[Prethodna stranica: Zagrebačka županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Zagreb County - Cities][Slijedeća stranica: Zagrebačka županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 30. kolovoza 2021.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Zagrebačke županije. Bilješka: Sjedište uprave je u Zagrebu, koji sam nije dio Županije.

Zagrebačka županija - gradovi


  1. Dugo Selo
  2. Ivanić-Grad
  3. Jastrebarsko
  4. Samobor
  5. Sveta Nedelja
  6. Sveti Ivan Zelina
  7. Velika Gorica
  8. Vrbovec
  9. Zaprešić

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim gradskim dokumentima.
Do 1995. Jastrebarsko, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec imali su status općine, a Velika Gorica i Zaprešić bili su u sastavu Grada Zagreb, dok je Dugo Selo imalo status općine do 1997. godine. Ivanić Grad (tako pisan) je bio dio Sisačko-moslavačke županije do 1997., ranije i sa statusom općine. Od 1997. godine Zagreb opet ima poseban status jednak županiji. Od 2006. godine i Sveta Nedelja ima status grada.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Dugo Selo

[Dugo Selo] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Dugo Selo]
[Dugo Selo] [Dugo Selo]
Prihvaćena: 30. lipnja 1998.     Odobrena: 19. svibnja 1998.
Dizajn: Željko Šegović, akademski slikar, Mala Ostrna
Odobreni blazon grba: U plavome iz podnožja štita izrasta zlatni pastoral, gore desno zlatna šesterokraka zvijezda, a gore lijevo srebrni rastući mjesec.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini.
Opisi grba: Grb grada Dugog Sela u svojoj osnovi sadrži simbole povijesnih obilježja dugoselskog kraja. U plavom, iz podnožja štita izrasta zlatni pastoral, gore desno zlatna šesterokraka zvijezda, a gore lijevo srebrni rastući mjesec. (Čl. 6, Odluka, 1998.)
Grb Grada Dugog Sela u svojoj osnovi sadrži simbole povijesnih obilježja dugoselskog kraja. U plavom, iz podnožja štita izrasta zlatni pastoral, gore desno zlatna šesterokraka zvijezda, a gore lijevo srebrni rastući mjesec. (Čl. 6, Odluka, 2007.)

Opisi zastave: Zastava je omjera 1:2 (jedan naprama dva). Zastava je plave boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini. (Čl. 8, Odluka, 1998.)
Zastava je omjera 1:2 (jedan naprama dva). Zastava je plave boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini. (Čl. 9, Odluka, 2007.)

Izvori: Privremeni statut općine Dugo Selo, 19.11.1993, Službeni glasnik općine Dugo Selo, br. 1/1993, 22.12.1993.
Statut općine Dugo Selo, 21.03.1996, Službeni glasnik općine Dugo Selo, br. 2/1996, 30.03.1996.
Odluka o grbu i zastavi općine Dugo Selo, 21.03.1996, Službeni glasnik općine Dugo Selo, br. 2/1996, 30.03.1996.
Statut Grada Dugo Selo, 05.06.1997, Službeni glasnik grada Dugo Selo, br. 4/1997.
Odluka o grbu i zastavi grada Dugog Sela, 30.06.1998, Službeni glasnik grada Dugog Sela, br. 5/1998, 06.07.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/98-01/4, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 19.05.1998.
Statut Grada Dugog Sela, 05.10.2001, Službeni glasnik grada Dugog Sela, br. 5/2001.
Dugoselska kronika, br. 452, 6. svibnja 2004.
Odluka o grbu i zastavi Grada Dugog Sela, 30.10.2007, Službeni glasnik Grada Dugog Sela, br. 9/2007, 20.11.2007.
Statut Grada Dugog Sela, 28.07.2009, Službeni glasnik Grada Dugog Sela, br. 9/2009, 07.08.2009.
Statut Grada Dugog Sela, 26.02.2013, Službeni glasnik Grada Dugog Sela, br. 1/2013, 01.03.2013.
Statut Grada Dugog Sela (pročišćeni tekst), 28.05.2018, Službeni glasnik Grada Dugog Sela, br. 5/2018, 01.06.2018.
Predstavljanje kandidature Stjepana Štefinovca za gradonačelnika Dugog Sela, SDP Dugo Selo, 11.01.2013, www.youtube.com, 20.08.2014.
Autorova fotografija, Dugo Selo, 09.03.2014.

Grb Dugog Sela je u plavom, iz podnožja štita izrasta zlatni pastoral, gore desno zlatna šestokraka zvijezda, a gore lijevo srebrni rastući mjesec. Biskupski štap odnosi se na sv. Martina Biskupa, a u njemu je prikazan i zvonik dugoselske crkve. Zvijezda i polumjesec elementi su "najstarijeg hrvatskog grba", koji se pojavljuju u mnogim gradskim i obiteljskim grbovima na u Hrvatskoj. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava netipičnog je izgleda, svijetlo plava s tamno plavim i zlatnim rubom, s grbom u sredini i vrpcom ispod njega te devet zlatnih kićanki duž donjeg ruba. Na crvenoj vrpci bijelim je ispisano ime grada. Svijetlo plavo polje bogato je damascirano svijetlo plavim ornamentom, a sadrži iznad grba ispisanu godinu 1209 i natpis "Terra sancti Martini" (Zemlja sv. Martina) ispod. Oba natpisa odnose se na povelju kralja Andrije II. izdanu te godine, kojom templarima daruje "zemlju sv. Martina" - područje na kojem se nalazi današnje Dugo Selo, a što je prvi pisani spomen ovog kraja u izvorima.
U uporabi je zabilježena i okomita zastava s ispisanim imenom grada ispod grba, kao i stolne zastavice sličnog izgleda s bijelim natpisom imena grada u dva reda.

Ranije jedna od općina koje su činile Zagreb, novom administrativnom podjelom 1993. Dugo Selo je dobilo status općine. Status grada dobilo je ponovo 1997.


Dugo Selo, 1996. – 1998.

Prihvaćena: 21. ožujka 1996.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u (ograničenoj) uporabi.
Opis grba: Grb općine Dugo Selo u svojoj osnovi sadrži simbole povijesno-geografskih obilježja Dugoselskog kraja. Na ljubičasto plavom trouglastom (Varjaškom) štitu, desno je crvena mitra sa zlatnim (žutim) križem i trakama, lijevo je srebrna (bijela) guska s crvenim kljunom i nogama, u sredini je zlatni (žuti) osmerokutni zvonik crkve sa zelenom "lukovicom" krova. Srebrna (bijela) valovita greda okružena je zelenim brežuljkom, a dvije srebrne (bijele) niti dijele ga na tri polja. (Čl. 6, Odluka, 1996.)
Opis zastave: Omjer zastave je 1 :2 (jedan prema dva). Grb je smješten u sredini zastave poprijeko na njenu dužu stranu. Zastava je svjetlo plave boje, grb je na njoj obrubljen zlatnim (žutim) rubom. (Čl. 8, Odluka, 1996.)
Napuštena: 30. lipnja 1998.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi općine Dugo Selo, 21.03.1996, Službeni glasnik općine Dugo Selo, br. 2/1996, 30.03.1996.
Odluka o grbu i zastavi grada Dugog Sela, 30.06.1998, Službeni glasnik grada Dugog Sela, br. 5/1998, 06.07.1998.

Prvotno je usvojen grb ljubičasto-plave boje sa zlatnim osmertokutnim zvonikom zelenog "lukovičastog" krova između crvene mitre sa zlatnim križem i vrpcama te srebrne guske crvenog kljuna i nogu i u podnožju na zelenom brijegu srebrna valovita greda okružena dvijema nitima. Zastav a je bila svijetlo plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini.Ivanić-Grad

[Ivanić-Grad] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ivanić-Grad]
Prihvaćena: 13. ožujka 2008.     Odobrena: 24. travnja 2009.
Odobreni blazon grba: U plavome srebrna/bijela kula s otvorenim vratima, desno i lijevo po tri srebrna/bijela ljiljana.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa bijelo obrubljenim grbom općine [sic!] u sredini.
Opisi grba: Na ovalnom štitu osnovnog plavog polja nalazi se kula s tri kruništa i tri rogoza s obje strane kule. Kula i rogozi su bijele boje. (Čl. 6, Odluka, 2008.)
Grb Grada Ivanić-Grada je u obliku ovalnog štita osnovnog plavog polja na kojem se nalaze bijela kula s tri kruništa i tri cvijeta perunike s obje strane kule. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2014; Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava Grada je plave boje. Omjer zastave je 1:2, a u sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb Grada. (Čl. 7, Odluka, 2008.)
Zastava Grada Ivanić-Grada je plave boje, a u sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb Grada Ivanić-Grada. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2014; Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: Ivanić-info Ivanić-Grad On-Line www.ivanic-grad.hr 13.05.2007.
(Statut općine Ivanić-Grad, Službene novine općine Ivanić-Grad, br. 1/85.)
Statut općine Ivanić-Grad, 12.11.1992, Službeni vjesnik, br. 40/1992, 18.11.1992.
Odluka o privremenom ustrojstvu Grada Ivanić-Grada, 21.04.1993, Službeni vjesnik, br. 10/1993, 27.04.1993.
Statut Grada Ivanić-Grada, 28.01.1994, Službeni vjesnik, br. 4/1994, 18.02.1994.
Odluka o grbu i zastavi Grada Ivanić-Grada, 16.09.1994, Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, br. 3/1994.
Odluka o grbu i zastavi Grada Ivanić-Grada, 13.03.2008, Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, br. 3/2008.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/09-01/20, URBROJ: 515-09-02[-09]-3, 24.04.2009.
Statut Grada Ivanić-Grada, 13.07.2009, Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, br. 7/2009, 13.07.2009.
Statut Grada Ivanić-Grada, 18.02.2014, Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, br. 2/2014, 19.02.2014.
Statut Grada Ivanić-Grada (pročišćeni tekst), 27.02.2018, Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, br. 2/2018, 01.03.2018.
"Dan Grada 2011.", Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada, www.tzig.hr
"Dodjeljena su priznanja obrtnicima Ivanić-Grada", Grad Ivanić-Grad, www.ivanic-grad.hr, 30.04.2012.
Korespondencija s Gradom, 17.02.2014.

Grb Ivanić-Grada je u plavom srebrna kula s tri kruništa i po tri rogoza s obje strane. Zastava je plava s grbom u sredini.
Pečat Ivanić-Grad sačuvan je na povelji iz 1664. kružnog oblika u kojem se nalazi zidana kula s kruništem na proširenom temelju otvorenih vrata okužena s obje strane s po tri stabljike rascvjetalih ljiljana. Natpis na pečatu je "S COMMUNIT TATIS DE IVANICH" (pečat općine Ivanić). Ovo prikazuje grad kao utvrdu usred močvara Lonjskog polja.
Novi je grb i pečat uveden 1792. godine kada je osnovana gradska uprava, u početku s njemačkim natpisom "MILITAR-COMMUNITAT FESTUNG IVANIC" (Carsko-kraljevska vojna općina Ivanić). Nakon 1872. natpis je na hrvatskom.
Taj grb je sačuvan u mnogim pečatima na dokumentima te isklesan u kamenu na zgradi gradskog magistrata gdje još stoji. Zadržao je kružni oblik i središnju simboliku kule otvorenih vrata, no na nju je dodan hrvatski grb, nadvišen krunom i križem, kojeg čuvaju dva carska grifona. Natpis na pečatu je "POGLAVARSTVO GRADA IVANIĆ TVRĐE". Ovaj se koristio vjerojatno da pada Austrougarske.
U 20. stoljeću pojavljuje se grb u obliku štita temeljen na predlošku pečata iz 17. stoljeća (npr. Laszowski, 1936), obojan plavo s bijelim elementima. Na zastavi plave podloge taj se pojavljuje u drugoj polovici 20. stoljeća, što je i formalizirano 1994. godine. Odluka središnjeg ureda i novi Statut iz 2009. umjesto rogoza proisuje cvjetove ljiljana odnosno perunike.

Ivanić-Grad je do 1997. u sklopu Sisačko-moslavačke županija, prvo nakratko (do sredine 1993.) sa statusom općine.


Ivanić-Grad, 1994. – 2008.

[Ivanić-Grad, 1994. – 2008.] [Rekonstrukcija] 1:2 [Ivanić-Grad, 1994. – 2008.]
Prihvaćena: 16. rujna 1994.
Opis grba: Grb Grada Ivanić-Grada je kula s tri kruništa i tri stabljike rogoza s obje strane kule, bijele boje na plavoj podlozi. Grb je oblika štita. (Čl. 3, Odluka, 1994.)
Opis zastave: Zastava Grada Ivanić-Grada je plave boje sa bijelim grbom Grada Ivanić-Grada u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Grb je položen okomito u odnosu na dužinu zastave. Obrubljena je bijelom i crvenom trakom. (Čl. 5, Odluka, 1994.)
Napuštena: 13. ožujka 2008.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Grada Ivanić-Grada, 16.09.1994, Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, br. 3/1994.
Odluka o grbu i zastavi Grada Ivanić-Grada, 13.03.2008, Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, br. 3/2008.

Grb Ivanić-Grada propisan 1994. bio je praktično istovjetan današnjem. Zastava je bila propisana plava s bijelim grbom u sredini te obrubljena bijelom i crvenom trakom.Jastrebarsko

[Jastrebarsko] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Jastrebarsko]
[Jastrebarsko]
[Jastrebarsko]
Prihvaćena: 24. listopada 1994.     Odobrena: 19. travnja 1996. (P)
Dizajn: prof. Zdravko Tišljar, akademski slikar i grafičar iz Zagreba, prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: U plavome zlatni/žuti jastreb.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s obrubljenim grbom grada u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Jastrebarsko je povijesni grb Općine Jastrebarskog u obliku štita modre boje u kojem se nalazi u desno okrenut jastreb zlatne (žute) boje. (Čl. 7, Odluka, 1994.)
Grb grada Jastrebarskoga je povijesni grb grada Jastrebarskoga u obliku štita modre boje u kojem se nalazi desno okrenut jastreb zlatne (žute) boje. (Čl. 6, Statut, 2001.)
Grb grada Jastrebarskog je povijesni grb grada Jastrebarskog u obliku štita modre boje u kojem se nalazi u desno okrenut jastreb zlatne (žute) boje. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Grb Grada je povijesni grb grada Jastrebarskog u obliku štita modre boje u kojem se nalazi u desno okrenut jastreb zlatne (žute) boje. (Čl. 6, Odluka, 2009.)

Opisi zastave: Zastava općine Jastrebarsko modre je boje s obrubljenim grbom općine Jastrebarsko u sredini polja čiji je lik okrenut prema koplju zastave. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 10, Odluka, 1994.)
Zastava grada Jastrebarskoga omjeraje 1:2 modre (plave) boje s obrubljenim grbom Grada u sredini. (Čl. 7, Statut, 2001.)
Zastava grada Jastrebarskog omjera je 1:2 modre (plave) boje s obrubljenim grbom grada u sredini. (Čl. 7, Statut, 2009.)
Zastava Grada omjera širine i dužine je 1:2 modre (plave) boje s obrubljenim grbom Grada u sredini. Zastava se postavlja na način da je lik u sredini polja okrenut prema koplju zastave. (Čl. 7, Odluka, 2009.)

Izvori: (Statut općine Jastrebarsko, Službeni vjesnik općine Jastrebarsko, br. 1/85, 3/86, 1/90 i 3/90) prema:
Odluka o izmjeni Statuta općine Jastrebarsko, 19.09.1990, Službeni vjesnik općine Jastrebarsko, br. 7/1990, 19.09.1990.
Statut Općine Jastrebarsko, 14.06.1994, Službeni vjesnik općina: Jastrebarsko, Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Sošice, br. 4/1994, 15.06.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Jastrebarsko, 24.10.1994, Službeni vjesnik općina: Jastrebarsko, Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Sošice, br. 5/1994, 25.10.1994.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Jastrebarsko, 23.01.1996, Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, br. 2/1996, 24.01.1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/94-01/52, URBROJ: 515-04-03/1-96-4, 19.04.1996.
Statut Grada Jastrebarskog, 11.12.1997, Službeni vjesnik Grada Jastrebarsko, br. 7/1997, 12.12.1997.
Statut Grada Jastrebarskog, 27.09.2001, Službeni vjesnik Grada Jastrebarsko, br. 5/2001, 26.10.2001.
Statut Grada Jastrebarskog, 21.07.2009, Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, br. 7/2009, 23.07.2009.
Odluka o grbu i zastavi Grada Jastrebarskog, 20.08.2009, Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, br. 8/2009, 27.08.2009.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Grada Jastrebarskog, 12.10.2017, Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, br. 4/2017, 13.10.2017.
Statut Grada Jastrebarskog, 26.01.2018, Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, br. 1/2018, 27.01.2018.
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936.

Grb Jastrebarskog je u plavom stoji zlatni jastreb. Jastreb po kojem je grad dobio ime nalazi se i u gradskom grbu. Lik se pojavljuje na gradskim pečatima od XVI. stoljeća, a pojavljuje se obojan barem od XVIII. stoljeća. Taj grb obrubljen žutim nalazi se u sredini plave zastave. Plava boja zastavnog polja varira u uporabi, od duboko tamno plave do svijetlo plave slične boji koja se koristi u grbu.
Zabilježeno je i više vrsta stolnih zastavica. Neke su jednake izgledom službenoj zastavi (iako se ističu okomito), dok druge imaju primjereno zakrenuti grb postavljen iznad natpisa imena grada. Boje i ovdje znatno variraju.

Ime grada često se skraćuje u Jaska. Ta praksa je uobičajena još od srednjeg vijeka.


Jastrebarsko, 1990. – 1994.

Prihvaćena: 19. rujna 1990.
Opis grba: Grb općine je slika jastreba s pečata historijskih dokumenata XVI do XVIII stoljeća nacrtanog na bijeloj marami, okruženog sa slovom "J" ispod kojeg piše Jastrebarsko. Ispred glave jastreba nalazi se ploča sa 25 crvenih i bijelih polja. (Čl. 1, Odluka, 1990.)
Opis zastave: Zastava općine je plave boje s općinskim grbom na obje strane i s odnosom dužine prema širini 2,20:1. (Čl. 1, Odluka, 1990.)
Napuštena: 24. listopada 1994.
Izvori: (Statut općine Jastrebarsko, Službeni vjesnik općine Jastrebarsko, br. 1/85, 3/86, 1/90 i 3/90) prema:
Odluka o izmjeni Statuta općine Jastrebarsko, 19.09.1990, Službeni vjesnik općine Jastrebarsko, br. 7/1990, 19.09.1990.

Grb općine usvojen 1990. prikazuje jastreba na bijeloj marami, slovo J iznad imena općine i šahiranim 5×5 crveno-bijelim poljem u uglu. Zastava je bila plava s tim grbom u sredini, razmjera 5:11. Moguće da je ovaj dizajn zamijenio istovjetan koji je na mjestu šahovnice imao petokraku u statutu iz 1985.Samobor

[Samobor] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Samobor]
[Samobor]
Prihvaćena: 28. veljače 2007.     Odobrena: 2. travnja 2007.
Dizajn: Aida Čorbo Grozić i Romano Grozić, Studio Grozić, Samobor
Odobreni blazon grba: U crvenome na pećinastom tlu srebrna kula s kruništem i otvorenim oblim vratima; s obje strane kule trnov grm.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini.
Opisi grba: Grb Grada Samobora jest povijesni grb sastavljen po pravilima heraldike. Grb ima oblik štita i crvene je boje. Na polju štita na srebrno-bijelo pečenastom [sic!] tlu nalazi se srebrno-bijela kula s kruništem. S obje strane kule nalazi se trnov grm crne boje. (Čl. 1, Statutarna odluka, 2007; Čl. 6, Statut, 2009.)
Opis grba: Grb Grada Samobora ima oblik štita i crvene je boje. Na polju štita na srebrno-bijelo pečinastom tlu nalazi se srebrno-bijela kula. Kula ima obla otvorena vrata, a završava kruništem. Sa svake strane kule nalazi se trnov grm crne boje. (Čl. 7, Odluka, 2007.)
Grb Grada Samobora jest povijesni grb sastavljen po pravilima heraldike. Grb ima oblik štita i crvene je boje. Na polju štita na srebrno - bijelom pečenastom [sic!] tlu nalazi se srebrno – bijela kula s kruništem. S obje strane kule nalazi se trnov grm crne boje. (Čl. 6, Statut, 2012.)
Grb Grada Samobora (dalje u tekstu: grb) ima oblik štita i crvene je boje. Na polju štita na srebrno - bijelo pečenastom tlu nalazi se srebrno - bijela kula. Kula ima obla otvorena vrata, a završava kruništem. Sa svake strane kule nalazi se trnov grm crne boje. (Čl. 4, Odluka, 2016.)

Opisi zastave: Zastava Grada Samobora omjera 1:2 bijele je boje. U sredini zastave s obje strane nalazi se grb Grada Samobora i obrubljen je žutom bojom. (Čl. 1, Statutarna odluka, 2007; Čl. 6, Statut, 2009.)
Opis zastave: Zastava Grada Samobora je bijele boje. U sredini zastave s obje strane nalazi se grb Grada Samobora koji je obrubljen žutom bojom. Omjer širine i dužine zastave Grada je 1:2. (Čl. 8, Odluka, 2007.)
Zastava Grada Samobora omjera je 1:2 i bijele je boje. U sredini zastave s obje strane nalazi se grb Grada Samobora i obrubljen je žutom bojom. (Čl. 6, Statut, 2012.)
Zastava Grada Samobora (dalje u tekstu: zastava) bijele je boje. U sredini zastave s obje strane nalazi se grb Grada Samobora koji je obrubljen žutom bojom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 5, Odluka, 2016.)

Izvori: (Statut Grada Samobora, Službene vijesti Grada Samobora, 1/1993, 1/1994, 1/1995, 9/1998 i 2/2001.)
Statut Grada Samobora, 05.06.2002, Službene vijesti Grada Samobora, br. 4/2002
Statut Grada Samobora (pročišćeni tekst), 03.04.2006, Službene vijesti Grada Samobora, br. 2/2006, 11.04.2006.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Samobora, 28.02.2007, Službene vijesti Grada Samobora, br. 1/2007, 12.03.2007.
Odluka o pečatu, grbu i zastavi Grada Samobora, 28.06.2007, Službene vijesti Grada Samobora, br. 4/2007, 29.06.2007.
Statut Grada Samobora, 24.05.2016, Službene vijesti Grada Samobora, br. 3/2016, 25.05.2016.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/07-01/15, URBROJ: 515-10/06-07-3, 02.04.2007.
Statut Grada Samobora - pročišćeni tekst, 24.08.2009, Službene vijesti Grada Samobora, br. 6/2009, 26.08.2009.
Statut Grada Samobora - pročišćeni tekst, 19.11.2012, Službene vijesti Grada Samobora, br. 7/2012, 29.11.2012.
Odluka o pečatu, grbu i zastavi Grada Samobora, 11.02.2016, Službene vijesti Grada Samobora, br. 1/2016, 12.02.2016.
Laszowski, E. Prilog k hrvatskoj sfragistici, Viestnik Hrvatskog arheološkog društva, 1895., pp. 120-136.
"Samobor", izdanje odbora za proslavu 700-godišnjice Samobora kao slobodnog i poveljenog trgovišta 1242. - 1942.; pretisak 2004.
Nenad Kobasić: "Grad Samobor je otkupio prava na svoj vizualni identitet iz 2003. i raspisao taxi koncesiju", Glasnik Samobora i Svete Nedjelje, 02.10.2006.

Grb Samobora je u crvenom na srebrnom pečinastom tlu srebrna kula s kuništem između dva crna trnova grma. Zastava je bijela sa žuto obrubljenim grbom u sredini.
Samoborski grb zasniva se na gradskom pečatu koji je sačuvan iz 16. stoljeća, okrugao istog sadržaja okružen natpisom S(igillum) COM(m)V(n)ITATIS DE ZAMOBOR. Pečat je 1525. godine potvrdio kralj Ljudevit II, a isto i Ferdinand I. 1528. godine. Pečat iz 18. stoljeća tek je u pojedinostima drugačiji. Godine 1909. kraljevski je zemaljski arhiv izdao potvrdu o izgledu grba, prema kojoj je: Pozadina štita crvena; na gromadi pećina kula od bielog kamena sa svodjenim ulazom i otvorenim vratima. Nad vratima su 3, a u I. katu 4 prozora. Lievo i desno uz kulu je grana sa zlatnim i zelenim grančicama. Na vrhu kule je razdieljeno krunište. U nekim povijesnim prikazima grb ima i plavu boju štita.
U uporabi su stolne zastavice okomitog oblika s grbom u sredini.

Za vrijeme karnevala, koji u Samoboru ima dugu tradiciju, u Samoboru se ističe zastava na kojoj je prikazana svraka, simbol samoborskog karnevala. Svraka se ponekad vidi i ukomponirana u samoborski grb tijekom karnevala.
U drugoj polovici XX. stoljeća, do 1993. godine, Samobor je bio općina u sastavu Grada Zagreba.


Samobor, 199x. – 2007.

[Samobor, 199x. – 2007.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Samobor, 199x. – 2007.]
[Samobor, 199x. – 2007.]
Prihvaćena: ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: Grb Grada Samobora ima oblik štita i crvene je boje. Na polju štita nalazi se kula na kamenom brijegu. Kula ima otvorena vrata, tri prozora, a završava krunom s tri otvora. Sa svake strane kule nalazi se zlatna vitica sa sedam zelenih izdanaka, a svaki izdanak s tri lista. Brijeg i kula bijele su boje. Iznad kule nalazi se natpis Samobor, a ispod brijega godina 1242. Štit je obrubljen tankim rubom zlatne boje. (Čl. 6, Statut, 2002; Čl. 6, Statut, 2006.)
Opis zastave: Zastava Grada Samobora bijele je boje. U sredini zastave s obje strane nalazi se grb Grada Samobora. (Čl. 6, Statut, 2002; Čl. 6, Statut, 2006.)
Napuštena: 28. veljače 2007.
Izvori: Razglednica, Turistička zajednica Grada Sambora, bez datuma (ca. 1997.) Copyright TZGS.
Dragutin Feletar; Zoran Stiperski: ”Samobor - grad povijesti, obrta i fašnika”, Hrvatski zemljopis, broj 42, rujan 1999., 26 - 39.
Statut Grada Samobora, 05.06.2002, Službene vijesti Grada Samobora, br. 4/2002
Statut Grada Samobora (pročišćeni tekst), 03.04.2006, Službene vijesti Grada Samobora, br. 2/2006, 11.04.2006.

Grb Samobora zasniva se na starom gradskom pečatu koji prikazuje kulu između razlistanih grana. Iznad kule je naziv grada, a ispod godina 1242. kada je grad dobio status slobodnog i kraljevskog grada. Zastava je bijela s grbom u sredini. Korištena je i u vertikalnoj inačici.


Samobor, 1756.

[Samobor, 1756.] [Normal] 1:1~
Izvori: Ivanka Brekalo (ur.): "Arhivska građa za povijest Samobora : XIII-XIX. stoljeće : povodom obilježavanja 750. godišnjice Samobora", Samoborski muzej, Samobor, 1993.
Ivanka Brekalo: "Iz pismohrane samoborskog muzeja: Samoborske zastave kroz stoljeća - 'Varošku zastavu u muzikom sprevajali…'", Samoborski Glasnik, 02.03.2002.
Feletar, Dragutin (ur.): "Samobor : u povodu 762. obljetnice grada Samobora" (pretisak 1943.), Gradska knjižnica Samobor, Meridijani, Samobor, 2004.

Samoborske zastave spominju se u dokumentima još u XVII. stoljeću, kada su korištene dvije zastave, jedna za isticanje na gradskom trgu i druga za "koja se nosila u rat". Sačuvana je zastava iz 1756. godine, za koju se smatra da je izrađena prema ovim ranijima.
Zastava je izrađena od crvene damascirane svile posuta zlatnim ružama. Na aversu prikazan je dvoglavi crni orao, obje su mu glave okrunjene, sa zlatnim kljunovima, nimbusima i kandžama u kojima drži u desnoj žezlo, a u lijevoj mač, a između glava je zlatna vladarska jabuka. Na prsima je grb grada u zlatnoj kartuši: u crvenom srebrna kula izrasta iz stijne i u zaglavljau srebrni inicijali "MT" (Marija Terezija). Pred vratima kule stoji stražar u oklopu. Štit je nadvišen krunom i okružen plavom ovalnom vrpcom u kojoj je zlatni natpis "Sigillum Communitatis Szamobor" (Pečat Općine Samobor". Duž koplje je u plavoj kartuši ispisano u četiri reda. "Vexillvm privilegiati oppidi / oppidanorvm expensis ivdex / 17. Civivm Szamobor 56. / F. F." (Zastava građana privilegiranog grada troškom sudca Grada Samobora, 1756, F. F.) Zastava je obrubljena s tri vanjske strane nizom crvenih i bijelih polja. Reverse također sadrži ruže u polju, a prikazuje raspetog Isusa, s natpisom uz koplje "Salvator Mvndi salva nos" (Spasitelju svijeta spasi nas). Zastava se čuva u gradskom muzeju Samobor.
Ovo je bila svečana zastava koja se vješala za vrijeme izbora, drugih značajnih događaja i crkvenih godova (kako je dokumentirano 1830.), a čini se da se koristila sve do 1918. pa i kasnije.
Samoborski muzej čuva i još nekoliko zastava, kao što je zastava Kraljevine Hrvatske korištena na instalacijskoj svečanosti bana Levina Raucha 1869. godine i nekoliko cehovskih zastava.Sveta Nedelja

[Sveta Nedelja] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sveta Nedelja]
[Sveta Nedelja]
[Sveta Nedelja]
Prihvaćena: 17. rujna 2013.     Odobrena: 16. travnja 2014.
Dizajn: Aida i Romano Grozić i Mišel Kovačić, Studio Grozić, Samobor
Odobreni blazon grba: U plavome polju tri srebrna/bijela isprepletena prstena (1, 2).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom grada u sredini.
Opis grba: Opis grba: Grb Grada Svete Nedelje ima oblik štita i plave je boje. Na polju štita nalaze se tri međusobno isprepletena prstena bijele boje. Prstenovi su, kao i štit, obrubljeni crnom bojom. Međusobno isprepleteni bijeli prstenovi simboliziraju Presveto trojstvo, koje je od važnog povijesnog značaja za Grad Svetu Nedelju. Dan Presvetog trojstva svečano se slavi kao gradski blagdan. (Čl. 6, Odluka, 2013.)
Opis zastave: Opis zastave: Zastava Grada Svete Nedelje je bijele boje. U sredini zastave s obje strane nalazi se grb Grada Svete Nedelje koji je obrubljen crnom bojom. Omjer širine i visine zastave Grada je 2:1. (Čl. 7, Odluka, 2013.)
Izvori: (Statut Općine Sveta Nedelja, Službeni glasnik Općine Sveta Nedelja, br. 4/94 i 11/97.)
Statut Općine Sveta Nedelja, 27.09.2001, Glasnik Zagrebačke županije, br. 19/2001, 28.10.2001.
Statut Grada Sveta Nedelja, 02.10.2006, Glasnik Grada Svete Nedelje, br. 5/2006, 03.10.2006.
Statut Grada Sveta Nedelja, 14.07.2009, Glasnik Grada Svete Nedelje, br. 9/2009, 15.07.2009.
Povijesni grb Grada Seveta Nedelja - podaci o postojanju, dopis Hrvatskog državnog arhiva Gradu Sveta Nedelja, 26.02.2013.
Odluka o grbu i zastavi Grada Svete Nedelje, 17.09.2013, Glasnik Grada Svete Nedelje, br. 6/2013, 18.09.2013.
"Održana 03. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje", Grad Sveta Nedelja, www.grad-svetanedelja.hr, 18.09.2013.
Edi Kirschenheuter: "Novi grb i zastava Grada Svete Nedelje", Radio Samobor, www.radiosamobor.hr, 18.09.2013.
"Mijenjaju se grb i zastava grada", www.sventv.info, 2013.
"Sotonizam, političko - dizajnerski analfabetizam ili obična krađa?" (D.K.), Glasnik SSN, www.samoborskiglasnik.net, 18.09.2013.
Zahtjev za odobrenje grba i zastave Grada Svete Nedelje, dopis Gradonačelnika Grada Sveta Nedjelja Ministarstvu uprave, 25.09.2013.
Info Anja Blažina Boljević, Grad Sv. Nedjelja, 07.12.2013.
Statut Grada Sveta Nedelja, 09.04.2013, Glasnik Grada Svete Nedelje, br. 3/2013, 10.04.2013.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/13-01/40, URBROJ: 515-02-02-01/1-14-04, 16.04.2014.
Glasnik Grada Svete Nedelje, br. 7/2015, 17.07.2015.

Grb Svete Nedelje je u plavom tri isprepletena srebrna prstena, jedan i dva. Ova tri prstena, poznati kao trikvetra (trolisni čvor), simbol su Presvetog Trojstva, a tumače se i kao simboli raskrsnice puteva, gospodarstva, ljudi, veza i suradnje. Zastava je bijela s grbom u sredini.
Odobrena zastava je plava, moguće kao pogreška u prijepisu. No, u uporabi su konzistentno bijele zastave. Prvotno objavljeno likovno rješenje imalo je manju pogrešku u preplitanju prstenova (najdonji preplet je bio obrnut), no kasnije je to ispravljeno i rabi se ovdje prikazana inačica.
Stolne su zastavice okomite s grbom u sredini i imenom grada u jednom redu iznad i dva ispod njega.

Sveta Nedelja dobila je status grada 2006. godine, prije toga ime općine pisalo se Sveta Nedjelja.


Sveta Nedjelja, oko 1999. – 2013.

[Sveta Nedjelja, oko 1999. – 2013.] [Povijesna] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sveta Nedjelja, oko 1999. – 2013.]
Prihvaćena: oko 1999. ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Napuštena: 17. rujna 2013.
Izvori: Informacija Tomislav Šipek, 03.01.2003.
Statut Grada Sveta Nedelja, 02.10.2006, Glasnik Grada Svete Nedelje, br. 5/2006, 03.10.2006.
Statut Grada Sveta Nedelja, 14.07.2009, Glasnik Grada Svete Nedelje, br. 9/2009, 15.07.2009.

Grb Svete Nedelje prikazuje župnu crkvu Presvetog Trojstva i Oko Stvoriteljevo. Zastava je bijela s grbom u sredini.


Sveta Nedjelja, inačica

[Sveta Nedjelja, inačica] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sveta Nedjelja, inačica]
Prihvaćena: oko 1999. ?     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Napuštena: 17. rujna 2013.
Izvor: Turistička zajednica Grada Sveta Nedelja, 2008.

Grb istog temeljnog dizajna uz manje umjetničke razlike i s ranijim oblikom imena "Sveta Nedjelja" se još ponekad koristi - nije jasno radi li se o ranijem službenom grbu prije 2006. kada se koristilo ovakvo ime općine, ili je ovo neslužbena inačica koja se koristi samo zato što je bila dostupna.Sveti Ivan Zelina

[Sveti Ivan Zelina] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Sveti Ivan Zelina]
[Sveti Ivan Zelina]
Prihvaćena: 28. rujna 2005.     Odobrena: 2. lipnja 2005.
Dizajn: Lada Vlainić, Zagreb, temeljem povijesnog grba
Odobreni blazon grba: U crvenome iznad srebrnog/bijelog polumjeseca zlatna/žuta šesterokraka zvijezda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini.
Opis grba: Grb Grada Sv. Ivana Zeline je crveni zaobljeni štit na kojem se u gornjem dijelu nalazi zlatna/žuta šesterokraka zvijezda, a u donjem ispod zvijezde je smješten srebrni/bijeli polumjesec položen kracima prema gore. (Čl. 6, Odluka, 2005.)
Opis zastave: Zastava je omjera 1:2 (jedan naprama dva). Zastava je bijele boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini. (Čl. 8, Odluka, 2005.)
Izvori: (Statut Grada Svetog Ivana Zeline, Zelinske novine, broj 3/1996, 8/1998, 2/2001, 3/2001.)
(Statut Grada Svetog Ivana Zelina, Zelinske novine, br. 8/2001, 7/2002, 10/2004, 1/2006.)
Zaključak o odabiru likovnog rješenja grba i zastave Grada Svetog Ivana Zeline, 15. prosinca 2004, Zelinske novine, br. 14/04, 15.12.2004, str. 52.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/05-01/3, URBROJ: 515-10/06-05-3, 02.06.2005.
Odluka o grbu i zastavi Grada Sv. Ivana Zeline, 28.09.2005, Zelinske novine, br. 14/05, 28.09.2005, str. 11-12.
Statut Grada Svetog Ivana Zeline - pročišćeni tekst, 20.03.2006, Zelinske novine, br. 3/2006, 20.03.2006, str. 1-16.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Svetog Ivana Zeline, 13.07.2009, Zelinske novine, br. 9/2009, 13.07.2009, str. 2-6.
Statut Grada Svetog Ivana Zeline - pročišćeni tekst, 20.10.2009, Zelinske novine, br. 11/2009, 20.10.2009, str. 2-17.
Statut Grada Svetog Ivana Zeline - pročišćeni tekst, 13.09.2013, Zelinske novine, br. 12/2013, 13.09.2013, str. 2-25.
Statut Grada Svetog Ivana Zeline - pročišćeni tekst, 27.11.2018, Zelinske novine, br. 20/2018, 27.11.2018.
"Doigravanje u Sv. Ivanu Zelini", 06.-07.02.2016, Hrvatski hokejski savez, www.hhs-chf.hr, 06.09.2016.

Grb Zeline je u crvenom zlatna šestokraka zvijezda iznad srebrnog polumjeseca. Grb se pojavljuje neobojen 1848. u gradskom pečatu, iako je grad dobio prava već 1328. godine, ranija uporaba grba nije zabilježena. U boji se pojavljuje tek 1936. u knjizi Laszowskog. Ponovo je usvojen 2005. godine iako je i prije toga neslužbeno korišten. Alternativna inačica grba pojavljuje se (neslužbeno?) tijekom 90-ih, grb raskoljen s likom Svetog Ivana desno i lijevo sa zvijezdom i polumjesecom. Zastava je usvojena 2005., bijela sa žuto obrubljenim grbom u sredini.
U uporabi je zabilježena i okomita zastava s crveno ispisanim imenom grada iznad i ispod grba.Velika Gorica

[Velika Gorica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Velika Gorica]
[Velika Gorica] [Velika Gorica]
Prihvaćena: 4. prosinca 1997.     Odobrena: 5. prosinca 1997.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crnom polju srebrni/bijeli bik (tur) u borbenom položaju drži srebrnu/bijelu zgradu sa crvenim krovom (turopoljska vijećnica); gore desno tri zlatne/žute šesterokrake zvijezde (1, 2), lijevo rastući srebmi/bijeli mjesec.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini.
Opisi grba: Grb Grada Velike Gorice ima oblik srcolikog štita: u crnom polju srebrni/bijeli bik (tur) u borbenom položaju drži srebrnu/bijelu zgradu sa crvenim krovom (turopoljska vijećnica); gore desno tri zlatne/žute šestokrake zvijezde (1/2), lijevo rastući srebrni/bijeli mjesec. (Čl. 1, Odluka o izmjenama, 1997.)
Grb Grada Velike Gorice ima oblik srcolikog štita. Na crnom polju je srebrni bik (tur) koji drži srebrnu turopoljsku vijećnicu s crvenim krovom, gore desno su tri zlatne šestokrake zvijezde, lijevo srebrni polumjesec. (Grb i zastava grada, 2007.)

Opisi zastave: Zastava Grada Velike Gorice pravokutnog je oblika s omjerom duljine stranice dva prema jedan. Zastava je crvene boje sa grbom Grada Velike Gorice u sredini na sjecištu dijagonala. Grb je obrubljen zlatno-žutim rubom. (Čl. 6, Odluka o izmjenama, 1997.)
Zastava Grada Velike Gorice pravokutnog je oblika s mjerom duljine stranice dva prema jedan. Zastava je crvene-bordo boje s grbom Grada Velike Gorice u sredini na sjecištu dijagonala. Grb je obrubljen zlatno-žutim rubom. (Grb i zastava grada, 2007.)

Izvori: Novine i prometni znakovi, 1998.
http://jagor.srce.hr/čmarkruz/VG.html (28. 11. 1998.)
(Statut općine Velika Gorica, Službene novine općine Velika Gorica 3/82 i 8/84)
Odluka o javnim priznanjima općine Velika Gorica, 29.10.1986, Službeni glasnik grada Zagreba, 39/1986, 2811.1986.
Odluka o izmjeni Statuta općine Velika Gorica, 29.12.1990, Službeni glasnik grada Zagreba, 41/1990, 31.12.1990.
Odluka o grbu i zastavi Grada Velike Gorice, 22.07.1997. Službeni glasnik Grada Velike Gorice, br. 5/1997, 22.09.1997.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/97-01/22, URBROJ: 515-04-03/1-97-5, 05.12.1997.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Grada Velike Gorice, 04.12.1997. Službeni glasnik Grada Velike Gorice, br. 1/1998, 08.01.1998.
Grb i zastava Grada, Grad Velika Gorica www.gorica.hr 13.05.2007.
(Statut Grada Velike Gorice, Službeni glasnik Grada Velike Gorice, br. 4/1998, 6/2000 i 3/2001.)
Statut Grada Velike Gorice, 14.11.2006, Službeni glasnik Grada Velike Gorice, br. 17/2006, 15.11.2006.
Statut Grada Velike Gorice, 28.07.2009, Službeni glasnik Grada Velike Gorice, br. 10/2009, 29.07.2009.
Statut Grada Velike Gorice, 06.03.2013, Službeni glasnik Grada Velike Gorice, br. 1/2013, 07.03.2013.
Statut Grada Velike Gorice (pročišćeni tekst), 08.11.2018, Službeni glasnik Grada Velike Gorice, br. 2/2019, 01.02.2019.

Grb je na crnom štitu srebrno propinjuće govedo koje drži zgradu skupštine s crvenim krovom, praćen u vrhu desno s tri zlatne zvijezde, 1:2, i lijevo srebrnim polumjesecom. Govedo je danas izumrle vrste tur (Bos primigenius) koje je živjelo u Turopolju (području oko Velike Gorice), i po kojem je područje dobilo ime. Turopoljska vijećnica, danas muzej, prepoznatljiv je simbol grada. Tri zvijezde i polumjesec preuzeti su iz grba Plemenite općine Turopoljske koji je dodijelio 1737. kralj Karlo III. Zastava je crvena, s grbom u sredini uokvirenim zlatnožutim rubom. Crvena boja zastave izabrana je kao podsjećanje na crvene zastave turopoljskog plemstva.
Grb i zastava su usvojeni 22. srpnja 1997. u ponešto drugačijem dizajnu, te kratko vrijeme korišteni, ali su ubrzo promijenjeni u ovaj današnji izgled. Prvo službeno isticanje zastave bilo je održano 13. prosinca 1997. na Sv. Luciju, dan zaštitnice grada, kada je već možda korišten današnji izgled.
Stolne zastavice su okomite s grbom u sredini i imenom grada bijelim u dva reda ispod ili žutim u dva luka iznad.

Velika Gorica bila je općina u sastavu grada Zagreba. Od 1993. zasebna općina, a 1995. godine dobiva status grada.


Velika Gorica, 1997.

[Velika Gorica, 1997.] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Velika Gorica, 1997.]
Prihvaćena: 22. srpnja 1997.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Opis grba: Grb Grada Velike Gorice ima oblik srcolikog štita, raskoljen u sredini. Desno u crvenom polju je srebrni bik (tur) u borbenom položaju, a lijevo u plavom polju u sredini je srebrna turopoljska vijećnica s crvenim krovom; gore desno su tri zlatne šestokrake zvijezde; lijevo srebrni polumjesec; dolje srebrna greda. (Čl. 7, Odluka, 1997.)
Opis zastave: Zastava Grada Velike Gorice pravokutnog je oblika s omjerom duljine stranice dva prema jedan. Zastava je crvene-bordo boje sa grbom Grada Velike Gorice u sredini na sjecištu dijagonala. Grb je obrubljen zlatno-žutim rubom. (Čl. 14, Odluka, 1997.)
Napuštena: 4. prosinca 1997.
Izvori: Novine i prometni znakovi, 1997.
Odluka o grbu i zastavi Grada Velike Gorice, 22.07.1997. Službeni glasnik Grada Velike Gorice, br. 5/1997, 22.09.1997.

Prvousvojeni izgled grba i zastave Velike Gorice sastojao se od istih elemenata. Grb je raskoljen, desno u crvenom uspravljeni bik, lijevo u plavom vijećnica nadvišena s tri zlatne zvijezde i srebrnim polumjesecom te sa srebrnom gredom u dnu. Zastava je tamno crvena sa zlatno-žuto obrubljenim grbom u sredini.


Velika Gorica, 1990.

[Velika Gorica, 1990.]
[Okomita] [Povijesna] [Tehnički crtež] 1:2 [Državna zastava na kopnu]

Prihvaćena: 20. prosinca 1990.
Opis grba: Grb općine Velika Gonica je uspravan modri štit u kojem se ističe srebrni toranj koji stoji u Lukavcu, sa kruništem učvršćenim crvenim krovom na vrhu kojeg se nalazi nataknuta oklopljena ruka s isukanom sabljom. Toranj se nalazi na zelenoj livadi, sa zatvorenim vratnrna te drvenim mostom spuštenim preko jarka a proviđen sa četiri okrugla prozora. Iz dva gornja prozora vire dva željezna topa. Toranj okružuju dva naoruža na vojnika u crvenom ruhu, zlatnih pojasa s čizama i sa s[i?]vim plaštevima. Na vrhu štita blistaju s desne strane tri zlatne šestokrake zvijezde postavljene u obliku piramide, a s lijeve zlatni mjesec u rastu. Nad štitom se nalazi okrunjena turnirska kaciga, nad kojom stoji također okriunjen crni orao, koji drži u pandžama dvije razvijene zastave, od kojih desna prikazuje grb kraljevdne Hrvatske, a lijeva grb Slavonije. Plaštevi su s desna zlatni i modri, a s lijeva srebrni i crveni. (Čl. 5, Odluka o izmjeni, 1990.; Čl. 1, Odluka o sadržaju, 1990.)
Opis zastave: Zastava općine Velika Gorica je modre boje te ima s jedne strane grb općine Velika Gorica, a s druge lik Svete Lucije. Obrubljena je resama zlatno-žute boje. Odnos širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 5, Odluka o izmjeni, 1990; Čl. 2, Odluka o sadržaju, 1990.)
Napuštena: 22. srpnja 1997.
Izvori: (Odluka o sadržaju, obliku i upotrebi grba i zastave općine Velika Gorica, Službene novine općine Velika Gorica 4/70 i 6/76)
Odluka o izmjeni Statuta općine Velika Gorica, 20.12.1990, Službeni glasnik grada Zagreba, 41/1990, 31.12.1990.
Odluka o sadržaju, obliku i upotrebi grba i zastave općine Velika Gorica, 20.12.1990, Službeni glasnik grada Zagreba, 41/1990, 31.12.1990.

Općina je 1990. godine, još uvijek u sastavu Grada Zagreba, zamijenila svoj grb i zastavu iz 1970-ih i usvojila novi grb i zastavu, temeljene na povijesnim simbolima Plemenite općine Turopoljske: u plavome na zelenom brijegu između dva stražara u crvenim odorama srebrni toranj s kruništem i crvenim krovom na vrhi kojega je srebrno oklopljena povijesna ruka koja drži sablju; gore desno tri zlatne zvijezde (1, 2) i lijevo zlatni polumjesec. Na kackgi nakit: crni orao zlatn okrunjen drži u kandžama desno grbovnu zastavu Hrvatske i lijevo Slaovnije. Plašt plavo-zlatno i crveno-srebrno.
Zastava je plava s grbom u sredini na aversu i likom sv. Lucije na reversu, sa zlatnim resama.Vrbovec

[Vrbovec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Vrbovec]
[Vrbovec]
Prihvaćena: 4. ožujka 1996.     Odobrena: 10. srpnja 1996.
Dizajn: Tomislav Goluban, dipl. ing. arh. Iz Zagreba
Odobreni blazon grba: U plavome na zelenom brijegu zlatna/žuta kula, lijevo i desno crno orlovo krilo.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje s grbom grada u sredini.
Opis grba: Grb Grada Vrbovca na svojoj osnovi sadrži elemente povijesnih grbova dviju značajnih hrvatskih porodica, Zrinski i Patačić, vezanih uz grad Vrbovec. Na poluokruglom štitu obojenom u plavu boju na zelenom brijegu u doljnjoj trečini štita u sredini grba nalazi se zlatno-žuta kula s crvenim trokutastim krovom. Sredinom kule po vertikali nalaze se dva prozora ispod kojih su vrata. Prozori su crne boje kao i vrata, koja su obrubljena žutim konturama. Lijevo i desno od kule na plavoj pozadini nalazi se po jedno crno orlovo krilo. (Čl. 6, Odluka, 1996.)
Opis zastave: Zastava Grada Vrbovca pravokutnog je oblika s omjerom duljine stranica jedan prema dva i kopljem uz kraću stranicu. Na bijeloj (srebrnoj) podlozi u sredini zastave nalazi se grb Grada Vrbovca na 1/9 udaljenosti od gornjeg i donjeg ruba zastave. (Čl. 8, Odluka, 1996.)
Izvori: Natječajna dokumentacija Tomislav Goluban. Stolna zastavica usvojenog rješenja.
(Statut općine Vrbovec, Službeni vjesnik općine Vrbovec, br. 5/86.)
Rješenje o komisiji za grb Vrbovca, 28.02.1989, Službeni vjesnik, br. 8/1989, 17.03.1989.
Odluka o grbu općine Vrbovec, 14.04.1989, Službeni vjesnik, br. 19/1989, 17.05.1989.
Statut Općine Vrbovec, 08.04.1994, Glasnik Zagrebačke županije, br. 6/1994, 08.08.1994.
Statut Grada Vrbovca, 22.11.1995, Glasnik Zagrebačke županije, br. 6/1996, 22.04.1996.
(Odluka o grbu i zastavi Grada Vrbovca, 04.03.1996.), prema:
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/92-01/19, URBROJ: 515-04-03/1-96-1, 10.07.1996.
Odluka o grbu i zastavi grada Vrbovca, 23.09.1996, Glasnik Zagrebačke županije, br. 16/1996, 24.09.1996.
Statut Grada Vrbovca (pročišćeni tekst), 05.03.2001, Glasnik Zagrebačke županije, br. 4/2001, 30.3.2001.
Statut Grada Vrbovca, 29.10.2001, Glasnik Zagrebačke županije, br. 22/2001, 30.11.2001.
Statut Grada Vrbovca, 14.07.2009, Glasnik Zagrebačke županije, br. 3/2010, 11.02.2010.
Statut Grada Vrbovca - pročišćeni tekst, 09.10.2013, Glasnik Zagrebačke županije, br. 32-II/2013, 26.11.2013.
Statut Grada Vrbovca, 31.01.2018, Glasnik Zagrebačke županije, br. 8/2018, 09.03.2018.

Grb Vrbovca je u plavom na zelenom brijegu zlatna kula crvenog krovišta između dva crna krila. Rješenje se temelji na prijedlogu koje je na natječaj održan u studenom 1995, a kombinira elemente obiteljskih grbova dvije najznačajnije vrbovačke velikaške obitelji (koje su bile značajne i šire u Hrvatskoj) - Zrinskih i Patačića od Zajezda. Oba grba sadrže crna krila, a kula je daljnja modifikacija grba Zrinskih. Zastava je bijela s grbom u sredini. Stolna zastavica je okomita s nešto većim grbom i nad njim crno ispisanim imenom grada.


Vrbovec, 1989. – 1990.

Prihvaćena: 14. travnja 1989.
Opis grba: Grb općine Vrbovec ima oblik štita u čijem su središnjem dijelu na bijeloj podlozi stilizirani u plavoj boji kula i detalj grba obitelji Zrinski (krila). Oko kule i krila prikazan je u crvenoj i plavoj boji razvoj privrede. U donjem dijeu štita u crvenoj boji obostrano je omeđeno sa dvije polukružne pune linije klasje žita što izrasta iz hrastovog lista plave boje. U gornjem dijelu u dva reda polukružno stiliziran je zid crvene boje kojega omeđuje detalj zupčanika plave boje, a oko zupčanika su izvedena crveno-bijela šahovska polja. Sve predočene simbole objedinjuje i povezuje crvena petokraka zvijezda izvedena u gornjem dijelu u sredini stiliziranog zida, zupčanika i srednjeg crvenog šahovskog polja, tako da je u rasporedu boja prisutna jugoslavenska zastava. Iznad svih izvedenih simbola ispisan je plavim velikim slovima naziv »VRBOVEC«, koji je kao i cijeli štit omeđen punom plavom linijom. (Čl. 1, Odluka, 1989.)
Napuštena: 1990.
Izvori: (Statut općine Vrbovec, Službeni vjesnik općine Vrbovec, br. 5/86.)
Rješenje o komisiji za grb Vrbovca, 28.02.1989, Službeni vjesnik, br. 8/1989, 17.03.1989.
Odluka o grbu općine Vrbovec, 14.04.1989, Službeni vjesnik, br. 19/1989, 17.05.1989.

Grb je prikazivao u bijelom polju plavu kulu i krila, okružena crvenim i plavim prikazima razvoja privrede, crvenim klasjem koje izrasta iz plavog hrastvog lista, u zaglavlju zaobljeni crveni zid/zupčanik i crveno-bijela šahirana polja. Među njima crvena petokraka zvijezda s podlogom čini jugoslavensku zastavu. Iznad svega ispisano plavim ime općine i sve obrubljeno plavom linijom.Zaprešić

[Zaprešić] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Zaprešić]
[Zaprešić] [Zaprešić]
Prihvaćena: 24. rujna 1996.     Odobrena: 15. listopada 1996.
Dizajn: Vladimir Buzolić Stegu, grafički dizajner iz Zagreba
Odobreni blazon grba: Srebrno/bijeli plavi koso inverzni križ.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom grada u sredini.
Opisi grba: Grbovni štit je pravi [sc. plavi] s dijagonalno inverznim bijelim (srebrnim) križem. (Čl. 6, Odluka, 1996.)
Grb Grada je plavi štit s dijagonalno inverznim bijelim (srebrnim) križem. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2008; Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Grada Zaprešića pravokutnog je oblika s omjerom duljine stranice dva prema jedan i kopljem uz kraću stranicu. Zastava je žute (zlatne) boje. U sredini zastave je grb Grada Zaprešića, visine 1,60:1 naspram duljini kraće stranice. (Čl. 8, Odluka, 1996.)
Zastava Grada pravokutnog je oblika s omjerom duljine stranice dva prema jedan i kopljem uz kraću stranicu. Zastava je žute (zlatne) boje. U sredini zastave je grb Grada, visine 1,60:1 naspram duljini kraće stranice. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2008; Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)

Izvori: (Statut općine Zaprešić, 28.02.1974., Službene novine općine Zaprešić 1/74.)
Statut općine Zaprešić, 25.02.1982, Službeni glasnik grada Zagreba, 16/1982, 21.06.1982.
Statut Grada Zaprešića, 30.11.1995, Glasnik Zagrebačke županije, br. 2/1996, 28.03.1996.
Odluka o grbu, zastavi, slovoliku (logotipu) i Danu Grada Zaprešića, 24.09.1996, Glasnik Zagrebačke županije, br. 18/1996, 12.12.1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/61, URBROJ: 515-04-03/1-96-1, 15.10.1996.
Statut Grada Zaprešića, 22.11.2001, Glasnik Zagrebačke županije, br. 24/2001, 24.12.2001.
Statut Grada Zaprešića (pročišćeni tekst), 07.04.2008, Službene novine Grada Zaprešića, br. 2/2008, 15.04.2008.
Statut Grada Zaprešića, 14.07.2009, Službene novine Grada Zaprešića, br. 4/2009, 15.07.2009.
Statut Grada Zaprešića (pročišćeni tekst), 31.10.2013, Službene novine Grada Zaprešića, br. 6/2013, 10.12.2013.
Autorovo zapažanje, fotografije zastava istaknutih u Zaprešiću, 1997.
Stolna zastavica Zaprešića, oko 1997., autorova zbirka
Korespondencija s gradskom službom, 12.02.2014.

Grb Zaprešića opisuje se heraldičkim jezikom ovako preko raščetvorenog plavog i srebrnog (polja) križ u izmijenjenim bojama odnosno u ne baš najsretnije odabranom službenom blazonu kao srebrno-plavi koso inverzni križ. Zastava je žuta s grbom u sredini. Prema nepotvrđenoj priči, na izbor žute boje zastave utjecala je posjeta pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj 1994. Koriste se i okomite inačice zastave, a kao stolne zastavice zabilježene su s grbom pomaknutim prema gornjem dijelu. Grb je na zastavama u pravilu bez plavog obruba, no na nekim jeftinijim tiskanim ručnim zastavicama zabilježen je i grb s orbubom.

Zaprešić je bio općina u sastavu grada Zagreba. Od 1993. zasebna općina, a 1995. godine dobiva status grada.[Prethodna stranica: Zagrebačka županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Zagreb County - Cities][Slijedeća stranica: Zagrebačka županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2021 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.