[Prethodna stranica: Slovenija - općine, 16. dio (Šal-Šma)][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slovenia - Communities, part 17 (Šma-Trz)][Slijedeća stranica: Slovenija - općine, 18. dio (Trž-Vod)]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 18. studenog 1996.
Posljednja promjena: 8. srpnja 2017.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid slovenskih općina s ounačenim općinama prikazanim na ovoj stranici. Gradske općine označene su masnim slovima.

Slovenija - općine, 17. dio (Šma-Trz)


Tumač:
° općine ustrojene prije 1990-ih
* općine ustrojene 1995.
+ općine ustrojene 1998.
++ općine ustrojene 2002.


Vidi još:

Šmarješke Toplice

[Šmarješke Toplice] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Šmarješke Toplice]
[Šmarješke Toplice]
Prihvaćena: 26. lipnja 2007.
Opis grba: Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Površina ščita je v zeleni (zgoraj) in modri (spodaj) barvi. Zlati vrč lebdi v ospredju na sredini grba. Vertikalni srebrni pas določa mejo med barvama, horizontalni pa simetralo grba. Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Vodoravni srebrni pas deli polje ščita na zgornjo zeleno in spodnjo modro polje enakih ploščin. Navpični srebrni pas (bela barva) deli ščit na simetrični polovici. Navidezno sečišče vertikalnega in horizontalnega srebrnega pasu je tudi središče kroga glavnega in edinega atributa-stiliziranega vrča z dvema ročajema v zlatu (rumena barva), ki lebdi v ospredju. Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 3-4, Odlok, 2007.)
Opis zastave: Zastava občine je zelene in modre barve z zlatim (rumenim) vrčem v sredini. Vertikalni in horizontalni pri atributu prekinjeni beli pas delujeta kot simetrali zastave. Modro-zelena zastava občine je pravokotne oblike, razmerje njene višine »h« proti dolžini »l« je ena proti dve celi pet desetin (h: l = 1: 2,5). Zastava je zgoraj zelena in spodaj modra. Vsaka barva zavzema polovico širine zastave. Barvi razmejuje vodoravni beli pas. Skupaj z navpičnim belim pasom ustvarita v sečišču težišče zastave, ki je hkrati središče kroga pokončno postavljenega glavnega atributa-vrča. Tudi pri vertikalni izvedbi je zelena barva zgoraj, modra spodaj in v sredini pokončno postavljen vrč. (Čl. 9-10, Odlok, 2007.)
Izvori: Statut Občine Šmarješke Toplice, 27.02.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/2007, 09.03.2007.
Odlok o grbu in zastavi Občine Šmarješke Toplice, 26.06.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 60/2007, 06.07.2007.
Celostna grafična podoba, Občina Šmarješke Toplice, http://www.smarjeske-toplice.si, 20.06.2012.

Grb Šmarjeških Toplica je razdijeljen zeleno i plavo preko svega tanki srebrni križ u sredini kojeg se nalazi zlatni vrč. Zastava je tzv. "grbovna zastava" jednakog dizajna kao i grb, ali u pravokutnoj formi. Postoji i okomita zastava u kojoj su elementi primjereno zakrenuti. Kaže se da vrč predstavlja gostoprimstvo, a njegovo kružno tijelo predstavlja i sunce. Dvije ručke simboliziraju vlastito upravljanje životom. Zelena polja s bijelim vrpcama predstavljaju vinograde s rijekama te dvije bivše mjesne zajednice. Dva plava polja predstavljaju termalne i pitke vode. Četri polja grba predstavljaju četiri vatrogasna društva.

Općina Šmarješke Toplice osnovana je 2006. godine izdvajanjem iz općine Novo mesto.Šmartno ob Paki

[Šmartno ob Paki] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Šmartno ob Paki]
[Šmartno ob Paki]
Prihvaćena: 28. listopada 1996.
Dizajn: Tone Ravnikar i Stane Hafner
Opis grba: Grb kraja in občine ima obliko ščita. Ščit je z leve zgoraj proti desno spodaj prečno predeljen na dve polji, tako da je desno polje modre barve, levo poije pa rdeče barve. Na sredini grba je podoba gosi v vzletu in je obrnjena navzgor proti desni strani grba. Krilo gosi je definirano tako, da predstavlja rob krila tudi mejo med levo in desno barvno ploskvijo. Gos je bele barve. (Čl. 3, Odlok, 1996.)
Opis zastave: Zastava kraja in obči ne je razdeljena na tri enake dele, katerih levi in desni del sta modre barve, srednji del pa je bele barve. Razmerje stranic zastave je 2:1, višina grba je v razmerju 2:3 glede na višino zastave in je sredinsko postavljen na beio ploskev. Grb na zastavi je obrobljen s črto črne barve. Zastava visi vedno tako, da je na drog pripeta z modro ploskvijo, oziroma, da gos v grbu gleda navzgor. (Čl. 4, Odlok, 1996.)
Izvori: Občina Šmartno ob Paki http://www.rr-vel.si/smartno/ 21. 03. 2000.
http://www.rr-vel.si/turista/owa/tzs_novice_podrobno_2000?idn=222&jez=1 10.12.2004
Občina Šmartno ob Paki http://www.smartnoobpaki.si/obcina/ 11.12.2004.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, p. 282
(Statut Občine Šmartno ob Paki, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 7/1995.)
"Za praznik grb in zastava" (tp), Naš čas, št. 42, 30.10.1996.
Odlok o grbu in zastavi Občine Šmartno ob Paki, 28.10.1996, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. ?/1996.
(Statut Občine Šmartno ob Paki, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/1/1999, 09.04.1999.)
Statut Občine Šmartno ob Paki, 20.03.2006, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2006, 31.03.2006.
Statut Občine Šmartno ob Paki (uradno prečiščeno besedilo), 20.04.2015, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 7/2015, 21.04.2015.

Grb Šmartnog je koso razdijeljen u plavo i crveno i preko svega srebrna guska u letu na lijevo (heraldički). Guska i crvena polovica štita simboliziraju Sv. Martina, prema koje je općina dobila ime. Plava boja simbolizira rijeku Paku. Zastava je okomito razdijeljena plavo-bijelo-plava s grbom u sredini. Iako je propisana isključivo vodoravna inačica, okomite inačice zabilježene su u praksi.Šmartno pri Litiji

[Šmartno pri Litiji] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Šmartno pri Litiji]
[Šmartno pri Litiji]
Prihvaćena: 24. veljače 2005.
Opis grba: Grb Občine Šmartno pri Litiji je upodobljen na ščitu poznogotskega sloga sanitske oblike in je v vseh primerih opredeljen z blasonom, ki se glasi: Osnova ščita je po sredini stebra prepolovljena tako, da sta desno čelo in desni temelj v črni barvi, levo čelo in levi temelj pa v rdeči barvi. Sredinsko na ščit se umešča celoten motiv s pročelja cerkve svetega Martina, kateri je v zrcalni upodobitvi obrnjen v heraldično desno ter predstavlja Martina iz Toursa (397. po Kr.) in je v srebrni barvi. Ščit na zunanjih robovih zaključuje srebrn trak, ki služi le kot grbovni okras. Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, heraldični šrafuri in barvni izvedenki skupaj z določitvijo barv po barvnih lestvicah CMYK in PANTONE so del teh označb oziroma odloka. Določitev barvnih valerjev po tonski lestvici CMYK: Črna: C 0%, M 0%, Y 0%, K 100% Rdeča: C 05, M 90%, Y 100%, K 10% Srebrna: BELA Določitev barvnih valerjev po tonski lestvici PANTONE: Črna: PANTONE BLACK 6 2X Rdeča: PANTONE RED 032 Srebrna: Bela (Čl. 3, Odlok, 2005.)
Opis zastave: Zastava Občine Šmartno pri Litiji je opredeljena z blasonom, ki se glasi: Zastava Občine Šmartno pri Litiji je dvobarvnica v razmerju stranic 1:2,5. Ruta zastave v horizontalni obliki, se v prvem polju začenja s trakom katerega širina je 1/3 dolžine prvega polja in je v črni barvi. Preostali del 2/3 dolžine prvega polja sta v rdeči barvi kakor tudi drugo in tretje polje. V prvo in drugo polje je po višini rute zastave sredinsko umeščen grbovni atribut v srebrni barvi. Njegova višina obsega 5/6 višine zastavine rute in je od roba, kjer se zastava vpenja, odmaknjen za 2/3 dolžine prvega polja. Če zastavo izobešamo z vpenjanjem ob daljši stranici (vertikalna oblika) trak v črni barvi zaključuje tretje polje rute zastave. Grbovni atribut je z enakimi normativi pokončno umeščen v tretje oziroma drugo polje ter z odmikom od spodnjega roba zastave za 2/3 dolžine tretjega. Upodobitev zastave v barvah, skupaj z določitvijo odtenkov barv po lestvicah CMYK in PANTONE so del teh označb oziroma odloka. Določitev barv zastave po barvni skali CMYK: Črna: 0%, M 0%, Y 0%, K 100% Rdeča: C 0%, M 90%, Y 100%, K 10% Srebrna: BELA Določitev barv zastave po barvni skali PANTONE: Črna: PANTONE BLACK 6 2X Rdeča: PANTONE RED 032 Srebrna: BELA (Čl. 4, Odlok, 2005.)
Izvori: Javni natečaj za oblikovanje občinskega grba in zastave Občine Šmartno pri Litiji, 02.05.2004, Občina Šmartno pri Litiji, www.smartno-litija.si, 02.05.2004.
Odlok o grbu in zastavi Občine Šmartno pri Litiji, 24.02.2005. Uradni list RS, št. 31/2005, 25.03.2005.

Grb Šmartnog pri Litiji je raskoljen crno i crveno i preko svega srebrni prikaz Sv. Martina koji dijeli svoj ogrtač s prosjakom. Prikaz je preuzet s pročelja lokalne crkve. Zastava je crvena s crnom prugom uz koplje i ikonom pored nje. Okomita inačica ima crnu prugu uz odnji rub i ikonu također pomaknutu prema dnu. Crna polja u simbolima referenca su na povijesne rundike ugljena u tom području.Šoštanj

[Šoštanj] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Šoštanj]
[Šoštanj]
Prihvaćena: 20. travnja 1995.
Opisi grba: Grb občine Šoštanj ima obliko črno obrobljenega ščita. Razmerje velikosti je 4 enote v širino in 5 enot v višino. širina ob robe je 1/40 širine grba. Grb je navpično razdeljen na dve enako veliki polji. V levem polju, gledano od spredaj (heraldično desno), je na zlatem ozadju polovica črnega orla z rdečim orožjem. V desnem polju, gledano od spredaj (heraldično levo), je na srebrnem ozadju do polovice visok zelen hrib, na vrhu katerega so zloženi trije srceliki - "lepi kamni" - rdeče barve. Srceliki so približno enako veliki in postavljeni v trikotnik (v razmerju 1:2). (Barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba občine Šoštanj, Odlok, 1995.)
Grb občine Šoštanj ima obliko črno obrobljenega ščita. Razmerje velikosti je 4 enote v širino in 5 enot v višino. širina ob robe je 1/40 širine grba. Grb je navpično razdeljen na dve enako veliki polji. V levem polju, gledano od spredaj (heraldično desno), je na zlatem ozadju polovica črnega orla z rdečim orožjem. V desnem polju, gledano od spredaj (heraldično levo), je na belem ozadju do polovice visok zelen hrib, na vrhu katerega so zloženi trije srceliki - »lepi kamni« - rdeče barve. Srceliki so približno enako veliki in postavljeni v trikotnik (v razmerju 1 : 2). (Barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba občine Šoštanj, Odlok, 2001.)

Opisi zastave: Zastava občine Šoštanj je rdeče-srebrna z grbom občine Šoštanj. Barvi zastave zavzmata vsaka po eno polovico zastave po višini prostora zastave. Barvi zastave sta levo rdeča in desno srebrna. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Zastava se praviloma obeša pokončno. Če se zastava obeša ali drugače uporablja vodoravno, je zgoraj srebrna in spodaj rdeča. Grb je postavljen na sredino spodnjega dela zgornje polovice zastave tako, da je njegova višina enaka eni četrtini višine zastave in se s spodnjim koncem grba dotika polovične meje zastave. Če se zastava uporablja vodoravno, je grb nameščen na sredini zastave v isti velikosti. (Barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje zastave občine Šoštanj, Odlok, 1995.)
Zastava Občine Šoštanj je rdeče - bela z grbom Občine Šoštanj. Barvi zastave zavzemata vsaka po eno polovico zastave po višini prostora zastave. Barvi zastave sta levo rdeča in desno bela. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Zastava se praviloma obeša pokončno. Če se zastava obeša ali drugače uporablja vodoravno, je zgoraj bela in spodaj rdeča. Grb je postavljen na sredino spodnjega dela zgornje polovice zastave tako, da je njegova višina enaka eni četrtini višine zastave in se s spodnjim koncem grba dotika polovične meje zastave. Če se zastava uporablja vodoravno, je grb nameščen na sredini zastave v isti velikosti. (Barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje zastave občine Šoštanj, Odlok, 2001.)

Izvori: Odlok o grbu in zastavi Občine Šoštanj, 20.04.1995, Uradni list občine Šoštanj, št. 6/1995, 22.06.1995.
"Grb občine Šoštanj", List Občine Šoštanj, št. 3, 25.05.1995.
Statut Občine Šoštanj, 18.05.1995, Uradni list občine Šoštanj, št. 6/1995, 22.06.1995.
Statut Občine Šoštanj, 18.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 38/1995, 30.06.1995.
Statut Občine Šoštanj, 16.04.1998, Uradni list občine Šoštanj, št. 13/1998, 20.12.1998.
(Statut Občine Šoštanj UPB-1, Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/2000.)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Šoštanj, 19.03.2001, Uradni list Občine Šoštanj, št. 2/2001, 23.03.2001.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Šoštanj, 17.09.2001, Uradni list Občine Šoštanj, št. 6/2001, 19.09.2001.
Statut Občine Šoštanj 8uradno prečiščeno besedilo), 22.12.2008, Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008, 22.12.2008.
Občina Šoštanj http://www.sostanj.si 07. 02. 2001.

Grb Šoštnja je raskoljen desno u zlatnom polovljeni crni orao crvenog kljuna, jezika i kandži, i lijevo u srebrnom na zelenom brijegu tri crvena srcolika kamena na hrpi, jedan na dva. Zastava je prvenstveno namijenjena za okomito isticanje: okomito raskoljena crvena i bijela s grbom postavljanim u donjem dijelu gornje polovice zastave. Pri vodoravnom isticanju, grb je u sredini zastave.Štore

[Štore] [Okomita] 2:5~ [Državna zastava na kopnu] [Štore]
[Štore]
Prihvaćena: oko 1995. ?
Opis grba: Grb občine Štore je v obliki ščita rumene barve, spodaj je polkrožno zaključen, oba vogala zgoraj pa sta izrezana v obliki četrtine kroga. Grb je obrobljen z modro barvo, v njem pa so v isti barvi odtisnjeni naslednji simboli: rimsko število šest (VI.), ki simbolizira poseljenost Štor že v šestem stoletju, pod njo pa s črto ločeni in prekrižani kladivi, ki sta simbol rudarstva in železarstva, ki ima tu že dolgo tradicijo. (Občinski simboli, Predstavitev, 2013.)
Opis zastave: Zastava je pravokotne oblike in je vertikalno razdeljena v dve neenaki polji v razmerju 1/3 modrega polja, ki simbolizira barvo rudarstva in metalurgije in 2/3 zelenega polja, ki simbolizira zeleno pokrajino občine. Na sredini zelenega polja je grb. (Občinski simboli, Predstavitev, 2013.)
Izvori: Občina Štore http://www.sigov.si/uecelje/store.htm 11.10.1999.
Author's photographs from Štore, 04.07.2002.
Predstavitev občine, Občina Štore, www.store.si, 2013.
Statut Občine Štore, 11.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 49/1995, 25.08.1995.
Statut Občine Štore, 30.06.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 66/1999, 13.08.1999.
Statut Občine Štore, 21.12.2012, Uradni list Republike Slovenije, št. 1/2013, 06.01.2013.

Grb Štora je zlatni štit u kojem je plava podvučena rimska brojka VI. iznad dva ukrštena čekića. Zastava ima plavu trećinu uz koplje i dvije zelene trećine na slobodnom kraju u sredini kojega se nalazi grb. Broj šest podsjeća na 6. stoljeće kada su Štore naseljene kao rudarsko središte.Tabor

[Tabor] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Tabor]
[Tabor]
Prihvaćena: grb 05.06.2000., zastava 31.05.2005.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Opis grba – splošno: na zelenem dnu modrega ščita stoji srebrni zid tabora s cinami, nad katerim lebdi zlati zvon, nadkrit s trakom, ki ponazarja simbol sv. Jurija. Blazon: grb Občine Tabor je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Na zelenem dnu modrega ščita stoji iz klesancev zidan srebrni zid s sedmimi cinami na svojem zgornjem vencu; v modrini nad njim lebdi zlati, z ornamentalnima obročema okrašen zvon, nad katerim plava srebrni trak, s križem sv. Jurija po vsej širini; višina zvona dosega eno četrtino, višina traku pa eno trinajstino ščitove višine. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2000.)
Opisi zastave: Opis zastave, splošno: zastava Občine Tabor je modre in bele barve, z glavnim atributom iz občinskega grba, na njenem srednjem modrem kvadratnem delu. Opis zastave: modro-bela zastava je krojena v razmerju višine "V" proti dolžini "L" ena proti dve, oziroma "V" : "L" = 1 : 2. Zastavina ruta je modra z dvema vertikalno postavljenima belima poljema, od katerih prvo belo polje pokriva drugo šestino zastavine rute, drugo belo polje pa pokriva peto šestino iste rute; sredino srednjega, kvadratnega polja krasi glavni atribut iz občinskega grba, rumeni zvon, nad katerim lebdi beli trak z Jurijevim križem po vsej njegovi širini. (Čl. 13, Odlok, 2000. > Čl. 1, Odlok, 2005.)
Horizontalna oblika zastave je tista, ki se na vodoravno položeni zastavini ruti začenja z ožjim, vertikalnim modrim poljem, ki mu sledi enako veliko belo polje, temu pa modri kvadrat, na katerem je upodobljen glavni atribut iz grba. Celotni atribut mora ležati v svojem naravnem položaju. Osrednjemu modremu kvadratu sledi spet belo ozko, vertikalno polje in njemu končno modro polje zastavine rute. [...] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno izvešeni zastavini ruti zgoraj modro barvno polje, navzdol mu sledi enako veliko belo, le-temu osrednji modri kvadrat z atributom, nakar si sledita spet belo in končno modro barvno polje. Atribut v sredini zastavine rute je napram prejšnjemu zaobrnjen za 90 kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem naravnem položaju. (Čl. 14, Odlok, 2000.)

Izvori: Občina Tabor http://www.geocities.com/obcina_tabor 17.04.2001.
Statut Občine Tabor, 03.05.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 44/1999, 08.06.1999.
Sklep o sprejemu grba, 27.03.2000, Občina Tabor, Št. 001-04/2000-1, 28.03.2000.
Odlok o istovetnosti simbolih občine Tabor, 05.06.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 64/2000, 14.07.2000.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Tabor, 31.05.2005, Uradni list Republike Slovenije, št. 16/2005, 18.02.2005.
Statut Občine Tabor, 02.10.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 120/2006, 23.11.2006.

Grb je na zelenom dnu plavog štita srebrni zid tabora s kruništem, nad kojim lebdi zlatno zvono, nadvišeno srebrnom trakom s crvenim križem po cijeloj dužini. Ime glavnog naseljenog mjesta po kojem je nazvana i općina dolazi od opće imenice tabor koja označava zaštitni obzid. Takve zidine bile su podignute oko crkve Sv. Jurja kao zaštita od turskih prodora. Tada je lako pročitati simbole u grbu - zidine oko crkve Sv. Jurja - crveni križ na bijelom polju je poznat kao Jurjev križ. Zastava je plava s dvije okomite bijele trake te u srednjem plavom polju zvono i Jurjeva traka iz grba.

Općina Tabor izdvojila se 1998. godine iz općine Žalec, i nema veze s ranijom općinom Tabor koja od 1995. zajedno s okolnim općinama formira (gradsku) općinu Maribor.


Tabor, 2000. – 2005.

[Tabor, 2000. – 2005.] [Normal] [Okomita] [Povijesna] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Tabor, 2000. – 2005.]
[Tabor, 2000. – 2005.]
Prihvaćena: 5. lipnja 2000.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: ut supra (Čl. 8, Odlok, 2000.)
Opisi zastave: Opis zastave, splošno: zastava Občine Tabor je modre in bele barve, z glavnim atributom iz občinskega grba, na njenem srednjem modrem kvadratnem delu. Opis zastave: modro-bela zastava je krojena v razmerju višine "V" proti dolžini "L" ena proti dve celi in pet desetin, oziroma "V" : "L" = 1 : 2,5. Zastavina ruta je modra z dvema vertikalno postavljenima belima poljema, od katerih prvo belo polje pokriva drugo šestino zastavine rute, drugo belo polje pa pokriva peto šestino iste rute; sredino srednjega, kvadratnega polja krasi glavni atribut iz občinskega grba, rumeni zvon, nad katerim lebdi beli trak z Jurijevim križem po vsej njegovi širini. (Čl. 13, Odlok, 2000.)
Horizontalna oblika zastave je tista, ki se na vodoravno položeni zastavini ruti začenja z ožjim, vertikalnim modrim poljem, ki mu sledi enako veliko belo polje, temu pa modri kvadrat, na katerem je upodobljen glavni atribut iz grba. Celotni atribut mora ležati v svojem naravnem položaju. Osrednjemu modremu kvadratu sledi spet belo ozko, vertikalno polje in njemu končno modro polje zastavine rute. [...] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno izvešeni zastavini ruti zgoraj modro barvno polje, navzdol mu sledi enako veliko belo, le-temu osrednji modri kvadrat z atributom, nakar si sledita spet belo in končno modro barvno polje. Atribut v sredini zastavine rute je napram prejšnjemu zaobrnjen za 90 kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem naravnem položaju. (Čl. 14, Odlok, 2000.)

Napuštena: 31. svibnja 2005.
Izvori: Občina Tabor http://www.geocities.com/obcina_tabor 17.04.2001.
Sklep o sprejemu grba, 27.03.2000, Občina Tabor, Št. 001-04/2000-1, 28.03.2000.
Odlok o istovetnosti simbolih občine Tabor, 05.06.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 64/2000, 14.07.2000.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Tabor, 31.05.2005, Uradni list Republike Slovenije, št. 16/2005, 18.02.2005.

Zastava usvojena istodobno kada i grb 2000. godine bila je u razmjeru stranica 2:5, inače jednakog dizajna. Originalni grb nije mijenjan 2005.Tišina

[Tišina] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Tišina]
[Tišina]
Prihvaćena: 24. studenog 2000.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Opis grba, splošno: Grb Občine Tišina je upodobljen na ščitu pozno gotskega stila. Ščit je deljen z valovitim rezom na zlato in zeleno polje: zgoraj so trije zeleni listi divjega kostanja, spodaj sta dva zlata, med seboj prekrižana klasa. Predstavitev grba – BLAZON: Grb Občine Tišina je upodobljen na ščitu pozno gotskega stila, sanitske oblike s tem, da deli zlato in zeleno polje valovnica z dvema polovičnima in štirimi celimi vali; v zgornjem polju nastopajo vertikalno postavljeni trije zeleni listi (1 + 2) divjega kostanja (aesculus hippocastanum); v spodnjem zelenem polju dva zlata; kot dvojna palmeta prekrižana žitna klasa.* Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2000.)
Opisi zastave: Opis zastave, splošno: zastava Občine Tišina je rumena z zeleno, v sredini zastavine rute prekinjeno progo, kjer stoji atribut z občinskega grba: trojica zelenih listov divjega kostanja. Opis zastave: rumeno-zelena zastava Občine Tišina je pravokotne oblike, razmerje njene višine "V" proti njeni dolžini "L" je ena proti dve celi in pet desetin, oziroma 1: 2,5. Kroj zastave tvorijo trije namišljeni deli zastavine rute, od katerih sta prvi in tretji (končni) del horizontalno, tretinjsko deljena od zgoraj navzdol na rumeno, zeleno in rumeno barvno progo in tako med seboj enaka; zgornje in spodnje rumene proge obeh stranskih polj, se v sredini zastavine rute barvno zlivajo v rumeno, kvadratno polje, ki nosi atribut občinskega grba,torej tri (1 + 2) zelene liste divjega kostanja (aesculus hippocastanum) tako, da so vertikalno postavljeni v presledku med notranjima koncema obeh zelenih prog. Velikost celotnega atributa mora dosegati dve tretjini (2/3) višine zastavine rute, ne sme pa presegati osem desetin (8/10) iste višine. (Čl. 13, Odlok, 2000.)
Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti tudi sredinsko zeleno progo vodoravno v njeni prekinitvi sredi zastavine rute pa je atribut, trojica zelenih listov divjega kostanja postavljen v heraldično obliko 1 + 2. [...] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno obešeni zastavini ruti tudi zeleno sredinsko progo vertikalno, v njeni prekinitvi sredi zastavine rute pa je atribut: trojica zelenih listov divjega kostanja postavljen v heraldično obliko 1 + 2. Atribut je napram prejšnjemu zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem heraldičnem položaju. (Čl. 14, Odlok, 2000.)

Izvori: Statut Občine Tišina, 19.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 23/1999, 08.04.1999.
Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Tišina, 24.11.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 2/2001, 12.01.2001.
Statut Občine Tišina, 13.04.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 38/2007, 26.04.2007.
Statut Občine Tišina, 26.05.2015, Uradni list Republike Slovenije, št. 41/2015, 12.06.2015.

Grb je vodoravno razdijeljen valovitim rezom gore u zlatnom polju tri zelena kestenova lista i dolje u zelenom dva zlatna žitna klasa ukrštena poput vijenca. Zastava je žuta s središnjom zelenom prugom koja se prekida u sredini tako tvoreći centralno kvadratno žuto polje u koje se nalaze tri zelena kestenova lista.
Zvjezdica u opisu grba u službenom glasniku predmnijeva bilješku s nekim dodatim objašnjenjima simbolike, ali ta bilješka nije objavljena u on-line izdanju.

Općina je stvorena 1998. godine podijelom ranije općine Cankova - Tišina.Tolmin

[Tolmin] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Tolmin]
Prihvaćena: rujan 2010.
Dizajn: Janez Trpin, akademski slikar - redizajn Matic Leban, dizajner iz Tolmina
Opisi grba: Grb občine Tolmin ima v vodoravni smeri lomljeno črto, ki ponazarja grajsko trdnjavo in deli grb na dve polovici. V sredini gornje polovice grba je na rdeči podlagi z rumeno barvo označen plamen, ki ponazarja upor, v levem gornjem kotu je vpisana letnica 1713. V spodnji polovici grba je od desne proti levi na črni podlagi s srebrno barvo narisana biriška helebarda, nad njo pa od leve proti desni z enako barvo puntarske vile. Zelenomodro polje ponazarja reko Sočo. (Čl. 6, Odlok, 1996.)
Grb ima v vodoravni smeri lomljeno črto, ki ponazarja grajsko trdnjavo in deli grb na dve polovici. - V sredini gornje polovice grba je na rdeči podlagi z rumeno barvo označen plamen, ki ponazarja upor, v levem gornjem kotu je vpisana letnica 1713, - v spodnji polovici grba je od desne proti levi na črni podlagi s srebrno barvo narisana biriška helebarda, nad njo pa od leve proti desni z enako barvo puntarske vile, - zelenomodro polje ponazarja reko Sočo. (Čl. 8, Statut, 1999.)
Grb ima v vodoravni smeri lomljeno črto, ki ponazarja grajsko trdnjavo in deli grb na dve polovici. V sredini gornje polovice grba je na rdeči podlagi z rumeno barvo označen plamen, ki ponazarja upor, v levem gornjem kotu je vpisana letnica 1713, v spodnji polovici grba je od desne proti levi na črni podlagi s srebrno barvo narisana biriška helebarda, nad njo pa od leve proti desni z enako barvo puntarske vile, zeleno-modro polje ponazarja reko Sočo. (Čl. 7, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava občine Tolmin je zelenomodre barve, v zgornjem levem vogalu je odtisnjen grb občine. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. (Čl. 10, Odlok, 1996.)
Zastava je zelenomodre barve, v zgornjem levem vogalu je odtisnjen grb občine. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dva. (Čl. 8, Statut, 1999.)
Zastava je zeleno-modre barve, v zgornjem levem vogalu je odtisnjen grb občine. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dva. (Čl. 7, Statut, 2009.)

Izvori: (Statut Občine Tolmin, 28. 01. 1982, 2/10.02.82, cited in: Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología)
(Statut občine Tolmin, Uradno glasilo občine Tolmin, št. 8/95.)
Odlok o grbu in zastavi Občine Tolmin, 19.11.1996, Uradno glasilo Občine Tolmin, št. 19/1996.
Statut Občine Tolmin, 10.03.1999, Uradno glasilo občine Tolmin, št. 2/1999, 10.03.1999. in Primorske Novice - Uradne objave, št. 38/2003.
Statut Občine Tolmin, 05.02.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 13/2009, 17.02.2009.
Priročnik o uporabi celostne grafične podobe občine Tolmin (Matic Leban, ur.), Občina Tolmin, Spetember 2010.
"Zgodovina grba Občine Tolmin", Občina Tolmin, www.tolmin.si, 10.10.2012.
Ivan Jermol: "Akademski slikar Janez Trpin – avtor osnutka grba tolminske občine", Tolminski zbornik 1975, Obična Tolmin, 1975. p. 481.
Ivan Jermol: "Grb tolminske občine",Tolminski zbornik 1975, Obična Tolmin, 1975. p. 482.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 290-291.

Grb Tolmina podsjeća na seljačku bunu iz 1713. godine koja je ispisana u takozvanom poljskom štitu. Grb je u crvenom polju crne zidine iz kojih izlazi zlatni plamen, u dnu plava vijugava rijeka i preko nje izlaze s desna srebrne seljačke vile iznad s lijeva srebrna oružnička helebarda. Vijogava linija predstavlja rijeku Soču. Zastava je svjetloplavozelena s grbom u uglu.
Ove simbole općina je usvojila 1974 i rabi ih odtada uz manje razlike u likovnom prikazu. Općina je od oko 1885. do oko 1918. rabila pečar s krajobraznim prikazom ruševina starog tolminskog grada (Kozlov rob) na kojem stoji kozorog.
Među prirodne znamenitosti općine spadaju i Tolminska korita koja se danas zovu i Dantejeva jama (prema Danteu Allghieriju) za koje se smatra da su bili izvor inspiracije znamenitom pjesniku za njegov opis pakla. Slučajno ili ne, grb zaista podsjeća i na prikaz pakla…


Tolmin, 1996. – 2010.

[Tolmin, 1996. – 2010.] [Povijesna] 1:2 [Tolmin, 1996. – 2010.]
Prihvaćena: 19. studenog 1996.
Opis grba: ut supra (Čl. 6, Odlok, 1996.)
Opis zastave: ut supra (Čl. 10, Odlok, 1996.)
Napuštena: rujan 2010.
Izvor: Odlok o grbu in zastavi Občine Tolmin, 19.11.1996, Uradno glasilo Občine Tolmin, št. 19/1996.

Prikaz grba i zastave u Odluci iz 1996. u manjim je detaljima različit od ranijeg i kasnijeg dizajna.


Tolmin, 1974. – 1996.

[Tolmin, 1974. – 1996.] [Povijesna] 1:2 [Tolmin, 1974. – 1996.]
Prihvaćena: 1. ožujka 1974.
Dizajn: Janez Trpin, akademski slikar
Napuštena: 19. studenog 1996.
Izvor: Tolminski zbornik 1975, Obična Tolmin, 1975.

Originalni Trpinov dizajn tek je u sitnim detaljima različit od danas propisanog.Trbovlje

[Trbovlje] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Trbovlje]
[Trbovlje]
Prihvaćena: 27. svibnja 1996.
Opisi grba: Grb Občine Trbovlje ima obliko ščita, katerega spodnji rob je ovalen. Grb je oblikovan ter razdeljen na zgornji in spodnji del. V spodnjem delu ščita je na zeleni podlagi, ki ponazarja zeleno dolino, stiliziran rudarski voziček v črni barvi, ki ponazarja tradicijo rudarstva tega kraja. V zgornjo polovico ščita, ki je modre barve in ponazarja nebo nad dolino, pa se nad rudarskim vozičkom dvigujeta simetrično postavljena dimnika ter stiliziran kup premoga med njima. Vsi simboli so v črni barvi, kot tudi obroba ščita. BARVE: zelena RAL 6018, modra RAL 5015 in črna RAL 9004. (Barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba in zastave občine Trbovlje, Priloga, Odlok, 1996.)
Grb ima obliko ščita, katerega spodnji rob je ovalen. Grb je oblikovan simetrično ter razdeljen na zgornji in spodnji del. V spodnjem delu ščita je na zeleni podlagi, ki ponazarja zeleno dolino, stiliziran rudarski voziček v črni barvi, ki ponazarja tradicijo rudarstva. V zgornjo polovico ščita, ki je modre barve in ponazarja nebo nad dolino, se nad rudarskim vozičkom dvigujeta simetrično postavljena dimnika ter stiliziran kup premoga med njima. Vsi simboli so v črni barvi, kot tudi obroba ščita. Barve, ki se uporabljajo za grb so: zelena RAL 6018, modra RAL 5015 in črna RAL 9004. (Čl. 4, Odlok, 2015.)
· grb občine ima obliko ščita, katerega spodnji rob je ovalen; grb je oblikovan simetrično ter razdeljen na zgornji in spodnji del; v spodnjem delu ščita je na zeleni podlagi, ki ponazarja zeleno dolino, stiliziran rudarski voziček v črni barvi, ki ponazarja tradicijo rudarstva; v zgornjo polovico ščita, ki je modre barve in ponazarja nebo nad dolino, se nad rudarskim vozičkom dvigujejo simetrično postavljena dimnika ter stiliziran kup premoga med njima; vsi simboli so v črni barvi, tudi obroba ščita; (Čl. 6, Statut, 2016.)

Opisi zastave: Zastava Občine Trbovlje je pravokotne oblike v razmerju stranic 1:2. Barve na zastavi se vrstijo po sledečem vrstnem redu: zgoraj je modra ter spodaj zelena, s tem, da sta barvi ločeni s črno črto. Po širini je zastava razedljena na šest polj, s tem da modra pokriva 3,5 polja, črna pol polja in zelena spodaj dva polja. Po dolžini je zastava razdeljena na dvanajst polj. Iz grba se povzame le stiliziran kup premoga, ki je položen na črno črto v 9 – 11 polju, vrh pa ima v sečišču 10,5 polja po dolžini in 2,5 polja po širini. BARVE: zelene RAL 6018, modra RAL 5015 in črna RAL 9004. (Barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba in zastave občine Trbovlje, Priloga, Odlok, 1996.)
Zastava je pravokotne oblike, v razmerju stranic 1 : 2. Barve na zastavi se vrstijo po sledečem vrstnem redu: zgoraj je modra, spodaj zelena, s tem, da sta barvi ločeni s črno črto. Po širini je zastava razdeljena na šest polj, s tem, da modra pokriva barva pokriva 3,5 olja, črna pol polja in zelena spodaj dva polja. Po dolžini je zastava razdeljena na dvanajst polj. Iz grba se povzame stiliziran kup premoga, ki je položen na črno črto v 9 - 11 polju, vrh ima v sečišču 10,5 polja po dolžini in 2,5 polja po širini. Barve, ki se uporabljajo za zastavo so: zelena RAL 6018, modra RAL 5015 in črna RAL 9004. (Čl. 8, Odlok, 2015.)
Če je zastava izobešena horizontalno, mora biti zelena barva spodaj. Če je zastava izobešena na drogu vertikalno, morajo biti barve zastave, gledano z leve, razporejene tako, da je zelena barva na levi. (Čl. 11, Odlok, 1996; Čl. 11, Odlok, 2015.)
· zastava občine je pravokotne oblike v razmerju stranic 1 : 2; barve na zastavi se vrstijo po naslednjem vrstnem redu: zgoraj je modra, spodaj zelena, s tem da sta barvi ločeni s črno črto; po širini je zastava razdeljena na šest polj, s tem da modra barva pokriva 3,5 polja, črna pol polja in zelena spodaj dve polji; po dolžini je zastava razdeljena na dvanajst polj. Iz grba se povzame stiliziran kup premoga, ki je položen na črno črto v 9–11 polju, vrh ima v sečišču 10,5 polja po dolžini in 2,5 polja po širini. (Čl. 6, Statut,2016.)

Izvori: Razglednica, Tisak: Delo - Tiskarna, Ljubljana, bez datuma (1992.?)
TV Slovenija 1, 17.05.2002.
Statut Občine Trbovlje, 15.05.1995, Uradni vestnik Zasavja, št. 8/1995, 15.05.1995.
Odlok o grbu in zastavi občine Trbovlje, 27.05.1996, Uradni vestnik Zasavja, št. 9/1996, 31.05.1996.
Statut Občine Trbovlje, 14.02.2000, Uradni vestnik Zasavja, št. 3/2000, 15.02.2000.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Trbovlje, 26.05.2003, Uradni vestnik Zasavja, št. 9/2003, 30.05.2003.
Statut Občine Trbovlje, (prečiščeno besedilo), 15.11.2004, Uradni vestnik Zasavja, št. 19/2004, 16.11.2004.
Statut Občine Trbovlje (prečiščeno besedilo), 05.11.2007, Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2007, 06.11.2007.
Statut Občine Trbovlje, 14.11.2011, Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2011, 15.11.2011.
Odlok o grbu in zastavi občine Trbovlje, 20.04.2015, Uradni vestnik Zasavja, št. 11/2015, 21.04.2015.
Statut občine Trbovlje, 19.12.2016, Uradni vestnik Zasavja 19/2016, 20.12.2016.
Kobel, L. and Pirchegger, H. Steirische Ortswappen einschliesslich jener der ehemaligen Untersteiermark. Graz, 1954.
Roger Gogala: Tisočletna govorica zastav, Ljubljana, Forum 7, 2002.

Grb prikazuje simbolično rudarsku industriju. Razdijeljen je vodoravno, gore u svjetloplavom polju crna silueta industrijskih dimnjaka, dok je donje polje zeleno, a preko svega crni rudarski vagon. Zastava je vješto oblikovana na osnovu grba. Plava, crna i zelena pruga po širini se odnose kao sedam, jedan, četiri. Hrpa ugljena 6 je jedinica duga i dvije jedinice visoka, koliko iznosi i udaljenost od hrpe do slobodnog kraja.
Općina Trbovlje (njem. Trifail) ustrojena je 1850., a status trgovišta dobiva 1926. godine. Štajerski grbovnik iz 1954. bilježi grb u srebrnom nad zeleniom trobrijegom ukršteni rudarski čekići, i u podnožu drvenim gredama obzidano rudarsko okno. Za sada nije jasno kada je taj grb korišten, jer u vrijeme objave grbovnika zasigurno nije.


Trbovlje, 198x. – 199x.

Bez zastave. [Trbovlje, 198x. – 199x.]
Prihvaćena: oko 1980. ?
Izvor: Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990

Originalno usvojeni grb prikazuje industriju i revolucionarnu prošlost.Trebnje

[Trebnje] [Normal] [Okomita] [Povijesna] 2:5 | 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Trebnje]
[Trebnje] [Trebnje]
Prihvaćena: 28. siječnja 2009.
Dizajn: Nives Kropivšek, dipl. ing. arh.
Opisi grba: SPLOŠNI OPIS: Grb Občine Trebnje je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, katerega ščit je polje z leve in desne strani v modri barvi, po sredini je pas zelene barve, v spodnji tretjini ščita sta na prelomni horizontalni črti z leve in desne strani dva zelena polkroga, s spodnje strani črte v sredini zelenega sredinskega pasu enak polkrog z modro barvo. V zgornji tretjini ščita na sredinskem pasu zelene barve je ležeči zlatorumeni lev, obrnjen v desno smer. Grb je grbovno okrašen (obrobljen) z rumeno (zlato) barvo, z enako barvo so obrobljeni polkrogi in zeleno polje. BLAZON: Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila sanitske oblike. Modra barva predstavlja nebo, drevesa, potoke občine, zelena barva predstavlja polja, griče, vinograde občine, horizontalna črta in sredinsko polje označujeta črko T – Trebnje. Lev označuje simbol moči nekdanje rimske vojaške postojanke, kar predstavlja status mesta Trebnjega. (Čl. 3, Statutarni sklep, 2009.)
Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, katerega ščit je polje z leve in desne strani v modri barvi, po sredini je pas zelene barve, v spodnji tretjini ščita sta na prelomni horizontalni črti z leve in desne strani dva zelena polkroga, s spodnje strani črte v sredini zelenega sredinskega pasu enak polkrog z modro barvo. V zgornji tretjini ščita na sredinskem pasu zelene barve je ležeči zlatorumeni lev, obrnjen v desno smer. Grb je grbovno okrašen (obrobljen) z rumeno (zlato) barvo, z enako barvo so obrobljeni polkrogi in zeleno polje. (Čl. 7, Statut, 2014.)

Opisi zastave: SPLOŠNI OPIS: Zastava Občine Trebnje je bele barve, v sredini z atributom občinskega grba. Robovi zastave so obrobljeni z rumeno (zlato) barvo. OPIS ZASTAVE: Bela zastava Občine Trebnje je pravokotne oblike, razmerje njene višine »v« proti njeni dolžini »l« je 1 : 2,5 oziroma 2 : 5. V sredini je atribut grba občine, zastava je obrobljena z zlato (rumeno) barvo. Atribut je visok do ene tretjine višine zastave. (Čl. 8, Statutarni sklep, 2009.)
Horizontalna oblika zastave je tista, na kateri je na vodoravno izobešeni (položeni) zastavini ruti, atribut predstavljen, horizontalno. [...] Vertikalna oblika zastave je tista, ki ima na vertikalno izobešeni zastavini ruti, atribut predstavljen horizontalno. Atribut na vertikalni zastavini ruti, je napram horizontalni ruti, zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem določenem položaju. (Čl. 9, Statutarni sklep, 2009.)
Zastava občine je bele barve, v sredini z atributom grba občine. Robovi zastave so obrobljeni z rumeno (zlato barvo). (Čl. 7, Statut, 2014.)

Izvori: Statut občine Trebnje, 06.02.1979, Skupščinski Dolenjski list, št. 9/1979, 05.04.1979.
Razglednica, Tisak: Delo - Tiskarna, Ljubljana, bez datuma (1992.?)
Občina Trebnje http://www.trebnje.si 24. 03. 2000.
korespondencija s Občinom Trebnje, 20.04.2004
Fotografije zastava na spomeniku 15° meridijana, Občina Trebnje http://www.trebnje.si 04. 02. 2006.
"Glasilo občanov", Maj 2005.
Statut Občine Trebnje, 30.06.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 50/1995, 01.09.1995.
Statut Občine Trebnje, 09.05.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 45/2007, 25.05.2007.
Statutarni sklep o uporabi grba in zastave Občine Trebnje, 28.01.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 11/2009, 13.02.2009.
"Glasilo občanov Občine Trebnje", April 2012.
Statut Občine Trebnje, 09.04.2014, Uradni list Republike Slovenije, št. 29/2014, 25.04.2014.

Grb Trebnja je Naizmjenično plavo i zeleno razdijeljeno vodoravno, vodoravno valovito i kolcem, te preko svega zlatni sjedeći lav gleda na lijevo. Ovaj grb usvojen je 1992. kao grb Mjesne zajednice (Krajevne skupnosti) Trebnje, dijela Općine. Usvojen je kao grb Općine 2009. (uz dodatak zlatnih linija oko elemenata). Zastava je tada propisana kao bijela sa zaltnim obrubom i s grbom u sredini. Iako je propisana u razmjeru 2:5, rabe se zastave razmjera 1:2. Kaže se da lav predstavlja snagu nekadašnje rimske utvrde iz koje se razvilo suvremeno Trebnje. Plavi dijelovi grba predstavljaju nebo, drveće (sic!) i potoke općine, zeleni polja, brijegove i vinograde. Zeleni elementi oblikuju i slovo T kao Trebnje.


Trebnje, prijedlog 1997.

[Trebnje, prijedlog 1997.] [Prijedlog] 2:3 [Trebnje, prijedlog 1997.]
Dizajn: Bogdan Breznik
Izvor: Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 293-294

Originalni prijedlog trebnjskog grba razmatran je 1997. godine: raskoljen desno u zelenom zlatni grifon s crvenim jezikom i kandžama i lijevo u zlatnom crno saće. Ovome je ubrzo dodana i raskoljena srebrno-zelena piramida koja predstavlja protutenkovske zapreke korištene u Ratu za nezavisnost 1991. godine i crveno pero koje simbolizira lokalne pisce. Saće predstavlja dugu tradiciju pčelarstva u ovom kraju, a zlatni je grifon u zelenom preuzet iz grba Heme, lokalne gospodarice iz 11. stoljeća. Predložena je zastava zeleno-žuta s grbom u sredini. Ovi simboli nisu na kraju usvojeni.


Trebnje, 1992. – 2009.

[Trebnje, 1992. – 2009.]
[Trebnje, 1992. – 2009.]
[Okomita] [Povijesna] 1:2~


Prihvaćena: 2. ožujka 1992.
Dizajn: Nives Kropivšek, dipl. ing. arh.
Izvor: Vabilo in gradovo za 9. izredno sejo Občinskog sveta Obične Trebnje, 28.01.2009, Občina Trebnje, 20.01.2009.

Grb je usvojen kao pobjednički dizajn na javnom natjecanju, kao grb Mjesne zajednice (dijela općine) Trbovlje. Po potrebi je korišten i kao grb Općine, koja nije imala usvojenog grba. Rabljena je okomita bijela zastava s grbom u sredini. Kada je 2009. usvojeno novi likovno rješenje za grb Općine, Mjesnoj je zajednici dozvoljeno da nastavi rabiti svoje originalne simbole iz 1992.Trnovska vas

[Trnovska vas] [Normal] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Trnovska vas]
[Trnovska vas]
Prihvaćena: 27. svibnja 1999.
Dizajn: Danilo Muršec, Trnovska vas
Opis grba: 1. Predstavitev grba (blazon) Osnovno obliko grba predstavlja ščit. Zgornji rob ščita je izbočen. Spodnji del je vijoličen. Zgornji del grba je rumeno – zlat. Obroba, ki ni obvezna, je srebrne barve in široka 1/85 višine 2. Barve Vodilni barvi grba sta rumeno – zlata in vijolična barva. Barvni sestav ustvari močno barvno kombinacijo, ki je sveža, živahna in naravna. 3. Simboli Blazon je razdeljen na črti, ki ločuje grb na dve polji. V zgornjem – zlatem sta v sredini prekrižani močvirski logarici, v spodnjem – pa stiliziran grozd. (Opis grba Občine Trnovska vas, Priloga, Odlok, 1999.)
Opis zastave: Oblika zastave je v znanem razmerju 1:2,5 Enotno polje je rumene barve. V sečišču diagonal je grb poravnan po vzdolžni simetrali, velik 1 petino dolžine. [...] OPREDELITEV PROCESNIH BARV rumena HKS 4 zelena HKS 65 vijolična HKS 29 (Opis grba Občine Trnovska vas, Priloga, Odlok, 1999.)
Izvori: Statut občine Trnovska vas, 03.03.1999, Uradni vestnik Tednika, št. 1/1999, 11.03.1999.
"Seja občinskega sveta – Podžupana še ni …" (AK), Tednik, 29.04.1999, str. 2.
"5. seja občinskega sveta – Za politične funkcionarje 1,3 milijona tolarjev" (AK), Tednik, 03.07.1999, str. 2.
Odlok o uporabi grba in zastave občine Trnovska vas, 27. 05. 1999, Uradni vestnik Tednika, št. 6/1999, 10.06.1999.
"Ob prvem prazniku občine – Slovesno tudi zaradi novih pridobitev" (AK), Tednik, 16.12.1999, str. 9.
Franc Lačen: "Pred tretjim občinskim praznikom – Pokrajine bodo občine odrezale od neposrednega pristopa do države", Tednik, 18.10.2001, str. 8.
Občina Trnovska Vas, www.trnovska-vas.si 20.02.2002.
Statut občine Trnovska vas, 24.04.2007, Uradni vestnik občine Trnovska vas št. 5/2007, 09.05.2007.
Statut Občine Trnovska vas, 18.04.2017, Uradni vestnik občine Trnovska vas št. 4/2017, 19.04.2017.

Grb je vodoravno razdijeljen u zlatno s dva ukrštena močvarna tulipana i ljubičasto sa zlatnim grozdom. Srebrni obrub oko štita nije obavezan. Zastava je žuta s grbom u sredini, primjereno postavljenim za vodoravno ili okomito isticanje zastave.

Općina je ustrojena 1998. diobom ranije općine Destrnik-Trnovska vas.Trzin

[Trzin] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Trzin]
Prihvaćena: 6. ožujka 2000.
Opis grba: Grb Občine Trzin je upodobljen na zlatem, črno obrobljenem ščitu gotske oblike. V sredini ščita je odprt cvet močvirske logarice (Fritillaria meleagris) ali žerjavčka s šestimi cvetnimi listi na katerih so stilizirane srebrne pike. Cvetni listi so obrobljeni s petimi zelenimi suličastimi listi. V sredini cveta je črn pestič in po trije črni prašniki na vsaki strani pestiča. (Čl. 8, Odlok, 2000.)
Opis zastave: Zastava Občine Trzin je pravokotne oblike, dvobarvna in se deli na enaki polovici. Razmerje višine proti širini je 1: 2. Na vrhu je temno rdeče barve, spodaj je rumene barve. V središču diagonal je središče grba. Širina grba odgovarja polovici širine zastave. (Čl. 16, Odlok, 2000.)
Izvori: Odlok o grbu in zastavi Občine Trzin, 06.03.2000, Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/2000, 20.03.2000.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin, 14.11.2005, Uradni vestnik Občine Trzin, št. 11/2005, 20.11.2005.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi v Občini Trzin, 21.11.2012, Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/2012, 28.11.2012.
Občina Trzin, www.trzin.si, 20.05.2010.

Cvijet u grbu naziva se žerjavček ili cvijet močvarnog tulipana (Fritillaria meleagris L., Slov. močvirska logavica/močvirski tulipan). Prikazan je u zlatnom štitu s pet tamnocrvenih latica sa srebrnim točkicama i s crnim tučkom i prašnicima, te s pet zelenih listova. Ovaj cvijet se može naći i na grbovima i zastavama Brezovice i Iga. Zastava je tamnocrvena i zlatno-žuta dvobojnica s grbom u sredini.[Prethodna stranica: Slovenija - općine, 16. dio (Šal-Šma)][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slovenia - Communities, part 17 (Šma-Trz)][Slijedeća stranica: Slovenija - općine, 18. dio (Trž-Vod)]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.