[Prethodna stranica: Slovenija - općine, 12. dio (Osi-Pre)][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slovenia - Communities, part 13 (Pre-Rav)][Slijedeća stranica: Slovenija - općine, 14. dio (Raz-Sev)]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 18. studenog 1996.
Posljednja promjena: 8. srpnja 2017.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid slovenskih općina s ounačenim općinama prikazanim na ovoj stranici. Gradske općine označene su masnim slovima.

Slovenija - općine, 13. dio (Pre-Rav)


Tumač:
° općine ustrojene prije 1990-ih
* općine ustrojene 1995.
+ općine ustrojene 1998.
M gradske općine od 1998.


Vidi još:

Preddvor

[Preddvor] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Preddvor]
Prihvaćena: 21. kolovoza 2008.
Opisi grba: Grb ima obliko zašiljenega ščita in je obrobljen s tanko črno črto. Razdeljen je na desno in levo polovico. Leva polovica je razdeljena na tri enaka polja. V zgornjem belem polju sta prekrižana črna ključa župnijskega svetnika Sv. Petra, v spodnjem polju pa diagonalno navzgor in navznoter obrnjena črna planinska kavka. Zgornje in spodnje belo poljeleve polovice ščita deli modro polje enake dimenzije. Desna polovica ščita ima v štirih vrstah skupaj dvanajst modro=belih pravokotnikov. Desna in leva polovica ščita sta ločeni s tanko črno črto. (Čl. 6, Odlok, 2004.)
Osnovna izvedba je tribarvna, bela, modra (Pantone Proces Blue) in črna. Enobarvna izvedba se uporablja le v miniaturni velikosti (za pečate, glave uradnih listin ipd.), in sicer tako, da se za modro barvo uporablja črno. (Čl. 7, Odlok, 2004.)

Opis zastave: Zastava je pravokotne oblike, praviloma v razmerju stranic 1:2 (širina:dolžina). Zastava je dvobarvna, modro - bela, razdeljena po dolžini na tri enake dele. Srednja tretjina je modra (Pantone Proces Blue), ostali tretjini beli. V sredini srednje tretjine zastave, na modri podlagi, stoji grb Občine Preddvor z modro obrobo, pokončno glede na dolžino zastave. (Čl. 1, Odolok, 2008.)
Izvori: Odlok o grbu in zastavi Občine Preddvor, 20.11.1995, Uradno glasilo občine Preddvor, št. 6/1995, 20.11.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Preddvor, 15.7.2004, Uradno glasilo občine Preddvor, št. 10/2004, 16.08.2004.
Odlok o spremembi odloka o grbu in zastavi Občine Preddvor, 21.08.2008, Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 7/2008, 30.10.2008.

Grb Preddvora je raskoljen desno u srebrnom plava greda iznad dva ukrštena crna ključa i ispod crna žutokljuna galica u letu te lijevo šahirano plavo i srebrno 4×3. Žutokljuna galica (Pyrrhocorax graculus, slovenski planinska kavka) je ptica srodna gavranu koja živi na vrhovima viših planina. Ključevi su atributi Sv. Petra, zaštitnika župe. Zastava je vertikalna trotraka bijelo-plavo-bijela zastava s grbom u sredini plave pruge.


Preddvor, 2004. – 2008.

[Preddvor, 2004. – 2008.] [Normal] [Okomita] 1:2 [Preddvor, 2004. – 2008.]
Prihvaćena: 15. srpnja 2004.
Opis grba: (ut supra Čl. 6-7, Odlok, 1996.)
Opis zastave: Zastava je pravokotne oblike, praviloma v razmerju stranic 1:2 (širina:dolžina). Zastava je dvobarvna, modro = bela, razdeljena po dolžini na tri enake dele. Srednja tretjina je modra (Pantone Proces Blue), ostali tretjini beli, na zastavi ni grba. (Čl. 10, Odolok, 2004.)
Napuštena: 21. kolovoza 2008.
Izvori: Odlok o grbu in zastavi Občine Preddvor, 20.11.1995, Uradno glasilo občine Preddvor, št. 6/1995, 20.11.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Preddvor, 15.7.2004, Uradno glasilo občine Preddvor, št. 10/2004, 16.08.2004.
Odlok o spremembi odloka o grbu in zastavi Občine Preddvor, 21.08.2008, Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 7/2008, 30.10.2008.

Novi simboli usvojeni su 2004. godine, jednaki današnjima, ali je zastava ekplicitno propisana da ne sadrži grb.


Preddvor, 1994. – 2004.

[Preddvor, 1994. – 2004.] [Normal] [Okomita] 1:2 [Preddvor, 1994. – 2004.]
[Preddvor, 1994. – 2004.]
Prihvaćena: 13. studenog 1995.
Opisi grba: Grb ima obliko ščita in je obrobljen z močnejšo modro črto ter razcepljen na štiri polja s tanko modro črto. V prvem polju ščita na heraldični desni strani je v modrem polju na sredini bela pravokotna prečka, ki zavzema eno tretjino prvega polja. V drugem polju stoji na heraldični levi strani na beli podlagi rdeč pokončen lev z razcepljenim repom. V tretjem polju na destni strani poteka rdeče7bela poševna šahirana prečka na beli podlagi, ki se spušča od leve proti desni, oziroma proti dnu ščita. V četrtem polju na levi strani ščita so štirikrat po tri modro/bela šahirana polja. (Čl. 6, Odlok, 1995.)
Osnovna izvedba je tribarvna, bela, modra (pantone lestvica 2945 C) in rdeča (pantone lestvica 1797 C). Enobarvna izvedba se uporablja le v miniaturni velikosti (za pečate, glave uradnih listin ipd.). in sicer tako, da se za rdečo in modro barvo uporablja temno. (Čl. 7, Odlok, 1995.)

Opis zastave: Zastava je pravokotne oblike, praviloma v razmerju stranic 1:2 (širina:dolžina). Zastava je belomodra, razdeljena diagonalno od levega spodnjega kota, do desnega zgornjega kota, tako da postavljena pokončno bela polovica predstavlja levi zgornji trikotnik, modra polovica pa desni spodnji trikotnik. V sredini zgornjega levega belega dela zastave stoji grb Občine Preddvor z modro obrobo, pokončno glede na dolžino zastave. (Čl. 10, odlok, 1995.)
Napuštena: 15. srpnja 2004.
Izvori: Odlok o grbu in zastavi Občine Preddvor, 20.11.1995, Uradno glasilo občine Preddvor, št. 6/1995, 20.11.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Preddvor, 15.7.2004, Uradno glasilo občine Preddvor, št. 10/2004, 16.08.2004.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 224-225

Grb Preddvora usvojen 1995.godine je raščetvoren: 1. u plavom srebrna greda, 2. u srebrnom crveni uspravljeni lav, 3. u srebrnom kosa crveno i srebrno šahirana greda, 4. šahirano plavo i srebrno. Kaže se da se grb temelji na obiteljskom grbu Eck-Brdskih i grbu samostana Vetrinje. Zastava je dijagonalno podijeljena bijelo-plava dvobojnica s grbom u bijelom polju. Nakon gotovo desetljeća korištenja ovih simbola oni su zamijenjeni novima.Prevalje

[Prevalje] [Normal] [Okomita] 100:241 [Državna zastava na kopnu] [Prevalje]
[Prevalje]
Prihvaćena: 7. svibnja 2001.
Dizajn: Borut Bončina, arhitekt
Opisi grba: Opis grba, splošno: Na modrem ščitu so vertikalno razmeščeni atributi: tri zlato-rumene peterolistne krone in srebrna valovnica s tremi polnimi vali, ki razmejujejo vrhnjo in srednjo krono. Predstavitev grba – blazon: Grb Občine Prevalje je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Na vrhu modrega ščita je zlato-rumena peterolistna krona. Srebrna valovnica s tremi polnimi vali razpolavlja prostor med vrhnjo in srednjo krono. Vrh srednjega vala sovpada z navidezno simetralo ščita in razpolovnice ščita po višini. Srednja krona je umeščena na navidezno razpolovnico ščita po višini. Vse tri krone so enake velikosti. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, služi le kot grbovni okras. V grbu se uporabljajo po barvni lestvici naslednje barve: modra, bela, zlata: modra – RAL 5023 (okensko modra) bela – RAL 9002 (bela) zlata – RAL 1024 (oker rumena). (Čl. 8, Odlok, 2001.)
Splošno: Ideogram Občine Prevalje je peterolistna zlato-rumena krona na modri podlagi, zasukan za kot devetdeset stopinj (90) glede na zastavo. Opis: Ideogram je pravokotne oblike, razmerje višine “V“ proti dolžini “L“ je 2,41: 1,00 oziroma dve celi in enainštirideset stotin proti ena (diagonala med kotoma 22,5° = 1/2 x 45° s tem, da je njena ploskev razdeljena vertikalno na devet (9) trikotnikov, od katerih sta spodnji in zgornji polovična glede na ostalih sedem (7) v obliki zadrge. Enakokraki trikotniki so sestavljeni v razmerju V: L = 6: 10. Ideogram je sestavljen iz dveh delov, od katerih je levi sestavljen iz štirih (4) modrih enakokrakih trikotnikov, ki se vpenjajo v desni del, katerega sestavljajo v sredini trije (3) celoviti enakokraki trikotniki zlato-rumene barve ter na vrhu in na dnu po ena polovica enakokrakega trikotnika. Za ideogram se uporabljata po barvni lestvici naslednji barvi: modra in zlata: modra – RAL 5023 (okensko modra) zlata – RAL 1024 (oker rumena). (Čl. 19, Odlok, 2001.)
Navpični ideogram je tisti, kjer ima na vodoravno položeni ploskvi ideograma atribut – krona vrhe svojih petih listov na levi strani nanizane navpično in izražajo nenaravni položaj simbola krone v grbu. Navpični položaj je naravni položaj ideograma in se ga uporablja skladno za napisom “Občina Prevalje“. Vodoravni ideogram je tisti, kjer ima na navpično položeni ploskvi ideograma atribut – krona vrhe svojih petih listov na zgornji strani nanizane vodoravno in izražajo naravni položaj simbola krone v grbu. (Čl. 21, Odlok, 2001.)

Opisi zastave: Splošno: Zastava Občine Prevalje je zlato-rumene in modre barve. Peterolistna zlato-rumena krona je pripeta na vrh zastave po celotni širini le-te. Opis: Zastava Občine Prevalje je pravokotne oblike, razmerje višine “V“ proti dolžini “L“ je 1,00: 2,41 oziroma ena proti dve celi in enainštirideset stotin (diagonala pod kotom 22,5° = 1/2 x 45°) s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka, istobarvna dela. Spodnje polje je modre barve, katerega dolžina napram višini je v razmerju 100: 191. Višina polja je istovetna višini rute zastave. V zgornjem delu je proti vrhu zastave pripeta peterolistna zlato-rumena krona (atribut) na modri podlagi tako, da znaša razdalja vrha zastave do ležišča krone natanko eno polovico (V/2) višine rute zastave. Dno krone je umeščeno vzporedno z višino rute zastave. Modra podlaga je v obliki štirih enakokrakih trikotnikov v razmerju V: L = 6:10. Atribut izpolnjuje celotno višino zastave in je širok enainštirideset stotin (41/100) iste višine. Na zastavi se uporabita po barvni lestvici naslednji barvi: modra in zlata: modra – RAL 5023 (okensko modra) zlata – RAL 1024 (oker rumena). (Čl. 13, Odlok, 2001.)
Horizontalna zastava je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti vertikalni atribut na levi strani. [...] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, kjer je atribut – krona v naravnem položaju glede na grb. (Čl. 17, Odlok, 2001.)

Izvori: Statut občine Prevalje, 09.02.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 15/1999, 15.03.1999.
Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Prevalje, 07.05.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. 43/2001, 31.05.2001.
Statut občine Prevalje, 29.06.2006, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006, 17.08.2006.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu, zastavi in prazniku Občine Prevalje, 28.03.2013, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013, 29.03.2013.
Spremembe in dopolnitve statuta I, 28.3.2013, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013, 29.03.2013.
Odlok o grbu, zastavi in prazniku mesta Prevalje in znakih, praporjih in praznikih krajevnih skupnosti Občine Prevalje, 28.03.2013, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2013, 12.04.2013.
Popravek Odloka o grbu, zastavi in prazniku mesta Prevalje in znakih, praporjih in praznikih krajevnih skupnosti Občine, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2013, 10.05.2013.
Statut Občine Prevalje, 17.12.2015, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015, 24.12.2015.
Občina Prevalje, www.prevalje.si 16.08.2007.

Grb je u plavom polju tri zlatne krune jedna ispod druge, te između gornje dvije srebrna valovita traka . Ovo je referenca na lokalnu legendu o tri kaštelanove kćeri koje su se utopile u jezeru koje se nalazilo nekad na mjestu gdje se danas nalazi Prevalje. Zastava je plava sa zlatnom stilizacijom krune blizu koplja. Neobičan razmjer zastave rezultat je toga da dijagonala tvori kut jednak četvrtini pravog kuta. Općina koristi i znak koji se sastoji od trake plavo-zlatnih trokuta, kao na zastavi.Ptuj

[Ptuj]
[Ptuj][Ptuj]
[Okomita] 1:3 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 24. travnja 1995.
Opis grba: Mestna občina ima svoj grb. Grb ima obliko ščita s srebrnim poljem in rdečim križem. Grb mestne občine je grb mesta Ptuja iz leta 1576. (Čl. 2, Statut, 1999; Čl. 2, Statut, 2007.)
Opisi zastave: Mestna občina ima zastavo. Zastava je bele barve z grbom Mestne občine Ptuj. (Čl. 2, Statut, 1999.)
Mestna občina ima zastavo. Zastava je bele barve z grbom mestne občine. (Čl. 2, Statut, 2007.)
Zastava Mestne občine Ptuj, ki je določena s statutom občine, meri v originalu 800 x 2400 mm. Za uporabo zastave ob posebnih priložnostih ali za posebne namene se lahko določijo večje mere in sicer za dvakratno ali trikratno višino in širino v originalu. Grb je nameščen v sredini zastave gledano po širini in višini. Grb je v enakih proporcih z zastavo tako, daje zgornja stranica grba enaka 1/2 širine zastave. (Čl. 12, Odlok, 2015.)

Izvori: Nanta Kukec: "Kakšni naj bi bil nov grb mesta Ptuja", Tednik, 25.12.1964, str. 5.
"Razstava: Življenje in delo pomembnih mož Ptuja in okolice" (E.J.), Tednik, 08.05.1967, str. 7.
Kristina Šamperl: "Grb mesta Ptuja", Tednik, 19.01.1978, str. 4.
Feliks Bagar: "Krajevna skupnost Rogoznica poimenovana po heroju Lacku", Tednik, 07.12.1978, str. 6.
"Uporaba in zloraba podobe svetega Jurija" (NaV), Tednik, 06.06.1991, str. 12.
Milena Zupanič: "Zaradi znaka brez strategije?", Tednik, 02.04.1991, str. 2.
"Bomo padli pri grbu?" (MG), Tednik, 16.04.1992, str. 1.
J. Bračič: "Razpis referenduma, prometna ureditev Ptuja", Tednik, 28.05.1992, str. 3.
Silvester Vogrinec: "Kozmična ekologija (2): Zmajeve črte mesta Ptuja", Tednik, 05.11.1992, str. 11.
Silvester Vogrinec: "Kozmična ekologija (3): Arhetip mestnega grba", Tednik, 12.11.1992, str. 11.
"S 17 seje Mestnega sveta – Dražja voda in odpatki" (MG), Tednik, 18.04.1996, str. 10.
(Statut Mestne občine Ptuj, Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/95 in Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/96, 8/98, 9/98 - popravek, 12/98 in 2/99)
(Odlok o uporabi grba, zastave in pečata Mestne občine Ptuj, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/96 in 12/97)
Statut Mestne občine Ptuj (uradno prečiščeno besedilo), 28.06.1999, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/1999, 22.07.1999.
Statut Mestne občine Ptuj, 18.06.2007, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2007, 27.07.2007.
Ptujčan, Medij Mestne občine Ptuj, št. 6, 23.06.2010.
Odlok o uporabi grba, zastave in žiga Mestne občine Ptuj, 26.10.2015, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/2015, 11.11.2015.
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990.
Roger Gogala: Tisočletna govorica zastav, Ljubljana, Forum 7, 2002.

Grb Ptuja je u srebrnom polju crveni križ. Od pečata iz 1273. koji prikazuju Sv. Jurja, polako se pojednostavnjuje, a 1576. dobiva sadašnji izgled. Zastava je bijela s grbom u sredini. Koristi se i atraktivnija zastava za ukrasne potrebe, s grbom u dnu bijele zastave koja je šira nego duža, obrubljena crvenim i s kvadratičnim repovima.


Ptuj, 1978. – 199x.

Bez zastave. [Ptuj, 1978. – 199x.]
Prihvaćena: 1978.
Napuštena: oko 1990. ?
Izvori: Nanta Kukec: "Kakšni naj bi bil nov grb mesta Ptuja", Tednik, 25.12.1964, str. 5.
"Razstava: Življenje in delo pomembnih mož Ptuja in okolice" (E.J.), Tednik, 08.05.1967, str. 7.
Kristina Šamperl: "Grb mesta Ptuja", Tednik, 19.01.1978, str. 4.
Feliks Bagar: "Krajevna skupnost Rogoznica poimenovana po heroju Lacku", Tednik, 07.12.1978, str. 6.
"Uporaba in zloraba podobe svetega Jurija" (NaV), Tednik, 06.06.1991, str. 12.
Milena Zupanič: "Zaradi znaka brez strategije?", Tednik, 02.04.1991, str. 2.
"Bomo padli pri grbu?" (MG), Tednik, 16.04.1992, str. 1.
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990.

Grb iz socijalističkog perioda odgovara duhu vremena, prikazujući ptujski grad na saću u vijencu od vinove loze i pšenice, a valovitim linijama i zupčanikom u dnu i crvenom peterokrakom zvijezdom na vrhu.

Mjesna zajednica u ptujskom predgrađu Rogoznica, imenovana prema revolucionarnom vođi, narodnom heroju Joži Lacko (1894. - 1942.), uvojila je novi sttaut 1978. i s njim i novi "grb". Amblem prikazuje spomenik narodnooslobodilačkoj borbi u Kicarju, petokraku zvijezdu, čekić, sedam klasova žita, te natpis "NOB - April 1942".Puconci

[Puconci]
[Puconci]
[Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 16. veljače 1998.
Opis grba: Grb Občine Puconci ima obliko ščita, ki se zaključi v polkrogu. Grb obroblja beli okvir s črnimi konturami. Vertikalno je sredinsko postavljen v zgornjem delu žitni klas na sredino obrisi gričev in sonce ter v spodnjem delu grba jabolko. Vsi ti simboli so obrobljeni s črno konturo. Grb vsebuje štiri barve. – zlato rumeno (nebo za žitnim klasom) HKS 4 K – oranžna (sonce in žitni klas) HKS 8 K – zelena (griči) HKS 57 K – rdeča (jabolko) HKS 15 K (Čl. 6, Odlok, 1998.)
Opis zastave: Zastava Občine Puconci je rumeno zelene barve. Vsaka barva zavzema po dolžini polovico zastave. Razmerje višine proti dolžini je 1:2. Zastava je obešena vedno navpično, barvi zastave pa morata biti, gledano od spredaj, razporejeni tako, da je rumena na levi, zelena pa na desni strani zastave. Na zgornji polovici zastave se nahaja grb Občine Puconci, ki je postavljen vertikalno. (Čl. 9, Odlom, 1998.)
Izvori: Statut Občine Puconci, 04.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1995, 22.06.1995.
Odlok o uporabi grba in zastave Občine Puconci, 16.02.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 22/1998, 20.03.1998.
Statut Občine Puconci, 15.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 35/1999, 13.05.1999.
Statut Občine Puconci (uradno prečiščeno besedilo – UPB-1), 05.07.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 66/2007, 24.07.2007.
Odlok o spremembah Odloka o uporabi grba in zastave Občine Puconci, 28.02.2013, Uradni list Republike Slovenije, št. 35/2013, 22.03.2013.
Statut Občine Puconci, 19.11.2013, Uradni list Republike Slovenije, št. 91/2015, 30.11.2015.

Grb sadrži u zlatnom nebu žitni klas, narančasti disk sunca iznad zelenih brjegova s crvenom jabukom. Osnovne boje grba ponavljaju se u zastavi.


Puconci, nepravilna zastava

[Puconci, nepravilna zastava]
[Rekonstrukcija] !

Izvor: Odlok o uporabi grba in zastave Občine Puconci, 16.02.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 22/1998, 20.03.1998.

Tekst Odluke ne spominje bijelu prugu koja odvaja polja zastave, iako je na i slici uz tu Odluku ta pruga jasno vidljiva, kao i na ostalim prikazima zastave.Rače-Fram

[Rače-Fram] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Rače-Fram]
[Rače-Fram]
Prihvaćena: 10. svibnja 1998.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Splošen opis grba: V zelenem ščitu plava srebrna, enonadstropna graščina z zlatimi strehami, stranskima stolpoma in napuščnim stolpičem (erkererjm) nad obokanim prehodom, v katerem visi veliki zlati grozd. Natančna predstavitev grba: Grb Občine Rače - Fram je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. V zelenem polju ščita plava srebrna (renesančna), enonadstropna, simetrična graščina z zlatimi strehami, vogelnima stolpoma ob straneh ter z napuščnim stolpičem, ki ga nosi konzlni obok nad lokom odprtega prehoda v osrednjem traktu; stolpi imajo po eno pravokotno, pokončno okno modre barve v prtličju ter enako v nadstropov; enaka okna nosi srednji trakt v nadstropju. Ti z desne in leve spremljata napuščni stolpič, ki ima eno čelno, kvadratno, modro okno; strehe vseh stolpov so trikotne z vrhom v konico, ki raste v zlato kroglo. Na dvojni, v desno in levo simetrično, spiralno zaviti srebrni vitici pod lokom grajskega prehoda visi grozd z desetimi zlatimi jagodami. (Čl. 8, Odlok, 1998.) Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.
Opis zastave: Zastava Občine Rače - Fram je bela z zelenim osrednjim kvadratnim poljem, v katarega sredini je atribut občinskega grba - bela graščina z zlato streho in zlatim grozdom v njenem vhodu. Opis zastave: Zastava Občine Rače - Fram je pravokotne oblike, razmerje višine "v" proti dolžini "l" je ena proti dve celi in pet desetin, oz. v:l = 1 : 2,5; Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja, od katerih sta prvo in tretje (zadnje) v beli, srednje kvadratno polje pa v zeleni barvi; v sredini kvadrata lebdi bela renesančna graščina z rumeno streho, modrimi okni in odprtim obokanim vhodom, v katerem visi na beli vitici rumen grozd. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 (dveh tretjin) višine zastavine rute in ne višji od 8/10 (osem desetin) imenovane višine. (Čl. 13, odlok, 1998.)
Izvori: Občina Maribor, Vodnik po Občini http://maribor.uni-mb.si/vodnikpoobcini 06. 11. 1999.
(Statuta občine Rače - Fram, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 11/1995.)
Odlok o grbu in zastavi občine Rače-Fram, 15.05.1998, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 10/1998, 30.05.1998.
Statut občine Rače-Fram, 26.03.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije št. 12/1999, 17.04.1999.
Statut Občine Rače–Fram, 26.04.2007, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 12/2007, 11.05.2007.
Statut občine Rače–Fram, 12.12.2011, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 27/2011, 29.12.2011.

Grb općine Rače-Fram je u zelenom polju srebrni dvorac sa zlatnim krovom i u dnu zlatni grozd. Dvorac u grbu je dvorac Rače (Kranichsfeld). Zastava je okomito podijeljena u tri polja, bijelo-zeleno-bijelo, pri čemu je središnje zeleno polje kvadratno i sadrži dvorac i grozd iz grba.Radeče

[Radeče]
[Radeče]
[Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


U upotrebi: od 1995.
Prihvaćena: 23. lipnja 2004.
Opis grba: Grb Občine Radeče je upodobljen na stiliziranem ščitu modre barve s petimi belimi kvadrati, postavljenimi dva, ena, dva centralno na ščit. Srednji kvadrat ima pet enakih črnih krogov postavljenih na kvadrat, zgornji levi štiri, zgornji desni enega, spodnji levi dva in spodnji desni tri enake kroge; z leve in desne je grb obdan z dekorativnima pletenicama zlate ali rumene barve, spodnji del grba obdaja vinjeta v istem stilu, nad ščitom je petroga krona. (Čl. 9, Odlok, 2004.)
Opis zastave: Zasnova zastave je bela osnova v kateri je na sredini občinski grb. (Čl. 11, Odlok, 2004.)
Izvori: Osnovna šola Radeče, http://mojaslo.pfmb.uni-mb.si/predstavitve/radece/radece/strani/grbobcine.htm 01.10.2002.
http://mojaslo.pfmb.uni-mb.si/predstavitve/predstavitve/radece/radece/strani/razgled%20radece.htm 20.04.2004.
Statutarni sklep občine Radeče, 14.01.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 8/1995, 10.02.1995.
Statut Občine Radeče, 12.07.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 51/1995, 07.09.1995.
Statut Občine Radeče, 24.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/1999, 18.05.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Radeče, 23.06.2004, Uradni list Republike Slovenije, št. 91/2004, 16.08.2004.
Statut Občine Radeče (uradno prečiščeno besedilo – UPB 1), 10.05.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 52/2006, 19.05.2006.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Radeče, 09.04.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/2009, 24.04.2009.

Općina Radeče upotrebljava povijesni grb mjesta Radeče: u plavom polju pet srebrnih igraćih kockica obrojčanih crno, 4-1-5-2-3. Ovaj grb pojavio se na općinskim dokumentima oko 1900. godine, ali su podaci o izvoru grba uništeni u požaru arhiva Ministarstva unutrašnjih poslova u Beču 1927. godine.
Zanimljivo je primijetiti da Valvasorov grbovnik (XVII. st.) bilježi za Radeče drugačiji grb: u crvenom polju kosa greda od tri srebrna hljeba.
Zastava je bijela vertikalna zastava s grbom pomaknutim iz sredine prema vrhu.Radenci

[Radenci] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Radenci]
[Radenci]
Prihvaćena: 10. svibnja 1997.
Opis grba: Grb občine je upodobljen na ščitu z dnom polkrožne oblike. Predstavitev grba: rob je srebrn, polje ščita je razpolovljeno po vertikali na zeleno in rumeno polje. V vertikalno os so postavljeni trije liki, ki simbolizirajo vrelce mineralne vode in griče. Liki imajo v spodnjem delu pravokotno obliko, ki pa se na vrhu zaključi s polkrožno konico obrnjeno k dnu in navzven. Spodnji (sprednji) lik je modre barve s konico na zeleno polje. Srednji lik je zelen s konico na rumeno polje. Zgornji (zadnji) je moder s konico na zelenem polju. Med zgornjo in spodnjo polkrožno konico so trije srebrni krogci – mehurčki. Pod lokom srednjega lika je šest tesno skupaj postavljenih krogcev, ki predstavljajo grozd. Nad istim lokom je stilizirana cerkvica v srebrni barvi. (Čl. 6, Odlok, 1997.)
Opis zastave: Zastava Občine Radenci je rumena in zelena, grb je osno postavljen na obe polji. Razmerje višine “V” proti dolžini “L” (V:L) je 1:2 (ena proti dva) s tem, da je zastavina ruta razdeljena na zgornje rumeno in spodnje zeleno barvno polje, tako, da vsako polje zavzema 50% celotne širine rute. Grb je obrnjen pokončno, kadar se zastava obeša za njen prvi rob na vertikalni drog. Za primere horizontalnega pripenjanja se izdela zastava z grbom obrnjenim pravokotno na horizontalo. (Čl. 10, odlok, 1997.)
Izvori: Statut Občine Radenci, 31.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 52/1995, 08.09.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Radenci, 10.05.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1997, 30.05.1997.
Statut občine Radenci, 15.03.2007, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2007, 27.03.2007.
Statut Občine Radenci, 24.01.2011, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011, 31.01.2011.
Roger Gogala: Tisočletna govorica zastav, Ljubljana, Forum 7, 2002.

Plavi oblici u grbu dočaravaju izvore mineralne vode po kojima su Radenci poznati, a zeleni bregove. Bijeli diskovi prikazuju mjehuriće zraka u mineralnoj vodi i grozd. Na zelenom brijegu nalazi se bijela crkva. Zastava je žuto-zelena, zasnovana na bojama iz grba.Radlje ob Dravi

[Radlje ob Dravi]
[Radlje ob Dravi]
[Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 3. ožujka 2003.
Opis grba: Grb Občine Radlje ob Dravi ima obliko ščita. Polje ščita je rdeče barve, obrobljeno s tanko črno črto. Na vrhu ščita je v črni barvi napis "RADELAH MERINBERCH RADLJE". Na rdečem polju ščita je s črno linijo v beli barvi upodobljen nadangel Sv. Mihael z razprtimi krili. V desni roki drži plameni meč, v levi roki tehtnico. Z desno nogo stoji na mrtvem ležečem zmaju, upodobljenem s črno risbo in zelene barve. Barvna skala grba po sistemu PANTONE: • rdeča 1795 C • zelena 377 C • črna (Čl. 9,Odlok, 2003.)
Opis zastave: Zastava je pravokotnik pokončne oblike v razmerju 1:2 (širina je 1, višina je 2). Vertikalno potekajo pasovi v sledečem barvnem zaporedju: rdeča, modra, bela, modra in rdeča v razmerju 0,12:0,12:0,52:0,12:0,12. Na sredinskem belem pasu je v matematični sredini vertikale in horizontale vkopiran grb Občine Radlje ob Dravi v predpisanih barvah v obliki z napisom "RADELACH MERINBERCH RADLJE". Barvna skala zastave po sistemu PANTONE: • rdeča 1795 C • modra 2925 C • zelena 377 C • črna (Čl. 13, Odlok, 2003.)
Izvori: (Statut Občine Radlje ob Dravi, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 9/1995.)
Statut Občine Radlje ob Dravi, 18.03.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 23/1999, 10.06.1999.
Odlok o grbu, zastavi in pečatniku Občine Radlje ob Dravi, 03.03.2003, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 4/2003, 15.3.2003.
Statut Občine Radlje ob Dravi (uradno prečiščeno besedilo), 12.12.2016, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 28/2016, 30.12.2016.
Občina Radlje ob Dravi, www.obcina-radlje.si 20.04.2004

Grb Radlja zasniva se na predlošku iz XVII. stoljeća koji prikazuje u crvenom polju srebrni lik arhanđela Mihajla raširenih krila koji drži u desnici plameni mač, a u ljevici vagu, koji stoji desnom nogom na ubijenom zelenom zmaju. Uz gornji rub štita ispisano je "RADELAH MERINBERCH RADLJE", najstarije zabilježeno ime grada, njemačka varijanta i moderna slovenska inačica. Zastava je okomita, crveno-plavo-bijelo-plavo-crveno u odnosu 4:4:13:4:4 s grbom u sredini bijele pruge.


Radlje ob Dravi, 1991. – 2003.

[Radlje ob Dravi, 1991. – 2003.] [Normal] 1:2 ~ [Državna zastava na kopnu]
Prihvaćena: 7. ožujka 1991.
Napuštena: 3. ožujka 2003.
Izvori: Glasilo Krajevne Skupnosti 45/91-7-526, 07. 03. 1991. cited in:
Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología

Inačica grba i zastave koji su usvojeni 1991 zapravo su jednaki današnjim osim u sitnijim detaljima. Grb je bez natpisa (kakav se koristi na registarskim pločicama) a zastava ima jednostavnije pruge.Radovljica

[Radovljica] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Radovljica]
[Radovljica]
Prihvaćena: grb 12.05.1992, zastava 26.05.1993
Dizajn: Jure Sinobad, povjesničar i Klemen Rodman, dizajner
Opisi grba: Kot grb občine Radovljica se uporablja grb mesta Radovljice. Grb občine in mesta Radovljica ima obliko zgodnjerenesančnega ščita iz začetka 16. stoletja. V belem polju stoji na zeleni podlagi mož, oblečen v rdečo suknjo, modre hlače, rdeče nogavice in črne čevlje. V desni roki drži zlato kolo s šestimi naperami, v levici pa stilizirano mesto zlate barve. Grbu občine in mesta Radovljice je osnova pečat mesta Radovljice iz leta 1514. Barve grba so povzete po Valvazorjevi knjigi grbov iz leta 1687/88. (Čl. 1, Statutarni sklep, 1992; Čl. 1-2, Odlok, 1992.)
Kot grb občine Radovljica se uporablja grb mesta Radovljica. Grb občine in mesta Radovljice ima obliko zgodnje renesančnega ščita iz začetka 16. stoletja, v belem polju stoji na zeleni podlagi mož, oblečen v rdečo suknjo, modre hlače, rdeče nogavice in črne čevlje. V desnici drži zlato kolo s šestimi naperami, v levici pa stilizirano mesto zlate barve. Grbu občine in mesta Radovljica je osnova pečat mesta Radovljica iz leta 1514. Barve grba so povzete po Valvazorjevi knjigi grbov iz leta 1687/88. (Čl. 1. Statutarni sklep, 1993.)
Kot grb Občine Radovljica se uporablja grb mesta Radovljica, ki ima obliko zgodnje renesančnega ščita iz začetka 16. stoletja. V belem polju stoji na zeleni podlagi mož, oblečen v zeleno suknjo, modre hlače, rdeče nogavice in črne čevlje. V desni roki drži zlato kolo s šestimi naperami, v levici pa stilizirano mesto zlate barve. Grbu je osnova pečat mesta Radovljica iz leta 1514. Barve grba so povzete po Valvasorjevi knjigi grbov iz leta 1687/88. (Čl. 5, Odlok, 1995.)

Opisi zastave: Zastava mesta in občine Radovljica je rdeče bela zastava z grbom mesta in občine Radovljica. Grb leži v geometrijski sredini zastave tako, da sega z eno polovico v rdeče in z drugo polovico v belo polje. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1: 2. Barvi zastave se razvrstita po temle vrstnem redu: zgoraj rdeča in spodaj bela. Kadar visi zastava kot bandera, sta barvi, gledano z zornega kota opazovalca, razvrščeni po temle vrstnem redu: levo rdeče polje in desno belo polje. (Čl. 1. Statutarni sklep, 1993.)
Zastava mesta in občine Radovljica je rdeče-bela zastava z grbom mesta in občine Radovljica. Grb leži v geometrijski sredini zastave tako, da sega z eno polovico v rdeče in z drugo polovico v belo polje. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barvi zastave se razvrstita po temle vrstnem redu: zgoraj rdeča in spodaj bela. Kadar visi zastava kot bandera, sta barvi, gledano z zornega kota opazovalca, razvrščeni po temle vrstnem redu: levo rdeče polje in desno belo polje. (Čl. 3, Odlok, 1993.)
Zastava mesta in Občine Radovljica je rdeče-bela z grbom mesta in Občine Radovljica. Grb leži v geometrijski sredini zastave tako, da sega z eno polovico v belo polje. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barvi zastave se razvrstita po temle vrstnem redu: zgoraj rdeča in spodaj bela. Kadar visi zastava kot bandera, sta barvi, gledano z zornega kota opazovalca, razvrščeni po temle vrstnem redu: levo rdeče polje in desno belo polje tako, da grb stoji pokončno. (Čl. 9, Odlok, 1995.)

Izvori: Odlok o redu in miru (Radovljica), 11.02.1970, Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/1970, 18.03.1970.
Statut občine Radovljica, 24.04.1974, Uradni vestnik Gorenjske, št. 16/1974, 22.05.1974.
Statut občine Radovljica, 08.11.1978, Uradni vestnik Gorenjske, št. 33/1978, 29.12.1978.
Statut občine Radovljica, 29.07.1983, Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/1983, 31.08.1983.
Odlok o javnem redu in miru v občini Radovljica, 27.07.1983, Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/1983, 11.10.1983.
C. Zaplotnik: "Novi stari radovljiški grb", Gorenjski glas, 29.04.1992.
Statutarni sklep (Radovljica), 12.05.1992, Uradni list Republike Slovenije, št. 25/1992, 27.05.1992.
Odlok o grbu občine Radovljica, 12.05.1992, Uradni list Republike Slovenije, št. 25/1992, 27.05.1992.
Statutarni sklep (Radovljica) , 26.05.1993, Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1993. 11.06.1993.
Odlok o spremembi odloka o grbu občine Radovljica, 26.05.1993, Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1993, 11.06.1993.
Odlok o simbolih Občine Radovljica, 18.10.1995, Uradni vestnik Gorenjske, št. 35/1995, 24.11.1995.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o simbolih Občine Radovljica, 27.10.1999, Uradni vestnik Gornjeske, št. 51/1999, 28.12.1999. Uporaba barv pri izdelavi grba in zastave mesta in občine Radovljica, Župan Občine Radovljica, [n. d. (1998-2010)], www.radovljica.si

Grb općine je grb grada Radovljice, zasnovan na pečatu iz 1514. godine. Boje grba su preuzete prema Valvazorovoj zbirci grbova iz 1687/88 godine. Štit je kasnorenesansni s početka 16. stoljeća. Na bijelom polju na zelenoj podlozi stoji čovjek u crvenom kaputu, plavim hlačama s crvenim nogavicama i crnim cipelama. U desnoj ruci drži zlatni kotač sa šest žbica, u lijevoj zlatni stilizirani grad. Zastava je prihvaćena godinu dana kasnije, crveno bijela dvobojnica s grbom u sredini. Grb je rebus za njemački naziv grada Radmandorf ili Radmanstadt (kotač-čovjek-grad).Ravne na Koroškem

[Ravne na Koroškem] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ravne na Koroškem]
[Ravne na Koroškem]
Prihvaćena: 8. rujna 1989.
Opisi grba: Grb občine Ravne na Koroškem ima obliko ščita. Ščit je razdeljen na dva dela, zgornji in spodnji del. Osnovna barva zgornjega dela ščita je svetlo modre barve, spodnji del ščita pa je zelene barve. Ščit ima na obodu obrobo v rjavi barvi. V sredini (jedru) ščita je drevo z bujno krošnjo. Drevo je naravne barve, krošnja zelena, deblo pa v naravni rjavi barvi. V podnožju ščita so trije griči. Drevo raste na srendjem griču. Griči so zelene barve. (Čl. 2, Odlok, 1989.)
Grb Občine Ravne-Prevalje ima obliko ščita. Ščit je razdeljen na dva dela, zgornji in spodnji del. Osnovna barva zgornjega dela ščita je svetlo modre barve, spodnji del ščita pa je zelene barve. Ščit ima na obodu obrobo v rjavi barvi. V sredini (jedru) ščita je drevo z bujno krošnjo. Drevo je naravne barve, krošnja zelena, deblo pa v naravni rjavi barvi. V podnožju ščita so trije griči. Drevo raste na srednjem griču. Griči so zelene barve. (Čl. 2, Odlok, 1995.)
Grb Občine Ravne na Koroškem ima obliko ščita. Ščit je razdeljen na dva dela, zgornji in spodnji del. Osnovna barva zgornjega dela ščita oziroma ozadje je svetlo modre barve Pantone 290 C; CMYK cyan 20%, magenta 0%, yellow 0%, K 0%; HKS 47 K, 80% svetlena; PVC 056 ice blue. Spodnji del ščita pa je svetlo zelene barve Pantone 361 C; CMYK cyan 60%, magenta 0%, yellow 100%, K 0%; HKS 65 K, PVC 064; RAL 6018. V sredini ščita je drevo z bujno krošnjo. Krošnja drevesa je temno zelene barve Pantone 3415 C; CMYK cyan 100%, magenta 0%, yellow 80%, K 0%; HKS 54 K; PVC 061; RAL 6029. Deblo drevesa je temno rjave barve Pantone 4625 C; CMYK cyan 70%, magenta 80%, yellow 90%, K 0%; HKS 76 K; PVC 080; RAL 8017, brez stranskih vej, ravno in ojačano. V podnožju ščita so trije griči. Drevo raste na srednjem griču. Obroba gričev je v temno rjavi barvi Pantone 4625 C; CMYK cyan 70%, magenta 80%, yellow 90%, K 0%; HKS 76 K; PVC 080; RAL 8017. Okvir grba in trije griči so svetlo zelene barve Pantone 361 C; CMYK cyan 60%, magenta 0%, yellow 100%, K 0%; HKS 65 K, PVC 064; RAL 6018. Obroba grba je temno rjave barve Pantone 4625 C; CMYK cyan 70%, magenta 80%, yellow 90%, K 0%; HKS 76 K; PVC 080; RAL 8017. (Čl. 4, Odlok, 1999.)

Opisi zastave: Zastava je modro-zelene barve z grbom občine Ravne na Koroškem v sredini. Razmelje med širino in dol žino je 1 : 2. Barvi zastave se vrstita vodoravno: modra zgoraj, zelena spodaj. Središče grba je v presečišču diagonal zastave. Zgornji rob grba je v modrem delu zastave. (Čl. 2, Odlok, 1989.)
Zastava je modro-zelene barve z grbom Občine Ravne-Prevalje v sredini. Razmerje med širino in dolžino je 1:2. Barvi zastave se vrstita vodoravno: modra zgoraj, zelena spodaj. Središče grba je v presečišču diagonal zastave. Zgornji rob grba je v modrem delu zastave. (Čl. 2, Odlok, 1995.)
Zastava Občine Ravne na Koroškem je v barvni kombinaciji svetlo modre in svetlo zelene barve. Zgornja polovica zastave je svetlo modre barve Pantone 290 C; CMYK cyan 20%, magenta 0%, yellow 0%, K 0%; HKS 47 K, 80% svetlena; PVC 056 ice blue, spodnja polovica pa svetlo zelene barve Pantone 361 C; CMYK cyan 60%, magenta 0%, yellow 100%, K 0%; HKS 65 K, PVC 064; RAL 6018. Grb Občine Ravne na Koroškem leži na sredini zastave in sega zgornji rob grba do polovice svetlo modrega dela zastave, spodnji del grba pa do polovice svetlo zelenega dela zastave. Razmerje med višino proti dolžini je 1:2. (Čl. 8, Odlok, 1999.)
Pri navpičnem izobešanju zastave leži grb Občine Ravne na Koroškem v sredini zastave in je obrnjen navpično. Svetlo modra barva je na levi strani in svetlo zelena barva je na desni strani gledano proti zastavi. (Čl. 1, Odlok, 2001.)

Izvori: Odlok o grbu in zastavi občine Ravne na Koroškem, 11.04.1990, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 5/1990, str. 129-130.
(Statut Občine Ravne na Koroškem, Medobčinski uradni vestnik, št. 12/92, 11/94.)
Statut Občine Ravne-Prevalje, 04.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 43/1995, 26.07.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Ravne-Prevalje, 06.07.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 51/1995, 07.09.1995.
Statut Občine Ravne na Koroškem, 22.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 39/1999, 25.05.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Ravne na Koroškem, 07.10.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 94/1999, 19.11.1999.
Odlok o spremembi odloka o grbu in zastavi Občine Ravne na Koroškem, 15.03.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. 28/2001, 19.04.2001.
Statut Občine Ravne na Koroškem, 22.05.2013, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2013, 24.05.2013.
Statut Občine Ravne na Koroškem, 06.04.2016, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016, 08.04.2016.

Za grb općine Ravne na Koroškem usvojen je 1989. godine stari grb grada Ravne (kada se nazivao Guštanj/Guttenstein, a koji je zabilježen već u XVI. stoljeću) u suvremenoj izvedbi: u plavom polju na zelenom trobrijegu zeleno drvo smeđeg debla, grb je obrubljen zelenom, a linije su izvučene smeđim. Za zastavu je usvojena plavo-zelena dvobojnica sa grbom u sredini. Kada je 1995. općina u smanjenom opsegu preimenovana Ravne-Prevalje, zadržani su prethodni simboli, kao i kada je 1998. godine izdvojena općina Prevalje, a ranije ime je vraćeno, sada teritorijalno mnogo manjoj općini.
Okomita inačica zastave propisana je na posljetku 2001. godine.


Ravne-Prevalje 1995. – 1998.

Općina je nastavila koristiti jednake simbole kao što je predstavljeno gore.[Prethodna stranica: Slovenija - općine, 12. dio (Osi-Pre)][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slovenia - Communities, part 13 (Pre-Rav)][Slijedeća stranica: Slovenija - općine, 14. dio (Raz-Sev)]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.