[Prethodna stranica: Slovenija - općine, 11. dio (Moz-Orm)][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slovenia - Communities, part 12 (Osi-Pre)][Slijedeća stranica: Slovenija - općine, 13. dio (Pre-Rav)]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 18. studenog 1996.
Posljednja promjena: 17. travnja 2017.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid slovenskih općina s ounačenim općinama prikazanim na ovoj stranici. Gradske općine označene su masnim slovima.

Slovenija - općine, 12. dio (Osi-Pre)


Tumač:
° općine ustrojene prije 1990-ih
* općine ustrojene 1995.
+ općine ustrojene 1998.
# općine ustrojene 2006.
M gradske općine od 1998.


Vidi još:

Osilnica

[Osilnica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Osilnica]
Prihvaćena: 20. kolovoza 1997.
Opis grba: Grb Občine Osilnica ima obliko ščita v razmerju 2:3. V grb so zajeti trije značilni elementi pokrajine: reka, arhitektura in hribovje. Spodnja tretjina prikazuje reko Kolpo, ki vrezuje v strmo sotesko, osrednji del predstavlja cerkvico Sv. Egidija, kot primer tipične arhitekture, v zgornji tretjini pa so prikazane razpoznavne stene, ki se raztezajo ob reki Kolpi. Pomen grba: 1. Reka Kolpa: Pomemben dejavnik življenja na tem področju. V preteklosti mlinarstvo in ribolov, danes predvsem turizem. 2. Cerkev Sv. Egidija: Osrednji element grba, ki se navezuje na preprosto vaško arhitekturo in kulturno dediščino tega področja. 3. Stene: Na grbu je prikazan sklop sten, ki imajo odprto pot z leve in z desne. Tako simbolično nakazujejo na odprtost dežele. 4. Oblika grba: Dve ukrivljeni liniji nakazujeta obliko soteske, spodaj sta prekrižani in s tem delujeta kot dve veji, ki poudarjata povezanost z naravo. 5. Barve: Barve grba so vzete iz narave in tako povdarjajo realnost pokrajine. Vsi elementi so razporejeni simetrično, kar da grbu jasno berljivost in večjo moč simbolov. (Čl. 2, Odlok, 1997.)
Opis zastave: Zastava Občine Osilnica je v razmerju 3:6. Zgornja tretjina zastave je bele barve, spodnji dve tretjini pa prekriva zelena podlaga znotraj katere se pojavi tipičen detajl grba (simbol v sredini zastave): reka Kolpa, ki vrezuje sotesko. (Čl. 3, Odlok, 1997.)
Izvori: Statut Občine Osilnica, 13.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 25/1995, 11.05.1995.
Odlok o obliki in načinu uporabe grba in zastave ter pečatov Občine Osilnica, 20.08.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 54/1997, 05.09.1997.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Osilnica, 08.01.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 8/1999, 10.02.1999.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 209-210.
Statut Občine Osilnica, 07.12.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 3/2007, 11.01.2007.

Grb prikazuje rijeku Kupu (Kolpa) usječenu u uskoj sutjesci, iznad nje crkvicu Sv. Egidija i skupinu stijena. Crkvica predstavlja tipičnu seosku arhitekturu ovog kraja. Stijene imaju otvorene prolaze sa strane, simbolički za otvorenost Osilničana. Oblik grba predstavlja sutjesku, a završetci na donjem kraju podsjećaju na dvije ukrštene grančice, simbolički povezujući se s prirodom.
Zastava je vodoravna dvobojnica, bijelo-zelena, pri čemu je zelena pruga dvostruko šira od bijele. Na sredini se nalazi simbolički prikaz Kupe u sutjesci.
U prikazu grba ovdje postoje manje nepravilnosti koje treba popraviti.Pesnica

[Pesnica]
[Pesnica]
[Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: grb 19.12.1996. zastava 01.10.1998.
Opis grba: Grb občine Pesnica je stilizirana pokrajina obkrožena z vinjetami zlate barve. V spodnjem deluje napis občina Pesnica in letnica ustanovitve samostojne občine 1990. (Čl. 3, Odlok, 1996.)
Opis zastave: Zastava občine Pesnica je belo rumene barve, z grbom občine v spodnji polovici zastave. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve se vrste po naslednjem vrstnem redu: bela, rumena, bela. Vsaka barva zavzema polovico prostora zastave, s tem, da je bela barva v enaki širini levo in desno. Grb zavzema 1/4 dolžine zastave in je odmaknjen od spod- njega roba zastave za višino grba. Grb se uporablja v barvni kombinaciji: bela, rumena, rdeča in črna. (Čl. 1, Odlok, 1998.)
Izvori: Občina Maribor, Vodnik po Občini http://maribor.uni-mb.si/vodnikpoobcini 06. 11. 1999.
KIG Ig, www.kig.ig, 20.07.2002
Info Tomsilav Šipek, flag seen in Pesnica, March 2005.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, p. 211
Statut občine Pesnica, 30.03.1995, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 10/1995, 22.05.1995.
Odlok o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v občini Pesnica, 19.12.1996, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 28/1996, 30.12.1996.
Odlok o spremembi odloka o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v občini Pesnica, 01.10.1998, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 19/1998, 02.10.1998.
Statut občine Pesnica, 23.03.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 6/1999, 01.04.1999.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v občini Pesnica, 25.02.2003, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 5/2003, 21.03.2003.
Odlok o spremembi odloka o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v občini Pesnica, 12.06.2007, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 18/2007, 23.06.2007.

Grb općine Pesnica koji je u temelju usvojen prije 1990-ih možda bi se prije trebao nazivati bedžom. U njemu je prikazan krajobraz unutar ukrasnog okvira s poljoprivrednim podizvodina i trakom s nazivom općine. Koristi se bijelo-žuto-bijela okomita zastava s grbom pri dnu.

Do 1995. općina Pesnica bila je u sastavu gradske zajednice općina Maribor.


Pesnica, 1996. – 1998.

[Pesnica, 1996. – 1998.]
[Rekonstrukcija] 1:2

Prihvaćena: 19. prosinca 1996.
Opis grba: ut supra (Čl. 3, Odlok, 1996.)
Opis zastave: Zastava občine Pesnica je bele barve z grbom občine v spodnji polovici zastave. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1 : 2. Grb zavzema 1/4 širine zastave in se uporablja v barvni kombinaciji brez vinjet. (Čl. 4, Odlok, 1996.)
Napuštena: 1. listopada 1998.
Izvori: Odlok o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v občini Pesnica, 19.12.1996, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 28/1996, 30.12.1996.
Odlok o spremembi odloka o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v občini Pesnica, 01.10.1998, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 19/1998, 02.10.1998.

Prvotno usvojena zastava 1996. godine bila bije okomita bijela zastava sa znakom u donjoj polovici bez ukrasnog okvira.Piran

Piran – Pirano

[Piran] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Piran]
[Piran] [Piran]
Prihvaćena: 1. travnja 1999.
Dizajn: znak prema povijesnom grbu: Sabina Dežan, dipl.oblikovalec viz. kom. iz Ljubljane
Opisi grba: Občina ima grb v obliki ščita. Grb se oblikuje po določenem geometrijskem in barvnem pravilu. V sredini ščita je v modrem polju rdeč križ z ukrivljenima krakoma. Med križem in poljem je ozek bel trak. (Čl. 5, Statut, 1995.)
Opis simbola Občine Piran v črno-beli izvedbi: Simbol Občine Piran je sestavljen iz občinskega grba, ki ga obdaja trak z dvema valoma in elementi srednjeveškega piranskega obzidja na vrhu. Grb ima obliko ščita, v katerem je križ, ki je polkrožno napet po vertikali in horizontali. Je črne barve, obdan pa je z belo obrobo, ki je obrisana s tanko črno linijo. Okrog grba se ovija okrasni trak v oddaljenosti za lastno širino, ki je v svoji zgornji levi in desni polovici dvakrat zapognjen ter tako sestavljen iz treh enakih delov. Trak se na obeh spodnjih polovicah prepogne v polkrožno horizontalo in ima razcepljene zaključke. Na vrhu traku je vključen segment srednjeveškega obzidja, ki je sestavljen iz treh polkrožno zaključenih zobov. Srednji zob je za višino polkrožnega dela višji od ostalih dveh. Dopolnilni element med segmentom obzidja in traku sta dva polkrožna vala. Trak, obzidje in zunanji obris valov so izrisani v enotni liniji, ki je črne barve. Opis simbola Občine Piran v barvni izvedbi: Zunanja obroba grba in celotna risba, traku z valoma in segmenti obzidja je v sivi barvi (423 C Pantone), grb pa v skladu z določili statuta Občine Piran. (Čl. 3, Odlok, 1997.)
Grb občine je v obliki ščita. Grb se oblikuje po določenem geometrijskem in barvnem pravilu. V sredini ščita je v modrem polju rdeč križ z ukrivljenima krakoma. Med križem in poljem je ozek bel trak. (Čl. 7, Statut, 1999; Čl. 7, Statut, 2007; Čl. 7, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Občina ima zastavo, ki je rdeče-modre barve z grbom Občine Piran. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barvi zastave sta po vrstnem redu zgoraj rdeča, spodaj modra. Vsaka barva zavzema po širini polovico prostora zastave. Grb je v levem gornjem delu rdečega polja zastave. (Čl. 7, Statut, 1995.)
Zastava občine je rdeče-modre barve z grbom Občine Piran. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barvi zastave sta po vrstnem redu: zgoraj rdeča, spodaj modra. Vsaka barva zavzema po širini polovico prostora zastave. Grb je v sredini leve polovice rdečega polja zastave. (Čl. 7, Statut, 1999; Čl. 7, Statut, 2007; Čl. 7, Statut, 2013.)

Izvori: (Odlok o izobešanju zastav, dvojezičnih napisih in zunanjem videzu naselij v Občini Piran, Uradne objave, št. 13/86, 23/88, 13/90 in 24/92)
(Statut Občine Piran, Uradne objave, št.12/78, 6/82, 4/86, 21/86, 24/92, in 6/93)
(Statutarni sklep Občine Piran, Uradne objave, št. 27/94)
Statut Občine Piran, 04.05.1995, Uradne objave Primorske novice, št. 8/1995 19.05.1995.
Odlok o uporabi celostne grafične podobe in sistema zunanjega označevanja v občini Piran, 08.05.1997, Uradne objave Primorske novice, št. 19/1997, 04.07.1997.
Statut občine Piran, 01.04.1999, Uradne objave Primorske novice, št. 10/1999, 20.04.1999.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izobešanju zastav, dvojezičnih napisih in zunanjem videzu naselij v Občini Piran, 20.05.1999, Uradne objave Primorske novice, št. 18/1999, 22.06.1999.
Odlok o izobešanju zastav v občini Piran, 28.09.2000, Uradne objave Primorske novice, št. 41/2000, 03.11.2000
Statut Občine Piran (Uradno prečiščeno besedilo), 27.11.2007, Uradne objave Primorske novice, št. 46/2007, 03.12.2007.
Statut Občine Piran (uradno prečiščeno besedilo) | Statuto del Comune di Pirano (Testo unico) , 10.12.2013, Uradni list Republike Slovenije, št. 5/2014, 20.01.2014.
Korenspondencija s prof. Rankom Novakom, Akademija za likovnu umjetnost u Ljubljani, rujan 2003.

Grb općine Piran (talijanski Pirano) ponavlja isti crveni križ u srebrnom polju kao i kod mnogih drugih istarskih gradova i gradića (negdje od XVI. stoljeća), kao što se može vidjeti i kod cijelog niza mjesta u hrvatskom dijelu Istre. Općina Piran svoj je križ učinila drugačijim postavljajući ga na plavu podlogu ostavljajući samo tanki bijeli rub. U suvremenom prikazu koristi se općinski znak gdje je grb okružen vrpčastim ukrasom na kojem je krunište u obliku karakterističnih grudobrana.
Zastava je crveno-plava dvobojnica s grbom u bližoj polovici pruge. Okomita inačica koristi se i u mnogo dužem razmjeru na glavnom gradskom trgu.Pivka

[Pivka] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Pivka]
[Pivka]
Prihvaćena: 15. travnja 1998.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Splošno: Grb Občine Pivka predstavlja narodni junak Martin Krpan z “mesarico” in kijem, ki jezdi na rdeči “kobilici” po zelenem griču, vse v srebrnem ščitu. Natančen opis grba: Grb Občine Pivka je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Zajeten možak v modrem suknjiču, črnih hlačah, visokih črnih škornjih in s črnim klobukom na glavi, z zlatim kijem v levici in zlato črno dvojno sekiro na desni rami, jezdi rdečega konjiča s črno grivo in repom, po zelenem griču v dnu srebrnega ščita. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunajih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 1998.)
Opis zastave: Zastava Občine Pivka je bela z atributom občinskega grba na sredini zastavine rute, ter z modrimi pravokotniki (V/3: (L-V) /2), položenimi horizontalno v vsakega od štirih kotov. Opis zastave: Belo modra ruta občinske zastave je krojena v razmerju višine “V” proti dolžini “L” ena proti dve celi in pet desetin, oziroma “V”: ”L”=1: 2,5. Zastava je krojena v kombinaciji horizontalnih in vertikalnih barvnih polj tako, da je njena ruta v zamisli deljena vertikalno na tri dele, od katerih sta prvo in tretje med seboj enaki, drugo, oziroma srednje polje je kvadratno. Prvo in tretje (zadnje) polje sta deljeni tretjinsko horizontalno na modro-belo-modro barvo s tem, da se beli, sredinski progi zlivata v belino drugega (srednjega) kvadrata; le-ta nosi atribut občinskega grba, (zajetni jezdec v modrem suknjiču, črnih hlačah in škornjih, s črnim klobukom na glavi, ter s kijem in dvojno sekiro v rokah, na rdečem konjiču), na svoji sredini. Podoba atributa ne sme biti višja od 9/10 zastavine višine (“V”) in ne nižja od 7/10 zastavine višine. (Čl. 13, Odlok, 1998.)
Izvori: Statut Občine Pivka, 01.06.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 44/1995, 28.07.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Pivka, 15.04.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/1998, 15.05.1998.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Pivka, 15.10.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 78/1998, 20.11.1998.
Statut Občine Pivka, 06.05.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 58/1999, 20.07.1999.
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka, 19.12.2013, Uradni list Republike Slovenije, št. 111/2013, 27.12.2013.
Heraldika d.o.o., www.heraldika.si, 30.11.2001.

Grb i zastava prikazuju narodnog junaka Martina Krpana (zapravo junaka priča popularnog slovenskog pisca Frana Levstika) jašući na svojoj "kobilici" s "mesaricom" (dvosjeklom sjekirom) i kijačom. Zastava je oblika karakterističnog za moderne slovenske općinske zastave, u obliku križa neobičnih dimenzija.

Općina Pivka ustrojena je 1995. iz dijelova općine Postojna. Prije 1950-ih ime mjesta bilo je Šempeter na Krasu, kad je preimenovano prema lokalnoj rijeci.Podčetrtek

[Podčetrtek] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Podčetrtek]
[Podčetrtek]
Prihvaćena: 30. rujna 1999.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Opis grba, splošno: Na modrem ščitu je zlato sonce, ki ga zgoraj spremljata dve srebrni lastovici v doletu; iz dna ščita se dvigata v desno in levo simetrično po en dvojni srebrni lok, ki se rastoč izteka v zunanji rob ščita. Predstavitev grba – BLAZON: Grb občine Podčetrtek je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; iz kota v dnu modrega ščita se dviga dvojica srebrnih lokov, ki v desno in levo simetrično rasteta v širino ene desetine ščitove višine, da se iztekata v zunanji rob ščita nad iztekom njegovega dna; mandeljasti polji pod lokoma sta v zeleni barvi; sredino ščita zapolnjuje zlato sonce s šestnajstimi (16) žarki v premeru ene tretjine ščitove širine; od zgoraj ga spremljata dve srebrni lastovki v simetričnem doletu iz desnega oziroma levega kota ščita. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, odlok, 1999.)
Opis zastave: Splošno: zastava Občine Podčetrtek je rumena z modrim osrednjim kvadratnim poljem, v katerega sredini je atribut občinskega grba, rumeno sonce, ki ga spremljajo štiri bele lastovice, po ena v vsakem kotu polja. Opis: zastava Občine Podčetrtek je pravokotne oblike, razmerje višine je V : L = 1 : 2,5. Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja, od katerih sta prvo in tretje (zadnje) v rumeni, srednje kvadratno polje pa v modri barvi; v sredini kvadrata lebdi rumeno sonce s šestnajstimi žarki, spremljano s štirimi belimi lastovicami v priletu iz vsakega od štirih kotov tega polja. Atribut ne sme biti manjši od 2/3 višine zastavine rute in ne večji od 8/10 imenovane višine. Dolžina lastovičje podobe znaša 1/5 višine zastavine rute. (Čl. 13, odlok, 1999.)
Izvori: Občina Podčetrtek http://www.podcetrtek.si/ 19. 05. 2000.
Osnovna šola Podčetrtek http://mojaslo.pfmb.uni-mb.si/predstavitve/9/str1.htm 01. 07. 2000.
Statut Občine Podčetrtek, 11.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 30/1995, 02.06.1995.
Statut Občine Podčetrtek, 27.05.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 49/1999, 23.06.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Podčetrtek, 30.09.1999. Uradni list Republike Slovenije, št. 87/1999, 28.10.1999.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Podčetrtek, 10.11.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 95/1999, 25.11.1999.
Statut Občine Podčetrtek, 19.06.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 66/2006, 27.06.2006.
Dopolnitev Statuta Občine Podčetrtek, 24.08.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 92/2006, 01.09.2006.
Statut Občine Podčetrtek, 23.06.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 54/2010, 09.07.2010.

Grb je u plavom polju zlatno sunce iznad dva zelena brijega nad kojima su po dva bijela izvora i u zaglavlju dvije bijele lastavice koje lete prema suncu. Zastava je vertikalno razdijeljena u tri polja, dva vanjska žuta i srednje kvadratno plavo u kojem je sunce iz grba i četiri bijele lastavice koje lete prema njemu svaka iz jednog ugla. Izvori u grbu predstavljaju mnoge izvore mineralne vode u općini, a lastavice koje lete prema suncu simboliziraju vječno proljeće i stalno vraćanje u Podčetrtek.

Općina Podčetrtek odvojila se od općine Šmarje pri Jelšah 1995. godine. Općina je u Savinjskoj, a istočna granica općine rijeka Sutla (slovenski Sotla) je granica prema Hrvatskoj. Ime dana četvrtka koje se vidi u imenu općine spomen je na tržni dan po kojem je naselje nazvano. Njemačko ime bilo je Windisch Landsberg.Podlehnik

[Podlehnik] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Podlehnik]
[Podlehnik]
Prihvaćena: 7. ožujka 2002.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Opis grba, splošno: grb Občine Podlehnik je upodobljen na sekanem ščitu pozno gotskega stila; spredaj stoji na modrem polju srebrn kastel burgundskega tipa na zelenem hribcu; zadaj je na zlatem polju črna vinska trta z enim zelenim listom in enim rdečim vinskim grozdom. Blazon: Grb Občine Podlehnik je upodobljen na sekanem ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; na prvem polju stoji v modrem srebrn burgundski kastel na zelenem hribcu, v drugem zlatem polju pa črna vinska trta z enim zelenim listom in enim rdečim grozdom.* Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8; odlok, 2002.)
Opis zastave: Opis zastave, splošno: zastava Občine Podlehnik je rumena z dvema vertikalnima zelenima progama, med katerima stoji glavni atribut občinskega grba, vinska trta. Opis zastave: rumeno-zelena zastava Občine Podlehnik je pravokotne oblike, razmerje njene višine “V” proti njeni dolžini “L” je ena proti dve celi in pet desetin, oziroma “V”: “L” = 1: 2,5. Zastavina ruta je vertikalno deljena na pet po višini enakih, po dolžini pa neenakih barvnih polj: tretje (srednje), kvadratno rumeno polje nosi glavni atribut iz občinskega grba, to je črna vinska trta z enim zelenim listom in enim rdečim grozdom; preostala dva dela zastavine rute sta sekana na dve enako široki vertikalni polji, na rumeno zeleno oziroma zeleno rumeno barvno polje. (Čl. 13, Odlok, 2002.)
Izvori: "Sprejeli občinski grb – Vas pod Lehnikom" (JB), Tednik, 27.12.2001. str. 8.
J. Bračič: "Konačno prvo praznovanje – Začrtan lep razvoj občine", Tednik, 06.06.2002, str. 9.
Statut Občine Podlehnik, 18.02.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 39/1999, 25.05.1999.
Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Podlehnik, 07.03.2002, Uradni list Republike Slovenije, št. 24/2002, 21.03.2002.
Sklep o višini plačila za zastavonoša in govornika, 16.02.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 23/2006, 03.03.2006.
Statut Občine Podlehnik, 01.10.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 96/2009, 27.11.2009.

Grb je raskoljen desno u plavom polju na zelenom brijegu srebrni dvorac s jednom kulom na lijevo i lijevo u zlatnom polju crna grančica vinove loze sa zelenim listom i crvenim grozdom. Dvorac simbolički predstavlja dvorac Lehnik pod kojim se razvilo suvremeno mjesto. Grančica vinove loze naravno predstavlja tradicionalnu proizvodnju vina u kraju.
Zastava je žuta s dvije okomite pruge koje oblikuju središnje kvadratno polje u kojem se nalazi grančica vinove loze iz grba.Podvelka

[Podvelka] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Podvelka]
[Podvelka]
Prihvaćena: 1997.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Grb občine Podvelka predstavlja rdeče nabožno znamenje na zelenem hribu, spremljano z dvema zelenima smrekama na vsaki strani ter z modrino v dnu ščita, razdeljeno s štirimi srebrnimi valovnicami - vse to na srebrnem polju ščita. Predstavitev grba - blazon: grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Na zelenem hribu, ta sega do sredine srebrnega ščita, stoji rdeče nabožno znamenje z (obledelo) čelno fresko in črno koničasto streho, ki s svojo zlato kroglo na vrhu ter konico na njej sega v vrh ščita; znamenje z desne in leve spremljata in po višini presegata po ena zelena smreka, rastoča na zlatem deblu. Dno ščita pod hribom je pokrito z modrino, ki je štirikrat razdeljena s srebrnimi valovnicami. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. [...] (Tolmačenje grba: zeleni hribec z dvema zelenima smrekama na zlatih deblih, simbolizira pohorsko in kozjaško hribovje z bogastvom njegove narave, ki je že v davnini omogočalo slovenskim rodovom, da so v njegovih naročjih pognali korenine svoje, iz koroške prisajene kulture, kar simbolizira značilno koroško rdeče zidano nabožno znamenje z leseno črno streho: pod hribcem valovita modrina simbolizira med Pohorjem in Kozjakom energično tekočo reko Dravo, ki je v davnini pomenila vez s kulturo in gospodarstvom sosednjih dežel, vse to pa so tudi temelji nastanka in razvoja kraja in občine Podvelka. Priloga je sestavni del tega odloka, kot je določeno v 6. in 10. členu tega odloka.) (Čl. 6, Odlok, 1999.)
Opis zastave: Zastavo občine Podvelka sestavljajo tri vertikalna barvna polja: prvo in tretje sta rdeči, drugo je belo z rdečim nabožnim znamenjem v sredini ter s po eno zeleno smreko na njegovih straneh. Opis: zastava občine Podvelka je pravokotne oblike, razmerje višine zastavine rute "V" proti njeni dolžini "L" je ena proti dve celi in pet desetih oz. V:L=1:2,5. Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri po višini enaka, po dolžini pa med seboj enako široka barvna polja, od katerih sta prvo in zadnje (tretje) polje rdeče, srednje (drugo) polje pa je belo, s pokončno postavljenim osrednjim atributom iz občinskega grba na sredini, to je z rdečim nabožnim znamenjem, spremljanim in preseganim s po eno zeleno smreko z njegove desne in leve strani. Noben atribut ne sme biti nižji od 2/3 (dveh tretjin) višine zastavine rute in ne višji od 8/10 (osem desetin) imenovane višine. (Čl. 10, odlok, 1999.)
Izvori: (Statut Občine Podvelka-Ribnica, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 4/1995.)
(Odlok o grbu in zastavi občine Podvelka-Ribnica, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 1/1997.)
Sprememba statuta Občine Podvelka-Ribnica, 01.10.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 71/1998, 22.10.1998.
Statut Občine Podvelka (uradno prečiščeno besedilo), 30.03.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 13/1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Podvelka, 21.10.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 36/1999.
Statut Občine Podvelka, 22.12.2006, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 1/2006, 10.01.2006.
Statut Občine Podvelka Uradno prečiščeno besedilo – (UPB 1), 13.03.2012, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 8/2012, 31.03.2012.

Grb prikazuje raspelo tipičnog oblika za ovaj kraj između dva stabla smreke na zelenom brijegu iznad vode u dnu.
Zastava je crveno-bijelo-crvena, u bijelom kvadratnom polju nalazi se raspelo s dvije smreke iz grba.


Podvelka-Ribnica 1995. – 1998.

Izvori: (Statut Občine Podvelka-Ribnica, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 4/1995.)
(Odlok o grbu in zastavi občine Podvelka-Ribnica, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 1/1997.)
Sprememba statuta Občine Podvelka-Ribnica, 01.10.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 71/1998, 22.10.1998.

Općina Podvelka-Ribnica usvojila je gore prikazane simbole, koje je kasnije preuzela općina Podvelka.Poljčane

[Poljčane] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Poljčane]
[Poljčane]
Prihvaćena: grb 18.09.2007, zastava 24.03.2009
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Grb Občine Poljčane je upodobljen na srebrnem ščitu poznogotskega stila, ki ga na sredini razdeljuje škarnična delitev v zgornje srebrno in spodnje zeleno polje. V zgornjem desnem in zgornjem levem kotu nastopata po en cvet velikonočnice (Pulsatilla grandis) v vijolični barvi z zlatim pestičem. Na dnu ščita je v zelenem polju trivalna srebrna valovnica. Zlata obroba, ki jo nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 3, Odlok, 2009.)
Opis zastave: Zastava Občine Poljčane je pravokotne oblike. Razmerje višine zastavine rute »H« proti njeni dolžini »L« je 2:5 s tem, da je njena ruta z desno vertikalno škarnično delitvijo razdeljena na dva dela. Prvi drogovni del rute znaša eno tretjino, drugi vetrni del pa dve tretjini rute. Drogovno polje je belo, na njegovo sredino je postavljen grb Občine Poljčane. Velikost grba znaša polovico višine zastavinega polja. Preostali vetrni del rute je v zeleni barvi. (Čl. 7, Odlok, 2009.)
Izvori: Statut občine Poljčane, 10.01.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 5/2007, 19.01.2007.
Zapisnik 8. redne seje Občinskeg sveta Občine Poljčane, 18. septembra 2007. Občina Poljčane, www.poljcane.si
Zapisnik 13. redne seje Občinskeg sveta Občine Poljčane,18. marec 2008.
Zapisnik 14. redne seje Občinskeg sveta Občine Poljčane, 6. maja 2008.
Zapisnik 20. redne seje Občinskeg sveta Občine Poljčane, 24. marca 2009.
Odlok o grbu in zastavi Občine Poljčane, 24.03.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 28/2009, 10.04.2009.
Statut Občine Poljčane, 02.11.2011, Uradni list Republike Slovenije, št. 93/2011, 18.11.2011.

Grb Poljčana je u srebrnom u dnu zelenog skraćenog šiljka srebrna valovita traka i u zaglavlju dva ljubičasta cvijeta zlatnih i telenih tučaka. Cvijet prikazan u grbu je velika sasa (Pulsatilla grandis), zaštićena u parku Boč. Zastava je zelena s bijelim poljem uz koplje odvojenim rezom kao šiljak, u kojem je grb općine.

Općina Poljčane osnovana je 2006. godine izdvajanjem iz općine Slovenska Bistrica.


Poljčane, prijedlog 2008.

[Poljčane, prijedlog 2008.] [Normal] [Okomita] [Povijesna] 2:5
[Poljčane, prijedlog 2008.]
[Poljčane, prijedlog 2008.] [Poljčane, prijedlog 2008.]
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Izvori: Zapisnik 8. redne seje Občinskeg sveta Občine Poljčane, 18. septembra 2007. Občina Poljčane, www.poljcane.si
Zapisnik 13. redne seje Občinskeg sveta Občine Poljčane,18. marec 2008.
Zapisnik 14. redne seje Občinskeg sveta Občine Poljčane, 6. maja 2008.

Dizajner je ponudio 15 inačica zastave temeljene na ranije prihvaćenom dizajnu grba, između kojih je lokalna komisija izabrala tri koja su dana na usvajanje općinskom vijeću. Dva ta prijedloga su slična, jedan bijelo-zeleni s grbom i drugi koji je grb manje veličine imao u uglu bijelog polja. Treći prijedlog imao je trokutastu podijelu između bijelog i zelenog polja, a u bijelom polju samo atribut iz grba - cvijet sase. Konačno usvojen dizajn je kompromisno rješenje.Polzela

[Polzela] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Polzela]
[Polzela]
Prihvaćena: 24. kolovoza 1999.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Opis grba, splošno: V deljenem ščitu zgoraj srebrn malteški križ na rdečem polju, spodaj na srebrnem polju črn ležeči lev s pridvignjenim repom. Predstavitev grba – blazon: Grb Občine Polzela je upodobljen na deljenem ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; na prvem rdečem polju je predstavljen malteški križ, na drugem srebrnem pa črn, ležeči lev z nad hrbet zavihanim repom. Višina križa mora presegati 8/10 višine prvega polja in sme dosegati le 9/10 imenovane višine. Podoba atributa v drugem polju mora imeti 6/10 višine med kotom dna ščita in delilno črto. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 1999.)
Opis zastave: Splošno Zastava Občine Polzela je rdeče barve z belim malteškim križem na prvem delu polja, ter z belo progo v sredini preostalega dela zastave. Opis Zastava občine Polzela je pravokotne oblike, razmerje njene višine “V“ proti dolžini “L“ je 1: 2,5 s tem, da ima njena ruta namišljeno vertikalno delitev na dva po višini enaka po dolžini pa neenaka dela, od katerih je prvi del kvadratne oblike njen drugi, preostali del rute pa pravokotne oblike. Na prvem rdečem kvadratu rute je upodobljen bel malteški križ, katerega velikost mara biti v mejah med osmimi desetinami in devetimi desetinami višine zastavine rute. Drugi del zastavine rute je krojno deljen tretjinsko horizontalno na enako rdečo in belo barvo kot so v prvem delu s tem, da na sredini srednjega belega polja leži drugi atribut iz grba, črna podoba ležečega leva. (Čl. 13, Odlok, 1999.)
Izvori: Statut Občine Polzela, 30.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1999, 10.05.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Polzela, 24.08.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 72/1999, 07.09.1999.
Statut Občine Polzela, 30.08.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 90/2007, 05.10.2007.
Statut Občine Polzela, 03.09.2013, Uradni list Republike Slovenije, št. 78/2013, 20.09.2013.
Statut Občine Polzela, 21.06.2016, Polzelan, poročevalec Občine polzela - Uradne objave, št. 4/2016, 24.06.2016.

Grb je razdijeljen, gore u crvenom polju srebrni malteški križ, dolje u srebrnom polju crni ležeći lav uzdignute glave i repa, te crvenog jezika.. Zastava se sastoji od crvenog kvadratnog polja uz koplje s bijelim malteškim križem i crveno-bijelo-crvenih traka na slobodnom kraju u sredini kojeg je crni ležeći lav.
Opis zastave u odluci je kontradiktoran - dok na jednom mjestu lav u bijeloj pruzi nije spomeut, na drugom se izrijekom spominje. Namjera dizajnera zastave bila je zastava bez lava, a zastava s lavom je svakako u upotrebi u općini.


Polzela, inačica

[Polzela, inačica] [Inačica] 2:5 [Polzela, inačica]
[Polzela, inačica]
Izvor: Polzelan, poročevalec Občine polzela, št. 1/2015, 31.01.2015.

Barem od 2015. općina koristi novo grafičko rješenje simbola. Koliko je poznato, nema formalne odluke o promjeni, a zadržan je sav heraldički sadržaj simbola iz propisa iz 1999. At least since 2015 the community uses a new graphical design of its symbols. For what is know, there are not formal decisions regarding the change, and they retain all the contents of the 1999 prescriptions.Postojna

[Postojna] [Normal] [Okomita] 2:5 | 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Postojna]
[Postojna] [Postojna]
Prihvaćena: 13. rujna 2005.
Opisi grba: Grb Občine Postojna predstavlja ščit, ki ga cepi modro in rdeče, z upognjeno srebrnostjo, dvigajočo se do sredine, v kateri je naslikana človeška ribica v naravni podobi in barvi. V ščitu je srebrni orel Postojna z zlatim kljunom, zlatimi kremplji in rdečim jezikom. Ščit je obdan z ornamentalno bronast-barvnim okvirjem, na vrhnjem robu pa je srebrna zidana krona s petimi nadzidki. Po heraldičnih pravilih je namesto zlate uporabljena rumena in namesto srebrne bela barva. (Čl. 2, Odlok, 2005.)
Znak Občine Postojna je poenostavljen grb Občine Postojna. Znak ima obliko polkrožno oblikovanega ščita, deljenega na modro in rdečo polovico z belim polkrožno oblikovanim poljem v spodnjem delu grba, kjer se nahaja človeška ribica v roza barvi s sivo obrobo. Preko zgornjih dveh polj je postavljen bel orel z razprtimi krili in na desno obrnjeno glavo. Orel ima rumen kljun in kremplje, ter rdeč jezik, obrobljen je s sivo obrobo. Nad ščitom se nahaja bela zidana krona. Osnovne barve znaka Občine Postojna so določene po procesnih barvah CYMK, ki so naveden v grafični prilogi odloka. Po barvi in obliki ostaja znak enak originalnemu grbu, podeljenemu Postojni leta 1909, ob povzdignjenju s trga v mesto. (Čl. 3, Odlok, 2005.)

Opis zastave: Zastava Občine Postojna je temno rdeče (bordo) barve z znakom občine. Procesne barve, postavitve znak in razmerja med širino in dolžino zastave so navedene v grafični prilogi odloka. Po potrebi se lahko uporablja tudi vodoravno različico zastave, kjer veljajo enaka razmerja. (Čl. 4, Odlok, 2005.)
Izvori: (Statut občine Postojna, Uradni objave, št. 24/80, 8/82, 22/83; 4/86, 33/90)
(Odlok o grbu občine Postojna, Uradne objave, št. 23/89)
Statut občine Postojna, 02/14.10.1991, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/1991, 31.01.1991.
(Odlok o simbolih Občine Postojna, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/91, na koju se referira odluka iz 2005. - ne postoji!)
Odlok o simbolih občine Postojna, 18.03.1993, Uradni list Republike Slovenije, št. 18/1993, 09.04.1993.
Statut občine Postojna, 23.11.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 1/1996, 12.01.1996.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Postojna, 19.03.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1998, 18.04.1998.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Postojna, 12.07.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 66/1999, 13.08.2007.
Odlok o simbolih Občine Postojna, 13.09.2005, Uradni list Republike Slovenije, št. 93/2005, 21.10.2005.
Priročnik celsotne grafičke podobe Občine Postojna, excerpts from www.postojna.si, 2006
Statut Občine Postojna, 21.03.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 30/2007, 03.04.2007.
Dodjela statusa grada i grba Posojni cara Franje Josipa I., 09.05.1909. Notranjski muzej Postojna, www.postojna.si, 15.09.2002.

Grb Postojne je blazoniran u originalnoj grbovnici iz 1909. godine: Štit raskoljen plavo i crveno, u svijenom srebrnom rastućem klinu u dnu koji seže do srca štita Proteus zvan čovječja ribica u prirodnoj boji. U štitu se nalazi srebrni orao sa zlatnim kljunom i kandžama te crvenim jezikom. Štit se nalazi u brončanom ornamentiranom okviru sa srebrnom zidanom krunom sa pet vidljivih grudobrana.. U suvremenom prikazu grb je obrubljen zlatnim rubom i nadvišen pojednostavljenom zlatnom zidanom krunom. Proteus ili čovječja ribica (Proteus anguinus; njemački Grottenolm) je endemska vrsta crvolike "ribice" s nogama koja živi u vječnoj tami kraških špilja. Ona simbolizira veliki špiljski sustav kojemu je jedan otvor u Postojni. Mjesto Postojna dobilo je prvi grb 1498.
Odluka iz 2005. godine uvodi novi znak koji zamjenjuje onaj iz 1993. godine, a i dalje formalno zadržava grb iz 1909. kao službeni grb. Novi znak bolje slijedi originalni grb i heraldički je precizniji. Zastava uspostavljena 1993. godine ukinuta je, a uvedena je nova bordo crvena s grbom uz koplje. Odluka kojom se usvajaju ovi simboli prikazuje okomitu inačicu s bijelim natpisom imena općine u dva reda. Vodoravna inačica zastave također je dozvoljena kao i dvije varijante razmjera. Osim toga, postoji i inačica za stolnu zastavicu koja osim bijelih natpisa još sadrži i ornamentalne tamnije crvene linije orla i proteusa uvećane u pozadini zastave.


Postojna, inačica

[Postojna, inačica] [Normal] [Okomita] 2:5 | 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Postojna, inačica]
[Postojna, inačica] [Postojna, inačica]
Prihvaćena: 13. rujna 2005.
Izvori: Odloka o simbolih občine Postojna, 13.09.2005, Uradni list Republike Slovenije, št. 93/2005, 21.10.2005.
Priročnik celsotne grafičke podobe Občine Postojna, excerpts from www.postojna.si 2006
Dodjela statusa grada i grba Posojni cara Franje Josipa I., 09.05.1909. Notranjski muzej Postojna, www.postojna.si, 15.09.2002.

Inačice u razmjeru 1:2 i stolna zastavica propisane 2005. godine te grb iz 1909. godine.


Postojna, 1993. – 2005.

[Postojna, 1993. – 2005.] [Normal] [Okomita] 1:2 | 12:19 [Postojna, 1993. – 2005.]
[Postojna, 1993. – 2005.]
Prihvaćena: 18. ožujka 1993.
Opisi grba: Grb občine Postojna predstavlja ščit, ki ga cepi modro in rdeče, z upognjeno srebrnostjo, dvigajočo se do sredine, v kateri je naslikana človeška ribica v naravni podobi, in barvi. V ščitu je srebrni orel Postojna z zlatim kljunom, zlatimi kremplji in rdečim jezikom. Ščit je obdan z ornamentalno bronasto-barvnim okvirjem, na vrhnjem robu pa je srebrna zidana krona s petimi nadzidki. (Čl. 2, Odlok, 1993.)
Znak občine je poenostavljeni grb občine Postojna. Ima obliko ščita, razdeljenega na tri barvna polja. Poenostavljena je risba orla, krone, v kateri so tri okna in človeške ribice. Ščit izgubi ornamentalni okvir. Znak se uporablja v pozitivu in negativu ter predpisanih barvah. Kjer to tehnika dovoljuje, se osnovnim barvam grba doda roza barvo za človeško ribico in zlati barvni ton. (Čl. 3, Odlok, 1993.)

Opisi zastave: Prapor občine Postojna je bordo barve z izvezenim zlatim robom. Na njem je v zlati in določenih barvah vezen grb občine Postojna. (Čl. 6, Odlok, 1993.)
Zastava občine Postojna je bele barve, obrobljena s pravokotnimi rdečimi trikotniki. Na zastavi je znak občine Postojna. (Čl. 7, Odlok, 1993.)

Napuštena: 13. rujna 2005.
Izvori: Slika suvremenog grba prema Upravna enota Postojna http://www.sigov.si:90/uepost 22. 09. 1999.
Dodjela statusa grada i grba Posojni cara Franje Josipa I., 09.05.1909. Notranjski muzej Postojna, www.postojna.si, 15.09.2002.
Korespondencija s Dolores Dolenc-Bajc, svet. župana za informatiko, Občina Postojna, 19 Apr 2004
(Statut občine Postojna, Uradni objave, št. 24/80, 8/82, 22/83; 4/86, 33/90)
(Odlok o grbu občine Postojna, Uradne objave, št. 23/89)
Statut občine Postojna, 02/14.10.1991, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/1991, 31.01.1991.
Odlok o simbolih občine Postojna, 18.03.1993, Uradni list Republike Slovenije, št. 18/1993, 09.04.1993.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 221-222

Odluka iz 1993. godine uspostavila je znak koji se temelji na grbu (tako da formalno grb iz 1909. nije ukinut), u ponešto pojednostavljenom obliku obrubljen zlatnim rubom i nadvišen pojednostavljenom zlatnom zidanom krunom. Čovječja je ribice prikazana narančasto-zlatna. Tada je dizajnirana i zastava, bijela s obrubom od crvenih trokutića sa znakom postavljenim uz koplje. Okomita inačica ima adekvatno okrenuti znak u sredini, te nema obrub trokutića uz gornji rub. Također je i nešto kraćeg razmjera.
Odluka propisuje i svečanu zastavu (prapor) bordo crvene boje obrubljenu zlatnim i sa zlatno vezenim povijesnim grbom.Prebold

[Prebold] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Prebold]
[Prebold]
Prihvaćena: 30. rujna 1999.
Opis grba: Opis grba, splošno: Grb Občine Prebold predstavlja deljen ščit: zgoraj v rumenem (zlatem) polju na zelenem hribu bel (srebrn) dvorec z dvema stolpoma in s črno streho, kar simbolizira Prebold; spodaj je zeleno polje, kar simbolizira čistost in bogastvo naravnega okolja; obe polji loči moder trak, kar simbolizira reko Bolsko in ostale vodotoke v občini. Predstavitev grba (blazon): Grb Občine Prebold je upodobljen na ščitu poznogotskega stila (15. stoletja), sanitske oblike. Razmerje med višino in širino ščita je 1:0,9 (ena proti devet desetin). Dno ščita oziroma spodnjo tretjino notranjega ščita pokriva prazno polje zelene barve. Sledi moder trak, širok eno desetino višine notranjega ščita. Zgoraj je v zlatem polju srebrn enonadstropen dvorec s črno štirikapno streho. Dvorec ima v dveh vrstah po 8 enakih pokončnih pravokotnih črnih oken. Na vsaki njegovi strani se ga dotika po en stolp, zaključen s koničasto črno streho, ki sta enaki, a nekoliko višji od strehe dvorca. Stolpa imata v isti višini kot dvorec, v dveh vrstah, po eno črno pokončno pravokotno okno. Širina dvorca s stolpoma meri dve tretjini širine notranjega ščita, in sta enako odmaknjena od levega in desnega roba ščita. Višina stolpov meri tretjino višine notranjega ščita. Dvorec stoji na zelenem hribu trapezaste oblike. Njegov spodnji rob se dotika modrega traku in je enak širini notranjega ščita, zgornji rob pa meri dve tretjini širine notranjega ščita in je enako odmaknjen od levega in desnega roba ščita. Višina hriba meri desetino višine notranjega ščita. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svoji zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 1999.)
Opis zastave: Splošno Zastava Občine Prebold je rumeno in zelene barve, z atributom iz občinskega grba, dvorcem z obema stolpoma in s črno streho v sredini zastavine rute. Opis: razmerje višine »h« proti dolžini »l« (v:l) je 1:2,5 (ena proti dve celi in pet desetin) s tem, da je zastavina ruta razdeljena vertikalno na dve po višini in dolžini enaki barvni polji: prvo levo polje je rumeno, drugo desno polje je zeleno. V sredini je občinski grb. Po širini mora zavzemati natanko polovico zastavine rute, s tem, da je od levega in desnega roba enako odmaknjen, t.j. za četrtino širine zastavine rute. (Čl. 13, Odlok, 1999.)
Izvori: Občina Prebold http://www.kiss.uni-lj.si/~k4fe0599/prebold/index.html 08. 01. 2000.
Odlok o grbu in zastavi Občine Prebold, 30.09.1999, UL 88/1999

Grb prikazuje kasnorenesansni dvorac Prebold sa stražarskim tornjevima na uglovima, na zelenom brijegu iznad rijeke Bolske. Zastava je dvobojna žuto-zelena s grbom u sredini.[Prethodna stranica: Slovenija - općine, 11. dio (Moz-Orm)][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slovenia - Communities, part 12 (Osi-Pre)][Slijedeća stranica: Slovenija - općine, 13. dio (Pre-Rav)]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.