sredii zlatni hodočasnički štap, torbica sa školjkivom atributi nebeskog zaštitnika sv. Roka. Lijevo zlatni križ (glagoljaški), desno sablja koja simbolizira don Stipana Sorića koji se borio protiv Turaka. (Čl. 6, Odluka, 2001.)
Opis zastave: Zastava Općine Bibinje je jednobojne svjetlo plave boje, dimenzije omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa Zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 9, Odluka, 2001.)
Izvori: Turistička zajednica općine Bibinje http://www.tzo-bibinje.hr 10.2003
Informacija Tomislav Šipek, osobno zapažanje, 10.2003.
Globus - nacionalni tjednik, br. 737, Zagreb, 21. 01. 2005.
Odluka o grbu i zastavi Općine Bibinje, 09.11.2001, Klasa 017-01/01-01/01, Urbr. 2198/02-01-01-1, 09.11.2001.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Klasa UP/I-017-01/01-01/221, Urbroj 514-09-01-02-3, 16.07.2002.
Statut Općine Bibinje, 11.08.2009, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 17/2009, 27.08.2009.
Statut Općine Bibinje (pročišćeni tekst), 08.04.2013, Službeni glasnik Općine Bibinje, br. 2/2013, 08.04.2013.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.

Grb Bibinja je u plavom polju zlatni štap o kojem visi srebrna torba sa zlatnom školjkom između srebrne sablje sa zlatnom drškom i zlatnog križa. Štap s torbom i školjka atributi su sv. Roka, zaštitnika Bibinja. Oblik križa se u općinskim dokumentima navodi kao glagoljaški križ. Sablja simbolizira don Stipana Sorića, vođe borbi protiv Turaka tijekom Kandijskog rata u 17. stoljeću. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je svijetlo plavi gonfalon s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad te grančicama loze i masline ispod.Galovac

[Galovac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Galovac]
Prihvaćena: 19. listopada 2018.     Odobrena: 29. srpnja 2019.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka ?
Odobreni blazon grba: U plavome polju dva srebrna/bijela pauna desnicom drže zlatnu/žutu vagu, a ljevicom pridržavaju zlatni/žuti križ.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Galovac povijesni je grb Općine Galovac. Grb Općine Galovac je lik Sv. Mihovila zaštitnika Općine. (Čl. 4, Statut, 2010; Čl. 4, Statut, 2015.)
U četvrtastom štitu, u plavom polju, zlatni žuti križ - mač s vagom, zlatni križ i mač s vagom atributima sv. Mihovila) u pratnji lijevo i desno s dva srebrno - bijela pauna, jednom uzdignutom nogom drže križ, a drugom stoje na vagi. (Čl. 7, Odluka, 2018.)

Opis zastave: Zastava je jednobojna tamnoplave boje, omjera dužine i širine 2:1, sa grbom općine u sredini na sijecištu dijagonala, grb je obrubljen zlatnim - žutim rubom, omjer visine grba je 2/3 širine z[a]stave. (Čl. 8, Odluka, 2018.)
Izvori: Statut Općine Galovac, 08.12.2001, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 13/2001, 28.12.2001.
Statut Općine Galovac, 27.07.2010, Službeni glasnik Općine Galovac, br. 1/2010, www.galovac.net, 2012.
(Statut Općine Galovac, Službeni glasnik Općine Galovac, br. 17/2013.)
Statut Općine Galovac (pročišćeni tekst), 19.06.2015, Službeni glasnik Općine Galovac, br. ?/2015, www.galovac.hr
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Galovac, 19.10.2018, Službeni glansik Općine Galovac, br. 5/2018, 19.10.2018.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/18-01/11, URBROJ: 515-22/2-19-4, 29.07.2019.
"Grb Općine Galovac", Web stranice Općine Galovac, www.galovac.hr, 2018.

Grb Galovca je u plavome zlatna vaga preko zlatnog uspravljenog mača spojenog s plosnatim križem kojeg jednom nogom pridržavaju drugom stojeći na vagi dva srebrna pauna. Likovi se odnose na sv. Mihovila, zaštitnika općine, a paunovi, kao simbol besmrtnosti, prikazani su kao na ranoromaničkom reljefu s lokaliteta Crkvina, s crkve sv. Bartolomeja (9. - 12. st.) Zastava je tamno plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.
Prethodnim Statutom općine grb je opisam samo načelno, da prikazuje lik sv. Mihovila, bez određenog likovnog rješenja.

Općina Galovac izdvojena je 1997. iz općine Zemunik Donji.Gračac

[Gračac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Gračac]
[Gračac]
Prihvaćena: 10. srpnja 2003.     Odobrena: 11. veljače 2004.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crnome zlatni/žuti hodajući medvjed sa srebrnom/bijelom ribom u gubici, u glavi štita srebrne/bijele pećinske sige.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Gračac je u poluokruglom štitu, u crnom polju; gore srebrne/bijele pećinske sige, dolje žuti/zlatni mjedvjed u hodu sa srebrnom/bijelom ribom u zubima. (Čl. 1, Odluka, 2003.)
Opis grba Općine Gračac: U crnome zlatni/žuti hodajući medvjed sa srebrnom/bijelom ribom u gubici, u glavi štita srebrne/bijele pećinske sige. (Čl. 2, Izmjene, 2004.)
Grb Općine Gračac je: u crnome zlatni/žuti hodajući medvjed sa srebrnom/bijelom ribom u gubici, u glavi štita srebrne/bijele pećinske sige. (Čl. 5, Statut, 2010; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Gračac je jednobojna, zelene boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 2, Odluka, 2003.) Opis zastave Općine Gračac: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 2, Izmjene, 2004.)
Zastava Općine Gračac je omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 6, Statut, 2010; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Statut općine Gračac, 13.08.1998, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 5/1998, 19.10.1998.
Statut Općine Gračac, 11.12.2001, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 12/2001, 27.12.2001.
Odluka o izgledu i korištenju grba i zastave Općine Gračac, Kl. 017-01/03-01-01, Urbr. 2198/31-01-03-1, 10.07.2003.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/03-01/49, URBROJ: 515-10/06-04-2, 11.02.2004.
Izmjene i dopune Odluke o izgledu i korištenju grba i zastave Općine Gračac, 25.05.2004, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 7/2004, 18.06.2004.
Statut Općine Gračac, 31.03.2010, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 9/2010, 26.04.2010.
Statut Općine Gračac, 22.07.2013, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 11/2013, 29.08.2013.
Korespondencija s Općinom Gračac, Bojana Fumić, tajnica Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva, 09.02.2007.

Grb Gračaca je u crnome zlatni hodajući medvjed sa srebrnom ribom u gubici i u glavi štita srebrne pećinske sige. Zastava je zelena sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Stalaktiti se odnose na Cerovačke pećine koje se nalaze nedaleko Gračaca, a najveći su istraženi pećinski sustavu u Hrvatskoj. Odluka iz 2004. ne mijenja suštinu ranije odluke, već samo tekst opisa grba i zastave, dovodeći ih u sklad s heraldičkim blazonom. Svečana zastava nije spomenuta u odlukama, zeleni je gonfalon koji završava trokutasto sa zlatnim resama. U sredini je žuto obrubljrni grb, iznad njega u dva luka ime općine, a ispod dvije hrastove grančice.Jasenice

[Jasenice] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Jasenice]
[Jasenice] [Jasenice]
Prihvaćena: 9. lipnja 2000.     Odobrena: 15. svibnja 2000.
Dizajn: Darko Jakić, akademski slikar i grafičar iz Zagreba
Odobreni blazon grba: U plavome iz podnožja štita izrasta djevojka u bijeloj haljini, zlatne/žute kose koja u desnoj ruci drži zlatni/žuti cvijet (Velebitska degenija).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Jasenice je u plavome, lik Vile Velebita, a u desnoj ruci drži velebitski endem (degenija velebitska). (Čl. 6, Odluka, 2000; Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)
Opisi zastave: Zastava Općine Jasenice je omjera 1:2, plave boje sa zlatno obrubljenim grbom Općine u sredini. Iznad grba je istaknuto zlatim slovima Općina Jasenice. (Čl. 9, Odluka, 2000.)
Zastava Općine Jasenice je omjera 1:2, plave boje sa zlatno obrubljenim grbom Općine u sredini. Iznad grba je istaknuto zlatim slovima: OPĆINA JASENICE. (Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Općine Jasenice je plave boje, omjera dužine i širine 2:1, sa zlatno obrubljenim grbom Općine u sredini. Iznad grba je istaknuto zlatnim slovima OPĆINA JASENICE. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Statut Općine Jasenice, 25.06.1994, Službeni glasnik Županije zadarsko-kninske, br. 1/1995, 24.02.1995.
Odluka o imenovanju Komisije za izradu grba Općine Jasenice, 22.08.1997, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 4/1997, 10.1997.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-02/99-01/299, URBROJ: 514-09-01-00-3, 15.05.2000.
Odluka o grbu i zastavi Općine Jasenice, 09.06.2000, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 6/2000, 25.10.2000.
Statut Općine Jasenice, 12.10.2001, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 7/2001, 10.10.2001.
Statut Općine Jasenice, 25.01.2006, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 3/2006, 01.02.2006.
Statut Općine Jasenice, 22.07.2009, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 16/2009, 19.08.2009.
Statut Općine Jasenice, 19.02.2013, Glasnik Općine Jasenice, br. 1/2013, 19.02.2013.
Općina Jasenice, Službene stranice, www.jasenice.hr, 2008.
"Potpisn ugovor o suradnji s općinom Belá iz Slovačke Republike", 20.07.2012, www.jasenice.hr

Grb Jasenica je u plavom Vila Velebita u desnici drži cvijet degenije. Vila Velebita mitska je zaštitnica velebitskih planina, a u ovom grbu drži velebitski endem koji se nalazi i u grbu Ličko-senjske županije. U Statutu i Odluci opisana zastava je zapravo svečana zastava: plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini iznad kojega je ispisano zlatnim slovima ime općine. U opisu nije spomenuto da sadrži i četiri zlatna ornamenta cvijeta degenije te četiri kvadratna repa u dnu. Službena zastava, koja je odobrena, bez natpisa je i ornamenata, no također i bez obruba oko grba, iako su u uporabi potvrđene i zastave sa žutim obrubom oko grba. Stolna zastavica okomita je trokutastog kraja, obrubljena bijelo s bijelo obrubljenim grbom u sredini nadvišenim bijelim nqatpisom i okruženim četvorima zlatnim cvjetovima degenije.Kali

[Kali] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kali]
[Kali]
Prihvaćena: 29. ožujka 1999.     Odobrena: 18. svibnja 1999.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome iznad srebrne ribarske mreže srebrna riba tuna.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opisi grba: Grb ima oblik poluokruglog štita, plave boje, u gornjem dijelu se nalazi srebrna-bijela tuna-udesno, dolje: srebrna-bijela ribarska mreža. (Čl. 6, Odluka, 1999.)
Grb općine Kali je slijedećeg izgleda: u plavome, iznad srebrne ribarske mreže je srebrna riba tuna. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava općine Kali je jednobojne plave boje, dimenzija omjera dužine i širine, 2:1 u skladu sa zakonom. U sredini zastave, na sijecištu dijagonala nalazi se grb općine, obostrano, obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 9, Odluka, 1999.)
Zastava Općine Kali je plave boje sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Fotografija prometnog znaka, Kali, 08.2000.
"HDZ – Predizborni skup u Kalima", 21.11.2007, http://www.ezadar.hr/clanak/hdz-predizborni-skup-u-kalima/20364
Odluka o grbu i zastavi općine Kali, 29.03.1999, Službeni vjesnik općine Kali, 2?/1999.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/99-01/128, URBROJ: 515-02-01/1-99-2, 18.05.1999.
Statut Općine Kali, 13.07.2009, Službeni glasnik Općine Kali, br. 2/2009, 14.07.2009.
Statut Općine Kali, 19.03.2013, Službeni glasnik Općine Kali, br. 2/2013, 25.03.2013.

Grb Kali je u plavom srebrna riba iznad ribarske mreže. Prikazana je tuna, ribarenje koje ima dugu tradiciju, kao i današnje uzgajanje. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je, pak, crveni gonfalon s tri repa koji završavaju trokutasto, obrubljen žutim i sa zlatnim resama duž donjih rubova, s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i grančicama masline ispod.Kolan

[Kolan] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kolan]
[Kolan] [Kolan]
Prihvaćena: 19. rujna 2005.     Odobrena: 3. svibnja 2006.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome na srebrnom/bijelom kamenom brijegu stupa srebrna/bijela ovca.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: U grbu i zastavi Općine Kolan prevladava dominantni simbol Sv. Vida (vrh iznad Kolana) i ovce, […] (Čl. 7, Statut, 2013.)
Izvori: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
"Kolan ne odustaje od liječničkog tima", 6.3.2009, Vox, www.voxtv.hr
Statut Općine Kolan, 22.12.2003, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 1/2004, 28.01.2004.
Zaključak o donošenju grba i zastave [Općine Kolan], 19.09.2005.
Statut Općine Kolan, 06.02.2006, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 4/2006, 24.02.2006.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/06-01/10, URBROJ: 515-10/06-04-3, 03.05.2006.
Statut Općine Kolan, 13.08.2009, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 17/2009, 27.08.2009.
Statut Općine Kolan, 22.03.2013, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 8/2013, 30.04.2013.
Općina Kolan, www.kolan.hr, 20.11.2013.

Grb Kolana je u plavom srebrna ovca korača na srebrnom kamenom brijegu. Kameniti vrh je Sv. Vid iznad Kolana. Zastava je crvena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je crveni gonfalon koji završava s tri trokutasto završavajuća repa, s grbom u sredini, žutim natpisom imena općine iznad i grančicama masline i vinove loze ispod njega. Stolna zastavica je pojednostavljenog oblika svečane zastave.

Općina je ustrojena 2003. izdvajanjem iz grada Paga.Kukljica

[Kukljica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kukljica]
Prihvaćena: 10. lipnja 1998.     Odobrena: 18. svibnja 1999.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome bijela snježna pahuljica, u podnožju zlatna brodica.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba: u poluokruglom štitu, na PLAVOM polju, GORE: srebrna snježna pahuljica u formi križa, DOLJE: ZLATNA barka. (Čl. 6, Odluka, 1999.)
Grb Općine Kukljica je u plavoj boji u kojoj se nalazi bijela snježna pahuljica, a u podnožju zlatna brodica. (Čl. 4, Statut, 2002.)
Grb Općine Kukljica povijesni je grb Općine Kukljica. Grb Općine Kukljica je u plavoj boji u kojoj se nalazi bijela snježna pahuljica, a u podnožju zlatna brodica. (Čl. 4, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Opis zastave: Zastavaje jednobojna plave boje, dimenzija omjera dužine i širine: 2:1, u skladu sa zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine, obostrano, obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 9, Odluka, 1999.)
Zastava Općine Kukljica je omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 4, Statut, 2002; Čl. 4, Statut, 2013.)

Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Kukljica, 10.06.1998, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 2/1999, 29.03.1999.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/99-01/6, URBROJ: 512-02-01/1-99-2, 18.05.1999.
Statut Općine Kukljica, 13.12.2001, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 7/2002, 31.05.2002.
(Statut Općine Kukljica, Službeni glasnik Općine Kukljica, br. 4/2009.)
Statut Općine Kukljica, 25.03.2013, Službeni glasnik Općine Kukljica, br. 2/2013, 27.03.2013.
Autorova fotografija zastava istaknutih u Kukljici, svibanj 2002.
Općina Kukljica www.kukljica.hr 18.05.2003

Grb Kukljice prikazuje u plavom srebrni 'snježni križ' iznad zlatnog čamca. Oni simboliziraju lokalnu proslavu Gospe Snježne, 5. kolovoza, koja se slavi neprekinuto gotovo 500 godina. Glavni događaj proslave je procesija u kojoj se kip Gospe Snježne prenosi čamcima iz lokalne crkve u kapelicu. Iako novi statut tvrdi da je grb povijesni, radio se o modernom grbu dizajn kojeg je primjer izvanredne heraldifikacije lokalnih obilježja pravilnom upotrebom jezika simbola.
Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava plavi je gonfalon s tri repa s resama, s grbom u sredini, imenom općine iznad i (nepoznatim) ornamentima u repovima.

Općina je ustrojena 1997. izdvajanjem iz općine Kali.Lišane Ostrovičke

[Lišane Ostrovičke] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Lišane Ostrovičke]
Prihvaćena: 15. svibnja 1998.     Odobrena: 2. rujna 1998.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome crveni uzdižući plamen s tri plamena jezika na kojem su tri uspravna mača (2, 1).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine simbolizira mučeništvo i smrt Sv. Nikole Tavelića, koji je ujedno zaštitnik Župe općine Lišane Ostrovičke. Grafička interpretacija je dosljedna i vjerodostojna, kako u sadržajnom smislu (simbolici) tako i u morfološkom. Temeljni oblik grba predstavlja stradanja Hrvatskog čovjeka za vjeru i opstojnost na ovim prostorima. Izgled grba je u trokutasto-srcolikom štitu sa srebmo-bijelim poljem iz dna štita, u crvenom uzdižućem plamenu sa tri plamena jezika, te tri uspravna mača srebrne oštrice i zlatne drške. U kolorističkoj verziji grb sadrži dvije boje i to: - crvena boja u obliku tri buktinje, koje simboliziraju mučenje i izgaranje u vatri, - žuta boja (mačevi) simboliziraju borbu, stradanja i smrt. (Čl. 6, Odluka, 1999.)
Opis grba: Trokutasto-srcoliki štit sa srebrno-bijelim poljem iz dna štita. U [sic!] crvenom uzdižućem plamenu uzdižu se tri plamena jezika, te tri uspravna mača srebrne oštrice i zlatne drške. (Čl. 11, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2006.) Opis grba Općine Lišane Ostrovičke: Trokutasto-srcoliki štit sa srebrno-bijelim poljem iz dna štita. U crvenom uzdižućem plamenu uzdižu se tri plamena jezika, te tri uspravna mača srebrne oštrice i zlatne drške. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine je jednobojna, modre boje sa grbom u sredini na sjecištu dijagonala. Kontura grba je obrubljena zlatnim rubom. Zastava je dimenzija omjera dužine i širine 2:1. (Čl. 9, Odluka, 1999.)
Opis zastave: Zastava je jednobojna, modre boje sa grbom u sredini na sjecištu dijagonala. Kontura grba je obrubljena zlatnim rubom. Zastava je dimenzija omjera dužine i širine 2:1. (Čl. 12, Statut, 2001.)
Opis zastave: Zastava je jednobojna, modre boje s grbom u sredini na sjecištu dijagonala. Kontura grba je obrubljena zlatnim rubom. Zastava je dimenzija omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonalno nalazi se grb opcine, obostrano, obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 5, Statut, 2006.)
Zastava Općine Lišane Ostrovičke: Zastava je jednobojna, modre boje s grbom u sredini na sjecištu dijagonala. Kontura grba je obrubljena zlatnim rubom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Grb se nalazi u sredini zastave, na sjecištu dijagonalno. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Odluka o grbu i zastavi općine Lišane Ostrovičke, 15.05.1998, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 4/1999, 03.05.1999.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/28, URBROJ: 512-04-03/1-98-2, 02.09.1998.
Statut Općine Lišane Ostrovičke, 17.11.2001, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 11/2001, 24.12.2001.
Statut Općine Lišane Ostrovičke, 16.01.2006, Službeni glasnik općine Lišane Ostrovičke, br. 1/2006, 18.01.2006.
Statut Općine Lišane Ostrovičke, 03.08.2009, Službeni glasnik općine Lišane Ostrovičke, br. 3/2009, www.lisane-ostrovicke.com, 10.10.2009.
Statut Općine Lišane Ostrovičke, 21.03.2013, Službeni glasnik općine Lišane Ostrovičke, br. 1/2013, 22.03.2013.
“Likovna rješenja službenih grbova odobrena od Ministarstva uprave a na temelju pozitivne ocjene od Povjerenstva za odobrenje grba i zastave”, poster, 4 str, Heraldic art d.o.o. Rijeka (2006.)
"HSLS donirao vatrogasnu cisternu općini Lišane Ostrovičke", 17.11.2007, http://www.ezadar.hr/clanak/hsls-donirao-vatrogasnu-cisternu-opcini-lisane-ostrovicke/19934

Grb Lišana je u srebrnom štitu tri srebrna uspravljena mača zlatnih rukohvata u zajedničkom plamenu s tri jezika koji izrasta iz dna štita. Simboliziraju sv. Nikolu Tavelića, koji je zajedno s tri suputnika u Jerzualemu sasječen mačevima i bačen na lomaču 1384. Zastava je tamno plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.Novigrad

[Novigrad] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Novigrad]
Prihvaćena: 6. lipnja 2011.     Odobrena: 26. lipnja 2012.
Odobreni blazon grba: U zlatnome/žutome polju plavi križ.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s bijelo obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba Općine: U poluokruglom štitu u zlatnom/žutom polju plavi križ. (Čl. 6, Odluka, 2011.)
Grb Općine Novigrad je u zlatno žutom polju plavi križ. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine je jednobojna svjetlo plave boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. Počasna zastava – gonfalon - je: - jednobojna svijetloplave boje, - dvostruko skrojena i podstavljena, - dimenzije 80x150 cm, - materijal zastave je ATLAS-SVILA visokog sjaja boje u skladu s likovnim rješenjem, - na rubovima obrubljena zlatnom trakom a na dnu repa zlatnim resicama, - u sredini, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, - iznad grba zlatnim slovima obrubljenim zlatnom konturnom bojom ispisan je natpis OPĆINA NOVIGRAD, - ispod grba u repu počasne zastave ukrižene su grančice masline I vinove loze, u boji starog zlata sve u skladu sa likovnim rješenjem izvornika, - ukrasni štap za ovjes počasne zastave izrađen je od drva ili mesinga sa ukrasnim kuglama, opremljen je priborom za ovjes, cordonom, ukrasnim kuglicama, cufićima i alkom, - ukrasno koplje za nošenje počasne zastave je drveno ili mesingano ukrasno koplje, visine H=3 m zaštićeno odgovarajućim bezbojnim lakom, - postolje za nošenje zastave je masivno od željeza unikatno iskovano postolje, obojeno zlatnom bojom s mogućnošću postavljanja tri koplja s zastavama – sve obojeno u zlatnoj boji sukladno likovnom rješenju izvornika. Stolna zastavica je: - zastava Općine dimenzija 20x10 cm, - središnja točka grba poklapa se s točkom kojoj se sijeku dijagonale zastavice, - zastavica je uspravna, - na vrhu zastavice je natpis OPĆINA NOVIGRAD žute boje. (Čl. 9-11, Odluka 2011.)
Zastava Općine Novigrad je zastava omjera 1:2 plave boje s bijelim obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Izvori: Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 44-45.
Korespondencija s Plamenkom Anzulović, Turstička zajednica Novigrad
Statut Općine Novigrad, 19.03.2002, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 5/2002, 25.04.2002.
Statut Općine Novigrad, 24.06.2009, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 14/2009, 16.07.2009.
Odluka o grbu i zastavi Općine Novigrad, 06.06.2011, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 10/2011, 15.07.2011.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/11-01/22, URBROJ: 515-02-02-01/1-12-03, 26.06.2012.
Statut Općine Novigrad, 21.03.2013, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 7/2013, 12.04.2013.
Statut Općine Novigrad, 18.04.2013, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 8/2013, 30.04.2013.

Grb Novigrada (Zadarskog) je u zlatnom plavi križ. Sačuvani su neobojani kameni grbovi ovog oblika, a boje se prvi puta pojavljuju u knjizi "Grbovi Jugoslavije" (možda prema zemaljskim bojama Dalmacije) te se od tada koriste tradicionalno. Zastava je svijetlo plava s bijelo obrubljenim grbom u sredini. Počasna zastava je svijetlo plavi gonfalon s grbom u sredini, imenom općine iznad i grančicama masline i vinove loze ispod. Propisana je i stolna zastavica, okomita, pravokutna s grbom u sredini i žutim imenom općine iznad.

Općina je poznata pod imenom Novigrad Zadarski ili Novigrad Dalmatinski da bi se razlikovala od istoimenih mjesta u Istri i Podravini.


Novigrad, oko 2000 – 2012.

[Novigrad, oko 2000 – 2012.] (1) [Normal] 1:2
[Novigrad, oko 2000 – 2012.] (2) [Normal] 1:2
U upotrebi: od oko 2000.
Prihvaćena: 6. lipnja 2011.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Izvori: Tomislav Šipek report from Novigrad, 2005.
Odluka o grbu i zastavi Općine Novigrad, 06.06.2011, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 10/2011, 15.07.2011.

Zastava korištena prije formalog usvajanja prikazivala je grb bez obruba. Odlukom iz 2011. propisan je zlatnožuti obrub, a u odobrenju Ministarstva opisan je bijeli obrub, koji se odtada pojavljuje i u opisima u statutu. Ranije inačice se, ipak, još uvijek mogu vidjeti u uporabi.Pakoštane

[Pakoštane] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Pakoštane]
[Pakoštane]
Prihvaćena: 21. srpnja 1995.     Odobrena: 2. travnja 2007.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome propeti zlatni jednorog.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine temelji se na ikonografskom atributu Sv. Justine kojoj je posvećena stara crkvica na istoimenom otočiću ispred Pakoštana. Ikonografski atribut Sv. Justine je heraldički znak jednorog. Njegova grafička interpretacija dosljedan je i vjerodostajan oblik heraldičkog značenja kako u sadržajnom smislu (simbolika) tako i u morfološkom. Jednorog je simbol čistoće općenito, a ženskog djevičanstva napose, te alegorija Navještenja i utjelovljenja Krista rođena od Djevice. Temeljni oblik grba predstavlja u dnu zašiljeni štit. Na modroj plohi štita prikazan je jednorog zlatne boje u propnju. U kolorističkoj verziji grb sadrži dvije boje to: - modra boja (ploha štita) simbolizira more, - zlatno žuta (jednorog) simbolizira dostojanstvenost, obilje i plodnost. (Čl.6, Odluka, 1995.)
Opis zastave: Zastava Općine je jednobojna, svjetloplave boje sa grbom u sredini na sjecištu dijagonala. Kontura grba je obrubljena zlatnim rubom. Zastava je dimenzija omjera dužine i širine 2:1. (Čl. 9, Odluka, 1995.)
Izvori: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Općina Pakoštane, www.opcina-pakostane.hr, 10.11.2010.
Odluka o grbu i zastavi općine Pakuštane, 21.07.1995, Službeni glasnik Općine Pakoštane, br. 2/1995.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/07-01/2, URBROJ: 515-10/06-07-3, 02.04.2007.
Statut Općine Pakoštane, 24.07.2009, Službeni glasnik Općine Pakoštane, br. 2/2009, www.opcina-pakostane.hr, 2012.
Grb i zastava Općine Pakoštane, www.opcina-pakostane.hr, 2012.

Grb Pakoštana je u plavom propeti zlatni jednorog naoružan crveno. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Jednorog je atribut Sv. Justine Padovanske, kojoj je posvećena crkvica na istoimenom otočiću ispred Pakoštana. Svečana zastava je tamno plavi gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama uz donji rub, u sredini je raščetvoren grb: 1) Pakoštane, 2) u srebrnom srebrni mač zlatnog rukohvata u crvenom plamenu, 3) u srebrnom crveni ljiljan i 4) u plavom zlatni kosi križ, iznad u dva luka ime općine, ispod grančice vinove loze i masline.Pašman

[Pašman] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Pašman]
[Pašman] [Pašman]
Prihvaćena: 16. srpnja 2004.     Odobrena: 2. lipnja 2005.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome zlatne/žute osti s pet šiljaka.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine sadrži likovni prikaz - u poluokruglom štitu, u plavom polju, zlatne-žute [osti (5] šiljaka). (Čl. 6, Odluka, 2004.)
Grb Općine sadrži likovni prikaz - u poluokruglom štitu, u plavom polju, zlatne-žute osti (5 šiljaka). (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opis zastave: Zastava Općine je jednobojna, svijetloplave boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb Općine - obostrano, obrubljen zlatno-žutom trakom. (Čl. 9, Odluka, 2004; Čl. 6, Statut, 2013.)
Izvori: Općina Pašman, www.pasman.hr, 14.10.2006.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Općine Pašman, 16.07.2004.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/42, URBROJ: 515-10/06-05-5, 02.06.2005.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Pašman, 03.02.2006, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 4/2006, 24.02.2006.
Statut Općine Pašman (pročišćeni tekst), 04.04.2006, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 6/2006, 07.04.2006.
Statut Općine Pašman, 20.03.2013, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 5/2013, 25.03.2013.
"Stvaranje životnih uvjeta za opstanak na otoku", Zadarski list, 15.06.2011, www.zadarskilist.hr, 15.11.2015.

Grb Pašmana je u plavom zlatne osti s pet šiljaka. Osti simboliziraju značaj tradicionalnog ribarstva za ovu otočku općinu. Zastava je svijetlo plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava svijetlo je plava s grbom u sredini, nazivom općine iznad i ornamentima grančica hrasta, masline i vinove loze u tri pravokutna repa od kojih je srednji duži, uz donji rub sa zlatnim resama. Stolne zastavice pojednostavljene su svečane zastave trokutastog kraja i s ornementom vijenca od loze i masline.Polača

[Polača] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Polača]
Prihvaćena: 16. rujna 1998.     Odobrena: 23. listopada 1998.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zlatnome plava palača.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba: U trokutastom štitu, na žutom polju, na bijelim stijenama, plava gradina sa srednjom kulom sa kruništem i dva bočna zida sa kruništem, na ulazu antičko pročelje, ulazni otvor crni. (Čl. 2, Odluka, 1998.)
Opis grba: U trokutastom štitu na zlatno žutom polju, plava palača otvorenih vrata. (Odluka o izmjeni, 1998; Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Opis zastave; Zastava općine Polača je jednobojna plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1 u skladu sa Zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonalno [sic!] nalazi se grb Općine, obostrano, obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 10, Odluka, 1998.)
Zastava se može, pored vodoravnog načina, opisanog u članku 10. ove Odluke, isticati i uspravno. (Čl. 11, Odluka, 1998.)
Opis zastave: Zastava je jednobojna plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1 u skladu sa zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonalno nalazi se grb općine, obostrano, obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: TV izvještaj iz Polače, 23.09.1999, HRT
Odluka o donošenju grba i zastave Općine Polača, 29.08.1998
Odluka o izmjeni Odluke o donošenju grba i zastave Općine Polača, 29.08.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/42, URBROJ: 512-04-03/1-98-3, 23.10.1998.
Statut Općine Polača, 21.12.2001, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 13/2001, 28.12.2001.
Statut Općine Polača, 13.08.2009, Službeni glasnik Općine Polača, br. 5/2009.
Statut Općine Polača, 22.01.2013, Službeni glasnik Općine Polača, br. 1/2013, 23.01.2013.
Općina Polača, www.opcina-polaca.hr, 10.10.2009.

Grb Polače je u zlatnom plave zidine s ulaznom kulom na vrhu brda. Zastava je svijetlo plava s grbom u sredini. Čini se da je u upotrebi i inačica zastave s pojednostavljenim grbom (bez detalja na zidinama i vratima). Svečana okomita zastava je također zabilježena, plava s tri repa, grbom i zlatnim ukrasima i natpisom.
Originalno usvojeni dizajn grba imao je srebrnu strijenu ispod palače, no ubrzo je zamijenjena za današnju zlatnu.Poličnik

[Poličnik] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Poličnik]
[Poličnik] [Poličnik]
Prihvaćena: 20. kolovoza 2007.     Odobrena: 28. rujna 2007.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome srebrni/bijeli tanjur s knjigom i tri kugle (1, 2).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb je u polukružnom štitu u crvenom polju, srebrni bijeli pladanj sa knjigom i tri kugle povrh (1-2) koje simboliziraju zaštitnike Poličnika: Sv. Ivan Krstitelj Glovosijek – pladanj, Sv. Luka – knjiga i Sv. Nikola tri kugle. (Čl. 7, Odluka, 2006.)
Grb Općine Poličnik je u polukružnom štitu u crvenom polju, srebrni bijeli pladanj sa knjigom i tri kugle povrh (1-2) koje simboliziraju zaštitnike Poličnika: Sv. Ivan Krstitelj Glovosijek – pladanj, Sv. Luka – knjiga i Sv. Nikola – tri kugle. (Čl. 5, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava je jednobojna plave boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb opcine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. Grb je smješten na sjecištu dijagonala u sredini zastave. Velicina i smještaj grba su u skladu s naputkom Povjerenstva za davanje odobrenja grba i zastave središnjeg državnog ureda za Upravu. (Čl. 8, Odluka, 2006.)
Zastava Općine Poličnik je jednobojna plave boje. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. Grb je smješten na sjecištu dijagonala u sredini zastave. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Svečana zastava Općine Poličnik je jednobojna plave boje. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. Grb je smješten na sjecištu dijagonala u sredini zastave. Zastava je obrubljena zlatnim nitima. (Čl. 6, Statut, 2009.)

Izvori: Heraldic Art d.o.o. Rijeka www.heraldic-art.hr 20.10.2007.
"U Općini Poličnik svečano otvoren društveni dom i položen kamen temeljac za vrtić i pješački most", Zadarska županija, 7.11.2008, www.zadarska-zupanija.hr
Statut Općine Poličnik, 13.12.2001, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 13/2001, 28.12.2001.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave općine Poličnik, 20.08.2007, Službeni glasnik Općine Poličnik, br. 6/2007.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/07-01/65, URBROJ: 515-10/06-07-3, 28.09.2007.
Statut Općine Poličnik, 13.07.2009, Službeni glasnik Općine Poličnik, br. 6/2009, 14.07.2009.
Općina Poličnik, Službena mrežna stranica, www.opcina-policnik.hr, 10.10.2009.

Grb Poličnika je u crvenom tri kugle na zatvorenoj knjizi koja stoji na pladnju, sve srebrno. Elementi grba su atributi zaštitnika Poličnika, tanjur za sv. Ivana Glavosjeka, knjiga evanđelja za sv. Luku i tri kugle za sv. Nikolu. Zastava je tamno plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.
Svečana zastava je tamno plavi gonfalon trokutastog kraja s resama, u sredini žuto obrubljen grb iznad kojeg je žutim ime općine u luku i u liniji, a ispod su ukrštene grančice masline i vinove loze. Stolne su zastavice pojedostavljene inačice svečane zastave.Posedarje

[Posedarje] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Posedarje]
[Posedarje]
Prihvaćena: 3. prosinca 1999.     Odobrena: 11. svibnja 2000.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome iz zlatne/žute krune izrasta srebrna/bijela okrunjena guska, oko vrata zlatni/žuti prsten s medaljonom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Posedarje je slijedećeg izgleda: u plavome iz zlatno/žute krune izrasta srebrno/bijelo okrunjena guska, oko vrata zlatno/žuti prsten s medaljonom. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Opis zastave: Zastava Općine Posedarje je slijedećeg izgleda: plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Izvori: “Likovna rješenja službenih grbova odobrena od Ministarstva uprave a na temelju pozitivne ocjene od Povjerenstva za odobrenje grba i zastave”, poster, 4 str, Heraldic art d.o.o. Rijeka (2006.)
"Ministar Kalmeta otvorio novu osnovnu školu u Ninu i potpisao ugovor o izgradnji vodoopskrbnog sustava u Podgradini", 28.11.2008. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, www.mmpi.hr
"Niko Zekić predsjednik OV Općine Posedarje", 17.07.2012., Vox portal, www.voxportal.hr
(Odluka o grbu i zastavi Općien Posedarje, 03.12.1999), prema:
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-02/99-01/18, URBROJ: 514-09-01-00-2, 11.05.2000.
Statut Općine Posedarje, 07.09.2009, Službeni glasnik Općine Posedarje, br. 3/2009.
Općina Posedarje, www.opcina-posedarje.hr, 20.11.2013.
Miroslav Granić, Denis Martinović: "Plemstvo Kraljevine Dalmacije 1814. - 1918.", Državni rhiv u Zadru i Književni krug Split, Zadar, 2018. pp. 68-73.

Grb Posedarja je u plavom u zlatnoj kruni ukrašenoj crvenim draguljima sjedi srebrna guska crvenog kljuna okrunjena zlatnom krunom i sa zlatnom ogrlicom s privjeskom s medaljonom. Okrunjena guska s medaljonom koja sjedi na kruni čini dio obiteljskog grba i njegov nakit utjecajne zadarske obitelji Begn Posedarski (Begna di Possidaria). Zastava je tamno plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Stolna zastavica okomita je zastava trokutastog kraja s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i ukrštenim zelenim grančicama loze i masline ispod.Povljana

[Povljana] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Povljana]
[Povljana]
[Povljana]
Prihvaćena: 31. ožujka 1998.     Odobrena: 11. lipnja 1998.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome srebrni lik sv. Nikole.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa bijelo obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Povijana je u plavome, srebrni lik Sv Nikole. (Čl. 6, Odluka, 1999.)
Opis zastave: Zastava Općine Povijana je omjera 1:2, plave boje sa bijelo obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 9, Odluka, 1999.)
Izvori: Josip Portada: "Svečano obilježen Dan Općine Povljana", ezadar, Zadarski internet portal, www.ezadar.hr, 23.04.2009.
Odluka o grbu i zastavi Općine Povljana, 31.03.1998, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 4/1998, 01.07.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/14, URBROJ: 512-04-03/1-98-3, 11.06.1998.
Statut Općine Povljana, 09.10.2001, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 7/2001, 10.10.2001.
Statut Općine Povljana, 29.07.2009, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 17/2009, 27.08.2009.
Fotografija grba u Povljani, Nebojša Fadljević, www.pticica.com, 16.06.2008.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.
"Grb i zastava", Općina Povljana, povljana.hr, 09.07.2015.

Grb Povljane je u plavom srebrni stojeći prikaz sv. Nikole s mitom na glavi, desne ruke podignute u blagoslavu, u lijevoj drži tri jabuke na knjizi i biskupski štap. Zastava je svijetlo plava s bijelo obrubljenim grbom u sredini. Iako Odluka kojom su usvojeni simboli propisuje bijeli obrub oko grba u zastavi, koriste se i zastave sa zlatnim obrubom. Svečana zastava je svijetlo plavi gonfalon s tri pravokutna repa, od kojih je srednji duži, sa zlatnim resama uz donji rub, sa zlatno obrubljenim grbom u sredini, imenom općine u dva reda iznad i dvije ukrštene maslinove grančice kao vijenac ispod grba.

Općina je ustrojena 1997. izdvajanjem iz Grada Paga.Preko

[Preko] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Preko]
[Preko] [Preko]
Prihvaćena: 7. veljače 2011.     Odobrena: 5. rujna 2011.
Dizajn: Antonio Grgić, Pikant Marketing, Koprivnica
Odobreni blazon grba: U zlatnome/žutome polju plavi jednojarbolni brod s bijelim trokutastim jedrom i bijelom trokutastom zastavicom na jarbolu koja vijori desno. U glavi štita maslinova grančica s osam zelenih plodova.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Preko je u obliku zlatnog štita. U zlatnome polju je plavi jednojarbolni brod s bijelim trokutastim jedrom , a na jarbolu je bijela trokutasta zastava koja vijori udesno. U glavi štita je maslinova grancica. (Čl. 5, Odluka, 2011.)
Grb Općine je u obliku zlatnog štita. U zlatnome polju je plavi jednojarbolni brod s bijelim trokutastim jedrom, a na jarbolu je bijela trokutasta zastava koja vijori udesno. U glavi štita je maslinova grančica. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Preko je plava sa žuto obrubljenim grbom Općine Preko u sredini. Omjer širine i duţine zastave je 1:2. Grb se nalazi u sredini zastave i zaprema 2/5 širine zastave. (Čl. 6, Odluka, 2011.)
Zastava Općine je plava sa žuto obrubljenim grbom Općine Preko u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Grb se nalazi u sredini zastave i zaprema 2/5 širine zastave. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Statut Općine Preko, 23.06.2009, Službeni glasnik Općine Preko, br. 7/2009, 23.06.2009.
Odluka o grbu i zastavi Općine Preko i obilježavanju Dana Općine, 07.02.2011, Službeni glasnik Općine Preko, br. 1/2011, 07.02.2011.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/11-01-0010, URBROJ: 515-02-03-02/1-11-3, 05.09.2011.
Statut Općine Preko, 18.03.2013, Službeni glasnik Općine Preko, br. 1/2013, 18.03.2013.
"Općina Preko dobila grb i zastavu", 17.11.2011, Općina Preko, opcina.preko.hr, 2011.
"Uhoda zamijenila Šarina na čelu Obala i parkova", 26.02.2016, Općina Preko, www.opcina-preko.hr

Grb Preka je u zlatnom plavi jednojarbolni brod sa srebrnim trokutastim jedrom i bijelim plamencem te u zaglavlju zelena maslinova grančica s osam plodova. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava svijetlo je plavi gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa s kićankama, s grbom u sredini nadvišenim imenom općine zlatnim u luku i u redu te s gramčicama vinove loze i smokve ispod. Grb u svečanoj zastavi razlikuje se u pojedinostima - jedro je prikazano ispred jarbola, a plamenac na vrhu je plave boje. Stolne su zastavice istog temeljnog izgleda, pravokutne s trokutastim krajem.Privlaka

[Privlaka] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Privlaka]
[Privlaka]
Prihvaćena: 10. travnja 2000.     Odobrena: Nepoznato.
Opisi grba: Grb Općine Privlaka je štit plave boje, na sredini se nalazi Morski kojnić srebrene boje okrenut na heraldičku desnu stranu. (Čl. 7, Odluka, 2000.)
Grb Općine Privlaka je povijesni grb Općine Privlaka. Grb je znak morskog konjića. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 1, Izmjene, 2011.)

Opisi zastave: Likovni elementi u zastavi raspoređeni su tako da se čitaju u vertikalnom slijedu - od linije koplja prema donjem rubu. Omjer uže prema dužnoj strani zastave je 1:2. Zastava Općine Privlakaje žute boje s grbom u sredini. Cijeiaje zastava (osim ruba uz koplje) obrubljenaje zlatom s dvije zlatne rese na donjim uglovima ijednom po sredini. (Čl. 10, Odluka, 2000.)
Zastava je žute boje na kojoj se nalazi znak morskog konjića plave boje. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Zastava je žute boje na kojoj se nalazi znak morskog konjića u štitu plave boje. (Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 1, Izmjene, 2011.)

Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Privlaka, 10.04.2000, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 5/2000, 24.07.2000.
Statut Općine Privlaka, 24.09.2001, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 7/2001, 10.10.2001.
Statut Općine Privlaka, 27.01.2006, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 3/2006, 01.02.2006.
Statut Općine Privlaka, 09.07.2009, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 14/2009, 16.07.2009.
Statut Artić d.o.o. za komunalne djelatnosti (Privlaka), 16.09.2009, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 19/2009, 16.07.2009.
Izmjene i dopune Statuta Općine Privlaka, 25.08.2011, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 14/2011, 04.11.2011
Turistička zajednica Općine Privlaka, http://www.privlaka-tz.hr/ 15.08.2006.

Grb Privlake je u plavom srebrni morski konjić. Morski je konjić ili hipokamp znak primorskog položaja Privlake. Zastava je žuta s grbom u sredini. Odluka koja usvaja simbole opisuje zastavu koja je zamišljena kao svečana zastava, sa zlatnim obrubom duž tri vanjske stranice i tri kićanke na dnu, no u uporabi su obične vodoravne zastave. Nema nikakve potvrde o povjesnosti grba, koji je novijeg dizajna. Nespretan opis grba i zastave mijenjao se u pojedinostima u statutima, da bi bio potpuno izbačen 2009., ali ponovo uveden u istom obliku 2011.

Općina Privlaka je izdvojena 1997. iz grada Nina. Često se nazivu dodaje Privlaka kod Nina da bi se razlikovala od Privlake kod Otoka.Ražanac

[Ražanac] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ražanac]
[Ražanac]
Prihvaćena: 27. rujna 2006.     Odobrena: 2. travnja 2007.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome srebrnu/bijelu kulu s otvorenim vratima okružuje osam zlatnih/žutih pčela (3, 2, 3).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: U četvrtastom štitu, u plavom polju u sredini srebrna/bijela kula sa kruništem, prozorom i otvorenim vratima u pratnji roja pčela (8) - (3-2-3) zlatno/žute. (Čl. 7, Prijedlog, 2006.)
Grb Općine je izrađen u četvrtastom štitu, u plavom polju u sredini srebrna/bijela kula sa kruništem, prozorom i otvorenim vratima u pratnji roja pčela (8) - (3-2-3) zlatno/žute. (Čl. 5, Statut, 2014.)

Opisi zastave: Zastava je izrađena u omjeru 1:2 (visina prema dužini) svjetlo plave boje. Grb je smješten na sjecištu dijagonala u sredini zastave. Veličina i smještaj grba su u skladu s naputkom Povjerenstva za davanje odobrenja grba i zastave središnjeg državnog ureda za Upravu. (Čl. 8, Prijedlog, 2006.)
Zastava Općine je izrađena u omjeru 1:2 (visina prema dužini) svjetlo plave boje. Grb je smješten na sjecištu dijagonala u sredini zastave. Veličina i smještaj grba su u skladu s naputkom Povjerenstva za davanje odobrenja grba i zastave središnjeg državnog ureda za Upravu. (Čl. 6, Statut, 2014.)

Izvori: Statut Općine Ražanac, 26.09.2002, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 12/2002, 17.10.2002.
Prijedlog Odluke o opisu i uporabi grba i zastave općine Ražanac, 27.09.2006, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 16/2006, 15.12.2006.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/06-01/62, URBROJ: 515-10/06-07-3, 02.04.2007.
Statut Općine Ražanac, 28.07.2009, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 16/2009, 19.08.2009.
Statut Općine Ražanac, 21.03.2014, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 7/2014, 14.04.2014.
"SDP: Kristina Dušević prva predsjednica ogranka u Ražancu", e-zadar, 08.06.2010, www.ezadar.hr
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.

Grb Ražanca je u plavom srebrna kula s kruništem, prozorom i otvorenim vratima okružena rojem od osam zlatnih pčela, 3-2-3. Ražanac je utvrđen 1507. godine, ali su utvrde većinom uništene već 1570. Tijekom Kandijskog (Kretskog) rata 1645. godine, kada su mjesni muškarci otišli braniti Nin, Ražanac je napadnut, a branile su ga mjesne žene protiv nadmoćnog neprijatelja. Obranu je bodrila i vodila starica baba Nidićka, koja je izvojevala pobjedu bacajući košnice među Turke u zapaljene kuće u podnožju zidina tako da su pčele napale Turke i njihove konje. Motiv grba inspirirala je ta legenda o Nidićki. Kula stoji za Ražanac, a osam pčela simboliziraju osam drugih naselja u općini. Zastava je svijetlo plava s grbom u sredini.
Svečana zastava je svijetlo plavi gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa s kićankama, s grbom u sredini, imenom općine iznad i grančicama masline i vinove loze ispod.Sali

Zastava nepoznata. [Sali]
Prihvaćena: ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Dizajn: Goroslav Oštrić, heraldičar iz Rijeka
Izvori: Brands of the World, www.brandsoftheworld.com (and other vetor logo sites), 10.11.2009.
Statut Općine Sali, 01.08.2001, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 11/2002, 01.10.2002.
Statut Općine Sali, 17.07.2009, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 17/2009, 27.08.2009.

Znak koji se pripisuje općini Sali na Dugom otoku je logo u obliku štita koji prikazuje u ribarski brod na dvije valovite linije, dvije ribe ispod koje plivaju svaka na svoju stranu i u uglu lijevo osmokraka zvijezda te u zaglavlju glagoljicom ispisano SALI (ⰔⰀⰎⰋ). Status ovog znaka je nejasan. Općinski formalno nije usvojila nikakve simbole.Stankovci

[Stankovci] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Stankovci]
Prihvaćena: 26. svibnja 1998.     Odobrena: 7. prosinca 1998.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome zlatna/žuta knjiga preko koje je bijelo pero.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Opis grba: U trokutastom štitu, na plavom polju, zlatna zatvorena knjiga, preko bijelo (srebreno) pero. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Izmjene, 2013; Čl. 5, Statut, 2014.)
Opis zastave: Opis zastave: Zastava je jednobojna, tamno plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1 u skladu sa zakonom. U sredini zastave na, sjecištu dijagonala, nalazi se grb općine, obostrano obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Izmjene, 2013; Čl. 5, Statut, 2014.)
Izvori: Heraldic Art, Rijeka, www.heraldic-art.hr 20.09.2007.
Info Tomislav Šipek prema TV Dnevnik, HRT 1, 20.01.2008.
(Odluka o grbu i zastavi Općine Stankovci, 26.05.1998.) according:
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/26, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 07.12.1998.
Statut Općine Stankovci (pročišćeni tekst), 12.08.2009, Službeni glasnik Općine Stankovci, br. 3/2009, 18.08.2009.
Izmjene i dopune Statuta Općine Stankovci, Službeni glasnik Općine Stankovci, br. 1/2013, 20.03.2013.
Statut Općine Stankovci (pročišćeni tekst), 15.09.2014, Službeni glasnik Općine Stankovci, br. 2/2014, 22.09.2014.

Grb Stankovaca je u plavom zlatna knjiga preko koje je okomito položeno srebrno pero. Zastava je tamno plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.Starigrad

Sjedište: Starigrad Paklenica

[Starigrad] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Starigrad]
[Starigrad]
Prihvaćena: 8. lipnja 1999.     Odobrena: 14. srpnja 1999.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome između srebrnog/bijelog klanca bijela boca.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opisi grba: OPIS GRBA: U poluokruglom štitu na plavom polju bijeli-srebreni stjenoviti klanac, strmih stijena lijevo i desno, gore u sredini bijela-srebrena posuda sa dva rukohvata (starorimska saklena posuda). (Čl. 2, Odluka, 1999.)
Grb Općine Starigrad; opis grba; u poluokruglom štitu na plavom polju bijelo-srebreni stjenoviti klanac, strmih stijena lijevo i desno, gore u sredini bijelo-srebrena posuda s dva rukohvata (starorimska staklena posuda). (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2005; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: OPIS ZASTAVE: Zastava je jednobojne plave boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine, obostrano, obrubljen zlatnom trakom. Zastava se može, pored vodoravnog načina, opisanog u članku 9. ove Odluke isticati i uspravno. (Čl. 9 i 10, Odluka, 1999.)
Zastava Općine Starigrad; opis zastave: zastava je jednobojne plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine, obostrano, obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2005; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Grb i zastava općine Starigrad - spis, Općina Starigrad, 1997-1999.
Povijesni grb Općine Starigad - podaci o postojanju, dopis Hrvatskog državnog arhiva Općini Starigrad, 27.10.1997.
Odluka o donošenju grba i zastave općine Starigrad, 26.11.1998, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 1/1999, 25.01.1999.
Obrazloženje simbola u grbu općine Starigrad, 10.02.1999.
Likovno rješenje grba i zastave Općine Starigrad, Heraldic Art, 29.03.1999.
Zahtjev Ministarstvu uprave za odobrenje grba i zastave Općine Starigrad, 02.04.1999.
Mišljenje Ministarstva uprave, 25.05.1999.
Grb i zastava Općine starigrad, dopis Ministarstvu uprave, 08.06.1999.
Rješenje Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, KLASA: UP/I-017-02/98-01/56, URBROJ: 515-02-01/1-99-6, 14.07.1999.
Statut Općine Starigrad, 04.10.2001, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 7/2001, 10.10.2001.
Statut Općine Starigrad, 31.01.2006, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 3/2006, 01.02.2006.
Statut Općine Starigrad, 09.07.2009, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 16/2009, 19.08.2009.
Statut Općine Starigrad, 28.02.2013, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 4/2013, 07.03.2013.
www.opcina-starigrad.hr 14.10.2007.

Grb Starigrada je u plavom između srebrnih stijena srebrna posuda. Stijene predstavljaju kanjon Paklenica po kojem je općina poznata. Posuda predstavlja starorimsku staklenu posudu, kakve su nađene u rimskom naselju Vegium odmah izvan današnjeg mjesta. Iako Odluka i Statuti opisuju posudu s dva rukohvata, službeni crteži i rješenje Državnog ravnateljstva prikazuju posudu bez rukohvata. Rukohvati su vjerojatno bili prisutni na prvom usvojenom rješenju, a tekst Odluke nije ažuriran kada su promjenjeni crteži. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.


Starigrad, prijedlog 1999.

[Starigrad, prijedlog 1999.] [Prijedlog] 1:2 [Starigrad, prijedlog 1999.]
[Starigrad, prijedlog 1999.]
Prihvaćena: 2. travnja 1999.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Izvori: Grb i zastava općine Starigrad - spis, Općina Starigrad, 1997-1999.
Povijesni grb Općine Starigad - podaci o postojanju, dopis Hrvatskog državnog arhiva Općini Starigrad, 27.10.1997.
Odluka o donošenju grba i zastave općine Starigrad, 26.11.1998, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 1/1999, 25.01.1999.
Obrazloženje simbola u grbu općine Starigrad, 10.02.1999.
Likovno rješenje grba i zastave Općine Starigrad, Heraldic Art, 29.03.1999.
Zahtjev Ministarstvu uprave za odobrenje grba i zastave Općine Starigrad, 02.04.1999.
Mišljenje Ministarstva uprave, 25.05.1999.
Grb i zastava Općine starigrad, dopis Ministarstvu uprave, 08.06.1999.Sukošan

[Sukošan] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sukošan]
[Sukošan] [Sukošan]
Prihvaćena: 8. travnja 1999.     Odobrena: 19. siječnja 1999.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome iz lijeve strane štita izrasta ruka u zlatnom rukavu sa srebrnim perom, u gornjem desnom kutu zlatno sidro.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Sukošan je u trokutastom, srcolikom štitu na plavom polju, iz lijeve strane štita izrasta ruka u zlatnom rukavu sa srebrnim perom - atribut "Sv. Kasijana", u gornjem desnom kutu zlatno sidro - simbol "Zlatne luke" Sukošana. (Čl. 6, Odluka, 1999.)
Grb Općine Sukošan je u plavoj boji, iz lijeve strane štita izrasta ruka u zlatnom rukavu sa srebrnim perom, u gornjem desnom kutu zlatno sidro. (Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava je jednobojna žute boje, dimenzija omjera dužine i širine je 2 : 1, u skladu sa zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine, obostrano, obrubljeno zlatnom trakom. Izuzetno, za vrijeme svečanih prilika (Dana Općine, značajne obljetnice, svečane sjednice), može se koristiti zastava Općine Sukošan izrađena na način srednjovjekovnih gonfalona (svečana zastava općine). Gonfalon je izrađen u skladu sa likovnim rješenjem. Gonfalon je dimenzija 80x160 cm, izrađena od atlasa-svile žute boje. Po rubovima je obrubljen zlatnom trakom, a na dnu 3 (tri) repa ukrašena zlatnim resicama. U sredini gonfalona nalazi se grb Općine Sukošan obrubljen zlatnom trakom. Iznad grba nalazi se polukružno ispisan zlatnim slovima natpis "OPĆINA SUKOŠAN". Ispod grba ucrtane su grančice vinove loze sa lijeve strane spojene sa grančicom masline s desne strane. Pribor za ovjes, nošenje i postavljanje gonfalona sastoji se od mesinganog štapa, zlatnog kordona sa ukrasnim cufićima i mesingane alke, mesinganog koplja za nošenje visine H = 2,8 m i unikatno iskovano postolje, obojano zlatnom bojom. (Čl. 9 i 10, Odluka, 1999.)
Zastava Općine Sukošan je omjera 1:2, žute boje s grbom općine u sredini. (Čl. 5, Statut, 2001.)
Zastava Općine Sukošan je žute boje s grbom općine u sredini. Omjer širine i duţine zastave je 1:2. (Čl. 5, Statut, 2009.)

Izvori: Turistička zajednica općine Sukošan http://www.tzo-sukosan.hr 18.05.2003
Info Tomislav Šipek, osobno opažanje, 10.2003.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/55, URBROJ: 515-02-01/1-99-2, 19.01.1999.
Odluka o grbu i zastavi Općine Sukošan, 08.04.1999, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 4/1999, 03.05.1999.
Statut Općine Sukošan, 23.08.2001, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 5/2001, 17.09.2001.
Statut Općine Sukošan, 06.07.2009, Službeni glasnik Općine Sukošan, br. 4/2009, 07.07.2009.

Grb Sukošana je u plavom štitu ruka izlazi iz lijevog ruba odjevena u zlatno drži srebrno ljevokoso pero te u desnom zaglavlju zlatno sidro. Ruka s perom atribut je sv. Kasijana od Imole, zaštitnika općine po kojem je i dobila ime. Zlatno sidro odnosi se na zaljev u blizini koji se zove Zlatna luka (talijanski Porto d'Oro), koji je danas uređen kao najveća istočnojadranska marina. Zastava je žuta s grbom u sredini. Svečana zastava je žuti gonfalon s tri repa s resama na dnu, s grbom u sredini, imenom općine plavim u dva luka iznad i ukrštenim zelenim grančicama vinove loze s plavim grozdovima i masline ispod. Stolna zastavica prati isti obrazac, okomita s trokutastim krajem, obrubljena plavo, sa zlatnim natpisom i ornamentima.Sveti Filip i Jakov

[Sveti Filip i Jakov] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sveti Filip i Jakov]
[Sveti Filip i Jakov]
Prihvaćena: 19. srpnja 1995.     Odobrena: 25. kolovoza 1995.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: Na plavome preko dvije zlatne/žute grede srebrni/bijeli opatski štap.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa zlatno obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine temelji se na izvorniku iz 1374. godine u obliku reljefa na crkvi sv . Mihovila posvećenoj sv. Roku kao i na župnoj crkvi u Sv. Filipu i Jakovu, te je njegova grafička interpretacija dosljedan i vjerodostojan oblik heraldičkog značenja kako u sadržajnom smislu (simbolika) tako i u morfološkom. a) Temeljni oblik grba predstavlja štit u dnu zašiljen, b) Na plohi štita počevši od 1/3 visine štita protežu se po širini dvije horizontalne trake, c) Isped horizontalnih traka u prvom planu a po visini štita nalazi se tordirani opatski štap, d) u kolorističkoj verziji grb sadrži tri boje i to: - plava boja (ploha štita) simbolizira more, - zlatnožuta (horizontalne trake) simbolizira dostojanstvenost a ujedno obilje, plodnost, - srebrno-bijela boja (tordirani opatski štap) duhovnost odnosno kršćansku tradiciju. (Čl. 6, Odluka, 1995.)
Grb Općine je povijesni grb Općine Sv. Filip i Jakov. Grb je u štitu na plavom polju, u sredini je biskupski štap i dvije žute crte. (Čl. 11, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb Općine je povijesni grb Općine Sveti Filip i Jakov. Grb je u štitu na plavom polju, u sredini je biskupski štap i dvije žute crte. (Čl. 5, Statut, 2014.)

Opisi zastave: Zastava Općine je jednobojna, svijetlo plave boje sa grbom u sredini na sjecištu dijagonala. Kontura grba je obrubljena zlatnim rubom. Zastava je dimenzija omjera dužine i širine 2:1. (Čl. 9, Odluka, 1995.)
Zastava Općine je plave boje. Svečana zastava je jednobojna, plave boje, u sredini je grb Općine. (Čl. 12, Statut, 2001; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2014.)

Izvori: "HDZ u Sv. Filipu i Jakovu i Pakoštanima", 18.11.2007. http://www.ezadar.hr/clanak/hdz-u-sv-filipu-i-jakovu-i-pakostanima/20140
(Statut Općine Sveti Filip i Jakov, Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov, br. 2/1994)
Odluka o grbu i zastavi Općine Sv. Filip i Jakov, 19.07.1995, Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov, br. 2/1995, srpanj 1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/59, URBROJ: 515-04-03/1-95-1, 25.08.1995.
(Statut Općine Sveti Filip i Jakov, Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov, br. 4/1997)
Statut Općine Sveti Filip i Jakov, 12.11.2001, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 11/2001, 24.12.2001.
(Statut Općine Sveti Filip i Jakov, Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov, br. 4/2006)
Statut Općine Sveti Filip i Jakov, 06.08.2009, Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov, br. 2/2009, www.opcina-svfilipjakov.hr, 2012.
Statut Općine Sveti Filip i Jakov (pročišćeni tekst), 14.02.2014, Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov, br. 2/2014, 17.02.2014.

Grb Sv. Filipa i Jakova je u plavom zlatna dvostruka greda i preko nje uspravljen srebrni biskupski štap. Dvije grede simboliziraju dva sveca zaštitnika općine. U svečanoj inačici grb je ukrašen grančicama masline i vinove loze s imenom općine na vrpci. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je svijetlo plavi gonfalon s tri repa pravokutnog kraja sa zlatnim resama, s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i ornamentima grančica masline u postraničnim repovima te loze u srednjem.Škabrnja

[Škabrnja] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Škabrnja]
[Škabrnja] [Škabrnja]
Prihvaćena: 21. lipnja 1999.     Odobrena: 14. srpnja 1999.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome srebrni/bijeli krilati bik sa zlatnom/žutom aureolom leži i pridržava zlatnu/žutu knjigu.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opisi grba: Opis grba: u poluokruglom štitu na plavom polju, srebrni - bijeli krilati bik, sa zlatnom aureolom oko glave leži i pridržava otvorenu zlatnu knjigu. (Čl. 6 ;Odluka, 1999.)
Grb Općine sastoji se od plavog poluokruglog štita na kojemu je srebrno-bijeli krilati bik sa zlatnim krugom (nimbusom) oko glave. Bik sjedi i pridržava otvorenu zlatnu knjigu. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Opis zastave: Zastava je jednobojna crvene boje, dimenzija, omjera dužine i širine: 2:1, u skladu sa zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, obostrano, obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 8, odluka, 1999.)
Zastava Općine je jednobojna, crvene boje, omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine sa zlatnim rubom. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Mario Brkić: "O Škabrnji", http://onyx.globalnet.hr/~mbrkic/Skabrnja/skabrnja.htm, 10.06.2004.
Odluka o grbu i zastavi Općine Škabrnja, 21.06.1999.
Rješenje Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, KLASA: UP/I-017-03/99-01/8, URBROJ: 515-02-01/1-99-2, 14.07.1999.
Statut Općine Škabrnja, 27.03.2013, Službeni glasnik Općine Škabrnja, br. 2/2013, 28.03.2013.

Grb Škabrnje je u plavom srebrni krilati sjedeći bik sa zlatim nimbusom pod prednjim nogama drži otvorenu zlatnu knjigu. Krilati je bik simbol sv. Luke Evangeliste, koji je zaštitnik Škabrnje i kome je posvećena crkva iz XIII. stoljeća. Zastava je crvena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava crveni je gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama, s grbom u sredini, imenom općine iznad i zlatnim grančicama ispod. Stolna zastavica je istog temeljnog izgled s nešto drugačije oblikovanim grančicama.

Prije 1997. ime općine korišteno je u množini Škabrnje.Tkon

[Tkon] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Tkon]
[Tkon] [Tkon]
Prihvaćena: 12. prosinca 1997.     Odobrena: 19. svibnja 1998.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome kos spuštenih krila u kandžama drži srebrnu školjku - kunjku.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: U trokutastom srcolikom štitu u plavom polju je ptica kos (ili ćok u izvornom govoru), prirodno, koso udesno (heraldička desna strana), spuštenih krila, u kandžicama drži srebrnu školju, kunjku. Kos ili ćok simbolizira brdo Ćokovac na kojemu se nalazi i po kojemu se, često, naziva benediktinski samostan sv. Kuzme i Damjana, a koji je najveće kulturno povijesno i duhovno središte u Općini i po kojem je ona prepoznatljiva u Hrvatskoj i svijetu. Kunjka u svom nazivu sadržava riječ "Kun" kako se izvorno izgovara "Tkon" te tako za buduće generacije čuva izvorni naziv Općine i, ujedno, simbolizira tradicionalnu okrenutost Tkonjana moru i podmorju, posebno školjkarstvu. (Čl. 6, Odluka, 1997.)
Grb Općine Tkon: U trokutastom srcolikom štitu u plavom polju je ptica kos (ili ćok u izvornom govoru), prirodno koso udesno, spuštenih krila, u kandžicama drži srebrnu školjku, kunjku. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2006.)
Grb Općine: U trokutastom srcolikom štitu u plavom polju je ptica kos (ili ćok u izvornom govoru), prirodno koso udesno, spuštenih krila, u kandžicama drži srebrnu školjku, kunjku. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine je jednobojna, tamno plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1 u skladu sa propisom. Na sredini zastave u sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, obostrano, visina grba je 2/3 širine zastave. Grb na zastavi obrubljen je žutom trakom. (Čl. 9, Odluka, 1997; Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)
Zastava Općine Tkon je jednobojna, tamno plave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1 u skladu sa propisom. Na sredini zastave u sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, obostrano, visina grba je 2/3 širine zastave. Grb na zastavi obrubljen je žutom trakom. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2006.)

Izvori: Općina Tkon http://www.tkon.hr 18.05.2003
Statut Općine Tkon, 29.06.1997, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 3/1997, 07.1997.
Odluka o grbu i zastavi općine Tkon, 12.12.1997, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 5/1997, 12.1997.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/97-01/31, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 19.05.1998.
Statut Općine Tkon, 27.10.2001, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 8/2001, 14.11.2001.
Statut Općine Tkon, 20.01.2006, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 2/2006, 25.01.2006.
Statut Općine Tkon, 12.08.2009, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 16/2009, 19.08.2009.
Statut Općine Tkon, 25.03.2013, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 6/2013, 02.04.2013.

Grb Tkona je u plavom štitu crni kos zlatnog kljuna i nogu koji stoji na srebrnoj školjci. Kos (u loklanom govoru ćok) simbolizira Ćokovac i benediktinski samostan Sv. Kuzme i Damjana. Školjka kunjka (mušula, Noina lađica, Arca noae L.) objašnjava porijeklo imena mjesta. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.
Stolna je zastavica u obliku svečane zastave, plava s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad njega i u dnu glagoljskim natpisom KUN (ⰍⰖⰐ) – kakav se nalazi u srednjovjekovnim rukopisima koji se još čuvaju u samostanu. Nedavno su zabilježene i stolne zastavice standardnog izgleda, pravokutne s trokutastim repom, na vrhu ime općine u dva luka, ispod grb, ukrštene grančice masline i loze i glagoljski natpis na dnu.

Općina je ustrojena 1997. izdvajanjem iz općine Pašman.Vir

[Vir] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Vir]
[Vir]
Prihvaćena: 20. ožujka 1998.     Odobrena: 25. svibnja 1998.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome na zlatnom tanjuru srebrna glava svetog Ivana Krstitelja.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb je u obliku štita. U plavom polju nalazi se zlatni tanjur s glavom Svetog Ivana Krstitelja koja je srebrne boje. Plavo polje obrubljeno je crnim rubom. (§ 3, Odluka, 1998.)
Grb Općine Vir je povijesni grb Vira (u poluokruglom štitu na plavom polju na zlatnom tanjuru nalazi se srebrna (bijela) glava Svetog Ivana Glavosjeka). (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 9, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava je tamnoplave boje, omjera dužine i širine 2:1 u skladu sa zadanim standardima i sa državnom zastavom. Na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano. Dimenzije grba su 2/3 zastave a obrubljen je zlatnom (žutom) bojom. (§ 3, Odluka, 1998.)
Zastava Općine Vir je tamno plave boje. Na sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine. Dimenzija grba je 2/3 širine zastave. Grb na zastavi obrubljen je zlatnom (žutom) trakom. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 9, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2009.)

Izvori: Odluka (o grbu i zastavi Općine Vir), 20.03.1998, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 4/1998, 01.07.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/68, URBROJ: 515-04-03/1-98-3, 25.05.1998.
Statut Općine Vir, 02.11.2001, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 8/2001, 14.11.2001.
Statut Općine Vir, 04.02.2006, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 6/2006, 07.04.2006.
Statut Općine Vir, 01.08.2009, Službeni glasnik Općine Vir, br. 11/2009, 01.08.2009.
"Dan Općine Vira", Slobodna Dalmacija, 27.08.2006.
Heraldic Art, Rijeka, www.heraldic-art.hr 20.09.2007.

Grb općine Vir je u plavom srebrna glava sv. Ivana Krstitelja na zlatnom pladnju. Svetac se lokalno naziva sv. Ivan Glavosjek i zaštitnik je Vira. Zastava je tamno plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je tamno plavi gonfalon koji završava trokutasto sa zlatnim resama. U sredini je grb općine, iznad njega ime u dva luka, a ispod njega grančice loze. Unatoč tvrdnji statuta, na radi se o povijesnom grbu.Vrsi

Zastava nepoznata. [Vrsi]
Prihvaćena: ?     Odobrena: Nepoznato.
Izvori: TZ Općine Vrsi, www.tz-vrsi.hr, 01.06.2012.
Vrsi Plan mjesta - City Map, TZO Vrsi, www.tz-vrsi.hr, 01.06.2012.
Goran Šimunov: "Gradnja odvodnje za Nin, Privlaku i Vrsi počinje 2014.?", TV VOX, 09.09.2011.
Statut Općine Vrsi, 08.04.2013, Službeni glasnik Općine Vrsi, br. 2/2013, www.vrsi.hr

Grb općine Vrsi prikazuje sv. Mihovila, zaptitnika župe, u plavom štitu obrubljenim bijelo-tirkiznim valovitim uzorkom i nadvišenim zelenim grančicama vinove loze i masline s plavim plodovima.

Općina je ustrojena 2006. izdvajanjem iz grada Nina.Zemunik Donji

[Zemunik Donji] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Zemunik Donji]
[Zemunik Donji] [Zemunik Donji]
Prihvaćena: 19. srpnja 2004.     Odobrena: 2. lipnja 2005.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome sa zlatnim/žutim obrubom, na zelenome tlu srebrna/bijela kula sa zidinama.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom općine u sredini.
Opis grba: Općina Zemunik Donji ima oblik četvrtastog štita. U četvrtastom štitu na plavo-zelenom polju nalazi se bijela stara kula. (Čl. 5, Odluka, 2004.)
Opis zastave: Zastava općine Zemunik Donji je jednobojna, plave boje, dimenzija omjera dužine i širine: 2:1, u skladu sa zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb općine Zemunik Donji, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 7, Odluka, 2004.)
Izvori: Heraldic Art, Rijeka, www.heraldic-art.hr 20.09.2007.
Ezadar, zadarski internet portal, "Proslavljen Dan općine Zemunik Donji", 21.08.2007, http://www.ezadar.hr/clanak/proslavljen-dan-opcine-zemunik-donji
"HDZ – Predizborni skupovi u Benkovcu i Zemuniku Donjem", 11.11.2007. http://www.ezadar.hr/clanak/hdz-predizborni-skupovi-u-benkovcu-i-zemuniku-donjem/19147
Statut Općine Zemunik Donji, 29.12.1997, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 2/1998, 20.03.1998.
Statut Općine Zemunik Donji, 10.12.2001, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 13/2001, 28.12.2001.
Odluka o grbu i zastavi općine Zemunik Donji, 19.07.2004.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/43, URBROJ: 515-10/06-05-4, 02.06.2005.
(Statut Općine Zemunik Donji, 24.01.2006.)
Statut Općine Zemunik Donji, 17.08.2009, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 11/2010, 08.06.2010.
Statut Općine Zemunik Donji, 30.09.2010, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 21/2010, 28.10.2010.
Statut Općine Zemunik Donji, 18.02.2013, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 3/2013, 19.02.2013.
Statut Općine Zemunik Donji (pročišćeni tekst), 11.04.2013, Službeni glasnik Zadarske županije, br. 13/2013, 01.10.2013.

Grb Zemunika Donjeg je srebrna četvrtasta kula sa zidinama s obje strane, gore plavo, dolje zeleno, obrub zlatni. Zastava je tamno plava s grbom u sredini. Svečana zastava je plavi gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa sa zlatnim resama u dnji rub, s grbom u sredini, imenom općine u luku i dva reda iznad i ornamentima u repovima, s lijeva na desno: vinoval loza, hrast i smokva. Stolna zastavica plava je okomita zastavica trokutastog kraja s grbom u sredini nadvišenim imenom općine.[Prethodna stranica: Zadarska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Zadar County - Communities][Slijedeća stranica: Osječko-baranjska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2020 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.