[Prethodna stranica: Zagrebačka županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Zagreb County - Communities][Slijedeća stranica: Krapinsko-zagorska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 15. rujna 2020.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Zagrebačke županije. Bilješka: Sjedište uprave je u Zagrebu, koji sam nije dio Županije.

Zagrebačka županija - općine


 1. Bedenica
 2. Bistra
 3. Brckovljani
 4. Brdovec
 5. Dubrava
 6. Dubravica
  • Hruševec Kupljenski, 1992. – 1995.
 7. Farkaševac
 8. Gradec
 9. Jakovlje
 10. Klinča Sela
 11. Kloštar Ivanić
 12. Krašić
 13. Kravarsko
 14. Križ
 15. Luka
 16. Marija Gorica
 17. Orle
 18. Pisarovina
 19. Pokupsko
 20. Preseka
 21. Pušća
 22. Rakovec
 23. Rugvica
 24. Stupnik
 25. Žumberak
  • Sošice, 1992. – 1995.

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim općinskim dokumentima.
Do 1995. Jastrebarsko, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec imali su status općine, a Velika Gorica i Zaprešić bili su u sastavu Grada Zagreb, dok je Dugo Selo imalo status općine do 1997. godine. Ivanić Grad (tako pisan) je bio dio Sisačko-moslavačke županije do 1997., ranije i sa statusom općine. Od 1997. godine Zagreb opet ima poseban status jednak županiji. Od 2006. godine i Sveta Nedelja ima status grada.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Bedenica

[Bedenica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Bedenica]
[Bedenica]
Prihvaćena: 15. svibnja 2007.     Odobrena: 28. rujna 2007.
Odobreni blazon grba: U plavome iz podnožja štita izrasta biljka narcis s bijelim cvijetom, gore desno zlatna/žuta šesterokraka zvijezda lijevo srebrni/bijeli polumjesec.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb: U plavome iz podnožja štita izrasta biljka narcis, gore desno zlatna/žuta šestokraka zvijezda, gore lijevo srebrni/bijeli polumjesec. (Čl. 3, Statutarna odluka, 2007.)
Opis zastave: Zastava omjera 1:2, žute je boje s grbom Općine u sredini. (Čl. 3, Statutarna odluka, 2007.)
Izvori: Općina Bedenica www.bedenica.hr, 13.05.2007.
Info Dražen Bedeković, 14.05.2007.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Općine Bedenica (prijedlog), 2007.
Opis simbola na grbu Općine Bedenica, (2007)
Info Krunoslav Hublin, načelnik Općine Bedenica, 31.05.2007.
(Statut Općine Bedenica, Glasnik Općine Bedenica, br. 2/2001 i 3/2003.)
Statut Općine Bedenica, 30.01.2006, Glasnik Općine Bedenica, br. 1/2006, 30.01.2006.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Općine Bedenica, 15.05.2007.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/07-01/47, URBROJ: 515-10/06-07-3, 28.09.2007.
Statut Općine Bedenica, 20.08.2009, Glasnik Općine Bedenica, br. 6/2009, 20.08.2009.
Statut Općine Bedenica, 31.01.2018, Glasnik Općine Bedenica, br. 1/2018, 31.01.2018.
"Grb Benedice", Krunoslav Hublin (ur.): Bedenica Godišnjak 2009., Općina Bedenica, Bedenica, 2009. str. 22.
"Općina Bedenica ima punu podršku Zagrebačke županije", Prigorje.hr, 16.06.2014.

Grb Bedenice je u plavome iz podnožja štita izrasta biljka narcis, gore desno zlatna šestokraka zvijezda, gore lijevo srebrni polumjesec. Cvijet sunovrata ili narcisa izabran je kao slikovna predstava općine, jer se ovaj naziva bedenicom u kajkavskim narječjima (a i u slovenskom), ovaj prikazan je bijeli narcis (Narcisus poeticus). Sunovrat je simbol smrti i sadi se na grobovima, pa je tako dvostruko primjeren, jer je bedenička župa posvećena Svim svetim. No to je i simbol novog života i plodnosti te sna. Zvijezda i polumjesec dodaju k simbolici sviju svetih, naznačujući nebesa, ali to su i simboli koji se nalaze na mnogim hrvatskim grbovima - državnim, gradskim, crkvenim i obiteljskim već od početaka heraldičke ere.
Zastava je žuta s grbom u sredini. Stolna zastavica je okomita inačica trokutastog slobodnog kraja.

Bedenica se 1995. godine izdvojila iz Grada Svetog Ivana Zeline.


Bedenica, prijedlog 2006.

Bez zastave. [Prijedlog] [Bedenica, prijedlog 2006.]
Izvor: Općina Bedenica www.bedenica.hr, 10.07.2006. i 13.05.2007.

Općina je objavila prijedlog grba koji je razmatrala za usvajanje: u plavom na zelenom brijegu srebrna utvrđena crkva sa zvonikom i crvenim krovom s njezine lijeve strane srebrni most ispod kojeg prolazi plavi potok koji vijuga ljevokoso preko brijega. Prikazana je Crkva Svih Svetih koja potječe iz XIII. stoljeća, a u XVIII. stoljeću je znatno utvrđena. Potok se također zove Bedenica. Prijedlog nije dobro prihvaćen, a jednako ga je vjerojatno odbilo i državno povjerenstvo. Novi prijedlog objavljen je 2007. godine, da bi uskoro potom bio i formalno usvojen.Bistra

Sjedište: Poljanica Bistranska

[Bistra] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Bistra]
[Bistra]
Prihvaćena: 17. listopada 2002.     Odobrena: 25. rujna 2003.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnome/bijelome iznad 6 plavih kapljica (3, 2, 1) crvena zlatno/žuto okovana knjiga na kojoj su tri zlatne/žute jabuke.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Bistra […] ima izgled trokutastog štita u čijem gornjem dijelu srebrnog polja se nalazi po rubovima zlatom okovana knjiga sa tri zlatne jabuke, a u donjem dijelu šest plavih kapljica (3 -2-1) s bijelim odsjajem. (Čl. 2, Odluka, 2002.)
Grb Općine ima oblik trokutastog štita u čijem gornjem dijelu srebrnog polja se nalazi po rubovima zlatom okovana knjiga sa tri zlatne jabuke, a u donjem dijelu šest plavih kapljica (3-2-1) s bijelim odsjajem. (Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Službena zastava Općine Bistra je jednobojna, tamnoplave boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano obrubljen zlatnožutom trakom. (Čl. 3, Odluka, 2002.)
Zastava Općine je jednobojna, tamnoplave boje. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano obrubljen zlatnožutom trakom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: (Statut Općine Bistra, Službeni glasnik Općine Bistra, br. 14/2001.)
Prigorski Kaj, mjesečnik Grada Zaprešića, 2003.
Općina Bistra http://www.bistra.hr 10.09.2003.
Odluka o donošenju grba i zastave (Općine Bistra), 17.10.2002, Službeni glasnik Općine Bistra, br. 17/2002.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/0065, URBROJ: 514-09-01-03-4, 25.09.2003.
Statut Općine Bistra, 07.07.2009, Službeni glasnik Općine Bistra, br. 5/2009, 30.10.2009.
Statut Općine Bistra, 12.03.2013, Službeni glasnik Općine Bistra, br. 1/2013, 10.04.2013.
Statut Općine Bistra, 31.01.2018, Službeni glasnik Općine Bistra, br. 1/2018, 01.02.2018.
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o donošenju grba i zastave, 15.10.2019, Službeni glasnik Općine Bistra, br. 5/2019, 16.10.2019.

Grb općine Bistra je u srebrnom polju crveno uvezana knjiga okovana zlatno na kojoj su tri zlatne jabuke i u dnu šest plavih kapljica, tri, dva i jedna srebrnog odsjaja. Knjiga se odnosi na 150-godišnju tradiciju školstva u Bistri. Tri jabuke su oznaka zaštitnika Bistre, sv. Nikole. Šest kapljica predstavljaju šest naselja u općini, ali i dočaravaju ime Bistra. Zastava je tamno plava sa zlatnožuto obrublejnim grbom u sredini. Svečana zastava je plavi gonfalon s trokutastim krajem sa zlatnim resama. Iznad grba je naziv općine, a ispod su grančice hrasta i lipe.

Bistra je bila dio Zagreba do 1995. kada je dobila status općine. Do 2008. sjedište je općine bilo u naselju Donja Bistra.Brckovljani

[Brckovljani] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Brckovljani]
[Brckovljani]
Prihvaćena: 21. svibnja 2010.     Odobrena: 2. lipnja 2010.
Dizajn: Antonio Grgić, Pikant marketing, Koprivnica
Odobreni blazon grba: U zlatnome/žutome polju u zelenome sniženom šiljku zlatni/žuti kalež, gore desno crveni templarski križ, lijevo plavi grozd s dva zelena lista na peteljci.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Opis Grba općine Brckovljani: U zlatnome/žutome polju u zelenome sniženom šiljku zlatni/žuti kalež, gore desno crveni templarski križ, lijevo plavi grozd s dva zelena lista na peteljci. (Čl. 3, Statutarna odluka, 2010.)
Opis zastave: Opis zastave Općine Brckovljani: Zastava je crvena sa zlatno/žuto obrubljenim grbom u sredini. (Čl. 4, Statutarna odluka, 2010.)
Izvori: Statut Općine Brckovljani, 06.08.1997, Službeni glasnik Općine Brckovljani, br. 7/1997, 30.09.1997.
Statut Općine Brckovljani, 19.09.2001, Službeni glasnik Općine Brckovljani, br. 5/2001, 11.10.2001.
Odluka o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga grba i zastave Općine Brckovljani, 02.05.2002. Službeni glasnik Općine Brckovljani, br. 5/2002, http://www.brckovljani.hr 20.10.2002.
Natječaj za likovno i grfičko rješenje grba i zastave Općine Brckovljani, 06.05.2003, Službeni glasnik Općine Brckovljani, br. 4/2003, 30.05.2003.
Odluka o grbu i zastavi općine Brckovljani, 19.05.2004, Službeni glasnik Općine Brckovljani, br. 4/2004, 02.06.2004.
"Općina Brckovljani dobila grb i zastavu", Dugoselska kronika, br. 450, 20. 03. 2004 http://www.brckovljani.hr 20.04.2004.
Statut Općine Brckovljani, 16.07.2009, Službeni glasnik Općine Brckovljani, br. 3/2009, 07.08.2009.
Statutarna odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Brckovljani, 21.05.2010, Službeni glasnik Općine Brckovljani, br. 07/2010, 25.08.2010.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/04-01/29, URBROJ: 515-02-01-01/2-10-6, 02.06.2010.
Statut Općine Brckovljani, 28.03.2013, Službeni glasnik Općine Brckovljani, br. 6/2013, 03.04.2013.
Statut Općine Brckovljani, 31.01.2018, Službeni glasnik Općine Brckovljani, br. 1/2018, 01.02.2018.
Nenad Haleuš Mali: "Sjednica Vijeća Općine Brckovljani: Statutarnom odlukom utvrđen novi grb i zastava Brckovljana", Dugosleska kronika, br. 531, 26.05.2010.
B. Heni: "Općina Brckovljani dobila grb i zastavu", Vjesnik, 29.05.2010.
Korespondencija s Općinom, 3.11.2010.

Grb Brckovljana je u zlatnom polju u zelenome sniženom šiljku zlatni kalež, gore desno crveni templarski križ, lijevo plavi grozd s dva zelena lista na peteljci. Zastava je crvena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava okomita je crvena zastava zlatnog obruba i resa uz donji rub. U sredini je žuto obrubljeni grb, iznad njega bijeli natpis u liniji OPĆINA i ispod u luku BRCKOVLJANI.
Po usvajanju simbola 2004. i njihovog odbijanja od strane središnjih vlasti, ovi su redizajnirani prema heraldičkim pravilima, uz zadržavanje simbolizma.


Brckovljani, 2004. – 2010.

[Brckovljani, 2004. – 2010.]
[Brckovljani, 2004. – 2010.]
[Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 19. svibnja 2004.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: Grb se sastoji od štita sa dva polja - žute i zelene boje dijagonalno odvojenih na kojima se u sredini nalazi križ bijele boje koji simbolizira templare kao povijesno obilježje područja Općine Brckovljani. Preko križa postavljen je kalež tamnije žute boje koji predstavlja kvalitetno vinogorje ovog kraja. U gornjem desnom uglu, na polju žute boje, nalazi se klas žita sa trinaest zrna, a u donjem lijevom zelenom polju nalazi se grozd sa trinaest bobica. (Čl. 6, Odluka, 2004.)
Opis zastave: Zastava je omjera 1:2 (jedan naprama dva). Zastava je crvene boje, a na sredini se nalazi grb općine. Ispod grba nalazi se naziv Općine Brckovljani ispisan žutom bojom pisanim slovima. (Čl. 8, Odluka, 2004.)
Napuštena: 21. svibnja 2010.
Izvori: Odluka o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga grba i zastave Općine Brckovljani, 02.05.2002. Službeni glasnik Općine Brckovljani, br. 5/2002, http://www.brckovljani.hr 20.10.2002.
Natječaj za likovno i grfičko rješenje grba i zastave Općine Brckovljani, 06.05.2003, Službeni glasnik Općine Brckovljani, br. 4/2003, 30.05.2003.
Odluka o grbu i zastavi općine Brckovljani, 19.05.2004, Službeni glasnik Općine Brckovljani, br. 4/2004, 02.06.2004.
"Općina Brckovljani dobila grb i zastavu", Dugoselska kronika, br. 450, 20. 03. 2004 http://www.brckovljani.hr 20.04.2004

U svibnju 2002. općina je osnovala povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga grba i zastave Brckovljana. U svibnju 2004. usvojeni su novi grb i zastava. Usvojen je grb bio koso razdijeljen u zlatno i zeleno, preko svega je srebrni malteški križ i preko njega zlatni kalež, gore lijevo je klas žita i dolje desno grozd. Grozd i klas imaju po 13 bobica koje predstavljaju 13 sela koje sačinjavaju općinu. Malteški križ podsjeća na važnosti Ivanovaca za razvoj Brckovljana, a kalež na proizvodnju vina koja je razvijena u ovom kraju. Usvojena je zastava bila crvena s grbom u sredini i imenom općine ispod.Brdovec

[Brdovec] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Brdovec]
[Brdovec]
Prihvaćena: 21. travnja 1998.     Odobrena: 3. srpnja 1998.
Dizajn: Drago Jančić i Slavko Bratić, učitelji likovne kulture iz Brdovca i Marije Gorice te Dragutin Grgas, akademski kipar iz Zaprešića
Odobreni blazon grba: U plavome na zelenome brijegu zlatni lik Sv. Vida u zlatnom kotlu na crvenim plamenovima vatre.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Brdovec ima klasični oblik štita. U središnjem dijelu, na plavoj pozadini, nalazi se kotao i sv. Vid zlatne boje na crvenim plamenovima vatre. U bazi štita je zeleno brdo. (Prilog Odluke, 1998.)
Grbovni štit je klasični. U središnjem dijelu, na plavoj pozadini nalazi se kotao u kojem je sv. Vid zlatne boje na crvenim plamenovima vatre. U bazi štita je zeleno brdo. (Čl. 6, Odluka, 1998. [2000.])

Opisi zastave: Općina ima obilježja: državna, tj. zastava je zastava Republike Hrvatske. (Čl. 6, Statut, 1994.)
Zastava Općine Brdovec pravokutnog je oblika s omjerom duljine stranice dva prema jedan i kopljem uz kraću stranicu. Zastava je svijetlo plave boje. U sredini zastave je grb Općine Brdovec. (Čl. 8, Oduka, 1998. [2000.])

Izvori: Stjepan Laljak ed. "Brdovečki zbornik", Matica Hrvatska, Zaprešić, 2002.
Statut Općine Brdovec, 14.06.1994, Glasnik Županije zagrebačke, broj 10/1994, 31.12.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Brdovec, 21.04.1998, Glasnik Zagrebačke županije, br. 17/2000, 22.10.2000. [sc. 22.11.2000.]
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/18, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 03.07.1998.
Statut Općine Brdovec, 20.09.2001, Glasnik Zagrebačke županije, br. 17/2001, 10.10.2001.
Statut Općine Brdovec (pročišćeni tekst), 24.10.2006, Glasnik Općine Brdovec, br. 25/2006, 19.12.2006.
Statut Općine Brdovec, 01.10.2009, Glasnik Općine Brdovec, br. 4/2009, 21.10.2009.
Statut Općine Brdovec, 27.03.2013, Glasnik Općine Brdovec, br. 3/2013, 28.03.2013.
Foto Wikipedia Commons, Suradnik13, 2008.

Grb Brdovca je u plavom na zelenom brijegu na crvenoj vatri stoji sv. Vid u zlatnom kotlu. Zeleni brijeg aludira na ime mjesta Brdovec. Sv. Vid zaštitnik je župe i općine, a prema legendi nakon mučenja bačen je u kotao vrelog ulja. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. U uporabi je zabilježena i okomita inačica.
Prvim općinskim statutom propisana je uporaba državne zastave kao općinske.Dubrava

[Dubrava] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Dubrava]
Prihvaćena: grb 14.06.1994; zastava 16.05.1995.     Odobrena: 7. srpnja 1995. (P)
Odobreni blazon grba: U modrome na zelenome jelen u skoku.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 svijetlo zelene boje s grbom Općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Dubrava ima oblik štita, u sredini štita na modroj podlozi na zelenom tlu nalazi se lik jelena u skoku na desno. (Čl. 3, Odluka, 1994.)
Grb Općine Dubrava je povijesni grb, koji na štitu sadržava lik jelena na travi u skoku na desno, na nebo plavoj podlozi. (Čl. 6, Statut, 2001.)
Grb Općine Dubrava je povijesni grb koji na štitu sadržava lik jelena na travi u skoku na desno, na nebo plavoj podlozi. (Čl. 5, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava općine Dubrava je jednobojna, odnosno svijetlozelene boje, s grbom općine Dubrava u sredini zastave. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 2, Odluka, 1995.)
Zastava Općine Dubrava je zelene boje sa svake strane u sredini zastave sadržava grb Općine. (Čl. 7, Statut, 2001.)
Zastava Općine Dubrava je zelene boje sa grbom Općine Dubrava sa obje strane. (Čl. 6, Statut, 2009.)

Izvori: Općina Dubrava, www.opcina-dubrava.hr, 13.12.2008
E. Laszowski: Grbovi Jugoslavije, Kava Hag, Zagreb 1934.
Statut Općine Dubrava, 06.05.1994, Glasnik Županije zagrebačke, br. 3/1994, 17.06.1994.
Odluka o grbu općine Dubrava, 14.06.1994, Glasnik Županije zagrebačke, br. 6/1994, 08.08.1994.
Odluka o zastavi općine Dubrava, 16.05.1995, Glasnik Županije zagrebačke, br. 6/1995, 23.06.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/21, URBROJ: 515-04-03/1-95-1, 07.07.1995.
Statut Općine Dubrava, 04.09.2001, Glasnik Zagrebačke županije, br. 17/2001, 10.10.2001.
Statut Općine Dubrava, 20.07.2009, Glasnik Zagrebačke županije, br. 20/2009, 10.08.2009.

Grb Dubrave je u plavom na zelenom tlu jelen u skoku. Grb se pojavljuje u pečatu iz 1636. kada je Dubrava bilo trgovište pod upravom zagrebačkih biskupa. Kolorirana inačica pojavljuje se u grbovniku Laszowskog. Zastava je zelena s grbom u sredini.

Treba razlikovati Općinu Dubrava kod Vrbovca od bivše općine Dubrava koja je bila dio grada Zagreba.Dubravica

[Dubravica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Dubravica]
[Dubravica]
Prihvaćena: 16. srpnja 1998.     Odobrena: 26. listopada 1998.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnome biljka mesožderka s dvije bodljikave hvataljke i dva bijela cvijeta i pupoljka.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: U poluokruglom štitu, na srebrnom polju, ZELENA (endemska) BILJKA MESOŽDERKA U dnu: lijevo i desno po jedna bodljikava hvataljka Gore: u vrhu stabljike dva bijela cvijeta i dva pupoljka. (Čl. 5, Odluka, 1998.)
Grb općine Dubravica u poluokruglom štitu, na srebrnom polju sadrži zelenu (endemsku) biljku mesožderku, a u dnu lijevo i desno nalazi se po jedna bodljikava hvataljka. Gore u vrhu stabljike nalaze se po dva bijela cvijeta i dva pupoljka. (Čl. 7, Statut, 2009.)
Grb Općine ima oblik poluokruglog štita, na srebrnom polju sadrži zelenu (endemsku) biljku mesožderku, a u dnu lijevo i desno nalazi se po jedna bodljikava hvataljka. Gore u vrhu stabljike nalaze se po dva bijela cvijeta i dva pupoljka. (Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava je jednobojna tamnoplave boje, dimenzija omjera, dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonale nalazi se grb Općine, obostrano obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 7, Odluka, 1998.)
Zastava općine Dubravica je jednobojna tamnoplave boje, dimenzija omjera, dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonale nalazi se grb Općine, obostrano obrubljen zlatnom trakom. Svečana izvedba službene zastave ima po rubu zlatnožute trake obostrano. (Čl. 8, Statut, 2009.)
Zastava Općine je jednobojna tamnoplave boje, dimenzija omjera, dužine i širine 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonale nalazi se grb Općine, obostrano obrubljen zlatnom trakom. Svečana izvedba službene zastave ima po rubu zlatnožute trake obostrano. (Čl. 7, Statut, 2013; Čl. 7, Statut, 2018.)

Izvori: Puhački orkestar Rozga, Dubravica, http://www.orkestar-rozga.hr 10.06.2004.
Odluka o grbu, zastavi i svečanoj zastavi Općine Dubravica, 16.07.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/45, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 26.10.1998.
Općina Dubravica, www.dubravica.hr 29.03.2008.
Statut Općine Dubravica, 09.07.2009, Službeni glasnik Općine Dubravica, br. 2/2009, 24.07.2009.
Statut Općine Dubravica, 27.03.2013, Službeni glasnik Općine Dubravica, br. 1/2013, 27.03.2013.
Statut Općine Dubravica, 30.01.2018, Službeni glasnik Općine Dubravica, br. 1/2018, 30.03.2018.

Grb Dubravice je u srebrnom polju zelena rosika s dvije bodljikave hvataljke i s dva srebrna cvijeta i dva pupoljka. Rosika (lokalno ime rozga, latinski Drosera rotundifolia) je zaštićena endemska biljka mesožderka koja raste na području općine. Zastava je plava s zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je plavi gonfalon s tri pravokutna repa koji su ukrašeni hrastovim ornamentom, u sredini je grb i iznad u dva luka naziv općine. Hrastov ornament odnosi se na ime općine koje označava malu hrastovu šumu.

Područje Dubravice je 1992. godine propisano kao dio općine Hruševec Kupljenski, ali ona nije nikada ustrojena, već je 1995. godine osnovana općina Dubravica.Farkaševac

[Farkaševac] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Farkaševac]
[Farkaševac]
[Farkaševac] [Farkaševac]
Prihvaćena: 30. studenog 2005.     Odobrena: 3. svibnja 2006.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U zlatnome/žutome na panju iz kojega lijevo izbija mladica sa šest listova stoji propeti smeđi vuk.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje s bijelo obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Farkaševac je u četvrtastom štitu na žutom/zlatnom polju, na panju sa mladicom - prirodno, smeđi vuk u skoku, udesno. (Čl. 2, Odluka, 2005; Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb Općine Farkaševac je u četvrtastom štitu na žutom/zlatnom polju na panju sa mladicom - prirodno, smeđi vuk u skoku, udesno. (Čl. 5, Statut, 2006.)

Opisi zastave: Zastava općine Farkaševac je jednobojna - zelene boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano. (Čl. 3, Odluka, 2005; Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava općine Farkaševac je jednobojna zelene boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen bijelom trakom. (Čl. 5, Statut, 2006.)

Izvori: Statut Općine Farkaševac, 30.03.1994, Glasnik Županije zagrebačke, br. 4/1994, 13.07.1994.
Statut Općine Farkaševec, 06.09.2001, Glasnik Zagrebačke županije, br. 17/2001, 10.10.2001.
Odluka o grbu i zastavi općine Farkaševac, 30.11.2005.
Statut Općine Farkaševac, 16.12.2005, Glasnik Zagrebačke županije, br. 1/2006, 20.01.2006.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-038-02/06-01/6, URBROJ: 515-10/06-04-3, 03.05.2006.
Statut Općine Farkaševac, 09.07.2009, Glasnik Zagrebačke županije, br. 19/2009, 29.07.2009.
"Općina Farkaševac proslavila svoj dan", Super Radio, www.superradio.hr, 15.07.2012.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.

Grb Farkaševca je u zlatnom na panju s mladicom smeđi vuk u skoku. Vuk se odnosi na ime općine koje se izvodi iz mađarskoga farkas - vuk. Zastava je zelena s grbom u sredini obrubljenim bijelo. Dok pojedini dokumenti opisuju, drugi ne spominju bijeli obrub oko grba u zastavi. Odobrena zastava ima bijeli obrub, dok zastava zabilježena u uporabi 2012. nema. Neki prikazi grba imaju gornju plohu panja bijelu, dok je uvoijen dizajn kao i većina drugih prikazuje istom smeđom kao i drugi dijelovi panja.
Svečana je zastava zeleni gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama, sa zlatno obrubljenim grbom u sredini, imenom općine iznad u luku i u liniji te dolje ukrštenom hrastovom grančicom i snopom pšenice. Stolne zastavice su jednostavnije, okomite pravokutne s grbom u sreidni i imenom općine ispisanim žutim u liniji iznad i u luku ispod.Gradec

[Gradec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Gradec]
[Gradec]
Prihvaćena: 6. studenog 2008.     Odobrena: 24. travnja 2009.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema ideji Vlade Steršeca, ravnatelja Osnovne škole Gradec
Odobreni blazon grba: U zelenome iznad srebrne/bijele mitre dva zlatna/žuta cvijeta perunike.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Gradec: U SRCOLIKOM – TROKUTASTOM ŠTITU U ZELENOM POLJU, GORE U GLAVI DVA ZLATNO/ŽUTA CVIJETA PERUNIKE, DOLJE SREBRNO/BIJELA BISKUPSKA MITRA. (Čl. 2, Odluka, 2008.)
Grb Općine Gradec je grb koji u srcolikom trokutastom štitu u zelenom polju, gore u glavi, ima dva zlatno-žuta cvijeta perunike, a dolje srebrno-bijelu biskupsku mitru. (Čl. 5, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava je jednobojna ZELENE boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine, obostrano obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 3, Odluka, 2008.)
Zastava Općine Gradec je zelene boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno-žutom trakom. (Čl. 6, Statut, 2009.)

Izvori: Statut Općine Gradec, 31.03.1994, Glasnik Županije zagrebačke, br. 4/1994, 13.07.1994.
Statut Općine Gradec, 05.09.2001, Glasnik Zagrebačke županije, br. 17/2001, 10.10.2001.
Odluka o grbu i zastavi Općine Gradec, 06.11.2008, Glasnik Zagrebačke županije, br. 25/2008, 28.11.2008.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/09-01/9, URBROJ: 515-09-02-09-3, 24.04.2009.
Statut Općine Gradec, 19.08.2009, Glasnik Zagrebačke županije, br. 23/2009, 29.09.2009.
Statutarna odluka o izmjhenama i dopunama Statuta Općine Gradec, 05.03.2018, Glasnik Zagrebačke županije, br. 8/2018, 09.03.2018.
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gradec u 2018. godini (Godišnja nagrada Općine Vladi Starešecu), 04.09.2018, Glasnik Zagrebačke županije, br. 31/2018, 27.09.2018.
Ana Marija Ambrušec: "Grb Općine Gradec - 10 godina od službenog prihvaćanja", in: Ana Marija Ambrušec (ed.): "Gradec nekada i sada... / Informativna brošura", Općina Gradec, Gradec, 2018.

Grb Gradeca je u zelenom srebrna biskupska mitra praćena u zaglavlju s dva zlatna cvijeta perunike. Zastava je zelena sa zlatno-žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je zeleni gonfalon koji završava trokutasto sa zlatnim resama, s grbom u sredini, imenom općine u dva reda iznad i grančicama hrasta i vinove loze ispod.

Treba razlikovati Općinu Gradec kod Vrbovca (znana i kao Gradec kod Križevaca) od bivšeg Gradeca - Griča iz kojeg se razvio suvremeni Zagreb.Jakovlje

[Jakovlje] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Jakovlje]
[Jakovlje] [Jakovlje]
Prihvaćena: 20. prosinca 2005.     Odobrena: 3. svibnja 2006.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome koso srebrna/bijela tamburica, gore tri zlatne/žute krune (2, 1), dolje zlatna/žuta jabuka.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Jakovlje […] ima oblik četvrtastog štita, u plavom polju koso ulijevo srebrna i bijela tamburica, gore desno tri zlatne/žute krune 2-1, dolje lijevo zlatna/žuta jabuka. (Čl. 2, Odluka, 2005.)
Grb općine Jakovlje […] ima oblik četvrtastog štita, u plavom koso srebrna/bijela tamburica, gore tri zlatne/žute krune (2, 1), dolje zlatna/žuta jabuka. (Čl. 1, Odluka, 2006.)
Grb Općine Jakovlje ima oblik četvrtastog štita, u plavom koso srebrna/bijela tamburica, gore tri zlatne/žute krune (2, 1), dolje zlatna/žuta jabuka. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)
Grb Općine Jakovlje ima oblik četvrtastog štita, u plavom polju koso ulijevo srebrna/bijela tamburica, gore desno tri zlatne/žute krune 2-1, dolje lijevo zlatna/žuta jabuka. (Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Službena zastava općine Jakovlje je jednobojna, tamnoplave boje, dimenzije omjera dužine i širine; 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 3, Odluka, 2005.)
Zastava općine Jakovlje je omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini (Čl. 2, Odluka, 2006.)
Zastava Općine Jakovlje je omjera 1:2, plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)
Zastava Općine Jakovlje je jednobojna, tamnoplave boje, dimenzije omjera dužine i širine; 2:1, u skladu s zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: Statut Općine Jakovlje, 16.04.1994, Glasnik Županije zagrebačke, br. 7/1994, 07.11.1994.
(Statut Općine Jakovlje, Službeni glasnik općine Jakovlje, br. 6/2001.)
Odluka o donošenju grba i zastave, 20.12.2005, Službeni glasnik općine Jakovlje, br. 5/2005, 23.12.2005.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-038-02/06-01/37, URBROJ: 515-10/06-06-4, 03.05.2006.
Odluka o izmjeni Odluke o donošenju grba i zastave, 27.07.2006, Službeni glasnik općine Jakovlje, br. 3/2006, 10.08.2006.
Odluka o uporabi grba i zastave Općine Jakovlje, 27.07.2006, Službeni glasnik općine Jakovlje, br. 3/2006, 10.08.2006.
Statut Općine Jakovlje, 09.07.2009, Službeni glasnik općine Jakovlje, br. 5/2009, 15.07.2009.
Statut Općine Jakovlje, 26.03.2013, Službeni glasnik općine Jakovlje, br. 2/2013, 27.03.2013.
Odluka o izmjeni Odluke o uporabi grba i zastave Općine Jakovlje, 26.03.2013, Službeni glasnik općine Jakovlje, br. 2/2013, 27.03.2013.
Statut Općine Jakovlje, 31.01.2018, Službeni glasnik općine Jakovlje, br. 1/2018, 02.02.2018.
"Grb i zastava Općine Jakovlje", OO SDP Jakovlje, www.jakovlje-sdp.com, 27.09.2005.
"Izgled grba i zastave općine Jakovlje", OO SDP Jakovlje, 12.12.2006.

Grb Jakovlja je u plavom srebrna tamburica u koso između tri zlatne krune iznad i zlatne jabuke ispod. Tamburica tradicionalni narodni instrument ovog područja. Zastava je tamno plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava plavi je gonfalon koji završava trokutasto sa zlatnom resama, u sredini je žuto obrubljeni grb ispod naziva općine i iznad dvije ukrštene hrastove grančice. Stolne zastavice okomite su i pravokutne s grbom u sredini i punim imenom općine iznad u redu i ispod u luku.Klinča Sela

[Klinča Sela] [De facto] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Klinča Sela]
[Klinča Sela]
[Klinča Sela]
Prihvaćena: 9. ožujka 1999.     Odobrena: 18. svibnja 1999.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: Srebrno plavi trostruko klinasti rez.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb je u obliku četvrtastog štita na plavom polju, rez - tri srebrna klina od glave do baze. (Čl. 6, Odluka, 1999.)
Opis zastave: Zastava je jednobojna plave boje. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, obostrano, obrubljen zlatnom trakom. (Čl. 8, Odluka, 1999.)
Izvori: Općina Klinča Sela, www.klinca-sela.hr 14.10.2005.
“Likovna rješenja službenih grbova odobrena od Ministarstva uprave a na temelju pozitivne ocjene od Povjerenstva za odobrenje grba i zastave”, poster, 4 str, Heraldic art d.o.o. Rijeka (2006.)
Statut Općine Klinča Sela, 26.09.1994, Službeni vjesnik općina: Jastrebarsko, Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Sošice, br. 6/1994, 31.12.1994.
Odluka o grbu, zastavi i svečanoj zastavi Općine Klinča Sela, 09.03.1999.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/99-01/2, URBROJ: 515-02-01/1-99-2, 18.05.1999.
Statut Općine Klinča Sela - pročišćeni tekst, 16.03.2006, Glasnik Zagrebačke županije, br. 8/2006, 11.04.2006.
Statut Općine Klinča Sela, 07.07.2009, Glasnik Zagrebačke županije, br. 15/2009, 15.07.2009.
Statut Općine Klinča Sela, 22.05.2018, Službeni glasnik Općine Klinča Sela, br. 4/2018, 23.05.2018.

Grb Klinča Sela je u plavom tri srebrna klina. Klinovi u grbu asociraju na ime općine. Zastava u uporabi je svijetlo plava s bijelo obrubljenim grbom u sredini. Grb u zastavi ima tamniju plavu nijansu. Zastava prema propisu ima žuto obrubljeni grb u sredini. Stolne zastavice su okomite s bijelim obrubom i bijelo ispisanim imenom općine u luku i u liniji iznad grba.

U popisu općina u Zakonu iz 1992. godine ime je navedeno kao Klinča sela, a od 1995. godine navodi se Klinča Sela.Kloštar Ivanić

[Kloštar Ivanić] [Rekonstrukcija] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kloštar Ivanić]
Prihvaćena: 4. travnja 2019.     Odobrena: 18. lipnja 2020.
Dizajn: Marijan Trut iz Kloštra Ivanića
Odobreni blazon grba: U plavome polju na zelenom brijegu zlatni/žuti zdenac, gore desno zlatni/žuti nadbiskupski križ, gore lijevo zlatni/žuti latinski križ.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: … grba… sa većim zelenim brijegom na vrhu kojega stoji bunar… (Čl. I, Zaključak, 2019.)
Grb Općine sastoji se od poluokruglog štita. U plavome polju na zelenom brijegu nalazi se zlatni/žuti zdenac sagrađen za potrebe vojne granice. S gornje desne strane grba nalazi se zlatni/žuti nadbiskupski križ koji simbolizira Franjevački samostan i crkvu sv. Ivana Krstitelja u Kloštar Ivaniću. S gornje lijeve strane grba nalazi se zlatni/žuti latinski križ koji simbolizira crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Kloštar Ivaniću. (Čl. 5, Odluka 2020.)

Opisi zastave: … zastave … PLAVU BOJU … C78 M: 45 Y: 0 K: 0… (Čl. I, Zaključak, 2019.)
Zastava Općine je omjera 1: 2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini. (Čl. 6, Odluka, 2020.)

Izvori: Općina Kloštar Ivanić, www.klostar-ivanic.hr, 15.12.2007.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Kloštar Ivanić, 23.04.1993, Službeni vjesnik, br. 10/1993, 27.04.1993.
Statut Općine Kloštar Ivanić, 28.01.1994, Službeni vjesnik, br. 4/1994, 18.02.1994.
Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje općinskog grba i zastave (općina Kloštar Ivanić), 13.06.1995, Službeni vjesnik, br. 9/1995, 29.06.1995.
Odluka o općinskom grbu i zastavi (Općine Kloštar Ivanić), 06.06.1997, Glasnik Zagrebačke županije, br. 6/1997, 16.7.1997.
Statut Općine Kloštar Ivanić, 11.10.2001, Glasnik Zagrebačke županije, br. 20/2001, 05.11.2001.
Statut Općine Kloštar Ivanić - pročišćeni tekst, 06.06.2007, Glasnik Zagrebačke županije, br. 13/2007, 28.06.2007.
Statut Općine Kloštar Ivanić, 14.07.2009, Glasnik Zagrebačke županije, br. 19/2009, 29.07.2009.
Statut Općine Kloštar Ivanić, 18.07.2013, Glasnik Zagrebačke županije, br. 24/2013, 19.08.2013.
Statut Općine Kloštar Ivanić, 30.01.2018, Glasnik Zagrebačke županije, br. 4/2018, 14.02.2018.
Zaključak o odabiru idejnog rješenja grba i zastave Općine Kloštar Ivanić, 04.04.2019, Glasnik Zagrebačke županije, br. 12/2019, 26.04.2019.
Općina Kloštar Ivanić dobila grb i zastavu, 05.04.2019, Obiteljski radio Ivanić, www.ori.hr, 02.09.2020.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/19-01/1, URBROJ: 515-22/2-20-9, 18.06.2020.
Grb - Standard za reprodukciju, Općina Kloštar Ivanić, b.d. [2019.]
Odluka o grbu i zastavi Općine Kloštar Ivanić, 30.06.2020, Glasnik Zagrebačke županije, br. 24/2020, 17.07.2020.

Grb Kloštra Ivanića je u plavome na zelenom brijegu zlatni natkriveni zdenac bunara, gore desno zlatni dvostruki križ, lijevo zlatni latinski križ. Zdenac u grbu prikaz je zdenca izrađenog u vrijeme Vojne Granice, koji i danas stoji u središtu naselja. Dvostruki križ simbolizira Franjevački samostan i crkvu sv. Ivana Krstitelja, a latinski križ crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Kloštar Ivaniću.

Općina Kloštar Ivanić do 1997. godine bila je u sastavu Sisačko-Moslavačke županije.


Kloštar Ivanić, 1997. – 2019.

[Kloštar Ivanić, 1997. – 2019.] [Povijesna] 1:2 [Kloštar Ivanić, 1997. – 2019.]
Prihvaćena: 6. lipnja 1997.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Opis grba: Grb je u 6 boja u obliku štita, a sadrži sljedeće elemente: crkveni toranj, dio samostana, centralni bunar, klas žita, grozd, knjigu i simbol ljekarne. (Čl. III, Odluka, 1996.)
Opis zastave: Zastava je jednobojna zelene boje. (Čl. II, Odluka, 1997.)
Napuštena: 4. travnja 2019.
Izvori: Odluka o općinskom grbu i zastavi (Općine Kloštar Ivanić), 06.06.1997, Glasnik Zagrebačke županije, br. 6/1997, 16.7.1997.
Zaključak o odabiru idejnog rješenja grba i zastave Općine Kloštar Ivanić, 04.04.2019, Glasnik Zagrebačke županije, br. 12/2019, 26.04.2019.

Grb Kloštra Ivanića usvojen 1997. bio je u bijelom štitu sadrži šestobojni prikaz zvonika, dijela samostana, središnji bunar, klas(ove) žita, grozd, knjigu i Eskulapov štap kao simbol ljekarne. Kloštarski zvonik korišten je kao ishodište geodetske izmjere Kraljevine Hrvatske i Slavonije od 1817., a nalazi se uz samostan koji postoji barem od 13. stoljeća, u kojem se nalazila franjevačka ljekarna od 1670. U središtu naselja je natkriveni bunar iz vremena Vojne Krajine, kada je Kloštar čini značajnu utvrdu između ivanić Grada i Križa. Knjiga predstavlja Knjigu čudesa Blažene Djevice Marije Ivanićke iz sredine 18. stoljeća, rukopis koji bilježi događaje i narodna vjerovanja ovog područja. Zastava je bila zelena s grbom u sredini.Krašić

[Krašić] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Krašić]
[Krašić]
Prihvaćena: 26. siječnja 1999.     Odobrena: 14. srpnja 1999. (P)
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom grbu
Odobreni blazon grba: U plavome na zelenome tlu stablo na čijem vrhu sjedi bijeli golub.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Krašić je povijesni grb Općine Krašić u obliku poluokruglog štita plave boje, gdje se na zelenom brijegu nalazi stablo-prirodno (smeđe deblo, zelena krošnja), a na vrhu krošnje sjedi bijela golubica. (Čl. 7, Odluka, 1999.)
Opis zastave: Zastava Općine Krašić crvene je boje, dimenzija omjera dužine i širine: 2:1, u skladu sa Zakonom. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb Općine, obostrano, obrubljen zlatnom trakom. Svečana izvedba pravokutne službene zastave može po rubu imati zlatne resice i rubne zlatnožute trake, obostrano. (Čl. 10, Odluka, 1999.)
Izvori: “Likovna rješenja službenih grbova odobrena od Ministarstva uprave a na temelju pozitivne ocjene od Povjerenstva za odobrenje grba i zastave”, poster, 4 str, Heraldic art d.o.o. Rijeka (2006.)
E. Laszowski: Grbovi Jugoslavije, Kava Hag, Zagreb 1934.
Općina Krašić - službene web stranice, www.krasic.hr, 10.10.2013.
Odluka o privremenom ustroju općine Krašić, 15.04.1993, Službeni vjesnik općina: Jastrebarsko, Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Sošice, br. 3/1993, 19.04.1993.
Statut Općine Krašić, 06.07.1994, Službeni vjesnik općina: Jastrebarsko, Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Sošice, br. 5/1994, 25.10.1994.
Odluka o grbu, zastavi i svečanoj zastavi (Općine Krašić), 26.01.1999, Glasnik Zagrebačke županije, br. 5/1999, 2.4.1999.
Rješenje Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, KLASA: UP/I-017-02/99-01/1, URBROJ: 515-02-01/1-99-3, 14.07.1999.
Statut Općine Krašić, 23.06.2003, Glasnik Zagrebačke županije, br. 12/2003, 11.07.2003.
Statut Općine Krašić, 03.08.2009, Glasnik Zagrebačke županije, br. 21/2009, 10.09.2009.

Grb Krašića je u plavom na zelenom brijegu izrasta drvo na vrhu kojega sjedi srebrni golub. Ovakav grb pojavljuje se na pečatima plemenite općine Krašići od 1676., a današnji izgled je vjerna kopija prikaza u albumu Laszowskog. Zastava je crvena sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Propisano je da u svečanoj inačici pravokutna zastava ima zlatne rese i rubne trake. No, naknadno je izrađena svečana zastava koja je zlatno obrubljeni tamno crveni gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa s resama duž donjih rubova, s grbom u sredini s godinom 1249. (prvi spomen imena mjesta u dokumentima) ispisanom u njegovom dnu, iznad ime općine u dva luka, ispod u repovima zlatni ornamenti hrasta.
Iako je usvojeni i odobreni grb bez natpisa godine, općina uglavnom rabi grb s brojkama u nekoliko inačica (zlatne ili bijele, s ili bez točke na kraju), kao što je u svečanoj zastavi.

Općina Krašić uspostavljena je 1993. prvo pod imenom Žumberak (sa sjedištem u Krašiću), ali je ubrzo ime promijenjeno u Krašić.Kravarsko

[Kravarsko] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kravarsko]
Prihvaćena: 15. prosinca 1997.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Opis grba: Grbovni je štit podijeljen križem (kvadriran) na četiri polja, a u njegovoj se sredini nalazi peto polje u obliku štita. Križ kojim je grb podijeljen svijetloplave je boje. Sva četiri polja u grbu su tamnoplave boje. U gornjem desnom polju nalazi se vrganj smeđe boje. U gornjem lijevom polju nalazi se žir hrasta smeđe boje sa zelenim listom. U donjem desnom polju nalazi se grozd plave boje sa zelenim listom. U donjem lijevom polju nalazi se glava goveda smeđe boje sa žutim rogovima. U sredini grba je manji grb jednakog oblika bijele boje u kojem je prikazana župna crkva na brežuljku koji je zelene boje. (Čl. 6, Odluka 1997.)
Opis zastave: Zastava Općine Kravarsko je pravokutnog oblika s omjerom donje stranice dva prema jedan i kopljem uz kraću stranicu. Zastava je svijetloplave boje. U sredini zastave je grb Općine Kravarsko visine jednake polovice [sic!] duljine kraće stranice. (Čl. 8, Odluka, 1997.)
Izvori: Općina Kravarsko, www.kravarsko.hr, 12.12.2011.
"Obilježen Dan općine Kravarsko", 15.09.2011, Zagrebačka županija, www.zagrebacka-zupanija.hr, 01.07.2012.
Statut Općine Kravarsko, 26.11.1995, Glasnik Zagrebačke županije, br. 2/1996, 28.3.1996.
Odluka o grbu i zastavi Općine Kravarsko, 15.12.1997, Glasnik Zagrebačke županije, br. 1/1998, 16.02.1998.
Statut Općine Kravarsko, 27.09.2001, Glasnik Zagrebačke županije, br. 19/2001, 28.10.2001.
Statut Općine Kravarsko, 30.06.2009, Glasnik Zagrebačke županije, br. 20/2009, 10.08.2009.
Statut Općine Kravarsko, 27.03.2013, Glasnik Zagrebačke županije, br. 13/2013, 17.05.2013.

Grb Kravarskog je u plavom raščetvorenom svijetlo plavim križem gljiva, dva žira s listom, grozd s listom i glava goveda te u štitiću u srebrnom crkva crvenog krova na zelenom brijegu. Zastava je svijetlo plava s grbom u sredini.

Kravarsko je bilo dio Zagreba do 1995., kada je dobilo status općineKriž

[Križ] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Križ]
Prihvaćena: 3. prosinca 2015.     Odobrena: 19. studenog 2015.
Dizajn: Antonio Grgić, Pikant marketing, Koprivnica
Odobreni blazon grba: U plavome polju na zelenome brijegu zlatni/žuti trolisni križ.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Križ razdijeljen je na dva polja. U modrom polju na zelenom brijegu nalazi se zlatni latinski križ oblika kao što je prikazan na grbu kriške podžupanije od 1875. godine. Upotrebom tog križa se povezuje grb Općine Križ sa povijesnim grbom kriške podžupanije. Latinski križ na grbu Općine Križ postavljen je na brijegu koji prikazuje topografski oblik brijega na kojem je smješteno naselje Križ. Križ simbolizira i ime Župe Uzvišenja Svetog Križa i ime samog naselja i općine. Zelena boja u grbu simbolizira zelena polja Općine Križ koja okružuju naselje Križ. (Čl. 5, Odluka, 2015; Čl. 4, Statut, 2018.)
Opis zastave: Zastava Općine Križ je modre boje omjera 2:1 s grbom Općine Križ obrubljenim zlatnim rubom u sredini. (Čl. 6, Odluka, 2015; Čl. 4, Statut, 2018.)
Izvori: Općina Križ, www.kriz.com, 1998.
Program obilježavanja Dana Općine Križ 2007. godine, Općina Križ, Odbor za obilježavanje Dana Općine Križ, 14. rujan 2007. www.opcina-kriz.hr, 28.03.2008.
"Proglašeni naj sportaši Općine Križ", Općina Križ, www.opcina-kriz.hr, 23.03.2012.
"Priprema se monografija o Milki Trnini", Zagrebačka županija, www.zagrebacka-zupanija.hr, 20.12.2011.
"Održani programi Dana Općine Križ 2014.", Općina Križ, www.opcina-kriz.hr, 22.09.2014.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Križ, 22.04.1993, Službeni vjesnik, br. 10/1993, 27.04.1993.
Statut Općine Križ, 30.03.1994, Službeni vjesnik, br. 10/1994, 07.04.1994.
(Statut Općine Križ, Službeni vjesnik, br. 10/94 i 5/97.)
Odluka o grbu i zastavi Općine Križ, 18.05.1995, Službeni vjesnik, br. 9/1995, 29.06.1995.
Statut Općine Križ, 27.12.2001, Glasnik Zagrebačke županije, br. 25/2001; 28.12.2001.
Statut Općine Križ, 03.07.2009, Glasnik Zagrebačke županije, br. 16/2009, 17.07.2009.
Statut Općine Križ, 27.03.2013, Glasnik Zagrebačke županije, br. 12/2013, 13.05.2013.
Correspondence with the Community, 03.02.2015.
Zaključak o odabiru idejnog rješenja grba i zastave Općine Križ, 25.02.2015, Glasnik Zagrebačke županije, br. 6/2015, 13.03.2015.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/15-01/3, URBROJ: 515-02-02-01/1-15-04, 19.11.2015.
Odluka o grbu i zastavi Općine Križ, 03.12.2015, Glasnik Zagrebačke županije, br. 36/2015, 10.12.2015.
Službeni grb i zastava Općine Križ, 11.12.2015, Općina Križ, www.opcina-kriz.hr, 12.12.2015.
Poziv na 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Križ, 27.11.2015, Općina Križ, www.opcina-kriz.hr, 12.12.2015.
Održana 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ, 04.12.2015, Općina Križ, www.opcina-kriz.hr, 12.12.2015.
Održana 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Križ, 23.10.2015, Općina Križ, www.opcina-kriz.hr, 12.12.2015.
Statut Općine Križ, 30.01.2018, Glasnik Zagrebačke županije, br. 3/2018, 01.02.2018.

Grb Križa je u plavom iz zelenog brijega izrasta zlatni latinski trolisni križ. Križ, dakako, simbolizira ime naselja, koje se prije razvojačenja 1873. nazivalo Vojni Križ, a oblikom liči na trolisni križ iz grba nekadašnje Kriške podžupanije (1873. - 1886.; navodno iz 1875.: razdijeljen plavom vrpcom u crveno sa zlatnim trolisnim križem i u zelenom hrastov list nadvišen nadesno položenim mačem) u sastavu Bjelovarske županije (koja je također u grbu imala trolisni Andrijin križ). Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.

Općina Križ je do 1997. bila u sklopu Sisačko-moslavačke županije.


Križ, 1995. – 2015.

[Križ, 1995. – 2015.] [Prijedlog] 1:2 [Križ, 1995. – 2015.]
Prihvaćena: 18. svibnja 1995.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: Grb Općine Križ je u obliku štita obrubljen žutim (zlatnim) rubom (oblik običnog pletenja). Grb je podijeljen svjetlo plvom vodoravnom crtom debljine 3 mm, koja simbolizira rijeku Česmu na dva dijela. Donji dio je zelene boje, a u gornjem dijelu iznad plave crte smješten je lik Moslavačke gore (prikazan smeđom i zelenom bojom) valovito označen. Gornji dio grba iznad prikaza Moslavačke gore je obojen svjetlo plavom bojom, kroz sredinu grba okomito je smješten, i to tako da je spojen s rubom grba na dnu lik Kriške crkve Uzvišenja svetog Križa obojen crvenom bojom i obrubljen žutim (zlatnim rubom) u čiju lijevu stranu (heraldički) je ugrađen list hrasta smeđe boje, a u podnožju lika tornja isto s lijeve strane posebno mali hrastov list žute (zlatne) boje. (Čl. 4, Odluka, 1995.)
Opis zastave: Zastava Općine Križ je svjetlo plave boje, a u desnom gornjem kutu (do koplja zastave) nalazi se grb Općine Križ. Omjer širine i dužine je 1:2. (Čl. 9, Odluka, 1995.)
Napuštena: 3. prosinca 2015.
Izvori: Općina Križ, www.kriz.com, 1998.
Program obilježavanja Dana Općine Križ 2007. godine, Općina Križ, Odbor za obilježavanje Dana Općine Križ, 14. rujan 2007. www.opcina-kriz.hr, 28.03.2008.
"Proglašeni naj sportaši Općine Križ", Općina Križ, www.opcina-kriz.hr, 23.03.2012.
"Priprema se monografija o Milki Trnini", Zagrebačka županija, www.zagrebacka-zupanija.hr, 20.12.2011.
"Održani programi Dana Općine Križ 2014.", Općina Križ, www.opcina-kriz.hr, 22.09.2014.
Statut Općine Križ, 30.03.1994, Službeni vjesnik, br. 10/1994, 07.04.1994.
(Statut Općine Križ, Službeni vjesnik, br. 10/94 i 5/97.)
Odluka o grbu i zastavi Općine Križ, 18.05.1995, Službeni vjesnik, br. 9/1995, 29.06.1995.
Statut Općine Križ, 27.12.2001, Glasnik Zagrebačke županije, br. 25/2001; 28.12.2001.
Statut Općine Križ, 03.07.2009, Glasnik Zagrebačke županije, br. 16/2009, 17.07.2009.
Statut Općine Križ, 27.03.2013, Glasnik Zagrebačke županije, br. 12/2013, 13.05.2013.
Korespondencija s Općinom, 03.02.2015.

Raniji grb Križa prikazuje krajolik ravnice s Moslavačkom gorom na horizontu, u sredini je zvonik crkve Sv. Križa i hrastov list, a cijeli grb obrubljen je pleterom. Zastava je bila svijetlo plava s grbom postavljenim gore uz koplje. Stolna zastavica je bila svijetlo plava, završava trokutasto, s grbom u sredini, crvenim imenom općine iznad crne crte i sa zlatnim ornamentom u zaglavlju.Luka

[Luka] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Luka]
[Luka]
Prihvaćena: 2002.     Odobrena: 7. ožujka 2002.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome srebrna/bijela torba sa zlatnom/žutom školjkom obavijena oko zlatnog/žutog hodočasničkog štapa na kojem je srebrnim/bijelim konopcem privezana zlatna/žuta tikvica.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine sadrži u plavome srebrnu/bijelu torbu sa zlatnom/žutom školjkom obavijenom oko zlatnog/žutog hodočasničkog štapa na kojem je srebrnim/bijelim konopcem privezana zlatna/žuta tikvica. (Čl. 6, Statut, 2018.)
Opis zastave: Zastava Općine je omjera širine i dužine 1:2 žute boje s grbom općine u sredini. (Čl. 6, Statut, 2018.)
Izvori: Prigorski Kaj, mjesečnik Grada Zaprešića, 2003
Info Tomislav Šipek, 08.09.2003.
Općina Luka, www.opcina-luka.hr, 05.03.2005.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.
Statut Općine Luka, 01.12.1995, Glasnik Zagrebačke županije, br. 2/1996, 28.03.1996.
Statut Općine Luka, 21.09.2001, Glasnik Zagrebačke županije, br. 22/2001; 30.11.2001.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/01-01/222, URBROJ: 514-09-01-02-3, 07.03.2002.
Statut Općine Luka, 07.07.2009, Glasnik Zagrebačke županije, br. 16/2009, 17.07.2009.
Statutatna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Luka, 30.01.2018, Glasnik Zagrebačke županije, br. 4/2018, 14.02.2018.
Statut Općine Luka, 13.06.2018, Glasnik Zagrebačke županije, br. 24/2018, 20.07.2018.

Grb Luke je u plavom polju zlatni hodočasnički štap s tikvicom za vodu zavezanom srebrnim užetom pri njegovom vrhu te srebrna torba na kojoj je zlatna školjka. To su simboli sv. Roka, zaštitnika općine. Školjka je izabrana zato jer je nađena na arheološkim lokalitetima. Zastava je žuta s grbom u sredini. Svečana zastava je netipično drugačije boje od zastave - plava s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad te hrastovom i lipovom grančicom ispod. Gonfalon završava trokutasto sa zlatnim resama.

Općina Luka stvorena je od dijelova ukinute općine Hruševec Kupljenski i općine Veliko Trgovišće iz Krapinsko-zagorske županije 1995.


Luka, inačica

[Luka, inačica] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Luka, inačica]
Prihvaćena: 2002.

Osim prethodnog likovnog rješenja, grb i zastava rabe se paralelno u ponešto drugačijem umjetničkom prikazu.Marija Gorica

[Marija Gorica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Marija Gorica]
Prihvaćena: ožujka 1998.     Odobrena: 17. lipnja 1998.
Dizajn: Drago Jančić i Slavko Bratić, učitelji likovne kulture iz Brdovca i Marije Gorice
Odobreni blazon grba: U plavome srebrni slon.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine Marija Gorica ima klasičan oblik štita. U sredini štita, na tamo plavoj pozadini, ucrtan je lik praslona srebrne boje. (Prilog, 1998.)
Grb Općine Marija Gorica je srebrni slon u plavom štitu. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2018.)

Opis zastave: Zastava Općine Marija Gorica omjera je 1:2, plave boje sa žuto obrubljenim grbom u sredini. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2018.)
Izvori: Prigorski Kaj, mjesečnik Grada Zaprešića, 2003
Općina Marija Gorica www.marija-gorica.hr 10.09.2003.
Prilog Prijedloga odluke o grbu i zastavi Općine Marija Gorica, ožujak 1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/16, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 17.06.1998.
Statut Općine Marija Gorica, 14.07.2009, Službeni glasnik Općine Marija Gorica, br. 97/2009, 15.07.2009.
Statut Općine Marija Gorica, 19.03.2013, Službeni glasnik Općine Marija Gorica, br. 124/2013, 20.03.2013.
Statut Općine Marija Gorica, 31.01.2018, Službeni glasnik Općine Marija Gorica, br. 194/2018, 01.02.2018.
Korespondencija s Općinom, 02.02.2015.

Grb Marije Gorice je u plavome srebrni slon. Palaentološki nalaz praslona (dinoterij, Deinotherium gigentem) star 10 milijuna godina otkriven je u Mariji Gorici. Ova vrsta ima karakteristične nadolje i unatrag povijene kljove na donjoj vilici. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.

Općina Marija Gorica ustrojena je od dijelova ukinute općine Hruševec Kupljenski 1995. godine.Orle

[Orle]
[Orle]
[Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


U upotrebi: od 2016.
Prihvaćena: 2018.     Odobrena: 10. srpnja 2018.
Odobreni blazon grba: U plavome između zlatne/žute šesterokrake zvijezde i zlatnog/žutog polumjeseca srebrni/bijeli klin sa smeđom konjskom glavom sa zlatnom/žutom ormom.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Izvori: Županijska panorama, HRT, 01-SEP-1998
Općina Orle, www.opcina-orle.hr, 12.12.2011.
Statut Općine Orle, 27.11.1995, Glasnik Zagrebačke županije, br. 2/1996; 28.3.1996.
Odluka o grbu i zastavi Općine Orle, 22.11.1996, Glasnik Zagrebačke županije, br. 18/1996; 12.12.1996.
Statut Općine Orle, 07.08.1998, Glasnik Zagrebačke županije, br. 11/1998, 17.08.1998.
Statut (Općine Orle), 22.11.2001, Glasnik Zagrebačke županije, br. 22/2001, 30.11.2001.
Statut Općine Orle, 26.01.2009, Glasnik Zagrebačke županije, br. 9/2006, 05.05.2006.
Statut Općine Orle, 14.09.2009, Glasnik Zagrebačke županije, br. 22/2009, 23.09.2009.
Izmjene i dopune Statuta Općine Orle, 25.03.2013, Glasnik Zagrebačke županije, br. 13/2013, 17.05.2013.
Odluka o grbu i zastavi Općine Orle, 31.03.2014, Glasnik Zagrebačke županije, br. 13/2014, 22.05.2014.
Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Općine Orle, 31.03.2014, Glasnik Zagrebačke županije, br. 13/2014, 22.05.2014.
Odluka o grbu i zastavi Općine Orle, 10.12.2015, Glasnik Zagrebačke županije, br. 40/2015, 24.12.2015.
Statut Općine Orle, 29.01.2018, Glasnik Zagrebačke županije, br. 4/2018, 14.02.2018.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/14-01/7, URBROJ: 515-05-02-01/1-18-11, 10.07.2018.

Grb je u plavome u zaglavlju zlatna šestokraka zvijezda i polumjesec i u srebrnom skraćenom šiljku smeđa konjska glava upregnuta zlatnim. Konjska glava simbolizira tzv. "konjsko proštenje", u čast sv. Bartola Apostola, koje se tradicionalno slavi u općini. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Zabilježena je ranije u uporabi i zastava bez orbuba.

Orle su bile dio Zagreba do 1995., kada su dobile status općine.


Orle, 2014. – 2018.

[Orle, 2014. – 2018.] [Povijesna] [Tehnički crtež] 1:2
Opisi grba: Grb Općine Orle čini štit uokviren crnom bojom. U grbu dominiraju dvije boje: zelena i plava. – plava se nalazi u gornjem dijelu i simbolizira dvije rijeke koje protječu našom općinom, rijeku Savu i rijeku Odru. U donjem dijelu štita, u zelenom polju omeđenim crnom bojom urisana je glava konja, simbol našeg kraja i drevnog običaja iz povijesti tzv. "konjskog proštenja". Iznad glave konja urisani su zvijezda i polumjesec zlatno žute boje. (Čl. 1, Odluka o grbu i zastavi, 2014; Čl. 1)
Grb Općine Orle čini štit uokviren crnom bojom. U grbu dominiraju dvije boje: zelena i bijela/srebrna. – plava se nalazi u gornjem dijelu i simbolizira dvije rijeke koje protječu našom Općinom, rijeku Savu i rijeku Odru. U donjem dijelu štita, u bijelom/srebrnom polju omeđenim crnom bojom urisana je glava konja crne boje, simbol našeg kraja i drevnog običaja iz povijesti tzv. “konjskog proštenja”. Iznad glave konja urisani su zvijezda i polumjesec zlatno žute boje. (Čl. 1, Odluka, 2015.)

Opis zastave: Zastavu Općine Orle čini jedna boja: – plava (60%), simbol vode, rijeke Save i rijeke Odre. U sredini zastave je grb Općine. Grb je smješten u strogom centru zastave, s tim da zauzima 2/3 širine zastave. (Čl. 2, Odluka o grbu i zastavi, 2014; Čl. 2, Odluka, 2015.)
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Orle, 31.03.2014, Glasnik Zagrebačke županije, br. 13/2014, 22.05.2014.
Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Općine Orle, 31.03.2014, Glasnik Zagrebačke županije, br. 13/2014, 22.05.2014.
Odluka o grbu i zastavi Općine Orle, 10.12.2015, Glasnik Zagrebačke županije, br. 40/2015, 24.12.2015.

Opis grba usvojen 2014. sadržavao je iste elemente u drugačijim bojama, plavi sa zelenim šiljkom, da bi 2015. bio promijenjen u zeleni sa srebrnim šiljkom (iako je zeleno možebitan tipfeler, jer se u ostatku opisa govori o plavom). Konačno je čini se tijekom 2016. uveden današnji izgled, vjerojatno po konzultacijama sa središnjim heraldičkim vlastima, što je formalizirano 2018.


Orle, 2001. – 2014.

[Orle, 2001. – 2014.]
[Orle, 2001. – 2014.]
[Povijesna] [Tehnički crtež] 1:2


Prihvaćena: 22. studenog 2001.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: Grb Općine Orle je sljedećeg oblika: ima oblik štita koji je podijeljen na dva dijela gornji dio je plave boje i u njemu se nalazi glava konja, zvijezda i polumjesec, a donji dio je podijeljen na tri polja: zeleno, žuto i plavo, u sredini plavog polja nalazi se lopoč. (Čl. 5, Statut, 2001.)
Opis zastave: Zastava Općine Orle je sljedećeg izgleda: pravokutnog je oblika, plave boje a u sredini zastave se nalazi grb Općine Orle. (Čl. 5, Statut, 2001.)
Napuštena: 31. ožujka 2014.
Izvori: Županijska panorama, HRT, 01-SEP-1998
Općina Orle, www.opcina-orle.hr, 12.12.2011.
Odluka o grbu i zastavi Općine Orle, 31.03.2014, Glasnik Zagrebačke županije, br. 13/2014, 22.05.2014.
Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Općine Orle, 31.03.2014, Glasnik Zagrebačke županije, br. 13/2014, 22.05.2014.
Odluka o grbu i zastavi Općine Orle, 10.12.2015, Glasnik Zagrebačke županije, br. 40/2015, 24.12.2015.

Raniji grb općine Orle je bio razdijeljen, gore u plavom srebrna konjska glava praćena zlatnom zvijezdom i polumjesecom, dolje u zelenom, u zlatnom skraćenom šiljku plavi skraćeni šiljak s lopočem. Zastava je bila okomita, tamnoplava s grbom u sredini. Grb je originalno usvojen 1996. uz sitnije razlike, dok je zastava znatnije izmijenjena u pokušaju da odgovara državnim propisima.


Orle, 1996. – 2001.

[Orle, 1996. – 2001.] [Povijesna] [Tehnički crtež] [Alternacija] 1:2 [Orle, 1996. – 2001.]
[Orle, 1996. – 2001.]
Prihvaćena: 22. studenog 1996.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u (ograničenoj) uporabi.
Opis grba: Grb Općine Orle ima oblik štita, stiliziranog simetričnog odnosa u veličini jedan (1) vodoravno, prema 1,2 okomita. Štit je na polovici vodoravno podijeljen na dva dijela (polja). U gornjoj polovici štita, u centralnom dijelu je glava posavskog konja u srebrenoj boji, lijevo u gornjem dijelu nalazi se šesterokraka zvijezda, a desno polumjesec, obojeni zlatnom bojom. Svi ovi elementi nalaze se na svjetloplavoj podlozi (pozadini). U donjoj polovici grba prostire se zeleno polje koje se od centra širi prema rubovima, ispod toga prostire se plavo polje koje se također širi prema rubovima, a ispod njega nalazi se zlatno polje trokutastog oblika na kojem se u dnu grba nalazi cvijet lopoča sa dva simetrična lista. (Čl. 6, Odluka, 1996.)
Opis zastave: Zastava Općine Orle pravokutnog je oblika u omjeru 1:2. Zastava je po dužini plavo-zlatno-plave boje u omjeru 1:2:1. U gornjem dijelu zastave nalazi se Grb Općine Orle. Koplje se stavlja na kraću stranu zastave. (Čl. 8, Odluka, 1996.)
Napuštena: 22. studenog 2001.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Orle, 22.11.1996, Glasnik Zagrebačke županije, br. 18/1996; 12.12.1996.
Statut (Općine Orle), 22.11.2001, Glasnik Zagrebačke županije, br. 22/2001, 30.11.2001.

Izvorno usvojeni grb Orla imao je zamijenjena mjesta plavog i zlatnog polja u donjem dijelu, tako da je lopoč bio u zlatnom šiljku. Zastava je bila plavo-žuto-plava u razmjeru pruna 1:2:1 s grbom u gornjem dijelu zastave. Jednako krojena zastava propisana je bila i za vodoravno isticanje, bez zakretanja grba.Pisarovina

[Pisarovina] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Pisarovina]
Prihvaćena: oko 1995. ?     Odobrena: Nepoznato.
Izvori: Informacija Ivan Grbac, 23.10.2003.
Fotografija zastave na http://www.skole.htnet.hr/os-pisarovina-001/skola/informacije.htm 05.02.2006.
Općina Pisarovina, www.pisarovina.hr, 10.10.2013.
Statut Općine Pisarovina, 17.10.1994, Službeni vjesnik općina: Jastrebarsko, Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Sošice, br. 1/1995, 03.03.1995.
Statut Općine Pisarovina, 26.02.2007, Glasnik Zagrebačke županije, br. 11/2007, 06.06.2007.
Statut Općine Pisarovina, 28.02.2018, Službene novine Općine Pisarovina, br. 3/2018, 02.03.2018.

Grb Pisarovine je u zelenom srebrni zdenac i u dnu zlatni som. Zastava je zelena sa zlatno obrubljenim grbom u sredini.


Pisarovina, inačica

[Pisarovina, inačica] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Pisarovina, inačica]
Prihvaćena: oko 1995. ?
Izvor: Korespondencija s Općine, 16.02.2015.

Inačica prikaza grba koji se ponekad koristi u Općini razlikuje se u pojedinostima oblikovanja elemenata, zadržavajući istovjetan sadržaj.Pokupsko

[Pokupsko] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Pokupsko]
Prihvaćena: 19. svibnja 1996.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Opisi grba: Grb Općine Pokupsko ima oblik štita oko kojeg je perjanica hrastovog lišća. U sredini štita nalazi se crkva "Uznesenja blažene djevice Marije" u Pokupskom sa dvije kule i zidom. U podnožju grba naznačena je rijeka Kupa, a pri vrhu s lijeve strane nalazi se šestokraka zvijezda, a s desne strane polumjesec. Podloga štita je plave boje, a okvir štita je žute boje. (Čl. V, Odluka, 1996; Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb Općine Pokupsko ima oblik štita oko kojeg je perjanica hrastovog lišća. U sredini štita nalazi se crkva "Uznesenja blažene djevice Marije" sa dvije kule i zidom. U podnožju grba naznačena je rijeka Kupa, a pri vrhu s lijeve strane nalazi se šestokraka zvijezda, a s desne strane polumjesec. Podloga štita je plave boje, a okvir štita je žute boje. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Pokupsko je pravokutnog oblika s omjerom duljine stranica dva prema jedan i kopljem uz kraću stranicu. Zastava je plave boje sa žutim obrubom, a u sredini zastave smješten je grb Općine Pokupsko opisan u članku V. ove Odluke. (Čl. VIII, Odluka, 1996.)
Zastava Općine Pokupsko je pravokutnog oblika s omjerom duljine stranica dva prema jedan i kopljem uz kraću stranicu. Zastava je plave boje sa žutim obrubom, a u sredini zastave smješten je grb Općine Pokupsko. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2009.)
Zastava Općine Pokupsko je pravokutnog oblika s omjerom duljine stranica dva prema jedan i kopljem uz kraću stranu. Zastava je plave boje sa žutim obrubom, a u sredini zastave smješten je grb Općine Pokupsko. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Općina Pokupsko, www.pokupsko.hr, 09.04.2009.
Statut Općine Pokupsko, 25.11.1995, Glasnik Zagrebačke županije, br. 2/1996, 28.03.1996.
Odluka o grbu i zastavi općine Pokupsko, 19.05.1996, Glasnik Zagrebačke županije, br. 16/1996,. 24.09.1996.
Statut Općine Pokupsko, 21.09.2001, Glasnik Zagrebačke županije, br. 19/2001, 28.10.2001.
Statut Općine Pokupsko, 27.07.2009, Glasnik Zagrebačke županije, br. 19/2009, 29.07.2009.
Zaključak o kupnji zastava, 17.03.2009, Glasnik Zagrebačke županije, br. 21/2009, 10.09.2009.
Statut Općine Pokupsko, 29.03.2013, Glasnik Zagrebačke županije, br. 11/2013, 30.04.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Pokupsko, 09.02.2018, Glasnik Zagrebačke županije, br. 4/2018, 14.02.2018.

Grb Pokupskog je u plavom srebrna crkva crvenog krovišta okružena srebrnim zidinama s dvije kružne kule crvenog krova s kojih se vije po jedna bijela zastava, praćeno zlatnom šestokrakom zvijezdom i polumjesecom u zaglavlju te srebrnom valovitom gredom u podnožju. Na grbu je prikazana crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, ranije znana kao crkva Sv. Ladislava u Pokupskom. Moguće je da se grb temelji na nekom ranije općinskom pečatu. Valovita greda predstavlja rijeku Kupu. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.

Pokupsko je bilo dio Zagreba do 1995., kada je dobilo status općinePreseka

Izvori: Statut Općine Preseka, 29.03.1994, Glasnik Županije zagrebačke, br. 5/1994, 29.07.1994.
Statut Općine Preseka, 02.10.2001, Glasnik Zagrebačke županije, br. 20/2001, 05.11.2001.
Statut Općine Preseka, 13.01.2006, Glasnik Zagrebačke županije, br. 1/2006, 20.01.2006.
Statut Općine Preseka, 27.08.2009, Glasnik Zagrebačke županije, br. 21/2009, 10.09.2009.
Odluka o izradi grba i zastave Općine Preseka, 15.11.2016, Glasnik Zagrebačke županije, br. 34/2016, 08.12.2016.
Statut Općine Preseka, 12.02.2018, Glasnik Zagrebačke županije, br. 7/2018, 02.03.2018.

Krajem 2016. općina je odlučila pokrenuti postpak usvajanja grb ai zastave. Za sada nema informacija o tijeku tog procesa.Pušća

Sjedište: Donja Pušća

[Pušća] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Pušća]
[Pušća]
Prihvaćena: 5. ožujka 2001.     Odobrena: 30. ožujka 2001.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome lik sv. Florijana.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Pušća ima oblik u poluokruglom štitu, na plavom polju, Sv. Florijan, u odori rimskog legionara, zlatnog oklopa, kacige, štitnika, crvenog plašta, bijele tunike, desnicom iz zlatnog vrča izlijeva vodu na crveni plamen kuće u požaru, ljevicom drži zletno koplje sa trkutastom, crveno trostruko presavijenom zastavom. (Odluka, 2001.)
Opisi zastave: Zastava je jednobojna crvene boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Olduka, 2001.)
Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Svečana zastava Općine Pušća je jednobojna crvene-bordo boje, dvostruko skrojena i podstavljena. Materijal izrade svečane zastave je atlas-svila visokog sjaja, boje u skladu sa likovnim rješenjem ili sa odabranim uzorkom materijala. U sredini gonfalona nalazi se grb Općine. Iznad grba zlatnim slovima ispisan je natpis: Općina Pušća. Ispod grba u repu gonfalona nacrtani su ornamenti: grančice vinove loze, sve u skladu sa likovnim rješenjem. Ukrasni štap za ovjes gonfalona izrađen je od drva ili mesinga sa ukrasnim kuglama, opremljen priborom za ovjes, zlatnim cordonom, ukrasnim kuglicama, cufićima i alkom. Pribor za nošenje zastave je drveno ili mesingano ukrasno koplje, zaštićeno odgovarajućim bezbojnim lakom. (Čl. 6, Statut, 2010; Čl. 6, Statut, 2012; Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2018.)

Izvori: Prigorski Kaj, mjesečnik Grada Zaprešića, 2003.
Fotografije Tomislav Šipek, prosinac 2007.
"Jurjevo 2008", Općina Pušća, www.pusca.hr, 20.07.2012.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.
Odluka o izradi grba i zastave Općine Pušća, 22.07.1999, Službeni glasnik Općine Pušća, br. 3/1999.
Odluka o grbu i zastavi Općine Pušća, 05.03.2001, Službeni glasnik Općine Pušća, br. 1/2001.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-02/01-01/60, URBROJ: 514-09-01-01-2, 30.03.2001.
(Statut Općine Pušća, 14.07.2009, Službeni glasnik Općine Pušća, br. 2/2009.)
Statut Općine Pušća (pročišćeni tekst), 08.06.2010, Službeni glasnik Općine Pušća, br. 3/2010, 21.06.2010.
Statut Općine Pušća (pročišćeni tekst), 30.08.2012, Službeni glasnik Općine Pušća, br. 4/2012, 12.09.2012.
Statut Općine Pušća (pročišćeni tekst), 06.03.2013, Službeni glasnik Općine Pušća, br. 1/2013, 22.03.2013.
Statut Općine Pušća (pročišćeni tekst), 07.02.2018, Službeni glasnik Općine Pušća, br. 1/2018, 09.02.2018.

Grb Pušće je u plavom sveti Florijan odjeven kao rimski vojnik, koji lije vodu iz vrča u desnoj ruci na zapaljenu kući, a u lijevoj drži crvenu zastavu. Zastava je crvena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je crveni gonfalon s trokutastim slobodnim krajem s resama, grb u sredini nadvišen imenom općine i ispod ukrštene grančice vinove loze.Rakovec

[Rakovec] [Lijevo koplje] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Rakovec]
[Rakovec]
Prihvaćena: 6. prosinca 2007.     Odobrena: Nepoznato.
Dizajn: Grip d.o.o. Zagreb
Opisi grba: Grb općine Rakovec je četvoreni štit crveno-žutih (zlatnih) polja. U gornjem lijevom polju crvene boje nalazi se lik Svetog Jurja bijele(srebrne) boje, koji ubija zmaja. U donjem desnom polju crvene boje nalazi se bijela (srebrna) zidana kula s ruševinama grada. Drugo i treće polje su žute (zlatne) boje. (Čl. 2, Odluka, 2007.)
Grb Općine Rakovec je štit crveno i zlatno raščetvoren, u prvom srebrni Sv. Juraj koji ubija zmaja, te u četvrtom srebrne ruševine kule. Sv. Juraj je zaštitnik općine, a ruševine predstavljaju ruševine povijesnog grada Rakovca ispod kojeg se danas nalazi suvremeno naselje. Crvena boja predstavlja mučeništvo Sv. Jurja, a zlatna nekadašnji kraljevski posjed Rakovec. (Čl. 5, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava općine Rakovec je tamno crvene boje podloge, dimenzija omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine. Grb na zastavi ima žuti (zlatni) obrub (Čl. 2, Odluka, 2007.)
Svečana zastava općine Rakovec je tamno crveni gonfalon koji završava trokutasto sa bogatim zlatnim resama. U sredini se nalazi grb općine obrubljen zlatnim koncem. Iznad zastave u dva retka piše ime općine, a ispod su ukrašeni klas žita i grančica hrasta. (Čl. 3, Odluka, 2007.)
Stolna zastavica Općine Rakovec slijedi izgled svečane zastave i završava trokutasto sa zlatnim resama. U sredini se nalazi grb općine obrubljen zlatnim rubom. Iznad zastave u dva retka piše ime općine, a ispod su ukrašeni klas žita i grančica hrasta. (Čl. 4, Odluka, 2007.)
Zastava Općine Rakovec je tamno crvena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava tamno je crveni gonfalon koji završava trokutasto sa zlatnim resama, s grbom u sredini, imenom općine u dva reda iznad njega i ornamentom od hrastovih listova i žitnog klasa u dnu. (Čl. 6, Statut, 2009.)

Izvori: Info Brako Herček, načelnik općine Rakovec, 03.01.2008.
Službene stranice Rakovec, www.rakovec.hr 30.12.2007.
Statut Općine Rakovec, 31.03.1994, Glasnik Županije zagrebačke, br. 5/1994, 29.07.1994.
Statut Općine Rakovec, 29.06.2001, Glasnik Zagrebačke županije, br. 14/2001, 30.07.2001.
Statut Općine Rakovec, 15.11.2005, Glasnik Zagrebačke županije, br. 21/2005, 22.11.2005.
Odluka o grbu i zastavi općine Rakovec, 06.12.2007.
Statut Općine Rakovec, 23.06.2009, Glasnik Zagrebačke županije, br. 15/2009, 15.07.2009.

Grb Rakovca je crveno i zlatno raščetvoren, u prvom srebrni sv. Juraj koji ubija zmaja, te u četvrtom srebrne ruševine kule. Sv. Juraj je zaštitnik općine, a ruševine predstavljaju povijesni grad Rakovec ispod kojeg se danas nalazi suvremeno naselje. Crvena boja predstavlja mučeništvo sv. Juraja, a zlatna nekadašnji kraljevski posjed Rakovec. Zastava je tamno crvena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Kaže se da ova zastava ima koplje s desne strane (odnosno veksilološkim rječnikom, da je ljevokopljena).
Svečana zastava tamno je crveni gonfalon koji završava trokutasto sa zlatnim resama, s grbom u sredini, imenom općine u dva reda iznad njega i ornamentom od hrastovih listova i žitnog klasa u dnu. Stolna zastavica jednakog je izgleda s izuzetkom pravokutnih ispusta duž gornjeg ruba.
Ove simbole još nije odobrilo za uporabu središnje državno tijelo.Rugvica

[Rugvica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Rugvica]
[Rugvica]
[Rugvica] [Rugvica]
Prihvaćena: 30. ožujka 2017.     Odobrena: 12. travnja 2018.
Odobreni blazon grba: U zlatnome/žutome polju crna roda crveno naoružana drži plavo sidro.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s bijelo obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Rugvica u obliku je trokutastog i srcolikog štita. U zlatnom/žutom polju stoji na lijevoj nozi crna roda, crveno naoružana, u desnoj nozi drži plavo sidro. (Čl. 5, Odluka, 2017.)
Opis zastave: Zastava Općine Rugvica je jednobojna plave boje, omjera dužine i širine 2:1, sa grbom Općine Rugvica u sredini na sijecištu dijagonala. Grb je obrubljen srebrnim – bijelom rubom, a omjer visine grba je 2/3 širine zastave. (Čl. 6, Odluka, 2017.)
Izvori: (Statut Općine Rugvica, 4/01 i 9/06)
Statut Općine Rugvica, 06.07.2009, Službeni glasnik Općine Rugvica, br. 4/2009, 14.07.2009.
Statut Općine Rugvica, 07.03.2013, Dugoselska kronika: Glasilo Grada Dugog Sela, općina Brckovljani i Rugvica, Službeni glasnik Općine Rugvica, br. 2/2013, 13.03.2013.
Odluka o grbu i zastavi Općine Rugvica, 30.03.2017, Dugoselska kronika: Glasilo Grada Dugog Sela, općina Brckovljani i Rugvica, Službeni glasnik Općine Rugvica, br. 3/2017, 30.03.2017.
Predstavljeni grb i zastava Općine Rugvica, 24.04.2017, Dugoselska kronika: Glasilo Grada Dugog Sela, općina Brckovljani i Rugvica, www.dugoselska-kronika.hr
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/17-01/3, URBROJ: 515-05-02-01/1-18-4, 12.04.2018.
Statut Općine Rugvica, 15.05.2018, Dugoselska kronika: Glasilo Grada Dugog Sela, općina Brckovljani i Rugvica, Službeni glasnik Općine Rugvica, br. 3/2018, 18.05.2018.

Grb Rugvice je u zlatnome crna roda naoružana crveno u desnoj uzdignutoj nozi drži plavo sidro. Kaže se da je u tom kraju nekada obitavala crna roda, a sidro je oznaka da je Rugvica bila poznata kao pristanište još u rimsko doba. Svečana zastava je plavi gonfalon trokutastog kraja sa zlatnim resama uz donji rub, s grbom u sredini, imenom općine u luku i u liniji iznag grba, i ukrštenim graničicama hrasta i lipe ispod. Stolna zastavica istog je sadržaja pravokutnog oblika.
Iako je propisano da zastava ima oko grba bijeli obrub, izrađene zastave ga nemaju.Stupnik

Sjedište: Donji Stupnik

[Stupnik] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Stupnik]
[Stupnik]
Prihvaćena: 26. ožujka 1998.     Odobrena: 9. lipnja 1998.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome srebrni stup koji polukružno nadvisuje pet zlatnih šesterokrakih zvijezda.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Prihvača [sic!] se idejno rješenje grba, zastave i počasne zastave, koje u osnovi ima stup bijele boje, kao simbol Stupnika i 5 žutih zvjezdica iz aureole Sv. Ivana Nepomuka zaštitnika Župe Stupnik. Grb je u svjetlo plavoj boji, […] (Zaključak, 1998.)
Grb je srcoliki. U plavom polju u sredini je srebrni stup, iznad stupa u polukrugu je pet zlatnih šestokrakih zvijezda. (Čl. 6, Odluka, 1998; Čl. 1, Odluka o izmjeni Statuta, 1998.)
Grb je srcoliki. U plavom polju u sredini je srebrni stup koji upućuje na ime Stupnik. Iznad stupa u polukrugu je pet zlatnih šestokrakih zvijezda koje se nalaze u aureoli Sv. Ivana Nepomuka, zaštitnika Župe Stupnik. (Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2018.)

Opisi zastave: […] a podloga u tamnije plavoj kombinaciji. (Zaključak, 1998.)
Zastava je jednobojna, tamnoplave boje sa grbom u sredini, na sjecištu dijagonala, obostrano. Svečana izvedba pravokutne službene zastave može po rubu imati zlatne resice i rubne zlatnožute trake, obostrano. (Čl. 8, Odluka, 1998.)
Zastava je jednobojna, tamnoplave boje sa grbom u sredini. (Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2006; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2018.)

Izvori: Autorovo zapažanje, fotografije zastave istaknute u Donjem Stupniku
Statut Općine Stupnik, 25.11.1995, Glasnik Zagrebačke županije, br. 2/1996, 28.03.1996.
Zaključak Općinskog vijeća Općine Stupnik o prihvaćanju idejnog rješenja grba, zastave i počasne zastave, 16.02.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/9, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 09.06.1998.
Odluka o grbu, zastavi, svečanoj zastavi i slovoliku (logotipu) općine Stupnik, 26.03.1998, Glasnik Zagrebačke županije, br. 9/1998, 13.07.1998.
Odluka o izmjeni Statuta općine Stupnik, 26.03.1998, Glasnik Zagrebačke županije, br. 9/1998, 13.07.1998.
Statut Općine Stupnik, 13.12.2001, Glasnik Zagrebačke županije, br. 24/2001, 24.12.2001.
Statut Općine Stupnik, 26.01.2006, Glasnik Zagrebačke županije, br. 2/2006, 03.02.2006.
Statut Općine Stupnik, 14.07.2009, Glasnik Zagrebačke županije, br. 16/2009, 17.07.2009.
Statut Općine Stupnik, 19.03.2013, Glasnik Zagrebačke županije, br. 9/2013, 03.04.2013.
Statut Općine Stupnik, 31.01.2018, Glasnik Zagrebačke županije, br. 3/2018, 01.02.2018.
Općina Stupnik, www.stupnik.hr, 09.04.2009.
Korespondencija s Općinom, 17.02.2014.

Grb Stupnika je u plavom srebrni stup okružen iznad u luku s pet zlatnih šestokrakih zvijezda. Slikovito dočarava ime općine (stup), a pet zvijezda su simboli sv. Ivana Nepomuka, zaštitnika župe Stupnik. Zastava je tamno plava s grbom u sredini. Prva odluka određuje svečanu inačicu službene zastave da ima zlatne rese i trake duž rubova, no te su odredbe kasnije ispuštene. Svečana zastava, izrađena prije 2009., plavi je gonfalon s tri trokuasto završavajuća repa, s grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i ornamentima hrasta u repovima.

Stupnik je bio dio Zagreba do 1995., kada je dobio status općine.


Stupnik, 1995. – 1998.

Prihvaćena: 25. studenog 1995.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opis grba: Grb Općine Stupnik ima oblik štita na čijem se vrhu nalazi kruna sa osmerokrakom zvijezdom i križem. Pri dnu grba je lenta s imenom Stupnik i godina 1334. Sa svake strane grba su stilizirane bordure. Na štitu je hrvatski grb kao podloga i stup (hrast) sa četiri hrastova lista i dva žira iznad kojih su mač i sjekira sa dva sječiva. (Čl. 4, Statut, 1995.)
Napuštena: 26. ožujka 1998.
Izvor: Statut Općine Stupnik, 25.11.1995, Glasnik Zagrebačke županije, br. 2/1996, 28.03.1996.

Prvotno usvojeni grb Stupnika bio je u crveno-srebrno šahiranom štitu stop (hrast) s četiri lista i dva žira nadvišen ukrštenim mače i sjekirom s dva sječiva. Iznad štita bila je kruna s osmerokrakom zvijezdom i križem, a ispod vrpca s imenom općine i godina 1334. (kada je Stupnik, kao Sv. Juraj u Polju prvi put spomenut u najstarijem popisu župa Zagrebačke biskupije). Oko štita bili su ornamenti. Zastava nije usvojena.Žumberak

Sjedište: Kostanjevac

[Žumberak] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Žumberak]
[Žumberak] [Žumberak]
Prihvaćena: 18. lipnja 1999.     Odobrena: 28. listopada 1999.
Odobreni blazon grba: U zelenome posijane srebrne/bijele šesterokrake zvijezde.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Žumberak ima oblik štita zelene boje, prekriven bijelim šesterokrakim zvijezdama. (Čl. 5, Odluka, 1999.)
Grb Općine Žumberak povijesni je grb Općine Žumberak (Čl. 5, Statut, 2006.)

Opis zastave: Zastava Općien Žumberak, pravokutnog je oblika u omjeru 1:2, plave je boje s grbom Općine Žumberak u sredini, koji je obrubljen tankim zlatnožutim rubom. Svečana zastava po rubovima ima zlatnožute resice i zlatnožute trake obostrano. (Čl. 8, Odluka, 1999.)
Izvori: Fotografija prometnog znaka na ulazu u Općinu, Listopad 2000.
Žumberačka utrka 2006, Atletski klub Žumberak, www.akzumberak.hr
Odluka o privremenom ustroju Općine Sošice, 15.04.1993, Službeni vjesnik općina: Jastrebarsko, Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Sošice, br. 3/1993, 19.04.1993.
Statut općine Sošice, 12.09.1995, Glasnik Županije Zagrebačke, br. 9/1995, 19.09.1995.
Statut Općine Žumberak, 19.10.1995, Službeni vjesnik općina: Jastrebarsko, Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Žumberak, br. 7/1995, 14.12.1995.
Odluka o grbu i zastavi Općine Žumberak, 19.12.1996, Slubeni vjesnik Grada Jastrebarsko, br. 2/1997, 21.04.1997.
Odluka o grbu, zastavi i svečanoj zastavi (Općine Žumberak), 18.06.1999, Glasnik Zagrebačke županije, br. 11/1999; 15.7.1999.
Rješenje Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, KLASA: UP/I-017-02/97-01/5, URBROJ: 515-02-01/1-99-4, 28.10.1999.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu, zastavi i svečanoj zastavi (Općine Žumberak), 15.12.1999, Glasnik Zagrebačke županije, br. 2/2000, 15.2.2000.
Statut Općine Žumberak, 09.08.2001, Glasnik Zagrebačke županije, br. 17/2001, 10.10.2001.
Statut Općine Žumberak, 01.03.2006, Glasnik Zagrebačke županije, br. 5/2006, 10.03.2006.
Statut Općine Žumberak, 24.11.2009, Glasnik Zagrebačke županije, br. 29/2009, 11.12.2009.
Zdenko Šiljak, načelnik Općine: Obilježavanje Dana Općine Žumberak, 21.09.2012, www.zumberak.hr, 26.09.2012.
Izmjene i dopune Statuta Općine Žumberak, 31.01.2018, Glasnik Zagrebačke županije, br. 6/2018, 19.02.2018.

Grb je zeleno polje posuto srebrnim šestokrakim zvijezdama. Svakako se radi o novo izrađenom, a ne o povijesnom grbu, iako tako tvrdi statut iz 2006. Budući da se općina sastoji od više jednako velikih naselja bez izrazitog središta, vjerojatno se simbolika grba može iščitavati u tome smislu. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Koristi se i okomita inačica. Iako je propisana svečana zastava istog oblika sa zlatnim resama i rubnim trakama, kasnije je izrađena drugačija: zlatnožuto obrubljeni plavi gonfalon s tri torkutasto završavajuća repa sa zlatnim resama zu donje rubove, s grbom u sredini, imenom općine iznad te s po jednim ornamentom u obliku križa u svakom repu.

Općina Žumberak ustrojena je 1995. i u nju je uključen najveći dio tada ukinute općine Sošice (sa sjedištem u Kostanjevcu). Ne smije se pobrkati s 1993. gopdine osnovanom Općinom Žumberak sa sjedištem u Krašiću, koja je zauzimala drugi teritorij, danas Općina Krašić. Općina Sošice u svojem kratkom vijeku nije usvojila simbole.


Žumberak, oko 199x.

Zastava nepoznata. [Žumberak, oko 199x.]
Prihvaćena: ?
Opis grba: Grb Općine Žumberak ima oblik štita oko kojeg je rubna linija zlatne boje. Na desnoj strani štita nalazi se križ izveden u zlatnoj boji u obliku pletera, a oko križa 32 šesterokrake zvijezde u zlatnoj boji. Na lijevoj strani grba označiti polja u obliku šahovnice. Podloga štita je plave boje. (Čl. 4, Odluka, 1996.)
Opis zastave: Zastava Općine Žumberak je pravokutnog oblika sa omjerom duljine stranice dva prema jedan i kopljem uz kraću stranicu. Zastava je zelene boje sa žutim - zlatnim obrubom, a u sredini zastave smješten je grb Općine Žumberak opisan u članku 4. ove Odluke. (Čl. 7, Odluka, 1996.)
Izvori: Statut općine Sošice, 12.09.1995, Glasnik Županije Zagrebačke, br. 9/1995, 19.09.1995.
Odluka o grbu i zastavi Općine Žumberak, 19.12.1996, Službeni vjesnik Grada Jastrebarsko, br. 2/1997, 21.04.1997.

Grb Žumberka korišten, čini se, ranije je bio raščetvoren zlatnim križem, 1. i 4. šahirano crveno i srebrno, 2. i 3. zeleno polje posuto srebrnim šestokrakim zvijezdama. Prema njemu je onda kasnije usvojen današnji grb. Odluka iz 1996 opisuju, čini se, i još stariju inačicu: raskoljen, u plavom zlatni pleterni križ između 32 zlatne šestokrake zvijezde i crveno-srebrno šahirano. Zastava je propisana zelena sa zlatno-žutim obrubom i grbom u sredini. Ovaj grb i zastava nisu zabilježeni u uporabi.[Prethodna stranica: Zagrebačka županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Zagreb County - Communities][Slijedeća stranica: Krapinsko-zagorska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2020 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.