[Prethodna stranica: Kraljevina Jugoslavija, Zakon iz 1944.][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Kingdom of SHS/Yugoslavia, Religious Communities][Slijedeća stranica: Jugoslavija, 1941. - 1991.]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 5. siječnja 2016.
Posljednja promjena: 12. siječnja 2017.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]
Ova stranica je u izradi! Linkovi i slike mogu nedostajati!
Podaci prikazani na ovoj stranici nisu nužno ispravni!

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Kraljevina SHS/Jugoslavija, vjerske zajednice


Svi teritoriji koji su ušli u sastav Kraljevine SHS 1918. godine imali su različite pravne poretke, te su i sustavi odnosa između crkve i države bili različit. Sloboda vjere i savjesti, te ravnopravnost svih vjeroispovijesti bile su načelno zajamčene članom 12. Ustava iz 1921. Tijekom trajanja južnoslavenske države između dva svejtska rata odnos između vjerskih zajednica i države niz je traženja različitih rješenja. Krajem 1929. donesen je Zakon o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Zakon o vjerskoj zajednici Židova, a 1930. Zakon o islamskoj vjerskoj zajednici i Zakon o evangelističko-kršćanskim crkvama i o reformiranoj kršćanskoj crkvi pa su te zajednice usvojile i svoje ustave. Rješavanje statusa Rimokatoličke crkve bilo je jedno od vrućih nerješenih pitanja u državi tijekom cijelog razdoblja njezinog postojanja. Iako je 1935. konačno potpisan Konkordat sa Svetom Stolicom, ratificiran u Narodrnoj skupštini 1937., njime nije bila zadovoljna ni srpska ni hrvatska strana, i do raspada države nije ga izglasao Senat i nije postao važeći niti je primjenjivan.
Neki od tih zakona i drugih propisa utvrdili su zastave pojedinih vjerskih zajednica (neke od kojih zastava su imale dulju tradiciju), a koje i danas imaju značajan položaj u tim vjerskim zajednicama.
Izvori: Blanka Matković: "Pravni položaj vjerskih zajednica u Kraljevini Jugoslaviji i političko-društveni kontekst konkordata sa Svetom Stolicom" Bosna Franciscana, Sarajevo, No.38, pp. 107-145. Jovan Stefanović: Odnos između crkve i države, Matica hrvatska, Zagreb, 1953.


Vidi još:

Srpska pravoslavna crkva

Srpska pravoslavna crkva

[Srpska pravoslavna crkva]
Prihvaćena: 16. studenog 1931.
Opis grba: Srpska pravoslavna crkva ima ovakav svoj grb: Na patrijarškom plaštu porfirne boje, ukrašenom dvostrukim krstom s desne i arhijerejskim žezlom s leve strane, u sredini štit sa zlatnom arhijerejskom krunom nad njim; na plavoj gornjoj polovini štita s desne strane kula Svetog Save u Hilendaru, s leve crkva manastira Pećske patrijaršije, oboje bele boje; na beloj donjoj polovini u sredini zlatan krst sa četiri jednaka kraka i po jednim zlatnim ognjilom u svakom uglu kraka. (Čl. 3, Ustav, 1931.)
Opis zastave: […] Zastava Crpske pravoslavne crkve je trobojka: crveno-plavo-belo sa zlatnim krstom i ognjilima. (Čl. 4, Ustav, 1931.)
Izvori: Zakon o crkvenim vlastima istočno-pravoslavne crkve, 27.04.1890, Srpske novine, br. 99/1890, 05.05.1890.
Zakon o Srpskoj pravolsavnoj crkvi, 08.11.1929, Službene novine kraljevine Jugoslavije, br. 269-CIX/1929, 16.11.1929.
Ustav Srpske pravoslavne crkve, 16.11.1931, Službene novine kraljevine Jugoslavije, br. 275-LXXXVI/1931, 24.11.1931.
Ustava srbske pravoslavne cerkve, 16.11.1931, Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, št. 5/1932, 20.01.1932, str. 120.
Ustav Srpske pravoslavne crkve, Glasnik, službeni listu Srpske pravoslavne crkve, br. 7—8 od 1 avgusta (19 jula) 1947 god. Sin. Br. 1899/zap. 520 12—VI/30—V—1947

Grb i zastava Crkve određeni su njezinim Ustavom iz 1931, i zapravo su isti koji se koriste i danas. Grafički detalji dizajna nisu utvrđeni osim blazonom (opisom) u Ustavu. Isti opisi zadržani su i u Ustavu iz 1947. koji je i danas valjan. Grb je: razdijeljen, gore raskoljen: 1. u plavom srebrna kula Sv. Save u Hilandaru, 2. u plavom srebrna crkva manastira Pećke Partijaršije, 3. u srebrnom zlatni istokračni križ okružen četirima ognjilima. Štit nadvišen zlatnom arhijerejskom krunom smješten na purpornom patrijarškom plaštu iza kojeg su ukršteni zlatni dvostruki križ i arhijerejsko žezlo.
Zastava je trobojnica crveno, plavo i bijelo sa zlatnim križem i ognjilima.

Zakon iz 1890. (čl. 224) propisuje za neke pečate da sadrže grb crkve, ali ga ne opisuje.Židovska vjerska zajednica Kraljevine Jugolsavije

Verska zajednica Jevreja u Kraljevini Jugoslaviji

Izvor: Zakon o verskoj zajednici Jevreja u Kraljevini Jugoslaviji, 14.12.1929, Službene novine Kraljevine Jugoslavije, br. 301-CXXVII/1929, 24.12.1929.

Sve židovske općine na području Kraljevine organizirane u Savez jevrejskih veroispovednih opština, osim ortodoksnih koje su organizirane u Udruženje jevrejskih veroispovednih opština. Ni jedna ova oganizacija nije usvojila posebnu zastavu vjerske zajednice.Islamska vjerska zajednica Kraljevine Jugoslavije

Islamska verska zajednica Kraljevine Jugoslavije

[Islamska vjerska zajednica Kraljevine Jugoslavije]
Prihvaćena: 28. veljače 1936.
Opisi zastave: § 11.a Zastava islamske verske zajednice je zelena z belim polumesecem in peterožarno zvezdo v sredi (Čl. 15, Uredba, 1936; Čl. 11a, Zakon, 1936.)
§ 16. Zastava islamske verske zajednice je zelena z belim polumesecem in peterožarno zvezdo v sredi. Reis-ul-ulema predpiše s svojim širšim svetom pravilnik o uporabi zastave islamske verske zajednice za njene naprave. (Čl. 16, Ustav, 1936.)

Izvori: Zakon o Islamskoj verskoj zajednici Kraljevine Jugoslavije, 31.01.1930, Službene novine Kraljevine Jugoslavije, br. 29-X/1930, 07.02.1930.
(Zakon o islamski verski zajednici, 31.01.1930, Uradni list št. 148/33 iz 1. 1929./1930.)
Ustav Islamske verske zajednice Kraljevine Jugoslavije, 09.07.1930, Službene novine Kraljevine Jugoslavije, br. 197-LXIII/1930, 07.02.1930.
Uredba z zakonsko močjo o izpremembah in dopolnitvah zakona o islamski verski zajednici kraljevine Jugoslavije, 28.02.1936, Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, št. 23/1936, 18.03.1936. (Službene novine, br. 52-X/1936, 05.03.1936.)
Zakon o islamski verski zajednici kraljevine Jugoslavije, 25.03.1936, Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, št. 50/1936, 20.07.1936. str. 501. (Službene novine kraljevine Jugoslavije, 31.03.1936, br. 74-XVI/1936.)
Ustava islamske verske zajednice kraljevine Jugoslavije, 24.10.1936, Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, št. 4/1937, 13.01.1937. str. 21. (Službene novine kraljevine Jugoslavije, 05.11,1936, br. 256-LXIV/1936. i Službene novine, 21.11.1936, br. 270-LXVII/1936.)

Uredbom sa zakonskom snagom 1936. godine, u Zakon o Islamskoj vjerskoj zajednici uvedena je odbredba o njezinoj zastavi, koja je propisana zelene boje s bijelim polumjesecom i peterokrakom zvijezdom u sredini. Ista se odredba nalazi u Ustavu Islamske vjerske zajednice iz 1936. godine, koji još i propisuje da reis-ul-ulema (vjerski poglavar Zajednice) propisuje detalje njezine uporabe.Njemačka luteranska crkva u Kraljevini Jugoslaviji

Nemačke evangeličko-hrišćanska crkva augsburškog veroispovedanja u Kraljevini Jugoslaviji

Izvori: Zakon o evangelističko-hrišćanskim crkvama i o reformiranoj hrišćanskoj crkvi Kraljevine Jugoslavije, 16.04.1930, Službene novine Kraljevine Jugoslavije, br. 95-XXXVII/1930, 28.04.1930.
Ustav nemačke evangeličko-hrišćanske crkve augsburškog veroispovedanja u Kraljevini Jugoslaviji, 19.11.1930, Službene novine Kraljevine Jugoslavije, br. 293-CI/1930, 22.12.1930.

Protestantske crkve u Jugoslaviji organizirane su u tri odvojene zajednice, dvije etničke luteranske crkve i kalvinistička crkva. Njemačka evangelička kršćanska crkva augsburškog vjeroipovjedanja u Kraljevini Jugoslaviji (njemački luterani) organizirana je kao jedna od njih. Nija usvojila zastavu.Slovačka luteranska crkva Kraljevine Jugoslavije

Slovačka evangeličko-hrišćanska crkva augsburškog veroispovedanja Kraljevine Jugoslavije

Izvori: Zakon o evangelističko-hrišćanskim crkvama i o reformiranoj hrišćanskoj crkvi Kraljevine Jugoslavije, 16.04.1930, Službene novine Kraljevine Jugoslavije, br. 95-XXXVII/1930, 28.04.1930.
Ustav slovačke evangeličko-hrišćanske crkve augsburškog veroispovedanja Kraljevine Jugoslavije, 24.07.1932, Službene novine Kraljevine Jugoslavije, br. 161-LXXII/1932, 16.07.1932.

Slovačka evangelička kršćanska crkva augsburškog vjeroipovjedanja Kraljevine Jugoslavije (slovački luterani) organizirana je kao posebna vjerska zajednica. Nija usvojila zastavu.Kalvinistička reformirana crkva Kraljevine Jugoslavije

Reformirana hrišćanska crkva Kraljevine Jugoslavije

Izvori: Zakon o evangelističko-hrišćanskim crkvama i o reformiranoj hrišćanskoj crkvi Kraljevine Jugoslavije, 16.04.1930, Službene novine Kraljevine Jugoslavije, br. 95-XXXVII/1930, 28.04.1930.
Ustav reformirane hrišćanske crkve Kraljevine Jugoslavije, 11.05.1933, Službene novine Kraljevine Jugoslavije, br. 126-XXXVI/1933, 08.06.1933.

Reformirana kršćanska crkva Kraljevine Jugoslavije (slovački luterani) organizirana je kao posebna vjerska zajednica. Nija usvojila zastavu.[Prethodna stranica: Kraljevina Jugoslavija, Zakon iz 1944.][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Kingdom of SHS/Yugoslavia, Religious Communities][Slijedeća stranica: Jugoslavija, 1941. - 1991.]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.