[Prethodna stranica: Slovenija - općine, 9. dio (Ljut-Mar)][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slovenia - Communities, part 10 (Med-Mor)][Slijedeća stranica: Slovenija - općine, 11. dio (Moz-Orm)]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 18. studenog 1996.
Posljednja promjena: 2. ožujka 2017.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid slovenskih općina s ounačenim općinama prikazanim na ovoj stranici. Gradske općine označene su masnim slovima.

Slovenija - općine, 10. dio (Med-Mor)


Tumač:
° općine ustrojene prije 1990-ih
* općine ustrojene 1995.
+ općine ustrojene 1998.
# općine ustrojene 2006.
11 općine ustrojene 2011.


Vidi još:

Medvode

[Medvode]
[Medvode]
[NAZIV_HR] 2:5 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 20. svibnja 1997.
Dizajn: grb: Metka Znoj, dipl.oblikovalec viz. kom. iz Ljubljane
Opisi grba: Razpoznavni slikovni znak je upodobljen na ščitnem polju. Je v obliki črke Y, ponazarja obliko sotočja. Vsaka od rek je ponazorjena s svojo modro barvo. Barvni trakovi so rahlo upognjeni, tako, da ponazarjajo gibanje vode in prispodobo lokacije. Prepletanje ponazarja zlitje ene reke v drugo, kar je razvidno iz prepleta dveh modrih barv. (Čl. 5, Odlok, 1997.)
Grb sestavljata razpoznavni slikovni znak Občine Medvode in ščitno polje. (Čl. 13, Odlok, 1997.)

Opis zastave: Zastava Občine Medvode je pravokotne pokončne oblike. Na njej je upodobljen znak z logotipom v zgornji četrtini pravokotnika. V ostalih treh četrtinah je upodobljen povečan izsek prepleta na znaku. (Čl. 14, Odlok, 1997.)
Izvori: Občina Medvode http://members.nbci.com/medvode/index.html 20.05.2001
Statut Občine Medvode, 25.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1995, 22.06.1995.
Odlok o uporabi razpoznavnega slikovnega znaka, grba, zastave, insignij, pečata ter njihovih aplikacij Občine Medvode, 20.05.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1997, 07.06.1997.
Statut Občine Medvode (uradno prečiščeno besedilo), 06.03.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 29/2006, 21.03.2006.
Korenspondencija s prof. Rankom Novakom, Akademija za likovnu umjetnost u Ljubljani, rujan 2003.
Korenspondencija Pascala Grossa s općinom, 09.2003.

Grb je bijeli s plavim znakom koji simbolički dočarava ime općine - među vodama. Zastava je bijela, okomita, s grbom općine u gornjoj četvrtini i uvećanim znakom u donje tri četvrtine.Mengeš

[Mengeš]
[Mengeš]
[Okomita] 1:3 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 16. prosinca 1992.
Dizajn: Anton Benda, arhitekt
Opis grba: GRB – velikost in oblika je prilagojena standardnim velikostim. Sredi ščitnega polja v beli barvi je izrisan dvojni trnek v modri barvi, ščitno polje pa obkroža rdeč rob. Modra barva je ral 5015, rdeča barva ral 2002 ali 3000. (Čl. 2, Sklep, 1992.)
Opis zastave: ZASTAVA – v originalu meri 800 x 2400 mm. Na spodnjem koncu je izrez v izmeri 400 x 200 mm. Zastava je razdeljena po sredini na levo modro polje (ral 5015) in desno belo polje. Grb je nameščen v sredini, gledano po širini, po višini pa je nameščen tako, da zgornji prazni prostor zastave nad grbom tvori kvadratno polje. Grb Mengša je v enakih proporcih z zastavo tako, da je zgornja stranica grba enaka 1/2 širine zastave. (Čl. 3, Sklep, 1992.)
Izvori: Občina Mengeš http://media.ijs.si/geo/menges.html 01.12.1999.
Roger Gogala: Tisočletna govorica zastav, Ljubljana, Forum 7, 2002.
"Grb in zastava Mengeša", Slamnik, Glasilo občine Domžale, št. 6-7/1992, 10.07.1992, str. 15.
Marijan Slevec: "Grb Mengeša - Premišljenost: zaletavost?", Slamnik, Glasilo občine Domžale, št. 10/1992, 23.10.1992, str. 12.
Sklep o grbu, zastavi in pečatu Krajevne skupnosti Mengeš, 16.12.1992, Uradni list Republike Slovenije, št. 6/1993, 29.01.1993.
Statutarni sklep občine Mengeš, 23.12.1994, Uradni list Republike Slovenije, št. 1/1995, 10.01.1995.
Statut Občine Mengeš, 15.03.1995, Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/1995, 22.03.1995.
Sklep o sprejemu predloga Odloka o uporabi grba in zastave občine Mengeš v prvi obravnavi, 14.09.1995, Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/1995, 25.09.1995.
Sklep o prevzemu grafične zasnove grba in zastave bivše Krajevne skupnosti Mengeš, 08.11.1995, Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 7/1995, 25.11.1995.
Odlok o uporabi grba in zastave Občine Mengeš, 08.11.1995, Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 7/1995, 25.11.1995.
Statut Občine Mengeš (uradno prečiščeno besedilo), 19.05.1999, Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/1999, 23.06.1999.
9/99 Statut Občine Mengeš, 05.02.2015, Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/2015, 13.02.2015.
Občina Mengeš, www.menges.si, 10.05.2010.
Andrej Urbanc: "Grb, zastava in pečat Mengša", Slamnik, Glasilo občine Domžale, št. 8-9/1992, 25.09.1992.
Božo Otorepec: "Še enkrat o grbu Mengša", Slamnik, Glasilo občine Domžale, št. 12/1992, 26.11.1992.
Božo Otorepec: "O mengeškem grbu", Mengešan, Glasilo KS za Dobeno, Loko, Mengeš in Topole, št. 7, mali traven 1994.
Tajništvo KS: "Kako pravilno izobesimo zastavo Mengeša?", Mengešan, Glasilo KS za Dobeno, Loko, Mengeš in Topole, št. 9, rožnik 1994.
Urban Ropotar: "Srečo Hribar, dobitnik zlatega priznanja Turistične zveze Slovenije in soustanovitelj Turističnega društva Mengeš: Kar delaš z veseljem ni težko", Mengešan, Glasilo Občine Mengeš, Julij 2010.
Ana Brank in Nada Javh: "Ekskurzije po domači občini", Mengešan, Glasilo Občine Mengeš, Oktober 2007.
Srečko Hribar: "Kako je nastal grb Mengeša", december 2013, Turistično društvo Mengeš, www.td-menges.si (izvorno djelomično objavljeno u časopisu Mengešan)

Grb Mengeša je u crveno obrubljenom bijelom je štitu dvije plave isprepletene udice spojene u dnu. Grb se temelji na pečatima gospodara Mengeša iz 12. stoljeća, koje su Valvazor i drugi interpretirali kao isprepletenu zmiju gdjekad s ptičjom glavom, no nakon detaljnijeg istraživanja pokazalo se da se radi o ribolovnim udicama. Zastava je okomita, uzdužno raskoljena u plavo i bijelo s grbom malo pomaknutim prema vrhu, te s dva repa na slobodnom kraju. Ako se ističe vodoravno, plava pruga treba biti iznad bijele. Izvorno predložena zastava imala je obrnute boje pruga. Općina je preuzela simbole nekadašnje Mjesne zajednice Mengeš, tada još u sastavu Općine Domžale.Metlika

[Metlika] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Metlika]
[Metlika]
Prihvaćena: 12. listopada 2005.
Opisi grba: Občina Metlika za svoj grb prevzema zgodovinski grb mesta Metlike. Grb je sestavljen iz ščita in simbola na ščitu. Podobo na ščitu predstavlja trdnjava z osrednjim stolpom. Na obzidju trdnjave sta upodobljena dva navzven obrnjena krokarja. Ščit je srebrne barve s črnim robom, trdnjava je rdeča in stoji na zelenih tleh, krokarja pa sta črna. Trdnjava simbolizira pomen Metlike v obrambi slovenskega ozemlja pred sovražniki od zunaj, krokarja pa čuječnost in pripravljenost. (Čl. 1-2, Statutarni sklep, 2005; Čl. 5, Statut, 2009.)
Opis grba splošno: grb Občine Metlika predstavlja rdeči mestni stolp z obzidjem na zelenem hribu; na zunanjih cinah obzidja stoji po en navzven obrnjen črni krokar. Predstavitev grba – BLAZON: grb mesta Metlike je predstavljen na ščitu. Dno srebrnega ščita pokrivajo zelena tla, na katerih stoji rdeče obzidje, ki ga zgoraj zaključuje zidni venec s štirimi cinami; sredina zida ima upodobljen črni vhod. Na zunanjih vogalih zidnega venca stoji po en navzven obrnjen črni krokar; nad obzidjem se dviga rdeč mestni stolp s tremi cinami. Vsi gradbeni elementi so dobro vidni. (Čl. 8, Odlok, 2005.)

Opisi zastave: Občina Metlika ima svojo zastavo. Zastava je rdečo-bele barve. Na zastavi je upodobljen grb Občine Metlika. (Čl. 3, Statutarni sklep, 2005; Čl. 5, Statut, 2009.)
Opis zastave splošno: Zastava Občine Metlika je bela in rdeča z grbom občine Metlika na srednjem rdečem polju. Opis zastave: Belo-rdeča zastava Občine Metlika je krojena v razmerju višine »V« proti njeni dolžini »L« ena proti dve oziroma »V«: »L« = 1:2. Zastavino ruto sestavljajo tri po višini enake, po širini pa dve enaki beli in eno rdeče neenako barvno polje: na sredinskem rdečem barvnem polju je upodobljen grb Občine Metlika, kot je opredeljen v 8. členu tega odloka. [...] Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na horizontalno položeni zastavini ruti prvo in tretje horizontalno barvno polje belo, sredinsko horizontalno barvno polje pa rdeče. Na sredinskem rdečem barvnem polju je vertikalno upodobljen grb Občine Metlika, kot je opredeljen v 8. členu tega odloka. [...] Vertikalna oblika zastave je tista, ki ima na vertikalno položeni zastavini ruti prvo in tretje vertikalno barvno polje belo, sredinsko vertikalno barvno polje pa rdeče. Na sredinskem rdečem barvnem polju je vertikalno upodobljen grb Občine Metlika, kot je opredeljen v 8. členu tega odloka. Grb je glede na prejšnjega zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem naravnem položaju. (Čl. 13, Odlok, 2005.) Zastava Občine Metlika je vertikalne in horizontalne oblike.

Izvori: (Statut občine Metlika, Skupščinski Dolenjski list št. 19/65 in 20/68)
Statut Občine Metlika, 01.06.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 41/1995, 14.07.1995.
Statut Občine Metlika, 25.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1999, 10.05.1999.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Metlika, 28.06.2001, Uradni list RS, št. 71/2001, 07.09.2001.
Odluka o grbu i zastavi Občine Metlika, 12.10.2005, Uradni list Republike Slovenije, št. 93/2005, 21.10.2005.
Statutarni sklep o spremembi in dopolnitvi 5. člena Statuta Občine Metlika, 12.10.2005, Uradni list Republike Slovenije, Št. 93/2005, 21.10.2005.
Statut Občine Metlika, 06.02.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 14/2009, 20.02.2009.
Statut Občine Metlika, 10.11.2016, Uradni list Republike Slovenije, št. 79/2016, 09.12.2016.
Emil Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, 1932, str. 42-43.
(Zvonko Rus: "Metliški grb", Metlika : Mestna skupnost (Krasinec : Kapušin), 2010.)

Grb Melike zasnovan je na srednjovjekovnom pečatu iz 1680., koji prikazuje kulu na kojoj pri dnu sjedi sa svake strane po jedan gavran. Prema legendi, gavrani na grbu budno čuvaju grad od turskih napada. Zastava je konačno formalno usvojena 2005. godine, dvobojna bijelo-crveno-bijela, pri čemu je središnja pruga trostruko šira od svake postranske i u njoj se uz koplje nalazi grb, u vodoravnoj i okomitoj inačici.


Metlika, 199x. – 2005.

[Metlika, 199x. – 2005.]
[Metlika, 199x. – 2005.]
[Okomita] [Povijesna] 2:5 ?


Prihvaćena: ?
Opis grba: Občina Metlika za svoj grb prevzema zgodovinski grb mesta Metlike. Grb je sestavljen iz ščita in simbola na ščitu. Ščit je kvadratne oblike, ki v spodnjem delu preide z vijugo v konico. Točno podobo ščita določa uredba o simbolih občine Metlika in je sestavni del statuta. Podobo na ščitu predstavlja trdnjava z osrednjim stolpom. Na obzidju trdnjave sta upodobljena dva navzven obrnjena krokarja. Ščit je srebrne barve z rdečim robom, trdnjava je rdeča, krokarja pa sta črna. Trdnjava simbolizira pomen Metlike v obrambi slovenskega ozemlja pred sovražniki od zunaj, krokarja pa čuječnost in pripravljenost. (Čl. 5, Statut, 1995; Čl. 5, Statut, 1999.)
Napuštena: 12. listopada 2005.
Izvori: Občina Metlika http://www.metlika.si 07. 01. 2001.
Statut Občine Metlika, 01.06.1995, Uradni list RS, št. 41/95
Statut Občine Metlika, 25.03.1999, Uradni list RS, št. 34/99
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Metlika, 28.06.2001, Uradni list RS, št. 71/01
http://www.mnz.si/si/12281.php?ID=60 18.12.2003

Zastava nije bila propisana statutima, ali po potrebi se koristila bijela stolna zastavica s grbom u sredini i imenom općine ispod. Oblik štita prikazan ovdje rabi se od 1990-ih, a ranije je obično korišten pravokutni štit.


Metlika, 198x. – 199x.

Bez zastave. [Metlika, 198x. – 199x.]
Prihvaćena: oko 1980. ?
Napuštena: oko 1990. ?
Izvor: Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990

Ovdje je prikazano umjetničko oblikovanje grba u upotrebi kasnih 1980-ih.Mežica

[Mežica]
[Mežica]
[Okomita] 4:7~ [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 18. svibnja 1998.
Opis grba: Grb Občine Mežica ima v osnovi svetlo modro polje, ki je postavljeno na spodnje sivo polje, v katerem je veliko svetlo zeleno polje, ki predstavlja celoten prostor Občine Mežica, neposredno pa tudi goro Peco. Okrog tega polja je pravilno razporejenih pet manjših temno zelenih polj, ki predstavljajo pet okoliških hribov, ki obdajajo Mežico. Na vrhu krožne kompozicije je stilizirana podoba Kralja Matjaža, ki je simbol Mežice, na osrednjem zelenem polju so prekrižana rudarska kladiva. (Čl. 3, Odlok, 1998.)
Opis zastave: Zastava Občine Mežica je zelene barve, z ozkim rumeno črnim robom, na zelenem polju je občinski grb. Grb se uporablja v barvni kombinaciji. (Čl. 4, Odlok, 1998.)
Izvori: Občina Mežica, www.mezica.si, 01.12.1999.
(Statut Občine Mežica, 15.03.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske i Koroške regije, št. 7/1995.)
Odlok o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Mežica, 18.05.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 47/1998, 29.06.1998.
Statut občine Mežica, 24.02.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 16/99, 19.03.1999.
Statut Občine Mežica, 26.03.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/2007, 13.04.2007.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Mežica, 24.09.2012, Uradni list Republike Slovenije, št. 75/2012, 05.10.2012.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 183-184.

Grb Mežice je sivo obrubljeni svjetloplavi štit u kojem je zeleni disk okružen s pet tamnozelenih kugli i zlatnom okrunjenom točkom "s bradom". Središnji zeleni disk predstavlja planinu Pecu, a pet malih krugova pet okolnih brda. Zlatna figura na vrhu stiliziran je prikaz kralja Matijaša (Kralj Matjaž), koji prema legendi spava u planini sa svom svojom vojskom, čekajući pravi trenutak da oslobodi slovenski narod. Legenda je iz vremena turskih napada čak i ovako daleko na sjever. Dva ukrštena crna čekića simboliziraju rudarstvo. U Mežici se nalazi rudnik olova i cinka barem od XV. stoljeća. Od kraja XX. stoljeća rudarenje je prekinuto, a rudnik je pretvoren u muzej koji je popularni turistički cilj.
Zastava je okomita, zelene boje s crnom prugom uz (gledaocu) lijevi rub odvojenom uskom zlatnom prugom. U sredini zelenog polja nalazi se općinski grb.Miklavž na Dravskem polju

[Miklavž na Dravskem polju] [Normal] [Okomita] 1:2 [Civilna i državna zastava] [Miklavž na Dravskem polju]
[Miklavž na Dravskem polju]
Prihvaćena: 1. lipnja 2000.
Opisi grba: Opis grba Občine Miklavž na Dravskem polju: Grb občine Miklavž na Dravskem polju ima obliko ščita. Grb je razdeljen po diagonali iz levega zgornjega kota v desni spodnji kot. Diagonala deli grb na dva dela; dva elementa - vodo in zemljo - reko Dravo in polje. V grbu se nahajajo simbolni znaki patrona Miklavža: - škofovska palica - simbol vodenja, - knjiga - simbol modrosti, - tri zlate krogle - simbol blaginje in radodarnosti (skrb za revne). Levi del grba je z valovi razdeljen na štiri polja, ki simbolizirajo štiri krajevne skupnosti združene v eno občino. Povezava vseh likovnih elementov grba nam da ime občine Miklavž na Dravskem polju. Barva grba: Grb je sestavljen iz štirih barv: črne, bele, oker rumene in zeleno modre. Obris vseh elementov grba je črn. Levo polje grba je zeleno modro. Valovi so zeleno modri v 50 % rastru iste barve. Desno polje in knjiga sta bela. Palica in tri krogle so oker rumene. (Čl. 4, Odlok, 2000.)
Barve - CMYK: - oker rumena 0, 20, 70, 20 - zeleno modra (vodna modra) 57, 0, 41, 16 - črna ZASTAVA [...] Barve - CMYK - zelenomodra: 57, 0, 41, 16 v rastru (Priloga, Odlok, 2000.)
Geometrijska ter likovna pravila za oblikovanje grba in zastave: 1. grb barva CMYK - oker rumena 0, 20, 70, 20 - zeleno modra (vodna modra 57, 0, 41, 16, - črna ali barva PANTONE - oker rumena 117 C - zeleno modra 563 C - valovi 565 C - črna; 2. zastavo barva CMYK - zeleno modra 57, 0, 41, 16, v 50% rastru, ali - barva PANTONE 565. (Čl. 2, Odlok, 2001.)

Opisi zastave: Opis zastave: Zastava Občine Miklavž na Dravskem polju je zelenomodre barve. Zastava je pokončen pravokotnih z razmerjem stranic 2 : 1 (višina : širina). Zastava se obeša pokončno zaradi večje jasnosti prikaza grba. Na zastavi se nahaja grb Občine Miklavž na Dravskem polju v sredini zastave. Grb je v štirih barvah. Barve so spisane v 4. členu odloka. (Čl. 7, Odlok, 2000.)
Na zastavi, ki se obeša navpično leži grb v sredini zastave obrnjen vzdolžno navzgor. Grb je enako oddaljen od levega in desnega roba zastave ter enako od zgornjega in spodnjega roba zastave. Širina grba znaša 40 % širine zastave in višina grba znaša 26 % višine zastave. Grb je obrobljen s tankim črnim robom, v velikosti 1 % višine zastave. Na zastavi, ki se obeša poševno ali vodoravno leži grb v sredini zastave obrnjen navzgor, pravokotno na dolžino zastave. Grb je enako oddaljen od levega in desnega roba zastave ter enako od zgornjega in spodnjega roba zastave. V tem primeru znaša širina grba 20 % dolžine zastave in višina grba znaša 52 % višine zastave. Grb je obrobljen s tankim črnim robom v velikosti 1 % višine zastave. (Čl. 1 [7a], Odlok, 2001.)

Izvori: Statut občine Miklavž na Dravskem polju, 11.3.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 10/1999, 15.04.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Miklavž na Dravskem polju, 01.06.2000, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 12/2000, 30.06.2000.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Miklavž na Dravskem polju, 25.10.2001, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 27/2001, 05.12.2001.
Statut Občine Miklavž na Dravskem polju (uradno prečiščeno besedilo), 05.06.2003, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 14/2003, 30.06.2003.
Statut Občine Miklavž na Dravskem polju, 26.11.2015, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 24/2015, 14.12.2015.

Grb općine Miklavž je dijagonalno razdijeljen u bijelo i zelenkasto-modro polje s valovima koja simboliziraju zemlju - Dravsko polje, i vodu - rijeku Dravu. U štitu se nalaze simboli zaštitnika Sv. Nikole (po kojem je mjesto i dobilo ime) - biskupski štap, knjiga i tri zlatne kugle, koji simboliziraju vođenje, mudrost i skrb za one koji ju trebaju. Štap i kugle su obojene oker žuto. Četiri polja na koje dijele valovi zeleni dio štita predstavljaju četiri mjesne zajednice od kojih se sastoji općina Miklavž. Zastava je jednobojna iste svijetlo zelenkasto-modre boje kao i valovi u grbu, koji je postavljen u sredini zastave.Miren-Kostanjevica

[Miren-Kostanjevica] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Miren-Kostanjevica]
[Miren-Kostanjevica]
Prihvaćena: 29. rujna 1999.
Opisi grba: Grb občine Miren-Kostanjevica ima obliko ščita. Ščit je razdeljen na polovico s cinastim rezom. V spodnji polovici ščita je zid iz opeke v rdeči barvi. V zgornji polovici ščita se na rumenem polju nahaja ruj s tremi vejicami v rdeči barvi. Ščit je obrobljen s črto črne barve. (Čl. 2, Odlok, 1999.)
BARVNO PRAVILO ZA OBLIKOVANJE GRBA OBČINE MIREN KOSTANJEVICA Grb občine Miren Kostanjevica ima obliko ščita. Ščit je razdeljen na polovico s cinastim rezom. V spodnji polovici ščita je zid iz opeke v rdeči barvi, kar predstavlja opekarsko sporočilo v kraju Bilje. Zid kot takšen je simbol za starodavni mirenski Grad iz rimskih časov. V zgornji polovici ščita se na rumenem polju, simbolu sonca in sončnega predela občine na Goriškem, nahaja ruj s tremi vejicami v rdeči barvi, ki predstavlja območje Krasa v občini. Ščit je obrobljen s črto črne barve. BARVE: CMYK colors Rumena - Y=100% Rdeča - M=100%, Y= 80% PANTONE coated colors Rumena - 3945 CVC Rdeča - 711 CVC GEOMETRIJSKO PRAVILO ZA OBLIKOVANJE GRBA Tridimenzionalna podoba grba je razdeljena v gornji ravni del in spodnji konveksni del. V zgornjem delu je simbol ruja, ki je sestavljen iz šestih elips postavljenih v razmerju po prem ici , ki se v spodnjem delu stika z isto zrcalno podobo. Spodnji del je setavljen iz pravokotnikov, ki so postavljeni v mrežo, nad njimi paje cinasti rez sestavljen iz šestih kvadratov postavljenih vrazmerju,. (Priloga, Odlok, 1999.)

Opisi zastave: Zastava občine Miren-Kostanjevica je rumeno-rdeče barve, brez grba občine. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dva. Po sredini je zastava razdeljena s cinastim rezom. Vsaka barva zavzema po dolžini ali širini polovico zastave. Barvi se vrstita po naslednjem vrstnem redu: rumena, rdeča. (Čl. 2, Odlok, 1999.)
Zastava občine, kadar je izobešena na drogu navpično, mora biti izobešena tako, da sta barvi zastave razporejeni od zgoraj navzdol po naslednjem vrstnem redu: rumena, rdeča. Zastava občine, kadar je izobešena na drogu vodoravno, mora biti izobešena tako, da sta barvi zastave razporejeni od leve proti desni po naslednjem vrstnem redu: rumena, rdeča. (Čl. 12, Odlok, 1999.)
GEOMETRIJSKO, LIKOVNO TER BARVNO PRAVILO ZA OBLIKOVANJE ZASTAVE OBČINE MIREN KOSTANJEVICA Zastava občine Miren Kostanjevica je rumeno-rdeče barve brez grba občine. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1:2. Po sredini je zastava razdeljena s cinastim rezom. Vsaka barva zavzema po dolžini ali po širini polovico zastave. V navpični (od zgoraj navzdol) ali vodoravni (od leve proti desni) legi zastave, se barvi vrstita po naslednjem vrstnem redu: rumena, rdeča. BARVE: CMYKcolors Rumena - Y=100% Rdeča - M=100%, Y= 80% PANTONE coated colors Rumena - 3945 CVC Rdeča - 711 CVC (Priloga, Odlok, 1999.)

Izvori: Statut Občine Miren - Kostanjevica, 09.02.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 13/1995, 03.03.1995.
Statut Občine Miren - Kostanjevica, 04.05.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 58/1999, 20.07.1999.
Odlok o grbu in zastavi občine Miren-Kostanjevica, 29.09.1999, Uradno glasilo [Nova Gorica], št. 8/1999, 03.11.1999.
Statut Občine Miren - Kostanjevica, 26.11.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 112/2007, 07.12.2007.
Statut Občine Miren - Kostanjevica (uradno prečiščeno besedilo), 21.12.2016, Uradni list Republike Slovenije, št. 2/2016, 15.01.2016.
Občine.net http://www.obcine.net/obcina.php?sifra=1010 20.10.2002
Občina Miren-Kostanjevica www.miren-kostanjevica.si 10.03.2003
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 185-187.

Grb je u zlatnom polju u dnu crveni zid od cigle s grudobranima i gore dvije spojene grančice s 11 crvenih listova. Zastava je okomito podijeljena krunišnim rezom na žuto i crveno. Cigle i crvena boja u zastavi simbolizira ciglarsku industriju koja ima dugu tradiciju u općini. Jedanaest listova kao i jedanaesterostruka podjela kruništa simbolizira jedanaest naselja koja sačinjavaju općinu.Mirna

[Mirna] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Mirna]
[Mirna]
Prihvaćena: 7. travnja 2016.
Dizajn: Studio 5 Marko Kapus s.p., dr. Ferdinand Šerbelj, mag. Borut Dvornik
Opis grba: Grb občine je upodobljen na ščitu, ki je poznogotsko oblikovan s srebrno/belo obrobo, polje je v modri barvi: Panatone Reflex Blue C/C100 M80 Y0 K30/R40 G68 B128/RAL 5005. V ščitu so tri jakobove školjke kovinsko srebrne/bele barve, razporejene v navzdol obrnjen trikotnik, tako da so zaobli deli školjk obrnjeni navzven in tvorijo navidezno središče v križišču ščita. (Čl. 3, Statutarni sklep, 2016.)
Opisi zastave: Zastava Občine Mirna je modre barve: Panatone Reflex Blue C/C100 M80 Y0 K30/R40 G68 B128/RAL 5005, v diagonalnem križišču so tri jakobove školjke srebrne/bele barve in v isti razporeditvi kot na ščitu. Zastava Občine Mirna je pravokotne oblike, oblikovana v razmerju 1:2 (širina:dolžina). V sredini je atribut grba občine. Atribut je visok do polovice višine zastave. (Čl. 8, Statutarni sklep, 2016.)
Horizontalna oblika zastave je tista, na kateri je na vodoravno izobešeni (položeni) zastavini ruti atribut predstavljen horizontalno. […] Vertikalna oblika zastave je tista, ki ima na vertikalno izobešeni zastavini ruti atribut predstavljen horizontalno. (Čl. 9, Statutarni sklep, 2016.)

Izvori: "Mirna dobila proračun, pripravljajo tudi grb", 28.01.2015, Občina Mirna, www.mirna.si
Sklep o izvedbi javne rasprave o predlogu grba in zastave Občien Mirna, 15.06.2015, Občina Mirna, www.mirna.si
"Občina Mirna dobila svoj grb", 08.04.2016, Vaš kanal, www.vaskanal.com
Studio 5 Marko Kapus s. p. s sodelavcema dr. Ferdinand Šerbeljem in mag. Borutom Dvornikom: "Idejna rešitev", 20.11.2016, Občina Mirna, www.mirna.si
"Priloga 1: Blazon grba", 20.11.2016, Občina Mirna, www.mirna.si
"Priloga 2: Zastava Občine Mirna", 20.11.2016, Občina Mirna, www.mirna.si
"1000 let omembe reke Mirne" (P.K.), 15.04.2016, Občina Mirna, www.mirna.si
I. Štolfa: "Postavitev klopotca na Stanu", 19.08.2016, Občina Mirna, www.mirna.si
Statut Občine Mirna, 16.08.2011, Uradno glasilo slovenski občin, št. 21/2011, 17.08.2011.
Statutarni sklep (o grbu in zastavi Občine Mirna), 07.04.2016, Uradno glasilo slovenski občin, št. 16/2016, 08.04.2016.

Grb Mirne je u plavom tri školjke u krug. Temelji se na grb nekadašnjih gospodara Mirne, obitelji Naydeckh (u srebrnom tri školjke ukoso). Za srebrne školjke kaže se da predstavljaju plodnost, bogatstvo i sreću, a plava pozadina je za rijeku Mirnu. Zastava je istog sadržaja, plava sa školjkama kao u grbu, u vodoravnoj i okomitoj inačici.Mirna Peč

[Mirna Peč] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Mirna Peč]
[Mirna Peč]
Prihvaćena: 15. svibnja 2000.
Opis grba: Opis grba, splošno Na deljenem ščitu z desnim rumenim trakom, zgoraj zelen in spodaj moder, tri čebele v rdeči barvi, zgoraj dve in spodaj ena. Predstavitev grba – blazon Grb Občine Mirna Peč je upodobljen na deljenem ščitu. Slika je sestavljena iz štirih barv, desnega rumenega traka v širini 1/3 vertikale ščita in treh stiliziranih čebel. Uporabljene so rumena v sredini, modra v spodnjem delu in zelena barva v zgornjem delu grba. Čebele so v rdeči barvi. Dve sta zgoraj in ena spodaj tako, da je najnižja točka spodnje čebele enako oddaljena od najnižjih točk zgornjih čebel, zadka zgornjih čebel in tipalke spodnje čebele so tik pred namišljeno premico, ki vzdolžno razpolavlja grb. Čebela je z grbom v razmerju 1: 2,3. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 3, Odlok, 2000.)
Opis zastave: Splošno Zastava Občine Mirna Peč je zelena rumena modra z barvnim atributom iz občinskega grba na srednjem rumenem polju. Opis Zastava Občine Mirna Peč je pravokotne oblike, razmerje njene višine proti dolžini je 1:2,5 s tem, da je zastavina ruta vertikalno razdeljena na tri barvna polja tako, da je srednje polje kvadratno; stranski polji sta enaki in obe sta v enaki zeleni oziroma modri barvi kot jih ima občinski grb. Prvi del zastavine rute je zeleno polje. V drugem delu zastavine rute je na rumenem polju pokončno postavljen atribut iz občinskega grba, torej tri rdeče čebele. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine barvnega polja zastave in ne višji od 8/10 iste višine zastavine rute. Tretji del zastavine rute je modro polje. (Čl. 7, Odlok, 2000.)
Izvori: Statut Občine Mirna Peč, 02.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 18/1999, 25.03.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Mirna Peč, 15.05.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 47/2000, 01.06.2000.
Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Mirna Peč, 21.03.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/2006, 30.03.2006.
Statut Občine Mirna Peč, 14.06.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 59/2007, 04.07.2007.
Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Mirna Peč, 20.09.2011, Uradni list Republike Slovenije, št. 75/2011, 29.09.2011.
Društvo podeželske mladine Mirna Peč, http://www.geocities.com/dpm_mirnapec 05.09.2000

Grb općine Mirna Peč ljevokoso je dvaput razdijeljen u zeleno, zlatno i plavo, te preko svega tri crvene pčele, dvije i jedna. Tri pčele predstavljaju radine ljude tri doline koje sačinjavaju općinu.
Zastava je sastavljena od tri polja, od kojih je srednje kvadratno, boje od koplja prema slobodnom kraju su zelena, žuta i plava. U žutom polju nalaze se tri crvene pčele iz grba.Mislinja

[Mislinja]
[Mislinja]
[Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 26. rujna 1996.
Opis grba: Grb občine ima obliko ščita. Razdeljen je na dve polji, ki ju v sredini v blagem loku loči bela (srebrna) linija. V gornjem modrem polju je rumena (zlata) šesterokraka zvezda. V spodnjem zelenem polju je osemlistna roža bele (srebrne) barve. Ščit je obrobljen z belo (srebrno) linijo.B (Čl. 7, Odlok, 1996.)
Opis zastave: Zastava občine je po dolžini razdeljena na dve polji. Levo polje je modre barve z rumeno (zlato) šesterokrako zvezdo v sredini. Desno polje je zelene barve z belo (srebrno) osemlistno rožo v sredini. Razmerje med dolžino in širino zastave je ena proti dve. Zastava je vedno obešena navpično. (Čl. 10, Odlok, 1996.)
Izvori: Statut Občine Mislinja, 28.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 27/1995, 19.05.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Mislinja, 26.11.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 71/1996, 13.12.1996.
Statut Občine Mislinja, 13.12.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 8/2000, 31.01.2000.
Statut Občine Mislinja, 15.07.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 63/2010, 03.08.2010.
Občina Mislinja, www.mislinja.si, 01. 12. 1999.

Grb Mislinje je u lučno razdijeljenom i srebrno obrubljenom štitu gore u plavom zlatna šestokraka zvijezda i dolje u zelenom srebrni osmerolistni cvijet. Zastava je neposredno zasnovana na grbu, vertikalna po dužini razdijeljena na plavo sa žutom zvijezdom i zeleno s osmerolisnim cvijetom.Mokronog-Trebelno

[Mokronog-Trebelno]
[Mokronog-Trebelno]
[Okomita] [Povijesna] 2:5 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 14. travnja 2010.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Opis grba – splošno: Grb Občine Mokronog - Trebelno je predstavljen na slovenskem ščitu, razcepljenem v srebrno in rdeče polje. Na prvem polju je vinski atribut z zelenim trtnim listom, črnim ključem in modrim grozdom, na drugem polju je odtis desnega stopala človeške noge v barvi kože. Blazon: Grb Občine Mokronog - Trebelno je predstavljen na slovenskem ščitu, razcepljenem v srebrno in rdeče polje. Na srebrnem polju je predstavljen trojni vinarski atribut: iz položenega črnega ključa raste zeleni trtni list, iz ključa pa visi moder vinski grozd. Na rdečem polju je v vertikali predstavljen odtis človeškega desnega stopala. Zlata obroba, ki jo nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 3, Odlok, 2010.)
Opis zastave: Opis zastave – splošno: Zastava Občine Mokronog - Trebelno je rdeče–bele barve z grbom Občine Mokronog - Trebelno. Opis zastave: Višina zastavine rute »V« proti njeni dolžini »L« je 1:2,5 s tem, da je njena ruta s horizontalno delitvijo, razdeljena na dve po višini enaki polji, od katerih je zgornje polje bele barve, spodnje polje pa rdeče barve. Grb leži v geometrijski sredini zastave tako, da sega s svojo srebrno polovico v rdeče polje zastave, s svojo rdečo polovico pa v belo polje zastave. Višina grba je enaka polovični višini zastavine rute. Barvi zastave se razvrstita po naslednjem vrstnem redu: zgoraj bela, spodaj rdeča. Kadar visi zastava kot bandero, sta barvi gledano z zgornjega kota opazovalca, razvrščeni po naslednjem vrstnem redu: levo rdeče polje in desno belo polje, tako da grb stoji pokončno. (Čl. 9, Odlok, 2010.)
Izvori: Statut Občine Mokronog - Trebelno, 06.02.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 14/2007, 16.02.2007.
Odlok o grbu in zastavi Občine Mokronog-Trebelno, prva obravnava 17.03.2010, Zapisnik 27. redne seje Občinskog sveta Občine Morkonog-Trebelno, www.mokronog-trebelno.si, 25.04.2010.
Odlok o grbu in zastavi Občine Mokronog - Trebelno, 14.04.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/2010, 23.04.2010.
Statut Občine Mokronog - Trebelno (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), 28.07.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 66/2010, 13.8.2010.

Grb je raskoljen, u srebrnom crni vodoravni ključ iz kojega raste zeleni list i visi plavi grozd te u crvenom otisak desnog ljudskog stopala. Zastava je po dužini dvobojna crveno-bijela s grbom u sredini postavljenim tako da njegova crvena polovica bude u bijeloj pruzi, a srebrna u crvenoj pruzi zastave. (Iako dokumenti prikazuju okomitu zastavu, čini se da tekst opisuje vodoravnu gdje je bijea pruga iznad crvene, a grb položen bočno.) Ovi siboli usvojeni su u općinskoj skupštini u prvom čitanju, moraju se još jednom potvrditi. Stoplao je stari grb Mokronoga (obično prikazan u plavom), slikovito simbolizira ime mjesta. Ključ i vinova loza su onda simbol Trebelnog.

Općina Mokronog-Trebelno odvojila se iz općine Trebnje 2006. godine.Moravče

[Moravče] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Moravče]
[Moravče]
Prihvaćena: 26. studenog 1997.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Grb Občine Moravče je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Na zelenem hribu v dnu srebrnega ščita stoji rdeča trdnjava s črnim obokanim vhodom in tremi cinami v zidnem vencu; iz njega raste, z dvojno zlato sponko speta, modra pollilija z dvema rdečima prašnikoma. Lilije imajo srebrne sredinske precepe. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 6, Odlok, 1997.)
Opis zastave: Zastava Občine Moravče je modra-bela-modra z barvnim atributom iz občinskega grba na srednjem belem polju. Razmerje višine zastavine rute (V) proti dolžini (L), V : L = 1 : 2,5 oz. ena proti dve celi in pet desetin s tem, da je zastavina ruta vertikalno razdeUena na tri barvna polja tako, daje srednje polje kvadratno. Stranski polji sta enaki in obe sta v enaki modri barvi kot jih ima občinski grb, srednje belo polje nosi atribut občinskega grba "lilienburg", torej rdečo trdnjavo (brez tal), iz katere raste modra pollilija, speta z zlato spono. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine barvnega polja zastave in ne višji od 8/10 iste višine zastavine rute. (Čl. 11, Odlok, 1997.)
Izvori: Heraldika d.o.o. http://www.heraldika.si 30. 11. 2001.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 189-191
M. Brodar: "Novice iz Moravč", Slamnik, glasilo občine Domžale, št. 8-9/1994, 23.09.1994, str. 7.
Statut Občine Moravče, 03.05.1995, Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/1995, 21.06.1995.
"Obsežna. Tudi učinkovita?" (M.B.), Slamnik, glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 10/1996, 24.10.1996, str. 9.
Anonimni javni natečaj za oblikovanje grba in zastave Občine Moravče, Slamnik, glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 12/1996, 29.11.1996, str. 10.
M. Brodar: "Grb in zastava občine Moravče", Slamnik, glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 8/1997, 08.08.1997, str. 1.
Odlok o grbu in zastavi Občine Moravče, 26.11.1997, Uradni vestnik Občine Moravče, št. 7/1997, 30.12.1997.
"Poročilo s 33. seje Občinskega sveta: Kako do odlokov?" (MAL), Slamnik, Glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 6-7/1997, 04.07.1997, str. 12.
"Odlok o grbu in zastavi tudi za Občino Moravče" (MAL), Slamnik, Glasilo občin Domžale, Lukovica in Moravče, št. 12/1997, 24.12.1997, str. 10.

Grb općine Moravče slikom opisuje raniji njemački naziv Moravča Liliemberg (od "Lilien-burg", grad ljiljana): U srebrnom polju na zelenom brijegu crvena kula iz koje izrasta plavi ljiljan sa zlatnim prstenom i dva prašnika s crvenim vrškom. Zastava je okomito razdijeljena na plavo-bijelo-plavo, a bije je središnje polje kvadratno i u njemu se nalaze atributi iz grba - crvena kula s ljiljanom. Sličan grb usvojen je još 1994. kada je Moravče bila Mjesna zajednica u sastavu Općine Domžale.


Moravče, 1994. – 1997.

[Moravče, 1994. – 1997.]
[Moravče, 1994. – 1997.]
[Okomita] 1:3 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 17. lipnja 1994.
Dizajn: dr. Božo Otorepec
Opis grba: Grb – velikost in oblika je prilagojena standardnim velikostim. Sredi ščitnega polja v rumeni barvi je izrisana rdeča stilizirana linija na belem grajskem stolpu, ki stoji na zelenem trohribu. Ščitno polje obkroža rdeč rob. Rumena barva je ral 1018, rdeča barva je ral 2002, zelena barva je ral 6001. (Čl. 2, Sklep, 1994.)
Opis zastave: Zastava – v originalu meri 800 x 2400 mm. Na spodnjem koncu je izrez v izmeri 400 x 200mm. Zastava je razdeljena po sredini na zgornjo rdečo in spodnjo rumeno barvo. Grb je nameščen v sredini gledano po širini in višini. Grb Moravč je v enakih proporcih z zastavo tako, da je zgornja stranica grba enaka 1/2 širine zastave.B (Čl. 3, Sklep, 1994.)
Napuštena: 26. studenog 1997.
Izvori: Sklep o grbu, zastavi in pečatu Krajevne skupnosti Moravče, 17.06.1994, Uradni list Republike Slovenije, št. 50/1994, 12.08.1994.
Odlok o grbu in zastavi Občine Moravče, 26.11.1997, Uradni vestnik Občine Moravče, št. 7/1997, 30.12.1997.

Originalno usvojen grb mjesne zajednice u općini Domžale iz 1994. godine je u zlatnom crveni ljiljan s prašnicima izrasta iz srebrne kule na zelenom trobrijegu obrubljen crvenim. Korišten je u središtu okomite zastave vodoravno razdijeljene u crveno i žuto, sa zarezom na donjem kraju koji tvori dva repa, slično kao u zastavi Mengeša.Moravske Toplice

[Moravske Toplice] [Normal] [Okomita] 9:16 [Državna zastava na kopnu] [Moravske Toplice]
[Moravske Toplice]
Prihvaćena: 29. studenog 2016.
Dizajn: Srečko Merklin, Murska Sobota
Opis grba: Grb je po obliki polkrožni ščit v treh heraldičnih barvah (modra – čast, slava, poštenost, zvestoba in trajnost, zelena – zdravje, svoboda, veselje, upanje in siva/srebrna – čistost, nedolžnost, modrost). Centralna likovna figura grba je vrelec zdravilne vode. Zdravilna termalna voda, naraščajoča iz zemlje, je simbol in temeljni tvorec uspešnega turističnega in gospodarskega razvoja občine. Modri stilizirani curki vode, ki v različnih plasteh silijo vedno širše in višje, ponazarjajo moč, svežino, ekspanzijo in rast občine k nečemu še višjemu, še večjemu. Vrelec se v svojem srednjem zaključku zaključi z likom v obliki srca – figurativno orisuje srčnost in dobroto domačega človeka v njegovem zlitju z naravo, ki v tretjem notranjem loku, s kvišku dvignjenimi rokami, odslikava dobrosrčnost in domačnost, modrina linij (poštenost, zvestoba in trajnost) pa v svoji žlahtnosti te lastnosti samo še nadgrajuje. Umirjeno ukrivljen zeleni lok, iz katerega privre vrelec iz globin, je prikaz mehkega prehoda pokrajine iz najprej ravninskega dela v gričevnati gorički svet. Zelena barva s svojo svežino predstavlja zdravje, svobodo, veselje, upanje in rodnost, obenem pa je zelena kot barvni odtenek tudi tretjinski del barv madžarske trobojnice in simbolizira sožitje dveh, na omenjenem prostoru, v harmoniji živečih narodov. (Čl. 5, Odlok, 2016.)
Opisi zastave: Zastava je bele in modre barve z grbom občine v sredini. Osnovna uradna zastava občine je glede na način obešanja po vertikali razdeljena na dve enaki polji in vsebuje grb občine, umeščen v vertikalno os zastave. Uporabljene barve so enake kot barve v grbu, pri čemer je grb grafično ločen od belega in modrega polja zastave z belo obrobo. Zastava se uporablja samo v barvni obliki. (Čl. 10, Odlok, 2016.)
Če je zastava izobešena na drogu, morajo biti barve razporejene od zgoraj navzdol tako, da je zgoraj vedno belo polje, grb pa je obrnjen s polkrožnim delom navzdol v modro polje. (Čl. 11, Odlok, 2016.)

Izvori: Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 191-192
"Znak in zastava", Občina Moravske Toplice, www.moravske-toplice.si, 10.01.2009.
Javni anonimni natečaj za oblikovanje grba in zastave Občine Moravske Toplice, 24.11.2015, Občina Moravske Toplice, www.moravske-toplice.si, 20.11.2016.
"Javni natečaj za oblikovanje grba in zastave odprt do 1. frebruarja 2016", Lipnica, Glasilo občine Moravske Toplice, št. 142, 23.12.2016. str. 2.
Zapinsik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Topice, 28.06.2016, Očina Moravske Toplice, www.moravske-toplice.si, 20.11.2016.
Zapinsik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Moravske Topice, 29.11.2016, Očina Moravske Toplice, www.moravske-toplice.si, 20.11.2016.
Odlok o grbu in zastavi Občine Moravske Toplice, 29.11.2016, Uradni list Republike Slovenije, št. 78/2016, 05.12.2016.
"Nov grb in zastava Občine Moravske Toplice", Lipnica, Glasilo občine Moravske Toplice, št. 148, 22.12.2016. str. 5.
Tadeja Lepoša: "Prekmurska občina z novim grbom", 07.12.2016, Sobotainfo, sobotainfo.com, 02.01.2017.

Grb općine Moravske Toplice je srebrno (sivo) obrubljeni bijeli štit sa svjetloplavom stiliziranom fontanom koja izvire iz zelenog brijega. Zastava je bijelo-svjetloplava dvobojnica nejednako širokih pruga u odnosu 7:5 za vodoravnu, i 11:9 za okomitu zastavu, s grbom smještenim u središte visokim pola širine zastave, odvojenim od plave pruge bijelim rubom.


Moravske Toplice, oko 1995. – 2016.

[Moravske Toplice, oko 1995. – 2016.]
[Moravske Toplice, oko 1995. – 2016.]
[Okomita] [Povijesna] [Tehnički crtež] 1:2~


Prihvaćena: oko 1995. ?
Dizajn: Staša Pihlar
Napuštena: 29. studenog 2016.
Izvori: Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 191-192
"Znak in zastava", Občina Moravske Toplice, www.moravske-toplice.si, 10.01.2009.

Prije usvajanja grba općina je koristila znak - logo koji se sastojao od prikaza crkvenog tornja između dva brijega. Zastava, koja se također koristila, a da nije bila formalno usvojena, je bijela okomita zastava u kojoj se na njezinom donjem dijelu nalazi općinski znak iznad naziva općine, a duž donjeg ruba zastave je zelena pruga koja se postepeno pretapa u bijelo polje.[Prethodna stranica: Slovenija - općine, 9. dio (Ljut-Mar)][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slovenia - Communities, part 10 (Med-Mor)][Slijedeća stranica: Slovenija - općine, 11. dio (Moz-Orm)]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.